Taneční klub TIZZIANS při Centru Dětí a Mládeže
Česká Kamenice
a
Taneční klub RESPECT při Rodinném centru
MEDVÍDEK Benešov nad Ploučnicí
pořádají
1. ročník taneční soutěže
Kamenický
MEDVĚD 2014
☺ „Tanečnice, tanečníci
v senza České Kamenici“
Dům kultury Česká Kamenice
sobota 29. března 2014
od 12:30 hodin
☺
P r o p o z i c e
Název soutěže : „Kamenický MEDVĚD 2014“
Pořadatel : Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice
Termín : sobota 29. 3. 2013, oficiální zahájení soutěže v 12:30 hod.
Místo : Dům kultury Česká Kamenice (Ústecký kraj)
Druh soutěže : 1. ročník pohárové taneční soutěže
Účast v soutěži : taneční kolektivy ČR bez omezení
Vedoucí soutěže (kontaktní osoba) : Kateřina Trylčová
Mobil : 607 287 471
Dotazy můžete směrovat i na:
Vlastimil Krejčí
Mobil: 773 653 188
Věkové kategorie :
a) mini – do průměru 7,4 let (Taneční styl není určen.)
b) děti – od 7 do 12 let, do věkového průměru 11,4 let
c) junioři – od 12 do 16 let do věkového průměru 15,4 let
d) mládež – 16let a výše
e) oldies – pro starší a pokročilé ☺
(Choreografie bez omezení stylu, většina tanečníků ve formaci by měla být starší 30 let…)
Zařazení do věkové kategorie se určuje podle aritmetického průměru (na jedno desetinné místo) soutěžících.
V kolektivu mohou tančit i tanečníci max. o rok starší (popř. mladší) než je určeno v dané kategorii, nesmí
však tvořit nadpoloviční většinu.
Soutěžní disciplíny :
a) mini děti street dance
(bez použití rekvizit a kulis)
b) mini děti disko dance
(možno použít kulisy a rekvizity na dokreslení děje nebo myšlenky vystoupení)
c) street dance
(bez použití rekvizit a kulis)
d) disco dance
(bez použití rekvizit a kulis)
e) taneční SHOW formace
(jakýkoliv taneční styl, možno použít kulisy a rekvizity na dokreslení děje nebo myšlenky
vystoupení)
f) oldies
(jakýkoliv taneční styl, možno použít kulisy a rekvizity na dokreslení děje nebo myšlenky
vystoupení)
Startovné (účastnický poplatek) na účastníka: 70 Kč
Startovné se hradí na místě při registraci.
1 vedoucí na skupinu - vstup ZDARMA
Vstupné pro ostatní návštěvníky soutěže: 70,- Kč
Přihlášky zasílejte na adresu : [email protected] nebo na :
Informace také naleznete na www.cdmck.cz nebo na facebooku cdmck
Centrum dětí a mládeže
Dukelských hrdinů 328
407 21 Česká Kamenice
Uzávěrka přihlášek : čtvrtek 13. 3. 2014 (z organizačních důvodů nemůže být v žádném případě brán
zřetel na doručené přihlášky po tomto termínu. Děkujeme za pochopení.)
Počet soutěžících ve všech disciplínách: 6 až 24
Délka vystoupení u všech disciplín : cca 2,5 až 4 min.
Hudební doprovod u všech disciplín : vlastní na CD
Povrch : parkety
Velikost parketu : cca 13x10 m
Osvětlení : jednotné
Porota : 5 členů (vedoucí tanečních skupin)
(hodnocení poroty bude ve finálových kolech veřejné)
Ceny : - účastnické listy pro všechny taneční skupiny
- diplomy, trofeje a medaile pro první tři umístěné kolektivy v každé disciplíně
Šatny (zázemí pro soutěžící) : v prostorách Domu kultury
Stravování : vlastní
V Domě kultury bude k dispozici bufet s občerstvením.
V blízkosti místa konání soutěže je několik restaurací.
Časový harmonogram :
Od rána do cca 12:00 hodin – prostorové zkoušky a prezentace souborů
(rozpis prostorových zkoušek bude zaslán přihlášeným souborům asi týden před soutěží)
12:00 porada poroty
12:10 porada vedoucích souborů
12:30 slavnostní nástup všech přihlášených souborů a následné oficiální zahájení soutěže.
Předpokládaný závěr soutěže – podle počtu přihlášených formací (cca +- kolem 19té hod.)
Při prezenci je nutné odevzdat jmenný seznam účastníků s těmito údaji :
- jméno a příjmení účastníka
- datum narození
- věk
- zařazení do věkové kategorie
- vypočítaný věkový průměr
Každá formace musí mít vlastní nahrávku na CD na obalu zřetelně označenou :
1)
názvem choreografie
2)
věkovou kategorií
3)
soutěžní disciplínou
4)
číslem skladby
Za donesené cenné věci pořadatel neručí a nenese žádnou odpovědnost.
Pořadatel si vyhrazuje právo pozměnit nebo doplnit podmínky soutěže podle potřeb a vzniklé situace.
Zdravotní dozor zajištěn.
Jak se k nám dostanete (mapka České Kamenice) :
„Ať je vedro nebo zima, s CDM je vždycky prima“ ☺
Download

Kamenický MEDVĚD 2014 - propozice