9. srpna 2012 | číslo 29 | ročník 42
Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
Prázdninové bezpečnostní heslo:
Darkov o 11 dní dřív
Dobrovolnictví je OK
V létě nezapomeň na
VODU, zajistí ti pohodu!
Překliz v předstihu
a bez úrazu!
NOKD i proto podporuje
Dokořán v Karviné
strana 3
strana 11
Svaz průmyslu a dopravy:
OKD je pilířem regionu
Potlesk pro OKD
„…aa děkujeme
především společnosti OKD, která je hlavním partnerem naší akce.“
Tuto větu jsme
s kolegy a kolegyněmi z PR útvaru
slyšeli v posledních týdnech mnohokrát. Na Colours of Ostrava, hlučínské Štěrkovně, ostravských (i karvinských) Letních shakespearovských
slavnostech, rožnovském Jánošíkově dukátu nebo na karvinském Festivalu Dokořán.
Letos je v našem regionu opravdu
vidět, že veřejně prospěšné aktivity
naší firmy nabraly nový směr. Nejde
přitom jen o finanční podporu festivalů, většina z těch akcí totiž dostala díky naší účasti zcela jiný rozměr.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj sfáral na Dole Darkov. Hluboce si vážím horníků, řekl
Význam OKD pro
zaměstnanost v regionu
je klíčový. Je třeba
si uvědomit, že
nejde jen o horníky.
Obdiv sklízel nadační bezBAR,
ve kterém pivo a hornické vlajky prodávali vozíčkáři, další hendikepovaní
si užívali zábavu díky speciálním tribunám i jiným službám v rámci programu Zážitky bez bariér a do třetice
jsme zdravotně znevýhodněné podpořili prodejem výrobků z chráněných dílen. Ty mohly své stánky postavit díky pomoci OKD a její nadace
hned na několika festivalech.
Na všech akcích jsme potkali i kolegy ze šachet, takže jste to mnozí
zažili na vlastní kůži. A možná Vám
na ni taky naskočila „husina“, když
jste si uvědomili, že uhlí nejen hřeje
nebo v podobě koksu roztápí vysoké
pece, ale taky pomáhá.
Slíbili jsme, že poděkování, o kterém jsem psal v úvodu, předáme dál.
Teď je Vaše.
Za doprovodu ekonomického a personálního náměstka Dolu Darkov Jana
Juráška hosté navštívili rubání 339 700
na devátém patře darkovské šachty
v hloubce asi 800 metrů. Porub je vybaven mechanizovanou výztuží Fazos
17/37, dobývacím kombajnem KGS
645 a další technikou. Těží ho kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého z úseku vedeného Luďkem Procházkou. Rubání se rozjelo ve středu
11. července.
Hovořilo se o problematice hornictví, ale také o lidech a aktuální situaci na trhu práce. Podobně jako OKD
i ArcelorMittal a další průmyslové závody v ČR se potýkají se zvyšujícím
se věkovým průměrem zaměstnanců
Vladislav Sobol
mluvčí OKD a Nadace OKD
Jan Rafaj (uprostřed) a další zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR při setkání s hlavním předákem rubáňového kolektivu Zbyňkem Rzidkým.
a nedostatkem odborně připravených
mladých pracovníků pro technické
profese. Jan Rafaj se v tomto kontextu zajímal o zkušenosti OKD ze spolupráce se středními školami v Karviné a Havířově, které připravují pro
důlní společnost mladé zámečníky
a elektrikáře.
„Technické školství potřebuje nutně
podporu. Dokládá to i příklad vaší firmy, která musí využívat zahraniční pracovníky, protože jich nemáme dostatek
na našem vlastním trhu,“ zdůraznil Ra-
faj s tím, že zástupci svazu jednají v této
věci s ministerstvem školství i ministerstvem průmyslu.
Pro Rafaje, stejně jako pro další hosty
bylo první fárání v životě velkým zážitkem. I v tomto případě je ale více zaujali horníci než důmyslná důlní technika. „Můj první dojem je, že si hluboce
vážím práce lidí, kteří dělají pod zemí.
Pracují v náročných podmínkách, přesto je vidět, že to nedělají jenom proto,
aby finančně zabezpečili rodinu, ale že
je práce baví,“ konstatoval Rafaj.
Ocenění pro všechny lidi ze šachty
Ruda s Ošklivkou
v Shakespearovi
Fedrunkový kahan OKD doputoval na Darkov už podesáté. Přesto nezevšedněl
DARKOV – Důl Darkov slaví netypické jubileum. Putovní fedrunkový kahan OKD, udělovaný vedením
těžební společnosti od roku 2008
za nejlepší výrobní a bezpečnostní
výsledky v jednotlivých čtvrtletích,
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
KARVINÁ – Moc času nezbývalo do půlnoci, když poslední červencové pondělí dozníval v amfiteátru letního kina
potlesk návštěvníků Letních shakespearovských slavností, které se díky OKD,
karvinské radnici a kulturnímu domu
na jeden den „přestěhovaly“ do Karviné.
Na půldruhého tisíce lidí shlédlo premiéru komedie Marná lásky snaha, trvající
včetně přestávky celé tři hodiny.
Speciálního aplausu se dočkal také
syn bývalého horníka z Dolu ČSM Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy. „Dluga karvinska kiełbasa,“ komentoval totiž hostující herec „cosi“ skryté ve svých
kaťatech. Lechtivé scény předvedli i další účinkující včetně Kateřiny Janečkové,
známé z televizního seriálu Ošklivka Katka. Více na straně 6.
uzi
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
DARKOV – V souvislosti s připravovanou energetickou a surovinovou koncepcí ČR sfáral ve čtvrtek 26. července
na Darkově viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací a ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ostravského
hutního giganta ArcelorMittal Jan Rafaj. S kolegy ze svazu i zástupci OKD se
shodl na tom, že budoucnost Ostravska
a Karvinska je bez těžkého průmyslu
nepředstavitelná.
Trojice darkovských mužů, jimž se dostalo cti vrátit Fedrunkový kahan do „jeho“ vitrínky
na Dole Darkov. Zprava Zbyněk Rzidký, Marek Szelong a Miroslav Struž.
je opět ve „své“ vitrínce ve vestibulu darkovské šachty. Zatímco na Dole ČSM ho zatím opatrovali čtyřikrát,
na Paskově třikrát a na Karviné jednou, Darkov ho získal za výsledky
druhého čtvrtletí 2012 už podesáté. Je
nabíledni, že tato skutečnost potěšila
jak členy vedení, tak především řadové zaměstnance.
„Je to hornický symbol, který těm
synkům ukazuje, že něco dokázali,“
přibližoval význam kahanu pro lidi ze
šachty hlavní předák rubáňového kolektivu Zbyněk Rzidký. „Je to zhodnocení úsilí všech, kteří na této šachtě pracují, nejenom některého z kolektivů či úseků, kterému se zrovna
daří,“ vysvětloval a podobně hovořil i hlavní předák kolektivu strojního vybavování SLD 2 Marek Szelong
a elektrospecialista v rubání Miroslav
Struž.
Pokračování na straně 2
Vyzdvihl současně význam OKD pro
zaměstnanost v regionu. „Musíme si
uvědomit, že nejde jen o ty horníky v dole. Během naší tříkilometrové procházky jsme viděli množství techniky, kterou
musel někdo vyrobit, někdo dodat. Viděli jsme také, kolik lidí se stará o horníky, aby měli zajištěný pitný režim, dostatečnou stravu, oblečení, montérky... To
všechno je práce pro lidi z tohoto regionu,“ připomenul Rafaj.
Rozhovor s Janem Rafajem přinášíme na str. 6
Bohuslav Krzyžanek
Ze světa
Ukrajina sází na uhelné
doly a elektrárny
KYJEV – Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč podepsal zákon schvalující státní
záruky ve výši 3,66 miliardy amerických
dolarů na úvěr od čínské China Development Bank, jejímž cílem je posílit domácí, často podinvestovaný uhelný průmysl.
Cílem půjčky je zvýšit domácí těžbu uhlí,
které by mělo v energetice nahradit zemní plyn dovážený z Ruska. Mezi lety 2011
a 2012 chce Ukrajina snížit dovoz plynu
z Ruska ze 40 miliard m3 na 27 miliard.
Půjčka z Číny má Ukrajině mimo jiné
pomoci transformovat elektrárny spalující ruský plyn na spalování uhlí.
Letošní produkce uhlí na Ukrajině se
má podle tamní vlády zvýšit na 85 milionů tun oproti loňským 82 milionům především energetického uhlí. Za prvních
sedm měsíců se nárůst objemu těžby
potvrzuje. Od ledna do července se produkce zvýšila o 5,3 % ze 47,5 na 50 milionů tun.
Zdroj: Platts
2 | www.okd.cz
Z OKD
číslo 29 | ročník 42
Pracovat bez úrazů se vyplácí
Ocenění pro všechny
lidi ze šachty
Dokončení ze strany 1
„Samozřejmě, příjemně se poslouchá,
že je člověk nejlepší,“ konstatoval přední
darkovský odborník na počítačové systémy řízení dobývacích celků Struž, pro něhož je kahan současně symbolem staré
hornické tradice. „A příznivá atmosféra
pramenící z kladného hodnocení šachty se přenáší i do pracovních kolektivů,“
dodal Szelong. O tom, že dobré výsledky
se pak projeví i na platech, ani nemluvě.
Důl Darkov vytěžil ve II. čtvrtletí 926 tisíc tun uhlí (ROTP). Těžba za sedm měsíců
překračuje úkoly business plánu o 121 tisíc tun, které se budou hodit při předpokládaném poklesu výroby v závěru roku.
Přípraváři vyrazili za období duben až červen 4122 metrů dlouhých důlních děl.
Za 1. pololetí bylo vyraženo 8502 m, což
je 50 procent ročního objemu provozní metráže. Pozitivně lze hodnotit oblast
bezpečnosti. Za prvních 6 měsíců poklesl počet registrovaných úrazů proti stejnému období loňského roku o 4 případy,
nebyla zaznamenána žádná mimořádná
událost či smrtelný úraz.
„Obecně lze říci, že jsme ocenění přijali s radostí, ale také s pokorou a jako
závazek do budoucna,“ uvedl jménem vedení dolu výrobní náměstek Jan
Huplík. Také on zdůraznil především skutečnost, že jde o ocenění práce celého
kolektivu dolu.
„Hornictví se rychle mění. Dnes už
nejde řešit problémy silou či kraválem.
Při dnešních moderních technologiích
je naopak třeba věci promýšlet a budovat na odbornících a lidech s nejvyššími kvalifikacemi. Dominantní skupinou
se začínají stávat odborní pracovníci obslužných provozů, zejména elektrikáři.
Stále více se také prosazuje týmová práce. Jeden člověk už není schopen zvládat všechny potřebné činnosti. Věci je
třeba řešit napříč provozy ve specializovaných týmech, cestou koordinace jednotlivých činností a vzájemné spolupráce,“ vysvětlil Huplík. Bohuslav Krzyžanek
V Dole Paskov došlo
ke smrtelnému úrazu
OSTRAVA – V podzemí Dolu Paskov
ve Staříči došlo v pondělí 6. srpna odpoledne k úrazu, při němž byl usmrcen
šestačtyřicetiletý zaměstnanec dodavatelské firmy.
K nešťastné události došlo z dosud
nezjištěných příčin těsně před třetí hodinou odpolední přibližně 1100 metrů
pod zemí při pracích souvisejících s ražbou důlní chodby. Přes rychlý zásah lékařů z Hlavní báňské záchranné stanice se pracovníka nepodařilo zachránit.
„Rodině i blízkým zesnulého kolegy
bych chtěl vyjádřit za sebe i všechny
spolupracovníky naši soustrast,“ uvedl
ředitel Dolu Paskov Vladislav Szmek.
Příčiny mimořádné události nyní vyšetřuje komise odborníků složená ze
zástupců Obvodního báňského úřadu
v Ostravě, vedení Dolu Paskov, společnosti OKD a odborářů ve spolupráci s Policií ČR.
vs
Zvyšování bezpečnosti
práce není jednoduché.
Je výsledkem dlouhodobého
působení a důslednosti.
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
Fedrunkový kahan 2012. Na podstavci
lze přečíst: leden březen – Darkov,
duben červen – Darkov.
OSTRAVA – Pracovat bezpečně a bez úrazů na důlních pracovištích společnosti OKD se vyplácí. Přesvědčit se o tom
mohli účastníci úterního (7. srpna) oceňování nejlepších kolektivů rubání, příprav a vybavování a likvidace v oblasti
bezpečnosti práce na jednotlivých šachtách za období od ledna do červa letošního roku. Blahopřání a čestný diplom
z rukou předsedy představenstva a generálního ředitele OKD Klause-Dietera
Becka a provozního ředitele Leo Bayera,
stejně jako gratulace ředitele příslušného dolu, je jedna věc. Druhou je konkrétní odměna pro vítězný tým na uspořádání společné akce. Ta byla stanovena
v případě rubáňových kolektivů na 50 tisíc korun, pro týmy příprav a vybavování
a likvidace pak na 25 tisíc korun.
Účastníci úterního vyhodnocení nejlepších kolektivů v oblasti BOZP v I. pololetí tohoto roku.
Vyhodnocení kolektivů rubání, příprav, vybavování a likvidace v OKD, a. s.
v oblasti BOZP za období 1. pololetí roku 2012
Pravidelné pololetní vyhodnocování
nejlepších kolektivů v oblasti bezpečnosti práce je součástí motivační kampaně k bezúrazovému provozu, která
běží v OKD už několik let a která se týká stejně tak kmenových zaměstnanců,
jako i pracovníků dodavatelských firem.
Soutěž má svoji kolektivní i individuální
kategorii. V té druhé je cenou pro vítěze osobní automobil, losovaný za celoroční práci bez úrazu. Kampaň je součástí dlouhodobého soustředěného úsilí
o zlepšování bezpečnostních podmínek
na dolech a zapojení do tohoto procesu
každého pracovníka. „Zvyšování bezpečnosti práce na dolech není jednoduché. Je výsledkem dlouhodobého působení a důslednosti,“ charakterizoval
podstatu těchto snah ředitel Leo Bayer.
O tom, jak důležité pro bezúrazový
provoz jsou nálada a zvyklosti v jednotlivých kolektivech, svědčí fakt, že některé jsou oceňovány opakovaně. Třeba
Darkov
rubání
přípravy
vybavování
a likvidace
Karviná
rubání
přípravy
vybavování
a likvidace
Paskov
rubání
přípravy
vybavování
a likvidace
ČSM
rubání
přípravy
vybavování
a likvidace
Kolektiv (hlavní předák) Vedoucí úseku
Dodavatelská organizace
Janusz Siwek
Dariusz Hetman Alpex
František Kuriak
Lubomír Poloček
RÚ
1
0
EÚ
3
0
Libor Ondruch
0
3
Kolektiv (hlavní předák) Vedoucí úseku
Dodavatelská organizace
Stefan Gulak
Marian Olszewski Alpex
Marek Gallik
Roman Pastucha
RÚ
0
0
EÚ
0
0
Ľuboslav Strihan
CZ BASTAV
0
0
Dodavatelská organizace
RÚ
0
0
EÚ
0
0
0
0
EÚ
0
0
0
Petr Sklepek
CZ BASTAV
Miroslav Kozár
Kolektiv (hlavní předák) Vedoucí úseku
Vladislav Horák
Jiří Drábek
Martin Řepišťák
Václav Czyž
Jan Rzyman
Jiří Zátopek
Kolektiv (hlavní předák) Vedoucí úseku
Karel Szczotka
Karel Pochopeň
Krzysztof Ślubowski
Bogdan Kołacz
Dodavatelská organizace
POLALPEX
RÚ
0
0
Ladislav Piroš
CZ BASTAV
0
Miroslav Pavan
zástupci týmu vybavování a likvidace
hlavního předáka Jana Rzymana z úseku vedeného Jiřím Zátopkem z Dolu
Paskov si došli pro ocenění už popáté,
když uspěli v obou pololetích let 2010
i 2011. Navlas stejně je na tom kolektiv vybavování a likvidace firmy CZ
BASTAV hlavního předáka Libora Ondrucha a vedoucího úseku Petra Sklepka, který pracuje na Dole Darkov.
