i
Ty se můžeš
stát agentem
letní tábor
Expedice FBI 2013
10. – 20. 8. 2013. Místo konání: Táborová základna olešínky (Stany s podsadou, budova,
bazén), cena : 3333 Kč, pro 10-14 let. Organizátor: Bc. Dan Brchel, DDM Kopřivnice, kpt.
Jaroše 1077, ZaObzor – sdružení instruktorů zážitkové pedagogiky DDM Kopřivnice.
více info na www.ddmkoprivnice.cz a www.zaobzor.cz
TÁBOR 2013 · EXPEDICE FBI · DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOPŘIVNICE ·
ZAOBZOR · LETNÍ TÁBOR 2013 · EXPEDICE FBI · DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOPŘIVNICE · ZAOBZOR 2013
VYDEJ SE S NÁMI NA LETNÍ EXPEDICI DO SVĚTA HER
ZAOBZOR · LETNÍ TÁBOR 2013 · EXPEDICE FBI · DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOPŘIVNICE ·ZAOBZOR · LETNÍ
LETNÍ TÁBOR 2013 · EXPEDICE FBI · DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOPŘIVNICE
Download

Expedice FBI 2013