Měřené telefonní číslo
Ověřte si úspěch
Vašich kampaní
Měřené telefonní číslo obsahuje
virtuální telefonní číslo,
prostřednictvím kterého zjistíte, kolik
zákazníků Vás kontaktuje na základě Vaší
prezentace ve Zlatých stránkách.
Virtuální telefonní číslo exkluzivně
zveřejníme ve Vaší inzerci ve Zlatých
stránkách.
Virtuální telefonní číslo přesměrujeme
na Vaše původní telefonní číslo,
přesměrováním monitorujeme počty
uskutečněných hovorů.
Pravidelně obdržíte report se
statistikami uskutečněných telefonních
hovorů na unikátní virtuální číslo.
MEDIATEL, spol. s r.o., IČ: 26757052 DIČ: CZ26757052
Vyskočilova 1442/1b | Michle, 140 00 Praha 4 | Infolinka: 841 12 12 12 | [email protected]
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91721
Výhody
1
Zjistíte, jak efektivní je Vaše investice do Zlatých
stránek.
2
Máte přehled o všech hovorech. Každý měsíc
obdržíte e-mailem zprávu se statistikou hovorů
za uplynulý měsíc (první zprávu obdržíte po třech
měsících měření).
3
Účastí v programu měřené inzerce získáte slevu
na inzerci ve Zlatých stránkách.
Ceny
Měřené telefonní číslo
ZDARMA
Mediatel hradí všechny náklady spojené
s provozem virtuálního telefonního čísla.
Příklady
Firma NH Car inzeruje do pražských tištěných
Zlatých stránek v rubrice Automobily osobní –
prodej. Od října 2008 do dubna 2013 na inzerát
zavolalo 2 430 zákazníků, to je 44 zákazníků každý
měsíc.
www.nhcar.cz
Diskařská 100, 160 17 Praha 6-Strahov
prodej VW
prodej ŠKODA
prodej KIA
prodej FIAT
prodejní doba
servis
225 379 700
246 019 504
246 019 489
246 019 632
po-pá 8.00-18.00, so 9.00-13.00
po-pá 7.00-18.00, so 8.00-12.00
Broumarská 1503, 198 00 Praha 9-Černý Most
prodej ŠKODA
servisVW, ŠKODA, AUDI
prodejní doba
servis
246 019 185
246 019 185
po-pá 8.00-18.00, so 8.00-13.00
po-pá 7.00-18.00, so 8.00-13.00
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
V Oblouku 128, 252 43 Průhonice-Čestlice
Mgr. Jana Vargy
prodej KIA
246 019 468
Komplexní právní služby:
servis KIA, ŠKODA
225 379 476
• občanské, obchodní, rodinné,
prodejní doba
po-pá 8.00-18.00,trestní
so 9.00-13.00
právo
servis
po-pá 8.00-18.00,
so 9.00-13.00
• náhrada
škod na zdraví
• převody nemovitostí
• vymáhání pohledávek
• vypořádání podílového
spoluvlastnictví a SJM
Náš zákazník, Advokátní kancelář Varga
a Bláhová, se programu účastní již šestým
rokem. Inzerují do pražských tištěných Zlatých
stránek v rubrice Advokáti. Od září 2008
do dubna 2013 na inzerát zavolalo 1 720
zákazníků, což je téměř 31 zákazníků každý
měsíc.
www.vargaadvokat.cz
[email protected]
ÚVODNÍ PORADA
ZDARMA!!!
Dům Fügner, Fügnerovo náměstí 3
120 00 Praha 2
tel.: 246 019 434, 225 379 490
246 019 435
MEDIATEL, spol. s r.o., IČ: 26757052 DIČ: CZ26757052
Vyskočilova 1442/1b | Michle, 140 00 Praha 4 | Infolinka: 841 12 12 12 | [email protected]
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91721
841 12 12 12
Download

Měřené telefonní číslo