1.5.
[email protected]
tel.: 518 384 811
www.bzenec.cz
(ČT) 9:00–17:00 Prvomájová výstava vín – výroční 60. ročník ve sklepních prostorech pod sokolovnou. K poslechu i tanci hraje CM Friška z Kyjova. Vstupné
vč. skleničky, katalogu, ochutnávky vystavovaných vín.
vstupné 250 Kč
31.5.
(SO) 10:00–20:00 Den otevřených sklepů ve Bzenci – pořádá město Bzenec ve
spolupráci s místními firmami a vinaři. Předprodej v infocentru Bzenec, na místě
na nádvoří bzeneckého zámku a u vinařů.
vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč
Loutkové divadlo Kašpárek
areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec
[email protected] (principál)
www.kasparek.webzdarma.cz
11.5.
Ratíškovice
U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
tel.: 518 367 236
[email protected]
8.5.(ČT) 31. ročník Pochod kolem Ratíškovic – start v areálu Baník Ratíškovice.
11.5.
(NE) v 15:00 h Den matek v areálu Baník Ratíškovice
24.5.
(SO) v 17:30 h Zpívání pod Náklem – zpívání mužských a ženských sborů
v areálu vinných sklepů na Slavíně.
25.5.(NE) 100. let založení Jednoty Orla – slavnost v areálu Jednoty Orla Ratíškovice.
31.5.(SO) Den dětí – pořádá T Machinery a.s. v areálu Baník Ratíškovice.
Skalka
Skalka 69, 696 48 Ježov
tel.: 518 626 227
[email protected]
tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
[email protected] (divadlo)
Skoronice 47, 696 41 Skoronice
31.5.
Hovorany
Vinný sklep Krýsa
Kostelec u Kyjova
tel.: 733 791 612 (Lucie Hýblová)
[email protected]
3.5.
(SO) ve 14:00 h Výstava vín – 4. ročník ve Vinném sklepě Krýsa v Kostelci
u Kyjova. Zajištěna je ochutnávka místních vín, grilování a cimbálová muzika.
Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice
[email protected]
3.5.
18.5.
24.5.
30.5.
[email protected]
tel.: 724 760 296
www.milotice.cz
(SO) v 15:00 h Pálení čarodějnic – pořádá SDH Milotice na kopci na Záluží.
(NE) v 15:00 h Zpívání mužských sborů – pořádá Obec Milotice a MS Milotice,
Státní zámek Milotice.
(SO) v 17:00 h Carmina Vocum – oranžerie Státního zámku Milotice
(PÁ) v 17:00 h Vernisáž výstavy RRAJM: fotografie Václava Fišera – pořádá
obec Milotice v Penzionu u zámku. Výstava potrvá do 30.6. (PO).
Moravany
Moravany 73, 696 50 Moravany
tel.: 518 617 530
[email protected]
7.6.
(SO) v 15:00 h Koláčkové zpívání – zve OS Ženský pěvecký sbor Moravjanky za
KD v Moravanech u Kyjova. Vystoupí: Děvčice z Vonice, ŽPS Marijánky z Vacenovic, ŽPS Lipina z Hroznové Lhoty, ŽPS Moravjanky, MPS Paniháj. K poslechu
i k tanci bude hrát Horňácká cimbálová muzika Libora Supa. Během programu
můžete ochutnávat zdarma výtvory místních i přespolních hospodyněk. Místní
vinaři pro vás přichystali ochutnávku vín.
Mouchnice
Mouchnice 7, 683 33 Nesovice
tel.: 517 367 428
[email protected]
9.5.(PÁ) Vítání občánků spojené se Dnem matek na společenském domě.
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava s VSP bandem na Výletišti – dobrou náladu
vemte s sebou, občerstvení zajistíme.
Vinařský spolek Skoronice, o. s.
Hovorany 45, 696 12 Hovorany
tel.: 518 375 102, 518 375 328
[email protected]
10.5.(SO) Běh naděje – pořádá TJ Sokol Hovorany.
11.5.
(NE) v 15:00 h Maminkám k svátku – oslavy svátku matek na sokolovně v Hovoranech, pořádá Kulturní komise při OÚ v Hovoranech.
17.5.(SO) Regionální výstava vín spojená s Celostátní výstavou vín z málo pěstovaných odrůd – pořádá Spolek Hovoranských vinařů na sokolovně v Hovoranech.
23.5.(PÁ) Noc kostelů – pořádá Římskokatolická farnost Hovorany.
24.5.(SO) Dětské folklórní odpoledne – pořádá Kulturní komise při OÚ v Hovoranech.
[email protected]
31.5.(SO) Dětský den „Návštěvníci z vesmíru“ – do mysliveckého areálu ve Žlebech
vás zve MS Habřina Nechvalín a Rada obrany Země. Země je v ohrožení ... přijďte nám pomoci zachránit Zemi! Záchraná mise začíná ve 14:00 h. Uvítáme pozemšťany i jiné obyvatele (a dobyvatele) z vesmíru. Je připraveno mnoho soutěží
a bohaté občerstvení.
31.5.
(NE) v 15:00 h a v 16:00 h Jak Kašpárek učil čerty zpívat – pohádka v divadélku
v areálu zámku.
vstupné dobrovolné
tel.: 602 501 569
tel.: 605 206 541
[email protected]
(SO) ve 14:00 h Otevřené sklepy Skoronice aneb vítejte v obci Jízdy králů – během celého dne je pro vás připraven bohatý doprovodný program, u sklepů vám
zazpívá mužský pěvecký sbor z Boršova a od 18:00 h vás pobaví CM Kyjovsko
s možností posezení a pokračování v ochutnávce vín či zábavě do pozdních nočních hodin. Po celý den budete mít možnost ochutnat v jednotlivých sklepech
drobné krajové pochutiny a nebudou chybět ani speciality z udírny či grilované
selátko. Akce se bude konat za každého počasí. V ceně: vstup, sklenička, průvodce, ochutnávka ve všech otevřených sklepech zdarma a vstup na CM.
vstupné 300 Kč muži, 200 Kč ženy
Sobůlky
Sobůlky 105, 697 01
tel.: 518 622 425
[email protected]
3.5.
17.5.
(SO) ve 14:00 h Výstava vín – pořádá Vinařský spolek Sobůlky ve spolupráci
s Obcí Sobůlky v kulturním centru obce. Od 17:00 h bude k tanci i poslechu hrát
CM Mládí z Čejče. Občerstvení zajištěno.
