1
Brněnský institut psychoterapie vzdělává kandidáty v psychodynamické psychoterapii.
Tréninkový výbor BIP je přesvědčen, že teoretická východiska tohoto směru mají mnoho
společného s psychoanalýzou a psychoanalytickou psychoterapií. Péčí Miroslava Petržely
jsme připravili seznam literatury, složený ze čtyř částí (základní, doporučená a zájmová
literatura, slovníky).
Seznam je poměrně obsáhlý, což odráží skutečnost, že pofreudovská psychoanalýza je
nejednotná a vydala se několika dílčími směry.
Seznam literatury považujeme za zdroj inspirace pro studium v různých stupních pokročilosti
a zájmu o obor.
Seznam základní literatury
ARGELANDER, Hermann. Prvé interview v psychoterapii. Překlad Oldřich Bajger, M Haštová.
Trenčín: Vydavateľstvo F, c1998, 82 s. Teatrológ. ISBN 80-967-2778-8.
BOWLBY, John. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2010, 356 s. ISBN 978-807-3676-704.
DÜHRSSEN, Annemarie. Biografická anamnéza z hlbinne-psychologického aspektu. Trenčín:
Vydavateľstvo F, c1998, iii, 94 s. ISBN 80-967-2774-5.
FAIMBERG, Haydée. Narcistický rodič a střet generací. Vyd. 1. Praha: J. Kocourek, 2001, 130
s. Psychoanalýza, sv. 10. ISBN 80-861-2317-0.
FONAGY, Peter a Mary TARGET. Psychoanalytické teorie: perspektivy z pohledu vývojové
psychopatologie. Vyd. 1. Překlad Eva Klimentová. Praha: Portál, 2005, 398 s. ISBN 80-7178993-3.
FREUD, Sigmund. Spisy z let 1925-1931. V Psychoanalytickém nakladatelství vyd. 1. Překlad
Miloš Kopal. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2007, 462 s. ISBN 978-80-86123-23-3.
FREUD, Anna. Já a obranné mechanismy. Vyd. 1. Překlad Petr Babka. Praha: Portál, 2006, 119
s. Spektrum (Portál). ISBN 80-736-7084-4.
GABBARD, Glen O. Dlhodobá psychodynamická psychoterapia: základný text. Překlad Mária
Vojtová. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2005, 208 s. ISBN 80-889-5229-8.
CHASSEGUET-SMIRGEL, Janine. Kreativita a perverze: psychoanalýza lidské tendence
posouvat hranice reality. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 199 s. ISBN 80-717-8509-1.
KERNBERG, Otto F. Normální a patologická láska: pohled současné psychoanalýzy. Vyd. 2.
Překlad Ivo Müller. Praha: Portál, 2011, 231 s. Spektrum (Portál). ISBN 978-807-3678-920.
KOHUT, Heinz. Obnova self. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1991. Psychoanalýza, sv.
1. 137 s.
2
MAHLER, Margaret S, Fred PINE a Anni BERGMAN. Psychologický zrod dítěte. Vyd. 1. Překlad
Slavoj Titl, Jana Malcová, Jaromír Teichman. V Praze: Triton, 2006, 375 s. Psyché (Triton), sv.
č. 37. ISBN 80-725-4722-4.
MENTZOS, Stavros. Dynamika duševní nemoci. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 127 s. Spektrum
(Portál). ISBN 80-717-8992-5.
MITCHELL, Stephen A a Margaret J BLACK. Freud a po Freudovi: dějiny moderního
psychoanalytického myšlení. Vyd. 1. Praha: Triton, 1999, 312 s. ISBN 80-7254-029-7.
PDM Task Force. Psychodynamic Diagnostic Manual. 1st ed. Silver Spring, MD: Aliance of
Psychoanalytic Organizations, 2006, p. cm. ISBN 09-767-7581-6.
PONĚŠICKÝ, Jan. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. 3. vyd. V Praze:
Triton, 2012, 220 s. Psyché. ISBN 978-807-3875-473.
