Sayın Velimiz,
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’na başlarken birinci yarıyıl boyunca yapacağımız akademik
çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu akademik bülteni hazırladık.
128 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık
ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık.
Bizler sizlerin güveni ile her zaman sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz.
Çocuklarımızın; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, dünya
vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan ve
birer “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi
yürüterek, bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik
bültenimizde paylaşacağız.
Bu eğitim-öğretim yılında da “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Sessizlik” ve “Zaman Yönetimi”
projelerimizi yürüterek çocuklarımızı, kendilerine ve başkalarına karşı sorumluluk bilincini
kazandıracak çalışmalarla desteklemeyi sürdüreceğiz.
Bu yıl üye olduğumuz uluslararası bir program olan “Eko-Okullar Programı”nda
çalışmalarımıza başladık. Okul çapında, tüm zümrelerin katkılarıyla hazırlanan eylem
planını tüm çocuklarımız ve siz velilerimizin desteğiyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Konumuz “ÇÖP-ATIK ve GERİ DÖNÜŞÜM”dür. Bu konular üzerinde yıl içinde sabah
törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
Bültenimizde yer alan, çocuklarımızın bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve
yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate
alacağınızı umar; sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim.
Saygı ve sevgilerimle.
H. Noyan BİNGÖL
FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü
TÜRKÇE
Türkçe dersi, haftada 6 ders saati olup sınıf öğretmenleri tarafından
yürütülecektir. Dersin 1 saatinde ise öğrencilerin yazılı anlatımlarını
geliştirmek için “Yaratıcı Yazma Teknikleri” başlığı altında çeşitli
etkinlikler uygulanacaktır. Türkçe dersi MEB müfredat programı
kapsamında hazırlanan ders kitapları ve öğretmenlerimizin
hazırladıkları etkinlik kitapçıkları ile işlenecektir. Dersin işlenişinde
yazım kılavuzu, sözlük, atasözü ve deyimler sözlüklerinden
yararlanılacaktır. Bunun yanı sıra gerekli durumlarda anlama ve
dilbilgisi konularını içeren kitapçıklar verilerek konuların pekişmesi
sağlanacaktır.
Türkçe dersi; dinleme, okuma-anlama, konuşma, yazma, görsel
okuma ve görsel sunu becerileri üzerine inşa edilecektir. Atatürkçülük ile ilgili konular temalar
kapsamında
( Atatürk’ün Kişilik Özellikleri, Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri, Atatürk ve
Millî Mücadele, Atatürk ve Sanat, Atatürk ve Eğitim ) derslerle ilişkilendirilerek pekiştirilecektir.
Öğrencilerimizde okuma bilincinin gelişmesi amacıyla birinci
yarıyılda okutulmak üzere beş kitap seçilmiştir. “Zaman Bisikleti,
Geçmişten Gelen Konuklar, Ben Mustafa Kemal, Kraliçeyi
Kurtarmak, Bunun Adı Findel” adlı kitaplar okutulacak; okunan
kitaplar
çeşitli
yöntemlerle
değerlendirilecektir.
Baskı
farklılıklarının olmaması için kitaplar topluca getirtilecek ve
indirim oranı kitap fiyatlarına yansıtılacaktır.
MATEMATİK
Matematik dersi okulumuzda haftada 4 ders saati olarak
sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Bu derste
MEB öğrenci ders ve çalışma kitabı okutulacak olup; ünite
konularının pekişmesi amacıyla gerektiğinde hazırlanan
kitapçıklarla konular desteklenecektir. Ders işlenişi sırasında
teknolojik ortamdan ve matematik materyallerinden
yararlanılarak
öğrencilerimizin
yaparak
yaşayarak
öğrenmesi sağlanacaktır.
1. yarıyıl boyunca; Verilerle ve Sayılarla İşlemler teması kapsamında
“
Doğal Sayılar, Doğal Sayılarla Dört İşlem, Zamanı Ölçme” Kesirlerden
Alanlara teması kapsamında “Kesirler, Kesirlerle Toplama ve Çıkarma, Ondalık
Kesirler” konuları işlenecektir.
FEN VE TEKNOLOJİ
Okulumuzda haftada 4 ders saati olarak uygulanan Fen ve
Teknoloji dersi sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Dersin
bir saati laboratuvar ortamında işlenerek deneyler ve
etkinliklerle öğrenilenler pekiştirilecektir. Bu öğretim yılında
MEB Yayınları’na ait Fen ve Teknoloji Ders Kitabı okutulacak;
konuların pekişmesi için gerekli durumlarda etkinlik
kâğıtlarından ve bilgisayar ortamından yararlanılacaktır.