(SO) v 18:30 h III. ročník Citellus metal rock fest – v kulturním centru obce
Sobůlky vystoupí tyto hudební skupiny: Kern, Exargema, Abi – Gail a Herold.
vstupné 200 Kč
Stavěšice
Stavěšice 9, 696 38 Strážovice
tel.: 518 622 152
[email protected]/stavesice
2.–4.5.(PÁ–NE) Sjezd rodáků: Oslavy 625 let obce Stavěšice
2.5.
(PÁ) v 18:00 h Stavění máje; ve 20:00 h Taneční večer (hraje Martin Motýl v hospodě u hřiště).
3.5.
(SO) v 13:30 h Hodová mše svatá; ve 14:30 h Povolení hodů a průvod po dědině;
ve 20:00 h Hodová zábava (hraje DH Dambořanka).
4.5.
(NE) v 10:30 h Mše v kapli sv. Floriána; ve 14:00 h Kulturní program (účinkují:
Nenkovjánek, CM Babí lom, stavěšáci a rodáci v areálu u hospody).
Doprovodný program:
▶ Muzeum – otevřeno (SO) 9:00–12:00
▶ Bývalá třída školy – otevřeno (SO) 9:00–12:00 (výstavky prací, fotografií, obrazů a historických dokumentů)
▶ Suvenýry: Almanach Stavěšice 1990–2014, Kniha Stavěšice 610 let, pohárky, trička...
Svatobořice-Mistřín
696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 518 620 217, 777 948 493
[email protected]
2.5.
3.5.
10.5.
(PÁ) v 19:00 h Divoké kočky – travesti skupina s novým programem v KD; předprodej na tel.: 777 948 493.
vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
(SO) v 13:00 h Košt vína od profesionálních i drobných vinařů – k tanci i poslechu bude hrát CM z Milotic v areálu Vinařství Josef Dufek; grilované a regionální
speciality.
(SO) v 15:00 h Den matek – Sokolovna
MC Krteček ve Svatobořicích-Mistříně
696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 777 817 102 (Lenka Novotná)
[email protected]
1.,8.5.
(ČT) Zavřeno
5.,7.5.
(PO,ST) 9:00–11:00 Výroba přání ke Dni matek
12.,14.,15.5. (PO,ST,ČT) 9:00–11:00 Malujeme rodinu ke Dni rodiny
18.5.
(NE) v 15:00 h Oslava Dne rodin – v zahradě za domem s pečovatelskou službou ve Svatobořicích-Mistříně. V případě nepřízně počasí na Sokolovně ve Svatobořicích. Program: Dětské kočovné divadýlko z Kyjova s pohádkou, výstava
výtvarných prací dětí z MŠ a MC na téma Má rodina, ochutnávka oblíbených
rodinných pochutin, piknikový táborák, malování na obličej a spoustu dalšího.
20.5.
(ÚT) 18:00–21:00 Háčkování jarních čepiček – s sebou přízi a vhodný háček na
háčkování. Tvoření pro dospělé a jejich děti od 10 let.
26.,28.,29.5. (PO,ČT) 9:00–11:00, (ST) 9:00–11:00, 16:00–18:00 Bonbónové tvoření
Šardice
Šardice 601, 696 13 Šardice
[email protected]
1.5.
[email protected]
tel.: 518 624 525
www.sardice.cz
(ČT) ve 14:00 h Malování pískem – pořádá Dia klub Šardice před Augustiniánskou rezidencí.
2.5.
(PÁ) 9:00–15:00 Do přírody s myslivcem – pořádá Pro přírodu a myslivost Šardice, zahájení v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice. Cílem je přiblížit
dětem myslivecké aktivity a jejich význam v přírodě, prezentovat projekt Wildlife
Estates Label (podpora šetrného hospodaření).
3.5.
(SO) v 13:00 h Šardické slavnosti vína – výstavu vín pořádá Mendelův vinařský
spolek Šardice v Obecní hale U Orla, možnost venkovního posezení v areálu za
starou školou. K ochutnávce připravena vína od vinařů ze Šardic a okolí, k dobré
náladě hraje CM.
10.5.(SO) Pochod za zdravím + Běh naděje – pořádá Kulturní komise a FoS Šardičan, sraz účastníků ve 14:00 h u cyklostezky, občerstvení v cíli zajištěno.
17.5.
(SO) 13:00–18:00 Soutěž ,,Zlatá srnčí trofej“ – pořádá Pro přírodu a myslivost
Šardice v Ekocentru pro informace a poradenství Šardice. Soutěž v oblasti znalostí myslivosti a ochrany přírody a krajiny, úspěšní účastníci budou reprezentovat na Okresním kole této soutěže.
18.5.(NE) Otevření místní vinařské stezky – pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice, sraz na kolech u Rezidence ve 14:00 h.
23.5.
(PÁ) v 18:00 h Noc kostelů – pořádá Římskokatolická farnost Šardice v kostele sv. Archanděla Michaela v Šardicích, připraven bohatý program s prohlídkou
kostela.
30.5.
(PÁ) v 19:00 h Hudba potichu a nahlas – koncert pořádá Vlastivědná komise
obce Šardice k zahájení turistické sezony expozic v Augustiniánské rezidenci.
30.5.(PÁ) propagační Výstava drobného zvířectva pro děti – pořádá Český svaz chovatelů Šardice na školním dvorku a je přístupná po celý den.
31.5.(SO) Florbalový turnaj pro děti – pořádá DMFC Šardice.
31.5.
(SO) ve 14:00 h Westernové odpoledne na ranchi Marco – pořádá Zdeněk Varmuža, připraven bohatý program, westerové oblečení vítáno.
Kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
tel.: 518 628 296
[email protected]
6.5.(ÚT) Zájezd do Kroměříže – odjezd ve 12:00 h od pekárny v Okružní ul. Zájemci se mohou přihlásit u paní Tesařové, Bzenecká ul. 328.
11.5.
(NE) ve 14:00 h Svátek matek – vystoupení MŠ v kinosále KD.
14.5.(ST) Koupání v maďarských lázních Gyor – odjezd v 6:00 h od pekárny
v Okružní ul. Zájemci se mohou přihlásit u paní Tesařové, Bzenecká ul. 328.
8.6.
