12/2010
Cena 7,00 Kč
18. června 2010
Do kina přichází Český mír
Skleněný betlém, menza a ambon
Jedním z hitů červnových programů kin je dokumentární komedie
o americkém radaru v Čechách od tvůrců úspěšného snímku Český
sen. Oba filmy jsou si až komicky podobné pointou: tolik humbuku,
potištěného novinového papíru, křiku a vášní kvůli chiméře. „V Českém míru se oba dva tábory vášnivě hádají o něco, co Obama v kratičkém půlnočním telefonátu jako mávnutím prezidentského proutku
zrušil. Kafka i Hašek by se podle nás náramně bavili, kdyby to mohli zažít,“ míní tvůrci Filip Remunda a Vít Klusák. O námětu filmu
mohou diváci diskutovat přímo s Vítem Klusákem, který se
sušické premiéry 24. června zúčastní. O filmu čtěte na straně
7
Aktuálně z radnice
Změna v nájemních smlouvách byla předmětem
jednání starosty města a zástupců družstva Kaštanová ve středu 2. června. Nájemní smlouvy je
třeba upravit (doplnit) tak, aby z nich byl zřejmý
způsob, jakým byty přejdou po uplynutí doby splácení jejich hodnoty, do vlastnictví nájemníků. To
stávající smlouvy neřeší dostatečně zřetelně. „Vhodný způsob nového zajištění smluv není až tak jednoduchý, jak by se
mohlo na první pohled zdát, ale intenzivně na řešení ve spolupráci
s právníkem pracujeme a věřím, že se nám co nejpřímější varianta
podaří nalézt v co nejkratší době,“ uvedl starosta Bc. Petr Mottl.
Předání dalšího ojedinělého výtvoru z dílny Vladěny Tesařové, známé
autorky unikátního skleněného oltáře v kostele sv. Vintíře na Dobré Vodě
u Hartmanic, proběhlo v sobotu 15. května za přítomnosti partnerů společného přeshraničního projektu z české i německé strany. Skleněná menza,
betlém a ambon navazuje na díla předchozí – skleněný oltář a křížovou cestu.
Výtvarnice Vladěna Tesařová, jejíž díla jsou známá po celém světě (vystavuje
například v Japonsku, USA, Anglii ad.), zde dotvořila ojedinělou sbírku artefaktů, mj. odkazující na tradiční šumavské řemeslo – sklářství. Dobrá Voda
i celý region se nyní mohou chlubit zcela unikátním zpracováním uvedených motivů v jednom komplexu. Více v textu I. Nachtigalla na straně
2
Zachráněný zámek
MKS vás zve
Nenechte si ujít!
sobota 19. června
Šumavské okruhy – závod
prvního ročníku Sušického poháru v cyklistice. Info na str. 8.
Zateplení a výměny oken se dočká dům s pečovatelskou službou
Na Baště. Výběrové řízení na dodavatele prací proběhlo v pondělí
7. června, vítězně z něj vyšla firma Miroslav Šperl, stavitel, Divišov. Práce probíhající od poloviny června by měly být dokončeny
do 30. září letošního roku, vyžádají si náklady ve výši 2,5 milionu
korun z rozpočtu města. V rámci úprav bude provedena výměna
oken, výměna střešní krytiny a zateplení.
Podpoříme Plzeň v kandidatuře – v prvním červnovém týdnu navštívil Sušici Petr Dvořák, koordinátor komunikace a jeden z manažerů projektu „Plzeň, evropské město kultury“, aby na pracovní
schůzce pohovořil se starostou o smyslu kandidatury Plzně na titul
„Evropské hlavní město kultury pro rok 2015“. Společně debatovali o významu podobných akcí, které Česko staví do povědomí celé
Evropské unie. Společně s Plzní usiluje o tento titul za ČR i Ostrava,
konečný verdikt mezinárodní poroty bude znám v září tohoto roku.
Podporu Plzni vyjádřila i rada města na svém zasedání 7. června.
Výměna oken na sídlištích. Už za deset dní budou zahájeny práce na výměně oken na sídlištích. Původní záměr osazení lodžií fixními okny a otevíracími a sklopnými dveřmi byl pozměněn tak, že
budou instalovány podle původního plánu balkonové dveře a další
otevírací i sklopné okno (ventilace). Dvě okenní části zůstanou fixní.
Náklady na revitalizaci sídlišť se pohybují kolem 13 milionů korun.
Stavební úpravy zajistí větší komfort klientům domova důchodců. O připravovaných úpravách vnitřních dispozic objektu jsme
informovali v minulých SN. Ve stávající budově dojde postupně
ve třech etapách k rozdělení velkých pokojů na jedno až dvoulůžkové, přičemž kapacita míst zůstane nezměněna, dokonce by se měla
o zhruba 15 míst navýšit v závěrečné fázi projektu, kdy pro další
pokoje bude využito podkrovních prostor objektu. Poslední změny
diskutovali spolu se starostou města a Ing. arch. Lejskem ředitelka
Sociálních služeb města Mgr. Renata Vácová, investiční technici
města, radní Mgr. Naglmüllerová. Stavební úpravy si vyžádají náklady ve výši více než sedm milionů korun, hlavním investorem je
město Sušice.
–red–
UPOZORNĚNÍ
PŘERUŠENÍ
DODÁVKY PITNÉ VODY
Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
ČEVAK, a. s., Č. Budějovice
Z důvodu opravy na vodovodním řadu dojde k přerušení dodávky
pitné vody 22. června od 12 do 21 hodin v ulicích Lerchova,
Pravdova, Hrádecká, Nádražní, Pražská a přilehlé ul. V částech
města ohraničených ulicemi Pod Svatoborem, Pod Rozhlednou,
Osvobození, Pod Antonínem, U Kapličky, Československé armády,
Hrádecká, Scheinostova, Sirkařská, Mírová, Družstevní, Okrouhlá může
dojít ke snížení tlaku a tím zhoršenému zásobování pitnou vodou.
Náhradní zdroj pitné vody bude zajištěn cisternami.
Informace obdržíte na bezplatní telefonní lince
800 120 112, nebo na tel. 606 688 923.
Děkujeme za pochopení a trpělivost. ČEVAK, a. s.
sobota 26. června v 1030 hod.
Promenádní koncert Solovačky na náměstí
1. července v 1600 hod.
Husův sál KD Sokolovna
vernisáž Výstavy loutek
S MKS na výlet:
sobota 24. července
Bouzov, Javoříčské jeskyně
Doslova encyklopedií architektonických slohů je zámek v Hrádku, nově zrekonstruovaný jako
společenské, kulturní a ubytovací centrum.
Záchrana historicky cenného
zámeckého areálu, rozkládajícího se na místě původní tvrze ze
13.–14. století, se datuje od roku
2000, kdy se majitelem a investorem stala společnost Šumavaplan,
spol. s r. o., Praha. V té době byl
z dnešního klenotu zdevastovaný
objekt v havarijním stavu – zatékalo do něj, dřevěné části byly napadeny dřevomorkou, stropy zřícené, nosné zdi narušené, okna,
dveře a podlahy buď chyběly, nebo
byly nepoužitelné, nefunkční. (Již
v roce 1979 se zřítila barokní věž,
součást původního zámku).
V první etapě „záchranných
prací“ šlo tedy o zastavení devastace objektů v areálu včetně architektonických prvků a historických
maleb, ve druhé pak o jeho oživení ve smyslu funkčního využívání
a zároveň zpřístupnění veřejnosti.
Zámecký areál tvoří dvě rovnoběžná jednopatrová a jedno nízké
křídlo s renesančními prvky, uvnitř
najdeme klenby s lunetami, gotický portál a železné dveře z 15. století. Nový zámek z roku 1731 s lunetovými poli české klenby má dvě
kruchty, v parku dva renovované
okrouhlé nízké bastiony (původně
část opevnění) s protáhlou kuželovou střechou a kapličku se sochami sv. Václava a Jana Nepomuckého. K renesančnímu zámku
z druhé poloviny 16. století s dochovanými štíty a klenbami, těsně přiléhá zámecký park s kašnou.
Po deseti letech renovací tu
vznikly exkluzivní ubytovací kapacity – pokoje jsou stylově vybavené podle historického původu
např. ve stylu Ludvíka XV. a francouzského rokoka, tudorovské renesance i anglického chippendalu.
A jak jinak na zámku – najdeme tu
komfort královských apartmánů.
Na český zámek patří především česká a staročeská kuchyně,
kterou v moderní úpravě nabídnout kuchařští mistři ve stylové
restauraci.
Nechybí místa pro pořádání
společenských a kulturních akcí,
svateb, navštívit můžeme i muzejní expozici – muzeum Františka
Pravdy, kněze a spisovatele, který strávil na zámku v Hrádku celý
život jako farář v zámecké kapli,
vychovatel a pedagog, nositel literární činnosti aj.
K nejkrásnějším prostorám
zámku patří restaurované sály –
soudní, erbovní a svatební. Oživený stavební klenot, jehož interiéry
jsou vybaveny prvky i nábytkem
respektujícím daný architektonický sloh, nyní nabízí řadu možných využití: již zmíněné ubytování a stravování na vysoké úrovni,
pokračování na str. 2
Město Sušice,
odbor majetku a rozvoje města, upozorňuje všechny žadatele o pronájem bytu, že
30. června končí
možnost aktualizace
žádostí o pronájem bytu.
Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce.
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Kaleidoskop
strana 2
Úspěch v Americe
Bývalí studenti sušického gymnázia zazářili ve světové soutěži
Ve druhém květnovém týdnu
proběhla v kalifornském městě San Jose světová soutěž středoškolských projektů s názvem
INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair). Mezi
1 611 studentů z 59 zemí světa byli
do této soutěže nominováni i tři
bývalí studenti sušického gymnázia Jan Paták, Jan Mareš a Martin
Ron. Jejich týmový projekt s názvem „Vertikální navíjecí stroj řízený počítačem“ v loňském roce
získal 1. místo v celostátní soutěži Středoškolské odborné činnosti, a to v oboru strojírenství.
Na základě toho dostali možnost
prezentovat svoji práci na světové
soutěži v USA, pořádané každoročně firmou INTEL.
Původně kluci začali pracovat ve volném čase, ještě při studiu na gymnáziu, ve firmě Compo Tech PLUS, spol. s r. o., Sušice. Právě zde dostali úkol ověřit možnost vertikálního navíjení.
Firma Compo Tech PLUS dosud
pracuje s horizontálními navíjecími stroji. V rámci této práce sestrojili funkční laboratorní model
navíjecího stroje výšky cca 2,5 m
a váhy více než 100 kg. Model vybavili softwarem, který navíjecí
stroj řídí. Stroj navíjí v různých úhlech karbonová vlákna, spojovaná
pryskyřicí, na formu. Konečnými
výrobky jsou pak trubky a nosníky
různých tvarů a velikostí, jejichž
předností je vysoká pevnost při
nízké hmotnosti.
Teprve následně se se svým
„strojem“ přihlásili do SOČ (Středoškolské odborné činnosti)
a postupně vítězně prošli školním, krajským a republikovým
kolem soutěže. Cíl v San Jose byl
v té době ale ještě hodně vzdálený. Bylo potřeba vše připravit pro
prezentaci v angličtině. A nemalým problémem byla také přeprava
pořádání konferencí, kongresů
(vybavení moderní interaktivní
technikou), společenských setkání, firemních reprezentačních
akcí, diváci ocení ojedinělé prostředí při nejen divadelních a hudebních pořadech ad.
již za provozu. Při procházce všemi dosud dostupnými místy je více
než zřejmé, že ti, kteří se o záchranu památky zasloužili, jsou nejen odborníci na slovo vzatí, ale
do práce vkládají i hodně osobního zaujetí a vůle vytvořit harmonii
mezi vzkříšenou historií v současVeřejnosti zpřístupněna je při- nosti a požadavky moderní doby
tom kromě komplexu hotelu, re- na vysoké úrovni.
staurace, společenských prostor
a expozice muzea i zámecká kapNakolik se tento záměr podale sv. Valburgy, která vzhledem řil, mohou zhodnotit návštěvník tomu že Hrádek vlastní kostel ci už za týden, kdy po oficiálním
nemá, najde jistě bohaté využití. slavnostním otevření 24. června bude „Společenské, kulturK revitalizaci tohoto kulturní- ní a ubytovací centrum, Hrádek“
ho dědictví, zasahujícího svým vý- zpřístupněno.
znamem přes rámec našeho regionu, patří i obnova zámeckého
Záchrana hrádeckého zámku
parku a jeho otevření veřejnosti. a přilehlých prostor si vyžádala,
Již nyní je pro každou letní sezó- kromě času, vysoké odbornosti,
nu připraveno „Zámecké kultur- pracovního nasazení a zaujetí saní léto“ s pestrou programovou mozřejmě nemalé finanční pronabídkou (program v příloze SN). středky. Rekonstrukce takového
rozměru by se, i vzhledem k význaNáročná rekonstrukce zámku mu z hlediska historických prvků
i areálu je z větší části hotova, ně- a náročnosti při jejich obnově a zakteré další úpravy budou probíhat chování, pravděpodobně nemohla
dokončení ze strany 1
uskutečnit bez příspěvků z dotačních titulů. Projekt přeměny zdevastovaného zámečku podpořili
finančně: Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, granty Plzeňského kraje a Regionální operační
program Evropské unie NUTS II
Jihozápad (Revitalizace a využití
kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu).
Projektové a inženýrské práce
zajistil Šumavaplan, spol. s r. o.,
středisko Sušice, dodavatelem staveb je firma Suk–stavby, s. r. o.,
Hlavňovice, dodavatelem interiéru firma MIRLAND, s. r. o., truhlářské práce provádělo Truhlářství
Zdeněk Lísa z Hrádku.
A. STAŇKOVÁ
Skončil první semestr virtuální univerzity třetího věku
velkého a těžkého stroje do Ameriky a zase zpět. Vynaložené úsilí
bylo nakonec korunováno úspěchem. Kluci si ze Silicon Valley
přivezli třetí hlavní cenu v kategorii týmových prací.
Ráda bych touto cestou poděkovala jménem rodičů všem, kteří
dvěma Honzům a Martinovi pomáhali a podporovali je. Především je
to firma Compo Tech PLUS. Ředitelé Ondřej Uher a Vítek Šprdlík
jim dali důvěru a umožnili jim pracovat v prostorách firmy a využívat
všech zařízení a programů. Technik Luďa Keltner s nimi řešil konkrétní technické problémy v oboru
strojírenství, o kterých do té doby
věděli jen málo. Compo Tech také
přispěl nemalými finančními částkami na dopravu stroje při soutěžích jak v ČR, tak do USA.
Na dopravu stroje do Ameriky přispělo finančně studentům
také město Sušice v rámci grantů
na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a vzdělávání.
Soutěž je studentská, a proto velký dík patří ústavu, ve kterém získali středoškolské vzdělání, Gymnáziu Sušice. Je dobře, že
gymnázium nevybavuje studenty
pouze souhrnem informací z různých předmětů, ale vychovává je
Slušnost na ně neplatí
Policisté na Klatovsku přijali
od konce května několik oznámení
důchodců, kteří se osobně setkali
s podvodníky. Ti tentokrát jako záminku k proniknutí do bytů použili
důvod údajného vracení přeplatku
za elektriku. Výskyt neznámých
osob, které se takového jednání
dopustily, byl zaznamenán na různých místech. Policie ČR proto
znovu zveřejňuje svá doporučení:
Co mohou senioři dělat při
setkání s podvodníkem? Jak zabránit tomu, aby byli okradeni?
Pokud stojí neznámá osoba za vašimi dveřmi, neotvírejte
Zachráněný zámek
dokud si nejste naprosto jisti, že
člověka za dveřmi znáte. Cizí osoba vám může oznámit smyšlený
důvod své návštěvy:
• nevolnost, zranění vašich příbuzných a vylákání finanční hotovosti, rozměnění peněz
• poruchu např. na topení, kontrolu televizní přípojky
• nabídku výhodných nákupů
tzv. podomní obchodníci, sjednání půjček a různých druhů pojištění, možnost výhry v soutěži, ale
s podmínkou vyplacení zálohy
Nikdy takové osoby nevpouštějte do bytu či domu! V domě
tak, aby se mohli ve společnosti
a ve světě dále uplatnit. Pro soutěžní práci nestačily jen technické
vědomosti a znalosti v oboru informatiky a programování. Těžko by
uspěli v Americe bez výborné znalosti angličtiny. Jednou z posuzovaných oblastí byl i verbální projev,
vystupování a zaujetí porotců při
prezentaci. Tady určitě přispěly
i všechny divadelní role, které si
kluci vyzkoušeli při akcích gymnázia. Kluci měli štěstí, že se potkali.
Každý z nich má nadání, ale dokázali vytvořit i tým, a to je pro život
dost důležité. A také měli štěstí, že
se potkali se svojí učitelkou informatiky Mgr. Štěpánkou Baierlovou. Ta brzy odhadla jejich talent
a snažila se jim poskytnout co nejvíce ze svých znalostí. Doporučila
je pro práci ve firmě Compo Tech
a nakonec je přivedla i k přihlášení
do soutěže. Všem díky.
VĚRA MAREŠOVÁ,
pyšná matka
nebo bytě cizího člověka nenechávejte ani na chvíli bez dozoru a neberte před ním peníze ze
svých skrýší. O svém majetku
nehovořte s cizími lidmi, hlavně
o úsporách a jejich uložení. V případě, že chcete vpustit do bytu či
domu neznámou osobu, požádejte vždy o přítomnost dalšího, vám
známého člověka – příbuzného,
souseda…
Nepodlehněte zvýšenému nátlaku těchto osob, slušnost na ně
neplatí!
Jestliže se setkáte s podezřelou osobou, obraťte se neodkladně
na nejbližší obvodní oddělení Policie ČR nebo telefonujte na číslo
158.–dl,–as–
Na konci května jsme úspěšným studentům virtuální univerzity třetího věku předávali slavnostně pamětní listy. Do kurzu
s tématem Lesnictví se celkem
přihlásilo 23 studentů a semestr
úspěšně ukončilo 21 z nich. Výuka probíhala v Domě s pečovatelskou službou (Pod Svatoborem
56) a v Domově důchodců, vždy
jednou za čtrnáct dní.
Setkání přináší studentům nejen nové poznatky, ale i prostor
pro sdílení zkušeností pracovních,
osobních. Já osobně mám velkou
radost a dobrý pocit z toho, že se
nám univerzitu podařilo rozšířit
i do Domova důchodců. Pracovníci i obyvatelé nás moc hezky přivítali a přijali mezi sebe.
Setkání probíhá vždy formou
přátelského posezení. Promítneme si přednášku a poté společně
vyplňujeme test. Není proto nutné umět pracovat s počítačem. Při
výuce je vždy přítomna kontaktní osoba, v našem středisku je to
Marie Pavelcová. Ráda a ochotně
vám vysvětlí vše, co je ke studiu
potřebné.
Univerzita třetího věku je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. Dříve možnost studovat měli
především senioři z velkých měst,
kde se nachází univerzity. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta,
přesunula výuku i do malých měst.
Využili jsme proto příležitosti
a v září loňského roku jsme se stali
konzultačním střediskem.
Téma dalšího semestru je „Pěstování a využití jedlých a léčivých
hub“, se kterým začneme na podzim. Více informací získáte na telefonu 720 561 597 nebo osobně
v Sociální poradně, v Domě s pečovatelskou službou. Těšíme se, že
se k nám na podzim přidáte!
JITKA KOZLOVÁ
Skleněná menza, betlém a ambon
Protokolární předání proběhlo mezi zhotovitelem – sklářskou
výtvarnicí paní Tesařovou – a Občanským sdružením sv. Vintíře.
Kostel svatého Vintíře představuje významné poutní místo
na Šumavě. V době totalitního
režimu byl inventář kostela zcela
zničen, protože se nacházel ve vojenském újezdu a byl využíván
jako sklad vojenského materiálu.
