Inovační technika pro strmou dopravu
Know-how strmé dopravy VHV
Čisté,
díky shrnovačům na hladkých
Čisté (jednodruhové),
jelikož není možné žádné
Šetří místo,
bez dodatečných překládek,
exkavací nebo zastřešených
Nepřetržitý,
jelikož nedochází k žádnému
nárazovému vyprazdňování
Nízké opotřebování,
jelikož dopravovaný materiál
není nabírán ale pokládán.
Na flexi-bubnu se dopravovaný materiál
hýbe směrem ke středu bubnu a
nemůže se vyklopit mimo buben.
Násyp materiálu na vychylovací stanici
s nastavením úhlu
"Schodový" modul je jedním z mnoha
vlastností
Standardní nakládací stanice
Čisté (jednodruhové) plnění ve vícekomorovém silu
Dvoupásový dopravník
Horní vychylovací stanice s
flexi-bubnem VHV.
Dvoupásový dopravník jako
alternativa šetřící místo
Válečkové zařízení pro rychlou výměnu
Kombinace z přítlačného a
dvoupásového dopravníku
Spodní vychylovací stanice, zde s
násypem materiálu
Dvoupásový dopravník v C-formě
Inovační detailní řešení
Těsnící systém s
pojistkou proti zlomení
Zpětný sypný chod
jako opce pro tekutý
násypný materiál
Oboustranné těsnící válečky uzavírají hrany dopravního pásu. Přítlačné
pásy se při zvětšení toku materiálu příslušně natočí. Takto valchovaný
materiál do tvaru sloupu nezpůsobí téměř žádnou ztrátu výkonu a
zabrání ztrátě materiálu.
Přítlačné válečky drží vzniklý sloupový útvar materiálu i u zastaveného zařízení
V případě pružinového přítlačného systému je
každý přítlačný váleček samostatně předpínán.
V případě pneumatického přítlačného systému se všechny
přítlačné válečky nastavují na optimální přítlačný tlak jen jedním
manometrem.
Přítlačný pásový dopravník
Vertikální obrat umožňuje změnu
dopravního směru bez předání materiálu.
Pneumatický přítlačný systém
umožňuje dopravu materiálu při
velkém stoupání.
Pohony nosného a pásového dopravníku s
předním segmentem - a torzním shrnovačem
30-40°
dle materiálu
Ploché podání, velký sklon
Inovační technika pro strmou dopravu
Přítlačný pásový dopravník mezi polygonálním
K programu VHV patří samozřejmě také dopravníky s
vlnitými bočnicemi a klínovými pásy, jakož i
korečkové výtahy.
Čištěné (jednodruhové) dávkování sila s nakládkou z nákladního automobilu, s dvoupásovým dopravníkem, jízdní a vrátný pás i dávkovací
jednotky a vážící pás.
VHV Anlagenbau GmbH
Dornierstraße 9 • D-48477 Hörstel
T +49 5459 9338-0 • F +49 5459 9338-80
Mail: [email protected] • Web: www.vhv-anlagenbau.de
Download

Doppelgurtfoerderer cz.indd - VHV