Download

Vyrovnávací období pro účely pracovní doby, délka podle kalendáře