Baden-Württemberg Pavilion
expoMED Eurasia 2014
Tüyap Fair Convention and Congress Center, Hall 6, Booth 619 A
April, 3 – 6, 2014 – Turkey
Baden-Württemberg Fuar Pavyonu
ekspoMED Eurasia 2014
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Salon 6, Stand 619 A,
3 – 6 Nisan 2014 Türkiye
2
Foreword.
Germany enjoys an excellent reputation as a successful export nation.
The federal state of Baden-Württemberg is proud of its role as a major
contributor to this success story. During the past year, companies within
Baden-Württemberg achieved record exports of 176 billion Euros.
Large globally recognised companies, such as Daimler, Porsche, Bosch,
Zeiss and SAP, determine the status of our economy and our success
with regard to exports as well as numerous small and medium-sized
companies. Their ideas and innovations make a decisive contribution
Dr. Nils Schmid
to the international competitiveness of Baden-Württemberg.
Nowhere else in Europe do companies invest more in research and
the development of innovative products than in Baden-Württemberg.
In addition, nowhere else is it possible to find so many active cluster
initiatives and industry-specific networks, which additionally boost
the innovative strength of the companies in the state.
The international success of our clusters and technology enterprises
is, however, not taken for granted. Using this knowledge, the state
government of Baden-Württemberg and the companies are doing
everything in their power to continually expand this leading
international position in all forward-looking areas of industry. We
want to continue producing sustainable solutions and cutting-edge
technology worldwide in order to help deal with the social and
ecological challenges the world is currently facing.
3
As you can see from this event and this brochure, we are seeking to
make personal contact with you here in Turkey. The state government,
the economic and industrial organisations, science and, above all, the
companies within Baden-Württemberg are interested in long-term
partnerships with your country, creating lasting perspectives for the
development of joint projects.
I hereby invite you to take part in this dialogue with BadenWürttemberg, and I look forward to welcoming you as guests in our
federal state.
Dr. Nils Schmid MdL
Deputy Minister President and
Minister of Finance and Economics
of the State of Baden-Württemberg
4
Önsöz.
Almanya başarılı bir ihracat ülkesi olmanın haklı gururunu
yaşamaktadır. Federal Baden-Württemberg Eyaleti, bu başarı
hikâyesinin en büyük katılımcısı olmaktan kıvanç duymaktadır.
Geçtiğimiz yıl boyunca, Baden-Württemberg’ deki şirketler 176 milyar
Euro’luk ihracat rekoruna ulaşmıştır.
Çok sayıdaki küçük ve orta ölçekteki şirketin yanı sıra, dünya
çapında tanınmış Daimler, Porsche, Bosch, Zeiss ve SAP gibi büyük
şirketler ihracat konusunda ekonomimizin durumunu ve başarımızı
Dr. Nils Schmid
belirlemektedir.
Onların fikirleri ve yenilikleri Baden-Württemberg’ in uluslararası
rekabetçiliğine belirgin bir katkı sağlamaktadır.
Avrupa’nın hiç bir yerinde, şirketler inovatif ürünlerin araştırılma
ve geliştirilmesine Baden-Württemberg’den daha fazla yatırım
yapmamaktadır. Dahası, başka hiç bir yerde bölgedeki şirketlerin
yenilikçi gücünü teşvik eden bu kadar çok aktif girişim dizilerine
ve sektörel ağlara rastlamak mümkün değildir.
Gruplarımızın uluslararası başarısı ve teknoloji atılımları yine de
olması gerektiği yerde görülmemektedir. Bunun farkındalığı ile
Baden- Württemberg Eyalet hükümeti ve şirketler, endüstrinin ileriye
yönelik her alanındaki önde gelen bu uluslararası konumunu arttırarak
devam ettirmek için ellerinden geleni yapmaktalar.
5
Biz dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu sosyal ve ekolojik
sorunlarla baş etmeye yardımcı olmak için sürdürülebilir çözümler
bulmaya ve dünya çapındaki en son teknolojiyi üretmeye devam
etmek istemekteyiz.
Etkinlikten ve bu broşürden anlayabileceğiniz gibi, biz sizinle burada
Türkiye’de kişisel irtibat kurmayı amaçlamaktayız.
Eyalet hükümeti, ekonomik ve endüstriyel kurumlar, bilim ve
hepsinden öte, Baden-Württemberg’deki şirketler ülkenizde uzun
süreli ortaklıklar ve ortak projelerin geliştirilmesi için kalıcı
perspektiflerin üretilmesiyle yakından ilgilenmektedir.
Ben bu vesile ile sizi Baden-Württemberg ile diyalog içerisinde olmaya
davet ediyor ve sizi federal eyalette misafir etmek için sabırsızlanıyorum.
Dr. Nils Schmid MdL
Baden-Württemberg Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve
Finans ve Ekonomi Bakanı
6
DISCOVER EXCELLENCE – MADE IN GERMANY.
Baden-Württemberg –
The German Southwest:
Where ideas work.
Baden-Württemberg is one of the most important economic centres in Europe,
having become one of the leading investment locations on the continent.
Bordering on France, Austria and Switzerland, Baden-Württemberg is situated
right at the heart of Europe. Moreover, its outstanding infrastructure makes it an
ideal gateway to the markets of the European Union – the world’s economically
strongest single market with around 500 million consumers.
In addition to internationally renowned global players such as Daimler, Bosch,
SAP and Porsche, it is mainly small and medium-sized enterprises that form the
backbone of our economy. In 2012, the gross domestic product generated by
Baden-Württemberg companies amounted to 389 billion euros, higher than
Belgium, Sweden or Austria. What’s more, our federal state is the EU’s top
region for innovation. When it comes to its research expenditure, amounting to
5.1 per cent of GDP, Baden-Württemberg also occupies a leading position in
Europe. The innovativeness of business and industry is supplemented by a dense
network of universities, research institutions and transfer agencies. Many leading
German institutions such as the Fraunhofer-Gesellschaft or the Max-PlanckGesellschaft have substantially more facilities in Baden-Württemberg than in any
other state in Germany.