Po roce 1989 byl opraven, znovu vysvěcen a sklářská výtvarnice,
paní Vladěna Tesařová, navrhla
a vytvořila pro kostel skleněný oltář a křížovou cestu. Toto ojedinělé dílo se stalo jednou z nejnavštěvovanějších církevních památek
v západních Čechách. Proto bylo
logickým vyústěním rozhodnutí občanského sdružení postavit
v kostele sv. Vintíře i další artefakty, to jest menzu, betlém a ambon.
Občanské sdružení svatého
Vintíře požádalo v r. 2008 o dotaci z fondů EU, aby stávající vybavení kostela mohlo být rozšířeno
o další, výše jmenované skleněné
předměty. Program přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká Republika–
Svobodný stát Bavorsko 2007–
2013 projekt podpořil a tím umožnil jeho realizaci. Podmínkou
projektu byla spolupráce s bavorskou stranou. Partnerem se stalo
Glasmuseum Frauenau. Sklářské
řemeslo historicky propojuje německé a české šumavské regiony.
K provedení díla byla Sdružením sv. Vintíře navržena paní Vladěna Tesařová, kterou schválila
výběrová komise a občanské sdružení uzavřelo smlouvu o zhotovení díla. Známá sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová vytvořila
ještě další díla v šumavském regionu i jinde, např. velké skleněné plastiky v bankovních domech.
Vystavovala v Japonsku, USA, Anglii, Itálii a v Kanadě.
Právě ukončený projekt navázal na skleněný oltář a křížovou
cestu. Tím bylo velmi citlivě dokončeno celkové vybavení kostela a dojde k dalšímu oživení poutního místa. Vzniklo unikátní dílo,
které navazuje na sklářskou tradici na Šumavě a přispěje k rozvoji
přeshraniční spolupráce Čechů
a Němců.
Ing. IGOR NACHTIGALL
za Občanské sdružení sv. Vintíře
foto J. HAMHALTER
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Aktuality
Zasedání rady města
11. jednání rady města Sušice
se konalo 7. června 2010. Rada
na svém jednání schválila následující usnesení:
• RM souhlasila s vydáním nařízení města Sušice ve věci dočasného omezení vstupu na dotčené
lesní pozemky v k. ú. Strašín u Sušice a Lukoviště, na kterých se nachází poškozené stromy, na dobu
do 31. srpna 2010 do 24.00 hodin.
• Rada souhlasila s návrhem
umístění stavby objektu individuální rekreace v k. ú Sušice nad
Otavou v zahrádkářské kolonii
U Lomu.
• RM vzala na vědomí předložený návrh územní studie „Sušice –
lokalita Na Hrázi – technická infrastruktura pro bytovou výstavbu“. RM doporučila investorovi
zapracovat do předložené územní
studie napojení nových objektů
na centrální zdroj tepla kotelny
Na Tržišti.
• RM schválila pronájem části nebytových prostor v objektu
bytového domu č. p. 719 na stavební parcele č. 2992 v k. ú. Sušice nad Otavou pro firmu Šumava
Net, s. r. o., se sídlem Horažďovice, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce.
• RM schválila předloženou
Smlouvu o umístění sítí mezi městem Sušice a J. Malagovou, bytem
Sušice, o umístění přípojky kanalizace do pozemkové parcely.
• RM schválila zadání veřejné
zakázky na akci: „Sušice – Školní jídelna, Nuželická 25 – oprava
střechy“, firmy vyzvané k předložení cenové nabídky: RYNOSTAV,
s. r. o., Sušice, Milan Sejpka, Sušice, Petr Niebauer, Sušice, Bohumír Zahrádka, Červené Dvorce,
Linea střechy, s. r. o., Plzeň. RM
dále schválila členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek:
Ing. Petr Kocman, Ing. Vladimír
Marek, Ing. Josef Čuba, Ing. Karel
Marek (kontrolní výbor), Ing. Vítězslav Kohout (komise pro podporu podnikání a rozvoj města).
• RM uděluje souhlas zřizovatele ZŠ T. G. Masaryka s přijetím
nadačního příspěvku k projektu
Oranžové schody Sušice.
• RM schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce
dle § 25 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, formou
zjednodušeného podlimitního
řízení na stavbu: „Sušice, Nábřeží K. Houry – stavební úpravy veřejných ploch“. RM jmenuje členy a náhradníky hodnotící
komise, a to: (člen/náhradník)
Bc. Petr Mottl/Ing. Petr Kocman,
Mgr. Ing. arch. Karel Janda/Ing.
arch. Irena Jandová, Karel Macán/Ing. Tomáš Macán, Ing. Věra
Marešová/Ing. Dagmar Šímová,
Ing. Josef Čuba/Ing. Kateřina Ronová, Ing. Jaroslav Macháček/Ing.
Michael Skrbek. RM stanovila, že
funkci komise pro otevírání obálek, bude plnit hodnotící komise.
Firmy vyzvané k podání nabídky:
Silnice Klatovy, a. s., BP STAVBY
CZ, s. r. o., Dýšina, SWIETELSKY stavební, s. r. o., Č. Budějovice, Inkasta, s. r. o., Plzeň, BÖGL
a KRÝSL, k. s., Dobřany, Sušická
stavební, s. r. o., Sušice.
• RM uložila OMRM předložit
návrh smlouvy o dílo a návrh rozpočtového opatření pro financování nové organizace rozpočtu „Odstranění staveb v areálu bývalých
kasáren Pod Kalichem“, dle nabídky Ing. Pavla Zdeňka, Sušice.
• RM schválila dodatek ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace akce: „Parkoviště
na Tržišti“. V dodatku se rozšiřuje předmět díla a zvyšuje cena
o 39 000 Kč + DPH. RM pověřila
starostu města podpisem dodatku.
• RM schválila dodatek ke
smlouvě na vypracování projektové dokumentace akce: „Bazén Sušice – přístavba a stavební úpravy
zimního stadionu“. V dodatku se
rozšiřuje předmět díla o vypracování „Generelu dopravního řešení ulice Volšovská“ a zvyšuje cena
o 124 000 Kč + DPH. RM pověřila
starostu města podpisem dodatku.
• RM schválila zadání veřejné
zakázky na realizaci akce: „Objekt
č. p. 145/I, Bašta, Sušice – stavební úpravy – zateplení“ firmě
Miroslav Šperl, stavitel, Divišov
v ceně 2 531 263 Kč včetně DPH
a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• RM schválila úpravu kanalizace v obci Chmelná a uložila odboru
majetku zajistit zpracování projektové dokumentace a přípravu
realizace na r. 2011.
• RM Sušice projednala Závěrečný účet roku 2009 a doporučila ZM, aby na základě zákona
č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 7, vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
• RM uložila správci prostředků společnosti Sules, Ing. Markovi, předkládat plnění rozpočtu
čtvrtletně, včetně plnění akcí, které byly rozpočtovány.
• RM projednala nabídku banky
J+T, a. s., Pobřežní 14, 186 00 Praha 8 na municipální vklad s úrokovou prémií. RM uložila finančnímu odboru připravit podrobné
podklady na jednání příští rady.
• RM doporučila ZM udělení
čestného občanství panu Dr. Ernestu Fürthovi, bývalému generálnímu řediteli firmy Solo, za jeho
zásluhy o město Sušici.
• Město Sušice podporuje kandidaturu města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015.
Kompletní zápis usnesení ze všech
jednání rady a zastupitelstva
na www. mestosusice. cz. –red–
strana 3
Výzva k podání nabídky
na pronájem městského bytu 3+1
Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), ul. Klostermanova, čp. 675, Sušice, se
nachází ve 3. nadzemním podlaží. Dům čp. 675 je zděný, zateplený, bez výtahu.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,60 m², 1. pokoj 24,10 m², 2. pokoj 20,60 m², 3. pokoj
16,70 m², předsíň 9,20 m², koupelna 3,60 m², WC 1,05 m², komora 6,40 m², dva sklepy, bez balkonu.
Celková rozloha bytu 107,50 m².
Datum prohlídky bytu: 24. 6. 2010 od 10.00 do 11.00 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
• musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
• nesmí být dlužníkem města
• nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
• musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
• musí uvést výši jím navrhovaného nájemného za m²/měsíc (minimální výše nájemného pro rok 2010:
44,91 Kč/m²/měsíc).
Nabídka musí být podána nejpozději 30. 6. 2010 v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – nabídka
na pronájem bytu“.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m²/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor
majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
–lk–
Policisté hledají
svědka nehody
Jak jsme volili do PS P ČR
ČR
Volební účast
Žádáme veřejnost o spolupráci
Celkem okrsků
14 894
při prošetřování dopravní nehody,
Voliči
v seznamu
8 415 892
ke které došlo v pátek 11. červ62,6
na 2010 ve 23.00 hodin na silnici Volební účast v %
II/169 před obcí Sušice ve směru Vydané obálky
5 268 098
od Dlouhé Vsi. Cyklista jel na jízdOdevzdané obálky
5 263 822
ním kole a pravděpodobně došlo
Platné
hlasy
5 230 859
k jeho pádu na vozovku, při kterém utrpěl těžké zranění.
% platných hlasů
99,37
Policie ČR žádá občany o spolupráci při prošetřování uvede- Zvolení poslanci za Plzeňský kraj
né dopravní nehody. Svědek do- Kandidát
Navrhující Politická
pravní nehody může podat ja- příjmení, jméno, tituly
příslušnost
strana
koukoli informaci na telefon číslo
VV
VV
974 334 111 nebo na dopravní in- Škárka Jaroslav, Mgr.
KSČM
KSČM
spektorát telefon číslo 974 334 259, Levá Ivana, Mgr.
974 334 261.
–dl P ČR– Šidlo Karel, Ing.
KSČM
KSČM
Otava vlídná i hrozivá
foto Michal Fišer
Sušice
11
9 327
62,29
5 810
5 798
5 775
99,6
Přednostní hlasy
abs.
v %
655
2,39
2 552
7,27
2 227
6,34
Emmerová Milada,
Doc. MUDr. CSc.
ČSSD
ČSSD
7 715
12,5
Votava Václav, Ing.
ČSSD
ČSSD
3 614
5,85
Látka Jan
ČSSD
ČSSD
3 464
5,61
Lobkowicz Jaroslav, Ing.
TOP 09
TOP 09
5 786
12,15
Janek Michal, MUDr.
TOP 09
BEZPP
3 181
6,68
Pospíšil Jiří, JUDr.
ODS
ODS
8 411
14,19
Vilímec Vladislav, Ing.
ODS
ODS
3 436
5,79
Papež Jiří, Ing.
ODS
ODS
2 469
4,16
Výsledky hlasování za Sušici
Strana
číslo
foto –as–
V nedávné době jsme zažili
hned několik podob naší zlatonosné Otavy. Po dlouhé zimě líně
ospalá se probudila do pozdního
jara. Aby pohled na ni byl veselejší, proběhlo již tradiční Čištění
Otavy. Letos čtvrtý ročník chvályhodné dobrovolnické akce pořádal
projekt Otavská plavba a proběhl,
jak jsme se mohli dočíst v minulých SN, současně ve všech městech do projektu zapojených. Že
jej bylo zapotřebí je vidět z přiložených fotografií Michala Fišera.
Některé „úlovky“ byly dost kuriózní, všechny však, vzhledem k tomu,
že do řeky nepatří, smutné. Znovu
zaslouží poděkování všichni dobrovolníci, organizátoři i ti, kteří
akci podpořili.
Otava si oddechla, ne však
na dlouho. Vydatné jarní deště
zvedly její hladinu až na kritické
hodnoty. Naštěstí se jarní voda
obešla bez větších kalamit, jen
na málo místech se řeka krátkodobě vylila z břehů – foto u starého železničního mostu a z Pátečku
„den poté“, 4. června.
Doufejme, že celá sezóna proběhne v duchu pravého léta plného relaxace i aktivního odpočinku, bez kalamit a nepříjemných následků a vodáci i ostatní
návštěvníci Sušice si budou moci
užívat klidného léta. V příloze
těchto Sušických novin najdete
přehled akcí nejen na prázdninové měsíce.
–as–
foto Michal Fišer
Platné hlasy
celkem
název
1
OBČANÉ.CZ
4
Věci veřejné
5
Konzervativní strana
6
Komunistická str. Čech a Moravy
7
Koruna Česká (monarch. strana)
9
Česká str. sociálně demokrat.
v %
6
0,1
508
8,79
3
0,05
704
12,19
7
0,12
1 237
21,41
209
3,61
1
0,01
13
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
14
STOP
15
TOP 09
1 009
17,47
17
Křesť. demokr. unie–Čs. str. lid.
268
4,64
18
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
30
0,51
19
Česká str. národ. socialistická
20
Strana zelených
2
0,03
80
1,38
21
Suverenita – blok J. Bobošíkové
249
4,31
23
Česká pirátská strana
54
0,93
24
Dělnic. str. sociální spravedl.
39
0,67
25
Strana svobodných občanů
31
0,53
26
Občanská demokratická strana
1 338
23,16
Aktuální uzavírky
foto –as–
Hrádecká (křižovatka u Shell) – výstavba kanalizace – omezený provoz.
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Společenská kronika
strana 4
Vzpomínky
Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád měl práci, život a nás.
Jen dobro a lásku rozdával,
proto v našich srdcích žije dál.
Dne 15. června 2010 uplynulo sedm smutných
let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
Gratulace
Muž a žena jsou dvě noty, bez nichž struny lidské duše
nevydají správný a plný akord.
Dne 18. června 2010 slaví zlatou svatbu
Jiří a Anna Tlapákovi
Jaroslav Řáha
ze Sušice. Do dalších společných let jim hodně zdraví, elánu, pohody, optimismu a dobré nálady přejí rodiny Henselyova a Tlapákova.
z Budětic. S láskou vzpomínají a všem, kteří s námi vzpomenou na jeho
zlaté srdce, děkují manželka, děti a vnuk.
Vítáme nové občánky
Nelze o dobrých lidech říci, že mrtvi jsou,
nýbrž že sladce jen spí.
Dne 20. června 2010 uplynul třetí smutný rok
od úmrtí paní
Heleny Zelené
ze Sušice. Vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují dcery Helena,
Eva s manželem, syn Bohouš s manželkou, vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní.
Dne 30. 6. 2010 vzpomeneme osmého smutného výročí úmrtí paní
Aleny Machové
z Chmelné. Vzpomínají a za vzpomínku všem děkují maminka, manžel, děti s rodinami, příbuzní
a přátelé.
Odešla. Jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstává nejhezčí vzpomínka.
Byla to nejdražší, byla to maminka.
Dne 4. srpna 2010 vzpomeneme 23. výročí úmrtí paní
Jarušky Novákové,
roz. Vondryskové.
Stále vzpomínají dcery Iva a Olga s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Opustili nás…
Václav Kopačka (1932), Bohuslav Kopelent (1935), Vlasta Kopelentová (1932), Václav Lísa (1930), Zdenka Nováková (1926), Miloslava Marková (1928), Josef Petřík (1926), Anežka Vondrášková
(1922), Bernard Malaga (1931), Miroslav Dub (1947), Olga Čondlová (1929), Růžena Soukupová (1923), Anna Faitová (1919), Marie
Steiningerová (1935).
Medvídek na děti nezapomíná!
I letos proběhla naše oslava
Mezinárodního dne dětí. Opět se
konala 6. června na Santosu. Děti
v průběhu oslav „svého dne“ soutěžily v deseti soutěžních disciplínách, za každou absolvovanou
soutěž pak byly odměněny. Po splnění všech deseti „úkolů“ dostaly
na opečení buřta a od Michala Rybáčka (restaurace Santos) zdarma
limonádu. Letos svůj svátek přišlo
oslavit s Medvídkem zhruba 80
dětí s rodiči. Naštěstí celý den svítilo sluníčko a akce se velmi vydařila.
Velké poděkování patří všem
našim sponzorům, bez kterých by
se dětský den neobešel: Ponnath
Řezničtí mistři, s. r. o., Pekařství
Rendl, Spak Foods, s. r. o., Dopla
PAP, a. s., Jízdárna Divišov. Odměny za soutěžní úkoly věnovali a poděkování zaslouží také město Sušice, Václav Svoboda, Tesco Sušice,
Spak Foods, s. r. o, ČSOB Sušice.
Za pomoc při organizaci soutěží zaslouží pochvalu a díky studentky SOŠ a SOU v Sušici, jmenovitě slečny: Krýslová, Ningerová, Žežulková, Reindlová, Kučerová, Pavelcová, Lerchová, Slunková a Páleníková.
A na koho nesmíme zapomenout? Děkujeme samozřejmě
všem dětem a jejich rodičům, kteří
přišli soutěžit. Těšíme se na další
společné akce!
–em–
Lukáš a Daniel Kupcovi * Kateřina a Martin Pokladníkovi
Poutník přijel do Sušice
Místní pobočka České křesťanské akademie v Sušici pozvala známého kněze, poutníka a spisovatele P. Františka Líznu. Tentokrát
nepřišel pěšky, ale přijel autem.
Přednášel v Penzionu 28. května
2010 a svým zajímavým i vtipným
vyprávěním udržel pozornost přítomných přes dvě hodiny.
Pochází z komunisty pronásledované rodiny, sám byl z politických důvodů pětkrát vězněn
a vojenskou službu vykonával
u PTP na Slovensku. V roce 1968
byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen
na kněze, podle jeho vlastního vyjádření mu byla veřejná kněžská
činnost zakázána ihned po jeho
primiční mši svaté a tento zákaz
platil až do roku 1990. Do roku
1989 působil převážně v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví. Veřejně mohl své kněžské povolání vykonávat až po roce
1989. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi.
V letech 1995–2004 působil jako
vězeňský duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách. V roce 2000
se stal členem vládní Rady pro lidská práva.
Podnikl také několik pěších cest
– poutí. Nejvýznamnější z nich byly
pouť ze Svaté Hory u Příbrami
přes Fatimu ke Svatému Jakubu
do Santiaga de Compostela v roce
2004 a později, už s diagnostikovanou rakovinou prostaty, podle
vlastních slov už v neoperovatelném stádiu, pouť z hory Kremenec na ukrajinsko-slovensko-polském pomezí do města Chersones na Krymu, tedy do místa, kde
svatí Cyril a Metoděj údajně našli
ostatky svatého Klementa I., papeže, (a odkud je pak snad přenesli
na moravský Klimentek) a místem
křtu svatého Vladimíra, čímž chtěl
podle vlastních slov propojit křesťanský Východ a Západ.
V roce 2001 mu byl propůjčen
Řád Tomáše Garrigue Masaryka
za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu
nadace Charty 77 udělila Cenu
Františka Kriegla za jeho práci
ve vězení.
Mnohokrát byl vyšetřován
Státní bezpečností, při vstupu
do policejních budov pronášel tuto
žehnající formuli: „Pokoj tomuto
domu a všem, kteří v něm přebývají.“ To mu dodávalo zvláštní vnitřní sílu a ochranu, takže odcházel
nezlomen a s vědomím, že na nikoho ze svých blízkých nic neprozradil. Pořadí hodnot by mělo být
následující: Na prvním místě Bůh,
na druhém člověk a na třetím místě všechny věci, které člověku pomáhají. Pokud by toto pořadí lidé
respektovali a především politici,
bylo by na světě dobře.
Ve vězení se seznámil s osudy
mnoha lidí a u některých se nediví, že se dostali do vězení. Například jeden vrah vzpomínal, že jej
matka v dětství často bila se slovy:
„Ty debile, proč ses vůbec narodil,
kdo se má o tebe starat!“
P. Lízna má smysl pro humor
a dovede se dívat kolem sebe
z nadhledu. Důkazem jsou jeho
následující výroky: „Nejsem vůbec
inteligentní člověk a divím se, že
vás tolik přišlo si mne poslechnout.
Při jízdě autem zastavuji pravidelně stopařům, má to tyto výhody:
pomohu člověku, něco zajímavého se dozvím a děvčatům mohu
vysvětlit, že stopování je nebezpečné. Kromě toho občas někdo
něco v autě zapomene, já to nemám komu vrátit, takže si to mohu
nechat. Těším se do nebe, ale teď
se mi tam ještě nechce.“
–jn–
Poděkování za vstřícnost
a lidský přístup
Je poměrně málo příležitostí v dnešní době ne zrovna příznivých mezilidských vztahů,
kdy se člověk setká s ochotou
a vstřícností.
