Spolehlivá filtrace
Broumovská firma HOBRA – Školník s.r.o. navazuje na výrobní tradici závodu od založení v roce 1930. Již od roku
1950 se řadí mezi tradiční výrobce filtračních desek a od roku 1965 rovněž mezi výrobce vysoce kvalitních
izolačních materiálů.
V rámci uceleného programu pod označením „SPOLEHLIVÁ FILTRACE" firma Hobra – Školník vyrábí a dodává
filtrační zařízení jako deskový filtr, filtr pro použití filtračních modulů či filtračních svíček. K těmto zařízením
potom vyrábí tradiční médium deskových filtrů, tedy hloubkové filtrační desky, které doplnily moduly a svíčky.
V rámci projektu „SPOLEHLIVÁ FILTRACE" je zároveň nabízeno poradenství a strukturované řešení filtračních
požadavků od vstupní vody po konečné zpracování finálních produktů.








HOBRAFILT – hloubkové filtrační desky různých druhů a zádržností
ORBIFILT – moderní využití hloubkových filtračních desek pro modulovou filtraci
CANDEFILT – předfiltrační a membránové svíčky pro různé aplikace
HOBRACOL – precizně zpracované nerezové deskové filtry
ORBICOL - modulová nerezová filtrační zařízení pro modulovou filtraci
CANDECOL – svíčková nerezová filtrační zařízení v různých sestavách
HOBRA-CIP – sanitační stanice pro čištění veškerých technologií v provozu
HOBRA - ŘEŠENÍ – konzultační a poradenská činnost v oblasti filtračních technologií
Veškeré výrobky splňují přísné Evropské normy a směrnice, což oceníte nejen během jejich dlouholetého
užívání, ale také při žádání o dotace z evropských fondů.
Filtrační deska je v podstatě trojrozměrný hloubkový filtr, tvořený
adsorbenty s velkým vnitřním povrchem.
Je možné si je představit jako spleť různě dlouhých komůrek a kanálků uvnitř
desky, v nichž se zachycují nečistoty. Na rozdíl od sítové filtrace se u
hloubkové filtrační desky přítomností adsorbentu mnohonásobně zvětší
celková filtrační plocha, a tudíž se zvětší množství přefiltrovaného roztoku.
Přibližné kapacity jednotlivých druhů filtračních desek při filtraci vína
deskami rozměru 200x200 a 400x400 mm (pro 1 desku)
BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02, [email protected]
stupeň čištění
úkol odstranit
druh filtrační
desky
předfiltrace čistící
hrubé kaly
S60N, S40N,
množství
množství
l/200x200/hod l/400x400/hod
max.rozdíl
tlaků
40 l
160 l
3 bary
S30N
čistící / čiřící filtrace
kvasinky a jemné kaly
S20N, S15N
32 l
128 l
3 bary
jemná leštící filtrace
kvasinky a bakterie
S10N
20 l
80 l
2 bary
zárodky redukující filtrace
redukce zárodků kvasinek a
ST7N
14 l
56 l
1,2 bary
ST5N, ST3N
12 l
48 l
1,2 bary
bakterií
mikrobiologicky účinná
mikroorganizmy nebo ochrana
filtrace
membrány
Filtrační moduly Orbifilt jsou kruhové výseky z hloubkových filtračních desek, které jsou čočkovitě upevněny na
drenážní tělo. Ve filtračním modulu je na sobě seřazeno více čoček, které jsou spojené mřížkovaným pouzdrem z
polypropylenu. Těsnící kroužky mezi čočkami zabraňují proniknutí nepřefiltrované látky. Použitím filtračních
modulů ORBIFILT dosáhnete efektu deskové filtrace s jednodušší manipulací. Ve filtračním zařízení ORBICOL
může být počet modulů obměňován a tím může být filtrační plocha jednoduchými kroky zmnohonásobena nebo
naopak. S filtračními moduly filtrujete v uzavřeném systému bez úkapů. Navíc jsou filtrační moduly plně
regenerovatelné.