The health care industry has a long tradition in Baden-Württemberg and is
todays leading force in the German health care sector. In 2010, 25 % of the
nationwide turnover of the health care industry was achieved by companies
DISCOVER EXCELLENCE – MADE IN GERMANY.
from Baden-Württemberg, around 5 billion euros. The companies in BadenWürttemberg are broadly positioned: the entire health care value added chain,
from manufacturers, suppliers and wholesale traders to research institutions can
be found. At more than 66 per cent, the export ratio is exceedingly high. The
structure of the health care industry in the state is primarily composed of small
and medium-sized companies. However, large companies such as Aesculap, Karl
Storz and Paul Hartmann are represented as well.
Over 3,700 foreign companies have already decided in favour of BadenWürttemberg. Anyone who invests in the state as a location for their company
automatically profits from a growing pool of potential industrial customers,
from the highly developed parts-supplier structure, from cooperation with
companies that are related or in the same sector, but above all from the knowhow and skills of our highly qualified workers. Our state is international,
cosmopolitan and tolerant. People from 188 different countries contribute to
our innovativeness and cultural charm.
For all questions relating to Baden-Württemberg as a location for science and
industry, Baden-Württemberg International (bw-i) is your first point of contact.
Go to www.bw-invest.de to find details of the opportunities for cooperation and
investment that abound in Baden-Württemberg!
7
8
BADEN-WÜRTTEMBERG HAKKINDA BILGILER
Baden-Württemberg Güneybatı Almanya:
Fikirlerin gerçeğe dönüştüğü yer.
Kıtadaki önde gelen yatırım lokasyonlarından biri haline gelen Baden-Württemberg Eyaleti, aynı zamanda Avrupa’nın en önemli ekonomik merkezlerindendir.
Fransa, Avusturya ve İsviçre sınırındaki Baden-Württemberg Avrupa‘nın tam
kalbinde yer almaktadır. Dahası onun üstün altyapısı, yaklaşık 500 milyon
tüketiciye sahip dünyanın ekonomik anlamda en güçlü tek pazarı – Avrupa
Birliği pazarlarına ideal bir ağ geçidi yapmaktadır. Daimler, Bosch, SAP ve
Porsche gibi uluslararası üne sahip küresel oyuncuların yanı sıra, ekonominin
bel kemiğini oluşturan ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.
2012 yılında, Baden–Württemberg‘deki şirketler tarafından üretilen gayri safi
yurtiçi hasıla Belçika, İsveç ve Avusturya‘dan daha yüksek olan 389.000.000.000
€’u bulmuştur.
Dahası, federal eyaletimiz innovasyonda AB‘nin en üst bölgesidir. GSYİH‘nın
yüzde 5,1 tutarındaki araştırma harcamaları, söz konusu olduğunda, BadenWürttemberg, Avrupa’da lider bir konuma sahiptir. İş ve sanayinin yenilikçiliği
üniversiteler, araştırma kurumları ve transfer kuruluşlarından oluşan yoğun bir ağ
tarafından desteklenmektedir.
Fraunhofer-Gesellschaft ve Max-Planck-Gesellschaft gibi önde gelen Alman
kurumları Baden-Württemberg‘de Almanya‘daki herhangi başka bir eyaletten
çok daha fazla ölçüde tesise sahiptir.
Baden-Württemberg‘de sağlık sektörü uzun bir geleneğe sahiptir ve günümüz
Alman sağlık sektöründe öncü güçtür. 2010 yılında, sağlık sektörünün ülke
cirosunun % 25’i, yaklaşık 5 milyar Euro Baden-Württemberg, şirketleri tarafından
sağlanmıştır.
BADEN-WÜRTTEMBERG HAKKINDA BILGILER
Baden-Württemberg‘de şirketler genel olarak şöyle konumlandırılmıştır: tüm
sağlık kurumlarından, araştırma kurumları, üreticiler, tedarikçiler, toptan
tüccarlar ve araştırma kurumlarına kadar uzanan katma değer zinciri
bulunmaktadır.
Yüzde 66’ dan fazla olan ihracat oranı son derece yüksektir.
Eyaletteki sağlık sektörünün yapısı, öncelikle küçük ve orta ölçekli şirketlerden
oluşmaktadır. Ancak Aesculap, Karl Storz‘dan ve Paul Hartmann gibi büyük
şirketler de temsil edilmektedir. 3.700‘den fazla yabancı şirket Baden–
Württemberg’i tercih etmiştir.
Şirket yerleri için eyalette yatırım yapan herkes otomatik olarak ilgili ve aynı
sektörde olan şirketler ile işbirliği yapmakta, gelişmiş parçalar -ticaret yapısı,
potansiyel endüstriyel müşterilerinin artan havuzundan ama her şeyden öte bizim
teknik uzmanlığa sahip kalifiye işçilerimizin becerilerinden yararlanmaktadır.
Bizim eyaletimiz uluslararası, kozmopolit ve hoşgörülüdür. 188 farklı ülkeden
gelen insanlar bizim yenilikçiliğimize ve kültürel cazibemize katkıda
bulunmaktadır.
Bilim ve sanayi lokasyonu olarak Baden-Württemberg ile ilgili tüm sorularınız
için, Baden-Württemberg Uluslararası (va-i) ilk irtibat noktanızdır. BadenWürttemberg‘ deki işbirliği ve yatırım fırsatları ayrıntılarını bulmak için
www.bw-invest.de‘ yi ziyaret edebilirsiniz.
9
10
INFORMATION ABOUT BADEN-WÜRTTEMBERG
One region. 1000 strengths.
Data for 2013
Area
35,741 km2 – approx. 10 % of Germany
Inhabitants
10.6 million – approx. 13 % of Germany
Urban centres
Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg,
Heidelberg, Heilbronn, Ulm, Pforzheim, Reutlingen
The economy
• Gross domestic product (GDP): 389 billion euros
– 14.6 % of German GDP
• GDP per inhabitant: 36,000 euros
• Exports: 176 billion euros
• Export volume / inhabitant: 16,600 euros
• Research and development spending (in 2011):
5.1 % of GDP (German average: 2.9 %)
Leading sectors
• Engineering: 30.5 % of total German mechanical
engineering industry
• Automotive industry: with almost one third of
turnover generated by the whole sector and
around 40 percent of the automotive workforce
in Germany Baden-Württemberg is the German
“car state”
• Medical technology / measuring and control
systems / optics: Baden-Württemberg is market
leader in the export of medical technology
• Health care
• Life sciences
• ICT industry
• Research & development: Baden-Württemberg is
Europe’s number one in innovation
• Aerospace industry: Baden-Württemberg is one
of the most important locations for the European
aerospace industry
• Environmental technology and renewables
BADEN-WÜRTTEMBERG HAKKINDA BILGILER
11
1000 güçlü özellige sahip bir Eyalet.