(NE) v 15:00 h Koncert ke 20 letům DH Gloria – ve farním dvoře, za deštivého
počasí v kinosále KD. Předprodej vstupenek v infocentru.
vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč
OS Babule, Vřesovice u Kyjova
tel.: 732 201 401
[email protected]
Kam v Kyjově
www.babule.websnadno.cz
24.5.(SO) Dětský den ve Vřesovicích: Olympijské hry 2014 – pořádá OS Babule,
obec Vřesovice, TJ Sokol Vřesovice, SDH Vřesovice; táborová základna pod rybníkem (směrem k přehradě, podle značení). Program: 14:00–14:30 zahajovací
ceremoniál; 14:30–17:00 soutěže; 17:00–17:30 předávání olympijských medailí;
17:30–18:00 závěrečný ceremoniál. Hry se konají za každého počasí. Odměna
pro sportovce, občerstvení zajištěno.
a okolí
květen 2014
Žádovice
Měsíčník
společenského dění
Žádovice 89, 696 49
tel.: 518 626 127
[email protected]
16.–18.5.
16.5.
17.5.
18.5.
31.5.
(PÁ–NE) Žádovská pouť
(PÁ) v 16:00 h Myslivecké speciality na myslivně
(SO) 14:00–24:00 Putování za vínem Slovácka v KD – příjemnou zábavu zpestří
CM a gastronomická specialita grilované sele. Vstupné zahrnuje volnou degustaci všech vzorků, poukaz na nákup vína v hodnotě 50 Kč, degustační skleničku,
katalog prezentovaných vín.
vstupné 290 Kč
(NE) dopoledne mše svatá
(SO) 10:00–17:00 Bazárek dětského oblečení, hraček a jiných potřeb – pořádá
Klub maminek ze Žádovic v prostorách OÚ Žádovice. Sběr zboží bude probíhat
29.–30.5. (ČT–PÁ) 16:00–18:00.
www.mestokyjov.cz
3.5.
(SO) v 16:00 h Osvobození Kyjova – bojová ukázka na Masarykově náměstí
v rámci projektu „Kyjov – město válečných hrdinů“. Vojensko-historická vzpomínková akce k výročí osvobození města Kyjova, 70. výročí odbojové skupiny
Carbon – Bohuslavice a památky válečných hrdinů z II. sv. války. Do bojové
ukázky bude zapojeno okolo stovky účastníků i vojenská technika. V prostoru
za DK Kyjov budou vojenská ležení k veřejné prohlídce od 10:00 h. V souvislosti
s touto akcí upozorňujeme veřejnost na omezený provoz na Masarykově náměstí
během celého dne.
8.5.
(ČT) v 16:00 h Koncert „Vyšla hvězda na kraj světa“ (Písně posvátné ze sbírky
Františka Sušila) – pořádá Ženský sbor Tetky z Kyjova ve spolupráci s městem
Kyjov v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. Účinkují pěvecké sbory: Tetky z Kyjova, Mužský sbor z Kyjova, Zpěvulenky z Čeložnic, Děcka ze Skoronic
a sólisté: Bohdana a Ema Menšíkovy, Jana Neničková, Yvona Kalábová, Jan
Gajda, Ludvík Běťák a Jiří Petrů s muzikou. Slovem provází Ludvík Běťák. Po
skončení koncertu následuje v prostorách Radniční galerie od 17:00 h vernisáž
výstavy obrazů pražského malíře akad. mal. Karla Práška.
(PÁ) 17:00–0:00 výstava „Kde se pivo vaří“ – výstava historických pivních etiket,
lahví a reklamních tabulí v rámci Festivalu muzejních nocí v Galerii Komunitního centra. Občerstvení zajištěno (čepování piva). Samotná výstava potrvá do
30.6. (PO).
Ždánice
Koncert „Vyšla hvězda na kraj světa“
Městečko 787, 696 32 Ždánice
tel.: 518 633 615
[email protected]
3.5.
(SO) v 13:00 h Výstava vín s ochutnávkou – 22. výstavu vín pořádá Spolek zahrádkářů Palánek Ždánice v sále KD. K poslechu hraje CM ZUŠ Ždánice a CM
Lubomíra Graffeho. Neomezená degustace. Hodnocení vín proběhne 27.4. (NE)
od 9:00 h.
7.5.
(ST) v 18:00 h Zpívání s Oldou – pořádá KD Ždánice. Zpívání při kytaře s písničkářem Oldou. Známé melodie Jarka Nohavici, Jiřího Suchého, Pavla Bobka
a jiných známých interpretů i písničky na přání.
vstupné 60 Kč
1.6.(NE) Slavnosti Motýlího ráje – bohatý program uprostřed nádherné přírody na
okraji Ždánic zahrnuje tradiční pohádkový les pro děti, přírodovědné exkurze,
jarmark místních produktů, malování na obličej, soutěž ve vypouštění balonků do dálky, mazlící koutek se zvířátky. Start procházek Pohádkovým lesem je
14:00–16:00 ve Ždánicích, ostatní program probíhá na lokalitě Motýlího ráje.
Pořádá Sdružení pro záchranu Motýlího ráje a OS Palánek. Více na tel.: 776 355
952, e-mail: [email protected], www.motyliraj.zdanice.eu
Zábavné odpoledne pro celou rodinu v Sokolíčku v Kyjově
18.5.
Vrbasovo muzeum Ždánice
Zámek 1, 696 32 Ždánice
tel.: 725 920 846
[email protected]
▶ Otevírací doba muzea: duben–červen (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00, (NE) + svátky
13:00–17:00 nebo po předchozí dohodě na tel.: 725 920 846.
Výstava ve Vrbasově muzeu:
1.4.–8.6.(ÚT–NE) Babiččino velké prádlo – vývoj prací a žehlící techniky. Exponáty na
výstavě pocházejí jak ze sbírky našeho muzea, tak ze sbírky Vlastivědného muzea v Kyjově, Muzea obce Stavěšice, sbírky Jiřiny Svobodové ze Ždánic a dalších
soukromých sbírek.
[email protected]
tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz
(NE) v 15:00 h Módní přehlídka – butik Cross Kyjov + Oděvy Kolaříková v KD.
(SO) v 9:00 h Střelecké závody v brokovém dvojboji na střelnici
(PÁ) v 18:00 h Noc kostelů v kostele sv. Jakuba
Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
tel.: 518 626 022
[email protected]
31.5.
(SO) 11:00–14:00 Pohádkový les v lesíku Paseky. Poté volná zábava u myslivecké
chaty. Diskotéka, táborák, občerstvení.
(NE) 15:00–18:00 Zábavné odpoledne pro celou rodinu v Sokolíčku v Kyjově
– pořádá Město Kyjov v rámci prorodinné politiky. Akce se uskuteční u příležitosti Dne rodin 15.5. (ČT) a 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který v roce
1994 vyhlásila OSN s cílem poukázat na důležitost rodiny v dnešní společnosti.
