Afrika
rozloha: 30 221 532 km2
počet obyvatel: 1 070 096 000
počet států: 55
Afrika (anglicky Africa, francouzsky
Afrique, portugalsky África, arabskyAfrīqiyā, amharsky‚ Äfəriqa, svahilsky
Afrika) je třetí největší kontinent po Asii
a Americe s celkovou rozlohou přes 30 500
000 km², což představuje 20,3 % celkového
povrchu souše na Zemi. Rozkládá se jižně i severně
od rovníku z většiny na východní polokouli. Z větší části je obklopena oceány, na
východě Indickým oceánem a na západě Atlantským oceánem. Na severu se nachází Středozemní moře, které odděluje Afriku od Evropy. V oblasti Suezské šíje
je Afrika spojena s Euroasijskou deskou. Velkou část Afriky tvoří pouště (Sahara,
Kalahari), polopouště a savany. V centrální části Afriky se pak nacházejí deštné
pralesy. V 55 afrických státech žije celkem přes miliardu obyvatel (2009), což
je 15 % celkové populace Země. Vzhledem ke složení obyvatelstva se Africe
přezdívá „černý kontinent“. Dle moderních poznatků je Afrika pravděpodobně
kolébkou, odkud vzešel člověk a odkud se rozšířil do ostatních částí planety.
• Nejvyšší hora: Kilimandžáro (Uhuru) 5895 m v Tanzanii
• Nejdelší řeka: Nil (–Kagera) – 6671 km
• Největší ostrov: Madagaskar – 586 690 km²
• Největší jezero: Viktoriino jezero (Ukerewe) – 69 485 km²
• Největší činná sopka: Kamerunská hora 4095 m (Kamerun)
• Největší poloostrov: Somálský poloostrov – 850 000 km²
• Nejlidnatější stát: Nigérie – 126 635 626 obyvatel
Zde je Afrika znázorněna především pyramidou a pouštními rostlinami, což je pro mnoho z nás asi nejlepším poznávacím znamením, ikdyž
v Africe je toho daleko víc včetně vysokých hor a deštných pralesů.
Exotické dárky
grafická úprava a tisk
Tiskárna a grafické studio
Amerika
rozloha: 42 549 000 km2
počet obyvatel: 910 720 000
počet států: 35
Amerika se skládá ze tří patrných
částí - Severní Ameriky, Střední Ameriky a Jižní Ameriky. Severní a Jižní
Amerika jsou považovány za dva samostatné kontinenty. Z geomorfologického hlediska se jedná o souvislou pevninskou masu,
která se nachází na třech litosférických deskách Severoamerické, Karibské (Středoamerické) a Jihoamerické. Celé území Ameriky leží na západní polokouli a zároveň (tak jako Afrika) na jižní i severní polokouli. Tradičním datem objevení Ameriky Evropany je rok 1492, kdy k břehům
tohoto světadílu pod španělskými vlajkami přirazila flotila vedená Kryštofem
Kolumbem. Z Evropy však s velkou pravděpodobností vstoupili na americkou
půdu jako první Vikingové, a to již o několik stovek let dříve.
Z fyzicko-geografického hlediska se rozlišuje Severní, Střední a Jižní Amerika,
které od sebe dělí Tehuantepecká, resp. Panamská šíje. Západní pobřeží Ameriky omývá Tichý oceán, východní Atlantický oceán, na severu světadíl zasahuje
též do Severního ledového oceánu. Amerika pokrývá 8,3 % povrchu Země (28,4
% pevniny) a žije v ní okolo 14 % lidské populace (900 milionů).
• Nejvyšší bod: Aconcagua (6 960 m)
• Nejdelší řeka: Amazonka (7025 km)
• Největší jezero: Hořejší(82 100 km²)
• Největší ostrov: Grónsko (2 166 086 km²)
• Největší stát: Kanada (9 984 670 km²)
Zde je tento kontinent představen především jako domovina Indiánů, kde
je typické tee-pee s totemem a klasické americké dřeviny Quercus palustris (dub bahenní) a Betula nigra (bříza černá) charakteristická kmenem
s výrazně se odlupující borkou (kůrou).
Exotické dárky
grafická úprava a tisk
Tiskárna a grafické studio
Antarktida
rozloha: 14 000 000 km2
počet obyvatel: cca 1000
Antarktida (název pochází z řečtiny a znamená „naproti Arktidě“, tedy v přeneseném významu „naproti severu“) je čtvrtý největší kontinent. Zároveň je tak
pojmenována jižní polární oblast rozprostírající se kolem jižního pólu Země.
