NABÍDK A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŽÁKY
A STUDENTY LAUDEROVÝCH ŠKOL 2014/2015
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o nabídce volnočasových
aktivit pro žáky základní školy a nižšího gymnázia.
V případě zájmu o některý z kroužků kontaktujte Gabrielu
Kučerovou na adrese: [email protected]
Kroužky se poprvé sejdou v týdnu od 15. září 2014.
Měsíční poplatek za kroužek je 200 Kč, za jazykový
kroužek 250 Kč.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
X
Angličtina pro MŠ a 1. třídu
Vyučuje: Zuzana Vaňková
Čas: úterý 12:30–13:15
Děti se hravou formou seznámí se
základními anglickými výrazy.
X
Angličtina pro 2. třídu
Vyučuje: Zuzana Vaňková
Čas: úterý 13:15–14:00
X
Leporelo
Vyučuje: Zuzana Vaňková
Čas: úterý 14:00–14:45
Leporelo je kroužek rozvíjející měkké
dovednosti, které dětem pomáhají
k úspěchu ve školním, osobním
a budoucím pracovním životě. Děti
budou rozvíjet svou kreativitu, emoční
inteligenci, učit se vyrovnávat se
změnami, řešit problémy, asertivně
jednat… A to vše hravou a zábavnou
formou. Dovednosti si děti osvojí
především pomocí sociálních her,
modelových situací a dramatizace.
X
Keramika
Vyučuje: Marek Dobeš
Čas: čtvrtek 15:30–16:30
Prací s hlínou se odreagujeme
od učení. Kreativitě se meze
nekladou.
X
Mozaika
Vyučuje: Gabriela Bimková
Čas: čtvrtek 14:00–17:00
V rámci Mozaiky děti zažijí setkání
s několika uměleckými obory
a v jednotlivých dílnách si je i mohou
vyzkoušet a uplatnit při nich svou
fantazii.
X
Paraša
Vyučuje: Helena Divecká
Čas: pondělí a čtvrtek 14:15–15:00
Pravidelné opakování hlavní události
dané paraši a vysvětlení s ní
spojených klíčových pojmů. Budeme
se zabývat hlavní myšlenkou a tím, co
je důležité pro náš život. Zaměříme se
také na základní modlitbu Šmone esre
i na to, jak jí rozumět.
X
Matematický kroužek
Vyučuje: Alena Koubíková
Čas: pondělí 14:00–14:45
Kroužek pro kluky a holky, které
zajímají taje matematiky, rádi
přemýšlejí a řeší zábavné úlohy,
logické hry, ale také obtížné příklady
a úlohy, na které v hodinách
matematiky není čas. Kroužek je
pro žáky druhých a třetích tříd.
X
Hebrejská konverzace
Vyučuje: Adam Coman
Čas: středa 14:30–15:15
Základy konverzace v hebrejštině.
Děti si procvičí ve škole naučené
výrazy v jednoduchých obratech.
X
Flétna
Vyučuje: Tomáš Fingerland
Čas: pondělí 13:30–15:45
(à 45 min., dle pokročilosti)
X
Orchestr a pěvecký sbor
Vyučuje: Tomáš Fingerland
Čas: pondělí 15:45–17:00
V orchestru je vítán každý, kdo hraje
na nějaký hudební nástroj. Učíme se
improvizovat, ale i hrát podle zápisu.
Starší a zkušenější hrají spolu se
začátečníky. Naším letošním cílem
je mimo jiné připravit vystoupení
na festival „Devět bran“.
Pěvecký sbor. Zažijte svůj hlas
a prožitek z rezonance. Objevte
svůj tón. Zpívejte dvojhlas a trojhlas.
Spojíme se s orchestrem a společně
budeme reprezentovat školu.
X
Sportovní hry
Vyučuje: Alena Koubíková
Čas: středa 13:15–14:00
Cvičení pro holky i kluky zaměřené
na komplexní pohybový rozvoj.
Zábavné a netradiční sportovní
a míčové hry s tanečními
a gymnastickými prvky. Základy
kolektivních her, jako je basketbal,
florbal, volejbal a samozřejmě různé
druhy všemi tak oblíbené vybíjené.
X
Krav maga (bojové umění)
pro 1. stupeň
Vyučuje: David Bohbot
Čas: středa 16:00–17:00
Krav maga je izraelská speciální
sebeobrana a útok, založené
na velice jednoduchém, ale účinném
principu; používá se v izraelské
armádě.
X
Volná tvorba
Vyučující: Carolina Sidonová
Čas: pondělí 14:00–15:20
Kroužek zaměřený na spontánní
přístup k tvořivosti. Žáci budou tvořit
v exteriéru i interiéru a seznámí se
s různými výtvarnými technikami.
V kroužku budeme propojovat různá
témata s přesahem do jiných oborů,
jako je hudba, literatura a přírodopis.
X
Tvoříme s židovskou tematikou
Vyučuje: Carolina Sidonová
Čas: pondělí 15:30–16:50
Žáci se různými výtvarnými
technikami postupně seznámí
s tematikou židovských svátků, tradic
a uměleckých hodnot.
