BIOLOGIE ČLOVĚKA
SOUSTAVA OBĚHOVÁ
SRDCE A KREVNÍ OBĚH
Obr.1
Aby krev plnila svou funkci, musí lidským
tělem obíhat.
Oběh krve zajišťují
- srdce
- cévy
Video - srdce
Obr..2
STAVBA SRDCE
Srdce v činnosti
Srdce je dutý sval
tvořený
srdeční svalovinou.
Nedá se ovládat lidskou
vůlí.
Obr. 3
Poloha srdce – na střední čáře dutiny hrudní,
levá komora vysunuta vlevo
Má tvar kužele – vrchol dolů dopředu
Obr. 3
Srdce je uloženo ve vazivovém pouzdře osrdečníku
Obr. 4
Svislá přepážka – odděluje pravou a levou část
Mezi síněmi a komorami jsou síňokomorové
chlopně:
vpravo trojcípá
vlevo dvojcípá
Obr. 5
Stavba srdce
horní dutá žíla
aorta
plícnice
levá síň
pravá síň
poloměsíčitá chlopeň
dvojcípá chlopeň
trojcípá chlopeň
levá komora
dolní dutá žíla
pravá komora
Obr. 6
PRAVÁ
DOLNÍSÍŇ
HORNÍ
PRAVÉ
KOMORA
OSRDEČNÍK
DUTÁ
PLÍCNÍ
DUTÁ ŽÍLA
ŽÍLA
ŽÍLY
MEZIKOMOROVÁ
LEVÉ
LEVÁ
LEVÁ
PLÍCNÍ
PLÍCNÍ
KOMORA
SRDEČNICE
SÍŇ
PŘEPÁŽKA
ŽÍLY
TEPNA
Činnost srdce
pravidelné rytmické stahy: 68 – 72 tepů/min
srdeční cyklus (revoluce):
1. stah (systola): vypuzení krve
2. ochabnutí (diastola): uvolnění, naplnění krví
3. krátký odpočinek
Obr.8
Obr. 7
Ucpáním věnčitých tepen vznikne INFARKT.
Srdeční sval musí být dobře vyživován a zásoben
kyslíkem.
To zajišťují věnčité tepny.
Obr. 9
Obr. 7
Krevní oběhy obratlovců
Srdce ryb se skládá ze síně a komory a obsahuje pouze krev
odkysličenou.
Srdce obojživelníků má dvě síně a jednu komoru, v níž se krev
mísí.
Srdce plazů má dvě síně a komory oddělené neúplnou
přepážkou.
Srdce ptáků a savců má dvě síně a dvě komory –
okysličená a odkysličená krev se v srdci nemísí
VIDEA
Krevní oběh člověka.
Srdce pracuje jako pumpa.
SRDCE
pravá polovina:
krev z těla –
neokysličená
levá polovina:
krev z plic okysličená
Vyzkoušejte si, jak proudí krev srdcem:
PLÍCNICE
POLOMĚSÍČITÁ CHLOPEŇ
DOLNÍ
DUTÁ
ŽÍLA
PRAVÁ SÍŇ
TROJCÍPÁ CHL.
PRAVÁ
KOMORA
PLÍCNÍ ŽÍLY
LEVÁ SÍŇ
DVOJCÍPÁCHL.
LEVÁ
KOMORA
POLOMĚSÍČITÁ CHLOPEŇ
HORNÍ
DUTÁ
ŽÍLA
AORTA
Cévy
Video - Oběhový systém
Krevní cévy tvoří v těle krevní řečiště:
žilní ( žíly a žilky),
tepenné ( tepny a tepénky),
síť vlásečnic ( její bohatost závisí na
činnosti orgánů ).
Tepny
Video -Tepenné krvácení
Tepny mají stěny pružné a pevné, tvořeny
třemi stěnami
hladká z plochých
buněk
střední z hladké svaloviny
vnější vazivem
Tepny vedou krev od srdce.
Žíly
Žíly mají stěny mnohem tenčí než tepny.
Uvnitř se nacházejí kapsovité chlopně, které
zabraňují zpětnému toku krve.
Návratu krve z těla napomáhá také kosterní
svalstvo.
Žíly vedou krev k srdci.
Vlásečnice
Vlásečnice
jsou tvořeny pouze jednou vrstvou buněk,
umožňují výměnu dýchacích plynů mezi
buňkami tkání a červenými krvinkami.
Rychlost krve:
aorta:
32 cm/s
žíly:
8 cm/s
vlásečnice: 1 mm/s
Zápis do sešitů
Krevní tlak
Krevní tlak
Příčiny
vysokého
krevního
tlaku
Je to síla, kterou působí krev na stěny cév.
tlak v aortě,živočišných
směrem k vlásečnicím
klesá.
•Největší
velké množství
tuků ve stravě
• kouření Normální hodnota krevního tlaku je
120/80 torrů (mm Hg)
• nedostatek pohybu
• stres
S věkem tlak
stoupá diastolický
– cévy ztrácejí pružnost.
systolický
Ve stěnách cév se ukládají:
hranice pro zdravého člověka je 140/90 torrů.
•Mezní
vápenaté
soli
K porušení cévních stěn přispívá kouření a živočišné
•tuky.
cholesterol
snižování průsvitu cév
Použité zdroje:
Obr.1 - http://www.gify.nou.cz/srdce1.htm
Obr.2 - http://www.didsom.webnode.cz
Obr.3 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.zsskolnikaplice.cz/files/zaci/web9/web2010/holema/files/obrazky/srdce1.jpg&imgrefurl
Obr. 4 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.stefajir.cz/files/Perikard.jpg&imgrefurl
Obr. 5 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://ars-medicina.designblog.de/images/kunde/photos/1_innenansicht_herz.jpg&imgrefurl
Obr.6 - http://daltonaci5.webnode.cz/news/obehova-soustava/
Obr. 8 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://zivotni-energie.cz/images/systola-a-diastola.jpg&imgrefurl
Obr.9 -http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://galenus.cz/img/zdravi/srdce/kapilary-srdce.jpg&imgrefurl
Obr.10 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.heartpoint.com/images/myostatic.gif&imgrefurl
Obr.11 - http://bestpage.cz/gif/gif1.html
Obr.12 - http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://galenus.cz/img/zdravi/srdce/krevni-obeh.jpg&imgrefurl=http://www.galenus.cz/
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.kardiochirurgie.cz/
http://www.google.cz
Videa:
http://www.youtube.com/watch?v=0oNabrnXR68
http://www.youtube.com/watch?v=D3ZDJgFDdk0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ohswVY_vCQg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=CJjzBnzrceE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M1ScfIBYr8Y&NR=1
Download

srdce