Krajina i podnebí jsou v Antarktidě natolik drsné, že se tu žádní lidé nikdy neusadili natrvalo. Jedinými obyvateli tohoto kontinentu jsou vědci, kteří tu pracují
na výzkumných projektech.
Antarktický smluvní systém zmrazuje nároky států na území Antarktidy, zakazuje jakékoliv vojenské aktivity a také například zakazuje těžbu nerostných surovin (minimálně do roku 2048). K roku 2012 vzneslo územní nároky na Antarktidu 7 různých států, jejich požadavky jsou díky Smlouvě o Antarktidě zmraženy.
Antarktida má rozlohu 13 829 430 km², a to včetně šelfových ledovců a ostrovů. Rozloha bez nich činí 12 272 800 km². Nejvyšší horou je Vinson Massif v
Ellsworthově pohoří s nadmořskou výškou 4892 m. Průměrná nadmořská výška
kontinentu činí 1958 m včetně šelfových ledovců a 2194 m bez nich. Antarktida
je pátým největším světadílem na Zemi a je ze všech nejchladnější. Dosud nejnižší zaznamenaná teplota na světě, –89,2 °C, byla naměřena v roce 1983 na
ruské vědecké základně Vostok.
Zde je tento kontinent představen pouze jako fragment nehostinnými kameny
porostlými lišejníky a zbytky řas u jezírka, kde si musíme představit ledové kry
a tučňáky :-)
Exotické dárky
grafická úprava a tisk
Tiskárna a grafické studio
Asie
rozloha: 44 603 853 km2
počet obyvatel:
4 140 000 000
počet států: 48
Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který
tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř. Eurafrasie. Rozkládá se především
na východní a severní polokouli. Pokrývá 8,6 % povrchu Země (29,9 % souše) a
její obyvatelstvo představuje 60 % světové populace. Během 20. století se počet lidí
žijících v Asii téměř zčtyřnásobil.
• Nejvyšší hora: Mount Everest – 8850 m (Nepál, Čína, Himálaj) je současně
nejvyšší horou světa
•N
ejvyšší činná sopka: Ključevskaja – 4750 m (Rusko, Kamčatka)
•N
ejnižší bod: hladina Mrtvého moře – 400 m pod úrovní světového oceánu
(Izrael, Jordánsko)
•N
ejhlubší kryptodeprese: Bajkal – dno −1186,5 m pod úrovní hladiny oceánu
(Rusko) je současně nejhlubší kryptodepresí na světě
•N
ejdelší řeka: Chang Jiang – 6379 km (Čína) je 3. nejdelší řeka světa a s
průtokem 31 900 m³/s 4. nejvodnatější tok této planety
•N
ejvětší ostrov: Kalimantan nebo také (Borneo) – 725 460 km² (3. největší
ostrov světa)
•N
ejvětší poloostrov: Arabský poloostrov – 2 780 000 km²
•N
ejvětší jezero: Kaspické moře – 371 000 km² (největší jezero na světě)
•N
ejhlubší jezero: Bajkal – 1642 m (nejhlubší jezero na světě)
•N
ejlidnatější stát: Čína – 1 348 083 800 obyvatel (nejlidnatější stát na
světě)
•N
ejvětší stát: Rusko – 13 200 000 km² (asijská část; celé Rusko je největší
stát světa)
Zde je tento kontinent reprezentován klasickým japonským jezírkem s charakteristickou architekturou zvýrazněnou Ptačí bránou Torii, která tvoří vstup do tohoto
krásného světa.
Exotické dárky
grafická úprava a tisk
Tiskárna a grafické studio
Austrálie
(a Oceánie)
rozloha: 7 747 400 km2
počet obyvatel: 22 620 600
Austrálie, oficiálně Australské společenství, je stát na jižní polokouli nacházející
se na stejnojmenném kontinentu. Kromě pevninské části ho tvoří i velký ostrov
Tasmánie a množství menších ostrovů v Jižním,
Indickém a Tichém oceánu. Na severu sousedí s
Indonésií, Východním Timorem a Papuou Novou Guineou, na severovýchodě se
Šalamounovými ostrovy, Vanuatu a Novou Kaledonií a na jihovýchodě s Novým
Zélandem.
Australská pevnina je obydlena více než čtyřicet dva tisíc let domorodými obyvateli. Po ojedinělých návštěvách rybářů ze severu a evropských objevitelů a
obchodníků v sedmnáctém století byla v roce 1770 východní polovina pevniny
zabrána Velkou Británií, pobřeží osídleno transporty trestanců a 26. ledna 1788
vyhlášena jako kolonie Nový Jižní Wales. S nárůstem populace byly objevovány
nové oblasti a tak bylo během 19. století vytvořeno pět dalších samosprávných
britských zámořských teritorií.