Zábavným odpolednem provede DJ Luděk Ptáček, těšit se můžete na loutkové
divadlo, tvořivé dílničky pro děti i dospělé (kettlování, tvoření z papíru), soutěže,
šermířské vystoupení, trénování paměti, zkrášlovací koutek a další zajímavé aktivity pro celou rodinu. Vybrané aktivity zajistí místní organizace, jejichž činnost
je primárně zaměřena na rodiny.
Zahájení cyklosezóny v Informačním centru města Kyjova
24.5.
Želetice
4.5.
10.5.
23.5.
www.ckregio.cz
Osvobození města Kyjova
Muzeum obce Žarošice
Želetice 189, 696 37 Želetice
[email protected]
www.ickyjov.cz
Významné akce
Spálenisko 110, 696 34 Žarošice
tel: 725 948 591
[email protected]
16.5.
město Kyjov
M
A
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
[email protected]
Nechvalín
(SO) v 19:30 h 50. výročí Varmužovy cimbálové muziky – KD. Hosté: Vlasta Gricová, Vojtěch Račický, Jan a Liselotte Rokytovi, Miroslav a Václav Hlostovi, Jiří Šmíd, Jan Zaviačič, František Koráb, Josef a Jaroslav Kolečkářovi, Jiří
a Zdeňek Frolcovi. Předprodej vstupenek na tel.: 518 620 237.
11.5.
(NE) v 15:00 h Den matek – vystoupení dětí MŠ a ZŠ v KD.
24.5.(SO) Soutěž verbířů – v 18:00 h Dětská soutěž ve verbuňku; ve 20:00 h Finále o nejlepšího verbíře kyjovského Dolňácka; ve 22:00 h Beseda u cimbálu s CM
z Milotic, KD.
25.5.
(NE) v 15:00 h Královničky – dívčí lidová slavnost, v parku pod kostelem.
31.5.
(SO) v 18:00 h Kácení máje – za KD
R
Bzenec
10.5.
Myslivecké sdružení Habřina
ZD
A
bude též bohatý kulturní program. Program: v 10:00 h oficiální zahájení akce
(představení jednotlivých týmů soutěžících, představení poroty, kulturního programu, moderuje Jana a její Tigr); 10:00–14:00 k tanci i poslechu hraje country
skupina Návrat, vystoupení Mužského sboru ze Strážovic; 11:30–14:00 vydávání
guláše návštěvníkům (degustační porce 40 g á 20 Kč, od 12:00 h hodnocení guláše porotou); ve 14:00 h vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší guláš; 14:00–18:00
kulturní program (pódiová vystoupení – Kyjovánek, Dejna, Helemese, CM Friška a Pavel Dobeš); 18:00–23:00 večerní zábava se skupinou ŠU-FA Kyjov (folk
a country k poslechu i tanci, zahradní restaurace). Další atrakce (trampolína pro
děti, koně – poníci, lidový výrobci, skákací hrad, minigolf). Po celý den otevřena
restaurace, zahradní restaurace, gril a další.
vstup zdarma
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: REGION, spol. s r.o.
Palackého 205/6, 697 01 KYJOV
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: [email protected], [email protected]
D ě k u j e m e V á m z a z a s í l á n í i n f o r m a c í o V a š i c h a k c í c h !
(SO) v 13:00 h Zahájení cyklosezóny v Informačním centru města Kyjova –
Město Kyjov a Informační centrum města Kyjova zve všechny cyklisty na oficiální Zahájení cyklosezóny – odpolední cyklojízda s cenami pro účastníky akce. Vydejte se s námi na kole z Kyjova po Mutěnce až do areálu sklepů Pod Dubňansků
horů, kde se koná 2. ročník otevřených sklepů, a vyhrajte zajímavé ceny! Každý
účastník navíc obdrží zdarma turistickou mapu regionu Slovácko.
Co můžete vyhrát?
▶ 1. cena: poukázka na odběr cyklistického zboží v hodnotě 1 500 Kč
▶ 2. cena: 2 volné vstupenky na Otevřené sklepy Pod Dubňansků horů
▶ 3. cena: dárkový balíček města Kyjova pro cyklisty
Program:
▶ v 13:00 h sraz a registrace účastníků ve dvorním traktu informačního centra a losování
výherců
▶ během registrace kulturní program: na flašinet zahraje pan Klígl se ženou, na historických kolech pak budou doprovázet účastníky cyklojízdy
▶ v 13:30 h start cyklojízdy s cykloprůvodcem po Mutěnce
Putování moravským Slováckem
3.5.(SO) Putování moravským Slováckem – KČT, odbor Vřesovice, zve na tradiční,
již 13. ročník turistické akce. Prezence: 8:00–12:00 v hostinci Na Palatě ve Vřesovicích, pěší trasy o délkách 8, 13, 17 a 25 km a cyklotrasy o délkách 14 a 45 km,
trasy vedou po turisticky značených cestách. Cíl ve Vřesovicích do 17:00 h. Na
startu účastníci obdrží mapku s popisem trasy, každý účastník bude navíc odměněn originálním pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší,
nejstarší a nejvzdálenější účastníci. Odměněna bude také nejpočetnější rodina
a kolektiv na akci. Tato akce se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012 –
2016“. Kontakt: Miroslav Vaculík, tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.
cz.
XIX. ročník Concentus Moraviae
3.–28.6.(ÚT–SO) XIX. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae – v rámci letošního ročníku s podtitulem „České sny“ zazní celkem
34 koncertů ve dvaceti moravských městech.
Koncerty v Kyjově a okolí:
5.6.
(ČT) v 19:30 h České noneto – Rudolf Karel, Václav Trojan, Otakar Jeremiáš
v DK Kyjov.
16.6.
(PO) v 19:30 h Pavel Steidl (kytara) a Karel Košárek (klavír) – zámek Milotice.
Leoš Janáček, Mario Castelnuovo Tedesco, Jan Novák, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo.
▶ Vstupenky je možné zakoupit: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–
17:00, (SO) 9:00–11:30; na pokladně DK Kyjov (Masarykovo nám. 34): (PO,ST,ČT) 13:30–16:30.
Slevy jsou poskytovány důchodcům, držitelům mezinárodního studentského průkazu
ISIC, držitelům průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba a 1 doprovod) po předložení
příslušného dokladu. Cenově zvýhodněné vstupenky za 150 Kč, pro studenty a seniory za
100 Kč je možné zakoupit do konce května.
Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 525, 518 614 624
[email protected]
6.5.
(ÚT) v 10:00 h Chovej se jako člověk – divadelní představení pro děti 3–12 let
(MŠ, ZŠ i veřejnost) v divadelním sále DK Kyjov. Pravidla slušného chování zpracovaná v krásných dětských písničkách Pavla Nováka.
vstupné 50 Kč
6.5.