ROBINSON, David J. Poruchy osobnosti podĺa DSM-IV - vysvetlené. Vydavateĺstvo F, Trenčín
2001. 138 s. ISBN 80-88952-06-9.
SANDLER, Joseph, Christopher DARE a Alex HOLDER. Pacient a analytik: základní pojmy
klinické psychoanalýzy. Překlad Václav Mikota. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J.
Kocourek, 1994. Psychoanalýza, sv. 6. ISBN 80-901-6012-3.
STERN, Daniel N. První vztah: matka a kojenec. Praha: Dobra, 2007, 175 s. ISBN 978-8086459-54-7.
WINNICOTT, D. Lidská přirozenost. Vyd. 1. Překlad Martin Pavelka. Praha: Psychoanalytické
nakladatelství J. Kocourek, 1998, 143 s. Psychoanalýza, sv. 10. ISBN 80-861-2305-7.
Seznam doporučené literatury
ARON, Lewis. Setkání myslí: vzájemnost v psychoanalýze. 1. vyd. Překlad Hana Drábková. V
Praze: Triton, 2006, 357 s. Psyché (Triton), sv. č. 40. ISBN 80-725-4778-X.
BOWLBY, John. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Vyd. 1.
Překlad Ivo Müller. Praha: Portál, 2012, 399 s. ISBN 978-802-6200-765.
BOWLBY, John. Ztráta: smutek a deprese. Vyd. 1. Překlad Ivo Müller. Praha: Portál, 2013, 420
s. ISBN 978-802-6203-551.
CASEMENT, Patrick. Hledání a objevování: jak se učit v psychoanalýze od pacienta. Překlad
Alena Hnídková. Praha: Lidové noviny, 1999, 268 s. Psychologie P, sv. 10. ISBN 80-710-6324X.
3
CLARKIN, John F, Frank E YEOMANS a Otto F KERNBERG. Psychotherapy for borderline
personality: focusing on object relations. 1st ed. Arlington, VA: American Psychiatric Pub.,
c2005, 397 p. ISBN 15-856-2210-9.
ETCHEGOYEN, R. The fundamentals of psychoanalytic technique. Pbk ed. London: Karnac
Books, 2005, xxxvi, 876 p. ISBN 18-557-5455-X.
FERENCZI, Sándor. Klinický deník. Vyd. 1. Překlad Michael Balint. Praha: Portál, 2014, 221 s.
ISBN 978-802-6206-262.
Protiprenos - problematika v psychiatrickej liečbe. Editor Glen O Gabbard, John M Oldham,
Michelle B Riba. Překlad Katarína Janáčová. Trenčín: F, c2009, xiii, 93 s. ISBN 978-808-8952589.
HORNEY, Karen. Neuróza a lidský růst: zápas o seberealizaci. 1. vyd. Praha: Triton, 2000, 343
s. ISBN 80-720-5715-4.
CHASSEGUET-SMIRGEL, Janine. The body as mirror of the world. London: Free Association,
2005, xvii, 165 p. ISBN 18-534-3709-3.
KERNBERG, Otto F. Severe personality disorders: psychotherapeutic strategies. New Haven:
Yale University Press, 1986, xiv, 381 s. ISBN 03-000-5349-5.
KERNBERG, Otto F. Psychodynamic psychotherapy of borderline patients. New York: Basic
Books, c1989, ix, 210 p. ISBN 04-650-6643-7.
KERNBERG, Otto F. Borderline conditions and pathological narcissism. 1997 softcover ed.
Northlake, NJ: J. Aronson, 1992. ISBN 08-766-8177-1.
KERNBERG, Otto F. Aggression in personality disorders and perversions. New ed. New Haven:
Yale University Press, 1992. ISBN 03-000-6508-6.
KERNBERG, Otto F. Aggressivity, narcissism, and self-destructiveness in the
psychotherapeutic relationship: new developments in the psychopathology and
psychotherapy of severe personality disorders. New Haven: Yale University Press, c2004, xiii,
271 p. ISBN 03-001-0180-5.