Jak vyplývá ze záznamů útvaru
BOZP působícího v rámci ředitelství
OKD, celkem došlo od ledna do července na dolech OKD ke 150 pracovním
úrazům. Nejvíce „postižen“ byl Důl
Karviná se 49 případy, ke 38 úrazům
došlo na Dole ČSM, ke 32 na Paskově
a k 29 na Dole Darkov. Dvěma úrazy
přispělo k této bilanci Centrum servisních služeb OKD. I když je celkové číslo o 10 nižší než za stejné období roku
2011, je stále co zlepšovat.
Přesně k tomuto tématu směřovala
také následná debata zástupců vedení
těžební společnosti s představiteli důlních týmů. Hovořilo se o zlepšování klimatických podmínek v dolech, které se
v současné době stávají vedle metanu,
kysličníku uhelnatého a otřesů dalším
rizikovým faktorem na důlních pracovištích, o zlepšování dopravy, technické vybavenosti pracovišť i zavádění
dalších novinek, jako je třeba monitoring pohybu osob pomocí čipů v důlních svítilnách. Zástupci havířské obce
současně ocenili přínos nových ochranných pomůcek a individuální detekční
techniky.
„Jinak je ale bezpečnost především
v lidech,“ konstatoval vedoucí úseku
příprav z Dolu Karviná Roman Pastucha, který se podělil mj. o zkušenosti ze
zavedení kombinovaného větrání. „Je
to běh na dlouhou trať, ale já osobně vidím, že se situace hodně zlepšila. Není
to ještě stoprocentní, ale lidé vidí zlepšení a je na nich, aby tento proces podpořili,“ uvedl Pastucha.
Bohuslav Krzyžanek
Změny vedou ke spokojenosti na našich dolech
Elektroopravy prováděné ve VOJ Centrum servisních služeb se soustředí na Dole Darkov
kality, dosavadní organizační struktura
spojených činností elektroúdržby a elektrooprav na jednotlivých lokalitách, spolu s návrhem převodu dílny příprav VOJ
Darkov (sousedící se stávající elektrodílnou VOJ SC) přímo vybízely k soustředění veškerých elektrooprav z karvinské
části revíru na Důl Darkov.
ORLOVÁ – Potřeba změn se nevyhýbá ani činnostem zajišťovaným Centrem servisních služeb. Nejinak je tomu
i v oblasti provozu elektro, kdy po převzetí činností v oblasti elektrooprav
a elektroúdržby na jednotlivých lokalitách došlo ke sjednocení a stabilizaci systému řízení. Narůstající objem
a sortiment oprav a s tím související
potřeba náhradních dílů na jednotlivých lokalitách, nedostatečný počet odborně zdatných pracovníků a také roztříštěnost elektrooprav po celém revíru
OKD, to vše vyžadovalo stanovit směr
dalšího vývoje a orientace v této oblasti.
ních autech. Složitost celé akce vyžadovala rozfázování do dílčích etap,
ve kterých byly postupně převáděny
jednotlivé činnosti tak, aby byly souběžně plněny i požadavky z důlních
VOJ a zároveň dodržen náročný termín zahájení oprav na nových pracovištích. Výsledkem je vznik pracovišť
Zvýšila se operativnost
oprav, došlo ke snížení
nákladů na údržbu,
provoz a pronájem budov
i ke zvýšení využití fondu
pracovní doby.
První kroky směřující k centralizaci elektrooprav se uskutečnily již v roce
2010, rozhodnutím o převedení oprav
elektromotorů z lokalit ČSA a ČSM
do stávající elektrodílny na lokalitě Darkov, kde byly v karvinské části revíru pro
tuto činnost nejvhodnější podmínky.
O správnosti tohoto rozhodnutí nás přesvědčily výsledky v nárůstu produktivity práce. Proto bylo v roce 2011 rozhodnuto o dalším pokračování centralizace elektrooprav v karvinské části revíru.
Opravárenská činnost doposud prováděná na lokalitě ČSA ve čtyřech objektech rozmístěných po celém povrchu lo-
FOTO: VOJ SC
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
Generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck odměnil nejlepší kolektivy v oblasti bezpečnosti práce za první pololetí
Veškeré elektroopravy z karvinské části revíru byly soustředěny na Důl Darkov.
Doba dvou měsíců mezi převodem
objektu na VOJ SC k 31. 12. 2011
a zahájením činnosti k 1. 3. 2012 byla
ve znamení stavebních úprav, oprav,
stěhování a přípravných prací. Že nešlo o jednoduchou záležitost, o tom
svědčí i fakt, že z lokality ČSA bylo
během jednoho měsíce převezeno vybavení dílen, strojní zařízení, nářadí
a náhradní díly na zhruba 45 náklad-
na provádění středních oprav stávající techniky MEZ Postřelmov, spínací
techniky výrobce OHR Opava, elektroskříní a vybavení razicích a dobývacích kombajnů, nakladačů a vrtacích vozů. Rovněž zde vzniklo i pracoviště na opravu transformátorů VN,
takže po připočtení oprav elektromotorů lze říci, že centralizace oprav silových částí elektro zařízení je úplná.
Za to, že se vše podařilo, patří uznání zejména elektromistru Jiřímu Návratovi s předákem elektrooprav Miroslavem Gojem. Nicméně nutno uvést,
že celou akci vzali za své i ostatní pracovníci úseku, kteří se v mimořádných
směnách podíleli na zdárném průběhu
prací.
Po zhruba třech měsících provozu
se ukazuje, že rozhodnutí o provedení
centralizace elektrooprav bylo rozhodnutí správné. Došlo ke zvýšení operativnosti oprav, dále ke snížení nákladů
na údržbu, provoz a pronájem budov
a v neposlední řadě ke zvýšení využití
fondu pracovní doby.
Nové organizační uspořádání a nové
technické vybavení však nejsou jedinými a rozhodujícími změnami v provozu
elektro VOJ SC. Jsme si totiž vědomi,
že nejdůležitější součástí firmy jsou naši zaměstnanci. Proto jsme v letošním
roce začali s další etapou jejich odborného vzdělávání u dodavatelů techniky používané na důlních VOJ, kde jsou
seznamováni jak s postupy při výrobě
a opravách, tak i s diagnostikou poruch
na jednotlivých prvcích elektrických
zařízení. Rovněž jsou vybraní zaměstnanci vysíláni na odborné semináře
a veletrhy.
Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti elektrooprav od doby vzniku VOJ
SC došlo k velkým změnám. Ty jsou zárukou dalšího rozvoje úseku elektrooprav tak, aby byly nadále včas a spolehlivě plněny požadavky důlních VOJ
na opravy elektrických zařízení.
Vladislav Bulava
vedoucí elektrifikace VOJ SC
www.ihornik.cz | 3
9. srpna 2012
Ukázkový příklad spolupráce
všech zúčastněných kolektivů
Slovo ředitele
Výý
Významné
é ocenění
ě í práce
á
celého našeho týmu
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
Tým hlavního předáka Marka Szelonga z úseku Ondřeje Trzaskalika vybavil porub 339 700 s jedenáctidenním předstihem
Chlapi z úseku strojního vybavování SLD 2. V současné době už vybavují porub 239 503 v oblasti pomocného závodu Dolu Darkov.
Příznivé podmínky,
výborná organizace,
ale také konkrétní
finanční motivace.
Tentokrát vybavoval porub 339 700
na devátém patře darkovské šachty
v hloubce asi 800 metrů. Do rubání museli chlapi nastěhovat a nainstalovat
115 sekcí mechanizované výztuže Fazos
17/37, dobývací kombajn KGS 645, sběrný dopravník PZF 02, stěnový dopravník
Rybnik 850 a sedm pásových dopravníků TP 630 šíře 1 metru o celkové délce
700 m. Sečteno a podtrženo, přes dva tisíce tun materiálu. Podle původního plánu na to měli dva měsíce, díky výborné
součinnosti se spolupracujícími týmy dokázali ale tuto lhůtu zkrátit o 11 dnů! Celá akce začala 21. května a proti původně
plánovanému termínu 22. července byla
zdárně završena už ve středu 11. 7.
„Byl to ukázkový příklad spolupráce
všech zúčastněných kolektivů. Vše klapalo jako málokdy, přistavování materiálu fungovalo ťip ťop. Navíc se vybavovaný
porub nacházel blízko jámy a vládly v něm
Situace v porubech není jednoduchá,
přesto se úkoly technického režimu plní
DARKOV – Důl Darkov těží jako z partesu
a výjimkou nebyl ani červenec. Podnik splnil úkoly technického režimu. Vytěžil celkem 169 730 m3 čistého odrubaného prostoru, revírní odbytová těžba podniku činila
250 tisíc tun.
Pochvalu si zasloužil především kolektiv
hlavního předáka Zbyňka Rzidkého, který
se po výluce přestěhoval do nově vybaveného porubu 339 700 a vytěžil zde prvních 23 539 m3 uhlí. Přestože musel téměř
50 metrů natáčet porub na straně výdušné
třídy, dosáhl nejvyšší těžby mezi vlastními
darkovskými kolektivy.
Práci v nově vybaveném porubu 40 604
zahájil také kolektiv hlavního předáka Miroslava Prekopa, doplněný zaměstnanci firmy Polcarbo, bohužel s diametrálně
odlišným výsledkem. Kvůli strojním poruchám a nesoudržnému stropu se mu nepodařilo rozjet porub podle představ a v červenci vytěžil 7792 m3 uhlí. Očekává se, že
v srpnu se budou denní těžby z tohoto rubání pohybovat na úrovni 2 tisíc tun.
Kolektiv hlavního předáka Rostislava
Walici vytěžil v porubu 238 501 vybaveném střední technologií POP 2010 po jeho
prodloužení na původní délku 18 677 m3
uhlí. Jedním z důvodů nižší těžby bylo časté
zastavování porubu s ohledem na kapacitu odtěžení z 10. patra. Koncem měsíce se
v porubu navíc snížila v některých úsecích
mocnost uhlí pod 1 metr a byla nutná větší
přibírka průvodních hornin.
Dodavatelský kolektiv Alpex rubání 1 vedoucího provozu Józefa Tomczyka vytěžil
v porubu 37 901, vybaveném střední technologií POP, 31 182 m3 uhlí. Rubání opět
těžilo pouze na dvě těžební směny, koncem
měsíce kolektiv provedl rekonstrukci odtěžení nutnou pro dojezd porubu.
Absolutně nejvyšší těžbu 73 802 m3 zaznamenal v červenci dodavatelský rubáňový
kolektiv Alpex rubání 2 vedoucího provozu
Czesława Witka v porubu 340 206, vybaveném vysokou technologií POP 2010. I v tomto rubání musela být od poloviny měsíce těžba omezena na dvě těžební směny.
sc
logistiku byly včasné a bezproblémové. Výbornou práci odváděli elektrikáři,
hydraulikáři a další specialisté.
„Tím hlavním předpokladem úspěchu byl ale přístup našich lidí. Nebudu
nic zastírat. Byla nám slíbená cílovka,
chlapi věděli, o co jde, a tak zabrali,“
konstatoval věcně hlavní předák Szelong. S tím, že ani v této situaci nepracovali bezhlavě. „Za první čtvrtletí jsme
získali ocenění za bezpečnost práce.
A ani při této akci jsme nezaznamenali
jediný pracovní úraz,“ připomenul.
Porub 339 700 těží kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého z úseku
vedeného Luďkem Procházkou. Krátce
po rozjezdu rubání dobýval denně přes
1500 tun uhlí.
Bohuslav Krzyžanek
příznivé klimatické podmínky,“ pochvalovali si zástupci týmu SLD 2, když spolu
s vedoucím a mechanikem provozu důlně-technických služeb na Dole Darkov
Karlem Majetnym a Jaroslavem Biegunem hodnotili průběh akce.
Vytáhly se už přípravářské týmy z úseku vedoucího Lubomíra Poločka, které
předaly pracoviště včas a ve vzorné kvalitě. Stejně odpovědně se ke svým úkolů
postavili remízoví pracovníci ze servisu
závěsných lokomotiv a zaměstnanci vodorovné kolejové dopravy. Snad se projevil i vliv modernizace systému logistiky
v OKD, jehož garantem je právě Darkov,
byť vybavování porubů není součástí
hlavního proudu inovací. Každopádně
dodávky strojních dílů a materiálu přes
Razičům se stále nedaří, dluh roste
DARKOV – Darkovským razičům se stále nedaří. Své úkoly nedokázali splnit ani
v červenci a dluh v progresi tak narostl do hrozivých rozměrů. Celkem přípraváři vyrazili v prvním prázdninovém měsíci
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
DARKOV – Třetí letošní vybavovací akce a třetí velký úspěch. Šestaosmdesátičlenný kolektiv úseku strojního vybavování SLD 2 vedoucího Ondřeje Trzaskalika a hlavního předáka Marka
Szelonga z Dolu Darkov si na smůlu
stěžovat nemůže.
Dílčí úspěch zaznamenal kolektiv hlavního
předáka Františka Kuriaka z úseku Lubomíra Poločka. V úterý 7. srpna převzali jeho
vedoucí ocenění za nejlepší výsledky v soutěži o bezúrazový provoz.
976 metrů provozní metráže a na podnikatelský záměr „vypadlo“ 309 m. Od začátku
roku dluží v progresi 712 m provozní a 52 m
investiční metráže.
Největší výpadky v metráži zaznamenaly opět kolektivy razící ve 40. sloji 9. kry,
v tzv. armaďáckém poli. O to víc je třeba vyzdvihnout kolektivy, které odvedly výborný
výkon.
Mezi kmenovými přípravářskými kolektivy dosáhl v červenci nejlepšího výsledku tým hlavního předáka Miroslava Vráblika, který postoupil na ražbě 340 850/4
o 147 metrů.
Dalším úspěšným kolektivem byl tým
hlavního předáka Petra Špernogy, který vyrazil na ražbách 340 820.3 a 340 830.3
celkem 118 m.
Z dodavatelských kolektivů dosáhl nejlepšího výsledku kolektiv Alpex 1 hlavního
předáka Jarosława Górského, který vyrazil
pomocí razicího kombajnu AM 50 na ražbě
37 942.5 celkem 123 m.
Z klasických kolektivů podal už tradičně
nejlepší výkon kolektiv Pol-Alpex 5 hlavního předáka Damiana Szkota. Na investiční
ražbě 2983 vyrazil celkem 62 metrů. er
V červenci dosáhly na limitní výkon tři kolektivy
Uspěly party hlavních předáků Rzidkého, Špernogy a Vráblika. Pro všechny to byl čtvrtý letošní „limiťák“
DARKOV – Ani horké červencové dny neodradily důlní kolektivy z Dolu Darkov
od útoku na limitní výkony. Přihlásilo se
jich hned devět, uspěly ale jen tři.
