IZRAEL
logistické aspekty
Teritoriální setkání
ICC ČR
18.září 2014
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
IZRAEL,
je zemí mnoha pomezí. Západní pobřeží patří od nepaměti do
Středozemního okruhu, se silnými prvky Západního světa. Na
jihu země úzkým pruhem odděluje Afriku od Asie (i když
geografická hranice je poněkud více na západ). Východní
hranice je pak hranicí Arabského poloostrova a arabského světa
vůbec.
Zvláštností politické mapy – a hospodářské ostatně také – je
existence dvou autonomních území ve státě, z nichž jedno leží
na úplné periferii, a přesto do dění silně zasahuje (Gaza),
zatímco druhé rozděluje zemi prakticky vejpůl, včetně nároku na
vedení hranice prostředkem hlavního města (Západní břeh), s
mnoha enklávami židovských osad zcela obklíčených
Palestinskou autonomií, s úzkými průchody na mateřské území.
Z pohledu logistiky noční můra …
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
Námořní spojení:
Díky hlubokému klínu do Negevské pouště
má Izrael přístup hned ke dvěma mořím, což
vzhledem k částečnému embargu na obsluhu
ze strany sousedících zemí představuje
strategickou výhodu.
Přístav Eilat na samém jihu / pobřeží Rudého
moře je však pro dopravu zboží méně
významný, slouží spíše jako přístaviště
menších lodí a trajektů s turisty. Na pobřeží
Středozemního moře pracuje naopak dvojice
výkonných přístavů = převážně importní
Ashdod na jihu a exportní Haifa na severu.
Oba přístavy též slouží pro tranzit do oblasti
Palestiny (Záp.břeh Jordánu).
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
Námořní spojení:
Spojení do Izraele přes Evropské přístavy je
velmi četné. Jak z severomořských, tak i
adriatických přístavů se nabízejí takřka denní
odjezdy, odlišující se pouze řazením přístavů
vykládky před naplutím Ashdodu, a takto
výsledným transitním časem, který však
vzhledem ke vzdálenosti je vždy relativně
příznivý: Hamburg – Ashdod 18 dnů, KoperAshdod 11-12 dnů.
Jediným výraznějším omezením je vzájemné
embargo na lodi plující pod nepřátelskou
vlajkou (v tomto případě arabskou.). Aktuální
cena okolo USD 300/20DC a 550/40DC ++
(přístavní poplatky, War Risk Additional)
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
Letecké spojení:
Vzhledem k rozloze země i zvláštnostem
hospodářské geografie vynikají v zemi, co se
týče leteckého provozu, 2 letiště.
Prvním je bezesporu aeroport Ben Gurion Tel
Aviv (TLV) obsluhující celou severní polovinu
země, včetně přilehlého Západního břehu,
homeport domácí letecké společnosti EL AL.
Jako záloha může sloužit letiště Ovda v
Negevské poušti, po dostavbě stanice přímo v
Eilatu však jeho komerční využití pokleslo.
V zemi pak působí několik dalších místních
bází, nemají však status mezinárodního letiště
(Haifa, Beerševa a stále nevyužívaný Atarot v
Jeruzalémě)
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
Spojení z Prahy:
ČSA nabízí ve spolupráci s izraelskou národní společností pravidelné denní spojení z
Prahy do Tel Avivu (PRG->TLV), z toho 2x denně EL AL, 1x pak ČSA (noční let). Jde
o primárně pasažérské lety, bez mezipřistání, menšími stroji.
Na tento let lze – v závislosti na počtu pasažérů – lze proto naložit zásilky menší
velikosti. Cena je poměrně příznivá, +100kg Kč 48,- +1000kg Kč 41,-. Transitní doba
1 den.
Nepravidelně nasazuje ČSA na tuto linku velký stroj (A330), a naopak s preferencí
max karga.
Pravidelný servis nabízí Pegasus přes Istanbul-Sabiha Gökcen, ovšem s delším
transitem (3-5 dnů), avšak nižší cenou +100kg /+1000kg Kč 31
Velké kargo vyžadující maindeckovou kapacitu přijmou Lufthansa z FRA či BA z
Londýna.
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
Železniční doprava:
Před 8 lety získala společnost Siemens
Transportation Systems zakázku na
dodávku 87 osobních vozů pro Izraelské
železnice včetně opce na dalších 585
vozů. Vozy jsou určeny pro dálkovou
i regionální dopravu do rychlosti 160 km/h.