Speciální volby
Filtrační moduly je možné zhotovit i s méně čočkami na jednotku než je
standardních 16. Pro velkoobjemové nečistoty se mezi jednotlivé čočky
vestaví odstupné držáky, čímž se počet čoček zredukuje. Filtrační moduly
ORBIFILT nacházejí uplatnění v nápojovém průmyslu, průmyslu
farmaceutickém, chemickém a kosmetickém, ale i při biotechnologických
aplikacích. Uplatňují se všude tam, kde je ekonomické využití výhod
filtrace hloubkovou filtrační deskou avšak v uzavřeném systému
filtračního procesu bez přístupu vzduchu. Ve filtračních modulech je
možné použít filtrační desky z celého sortimentu.
Filtrační svíčky CANDEFILT jsou osvědčené a vyzkoušené produkty určené pro nejrůznější druhy filtrací ve všech
oblastech včetně nápojového průmyslu nebo farmacie. Rozmanitost výrobků ve filtračních svíčkách vyplývá v
podstatě z variací použitého filtračního materiálu a míry zádržnosti. Filtrační svíčky CANDEFILT se vyznačují
kvalitou zpracování, velmi dobrou kapacitou a při použití speciálních membrán i 100 % oddělovací ostrostí. V
BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02, [email protected]
sortimentu tedy naleznete jak filtrační svíčky s absolutní zádržností, tak i další například předfiltrační svíčky s
nominální zadržovací schopností.





Candefilt HMV – PES membrána pro finální filtraci vína před plněním
Candefilt HMVS – PES membrána s předfiltrační borosilikátovou
vrstvou pro ještě lepší ochranu membrány u finální filtrace těžko
filtrovatelných vín (hustá červená a sladká bílá)
Candefilt HPV – hloubková předfiltrační svíčka s PP filtrační vrstvou
Candefilt HMS – PES membrána pro finální filtraci v nápojích a
farmacii
Candefilt HSV – předfiltrační svíčka se skládanými vrstvami
skleněných mikrovláken
Desková filtrační zařízení HOBRACOL se vyznačují kompaktní konstrukcí a jsou vyrobeny z vysokojakostních
nerezových ocelí. Opěrné desky je možné dodat jak z nerezové oceli tak i z Norylu (plast). Deskový filtr
HOBRACOL je možné vybavit i komorami a opěrnými deskami pro naplavovací filtraci a též otočnou (diverzní)
deskou pro využití k postupné (dvoustupňové) filtraci.
HOBRACOL má bohatou základní výbavu a celou škálu doplňků. Můžete zvolit jak ruční, tak elektrohydraulické či
ruční hydraulické stahování. Dále je možné i připojení odpovídajícího čerpadla přímo na zařízení. Jednotlivé
velikosti filtrů se mohou lišit základní výbavou. Deskové filtry HOBRACOL se uplatňují v potravinářském,
nápojovém, farmaceutickém, chemickém, kosmetickém a biochemickém průmyslu, dále pak v aplikacích jako je
filtrace vody, technických a jedlých olejů nebo bio-paliv. Postupně jsou na trh uváděny i tzv. „VS" verze našich
deskových filtrů, které jsou specielně designovány a konstruovány pro potřeby nápojového průmyslu včetně
vinařství a vyznačují se ještě lepším poměrem kvalita versus cena.