2013´e ait Bilgiler
Yüzölçümü
35,741 km² – Almanya’nın yaklaşık % 10‘u
Nüfus
10.6 milyon – Almanya’nın yaklaşık % 13’ü
Önemli şehirleri
Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg,
Heidelberg, Heilbronn, Ulm, Pforzheim, Reutlingen
Ekonomi
• Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİ): 389 milyar –
Almanya’nın GSYİ’ sinin % 14,6 ‘sı kadar.
• Kişi başına düşen GSYİ: 36,000 Euro
• İhracat: 176 milyar Euro
• İhracat hacmi / nüfus: 16,600 Euro
• Araştırma ve geliştirme harcamaları (2011‘de):
GSYİ ‘nin % 5,1’i. (Almanya ortalaması: % 2,9)
Önde gelen sektörler
• Mühendislik: Toplam Alman makine mühendisliği
endüstrisinin % 30,5’i
• Otomotiv endüstrisi: tüm sektör cirosunun neredeyse 3’te
biri ve Almanya otomotiv iş gücünün yaklaşık % 40’ ı ile
Baden-Württemberg Alman ‘Araba Bölgesi’dir.
• Medikal Teknik / ölçme ve kontrol sistemleri / optik: BadenWürttemberg medikal teknik ihracatında piyasa lideri
• Sağlık hizmetleri
• Yaşam bilimleri
• ICT endüstrisi
• Araştırma ve Geliştirme: Baden-Württemberg Avrupa‘nın
bir numaralı innovasyonu
• Hava-uzay endüstrisi: Baden-Württemberg Avrupa’nın en
önemli hava-uzay lokasyonlarından biridir.
• Çevre teknolojisi ve yenilenebilir enerji
12
COMPANY PROFILES
Amedrix GmbH
Schelztorstr. 54 – 56
73728 Esslingen
Phone +49 711 933414-10
+49 711 933414-11
Fax
Email [email protected] · [email protected]
www.amedrix.de
Web
Year of foundation
2009
Number of employees
10
Activities in the
following countries
Germany, Netherlands, Turkey, Singapore, Poland
Participants
Dr. Thomas Graeve, CEO · Dr. Michaela Noll, Business
Development · Koray Gürbüz, Distributor
Sector
Medical engineering, medical device, cartilage implants
Offered services / product range
•Collagen implants, cellfree biological matrices for autoregenerative treatment of articular cartilage defects in joints
•ChondroFiller gel
•ChondroFiller liquid
Field of application
Treatment for repair and regeneration of full thickness focal
defects of articular cartilage, e.g. knee, ankle, shoulder joints.
Unique selling points
•ChondroFiller gel: Stable collagen implant, requires only a
single, minimally invasive surgical procedure, adaptable to
any defect size, autoregenerative, short surgery time, storable
and ready to use
•ChondroFiller liquid: Liquid collagen implant, requires only
a single arthroscopy, perfect adaption to the defect zone,
autoregenerative, short surgery time, easy handling, storable
and ready to use
Target markets
Clinics, orthopaedists, medical products distribution companies
Cooperation objectives
•Seeking market information
•Looking for sales agents, customers, representatives, agents or
distributors, distribution network, retail partners
Requirements for an
ideal business partner
Distribution network and distribution channels, target sectors,
contacts with hospitals, clinicals and orthopedics
Language skills
German, English, Turkish
.
. .
SIRKET PROFILI
13
Amedrix GmbH
Schelztorstr. 54 – 56
73728 Esslingen
Telefon +49 711 933414-10
Telefaks +49 711 933414-11
E-posta [email protected] · [email protected]
Internet www.amedrix.de
Kuruluş yılı
2009
Personel sayısı
10
Faaliyette olduğu ülkeler
Almanya, Hollanda, Türkiye, Singapur, Polonya
Katılımcılar
Dr Thomas Graeve, CEO
Dr Michaela Noll, İş Geliştirme
Koray Gürbüz, Dağıtıcı
Sektör
Tıbbi mühendislik, tıbbi cihaz, kıkırdak implantlar
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
• Kolajen implantlar, eklemlerde artiküler kıkırdak defektlerinin
otomatik rejeneratif tedavisi için hücresiz biyolojik matrisler
• ChondroFiller jel
• ChondroFiller sıvı
Uygulama alanı
Tam kat fokal eklem kıkırdağı kaybı onarım ve yenilenmesi.
Örneğin; diz, ayak bileği, omuz eklemleri.
Ayırt edici satış özellikleri
• ChondroFiller jel: Kararlı kollajen implant, yalnızca bir tek,
minimal invaziv cerrahi süreç gerektirir depolanabilir, her
büyüklükteki kusura uygulanabilir, otorejeneratif, kısa cerrahi
süre, hazır kullanım
• ChondroFiller Sıvı: Sıvı kollajen implant, tek bir artroskopi
gerektirir, hasarlı bölgeye mükemmel uyum, otorejenratif, kısa
cerrahi süre, kolay kullanım, depolanabilir, kullanıma hazır.