(ÚT) v 19:00 h Žadovjáci – Seriál dechových hudeb v divadelním sále DK Kyjov.
Současným kapelníkem a uměleckým vedoucím je Ladislav Svoboda.
vstupné 150 Kč
11.5.
(NE) v 15:00 h Děkujeme maminkám – pásmo hudby, tance, zpěvu a mluveného slova ke Dni matek. Pořádá jednota Orel, KDÚ-ČSL, Omega plus, město
Kyjov a farnost Kyjov.
vstupné 40 Kč
14.5.
(ST) v 19:00 h Dvojkoncert: Ivo Jahelka, Mirek Paleček – v divadelním sále DK
Kyjov. Vystoupí samostatně i dohromady. Folkový písničkář Ivo Jahelka je označován jako zpívající právník, který se na životní osudy a fatální právní příhody
dívá s nadhledem a úsměvem. Mirek Paleček patří k legendám českého folku,
v originální interpretaci zazpívá nejen oblíbené JEŽKÁRNY (písně V+W+J), ale
i řadu svých osobitých autorských skladeb.
vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč
16.5.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy před DK Kyjov a na městské tržnici – trhy se
budou pravidelně opakovat každý první pátek v měsíci (tj. 6.6., 4.7, 1.8., 5.9.,
3.10.).
22.5.
(ČT) v 19:00 h Screamers – vystoupení oblíbené travesti skupiny tentokrát s programem RETRO Screamers v divadelním sále DK Kyjov. V mnoha originálních
exkluzivních převlecích se představí známá sestava pánů alias Lili, Saša, Nadja,
Paula a Valerie pod vedením moderátora skupiny Ládi Černého.
vstupné 280 Kč
23.–24.5. (PÁ–SO) 10:00–15:00 Bambiriáda 2014 – několikadenní přehlídka možností
pro volný čas dětí a mládeže, která se koná jednou za rok ve všech krajích ČR.
V Kyjově (před radnicí) na návštěvníky čekají 2 dny plné pódiových vystoupení
a zajímavých stanovišť – ukázky tábornických a turistických dovedností, hlavolamy, soutěže, výtvarné aktivity, hokejbalové hřiště, výstava živého domácího zvířectva, hasičské soutěže zručnosti. Akce je pořádána pod záštitou starosty města
Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA.
vstup volný
30.5.
(PÁ) v 17:00 h Kácení máje se Slováckým souborem Kyjov na náměstí
31.5.
(SO) v 9:00 h Velký dětský den – soutěže a hry o ceny, skákací hrad, tombola, sladké odměny, občerstvení, zmrzlina. Je připravena hudba pro děti s DJ.
V programu vystoupí Brass Banda ZUŠ Kyjov pod vedením Miloslava Procházky
a Mariachi Espuelas z Boskovic. Pořádá Strana práv občanů v Kyjově před radnicí.
vstup volný
Připravujeme na červen:
28.6.
(SO) ŘEK ZORBA – divadelní představení na letním kině v Kyjově.
Kino Panorama
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz
1.,25.5.
(ČT,NE) v 17:30 h Zvonilka a piráti USA *2D ............vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
1.,3.,10.5. (ČT) ve 20:00 h, (SO) v 17:00 h Amazing Spider-man 2 USA *2D
.................................................................................................................vstupné 130 Kč
2.5.
(PÁ) v 17:30 h Zvonilka a piráti USA *3D ..................vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
2.,4.,15.5. (PÁ) ve 20:00 h, (NE,ČT) v 17:00 h Amazing Spider-man 2 USA *3D
.................................................................................................................vstupné 155 Kč
3.5.
(SO) ve 20:00 h Captain America: Návrat prvního Avengera USA
.................................................................................................................vstupné 100 Kč
4.,8.5.
(NE) v 15:00 h, (ČT) v 17:30 h Rio 2 USA *2D ...........vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
4.5.
(NE) ve 20:00 h Koleje osudu Austrálie/VB ....................................vstupné 100 Kč
7.5.
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Bijásek: Splněná přání ..........vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
7.5.
(ST) v 19:00 h Trabantem až na konec světa ČR
............................................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
8.5.
(ČT) ve 20:00 h Transcendence USA................................................vstupné 110 Kč
9.5.
(PÁ) v 17:30 h Láska, soudruhu Finsko/ČR/Norsko ......................vstupné 110 Kč
9.5.
(PÁ) ve 20:00 h Noe USA ....................................................................vstupné 120 Kč
10.,11.,25.5. (SO,NE) ve 20:00 h Láska, soudruhu Finsko/ČR/Norsko .............vstupné 110 Kč
11.5.
(NE) v 15:30 h Lego příběh USA *3D ..........................vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
11.5.
(NE) v 17:30 h Pojedem k moři ČR ..................................................vstupné 110 Kč
14.5.
(ST) v 19:00 h Grandhotel Budapešť USA
............................................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
15.,16.,18.5. (ČT,NE) ve 20:00 h, (PÁ) v 17:30 h Hany ČR ..................................vstupné 110 Kč
16.,17.5.
(PÁ,SO) ve 20:00 h Divergence USA ................................................vstupné 110 Kč
17.,24.5.
(SO) v 17:30 h Divergence USA ........................................................vstupné 110 Kč
18.5.
(NE) v 15:30 h Krtkova dobrodružství I. ......................vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
18.5.
(NE) v 17:30 h Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců Francie *3D
.............................................................................................vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
21.5.
(ST) v 19:00 h Jako bych tam nebyla Irsko
............................................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
22.,24.5.
(ČT) v 17:30 h, (SO) ve 20:00 h X-Men: Budoucí minulost USA *2D
.................................................................................................................vstupné 130 Kč
22.,23.5.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Doupě Francie/Kanada .....................................vstupné 110 Kč
23.5.
(PÁ) v 17:30 h X-Men: Budoucí minulost USA *3D .....................vstupné 150 Kč
25.5.
(NE) v 15:00 h Rio 2 USA *3D ......................................vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
28.5.
(ST) v 19:00 h Pulp Fiction: Historky z podsvětí USA
............................................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
29.,31.5.
(ČT,SO) v 17:30 h Khumba Jižní Afrika *3D ..............vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
29.,31.5.
(ČT,SO) ve 20:00 h Godzilla USA *2D .............................................vstupné 120 Kč
30.5.
(PÁ) v 17:30 h Khumba Jižní Afrika *2D .....................vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
30.5.
(PÁ) ve 20:00 h Godzilla USA *3D ...................................................vstupné 150 Kč
Pozn.:*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka
(sleva 10 %) platná pro 2 děti do 15 let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15 let + 1 dospělý
Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov
tel.: 518 614 358
[email protected]
6.5.
