Easy System Solution v praxi
MUDr. Jan Čechák
N
a konzultaci se dostavil 38
letý pacient. Jako hlavní důvod udával chladovou citlivost zubů v pravém dolním
kvadrantu. Žádal zhodnocení stavu
a řešení problému.
Pří intraorálním vyšetření byla zjištěna
nevyhovující hygiena a kaz zasahující až do dřeňové dutiny zubu 47 viz
RTG i.o. (obr. 1). Pacient byl seznámen
s nutností návštěvy DH a potřebou endodontického a postendodontického
ošetření zubu 47.
NanoWise zhotovena preendodontická dostavba mesiálně (obr. 3).
U takto připraveného zubu byly následně za neustálého masivního výplachu chlornanem sodným strojově
dorozšířeny a doopracovány všechny
kořenové kanálky na námi požadovanou délku a šířku. Opracované a vysušené kanálky byly zaplněny pomocí laterální kondenzace a sealeru (obr. 4).
Po definitivním endodontickém ošetření byla ferrule dostatečná (více jak
2 mm supraalveolárních tvrdých tkání) a tak byla jako postendodontická
1
Po aplikaci anestesie bylo ošetření
zubu 47 zahájeno zajištěním suchého
pracovního pole a to pomocí exkavace veškerého kariesního dentinu, plastiky přerostlé gingivy pomocí VFP mesiálně (obr. 2) a následném nasazení
kofferdamu. Po dotěsnění veškerých
netěsností pomocí tekutého kofferdamu byl snesen strop cavum pulpae
a nahrubo mechanicky i chemicky
předčištěny všechny kořenové kanálky
k zástavě krvácení. Po utěsnění předpřipraveného cavum pulpae byly
zajištěny vchody pomocí teflonové
pásky a kolem celého zubu aplikována kroužková matrice. Následně byla
za pomoci kompozitního materiálu
2
dostavba zvoleno zavedení FRC čepu
Easy glassPost do D a ML kořenového
kanálku a plastická dostavba zubu
pomocí duálního dostavbového cementu EasyCore.
Byl vybrán vhodný rozměr čepu tak,
aby průměr a tvar námi požadovaného čepu byl mírně větší než průměr
námi zaplněného kořenového kanálku. Pomocí odpovídajícího předvrtávače bylo z D i ML kk odvrtáno 3 až
5 mm výplně infraalveolárně, přičemž
byly zachovány min. 3 mm výplně
v apikální části kořenového kanálku.
Perzistující zbytky kořenové výplně byly
odstraněny za pomocí nahřátého plu-
MUDr. Jan Čechák
2007 promoval na 1. LF UK obor
stomatologie
2007 – dosud pracuje v zubní ordinaci
MUDr. Menšíkové, kde se zaměřuje na
záchovnou stomatologii, parodontologii
a endodoncii
2010 – dosud působí v zubní ordinaci
MUDr. Čecháka
Specializace: záchovná stomatologie
a endodoncie
Osvědčení ČSK – Praktický zubní lékař
Postgraduální vzdělávání:
Endodontické sympozium 2009,
Endodontické sympozium 2010,
Moderní endodoncie od A do Z (MUDr J.Nožička), Praktický kurz estetické
kořenové nástavby, 3D plnění kořenového
kanálku (MUDr. Jan Netolický Ph.D),
Kofferdam (HDVi – MUDr. Závodský),
Nepřímé rekonstrukce z kompozitu
a dostavby z FRC (HDVI – MUDr.Černý),
Preparace a otiskování (HDVI – MUDr.
Nožička a MUDr.Mounajjed), Endodoncie
přehledně (HDVI – MUDr.Černý),
Zirkonia Session
3
6
ggeru a ultrazvukové koncovky. Veškerý detritus byl vypláchnut chlornanem
sodným a kavity vysušeny pomocí papírových čepů. Poté bylo přistoupeno
k testu usazení zvolených čepů do připravených kavit (obr. 5).
K fixaci čepů byl zvolen samoadhezivní cement EasyCEM. EasyCEM barvy
OW (opákní bílý) byl do kavity aplikován pomocí přiložené endodontické
koncovky z automix stříkačky. Čepy
byly smočeny v namíchaném samoadhezivním cementu a jemnými „vibračními“ pohyby usazeny do
připravených kavit. Jemné zavedení
bez enormního tlaku je potřebné
k zajištění plynulého odtoku přebytečného materiálu podél čepu. Po bleskovém osvícení polymerační lampou
byly sondou odstraněny zgelovatělé
4
7
přebytky cementu na dně cavum
pulpae a následně byl materiál definitivně dosvícen dle návodu (obr. 6).
Cavum pulpae včetně zavedených
FRC čepů bylo adhesivně připraveno
za pomocí 37% kyseliny fosforečné
a adhesiva (OptiBond FL). Do takto připravené kavity byl z automix stříkačky
aplikován EasyCore OW (opákní bílý)
(obr. 7).
Materiál byl ponechán chemicky
ztuhnout a následně opět dle návodu
dosvícen polymerační lampou. Po definitivním vytvrzení materiálu byly zkráceny FRC čepy, vytvořené malé cca 1
mm hluboké kavity byly doplněny také
EasyCorem (obr. 8).
Celý pahýl zubu 47 byl vyřazen z artikulace a zahlazen tak, aby pacientovi
nečinil žádné obtíže. Jako definitivní
5
8
protetické řešení bude patrně následovat metalokeramická korunka.
Materiály řady Easy System Solution od
SpofaDental naplnily veškerá očekávání. Práce s nimi je snadná, efektivní
a pohodlná. Velkou výhodu spatřuji
v pastelových barvách EasyCoru, které tak zejména v případech pod metalokeramické korunky umožnují velmi
přehlednou a rychlou preparaci pahýlů. Také aplikace pomocí EasyGun
je jednoduchá a praktická. Aplikační
pistoli všem vřele doporučuji.
MUDr. Jan Čechák
Praha, zubní ordinace,
MUDr. Jiří Čechák
Download

MUDr. Jan Čechák, Česká republika Easy System Solution v praxi