V rubání se skvělým výkonem blýskli
chlapi hlavního předáka Zbyňka Rzidkého z úseku vedeného Luďkem Pro-
cházkou. V čerstvě zprovozněném porubu 339 700 vytěžili v červenci 23 539
metrů krychlových uhlí a stanovené parametry splnili na 114,8 procenta.
V přípravách uspěly dva kombajnové
razicí kolektivy z úseku vedoucího Lubomíra Poločka.
Tým hlavního předáka Petra Špernogy dosáhl na ražbách 340 830.2
a 340 830.3 celkového měsíčního
postupu 118 metrů a svůj úkol splnil na 112,4 procenta. Úspěšně završili útok na limit také chlapi hlavního předáka Miroslava Vráblika.
V případě jejich kolektivu představuje 147 metrů vyražených na díle
340 850/4 splnění limitního výkonu
na 101,4 procenta.
Shodou okolností u všech tří jmenovaných kolektivů šlo o čtvrtý letošní „limiťák“.
bk
Vážení spolupracovníci,
letní období, spojené s čerpáním dovolených a horkými dny, které ovlivňují i klimatické
podmínky v dole, je vždy
poznamenáno napětím a obavami o plnění výrobních úkolů při maximálním dodržování bezpečnosti práce. Tradičním problémem letních dnů je zvýšené riziko úrazů.
Lidem, kteří se vracejí z dovolených, chvíli
trvá, než si znovu obnoví pracovní návyky.
Pamatovat na to musí dělníci, ale také jejich vedoucí a předáci. Zaměstnanci, kteří
přicházejí do práce po absenci, musí být
obezřetnější, není možno podceňovat pitný režim, klimatické poměry.
První měsíc prázdnin jsme z hlediska úrazovosti zvládli. Zaregistrovali jsme
4 pracovní úrazy, což je o 6 méně než
v červenci 2011. I tento výsledek přispěl k tomu, že se úrazová četnost snížila z hodnoty 9,41 na 7,44. Od začátku roku je na Dole Darkov zaregistrováno
29 pracovních úrazů, což je o 10 méně než
za stejné období roku 2011.
To, co nás pálí, jsou výsledky příprav.
Přípravářské kolektivy vyrazily v červenci
976 metrů provozní metráže a na cíle podnikatelského záměru zaznamenaly dluh
309 m. Celkem od začátku roku nám chybí
na business plán 712 m provozní metráže.
Situací se stále zabývá vedení dolu, byla
posílena řídicí činnost příprav. Pevně věřím, že po obtížných překopních vstupech
7 kolektivů se situace zlepší a stále věřím,
že plánovaných 17 km provozní metráže
za rok 2012 naplníme.
Potěšitelné je, že se nenaplnily obavy
z výluky. Naplánované práce se vesměs
provedly podle našich představ, velice pozitivně se vše odrazilo v těžbě. Za to velký
dík celému týmu spolupracovníků, kteří
výlukové práce prováděli.
V měsíci červenci jsme vytěžili 250 tisíc
tun ROTP a úkol podnikatelského záměru překročili o 54 tisíc tun. Celkem jsme
od počátku roku vytěžili nad business
plán 121 tisíc tun a vytvořili si tak rezervu
na poslední měsíce roku, kdy bude podle
předpokladů těžba nižší.
Pochvalu zasluhuje kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého, který excelentně rozjel porub 339 700. Stejně tak je
třeba vyzdvihnout výkon pracovníků úseku strojního vybavování SLD 2 z kolektivu
hlavního předáka Marka Szelonga, kteří
vybavili tento porub s 11denním předstihem. Jistým zklamáním je naopak výsledek kolektivu hlavního předáka Miroslava
Prekopa v porubu 40 604, i když věřím, že
v srpnu své úkoly splní.
Významným oceněním, které se našemu Darkovskému kolektivu dostalo již podesáté a v tomto roce podruhé, je získání
putovního kahanu pro nejlepší důl daného
čtvrtletí. Je to určitě velké uznání práce celého našeho týmu, na druhé straně i závazek pro další období pokračovat ve vynikajících výsledcích.
Zdař bůh.
Václav Kabourek, ředitel Dolu Darkov
V kvalitě vedou týmy
Špernogy a Szkota
DARKOV – Při hodnocení ražeb je důležitá nejenom délka vyraženého díla,
ale také jeho kvalita. O té hovoří především výše srážek za jakost. Na Dole
Darkov jsou z tohoto hlediska po sedmi
měsících letošního roku nejúspěšnější
kolektivy hlavních předáků Petra Špernogy a Damiana Szkota, u jejichž jmen
svítí nula.
Srážky v hodnotě 1,22 koruny na metr vyraženého díla zaznamenal kolektiv hlavního předáka Miroslava Vráblika, srážky mezi dvěma
a třemi korunami týmy hlavních předáků Miroslava Trawinského, Rastislava Valenčíka a Dariusze Marcola. Nad
3 koruny se dostal kolektiv Jarosława
Górského, nad 4 koruny tým Tomasze
Figury. Pak následují srážky vyšší než
8 korun a seznam 20 přípravářských
týmů končí hodnotou 691,95 Kč/m. pm
4 | www.okd.cz
Elektroúdržbáři
těžních zařízení
zvládli akci roku
ZÁVOD SEVER – Akcí roku, na kterou se
připravovali už od loňska, byla pro partu
elektro údržbářů těžních strojů vedených
Miroslavem Vachutkou modernizace těžního stroje číslo 4 skipové jámy na závodě Sever (viz Horník 27). Jejich úkolem
bylo nahradit zastaralé zařízení novým
s dostupnějšími náhradními díly, zaručujícím vyšší spolehlivost i bezpečnost
provozu.
„Podmínky pro plynulý průběh rekonstrukce jsme si proto začali vytvářet už
v loňském roce, a to obnovou popisů
jednotlivých elektrických obvodů,“ oznámil elektromistr těžních zařízení Antonín
Bielecki, jenž zajišťoval koordinaci všech
operací s důlní dopravou a dodavateli.
O prázdninové výluce přišla na řadu nejprve demontáž dosluhujících částí TZ 4
– brzd, tachodynama, rozvaděče důlní signalizace, rozvaděče pomocných
pohonů, řídidla jízdy, rozvaděče řízení,
rektifikačních zařízení či manipulačního pultu se související kabeláží. Na čtyři elektrikáře z údržby s předákem Milanem Byrtusem kladli nemalé požadavky
také dodavatelé z firmy INCO, kteří modernizaci prováděli. „Naši lidé museli zajistit nejen celou rekonstrukci, ale zároveň i bezporuchový provoz vedlejšího TZ
3,“ upřesnil Vachutka.
Instalovány jsou rozvaděče VFSK5
(vysokofrekvenční signalizační a komunikační zařízení) a tachograf DITA 03,
za jehož zprovoznění odpovídal Stanislav
Brachaczek. WL soustrojí u rozvaděče
pomocných pohonů bylo nahrazeno tyristorovými měniči sloužícími k napájení
stejnosměrných těžních motorů. „Elektroúdržba se v průběhu celé výměny seznamovala s novou technologií a počítačově řízeným ovládáním těžního stroje.
Korekce nastavení automatiky řízení pak
proběhla už ve zkušebním provozu,“ poznamenal Vachutka.
uzi
Krażewského horníky zaškolovali technici dodavatele mechanizovaných výztuží i v odpoledních směnách
STONAVA – Stěhování z jednoho závodu
stonavské šachty na druhý není pro polské havíře z osádek hlavního předáka
Krzysztofa Krażewského z firmy Alpex
nic nového. Zato přechod z rubání vybavených výztužemi Fazos na dobývací komplex se sekcemi DBT 13/31 ano.
Mají s nimi svou premiéru!
Po vyjetí z prorážky
začalo být jasné, že
svěřená technologie
padla správné partě.
„Po ročním působení na závodě Jih
se Krażewského kolektiv z dodavatelského úseku Alpexu vedeného Krzysztofem Szewczykem vrátil k nám na lokalitu. Tentokrát ale v porubu 331 207
neprovozuje rubání s Fazosy, s nimiž
dosahoval mimořádných výsledků,
ale střední komplex z programu POP
2010,“ řekl Marián Böhm, vedoucí provozu rubání na Severu s tím, že
stěna má průměrnou čistou mocnost
235 centimetrů. Směrnou délku má
700 metrů a délku porubní fronty 204
metry.
Krażewského nový porub má už
za sebou více než pětadvacet metrů
od výchozí prorážky a je po „porodních bolestech“ v podobě vleklých problémů na dobývacím kombajnu. „Nepříjemné jsou však v tomto rubání dosedy a vlnění pískovcového nadloží,
které si vyžadují trhací práce pro ulehčení dobývacímu kombajnu. Tyto nástrahy a také seznamování se s novou
technologií kolektiv velmi dobře zvlá-
FOTO: Důl ČSM
STONAVA – Bezpečnostní systém bezkontakního sledování pracovníků. To je
novinka pro poruby zařazované do III.
stupně nebezpečí otřesů, na Dole ČSM
v současnosti konkrétně ve stěnách
371 200/2 a 401 307.
„Každý horník vstupující do předem
určené ohrožené oblasti v provozovaném rubání dostává registrační zařízení nepřetržitě hlídající jeho pohyb. Signál se přenáší na seismické pracoviště
a stanoviště inspekční služby. Když někdo vejde do ohrožené oblasti mimo stanovenou dobu, anebo dojde-li k překročení přípustného počtu lidí na daném
pracovišti, monitorující systém to zaregistruje. A inspekční služba provádí okamžitá opatření k nápravě,“ sdělil geomechanik severního závodu Petr Kubica.
Novinka rozšiřující pasivní prostředky v protiotřesové prevenci a přispívající též k vytváření podmínek pro maximální bezpečnost pracovníků, by se měla
na stonavské šachtě objevovat postupně i v dalších porubech.
uzi
Fazosy vyměnili za Caterpillary
Krażewského kolektiv se přestěhoval a místo Fazosů kope s Caterpillary.
dá. Dá se říci, že jsme se sžili za poměrně krátkou dobu,“ nechal se slyšet
hlavní předák.
Rubáňové osádky proškolovali přímo technici Caterpillaru vedení Liborem Kožušníkem, a to i v od-
poledních směnách. „Zaslouží si poděkování za vstřícný přístup. Co se
polských havířů týče, svěřená technologie padla do pravých rukou.
Ukázalo se to hned při rozjezdu rubání 331 207 a postupným nárůstem
těžby,“ dodal Böhm. Krażewského
chlapi mají v srpnu stanovený režim
56 tisíc tun uhlí, v daném období se
i dostanou na bývalou udržovanou
chodbu 331 225 a vyjedou z eroze.
Radek Lukša
Červencové výkony potvrdily plnění plánu
Květen znamenal historicky nejvyšší těžbu, červen pak druhý nejlepší výsledek podniku
STONAVA – Ve vynikajícím pracovním
tempu z letošního května korunovaném historicky nejvyšší měsíční těžbou
– 310 tisíc tun uhlí – pokračovaly kolektivy z Dolu ČSM i v červnu a červenci. Za šestý měsíc vytěžily 296 tisíc tun,
což byl druhý nejlepší výsledek podniku. A v sedmém měsíci pak po úspěšném zvládnutí výluky potvrdily plnění
plánu, vytěžily 242 tisíc tun.
Začátkem prázdnin proběhla na stonavské šachtě týdenní výluka. Probíhaly práce, které se nedají provádět v běžném provozu, například v úseku elektro
revize elektrorozvoden. V důlní dopravě byla jako nejdůležitější úkol stanovena výměna skipových nádob na TZ číslo
3 (viz Horník 27). Na prádle udělali kus
práce na zařízeních pro úpravu uhlí.
„Na výši těžby v červenci se velkou
mírou podílely splněné limitní výkony
dvou rubáňových kolektivů,“ řekl vedoucí výroby stonavské šachty Roman
Kolatek. V porubu 391 000 vybaveném
kombajnem KSW 460 N, výztuží Fazos
12/28 a dopravníkem PF 4/832 kolektiv hlavního předáka Rostislava Špalka
FOTO:BORIS Renner
Sledování pohybu
v ohrožené oblasti
číslo 29 | ročník 42
Porub 371 200/2, kde kope s novou technologií kolektiv Karla Szczotky.
a vedoucího úseku Rostislava Huspeky navázal na výborné výsledky z června
a ve stěně s udržovanou úvodní chodbou
pro dvojí využití vytěžil 32 086 tun a „limiťák“ splnil na 100,3 procenta.
Špalkovy havíře následoval kolektiv Karla Szczotky z úseku Karla Pochopně, který do porubu 371 200/2
nafasoval novou technologii. I při
udržování výdušné chodby pro dvo-
jí využití už podruhé za sebou splnil
úkoly limitního výkonu, který měl
stanoven na 43 tisíc tun. V rubání se
sníženou mocností sloje a vysokou
abrazivitou nadloží natěžili 45 580
tun a splnili tak na 106 procent.
V přípravách se naopak v šestém měsíci nepodařilo splnit ani jeden limitní výkon.
„V srpnu budou finišovat vybavovací práce v připravovaných porubech 332 204, 320 100 a 402 302/4,“
upřesnil Kolatek. Předpokládá se, že
kolektiv hlavního předáka Krzysztofa
Krażewského a vedoucího úseku Krzysztofa Szewczyka z Alpexu potvrdí
své kvality v nové stěně 331 207 na závodě Sever, kde kope se střední technologií POP 2010. „Na závodě Jih
jsou nadále očekávány kvalitní výkony od dodavatelské osádky Polcarbo
hlavního předáka Grzegorza Dąbka
a vedoucího úseku Krzysztofa Sędkowského v porubu 401 307, a také
kmenových horníků hlavního předáka
Karla Szczotky v porubu 371 200/2,“
poznamenal Kolatek.
uzi
Ve Szczotkově porubu pálili střelmistři jako u Verdunu
Odstřely se obešly bez zranění zaměstnanců i škod na technologiích, provoz na dalších pracovištích omezily jen minimálně
ZÁVOD JIH – Scénář podobný jako před necelými
dvěma lety v porubu 402 302/1 řešili na závodě Jih
ve stěně 371 200/2 provozované rubáňovým kolektivem Karla Szczotky. Nastala potřeba trhacích
prací velkého rozsahu, a to takového, že toho měli
dost i samotní střelmistři!
„Ve dnech na počátku srpna jsme končili další ze
série trhacích prací velkého rozsahu na naší lokalitě podle generálního technického projektu odstřelů v nadložních horninách porubu 371 200/2 s přívlastkem vysoce efektivní a bezpečná. Cílem je zajištění části tohoto i sousedního porubu 371 200
vytvořením ploch nespojitosti pro snadnější vývin
závalu,“ upřesnil vedoucí oddělení bezpečnosti
práce na Jihu Peter Ladziansky s tím, že se střílelo
na úvodu i výduchu.
Trhací práce proto byly obtížné už z hlediska obsazení střelmistry, odborníky znalými svého řemesla i následků možného pochybení. „Důvod
byl prostý, stříleli jsme totiž každou neděli. Ale to
nebylo vše, náročnost u těchto operací spočívala
rovněž v počtu rozestavěných hlídek pro uzavření bezpečnostního okruhu. U prvních odstřelů to
dělalo i neuvěřitelných osmnáct hlídek, které jsme
museli mít rozmístěné od třetího až po páté patro,“ vysvětloval Ladziansky.