7.5.
13.5.
14.5.
21.5.
(ÚT) v 17:00 h Yin a Yang a 5 elementů v teorii i v praxi – přednáška Pavla
Kozumplíka z oblasti tradiční čínské medicíny ve studovně-čítárně.
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Rakovina: odhalení – přednáška Sama Fujery ve studovně-čítárně.
vstupné 100 Kč
(ÚT) 18:00–23:00 Noc literatury 2014 – cílem mezinárodního projektu je představit současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Akce vzniká ve spolupráci s Masarykovým
muzeem v Hodoníně, pobočkou Vlastivědného muzea Kyjov v přednáškovém
sále. Jde o trojí aktivitu projektu (spojení zajímavého textu, neobvyklého místa
a originální prezentace). Výsledkem je jedinečný kulturní zážitek pro širokou veřejnost. Texty čtení vybírají zahraniční kulturní instituty a kulturní oddělení zahraničních velvyslanectví. V průběhu večera vystoupí regionální autoři: Daniela
Šafránková, Ester Vratislavská, Libuše Vybíralová, Michal Oliva, Juraj J. Dovala,
Stanislav Hradil, kteří budou číst ukázky z knih evropských autorů. Večer zpříjemní kulturní vystoupení hudební skupiny Potkaní sezóna (alternativní rock-folk).
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Cesta k nedotčené vnitřní realitě – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.
vstup volný
(ST) v 8:30 h a v 10:00 h pasování prvňáčků na čtenáře knihovny (ze ZŠ Dr.
Joklíka a ZŠ J. A. Komenského) – pasování v přednáškovém sále provede Bc.
Antonín Kuchař, místostarosta města Kyjova. V průběhu akce se uskuteční kul-
21.5.
28.5.
28.5.
turní vystoupení. Srdečně zveme veřejnost a rodinné příslušníky pasovaných
prvňáčků. vstup volný
(ST) v 17:00 h Barvy v šatníku – přednáška Hany Šišperové ve studovně-čítárně.
vstup volný
(ST) v 13:00 h Literární piknik pod rozkvetlou jabloní v Bohuslavicích – celostátní osvětová a mediální kampaň zaměřená na podporu hodnotné literatury
a čtenářských gramotností dětí a mládeže. Čtení hry, soutěže, kvízy, pohybové
aktivity. Akce pro děti, knihovna Bohuslavice.
vstup volný
(ST) v 17:00 h Zdravá a šťastná žena – přednáška Dr. Jany Cutákové ve studovně-čítárně.
vstup volný
Na červen připravujeme:
Podchycení dětí a mládeže k literatuře a čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem – celý
Kyjov čte dětem:
4.6.
(ST) v 8:30 h a v 10:00 h pro žáky ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Dr. Joklíka v Městské knihovně Kyjov.
11.6.
(ST) v 9:00 h pro děti MŠ města Kyjova v Informačním centru města Kyjova.
21.6.
(SO) v 16:30 h Autorské čtení JUDr. Josefa Holcmana + vystoupení žáků ZUŠ
Kyjov (pod vedením p. Maria Kudely) + vystoupení pražského uskupení manželů Radových (lidí s otevřeným srdcem, jejich hudba patří do oblasti folku
s křesťanským zaměřením) – v Informačním centru města Kyjova.
Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 338
[email protected]
Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
do 11.5.(NE) Moje pravé já – sběratelská výstava módních doplňků ze soukromé sbírky
Magdy Růžičkové.
1.6.(NE) Vernisáž výstavy „Velká válka“
Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
tel.: 518 697 583, 606 765 030
[email protected]
Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00
do 5.5.(PO) výstava „Kyjov – město válečných hrdinů“ – k vidění bude výzbroj a výstroj armád z období II. světové války a dokumenty vztahující se k městu Kyjovu
za II. světové války a období osvobození.
vstup zdarma
8.–31.5.(ČT–SO) Karel Prášek: obrazy – výstava pražského malíře. Vernisáž výstavy se
uskuteční 8.5. (ČT) v 17:00 h. V programu vystoupí společně David Rotter spolu
s Antonínem Bukovským.
vstup zdarma
Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz
Otevřeno: (ÚT–PÁ), (NE) a ostatní dny pouze po předchozí tel. domluvě.
16.5.–5.6.(PÁ–ČT) Jan Benedík: Lepidopterologické kolokvium – vernisáž výstavy proběhne 16.5. (PÁ) v 17:30 h, uvede Barbora Lungová a emeritní docent Mendelovy
university Milan Králíček. Jan Benedík studoval sochu na FaVU a nyní je vedoucím oboru keramika na SUPŠ v Uherském Hradišti. V Kyjově vystaví objekty
motýlů – transformátorů, v nichž vymoženosti přírodního vývoje morfují do
supermoderní vojenské techniky.
Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
tel.: 725 613 613
[email protected]
Provozní doba: (PO–ČT) 9:00–19:00, (PÁ) 9:00–22:00, (SO) 9:00–12:30 a 16:00–22:00,
(NE) 14:00–20:00.
do 4.5.(NE) Výstava Martiny Langáškové: Poprvé – výstava obrazů kyjovské rodačky
(olej, tužka, akryl, enkaustika, vosk).
12.5.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy R. Sedlářové: Bruntálsko – výstava obrazů
(krajiny) bruntálské rodačky. Výstava potrvá do 8.6. (NE).
vstup volný
15.5.
(ČT) v 19:30 h Petr Slinták: Sardinie, (ne)známá... – cestopisné povídání o ostrově ve Středozemním moři.
Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s.
Masarykovo náměstí 39, 697 01 Kyjov
tel.: 518 610 180, 774 664 698
[email protected]
4.5.(NE) Vítání ptačího zpěvu v Miloticích – proběhne ve spolupráci s ČSOP Kyjov
a MAS „Kyjovské slovácko v pohybu“. Sraz účastníků do 8:00 h na parkovišti před
Státním zámkem v Miloticích. Proběhne ukázka pozorovací techniky, literatury
a ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Nenáročná vycházka v délce asi 5 km
povede zámeckým parkem i bažantnicí k Písečnému rybníku a zpět. Akce se ruší
v případě nepříznivého počasí. Svačinu a dalekohled s sebou. Bližší informace
podá Karel Šimeček (tel.: 602 411 703) nebo také na www.karelsimecek.cz.
Cestovní agentura Régio
Dům dětí a mládeže
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov
tel.: 518 307 711 a 12
[email protected]
Husova 370, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 139, 739 205 338
[email protected]
10.5.(SO) Do údolí Wachau – turistický zájezd do vinařské oblasti s návštěvou místního vinařství.
