GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
UNIVERSITE DE GALATASARAY –FACULTE DE DROIT/ LE PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES DE RATTAPAGE
1.YARIYIL
Ders
Cours
Öğretim Üyesi
Enseignant
Gün
Jour
Tarih
Date
Saat
Heure
Sınıf
Salle
FRA 105 Mesleki Fransızca I
Okutman Geneviéve Beygo
Cumartesi
24.01.2015
10:00
N. Şensoy
HUK 121 Medeni Hukuk I
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Doç. Dr. Murat Develioğlu
Pazartesi
26.01.2015
13:00
E. Teziç
FLF 101 İleri Fransızca
Öğr. Gör. Güzin Aker
Pazartesi
26.01.2015
16:00
R. Sarıca
HUK 103 Hukuka Giriş
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Doç. Dr. Zeynep Üskül Engin
Salı
27.01.2015
13:00
N. Şensoy
HUK 111 Anayasa Hukuku
Genel Esaslar
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Burak Çelik
Yrd. Doç. Dr. Valentin Retornaz
Çarşamba
28.01.2015
13:00
O. İmregün
TUR 101 Türkçe
Öğr. Gör. Ali Kırkar
Çarşamba
28.01.2015
16:00
R. Sarıca
HUK 101 Roma Hukuku I
Prof. Dr. Havva Karagöz
Perşembe
29.01.2015
13:00
R. Sarıca
HUK 194 Hukuk Kültürü
Doç. Dr. Nami Başer
Cuma
30.01.2015
13:00
R. Sarıca
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Prof. Dr. Rıdvan Akın
Cuma
30.01.2015
16:00
N. Şensoy
HUK 191 Genel Kamu Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Birden Güngören Bulgan
Cumartesi
31.01.2015
13:00
N. Şensoy
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
UNIVERSITE DE GALATASARAY –FACULTE DE DROIT/ LE PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES DE RATTAPAGE
3.YARIYIL
Ders
Cours
Öğretim Üyesi
Enseignant
Gün
Jour
Tarih
Date
Saat
Heure
Sınıf
Salle
FRA205 Mesleki Fransızca I
Okutman Geneviéve Beygo
Cumartesi
24.01.2015
10:00
N. Şensoy
HUK 231 Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Doç. Dr. Ümit Kocasakal
Doç. Dr. Vesile Sonay Evik
Pazartesi
26.01.2015
09:00
R. Sarıca
HUK 293 Hukuk Sosyolojisi
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Doç. Dr. Zeynep Üskül Engin
Pazartesi
26.01.2015
16:00
N. Şensoy
HUK 271 Milletlerarası Hukuk I
Prof. Dr. Emre Öktem
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı
Salı
27.01.2015
09:00
E. Teziç
HUK 251 İdare Hukuku
Prof. Dr. Erdoğan Bülbül
Yard. Doç. Dr. Çağla Tansuğ
Yard.Doç.Dr.Özge Aksoylu
Çarşamba
28.01.2015
09:00
O. İmregün
HUK 201 Karşılaştırmalı Kamu Hukuku
MCF. Dr. Julien Cazala
Perşembe
29.01.2015
09:00
E. Teziç
HUK 221 Borçlar Hukuku Genel
Hükümler I
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Doç. Dr. Murat Develioğlu
Cuma
30.01.2015
09:00
O. İmregün
HUK 265 Hukuk Tarihi
Prof. Dr. İlber Ortaylı
Cumartesi
31.01.2015
13:00
E. Teziç
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
UNIVERSITE DE GALATASARAY –FACULTE DE DROIT/ LE PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES DE RATTAPAGE
5.YARIYIL
Ders
Cours
Öğretim Üyesi
Enseignant
Gün
Jour
Tarih
Date
Saat
Heure
Sınıf
Salle
HUK 351 İdari Yargılama Hukuku
Prof. Dr. Erdoğan Bülbül
Cumartesi
24.01.2015
13:00
O. İmregün
FRA305 Mesleki Fransızca
Dr. Olivier Bouquet
Cumartesi
24.01.2015
16:00
R. Sarıca
HUK 353 Vergi Hukuku I
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Pazartesi
26.01.2015
13:00
N. Şensoy
HUK 381 Medeni Usul Hukuku I
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
Doç. Dr. Güray Erdönmez
Yrd. Doç. Dr.V alentin Retornaz
Salı
27.01.2015
13:00
O. İmregün
Çarşamba
28.01.2015
13:00
R. Sarıca
HUK 303 Karşılaştırmalı Hukuk I
HUK 345 Ticaret Hukuku (Kıy. Evrak
Tic. İşl. Huk.)
