Cílem projektu Křížky a vetřelci
Databáze se stále rozrůstá a není
je zmapování veškerých drob-
tedy úplná. U některých objektů
ných památek a uměleckých
neznáme autora, u jiných název
objektů ve veřejném prostoru
díla. První jsou v mapě značeny
města Plzně. Mimo „vetřelců“,
ikonou bez číslice, u druhých je
umění z období komunistického
jméno objektu v uvozovkách.
režimu prezentovaného v této
mapě, hledáme veškeré křížky,
kapličky, boží muka, pomníky,
pamětní desky, sochy a jiná
umělecká díla. V listopadu 2014
čítá databáze na 648 položek,
z čehož “vetřelců” je 152. Prohlédnout si detailně, co už je
zdokumentováno, lze na adrese
krizkyavetrelci.plzne.cz
Pokud dokážete nějakou informaci doplnit, budeme velice rádi.
Kontaktujte nás ať už emailem
[email protected], na Facebooku “Křížky a vetřelci” či
telefonicky 737 862 784.
vetřelec
ve veřejném
prostoru
vetřelec
uvnitř
budovy
Plzeňští
vetřelci
Umění ve veřejném
prostoru 2. poloviny 20.
století v Plzni
Matka s kočárkem Alois Sopr / 22
Medvědi Břetislav Holakovský / 18
Jaro Léto Podzim Zima Břetislav Holakovský
Rodina Jaroslav Veselák
Matka s dítětem Alois Sopr
„Reliéfy v Balatonu“ Jan Rybák
„Muž pomáhající ženě do kabátu“ Alois Sopr
Radost z léta Zdeněk Jílek
Děti na houpajícím koni Alois Sopr, Karel Němec
Život v míru Alois Sopr
Kluk s píšťalkou Zdeněk Jílek
Legenda o vodě Alena Burešová
„Keramická mříž“ František Pavlas
„V plamenech“ František Koudelka
Amfion Alois Sopr
Muž s pneumatikou Alois Sopr / Květ Alena Burešová
„Magnety“ František Pavlas / „Betonotrysk“ Alois Sopr
„Východ slunce“ Josef Šteffel
Kašnička pro Plzeň Zdeněk Jílek
Medvědi Břetislav Holakovský
Aeskulapius Ivan Jilemnický
Nový život Jaroslav Veselák
„Běh v rozkvetlé louce“ Miloš Franče, Josef Šteffel
Matka s kočárkem Alois Sopr
Pozdrav životu Zdeněk Jílek
Sport a hry Gustav Fifka
Hudba Břetislav Holakovský
Dělnická síla Břetislav Holakovský
„Květ“ Karel Němec
„Učitel s mikroskopem“ Jaroslav Veselák
„Sbohem ježibabo“ Savvas Vojatzoglu, Jaroslav Pleskal
Věda a technika Jaroslav Veselák
Energie Břetislav Holakovský
Západní Čechy Klement Štícha, Zdeněk Jílek
Energie a Vesmír Karel Němec
Rusalka Alois Sopr
Pítko Karel Němec
Matka s dítětem Jiří Hanzálek
Návrat z vesmíru Rudolf Svoboda
Památník československo-sovětského přátelství Rudolf Svoboda
„Údernice a kotelník“ Alois Sopr
„Květiny za míč“ Břetislav Holakovský
„Amorfa“ Zdeněk Jílek
Vítání Břetislav Holakovský
Tančící děti Václav Lokvenc
„Květák“ Klement Štícha
„Vzpěrači“ Zdeněk Jílek, Klement Štícha
Karbon Karel Pacík
Narušení Břetislav Holakovský
Plavec Jaroslav Veselák
„Květovaná sukně“ Miloš Franče, Josef Šteffel
Sloup František Pacík
Uzdravená Jiří Hanzálek
Hokejisté Vitězslav Eibl
„Holubice“ Břetislav Holakovský
Probuzení Jaroslav Bocker
Kašna František Pacík
Rodina Zdeněk Jílek
„Složené kuželky“ Jaroslav Pavlas
Běžci v cíli Miloslav Čech
Památník obětem fašismu a válek v Plzni Slavoj Nejdl
„Čert a královská družina“ Savvas Vojatzoglu, Jaroslav Pleskal
Tvůrčí představivost Jaroslav Veselák
“Spící dívka” - Vitězslav Eibl
“Knihy” - Jiří Kovařík
“Dlaždice” - Jaroslav Votlučka
“Koncert pro čtenářku” - Jaroslav Veselák
“Turbíny” - František Pavlas
Výchova - Pavel Maur
“Zelený výbuch” - Jan Havlic
Texty Veronika Synková, Aleš Hejna
Fotografie Milan Latner, Pavel Cvrček, Aleš Hejna
Mapa Aleš Hejna, mapový podklad OpenStreetMap
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Tato mapa nabízí přehled plzeňských
realizací uměleckých objektů, které
vznikaly od 60. let až do 80. let
20. století - tzv. „vetřelců“.
Architekti tehdy spolupracovali s výtvarníky na základě usnesení
S těmito realizacemi se můžeme setkat především na sídlištích,
vlády z roku 1965, ve kterém bylo vymezeno využívání financí na vý-
ve školních areálech, nemocnicích, sportovních zařízeních, v ob-
tvarná díla, tvořící součást architektonického řešení staveb.
chodních centrech, nádražích a na řadě dalších míst.
Podle významnosti stavby se výsledná částka lišila. Obecně se jed-
Na utváření veřejného prostoru Plzně se tehdy podíleli především
nalo o 1% – 4% z celkových nákladů na stavbu. Vytvořená díla pod-
tito autoři:
léhala schvalovacímu procesu ideologických komisí. Sítem prošla ale
šek Pavlas (9), Zdeněk Jílek (8), Jaroslav Veselák (7), Josef Boc-
i řada děl, která „ideovost“ splňovala třeba jen pouhým názvem.
ker (6), František Pacík (5), Karel Němec (4), Rudolf Svoboda (3),
Nejrozšířenějším námětem jsou díla oslavující rodinu, vyobrazení
matky s dítětem, ženy, témata srozumitelná „obyčejnému člověku“,
Alois Sopr (15), Břetislav Holakovský (14), Franti-
Klement Štícha (4), Jiří Hanzálek (3), Vítězslav Eibl (2), Václav
Lokvenc (1), František Koudelka (1) a Slavoj Nejdl (1).
výjevy z každodenního života, přírody, dělnických profesí - oslava
V závorce je uveden orientační počet jejich děl v Plzni. Řada
práce, sportu, vědy a techniky. Rozvoj zaznamenala také portrétní
těchto autorů pro Plzeň vytvořila mnohem více, ale některá díla
tvorba.
po roce 1989 zanikla, např. při demolici Domu kultury.
Vedle sochařských děl jsou rozšířenou formou mozaiky, vitráže, dekorativní stěny (sklo, dřevo, keramika), sgrafita nebo různé textilní techniky.
Download

Plzeňští vetřelci