17.5.(SO) Tulln (město a zahrady) – prohlídka historického města s návštěvou zahradní výstavy.
24.5.,21.6.(SO) Medvědí soutěska – turistický zájezd do Štýrska s překrásnými scenériemi.
31.5.(SO) Mariazell a okolí – zájezd do nejproslulejšího mariánského poutního místa
ve střední Evropě.
Odjezd busem z Kyjova a Hodonína. Kompletní nabídka jednodenních zájezdů na
http://www.ckregio.cz/poznavaci-zajezdy.html.
Lidová jizba a vinotéka Kyjov
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
[email protected]
www.lidova-jizba.cz
tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz
Otevřeno: (PO–NE) 8:30–21:00. Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, víno, slivovice, výrobky z medu, sušené ovoce, … Nyní i nově otevřená
vinotéka s prodejem sudového i láhvového vína a doplňkového prodeje spojeného s vinařskou tématikou.
Ukázky tradiční lidové výroby:
30.5.
(PÁ) v 13:00 h paní Marie Knotková z Hodonína: Candy bag – ukázka výroby
kabelek z papíru.
Šachy Kyjov, o. s.
Brandlova 92, 697 01 Kyjov
[email protected]
www.sachykyjov.sweb.cz
8.5.(ČT) II. Kyjovský koník: Šachový turnaj pro děti a mládež – pořádá spolek
Šachy Kyjov za podpory města Kyjova v malém sále DK Kyjov. Turnaj je určen
pro děti a mládež do 16 let. Vítáni jsou neregistrovaní šachisté i členové oddílů.
Přihlášky e-mailem [email protected], dodatečné přihlášky na místě při
prezenci do naplnění kapacity sálu. Tempo turnaje je 2 x 15 minut na partii, hraje
se 7 kol. Prezence účastníků od 9:30 h, začátek turnaje v 10:00 h, v 13:45 h vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení turnaje.
Klub českých turistů Jiskra Kyjov
organizace a informace na tel.: 737 815 010
[email protected]
Pravidelné vycházky za každého počasí (organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343):
6.5.(ÚT) Jevišovka – Drnholec – Novosedly – 9 km (7:38 h, vlak)
13.5.(ÚT) Těšanka – Křižanovice – 12,5 km (8:56 h, bus)
20.5.(ÚT) Strážnice – Žerotín – Radějov – 7–10 km (8:37 h, vlakové nádraží)
27.5.(ÚT) Želetice – rezervace Adamce – Šardice – 8 km (8:56 h, bus)
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kyjov
Kostelec 248, 695 51 Kostelec
tel.: 776 894 260
[email protected]
(ČT) 15:00–18:00 Skautské jaro – odpoledne plné her a soutěží pro děti v Městském parku v Kyjově.
18.–23.8.(PO–SO) Skautský letní příměstský tábor – pro děti do 12 let, vedoucí: Mgr. Jan
Polášek. Základna: Skautská klubovna, ul. Sv. Čecha (zde bude tábor každý den
začínat a končit).
6.5.
17.5.
(ÚT) Florbalový den dětí
(SO) Celodenní výlet do Zlína na LASER GAME spojený s návštěvou Zoo
v Lešné
18.5.
(NE) Wiky Cup – turnaj ve florbale
17.–28.6.
(ÚT–SO) Zájezd pro rodiny s dětmi do Bulharska – Primorsko
21.6.
(SO) O Skleněnou hůlku – III. ročník soutěže mažoretek
23.–30.8.
(SO–SO) Rodinná rekreace v Hutisku-Solanci
Výtvarné soboty:
3.5.
(SO) Keramika II. (glazování)
Tábory:
28.6.–7.7. (SO–PO) I. tábor: Hobit – cesta do Ohňové země
16.–25.7.
(ST–PÁ) III. tábor: Turnaj mistrů a mistryň – mezinárodní česko-srbský tábor
13.–22.8.
(ST–PÁ) IV. tábor: Milionový závod – aerobik, zumba, florbal
Příměstský tábor:
9.–16.8.
(SO–SO) Rybářský tábor
Klub maminek Kyjov
Místo setkávání Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice (u sila)
[email protected]
[email protected]
Domov Horizont, přípěvková organizace
25.5.
tel.: 518 612 017, 518 612 302, 518 612 303
(NE) v 10:00 h tradiční „Letní den“ v Domově Horizont Kyjov – taneční vystoupení uživatelů Domova Horizont; divadelní představení; ukázka výcviku
psů; taneční skupina; letečtí modeláři; vystoupení dechové hudby; diskotéka
s Ivanem; hasiči; projížďka kočárem. V tento den bude probíhat prezentace pracovně terapeutické činnosti uživatelů Domova Horizont. Předpokládané ukončení akce kolem 13:00 h. V případě nepříznivého počasí se uskuteční pouze část
programu v zasedací místnosti DH.
Roska Kyjov
sídlo: Janáčkova 830/24, centrum: Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov
tel.: 774 132 286
[email protected]
6.5.
(ÚT) 14:00–15:00 angličtina – Urbanova 625
7.,14.5.
(ST) 10:00–14:00 ergoterapie – Urbanova 625
7.5.
(ST) 14:00–15:30 relaxační cvičení – Domov Horizont Kyjov
13.5.
(ÚT) 13:00–13:30 slavnostní otevření WC pro vozíčkáře – Urbanova 625
14.5.
(ST) ve 14:00 h cvičení Tai-či – Urbanova 625
18.–25.5.(NE–NE) rekondiční pobyt Hotel DUO Horní Bečva
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
www.kmk.wbs.cz
1.,8.5.(ČT) Zavřeno – státní svátek
6.5.
(ÚT) 9:30–11:30, 15:30–17:30 Přání ke Dni matek
13.5.
(ÚT) 9:30–11:30, 15:30–17:30 Návštěva hasičské zbrojnice Kyjov
15.5.
(ČT) 9:30–11:30 Tancujeme, zpíváme
20.5.
(ÚT) 9:30–11:30, 15:30–17:30 Záložky do knížek
22.5.
(ČT) 9:30–11:30 Tvoření s modelínou
27.5.
(ÚT) 9:30–11:30, 15:30–17:30 Veselé zpívání
29.5.
(ČT) 9:30–11:30 Návštěva Sokolíčku
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 17:30–19:00 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství
dělat něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každou (ST) 9:30-11:30 Setkávání maminek na mateřské dovolené nejen u kávy,
ale především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Jednou za 14 dnů ve (ST) ve 20:00 h probíhají pod záštitou CPR Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na večery je nutné
se přihlášit.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři.
