omítky tmely stavební chemie
fasády anhydritové podlahy
sádrové omítky
technologický postup provádění
KVK 0625 sádrová lehčená omítka
KVK 0625 sádrová lehčená omítka
Použití
0625 KVK sádrová lehčená omítka - strojní a ruční, je určena pro provádění vnitřních jednovrstvých sádrových
omítek v obytných a veřejných objektech, v hotelích, nemocnicích, školách, apod. Může být nanášena jak na stěny, tak i na stropy, v místnostech s normální vlhkostí vzduchu, ale i v kuchyních i v koupelnách. Je určena pro
použití na vápeno-pískové, plné i thermoizolační cihly, beton nebo lehčený beton.
Vlastnosti
KVK sádrová lehčená omítka - strojní a ruční je moderním materiálem, vyrobeném na bázi přírodní a syntetické
sádry. Odpovídající kombinace těchto dvou pojiv nám umožní získat omítku s vynikajícími užitkovými parametry – větší mechanická odolnost a nižší nasákavosti. Díky tomu povrch hotové omítky je více odolnější vůči
činitelům, spojených z každodenním využíváním místnosti. Použití lehkých minerálních výplní umožňuje zlepšit
opracování povrchu během provádění a také zvýšit vydatnost omítky. Ve spojení se strojním způsobem aplikace
to zajišťuje rychlý postup při vykonávání omítkových prací i jejich nákladů. Povrch hotové omítky je rovný, hladký,
tvrdý a splňuje zcela vlastnost dokonalého podkladu pod malbu, tapetování a pokládání keramických obkladů.
Použití sádrové omítky zaručuje příznivé mikroklima v místnostech, pozitivně působí na zdraví a vnitřní pocit
člověka. Vrstva omítky je charakteristická také svými příznivými parametry z ohledem na tepelnou izolaci a je
zcela nehořlavá.
Skladování a doprava
Záruční doba je 3 měsíce od data výroby, umístěného na obalu. Materiál je třeba převážet a skladovat v suchu,
v těsně uzavřených pytlích, na paletách. Chránit před vlhkostí.
balení
Papírové pytle 30 kg; volně v silech. Paleta: 1200 kg v 30 kg pytlích.
technické parametry
Poměry směsi: cca 0,7 l vody na 1 kg
Vydatnost: 100 kg omítky = cca 125 l hotové směsi
Doba zpracovatelnosti omítky: 240 ±30 minut (v závislosti na době a podmínkách skladování, teploty
a vlhkosti místnosti )
Doba vlastní práce: > 50 minut
Přilnavost k podkladu: ≥ 0,1 N/mm2
Pracovní podmínky: teplota podkladu a okolí : od +5 oC do +25 oC, vlhkost v místnosti: do 70%
Minimální tloušťka vrstvy: 8 mm
Maximální tloušťka vrstvy na stěně: 30 mm
Maximální tloušťka vrstvy na stropě: 15 mm
2
technologický postup provádění
sádrové omítky
1
1. Příprava podkladu:
Podklad by měl být připraven tak, aby nemuselo být do hotové provedené omítky zasahováno. Tedy provedené instalace, zastěrkované překlady
z jiného materiálu (např. beton, ocel) atd. Stěrkování je možné provést
materiálem 0625 KVK Sádrová lehčená omítka s vloženou omítkovou plochou alkalivzdornou síťovinou. Podklad musí být suchý, čistý, nemastný.
Penetrace se provádí na savý podklad (cihla, porobeton) přípravkem Penetrolmix S 8202A, hladký podklad (beton) přípravkem KVK Penetrace AS
nebo KVK Kotvící nátěr.
2. Nanášení omítky:
Po zaschnutí penetrace (cca 24 hod.) je možné ručně nebo strojně nanášet omítku KVK 0625 Sádrová lehčená omítka v požadované vrstvě
2
3. Stahování omítky:
Po nanesení požadované vrstvy dlouhou hliníkovou latí stáhneme omítku
do roviny.
4. Utažení omítky:
Pokud je omítka na hrubo srovnána cca po 20 – 40 minutách podle teploty a vlhkosti (20 oC a 65% obvykle 20 min.) je možné omítku utáhnout
hliníkovou raklí (péro).
3
4
5
5. ,,Vytažení mléka“:
Po cca dalších 20 – 40 min. je potřeba před finálním uhlazením z omítky
vytáhnout tekutou sádru tzv. ,,mlíčko“. Toto provádíme formou filcování s
hladítkem s houbou.
6. Finální uhlazení:
Finální uhlazení provedeme opět po zavadnutí cca 20 – 40 min. Finální
uhlazení opět provádíme hliníkovou raklí (pérem). Tímto krokem veškeré
zpracování omítky končí a omítka by měla být po tomto kroku naprosto
rovná a hladká.
Upozornění:
Při zpracování omítky hraje velkou roli teplota a proudění vzduchu. Proto
by se omítka měla zpracovávat až jako finální krok na stavbě. Rozhodně
by měly být osazeny výplně otvorů a teplota v místě nanášení by se měla
pohybovat okolo 20 oC. Nízká teplota prodlužuje dobu zavadání a proudění vzduchu či průvan může způsobit nerovnoměrné vadnutí. V místech s
vysokým prouděním vzduchu bude hůře zpacovatelná (mohou se tvořit
vzduchové kráterky) a na druhé straně plochy s nižším prouděním může
být zavadání opět rozdílné.
Přejeme Vám úspěšnou a kvalitní aplikaci s produkty KVK.