KERNBERG, Otto F. Contemporary controversies in psychoanalytic theory, technique, and
their applications. London: Yale University Press, c2004, x, 342 p. ISBN 978-030-0101-393.
KERNBERG, Otto F. Object-relations theory and clinical psychoanalysis. 1st Rowman. New
York: Rowman, 2004. ISBN 15-682-1612-2.
KLEIN, Melanie a Introduction by Hanna SEGAL. Love, guilt, and reparation and other works,
1921-1945. London: Vintage, 1998. ISBN 00-997-5281-6.
4
KLEIN, By Melanie a Revised in collaboration with Alix Strachey by H AUTHORIZED
TRANSLATION BY ALIX STRACHEY. The psycho-analysis of children. Revised. London: Vintage,
1975. ISBN 00-997-5291-3.
KLEIN, Melanie a With an introduction by Hanna SEGAL. Envy and gratitude: and other works
1946-1963. London: Vintage, 1997. ISBN 00-997-5201-8.
KLEIN, Melanie. Závist a vděčnost: a další práce z let 1946-1963. 1. vyd. Praha: Triton, 2005,
408 s. Psyché (Triton), sv. č. 29. ISBN 80-725-4336-9.
KLEIN, Melanie a With a foreword by Elliott JAQUES. Narrative of a child analysis; the
conduct of the psycho-analysis of children as seen in the treatment of a ten year old boy.
London: Hogarth Press, 1961. ISBN 00-997-5271-9.
KOHUT, Heinz. The analysis of the self: a systematic approach to the psychoanalytic
treatment of narcissistic personality disorders. Chicago: The University of Chicago Press,
2009, xvi, 368 p. ISBN 02-264-5012-0.
KOHUT, Heinz. The restoration of the self. Chicago: The University of Chicago Press, c2009,
xxii, 345 p. ISBN 02-264-5013-9.
LA BARRE, Frances. Jak mluví tělo: neverbální chování v klinické praxi. Vyd. 1. Překlad Jiří
Papoušek. V Praze: Triton, 2004, 302 s. ISBN 80-725-4446-2.
LANYADO, Monica a Ann HORNE. Psychoterapie dětí a dospívajících: psychoanalytický
přístup. Překlad Lucie Lucká. V Praze: Triton, 2005, 681 s. ISBN 80-725-4568-X.
LAPLANCHE, Jean a J PONTALIS. The language of psycho-analysis. New York, xv, 510 p. ISBN
03-930-1105-4.
MCDOUGALL, Joyce. Theatres of the mind. [Pbk. ed.]. London: Free Association. ISBN 09-4696065-8.
MCDOUGALL, Joyce. Threatres of the body: a psychoanalytical approach to psychosomatic
illness. London: Free Association Press, 1989. ISBN 18-534-3107-9.
MCDOUGALL, Joyce. The many faces of Eros: a psychoanalytic exploration of human
sexuality. London: Free Association Books, 1995. ISBN 18-534-3326-8.
MENTZOS, Stavros. Přehled psychodynamiky: funkce psychických poruch. Vyd. 1. Překlad
Lucie Simonová. Praha: Portál, 2012, 287 s. ISBN 978-802-6200-185.
MITCHELL, Stephen A. Ovlivňování a autonomie v psychoanalýze. Vyd. 1. Překlad Lenka
Němečková. V Praze: Triton, 2002, 292 s. ISBN 80-725-4278-8.
MITCHELL, Stephen A, ARON, L. Vztahová psychoanalýza - zrození tradice. 1. díl. Vyd. 1.
Praha: Triton, 2004, 333 s. ISBN 80-7254-445-4.
5
MITCHELL, Stephen A, ARON, L. Vztahová psychoanalýza - zrození tradice. 2. díl. Vyd. 1.
Praha: Triton, 2004, 327 s. ISBN 80-7254-468-3.
O'SHAUGHNESSY, Edited by Elizabeth Spillius and Edna. Projective identification: the fate of a
concept. Hove, East Sussex: Routledge, 2012. ISBN 04-156-0529-6.
