Download

Soubor Readme pro opravu hotfix týkající se potíží s typy čar