Hedef pazarlar
Klinikler, ortopedist, tıbbi ürün dağıtım şirketleri
İşbirliği hedefleri
• Piyasa bilgisi arayışı
• Satış acenteleri, müşteriler, temsilciler, acenteler veya
distribütörler, dağıtım ağı ve perakende ortakları aranmaktadır
İdeal bir iş ortağı için
gereksinimler
Dağıtım ağı ve dağıtım kanalları, hedef sektörler, hastaneler,
klinikler ve ortopedi ile temas
Dil becerileri
Almanca, İngilizce, Türkçe
14
COMPANY PROFILES
BINDER GmbH
Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen
Phone +49 7462 2005-0
+49 7462 2005-930
Fax
Email [email protected]
www.binder-world.com
Web
Year of foundation
1983
Number of employees
approx. 380
Activities in the
following countries
worldwide
Participant
Mr. Pfaff, Vice President
Mr. Stanton, Sales Director
Mr. Vimercati, Business Development Manager
Sector
Automobile industry, electrical and electronic industry, plastics
industry, medical engineering, chemicals industry
Offered services / product range
Simulation chambers for the scientific and industrial laboratories
like drying ovens, incubators, CO² incubators, stability test
chambers, ultra-low temperature freezers, material test chambers
Field of application
•Scientific and industrial laboratories at public institutes
(hospitals, clinics, universities)
•chemical and pharmaceutical companies
•biotechnology companies
•cosmetic and food & beverage companies
Unique selling points
Spezialized in the perfect simulation of biological, chemical
and physical environmental conditions in the climate chambers
or incubators. BINDER stands for superior products, best
service package and professional consulting. These are the
“Best conditions for your success”.
Target markets
Automobile industry, aerospace industry, electrical and electronic
industry, measuring and control technology, biotechnology
Cooperation objectives
Looking for sales agents / sellers, customers, suppliers / subcontractors
.
. .
SIRKET PROFILI
15
BINDER GmbH
Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen
Telefon +49 7462 2005-0
Telefaks +49 7462 2005-930
E-posta [email protected]
Internet www.binder-world.com
Kuruluş yılı
1983
Çalışan sayısı
Yaklaşık 380
Faaliyette olduğu ülkeler
Dünya çapında
Katılımcılar
Sayın Pfaff, Başkan Yardımcısı
Sayın Stanton, Satış Direktörü
Sayın Vimercati, İş Geliştirme Müdürü
Sektör
Otomobil sanayi, elektrik ve elektronik sanayi, plastik sanayi,
tıbbi mühendislik, kimya endüstrisi
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
Kurutma fırınları, inkübatör, CO² inkübatör gibi bilimsel ve
endüstriyel laboratuarlar için simülasyon odaları istikrar test
odaları, ultra – düşük sıcaklık dondurucular, malzeme test odaları
Uygulama alanı
• Kamu kurumlarındaki Bilimsel ve endüstriyel laboratuarlar
(hastaneler, klinikler, üniversiteler)
• Kimya ve ilaç firmaları
• Biyoteknoloji şirketleri
• Kozmetik ve yiyecek & içecek şirketleri
Ayırt edici satış özellikleri
İnkübatör ve iklim odalarında biyolojik, kimyasal ve fiziksel
çevre koşullarının kusursuz simülasyonu BİNDER üstün ürünler
ve en iyi hizmet paketi ve profesyonel danışmanlığı ile öne çıkar.
Bunlar ‘Başarınız’ için en iyi koşullardır.
Hedef pazarlar
Otomobil endüstrisi, uzay, elektrik ve elektronik sanayi, ölçme
ve kontrol teknolojisi, biyoteknoloji
İşbirliği hedefleri
Satış ajanlar / satıcıları, müşteriler, tedarikçiler / taşeronlar
aranmaktadır
16
COMPANY PROFILES
we are
research
biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32
70734 Fellbach
Phone +49 711 57532-00
+49 711 57532-99
Fax
Email [email protected]
www.biosyn.de
Web
Year of foundation
1984
Number of employees
70
Export quota
50 %
Participant
Dr. Thomas Stiefel, CEO
Sector
Biotechnology, pharmaceutical industry
Offered services / product range
•selenase® peroral and injections
•IMMUCOTHEL®
Field of application
Intensive care medicine (sepsis treatment), oncology, bladder
cancer
Unique selling points
Original products, no generies
Target markets
Hospital market (ICU), general practitioners, OTC
Cooperation objectives
•Seeking market information
•Looking for sales agents / sellers, customers, representatives,
agents or distributors, suppliers / subcontractors
Requirements for an
ideal business partner
Medium-sized company, distribution, sales force in intensive
care and oncology (urology)
Language skills
English
.
. .
SIRKET PROFILI
we are
research
17
biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32
70734 Fellbach
Telefon +49 711 57532-00
Telefaks +49 711 57532-99
E-posta [email protected]
Internet www.biosyn.de
Kuruluş yılı
1984
Çalışan sayısı
70
İhracat kotası
50 %
Katılımcılar
Dr. Thomas Stiefel, Genel Müdür
Sektör
Biyoteknoloji, ilaç sanayi
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
• Selenase® ağız yoluyla ve enjeksiyon
• IMMUCOTHEL®
Uygulama alanı
Yoğun bakım ilacı (sepsis tedavisi), onkoloji, mesane kanseri
Ayırt edici satış özellikleri
Orijinal ürünler, benzerleri yoktur
Hedef pazarlar
Hastane pazarı (YBÜ), pratisyen hekim, OTC
İşbirliği hedefleri
• Piyasa bilgisi arayışı
• Satış acenteleri / satıcıları, müşteriler, temsilciler, acenteler
veya distribütörler, tedarikçiler / taşeronlar aranmakta
İdeal bir iş ortağı için
gereksinimler
Orta ölçekli bir şirket, dağıtım, yoğun bakım, onkoloji ve
ürolojide satış gücü
Dil becerileri
İngilizce
18
COMPANY PROFILES
EVE Ernst Vetter GmbH
Rastatter Str. 30
75179 Pforzheim
Phone +49 7231 9777-0
+49 7231 9777-99
Fax
Email [email protected]
www.eve-rotary.com
Web
Year of foundation
1925
Number of employees
45
Export quota
70 %
Activities in the
following countries
In more than 70 countries
Participant
Roy Madgasyan, Onno Muratyan – Kayhan Ticaret, Istanbul
(Authorized Distributor of EVE Ernst Vetter GmbH)
Sector
Dental industry, metal processing, medical engineering
Offered services / product range
Customized product development for surface treatment.
Polishers for manual polishing, wheels for mounting on
polishing motors, tumbling media
Field of application
Dental industry, dental labs, industrial surface treatment,
medical engineering
Unique selling points
EVE is the worldwide specialist whenever surface polishing
is required for any type of material. Our core business is the
development of customised polishing instruments for all types
of materials.