Před poslední fází odstřelů bylo ve stěně
371 200/2 provedeno osm etap bezvýlomové tr-
hací práce velkého rozsahu. Celkem ve čtyřiaosmdesáti vývrtech – z čehož „zhavarovaly“ jen dva
– spotřebovali střelmistři 18 175 kilogramů trhaviny Perunit E. „Průměr náložky je pouze 28 milimetrů a váží 200 gramů. Ne jeden kilogram trhaviny jich tedy bylo potřeba pět. Do hrdla nabíjecího zařízení NZN 22-30-1A se jich muselo dávat
dohromady 90 875. To dělala každá patra více než
pětačtyřicetitisíckrát. Ručně,“ poznamenal vedoucí oddělení bezpečnosti práce.
Z odboru geomechaniky ovšem přišlo „poděkování“ v podobě příznivých výsledků trhacích
prací. „Registrovaná uvolněná energie se v závislosti na množství nabité trhaviny pohybova-
la od 7,3.103 J po 3,2.104 J. Seismický efekt byl
v rozmezí od dvou do pěti,“ řekl Ladziansky.
Odstřely v porubu Szczotkova kolektivu se obešly nejen bez úrazů havířů, ale také bez poškození
technologie. Správné načasování a zvládnutí trhacích prací neomezovalo nájezd sledovaného porubu vybaveného střední technologií POP 2010 ani
jiných pracovišť obstavených hlídkami. „Zde bych
chtěl poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, kteří
byli u trhacích prací ať přímo nebo nepřímo. A teď
před námi stojí nová výzva – po posledním odstřelu v porubu 371 200/2 se pozornost odpovědných
pracovníků přesouvá do oblasti 40. sloje,“ konstatoval Ladziansky.
Radek Lukša
Zábavná příloha nejen pro havíře
Rockeři dali přes padesát tisíc!
Hra o tři stokoruny
Výtěžek orlovského charitativního festivalu Rock Therapy si rozdělily tři pacientky s rakovinou z hornických rodin
y z regionu
ěh
FOTO: Radek Lukša
příb
ry, byla jsem plná nadšení, euforie,“
vzpomínala švagrová, snacha a životní partnerka havířů z 1. Máje a Míru. Překvapil ji rovněž zájem publika
Rock Therapy o problematiku rakoviny. „Onko-Naděje Karviná a Inna
Havířov tam měly společný informační stánek, spousta lidí se zastavovala,
aby se zeptala či sdělila své zážitky,“
konstatovala.
Danu Kumberovou, jež je stejně jako
ostatní dvě pacientky členkou karvinské Onko-Naděje, ani moc přemlouvat
nemuseli. „Celý život jsem zvyklá rozdávat spíše já. Nikdo za mnou do té doby nepřišel, že mi něco dá. Rock Therapy byla srdeční záležitost a velká pomoc,“ uvedla nemocná s rakovinnými
metastázami, která má mezi příbuznými bývalého raziče u VOKD či střelmistra z Doubravy.
Že to rockeři mysleli s charické
tou vážně, se ukázalo v sídto
i
n
r
Ho
lle Onko Naděje v Karvinské hornické nemocnici.
ST
O
N
IN
Č
D O B RO
„Vybrali jsme rekordních
52 296 korun,“ oznámil
Ivan „Jeki“ Jekielek, někkdejší horník a současný
kapelník metalového Ahardu
ka
organizátor festivalu, jenž doi org
razil se šekem. Nadace OKD vzkázala, že se společností OKD chystají pro
sdružení onkologických pacientů benefiční galakoncert.
Radek Lukša
Ivan Jekielek předal šek spolu s ředitelkou orlovského kulturního domu Izabelou Kapiasovou.
ORLOVÁ, KARVINÁ – Správné pozdravy – vztyčenými ukazováčky a malíčky
– přímo na pódiu festivalu Rock Therapy věnovaly tři rakovinou trpící ženy
z hornických rodin rockerům a metalistům za jejich dobrosrdečnost. Viktorie
Štěrbová (70), Vlasta Šebestová (64)
a Dana Kumberová (40) si totiž díky
nim rozdělily více než padesát tisíc korun na zdravotní pomůcky či podpůrné
prostředky!
Uši je prý sice bolely,
ale srdce byla šťastná.
„Strávily jsme tam celých deset hodin až do konce. Nevadilo, že to byl rock
a metal, ale že ta hudba hrála někdy až
příliš hlasitě. Uši bolely, nejsou zvyk-
lé...“ líčila Viktorie Štěrbová, jejíž děda, otec, bratři, nemluvě o manželovi-kombajnérovi, pracovali na šachtách.
Navzdory věku a problémům s metastázami nádorů byla jednou ze tří tváří letošního ročníku dobročinné akce
podporované i Nadací OKD. Z účinkujících se jí nejvíce líbily „ty holky s houslema“ neboli netradiční smyčcové trio
String Ladies. Z části výtěžku pak paní Štěrbová bude moci pořídit speciální
rošt do postele.
Vlasta Šebestová mířila mezi milovníky tvrdé hudby s obavami.
„Ne kvůli rocku, nýbrž tomu, že to
vzhledem ke svým dalším aktivitám
ve sdružení onkologicky nemocných
nezvládnu. Až přímo v orlovském letním kině mě to vtáhlo do té atmosfé-
Ja vim, že už su to dva tydně, co sem chlapum Na Upadnici
vykladal o mojim zajezdě ze synkami do Anglicka na tu velku cenu ve Formule 1. Hodně z vas už isto na to zapomnilo, enemže sem Na Upadnici musel vtedy to svoji dřistani
kvuliva Erdi a jeho frku přerušiť, a tuž možna paru z vas su
zvědavi, co tak ešče horšiho přišlo po tych blativych štyrech dňach v kempingu. Tajak Poldek, kery se hned po Erďovym kecu zeptal: „Co horšiho stě ešče mohli zažiť?“ Tuž
když sem to řeknul chlopum Na Upadnici, musim to řeknuť aji vam, ni?!. Jak vitě, tuš už při přijezdě do Silverstone zme museli auto zaparkovať skoro kilometer od našiho
stanu na parkovišťu. Co kecam parkovišťu, obyčejna luka
tak pul kilometra na pul kilometra to byla (kdo umi, něch
se to zrachuje na ary a hektary!) a při našim přijezdě byla
kapku podmočena. Už vtedy zme se nědohodli s tymi, co
to tam organizovali. Bylo totiž volne misto kusek od vchoda do kempa, tuš sem kapku remcal, ale oni se tak nasrali,
že nas poslali až na konec teho „parkovišťa“. „Tato, přiště
drž pysk, bo ti Angličani se potrpja na slušne a džentelmen-
Jak vnímají léto dva roztomilí caparti na soutěžním obrázku č. 28? A co
se honilo v hlavách našich čtenářů při
pohledu na onen snímek? Tři nejvtipnější texty jsme vybrali a jejich autory
odměňujeme stokorunou.
Výherci soutěžní fotografie č. 28
jsou: Marcela Schindlerová z Karviné, Marie Ondrášková z Havířova a Eva Sedlářová ze Šilheřovic.
„Miláčku, natři mi prosím
záda, začíná to nějak
pálit…“ (msch)
„Brácha na focení není,
pózovat je žen umění.
Krásně, skvěle vypadám,
na modelku se já dám!“
(mo)
„Maruško, kde vyletí ten
ptáček? Já ho nikde
nevidím….“ (es)
29
Onkologické pacientky zdravily na pódiu festivalu „po rockersku“.
Jak to vidí stryk Lojzek
Střibrne
S
ři
bahno podruhe
28
ske jednami, a při tych tvojich ostravskich nadavkach bysme mohli skoňčit aji v lochu!“ varoval mě muj starši synek.
Vzal sem se to sice k srdcu, ale při cestě do kempu z batohem, tašku a skladacim stolkem v pazurach sem na anglicke pořadatele vyslovil kurev a piči něpočitaně… Ale bo
okolo byli enem obyčejni ludě, keři navic česki něrozuměli, prošlo mi to! Ale muj sprosty pysk se nam malem vymstil při odjezdu z teho „parkovišťa“. To se totiž změnilo na tankodrom a auta vytahovali
na cestu traktorami!. Když zme stali asi pul hodiny jak chuje u zabřednuteho auta a za tři hodiny
zme měli byť v Doveru, už sem
na ty traktory ni enem maval a prosil rukami, ale už aji kurvoval. „Tato,
drž pysk, bo ku nam přijedu až nakonec,“ zas mě varoval muj synek, ale
potym mě to napadlo! „Hej sér, kam tu
as, vi must bí in Dover after fri ours!“ zařval
sem na chlopa v traktoře a zaprosil rukami, takaj při modlitbě u oltařa. Traktorista cosik zařval,
mladši synek mě zdupal, že sem to posral, ale starši rozuměl: „Přiště přijede pro nas!“ A přijel! Dal sem mu tři librove mince, bo na co mi su v Česku, a synek byl spokojeny!
Vytahnul nas z bahna na normalni cestu a my hned smětali na Dover. Byl sem z teho proseni a nervuv tak udřeny,
že sem v autě hned usnul. Zaspal sem tak přejezd po zavěsnym mostě nad deltu Temže. A na ten sem
se moc těšil a temu dal předem synkum drobne na mytne, abysme přes něho jeli. Dopad
sem tajak česki kral a cisař řimski Rudolf druhy, kery prosral na hajzlu kvuli sračce zatměni slunka… Chtěl sem ešče pokračovať, ale
zas už tu byl něuprosny Erďa: „To přišel
chlop do dochtora a pravi: ,Nemůžu
usnout! Musím pořád myslet na tisíc věcí!‘ ,Tak vypijte před spaním
sklenku kyšky!‘ ,To pak budu klidně spát?‘ ,To sice ne, ale budete myslet jen na jednu věc!‘ Fajne, ni?!
Tuš zdař buh, vaš Lojzek
Na dovolenkových toulkách po krásách naší vlasti jsme zachytili klučinu
na nádvoří zámku ve Velkých Losinách
u jedné z tamějších soch trpaslíků –
viz soutěžní snímek č. 29. Co vás napadá při pohledu na něj? Napište nám k naší fotografii krátké vtipné
texty. Na tři autory těch nejvydařenějších čeká v redakci stokorunová bankovka.
Uzávěrka
U
á ě k je
j v úterý
út ý 21.
21 srpna 2012.
2012
Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo
nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel.
číslo 596 113 648 nebo e-mailem:
[email protected]
Zaslaný
text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte
připsat své jméno, adresu, případně
telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději
však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie
č. 29 zveřejníme v dalším čísle novin,
které vyjde 23. srpna.
syl
6 | www.okd.cz
PANORAMA
číslo 29 | ročník 42
Rafaj: S prací horníků pod zemí
souvisí zaměstnanost v našem kraji
DARKOV – Jan Rafaj (1977) je absolventem právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Svoji kariéru zahájil v roce 2002 v tehdejších Válcovnách plechu
Frýdek-Místek, od roku 2006 působí
v mateřské společnosti ArcelorMittal
Ostrava. Je tu členem představenstva
a ředitelem pro personalistiku a vnější
vztahy. „Celkem pracuji v hutním průmyslu 11 let, většinu času jako personální ředitel. Takže si uvědomuji, jak
důležitý majetek jsou lidé,“ říká o sobě.
Zhruba rok je Jan Rafaj také viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy
ČR odpovědným za energetiku, životní
prostředí a oblast evropských regulací.
Právě v souvislosti s touto funkcí sfáral
ve čtvrtek 26. července na Dole Darkov.
Začněme od představení Svazu průmyslu
a dopravy ČR. Mohl byste stručně charakterizovat jeho činnost a cíle?
Svaz průmyslu a dopravy ČR je naší největší organizací zaměstnavatelů, která
sdružuje velké a střední firmy v České
republice. Zastoupení má ve všech průmyslových odvětvích. Ve své činnosti sleduje tři hlavní priority. Za prvé je
to podpora českého exportu, za druhé
v součinnosti s vládou utváření příznivých regulatorních podmínek na českém trhu a za třetí budování co nejlepších podmínek konkurenceschopnosti.
Všechny tyto snahy směřují k vytváření co největšího počtu pracovních míst
v průmyslu.
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
Hovoříme s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR a personálním ředitelem hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava Janem Rafajem
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj byl po vyfárání nadmíru spokojen.
Jak hodnotíte podmínky pro rozvoj průmyslu v našem regionu?
Právě jsem vyfáral a mým prvním dojmem je, že si hluboce vážím práce lidí,
kteří dělají pod zemí. Pracují v náročných podmínkách, přesto je vidět, že to
nedělají jenom proto, aby finančně zabezpečili rodinu, ale že je ta práce baví a že jim něco dává. Zároveň jsem si
znovu potvrdil, že tento region je postavený na těžkém průmyslu: důlním, hutním, strojírenském. Tento průmysl si
tady vybudoval svoji infrastrukturu a je
jím ovlivněna celá zdejší kultura. A právě to je velkou předností tohoto regionu. Snažit se přitáhnou sem moderní
lehký a střední průmysl, který by doplnil současné spektrum průmyslu a služeb, je samozřejmě správné. Ale kdybychom se vzdali tohoto základního pilíře, připravili bychom se o konkurenční
výhodu, kterou máme.
V čem tuto výhodu spatřujete?
Vedle stabilního technického a kulturního zázemí především v tom, že tady má-
me velké množství kvalitně technicky
vzdělaných lidí. Podobných oblastí není ve světě mnoho a investoři o ně mají
zájem. Na druhé straně právě tato skutečnost představuje pro náš region i největší riziko. Zájem o technické vzdělání
mezi mladými lidmi klesá a průmyslové podniky nemají kým doplňovat stavy
zaměstnanců. Dokládá to i příklad společnosti OKD, která musí využívat zahraniční pracovníky, protože na našem
pracovním trhu jich nemáme dostatek.
Dalším rizikem pro tento kraj je regulace průmyslu. Pokud je něco, co investory odrazuje, pak je to přílišná regulace
ve srovnání s okolními zeměmi.
Svaz průmyslu a dopravy je organizací
zaměstnavatelů. Jak hodnotíte význam
OKD pro zaměstnanost v našem kraji?
Společnost OKD je v této oblasti jedním z hlavních pilířů celého regionu.
Musíme si uvědomit, že nejde jenom
o ty horníky, kteří pracují v dole. Během fárání jsme viděli množství techniky, kterou musel někdo vyrobit, někdo dodat. Viděli jsme, kolik lidí se
stará o horníky, aby měli zajištěný pitný režim, dostatečnou stravu, oblečení, montérky. Horníci také chodí někam nakupovat, někdo učí jejich děti...
To všechno je práce pro lidi z tohoto
regionu.
Jaké je řešení těchto problémů?
O všech těchto otázkách svaz jedná
s vládou. Především nutně musíme
podporovat technické školství. V této
věci vedeme jednání s ministerstvem
školství a zároveň s ministerstvem průmyslu a dopravy. Líbil by se nám duální
systém školství, v jehož rámci by technické školství bylo koordinováno ministerstvem průmyslu, které ví, jakým
směrem se bude průmysl rozvíjet. Další
věcí je přístup průmyslových podniků.
Jako příklad mohu opět uvést společnost OKD, která začala ve spolupráci
se středními školami v Karviné a Havířově aktivně připravovat zaměstnance
pro důlní provozy. Nakolik vím, první
vyučenci v důlních oborech už nastoupili do zaměstnání.
Poslední otázka. Jak pohlížíte na OKD
z pozice člena top managementu firmy
ArcelorMittal?
