ROČNÍK 8 * 4.8. - 10.8. 2014 * ČÍSLO 28 * ZDARMA
str. 2
UMĚLECKÁ DÍLA NAJDOU
AZYL V OHRAZENICI
ožijí
Rozpaky i smůla - Pardubičtí vstoupili do druhé ligy remízou Zdechovice
festivalem
PARDUBICE - V sobotu Pod Vinicí zahájili fotbalisté FK Pardubice
svůj třetí ročník Fotbalové národní
ligy. Na trávník vyběhlo hned několik nových tváří - včetně mladých talentovaných hráčů ze Sparty Praha. Z
lavičky je koučovala nová akvizice trenér Martin Hašek. I ten naposledy
působil na lavičce rezervního týmu
aktuálního ligového mistra.
Potěšitelná zpráva pro příznivce
pardubického fotbalu je jistě i ta, že
ceny vstupenek zůstavají ve stejné
výši jako loňské sezoně (70 Kč na
hlavní tribunu, 50 Kč na protilehlou
a k stání a zlevněné vstupné 30 korun). Lístky nebo permanentky na
celou sezonu je možno zakoupit v
Restauraci Pod Vinicí a v prodejně
Mida Sport v Domu služeb.
Další informace strany 7 a 8. (lč)
ZA ČTVRTHODINU ODHALIL CHYTRÝ RADAR PATNÁCT PŘESTUPKŮ
Piráti silnic se mají od září na I/35 na co „těšit“
PARDUBICE - Pořádný bič v
podobě inteligentního radaru na měření rychlosti chystá od září Pardubický kraj ve spolupráci s krajským
ředitelstvím policie na nezodpovědné řidiče, kteří stylem své jízdy často
ohrožují životy ostatních účastníků
provozu na silnici I/35. S principy
jeho fungování se přímo v akci seznámil hejtman Martin Netolický
v doprovodu krajského policejního
ředitele Jana Švejdara.
„Musím konstatovat, že radar,
který jsem viděl v autě na silnici
mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, je technicky velmi zdatný.
Umožňuje měřit rychlost nejenom
Kasič neuspěl
BRNO - Za zjevně neopodstatněnou označil senát Ústavního soudu
České republiky stížnost bývalého
starosty Městského obvodu Pardubice
3 Jána Kasiče, potrestaného peněžitým trestem za podplácení reportérů
Bohumila Rouba a Romana Svobody,
a odmítl ji. Ve své ústavní stížnosti
Kasič vytkl justici nesprávné právní
posouzení skutku. Dostalo se mu však
odpovědi, že „postup Okresního soudu v Pardubicích ani postup Krajského
soudu v Hradci Králové - pobočka v
Pardubicích nevykazuje rysy svévole a
ani jiným způsobem neposkytuje prostor pro zásah Ústavního soudu.“ (ro)
Hudební setkání
VESELÍ / PŘELOUČ - Zpívající kytaristé Karel „Cára“ Novotný
a Petr „Baťa“ Kundrát a houslový
virtuos Miroslav Sládek Forman
jsou hlavními protagonisty Veselského pátečního folkrockového setkání, které se koná v pátek 8. srpna
v hostinci MASH ve Veselí. Začátek
programu je ve 20 hodin.
V Přelouči pokračují 6. srpna
od 19 hodin tradiční letní středeční
koncerty na Masarykově náměstí.
Návštěvníky tentokrát čeká vystoupení formace Natřije - Poprock
Chlumec nad Cidlinou
(zr)
protijedoucích vozidel, ale i vozidel,
která jedou stejný směrem. Kromě
toho dokáže rozpoznat i další přestupky, odhalit odcizená vozidla a
podobně. Zařízení je propojeno přímo s centrálním registrem vozidel,
umí tedy upozornit i na nedostatky
v technickém stavu vozidla. S tímto radarem půjde o zcela kompletní
kontrolu, která se zaměří i na dodržování dalších dopravních předpisů, nejenom rychlostního limitu,“
sdělil své dojmy hejtman Martin
Netolický. Obdobné zařízení se kraj
rozhodl zakoupit pro Policii České
republiky na základě zkušeností s
provozem na silnici I/35. „Je to dal-
ší z plánovaných kroků na zvýšení
bezpečnosti na této důležité dopravní tepně. Stávající dopravní a bezpečností situace úseku I/35, která
prochází naším krajem, je skutečně
neúnosná a je třeba ji řešit. V žádném případě nechceme komplikovat
život slušným řidičům, chceme je
více chránit,“ vysvětlil.
Policie by nový radar měla začít
využívat na konci září. „Celé zařízení včetně instalace do vozidla, které
poskytne Policie České republiky,
by mělo stát přibližně 850 tisíc korun. S financováním radaru by nám
měla pomoci i města Pardubice,
Svitavy, Moravská Třebová, Lito-
myšl a Holice,“ připomněl záměr
kraje Netolický.
Nový radar vedle tvorby videozáznamů a přesného rozpoznání značek vozidel umí věrohodně
zachytit i další dopravní přestupy
či špatné návyky řidičů. „Během
testovací jízdy jsem byl skutečně
zděšen množstvím přestupků, které
se netýkají jen dodržování rychlostních limitů, ale například technického stavu vozidel. Za 15 minut
jízdy směrem na Hradec Králové
radar zjistil 15 vozidel, která měla
prošlou státní technickou kontrolu,
u pěti z nich šlo o období delší než
jeden rok.“ dodal hejtman.
(zr)
ZDECHOVICE - V areálu pivovaru a zámku se v sobotu 9. srpna
uskuteční celodenní festival, jehož
motto zní „Dřevo, voda, provazy“.
Začíná již dopoledne v 10 hodin a
potrvá až do půlnoci. V parku bude
připraveno lanové centrum, ve 13
hodin začne dřevorubecká show a
o hodinu později v pivovaru startuje hudební multižánrový program
moderovaný Kristýnou Vidnerovou.
V něm vystoupí Pernštejnka, Polymetal, Gamba Blues Band, Acoustic
Band, Mortuary, Riziko a jako hosté
skupina Adrenalin a Zumba holky
Přelouč.
Návštěvníci jistě využijí i řadu
stánků a zapojí se do chystaných
soutěží, představí se zde koně, ale
také lidová řemesla a umění, o nejrůznějších dobrotách ani nemluvě.
Občerstvení je zajištěno v hojné
míře po celou dobu konání Zdechovického festivalu (letos jde o jeho již
druhý ročník), hlavní cenu slosování
dobrovolných vstupenek tvoří značkové jízdní kolo.
(zr)
Šlágr v pivovaru!
PARDUBICE - Veselá trojka
Pavla Kršky zavítá v pátek 8. srpna do Pardubického pivovaru. Jak
jinak se může jmenovat její pořad,
který začíná od 18 hodin, než „To
bude šlágr“. Vstupenky získají příznivci lidové zábavy v prodejnách
Pivovarka v Pardubicích, Přelouči a
Lázních Bohdaneč, v pardubickém
Infocentru a v síti Ticketportal. (zr)
Odpovědné chování je prioritou každé naší činnosti, kterou vykonáváme
Rozsah povinností, které vnímáme jako službu pro občany krajského města, má akciová společnost
Služby města Pardubic velmi široký.
Práci nám zadává město, městské
obvody, ale také o nezanedbatelné
množství práce soutěžíme s konkurenčními firmami.
Naprosto souhlasím s všeobecným míněním občanů, že je příliš
nezajímá, kdo jakou práci pro veřejné blaho provede, ale očekává se, že
práce bude odvedena rychle, kvalitně a bez velkého omezení zažitého
komfortu.
Téměř 800 tun smetků
Tak například čištění pardubických ulic je práce, kterou obvykle
nikdo příliš nevnímá, protože ji ve
velké většině provádíme v noci a
stroji, které dnes splňuji nejpřísnější hlukové limity. Uklízíme 150
km silnic a z nich každoročně sebereme téměř 800 tun smetků. Je
to především prach, který bychom
jinak dýchali. V Pardubicích nejúčinnější způsob úklidu, avšak méně
populární je blokové čištění, které je
mnohdy spojeno s ranním odtahem
vozidla. Je to jistě nepříjemné, ale
předejít se tomu dá respektováním
dopravních značek, které včas o
plánovaném úklidu informují. Pro
zájemce připravujeme možnost zasílání SMS zpráv informujících o
realizaci blokového čištění tak, aby
mohl své vozidlo včas přeparkovat.
Přístup, že naše odpadky tvoří
jen popelnice u domu a je jedno, co
se s nimi dále děje, je již pro většinu
z nás minulostí. Víme, že je odpadky nutno rozdělit čili vytřídit nejlépe
již doma. Na naší firmě pak je, abychom vyseparované složky odpadu
předali tak, aby byly maximálně dál
využity. Omezení skládkování nás v
budoucnu jistě nemine, proto sepa-
raci přikládáme velký důraz. Víme,
že v komunálním odpadu je velký
podíl biologických složek, proto
pro separaci tohoto druhu budeme
vytvářet stále lepší podmínky. Dnes
to jsou zejména separační dvory, ale
také hnědé popelnice na bioodpad v
rodinné zástavbě. Tuto službu využívá již více než 1800 domácností a
stále přibývají. Jen za první pololetí
letošního roku se z domácností svezlo 450 tun biologického odpadu.
Tento materiál je pak základem na
výrobu kompostu na kompostárně v
Dražkovicích. Ročně se zde vyrobí
více než 5 tisíc tun kompostu.
Do osvětlení až 20 milionů
Naším největším majetkem je
soubor veřejného osvětlení. Osvětlení města přispívá k pohodě a bezpečí v nočních hodinách. Toho jsme
si plně vědomi, a proto se o tento
majetek staráme se vší zodpovědností. Ve městě denně svítí více než
11 270 světel a ty je třeba udržovat
v provozu.
Každé zařízení, a ta elektrická
nevyjímaje, má svou životnost. Od
roku 2000, kdy je veřejné osvětlení
plně v naší péči, se průměrné stáří
světel snížilo z 22 let na 16 roků. Je
to díky nastavenému systému pravidelné péče. Jednou za čtyři roky je
každý stožár staticky prověřen a na
elektrické části je provedena revize.
Stožáry starší třiceti let jsou kontrolovány každoročně a v případě, že
je nalezen problém, je neprodleně
řešen. Stožár se vymění nebo zkrátí. Mimo běžnou údržbu ročně investujeme do obnovy osvětlení 15
až 20 milionů korun. Podřizujeme
ji nejmodernějším trendům, avšak
ne tak, abychom za každou cenu
likvidovali zařízení ještě funkční a
vyhovující. Úroveň LED diod pro
nasvícení veřejného prostranství se
velmi rychle vyvíjí a naše projekty,
postavené na světelných výpočtech,
prioritně s touto osvětlovací technologií počítají. Důvodem je snižování
provozních nákladů, zejména elektrické energie.
Spotřeba energií stoupá
Právě nákup elektrické energie
spotřebuje více než jednu třetinu nákladů na svícení. Nejnižší cenu její
silové složky každoročně získáváme
na komoditní burze. Přesto celková
spotřeba elektrické energie v Pardubicích stoupá a to díky rostoucímu
počtu světelných bodů. V průměru
se jedná o 80 kusů ročně, o které se
soubor veřejného osvětlení zvětší.
Rozsvícení a zhasnutí osvětlení
v Pardubicích zajišťuje hromadné
dálkové ovládání, které se řídí astronomickými hodinami, ale také aktuální oblačností snímanou v mnoha
bodech na východočeském území.
Může se proto stát, což je velmi
ojedinělý jev, že je zhasnuto, nebo
rozsvíceno dříve, než by právě v
Pardubicích bylo třeba.
Třešničkou vánoční výzdoba
Vyvrcholením naší práce kolem
veřejného osvětlení bývají přípravy
na Vánoce. Slavnostní osvětlení v
centru města i na obvodech chystáme tak, aby se rozsvítilo vždy na
první adventní neděli. Přestože jsme
teprve v polovině roku, už dnes
máme připravenou novou výzdobu
na Pernštýnské náměstí a vybraný
vánoční strom. Pevně věřím, že se
bude líbit a uděláme radost nejen
dětem, ale i dospělým.
Nad každou naší činností přemýšlíme a vždy hledáme řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí,
ale zároveň smysluplná a ekonomicky přijatelná. LEA TOMKOVÁ
ředitelka Služeb města Pardubic
STRANA 2
PONDĚLÍ 4. SRPNA
Pardubickým krajem telegraficky
je to kousek na Veselý kopec. Autobus dále pokračuje přes Zubří,
kde se nachází rozhledna, do Horního Bradla a dále k Sečské přehradě. Koncová stanice je až na
Hoješíně, takže lze vystoupit na
kterémkoli místě v Seči. Zpět se
vrací v 17.25 z Hoješína a v 17.35
ze Seče, přičemž do Chrudimi
přijede v 18.34 a v Pardubicích
končí v 18.55. Jízdní řád lze najít
na: http://portal.idos.cz/Data/pdf/
L650555_131215_137861.pdf.
****
Cyklobusy jsou v kraji oblíbené. Již mnoho let je možné na
území Pardubického kraje využít
několika linek cyklobusů, které
zájemce zavezou do atraktivních
míst kraje i za jeho hranice. Tento způsob trávení volného času je
stále populárnější, proto Pardubický kraj v letošní sezóně prodloužil
trasu cyklobusu z Holic do Orlických hor a vyjet lze už z Pardubic.
Cyklobusy jsou v provozu každý
víkend až do konce září.
