Pracovní list
1/4
Kvinta
Laboratorní práce č. 8 - Příprava roztoků, kolorimetrie.
Jméno a příjmení: .........................................
Datum: ..........................
Spolupracoval/a: ...........................................
Známka: ........................
Úkol č. 1 - Připravte koncentrační řadu roztoků CuSO4.5 H2O a proveďte
kolorimetrické stanovení koncentrace roztoku CuSO4.5 H2O.
Teoretická příprava úlohy
1. Vyhledejte v literatuře pojem kolorimetrie a uveďte k čemu se ji lze využít.
2. Zapište co nejvíce chemických pomůcek používaných k odměřování objemu.
Výsledky
1. Vysvětlete význam tzv. kalibrační řady.
2. Zapište všechny výpočty potřebné k přípravě kalibrační řady.
Gymnázium Polička
Kvinta - Laboratorní práce č. 8
http://www.chesapeake.cz/chemie
Pracovní list
2/4
Kvinta
3. Uveďte koncentraci neznámého vzorku. Podle čeho jste tuto koncentraci určili?
Úkol č. 2 - Vypočítejte zadané příklady.
1. Kolik gramů soli je třeba na přípravu 200 g 15% roztoku, jestliže čistota soli je pouze 91%.
2. Jaká je koncentrace roztoku, který vznikne rozpuštěním 15 g KCl a doplněním na objem
250 cm3? Mr (KCl) = 74,5
3. Kolik cm3 98% H2SO4 ( = 1,84 g.cm-3) je třeba na přípravu 0,2 dm3 0,1 M roztoku?
Mr (H2SO4) = 98,1
Gymnázium Polička
Kvinta - Laboratorní práce č. 8
http://www.chesapeake.cz/chemie
Pracovní list
3/4
Kvinta
4. Kolik cm3 20% HNO3 ( = 1,15 g.cm-3) a kolik cm3 vody je třeba na přípravu 500 cm3 8%
roztoku HNO3 ( = 1,042 g.cm-3).
5. Kolik cm3 10% HCl ( = 1,048 g.cm-3) je nutné přidat ke 200 cm3 35% roztoku HCl
( = 1,172 g.cm-3), abychom dostali roztok o hmotnostním zlomku 0,2?
6. Jaká bude výsledná koncentrace roztoku, který vznikne smíšením 500 cm3 0,1 M roztoku
s 250 cm3 0,02 M roztoku a s 500 cm3 vody?
Gymnázium Polička
Kvinta - Laboratorní práce č. 8
http://www.chesapeake.cz/chemie
Pracovní list
4/4
Kvinta
Závěr
Gymnázium Polička
Kvinta - Laboratorní práce č. 8
http://www.chesapeake.cz/chemie
Download

Laboratorní práce č. 8 - Příprava roztoků, kolorimetrie.