6
Pro doplňující informace kontaktujte prosím odborný servis KVK
Čechy: +420 737 208 338
Morava: +420 603 486 022
www.kvk.cz
3
Vážené zákaznice, vážení zákazníci,
Další info rovněž v našich informačních materiálech:
zákazníkům, tak abychom Vás uspokojili naším kvalitním produktem, tj.
výrobkem
Naše veřejná komunikace DNA nás zaměstnance KVK
lepší práci a bude nám tento závazek být pracovitý,
bude zavazovat
Dostává se Vám do rukou náš nový ceník na období
až
Aplikační příručka – Jádrové
omítky
nápaditý a ambiciózní připomínat.
Tento ceník jsme pro Vás připravili tak, aby byl pro Vás užiNová podoba ceníku souvisí se změnami, které
době proběhly
uvádíme i technické informace o našich
vatelsky přátelštější, proto
společnosti. Věříme, že se tyto změny personální, procesní a další
výrobcích a praktické tabulky o vydatnostech balení. Dalším významným
O ostatních materiálech KVK se dozvíte v následujících informačních materiálech:
projeví
kvalitnějším produktu pro Vás. Máme na čem stavět. Naše
momentem je, až na pár výjimek, zachování našich cen pro Vás.
ryze česká firma, která vznikla
minulého století, má již dlouholenárůstem vstupních nákladů se vyrovnáme zvýšenou efektivitou,
což nám příručka
Aplikační
Leták
produktů pro stavebnictví. Baví nás vytvářet hodnoty
tou tradici
umožní nepřevádět negativní cenové dopady na Vás, naše zákazníky.
– Sanace
a renovace
objektů
– Sanace vlhkéhoTento
zdiva
a renovace
objektůlet, nemyslím
bez zdiva
tolerance.
Myslíme si,historických
že máme kvalitní
předpoklady pro naplňování
ceník
má odlišnouhistorických
podobu od minulých
např. jenvlhkého
našeho DNA přístupu.
to, že zahrnuje výše uvedené technické informace a praktické tabulky,
Ladislav Zmuda
– Tmely,
spárovací
hmoty
a
silikony
– Štuky a stěrkymyslím zejména i jinou grafiku. Všimněte si, prosím, šroubovice,
Snažíme se být lepšími a pro Vás, naši vážení zákazníci, být ještě atrakkterá
generální ředitel
tivnějšími. Věříme, že to je cesta
a rozšíření vzájemné spolupráce.
je nahmoty
titulní stránce
a znázorňuje DNA. Nikdo ho nemáme
jako chemie
–stejné,
Stavební
– Tmely, spárovací
a silikony
lidé jsme proto jedineční. My
usilujeme o to, abychom měli jednot – Betony a samonivelační
Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a zdaru
roce!
procesům ve firmě a
né a jedinečnéhmoty
DNA
dovolte mi, abych Vám na začátku mého úvodního slova poděkoval za do-
kvalitní spolupráci, věrnost a oddanost, kterou jste nám věnovali.
Leták – Jádrovésavadní
omítky
– Stavební chemie
Liberec
Děčín
Jablonec n. Nisou
Ústí n. Labem
Semily
Teplice
Česká Lípa
Most
Trutnov
Litoměřice
Chomutov
Mladá Boleslav
Jičín
Náchod
Mělník
Louny
Karlovy Vary
Jeseník
Hradec Králové Rychnov n. Kněžnou
Sokolov
Nymburk
Kladno
Cheb
Pardubice
Rakovník
Praha
Bruntál
Kolín
Ústí n. OrlicíŠumperk
Beroun
Kutná Hora Chrudim
Plzeň
Rokycany
Tachov
Benešov
Svitavy
Olomouc
Příbram
Havlíčkův Brod
Písek
Klatovy
Tábor
Blansko
Pelhřimov Jihlava
Brno
Třebíč
Prachatice
Nový Jičín Frýdek - Místek
Prostějov
Kroměříž
Strakonice
Jindřichův Hradec
České Budějovice
Karviná
Ostrava
Přerov
Žďár n. Sázavou
Domažlice
Opava
Vsetín
Zlín
Vyškov
Uherské Hradiště
Hodonín
Znojmo
Český Krumlov
Břeclav
Obchodní zástupci:
Obchodní zástupci
+420 737 208 337
+420 603+420
560 181
737 208 337
+420 737 208 337
+420 603 560 181
+420 739 384 521
Objednávky:
+420 737 202 167
+420 737 202 175
+420 737 208 305
+420 737 202 +420
167 737 208 323
+420 737 202 160
+420 739 384 545
+420 737 208 305
+420 739 384 514
+420 737 208 337
+420 737 202 160
+420 739 384 521
+420 739 384 514
tel.:
+420 499 455 212
tel.:
+420 499 455 208
fax:
+420 499 455 112
mobil: +420 737 202 163
e-mail: [email protected]
+420 737 202 175
+420 737 208 323
+420 739 384 545
Použité symboly
Balení:
Použití:
Aplikace:
25
pytel kg
ruční
vnitřní
10kg
10l
kbelík kg, l
ruční (nátěr)
vnitřní i vnější
5kg
5l
kanystr kg, l
strojní
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
543 61 Kunčice nad Labem 150 e-mail: [email protected], [email protected]
silo
telefon: +420 499 455 111 fax: +420 499 455 113
Barva:
bílá
Výrobní závody:
K - Košťany
E - Dětmarovice
U - Kunčice nad Labem
www.kvk.cz
zelená linka: 800 158 527
Download

sádrové omítky - Krkonošské vápenky Kunčice