Se sídlem v Los Angeles vyvolávají Eric Pearl a Rekonektivní léčení
velký zájem ze strany špičkových doktorů a výzkumníků v oblasti
lékařství v nemocnicích i na univerzitách po celém světě. V
současné době probíhají v několika zařízeních nové výzkumné
projekty pod vedením tak renomovaných vědců, jako je Gary
Schwartz, PhD., William Tiller, PhD., Konstantin Korotkov, PhD., a další.
Eric během roku neustále cestuje po celém světě a přináší světlo
a informace Rekonektivního léčení na tuto planetu. Na seminářích
vás učí, jak aktivovat a používat toto nové, všezahrnující spektrum
léčivých frekvencí, které vám vůbec poprvé dovoluje zcela
překročit „energetické“ léčení a léčitelské „techniky“, abyste
zpřístupnili úroveň léčení za čímkoliv, kam byl až dodnes kdokoliv
schopen dosáhnout. K dnešnímu dni se tuto práci naučilo už více
než 60.000 lidí (ve více než 60 zemích) a uskutečňují tak spontánní
vytváření léčitelů po celém světě.
Pokud se chcete dozvědět více o The Reconnection, jeho historii
a původu, promluvte si se svým místním Praktikem Rekonektivního léčení, přečtěte si knihu RECONNECTION – Návrat k léčivé
energii nebo nás navštivte na našich stránkách
www.TheReconnection.com.
U Staré elektrárny 1881/4
710 00, Slezská Ostrava
The
Reconnection
®
Zažijte léčení za vším,
co jste četli, nad čím přemýšleli,
o čem snili!
[email protected]
K dnešnímu dni byla jeho léčení zdokumentována v šesti
knihách, a to včetně Ericova vlastního mezinárodního bestselleru
RECONNECTION – Návrat k léčivé energii, který byl publikován ve
více než 36 jazycích.
608 831 855
Jako doktor měl Eric po 12 let vysoce úspěšnou chiropraktickou
praxi až do dne, kdy ho pacienti začali upozorňovat, že na sobě cítí
jeho ruce – i přesto, že se jich fyzicky nedotkl. Pacienti začali brzo
hlásit zázračná uzdravení z rakoviny, nemocí souvisejících s AIDS,
epilepsie, syndromu chronické únavy, artrózy, mozkové obrny,
porodních defektů a dalších vážných chorob. To všechno se stalo,
když Eric v jejich blízkosti jednoduše držel své ruce. A do dnešního
dne to pokračuje.
Bc. DAVID ROZBROJ
Světově uznávaný léčitel Eric Pearl se objevil v bezpočtu televizních
pořadů ve Spojených státech i po celém světě. Byl pozván, aby
vystoupil před Spojenými Národy, prezentoval před plným sálem
na Madison Square Garden a jeho semináře jsou předmětem
článků v různých publikacích včetně The New York Times.
Pro více informací nebo pro sjednání schůzky kontaktujte svého místního praktika!
O Ericu Pearlovi a
The Reconnection
The Reconnection, LLC
PO Box 3600, Hollywood, CA 90078-3600 U.S.A
U.S.A. 1 888 ERIC PEARL (1 888 374 2732)
Mimo Spojené státy +1 323 960 0012
Fax: +1 323 960 0011
www.TheReconnection.com
[email protected]
Reconnective
Healing
The
Reconnection
Rekonektivní léčení je obvykle zkušenost, která mění život. Nyní
můžete vůbec poprvé přistoupit k novému, více obsažnému
spektru léčení, než bylo kdy dostupné až dodnes. Takovému, které
nejenom obsahuje, ale také se rozpíná za jakékoliv a všechny
známé formy „energetického“ léčení. Spektrum Rekonektivního
léčení se skládá z plného léčení a evolučního kontinua energie,
světla a informací. Dovoluje léčení, která nejsou pouze fyzická,
pouze mentální, pouze emocionální… avšak jde za ně, aby vám
přineslo taková léčení, která obsahují evoluci vašeho samotného
bytí a vaší esence! Je zcela odlišné od Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi
Gong nebo jakékoliv léčitelské „techniky“, která byla kdy známá.
Rekonektivní léčení vám dovoluje transcendovat techniku a její
omezení. Kompletně.
Původně byly meridiánové linie našich těl (někdy nazývané
akupunkturní linie) spojené s liniemi sítě, která obklopuje planetu.
Tato síť linií byla navržena tak, aby pokračovala dále a spojovala nás
s mnohem větší sítí, čímž nás svazovala s celým vesmírem. Časem
jsme byli od těchto linií odpojeni.
®
„Pokud máte štěstí, přijde
vaše léčení ve formě,
kterou očekáváte. Pokud
máte opravdové štěstí,
přijde vaše léčení ve
formě, o které jste ani
nesnili – v takové, kterou
má Vesmír na mysli
právě pro vás.“
- Dr. Eric Pearl
®
The Reconnection přivádí „nové“ axiatonální linie, které nám
dovolují ustálit unikátní vibrační úrovně a frekvence pro léčení a
konečně i pro naši evoluci. Tyto axiatonální linie jsou součástí
inteligence propojené mimo čas, jsou oběhovým systémem
paralelních dimenzí, který přivádí základní energii pro obnovu
funkcí lidského těla.
The Reconnection přivádí a aktivuje tyto nové linie, čímž dovoluje
výměnu energie, světla a informací, znovu-napojení vláken DNA a
reintegraci ‘strun’ (souběžných – nebo paralelních – úrovní existence).
Poznámka, prosím: Ačkoliv se to nepožaduje, doporučuje se, abyste ještě
před svým Reconnection absolvovali jedno až tři sezení Rekonektivního
léčení. Pro další informace se obraťte na svého Praktika Rekonektivního
léčení.