Společnost OKD je naším tradičním
dodavatelem. Vždyť těžba uhlí byla jedním z hlavních důvodů, proč se začala
v Ostravě ocel vyrábět, a také dnes je
zdrojem našich hlavních konkurenčních výhod. Tím spíš, že co se týče koksování, je zdejší uhlí jedno z nejkvalitnějších. Na příkladu OKD a ArcelorMittal vidíme krásnou symbiózu dvou
podniků. OKD je pro nás jedním z hlavních dodavatelů uhlí, my naopak dodáváme pro OKD důlní výztuže, které
jsou základním stavebním prvkem výstavby dlouhých důlních děl. Věřím, že
tomu tak bude i do budoucna.
Bohuslav Krzyžanek
Společnost OKD zařídila karvinskému publiku Shakespeara
Amorky v sukních, červené gumáky a „klobása“ v kalhotech, i taková byla komedie Marná lásky snaha
Kateřina Janečková alias Ošklivka Katka účinkovala v červených gumácích.
FOTO: Radek Lukša
LAST MINUTE
Lístky na představení dostala Barborka i zástupci spřátelených neziskovek.
CHORVATSKO AUTOBUSEM
FAŽANA - rodinné chaty Tereza
BS
SV. FILIP I JAKOV - vila Jelena
BS
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
HB
PROMAJNA - pavilon Dukić A
HB
RABAC - apartmány Lanterna
HB
PODGORA - hotel Mediteran
HB
CHORVATSKO LETECKY z Ostravy a Prahy
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
HB
PROMAJNA - pavilon Dukić A
HB
GRADAC - depandance Laguna A
HB
PODGORA - hotel Mediteran
HB
17. 8. - 26. 8.
4 190 Kč/os.
5 690 Kč/os.
7 990 Kč/os.
8 690 Kč/os.
9 490 Kč/os.
9 690 Kč/os.
15. 8. - 22. 8.
12 990 Kč/os.
13 490 Kč/os.
13 490 Kč/os.
13 990 Kč/os.
Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze,
ALL - All Inclusive) a uvedenou dopravu.
Ve čtvrtek a pátek probíhá v pobočkách CK doprodej posledních volných míst s nástupem v sobotu.
Amorovu roli tentokrát zastaly herečky ve čtyřech ženských hlavních rolích.
Ruda z Ostravy s „klobásou“ v kalhotách.
www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40
6/29-VI/12
Za týden u moře v hotelu s polopenzí zaplatíte 4 990 Kč!
PANORAMA
9. srpna 2012
Hornické slavnosti
OKD si užijí i děti
OSTRAVA – V letošním bohatém programu Hornických slavností jsme nezapomněli ani na děti, ať už ty větší nebo
menší. Kromě vystoupení Světlany Nálepkové jsou pro děti připravené interaktivní dílničky, workshopy, trampolíny a další atrakce.
Moderátorka a zpěvačka Světlana Nálepková si pro děti připravila show plnou písniček doplněnou soutěžemi o ceny. Dětští návštěvníci budou mít možnost si s ní přímo
na pódiu zazpívat a odnést si jako odměnu
zajímavé ceny.
Ve workshopu Cirkus trochu jinak se děti
mohou naučit či zdokonalit v chůzi po laně,
na chůdách, chůzi s knihou na hlavě, balancování na lávce (rola-rola), jízdě na jednokole, žonglování s míči, kuželkami, kruhy,
diabolem, talíři a šátky.
Ve stanu OKD budou připraveny zručné
pletařky copánků, které umí vplést do vlasů nejen různobarevné bavlnky, ale i korálky. Jako další doplněk si mohou děti poskládat netradiční papírové čepice. Rádio Orion
si ve své zábavní zóně připravilo malování
na obličej, děti si zde budou moci zaskákat
na trampolíně.
Pro starší děti, ale třeba i pro dospělé budou v Radegast adrenalin parku k dispozici
soutěže v lezení na pivní přepravky, známý
buchar či atrakce zvaná moucha. Při ní se
skokan ve speciálním lepicím obleku přilepí
na stěnu, přičemž nejvtipnější přistání bude
odměněno.
Významný dodavatel OKD společnost
Sandvik připraví ve svém Ráji dětí pro nejmenší zajímavé obří stolní hry jako například domino, závody v pytlích, netradičních kalhotách nebo s trakařem. Děti
budou také překonávat netradiční překážkovou dráhu. Nepostradatelnou součástí bude malování na obličej a živé umění,
kterého se budou účastnit samotné děti.
Stejně jako na dalších místech i zde čekají
na dětské soutěžící a aktivní účastníky zajímavé ceny.
Další program nejen pro děti si připravila
Nadace OKD – velkolepý Karnevalový průvod, vystoupení žonglérského dua „Bratři
v tricku“ či akrobatů z V. O.S. A. Theatre.
Lunapark bude v letošním roce umístěn
na parkovišti u Billy. Více informací naleznate na www.hornicke-slavnosti.cz.
zk
www.ihornik.cz | 7
Tipy Horníka
HORNICKÉ
SLAVNOSTI
2012
1. 9. 2012 od 13.00
Karviná
Park Boženy Němcové
OSTRAVA – Na čtyři desítky automobilů z let 1949 až 1976 je součástí velké expozice „American Classic Cars“ na výstavišti Černá louka.
Cadillacy, Buicky, Chevrolety, Pontiacy, Chryslery, Fordy, Lincolny... Atmosféru amerických dálek doplňuje
představení slavné silnice U.S. Route 66.
Fotosoutěž na pohlednice
OSTRAVA – Amatérští i profesionální
fotografové od šestnácti let dostanou
šanci prorazit se svým snímkem do celého světa. Městské informační centrum vyhlásilo soutěž o nejlepší fotky ze
života v Ostravě, z nichž budou pohlednice pro turisty. Obrázky třeba posílat
na [email protected]
Folklor bude i z Tichomoří
OSTRAVA – Až z dalekých Cookových
ostrovů v jižním Tichomoří zamíří do Ostravy „lidový“ soubor na patnáctý ročník mezinárodní přehlídky Folklor bez
hranic. Ta proběhne od pondělka 13.
do pátku 17. srpna, a to jak v centru, tak
v Hrabůvce, Porubě, Klimkovicích či Přívoze.
Vzácné čuně a antilopa v zoo
Guns 2 Roses
Richard Müller
Věra Špinarová Škwor Dara Rolins & Rytmus
Tublatanka Buty Tomáš Klus Miro Žbirka
Doga & Martina Pártlová Charlie Straight
více na www.hornicke-slavnosti.cz
OSTRAVA – Ohrožené prase visajánské původem z Filipín se stalo nejnovějším přírůstkem a ještě vzácnější antilopa Derbyho ze Senegalu pak největším
lákadlem pro druhou srpnovou sobotu
v zoo v Ostravě. Koná se zde od 9 do 18
hodin „Víkend pro antilopu“ se spoustou akcí pro děti.
Trojrozměrná Karvinná
KARVINÁ – Jak vypadala původní Karvinná – současná městská část Doly –
se mohou zájemci o historii podívat až
do konce letních prázdnin ve foyer Státního okresního archivu. Je tam výstava
3D počítačových modelů již neexistujících staveb od studentů Slezské univerzity.
Doba ledová v letním kině
Špinarka, Tublatanka a další hvězdy do Karviné
Populární ostravská zpěvačka bude zpívat na hlavní scéně, bratislavští rockeři vystoupí v amfiteátru
KARVINÁ – Další pánové a dáma
na představení. Byť tyto hvězdy blížících se Hornických slavností 2012
v Karviné znal v někdejším Československu snad každý dospělý a dospívající. Tublatanka z Bratislavy a Věra Špinarová z Ostravy!
Dáma má přednost. Jedni jí s úctou
nazývají tuzemskou Janis Joplin či Tinou Turner. Další, především v našem
regionu, jí říkají – a nemyslí to vůbec
zle – Špinarka. Vyučená chemička, která svou profesi nikdy nedělala. Zpěvačka, jež se nikdy neučila zpívat, přesto se
pravidelně umisťuje na předních místech hudebních žebříčků. A to už více
než čtyřicet let, kdy prorazila s kapelou
VVystavujíjí americká
i ká auta
Majestic (pozdějším Ochrestrem Ivo
Pavlíka, svého bývalého manžela). Interpretku hitů jako Bílá Jawa 250, A já
tě závidím, Meteor lásky či Jednoho dne
se vrátíš ostatně od roku 2010 doprovází skupina jejího syna Adama Pavlíka.
Tublatanka vznikala v době, kdy byla
Věra Špinarová zavedenou stálicí československé pop-music. Bylo to na podzim
před třiceti lety ve vinárně Veľkí Františkáni a pomyslnými kmotry se staly legendy Led Zeppelin, Nazareth, Deep
Purple, Thin Lizzy, The Who... Jejich
muziku zakladatelé Martin „Maťo“ Ďurinda, Juraj Černý a Pavol Horváth prostě milovali. Ve třech se rozhodli hrát proto, aby se nikdo v kapele neulíval.
KARVINÁ – Oblíbená zvířecí partička
v čele s „krysoveverčákem“ Scrattem je
zpět! V letním kině promítají ve čtvrtek
16 a v pátek 17. srpna vždy od 21 hodin už čtvrté pokračování Doby ledové.
Na hlavní hrdiny tentokrát čeká bouře,
mořské příšery, posádka z mlhy se vynořivší lodě...
Opět koupání v Doubravě
DOUBRAVA – Už nejen park s modely pravěkých oblud, ale také koupaliště funguje v Doubravě. Otevřeli ho po náročné rekonstrukci, bazén
má rozměry pětadvacet na sedmatřicet metrů. Přístupné je od pondělka
do neděle vždy od 9 do 18 hodin. Děti do tří let věku mají vstup zdarma.
Závody na dráze v Těrlicku
HAVÍŘOV – Motocykly budou v sobotu
18. a neděli 19. srpna znovu burácet
na dráze v Těrlicku! Uskuteční se mezinárodní závody „Havířovský zlatý kahanec“, jejichž součástí je i část prestižního evropského seriálu IRRC. Vstup je
denně od 8 hodin, slavnostní zahájení
v sobotu od 9.45.
Revivalová rocková mánie
FOTO: archiv
HÁJ VE SLEZSKU – Metallica, Rammstein, Red Hot Chilli Peppers, ABBA,
Deep Purple, Kabát na jednom pódiu?
Ano, v sobotu 18. srpna v areálu Hospůdky U Jury v Čertově údolí v obci Háj
ve Slezsku na „Prajzké“. Od 14. hodiny
zde vypukne třetí ročník přehlídky revivalových kapel.
Radegast chystá velký den
Zpěvačka přezdívaná v regionu Špinarka vystoupí na hlavní scéně.
Tublatanku „objevila“ další hvězda slavností, a to Richard Müller.
Tublatanka také byla v osmdesátých
letech minulého století oblíbená na hornických učilištích, patřila totiž k souborům z tehdejší ČSSR koketujícím
s hardrockem a heavy metalem. Její sestava se od těch dob sice změnila a slo-
venské kroje už nepatří k pódiovému
výbavení Maťa a spol., nicméně desky
vydává stále. Rocková legenda vo výbornej forme – jak se Tublatanka prezentuje – představí i tu poslední „Svet
v ohrození“.
uzi
NOŠOVICE – Milovníci nošovického piva pracující v nonstop provozu by měli
„přehazovat“ na sobotu 15. září šichty,
toto datum je vyhlášeno jako „Radegastův den“. To hlavní letos proběhne
u pivovaru a hlavní scéna bude přímo
v něm. Z kapel zahrají Chinaski, No Name, Mandrage...
uzi
8 | www.okd.cz
ZÁBAVA
„Slečno Jarmilko, dovolte, abych k vašim nožkám složil svoje
hořící srdce !“ – „Ale ano, … (VIZ TAJENKA).“
Horoskop od 9. 8. do 22. 8. 2012
Ryby 21. 2. – 20. 3.
K novotám obvykle býváte nepřístupní, zejména když máte
dojem, že zasáhnou
i do vašeho soukromí.
Pro tentokrát však návrhy zvážíte, ale jenom proto, že vám je předloží člověk, jehož znáte dlouhá léta a jehož úsudku si
vážíte. Nápady budete rovněž hýřit při navazování nových známostí a flirtování. Co
na to řekne váš partner?
Recept
Domácí cibulový chléb
POTŘEBNÉ PŘÍSADY: Těsto: 2 hrnky vlažné vody, 800 g hladké mouky, 4 lžíce vlažného
mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce oleje, 3 větší cibule, 1 kostka droždí nebo 1 sáček sušeného droždí, 1 lžička cukru.
Na potření: 1 hrnek vody, 2 octové uzávěry octa.
POSTUP PŘÍPRAVY: Připravíme si kvásek: trochu vlažného mléka, cukru a rozdrobeného droždí. Mouku smícháme se solí a kořením, do vzniklé směsi přidáme kvásek. Nakonec přilijeme
vlažnou vodu a na kostičky nakrájenou a na oleji osmaženou cibulku. Vypracujeme tužší těsto,
které vyklopíme na vál a ještě zpracujeme s trochou mouky tak, aby se nelepilo. Při zapracování těsto nehněteme, ale snažíme se do něj dostat vzduch. Necháme 1 hodinu na teplém místě
pod utěrkou. Vykynuté těsto rozdělíme na dvě části a každou propracujeme tak, abychom do ní
opět zapracovali vzduch, těsto bude lepší. Vytvarujeme dvě šišky, které položíme na plech vyložený pečicím papírem a necháme ještě 20 minut pod utěrkou kynout. Mezitím vyhřejeme troubu na maximum. Těsně před vložením chleba do trouby obě šišky zlehka potřeme mašlovačkou namočenou v octové vodě. Chléb pečeme zprudka asi 5 minut, pak snížíme teplotu zhruba
na 180 stupňů a dopékáme dalších 40 minut. Během pečení chléb pravidelně každých 10 minut potíráme octovou vodou, bude pak mít krásnou zlatavou kůrčičku. Před krájením ho necháme vychladnout.
Alegorie
Ozvěnový
hloubkoměr
Vraník
Jméno prozaika Pavla
Uzlíček
ve tkanině
Slovensky vzít
Anglicky
zachránit
Část
molekuly
Značka
mouky
Zkr. souhvězdí Volans
Uhlovodík
s troj. vazbou
Dechový žes- Jihoamerický
ťový nástroj
veletok
(řidčeji)
1. DÍL
TAJENKY
Část básně
SPZ Trutnova
Psovitá
šelma
Ušný lekár
Pořadač
spisů
Římskými
číslicemi 51
Pravoslavní
kněží
Mladík
(na Slovácku)
Vlasy (slang.)
Beran
Pomlouvat
(slovensky)
Kolem
(řidčeji)
Povrchový důl
Čísel. kód
plateb. karty
Šachový
velmistr
Soubor
pravidel
Slovenská
předložka
Tyč u vozu
AUTOR: František Krejča
Panna 23. 8. – 22. 9.
Objevíte v sobě dosud
skryté schopnosti. Bude
to překvapení i pro vaše
nejbližší. Jako by se před
nimi náhle objevil někdo
jiný. Jejich reakce vás trochu překvapí,
ale nesmíte se divit. Středa bude průlomová pro vaši kariéru. Objeví se někdo,
kdo je ochoten vás ve všem podpořit. Nezadaní mají šanci prožít vzrušující románek s atraktivní osobou.
Domácky
Josef
Polsky výkup
Značka
astatu
Křížovka
o knihu
Šplhavý pták
Předložka
Souhvězdí
zvěrokruhu
Vycpávkový
materiál
Části atolů
Patřící Elišce
(domácky)
Tajenka křížovky č. 28: „... jak se to dělá, … vám manželka, ... nezahýbala!”
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 28 je paní Brigita Hánová z Českého Těšína.
Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: [email protected]
AUTOR: Monika Růžová
Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Situace, která vás
dlouho obtěžuje, se
vám ukáže v novém
světle. Nedělejte z toho žádné dalekosáhlé
závěry. Vsaďte na schopnost vyjednávání a vyčkejte, zda druhá strana přistoupí
na vaše podmínky. Rozptýlení a vzrušení
budete hledat o víkendu. Z bláznivého setkání se může vytvořit pevný vztah. Láska
si žádá trpělivost.
Americká
navigační
družice
Sudoku
1 9
7
3
2
9 5
4
4
5 8
6
Vtipy
5
8
6 9
7
1
7 6
2
2
9
1 5
3 2 5
6
1
5
8
7
9
1
4
5 9 1
9
5
6
1 6 2
8
Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec
a každý čtverec
(3 x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1 do 9.
Řešení dnešního sudoku:
3
9
7
1
6
8
2
4
5
Lev 23. 7. – 23. 8.
Vaše touha realizovat
své představy bude sílit. Těžce budete hledat jak sponzory, tak ty,
kteří mají slovo na vlivných postech. Kvůli svému klidu se raději oddejte letnímu lenošení a vyhřívání se
na slunci. V novém týdnu bude také důležité, že city začnou vítězit na rozumem.
Podaří se vám prosadit, co dříve bylo nemožné. Víkend bude laškovný.
Umlkat
2. DÍL
TAJENKY
8
6
4
5
7
2
3
9
1
Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Pozor si dejte na nespokojeného
kolegu. Chystá se z firmy
odejít, případně má
v úmyslu své služby
nabídnout konkurenci. Odhalíte léčku dřív,
než ji stačí do detailu promyslet. Za normálních okolností si dokážete skvěle zorganizovat čas. Toto léto jako byste pokulhávali. Nahromadí se povinnosti a plány
s rodinou odsunete na vedlejší kolej.
Čtverečný
nerost (oxid
titaničitý)
2
1
5
9
4
3
6
7
8
Rak 22. 6. – 22. 7.
Touha po rychlé kariéře
vás bude lákat na místa,
kde se dá prožít vzrušující příhoda. Projevíte obdivuhodný zápal pustit
se i do těch nejnáročnějších úkolů. Konstelace hvězd však žádné velké úspěchy
nepřináší. V okruhu lidí kolem vás se najdou i takoví, kteří vás budou vybízet k riskantním krokům. Musíte najít sílu je odmítnout.
SPZ Pardubic
Japonské
terén. auto
(Mitsubishi)
7
5
9
6
3
1
8
2
4
Střelec 23. 11. – 21. 12.
Zaplaví vás chmury,
které způsobí v práci
chybné jednání. Navenek nedáte nic znát,
což není dobrá strategie. Tvůrčí člověk vám vše vynahradí v příštím týdnu. Spříznění a silné vášně vás
zcela ovládnou. Pokud ve vás nevyhasla
touha po cestování, otevřou se vám skvělé
příležitosti. Nezapomínejte ani na rodinu,
naplánujte jim úžasný program.
Axiálně
Krátký dámský plášť
4
2
1
7
8
9
5
6
3
Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Vaše úspěchy jak v práci, tak i ty společenské vás poženou stále
výš a nebudete mít daleko k hazardování. Pozor, abyste všeho, čeho jste dosáhli, lehce nepozbyli. Zpátky na pevnou zem vás
přivedou požadavky nadřízených. V momentálním nadšení se pustíte do práce,
kterou jste stále odkládali. Přes nesnáze
vše dodělejte, ať máte čistý stůl.
Japonský
prozaik
6
3
8
4
2
5
7
1
9
Štír 24. 10. – 22. 11.
Východisko z finančních potíží posledních dní představuje
nabídka k přechodu
do firmy, která lépe
platí. Je otázkou, zda riziko změny podstoupíte, nebo ustoupíte bojácnému
partnerovi. I mince má svůj rub a líc. Postavení planet je vám nakloněno. Jsou
před vámi dny, ve kterých budete mít příležitost překonat překážky.
Latinská
spojka (a)
5
4
6
8
1
7
9
3
2
Býk 21. 4. – 20. 5.
Vzniklé potíže jsou jen
důsledkem vaší lehkomyslnosti. Přiznejte si to
a začněte hledat pomocníka. Vlastní síly a přízeň
planet nebudou stačit. Vaše psychika
a intelektuální schopnosti naopak dosahují vrcholu a šance na úspěch v soutěžích či v konkurzech je veliká. O svou lásku se nemusíte bát. Vše plyne, jak má.
Volný čas věnujte svým ratolestem.
Pomůcka:
kantor
ethin,NTS, Makedonský –Český
autor lidové Polsky les
Panov,save, dramatik
opery
Tajama.
9
7
2
3
5
4
1
8
6
Váhy 23. 9. – 23. 10.
Uznávané
pravdy
a všeobecně přijímané názory vás mírně
řečeno vytáčejí. Odmítáním nic nezměníte
a ničeho nedosáhnete. Platí to jak doma,
tak i v zaměstnání. Ve firmě se rozhoří diskuse na téma odměňování. Své polínko přiložíte i vy. Pošetilé maličkosti mohou být příčinou velkých neshod v rodině. Svět se vám
bude zdát v rozporu s vašimi představami.
1
8
3
2
9
6
4
5
7
Beran 21. 3. – 20. 4.
Neklid a stagnaci pocítíte v milostných vztazích.
Půjde o varování, že někde chybujete a také nenaplňujete partnerovo
očekávání. Naštěstí vám nebude chybět
fantazie a kapička štěstí. Se svou příslovečnou beraní povahou to rychle zvládnete. Setkání, kterému se snažíte stále
vyhnout, je na spadnutí. Objeví se okolnosti, které zmírní důsledky.
číslo 29 | ročník 42
Co je to střední věk?
Když vám penzi nedají, protože jste příliš mladý, a ženské vám nedají,
protože jste příliš starý.
Jaký je rozdíl mezi Ostravákem a Vietnamcem?
Vietnamec mluví česky.
Jaký je rozdíl mezi manželkou a mlhou?
Žádný, když se ráno zvedne a zmizí, vypadá to na příjemný den.
Co je to 90 – 50 – 90?
Jízda městem kolem dopravního policajta.
Jaký je rozdíl mezi průjmem a smrtí?
Žádný. Přijde a musíš jít.
Přes den to štěká, v noci to plave. Co je to?
Tchýnina zubní protéza.
Jaký je rozdíl mezi šachistou a alkoholikem?
Žádný. Oba jsou většinou v jiném světě a občas na tahu.
Co má muž společného s dveřmi?
Když je namazaný, tak si ani nevrzne.
Co to jsou domovy důchodců?
To je pomsta našich dětí za jesle a mateřskou školku.
9 sierpnia 2012 | numer 29 | rocznik 9
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
Wyróżnienie dla wszystkich
Bezpieczna praca popłaca
Fedrunkowa Lampa Górnicza po raz dziesiąty dla „Darkowa”
To górniczy symbol,
który naocznie pokazuje
ludziom z kopalni,
że czegoś dokonali.
OSTRAWA – Bezpieczna praca popłaca
także w spółce węglowej OKD. Przekonać się o tym mogli uczestnicy wtorkowej (7 sierpnia) oceny najlepszych brygad ścianowych, przodkowych i przezbrajania w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy w poszczególnych kopalniach w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku. Wyrazy uznania i
dyplom honorowy z rąk prezesa zarządu i dyrektora generalnego OKD Klausa-Dietera Becka i dyrektora operacyjnego Leo Bayera, podobnie jak gratulacje dyrektorów właściwych kopalń, to
jedno. Drugie to konkretna nagroda dla
zwycięskiej załogi na zorganizowanie
wspólnej imprezy. W przypadku brygad ścianowych jej wysokość ustalono
na 50 tysięcy koron, pozostałe brygady
otrzymują 25 tysięcy.
Poprawa bezpieczeństwa
pracy w kopalniach
to bieg na długi dystans.
Wyniki jednak już są.
Bogusław Krzyżanek
FOT. Bogusław Krzyżanek
„To górniczy symbol, który naocznie pokazuje tym chłopcom, że czegoś dokonali” – przybliżał znaczenie Fedrunkowej
Lampy Górniczej dla ludzi z kopalnianej
załogi główny przodowy brygady ścianowej Zbyněk Rzidký. „Jest to ocena wysiłku
wszystkich ludzi pracujących w kopalni,
nie tylko wyróżnienie dla którejś z brygad
czy któregoś z oddziałów, któremu właśnie
się powodzi” – tłumaczył i podobnie mówili także główny przodowy brygady zbrojenia wyrobisk SLD 2 Marek Szelong czy
elektryk specjalista od systemów ścianowych Miroslav Struž.
Kopalnia „Darków” wydobyła w II
kwartale br. 926 tys. ton węgla. Wydo-
Wśród wyróżnionych za pracę bez wypadków znalazły się trzy polskie brygady
bycie za okres pierwszych siedmiu miesięcy roku przekracza założenia biznesplanu o 121 tys. ton. Brygady robót
przygotowawczych wydrążyły od kwietnia
do czerwca 4122 metrów wyrobisk chodnikowych. W pierwszym półroczu wykonały 8502 m wyrobisk, co przedstawia
50 procent rocznego planu. Pozytywnie
kształtuje się sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. W pierwszym półroczu odnotowano o 4 wypadki mniej niż
w analogicznym okresie 2011 roku. Nie
było nadzwyczajnych zdarzeń ani wypadków śmiertelnych.
„Ogólnie można powiedzieć, że przyjęliśmy wyróżnienie z zadowoleniem, ale
także z pokorą i jako zobowiązanie na
przyszłość” – powiedział w imieniu kierownictwa kopalni dyrektor produkcyjny
„Darkowa” Jan Huplík. Również on uwypuklił przede wszystkim fakt, że chodzi o
ocenę pracy całej załogi.
„Górnictwo szybko się zmienia. Dziś nie
można już rozwiązywać problemów siłą
czy krzykiem. Przy dzisiejszych nowoczesnych technologiach należy rzeczy przemyśleć i budować na specjalistach i ludziach
z najwyższymi kwalifikacjami. Dominującą grupą stają się fachowcy z oddziałów
pomocniczych, przede wszystkim elektrycy. Coraz większe znaczenie ma praca zespołowa. Jeden człowiek nie jest już zdolny wykonywać wszystkich potrzebnych
czynności. Sprawy trzeba rozwiązywać w
ramach różnych pionów w wyspecjalizowanych zespołach, w drodze koordynacji poszczególnych czynności i wzajemnej
współpracy” – wytłumaczył Huplík.
Od lewej Marek Szelong, Zbyněk Rzidký i Miroslav Struž z Fedrunkową Lampą Górniczą.
Śmiertelny wypadek w Kopalni „Pasków”
Stacji Ratownictwa Górniczego pracownika nie udało się uratować.
„Rodzinie i bliskim Zmarłego Kolegi
pragnę wyrazić w imieniu swoim i wszystkich współpracowników szczere kondolencje“ – przekazał dyrektor Kopalni „Pasków” Vladislav Szmek.
Powody nadzwyczajnego zdarzenia bada komisja specjalistów złożona
z przedstawicieli Obwodowego Urzędu
Górniczego w Ostrawie, kierownictwa Kopalni „Pasków”, spółki OKD i związkowców przy współpracy z Policją RC.
vs
Od lewej Krzysztof Ślubowski i Bogdan Kołacz z dyplomem za bezpieczną pracę. Podobnym
wyróżnieniem pochwalić się mogą także dwie polskie brygady ścianowe.
ków klimatycznych na dole kopalni,
które ostatnio stają się obok metanu,
tlenku węgla i tąpnięć kolejnym czynnikiem ryzyka na dołowych miejscach
pracy, o ulepszaniu transportu, wyposażenia technicznego oraz wdrażaniu
kolejnych nowinek technicznych, takich jak na przykład monitoring ruchu
osób przy pomocy chipów w lampach
górniczych. Przedstawiciele górniczych
załóg jednocześnie docenili znaczenie
wprowadzenia nowego sprzętu ochrony indywidualnej i osobistych przyrządów pomiarowych.
„Bezpieczeństwo to jednak przede wszystkim sprawa ludzi” – powiedział kierownik oddziału robót przygotowawczych w Kopalni „Karwina”
Roman Pastucha. „To bieg na długi dystans, jednak ja osobiście widzę dużą
poprawę. Nie wszystko jest jeszcze stuprocentowe, ale ludzie widzą poprawę
i od nich zależy, żeby zaangażowali się
w tym procesie” – skonkludował Pastucha.
Bogusław Krzyżanek
przodkowych palmę pierwszeństwa
wywalczyła załoga z Pol-Alpexu głównego przodowego Krzysztowa Ślubowskiego, z oddziału prowadzonego przez
Bogdana Kołacza.
Jak wynika ze statystyk działu BHP w
dyrekcji OKD, łącznie doszło w tym roku w okresie od stycznia do końca lipca
w kopalniach spółki węglowej do 150
wypadków przy pracy. Najwięcej, bo
49, zanotowano ich w Kopalni „Karwina”. Do 38 wypadków doszło w Kopalni „ČSM“, do 32 w „Paskowie” i do 29
w KWK „Darków”. Dwoma przypadkami przyczyniło się do „wzbogacenia”
tego bilansu Centrum Usług Serwisowych OKD (VOJ SC). Chociaż łączna
liczba wypadków jest o 10 mniejsza niż
w analogicznym okresie 2011 roku, jest
stale co ulepszać.
Dokładnie do tego tematu nawiązała też następująca dyskusja pomiędzy
przedstawicielami kierownictwa spółki
węglowej i reprezentantami górniczych
brygad. Mówiono o poprawie warun-
Szekspir w Karwinie nie tylko dla górników
KARWINA – Michal Kovalčík znany jako
„Ruda z Ostrawy“ bawił w poniedziałek 30 lipca długo w noc ponad 1500
gości Letnich Uroczystości Szekspirowskich, które po raz pierwszy w historii przeniosły się na jeden dzień do
Karwiny. Do amfiteatru tutejszego ki-
na letniego przybyło ponad 1500 widzów. W komedii „Serc starania stracone” przedstawiła się także Kateřina Janečková (serialowa „Brzydula Katka“)
i inni aktorzy scen ostrawskich.
„Atmosfera była wspaniała. Oglądać tak piękny spektakl pod gołym
FOT. Radek Lukša
OSTRAWA – W podziemiach Kopalni
„Pasków” w Starziczu doszło w poniedziałek 6 sierpnia po południu do wypadku, podczas którego zmarł czterdziestosześcioletni pracownik firmy
zewnętrznej.
Do nieszczęśliwego wypadku doszło
z dotąd nie znanych przyczyn na krótko przed godziną trzecią po południu
mniej więcej 1100 metrów pod powierzchnią ziemi podczas prac związanych z drążeniem chodnika. Pomimo
szybkiej interwencji lekarzy z Głównej
Regularna półroczna ocena najlepszych brygad w dziedzinie BHP
to część szeroko zakrojonej kampanii motywującej do pracy bez wypadków, kontynuowanej w OKD od kilku
już lat. Współzawodnictwo ma swoją
kategorię zespołową i indywidualną,
w ramach której wśród robotników
pracujących przez cały rok bez wypadku losowany jest samochód osobowy. Dotyczy tak samo osób zatrudnionych w spółce węglowej, jak i pracowników firm zewnętrznych. Także
dlatego wśród wyróżnionych we wtorek załóg znalazły się trzy brygady
polskie.