Existují ale výjimky a o jedné
bych se chtěl zmínit. Již podruhé jsem v polovině března byl
objednat autobus v ČSAD autobusy Plzeň a.s. – provoz Sušice
na poutní zájezd do Lomce u Vodňan na slavnost Božího těla. Stejně jako loni i letos jsem se setkal
s maximální ochotou, což bohužel v dnešní době není zase až tak
úplně samozřejmé. A úplně samozřejmě mně bylo vyhověno, když
jsem asi za dva měsíce žádal o výměnu menšího autobusu za větší
z důvodu většího počtu poutníků.
Konkrétně si poděkování zaslouží
zaměstnanci provozu Sušice pan
provozní mistr Stanislav Brejcha
a paní dispečerka Marie Fotrová!
I když v den slavnosti panovalo už
mnoho dní velmi nepříznivé počasí na celém našem území, pouť
proběhla zcela hladce. Za to patří
samozřejmě dík i panu řidiči Josefu Hlinkovi, který nejen že nás
naprosto bezpečně dovezl na mariánské poutní místo a opět v pořádku přivezl zpět, ale který velmi
ochotně plnil i různé požadavky
(spíše přání) poutníků.
Až se budeme opět chystat
na nějakou pouť, již dobře víme,
na koho se obrátit. I když počasí
nepřálo, myslím, že všichni účastníci poutního zájezdu byli spokojeni. A to nejen farníci ze Sušice, ale
i z farností Kašperské Hory, Žihobce a Bukovník, kteří se této pouti
dne 3. června zúčastnili!
Ještě jednou upřímné díky
s přáním, aby takovýchto příležitostí poděkovat bylo co nejvíce.
VÁCLAV PIKEŠ
Nejbližší odběry krve
29. 6.
13. 7.
20. 7.
26. 7.
Sušice
Horažďovice
Sušice
Horšovský Týn
10. 8.
16. 8.
17. 8.
23. 8.
Staňkov
Velhartice
Nalžovské Hory
Klatovy
Jsi v analýze? Máš smůlu!
Před 35 lety, v době Husákovy
normalizace, bylo mnoho lidí nesouhlasících se sovětskou okupací a následnou „přátelskou pomocí“ vyhozeno ze zaměstnání nebo
přeřazeno na jinou, podřadnější
práci. Týkalo se to především učitelů ve všech druzích škol. Těm
bylo na Sušicku nabízeno tehdejší s. inspektorkou J. Bauerovou,
aby odešli ze škol na vlastní žádost
sami, výměnou za krásný pracovní posudek. Na to však mnozí nepřistoupili, nebo k tomu neměli
žádný důvod. Takže byli po roce
vyhozeni bez tohoto posudku, dle
paragrafu 8–46, odst. 1 c – pro
nadbytečnost! Jak krásně jim to
tehdy napsal vedoucí odboru školství s. J. Topinka z Klatov. Vyhození mylně doufali, že se za rok či
dva opět vrátí ke své práci. Čekali
celých patnáct let, mnozí až do důchodu, než přišla sametová svoboda. A nebyli to jen učitelé, mnozí
jste to také poznali na vlastní kůži
i s dětmi. Nejplodnější léta života
jim vzala právě ta „potvora analýza“. Co to bylo zač? Povím vám,
nic pěkného.
Na základě „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti
po 13. sjezdu KSČ v roce 1970“,
které bylo určeno pro vnitrostranickou potřebu s dodatkem Nerozmnožovat!, jednotlivé výbory KSČ
ve městech a obcích zpracovaly
tzv. Analýzu politických událostí
za léta 1968–69. Na základě těchto blábolů pak docházelo k výše
uvedeným čistkám a potrestáním
těch pro režim nepohodlných. To
se týkalo i mne a mojí rodiny. Dozvěděl jsem se, že jsem taky v té
„Analýze“, proto mám smůlu. Co
se v ní píše, bylo pro ty v ní uvedené nedostupné. Když ale člověk po něčem hodně touží, dříve či
později toho dosáhne. Dostal jsem
se se štěstím k tehdejšímu ideologickému tajemníkovi OV KSČ
v Klatovech, myslím, že se jmenoval Skořepa. Jeho první slova
mne šokovala: „Prosím, mluvte
tady velmi potichu, Analýzu si přečtěte, jste uveden na mnoha stránkách.“ Tak jsem si pomyslel co je
to za stranu, když tam mají „štěnice“, tzn. odposlech. Ta kašperskohorská měla 24 stran, nejvíce
v celém okrese, což bylo divné i tajemníkovi – proč ta píle spisovatelská. Pochopil jsem, že šéfautor
s. Vl. Suchánek a jeho osm soudržných pomocníků odvedlo „dobrou
práci“. A nikoho, kdo se jim nelíbil,
nevynechali. Jsou tam i zajímavosti, které měly ohrozit republiku, jako že „… je zvýšená aktivita
strany lidové, … je nutno poznamenat u příslušníků Horské služby podnikání i společných cvičení
pomocí vysílaček – Reckerberk,
… farmář Němec na Svojších hanobil představitele a Sovětský
svaz, … zaměstnanec LZ J. K. je
členem KAN, … jsou přijímány
rezoluce proti přehradě Rejštejn,
… učitelé a vychovatelé si nedostatečně uvědomují morální odpovědnost učitele, např. (několik
jmen) za socialistickou výchovu
mládeže a že jde o nositele protisocialistických ideologií, nelze
je na školách trpět, … odhlašuje
se stranický tisk, … nekriticky je
vyzdvihována osobnost Masaryka a Beneše a zatlačována úloha
v význam dělnické třídy, … učitelé rozpouštějí PO a zakládají org.
Junák… a to už asi stačí.
Výsledkem v Kašperkách bylo,
že odbojní členové KSČ byli vyloučeni z lůna rodné strany, čtyři učitelé propuštěni, což nikde
jinde se nestalo, známý fotograf
Sváťa Macák byl vyhoštěn z K. Hor
a záhy umírá, velitel místní posádky zajišťující ochranu města
v srpnu 1968 byl přeřazen na nižší
funkci, některým zaměstnancům
dopravního střediska LZ odebrány propustky do HP, docházelo
i k odebrání cestovních pasů…
Trpké osudy jednotlivců nejen v Kašperských Horách, by jistě byly zajímavými příběhy o této
době tzv. normalizace. Ti, kteří ji
ve zdraví přežili, byli po zásluze
v roce 1990 „rehabilitováni“ kouskem papíru, bohužel jen těmi, kteří jim újmu nezpůsobili. Od těch
druhých se omluvy už nedočkali.
To jsou ty známé paradoxy nové
doby.
Tak pamětníci, nezapomínejte na ty staré „krásné“ časy a vy
mladší, jak jste dokázali v květnových volbách, jistě nedopustíte, aby se v budoucnu podobné
Analýzy již nikdy nemusely psát.
Douška: a představte si, že tu
tajnou Analýzu jsem po letech
snažení taky získal. Bude uložena na věky v našem muzeu.
EMIL KINTZL
Bohoslužby Církve bratrské v Sušici, Studentská 506
každou neděli bohoslužba
každé úterý Biblická hodina
každý pátek Dětsky klub YMCA „Stonožka“
9–11 hod.
17–18 hod.
18–20 hod.
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Názory / Co vás zajímá
Máme rádi pohádky se šťastným koncem
Máme rádi Šumavu, sebe, i své
blízké. Máme rádi příběhy, ve kterých vítězí dobro nad zlem, pravda
nad lží, rozum nad blbostí. Proto
odmítáme plánovaný záměr výstavby dvou elektráren v Dlouhé
Vsi u Sušice, podepisujeme petiční archy, podporujeme občanské
sdružení „Šumava sobě“.
Argumentů proti záměru je celá
řada. Seznámit se s nimi můžeme
např. na internetových stránkách
(www.sumavasobe.cz). Pokud
bych měl najít a vyjmenovat i fakta
a argumenty pro stavbu spalovny,
pominu-li osobní (pouze finanční)
prospěch investora, jsem v koncích… A pokud by snad někdo argumentoval vytvořením nových
pracovních míst, pak je dobré si
uvědomit, za jakou cenu. A hlavně to, že mnohem více lidí odlivem turistů o práci přijde – a to
především – ve sféře ubytování
a služeb. Vpravím-li se do kůže
p. Javorského, iniciátora projektu (prohlásil, že se trvale přestěhuje do místa podnikání), nechtěl
bych v elektrárně ani v její blízkosti
bydlet. Nechtěl bych denně potkávat vyčítavé a rozhořčené sousedy a budit se v noci ze sna, že jejich trpělivost jednou přeteče. Nechtěl bych nést do konce života tak
těžké morální břemeno a nechtěl
bych ho odkázat ani svým dětem.
Největší absurditou celého projektu je fakt, že nedostatková štěpka by se měla spalovat jenom proto, aby ohřála a zaneřádila vodu
a vzduch. A kdo bude celou tuto
ekologickou tragédii financovat?
Uvažujme o tom. Pravděpodobně bychom to zaplatili my všichni.
Myslím, že podobně nesmyslných projektů by každý z nás mohl
vymyslet tisíce. Ale právě pro jejich absurditu nikoho ani nenapadne o něčem podobném uvažovat. Za to bych si, i za ostatní,
dovolil provozovateli stávajícího
areálu poradit, aby se vrátil zpátky na zem. Aby zapudil tyto hříšné
myšlenky, věnoval se raději chátrajícím budovám a sítím a vyrovnal dluhy. Pak s čistým svědomím
– a bez obav – může přijít mezi nás.
„… A tak – velkomožný pán Javorský – starý areál zvelebil a přestal sužovat Dlouhoveské nesmyslnými plány. Ke všem se choval hezky a za práci platil. Dost bylo pro
všechny chleba i štěpky a všichni
se dobře měli. A ti kdo jej znali, jenom v dobrém vzpomínali …“ (pro
dvouletou Aničku Ondráčkovou,
tu, která bydlí hned vedle)
VLADISLAV ADAMEC,
Dlouhá Ves
Řemesla v Pohádkovém lese
Když jsem se v mládí rozhodoval, co dál dělat… aneb Pohádkový les na téma Řemesla
Dlouholetou tradicí Pionýrské
skupiny Otava Sušice je pořádání zábavného odpoledne pro děti
předškolního a mladšího školního věku s názvem Pohádkový les,
který probíhá každoročně při Sušických slavnostech v lesoparku
Luh. Každý ročník má své samostatné téma. Letos přišel na řadu
originálně pojatý motiv řemesel.
Zatím akci z historického hlediska počasí více než přálo a i tentokrát tomu nebylo jinak. Obloha
téměř bez mráčků (až na krátkou
přeháňku), osvěžující vánek, zurčení nedaleké Otavy, uklidňující
atmosféra okolního lesa – prostě
balada. Díky nové asfaltové stezce
byla akce přijatelnější i z pohledu
maminek s kočárky, čímž se zvýšila návštěvnost těch nejmenších
(celkem kolem 1 000 účastníků).
A co vlastně bylo k vidění a pro
malé i k vyzkoušení? V Pohádkovém lese na ně čekalo celkem deset stanovišť, na nichž měly děti
možnost si vyzkoušet na vlastní
kůži některá z řemesel. Bylo třeba postavit instalatérské potrubí, vyčistit komín, vymalovat pokoj, ukuchtit palačinky, roznést
poštu, dát cihlu k cihle – postavit
zeď a pomoci zahradníkovi zasázet květiny.
Jakmile se účastníkům postavil do cesty cíl, čekala na ně sladká odměna a tradičně i kolo štěstí.
Roztomilé tvářičky plné nadšení
a spokojenosti nás informovaly
o tom, že se i letos Pohádkový les
povedl a dětem líbil. A co víc si
vlastně přát?
Snad jen to, aby tahle tradice stejně úspěšně pokračovala
i v dalších letech. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem organizátorům za úsilí, s jakým vše připravili
a za obětování vlastního volného
času ve prospěch kulturního života
v Sušici.
JAN ČUBA,
člen vedení PS Otava Sušice
Výlet se špetkou tajemna
Porce kulturních zážitků, špetka tajemna, nádherná panoramata a možnost rozmanitých výletů –
tento koktejl nabízí lokalita Dobrá
Voda u Hartmanic. Místo, které
bylo po tři desetiletí uzavřeno veřejnosti se pomalu probouzí k životu a dnes zde panuje čilý ruch.
Nachází se zde rodný dům doktora Šimona Adlera, zbraslavského
rabína, jehož rodina zde nechala vybudovat památník židovské
menšiny. Méně známý je fakt, že
budova stojí na základech středověkých lázní, které zde nechal vybudovat rytíř Adam Čejka z Olbramovic. Punc tajemna dokresluje
pozitivní energie zázračného pramene, jehož účinky bývaly oslavovány ještě koncem 19. století.
Muzeem vás provede průvodce. První část muzea je zaměřena na židovské náboženské rituály, druhá na život a práci doktora
My a příroda 2010
Již tradičně se žáci ZŠ Lerchova účastní soutěže My a příroda,
kterou vyhlašuje Okresní myslivecká rada Českomoravské jednoty v Klatovech spolu s Městským
kulturním střediskem v Klatovech, s Českým svazem včelařů
ZO Klatovy a ve spolupráci s městem Klatovy. Letos soutěž probíhá už jedenáctým rokem a naši
žáci se opět umístili na skvělých
pozicích. V kategorii B (1.–3.
třída) obsadil 2. místo Dominik
Sloup ze 3. A (viz foto) s fotografiemi nazvanými Devětsil a Koza
s kůzlaty. V kategorii D ovládli
naši žáci všechny „medailové pozice“ – 1. místo obsadil Michal
Binar ze 7. C s fotografiemi Orel
a Obří želvy, 2. místo Adéla Křížová ze 7. A a 3. místo Dagmar
Hraničková z 9. A. V kategorii C
pak získala krásné 3. místo Andrea
Hetzerová ze 7. A. Všechny zaslané práce byly velmi pěkné a pro porotu bylo určitě těžké z nich vybrat
ty nejlepší. Všem našim žákům
gratulujeme a přejeme jim hodně
krásných fotografických „úlovků“.
–jh–
Šimona Adlera a jeho synů. Raritou jsou bezesporu jatka dochovaná z počátku 20. století. V expozici
najdete i nefalšovanou šumavskou
hospodu z minulého století a interiér židovské světničky.
V prvním patře se seznámíte
se životem našich předků, s jejich řemesly a se zajímavou historií Hartmanicka a Dobré Vody.
Prohlídku můžete okořenit návštěvou kostela svatého Vintíře
s unikátními díly sklářské umělkyně paní Vladěny Tesařové. Interiéru dominuje pětitunový skleněný
oltář, křížová cesta a socha patrona
Šumavy, svatého Vintíře. Průvodce
vás zde seznámí nejen s jeho životem, ale i s historií kostela, který
byl napříč staletími několikrát vyrabován a znovu zrekonstruován.
Výlet můžete zakončit procházkou k nedaleké poustevně tohoto nekanonizovaného světce, kde
je dnes zbudována malá kaplička, nebo návštěvou tzv. Vintířovy
skály, odkud je nádherná vyhlídka
do krajiny. A pokud by to snad bylo
některým dobrodruhům ještě pořád málo, špetku tajemna nabízí
i nedaleká Pustina, kde stojí starý
opuštěný dům, který kdysi býval
panskou hájovnou. Právě odsud
vyjížděl legendární šumavský doktor Kostrouch na svém koni za pacienty.–vh–
strana 5
Mateřinka poprvé v zahraničí
Asi před hodinou zastavily tři
krásné modré autobusy ve Smetanově ulici před naší mateřskou
školou. Je úterý 25. května odpoledne a z autobusů se hrnou děti
s batohy na zádech ke svým rodičům a v ruce drží barevnou skleněnou kuličku.
Ale pěkně od začátku… výlety
všech dětí naší MŠ, vždy koncem
školního roku, se staly již tradicí.
Každým rokem připravujeme trasy výletu tak, aby byly přiměřené
dětem předškolního věku a hlavně,
aby se dětem výlet líbil a přivezly
si pěkné zážitky. Po loňském výletu na Ohradu jsme hledali další
zajímavý cíl naší cesty. Padl návrh ZOO Lohberhg v Německu.
Jenže zahraniční výlet je opravdu
o něčem jiném. Vyvstaly otázky
kolem pojištění dětí, co je potřeba k vycestování dětí bez rodičů
do zahraničí, jaké bude organizační zabezpečení. S celým zajištěním
výletu pomohla naší MŠ cestovní
kancelář CIAO Horaždovice.
Ráno u autobusů nebyla nálada nic moc, neboť v Sušici lilo jako
z konve. Z očí rodičů byly vidět
obavy, jak celý výlet do zahraničí
zvládneme. Pravdou je, že cestovní kancelář měla připraven také
náhradní program v případě nepříznivého počasí. První cesta nás
zavedla do ZOO v Lohbergu, kde
nás přivítalo sluníčko a provázelo
nás celý den. V areálu plném zvířat
se dětem moc líbilo. Během prohlídky v příjemném lesním prostředí si prohlédly losy, vlky, rysa,
spousty ptáků a ostatních zvířat
z přírody. Místo na výletní oběd
(řízek s chlebem) bylo velmi vhodně vybráno. Pod Javorem byly děti
okouzleny lanovkou a dětskými
atrakcemi, které hned vyzkoušely. Odpolední program nás zavedl
do areálu sklárny Joska v Bodenmaisu. Venkovní expozice plná
skleněných barevných výrobků
nás vítala již na parkovišti. Nejvíce však děti zaujali dva skláři, kteří předváděli výrobu skleněných
koulí a zvířátek. Dětské hřiště vedle sklárny, kde jsme se ještě proběhli, bylo poslední tečkou za vydařeným výletem.
Děti se vracely do Sušice plné
zážitků a dojmů. Michalka Š. ze
třetí třídy prohlásila: „To byl nejkrásnější den v životě“ a paní učitelka Rajtmajerová dokonce dostala od jedné holčičky velkou pusu
za výlet.
Před školkou nás už netrpělivě
vyhlíželi rodiče. A teď to velké překvapení pro děti. Pan Ladislav Havel, majitel CK CIAO, jako pozornost rozdal všem dětem barevnou
skleněnou kuličku, jako vzpomínku na vydařený výlet. Poděkování
patří určitě této cestovní kanceláři
za vzornou organizaci, sponzorům
našeho výletu firmě SPAK, Pekařství Rendl panu Tatouškovi. V neposlední řadě mým skvělým učitelkám, které výlet se 130 malými
dětmi zvládly na jedničku.
JAROSLAVA HOLEČKOVÁ
Kam se dokutálelo KLUBÍČKO v MŠ Tylova?
Za jedenáct let kutálení pěveckého sboru je to už pořádné
KLUBKO. V letošním školním
roce do Klubíčka docházelo 41
zpěváčků. S písničkami si hrajeme každé úterý a před koncerty
to bývá častěji.
Při prvním setkání jsme postavili „kočičí dům“ a od této pohádky se odvíjely písničky na dva vánoční koncerty. Již tradičně jsme
hosty SDS a musíme říci, že jsme
hosty velmi rádi! Kočičky, myšky,
čertíci a písničky o zimě navodili
předvánoční atmosféru ve Smetanově sále.
V lednu zpíváme kamarádům
a pracovnicím naší školky, oslavujeme příchod Tří králů. Brzy nato
jsme byli pozváni do MŠ Smetanova za BROUČKY ke společnému zpívání a hraní. Toto setkání
bylo přátelské a moc milé. Kamarádi, děkujeme!
Naše písničky potěšily babičky
a dědečky v Penzionu. Každé setkání je provázeno dojetím a vděčností. Je krásné kloubit mládí
a stáří dohromady.
Zimu máme sice rádi, ale
každý s radostí vítá jaro a těší
se na krásnou přírodu. Písničky
o mravenečkovi, cvrčkovi, čmelákovi, zvířátkách a o sluníčku byly
obsahem dubnového výchovného
koncertu pro MŠ. Probíhal v rámci festivalu „Je kraj, kde voní tráva“. Toto pásmo jsme nazvali Jen
si děti všimněte. A protože jsme
jarní písničky zpívali s velkou radostí a chutí, chtěli jsme potěšit
i naše maminky. Na oslavu Dne
matek přišli i rodinní členové.