„Všechny cyklobusy jsou součástí systému integrované regionální dopravy (IREDO) a cena
za přepravu kola je 20 Kč bez
ohledu na vzdálenost,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu a
dopravní obslužnost Jaromír Dušek. K tomu přidává i praktické
rady pro cestující: „Při cestách na
delší vzdálenost se vyplatí zakou-
pit jednodenní síťovou jízdenku v
ceně 160 korun, která platí po celý
den pro neomezené cestování cyklobusem a všemi autobusy a vlaky
v systému IREDO. Pokud cestují
dva dospělí a až tři děti, vyplatí se
skupinová síťová jízdenka za 260
korun. Na jednu jízdenku lze tedy
využít cyklobus pro cestu tam i zpět
a všechny další vlaky a autobusy zařazené v systému IREDO.“ A kam
se můžete cyklobusem z Pardubicka
vydat?
****
Cyklobus Železné hory. V 8.45
vyjíždí z pardubického autobusového nádraží cyklobus, do kterého
lze nastoupit ještě na Zborovském
náměstí (8.53), v Chrudimi (9.10) či
Slatiňanech (9.20) a nechat se vyvézt
do oblasti Železných hor. Vystoupit
lze třeba v Trhové Kamenici, odkud
Cyklobusy do Orlických hor.
Do Orlických hor míří několik
linek cyklobusů z Pardubického kraje. Žhavou novinkou je
prodloužení linky 660146 (viz:
http://portal.idos.cz/Data/pdf/
L660146_140531_145829.pdf)
až do Pardubic. Každou sobotu
a neděli tak je možno v 7 hodin
odjet z autobusového nádraží,
nebo v 7.10 přistoupit na Dubině,
v 7.15 v Sezemicích nebo v 7.35
u školy v Holicích a pokračovat
přes Rychnov nad Kněžnou do
Rokytnice v Orlických horách, na
Mezivrší či na Šerlich. V Rychnově je přitom možné přestoupit
na cyklobus do Deštného v Orlických horách a na Šerlich. Z hor se
cyklobus vrací okolo 16. hodiny a
do Pardubic přijede v 18.30.
Ve stejný čas jako z Pardubic (v 7.00), odjíždí cyklobus linky 660141 (viz: http://
portal.idos.cz/Data/pdf/
L660141_140401_144313.pdf) i
z Chocně. Pokračuje přes Rychnov nad Kněžnou a Deštné v Orlických horách na Šerlich.
Pod ochrannými křídly Nadace Terezy Maxové
PARDUBICE - Sto let uplyne příští rok od založení zdejšího
Dětského domova. A kulaté výročí si nemohlo přát lepší patronku!
Stala se jí ochránkyně všech dětí,
zakladatelka jedné z nejznámějších
dětských nadací v České republice,
světová topmodelka a v neposlední
řadě také pardubická rodačka Tereza
Maxová.
„S Nadací Terezy Maxové jsme
spolupracovali už v minulosti, ale
blíže jsme se poznali letos v červnu
na dostizích. Naše děti pak vyrazily
na Dětský den Teribear dětem, pozdravily se s Terezou Maxovou, předaly jí zdobené perníčky a pozvaly
ji k nám do Pardubic,“ shrnula spolupráci ředitelka Dětského domova
Zdenka Hrubešová.
Tereza Maxová s odpovědí na
pozvánku neváhala ani vteřinu.
„Pardubice jsou moje rodné město, mám tu velkou část rodiny, s
níž mám krásný vztah, i když nás
dělí tisíce kilometrů, takže má první cesta po návratu do Čech vedla
sem. Kluci i holky z domova jsou
umělec Štěpán Málek, zazní rovněž
hudba v podání Dua Vespral.
Mázhaus má však o prázdninách
také něco pro děti. V podzemním
prostoru zvaném Šatlava pokračuje
výstava Evoluce - příběh člověka,
která je určena zejména nejmenším
návštěvníkům a jejich rodičům. Čekají na ně pravěká zvířata i prapředci
současného člověka. Obě expozice
v Mázhausu jsou o prázdninách otevřeny denně od 10 do 17 hodin. (zr)
PARDUBICE - Rok se sešel s
rockem a kapela Regent opět zahraje na výletní lodi Arnošt. Stane se
tak ve čtvrtek 7. srpna a z kotviště
na Labi za ČEZ Arenou se vyplouvá v 19 hodin. Všichni nalodivší se
pasažéři si mohou vychutnat nejen
příjemnou plavbu po řece, ale především říznou „muziku od paluby“,
kterou jim naživo zahraje legenda
Na zaslání nominací zbývá dva a půl týdne
PRAHA - Posledních šestnáct
dnů zbývá obyvatelům obcí do dvou
tisíc obyvatel na nominaci starosty
do šestého ročníku soutěže Era Starosta roku. Zaslat přihlášku je třeba
nejpozději do 20. srpna. Letos poprvé je možné k nominaci starosty
připojit také přihlášku do nové kategorie Samospráva roku. Vítěz soutěže, kterou pořádá Era ve spolupráci
s Nadací VIA, získá 250 000 korun
místního rocku. Lístky na jedinečnou akci kapely Regent je možno
zakoupit v Informačním centru na
náměstí Republiky, ale i přímo na
lodi. Po zkušenostech z loňského
roku však doporučujeme zájemcům
o bigbítovou plavbu s pěnou, aby
si vstupenky raději obstarali předem. Kapacita lodi Arnošt je totiž
omezená.
(ryz)
Členové legendární pardubické rockové skupiny Regent nedávno vystoupili
rovněž v AFI Paláci.
Foto: ARCHIV
Umělecká díla najdou azyl v Ohrazenici
AREÁL BÝVALÝCH UČŇOVSKÝCH UBYTOVEN SE ZMĚNÍ V DEPOZITÁŘE
PARDUBICE - Jedinečný depozitární komplex vznikne v místní části
Ohrazenice. Před dalším projektovým
obdobím na čerpání peněz z Evropské unie schválila Rada Pardubického
kraje koncepci budování depozitářů
pro příspěvkové organizace v oblasti
kultury. Dostavba celého areálu bude
stát více než sto padesát milionů korun a kraj se bude o tyto prostředky
ucházet v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
pro období 2014 - 2020.
Tato koncepce vychází z architektonického návrhu úpravy areálu,
který již částečně k tomuto účelu
slouží. „Areál bývalých učňovských
ubytoven postupně přestavujeme na
depozitáře, a to především s ohledem
na využití pardubického zámku, který
chceme co nejvíce otevřít lidem. Před
dalším projektovým obdobím jsme
potřebovali koncepční řešení pro zbudování kvalitních budov se stabilním
klimatem,“ vysvětluje náměstkyně
hejtmana Pardubického kraje Jana
Pernicová, zodpovědná za oblast kultury a památkovou péči.
Pro depozitáře je velmi důležité,
aby vlivem teplotních a vlhkostních
výkyvů nedocházelo k degradaci
uchovávaných sbírkových předmětů
a vzácných uměleckých děl. „Architektonický návrh a urbanistickou
studii zpracoval architekt Jiří Krejčík,
který má s podobnými technologiemi
zkušenosti,“ upozorňuje Pernicová.
Forma navržených staveb je zřetelně ovlivněna funkcí, pro kterou
budou sloužit, i samotnou atmosférou
mova byla první, ale určitě nebude
poslední. Věřím, že spolu s Nadací
najdeme způsob, jakým zdejší dětské talenty podpořit,“ dodala Tereza
Maxová, která přijala patronát nad
stoletým výročím zařízení.
Pardubický dětský domov se na
svou současnou adresu Ke Tvrzi přestěhoval v roce 1915 jako „okresní
sirotčinec“, od roku 2005 jej spravuje krajský úřad.
(zhr)
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE ERA STAROSTA ROKU SE BLÍŽÍ
Staré město v obrazech Martina Víška Na palubě Arnošta opět s Regentem
PARDUBICE - Mázhaus na
Pernštýnském náměstí zve do svých
výstavních prostor i o prázdninách.
V srpnu mu bude vévodit Staré město v obrazech pardubického malíře
a výtvarníka Martina Víška (nar.
1952). Výstavu s podtitulem Žánrové obrázky starých Pardubic čeká
slavnostní zahájení dnes v pondělí 4.
srpna v 17 hodin a navštívit ji můžete až do konce měsíce. Úvodní slovo
na vernisáži přednese všestranný
báječní a celé odpoledne jsme si
společně skvěle užili. I když jsem
tu byla krátce, stihli jsme oslavit
narozeniny, nahlédnout do kroniky
domova i deníků dětí a pohovořit s
paní ředitelkou i „tetami“ o všem, co
je těší i trápí,“ přiblížila svůj pobyt
topmodelka.
„Mezi dětmi je řada talentů - hudebních, výtvarných i sportovních.
Moje návštěva pardubického do-
periferního technického objektu jako
z obrazů například Kamila Lhotáka,
Františka Hudečka, Jana Smetany,
nebo Františka Grosse. „Naším cílem
bylo vytvořit nejen technický areál
ale i místo se specifickou atmosférou,
která bude poutavá pro lidi, kteří se
budou pohybovat v okolí a budou
moci nový areál sledovat například
při jízdě na kole, autem, nebo z oken
okolních domů,“ vysvětluje architekt
Jiří Krejčík.
Pro uchování stabilního klimatu
uvnitř staveb bez teplotních a vlhkostních výkyvů návrh počítá s budovami, které budou fungovat na principu termosky o třech vrstvách. První
vrstva tvoří jádro depozitáře. Je to
schránka uchovávající sbírkové předměty uložené ve skladovacích systémech. Teplota i vlhkost zde musí být
stabilizována a kontrolována. Druhá
vrstva je prázdný prostor, vzduchová
mezera mezi první a třetí vrstvou. Zde
bude docházet k vyrovnávání teplot
mezi těmito dvěma vrstvami. Třetí,
svrchní vrstva je konstrukce obvodového pláště.
(zr)
do obecního rozpočtu a tradiční
Rychtářské právo, symbol dobrého
vedení obce.
Jak starosty a samosprávu do
soutěže Era Starosta roku nominovat? „Přihlášku do hlavní kategorie
soutěže musí podepsat minimálně
20 dospělých obyvatel obce, kteří
zde trvale či přechodně žijí. Kromě
základních údajů o obci i nominovaném starostovi je třeba také popsat
starostovu práci pro obec a jak konkrétně k jejímu rozvoji přispěl,“ vysvětluje Jitka Švejcarová, manažerka společenské odpovědnosti Ery.
Příslušné formuláře jsou dostupné
na www.nadacevia.cz/starostaroku.
Nominace může či nemusí být doplněna o nominaci v kategorii Samospráva roku.
Do kategorie Samospráva roku
není možné zaslat nominaci samostatně, ale pouze jako doplňující
část nominace starosty do soutěže
Era Starosta roku. „Hodnocení nové
kategorie bude probíhat nezávisle na hodnocení hlavní kategorie.
Vítězství starosty tedy neznamená
automatické ocenění samosprávy a
naopak,“ říká Renata Wilflingová z
Nadace VIA.
Podrobné informace jsou k dispozici na internetových stránkách
www.nadacevia.cz/starostaroku
nebo www.erasvet.cz/Starostaroku.
Do druhého kola postoupí třicet
nejlepších, které vybere odborná
porota. Tito starostové a starostky
budou vyzváni k doplnění dalších
informací, které poslouží komisi
jako podklad pro výběr pětice finalistů, jež následně zástupci komise
navštíví přímo v jejich obcích.
Soutěž „Era Starosta roku“ je v
rámci programu podpory projektů
zaměřených na komunitní rozvoj,
který vyhlašuje Era ve spolupráci s
Nadací VIA.
(zr)
CHRUDIM - Zastupitelé města
rozhodli o názvech pro nové ulice
v lokalitách, kde již vznikla nebo je
připravována zástavba. „Ve všech
případech jsme hledali nějaké souvislosti. Nové názvy byly navrženy
Historickou a letopiseckou komisí,
kterou jsme požádali o spolupráci.
Jsem přesvědčen, že rozhodnutí zastupitelů je dobré,“ sdělil místostarosta města Jan Čechlovský.
V lokalitě za nemocnicí ponese
nově vzniklá ulice pojmenování „Dr.
Bartůňka“ po lékaři, který se mj. zasloužil o vybudování nemocnice. Za
obchodním domem Tesco (Park Píš-
ťovy) bude příjezdová cesta pojmenována „K Píšťovům“, plánované
území vysokopodlažní zástavby se
bude jmenovat „Sídliště Jaroslava
Lonka“ a ulice s rodinnými domky
„Šnajdrova“. Názvy korespondují
s blízkostí původních leteckých a
v současnosti vojenských kasáren
(např. Jaroslav Lonek byl pilot a letecký konstruktér).
I v místní části Markovice ve
směru na Sobětuchy budou nově
pojmenovány tři ulice (V Dolíčku,
Hasičská a Janderova - po místním
občanovi, který se zasadil o rozvoj
této místní části).
(zr)
Pojmenování nově vzniklých ulic
STRANA 3
PONDĚLÍ 4. SRPNA
Dříteč se z ošklivého káčátka proměnila v bílou labuť
DŘÍTEČ - Na zdejším fotbalovém hřišti se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2014
Pardubického kraje. Přijeli na něj
zástupci všech šestnácti obcí, které
se letošního ročníku účastnily, vzácní hosté, a přišli samozřejmě také
skoro všichni obyvatelé této obce
pod Kunětickou horou, kteří během
dne dokázali, že umí pobavit sebe i
ostatní.
ta, který bude 2. září hostit hodnotitelskou komisi celostátního kola
soutěže o Vesnici roku. Za odměnu
v krajském kole plánuje v obci zrekonstruovat hasičskou zbrojnici.
„Nadchla mě tu propojenost školy a školky, kde děti chodí do známého prostředí a mizí ostych. Krásně opravili i místnosti pro nejmenší
na bývalé faře a mají tu i báječné
lidi, kteří se starají o údržbu obce,“
svěřila se se svými dojmy náměstkyně pro školství a kulturu Jana
Pernicová.
