JAK VYTVOŘIT PŘEDVOLBU PRO KOPÍROVÁNÍ VELKÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU?
Displej B
KROK 1/9
KROK 2/9
KROK 3/9
Nastavení jakékoliv paměťové předvolby
není složité.
Na kopírovací obrazovce zvolte záložku
Zoom a vyberte tlačítko 86,6%. Nyní se
stiskem OK vraťte na úvodní obrazovku.
Stiskem na záložku Papír se dostanete do
výběru formátů. Zvolte A3 a potvrďte OK.
KROK 4/9
KROK 5/9
KROK 6/9
Nyní zvolte Nastavení originálu a Formát
originálu.
Pokračujte stiskem na tlačítko Vlastní
formát.
Zvolte X a zadejte 4 3 2 0, a poté Y a 2 1 0
0. Potvrďte OK.
Nejprve stiskněte tlačítko Kopie
umístěné pod displejem.
http://jaknato.konicaminolta.cz/jsem-koncovy-uzivatel/jak-na-nastaveni/jak-do-pameti-nastavit-kopirovani-velkeho-tp/displej-b.html
strana 1/2
JAK VYTVOŘIT PŘEDVOLBU PRO KOPÍROVÁNÍ VELKÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU?
Displej B
KROK 7/9
KROK 8/9
KROK 9/9
Na hlavní obrazovce zvolte Duplex / 1->2
a Pozice vazby Nahoře (obrázek ve stylu
kalendáře) a OK, OK.
Na hlavní obrazovce vyberte Aplikace /
Seřízení obrazu a ověřte, zda je zapnuté
(zeleně orámované) tlačítko Vystředění.
Poté stiskněte OK.
Stiskněte tlačítko Režim paměti vpravo od
dotykového panelu. Na obrazovce předvoleb si vyberte volné (nepopsané) tlačítko,
stiskněte Registrace programu, zadejte
název např. Kop.Tech.Pr., a potvrďte 2x OK.
Tím je nastavení dokončeno.
V návodu Jak kopírovat velký technický
průkaz se nyní můžete podívat,
jak kopírovat velký technický průkaz.
http://jaknato.konicaminolta.cz/jsem-koncovy-uzivatel/jak-na-nastaveni/jak-do-pameti-nastavit-kopirovani-velkeho-tp/displej-b.html
strana 2/2
Download

Jak vytvorit predvolbu pro kopirovani velkeho technickeho prukazu