A tak naše třída byla k prasknutí. Maminky naše milé zlaté, náš
koncert patřil hlavně vám! Poslední zpívání bylo pro babičky v Domově důchodců. Dojetí a dík byly
odměnou nám všem.
Myslíme si, že jsme za celý
rok rozdávali hodně radosti svým
zpíváním, tak na oplátku velké
těšení pro nás. Jedeme na výlet
– na velhartický hrad za šaškem
a bílou paní, kde nás čeká velké
hraní… Počasí sice nebylo nejlepší,
a jak jsme si užili, ví jen ten, kdo
byl s námi.
Je tady opět konec školního
roku a s ním loučení s našimi budoucími prvňáčky. Diplomy, dárečky, zmrzlinový pohár a opravdivá diskotéka. Jé, jé jé, kdepak
ty fajn holky jsou… la, la, la i kluci jsou…
Tak tedy stálé zpívání a hodně
radosti přeje Klubíčko
Zprávičky ze školy v Dlouhé Vsi
Devátého května při příležitosti Dne matek proběhla pěvecká soutěž Solasido. Zpěváci soutěžili ve dvou kategoriích. V první zvítězila Natálie Kolářová, v druhé kategorii zvítězila Magdaléna Marková.
ELIŠKA VÍTOVCOVÁ
21. května jsme jeli na výlet do Norimberka. Vyjeli jsme v 7.00 hodin ráno. Byl to velký zážitek, Norimberk je nádherné město. Vrátili
jsme se večer kolem 22. hodiny.
MAGDALÉNA MARKOVÁ
Kulturní servis od 18. června do 2. července 2010
strana 6
Sušice
Informace
Hartmanice
Městské kulturní středisko – Sokolovna
pondělí–pátek800–1200 a 1230–1530 hod.
sobota 19. června
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě
Předprodej vstupenek na kulturní akce.
Šumavské okruhy – závod prvního ročníku Sušic- tel. 376 528 686, [email protected], www.mkssu.cz tel. 376 593 412
úterý–neděle900–1200 a 1230–1700 hod.
kého poháru v cyklistice – info na str. 8
Redakce SN – tel. 376 526 682, fax 376 521 680
e-mail [email protected]
sobota 26. června v 1030 hod. – náměstí
do 30. června
promenádní koncert Solovačky
Šumavské motivy: Gustav Fifka – keramika, Jiří
Kino – pokladna otevřena od 1830 hod.
Strašek – fotografie
00
1. července v 16 hod. – Husův sál KD Sokolovna
tel. 376 523 360, e-mail [email protected]
vernisáž výstavy Výstava loutek u příležitosti 90. vý1. července–30. srpna
ročí loutkového divadla v Sušici – výstava potrvá Městská knihovna, Na Vršku 60, tel. 376 526 531 Jelena Kudrová: Kresby a obrazy
do 13. července
[email protected], www.mksusice.cz.
Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet: 1. září–31. října
5.–10. července – Santos
pondělí, středa, pátek
800–1200 a 1300–1700 hod. Makrosvět – výstava fotografií p. Pavlíčka
Půjčovna pro děti:
Dramasteria 2010 – info na str. 7
pondělí, středa, pátek
1300–1700 hod. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a kříDISCO PDA – klasická diskotéka
žová cesta) v čase 9–16 hodin je možné zajistit po doOpět každý pátek od 21 hodin! Sledujte program Mateřské centrum MEDVÍDEK
hodě se správcem muzea na tel. 376 593 412.
na webových stránkách www.disco­pda.wz.cz!
ul. Americké armády 74
tel. 731 533 637, 606 347 194
Synagoga Hartmanice
Program kina Sušice
[email protected], www.mcmedvidek.eu.
Tel. 723 953 426, 732 631 176, www.hartmanice.cz.
Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy pondělí, středa, pátek
900–1200 hod. úterý–pátek900–1800 hod.
ve 2000 hod. Filmy označené * uvádíme premiéro- čtvrtek900–1200 a 1500–1800 hod. pondělízavřeno
vě. Informace a předprodej vstupenek od 1830 hod.
Expozice soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě,
v pokladně kina nebo na tel. 376 523 360. Změna Muzeum Šumavy Sušice
výstava Šumava na starých fotografiích, šumavské
programu vyhrazena!
náměstí Svobody 40, www.muzeum.sumava.net
vesnice zlikvidované po roce 1948, dokumentace
k historii a rekonstrukci synagogy.
tel., fax 376 528 850
17. (čtvrtek)
Filmový klub [email protected]
Oko nad Prahou* úterý–sobota900–1700 hod.
Informace
Osobní i politický životopis projektu pražské Národ- neděle900–1200 hod. Městské IC, www.sumavanet.cz/ichartmanice
tel. 376 593 059, e-mail [email protected]
ní knihovny (Chobotnice) je i životopisem posledních polední přestávka, pondělí zavřeno
let života autora návrhu Jana Kaplického. Účinkují vstupné dospělí
40 Kč
Jan Kaplický, Václav Havel, Václav Klaus, Eva Jiřič- děti od šesti let, studující a důchodci
20 Kč
ná aj., režie Olga Špátová. ČR, 78 min., přístupný, Unikátní sušický mechanický betlém, Schreiberova
vstupné 70 Kč. Výjimečný dokument!
sbírka skla, sušické sirkařství, regionální dějiny, archeologie, sušický cínový poklad, gotické plastiky, Městské kulturní a informační středisko
20.–21 (neděle–pondělí)
kapucínská knihovna.
tel. 376 503 412, 376 503 411
Souboj titánů* výstava Svatobor
www.sumavanet.cz/khory
Dobrodružný příběh řeckého hrdiny Persea. Hrají
Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson aj., Městské informační centrum – budova radnice
Muzea
režie Louis Leterrier. USA, titulky, 106 min., od 12 tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
Muzeum historických motocyklů
let, vstupné 70 Kč. Velká fantasy podívaná!
[email protected]
tel. 376 582 255, 377 982 570
pondělí–pátek900–1700 hod. denně900–1200 a 1230–1730 hod.
22.–23. (úterý–středa)
jen v 1700 hod.
(polední přestávka 1230–1300 hod.) Expozice České hračky.
Kuky se vrací* sobota900–1400 hod.
Dobrodružný i poetický rodinný příběh je zajímaMuzeum Šumavy
vý nejen tématem, ale i kombinací hraného a anitel. 376 582 505 (historické pracoviště),
376 582 226 (přírodovědné pracoviště, pokladna).
movaného příběhu plného akčních scén a vtipných
dialogů. Hrají Oldřich Kaiser, Filip Čapka, Ondřej
provozní doba od května:
Svěrák aj., režie Jan Svěrák. ČR, 95 min., přístupný,
úterý–sobota900–1200 a 1245–1700 hod.
vstupné 75 Kč. Přijďte s dětmi do kina!
(polední přestávka)
neděle900–1200 hod.
22.–23. (úterý–středa)
pondělízavřeno
Zámecké kulturní léto – zámecký park
Exmanželka za odměnu* sobota 19. června od 1300 hod.
vstupné dospělí 30 Kč, děti 10 Kč
Lovec odměn dostane úkol – dostat svoji bývalou Oslavy 120 let SDH Hrádek – k tanci a poslechu
manželku za mříže. Není to ale úkol jednoduchý, je hraje Solovačka
do 31. října 2010
třeba překonat nejrůznější nástrahy a finty… HraKristus v umění věků – další ze série umělecko-hisjí Jennifer Aniston, Gerard Butler aj., režie Andy sobota 26. června od 1400 hod.
torických výstav věnovaných křesťanské ikonografii
Tennant. USA, titulky, 110 min., přístupný, vstup- Dětský den – k ukončení školního roku – horoné 75 Kč.
lezci (lanové atrakce), soutěže a dovednostní disciplíny, ukázky profesionální hasičské techniky, dis24. (čtvrtek)
kotéka, divadelní vystoupení – příjemné posezení
Český mír* v zámeckém parku
Muzeum Šumavy
Dokumentární komedie o americkém radaru v Čedo 8. srpna
chách od autorů filmu Český sen. Scénář a režie Vít sobota 3. července od 2000 hod.
Ejhle člověk! – výstava obrazů, kreseb a skulptur třiKlusák a Filip Remunda. ČR 103 min., přístupný, Nerušit prosím! – divadelní představení v provedení nácti českých a bavorských výtvarníků. Pořádá Šuvstupné 60 Kč. Rozhodně se přijďte podívat – při- ochotnického divadelního souboru z Břežan
mavská renesance, o. s., ve spolupráci s Muzeem Šunutí vás k zamyšlení!
mavy a Künstlerbund Straubing e. V. Projekt je sposobota 10. července od 2100 hod.
lufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.
27.–28. (neděle–pondělí)
Rockový večer s Kabát revival – k tanci i poslechu
Špatnej polda* Více info na www.hasicihradek.cz
Dramatický příběh detektiva, který se díky zranění při práci během hurikánu Katrina stal závislým
na návykových látkách. Hrají Nicolas Cage, Eva
Galerie Netopýr, Žihobce č. 15, 607 729 090
Mendes, Val Kilmer aj., režie Werner Herzog. USA,
úterý–neděle800–1800 hod.
titulky, 122 min., od 15 let, vstupné 70 Kč. Uznáva- čtvrtek 24. června – KD Chanovice
3. července–30. září
ný kritik R. Ebert zařadil film mezi 10 nejlepších Solasido – soutěžní hudební vystoupení dětí ZŠ Andělské cesty – výstava soch, plastik a obrazů Petra
snímků roku 2009!
a MŠ Chanovice
Fidricha – vernisáž 3. července ve 14 hodin
Kašperské Hory
Region
Hrádek u Sušice
Železná Ruda
Chanovice
29.–30 (úterý–středa)
Škola života*
Adaptace vzpomínek novinářky Lynn Barber na divoké dospívání v šedesátých letech ve Velké Británii. Hrají Carey Mulligan, Peter Sarsgaard aj., režie
Lone Scherfig. V. Británie, titulky, 101 min., od 12
let, vstupné 60 Kč.
sobota 3. července – zámecký areál a skanzen,
Den řemesel – tradiční rukodělná řemesla a trh, cca
sedmdesát oborů, doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční česká kuchyně,
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, obec
Chanovice a spolky v obci
3. července–11. srpna – zámecký areál
1. července (čtvrtek)
Dana Ptáčková, kouzlení z proutí – výstava NosiDoktor od jezera hrochů
telky tradice lidových řemesel, Vlastivědné muzeum
Komediální příběh doktora, který se do dnešního Dr. Hostaše v Klatovech, obec Chanovice
života skoro nehodí podle stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. Hrají Jaroslav Šmíd, Eva Holu- 3. července– 20. srpna – zámek
bová, Jiří Langmajer, Tereza Bebarová aj., režie Zde- Obrazy Marty Hostkové ze Sušice – výstava
něk Troška. ČR, 102 min., přístupný, vstupné 70 Kč.
do 20. srpna
Podrobněji o uváděných titulech
Vladimír Líbal, ještě žiju – výstava grafiky a kreseb,
Panoráma, obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice
na www.mkssu.cz, nebo na plakátech.
Žihobce
Horažďovice
Společenská zábava
KD Horažďovice, tel. 376 512 436
25.–27. června
Slavnosti kaše
Řemeslné trhy, předvádění řemesel, bohatý kulturní
program, šermíři, tanečnice, divadla, ohňová show,
vaření kaše, kašová bitva, hlavní vystoupení: Kašpárek v rohlíku! Program na www.sumavanet.cz/horazdovice a v příloze SN.
neděle 27. června v 1500 hod.
Posezení s písničkou
K tanci a poslechu hraje Červená sedma. Možnost rezervace vstupenek na 25. července – hraje Solovačka.
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Kino Otava
18.–19. června (pátek a sobota ve 2000 hod.)
I Love You Phillip Morris
Když muž miluje muže… Černá komedie do 15 let
nevhodná. USA, titulky. Vstupné 80 Kč.
25.–26. června (pátek a sobota ve 2000 hod.)
Fame, cesta za slávou
Exploze hudby, tance. Inspirováno filmovým hitem
z roku 1980. USA. Vstupné 75 Kč.
Knihovna Horažďovice
Tel. 376 547 591–4, e-mail [email protected], veřejný internet. Podrobný program
na www.knihovna.horazdovice.cz
Galerie Califia (zámek Horažďovice)
www.galeriecalifia.net
čtvrtek–pátek1100–1700 hod.
sobota–neděle1000–1600 hod.
do 1. srpna
In the Middle – Ve středověku
Kurátor B. Benish. Vystavující: Ivan Kafka, Barbara
Benish (USA/ČR), Ilona Nemeth (Slovensko/Maďarsko), Miodrag Krkobabic (Srbsko), Kasia Kmita (Polsko), András Böröcz (Maďarsko/USA), Irena
Kelečević (Srbsko)
DDM Horažďovice
tel. DDM 376 512 717
[email protected], www.ddm-hd.cz
Přírodovědná stanice (Na Zářečí)
tel. 376 512 654, 602 940 914, [email protected]
Muzeum Horažďovice
tel. 376 512 271, [email protected]
Podmanivá krása nerostů Horažďovicka
nová mineralogická expozice
Informační centrum
tel. 376 547 526, [email protected]
www.sumavanet.cz/ichorazdovice
Hrady a zámky
Rabí
www.rabi.cz, [email protected], 376 596 235
červen–srpen – denně mimo pondělí 900–1700 hod.
Kašperk
www.kasperk.cz, [email protected], 376 582 324
červen – denně mimo pondělí
1000–1700 hod.
červenec–srpen – denně mimo pondělí 930–1800 hod.
3. července–28. srpna
denně mimo pondělí od 1030 hod.
Staň se rytířem nebo dvorní dámou
Více info v samostatné příloze.
Velhartice
www.hradvelhartice.cz, [email protected],
376 583 315
červen–srpen – denně mimo pondělí 900–1800 hod.
Švihov
www.cestujme.cz/svihov, [email protected],
376 393 378
červen–srpen – denně mimo pondělí 900–1700 hod.
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Kultura – zábava – pozvánky
Pozvánka do kina
Český mír
24. června
Dokumentární komedie o americkém radaru v Čechách. Tvůrci filmu
Vít klusák a Filip Remunda před šesti lety nalákali stovky lidí na neexistující hypermarket a natočili provokativní dokument Český sen, který
vzbudil velký ohlas a získal řadu ocenění po celém světě. Nyní přicházejí s novým filmem Český mír! Oba snímky nespojuje jenom slovo
v názvu. „Jsou si až komicky podobné pointou: tolik humbuku, potištěného novinového papíru, křiku a vášní kvůli chiméře. V Českém míru se
oba dva tábory vášnivě hádaly o něco, co Obama v kratičkém půlnočním
telefonátu jako mávnutím prezidentského proutku zrušil. Kafka i Hašek by se podle nás náramně bavili, kdyby to mohli zažít,“ míní tvůrci.
„Všichni o radaru četli nebo slyšeli, my jsme ale u toho byli a s kamerou zaznamenali nevídané.“ Ve filmu uvidíte Baracka Obamu, George
Bushe, Mirka Topolánka a Tomáše Klvaňu, mírové aktivisty i obyvatele
Brd. Navštívíte Oválnou pracovnu Bílého domu, Pentagon i paVít Klusák se zúčastní
seky v okolí brdské kóty 718. „Je
premiéry filmu v Sušici!
úlevné se zasmát sebezahleděným
Přijďte si s ním
politikům i sám sobě,“ podotýkají
popovídat o tom, jak
ještě Vít Klusák a Filip Remunda.
vznikal Český mír…
Časopis Cinema hodnotí –
80 % – super.
27.–28. června
Špatnej polda
Nejuznávanější filmový kritik současnosti Roger Ebert zařadil film
mezi deset nejlepších komerčních snímků roku 2009. Nicolas Cage
v hlavní roli i podle řady dalších kritiků podal nejlepší výkon za poslední roky. Příběh se odehrává v New Orleansu, uprostřed zuřícího
hurikánu Katrina, který změnil město k nepoznání. Místní detektiv
zachránil člověka před utonutím, sám to ale odnesl neustálou bolestí
zad, kterou mu pomáhají snášet utišující léky. Z akce si odnesl povýšení, ale také závislost. Přesto je nejlepším vyšetřovatelem široko daleko
a je proto pověřen vyšetřováním brutálního masakru afrických přistěhovalců. Policista se začíná dostávat do nebezpečné spirály, kdy neví,
zda má řešit dřív závažný případ, svou závislost, ochranu korunního
svědka nebo problémy své dívky. Otázkou je, jestli to vůbec bude chtít,
případně bude mít sílu spirálu zastavit…
Časopis Cinema hodnotí – 100 % – extra třída.
–sz–
»Andělské cesty«
Petra Fidricha v šumavské Galerii Netopýr
Jsou galerie, které chtějí vytvářet prostor pro fantazii a imaginaci,
a interiér jim k tomu často nestačí.
Malá šumavská galerie Netopýr
je právě z tohoto rodu. Třistaleté
staveni v sousedství barokního zámečku s velkým parkem, nabízející
malebné výhledy na blízké vrcholky Šumavy, využívá letos k představení díla sochaře Petra Fidricha
nejen klenutou výstavní místnost,
ale i celý prostor dvora a zahrady.
Mnohoznačné sochy a plastiky
Petra Fidricha, absolventa kamenosochařského oboru na Střední umělecko-průmyslové škole
v Uherském Hradišti a Akademie
výtvarných umění v Praze, který
svůj život spojil s Jižními Čechami,
si svobodu prostoru plně zaslouží.
Ne tak kvůli svým rozměrům, jako
kvůli své vnitřní dynamice a poselství, jež přinášejí. Artefakty Petra Fidricha jsou nejednoznačné,
tajemné. Jejich zpravidla hladký,
oblý povrch uspokojuje na první
pohled svou čistou krásou, každé
další přiblížení však vyvolává touhu uchopit smysl, podstatu sdělení díla. Sochy a plastiky přitahují svou hloubkou, lákají k reflexi, k odhalení myšlenky, jež stála
na počátku jejich zrodu. V tomto
smyslu je tvorba Petra Fidricha
nesmírně komunikativní, ať už jde
o jeho „hlavy“ – Hlava – korunka,
Hlava – kalich, Hlava – elektron,
nebo o témata spojena s erotikou,
ženstvím a mateřstvím – Princezna, Madona z Vydry, Portrét matky
nebo Rodina – oběť.
Noví Rytíři slova
strana 7
Zveme vás…
26. června od 19 hodin zámecký park v Žichovicích
Skupina historického šermu Markýz Strakonice uvádí
při příležitosti zakončení školního roku hru pro děti
Osmého a devátého června se
dětské oddělení knihovny v Sušici
změnilo v slavnostní aulu, ve které docházelo k proměně prvňáků
v Rytíře slova. Proměna nebyla
bezbolestná, rytířem se člověk nestává snadno, je k tomu potřeba
hodně a hodně cvičit a morálka
a dvorní etiketa také nesmí zůstat
pozadu. Kdo vlastně byli rytíři a co
mají společného s našimi prvňáky? Ti středověcí chránili s mečem
v ruce čest, život a majetek svého panovníka, ti naši dnešní, bez
meče, ale se stejným zápalem a nasazením slibovali, že budou chránit knihy, nebudou je ničit a celý
život se budou řídit heslem „Kdo
hodně čte, hodně ví“.