Najbezpieczniej pracującą brygadą
ścianową w Kopalni „Darków” okazała się załoga z firmy Alpex, prowadzona przez głównego przodowego Janusza Siwka i sztygara oddziałowego Dariusza Hetmana. Podobnie wiodło się w
Kopalni „Karwina” brygadzie ścianowej głównego przodowego Stefana Gulaka z oddziału Mariana Olszewskiego.
W Kopalni „ČSM“ w kategorii brygad
FOT. Bogusław Krzyżanek
DARKÓW – Nietypowy jubileusz świętuje Kopalnia „Darków”. Przechodnia Fedrunkowa Lampa Górnicza OKD, przyznawana przez kierownictwo spółki węglowej
od 2008 roku poszczególnym kopalniom
za najlepsze kwartalne wyniki produkcyjne i BHP, znajduje się również po drugiej
ćwierci roku w „swej” witrynce w westybulu darkowskiej KWK. Podczas kiedy Kopalnia „ČSM“ w Stonawie przechowywała ją
tymczasem czterokrotnie, KWK „Pasków”
trzy razy i KWK „Karwina” raz, „Darków”
zdobył ją za wyniki II kwartału br. już po raz
dziesiąty. Jest oczywiste, że ucieszyło to
zarówno kierownictwo przedsiębiorstwa,
jak i jego pracowników.
W role Amorków wcieliły się tym razem aktorki z ostrawskich scen teatralnych.
niebem z oświetlonym frysztackim
kościołem za plecami, to nadzwyczajne przeżycie“ – zwierzyła się Marta
Szamaránská ze Stowarzyszeni Obywatelskiego „Święta Barbara”, która otrzymała od Fundacji OKD bilet
gratis, podobnie jak 150 przedstawicieli karwińskich organizacji pozarządowych. Kolejny niecały tysiąc biletów spółka węglowa OKD rozdystrybuowała wśród swoich pracowników,
500 biletów sprzedano w przedsprzedaży miłośnikom dobrego teatru w
Karwinie.
„Uświadamiamy sobie, że życie to
nie tylko praca, ale że ludzie chcą się
też w swym wolnym czasie bawić. To
dla nas duży honor, że mogliśmy być tymi, którzy pomogli sprowadzić do Karwiny tak znaczący festiwal, jakim są
Letnie Uroczystości Szekspirowskie, i
umilić mieszkańcom Karwiny i naszym
pracownikom lato” – powiedziała Petra Mašínowa, szefowa komunikacji
spółki OKD, będącej partnerem głównym ostrawskich Letnich Uroczystości
Szekspirowskich.
vs
Redakcja Horník-Górnik „ Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: [email protected] „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125
10 | www.okd.cz
PANORAMA / INZERCE
Ostrava ožije tvrdou muzikou.
Také díky podpoře OKD
Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ
Á
Í
BLAHOPŘEJEME
K 10. výročí 5. narozenin přejeme naší kolegyni krásný život naplněný
radostí, štěstím, zdravím
a smíchem. Tým PF.
B341/29/12
VZPOMÍNÁME
„Utřete slzy a opět se
smějte, tak si to přeji
a v dobrém vzpomínejte.”
Dne 10. srpna 2012 vzpomeneme 9. výročí, kdy
nás ve věku 30 let opustil na následky pracovního úrazu na Dole Darkov, závod 9. květen, manžel, švagr a zeť, pan Luboš Mieres.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Táňa
s Matyáškem, rodina Böhmova a Hrdinova.
B342/29/12
„Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám
zůstalo jen vzpomínání
na toho, kdo rád žil a měl
nás tolik rád...”
Dne 19. 8. 2012 vzpomeneme se smutkem v srdci
na našeho drahého tatínka, dědečka, bratra, strejdu, přítele a kamaráda, pana Josefa
Seyfrida, dlouhodobého zaměstnance Dolu Jan Šverma, ale v průběhu 34 let v OKD
i dalších pracovišť, který by dne 19. 8. 2012
oslavil své 70. narozeniny. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Božena, dcera Zdeňka
a synové Josef a Karel s rodinami.
B361/29/12
Dne 21. 8. 2012 uplyne
rok, kdy nás ve věku nedožitých 46 let, po těžké
nemoci, opustil pan Ján
Sýkora, bývalý dlouholetý
zaměstnanec Dolu Dukla
a Dolu ČSM. Kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku s námi. S láskou a úctou vzpomínají manželka
Kateřina s dcerou Barborkou, bratr Mirek
s přítelkyní Kristínou, bratr Peter a maminka s tatínkem.
B361/26/12
DAROVÁNÍ
Daruji čistokrevného, bez PP, čtyřletého (24.
4. 2008) labradorského retrívra zlaté barvy.
Slyší na jméno Justy, je velmi přátelský jak
k ostatním zvířatům, tak i k lidem a dětem.
Je očkován a načipován, vhodný k domečku se zahrádkou, umí základní povely. Daruji z důvodu stěhování do bytu. Inf. na tel.:
775 213 393.
B343/29/12
Daruji do dobrých rukou černá koťátka – 9týdenní. Inf. na tel.: 605 837 032.
B344/29/12
PRODEJ
Prodám zahradní chatku s pozemkem cca 4
ary v katastru obce Šenov, v těsné blízkosti Havířova-Šumbarku (Zadky). Inf. na tel.:
776 024 896.
B345/29/12
Prodám zahradu s dřevěnou chatou v Karviné-Ráji. Výměra pozemku je 196 m2,
chata je podsklepená, zavedena elektřina, k dispozici pitná a užitková voda, nový
altán, suché WC. Inf. na tel.: 603 796 856
(po 15.00 hod.).
B346/29/12
Hvězdou festivalu Rocková Ostrava!!! bude skupina Kabát. Poslouchat ji budou stovky horníků
Prodám pravé vstupní bytové dveře 80 cm
včetně bezpečnostního zámku z FAB, panty
zajištěnými proti vysazení a zevnitř potažené koženkou s výplní proti hluku. Levně. Inf.
na tel.: 737 453 482.
B347/29/12
Prodám DVD video player zn PHILIPS a videopřehrávač zn. FUNA (zcela funkční). Cena dohodou. Inf. na tel.: 733 545 717.
B348/29/12
Prodám zahradu v klidném a hezkém prostředí, 5 km od Ostravy, dobrá dostupnost.
Cena dohodou. Inf. na tel.: 731 474 927.
B349/29/12
Prodám stav. PROFIVRÁTEK, nosnost
100 kg. Inf. na tel.: 731 474 927.
B350/29/12
Prodám obývací stěnu mahagonové barvy (tmavé), výška 2,06 m, šířka 4 m, vhodná na chalupu či chatu. Původní cena 12 000 Kč, nyní 3000 Kč. Možno vzít
i na části dle dohody. Spěchá. Inf. na tel.:
604 520 304.
B351/29/12
Prodám zachovalý funkční el. krb ve dřevě, š. 140x95x25 cm, vhodný na chatu
nebo do haly. Cena 1800 Kč. Inf. na tel.:
737 712 428.
B352/29/12
BYTY
Prodám starší menší RD v Hnojníku s č.p.
Nutná rekonstrukce, výborná dostupnost,
jak k náročnému bydlení, tak i k rekreaci.
Cena 690 000 Kč. Inf. na tel.: 777 925 004.
B353/29/12
Prodám družstevní byt 2 + 1 o výměře 61
m2, na ul. Osvobození v Orlové-Lutyni. Byt je
v centru města, zastávky autobusů a MHD
cca 2–3 min. pěšky. Dům je 4podlažní, letos zateplen, okna jsou plastová se žaluziemi, výhled na okolní zeleň. Byt je ve vyvýšeném přízemí s nově rekonstruovaným
balkonem. Cena 550 000 Kč. Inf. na tel.:
603 489 173.
B354/29/12
Prodám dr. byt 2 + 1 v Karviné-Hranicích
poblíž Kauflandu, 3. poschodí bez balkonu, výtah. Dům po celkové revitalizaci (plastová okna, zateplení, nová střecha), v bytě
zděné jádro, rohová vana, plovoucí podlahy. Měsíční náklady na 1 osobu včetně fondu oprav 3400 Kč. Cena 650 000 Kč. Inf.
na tel.: 608 707 816.
B355/29/12
FOTO: Kabát
V hlubokém zármutku
oznamujeme všem příbuzným a známým, že dne 28.
7. 2012 po dlouhé a těžké
nemoci, ve věku nedožitých 74 let, zemřel milovaný manžel, otec, dědeček,
pradědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád, pan Štefan Jaržembovský, bývalý
dlouholetý zaměstnanec OKD, Dolu Doubrava. Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku
děkuje zarmoucená rodina. B340/29/12
číslo 29 | ročník 42
Populární skupina Kabát v industriálním prostředí.
OSTRAVA – Industriální Dolní oblast
Vítkovic po měsíci od konání festivalu world music Colours of Ostrava,
jehož renomé už kromě regionu překročilo i hranice naší země, opět ožije skvělou hudbou. Rocková a metalová legenda Citron, české ikony tvrdé muziky Škwor a Alkehol, vynikající
Judas Priest revival nebo začínající talenty Willow Lake a The Pant budou
vystupovat na prvním ročníku festivalu Rocková Ostrava!!!, který se koná v neděli 12. srpna. A pozor! Vyvrcholením ostravské akce bude koncert
české megahvězdy, skupiny Kabát.
„Jsme nadšeni z místa, kde se akce
koná, i z programu, který se nám podařilo sestavit. Plníme si tím svůj sen.
Na jednom pódiu v unikátním industriálním prostředí během jednoho
dne vystoupí ta nejvýznamnější jména naší hard rockové a metalové scény. Každý fanoušek si z nabídky urči-
tě vybere a skvěle se pobaví. Všechny
z nich proto do Dolní oblasti Vítkovic
zveme a věříme, že jich přijdou tisíce
a vytvoří hudebníkům skvělou atmosféru,“ říká za organizátory akce Roman Novelinka.
Stejně jako v případě výše zmiňovaných Colours of Ostrava a Letních
shakespearovských slavností, o jejichž představení v tomto čísle píšeme,
má na tom, že rockový festival rozpálí fanoušky tvrdé muziky v Moravskoslezském kraji, velký podíl společnost
OKD. Ta se stala generálním partnerem akce.
„Samozřejmě pomoc všech partnerů je pro nás neocenitelná. Bez nich se
v dnešní době festival takového formátu pořádat nedá. A jsme rádi, že regionální firmy myslí právě na podporu
akcí v našem kraj. Pro lidi je důležitý
pocit, že i ty největší hvězdy přijedou
za nimi a oni nemusí nikam daleko
a složitě cestovat, ale mohou se bavit
v prostředí, které znají a mají k němu
vztah,“ tvrdí Novelinka.
Zaměstnanci OKD budou jistě nejpočetnějšími návštěvníky festivalu.
Firma totiž myslela při podpoře akce
především na ně a rozdělila mezi ně
stovky vstupenek.
Marek Síbrt
Program festivalu Rocková Ostrava!!!
12.00
1
2 00
0
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00
21.00–22.00
22.00–00.00
OTEVŘENÍ AREÁLU
WILLOW LAKE
THE PANT
SEGMENT
AIRFARE
JUDAS PRIEST
WHITESNAKE
ALKEHOL
ŠKWOR
CITRON
KABÁT
Prodám stavební parcelu v Albrechticích
u Českého Těšína o rozloze 4199 m2. 1–2
rodinné domy. Cena dohodou. Inf. na tel.:
774 557 932.
B356/29/12
AUTO-MOTO
Prodám PEUGEOT 106, 1.OiXR, r.v. 1995,
modrozelená metalíza, STK do 5/2013, najeto 155 000 km, posilovač řízení, mlhovky,
autorádio + sada zimních pneumatik na kolech. NÍZKÁ SPOTŘEBA. Cena 15 000 Kč.
Možná dohoda. Inf. na tel.: 731 053 903
nebo 608 701 115.
B357/29/12
Prodám levně Ford Fiesta 1,1/ 1995, STK
do 08/2013. Cena 8000 Kč. Inf. na tel.:
737 963 637 nebo 737 052 393.
B358/29/12
Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 29
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
3829, 3948
Samostatná výběrová řízení
3912, 3943, 3952, 3982, 3983, 3985, 4105
Společná výběrová řízení
3889, 3939, 4038, 4066
Investice strojní (ISTR)
Opravy stavební (OSTAV)
15, 57, 93, 144, 145, 511
Samostatná výběrová řízení
96, 97, 98, 101, 381, 456, 457, 458
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
86
47/29-X/12
Společná výběrová řízení
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
Sólo pro dobrovolníky
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
Na scéně festivalu Dokořán nemůže jako vždy chybět logo Nadace OKD.
KARVINÁ – Tři dny, šest scén, na šest desítek účinkujících, přes dva tisíce návštěvníků a asi pětasedmdesát dobrovolníků zajišťujících komplet organizaci a pořadatelskou službu. Tak vypadal
v číslech už tradiční festival Dokořán,
který se konal od čtvrtka do soboty 2. až
4. srpna v areálu Loděnice v karvinském
parku Boženy Němcové. Díky hezkému
prostředí a výborné organizaci si vydobyl renomé jednoho z nejhezčích festivalů v Česku a největšího v karvinském
regionu. Zaujal také Nadaci OKD, která
ho loni ocenila jako nejlepší podpořený
projekt v programu Pro radost.
„Upoutala nás na něm především
myšlenka dobrovolnictví. Na dobrovolnické bázi sice u nás funguje více festivalů, ale lidé z Dokořánu to zatím podle
mého názoru dotáhli nejdál,“ nastínil
pohled hornické nadace její ředitel Jiří Suchánek. Dobrovolníky jsou totiž
na festivalu všichni – jeho šéf Dan Cieślar, zvukaři i nováčkové, kteří pomáhají třeba s úklidem areálu.
„Jde především o mladé lidi z Karviné a okolí, hlavně studenty, kteří mají
čas a myslí si, že je tady málo kultury.
A že právě díky nám je jí tu víc,“ vysvětluje mluvčí pořádající iniciativy Dokořán Lucie Rakowská s tím, že letní kulturní mejdan je největší, ale nikoliv jedinou akcí připravovanou iniciativou.
„I tento festival je vlastně součástí
širší aktivity, kterou jsme nazvali Léto
s Dokořánem. V průběhu roku pořádá-
me zpravidla dvě kulturní akce za měsíc, hlavně koncerty, ale také výstavy,
workshopy. V zimě nejvíc v restauraci
u Einsteina vedle průmyslovky, v létě
tady, na lodičkách, protože je tu hezky,“
upřesňuje mluvčí.
Dobrovolnická činnost
umožňuje mladým
realizovat se a poznat
nové kapely, nové lidi.
Jedním dechem také vyzdvihuje pomoc Nadace OKD, která iniciativu Dokořán podporuje už čtvrtým rokem.
„Jsme velmi rádi, že nadace vidí to za-
pojení dobrovolníků a dokáže ho ocenit. Bez ní bychom tolik akcí ani nebyli schopni uspořádat,“ konstatuje
Rakowská.
Festival probíhá jako obvykle. Mladí
lidé se baví, tančí, aplaudují hudebníkům. Na scénách se střídají ti více i méně známí. Stálice jako Buty, Vypsaná
FiXa, 100°C, písničkář Jiří Schmitzer,
ale také skromnější alternativní kapely
jako LUNO, Květy, Atari Terror nebo
rakouské My Glorious. Nechybí polská
kapela Tabu ze Slezské Vodislavi či dýdžejové z Maďarska a exkluzivně také
z Anglie. V rámci doprovodného programu lze shlédnout filmové lahůdky
nebo navštívit divadelní scénu s Cirkusem Tety a dalšími soubory.