Target markets
Dental industry, metal processing, medical engineering
Cooperation objectives
•Seeking market information
•Looking for sales agents / sellers, representatives, agents or
distributors, wholesale partners
Language skills
Turkish, English
.
. .
SIRKET PROFILI
19
EVE Ernst Vetter GmbH
Rastatter Str. 30
75179 Pforzheim
Telefon +49 7231 9777-0
Telefaks +49 7231 9777-99
E-posta [email protected]
Internet www.eve-rotary.com
Kuruluş yılı
1925
Çalışan sayısı
45
İhracat kotası
70 %
Faaliyette olduğu ülkeler
70’den fazla ülke
Katılımcılar
Roy Madgasyan, Onno Muratyan – Kayhan Ticaret, İstanbul
(EVE Ernst Vetter GmbH Yetkili Distribütörü)
Sektör
Diş endüstrisi, metal işleme, tıbbi mühendislik
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
Yüzey işleme için özel ürün geliştirme, manuel parlatma için
parlatıcılar, yuvarlanan araçlar, parlatma motorları üzerine
montaj için tekerlekler
Uygulama alanı
Diş sanayi, diş laboratuarları, endüstriyel yüzey işleme, tıbbi
mühendislik
Ayırt edici satış özellikleri
Her hangi bir materyal için yüzey parlatması gerekli olduğunda
EVE dünya çapında tanınan bir uzmandır. Bizim temel işimiz
her türlü özel parlatma araçlarının geliştirilmesidir.
Hedef pazarlar
Diş sanayi, metal işleme, tıbbi mühendislik
İşbirliği hedefleri
• Piyasa bilgisi arayışı
• Satış acenteleri / satıcıları, temsilciler, acenteler veya
distribütörler, toptan satış ortakları aranmakta
Dil becerileri
Türkçe, İngilizce
20
COMPANY PROFILES
Hawema Werkzeugschleifmaschinen GmbH
Hegaustr. 49
78647 Trossingen
Phone +49 7425 5444
+49 7425 1447
Fax
Email [email protected]
www.hawema-haller.de
Web
Year of foundation
1993
Number of employees
20
Export quota
15 %
Activities in the
following countries
Germany, Netherlands, Swiss, Austria, Poland, Turkey, Taiwan,
China
Participant
Ingo Riesen, Sales Manager
Sector
Metal processing
Offered services / product range
Different types of 5-Axis CNC Tool Grinding Machines and
comprehensive range of peripherals
Field of application
Regrinding und production of high-precision tools and
components
Unique selling points
Fair price / power ratio regard, service and spares, easy servicing
of the machine possible (due to the kinematic design) fast
service
Target markets
Metal processing, medical engineering
.
. .
SIRKET PROFILI
21
Hawema Werkzeugschleifmaschinen GmbH
Hegaust. 49
78647 Trossingen
Telefon +49 7425 5444
Telefaks +49 7425 1447
E-posta [email protected]
Internet www.hawema-haller.de
Kuruluş yılı
1993
Çalışan sayısı
20
İhracat kotası
15 %
Faaliyette olduğu ülkeler
Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Polonya, Türkiye,
Tayvan, Çin
Katılımcılar
Ingo Riesen, Satış Müdürü
Sektör
Metal işleme
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
Farklı tip 5-Eksenli CNC Takım Bileme Makineleri ve çok çeşitli
çevre birimleri
Uygulama alanı
Yüksek hassasiyetli araçlar ve bileşenler rektifiye ve üretimi
Ayırt edici satış özellikleri
Adil fiyat / güç oranı saygınlığı, hizmet ve yedek parça,
makinenin kolay servis imkanı (kinematik tasarımı sayesinde)
hızlı hizmet
Hedef pazarlar
Metal işleme, tıbbi mühendislik
22
COMPANY PROFILES
ktt – kinesiologie-team
Erlenwiesen 10 – 12
73614 Schorndorf
Phone +49 7181 41915
+49 7181 989601
Fax
Email [email protected]
www.kinesiologie-team.de
Web
Year of foundation
2010
Number of employees
2
Export quota
10 %
Activities in the
following countries
Europe
Participant
Harald Väth, General Manager
Remzi Döker, Business Manager
Sector
Medical / physiotherapy
Offered services / product range
•ktt Kinesio-Tapes
•ktt Grid-Tapes
•TapePlus Gel
Field of application
Kinesio-tapes are used for therapy of muscles inflammations,
pains and injuries.
Unique selling points
•Highest adhesive properties and best skin compatibility
•Large colour range (presently 13 different colours)
•Best price / quality ratio
•Special production with own branding from 5,000 rolls
upwards possible (minimum 1,000 rolls per colour)
Target markets
Medical / physiotherapy
Cooperation objectives
Research for customers, retail partners, wholesale partners
Requirements for an
ideal business partner
Occupation in the medical sector, taping experience would be
of advantage, anatomical skills would be of advantage, training
in Germany would be possible
Language skills
German, English, Turkish
.
. .
SIRKET PROFILI
23
ktt – kinesiologie-team
Erlenwiesen 10 – 12
73614 Schorndorf
Telefon +49 7181 41915
Telefaks +49 7181 989601
E-posta [email protected]
Internet www.kinesiologie-team.de
Kuruluş yılı
2010
Çalışan sayısı
2
İhracat kotası
10 %
Faaliyette olduğu ülkeler
Avrupa
Katılımcılar
Harald Väth, Genel Müdür
Remzi Doker, İşletme Müdürü
Sektör
Tıbbi / fizyoterapi
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
• Ktt Kinesio – Bantlar
• Ktt Izgara – Bantlar
• TapePlus Jel
Uygulama alanı
Kinesio – bantlar kas iltihapları, ağrıları ve yaralanmalarının
tedavisi için kullanılır.