Loni Bílá stuha
„Pro nás je tento den krásnou
oslavou venkova v Pardubickém
kraji,“ řekl ve svém úvodním projevu hejtman Martin Netolický, který
pogratuloval všem oceněným a po
prohlídce Dřítče konstatoval, že je
hlavní cena letos jistě ve správných
rukou. „Rád bych také před blížícími se volbami do místních samospráv poděkoval všem starostkám a
starostům za dosavadní spolupráci
s Pardubickým krajem a popřál jim
hodně úspěchů, pokud budou znovu
kandidovat. Ať se našim obcím i
nadále takto daří,“ dodal hejtman.
Obec Dříteč se letos do soutěže
Vesnice roku přihlásila už popáté.
Další oceněné obce
Z vyhlášení soutěže Vesnice roku Pardubického kraje 2014. Na snímku
hejtman Martin Netolický se zástupci vítězné obce Dříteč.
Foto: PK
V loňském roce získala Bílou stuhu
za práci s mládeží. „Vážím si toho,
že nesložili zbraně a byli vytrvalí.
Mají tu řadu zajímavostí, obec má
každý rok něco nového, od loňska je
to například dostavba školy a školky
a rekonstrukce sportovních kabin.
Jejich hlavní devízou je ale spolková činnost, kterou nám předvedli i
V kulturním programu vystoupili i místní „Akvabeláci“.
Foto: PK
dnes na hřišti,“ uvedl radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. Obec dostala
za letošní vítězství od Pardubického
kraje 400 tisíc korun.
Výhoda aktivních lidí
„Od doby, kdy jsme na našem
katastru měli odkaliště opatovické
elektrárny, se z ošklivého káčátka
stala bílá labuť,“ neskrýval radost
starosta Josef Petrenec. V Dřítči mají
tu výhodu, že tu je hodně aktivních
lidí, kteří se nebojí obec představit
a ukázat hodnotitelské komisi, čím
vším obec žije. Také při vyhlášení
trumfovali tančící muži (soubor Rotující kyčle), cvičící ženy, předvedly
se děti ze školky i ze školy, nastoupili hasiči s historickou koňkou i
jejich šmoulí přípravka a mnoho
dalšího. „Z naší obce se stala dobrá
adresa mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a naším cílem je snad
jen to, aby se tu lidem spokojeně
žilo,“ skromně poznamenal staros-
Na hřišti v Dřítči se ve svých
stáncích představily i čtyři další
obce oceněné stuhami - Vysočina,
Pustá Kamenice, Veliny a Osík. Těm
Pardubický kraj daroval šek v hodnotě 100 tisíc korun. Odměnu 10
tisíc korun od kraje získal Osík ještě
za moderní informační a knihovnické služby a také Valy za vzorné
vedení kroniky. Hodnotící komise
udělila i řadu speciálních diplomů,
ve kterých chtěla vyzdvihnout další
úspěchy přihlášených obcí.
Zlatá stuha (vítězství v krajském
kole) - Dříteč, Zelená stuha za péči
o zeleň a životní prostředí) - Vysočina, Modrá stuha za společenský život - Pustá Kamenice, Bílá stuha za
činnost mládeže - Veliny, Oranžová
stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - Osík.
Diplomy hodnotitelské komise (výběr): Za oživení technické
památky pro budoucí kulturní život - Břehy, za unikátní vzájemnou
spolupráci s občanským sdružením
z oblasti péče o mládež - Veselí, za
progresivní přístup při třídění odpadu - Borek, za vzorné vedení obecní
kroniky - Valy, za rozvíjení lidových
tradic - Voleč.
(zr)
Pardubice jsou díky compostainerům o krok napřed
PARDUBICE - Již sedm let
funguje v krajském městě projekt
odděleného sběru bioodpadu od občanů. Původně byl pouze v několika
městských částech, dnes však lze
hnědé odpadové nádoby nalézt u
rodinných domů již na celém území
města. Letos byly zahrnuty lokality
Dražkovice a Nemošice.
Veškerý bioodpad svezený Službami města Pardubic při tomto projektu slouží jako jedna ze surovin
pro výrobu kompostu v kompostárně v Dražkovicích, kterou taktéž
provozují Služby. Každý, kdo se do
projektu zapojí, má jedenkrát ročně
nárok na bezplatný odběr padesáti
kilogramů kompostu: „Přidat se lze
kdykoliv během roku. Jedinou podmínkou je úhrada poplatku ve výši
300 Kč. Pro prvotní kontakt stačí
vyplnit internetový formulář na adrese www.pardubice.eu/bioodpad,“
řadě českých obcí a měst se o něm
totiž zatím pouze hovoří. Přitom
podle aktuálních informací uvažuje Ministerstvo životního prostředí
České republiky o tom, že by od 1.
ledna 2015 byl oddělený sběr bioodpadu povinný.
Osm separačních dvorů
říká Lea Tomková, ředitelka Služeb
města Pardubic.
V hlavní sezóně, tedy od května
do listopadu, je svoz bioodpadu jedenkrát týdně, a to vždy v pátek. A
co vše lze do opadových nádob na
biologický odpad ukládat? Z běžného zahradního provozu zeleň, větve,
listí, ovoce a zelenina nebo dřevní
odpad.
Projekt odděleného sběru bioodpadu dává Pardubicím náskok: v
„Vyšší dívčí“
Nejprve mi všechno přišlo k
smíchu, když mi o tom náš obchodní zástupce vyprávěl, ale pak jsem
si uvědomil, že vlastně mám co do
činění se zmetkem přesně z toho
druhu lidí, které ze srdce nesnáším,
jsou mi protivní a v podstatě jsem
rád, že se s nimi potkávám jen výjimečně. Jde o kreatury, o nichž se
říká, že mají hroší kůži, kachní žaludek, nebo že do slova a do písmene naplňují obsah rčení „Lepší drzé
čelo než poplužní dvůr“. Tyhle bezskrupulózní jedince však nazývejme
klidně i tím, čím jsou - podvodníky
a zloději. Oni si možná drze říkají podnikatelé, ale jelikož si vážím
skutečných podnikatelů nesoucích
na trh své nápady, majetky a neskonalé množství času, měli by se
čestní živnostníci od těchto vešek
i ve svém zájmu vždy distancovat,
když už, jak jinak, i v tomhle ohledu selhává celá ta naše nákladně
vydržovaná soustava zákonodárců,
státních institucí, policie či justice.
Toho člověka jsem nikdy v životě neviděl. Netuším, zda je štíhlý
jako proutek nebo spíše sádelníček, jde-li o blonďáka či o plešatce, má-li modré nebo hnědé oči.
Nevím, chodí-li oblékán elegantně
či nedbale, zda nosí vousy nebo
je-li ozdoben tetováním či zlatými řetězy, jezdí-li otlučenou ško-
dovkou nebo novým bavorákem.
A už vůbec mi není známo nic o
jeho životaběhu, přičemž dodávám, že tomu jsem rád obzvláště.
Každopádně v minulosti se s
takovými lidmi naši předkové moc
nepárali a jsou kolem nás, dokonce bezprostředně za hranicí Česka,
země, kde tak činí dodnes, pochopitelně však, že mnohem civilizovaněji. Ve středověku podobné vykuky potápěli v koších do Vltavy a
není tomu tak dávno, co je alespoň
zavírali do vězení pro dlužníky.
V Německu na ně pamatují zákonem, zapovídajícím jim podnikání
- a najde se jen málokdo snažící
se rozhodnutí soudu obcházet či
na něj kašlat, protože pak by už
následoval postih velmi bolestný.
Vím, že v České republice teoreticky také existují paragrafy, jež
by se daly na chování podobných
parazitů stáhnout, naší švejkovské a možná až bezbřeze tolerantní povaze však chybí dostatečná
vůle a přísnost začít je aplikovat.
Jak bychom si ale oddechli a jak
rychle bychom se zbavili obtížného
lidského hmyzu, vysávajícího většinu z nás, aniž si to možná někdy
uvědomujeme. Zažil jsem policajty,
kteří jen mávli rukou a odkázali vás
k občansko-právnímu řízení, znal
jsem soudce, co raději chodil po
Dražkovice, Hůrka, Nemošice,
Pardubičky, Rosice nad Labem,
Ohrazenice, Svítkov, Polabiny. Tam
všude již provozují Služby města Pardubic separační dvory, které
slouží k bezpečnému ukládání různých druhů odpadu a jejich následné
likvidaci.
Provoz separačních dvorů je jedním z opatření, která mají pomoci
předcházet hromadění odpadu či
nepotřebných věcí v ulicích města.
Využít je může kterýkoliv občan
Pardubic, který prokáže trvalý pobyt
chodbách v budově Na Třísle celý
den v papučích, než by se začetl
do spisu a snažil se mu porozumět.
Přitom by to mohlo být jednoduché. Ti lidé, které mám od prvního řádku na mysli, totiž většinou
ani nejsou nikterak rafinovaní.
Sázejí toliko na svoji brutální vyčůranost či na lhostejnost zaměstnanců firem, s nimiž jsou ve styku
a od nichž nakupují. Anebo na
oba jmenované faktory zároveň.
Princip je jednoduchý. Nakoupí zboží nebo služby - a nezaplatí.
Ne že by nemohli zaplatit, oni tak
nechtějí učinit z podstaty svého
„podnikání“. Dodavatel se na to
někdy vykašle, nakonec dlužná
částka nikdy není u jednoho každého zase tak veliká. A když ji začne
vymáhat, kupující zkrátka dodavatele změní. Místo pardubického
piva začne točit Pardála, inzeráty
si už nezadá do Pernštejna, ale
do Babišova 5 plus 2. A příští rok
to zase nějak dopadne. „Stáhněte tu žalobu a já vám zaplatím,“
slyšel na vlastní uši náš obchodní
zástupce, když šel vymoci dluh z
loňska, a málem ho z té bezostyšnosti trefil v horkém letním dni šlak.
Odehrávalo se to na břehu
krásného průzračně čistého písníku někde za Hrádkem. Dotyčnému
dlužníkovi by možná ani nevadilo přitížit si svědomí nějakým tím
způsobeným infarktem. Že, pane
Žabáku?
ROMAN MARČÁK
nebo uhrazení poplatku za komunální odpad. Množství ukládaného odpadu je pak omezeno na 200 kg odpadu za týden, s výjimkou stavební
suti, kde limit činí 300 kg za měsíc.
Všechny separační dvory pak lze
využít jako místa zpětného odběru
elektrozařízení. „Na separačních
dvorech lze ukládat například velkoobjemový odpad, stavební suť,
vyřazené elektrospotřebiče nebo
třeba pneumatiky. Troufnu si říct, že
na separační dvůr to už nemá dnes
v Pardubicích nikdo daleko. Jsem
přesvědčena, že ačkoliv jsme se naučili třídit odpad a patříme v tomto ohledu bez pochyby k nejlepším
v Evropě, není separace ještě ani
zdaleka vyčerpané téma,“ podotýká
ředitelka Služeb města Pardubic Lea
Tomková.
(SvPo)
Z magistrátu ve zkratce
Na radnici zavítali keltští
kupci. Z Kunětic do Nasavrk vyrazila kupecká keltská karavana
oslavit jeden z keltských svátků,
Lughnasad. Na své cestě se zastavila také v Pardubicích, kde kupce
v pravé poledne přivítala primátorka města Štěpánka Fraňková.
Kupecká karavana reprezentuje
regionální obchod
a vydala se z Kunětické hory, kde se
nacházela dílna na
kamenné
mlýnky
na obilí, do Mekky
keltské kultury v republice do Nasavrk,
kde se nachází jedno z největších
oppid v naší zemi.
****
Lidé mají o strategický plán
zájem. Na prezentaci nového strategického plánu města přišla do
společenského sálu radnice zhruba
stovka občanů. Veřejnost mohla
své podněty do akčního plánu na
rok 2015 uvést přímo na radnici,
do 11. srpna je lidé mohou také doručit v písemné podobě na podatel-
Občanská
energetická
poradna
Milan Vich,
energetický
poradce a analytik, vám odpovídá na vaše
dotazy týkající
se problematiky nákladů
občanů na elektřinu, plyn a vodu.
Ve středu 25. června se konala
na magistrátu aukce nákupu plynu a elektřiny pro občany Pardubic a Hradce Králové, kteří se do
ní přihlásili. V minulé rubrice jste
slíbil rozbor vysoutěžených cen.
Všechny ceny uvedu bez daně z
přidané hodnoty (21%). Účastníci
aukce budou mít na dva roky plyn
od společnosti 3E Praha za 721
Kč za odebranou megawatthodinu
(MWh). Měsíční paušál budou platit
symbolické dvě koruny. Tato cena je
o 58 Kč za MWh levnější než nejlepší ceníková cena na trhu a určitě zajímavostí je, že společnost 3E
v této aukci šla o 101Kč za MWh
pod svůj nejvýhodnější ceník. U
nu magistrátu nebo posílat mailem
([email protected]).
„Jsem ráda, že má veřejnost
zájem o budoucnost města. Strategický plán je něco, co se týká
každého obyvatele Pardubic, proto chceme dát všem příležitost
seznámit se s tímto materiálem a
říct k tomu své námitky a návrhy,“ uvedla
primátorka Pardubic
Štěpánka Fraňková.
„Asi nejčastějším
tématem byla doprava, konkrétně navýšení parkovacích míst
ve městě. Ale setkali
jsme se například i s
dotazem na plán výměny starých
kanalizací,“ řekla manažerka strategického plánování Blanka Doležalová.
****
Slavnostní zahájení projektu Revitalizace Tyršových sadů Podzámeckého parku se uskuteční
ve středu 6. srpna přímo v sadech
se začátkem od 10 hodin. Přístup
do parku je možný od sochy Rudoarmějce.
elektřiny, kde opět vyhrála společnost 3E Praha, je výsledná cena v
nejsledovanějším spektru vysokého
jednotarifu pro domácnosti (D01d
až D03d) 1050 korun při nulovém
měsíčním paušálu. Tato cena je o 60
Kč vyšší, než nejlepší ceníková cena
na trhu, na druhou stranu společnost
3E opět zvítězila s cenou o 100 korun nižší, než má nejlepší cenu ceníkovou v této sazbě. U dvoutarifní
distribuční sazby D25d a D26d jsou
pak ceny 1279 korun ve vysokém
tarifu a 869 korun v nízkém tarifu.
Tyto ceny jsou ve vysokém tarifu o
84 korun vyšší než nejlepší ceník na
trhu, nízký tarif pak je o 31 korun
vyšší než nejlepší ceníková cena.
Vítězný dodavatel pak u těchto cen
nabídl oproti svému ceníku ve vysokém tarifu cenu lepší o 221 korun
a v nízkém tarifu horší o 49 korun.
Chtěl bych si změnit dodavatele, abych měl levnější plyn a elektřinu, ale mám strach, že zkrachuje a já zůstanu bez energií.
Tak z tohoto mít obavy nemusíte. Ne, že by dodavatel nemohl
zkrachovat (doposud po uvolnění
trhu se do potíží dostali tři, kteří nebyli schopni plnit dodávky), ale vás
jako odběratele se to nijak nedotkne.
Jste chráněni ze zákona a automaticky přecházíte k dodavateli poslední
instance. To je ve většině případů
dominantní dodavatel na příslušném
území. Tedy u nás na Pardubicku v
elektřině ČEZ a u plynu RWE. Tento dodavatel vám však je povinen
fakturovat v průměrných cenách.
Může se tak paradoxně stát, že od
dominantního dodavatele odejdete
k jinému, ten se dostane do potíží a
nemůže dodávat a vy se zase vrátíte
k původnímu dodavateli, ale odebíráte za podstatně lepší ceny, než
tomu bylo původně. Pak máte tři
měsíce na to, abyste si v klidu vybrali dodavatele jiného.
PORADNA NRZP ČR PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Otec je po amputaci nohou, je naprosto neschopný se o sebe postarat,
matka o něho celodenně pečuje. Byli
jsme informováni, že na příspěvek
na péči bude mít nárok až za rok.
Nevíme, zda máme o příspěvek na
péči požádat již nyní, nebo čekat.
Dlouhodobý nepříznivý zdravotní
stav posuzuje Okresní správa sociálního zabezpečení. Pro účely zákona
o sociálních službách je nepříznivý
NRZP ČR
Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR
zdravotní stav, který podle poznatku
lékařské vědy má trvat déle než jeden
rok, omezuje duševní, fyzické nebo
smyslové schopnosti a má vliv na péči
o vlastní osobu a soběstačnost. Podstatné je, že nejde o přechodný stav, který
by se stihl do roka vyléčit (např. zlomená ruka).
O příspěvek lze žádat okamžitě
při vzniku nesoběstačnosti, pokud je
základní předpoklad, že zdravotní stav
bude špatný i po roce. V případě Vašeho otce se jedná o postižení trvalé a doporučujeme podat žádost o příspěvek
na péči již nyní.
STRANA 4
PONDĚLÍ 4. SRPNA
KŘÍŽOVKA SE SHODNOU LEGENDOU
O cenu pro výherce
Letní kino Pernštejn: Tajný tip Jana Motyčky již dnes
PARDUBICE - Na programu
Letního kina Pernštejn, které promítá až do konce srpna v Tyršových
sadech každý den od 21 hodin, a
to bez jakéhokoliv vstupného, je i
v tomto týdnu několik zajímavých
snímků.
Právě na dnešek, v pondělí 4. srpna, dává svůj tajný tip promotér letního kina Jan Motyčka: „Yves Saint
Laurent je pro mě zatím nejlepším
filmem letošního roku. Věřím, že
strhne nejen milovníky módy,“ přibližuje francouzský snímek, který
coby životopisné drama nabízí nejen
strhující příběh legendárního módního návrháře, ale i řadu jeho modelů.
V Pardubicích dosud pohříchu
nepromítaný americký film Komorník je zajímavou studií černošského
zaměstnance, který sloužil v Bílém
domě několika prezidentům Spojených států. Letní kino Pernštejn ho
bude hrát v úterý 5. srpna.
Animovaný film Khumba z produkce Jihoafrické republiky má šanci
potěšit malé i velké diváky ve středu
6. srpna. Ze zcela jiného soudku je
čtvrteční promítání českého filmu
Hany, pod nímž je podepsán mladý
režisér Michal Samir. V takřka nepřetržitém jednom záběru sledujeme
průběh bouřlivé noci v jistém městě
(natáčelo se v Plzni) a chování ně-
kolika protagonistů. Rovněž tento
snímek bude pro pardubické diváky
jistě překvapením.
O den později, v pátek 8. srpna,
sázejí opět čeští Všiváci především
na atraktivní herecké obsazení v čele
s Ondřejem Vetchým, Jiřím Langmajerem, Terezou Voříškovou, Ivou
Janžurovou, Jiřím Mádlem a Kryštofem Hádkem. V sobotu 9. srpna
snad počasí dovolí odehrát americký film režiséra Rona Howarda s názvem Rivalové, který je strhujícím
příběhem soupeření dvou legendárních pilotů Formule 1 Nikiho Laudy
a Jamese Hunta. Ve vysoce akčním
tempu mohou zůstat diváci také v
neděli 10. srpna, kdy je na programu
snímek Rychle a zběsile 6.
Přístup do letního kina Pernštejn
je od sochy Rudoarmějce, chutné
občerstvení všeho druhu včetně několika druhů dobrého pardubického
piva zajištěno po celou dobu promítání.
(ro)
SECURITAS ČR,
globální lídr v oblasti bezpečnosti hledá
pracovníky na víkendové akce
v Pardubicích a okolí
Požadujeme:
Tajenka křížovky skrývá název cizokrajného stromu.
• profesní kvalifikace strážný 68-008-E
• dobrý zdravotní stav, reprezentativní chování
• bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost
1. Posvátný brouk; polotuhá hmota. - 2. Velká nádoba; přednášeč. - 3.
Útok; baltské moře; jaké /slov./. - 4. Hrdina; tržiště; velikán. - 5. Chem. zn.
hliníku; moravské město; oves /bot./. - 6. TAJENKA. - 7. Štít; vůdčí myšlenka; ukaz. zájmeno. - 8. Pracovní schůze; dřev. zátka sudu; sloní zub. 9. Stovky; cizí žen. jméno; římský mravokárce. - 10. Napodobování hlasu
tetřeva; strnutí šíje. - 11. Zápasiště; konvoj vozů.
Autor: JIŘÍ MOTL
Nabízíme:
• kvalitní práci v týmu profesionálů za dobrých platových podmínek
• práce na dohodu o pracovní činnosti
• zázemí mezinárodní firmy
V případě zájmu prosím kontaktujte
Administrativní pracovnici paní Petru Pajskrovou na tel.: 724 015 402.
Na vyluštěnou křížovku budeme čekat do čtvrtka 12 hodin, nalepenou
na korespondenčním lístku vhozenou do krabice u vrátnice budovy
T-String a.s., vrátnice Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou e-mailem, adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání
ZMIJOVEC. Pro výhru Pardubického pivovaru si přijde: MILAN RICKL, Wolkerova 344, Nový Bor. Výhry možno vyzvednout ve středu
nebo čtvrtek od 9 do 15 hodin nebo po telefonické domluvě.
Významná výročí regionu
●●4. srpna 1919 (před 95 lety) byl
zvolen starostou Horního Jelení
místní pekař Bedřich Smilek.
●●5. srpna 1849 (před 165 lety) se
narodil v Holicích František Karel Opa, vlastenecký pracovník ve
spolcích, autor odborných pojednání ze zeměpisu a matematiky, tvůrce
zpěvníků pro hudební výchovu.
●●5. srpna 1869 (před 145 lety) se na
pardubické vyšší reálce konaly první (tehdy ještě dobrovolné) maturity.
●●5. srpna 1899 (před 115 lety) se
narodil Desiderius Gladstein, bohdanečský lékař, lidumil. Zemřel neznámo kdy v Osvětimi.
●●6. srpna 1909 (před 105 lety)
zemřel Josef Horník, lesní správce velkostatku Dašického, odborný
publicista.
●●7. srpna 1914 (před 100 lety) se
narodil ve Vídni Vojtěch Cach,
dramatický spisovatel, mládí prožil v Holicích, vystudoval reálku v
Pardubicích, pak působil v severozápadních Čechách († 1980).
●●7. srpna 1899 (před 115 lety) se
narodil Václav Třešňák, herec a
režisér, bývalý člen VČD v Pardubicích, později majitel půjčovny kostýmů v Pardubicích († 1957).
●●8. srpna 1954 (před 60 lety) zemřel
v Pardubicích Hubert Josef Strachota, propagátor ochrany přírody,
I. lovčí prezidentů TGM a Beneše.
●●8. srpna 1964 (před 50 lety) zemřel dašický rodák Jiří Huráň,
projektant vodních děl, ředitel Hydroprojektu, kde s Liborem Zárubou
projektoval díla vltavské kaskády Lipno, Orlík, Slapy.
●●10. srpna 1914 (před 100 lety) se
narodil Jaroslav Černý, emeritní
primář traumatologie pardubické nemocnice, čestný člen Společnosti pro
úrazovou chirurgii v ČR, laureát Medaile města Pardubic (zemřel v roce
2003).
MIROSLAV KLIMPL
Recept pro zpestření vašeho jídelníčku
DIETNÍ ŘÍZEČKY SE
ŠŤOUCHANÝMI BRAMBORAMI
A OKURKOVÝM SALÁTEM
Po stopách barona Artura Krause
PARDUBICE - Na sobotu 2.
srpna, kdy tomu bylo přesně 160 let
od narození barona Artura Krause,
připravil pro veřejnost zajímavou
akci Klub přátel Pardubicka. Při
putování historickým autobusem
Škoda 706 RTO navštívili příchozí
zájemci pardubický zámek, kde měl
baron Kraus svou první pozorovatelnu hvězdné oblohy, hvězdárnu
barona Krause na Dukle, součástí
zajímavého odpoledne byla také
prohlídka rodinné hrobové hrobky
Krausů na pardubickém hřbitově.
Artur Kraus stál nejen u zrodu
první veřejné hvězdárny u nás, ale
byl také mimo jiné průkopníkem
aviatiky. Přeložil pravidla tenisu a na
zahradě svého domu uspořádal první tenisový turnaj.
(zr)
Vepřová panenka, sůl, pepř,
hladká mouka, vejce, strouhanka,
červená paprika, červená čubrica,
česnek, olej ve spreji, brambory,
sůl, kmín, lžička másla, trocha
smetany, bílý jogurt, kysaná smetana, česnek, estragon, libeček,
bazalka, tymián, oregano, sůl, bílý
pepř, salátová okurka, ocet, cukr,
sůl, pepř.
Vepřovou panenku pokrájíme na
řízečky, poklepeme je rukou, osolíme
a opepříme. Obalíme je v klasickém
trojobale: hladká mouka, rozšlehaná
vajíčka, strouhanka ochucená o červenou papriku a čubricu a česnek.
Poté řízečky na sucho, narychlo
osmažíme na teflonové pánvi a poté
je dáme na plech - pečící papír, lehce je přestříkáme olejem ze spreje a
dáme je cca na půl hodinky do trouNEHTOVÁ MODELÁŽ
pedikúra * prodej kosmetiky
* Termín dle dohody - volejte:
725 061 630 (Rohovládova Bělá)
OHLÉDNUTÍ MIROSLAVA KLIMPLA ZA PŘÍBĚHY, KTERÉ ODNESL ČAS
Nevyjasněné loupeže na pardubickém zámku
Císařský hejtman na Pardubicích
Jan Hogen ze Schwarzbachu nesl
velmi nelibě, že nemá své úředníky
pohromadě, že jsou rozlezlí na několika místech - sirotčí písař na zámku,
důchodní, porybný a obroční z části
na předhradí a často také v domech
ve městě. V roce 1656 nechal proto
zřídit v přízemí zámku novou kancelář, kde byl dostatek místa i pro
„rejstra a depositi kancelářskou“
(pro úřední knihy, účty atd.), a kde
byl i sirotčí sklep, v němž byly v
truhle, okované křížem krážem železnými pásy, uloženy sirotčí i jiné
peníze a cennosti. Hejtman si mnul
samolibě ruce, že má nyní úřednictvo pohromadě a že má tak přehled o
tom, kdy se co na zámku šustne...
Šustlo se po jedenácti letech v
úterý 24. května 1667 na svátek sv.
Vincenta. Stalo se něco neslýchaného, nebývalého - tehdejší kontribuční a pivovarní písař Jan Bělský
předešlého dne uložil do truhly 125
zlatých a 27 krejcarů a truhlu uzamkl dvěma zámky „dosti velkými a
pevnými nýtnogly přibitými“. V to
úterý ráno by se ale písaře krve nedořezal - nýty, kterými byly zámky
přibity, byly usekány a truhla dlátem
a sekerou otevřena. A peníze tytam.
Hejtman zakázal, aby se o krádeži
kdekoli mluvilo. Byl přesvědčen,
že zlodějem je domácí člověk, který
se jistě nemírným utrácením prozradí (127 zlatých byla tehdy pořádná
hromada peněz - v té době např.
Pardubický zámek.
„dobrá“ kráva stála 6 - 7 zlatých).
Ale neprozradil se nikdo. Naopak v noci na Hromnice v roce 1668
(2. února) dal zloděj o sobě vědět
znovu. Tentokrát se vloupal „skrze
kamna“ do světnice sirotčího písaře,
kde ukořistil čtyřicet tam přechodně
uschovaných zlatých. I nyní nařídil
hejtman uchovat loupež v tajnosti,
aby zloděje snáze polapil...
Věc však nešlo utajit. V roce
1668 byl totiž Jan Hogen Českou
komorou v Praze jmenován do
jiné funkce, a proto musel svému
nástupci s funkcí předat i peníze.
Protože mu chybělo oněch 125 zl.
27 kr., muselo se s pravdou ven. I o
těch dalších čtyřiceti zlatých. Pražští úředníci nad případem kroutili
hlavou a dávali Hogenovi až příliš
najevo, že mu nevěří a že by to mohl
být zrovna on, kdo peníze uzmul.
Jenže právě v době, kdy byl Hogen
na jednání na České komoře, bylo to
13. ledna 1669, „nějaký zlý člověk
času nočního z valův zámeckých
oknem po žebřice do kanceláře důchodního vlezl a tam písaři důchodnímu od almary, kde měl peníze pro
běžná vydání, zámek mocí odrazil a
asi 60 zl. vzal“.
Zachariáš Kressl z Kvaltenburku, který krátce před tím vystřídal
na pardubickém zámku hejtmana
Jana Hogena, byl z třetí krádeže celý
zoufalý. V hlášení o ní ubezpečil
Českou komoru, že bude po zloději pilně pátrat. Když se však po půl
roce, 5. července 1669, páni komoří
ptali, co vypátral, musel přiznat, že
nic, ale že dal okna, kterými zloděj
do kanceláře vlezl, opatřit bytelnou
mříží a že nařídil, aby se v kancelářích nenechávaly přes noc žádné
peníze, ale aby se dávaly do sirotčího sklepa, i když by se jednalo jen o
peníze na denní výdaje.
Bylo to neuvěřitelné, ale za necelé čtyři měsíce na to, 13. října 1669,
musel pan z Kvaltenburku oznámit
do Prahy, že „v noci ze včerejška na
dnešek opět nějaký zlý člověk vlezl
skrze kamna do důchodu a sirotčí
kanceláře, almary tam vyloupil, leč
(buď Pán Bůh pochválen!) ničeho
tam nenalezl, toliko asi 10 zl. písaři sirotčímu pobral. Je to již čtvrté
vloupání do rezidence Jeho Milosti
Císařské a ani v nejmenším se nemůže vypátrati, kdo by mohl býti
jeho původcem...“ Pro lepší zabezpečení císařských peněz se hejtman
rozhodl nechat udělat, jak oznamoval, kovové mříže do všech přízemních oken i do těch kamen, co jimi
zloděj již dvakrát prolezl.
Mříže udělaly hutě v Novém
Strašecí a zaplatila je Česká komora,
která rozhodnutím z 21. února 1670
také, ač nerada, plně odepsala uloupené peníze ze všech čtyř vloupání.
Zda se někdy podařilo zloděje vypátrat, zda to byl jeden a tentýž nebo
zda nenechavců bylo více, se neví.
A tak mříže v oknech pardubického
zámku nebyly, jak by se mohlo zdát,
jen pro parádu. Byl tu pro ně v minulosti velmi pádný důvod.
FOTO ARCHIV
AUTORA
by na 160 stupňů. Salátovou okurku
nastrouháme na hrubo a zalijeme
zálivkou.
Z jogurtu, kysané smetany, bylinek a koření umícháme dresing
a dáme ho do chladu odpočinout.
Brambory uvařit hodně do měkka se
solí a kmínem.
Poté je propláchneme a rozmačkáme šťouchadlem. V hrnečku ohřejeme trochu smetany a rozpustíme v
ní máslo. Přidá se do brambor, promícháme je a udržujeme je v teple. Brambory s řízečky dáme na talíř a podáváme se salátem a dresingem. (mm)
STRANA 5
PONDĚLÍ 4. SRPNA
FILMAŘI OPĚT NA ZÁVODIŠTI, V OBJEKTIVU ŽOKEJKA A TRENÉRKA MARTINA RŮŽIČKOVÁ
Možná pojede Velkou pardubickou na koni od Miky Häkkinena
PARDUBICE - Měl tisíce koní
pod kapotou, teď i jednoho vlastní.
Folie d´Ocean zakoupil dvojnásobný
mistr světa ve Formuli 1 Mika Häkkinen, kterému se přezdívalo Létající
Fin, přímo žokejce Martině Růžičkové. A napomohla tomu obrovská
náhoda.
Když známým Růžičková pomohla s trénováním koně a dostala
ho na špici, ti ji zase seznámili s jezdcem Formule 1. Pak se mu svěřila,
že by ještě ráda zkusila Velkou pardubickou a on jí ambiciózní kobylku
Folie d´ Ocean koupil. V prázdninových dostizích s ní jela Růžičková
první dostih, nespadla z ní a dojela,
třebaže poslední. Tenhle příběh se
rozhodl zaznamenat v koprodukci
České televize režisér David Bonaventura, který se štábem točil i na
pardubickém závodišti.
„Pan Bonaventura u nás točil 13.
komnatu, tak ho napadlo i tohle, že
by to mohlo někoho zajímat,“ říká k
samotnému nápadu Martina Růžičková, které byl filmový štáb v Pardubicích stále v patách. Tvrdí, že ji filmaři vůbec neomezují. „Trošku jsem
z toho měla ze začátku nervíky, když
mi dali domů kameru, měla jsem točit normální denní běžné věci. Jako
třeba uklízení, tréninky a tak. S tou
kamerou jsem měla trošku obavy, aby
se něco nestalo, ale ta se stala součás-
Příběh žokejky a trenérky Martiny Růžičkové se stal zajímavým námětem filmu.
tí našeho života,“ dodává Růžičková.
Dokument točí režisér David Bonaventura pro druhý program České
televize, měl by mít kolem padesáti
minut a skončit by měl zřejmě Velkou pardubickou. Hotový by měl
být v lednu a poté brzy nasazen do
Foto: TOMÁŠ KUBELKA
vysílání. „Teď teda fofrujeme, abychom to nějakým způsobem stihli,
bude to o příběhu Martiny. Bude to o
lidských vztazích. Mika tady byl několikrát, tím, že má českou ženu, tak
pro něj není takový problém sem jezdit. Bude určitě součástí tohoto doku-
mentu,“ přibližuje průběh natáčení režisér Bonaventura. Podle něj mottem
bude příběh ženy, která to nevzdává.
Režisér, který žije ve Svobodných
Hamrech na Chrudimsku, už točil
dokument například o rychlobruslařce Martině Sáblíkové.
(zr)
neví. Je to otevřený.
Osobně, jak se cítíte na Velkou
pardubickou?
Pardubická je na podzim, já mám
z tý kobylky, co jsme koupili, hlavu v
pejru. Dneska si na ni sedám já, protože zatím z toho nejsem moc moudrá. Vím, že mám dobrou skokanku,
kobylu, která je dobrá. Musí se jí
ale trošičku vychladit hlava, moc do
toho pospíchá. Já si ji musím zmapovat, uvidíme.
Dokument by měl být o ženské,
která to nevzdává. Zkuste popsat,
co se ve vás vaří?
Vaří se to, že jsem posledně vyrazila a s Rubínem jsme upadli, tak
jsem si zase říkala, že to nesmí bejt
na úkor koní. Jde o to, abych tomu
koni neubližovala, kluci taky padaj,
ale když padá ženská, tak se na to
kouká jinak. Kdyby nám to dneska
s Folie nešlo, tak ji asi nechám klukům. Nasadila bych na to asi Pavla
Kašnýho, já bych si vzala zpátky Rubína, nevím. U těch koní by člověk
musel žít aspoň pět životů, aby se v
nich vyznal. Dnešek nás třeba někam
posune a třeba taky ne. U těch koní
nejsme nikdy nikdo moudrej (Růžičková nakonec skončila v 6. dostihu
poslední - pozn. red.)
Jak se vůbec cítí žena jezdkyně
mezi dalšími žokeji muži?
S chlapama to nemá nic společnýho, zaplaťpánbů že tam jsou.
Kdyby tam byly samý ženský, tak
se budeme hádat a vřískat, ale prostě
jsem se takhle zbláznila, narodila, je
to za strašnou daň. To si nikdo nedokáže představit, že člověk nesmí jíst,
ke konci ani moc pít, já trénuju po
nocích, koně přes den. Je to taková
řehole, poslání. Člověk si říká, že je
takový poslání, že by tady po něm
mělo něco zbýt, tak uvidím. (brm)
„Z kamery jsem měla nejdřív nervíky,“ přiznává Martina Růžičková
Rozhovor s Martinou Růžičkovou o natáčení dokumentu České
televize o „jedný šílený ženský, která
to nehodlá vzdát“.
V jaké souvislosti vás filmaři
oslovili?
Zrodil se takový nápad, že bychom udělali časosběrný dokument o
jedný šílený ženský, která se nechce
vzdát. Pan Bonaventura u nás točil
13. komnatu, tak ho napadlo i tohleto, že by to mohlo někoho zajímat.
Jak na vás působí natáčení?
Je to fajn, oni jsou strašně prima,
ty lidi, co jsou s námi a zatím se to
rozbíhá dobře. Uvidíme, jak to doběhne, jsou to ale výborný lidi, profíci, respektujou a akceptujou moje
potřeby.
Neomezuje vás to natáčení?
Ne vůbec. Trošku jsem z toho
měla nervíky ze začátku, když mi
dali domů kameru, měla jsem točit
normální denní běžný věci. Jako třeba uklízení, tréninky a tak. S tou kamerou jsem měla trošku obavy, aby
se něco nestalo, ale stala se součástí
našeho života.
Co jste všechno točila?
Hlavně ty práce ve stájích, skákání, ale taky vaření, když dcera
teď měla patnáctiny, tak jsem jí pekla dort, tak aby to bylo zajímavý, a
noční tréninky, když se dostanu ven
běhat tak v jedenáct hodin. Snažíme
se to dělat pestrý.
Co na kameru říkala rodina?
Manžel je bezvadnej, to je sluníčko, dcera je se mnou taky zvyklá
úplně na všechno. Takže je to nějak
neomezovalo.
Jak dlouho jste točila, jaký je
časový plán?
Točíme asi tak tři měsíce a dneska uvidíme, třeba bude závěr dneska,
třeba při Velký pardubický, to nikdo
Před pěti měsíci jsme publikovali na stránkách Týdeníku Pernštejn
materiál o zoufalství, které pociťují majitelé garáží v Pardubicích
na Drážce. Využili jsme přitom i
článku otištěného v místní Záři již
v roce 1989. V kostce: garážující
občany trápí problém zaplavování
prostoru, v němž mají uschovaná
svá auta. Kdykoli zaprší, přístup do
nich se mění v souvislou vodní plochu, takže holínky se pro ně staly,
chtějí-li své auto nechat v garáži či
z ní vyjet, běžnou součástí života.
Již za socialismu na jejich volání k
nápravě nikdo nereagoval a „odpovědné orgány“ si věc přehazovaly
jako horký brambor. Se změnou
režimu občanům (a voličům) svitla
naděje. Asi pouze svitla... Dopis,
který přetiskujeme, obdržela redakce Týdeníku Pernštejn před několika
dny. Je adresován Magistrátu města
Pardubic a jeho autoři od této instituce nyní čekají na odpověď. Rádi ji
samozřejmě také zveřejníme.
■■
V měsíci lednu tohoto roku byla
předána Magistrátu města Pardubice
k rukám primátorky MUDr. Fraňkové žádost o dosažení konkrétního
věcného řešení neuspokojivé situace v garážovém areálu 300 garáží
v ulici Věry Junkové v působnosti
Městského obvodu Pardubice 3 –
Dubina. K tomuto písemnému podání jsme obdrželi reagující dopis
odboru dopravy, zpracovaný a podepsaný na referentské úrovni. Tento postup a obsah dopisu předeslal
dojem a očekávání, že k žádnému
řešení nedojde. To se také v plné
míře naplnilo.
Nemáme žádné informace, že
krajně nepříznivá situace v areálu
byla předmětem nějakého jednání.
Představitelé městského obvodu
Pardubice setrvávají v pohodě a považují majitele garáží za bezcenný
odpad občanů sídliště Dubina, ke
kterým nemají žádnou povinnost a
odpovědnost.
Rozhořčení a nespokojenost panují v celém areálu. Pocity obyvatel
garáží lze vyjádřit tak, že jde o pohrdání právem majitelů garáží zasloužit si a používat řádně udržované
obslužné komunikace.
Zájem představitelů městského
obvodu je směrován na zviditelnění své prezentace cestou realizace
úprav centrálního místa sídliště Dubina a ve „Zpravodaji do každé domácnosti“ nově se objevuje příslib
zřízení stanovišť pro opékání vuřtů
a získání studie na rekreační využití
dubinského lesa.
Zpravodaj MO přináší z pera starosty a vedoucího odboru dopravy
výčet úspěchů a cíle dalšího snažení, ale o garážích ani zmínku, ani
slovo, zase všechno zapomenuto.
Nelze se divit, že majitelé garáží za
uplynulých 50 let pociťují naprostou
Rádi bychom, aby vznikl film
o přátelství a vzájemné pomoci
Dvojnásobný mistr světa ve
Formuli 1 Mika Häkkinen má českou manželku a teď i koně, co jezdí
v Česku. Prostě sáhl do peněženky
a koupil Martině Růžičkové koně.
Nejen o tom hovoří režisér dokumentu David Bonaventura.
Jak se zrodila myšlenka natočit
dokument o Martině Růžičkové?
Ten nápad vznikl asi před rokem
a půl. Já jsem s ní před dvěma lety
točil 13. komnatu, to jsme se skamarádili. Ona mi před dvěma měsíci
zavolala, že mi musí vyprávět, co
jí stalo. Říkala, že dala dohromady nějakého koně, pak byli na nějakých dostizích. Ten vyhrál, ona
byla nadšená. Ti lidé od koně měli
s sebou nějaký další lidi, a když se
představovali, tak ona říká, já jsem
Růžičková, já jsem Häkkinen. Asi
za hodinu jí došlo, o koho se jedná.
Häkkinen říká, že by se jí chtěl nějak
revanšovat. Za to, jak jim pomohla
a toho koně vyléčila. Řekla mu, že
má velkej sen ještě jednou jet Velkou pardubickou a dojet ji. Ale teď
že nemá koně. Häkkinen sáhnul obrazně do peněženky, vytáhnul prachy a toho koně jí koupil. Prostě, že
dvojnásobný vítěz Formule 1 koupil
koně Martině Růžičkový a ta na něm
pojede Velkou pardubickou.
O čem tedy vlastně ten dokument bude?
Právě o té vzájemné pomoci.
Jako že ona někomu pomohla, někdo
zase pomohl jí. Tak jsem se rozhodl
ten příběh natočit. Je totiž možný,
že Martina pojede Velkou pardubickou právě na tomhle koni. Teď teda
fofrujeme, abychom to nějakým
způsobem stihli, bude to o příběhu
Martiny. Bude to o lidskejch vztazích. Häkkinen tady byl několikrát.
Tím, že má českou ženu, tak pro něj
není takovej problém sem jezdit.
Bude určitě součástí toho dokumentu. Ví o tom, souhlasí s natáčením.
Už se na to těším, na setkání s tímto
člověkem. Martina o něm mluví, že
to je strašně fajn chlap, má rád děti,
má jich pět. K nim se chová strašně
hezky, což se Martině strašně líbí.
Zajímalo by mě, jestli se taky z nich
stanou přátelé. To by měl i ten dokument odhalit.
Jaká bude stopáž a kdy dokument uvidíme?
Bude to mít asi padesát minut,
hotové to bude asi v lednu, nasazeno to pak bude na druhém programu
České televize dvacátá, jednadvacátá hodina.
Použijí se i materiály z 13.
komnaty?
Moc starších materiálů bychom
používat nechtěli. Sám o sobě bude
tento dokument odlišnej, jinej. My
bychom rádi, aby vznikl film o přátelství, vzájemné pomoci, stárnutí, o
nezdolný touze jít za něčím...
Teď bydlíte ve Svobodných
Hamrech, takže už jste Východočechem. Jaký je váš vztah ke koním?
Já jsem tady 14 let, bydlím nedaleko, bydlíme vedle konírny. Sám
nejezdím, sice jsem jel po hřebenech
někde na horách, i když koně mám
strašně rád, tak k nim mám obrovský respekt.
Jak na vás působí atmosféra
pardubického závodiště?
Mám to tady strašně rád, už jsem
tady před lety točil pro Českou pojišťovnu film o Velké pardubické,
rád se sem vracím, jsou tady hrozně
milí lidi. Přijde mi to tady takový
rodinný, příjemný.
Proč by sem tedy měli lidé přijet?
Pro mě jsou Pardubice něco takovýho jinýho. Tady mi to přijde
takový opravdový. Je tady spousta
zajímavejch akcí, dá se tady dobře
najíst, napít, pobavit i s dětma, dobře strávený odpoledne…
(brm)
AKČNÍ CENY
Na všech prodejnách Pivovarka platí po celý srpen
slevy na lahvová piva
Světlý ležák
Světlé výčepní
9,90 Kč
7,90 Kč
Prodejny Pivarka naleznete: Pivovarka Pardubice (Palackého
třída 250), Pivovarka Chrudim (U Stadionu 765), Pivovarka Přelouč (Nerudova 63), Pivovarka Lázně Bohdaneč (Šípkova ulice 84),
Pivovarka Holice (Staroholická 9), Pivovarka U Soudku (Eduarda
Beneše 1543, Hradec Králové)
Otevírací doby na www.pernstejn.cz
Majitelé garáží pociťují naprostou bezradnost a beznaděj jako lidé, kteří nemají žádné dovolání
Ani za horkých červencových dnů některé louže nevysychají...
bezradnost, beznaděj a cítí se jako
bezprizorní lidé, kteří nemají žádné
dovolání.
Běžně jsme se zúčastňovali veřejných zasedání a uplatňovali jsme
připomínky a požadavky, které by
vedly ke zlepšení. V průběhu zasedání se otevírala naděje a chuť něco
ze strany městského obvodu podniknout, ale skončením jednání - až na
nic neřešící výjimky - všechno bylo
utopeno v zapomnění.
Problémy s garážemi trvají 50
let. Za dobu existence městského
obvodu Dubina se situace v provozu areálu nesrovnatelně zhoršila.
Tržní hodnota garážového stání má
sestupnou tendenci. Technický stav
komunikací sráží garáže až do neprodejnosti.
Z pozice městského obvodu nebyla kvantifikována a vzata v úvahu poloha práva a plnění striktních
povinností, že majitelé garáží musí
platit daň z nemovitosti, naopak ze
strany správce komunikací se se vytratila povinnost a odpovědnost za
údržbu a respektování standardních
provozních podmínek na tak exponovaném místě garážování. Vše je
zamlženo odkazováním na „kolektivní rozhodování“ a vysvětlovací
Foto: ARCHIV
manévry jsou stavěny na plané a nepochopitelné argumentaci „od města nebyla přiznána finanční spoluúčast“, „na tak velkou akci městský
obvod nemá peníze“.
V této poloze úvah lze spekulovat, že přibližující se komunální volby vyvolávají potřebu prezentovat
se jiným způsobem a na atraktivním
místě a tím dát o sobě dobře vědět.
Garáže toto nenabízejí a proto ten
nezájem. Toto konstatování se týká i
jiných okrajových částí obvodu.
Zaslané písemné podání včetně
doprovodných příloh z ledna letošního roku postihuje problematiku
300 garáží a zároveň je přiložen
seznam podpisů 50 uživatelů. S obsahem dopisu bezvýhradně jistě
souhlasí všichni uživatelé. Nad areálem garáží za ta léta žádného hmatatelného nicnedělání vládne roztrpčení a psychické utrpení. Věci ani
neprospívají prosakující dostupné
informace z jednání gesčních míst,
která přesunují řešení problematiky
z jednoho místa na druhé a zametají
tyto záležitosti pod koberec.
Obracíme se proto s touto stížností znovu na Magistrát města
Pardubic a očekáváme, že se najde
pochopení a akceschopný subjekt,
který bezprostředně rozhodne o tíživé situaci majitelů garáží. Eventuální rozhodnutí o přesunutí problému na další budoucí období situaci
neřeší, protože v dezolátním a stále
se zhoršujícím stavu areálu je kumulována minulost 50 let a opatření je
nutno realizovat neprodleně.
Nechceme vyhrožovat, ale přes
bezvýsledné jednání s městským
obvodem Pardubice 3 - Dubina je
připravena a nastavena cesta zveřejnění tíživé situace 300 majitelů garáží v denním tisku a televizi
pro širší veřejnost, která v současné
době události v ulici Věry Junkové
sleduje. Stejná odezva zájmu je od
pardubických politických stran a seskupení.
JOSEF PEKÁREK
ZDENĚK POCHOBRADSKÝ
OTAKAR KROUPA
STRANA 6
MISTROVSTVÍ
ČR SPŘEŽENÍ
O vítězství se bojovalo až do úplného konce
PARDUBICE - Velké množství
diváků si našlo cestu na Mistrovství
České republiky spřežení, které poprvé pořádalo dostihového závodiště. Premiéra to byla úspěšná. Dobrá
nálada vládla po celé tři dny mezi
návštěvníky i jezdci, kteří často neskrývali své emoce a naplno bojovali o prvenství. Vítězi se nakonec
stali ostřílení vozatajové, ale také
jeden nováček…
Mistrovství České republiky
bylo vypsáno pro jednospřeží, dvojspřeží a dvojspřeží pony a navíc tyto
závody doplnila ještě otevřená soutěž čtyřspřeží. V ní kraloval zkušený
Zdeněk Jirásek z JK Robousy, který
své soupeře porazil o téměř čtyřicet
bodů.
Mistrovskou soutěž ovšem zahájila kategorie dvojspřeží pony. Do ní
se přihlásilo šest votazajů, včetně vítěze nedávného červencového klání
v Pardubicích Michala Kořínka z JK
Sobotka. Porazil trojnásobnou mistryni republiky a držitelku několika
stříbrných a bronzových medailí
Moniku Pospíšilovou z Jezdeckého
klubu Boharyně. „Splnil jsem si cíl,
Basketbalisté dnes
zahájí přípravu
PARDUBICE - Příprava na novou sezonu BK JIP Pardubice v Matonni NBL začíná v pondělí 4. srpna.
S mužstvem ji absolvuje v hale na
Dukle i čtyřiadvacetiletý americký
křídelník Jobi Wall. Ten přichází z
portugalského CAB Madeira, jehož
byl třetím nejvytěžovanějším hráčem a druhým nejlepším střelcem.
Na východu Čech podepsal jednoletý kontrakt.
Východočeskou stopu na letošním galavečeru Basketbalista sezony 2013/14 v Mariánských Lázních
zanechal i pardubický odchovanec
Martin Peterka, který zvítězil v kategorii nejlepší mladý hráč.
ME U18 - Divize A: Ve skupině
o 9. - 16. místo čeští reprezentanti,
v jejich dresu nechyběli pardubičtí
Škarnc s Půlpánem, porazili Anglii
a Belgii, ale prohráli s Rusy. Nakonec po výhře nad Anglií obsadili 13.
místo.
(lč)
Stadion Cup
míří do Břehů
BŘEHY - V sobotu 9. března
se seriál Stadion Cup přestěhuje do
této obci na Přeloučsku. Organizátoři (Moped klub Břehy) očekávají
na 90 jezdců. Start první rozjížďky
je ve 12 hodin, finálové jízdy pak v
17 hodin. K vidění bude i vložený
závod Fichtl cup, kaskadérská show,
výstava sportovních aut a motocyklů a další doprovodný program.
Vstupenky v ceně 50 korun jsou
slosovatelné a tři vylosování obdrží
ceny. Skončením závodů ale zábava nekončí, neboť od 20 hodin zde
hraje kapela Kyvadlo a účastníci se
mohou těšit i na ohňostroj. (zrn-lč)
První juniorské
medaile z ME
PARDUBICE - Na 4. Mistrovství Evropy ve speed badmintonu,
které hostilo polské hlavní město
Varšava, se mezi 350 hráči z třiceti
zemí neztratili ani členové pardubického oddílu SK Speedminton. Ti
totiž přivezli historicky první cenné
kovy v juniorské kategorii. „Pachatelkami“ byly Anička a Eliška
Andrlovy, které vybojovaly bronz
ve čtyřhře (společné pro kategorie
hráček do 14 a 18 let). Eliška ještě
získala výborné stříbro ve dvouhře
juniorek do 14 let. Více informací
nejen k ME, ale také oddílu a speed badmintonu naleznete na www.
speedminton-pardubice.cz. (zrs-lč)
Dvojčata Eliška (vlevo) a Anička Andrlovy s trenérkou Janou Scholzovou.
Mistrovství ČR spřežení, které se poprvé konalo na pardubickém závodišti,
nabídlo divákům i atraktivní terenní závody.
Foto: MILAN KŘIČEK
splnil se mi sen. Je to vrchol mé dosavadní kariéry, takže naprostá spokojenost,“ přiznal Michal Kořínek,
který zajel nejlepší výkon v drezuře
a maratonu, v parkurech byl ale „až“
třetí. Svůj díl na jeho úspěchu mají
i jeho trenéři - zkušení vozatajové
Petr Vozáb a Ladislav Jirgala.
A právě jméno Ladislava Jirgaly
nejčastěji zaznívalo v soutěži dvojspřeží. Vítěz soutěží na národní i
mezinárodní úrovni reprezentuje JK
Hubička Hejnice. V rámci letošního Mistrovství České republiky si
připsal další prvenství, a to po těsném třídenním souboji s Josefem
Hroudou. Například v drezurách
oba jezdce dělilo pouhých šest setin
bodu. Josef Hrouda z SK Stáj Afrodita Němčice ale bohužel zajel druhý nejhorší parkur a své průběžné
první místo po dvou dnech soutěže
musel přepustit Jirgalovi.
Nejvíce obsazenou soutěží byla
jednospřeží a také v ní rozhodovali
závěrečné parkury. Rozdíl mezi v
průběžném pořadí prvním Jaroslavem Petřekem a druhým Jiřím Křížem byl před závěrečným parkurem
necelé tři body. Jiří Kříž navíc zajel
bezchybný parkur s nejrychlejším
časem a diváci s napětím čekali na
výkon Jaroslava Petřeka. Ten měl
spočítáno, že si může dovolit jednu
chybu - a tu si také dovolil. Ale žádné další zaváhání nepřišlo a Jaroslav
Petřek z JK Zubří zvítězil.
Kompletní výsledkové listiny
jsou k dispozici na webových stránkách dostihového závodiště www.
pardubice-racecourse.cz
(kan)
Výročí vyšperkovali fotbaloví internacionálové
KŘIČEŇ - V sobotu zde slavili
10 let od založení sportovního oddílu. Program odstartovalo pohárové
utkání s atraktivním soupeřem SK
Holice (2:3) a vrcholil exhibičním
miniturnajem...
Diváci zhlédli utkání přípravek
do 10 let (Křičeň - Bukovka 7:2),
zápas starých gard (Křičeň - Přelovice 2:1) a poté již přišel očekávaný
exhibiční turnaj, který odstartoval
výběr SK Křičeň proti týmu generálního sponzora akce - NEXT Reality
group Praha (3:3). Na skvěle připravený trávník poté vyběhli fotbalové
legendy - tým Klubu fotbalových
internacionálů ČR (Bobok, Ondra,
Bittengel, Kuchař, Kabyl, Mlejnek,
Veselý, Ulich, Mičinec, Hunal, Samek, Hromádko, kapitán výběru Fr.
Štambacher a Jiří Němec) a ti v obou
zápasech vyučovali z lehkosti, nápaditosti a fotbalových kulišáren. Po
dvou výhrách se po právu stali vítězi
VÝCHODOČESKÝ
SUPERPOHÁR
miniturnaje. Nejen jejich výkonům
tleskalo na 350 dobře se bavících
diváků, kteří se po ukončení turnaje
mohli těchto legend zeptat téměř na
cokoli a autogramy hvězd zdobí nyní
památníky nejen těch nejmenších.
Mezi jednotlivými zápasy byli
oceňováni významní hráči desetile-
té historie oddílu - hráčem desetiletí
byl vyhlášen Daniel Biath (220 branek za 8 sezon). Za oddanost byli
oceněni Lukáš Hanzl a Jiří Nosek.
Ti byli u zrodu oddílu a jsou mu
věrni až dodnes. L. Hanzl byl navíc
oceněn za odehrání nejvíce mistrovských zápasů (372).
(ph)
Libišany další trofej nepřidaly
NOVÝ BYDŽOV - Na stadionu, který bude hostit díky postupu
Nové Paky třetí nejvyšší fotbalovou
soutěž, byl odehrán Východočeský
superpohár. „Přeskokanem“ mu byl
zápas dorostenecké kategorie.
Východočeský Superpohár muži:
Olympia Hradec Králové - Libišany 3:1 (0:1). Branky: 65. Haupt,
75. a 85. (pen.) Hofman - 42. Tomeš.
LIBIŠANY: Vida - Vích, Tomeš, Přikryl (75. Kuric), Holeček - Machala
(80. Hron), Vrabec, Vágner, Ročín Brož, Vokáček. V prvním poločasu
resultoval z převahy Libišan vedou-
FOTBAL
DOROST
Zleva Jindřich Divíšek, zástupce generálního partnera oslav, fotbalová
legenda František Štambacher a Daniel Biath, hráč desetiletí SK Křičeň.
cí gól, když se k zakončení dostal
sám před brankáře stoper Tomeš a
chladnokrevně uklidil míč po zemi
do sítě. Po změně stran bylo utkání do 60. minuty herně vyrovnané,
poté si Hradečtí vynutili soustavnější tlak a v 65. min. Hauptovu střelu
tečoval Přikryl zády do protipohybu
gólmana Vidy - 1:1. Olympia otočila utkání gólem Hofmana, který ale
zaváněl ofsajdem, a byl to zlomový
okamžik zápasu. Utkání se poté vyhrotilo a střelec rozhodující branky
ještě pečetil výsledek z penalty.
Východočeský Superpohár do-
rostu: FC Vrchlabí - FK Pardubice
U19 B 0:5 (0:2). Branky: 39., 52. a
75. Gašpar, 40. Brož, 61. Buš. PCE:
Pšenička - Molek, Nepivoda, Žoček
(46. Dvořák), Kaštánek - Brož (52.
Karvánek), Svatoň, Gašpar, Buš (64.
Doležal) - Panchártek (72. Zelenka),
Šlégr (52. Sokol). Připraven Švadlenka. Od začátku zápasu se hrálo
dle hostujících not a dva góly Pardubic v závěru první půle rozhodly o
dalším rázu utkání. Po parádní Gašparově střele do šibenice z trestného
kopu v 52. min. se utkání dohrávalo
již jen z povinnosti...
(lč, ašo)
PONDĚLÍ 4. SRPNA
ATLETIKA
Česká extraliga opět v Pardubicích
PARDUBICE - Nejlepší čeští
atleti se ve středu 22. srpna sejdou
na zdejším městském atletickém
stadionu na Dukle. V rámci Pardubického atletického mítinku 2014
se bude konat v pořadí již 7. mítink
druhého kola Česká spořitelna atletické extraligy, nejvyšší atletické
soutěže v ČR. Na pořadu bude 16
atletických disciplín mužů a žen v
rámci extraligy a doplňkově budou
zařazeny i tři disciplíny pro tělesně postižené sportovce. Tradičními
účastníky Pardubického atletického
mítinku jsou nejen čeští, ale i zahraniční reprezentanti.
Každoročně zde startují skvělí
vrhači - koulaři Jan Marcel, Tomáš
Staněk a Ladislav Prášil, kladivářky
Tereza Králová a Kateřina Šafrán-
ková. Výborná konkurence bývá i
ve sprinterských disciplínách - Zuzana Hejnová, Denisa Rosolová,
Jitka Bartoníčková, Pavel Maslák či Jan Veleba si již v minulých
ročnících vyzkoušeli pardubickou
tartanovou dráhu. Zajímavou podívanou slibují i běžecké disciplíny.
Mistrovství Evropy, které se koná
jen týden před Pardubickým atletickým mítinkem, je zárukou, že atleti
budou stále ještě ve vrcholné formě
a můžeme se tedy těšit na kvalitní
atletickou podívanou. O jménech
atletů, kteří letos budou startovat,
budeme informovat. Další informace a časový harmonogram včetně
doprovodného programu naleznete na www.hvezda-pardubice.cz
v sekci tradiční akce.
(yak)
PARDUBICE - Pětadevadesátiny. Toto významné životní jubileum
v minulém týdnu oslavil atlet Arnošt
Křivka. Od mládí se věnoval sportu,
zejména středním tratím. Startoval
za AFK Kolín, Slovan Pardubice a
SK Pardubice. Patřil k zakládajícím
členům bývalé Rudé Hvězdy Pardubice, kde od roku 1959 pracoval
jako trenér, rozhodčí, organizátor a
propagátor atletiky. V předválečné
době byl ve výběru atletů pro olympijské hry v Helsinkách.
V atletickém oddílu Rudé Hvězdy Pardubice se za uplynulé období
věnoval několika stovkám atletů.
Vychoval řadu mistrů a rekordmanů
České i Československé republiky.
Mezi jeho svěřence patřili i účastníci mistrovství Evropy a olympijských her, jako např. Jaromír Šlégr
nebo Jaroslav Matoušek. I jeho synové byli úspěšnými atlety.
Při atletické přípravě uplatňoval
efektivní metody tréninku, které
přispívaly ke zdravé kondici sportovců. Za svoji činnost v atletickém
hnutí byl mnohokrát oceněn. I přes
vysoký věk je viděn několikrát týdně na Městském atletickém stadiónu
se svojí skupinou běžců.
(ewi)
Arnošt Křivka slaví pětadevadesátiny
Pardubičtí čtyřikrát na bedně
OLOMOUC - Na domácím
mistrovství v atletice handicapovaných nechybělo ani pět zástupců
Hvězdy SKP Pardubice. Ti do Pardubic přivezli celkem čtyři medaile, z toho dvě nejvyšší umístění. O
tituly mistra České republiky se na
mítinku Czech Open postarali Jaroslav Petrouš v hodu diskem, který
výkonem 37,02 m potvrdil účast na
letošním evropském šampionátu ve
Swansea. Druhý titul vybojoval Jan
Vaněk v hodu kuželkou, jenž zvítězil v jedné z nejlépe obsazených
disciplín a překonal své dlouholeté
soupeře ze světových akcí výkonem 25,86 m.
Další medailová umístění měla
bronzovou příchuť. Michal Enge
skončil třetí v hodu kuželkou, když
vytvořil své osobní maximum 24,05
m. Zlepšil se téměř o tři metry, což
ho řadí mezi světovou špičku této
disciplíny. Další třetí místo získal
Petr Vesecký v hodu diskem za výkon 7,46 m.
Atleti Hvězdy dosáhli i na další
finálové pozice. Pátou pozici obsadili Oldřich Brych v běhu na 200 m
časem 29,16 s a Jaroslav Petrouš v
oštěpu za nový český rekord 26,71
m. Sedmé místo získal Petr Vesecký
v hodu kuželkou výkonem 20,08 m.
Pardubičtí zástupci tak uspěli v mezinárodní konkurenci více než 140
závodníků z devíti zemí.
(ewi)
Jiří Kovárník: „Cíl je připravit hráče pro dospělý fotbal a vyhnout se sestupu“
PARDUBICE - Do druhé sezony povede pardubické dorostence v
nejvyšší soutěži trenér Jiří Kovárník
(na snímku). Jeho svěřenci mají za
sebou již smolnou prohru na Slovácku gólem v nastavení a v sobotu
je z produktivity vyučily Teplice.
V minulém ročníku hrály Pardubice s jedním z nejmladších kádrů o
záchranu do závěrečných kol, letos
by se mohly již projevit zkušenosti
nabrané v minulém roce. „Cíl sezony je nadále stejný - připravit co
největší počet hráčů pro přechod do
dospělé kategorie. Rádi bychom se
také vyhnuli jakýmkoli sestupovým
starostem,“ podotkl trenér Jiří Kovárník. Spolu s Josefem Pohlem ale
nebudou mít vůbec snadnou situaci,
padají totiž dva poslední týmy a další dvě mužstva musí obhájit ligovou
příslušnost v baráži.
Pane trenére, jste spokojen s
letní přípravou a výsledky přípravných zápasů?
Příprava proběhla tak, jak jsme
si ji naplánovali. Letos naštěstí
neevidujeme téměř žádná zranění.
Výsledky byly jako na houpačce,
ale hodně jsme sestavou rotovali,
takže jim nepřikládám větší váhu.
Prostor v ní dostal v rámci možností
každý hráč z kádru.
Loni jste měli jeden z nejmladších týmů v soutěži, projeví se nabrané zkušenosti v této sezoně?
Ono je to dvousečné. Někteří
hráči si mohou říci, že tuto soutěž
už hráli a dojde u nich k uspokojení.
Ti se pak nedostanou na hřiště nebo
ani na lavičku. Někdo zase na sobě
začně pracovat o to více. Zápas na
Slovácku ukázal, že mužstvo sílu
má a pracovalo výborně.
Do kádru vám přibyli další
hráči mladších ročníků. Jak se
daří je zapracovat do týmu?
Přišli k nám hráči nejen ročníku
1997, ale i z rezervního mužstva
U19. Všechno je to pro ně rychlejší,
tvrdší, zkrátka náročnější. Ale pracují většinou velmi dobře a věřím,
že si brzy zvyknou a budou platnými i v mistrovských zápasech.
V minulém ročníku byly problémy v útočné fázi?
Na tom neustále na tréninku pracujeme. Třeba ve zmíněném utkání
na Slovácku jsme měli několik dobře vyřešených útočních situací, ale
chyběla jim finální přihrávka. Ta
nám zkrátka chybí. Je to však nejen
o načasování přihrávky, ale také o
náběhu a výběru místa hráčů. Intenzivně na tom děláme.
Když se podíváme do obrany,
tak v ní jste dělali hrubé chyby,
které potom stály cenné body?
Víte, školáckých chyb v obraně
se nevyvarujete nikdy, a to neplatí jen v dorostenecké kategorii. Je
samozřejmě nutné, aby jich bylo co
nejméně, ale v tom by nám měly pomoci zkušenosti z minulého ročníku
i to, že se nám zdravotně dala dohromady obrana.
Budete spoléhat na týmový výkon nebo zkusíte sázet na individuality?
To dobrá otázka. Budeme spoléhat na týmový výkon. Už na jižní
Moravě jsem na hráčích viděl, jakou
mají chuť do fotbalu a touhu po bodech, žila i lavička. Nasazení obou
mužstev snesla vysoká měřítka.
Doufám, že nám to vydrží i v dalších zápasech...
Soupiska * Brankáři: Štěpán
Hrnčíř, Jan Stejskal. Obránci: Martin Jedlička, Jan Koblížek, Pavel Matějka, Martin Molek, David Pánek,
Filip Pánek, Marek Řehák, Martin
Staněk, Martin Žoček. Záložníci:
Jan Bulušek, Tomáš Bydžovský,
Václav Kejmar, Daniel Kovář (K),
Jan Málek, Martin Stránský, Jan
Uhlíř. Útočníci: David Formáček,
Tomáš Markovič, Denis Mayer, Patrik Valenta.
Přípravné zápasy: Mladá Boleslav U19 - FK Pardubice 3:2 (Řehák,
Mayer), SK Slavia Praha U18 - FK
Pardubice 0:5 (Formáček 2, Mayer,
Markovič, Kovář), Motorlet Praha
U19 - FK Pardubice 1:3 (Valenta 2,
Formáček), Slovan Liberec U19 FK Pardubice 4:1 (Markovič).
Los podzimní části (tučně domácí zápasy): Mladá Boleslav (6.
srpna v 11 hodin), Bohemians Praha (9. srpna, 13), Sparta Praha (16.
srpna), Příbram (23. srpna), Hradec Králové (30. srpna), Hlučín (6.
září), Fastav Zlín (13. září), Karviná (17. září), Meteor Praha (20.
září), Sigma Olomouc (27. září),
Baník Ostrava (4. října), Viktoria
Plzeň (11. října), České Budějovice
(18. října), Slavia Praha (25. října),
Slovan Liberec (29. října), Baumit
Jablonec (1. listopadu), Vysočina
Jihlava (8. listopadu), Opava (15.
listopadu), Zbrojovka Brno (22. listopadu), 1. FC Slovácko (29. listopadu), Teplice (6. prosince). (lč-kli)
STRANA 7
PONDĚLÍ 4. SRPNA
„Osa mužstva zůstává stejná, ale zvýší se konkurence“
PARDUBICE - V jednom kole.
Náročné léto plné změn má za sebou
vedení FK Pardubice. V letní přestávce došlo především k příchodu
trenéra Martina Haška a ke změnám
v hráčském kádru. Představitelé klubu dále řešili vznik farmy v Čáslavi,
zrušení družstva v Juniorské lize a
samozřejmě i záležitosti mládežnického fotbalu. I o těchto tématech
hovoří na začátku nové sezony sportovní manažer klubu Vít Zavřel (na
snímku).
Jak jste spokojen se složením
hráčského kádru na startu nového ročníku?
Jsem rád, že jsme kádr doplnili a
troufnu si říct, že jsme ho i oživili.
Věřím tomu, že se budeme zlepšovat, jak si na sebe budou kluci čím
dál víc zvykat. Když to shrnu, tak
jsem spokojený a dá se říct, že vše
proběhlo podle plánu.
K týmu se společně s trenérem
Haškem připojilo šest mladých
sparťanských fotbalistů. Budou
členy základního kádru A týmu?