Dodávka 70 vložených vozů TC a TCHC
a 7 čelních vozů PC (sestavitelné
do desetivozové jednotky obsahující řídící
vůz s generátorem) byla dokončena v roce
2009.
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
V Izraeli neexistuje jasné vymezení železničních tratí jako geograficky i provozně
odlišených jednotek železniční přepravy. Místo toho dominuje dělení na jednotlivé
spoje a linky, které často projíždějí napříč celým státem nebo několika tratěmi
najednou. Historicky a geograficky se přesto dá rozlišit neoficiálně několik
železničních tratí.
Veškerý provoz na železnici zajišťuje v zemi státní společnost Izraelské dráhy.
Všechny tratě této společnosti jsou dvoukolejné o rozchodu 1435 mm a jejich
celková délka je 913 kilometrů. Železniční síť je soustředěna v hustě osídlené oblasti
v příbřežní oblasti, odkud vede radiálně z Tel Avivu do mnoha směrů, včetně
expresního spojení s letištěm a hlavním městem. Pro nákladní dopravu má význam
spojení Aškelon-Ašdod-Kiryat Gat v Negevské poušti, a zčásti též průmyslová
železnice od Mrtvého moře k pobřeží. Do palestinských autonomií není železniční
spojení nabízeno.
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
Silniční doprava:
Izrael disponuje cca. 15.000 km komunikací, z
čehož je více než 4.200 km silnic meziměstského
charakteru. Silnice dálničního typu spojují Tel Aviv
s Jeruzalémem, Haifou a Beerševou. Dopravní síť
je v relativně dobrém stavu, ale kapacita hlavních
tahů stále zaostává za houstnoucím provozem.
Vláda se ji snaží postupně zvyšovat modernizací
a rozsáhlými investicemi. Nejvýraznějším řešením
je výstavba páteřní transizraelské dálnice mezi
oblastí Galilejského jezera a Berševou. Celková
délka provozované dálnice již dosahuje 324 km.
Dálnice byla budována privátně na principu BOT,
mýtné se vybírá na základě elektronického
sledovacího systému.
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
Silniční doprava:
Silnice a zpevněné cesty jsou prakticky jediným
dopravním spojením pobřeží s vnitrozemím,
osadami jak na izraelské, tak palestinské straně
hranice. V tomto případě vyniká silnice č. 60, která
spojuje Beerševu s Nazaretem, dvakrát protíná
Západní břeh a Palestinskou autonomii (MejtarBetlém a Ramalláh-Nábulus-Dženín). Na těchto
úsecích se střídají zákazy jízdy pro palestinské a
izraelské řidiče.
Pro vstup na palestinská území slouží Rafah a Erez
(Pásmo Gazy), Východní Jeruzalém->Ramalláh, Beit
Jalla-Betlém a několik menších na severu. Z
Jordánska lze vstoupit na Západní břeh po mostě
přes Jordán (Allenbyho most), jiný výstup Palestinci
nemají (přes Izrael nemohou). Hranice se Sýrií a
Libanonem jsou neprůchodné.
Logistické aspekty při obchodech s Izraelem
Celní omezení a
ochrana před
zavlečením škůdců
a chorob
•
•
•
Vzhledem k potřebě přísnější ochrany hranic, ale i
domácí produkce jsou izraelské celní předpisy velmi
přísné. Zcela zvláštní status platí pro průvoz do
Palestinské autonomie, do Pásma Gazy je nutno
mít zvláštní povolení. Vliv mají i náboženské
zvyklosti a zákazy.
Zakázány jsou dovoz a vývoz narkotik; zvláštní
dohled je uplatněn u mléka a mléčných výrobků,
čerstvého masa, a dále zbraní a munice, bankovek
cizích států, hracích automatů, pornografie.
Izrael je od června 2009 signatářem dohody o
ochraně proti zavlečení škůdců ISPM15, proto musí
být dřevěné obaly u zboží exportovaného do Izraele
také náležitě ošetřeny.
Děkuji Vám za pozornost !
Petr Rožek
Lektor ICC +
Poradce v mezinárodní dopravě
Download

Ing. Petr ROŽEK, PhD., expert na logistiku