1. yarıyılda, Fen ve Teknoloji
dersinde “Vücudumuz
Bilmecesini Çözelim, Maddeyi Tanıyalım, Kuvvet Hareket ” üniteleri
işlenecektir.
İşlenecek tema kazanımlarına uygun bir tarihte “Şişli Bilim Merkezi”
gezisi gerçekleştirilecektir.
SOSYAL BİLGİLER
Sosyal Bilgiler dersi haftada 4 saat olup sınıf öğretmenleri tarafından
işlenecektir. Bu derste MEB Yayınları’na ait ders kitabı okutulacaktır.
Konuların pekişmesi için etkinlik kâğıtlarından ve bilgisayar ortamından
yararlanılacaktır.
1. yarıyılda “Kendimi Tanıyorum, Geçmişimi Öğreniyorum,
Yaşadığımız Yer, Üretimden Tüketime” konularla ilgili
pekiştirici çalışmalara yer verilecektir. İşlenecek tema
kazanımlarına uygun bir tarihte “Sadberk Hanım Müzesi”
gezisi gerçekleştirilecektir.
4. Sınıflar işlenen temalar içinde yer alan belirli günlerden
“20 Kasım Çocuk Hakları Günü” nü sabah törenlerinde
kutlayacaklardır.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
Haftada 2 saat olan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Bu
derste MEB Yayınları’na ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı okutulacaktır.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde 1. yarıyılda “ İnanç, Temiz Olalım, Din ve Ahlâk Hakkında
Neler Biliyoruz? Temiz Olalım, Hz. Muhammed’i Tanıyalım ” üniteleri işlenecektir.
TRAFİK GÜVENLİĞİ
Trafik Güvenliği dersi haftada 1 saat olup sınıf öğretmenleri tarafından
işlenecektir.
1. yarıyılda “Trafik Güvenliği, Trafik Bilgisi, Trafik Kuralları” konuları işlenecektir.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Ölçme değerlendirmede; yazılı sınavlar ve sınıf içi performanslar esas alınacaktır. Sınavlar, önceden
belirlenen sınav takvimine göre düzey öğretmenleri tarafından ortak hazırlanacak ve ortak okunacaktır.
Matematik ve Türkçe derslerinde sınav analizleri doğrultusunda zümre
öğretmenlerinin belirlediği öğrencilere eksikleri gidermeye yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Yaprak testler konu tarama amaçlı kullanılacaktır.
Bunların dışında, sınıf ortamında “Morpa Kampüs” kullanılacak, öğrencilerimizin
görsel ve işitsel algısına hitap eden üç boyutlu canlandırmalar, oyunlar, testler,
etkileşimli konu anlatımları ve sınavların olduğu farklı öğrenme ortamından
yararlanmaları ve öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanacaktır.
Birinci yarıyıl Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden ikisi klâsik ve biri test
olmak üzere üçer sınav; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Trafik Güvenliği derslerinden ise iki sınav
uygulanacaktır.
İNGİLİZCE
4. sınıflar İngilizce programı haftada 12 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati Temel İngilizcedir ve
Türk öğretmenimiz tarafından verilecektir. Bu derste yeni yapılar öğrenip alıştırmalarla
pekiştrimeleri için Our World 4 Student Book ve Work Book kullanılacaktır. Bunun yanı sıra
Reading A-Z Raz-Kids Brain Pop ESL adlı eğlenerek öğrenmeyi destekleyen bir bilgisayar
programı da dersimizi pekiştirmede yardımcı kaynak olarak kullanılacaktır. Diğer 6 saatimiz Okuma
Yazma dersi olup anadili İngilizce olan öğretmen tarafından uygulanacaktır. Bu derste ise,
öğrencilerimizin okuma ve yazma becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri yapıları pekiştirmeleri
için Oxford International English 2 Student Anthology ve Oxford International English 2
Student Activity Book ana kitaplar olarak okutulacak, bunlara ek olarak Write Right 2, George’s
Marvellous Medicine ve The Magic Finger okutulacak.
Tüm bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin ilk yarıyılda aşağıdaki konuları öğrenmeleri
hedeflenmektedir:
Dış görünüşünü tanımlama, karşılaştırmalar(comparatives), duygularını ifade edebilme, planları
hakkında konuşabilme, have to/has to, would like, sıklık zarfları, kendi fikrini ifade edebilme,
Simple Past Tense, geçmiş zaman ve şimdiki zamanı karşılaştırma, sağlık ve hastalıklar hakkında
konuşabilme, sebep ve sonuç hakkında konuşabilme, öğüt verme (should/shouldn’t), üstünlük
bildiren sıfatlar (superlatives), zorunluluk, alışkanlıklarla ilgili konuşabilme, ilgi alanları ve hobileriyle
ilgili konuşabilme.