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
X
Chmeláci
Vyučuje: Pavlína Jiroušková
Čas: po dohodě s přihlášenými
Poznáváme přírodu, děláme
přírodovědné pokusy, chodíme
na výstavy a sledujeme své
ekologické stopy.
X
Dramaťák
Vyučuje: Magdalena Gracerová
Chrzová
Čas: středa 15:30–17:00
Dramaťák hravou formou rozvíjí
schopnost koncentrace, fantazii,
tvořivost a komunikativní dovednosti.
Vede žáky k tomu, aby lépe poznali
sebe sama a okolní svět, a získávali
tak dovednosti a prostředky ke
kultivovanému a přirozenému
sebevyjádření.
X
Divadlo v AJ
Vyučuje: Klára Synková
Čas: po dohodě s přihlášenými
V kroužku nastudujeme
zjednodušenou divadelní hru
v angličtině. Budeme se věnovat
výrobě masek a kostýmů, hrám, které
rozvíjejí kreativitu a improvizaci,
analýze postav a jejich uchopení atd.
Cílem kroužku je získat sebevědomí
v používání angličtiny jako prostředku
komunikace.
X
Knižní vazba a ilustrace
pro nižší gymnázium
Vyučuje: Carolina Sidonová
Čas: po dohodě s přihlášenými
Kroužek, ve kterém se žáci naučí
základní vazby knih. Seznámí se
s řemeslem knižní vazby. Žáci si
svážou vlastní skicák a vytvoří vlastní
autorskou knihu s ilustracemi.
X
Základy grafických technik
Vyučuje: Carolina Sidonová
Čas: po dohodě s přihlášenými
Kroužek zaměřený na grafické
techniky. Žáci se seznámí se základy
grafických technik, vyzkouší si linoryt,
hlubotisk a sítotisk. Na konci každého
pololetí vzniknou výstupy ve formě
portfolia každého žáka s ukázkami
jeho prací.
X
Krav maga (bojové umění)
pro gymnázium
Vyučuje: David Bohbot
Čas: středa 17:00–18:00
Krav maga je izraelská speciální
sebeobrana a útok, založené
na velice jednoduchém, ale účinném
principu; používá se v izraelské
armádě.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VAŠICH DĚTÍ POVEDOU
Gabriela Bimková je učitelkou
I. stupně na LŠ. Ve volném čase se
zabývá nejrůznějšími uměleckými obory.
David Bohbot se trénování krav
maga věnuje již několik let, je držitelem
trenérských zkoušek.
Adam Coman vyučuje druhým
rokem děti z LŠ, kteří doma mluví
hebrejsky. Hodiny hebrejštiny vyučuje
i na gymnáziu. Zkušenosti má i s výukou
na Lauderových školách v Bukurešti.
Helena Ester Divecká učí děti
I. stupně LŠ podle programu Tal AM,
vytváří projekty k oslavě svátků. Hraje
na ukulele, piano, kytaru a všechny
rytmické nástroje.
Marek Dobeš je keramik tělem i duší.
Několik let vede kroužek keramiky
na Klamovce. Na našem gymnáziu učí
výtvarnou výchovu.
Tomáš Fingerland. Absolvent
konzervatoře, hlavní obor violoncello.
Multiinstrumentalista. Pedagog
a zakladatel hudební školy La škola.
Magdaléna Gracerová Chrzová.
Vystudovala herectví na konzervatoři
v Praze a dramatickou výchovu
na DAMU. Jako herečka účinkovala
v divadle, televizi i filmu. Pedagogické
činnosti se věnuje od roku 1996, nejprve
na základní umělecké škole, na UJAK
Praha a v současné době učí na DAMU.
V letech 2000–2001 absolvovala ve
sdružení Fokus Praha kurz dramaterapie.
Pavlína Jiroušková učí na našem
gymnáziu biologii a chemii. Poznávání
živé a neživé přírody je pro ni
celoživotním koníčkem, do něhož ráda
studenty zapojí.
Alena Koubíková se od útlého dětství
věnuje sportovním aktivitám. Vystudovala
učitelství pro 1. stupeň se specializací
na tělesnou výchovu. Sport je pro ni
důležitou součástí života. Vyučuje
matematiku podle metody profesora
Hejného.
Carolina Sidonová. Výtvarnice, která
vystudovala knižní vazbu na Fakultě
designu a umění na ZČU v Plzni. Šest
let se živí sítotiskem, pořádá workshopy
a tiskne s dětmi v nízkoprahových
klubech. V minulém roce vedla výtvarný
kroužek na LŠ, kdy s dětmi uskutečnila
mimo jiné výtvarný happening na Lag
ba Omer. K vidění na stránkách školy
je také video purimového příběhu, které
děti pod jejím vedením vytvořily.
Klára Synková vyučuje na LŠ
a Katedře anglického jazyka a literatury
PedF UK. Kromě anglického jazyka,
literatury, literární kritiky a dramatické
výchovy má 15 let taneční průpravy,
včetně muzikálového tance, hudební
vzdělání a věnuje se skloubení tvořivých
aktivit a vzdělávání.
Zuzana Vaňková je učitelka I. stupně
a angličtiny. Toho času je na mateřské
dovolené.
Download

Kroužky 2014/2015