Ayırt edici satış özellikleri
• Üst düzey yapışkan özellikleri mükemmel cilt uyumluluğu
• Geniş renk yelpazesi (şu anda 13 farklı renk)
• En iyi fiyat / kalite oranı
• Kendi markaları ile 5,000 rulodan fazla özel üretim (renk
başına en az 1,000 rulo)
Hedef pazarlar
Tıbbi / fizyoterapi
İşbirliği hedefleri
Müşteriler, perakende ortakları, toptan satış ortakları araştırması
Ideal bir iş ortağı için
gereksinimler
Medikal sektörde hakimiyet, tercihen bantlamada deneyim ve
anatomik beceri. Almanya‘da eğitim olanağı mümkün olacaktır.
Dil becerileri
Almanca, İngilizce, Türkçe
24
COMPANY PROFILES
Maxer Medizintechnik GmbH
Untere Hauptstr. 34 / 1
78573 Wurmlingen
Phone +49 7461 1408908
+49 7461 1408847
Fax
Email [email protected]
www.maxerendoscopy.com
Web
Year of foundation
2003
Number of employees
6
Export quota
100 %
Activities in the
following countries
23 countries
Participant
Giovanni Miranda, Managing Director
Shirish Joshi, Product
Sector
Medical engineering
Offered services / product range
•Medical camera systems and endoscopes full range of minimal
invasive surgery instruments
•Full range of minimal invasive surgery instruments
•Laparoscopy, hysteroscopy, urology, ENT, spine endoscopy,
arthroscopy, pediatric surgery
Field of application
Medical surgery
Unique selling points
3CCD CMOS high definition medical camera system, led light
source units
Target markets
Medical engineering
Cooperation objectives
•Seeking market information
•Looking for customers, representatives, agents or distributors
Requirements for an
ideal business partner
Market knowledge and experiences, market contacts to endusers
.
. .
SIRKET PROFILI
25
Maxer Medizintechnik GmbH
Untere Hauptstr. 34 /1
78573 Wurmlingen
Telefon +49 7461 1408908
Telefaks +49 7461 1408847
E-posta [email protected]
Internet www.maxerendoscopy.com
Kuruluş yılı
2003
Çalışan sayısı
6
İhracat kotası
100 %
Faaliyette olduğu ülkeler
23 ülke
Katılımcılar
Giovanni Miranda, Genel Müdür
Shirish Joshi, Ürün Sorumlusu
Sektör
Tıbbi mühendislik
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
• Tıbbi kamera sistemleri ve endoskoplar, çok çeşitli minimal
invaziv cerrahi aletler
• Çok çeşitli minimal invaziv cerrahi aletler
• Laparoskopi, histeroskopi, üroloji, KBB, omurga endoskopi,
artroskopi, pediatrik cerrahi
Uygulama alanı
Tıbbi cerrahi
Ayırt edici satış özellikleri
3CCD CMOS yüksek çözünürlüklü medikal kamera sistemleri,
led ışık kaynağı üniteleri
Hedef pazarlar
Medikal mühendislik
İşbirliği hedefleri
• Piyasa bilgisi arayışı
• Müşteriler, temsilciler, acenteler veya distribütörler aranmakta
İdeal bir iş ortağı için
gereksinimler
Pazar bilgisi ve deneyimleri, son kullanıcılarla piyasa irtibatları
26
COMPANY PROFILES
P-D Interglas Technologies GmbH
Benzstr. 14
89155 Erbach
Phone +49 7305 955-420
+49 7305 955-525
Fax
Email [email protected]
www.pd-fibreglass.com · www.flamline.de
Web
Year of foundation
1961
Number of employees
150
Export quota
50 %
Activities in the
following countries
worldwide
Participant
Monika Hepp, Sales Manager
Ogün Firat, Sales Manager
Offered services / product range
non combustible glass fabrics
Field of application
Hospitals, retirement homes, public buildings in terms of
curtains, wall coverings, acoustics
Target markets
Textile industry
Cooperation objectives
•Seeking market information
•Looking for customers
Language skills
German, English
.
. .
SIRKET PROFILI
27
P-D Interglas Technologies GmbH
Benzstr. 14
89155 Erbach
Telefon +49 7305 955-420
Telefaks +49 7305 955-525
E-posta [email protected]
Internet www.pd-fibreglass.com · www.flamline.de
Kuruluş yılı
1961
Çalışan sayısı
150
İhracat kotası
50 %
Faaliyette olduğu ülkeler
Dünya çapında
Katılımcılar
Monika Hepp, Satış Müdürü
Ogün Fırat, Satış Müdürü
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
Yanıcı olmayan cam bezleri
Uygulama alanı
Hastaneler, bakımevleri, kamu binalarının perde, duvar
kaplaması ve akustiği
Hedef pazarlar
Tekstil endüstrisi
İşbirliği hedefleri
• Piyasa bilgisi arayışı
• Piyasa bilgisi araştırması ve müşteriler aranmaktadır
Dil becerileri
Almanca, İngilizce
28
COMPANY PROFILES
R+E Automationstechnik GmbH
Wilhelm-Staehle-Str. 13
70736 Fellbach
Phone +49 711 510994-60
+49 711 510994-85
Fax
Email [email protected]
www.re-automation.de
Web
Year of foundation
1995 (1972)
Number of employees
40
Export quota
70 %
Participant
Juergen Vinandi, Chief Strategy Officer
Sector
Engineering, medical engineering, automation industry
Offered services / product range
Assembly machines for:
•2 /3 part plastic syringes, safety and insulin syringes
•Cannula gluing for glass syringes (prefilled syringes)
•Ampule / Vials washing and filling
•Blood sucking devices (fistula, heparin, blood chambers)
•Dental compules, dental syringes
Field of application
Machines and assembly systems for medical and pharmaceutical
disposables
Unique selling points
Customized machines designed to the needs of the customer.
From machine design to assembly, controls, commissioning and
preparation of the qualification documents, R+E Automation
covers the complete value-added chain.
Target markets
Plastics industry, medical engineering, biotechnology, medical
and pharmaceutical sector
Cooperation objectives
•Seeking market information
•Looking for customers
Language skills
German, English
.
. .