1. ledna 1901 se šest kolonií stalo federací, čímž byl vytvořen Australský svaz.
Od té doby v Austrálii funguje stabilní liberálně demokratický politický systém
podobný politickému systému Kanady a dalších zemí. Hlavním městem je Canberra. V Austrálii žije přibližně 22 milionů obyvatel, převážně ve velkých pobřežních městech jako Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide a Darwin
Zde je tento kontinent reprezentován načervenalými kameny představující kromě Opery v Sydney jeden ze symbolů Austrálie, monolit Uluru (Ayers Rock),
posvátná oblast domorodců.
Exotické dárky
grafická úprava a tisk
Tiskárna a grafické studio
Evropa
rozloha: 10 180 000km2
počet obyvatel: 731 000 000
počet států: 46
Evropa je území brané buďto jako
jeden ze šesti světadílů v jejich
tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje
Severní ledový oceán, ze západu Atlantský
oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu
s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie
(o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus).
Jde o druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10 180 000 km² (asi 7 %
zemského povrchu), který je však zároveň druhý nejhustěji zalidněný (asi 72
obyvatel/km²), takže asi 718 000 000 obyvatel Evropy představuje přibližně
9,6% podíl na světové populaci (údaje k roku 2009).
Evropa je kolébkou tzv. západní civilizace. Evropské národy hrály dominantní
roli ve světovém dění cca od 16. století až po počátek století 20., ve kterém
byly zatlačeny do pozadí Spojenými státy americkými. Důvodem byla zejména
politická a národnostní roztříštěnost Evropy, na jejímž území se odehrály hlavní
boje obou světových válek a kterou po té druhé na čtyřicet let rozdělila železná
opona.
• Nejvyšší hora: Mont Blanc (Monte Bianco) 4807 m n. m. Savojské Alpy
• Nejdelší řeka: Volha (Rusko) 3534 km
• Největší ostrov: Velká Británie
• Největší jezero: Ladožské jezero (Rusko) 18 130 km²
• Největší činná sopka: Etna (Sicílie) 3329 m n. m.
• Největší město: Moskva
Zde je Evropa charakterizována „klasickou“ českou vesnicí...lípy na návsi,
dřevěné posezení a kaplička.
Exotické dárky
grafická úprava a tisk
Tiskárna a grafické studio
Slovanský ostrov
„Jsme pohané. Naším Bohem je příroda. Na to je potřeba si udělat
čas. Posadit se a naslouchat.“
Tento ostrov připomíná naši dalekou minulost, kdy tady žili naší předkové Pohané,
Keltové a Slované. Tímto jim vzdáváme úctu a památku. Nejstarší doklady přítomnosti člověka na území Hlučínska spadají do starší doby kamenné, a to do starého
paleolitu. Z té doby pochází nález pěstního klínu srdčitého tvaru s poškozenou bází,
kulturně odpovídající acheuléenu, jež byl nalezen na katastru obce Bohuslavice.
V době bronzové náleželo Slezsko k lužické kultuře. Archeologické nálezy dosvědčily,
že v předgermánském období obývali zemi také Keltové. Některé nálezy z pozdější
doby vykazují, že germánské a keltské etnikum spolu postupně splývalo v jeden lid.
Po této epoše Slezsko osídlil germánský kmen Silingů, jedna z větví Vandalů. Germánské osídlení Slezska přicházelo ze severu podél Odry a Visly. Silingové (německy
Silinger či Selinger) dali pravděpodobně zemi jméno; ve staroněmčině byl název
pro Slezsko Slesie(n). Vandalové odcházeli během tzv. stěhování národů nejčastěji
směrem na jih, přičemž však nemálo jich ve Slezsku setrvalo.
Mezi lety 550–600 se datuje příchod slovanských kmenů na území Slezska. Přicházející Slované žili pospolu se zbytky Germánů, což potvrdil i archeologický výzkum.
Naši předkové byli vyznavači pohanské víry. Jedná se o náboženství a kulty zahrnující
různé bohy, nadpřirozené bytosti, přírodní duchy, duše předků apod., které vyznávali
především staří Germáni, Slované, Keltové, Římané a jiné národy a kultury.
„Zemnice“ – Typickým domem pro „Rituální ohniště“ – Sloužilo jako místo k provádění rituálslovanské prostředí je zahloubená zem- ních obřadů spojených s přírodou, bohy, předky a různými
bytostmi.
nice.
Exotické dárky
grafická úprava a tisk
Tiskárna a grafické studio
Download

Afrika