Doç. Dr. Tolga Ayoğlu
Doç. Dr. Anlam Altay
Yrd. Doç. Dr.Ali Dural
Perşembe
29.01.2015
13:00
O. İmregün
HUK 333 Tüketici Hukuku
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Perşembe
29.01.2015
16:00
E. Teziç
HUK 347 Fikri Haklar
Doç. Dr. Tolga Ayoğlu
Perşembe
29.01.2015
16:00
E. Teziç
HUK 301 Uluslararası Hukuk Pratiğine
Giriş
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı
Perşembe
29.01.2015
16:00
E. Teziç
HUK 321 Borçlar Hukuku Özel
Hükümler I
Prof. Dr. Turgut Öz
Doç. Dr. Mehmet Erdem
Doç. Dr. Murat Develioğlu
Cuma
30.01.2015
13:00
O. İmregün
HUK 311 İfade Özgürlüğü
Yrd. Doç. Dr. Burak Çelik
Cuma
30.01.2015
16:00
E. Teziç
HUK 359 20. YY Siyasal Tarihi
Doç. Dr. Enis Tulca
Cuma
30.01.2015
16:00
E. Teziç
HUK 359 Siyasal Tarih
Prof. Dr. Rıdvan Akın
Cuma
30.01.2015
16:00
E. Teziç
HUK 323 Eşya Hukuku I
Prof. Dr. Etem Saba Özmen
Cumartesi
31.01.2015
10:00
O. İmregün
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
UNIVERSITE DE GALATASARAY –FACULTE DE DROIT/ LE PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES DE RATTAPAGE
7.YARIYIL
Ders
Cours
Öğretim Üyesi
Enseignant
Gün
Jour
Tarih
Date
Saat
Heure
Sınıf
Salle
FRA405 Mesleki Fransızca
Dr. Olivier Bouquet
Cumartesi
24.01.2015
13:00
R. Sarıca
HUK 461 Milletlerarası Özel Hukuk I
Prof. Dr. Ziya Akıncı
Prof. Dr. Hatice Kocasakal
Doç. Dr. İlhan Yılmaz
Pazartesi
26.01.2015
09:00
O. İmregün
HUK401 Uluslararası Hukuktan Seçme
Konular
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı
Pazartesi
26.01.2015
09:00
O. İmregün
HUK 481 İcra İflas Hukuku I
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
Doç. Dr. Güray Erdönmez
Salı
27.01.2015
09:00
O. İmregün
HUK 401 İş Hukuku
Prof. Dr. Murat Engin
Çarşamba
28.01.2015
09:00
E. Teziç
HUK 445 Sermaye Piyasası Hukuku
Doç. Dr. Tolga Ayoğlu
Çarşamba
28.01.2015
16:00
E. Teziç
HUK 431 Ceza Muhakemesi Hukuku I
Doç. Dr. Ümit Kocasakal
Doç. Dr. Vesile Sonay Evik
Perşembe
29.01.2015
09:00
N. Şensoy
HUK 469 Uluslararası Tahkim
Prof. Dr. Ziya Akıncı
Perşembe
29.01.2015
16:00
E. Teziç
HUK 471 Avrupa Birliği Hukuku I
MCF. Dr. Julien Cazala
Cuma
30.01.2015
09:00
E. Teziç
Download

Hukuk Fakültesi 2014-2015 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı