000142/609701
Brno – Bratislava – Nitra – Velký Krtíš – Lučenec – Rimavská Sobota
Přepravu zajišťuje:
ČSAD Tišnov, spol.s r.o., Červený mlýn 1538,666 01 Tišnov,tel.549121133,549411105 ( spoje 31-32 )
SAD Lučenec, a.s.,OZ 01 Rimavská Sobota, Cukrovarská 1842,tel.047/5631385, 5631098(spoje 11-12)
km
Tč
11
 rk
31
rk
... ...
... ...
... ...
4 25

4 30
... 14 00 ...
...
...

...
...

... ...
4 37
... 14 12
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
4 57
5 00
5 10


5 30

5 45
5 50
5 58
6 10
6 25
6 40
6 44
6 48
7 12
7 15
7 35
8 05
8 25
8 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 25
14 36

14 55
15 00
15 05
15 13
15 20
15 25
15 33
15 43
16 03
16 15
16 19
16 23
16 47
16 50
17 10
17 40
17 45
18 15
9 55
10 00

10 50
11 00
11 55
...
…
…
…
…
…
19 15
19 30

20 20
20 25
21 10
k
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
Rimavská Sobota,AS....................................................................................... př ... ...
Rimavská Sobota, Malohontská.......................................................................  ... ...
Rimavská Sobota,Pivovar................................................................................  ... ...

... 13 13 4
Ožďany,Jednota...............................................................................................  ... ...
...
od ... ...
32 32 5
Lučenec,AS......................................................................................................
...
př ... ...
... 
41 6
Halič,ObÚ.........................................................................................................  ... ...
... 50 50 7
Luboreč.............................................................................................................  ... ...
... 53 53 8
Závada.............................................................................................................  ... ...
... 57 57 9
Slovenské Kľačany,rozc...................................................................................  ... ...
... 63 63 10
Pôtor,obchod....................................................................................................  ... ...
... 71 71 11
Velký Krtíš,AS...................................................................................................  ... ...
... 77 77 12
Dolné Plachtince...............................................................................................  ... ...
... 85 85 13
Čebovce,rozc....................................................................................................  ... ...
... 94 94 14
Čelovce,rozc.....................................................................................................  ... ...
... 113 113 15
Plášťovce,rozc..................................................................................................  ... ...
... 122 122 16
Dudince,žel.st...................................................................................................  ... ...
... 127 127 17
Hontianske Moravce,nákup.str.........................................................................  ... ...
... 132 132 18
Hontianske Trsťany..........................................................................................  ... ...
...
od ... ...
158 158 19
Levice,AS.........................................................................................................
...
př ... ...
... 183 183 20
Vráble,AS.........................................................................................................  ... ...
...
od ... ...
205 205 21
Nitra,AS............................................................................................................
...
př ... ...
... 235 235 22
Sereď,nám........................................................................................................  ... ...
... ...
př
od
...
... ...
Bratislava,AS...................................................................................................
294 294 23
...
od
př ... ...
... 294  24  Bratislava,Patrónka..........................................................................................  ... ...
... 360 360 25  Brodské,státní hranice CLO.............................................................................  ... ...
... 360 360 26  Břeclav,st.hr. CLO............................................................................................  ... ...
... 426 426 27 př Brno,ÚAN Zvonařka........................................................................................ od .. ..
0


0
2
2
1
2
3
od




př
od













př
od

př
od

nejede 24.12., 25.12., velikononoční neděli
r
Platí: od 15.12.2013
do 31.05.2015
32
 rk
12
 rk
... 12 55 ... 21 00 ... ...
...
... 20 57 ... ...

...
... 20 55 ... ...

... 12 38 ... 20 35 ... ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
12 15
12 12

11 55
11 50
11 40
11 35
11 25
11 20
11 12
11 02
10 42
10 33
10 29
10 25
10 00
9 55
9 30
9 05
8 50
8 20
7 15
7 10
7 00
6 20
6 15
5 30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…
…
…
…
20 20
20 19


20 01
19 57
19 49
19 40
19 34
19 20
19 10
18 55
18 44
18 39
18 35
18 10
18 08
17 45
17 20
17 05
16 25
15 40
15 35

14 35
14 30
13 45
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
nejede 31.12.
Na lince platí platný ceník jízdného a přepravného  Vnitrostátní přeprava povolena  Jízdné na území ČR se platí v CZK a na území SR v EUR
Děti od 4 do 10 let se přepravují za zlevněné jízdné  Děti do 4 let bez nároku na sedadlo se přepravují zdarma
Držitelé průkazů ZTP a ZTP-S se na území státu, pro který průkaz platí, přepravují za zlevněné jízdné  Průvodce držitele průkazu ZTP-S nebo vodicí pes se přepravují zdarma
Žáci a studenti se na žákovské slevy nad 100 km přepravují za zlevněné jízdné  Ostatní slevy jízdného jsou vyloučeny  Na lince je vyloučena přeprava živých zvířat
Autobus nečeká na cestující zadržené hraničními kontrolními orgány, v tomto případě se jízdné nevrací.

Místenku s jízdenkou je možné zakoupit ve všech místenkových kancelářích AMS v ČR i SR.
Download

000142/609701 Brno – Bratislava – Nitra – Velký