Ne že bychom našim malým
rytířům nevěřili, ale chtěli jsme
důkaz a náš dobrý knihovní duch
KIDD se radostně chopil iniciativy a znalosti dětí důkladně zkoumal: písmenka, slabiky, věty obyčejné i takové, při kterých se musí
jazyk pěkně ohýbat, to všechno
šlo dětem skvěle a nedaly se oklamat ani tvrzením, že děťátko pana
Hřiba s paní Hřibovou se jmenuje
Hříbátko. Všichni jsme byli spokojeni, tyhle děti se už neztratí, paní učitelky jim daly velmi
dobré základy,
na kterých by
mohl stát třeba i královský
hrad. Ale nemyslete si, že dnešní děti jsou nějaké stádní typy. Už i prvňáci mají
velmi vyhraněné názory, které obhajují s obdivuhodnou zarputilostí. „Já čtu nerad a nic slibovat
nebudu,“ trval si na svém chlapeček z 1. třídy ZŠ Komenského
a nikdo ho nepřiměl ke změně názoru. Nedalo se nic dělat, tenhle
kluk na rytíře pasován nebyl, ale
ti ostatní ke svému slibu věrnosti
knize přistupovali se vší vážností
a odpovědností. Podpis na Kiddově listině slibů zůstane v knihovně
pro případnou kontrolu, nejpozději do roka a do dne. Ale nebojte,
nebyli jsme pořád vážní, byl tanec
i písničky a nakonec i tisková konference, při které děti zkoušely Kidda, jestli je opravdu nejchytřejší.
Posledními slovy naší malé slavnosti bylo poděkování pro paní
učitelky Čermákovou, Hupkovou,
Živnou, Katrušákovou a Ondrovou za to, jak skvěle děti připravují do života a jak nadějné čtenáře
chystají pro naši knihovnu.
–mk–
Pepíkův sen
Poté následuje opékání dobrot na ohníčku (každé dítě obdrží
u vstupu „balíček“ s dobrotami k opékání) a volná zábava s hudbou
z Ria. Srdečně zve OÚ Žihobce ve spolupráci s SDH a TJ Žihobce.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma.
26. června– 6. července 2010, Hlavňovice
Výstava trofejí
Pořádá Myslivecké sdružení Hlavňovice v sále KD v Hlavňovicích.
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené na okrese Klatovy v mysliveckém roce 2009. Vystaveno bude více než 1 500 trofejí srnčí, jelení,
dančí, mufloní a černé zvěře, včetně lebek ulovených šelem. Součástí přehlídky bude výstava dětských výtvarných prací na téma příroda
a myslivost a prodejní výstava obrazů s mysliveckými náměty malíře
Františka Hoffmanna–Kadešického.
Slavnostní zahájení v sobotu 26. června v 930 hod. ve velkém stanu
v sousedství kulturního domu. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program: předání vyznamenání zasloužilým členům ČMMJ z okresu
Klatovy, ukázky vábení jelení zvěře troubením, ukázka sledování loveckého psa v honitbě pomocí GPS, vyzkoušení střelecké dovednosti
na laserové střelnici. Od 1300 hod. bude v místním kostele odsloužena Svatohubertská mše. Každý z návštěvníků zahájení se může v roli
hodnotitele zúčastnit soutěže o nejchutnější zvěřinový guláš, nejlepší
kuchař–amatér bude odměněn hodnotnou cenou. Pro všechny návštěvníky je připraveno občerstvení, po celý den bude k poslechu a dobré
náladě vyhrávat Oplova dechovka.
Srdečně zvou pořadatelé.
8.–21. srpna 2010 v Kamensku u Blovic
Pionýrská skupina Otava pořádá
Práce s různorodým materiálem poukazuje na umělcovu
zručnost: kámen, keramika, dřevo, kov jsou s citem uchopeny buď
samy o sobě, nebo ve vzájemné,
mnohdy překvapivé kombinaci. I povrch objektu překvapuje
různorodostí zpracování. Objekty Petra Fidricha vyzařují vitalitu a smyslovost, jejich přesah je
však spíše duchovní. Socha Anděla přes svou hmotnost a temné
barvy dojme svou vnitřní něžností
a laskavostí.
„Jsem věčný cizinec, stále odcházející a vracející se,“ říká o své
tvorbě sám umělec. „Zajímá mě to,
co teprve vznikne, ne to, co jsem
dokončil. Andělské cesty jsou ty,
které mě vedou ve smyslu tvarovém i duchovním…“
Výstava soch, plastik a obrazů
Petra Fidricha v Galerii Netopýr
v Žihobcích potrvá od 3. července
do 30. září 2010.
PhDr. LENKA FROULÍKOVÁ
letní dětský tábor »10 klíčů«
(úkolem je získat 10 klíčů k pokladu)
se zaměřením na tábornictví a peší turistiku.
sobota 10. července
Neuschwanstein
Pohádkový zámek z dob Ludvíka II. v bavorských Alpách a návštěva
Mnichova.
sobota 24. července
Bouzov
Zámek českých pohádek, Javoříčské jeskyně s překrásnou krápníkovou výzdobou.
sobota 7. srpna
Výlet pro celou rodinu.
ZOO Praha
sobota 18. 9.
Bayreuth
Návštěva historického barokního města.
sobota 4. prosince
Drážďany
Historické centrum města, nádherné vánoční trhy, možnost nákupu
dárků.
Na uvedené výlety se můžete přihlásit v kancelář MKS, tel.
376 528 686.
–red–
„Ševčíkovy hudební večery“ v Horažďovicích
23. července v 19 hod. v secesním sále v hotelu Prácheň
Babouci – poprvé v Sušici! České trio (komorní klavírní trio)
Na Santosu v neděli 29. srpna v 15 hodin vystoupí nejstarší a nej-
slavnější jihočeská dechovka Babouci.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 21. června v městském kulturním středisku. Cena vstupenky v předprodeji 100 Kč,
na místě 120 Kč.
Milovníkům dechovky z řad dříve narozených nabízíme možnost
odvozu – po telefonické domluvě na čísle 724 533 498.
Pořádá Okrášlovací spolek ve spolupráci s Ostrovem Santos a za finančního přispění města Sušice. www.okraslovacispoleksusice.cz
Od roku u 1897 šíří téměř nepřetržitě po světě slávu českého komorního interpretačního umění trio tohoto jména. Dnes trio tvoří tři
výrazné osobnosti: Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš – violoncello, Milan Langer – klavír. Oceňována je čistota hudebního stylu,
kompaktní projev oplývající vroucností a hloubkou.
(Původně plánovaný koncert akordeonisty Petra Vacka odložen – mladý interpret byl vybrán na turné po Japonsku, které se uskuteční právě
v červenci 2010.)
Informace na PS Otava, Lerchova 255
nebo e-mail [email protected]
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Sport
strana 8
Sportujeme s radostí
Modelářské vysvědčení
Letečtí modeláři, žáci a junioři obhajovali výsledky své práce
v modelářských kroužcích za školní rok na přeboru Plzeňského kraje
v sobotu 29. května 2010. Na louce v Týnci u Horažďovic, kde se
soutěž konala, přivítal zastupující
ředitel soutěže Ing. Zdeněk Bláha (předseda Modelklubu Horažďovice) 33 soutěžících, převážně
z kroužků leteckých modelářů pracujících při DDM Horažďovice,
Klatovy, Sušice a Velhartice, bratry Sýkorovy z Plzně a bratry Dvořákovy z Dražice (Jihočeský kraj).
Dominikovi Šindelářovi předal
odznak SMČR „Mladý modelář“
za splnění stanovených podmínek
pro udělení odznaku. Dominikovi blahopřejeme a rádi přivítáme
další následovatele.
Létaly se kategorie H, A3,
a F1H. Soutěžící malou vylétanost
Poslední čtvrteční květnové
dopoledne vládl v naší školce čilý
ruch. Na „opravdový“ sportovní
stadion odcházeli ti nejzdatnější předškoláci ze všech šesti tříd
naší školky.
Pro malé sportovce právě začínala velká událost – „školní olympiáda“. V rámci sportovních akcí
Pohár starosty města závodily děti
v běhu na 30 m, ve skoku do dálky
a v hodu tenisovým míčkem. Naši
sportovci před závody trénovali
všude možně v přírodě, a tak jim
skutečné prostředí stadionu dodávalo pocitu důležitosti.
Starosta města P. Mottl a ředitelka MŠ Tylova M. Oudesová
dali svou přítomností, při zahájení soutěží, sportovnímu dni slavnostní ráz. A bylo odstartováno.
Ostatní kamarádi ze školky fandili,co jim hlasivky stačily. Držet
palce přišli i rodiče, babičky a dědečkové. Všichni jsme byli na naše
malé sportovce pyšní. Nejsou to
žádné „bábovky“, mají radost z pohybu, projevili samostatnost a odvahu. Závodili, i když jim chvílemi
pršelo na záda. Nakonec jsme si
podle chuti zasportovali společně.
Krom pěkných cen, za které děkujeme městu Sušici, jsme si ten
den odnášeli hlavně dobrou náladu
a pěkné sportovní zážitky.
Děkujeme TJ Sušice za technickou pomoc při pořádání soutěží. Akce by nemohla být úspěšná
bez mimořádného organizačního
přispění našich kolegyň – Dáši Řehákové a Martiny Kalné. –mo–
(počasí nepřálo přípravě) nahrazovali bojovností. V házedlech se
stali „přeborníky kraje“ v mladších žácích Dominik Šindelář ze
Sušice a ve starších žácích David
Chaloupka z Horažďovic.
Z nejmladších chválíme Antonína Suka za 2. místo, Davida
Hracha za 4. místo (oba z Velhartic) a Petra Vejstrka z Dobršína
za 3. místo.
V kluzácích (A3) kralovali bratři Sýkorovi, úřadující mistři ČR.
Jindřich (junior), Ondřej (žák),
Jiřímu Peťovskému „chyběl“ vítr
(trénoval pouze starty) a Michal
s Jakubem přistoupili k soutěži velice nestandardně – „bábovkovali“.
V kategorii F1H po odstoupení
Dominika, jehož nová nezalétaná
Andulka havarovala, zůstal v soutěži jen Ludvík Brejcha z Rabí.
Soutěž byla postupová a soutě-
žící, kteří splnili stanovené časové limity, postupují na mistrovství
ČR, které se koná 11. září 2010 na
letišti Všechov u Tábora. Sušici
bude reprezentovat Dominik Šindelář. Dalšími postupujícími jsou
bratři Sýkorové z Plzně, Petr Novotný a František Dvořák z Dražice a Ludvík Brejcha z Rabí. Vítězům postupujícím a MČR blahopřejeme a budeme držet palce!
Poděkování za všestrannou
podporu soutěžících patří také
rodičům, příbuzným a známým,
členům Modelklubu Horažďovice za organizační a materiální zabezpečení soutěže. Soutěžícím děkujeme za účast, přejeme pěkné
známky na vysvědčení, příjemné
a bezstarostné prožití školních
prázdnin a těšíme se opět v modelářském kroužku na shledanou.
VODLET SVČ (DDM) Sušice
Velký zájem o úvodní kola Fuchs Oil Cupu
Ve dnech 15. a 16. května 2010 pořadí poháru obsadilo nejvyš- u veřejnosti, kde závody pošumavpřipravili pořadatelé z pačejovské- ší příčky rodinné duo Kaslových ského slalomu jsou ideální možho automotoklubu dvě kola Fuchs (otec a syn) z Plzně na voze Opel ností ověřit si své řidičské umění
Oil Mistrovství České republiky Corsa 1,4. Celkem se prvního kola na uzavřené trati s minimální mív automobilovém slalomu na leti- zúčastnilo 86 jezdců.
rou rizika poškození svého vozu
štích v Kadově a v Příbrami. Obě
Antonín Červenka se stal vítě- nebo zdraví.
soutěže byly zároveň zařazeny zem i dalšího kola Mistrovství ČesObě kola se odjela za podpory
do pětikolového seriálu slalomů ké republiky v automobilovém sla- generálního sponzora – společII. Fuchs Oil Cup 2010. Kromě lomu v Příbrami. Z pačejovského nosti Fuchs Oil Corporation (CZ),
účastníků z mistrovství republi- automotoklubu byl mezi 22 jezd- spol. s r. o., která je mezi naší moky se do slalomových jízd zapojili ci mistrovství nejúspěšnější Pavel toristickou veřejností uznávápředevším jezdci z nejširší moto- Štípek. Ve Fuchs Oil Cupu se z cel- na nejen jako výrobce maziv, ale
ristické veřejnosti. Naplněna byla kového počtu 76 účastníků nejlé- i jako dlouholetý partner automoi startovní listina v dámském po- pe opět umístili David a Roman bilových a motocyklových soutěží.
háru a ve třídě juniorů od 14 let. Kaslovi. V dámském poháru byla
Veškeré informace k jednotV sobotním závodě na tradič- v obou kolech nejúspěšnější Mar- livým kolům poháru lze najít
ní letištní ploše u obce Lnáře zví- tina Kašparová, mezi juniory pak na stránkách Automotoklubu
tězil v mistrovství republiky An- Břetislav Šindelář mladší.
Pačejov v AČR www.rallyagropa.
tonín Červenka s vozem Peugeot
Pořadatelé byli potěšení pře- cz nebo na oficiálních stránkách
205 GTI. Z domácích jezdců byl devším velkým počtem amatér- poháru www.posumavskyslalom.
několika hráčů z posledních dnů nejúspěšnější Václav Štípek se ských jezdců z řad příchozích. Do- ic.cz.
Ing. PAVEL ŠTÍPEK,
přišel kolaps, kdy hráči Domažlic Škodou Rapid 136. V absolutním kazuje to oblibu těchto soutěží
ředitel slalomu
během 12 minut vstřelili tři branky
a ze zápasu se tak stalo drama až
do konce. Poslední hvizd rozhodčího přijali hráči Sušice s úlevou TJ Sušice– kadetky TJ Sokol Volejbalistům se nedařilo
jsme i třetí set 25:22 a sen o prva kapitán mužstva Libor Kutil tak Klatovy 3:0 (25:18, 25:19, 25:8) TJ Sušice – TJ Klatovy „B“ 0:3 ním místě se rozplynul.
mohl společně s celým mužstvem
V pátek 28. května přijel do Su- (17:25, 20:25, 22:25)
zvednout nad hlavu pohár pro ví- šice ambiciózní soupeř, družstvo
V neděli 30. května 2010 přijelo Další vítězství pro sušické
těze této soutěže. Za reprezentaci TJ Sokol Klatovy – kadetky. Sušic- do Sušice velice silné družstvo TJ volejbalistky
města v této soutěži tak patří star- ký tým nastoupil v sestavě: Mirka Klatovy „B“. Pod hodně zamrače- SK Borka Horažďovice–TJ Sušiším žákům velké uznání, neboť Su- Křížová, Marie Potužáková (Ke- nou oblohou se hrálo o první mís- ce 0:3 (15:25, 11:25,12:25)
šice patří již dlouhá léta v mládež- hartová), Vlaďka Brabcová, Jarka to v Okresní volejbalové soutěži.
V pátek 21. května 2010 odnických kategoriích ke špičce v Pl- Havránková, Milena Kankrlíková, Naši muži hráli v sestavě: Čest- jely sušické volejbalistky změřit
Jarmila Dolejšová, Renata Černí- mír Kříž, Josef Kankrlík, František síly s dalším soupeřem SK Borzeňském kraji.
Na tomto úspěchu se podíleli: ková a Alena Sachrová.
Kampoš, Luděk Naglműller, Pavel ga Horažďovice. Hrály v sestavě:
Zetocha, Greger, Brabec, Reisner,
Úvod prvních dvou setů se na- Blažek, Čeny Kříž a Miloš Němec. Mirka Křížová, Vlaďka Brabcová,
Zíbar, Staněk, Kutil, Novák, Chu- šim děvčatům moc nevyvedl. KaV prvním setu se na našem Marie Kehartová, Milena Kankrdý, Harant, Svoboda, Volák, Ha- detky byly plné energie a hrály pes- družstvu projevila nesehranost. líková, Jarmila Dolejšová, Renavránek, Skrbek, Dlouhý a ttrenéři trý a hezký volejbal. Byly velice Z toho pramenila nervozita a vel- ta Černíková a Jarka Havránková.
Janda, Staněk, Makrlík.
–vs– zdatným soupeřem a našim hráč- ké množství zkažených míčů. Pro- I když děvčata hrála proti slabšíkám se podařilo zlomit jejich od- hráli jsme až moc hladce 25:17. mu soupeři (který se proti loňsképor až po zlepšeném výkonu v zá- Ve druhém setu se naši hráči čás- mu roku podstatně zlepšil), první
věrech setů. Děvčata vyhrála 25:18 tečně zlepšili. První polovinu setu míče tomu moc nenasvědčovaly.
a 25:19. Ve třetím setu byla pře- vedli, ale jejich hra byla křečovi- Naše hráčky, ale rychle pochopily,
(1. místo mladší veteránky K1ž), vaha sušických volejbalistek nad tá a bez nápadu. Proti nacviče- že vyhrát se dá jenom tak, když
Hynek Pechlát (3. místo veterá- síly sympatického soupeře. Suši- ným signálům soupeře jsme ne- se budou také trochu snažit. Vyni K1m).
ce vyhrála i třetí set 25:8. Tímto měli šanci. Prohráli jsme 25:20. užily toho, že soupeřky nechodily
Poděkování pořadatelů směřu- vítězstvím si naše hráčky udržely I ve třetím setu se naši chlapci sna- na bloky a ani na příjmu si nebyly
je ke sponzorům, kteří akci pod- první místo v Okresní volejbalové žili, ale na zkušeného a sehraného moc jisté. Proto je také s převahou
pořili. Jsou to: Drogerie u Jarky – soutěži žen.
soupeře prostě neměli. Prohráli přehrály ve třech setech.
–it–
Jaroslava Šímová, GRM systems,
s. r. o., Olomouc, Maxent, s. r. o.,
Sušice, Nářadí Janoušek, s. r. o.,
Sušice, Otavatour Sušice – Zdeněk Švelch, SPAK Foods, s. r. o.,
Sušice, T–MIX, s. r. o., Sušice,
Bandur, s. r. o., – pekařství RenČlenové Up and down bike týmu dali hlavy i kola (silničky a biky) dohromady, pak oslovili Jízdní kola
dl, Autoservis Oldřich Kratochvíl, Petr Čácha a Cykloservis Vlastimil Míčka a světlo světa spatřil nový rozmanitý seriál kombinující hned
Sušice, Solo Sušice.
několik cyklistických disciplín. Posuďte sami:
Nejbližší závody, které vodá- 1. klasické cross–country – Svatobor cup – 12. 6.
ky KVS Sušice čekají, proběh- 2. silniční závod s hromadným startem – Šumavské okruhy (ŠUAC) – 19. 6.
nou na kanále v Českém Vrbném 3. netradiční kombinace: silničkou na Svatobor, horským kolem dolu a běh Luhem – Sušický trojboj – 4. 9.
u Českých Budějovic. Půjde o ná- 4. silniční časovka na Modravu (ŠUAC) – 11. 9.
rodní kontrolní závody a držme 5. biková časovka na Svatobor – 25. 9.
jim palce, protože pouze na národních závodech mají vodáci šanci
Do hodnocení se započítávají čtyři nejlepší výsledky (minimum jsou dvě účasti) a vyhlášení bude
vybojovat si účast v nejvyšší sla- na Letišti (rest. Zlatá Otava) 25. 9. 2010 v 18.30. Poplatek 250 Kč bude použit na organizaci, ceny
lomářské elitě pro České poháry a občerstvení a nesouvisí se startovným k jednotlivým závodům. Přihlášky při prezentaci nebo předem
2011.VP na www.mtb-susice.cz.
Starší žáci ve finále vítězně
Starší žáci TJ Sušice se zasloužili o propagaci svého města v rámci Plzeňského kraje, neboť vedle
výborných výsledků v druhé nejvyšší celorepublikové soutěži žáků
se probojovali do finále krajského
poháru žáků, které 5. května 2010
hostil hlavní stadion Viktorie Plzeň. V tomto finále měli za soupeře
Jiskru Domažlice. Utkání se hrálo
jako předzápas prvoligovému zápasu, což byl pro mladé hráče velký zážitek. Na samotných hráčích
byl tento fakt viditelný ještě před
zápasem a byla na nich vidět nervozita. Přesto úvod zápasu zvládli
a již v 5. minutě zápasu chyboval
brankář domažlického mužstva,
který nepřesným odkopem nabídl
šanci soupeři a Šimon Svoboda pohotovou střelou za hranicí velkého
vápna poslal žáky TJ Sušice do vedení. Ve 20. minutě zápasu přišla
kombinace ve středu hřiště a další
střela ze střední vzdálenosti, kterou vyslal Jarda Novák. Tato branka znamenala již vedení 2:0 ve prospěch Sušice. Ve druhém poločase
sušičtí svůj náskok ještě zvýraznili,
neboť nejprve v 45. minutě zápasu
se z levé strany přes několik hráčů
individuálně prosadil Šimon Svoboda a přesnou přihrávkou našel
nabíhajícího Davida Staňka, který nekompromisně zvýšil na 3:0
a tentýž hráč v 55. minutě zápasu
využil další kolmé přihrávky Libora Kutila a po samostatném nájezdu podstřelil vybíhajícího brankáře a zvýšil na rozdíl čtyř branek.