SIRKET PROFILI
29
R+E Automationstechnik GmbH
Wilhelm-Staehle-Str. 13
70736 Fellbach
Telefon +49 711 510994-60
Telefaks +49 711 510994-85
E-posta [email protected]
Internet www.re-automation.de
Kuruluş yılı
1995 (1972)
Çalışan sayısı
40
İhracat kotası
70 %
Katılımcılar
Juergen Vinandi, Strateji Direktörü
Sektör
Mühendislik, tıp mühendisliği, otomasyon sanayi
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
Montaj makineleri için:
• 2 / 3 parçalı plastik şırıngalar, güvenlik ve insülin şırınga
• Cam şırıngalar (önceden doldurulmuş şırınga) için kanula
yapıştırma
• Ampul / Flakon yıkama ve dolum
• Kan emme cihazları (fistül, heparin, kan odaları)
• Diş Kompulleri, diş şırıngaları
Uygulama alanı
Medikal ve tıbbi atıklar için makineler ve toplama sistemleri
Ayırt edici satış özellikleri
Müşteri ihtiyaçlarına göre özel tasarlanmış makineler. Makine
tasarımı ve montaj, kontroller, hizmete sokma ve yeterlilik
belgelerinin hazırlanmasını, R+E Otomasyon tüm katma değer
zincirini kapsar.
Hedef pazarlar
Plastik sektörü, medikal mühendisliği, biyoteknoloji, medikal ve
ilaç sektörü
İşbirliği hedefleri
• Piyasa bilgisi arayışı
• Müşteriler, temsilciler, acenteler veya distribütörler aranmakta
Dil becerileri
Almanca, İngilizce
30
COMPANY PROFILES
REIMERS & JANSSEN GmbH
Fabrikstr. 22
79183 Waldkirch
Phone +49 7681 4934149
+49 7681 4934150
Fax
Email [email protected]
www.rj-laser.com
Web
Year of foundation
1982
Number of employees
15
Export quota
50 %
Activities in the
following countries
Australia, Canada, USA, Thailand, Taiwan, HK, UAE, Europe,
Peru, Mexico
Participant
Werner Reimers, General Manager
Sector
Electrical and electronic industry, medical engineering
Offered services / product range
Laser therapy devices
Field of application
Acupuncture, neurology, wound healing, physiotherapy
Unique selling points
Modular laser systems, compact multi-functional
Target markets
Hospitals, private clinics
Cooperation objectives
Looking for sales agents / sellers, customers, representatives,
agents or distributors, wholesale partners
Requirements for an
ideal business partner
Middle sized company with more than 5 years experience in
medical distribution. Knowledge of alternative application. The
distributor should cover the whole country not only the capital.
The target is the private and public sectore.
Language skills
English, Spanish, Swedish (business fluent)
.
. .
SIRKET PROFILI
31
REIMERS & JANSSEN GmbH
Fabrikstr. 22
79183 Waldkirch
Telefon +49 7681 4934149
Telefaks +49 7681 4934150
E-posta [email protected]
Internet www.rj-laser.com
Kuruluş yılı
1982
Çalışan sayısı
15
İhracat kotası
50 %
Faaliyette olduğu ülkeler
Avustralya, Kanada, ABD, Tayland, Tayvan, HK, BAE, Avrupa,
Peru, Meksika
Katılımcılar
Werner Reimers, Genel Müdür
Sektör
Elektrik ve elektronik sanayi, medikal mühendislik
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
Lazer terapi cihazları
Uygulama alanı
Akupunktur, nöroloji, yara iyileşmesi, fizyoterapi
Ayırt edici satış özellikleri
Modüler lazer sistemleri, çok fonksiyonlu kompakt
Hedef pazarlar
Hastaneler, özel klinikler
İşbirliği hedefleri
Satış acenteleri / satıcıları, müşteriler, temsilcileri, acenteler veya
distribütörler, toptan satış ortakları aranıyor.
İdeal bir iş ortağı için
gereksinimler
Tıbbi dağıtım alanında 5 yıldan fazla deneyime sahip, orta
ölçekli şirket. Alternatif uygulama bilgisi. Distribütör sadece
başkenti değil tüm ülkeyi kapsamalıdır. Hedef özel ve kamu
sektörüdür.
Dil becerileri
İngilizce, İspanyolca, İsveççe (İş – akıcı )
32
COMPANY PROFILES
SCHILLINGER (BDU) Human and Business Resources
Südring 17
69514 Laudenbach
Phone +49 6201 98698-0
+49 6201 98698-99
Fax
Email [email protected]
www.schillinger.de
Web
Year of foundation
1979
Number of employees
16
Activities in the
following countries
worldwide
Participant
Guenter A. Schillinger, Owner
Sector
Medical device technology, healthcare
Offered services / product range
•Human Resources HR / Personnel Consulting
•Mergers & Acquisitions, B2B Business Contacts
•World Directory MEDICAL DISTRIBUTORS
Field of application
Specialists / experts providing qualified services to the industries
of medical device technology, healthcare, biotechnology, life
sciences, pharmaceuticals and surrounding fields
Unique selling points
Over 30 years of experience with accordingly well established
contacts worldwide in addition to close cooperation with a
network of specialists and experts in this field.
Target markets
Medical engineering, biotechnology, services, medical device
technology, healthcare
Cooperation objectives
•Seeking market information
•Looking for customers, establishing of further contacts to the
healthcare industry, marketing of our portfolio, including the
“World Directory MEDICAL DISTRIBUTORS”.
Requirements for an
ideal business partner
Consulting company with established contacts in the healthcare
field, experienced in HR and M&A. Cooperation partner for
marketing of “World Directory MEDICAL DISTRIBUTORS”,
with experience in marketing data bases and established
contacts to the industry.
Language skills
German, English
.
. .
SIRKET PROFILI
33
SCHILLINGER (BDU) Human and Business Resources
Südring 17
69514 Laudenbach
Telefon +49 6201 98698-0
Telefaks +49 6201 98698-99
E-posta [email protected]
Internet www.schillinger.de
Kuruluş yılı
1979
Çalışan sayısı
16
Faaliyette olduğu ülkeler
Dünya çapında
Katılımcılar
Guenter A. Schillinger, Firma sahibi
Sektör
Tıbbi cihaz teknolojisi, sağlık
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
• İnsan Kaynakları IK / Personel Danışmanlık
• Birleşme ve Devralmalar, B2B İş irtibatları
• World Directory TIBBİ DAĞITIMCILARI
Uygulama alanı
Tıbbi cihaz teknolojisine nitelikli hizmet veren uzmanlar, Sağlık,
biyoteknoloji, yaşam bilimleri, ilaç ve çevresindeki alanlar
Ayırt edici satış özellikleri
30 yılın üzerinde deneyim sayesinde alanda uzman bir ağ ile
yakın iş birliğinin yanı sıra dünya çapında çok iyi kurulmuş
irtibatlar.