Ayrıca bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun paragraf yazma, okuduğunu anlama ve
düzeylerine uygun akıcı konuşma becerilerinin yıl boyunca gelişimi amaçlanmaktadır.
Bu öğretim yılında 4. sınıflar düzeyinde Temel İngilizce ve Okuma Yazma dersleri için 2 adet 2
ortalı büyük boy çizgili defter kullanılacaktır. Sınıf içi projelerini ve çalışma kâğıtlarını saklamaları
için bir adet 60’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıf içi projelerde kullanılmak üzere
makas, boya kalemleri, yapıştırıcı, renkli A4 fon kartonları da gerekli olmaktadır. Kitaplarla
birlikte gerekli araç ve gereçlerin eksiksiz bir şekilde sınıfa gelmesi ve tüm bu malzemelerin
etiketlenmesi de önemli ve gereklidir.
4. sınıflarımızda her yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları
kullanabilme ve kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 2 adet
yazılı genel değerlendirme yapılacaktır. Buna ek olarak
öğrencilerimiz dönem boyunca derse katılım, tavır, malzeme, ödev
ve sözlü performanslarına göre 2 adet ders etkinliklerine katılım notu alacaklardır. Her dönem
kelime bilgisi, dinleme becerisi ve öğrendikleri yapıları test eden küçük sınavlar uygulanacak ve
bunlar sınıf içi performans değerlendirmesini etkileyecektir. Ayrıca her hafta öğrenilen sözcüklerin
yazılışlarının ve anlamlarının öğrenilmesi için sözcük listeleri (Spelling Bee List) verilecektir. Hafta
içinde de bu kelimelerden değerlendirme testleri olacak ve her yarıyıl sonunda sınıflar arası
yarışma düzenlenecektir.
4. sınıf öğrencilerimize her hafta sonu İngilizce ödevi verilecektir. Bunlar bazen çalışma kâğıdı,
bazen Activity/Work Book’lardan ve bazen de küçük proje ödevleri olacaktır. Gerekli görüldüğünde
hafta içi ek ödevler de bunlara eklenebilecektir.
FRANSIZCA
2014-2015 Öğretim Yılı öğrencilerimiz için yeni bir dil olan Fransızca dersi haftada bir saat olarak
işlenecektir. Okulumuzdaki yabancı dil çeşitliliği ve zenginliğinin temel amacı sosyal gelişimlerine
etkili şekilde katkısının olduğuna dair farkındalık yaratmak ve böylece yabancı dilde istekliliği
arttırmak, dili sevdirmek, özgüvenlerini oluşturmaktır. Ayrıca bir sonraki yıl seçecekleri ikinci
yabancı dili de bilinçli seçmeleri sağlanmış olacaktır.
Öğrencilere 1. ve 2. dönem Fransızca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır :
Alphabet (Alfabe)
Nom, Prénom (İsim,Soyadı)
Les Salutations (Selamlaşma Kalıpları)
Les Nombres 0-10 (Sayılar)
Les couleurs (Renkler)
Comment ça va? (Nasılsın? İyiyim.)
Les Chansons (Şarkılar)
2. Dönem sonunda öğrenciler Fransızca alfabeyi, ismini söylemeyi, selamlaşma kalıplarını, 0’dan 10
kadar saymayı, renkleri ve hal hatır sormayı öğreneceklerdir.
Ayrıca maske yapma, yumurta boyama, belirli gün ve haftalar için özel kartlar hazırlama, Fransa ‘yı
ve Fransız kültürünü tanıtıcı kısa film etkinlikleri yapılacaktır.
ALMANCA
2014 - 2015 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrencilerimiz
için yeni bir dil olan Almanca haftada 1 saat olarak
işlenecektir.
Ders içinde Mein-Deutsch-Junior (Neon) defteri, yapıştırıcı ve renkli kalemlere ihtiyaç
vardır.
Öğrencilere 1. ve 2. döneminde Almanca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır:
Begrüßungsform (Selamlaşma)
Das Alphabet (Alfabe)
Internationale Wörter (Uluslararası kelimeler)
Sich vorstellen (Kendini tanıtma)
Die Farben und Jahreszeiten (Renkler ve Mevsimler)
Die Körperteile (Vücudumuz)
Die Familie und Berufe (Aile ve meslekler)
Die Länder und Kulturen (Ülkeler ve kültürleri)
1. ve 2. dönemin sonunda öğrenciler selamlaşmayı, alfabeyi, uluslararası kelimeleri,
renkleri ve mevsimleri, vücudunu, aile ve meslek isimlerini, ülke ve kültürlerini; şarkılar ve
çeşitli el işi çalışmalarıyla ve sınıf içi skeçleriyle beraber öğreneceklerdir.