Po této brance však hráči Sušice
polevili a vlivem velkého zatížení
Volejbalistky si poradily s dalším soupeřem
15. ročník sušických slalomů
29.–30. 5. proběhl na řece Otavě tradiční závod vodních slalomářů. Jednalo se již o 15. ročník
a pořadatelem byli jako obvykle
členové Klubu vodních sportů Sušice. Na trati u železničního mostu se sešli vodáci z 38 oddílů celé
republiky. Součástí letošních slalomů byl i Český pohár předžáků.
Celkem startovalo téměř tři sta
lodí, což je velmi vysoké číslo. Pro
organizátory to znamenalo náročnější přípravu, ale vše proběhlo
podle časového plánu bez problémů i bez protestů. Zároveň je třeba podotknout, že řada vodáků se
do Sušice ráda vrací, neboť atmosféra závodů i samotné prostředí
města Sušice se jim velmi líbí.
Celkovými absolutními vítězi
se v jednotlivých kategoriích stali
P. Foukal, Dukla Brandýs (C1m),
Karolína Galušková, KVS Sušice
(K1ž), F. Lepík, Hubertus Karlovy
Vary (K1m), J. Hojda a T. Macášek,
Dukla Brandýs, Horšovský Týn
(C2), Karolína Galušková, KVS
Sušice (C1ž). V závodě Českého
poháru předžáků se nejvíce dařilo Tereze Blažkové z USK Praha
a Tomáši Zimovi z KK Roudnice
nad Labem.
Je třeba zdůraznit, že domácí závodníci se nenechali konkurencí zahanbit a jejich jména figurovala ve výsledkových listinách v těch vyšších patrech. Kromě Karolíny Galuškové, která jako
mladší dorostenka absolutně zvítězila ve dvou kategoriích, jmenujme i její mladší sestru Antonii.
Ta se v závodě Českého poháru
předžáků umístila jako čtvrtá.Výborně zajeli dále Martina Benešová (1. místo v K1ž), Filip Bouzek
(2. místo dorost starší K1m), Vladislav Galuška (1. místo veteráni
K1m), Ondřej Bouzek (3. místo
K1m), Marie Benešová (1. místo
veteránky K1ž), Anna Galušková
Cyklistické závody pod Svatoborem
zastřeší Sušický pohár 2010
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Informace
strana 11
První nit „Sušické pavučiny“ je na světě – sláva!
Nedávno jsme se v Sušických
novinách dočetli, že se připravuje obnova staré turistické stezky na Svatobor. Nejsem sušická
rodačka, ale toulám se po lesích
za různými účely. Převažuje houbaření, ale ráda i objevuji různá
místa, téměř skrytá před lidským
zrakem. A právě takové místo jsem
našla před mnoha lety, když jsem
brouzdala po svatoborských lesích
a stráních cestou necestou s naším
psem. A tam jsem narazila na pěšinu vyztuženou kamennými teráskami, která se klikatila zarostlým
terénem až na skalku, odkud byl
nádherný výhled. Domů jsem přišla poškrabána od maliní a ostružiní, šusťáky jsem měla samý „trhanec“ pes, ten sotva přišel domů
za dveře, lehl únavou, ani žrát mu
nechutnalo!
To jsem ještě netušila, že jsem
našla bývalou stezku, která vedla
klikatě vzhůru až ke staré útulně,
která byla postavena v letech 1898
až 1905 podle architekta Vratislava Pasovského. Stezka sloužila
sušickým k vycházkám na Svatobor, kde se mohli kochat přenádhernými výhledy nejen na své
město, ale i výhledy do širokého
okolí. Pátrala jsem po bližších informacích, dozvěděla jsem se jen,
že útulna v r. 1905 vyhořela. Při
jedné z mých toulek po Svatoboru
jsem potkala mou známou Květu
Anýžovou, rozenou Blahůtovou.
Daly jsme se do řeči ohledně stezky a ona mi vyprávěla, že v útulně
dělával správce její dědeček Adolf
Blahůt, dokonce tam míval i kus
louky a choval kravku. Když tam
správcoval, bylo tatínkovi Květy
jeden rok – jmenoval se též Adolf
a byl to táta Ády Blahůta, známého sušického učitele a sportovce. Tolik krátce o historii tohoto
místa. V roce 1934 byla postavena turistická chata s kamennou
rozhlednou. Projektantem byl
známý sušický architekt Karel
Houra. Projektoval i mnoho sušických domů.
Nedovedu popsat radost, kterou jsem měla, když jsem v sobotu 29. 5. šla s kámoškou otestovat
obnovenou stezku, která začíná
nedaleko Scheinostova zátiší, kousek nad pramenem vyvěrajícím
z útrob Svatoboru.
Stezka se od hlavní cesty odklání doprava a vine se serpentinkami vzhůru až k bývalé útulně,
kde jsou znatelné základy domu
a sklepa, vedle roste pár třešní,
keře rybízu a angreštu. Je tam plošina, odkud startují rogala. Je tam
také nádherný rozhled. Dál vede
stezka až k hlavní cestě u televizního vysílače. Je to obdivuhodné dílo, které vzniklo za krátkou
dobu a přinese všem návštěvníkům radost. Sluší se poděkovat
všem, co se přičinili o obnovu
stezky pro potěšení všech poutníků. Poděkování patří těm, kdo
přišli s tímto nápadem, projektantům trasy a v neposlední řadě
všem lidem, kteří tu manuálně
vytvořili dílo, na které je radost
pohledět! Vím, že tam mimo jiné
pracovali nezaměstnaní občané
našeho města, pochvala patří
i jim, oni se starají i o úklid města a nečekají na to, co jim stát dá.
Těm, co po staronové stezce
ještě nešli, připodobním trochu
její vzhled. Celá trasa je zpevněna kamennými teráskami, místa
mezi jsou posypaná bílou šotolinou, někdy stoupání usnadňují
kamenné schůdky a plošinky k odpočinku. Křoviny kolem jsou vykácené, po celé stezce nás doprovází
nádherný porost kapradí a horská
květena – jednou větou nádhera!
Otevření stezky bylo hezkým
dárkem nám občanům k Sušickým
slavnostem. Doporučuji každému,
Útulna při staré původní rozhledně na Svatoboru. Byla vystavěna
v letech 1898 až 1900 podle projektu architekta Vratislava Pasovského.
Vyhořela 1. listopadu 1905.
aby obětoval jedno odpoledne a šel
se pokochat výhledy na své město a okolí.
Za spolek „nezávislých holek“,
dříve narozených, napsala Marie
Malá. Foto „útulny“ a vzpomínky
na své předky věnovala Květa
Anýžová.
Už se těšíme na další nit
„pavučiny“ – Křížovou cestu
na Andělíček!
Tip na knihu: Jan Kavale, Příběhy kamenů a skal Šumavy
Když jsem téměř před třiceti
lety zhlédl v sušickém Hi-fi klubu Honzův audiovizuální pořad
Člověk a les, žasl jsem nad profesionální úrovní práce dělané tehdy ještě ryze amatérsky, ale zato
s obrovskou dávkou elánu a nevšedním zápalem pro věc. Nejinak
tomu bylo i s dalšími jeho aktivitami, ať to byly výstavy fotografií
a později i obrazové publikace věnované jeho lásce – Šumavě. Objektivem svého fotoaparátu se vždy
snažil zachytit tajemnou a trochu
zadumanou krásu šumavské krajiny, její proměny v ročních obdobích (Šumava rozkvetlá), osobité
a svým způsobem jedinečné kouzlo šumavských řek a potoků (Šumava – vodstvo), zamýšlel se nad
uplýváním času v šumavských lesích (Stromy a les) či se snažil zachytit rázovité šumavské chalupy.
Zkrátka a dobře: Honza je člověk,
který se „zakousne“ do problé- nicméně já sám jsem věděl již v Honzově hlavě už zrají příběhy.
mu a nepovolí, dokud jej nedo- zhruba před dvěma roky, že kdesi Ty ostatně ztvárnil i ve své druhé
vede ke zdárnému konci. Ostatně
na svých každoročních schůzkách
s přírodou a krajinou Šumavy často podniká až akrobatické výstupy na vrcholky stromů, aby právě
odtud zachytil vycházející Slunce nebo leze na skály, aby dosáhl
správného úhlu pohledu. Nezavrhuje nic, protože si uvědomuje,
že všude se skrývají znamení – ať
je to starý obraz, neznámá mince, truhla po babičce, zaprášená
pohlednice či kořeny slov šumavských starousedlíků a pamětníků,
protože dobře ví, že právě v nich
vzniká nová přítomnost.
A to byl podle mého názoru
i důvod, proč loni vydal svoji prvotinu Zakázaná archeologie.
Pro ty, kteří ho znali především
Nevelký kámen umístěný nedaleko podhorské obce Soběšice je mojako fotografa, byla jeho knížka
povídek určitým překvapením, ttem celé této knihy.
knize nazvané Příběhy starých
cest. No a konečně do třetice přichází autor s třetí knihou, nazvanou Odkaz zapomenutého kamene. Už motto, které si autor
zvolil, „Kámen zobrazuje věky,
přináší krásu a užitek“, je velmi výstižné. Ve svých povídkách se snaží pravdivě zachytit viklany nad
Vydrou, obří hrnce, stejně tak jako
lamberské mezníky, či se pokusil
rozluštit záhadu domorazských
soch. Každá z povídek má většinou tři komponenty: postavu či
postavy, zápletku a časový prostor,
či chcete-li – historické umístění.
Tak například povídce Královský
kámen dal příběh, který vzal ze
života svého otce. V povídce Blesky nad Stožeckou skalou vycházel z pravdivé události. A tak bych
mohl pokračovat dalšími povídkami, ale to nechci prozrazovat předem. Pochopíte sami, až je budete
číst, že od každého fenoménu je
v knize něco. Najdeme zde i celou
řadu zajímavých motivů.
Elementární jednotkou motivu
se pro každého dobrého vypravěče stává funkce postavy či postav. Ta je pak závislá na životních
zkušenostech tvůrce a těch má autor opravdu nepřeberné množství.
Vzájemná rovnováha mezi tím, co
autor chce, co může a co musí (co
cítí, jak myslí a jak jedná) je v konečném součtu úspěchem srozumitelnosti každé povídky. O tom,
jak se to autorovi povedlo, se přesvědčíte nejlépe sami, vezmete-li
si jeho novou knížku a budete-li ji
opravdu pozorně číst. Neboť Honza v ní poodhaluje nejen tajemství
kamene či kamenů, ale má skutečnou potřebu lidem tyhle věci říci.
A v tom podle mého soudu spočívá i hlavní přínos jeho nové knihy.
IVAN NIKL
Sušický rockový puls LXXVIII. (2/2010): Majáles 2010, 8. 5., 17 hod., Sušice, Santos
SIRKYSKON
Samostatný díl z Majálesu
tento publicistický seriál dosud
nepřinesl, ovšem den za dnem
běží, generace střídá generaci –
a jak lépe provést sondu směrem
k nejmladším sušickým kapelám,
než reportem z jejich stěžejního
festivalu? Předesílám fakt, že
na tvorbu začínajících, místních
kapel je třeba nahlížet s jistou
dávkou povzbuzení, ovšem tohle
neznamená automatické plácání
po zádech tam, kde k tomu jednoduše není žádný prostor.
Otvíralo MEMENTO, které
bylo pro samý začátek velmi vhodným interpretem přehrávajícím
především věky prověřené lidové
skladby. Ovšem upřímnost živého projevu podpořená poctivým
zkoušením samočinně neznamená doopravdy svěží vystoupení. Poloakustický set by bylo
dobré dramaturgicky přehodnotit ve smyslu střídání svižnějších
a pomalejších folklórních položek.
Nemám nijak v oblibě, když
reportér „zneužije“ jména kapely pro hodnocení jejího vystoupení, ale v případě horažďovického tria PANKOVÁ NOUZE
si nemohu pomoci. Instrumentálně mizerný a frázováním otřesný
„tralala“ punk donutil „zhasnout“
na baru i místní nažhavené pankáče. Kapela je evidentně na úplném startu, budiž ji to tedy přičteno k dobru.
Líbivý gymnaziální rock s výrazným frontmanem byl majálesovým publikem tak nějak pochopitelně slušně přijatý, ale nikoliv
přímo oslavovaný. STRÝČKOVA ZAHRÁDKA nabídla sem
tam příjemnou melodii, tu veselé
a jinde angažované texty. Pokud
se bude současný obličej rozvíjet,
jistý potenciál tady dřímá.
Když mi bylo 14, mohl jsem
na Santosu blbnout tak maximálně
na Kečup, kde jsem sice před dvaceti roky byl, ale nebralo mi to ani
omylem. Bejt mi dneska 14, visí mi
nad postelí plakát SIRKYSKON.
A není to jen kvůli faktu, že proti
kapelám, který pálí Sabbath srdcem, nelze mít vůbec nic. Tady bylo
srdce, schopnost poznání a zvládnutí svých nástrojů a aparátů, zdravé sebevědomí a v jistém smyslu
velká show. Otázkou zůstává, jaké
bude časem vystoupení oproštěné
od většiny cover verzí, ale vydrží-li
mladičké kapele chuť a bude-li tvrdě makat, půjde všechno.
Heavymetalové skauty MINOTAURUS jsem už už bral jako jistotu, ale během vystoupení jsem
– obrazně řečeno – zcela vystřízlivěl. Program kapely byl jak zvukově, tak především samotným
přednesem zcela marný, čemuž
dalo za pravdu i prořídlé, převážně statické publikum. Pár skalních
fanoušků točilo před pódiem svými dekami snad jen ze setrvačnosti. Na druhou stranu, příště už to
může být jenom lepší.
O úvod SLAX se postarala
zpěvákova dcera Viktorka, a sice
recitací jednoho z nejhustějších
textů, a pak už následovala klasická setba tracků neortodoxního hardcoru a jeden z koncertních
vrcholů sezóny této jedné místní
služebně nejstarší stále žijící kapely. Na jednu stranu to může někomu po tolika letech připadat málo,
ale na druhou, pokud to funguje
a o generace starší kapela dokáže
strhnout tu nejmladší, tedy publikum, který jen tak někomu něco
neskousne, není to málo.
S JAK 100HO VEN si poslední dobou nevím rady. Kapela po letech mocně pootočila kormidlem
svého stylu a zamířila směrem
k fanouškům, u kterých boduje
víc než kdykoliv v minulosti. Stačilo by se s tím smířit, což by mi
vůbec nedělalo problém, kdyby
se skupina přejmenovala, čímž by
nakonec dvojnásobně získala.
Podruhé v historii se hrálo
na velkém pódiu postaveném
z pravého boku restauračního
objektu. Po několikáté byl festival pod širým, onu sobotu luxusně naladěným, nebem doslova
vklíněn do období dešťů, a opakovaně více či méně reportován,
ovšem nikoliv s myšlenkou shodit, ale naopak povzbudit. Tenhle článek je však úplný nic proti šťastnému mladému publiku,
které bylo jedinou a nejvyšší
devízou smysluplné organizace akce. Člověk by se nad těma
kecama skoro rozbrečel, ale je
to tak.
Text –FBB–, foto Michal Fišer
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
strana 12
Základní škola T. G. Masaryka Čtyři roční období
loutkového divadla
Úspěch ve finále Euro in photo sokolského
v Sušici v roce 2010 (II/IV)
Obrovským úspěchem letošního školního roku se stalo umístění
českého týmu ve finále fotografické soutěže „Co pro nás znamená
euro?“, kterou vyhlásila Evropská
komise v lednu tohoto roku. Fotografický kroužek základní školy
T. G. Masaryka Sušice, pod vedením paní učitelky Veroniky Kohoutové Vlkové, vytvořil celkem pět
týmů a tedy pět fotografií, které
byly do soutěže poslány. Fotografie Jany Hubačové a Andrei Zíbarové zaujala komisi nejen jako nejlepší národní snímek, ale dostala
se i do výběru sedmi nejlepších.
Úkolem pro účastníky soutěže
bylo vyhotovit a odeslat originální
fotografii znázorňující jejich představy o společné evropské měně
euro. K obrázku museli také přiložit krátký vysvětlující text. Soutěže se aktivně zúčastnilo celkem
1 614 týmů ze všech členských
států Evropské unie. Soutěžily
o ceny pro národní vítěze a současně i o hlavní cenu pro vítěze
celkového. Všichni národní finalisté se stali šťastnými výherci profesionálního grafického tabletu
Pen Drive. Z 27 národních finalistů bylo odbornou porotou vybráno do užšího výběru celkem sedm
nejlepších týmů, včetně týmu z ČR.
Ti byli pozváni na výlet do Bruselu
a zároveň se 25. května zúčastnili
prestižního Bruselského ekonomického fóra.
Celkovým vítězem se stalo Portugalsko, i tak je to ale velký úspěch
pro celou Českou republiku.
Fotografie sedmi nejlepších
týmů jsou k vidění na stránkách
soutěže http://euroinphoto.eu/
results/index_cs.htm. Více informací o Bruselském ekonomickém fóru a další fotografie jsou
k dispozici na http://ec.europa.eu/
economy_finance/bef2010/.
Vítám vás v dalším pokračování vyprávění o sušických loutkách a loutkářích – už v „letním“.
Minule jsme inzerovali loutkové
představení hry pro dospělé „Jan
za chrta dán“ od V. K. Klicpery.
Loutku chrta nám vyřezal pan Pavel Svoboda, spoluautor šumavských jesliček v muzeu v Sušici
(viz foto 1 a 2). Společenský večer
26. března 2010 se opravdu vydařil. Po představení přišly na řadu
Kašpárkovy hádanky a dlužno říci,
že naše děti mají před „dospěláky“
náskok – hádají o moc lépe. Mnozí
z diváků se aspoň na chvíli vrátili
do dětských let, kdy sami divadélko navštěvovali. Prohlédli si zázemí divadla a zbytek večera se naplněný sál bavil při vínku i pivečku
a zazpíval si v doprovodu harmoniky (viz foto 3).
A co loutkáři dříve a dnes?
Kdybych měla jmenovat všechny
za těch 90 let a napsat o nich byť
jen krátce, vydalo by to na celý výtisk novin. Proto máme v divadle
vyvěšená tabla z jednotlivých období a slovem i fotografiemi zaznamenáno v kronikách. Mnozí, dříve
i nyní, se věnovali nebo stále věPouhých pár kilometrů od Ober­ nují ochotnickému i loutkovému
‑salzbergu, který v nás zanechal
smíšené pocity, jsme se však vrátili 
do reality. Pohodlnou turistickou
stezkou jsme se vydali na vyhlídkové místo Brandkopf, odkud se
otevírají nádherné pohledy na skupinu Watzmannu a na celé okolí
města Berchtesgaden. Přímo pod
námi se pak rozkládalo nejkrásnější německé jezero Königssee.
Jelikož jsme s sebou měli biologa,
určovali jsme cestou jarní květenu.
Po návratu z vycházky na vyhlídku jsme autobusem odjeli jen
pár kilometrů, a to do vesničky
Ramsau. Fotografie zdejšího kostela, za nímž se vypínají štíty skupiny Reiteralpe, jsou snad v každé obrazové publikaci Německa.
Po krátké zastávce v Ramsau jsme
pokračovali k jezeru Hintersee,
a to přímo pod stěny již zmiňované
skupiny Reiteralpe. Procházka kolem jezera je nezapomenutelným
zážitkem. Přímo na hladině se odrážejí stíny okolních štítů, zejména nejbližšího vrcholu Hochkalter,
který o více jak 100 metrů překonává 2 500 m. Při příjemné procházce kolem jezera jsme opět určovali
zdejší květenu, na mapě jsme zase
hledali názvy okolích štítů.