Hedef pazarlar
Tıbbi mühendislik, biyoteknoloji hizmetleri, tıbbi cihaz
teknolojisi, sağlık
İşbirliği hedefleri
• Piyasa bilgisi arayışı
• Müşteri arayışı, sağlık sektöründe daha fazla irtibat
kurmak, “World Directory TIBBİ DAĞITIM” ı da içeren
portföyümüzü pazarlamak
İdeal bir iş ortağı için
gereksinimler
Sağlık alanında kuvvetli irtibatları olan bir danışmanlık şirketi,
İK ve M & A’da deneyimli, endüstride veri tabanları pazarlaması
ve iyi kurulmuş irtibatları ile “World Directory TIBBİ
DAĞITIMCILAR” ın pazarlanmasında iş birliği ortağı
Dil becerileri
Almanca, İngilizce
34
COMPANY PROFILES
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Birkenwaldstr. 44
70191 Stuttgart
Phone +49 711 2582-0
+49 711 2582-390
Fax
Email [email protected]
www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de
Web
Year of foundation
1921
Number of employees
160
Activities in the
following countries
Europe, USA
Participant
Siegmar Bauer, Director Sales and Marketing
Sector
Media publishing group: Database business, drug information,
medicinal and pharmaceutical substances, medical and clinical
information
Offered services / product range
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, MedPharm
Scientific Publishers, S. Hirzel Verlag and Franz Steiner Verlag
belong to the publishing group of Deutscher Apotheker Verlag,
publisher and distributor of German and international books,
periodicals and digital media in the fields of pharmacy, medicine,
nutrition and natural sciences, among others.
Field of application
•Printed books, journals
•Online solutions, drug information
Unique selling points
Leading drug information, provider, CD-ROM, online
Target markets
Media publishing group: Database business, drug information,
medicinal and pharmaceutical substances, medical and clinical
information
Cooperation objectives
•Seeking market information
•Looking for sales agents / sellers, customers, representatives,
agents or distributors, wholesale partners
Requirements for an
ideal business partner
Best knowledge of the needs in the market of drug information.
Target sectors: pharmacy, medicine, universities (academic) and
pharmaceutical manufacturers.
Language skills
English
.
. .
SIRKET PROFILI
35
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Birkenwaldstr. 44
70191 Stuttgart
Telefon +49 711 2582-0
Telefaks +49 711 2582-390
E-posta [email protected]
Internet www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de
Kuruluş yılı
1921
Çalışan sayısı
160
Faaliyette olduğu ülkeler
Avrupa, ABD
Katılımcılar
Siegmar Bauer, Satış ve Pazarlama Direktörü
Sektör
Medya yayın grubu: İş veritabanı, ilaç bilgi, tıbbi ve farmakolojik
maddeler, tıbbi ve klinik bilgiler
Sunulan hizmetler / ürün
yelpazesi
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgar, MedPharm
Bilimsel Yayınları, S. Hirzel Verlag ve Franz Steiner Verlag
Deutscher Apotheker Verlag, Almanca ve uluslararası kitaplar,
süreli yayınlar ve diğer alanların yanı sıra eczacılık, tıp, beslenme
ve doğal bilimlerde dijital medya yayıncı ve dağıtımcısı olan
Deutscher Apotheker Verlag yayım grubuna aittir.
Uygulama alanı
• Basılı kitaplar, dergiler
• Online çözümler, ilaç bilgisi
Ayırt edici satış özellikleri
Online ilaç bilgisi lideri, tedarikçi, CD – ROM
Hedef pazarlar
Medya yayın grubu: İş Veritabanı, ilaç bilgisi, tıbbi ve
farmakolojik maddeler, tıbbi ve klinik bilgiler
İşbirliği hedefleri
• Piyasa bilgisi arayışı
• Satış acenteleri / satıcıları, müşteriler, temsilcileri, acenteler
veya distribütörler, toptan satış ortakları aranmakta
İdeal bir iş ortağı için
gereksinimler
İlaç bilgi piyasasındaki ihtiyaçların en iyi tespiti. Hedef sektörler:
eczacılık, tıp, üniversiteler (akademik) ve ilaç üreticileri.
Dil becerileri
İngilizce
Kontaktadressen. İrtibat Adresleri.
Baden-Württemberg International
Gesellschaft für internationale wirtschaftliche
und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH
Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefon +49 711 22787-0
Telefax +49 711 22787-22
[email protected]
Internetwww.bw-i.de
www.bw-invest.de
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg
Postanschrift: Neues Schloss, Schlossplatz
70173 Stuttgart
Deutschland Dienstgebäude:
Theodor-Heuss-Str. 4
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefon +49 711 123-2096
Telefax +49 711 123-2250
[email protected]
Internetwww.mfw.baden-wuerttemberg.de
Baden-Württembergischer Industrieund Handelskammertag e. V.
LVI – Landesverband der
Baden-Württembergischen Industrie e.V.
Jägerstr. 40
70174 Stuttgart
Deutschland
Gerhard-Koch-Str. 2 – 4
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon +49 711 225500-60
Telefax +49 711 225500-77
[email protected]
Internetwww.bw.ihk.de
Telefon +49 711 327325-00
Telefax +49 711 327325-69
[email protected]
Internetwww.lvi.de
L-Bank
Handwerk International Baden-Württemberg
Schlossplatz 10
76113 Karlsruhe
Deutschland
Heilbronner Str. 43
70191 Stuttgart
Deutschland
Telefon +49 721 150-0
Telefax +49 721 150-1001
[email protected]
Internetwww.l-bank.de
Telefon +49 711 1657-227
Telefax +49 711 1657-827
[email protected]
Internetwww.handwerk-international.de
Download

Baden-Württemberg Pavilion expoMED Eurasia 2014