PECHAR, Jiří. Lacan a Freud. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, 107 s.
Studie (Sociologické nakladatelství), 93. sv. ISBN 978-807-4191-534.
QUINODOZ, Jean-Michel. Reading Freud: a chronological exploration of Freud's writings.
New York: Routledge, 2005, x, 295 p. New library of psychoanalysis, 1. ISBN 978-158-3917473.
ROHDE-DACHSER, Christa. Das Borderline-Syndrom. 4., erg. Aufl. Bern: Hans Huber, c1989,
306 s. ISBN 3-456-81818-1.
ROSENFELD, Herbert. Impasse and interpretation: therapeutic and anti-therapeutic factors in
the psychoanalytic treatment of psychotic, borderline, and neurotic patients. 1. publ. 1987,
reprint. in 1990 and 1995. London: Routledge, 1995. ISBN 04-150-1012-8.
THOMÄ, Helmut, Andreas BILGER a Horst KÄCHELE. Psychoanalytická praxe I. Překlad Jan
Ženatý. Hradec Králové: Mach, 1993, xxii, 394 s. ISBN 80-901-0500-9.
THOMÄ, Helmut a Horst KÄCHELE. Psychoanalytická praxe II. Překlad Jan Ženatý. Praha:
Pallata, 1996, xix, 509 s. ISBN 80-901-7103-6.
Seznam zájmové literatury
ABRAM, Jan. Donald Winnicott today. New York: Routledge, 2012, xxx, 478 p. ISBN 978-0203105-702.
AKHTAR, Salman. Unusual interventions: alterations of the frame, method, and relationship
in psychotherapy and psychoanalysis. London: Karnac, 2011, xix, 229 p. ISBN 978 185-575-8971.
BLEGER, José, John CHURCHER a Leopoldo BLEGER. Symbiosis and ambiguity: a
psychoanalytic study. New York: Routledge, 2013, xlvii, 340 p. ISBN 978-041-5464-628.
BOLLAS, Christopher a Sacha BOLLAS. Catch them before they fall: the psychoanalysis of
breakdown. New York, NY: Routledge, 2013, vi, 143 p. ISBN 9780415637190978-0-41563720-6.
BOLLAS, Christopher Bollas with Sacha. Catch them before they fall: the psychoanalysis of
breakdown. London [u.a.]: Routledge, 2013. ISBN 978-041-5637-206.
6
BREEN, Dana, Sara FLANDERS a Alain GIBEAULT. Reading French psychoanalysis. New York:
Routledge, 2010, xix, 817 p. New library of psychoanalysis teaching series, 3. ISBN 04-1548503-7.
CIVITARESE, Giuseppe. The violence of emotions: Bion and post-Bionian psychoanalysis. New
York, NY: Routledge, Taylor, 2012, xviii, 217 p. ISBN 978-041-5692-120.
CLARKIN, John F, Peter FONAGY a Glen O GABBARD. Psychodynamic psychotherapy for
personality disorders: a clinical handbook. 1st ed. Washington, DC: American Psychiatric
Pub., c2010, xx, 485 p. ISBN 15-856-2355-5.
COOPER, Arnold M. Contemporary psychoanalysis in America: leading analysts present their
work. 1st ed. Washington, DC: American Psychiatric Pub., c2006, xxxix, 759 p. ISBN 978-1585622-320.
EIGUER, Alberto. Le pervers narcissique et son complice. 4e éd. Paris: Dunod, 2012. ISBN 978210-0570-126.
FERRO, Antonino. Avoiding emotions, living emotions. New York: Routledge, 2011, ix, 222 p.
New library of psychoanalysis (Unnumbered). ISBN 978-041-5555-036.
FONAGY, Peter. The significance of dreams: bridging clinical and extraclinical research in
psychoanalysis. London: Karnac Books, 2012, xlii, 294 p. Developments in psychoanalysis
series, vol. 6. ISBN 178049050X.