Za zvuků lidové hudby zdej
ších horalů, spojené s jódlováním a dnes již v Čechách téměř
zapomenutou citerou, nás čekalo
přibližně 270 kilometrů zpáteční
cesty domů do Sušice. Během jediného dne jsme si uvědomili, jak
krásný, bohatý a rozmanitý dokáže
být život. Na druhé straně jsme pochopili, že lidská pasivita a nezájem o dění kolem nás může umožnit vládu novodobým „Hitlerům“.
RS
Žáci ZŠ T. G. Masaryka v Sušici zavítali
do Národního parku Berchtesgaden
Bylo pondělí 7. června 2010
a pro mnohé začínalo dost brzy.
Sešli jsme se totiž, žáci 8. a 9. tříd
ze ZŠ T. G. Masaryka v Sušici, spolu se svými učiteli – průvodci, již
před půl šestou ráno. Směr exkurze byl jasný, a to nejkrásnější část
Německa ležící ve výběžku na jihovýchodě země, jen pár kilometrů
od rakouského Salcburku. Mnozí se těšili, že se opět do alpské
oblasti po roce vrátí, neboť loni
jsme navštívili historické městečko Hallstatt a nádherné jezero Gosau pod horskou skupinou Dachsteinu. Pro některé žáky to však
byla velká neznámá, neboť do tohoto pohoří mířili poprvé v životě.
Otazník stále visel nad nejistým
počasím, které v posledních dnech
přinášelo do vyšších poloh místo
příjemných jarních teplot studené
počasí s trvalým sněžením.
Do oblasti Berchtesgadenu
jsme vyrazili s našimi dětmi společně se zeměpisci, historiky, biology a pochopitelně němčináři.
Ten, kdo zná evropské dějiny 20.
století, ví, že oblast Berchtesgadenu je úzce spojena se životem největšího tyrana 20. století, Adolfa
Hitlera. Již cestou do Berchtesgadenu jsme se zastavili v krásném
rakouském městečku Braunau.
Toto městečko na Innu bude vždy
poznamenáno. Právě zde se totiž
Hitler narodil. Nebyl tedy Němec,
jak se mnozí domnívají, ale Rakušan. Další cesta již vedla do podhůří Alp. Zanedlouho jsme spatřili
první alpské velikány. Impozantnost Alp se však v plné své kráse
objevila v městě Berchtesgaden.
Pohledy na vrcholy skupiny Watzmann jsou opravdu nezapomenutelným zážitkem. My jsme však
pokračovali dále, a to na vrchol
hory Obersalzberg. Právě na tomto místě se nacházel neslavně proslulý Berghof, na kterém přijímal
Hitler věrné přisluhovače, kteří plnili jeho nesmyslné rozkazy,
jež přinesly smrt milionům lidí.
Přímo nad námi se zvedal vrchol
Kehlsteinu, na němž byla vybudována k Hitlerovým 50. narozeninám čajovna. Zde jsme si uvědomili, jak paradoxní dokáže být
život. Jak mohly v tak nádherné
přírodě vznikat tak obludné myšlenky, jakými bylo budování koncentračních táborů, vypalování
vesnic, odtržení dětí od vlastních
matek, vyvražďování celých rodin
jen kvůli tomu, že jejich názor byl
odlišný od oficiální politiky, nebo
proto, že se někdo narodil jako Žid.
Kdo dal právo této skupince „nadlidí“ rozhodovat o osudech miliónů chudáků, kteří dřeli v pracovních táborech za nelidských podmínek, v zimních mrazech, v nelítostném letním vedru, za deště,
a to bez dostatečné stravy a oblečení, nevyspalí, oslabení, nemocní,
s minimální nadějí, že ještě někdy
uvidí své blízké. Pochopili jsme, že
dnešní život ve svobodném světě
nemusí být záležitostí automatickou. Uvědomili jsme si, že za demokracii je třeba bojovat, že již
nesmíme připustit, aby za nás rozhodoval někdo jiný.

divadlu. Lidé různého věku, růz- 
ných povolání i povah, ale dohromady dobrá parta.
Už dlouho nehrajeme jen pravidelná páteční představení, ale tzv.
„nadílková“ kolem Vánoc, na přání různých organizací. Pravidelnými našimi návštěvníky jsou děti
ze Zvláštní školy či děti z Petrklíče, který sdružuje postižené děti.
S loutkami jsme seznámili i úplně
ty nejmenší z Mateřského centra
Medvídek. Až vyrostou z plenek,
stanou se našimi diváky.
V době divadelních prázdnin
se scházíme každou první středu
v měsíci v nekuřáckém oddělení
restaurace „Zlatá Otava“. Hodnotíme minulou sezónu, připravujeme premiéry a další novinky
pro sezónu příští. Naše kolektivní
nekuřáctví porušujeme jen tehdy,
když je potřeba, aby se na jevišti
drakovi valil dým z tlamy. To musí
zachránit náš technik a foukat cigaretový kouř hadičkou do draka.
Chemii zatím nemáme.
Také neopomeneme oslavit jubilea členů, buď v klubovně Sokola
a nebo v přírodě u táboráku. A to je
další příležitost ke stmelení party.
Účast bývá téměř 100%.
A už se přiblížil čas naší velké
jubilejní akce: Výstavy loutek (viz
pozvánka). A hned je plno práce:
generální úklid divadla, opravy
nábytku, rekvizit, praní starých
a šití nových kostýmů atd. Všechny loutky prošly „kosmetickou poradnou“ naší Lenky (foto 4 a 5).
A proč? No přece přijdou se podívat NAŠE DĚTI!
Těšíme se 1.–11. července
na všechny návštěvníky v sušické
Sokolovně.
Za loutkáře
SLÁVKA PRAJEROVÁ

ZŠ T. G. Masaryka v Sušici děkuje panu Zachovi za velmi zajímavou besedu o životě v Austrálii. Pan
Zach strávil v Austrálii 44 let a vyprávěl nám nejen o životě zdejších obyvatel, ale i o všech známých i
méně známých druzích živočichů typických pro tento kontinent. Jeho zálibou se mu stal především podmořský svět a přivezl nám ukázat i část své soukromé sbírky některých ulit a lastur měkkýšů. Sbírku je
možné vidět v ZŠ TGM po domluvě s p. ředitelem.
Všem žákům, jejich rodičům
přejeme krásné prázdniny
plné sluníčka a pohody.
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512,
tel. 376 526 682, 724 981 554. Internet www.mkssu.cz, e-mail
[email protected] Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.
dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři.
Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 24. června 2010 ve 1200 hod.
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Sušice – program akcí 2010
sobota 3. července od 900 hod. – areál SULES
22. ročník Memoriálu Václava Bucifala – soutěž
v požárním sportu pro muže i ženy je součástí Pošupátek 25. června v 1900 hod. – KD Sokolovna Sušice mavské hasičské ligy
Známý příběh ze života v trávě – závěrečný koncert
Sušického dětského sboru, pořádá SDS
2.–11. července (pátek–neděle) – Husův sál KD
Výstava loutek u příležitosti 90. výročí založení lout25. června – Ostrov Santos
kářského odboru TJ Sušice. Vernisáž výstavy ve čtvrExperiment – taneční zábava
tek 1. 7. v 1600 hod. Výstava je přístupná denně od 9
do 17 hod. Pořádá loutkářský odbor TJ Sokol.
sobota 31. července v 1030 hod.– náměstí Sušice
Promenádní koncert Solovačky – pořádá MKS
Sušice
červen
sobota 31. července ve 2100 hod. – Hrádek u Sušice
Zámecké kulturní léto Hrádek 2010
MASH – rockový večer v zámeckém parku k tanci i poslechu. S podporou Plzeňského kraje pořádá SDH Hrádek, Šumavaplan Ing. arch. P. Lejsek,
obec Hrádek, ČČK Hrádek. Podrobnosti na www.
hasicihradek.cz.
5.–10. července (pondělí–sobota)
Dramasteria 2010 – divadelní workshop
Herecký trénink, fotografická dílna, dílna činohry
sobota 10. července v 1900 hod. – Santos
Závěrečné představení jednotlivých dílen
Podrobné informace a přihláška na www.okraslovacispoleksusice.cz a www.sumak.eu, přihlášky
na [email protected] do 30. 6. 2010. Pořádá Okrášlovací spolek města Sušice, o. s.
Spolunancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozoj
Investice do vaší budoucnosti
Pátek 25. 6. (zámecký park Parkán)
Letak A5.indd 1
úterý 6. července od 1900 hod. – Husův sbor (sál)
2.6.10 12:59
19.00
Zahájení slavností starostkou města
P. Němec - Doba kamenná (komedie o tom, jak už v pravěku žili vykukové ...), DS Čelakovský Strakonice
Sobota 26. 6. (náměstí)
8–17.00 Řemeslný jarmark (tkaní, předení, hrnčířský kruh, kováři, řezbáři, …)
12–16.00 Vaření kaše, soutěžící týmy
12.30
Středověká hudba na náměstí
13.00
Zahájení slavností starostkou a zástupcem města Regen
13.10
Cvrčci a Fidlifuk – ZUŠ Horažďovice (hudební představení žáků)
13.40
Středověká hudba na náměstí
14.00
Perníková chaloupka (loutkové představení pro děti) divadlo eMILLIon
Střelba z kuše, luku, běh ve zbroji, v drátěné košili, sloní běh, skákání
14–16.00
v pytlích, házení kroužků, malá škola šermu, hod dýkou) – parčík u fary
14.20
Středověká hudba na náměstí
14.50
Groteska (komponovaný šermířský pořad)
15.10
Žižka u hradu Rabí (loutkové představení pro děti) divadlo eMILLIon
15.20
Hra s ohněm – skupina Militis
KAŠPÁREK V ROHLÍKU I (divadelní kabaret se živou hudbou – baby16.00
punk, pro věkovou kategorii 0-80 let)
17.00
Kašová bitva
17.25
Soutěž o největšího jedlíka – Krále kaše
17.45
Vyhlášení nejlepších receptů
Mistr kat (představení se zkouškou různých druhů mučení na vlastní
18.00
kůži) divadlo eMILLIon
18.30
Tanečnice s křídly, historické tance
KAŠPÁREK V ROHLÍKU II (divadelní kabaret se živou hudbou – baby18.50
punk, pro věkovou kategorii 0-80 let)
20.00
Tanečnice s ohněm, historické tance
20.30
Hromosvod – neotřelý folk rock
22.30
Velká ohňová show – eMILLIon
SKEJTKAŠE (skejt areál na Lipkách)
10–13.00 Trénink
13–14.00 Závod SK8
14–15.00 Sk8 Překvapení
15–15.30 Finále SK8
16–17.00 Závod Freestyle BMX
17–18.00 BMX Překvapení
18–18.30 Finále BMX
20.00
Afterpaty by Local DJs
19.10
Neděle 27. 6. (hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele)
13.30
Ukončení slavností starostkou města
13.30
Pěvecký spolek Prácheň
(Kulturní dům)
15.00
Červená sedma – posezení s písničkou
Městské muzeum můžete navštívit dne 26. června zcela zdarma.
Freitag
25. 6. (Schlosspark Parkán)
Horažďovice
19.00
19.10
feierliche Eröffnung durch die Stadtbürgermeisterin
Zámecké
hudební
léto DS Čelakovský Strakonice
P. Němec
– Steinzeit (Komedie)
Samstag
26.pro
6. (Stadtplatz)
Koncert
mistra Jana Husa – A. Strejček, Š. Rak
Spinnerei, Töpferscheibe, Schmiede, Holzschnit8–17.00
Život Handwerkjahrmarkt
Jana Husa je(Weberei,
příběhem
člověka hledajícího sobota 24. července v 600 hod. – odjezd z nábřeží
zer,…)
12–16.00
Breikochen,
Teamwettbewerb
pravdu a dobrovolně podstupujícího na cestě za ní Výlet s návštěvou zámku Bouzov a Javoříčských
12.30
Mittelalterliche Musik am Stadtplatz
těžké osudové
zkoušky. I tento pořad se ptá prostřed- jeskyní – pořádá MKS Sušice, přihlášky v kanceláři
13.00
feierliche Eröffnung durch die Stadtbürgermeisterin und Vertreter der Stadt Regen
nictvím
Husova
a jeho
historickéderinterpretaMKS nebo na tel. 376 528 686
13.10
Cvrčci
a Fidlifuk - života
ZUŠ Horažďovice
(Musikaufführung
Schüler)
13.40
ce, co Mittelalterliche
je pravda?Musik am Stadtplatz
14.00
Hänsel und Gretel (Marionettentheater für Kinder) Theater eMILLIon
00
hod. – areál družstva
Armbrust- und Bogenschießen, Lauf in Rüstung, im Panzerhemd, Elefantenlauf,sobota 24. července v 10
14–16.00
…) ve 2130 hod. – letní kino Santos
Mlázovy
čtvrtekSackspringen,
8. července
14.20
Mittelalterliche Musik am Stadtplatz
Máj Groteske (komponiertes Fechtenprogramm)
Traktoriáda Mlázovy
14.50
15.10
Žižka bei
der Burg
Rabí (Marionettentheater
für Kinder)
TheaterMáchy.
eMILLIon Sraz přátel traktorů s malou kondiční jízdou. PoVýpravný
film
na motivy
básně Karla
Hynka
15.20
Spiel mit Feuer – Gruppe Militis
Hrají Matěj
Stropnický, Sandra Lehnertová aj., režie drobnosti na www.holidaypark.cz. Pořádá Holiday­
KAŠPÁREK V ROHLÍKU I („Kasperl im Hörnchen I“ – Kabaretttheater mit Live
16.00
Music – Babypunk,
für alle
Altersgruppen 0-80)
F. A. Brabec.
76 min.,
přístupný.
Pořádá MKS Sušice. Park Mlázovy.
17.00
17.25
sobota 10. července ve 21 hod. – Hrádek u Sušice
Zámecké kulturní léto Hrádek 2010
Kabát revival Plzeň – rockový večer zámeckém
parku k tanci i poslechu. S podporou Plzeňského
kraje pořádá SDH Hrádek, Šumavaplan Ing. arch.
P. Lejsek, obec Hrádek, ČČK Hrádek. Podrobnosti
na www.hasicihradek.cz.
sobota 10. července 8 –17 hod. – hřiště Malá
Chmelná
Turnaj v malé kopané
v 18 hod. – parket v Malé Chmelné
taneční zábava – skupina Andromeda alias KáčaSonntag
27. 6. (Friedhofskirche)
band. Pořádá
SDH Chmelná.
14.–16. července (středa–pátek) ve 20 hod.
Hrad Kašperk
Kašperští loupežníci vs. skřítkové
sobota 26. června v 1030 hod. – náměstí
Napínavé, i veselé představení pro malé i velké diPromenádní koncert Solovačky – pořádá MKS váky se šermem, tancem, loupežníky a záludnými
Letak A5.indd 2
Sušice
kašperskými skřítky v atmosféře večerního hradu
s lesem za zády. Účinkuje skupina scénického šermu
sobota 26. června v 1900 hod. – zámecký park Žihobce Romantika a hosté. Pořádá hrad Kašperk.
Pepíkův sen – hra, se kterou se na závěr školního
roku představí děti. Vystoupení skupiny historického čtvrtek 15. července ve 2130 hod. – letní kino Santos
šermu Markýz ze Strakonic, opékání uzenin na ohni, Andělská tvář
volná zábava s hudbou. Pořádá OÚ Žihobce ve spo- Poetický příběh z Francie v polovině 19. století. Hralupráci s SDH a TJ Žihobce.
jí Michaela Kuklová, Filip Blažek, Jiří Pomeje aj.,
režie Zdeněk Troška. 118 min., od 12 let. Pořádá
26. června–6. července (sobota–úterý) od 930 hod. – MKS Sušice.
KD Hlavňovice
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené sobota 17. července v 1030 hod. – náměstí Sušice
na okrese Klatovy v roce 2009. Předání vyzname- Promenádní koncert Solovačky – pořádá MKS
nání zasloužilým členům ČMMJ z okresu Klatovy, Sušice.
ukázky myslivecké dovednosti, vyzkoušení střelecké
dovednosti na laserové střelnici, od 1300 hod. bude sobota 17. července od 1400 hod. – Santos
v místním kostele odsloužena Svatohubertská mše, Šumava Rocks 2010
občerstvení, hraje Oplova dechovka. Pořádá Mysli- Info na www.sumavarocks.cz. Akce je pořádána za fivecké sdružení Hlavňovice
nanční podpory města Sušice.
Sušický pohár – cyklistické závody
Podrobnosti na www.mtb-susice.cz.
červenec
sobota 3. července ve 2000 hod. – Hrádek u Sušice
Zámecké kulturní léto Hrádek 2010
Nerušit prosím – divadelní představení v zámeckém
parku. Hraje ochotnický soubor z Břežan. S podporou Plzeňského kraje pořádá SDH Hrádek, Šumavaplan Ing. arch. P. Lejsek, obec Hrádek, ČČK Hrádek.
Podrobnosti na www.hasicihradek.cz.
Pohádkové prázdniny s Medvídkem
otevřeno pondělí a středa 900–1200 hod.
7. a 12. července
Červená Karkulka
Přijďte v červeném oblečení, vyrobíme si červené
sukýnky, dáme dobroty do košíčku.
19. a 21. července
Zlatovláska
Vyrobíme zlaté vlásky pro princeznu.
26. a 28. července
Perníková chaloupka
Budeme ochutnávat perníček. Jen aby nás nechytila Ježibaba!
Akce se konají v herně MC.
srpen
3.–5. srpna (úterý–čtvrtek) ve 2100 hod. – hrad Kašperk
Igor Bauersima: Norway Today
Prvotina švýcarského autora, jedna z nejúspěšnějších
her v Evropě. Hraje divadelní spolek Kašpar z Prahy.
Pořádá hrad Kašperk.
Breikampf
Wettbewerb um den größten Esser – König von Brei
00
Das beste Rezept18.00 Meister Henker (Aufführung mit einer Probe verschiedener
17.45
Folterarten) Theater eMILLIon
Spolumit
nancováno
Evropskou
18.00
Tänzerin
Flügel, historische
Tänze unií
pro regionální
rozoj
18.30z Evropského
Hromosvodfondu
(Blitzableiter)
– Folk-Rock
Investice
do
vaší
budoucnosti
KAŠPÁREK V ROHLÍKU II („Kasperl im Hörnchen II“ – Kabaretttheater mit Live
18.50
Music – Babypunk, für alle Altersgruppen 0-80)
20.00
Tänzerin mit Feuer, historische Tänze
20.30
Hromosvod (Blitzableiter) – Folk-Rock
22.30
große Feuershow - eMILLIon
SKATEBREI (Skatepark na Lipkách)
10–13.00 Training
13–14.00 Wettkampf SK8
00
00
14–15.00 SK8 Überraschung
15–15.30 Finale SK8
16–17.00 Freestyle BMx
17–18.0000 BMX Überraschung
18–18.30 Finale BMX
20.00
Afterparty by Local DJs
13.30
Abschluss des Festes durch die Stadtbürgermeisterin
13.30
Gesangverein Prácheň
00
(Kulturhaus)
15.00
Červená sedma - Blasmusik
Stadtmuseum können Sie am 26. Juni im Rahmen der Feste kostenlos besuchen.
neděle 27. června ve 1400 hod. – zámek Mlázovy
Mlázovská pouť – divadlo pro děti, hry, občerstvení. Podrobnosti na www.holidaypark.cz. Pořádá
Holiday­Park Mlázovy.
příloha strana 1
čtvrtek 22. července ve 2130 hod. – letní kino Santos
Pasti, pasti, pastičky
Černá komedie. Hrají Miroslav Donutil, Tomáš Hanák aj., režie Věra Chytilová. 116 min., od 15 let. Pořádá MKS Sušice.
pátek 23. července v 1900 hod. – sál hotelu Prácheň
Horažďovice
Ševčíkovy hudební večery
České trio (komorní klavírní trio)
Pořádá město Horažďovice a Hudba bez hranic, o. s.