Dostupné typy:






HOBRACOL 200HOBRACOL 200 VS
HOBRACOL 200 MINI
HOBRACOL 200 MIKRO
HOBRACOL 400
HOBRACOL 400 VS
HOBRACOL 600
BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02, [email protected]
Modulová filtrační zařízení ORBICOL jsou vyráběna z vysokojakostních ocelí. Skládají se
ze stojanu na třech nožkách, snímatelného krytu, spodního a vrchního talíře a
upínacího segmentu. Jsou vyráběna ve dvou základních velikostech a to ORBICOL 30 a
ORBICOL 40. Oba dva typy je možné zhotovit pro použití jednoho až tří resp. čtyř
modulů. Výhodou těchto zařízení je uzavřená filtrace bez přístupu vzduchu, bez
úkapů, jednoduché a rychlé nasazení modulů a jejich regenerovatelnost. Další
výhodou je vertikální stavba zařízení, která neklade zvýšené nároky na objem vody při
regeneraci a sterilizaci. Modulová filtrační zařízení ORBICOL nacházejí uplatnění v
nápojovém průmyslu, průmyslu farmaceutickém, chemickém a kosmetickém, ale i při
biotechnologických aplikacích.
Svíčková filtrační zařízení (housingy) CANDECOL jsou vyráběna z
vysokojakostních ocelí a to chemicky odolných materiálu AISI 316L a
nebo potravinářských AISI 304. Skládají se ze stojanu na třech nožkách,
snímatelného krytu a upínacího segmentu. Jsou vyráběna v několika
základních velikostech s různými možnostmi doplňkové výbavy na
vstupu i výstupu, ale i v různých sestavách na jednotné základně.
Výhodou těchto zařízení je uzavřená filtrace bez přístupu vzduchu, bez
úkapů, jednoduché a rychlé nasazení svíček a jejich regenerovatelnost.
Další výhodou je vertikální stavba zařízení, která neklade zvýšené
nároky na objem vody při regeneraci a sterilizaci. Svíčková filtrační
zařízení CANDECOL nacházejí uplatnění v nápojovém průmyslu,
průmyslu farmaceutickém, chemickém a kosmetickém, ale i při
biotechnologických aplikacích.
BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02, [email protected]
HOBRA-CIP sanitační stanice je vyrobena z vysoce jakostní nerezové
oceli a skládá se z pojízdného stojanu s čerpadlem, zásobní nádrže s
topným tělesem a svíčkového filtru CANDECOL 1/3 VS pro filtraci
technologické vody. HOBRA-CIP 120 je navržena na promývání,
sanitaci a regeneraci svíčkových (membránových) filtrů včetně kolon,
zásobních nádrží a sudů, plnících linek popř. dalších potravinářských
technologií při teplotách nepřesahujících 80°C. Uplatnění nachází
především v menších a středně velkých provozech, kde je možné
naplno využít její mobilitu a multifunkčnost. V bohatém příslušenství
jsou na výběr jak statické tak rotační hlavice na vystřikování sudů,
nerezových i plastových nádrží, dále pak filtr mechanických nečistot
apod. Na základě požadavků konkrétních provozů vyrábíme i další
modifikace sanitačních CIP stanic s ohledem na požadovaný výkon,
technologii a kapacitu.
Tento „produkt" představuje naši konzultační a poradenskou činnost v oblasti filtrace, filtračních médií,
filtračních zařízení a technologií. Jedná se zde o analýzy stavu filtrace u zákazníka, její vyhodnocení, navržení
vhodných variant řešení a v neposlední řadě i projekce a dodávky celého systému řešení filtračních potřeb
klienta. K dispozici je erudovaný a zkušený tým odborníků v oddělení výzkumu a vývoje. Naši odborníci mají
zkušenosti jak v oblasti filtračních médií a jejich aplikací, tak i v oblasti filtračních zařízení, včetně jejich specifické
konstrukce. Nicméně i v prodejním týmu naleznete zkušené lidi s hlubokými odbornými znalostmi a
zkušenostmi. Obraťte se na nás a nalezněte ideální řešení vaší filtrace.
Dále provádíme testování neporušenosti membránových svíček přímo u našich zákazníků pomocí elektronického
testeru integrity. Bližší informace u specialisty na telefonním čísle 733 530 205 nebo e-mailu
[email protected]
BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02, [email protected]
Download

BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02