Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787
Časový rozpis obhajoby maturitní práce 2014 – jarní termín
Třída L4., Učebna č.53 (L1)
Čtvrtek 29.5.2014
Čas obhajoby
Téma práce
11:40
Č. 4
12:00
Č. 9
12:20
Č. 18
12:40
Porada komise
Čas obhajoby
Téma práce
14:00
Č. 5
14:20
Č. 7
14:40
Č. 1
15:00
Č. 6
15:20
Porada komise
Maturanti
Vedoucí prací / oponent
Lukáš Jirásek
Renáta Sirůčková
Milan Čáslavský
Jindřich Svoboda
Lenka Svobodová
Jan Drahoš
Mgr. Blanka Wagnerová
Mgr. Libor Slanina
Ing. Vlasta Červenková
Mgr. Hedvika Landová
Ing.arch.Antonín Kustein
Mgr. Hedvika Landová
Maturanti
Vedoucí prací / oponent
Jakub Adam
Adam Hillebrand
Šarlota Luxová
Irina Šarová
Markéta Němcová
Jana Hlídková
Štěpánka Jarešová
Tereza Slezáková
Mgr. Hana Pinková
Ing.arch. Taťána Kusteinová
Mgr. Jiřina Morávková
Mgr. Libor Slanina
PaedDr. Jarmila Janoušková
Mgr. Michaela Šafrová
Ing. Dana Sováková
Mgr. Michaela Šafrová
Maturanti
Vedoucí prací / oponent
Martin Hloucal
Miroslav Čáp
Alžběta Štarhová
Daniela Třasáková
Tereza Dlouhá
Karolína Udržalová
Mgr. Jana Hofmanová
Mgr. Petra Smolová
Mgr. Jiří Bureš
Mgr. Petra Smolová
Ing. Blanka Černá
Mgr. Jana Košťálová
Maturanti
Vedoucí prací / oponent
Daniel Tichý
Filip Šimerda
Dominik Rouš
Jiří Sodomek
Jiří Samek
Josef Řehák
Ing. Jiří Machač
Mgr. Jana Košťálová
Ing. Marcela Červená
Ing. Jana Piechaczková
Mgr. Darina Vrzáňová
Ing. Ludmila Rejsková
Pátek 30.5.2014
Čas obhajoby
Téma práce
8:00
Č. 3
8:20
Č. 11
8:40
Č. 16
9:00
Porada komise
Čas obhajoby
Téma práce
9:40
Č. 19
10:00
Č. 17
10:20
Č. 2
10:40
Porada komise
Obhajoba v délce 20 minut se skládá ze dvou částí, a to prezentace v délce 5 minut a vlastní
obhajoby v délce 15 minut. Příprava žáků – 15 minut před prezentací. Žáci se dostaví 15 minut před
stanoveným časem obhajoby. Obhajoba probíhá před zkušební komisí.
Složení maturitní komise:
Předseda:
Ing.Evžen Havlík
Místopředsedkyně: Mgr. Jana Pospíšilová
Třídní učitelka:
PaedDr.Jarmila Janoušková
Zkoušející:
vedoucí práce-dle rozpisu
Přísedící:
oponent-dle rozpisu
V Hradci Králové 15.května 2014
Mgr. Nataša Ungermannová
ředitelka školy
Download

Rozpis obhajob maturitních prací třídy L4.