İSPANYOLCA
‘İspanyolca ’ya Giriş’ olarak belirlenen bu ders, öğrencilerin İspanyol dili ve kültürü arasında bağ
kurarak İspanyolca ‘ya ilgi duymasını ve İspanyolca ile ilgili olumlu tutum sergilemesini sağlamayı
amaçlamaktadır.
Yıl içinde 2 ortalı büyük boy çizgili defter, 40’lık sunum dosyası ve yapıştırıcı, makas, renkli kalem
gibi malzemeleri kullanacaklardır. Bu malzemeleri İspanyolca derslerinde, her zaman yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir.
Öğrencilere İspanyolca dersinde verilecek kazanımlar şunlardır:
Selamlaşma ve kendini tanıtma,
Numaralar ve alfabe,
Renkler
Okul ve okulla ilgili sözcükler,
Takvim, aylar ve günler
Doğum gününü söylemesi, kutlaması ve hediyeler,
Hayvanlar,,
Kıyafetler, karnavallar ve boş zaman faaliyetleri.
4. Sınıf İspanyolca ‘ya giriş dersinde öğrenciler, dilbilgisinin yanı sıra ağırlıklı olarak kelime
çalışacaklardır; ancak öğrencilerimiz derslerde sadece dilbilgisi ve kelime çalışması ile sınırlı
kalmayacak, İspanyolcayı zengin kültürüyle birlikte öğreneceklerdir. Ayrıca İspanya ve Latin
Amerika’dan birçok farklı oyun ve şarkı öğrenecekler ve öğrenmelerini zenginleştirecek farklı
kültürel deneyim ve eğlenceler hakkında da bilgi edinme fırsatına sahip olacaklardır.
GÖRSEL SANATLAR
4. sınıf görsel sanatlar dersi haftada bir ders saati olarak işlenecektir.
Görsel Sanatlar dersinde sanata karşı duyarlı olmayı sağlamanın yanı sıra sanat elemanları ve
tasarım ilkeleri zerinde durulacaktır.
Öğrencilerin kendi görsel sanat çalışmalarındaki düşüncelerini, bu düşüncelerin ortaya koyarken
kullandığı materyalleri ve çalışmasının ana fikrini açıklamaları sağlanacaktır.
Öğrencilerin geçmiş dönemlerde yapılmış olan sanat eserlerinin günümüz kültürüne etkisini
incelemeleri üzerine yoğunlaşacaktır.
MÜZİK
4.Sınıflar düzeyinde Müzik dersi haftada 2 saattir. 8 Eylül 2014 - 23 Ocak 2015 tarihleri arasında
Öğrenciler ile İstiklal Marşımız, Müziğin Dili, Sanat Etkinlikleri, Belirli Gün ve Haftalarımız, Atatürk
Ölmedi Müziklerimizde Yaşıyor, Dans Edelim, Ritimler Yazıyorum, Müzik Çalışmalarım konuları
işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşını anlamına uygun dinlemesi ve söylemesi,
Temel Müzik yazı ve öğelerini kullanma, dinlediği müziklerle ilgili yorum yapabilme, solfej
konusunda düzeyine uygun olan parçaları dikte etme kazanımları hedeflenmektedir.
.
Müzik dersi için öğrencilerimizin müzik defterinin yanı sıra İlköğretim Müzik 4 Öğrenci Çalışma
Kitabı ve Sunum Dosyalarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını
Söyleme Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık
Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlenmektedir.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul öğrencilerin oyun oynama, fiziki
etkinliklere katılma ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal
ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim
süreçlerini içerir. Bu nedenle, öğrencilerde ilkokuldan itibaren oyun ve
fiziki etkinliklere düzenli katılım alışkanlığı geliştirme ve bunlara bağlı
birikimi edinme, genel eğitimin önemli hedeflerinden biridir.
Bu doğrultuda oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul düzeyindeki
öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak
‘Hareket Yetkinliği’ , ‘Aktif ve Sağlıklı Yaşam’ ve ‘Kişisel, Sosyal ve
Düşünme Becerileri’ olmak üzere üç temel öğrenme ve gelişim alanı
üzerine tasarlanmıştır. Derslerimiz de bu doğrultuda etkinliklerimizde yer
almaktadır. Bu sayede öğrencilerde gelişen hareket becerileri ve sağlık bilgileri dışında kişisel,
sosyal ve düşünme becerilerini geliştirerek gelecek akademik yıllara iyi bir altyapı hazırlamayı
amaçlıyoruz.