Vaše interakce s těmito jasně hmatatelnými energiemi začíná
během vašeho sezení a pokračuje v práci s vámi dlouho poté, co
jste odešli z kanceláře Praktika Rekonektivního léčení. Následně po
svých sezeních budete naladěni na více obsažné a evoluční léčivé
frekvence, než kdy dříve.
Opět se napojte!
TM
PRO VAŠI OCHRANU: Jedinými autorizovanými a kvalifikovanými instruktory pro vyučování
seminářů The Reconnection a seminářů Rekonektivního léčení jsou Eric Pearl a Vyučující Tým
The Reconnection. Také upozorňujeme, že pouze schválení absolventi Semináře Stupně I/II
jsou autorizováni a kvalifikováni k provádění soukromých sezení Rekonektivního léčení a
pouze schválení absolventi Semináře Stupně III jsou autorizováni a kvalifikováni k provádění
vašeho Reconnection. Prosím, kontaktujte nás pro ověření kreditu a cen, ještě než se
zúčastníte jakéhokoliv semináře Reconnection nebo absolvujete The Reconnection nebo
Rekonektivní léčení, a také v případě, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vašeho praktika nebo
vašich sezení.
PROHLÁŠENÍ
Eric Pearl a The Reconnection, LLC ve spojení s The Reconnection® a Reconnective Healing®, a
to včetně, ne však výlučně se semináři, vyučováním, jakoukoliv informací a/nebo lidmi, a to
včetně, ne však výlučně s praktiky, instruktory, asistenty, zástupci, spolupracovníky,
zaměstnanci, agenty a/nebo zplnomocněnými osobami, které se k tomu vztahují, nedává
žádné sliby, garance, zastoupení nebo záruky vzhledem k lékařským diagnózám a/nebo
lékařské léčbě a ani neprovádí diagnózy, ani neléčí specifické zdravotní výzvy. Sami nesete
plnou zodpovědnost za svoji vlastní lékařskou péči.
Zavolejte a domluvte si svoji schůzku už dnes
Bc. DAVID ROZBROJ
608 831 855
[email protected]
Pro více informací:
Navštivte www.TheReconnection.com
a přečtěte si knihu RECONNECTION – Návrat k léčivé energii
Informace o sezení
Oblečení: Oblečte se pohodlně. Plně oblečeni a bez obuvi budete ležet na
zádech na polstrovaném masážním stole. (Informujte svého praktika, pokud
máte potíže ležet na zádech a ten vám vyjde vstříc, jak jen to bude možné.)
Parfémy, vůně a aroma: Během vašich sezení se často objevují různé vůně
a aroma. Přijďte, prosím, bez uměle přidaných vůní, jak jen to bude možné.
Šperky, pásky, mince, mobilní telefony, atd.: Rekonektivní léčení není
předmětem těchto slabých stránek „energetického“ léčení, protože
energie je pouze podmnožinou tohoto více všeobsažného spektra
energie, světla a informací Rekonektivního léčení. Z tohoto důvodu si
nemusíte vyprázdnit kapsy, sundat pásek, prsteny, hodinky a vyndat
mince nebo všechny věci na baterku, jako jsou mobilní telefony, pokud
se budete cítit pohodlně.
Optimální stav mysli: Jednoduše zavřete své oči a nechte to být. Staňte
se pozorovatelem a pozorovaným. Svědkem. Všímejte si. Všímejte si, když
si něčeho všimnete. Všímejte si, když si ničeho nevšimnete. Všímejte si,
když si znovu něčeho všimnete. Dovolte si zažít zázrak očekávání, kdy
nebudete svázáni specifickým a detailním očekáváním. Věřte, že léčení,
které přijmete, bude pro vás tím nejvhodnějším.
Časy: Sezení Rekonektivního léčení obvykle trvají přibližně 30 minut.
Léčení se projevují mimo omezení času a prostoru, takže více času
neznamená lépe. Obvykle se doporučují jedno až tři sezení.
The Reconnection se skládá ze dvou sezení, která obecně trvají přibližně
mezi 45 minutami a jednou hodinou a ideálně ve dvou po sobě
následujících dnech nebo obden.
Ceny za sezení: Celková cena za The Reconnection je 333 EUR/USD/
CAD/AUD nebo její ekvivalent včetně daně/VAT/GST. Ceny se mohou lišit
podle zemí, ale neliší se v rámci země nebo dle rozhodnutí praktika. Jinými
slovy, cena v USA je vždy 333 amerických dolarů, cena v evropských
zemích je obvykle 333 Euro nebo její ekvivalent, cena v České republice
je vždy 333 amerických dolarů nebo její ekvivalent, atd. Jedná se o
samostatnou cenu a nemůže být zařazena jako součást „balíku“.
Nicméně cena za sezení Rekonektivního léčení je nastavena individuálně
vaším praktikem, ale také není součástí „balíku“ nebo předmětem slev.
Míchání: Sezení vašeho Reconnection a/nebo Rekonektivního léčení
nemohou být míchána s technikami energetického léčení, harmonizací,
krystaly nebo jinou „energetickou“ praxí. Pokud se sezení s čímkoliv
míchají, ředí se a redukují na něco jiného, než je plné Rekonektivní léčení
a/nebo Reconnection. Několik dní před svými sezeními a během týdne,
který následuje, se vyhněte „energetické“ práci. Čím více času si sami
dovolíte být ve své vlastní energii, tím lépe.
Prosím, dejte nám vědět o své zkušenosti, a zda váš praktik dělá cokoliv
jinak, než jak je popsáno výše.
Download

The Reconnection®