23. července – Ostrov Santos
Cassa na dranc – taneční zábava
sobota 24. července v 1030 hod. – náměstí Sušice
Promenádní koncert Solovačky – pořádá MKS
Sušice
čtvrtek 5. srpna ve 2130 hod. – letní kino Santos
Bathory
24.–25. července (sobota–neděle)
Historický velkofilm připomíná krvavou legendu
Pouť Chmelná
sobota 24. července ve 2000 hod. – pohostinství U Kou- o Čachtické paní. Hrají Anna Friel, Karel Roden aj.,
bů Chmelná
režie Juraj Jakubisko. 140 min., od 12 let. Pořádá
Pouťová taneční zábava se skupinou Ex–Catr
MKS Sušice.
neděle 25. července v 1100 hod.
Mše svatá v místní kapli
pátek 6. srpna od 1900 hod. – městské muzeum
Horažďovice
neděle 25. července v 1500 hod.
Tradiční fotbalové derby ženatí vs. svobodní – po- Zámecké hudební léto
www.sumavanet.cz/horazdovice
Bena Havlů: Hudba v dřevě zakletá – sólový konřádá SDH
Chmelná
cert, pětiřadý xylofon
Slavnosti kaše 2010 pořádá město Horažďovice
s laskavou podporou uvedených partnerů.
Sólové koncerty Beny Havlů dokazují, že se na xylo25. července
– Ostrov Santos
LYCKEBY CULINAR
• JIHOSPOL • ČEVAK
fon může hrát nejenom virtuosně, ale i lyricky.
Charitativní
koncert
Hasit a. s. • Ciao – cestovní kancelář
denníDragonpress
stacionář
Kliček
– tiskárna
Klatovy
Elika – prodej paliv
6.–8. srpna (pátek–neděle) ve 2100 hod. – hrad Kašperk
Kovaltos – výroba zahradního nábytku
30
Otavské
strojírny
• Albert
Horažďovice
čtvrtek
29.
července
ve 21
hod.
–
letní
kino
Santos
Vasilij
Sigarev: Černé mléko
Prima Strakonice • Mlýn a krupárna Mrskoš s. r. o.
Choking
Hazard
Hra o zázraku na konci světa – na vlakové zastávce,
Muzeum
Horažďovice • Rosa Computers
Megaskate • Temple • Peace
Hororová
komedie. Hrají Jaroslav Dušek, Jan Do- odkud už skoro vůbec nic nejede. Hraje divadelní
lanský aj., režie Marek Dobeš. 81 min., od 12 let.
spolek Kašpar Praha. Pořádá hrad Kašperk.
– pořádá MKS Sušice
2.6.10 12:59
6.–8. srpna (pátek–neděle)
30.–31. července (pátek–sobota)
Pouť sv. Vavřince – Hrádek u Sušice
Divadelní slavnosti Sušice 2010 – Santos
Zámecké kulturní léto Hrádek 2010
uvádí Divadelní spolek Jezírko Plzeň, Divadelní
pátek 6. srpna – zámecký park
společnost M+M a Divadlo JakoHost Plzeň
Švestka – divadelní hra Járy Cimrmana
pátek 30. července 2030 hod.
Hrají ochotníci z Kokořova
A. Jirásek: Lucerna
sobota 7. srpna v 1700 hod. – zámecká kaple
Pohádkový příběh mlyŽeleznorudský smíšený sbor a Hrádecký chorový
náře Libora, jeho schosbor – pěvecké vystoupení
vanky Haničky a zlé
neděle 8. srpna ve 1400 hod. – zámecký park
vrchnosti, která utlačoOrion – hraje k tanci i poslechu
vala poddané. (DivadelS podporou Plzeňského kraje pořádá SDH Hrádek,
ní spolek Jezírko Plzeň)
Šumavaplan Ing. arch. P. Lejsek, obec Hrádek, ČČK
sobota 31. července 1300 hod.
Hrádek. Podrobnosti na www.hasicihradek.cz.
Pohádky z kufru
Pohádkový výlet do tří pohádek, na kterém mo- 6. srpna–5. září (pátek–neděle) – galerie Califia
hou děti sami uzdravit smutnou princeznu Jo- Horažďovice
lanku, pomoci jelenovi vysvobodit neposlušného
Výstava prací studentů z Kalifornie a Prahy – poSmolíčka ze spárů jezinek nebo osvobodit prince. řádá Galerie Califia
(Divadelní společnost M+M)
sobota 7. srpna – Ostrov Santos
sobota 31. července 1500 hod.
Prstýnek z pekla
Against – Popcore Music Festival
Pohádka o tom, že na toho, kdo má pro strach
uděláno, je i peklo krátké. (Divadelní společ- sobota 7. srpna v 800 hod. – odjezd z nábřeží
nost M+M)
Výlet do Prahy s návštěvou ZOO – pořádá MKS
sobota 31. července 2030 hod.
Sušice, přihlášky v kanceláři MKS nebo na tel.
K. Lupinec, S. Štemberová
376 528 686
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka. Ať máte zubaře rádi nebo ne, Svatopluka Nováka si zamilu- čtvrtek 12. srpna ve 2130 hod. – letní kino Santos
jete! Je vynikající dentista a čestný muž s pevnými
Post coitum
morálními zásadami, jen moc často upadá do roz- Hořká komedie o lásce, intrikách a sexu. Hrají Franpaků. Od toho jste tu ale vy, diváci, abyste mu po- co Nero, Richard Krajčo, Lucie Vondráčková aj.,
mohli se rozhodnout… Bláznivá komedie z jedné
režie Juraj Jakubisko. 105 min., od 15 let. Pořádá
zubařské ordinace. (Divadlo JakoHost Plzeň)
MKS Sušice.
sobota 31. července 2215 hod.
Slavnostní ohňostroj
12.–14. srpna (čtvrtek–sobota) ve 2000 hod. – hrad
Pořádá MKS Sušice ve spolupráci s divadelním
Kašperk
spolkem Jezírko Plzeň.
Noční prohlídky hradu
Rezervace vstupenek na programy MKS vždy měsíc před konáním akce v kanceláři MKS, tel. 376 528 686.
Aktuální informace o předprodejích a dalších programech sledujte průběžně v Sušických novinách, na plakátech a na www.mkssu.cz.
Sušické noviny 12/2010
18. června 2010
Sušice – program akcí 2010
příloha strana 2
srpen
do 8. srpna
Ejhle člověk! – výstava obrazů, kreseb a skulptur tři28. června–30. srpna
nácti českých a bavorských
Prohlídky města s výkladem průvodce v Čj, Nj, Aj výtvarníků. Pořádá Šumavkaždé pondělí v 1000 hod.
ská renesance, o. s., ve spoProhlídka města, návštěva Sušického mechanické- lupráci s Muzeem Šumavy
a Künstlerbund Straubing
ho betlému
každé pondělí ve 1400 hod.
e. V. Projekt je spolufinanProhlídka zaměřená na církevní památky (včetně cován Česko-německým
interiérů)
fondem budoucnosti.
Sraz před budovou radnice, délka prohlídky přibližně 1,5 hodiny. Pořádá Městské informační centrum
v Sušici, www.mestosusice.cz/icsusice, icsusice@
mususice.cz, tel. 376 540 214.
sobota 4. září – KD Sokolovna
Pouťová taneční zábava – pořádá Music club So3. července–28. srpna – hrad Kašperk
denně mimo pondělí
vždy od 1030 hod. kolovna, info www.sokolovna-susice.net
Staň se rytířem nebo dvorní dámou
Nové vylepšené interaktivní prohlídky pro děti sobota 4. září
ve věku 6–11 let. Prohlídka hradu formou soutě- Sušický trojboj – cyklistické závody
ží a plnění úkolů, tematicky zaměřená na výchovu Výšlap na Svatobor, sjezd a běh v Luhu. Podrobnosti
mladého prince a dvorní dámy. Kapacita 20 dětí + na www.mtb-susice.cz.
doprovod (do 20 osob). Na tuto prohlídku je nutné
se předem telefonicky objednat na tel. 376 582 324. sobota 4. září – Ostrov Santos
Podrobnosti na www.kasperk.cz.
Sušická rocková pouť
po celé léto
pátek 13. srpna od 1900 hod. – městské muzeum
Horažďovice
Zámecké hudební léto
Koncert sester Strolených – rodinné hudební těleso z Kvášňovic. Chrámový sbor.
sobota 14. srpna ve 1430 hod. – Santos
Rozdováděné léto s klaunem Ferdou
Soutěžně zábavný program, vystoupení cvičených
papoušků, bublinové dělo. Pořádá MKS Sušice.
čtvrtek 19. srpna ve 2130 hod. – letní kino Santos
Chyťte doktora
Komedie o jednom dni mladého doktora. Hrají Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová aj.,
režie Martin Dolenský, hudba Chinaski. 95 min., přístupný. Pořádá MKS Sušice.
sobota 21. srpna v 1030 hod. – náměstí
Promenádní koncert Solovačky – pořádá MKS
Sušice
sobota 21. srpna v 1500 hod. – Santos
Loutkářský víkend – loutkové pohádky Jak šlo tele
do světa a O Červené Karkulce uvádí Divadlo eMILLIon. Komedianti v akci – kejklířské představení,
Letité spory – šermířské představení. Celý program
bude doprovázen Zvědavými pštrosy. Pořádá Okrašlovací spolek m. S., o. s.
sobota 21. srpna v 900 hod. – hřiště Malá Chmelná
Turnaj v malé kopané
v 1700 hod. – parket Malá Chmelná
Taneční zábava se skupinou BK Band
Pořádá SDH Chmelná.
sobota 21. srpna v 900 hod. – zámecký park Žichovice
Zámecké slavnosti
Bohatý program – dobová hudba, tanec, šermíři,
loutkové divadlo, ukázky dobových řemesel, dožínkové slavnosti, večer divadelní představení. Pořádá
Obec Žichovice, kontakt www.zichovice.cz.
sobota 21. srpna – zámecký park Hrádek u Sušice
Zámecké kulturní léto Hrádek 2010
Divadelní představení ochotnického souboru z Břežan (titul bude upřesněn). S podporou Plzeňského
kraje pořádá SDH Hrádek, Šumavaplan Ing. arch.
P. Lejsek, obec Hrádek, ČČK Hrádek. Podrobnosti
na www.hasicihradek.cz.
podzim/zima 2010
pondělí 11. října v 1930 hod. – KD Sokolovna
1+1=3
Divadelní představení. Pořádá MKS Sušice a Stálá
divadelní scéna Klatovy.
sobota 16. října ve 2000 hod. – KD Sokolovna
Barbara Dennerlein – varhany, Pavel Razím – bicí
Pořádá Šumavská renesance, o. s., a MKS Sušice.
neděle 17. října ve 1400 hod. – KD Sokolovna
Hity 60.–80. let hraje Jan Vondrášek – pořádá
MKS Sušice
sobota 23. října v 1930 hod. – KD Sokolovna
Koncert pěveckého sboru Svatobor ke 150. výropondělí 6. září v 19 hod. – KD Sokolovna
Koncert Plzeňské filharmonie – česká i světová čí vzniku sboru – pořádá MKS Sušice a pěvecký
klasická hudba – pořádá MKS Sušice
sbor Svatobor
do 1. srpna – galerie Califia Horažďovice
In the Middle – umělci střední Evropy
Ivan Kafka – ČR, Barbara Benish – USA/ČR, Ilona
Nemeth – Slovensko/Maďarsko, Miodrag Krkobabic – Srbsko, Kasia Kmita – Polsko, András Böröcz sobota 11. září
– Maďarsko/USA, Irena Kelečevič – Srbsko. Pořádá Den sportu – pořádá TJ Sušice
Galerie Califia.
sobota 11. září
denně do 1300 do 1800 hod.
Časovka Sušice–Modrava Road
zámek Mlázovy
Cyklistický závod. Pořádá Jiko Čácha Sušice. PoProhlídka zámeckého parku, unikátní kužel- drobnosti na www.mtb-susice.cz.
ník, člověče, nezlob se, obří šachy a dáma. Výlety a projížďky na elektrických dvoukolkách Seg- neděle 12. září ve 1400 hod. – Santos
way denně odpoledne, info v recepci. Podrobnos- Odpoledne s Petrklíčem k 10. výročí činnosti sdruti na www.holidaypark.cz. Pořádá Holiday­Park žení na pomoc postiženým dětem. Soutěže, rukoMlázovy.
dělné výrobky, dobroty maminek. Hraje skupina
Orchidea.
Pořádá občanské sdružení Petrklíč Sušice. Bližší informace na www.sdruzenipetrklic.cz.
čtvrtek 26. srpna ve 2130 hod. – letní kino Santos
Kdopak by se vlka bál
Romantické drama na rodinné téma. Hrají Dorotka
Dědková, J. Čvančarová, P. Řezníček aj., režie M. Pro- Muzeum Šumavy Sušice
cházková. 90 min., přístupný. Pořádá MKS Sušice. úterý–sobota900–1700 hod.
neděle900–1200 hod.
00
pátek 27. srpna od 19 hod. – městské muzeum
polední přestávka 1200–1245 hod.
Horažďovice
pondělízavřeno
Zámecké hudební léto
Stálá expozice: sušické sirkařství, sbírka skla Bruno
Eva Henychová – samostatný recitál zpěvačky a ky- Schreibera, regionální dějiny, cínový poklad, kaputaristky, která na svých koncertech oslovuje publi- cínská knihovna, gotické plastiky, mechanický betlém.
kum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající.
Výstavy
červen–červenec
neděle 29. srpna ve 1400 hod. – Santos
Pěvecký sbor Svatobor – výstava ke 150. výročí
Odpoledne s Babouky
založení
Předprodej vstupenek v kanceláři MKS Sušice. Po- červenec–srpen
řádá Okrašlovací spolek m. S., o. s. ve spolupráci Jaroslav Kopelent: Černobílý portrét
srpen
s Ostrovem Santos.
Olga Hrachová a její studentky – výstava obrazů
Pohádkové prázdniny s Medvídkem
září
otevřeno pondělí a středa 900–1200 hod. Strašidla na cestách – výstava Muzea strašidel
2. a 4. srpna
v Plzni
Bajaja
září–říjen
Vyrobíme si meč z nafukovacích míčků a budeme Vily Plzeňského kraje – architektonicky význambojovat s drakem
né stavby
9. a 11. srpna
Princezna se zlatou hvězdou na čele
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Budeme si hrát na princezny.
úterý–sobota900–1700 hod.
16. a 18. srpna
neděle900–1700 hod.
Popelka
polední přestávka 1200–1245 hod
Jaké bude překvapení ve třech oříškách pro Popelku? pondělízavřeno
Stálá expozice: příroda a život na Šumavě, historie
23. a 25. srpna
Sůl nad zlato
regionu, šumavské sklářství, zlatorudné hornictví,
Ochutnáme slané speciality. Vyrobíme obrázky z le- lidové řezbářství.
pidla a soli.
30. srpna
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Koblížek
úterý–sobota900–1700 hod.
Jestli nám koblížek neuteče, tak ho dohoníme a sní- neděle900–1200 hod.
me. Výměna receptů na koblížky.
polední přestávka 1200–1245 hod
Akce se konají v herně MC.
pondělízavřeno
pátek 8. října – sál hotelu Prácheň Horažďovice
Ševčíkovy hudební večery
Žesťový kvintet Hudby hradní stráže
Mimořádný koncert v sezóně. Komorní soubor složený z profesionálních hudebníků Hudby hradní stráže
a Policie ČR předvede program skladeb od renesance
po současnost v precizním provedení vojenské hudby
a v líbivých uniformách, které zdobí každé vystoupení orchestru např. v zahradách Pražského hradu.
Původně plánovaný koncert německého dechového
orchestru Das Junge Symphonische Bläserensemble
München je odložen.
30
neděle 14. listopadu ve 1400 hod. – KD Sokolovna
Hity 60.–80. let hraje Jan Vondrášek – pořádá
MKS Sušice
pondělí 15. listopadu
Dva na kanapi
Divadelní představení. Pořádá MKS Sušice a Stálá
divadelní scéna Klatovy.
pátek 19. listopadu – sál hotelu Prácheň Horažďovice
Ševčíkovy hudební večery
Hudební sdružení Camael
Sdružení tvoří dívčí vokální trio „Triny“ a kvintet
instrumentalistů. Všechny umělce spojuje nadšení a vášeň pro tradiční lidovou hudbu – především
moravskou, slovenskou a romskou. Vokální aranž17.–19. září (pátek–neděle) – Nové Městečko
má sdružení jsou dílem Ivety Kováčové, dlouholeté
Podzimní sraz
moderátorky České televize, autorem instrumentálV sobotu připraven program pro veřejnost. Pořádá ních aranžmá je zakladatel souboru Pavel Fišer, který
Pionýrská skupina Otava Sušice.
působil mj. též jako primárius Škampova kvarteta.
sobota 18. září v 600 hod. – odjezd z nábřeží
středa 24. listopadu v 1930 hod. – KD Sokolovna
Návštěva města Bayreuth – pořádá MKS Sušice, Podzimní módní koktejl
přihlášky v kanceláři MKS nebo na tel. 376 528 686 Módní přehlídka Dívka Šumavy 2010. Pořádá MKS
v Sušici.
neděle 19. září – KD Sokolovna
Hity 60.–80. let hraje Jan Vondrášek – pořádá sobota 4. prosince v 600 hod. – odjezd z nábřeží
MKS Sušice.
Vánoční Drážďany – pořádá MKS Sušice, přihlášky
v kanceláři MKS nebo na tel. 376 528 686
pondělí 20. září v 1930 hod. – KD Sokolovna
Limonádový Joe – hra se zpěvy v podání sušického neděle 5. prosince v 1700 hod. – KD Sokolovna
ochotnického divadla Schody. Pořádá MKS Sušice Adventní koncert
a sušičtí ochotníci.
Účinkují: prof. Štěpán Rak, Jan Matěj Rak, Jan Přeučil a Sušický dětský sbor. Pořádá koncertní agentura
sobota 25. září
Andante a MKS Sušice.
Svatobor Tour 2010
Ze sušického náměstí na Svatobor – závod cyklistů 10. a 11. prosince (pátek, sobota) – Smetanův sál
a běžců. Podrobnosti na www.mtb-susice.cz.
Gymnázia Sušice
Vánoční koncerty Sušického dětského sboru
25.–26. září (sobota, neděle) – Muzeum Šumavy
Pořádá SDS Sušice.
Výstava hub – 4. ročník – pořádá gymnázium a Muzeum Šumavy v Sušici
středa 15. prosince v 1700 hod. – náměstí
Vánoční zpívání
sobota 2. října v 1900 hod. – KD Sokolovna
Vánoční koncert a společné zpívání koled u vánočDave Bailey Quartet – Luboš Andršt blues band ního stromu. Pořádá MKS Sušice.
Pořádá Šumavská renesance, o. s., a MKS Sušice.
sobota 18. prosince – Smetanův sál Gymnázia v Sušici
pondělí 4. října v 1630 hod. – odjezd z nábřeží
Vánoční koncerty pěveckého sboru Svatobor
Plzeň – vystoupení souboru Alexandrovci – po- Pořádá MKS Sušice a pěvecký sbor Svatobor.
řádá MKS Sušice, přihlášky v kanceláři MKS nebo
na tel. 376 528 686
středa 29. prosince – sál hotelu Prácheň Horažďovice
Ševčíkovy hudební večery
Vokální skupina De Profundis
Smíšený vokální septet z Plzně, který se mimo jiné
zabývá též interpretací černošských spirituálů. Zprostředkuje nám písně plné naděje, svobody a víry, rytmicky i melodicky podmanivé. Kouzlo sborového
zpěvu podtrhuje duchovní atmosféru doby vánoční
a závěru roku.
pátek 31. prosince od 2000 hod. – KD Sokolovna
Silvestrovská taneční zábava
Pořádá Music club Sokolovna, info www.sokolovna-susice.net.
Rezervace vstupenek na programy MKS vždy měsíc před konáním akce v kanceláři MKS, tel. 376 528 686.
Aktuální informace o předprodejích a dalších programech sledujte průběžně v Sušických novinách, na plakátech a na www.mkssu.cz.
Download

Ke stažení - sušické noviny