Derslerimizi okul açık ve kapalı spor alanlarında ve yüzme havuzunda işleyeceğiz. Her yarıyıl
dörder hafta olmak üzere yıl boyunca 8 hafta dersimizin konusu yüzme olacak. Bu sayede
öğrencilerimizin su sporları ile ilgili hareket becerilerini de geliştirmeyi hedefliyoruz.
Öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre
değerlendirilir.
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci yaşamında eğitim ve öğretimin yanı sıra
öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden
çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı,
sağlıklı, yaratıcı ve en önemlisi mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak
için aile, öğretmen ve öğrenci ile bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli
seminerleri yapılmakta ve bültenler hazırlanmaktadır.
Okulumuzda, ihtiyaç halinde psikolojik danışmandan randevu alınarak, belirlenen gün ve saatte
görüşme yapılabilir.
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI
Sınıflarda uyum çalışmaları ve psikolojik danışma servisi tanıtımını amaçlayan etkinlikler
düzenlenmiştir. Eylül ayında tüm sınıflarda tanıma ve uyumu destekleme çalışmaları kapsamında
sınıf içi gözlem yapılacaktır.
Sınıf Etkinliği:
Eylül ayında üçüncü sınıflarda sınıf içi uyumu destekleyici ve rehberlik servisinin işleyişini tanıtıcı
‘Merhaba Sınıfım’ etkinliği yapılacaktır.
Ekim ayında sınıf içi gözlem çalışmaları yapılacaktır.
Kasım ayında dördüncü sınıf düzeyinde “Duygularla Hikâye Tamamlama” sınıf etkinliği
yapılacaktır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarımız, hem velilerimiz hem de
öğrencilerimizle bireysel görüşmeler doğrultusunda karşılıklı etkileşim halinde devam edecektir.
Sınıf içi yapacağımız çalışmaların yanı sıra ihtiyaç doğrultusunda oyun odamızda, oyun terapisi
yöntemi uygulanacak olup, terapotik kartlar eşliğinde süreç desteklenecektir.
Grup Çalışmaları, Bülten ve Seminerler:
İhtiyaç doğrultusunda belli zamanlarda öğrenci-öğretmen ve veli seminerleri düzenlenecektir. Her
ay çocuklarımızın gelişim dönemleriyle ilgili konularda ‘IŞIKLI ANNE BABA REHBERİ’ bilgi
bültenimiz yayınlanacaktır.
4.Sınıf Düzeyi: Psikolojik Danışman
Büşra DAĞISTAN (4308)
E mail: [email protected]
Rehberlik Işığınız, Geleceğiniz Parlak Olsun Diye…
OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim
tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;
Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,
Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,
Öğrenci gelişim ve davranışlarını değerlendirme toplantıları,
Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,
Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan
genel veli toplantısı,
Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, örnek verilebilir.
1. Yarıyıl veli görüşme günleri; 22 Eylül 2014’de başlayacak ve 9 Ocak 2015’de sona erecektir.
1. Yarıyılda aşağıda belirtilen tarihlerde veli toplantısı yapılacaktır.
13.09.2014 (Tüm düzeyler)
18.10.2014 (1. sınıflar)
15.11.2014 (Tüm düzeyler)
20.12.2014 (1. Sınıflar)
Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli
Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik
Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
01 Eylül 2014 Pazartesi – 05 Eylül 2014 Cuma
Oryantasyon Haftası
08 Eylül 2014 Pazartesi – 21 Kasım 2014 Cuma
1. Dönem
24 Kasım 2014 Pazartesi – 30 Kasım 2014 Pazar
1. Ara Tatil
01 Aralık 2014 Pazartesi – 23 Ocak 2015 Cuma
2. Dönem
26 Ocak 2015 Pazartesi – 08 Şubat 2015 Pazar
Yarıyıl Tatili
09 Şubat 2015 Pazartesi – 24 Nisan 2015 Cuma
3. Dönem
27 Nisan 2015 Pazartesi – 03 Mayıs 2015 Pazar
2. Ara Tatil
04 Mayıs 2015 Pazartesi – 19 Haziran 2015 Cuma
4. Dönem
Murat YANAR
1.2.3. ve 4. Sınıflar Müdür Yardımcısı
[email protected]
0212 648 09 75 dahili 4303
Download

Bülteni indirmek için lütfen tıklayınız.