Všechno to sleduje také syn důlního
zámečníka ze závodu ČSA Dolu Karviná Petra Kropáčka David. Jednadvacetiletý mladík studuje pedagogiku
na Masarykově univerzitě v Brně, ale
festival Dokořán si nikdy nenechá ujít.
„Já se považuji dokonce za takového
stálého, byť neoficiálního dobrovolníka
Dokořánu,“ říká s úsměvem. Angažuje
se jako moderátor, ale nevadí mu pomáhat s úklidem a dalšími pracemi.
„Proč to dělám? Dobrovolnická činnost mi umožňuje realizovat se o prázdninách a také poznat nové kapely, nové
lidi. A myslím si, že je to dobře i pro naše město. Přijde hodně lidí, poznají se,
pobaví. Nálada je vždy výborná, to člověka láká,“ konstatuje David Kropáček.
Bohuslav Krzyžanek
I na karvinském festivalu jsou v oblibě slavná okáďácká „podsedátka“.
FOTO: Radek Lukša
Festival Dokořán vyhodnotila loni Nadace OKD jako nejlepší v programu Pro radost
Dobrovolníci z publika při řezání klády břichatkou.
Dřevorubci předváděli své umění
Mezinárodní soutěž
byla součástí projektu
pro utužování vztahů
s lidmi doma i za hranicí.
VENDRYNĚ – Moderní motorové řetězové pily, poněkud historické ruční, stejně
jako sekery měly v rukou profesionálů i lidí z publika poslední červencovou neděli
„hody“ v parku v obci Vendryně na Třinecku. V rámci projektu Sport a kultura neznají hranice, podpořeného Nadací OKD,
se uskutečnil druhý ročník mezinárodní
soutěže „Slezský dřevorubec“.
Dobrovolníci z publika
dostali na řezání klády
ruční pilu-břichatku.
„Jednu z disciplín si můžete vyzkoušet i doma. Schválně, zvládnete vyměnit
lištu s řetězem u motorové pily za pouhých čtyřiadvacet sekund? To byl nejlepší čas, kterým se ukázal celkový vítěz
soutěže Václav Hrabec z Řepiště...“ konstatoval Karel Turoň z firmy Turpil, dodavatele lesnické a zahradnické techniky, spolupořádající akci. Ta přilákala
do vendryňského parku na pět set lidí,
do její organizace se zapojily jak místní
spolky, tak firmy z oboru.
Většina soutěžících, tedy těch českých, byli absolventi dřevařské školy v Bílé
v Beskydech a rozhodčí patřili k jejich někdejším mistrům či učitelům. „Ti samozřejmě kladli velký důraz na bezpečnost,“
pokračoval Turoň s tím, že ani polští účastníci za tuzemskými nezaostávali. Bylo jich
na startu sedm ze šestnácti. A Jan Jaworski z Ustroně skončil jako druhý.
K disciplínám patřilo i řezání na podložce.
Kromě výměny lišty s řetězem změřili dřevorubci síly v kácení kmene pilou
a štípání špalku sekerou – obojí na přesnost. Dále v setkávání řezů vedených
z opačných konců a také řezání na podložce. „Kládu o průměru čtyřiceti centimetrů zvládli s řetězovou pilou do třiceti
vteřin. Když se utkávali dobrovolníci z publika s ruční pilou břichatkou, potřebovali
na to ti nejlepší, bratři Erich a Jakub Stonowští, necelé dvě minuty,“ přiblížil organizátor akce.
Za diváky se však předvedly i dámy;
Dana Brancová si za sekání na přesnost
odnesla pohár starosty obce. „Což odpovídá cílům našeho projektu – vzájemnému poznávání a utužování mezilidských
vztahů,“ doplnil Turoň. Nadace OKD dá
vendryňským celkem půldruhého sta tisíce korun, za které budou dělat i jiné akce,
mj. „Olympiádu partnerských obcí“.
Radek Lukša
ORLOVÁ – Pětadvacet stanů s podsadou
a vojenský „hangár“ typu S 65 pořídilo
křesťanské evangelické sdružení Benjamin díky Nadaci OKD pro pořádání tradičního oblíbeného Tábora pod kostelní věží v Orlové-Městě. Jeho účastníci
se poslední červencový den shromáždili
pod pergolou, pořízenou také z grantového programu, aby vyslechli instrukce
k dobrodružné cestě do Amazonie.
„To fakt jako až tam?“ zeptal se jeden
z přibližně tří desítek dětských táborníků, kteří si před velkou výpravou vyráběli „cestovatelské“ pokrývky hlavy
z papíru. Dostalo se mu ujištění, že stačí přejít cestu od kostela, zapojit svou
fantazii a hned se ocitne v džungli s bažinou i dravou exotickou zvěří. A pozor
na původní indiánské obyvatele, stejně
jako na strážce národního parku, radili vedoucí.
FOTO: Radek Lukša
Táborníci z Benjaminu mají nové stany s podsadou, hangár i pergolu
Nadace OKD pomohla pořídit stany s podsadou...
… odkud děti vyrazily za dobrodružstvím do Amazonie.
A protože v Amazonii není o nebezpečí a z toho plynoucí situace nouze, byla
do celotáborové hry zapracována i přeprava zraněného. Děti se dozvěděly o zásadě Pěti T – teplu, tichu (směly cestou
jen šeptat), tekutinách, tišení bolesti
(v tomto případě čokoládou) a transportu (jednoho z každé skupiny nesli v nosítkách). Na konci pouti je čekal u přechodu řeky i pastor Vladislav Szkandera.
„Amazonie patřila k zábavným programům pro naše táborníky,“ vysvětloval s tím, že Nadace OKD poskytla
pro děti ceny v podobě sladkostí a drobností. Ale předtím Benjaminu zejména
peníze na obnovu táborové stanové základny – využívané i pro mládežnické
srazy – a stavbu pergoly pro společné
posezení. „Zlepšily se tak naše podmínky i kvalita služeb sdružení,“ řekl sborový pastor.
uzi
12 | www.okd.cz
SPORT
číslo 29 | ročník 42
V letošním turnusu vycestovala na sportovní kempy šedesátka dětí. Na snímku je skupina mládežníků ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Nadace OKD pomáhá
dětem z Horní Suché
MFK OKD – Pardubice 1:0
Florbalový klub FbK Horní Suchá uspořádal s podporou OKD letní kempy pro děti a mládež
V rámci sportovního programu se pochopitelně také běhalo.
volit i vhodnou stravu pro sportovce
a různé doplňky stravy. Nejde jen o to,
aby se děti najedly,“ upozorňuje Petr
Krucina.
„A také jsme díky Nadaci OKD a rovněž naší obci dokázali udržet cenu kempu na stejných cenách jako v uplynulých letech a s ještě větší kvalitou,“ doplnil svého kolegu Krhovják.
Rodiče mladých sportovců a dětí investují do svých ratolestí během sezony
dost. Vedle pronájmu haly je nutné zabezpečit výstroj a výzbroj (dresy, obuv,
hokejky, míčky) nebo zdravotnickou
službu během zápasů.
Finanční zátěž sportovních aktivit
i vlastního sportovního kempu je pro
rodiče vysoká a pro některé se stávala
v předchozích letech nedostupnou záležitostí. To už teď díky podpoře NOKD
neplatí a děti z Horní Suché a nejbližšího okolí mohou přes prázdniny trávit
celý týden smysluplnou činností a aktivním odpočinkem.
Martin Ruščin
néra Maluru to nepřekvapilo. „Viděli jsme
je v akci. Pardubice mají skvělou přechodovou fázi, vědí, co mají dělat. Je to takticky vyspělý soupeř, produkující poctivý,
pro soupeře nepříjemný fotbal, založený
na týmovosti. I proto bylo pro naše hráče
náročné uspět a výhry si ceníme,“ upozornil vítězný kouč Pavel Malura.
luk
Přijďte povzbudit fotbalisty
na další domácí zápas!
MFK OKD – Zlín
3. kolo II. ligy
Kdy: Neděle 19. 8.
Kde: Městský stadion v Ráji
V kolik: 17 hodin
René Bolf: Dobrý start je důležitý
KARVINÁ – Do boje ve vstupním utkání
nové sezony vedl karvinské fotbalisty kapitán René Bolf, který po taktickém faulu v 79. minutě musel odstoupit ze hry.
„Dostal jsem při tom koňara,“ objasňoval
po utkání zkušený borec domácí sestavy.
Utkání bylo pro Karvinou těžké. „Tušili
jsme to. Věděli jsme o tom, že Pardubice
mají kompaktní tým, že dobře brání a umí
přímočaré brejky. Na to jsme se připravovali, ale bylo vidět, že jsme trochu svázaní
nervozitou,“ připustil Bolf.
Navíc začínat doma, to je pokaždé ošidné, protože se od týmu čeká jedině vítězství. „Mistráky a příprava, to je absolutně
jiné kafe. Do přípravy jdete uvolněně, dost
se to střídá, zkouší se. V mistráku si nelze dovolit zaváhání, doma uspět musíte,
jinak je to zklamání a ztráta. A my potřebovali dobře odstartovat, což není lehké
na psychiku. Člověk se pak na hřišti zákonitě chová jinak. Proti Pardubicím to bylo
vidět, nejlepšímu výkonu z přípravy jsme
se nepřiblížili, ale důležité je vítězství,“ oddechl si nakonec kapitán MFK OKD.
Domácí po trefě Fischera čekali na druhý gól, který by přinesl do jejich řad uklidnění. „Bohužel jsme se ho nedočkali,
i když šance byly. Ale zase jsme udrželi čisté konto a to se taky počítá. Možná
jsme si nějaké góly nechali na další zápasy,“ usmíval se Bolf.
mar
65/29-XII/12
i pod střechou. Ve Frýdlantě, kde trénovaly starší děti a mládež, měli kluci
k dispozici perfektní zázemí včetně regenerace, jezdilo se na kole do přírody
a podobně,“ přibližuje Krucina.
Florbalový klub z Horní Suché provozuje svou činnost hlavně proto, aby
Fotbalisté zahájili výhrou 1:0. Na snímku
svádí hlavičkový souboj s protihráčem
karvinský René Bolf (v bílém).
65/29-XII/12
Sauna patřila k regeneračním prvkům, které měli mladí sportovci k dispozici.
FOTO: Ivo Dudek
míst a do Frýdlantu nad Ostravicí, kde
pobývaly starší děti, respektive do Bystřice nad Olší, která byla určena skupině
menších dětí, jsme mohli vyrazit v jeden termín,“ vysvětluje Krucina.
Zásluhou této finanční podpory
mohli v klubu rozdělit děti a mládež-
zvýšil zájem místních obyvatel o sport,
aktivní trávení volného času a rozvíjel
fyzickou zdatnost jak dětí a mládeže,
tak i dospělých.
Hlavně se však v Horní Suché věnují
dětem. Představitelé klubu pořádají tyto letní kempy již sedm let a děti při nich
rozvíjejí všeobecnou tělesnou aktivitu.
„Motorika dnešních dětí je bohužel daleko horší než před lety. Nevěnujeme se
proto jen florbalu jako takovému. Děti provozují plavání, turistiku, atletiku.
Pořádáme pro ně soutěže nebo třeba
olympiády, což je v letošním olympijském roce obzvlášť příznačné,“ usmívá se další florbalový funkcionář Horní
Suché David Krhovják.
Kromě rozvíjení sportovní činnosti je díky grantu od NOKD o děti patřičně postaráno i po materiální stránce a stravování. „Teď už si můžeme do-
níky do dvou skupin. „Věkové spektrum dětí máme v klubu široké, od šesti
do sedmnácti let, a je jasné, že s dětmi
do deseti, jedenácti let se pracuje jinak
než s patnáctiletými a staršími studenty,“ objasňuje Petr Krucina, proč děti
z klubu trávily letní kempy odděleně.
Mladší skupina v Bystřici měla k dispozici bazén, sportovní činnosti trávila
zábavnou formou. „V Bystřici je výhoda, že v případě nepříznivého počasí se
dají veškeré aktivity a soutěže pořádat
Mládežníci vyjížděli v rámci kempu na kolech do okolní přírody.
PPoločas:
oločaas: 1:0
Branka: 45. Fischer
Rozhodčí: Orel – Blažej, Kříž
Žluté karty: Wojnar, O. Cverna, Bolf,
Vaněk – Petrus, Němeček
Diváci: 1578
MFK OKD: Rakovan – O. Cverna, Mikula, Bolf (79. V. Cverna), Knötig – Hoffmann, Fischer (82. LeGiang) – Ciku,
Wojnar (58. Vaněk), Vladavič – Besta.
MONTÁŽ LPG
do automobilů!
100% návratnost vaší investice do roka!
Vše na výhodné splátky!
Výstavní 3325, Moravská Ostrava
e-mail: [email protected]
66/29-XII/12
HORNÍ SUCHÁ – Peníze by měly putovat tam, kde pomáhají. Florbalový klub
z Horní Suché se už osm let věnuje výchově mladých florbalových talentů
z obce a okolí a v letních měsících pravidelně pořádá sportovní letní kempy
pro děti a mládež.
Jenže aby se dostalo na všechny děti
a aby měly plnohodnotnou sportovní přípravu, na to je potřeba v dnešní době dostatek finančních prostředků. „Pomáhá
nám obec, ale bez další podpory má šanci
na sportovní pobyt v přírodě jen část našich dětí,“ vysvětluje jeden z florbalových
činovníků, předseda klubu Petr Krucina.
A právě tady vstupuje do hry Nadace
OKD, s jejíž pomocí mohly letos v červenci vycestovat do zdravého prostředí Moravskoslezských Beskyd hned
dvě skupinky dětí. „Díky poskytnutému grantu jsme naplnili skoro šedesát
KARVINÁ – Fotbalisté MFK OKD odstartovali do nové druholigové sezony výhrou
nad Pardubicemi.
V letošním ročníku by měli patřit k favoritům soutěže a opět se chtějí umístit
v užší špičce tabulky, tedy skončit do čtvrtého místa.
Svou pouť za uskutečněním tohoto cíle
začali domácím vítězstvím nad houževnatým nováčkem Pardubicemi. Z prvních
čtyř kol soutěže hrají třikrát doma a doufají v pomoc karvinských fanoušků.
„Těm jsme se asi zrovna nezavděčili,
chtěli jsme jim nabídnout lepší fotbal,“ připustil po utkání nový trenér MFK OKD Pavel
Malura. Spokojen tak byl jen se třemi body.
„Roli nám ztěžoval zdatný soupeř, který umně bránil, zahušťoval vlastní polovinu a těžko se proti němu něco vymýšlelo.
Věděli jsme o pardubických kvalitách směrem dopředu, proto kluci občas váhali s vysokými přihrávkami, aby náhodou nepustili
soupeře do brejku. Kýžený gól se nám nakonec podařilo dát a pak jsme mohli přidat
další,“ popisoval Malura, který v létě zabudoval do sestavy šest nových hráčů, další
tři seděli v tomto zápase na lavičce.
Stylu, kterým se Pardubice v Karviné
prezentovaly, se rozhodně nedá říct, že
by patřil k ustrašenému nováčkovi. Tre-
FOTO: Ivo Dudek
FOTO: Archiv klubu
MFK OKD zahájil sezonu vítězně
Volejte kdykoliv
www.gascar.cz
604 506 506
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: [email protected];
šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: [email protected] „ Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801,
ffax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin Caïs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz
„ Vychází ve čtvrtek „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.
Download

29 - OKD, a.s.