Agentura pro občany
Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov
tel.: 518 324 557, 739 084 422
[email protected]
12.5.
14.5.
(PO) 13:00–15:00 Dílnička šití – drobné opravy a úpravy oděvů, dílnička pro
děti a rodiče (pod vedením odborníka). Naučíme Vás zajímavosti týkající se práce s textilem.
(ST) 16:00–18:00 Tvoření s Hedou – originalitu Vašeho výrobku zaručí nová
technika nanášení efektních barev „fantasy prisme“. Přineste si lůžka na šperky:
náušnice, náramky, přívěsky, brože, prsteny. Některé z uvedených komponentů si
můžete u nás zakoupit. Dále potřebujete přenosnou krabičku na hotový výrobek
z důvodu dlouhé doby schnutí až 12 h.
Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Brandlova 127, 697 01 Kyjov
tel.: 739 307 583
[email protected]
9.5.
(PÁ) v 9:00 h Šikana ve škole – bezplatná beseda z tématického cyklu zaměřeného
na rodinu s lektorem Mgr. Matějem Černým. Časová dotace 2–3 hodiny.
vstup zdarma
Pravidelné aktivity zdarma pro rodiče s dětmi:
▶ každé (ÚT) v 15:00 h čtení a povídání s dětmi
▶ každé (ÚT) v 15:30 h tvořivá dílna
Skupina osobnostního rozvoje s tématy:
Využijte dynamiky skupinové aktivity pro rozvoj své sociální dovednosti, kterou vede psycholožka Mgr. Jurásková:
14.5.
(ST) v 9:00 h Domácí násilí
vstup zdarma
(ST) v 9:00 h Duševní hygiena
vstup zdarma
Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
tel.: 511 116 974, 739 584 095
[email protected]
▶ Nabízíme vzdělávání na dálku: korespondenční biblický kurs: Kroky do nového života – klasickou či emailovou poštou, různé úrovně, více na e-mailu: [email protected]
zdarma
▶ Každou (ST) 16:00–17:30 h Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro
děti 8–15 let
Jednorázová akce:
1.5.(ČT) celodenní výlet do přírody s hrami a dobrodružstvím – pro rodiny i jednotlivce, v okolí Lednice.
Základní pravdy – biblické dynamické lekce pro začátečníky i pokročilé v Obecním domě
7.5.
(ST) 18:00–19:30 Křest v Duchu Svatém
21.5.
(ST) 18:00–19:30 Motivační dary Ducha
28.5.
(ST) 18:00–19:30 Ovoce Ducha
Církev bratrská
Urbanova 716, Kyjov
tel.: 518 612 610 (kazatel Mirko Tichý) [email protected]://cbkyjov.webnode.cz/
23.5.
(PÁ) 18:00–23:00 Noc kostelů – program: 18:00–19:00 Biblické zamyšlení, 19:00–
19:30 Benjamínci (hudební skupina dětí), 19:30–20:00 Představení Církve bratrské a sboru v Kyjově, 20:00–21:00 Credo (hudební skupina), 21:00–22:00 Životní
příběhy některých z nás, 22:00–23:00 Na slovíčko s kazatelem, ve 23:00 h Ukončení
modlitbou za město, 18:00–20:00 Výtvarné dílny pro děti.
vstup volný
Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186
12.5.
Centrum pro rodinu Kyjov
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov (fara)
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
[email protected]
1.5.
Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
www.horizontkyjov.cz
28.5.
[email protected]
www.radovanky-kyjov.cz
(PO) v 18:00 h Beseda o alternativní výuce na prvním stupni ZŠ – besedy v Čajokavárně Něha (Moravská ulička, Kyjov) se zúčastní i Eva Bartoníková (učitelka
ZŠ, maminka pěti dětí a lektorka „Školy lásky v rodině“).
Jazyková škola Let´s speak
Jungmannova 24/32, 697 01 Kyjov
tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
[email protected]
8.–12.5.(ČT–PO) Intenzivní kurz angličtiny „Dovolená v zahraničí bez slovníku“ –
z důvodu nedostatečného počtu zájemců se neuskuteční!
16.6.
(PO) v 16:30 h informativní schůzka pro rodiče dětí, které se budou účastnit
Summer Day Campu – v prostorách atria informačního centra v Kyjově (Svatoborská 26, Kyjov) se dozvíte potřebné informace o programu a průběhu celého
příměstského tábora. Svou účast nahlaste na e-mailu: [email protected]
28.7.–1.8.(PO–PÁ) Letní příměstský tábor (Summer Day Camp) – základna: Jungmannova 24/32, 697 01 Kyjov (zde bude tábor každý den začínat a končit, případné
změny budou sděleny den předem). V letošním roce se uskuteční pouze jeden
příměstský tábor, proto rezervujte si místo včas!
cena 2 000 Kč / 1 dítě
IP Restaurant Kyjov
Nádražní 513, 697 01 Kyjov
3.5.
10.5.
24.5.
tel.: 733 175 800
[email protected]
(SO) ve 20:00 h Oldies disko s DJ Šroty – rezervace na tel.: 733 175 800.
(SO) ve 20:00 h Taneční večer se skupinou Návrat – rezervace na tel.: 733 175
800.
(SO) ve 20:00 h Taneční večer s kapelou Bombarďáci – rezervace na tel.: 733
175 800.
JazzKlub Kyjov, o. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov tel.: 723 876 086
[email protected]
16.5.
(PÁ) ve 20:30 h Luboš Beňa a Bonzo Radványi – koncert projektu „Jazz v kostce“ v Radniční vinárně. Prvenstvo a najviac hlasov v Bluesovej ankete 2014 získalo duo Ľuboš Beňa a Bonzo Radványi. Tým si vyslúžili prvenstvo v kategórii
„Najobľúbenejšie bluesové duo“ na Slovensku v roku 2013. vstupné 100/70 Kč
Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
tel.: 518 618 011
[email protected]
Restaurace otevřena denně od 11:00 h a zahradní posezení od 10:00 h. Projížďky na ponících pro malé i větší děti (PO–PÁ) 17:00–18:30, (SO,NE) + státní svátky 14:00–18:30
Prohlídky mlýna denně 10:00–17:00. Minigolf je již plně v provozu. Novinky a akce sledujte
na www.bukovansky-mlyn.cz.
8.5.(ČT) Bukovanský gulášek – již V. ročník soutěže o nejlepší guláš uvařený na Bukovanském mlýně. Do soutěže budou zapojeny týmy z obcí Kyjovska a součástí
Download

ZDE - Obec Ratíškovice