FRAIBERG, Selma. Magické roky: jak pochopit a řešit problémy raného dětství. Vyd. 1. Praha:
Triton, 2002, 260 s. ISBN 80-725-4270-2.
FULKA, Josef. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Vyd. 1. Praha: Herrmann, 2008, 286 s.
ISBN 978-808-7054-116.
HINSHELWOOD, R. D. Clinical Klein. Reprinted. London: Free Association, 1998. ISBN 978185-3433-153.
KAËS, René. Le malêtre. 278 pages. ISBN 978-210-0581-825.
KERNBERG, Otto F. The inseparable nature of love and aggression: clinical and theoretical
perspectives. 1st ed. Washington, DC: American Psychiatric Pub., c2012, xx, 400 p. ISBN 978158-5624-287.
LADAN, A. On psychoanalysis, disillusion, and death: dead certainties. xvi, 125 pages. ISBN
978-041-5641-432.
LEMMA, Alessandra. Minding the body: the body in psychoanalysis and beyond. p. New
library of psychoanalysis (Unnumbered). ISBN 978-0-415-71860-8.
7
MCWILLIAMS, Nancy. Psychoanalytic case formulation. New York: Guilford Press, c1999, xv,
240 p. ISBN 15-723-0462-6.
MCWILLIAMS, Nancy. Psychoanalytic diagnosis: understanding personality structure in the
clinical process. 2nd ed. New York: Guilford Press, c2011, xxi, 426 p. ISBN 16-091-8494-7.
MAWSON, Chris. Bion today. New York, NY: Routledge, 2011, xx, 439 p. ISBN 978-041-5570718.
MIDGLEY, Nick. Reading Anna Freud. New York: Routledge, 2013, xix, 234 p. ISBN 978-0203095-980.
MILLON, Theodore. Disorders of personality: introducing a DSM/ICD spectrum from normal
to abnormal. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2011, xv, 1105 p. ISBN 04-700-4093-9.
MOLLON, Phil. Freud a syndrom falešné paměti. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000, 86 s.
Postmodernistická setkávání, sv. 1. ISBN 80-725-4145-5.
NOBUS, Dany. Jacques Lacan and the Freudian practice of psychoanalysis. London [u.a.]:
Routledge, 2000. ISBN 978-041-5179-614.
OGDEN, Thomas H. Creative readings: essays on seminal analytic works. New York:
Routledge, 2012, xiii, 201 p. ISBN 978-041-5698-337.
Eds: Howard B. Levine, Gail S. Reed, Dominique Scarfone Unrepresented States and the
Construction of Meaning Clinical and Theoretical Contributions. Karnac Books. ISBN 978-1780491-318.
SODRÉ, Ignês. Imaginary Existences: A Psychoanalytic Exploration of Phantasy, Fiction,
Dreams and Daydreams. London, Routledge 2015. ISBN 978-041-5749-442.
STEINER, John. Seeing and being seen: emerging from a psychic retreat. New York:
Routledge, 2011, xvi, 196 p. ISBN 04-155-7506-0.
WELLDON, Estela V. Playing with dynamite: a personal approach to the psychoanalytic
understanding of perversions, violence, and criminality. London: Karnac Books, 2011, 1
online resource (xxxi, 288 p.). Forensic psychotherapy monograph series. ISBN 18-494-08858.
Eds. WILLIAMS, Paul, KEENE, John a DERMEN, Sira: Independent Analysis Today. Karnac
Books, 2011, p. ISBN 18-557-5737-0.
Slovníky
AKHTAR, Salman. Comprehensive dictionary of psychoanalysis. London: Karmac, 2009, xiii,
404 p. ISBN 1855758601.
8
SKELTON, Ross M. The Edinburgh international encyclopaedia of psychoanalysis. Edinburgh:
Edinburgh University Press, c2006, x, 518 s. ISBN 07-486-1265-3.
SPILLIUS, Elizabeth Bott a R HINSHELWOOD. The new dictionary of Kleinian thought. New
York: Routledge, 2011, xii, 558 p. ISBN 04-155-9259-3.
Download

Teorie - literatura.pdf