Všichni mají kvalitu a tudíž i
šanci o sestavu bojovat. Jsou tady
zatím měsíc a určitě se budou zlepšovat. Ale nepočítali jsme s tím, že
by od prvního kola hrálo pět hráčů
ze Sparty a zbytek našich fotbalistů. Spíš jsme to brali tak, že se pro
naše hráče zvýší konkurence a rozšíří se kádr. V případě zranění budeme mít více možností pro náhradu
a všechny posty zdvojené. V tom
jsme spatřovali tu výhodu. Do sestavy jsem trenérům nikdy nehovořil a
ani nebudu. Je možné, že ze začátku
naskočí od úvodu jeden nebo dva
z těchto hráčů. Ale jinak tým zachováváme a nebudeme vše překopávat.
Osa zůstává stejná.
Jak dále bude fungovat spolupráce se Spartou? Obsahuje i
další body, například na úrovni
mládeže?
To si moc nedokážu představit, protože o talentované hráče se
s ostatními kluby spíš přetahujete.
Určitě nám Sparta nebude škodit,
ale my chceme jít s mládeží také
svojí cestou. Někdy před třemi lety
jsme dobře rozjeli skauting a již od
FOTBAL
DIVIZE
přípravek se snažíme stahovat nejtalentovanější hráče z okresu a v žákovské kategorii z kraje. Chceme
dětem, které přijdou, mít co nabídnout, zajistit ubytování, stravování a
podobně. V oblasti mládeže si spolupráci tedy neumím představit. Ale
v dospělé kategorii, pokud to budou
Pardubice potřebovat, tak tam ano.
Na začátku června jste hovořil o tom, že dvojkou za gólmanem Luďkem Frydrychem bude
trenér brankářů Martin Shejbal.
Podle aktuální soupisky došlo ke
změnám...
V tu dobu jsme ještě nevěděli
o možnosti spolupráce se Spartou.
Byli jsme domluveni, že by Martin
Shejbal trénoval jednou týdně s týmem, udržoval se individuálně, dělal trenéra gólmanů a zároveň dvojku. S tím, že by se do tréninkového
procesu zapojili Čihař s Ptáčkem.
Navíc přišel trenér Hašek s představou, aby gólmanská dvojka byla
na všech trénincích, což Shejbalovi
zdravotní stav nedovoloval. Nastala
tedy jiná situace.
Jak bude brankářský model
fungovat během sezony?
V minulém týdnu ještě došlo ke
změně na farmě v Čáslavi, odkud
odešel brankář Ducheček do Jiren.
Proto jsme se dohodli, že k nám při-
jde na hostování ze Sparty brankář
Kotěra a bude působit jako jednička právě v Čáslavi. Třikrát týdně
bude trénovat u nás, zbytek týdne a
na zápas už bude na farmě. Pokud
bychom z různých důvodů potřebovali brankáře, tak ho budeme mít
rozchytaného z ČFL. Dále v kádru
zůstávají i Čihař s Ptáčkem. Frydrychovi bude při mistrovských zápasech krýt záda jeden z talentovaných
dorostenců Hrnčíř nebo Stejskal,
tedy pokud nebudou zápasy áčka a
dorostu kolidovat.
Na konci sezony se hovořilo
o zrušení B týmu a založení farmy v Živanicích. Nakonec nebyla
přihlášena Juniorská liga a vaší
farmou se stala Čáslav. Co pro ni
rozhodlo?
V prvním kole jsme uvažovali, že si necháme Juniorskou ligu a
uděláme farmu v Živanicích, kde je
několik našich hráčů na hostování.
Pak přišla zpráva z fotbalové asociace, že juniorka nemá takovou
kvalitu, k čemuž jsme my s naším
týmem taky přispěli. Začalo se uvažovat o tom, že by od další sezony
hrály Juniorskou ligu jen týmy prvoligových klubů. Nám tedy bylo
jasné, že bychom za rok tuto soutěž
stejně museli opustit. V ten moment
nám přišla škoda zrušit divizi. Řešili jsme to asi na třech jednáních
představenstva a nakonec jsme se
rozhodli, že zachováme B tým. Tím
padla možnost farmy v Živanicích,
protože hrají stejnou soutěž. Do
toho se ozvala Čáslav, se kterou už
jsem jednal dříve, ale na spolupráci
jsme se tehdy ještě nedohodli. Nyní
se Čáslav ozvala znovu a došli jsme
k závěru, že bude ideální mít farmu
ve třetí lize. Hlavně pro kluky, kteří
jsou u nás déle a nepatří do základní
sestavy.
Ke změnám v realizačních týmech došlo u mládeže. K dorostu
se připojili Zbyněk Dujsík (U17) a
Jaroslav Míchal (U16), kteří dříve
působili u dospělých. Co očekáváte od této změny?
Přišli zkušení trenéři s určitým
vzděláním a profilicencí, kteří si
prošli dospělým i mládežnickým
fotbalem. Slibujeme si od toho, že
se zkvalitní tréninkový proces a že
nám vhodně pomůžou doplnit trenérský tým u mládeže.
Stanovilo vedení klubu cíl pro
umístění A týmu v podzimní části
nové sezony?
Cíl zůstává stále stejný. To znamená začít co nejdříve sbírat body
a pohybovat se někde v klidných
vodách prostředku tabulky. Nejlépe však v první polovině, abychom nemuseli řešit starosti se záchranou.
TOMÁŠ RAIS
PARDUBICE - Česká fotbalová
reprezentace se vrací do pardubického regionu. V příštím týdnu zde
sehraje dva mezinárodní přátelské
zápasy reprezentační výběr do 19
let proti stejně starému týmu Kypru. První duel budou hrát svěřenci
trenérů Michala Petrouše a Aleše
Čvančary v úterý 12. srpna od 18
hodin v Živanicích, druhý zápas pak
ve čtvrtek 14. srpna od 17 hodin v
Pardubicích (jednotné vstupné 50
korun, k zakoupení i v předprodeji)
na stadionu Pod Vinicí.
(tra)
Vanáč, masér: Marián Císař.
Přišli: Vanžura a Vágner (hostování z FK Pardubice), Knobloch
(hostování z Nového Bydžova),
Ráliš (hostování z MFK Chrudim),
Kořínek (hostování z Jiskry Jaroměř), Poděbradský (hostování z FC
Hradec Králové).
Odešli: Mach (Táborsko, následně Vysoké Mýto), Ottmar (Týniště
nad Orlicí, následně Hradec Králové), Hamák (Kratonohy) - všichni
ukončené hostování.
Přípravné zápasy: Vysoké Mýto
- Sokol Živanice 2:4 (T. Kakrda, Kořínek, Ráliš, Janecký). Kutná Hora Živanice 1:4 (T. Kakrda 2, Buriánek
z pen., Kořínek). Holice - Živanice
2:5 (Gorol 2, Mládek, Buriánek z
pen., Krejčík). MFK Chrudim B
- Živanice 0:1 (Mládek).
(tra)
PARDUBICE - Dalším zástupcem okresu v divizi je B tým druholigového FK Pardubice. Ten skončil
v loňském ročníku na třinácté pozici
a definitivně se zachránil výhrou na
hřišti Kutné Hory. V minulé sezoně
ještě hráči z kádru B týmu nastupovali i v Juniorské lize, nyní se budou
soustředit pouze na divizní utkání.
Do přípravy na novou sezonu
vstoupili hráči pod vedením trenéra
Kamila Řezníčka. „S náplní přípravy a přístupem kluků jsem spokojený, protože jsme do puntíku splnili
to, co jsme si naplánovali. Až na
Tadeáše Vojíře, který si na tréninku
vážně poranil křížový vaz, se nám
vyhýbala zranění. Jinak všichni hráči absolvovali kompletní letní přípravu,“ hlásí pardubický kouč.
Pozitivní bilanci si pardubičtí
mladíci udrželi v přípravných zápasech. „Přátelské duely, které jsme
sehráli, měly svoji kvalitu. Zaznamenali jsme slušné výsledky, když
kromě utkání v Polné a s Týništěm
jsme všechny zápasy vyhráli. Ale pořád je to jenom příprava. Divizní zápas bude vypadat zase trochu jinak,“
říká Řezníček, jenž bude zřejmě často měnit základní sestavu. „Fungujeme jako rezervní tým a jsme tady
hlavně pro A mužstvo. Na druhou
stranu bychom chtěli hráče z béčka
rotovat, protože kluci jsou vyrovnaní, a každý dostane příležitost.
Sestavu budeme stavět podle toho,
kolik hráčů bude chodit z A týmu.“
Dva zápasy reprezentační devatenáctky
Vítězky poháru trénovaly v Římě
PARDUBICE - Zážitek jako
odměna. Žákyně ZŠ PardubiceOhrazenice prošly fotbalovým
turnajem Coca-cola Školský pohár od zářijové kvalifikace až do
červnového finále. V něm uspěly a
následně vyhrály i česko-slovenské
superfinále.
Jako odměnu za vítězství získa-
ly i třídenní pobyt na tréninkovém
kempu v Římě, kde kromě tréninků s brazilskými kouči absolvovala
děvčata také výlet k moři, prohlídku Říma, návštěvu Vatikánu, či fotbalový turnaj smíšených družstev
dívek z různých států. A tipněte si,
kdy byl nejlepší střelkyní - pardubická hráčka Marcela Barešová. (tra)
FOTBAL - I. LIGA DOROST
Tvrdá lekce z produktivity
PARDUBICE - V prvním domácím utkání se v naprosté nahotě
ukázala slabina pardubického týmu
- neproměňování šancí. Vysoká
prohra je sice krutá, ale vzhledem k
stoprocentní koncovce hostů, zcela
zasloužená. O první ligové body
se tak mohou pokusit tuto středu v
Mladé Boleslavi. V sobotu od 13
hodin se představí opět doma ve
sportovním areálu v Ohrazenici,
kde přivítají „klokany“ z Vršovic.
FK Pardubice - FK Teplice 0:4
(0:1). Branky: 5. Laňka, 54. Flégl z
pen., 88. a 90. Šebek. PARDUBICE: Stejskal - D. Pánek, Matějka,
Koblížek, Jedlička (73. F. Pánek) Bydžovský (79. Markovič), Řehák
(61. Mayer), Kejmar, Kovář, Uhlíř
(65. Bulušek) - Valenta (86. Formáček).
Před výkopem utkání byla minutou ticha uctěna památka zesnulého ředitele teplického oddílu
Františka Hrdličky. V samotném
zápasu se o první vzruch postaral
domácí Řehák, který mohl otevřít
skóre již ve 2. minutě. Udeřilo
ale na straně druhé. Pardubičtí se
chvilku oklepávali z šoku, ale od
20. minuty zaveleli do útoku. Hosté
vypadli zcela z role, ale domácí je
nedokázali ztrestat - ve 23. min. se
sám před gólmanem Skalákem ocitl
Koblížek, ale nastřelil jen teplického brankáře, stejně si počítal i dvakrát Uhlíř a Kovářova střela se mezi
tři tyče nevešla. Hostující trenér
sáhl ke dvěma změnám v sestavě a
závěr první půle už byl herně vyrovnaný, stejně jako zbytek zápasu.
Hosté však vyučovali z produktivity. V 54. min. po faulu Řeháka na
střelce úvodního branky proměnil
penaltu Flégl - 0:2. Pardubickým
gól dopřán nebyl - dvakrát pomohla hostům branková konstrukce po
hlavičce Valenty a zakončení Mayera - a dílo zkázy dokonal v závěru teplický Šebek.
(lč)
Divizní kádr se v létě nevyhnul
změnám, především se do něj zapojili hráči, kteří končili v dorostu.
„Už loni, kdy jsme hráli dvě soutěže,
jsme neměli tak široký kádr. I teď se
zdá soupiska užší, ale vše vyplývá
z toho, že by k nám měli chodit hráči z áčka. Nově jsou v týmu kluci
z dorostu ročníku 1995, kteří zatím
vypadají dobře. Skončili hráči, kteří u nás byli na hostování, zkušení
Vágner a Vanžura pak odešli na
hostování do Živanic,“ prozrazuje
Kamil Řezníček.
Po zkušenostech z minulé sezony se chtějí Pardubice především
vyhnout bojům o záchranu. „Cíl na
konkrétní umístění si nedáváme.
Ideálně bychom se chtěli pohybovat
ve středu tabulky a dávat příležitost
mladým hráčům, aby se zapracovali
do dospělého fotbalu. A taky sloužit
jako kvalitní rezerva pro A tým, aby
hráči, kteří nebudou mít zápasové
vytížení, si tuto povinnost splnili u
nás,“ uzavírá trenér rezervy.
Soupiska - brankáři: Radek
Čihař (1992), Jakub Truhlář (1996).
Obránci: Jan Baldrych (1991), Filip Křivka (1993), Jan Řezníček II
(1995), Jan Mandutz (1993), Tomáš
Konvalina (1991), Patrik Fidler
(1994), Marek Pešek (1994). Zá-
ložníci: Jan Portyš (1994), Vojtěch
Pražák (1995), Jan Růžička (1991),
Tomáš Jiroutek (1992), David Bareš
(1995). Útočníci: Hubert Kopecký
(1995), Lukáš Rydval (1991), Tadeáš Vojíř (1995). Realizační tým *
trenér: Kamil Řezníček (1974), asistent: František Kovárník (1951),
vedoucí mužstva: Lukáš Ouředník
(1980), masér: Petr Novák (1969).
Přišli: Kopecký, Pražák, Řezníček II, Bareš, Vojíř, Truhlář (všichni
přeřazeni z dorostu), Jan Růžička
(Holice), Jiroutek (Hlinsko) - oba
návrat z hostování. Odešli: Vanžura,
Vágner (oba Živanice), Hron (Libišany), Strouhal, Klír, Kouba (všichni Rohovládova Bělá), D. Černík
(Dvůr Králové) - všichni hostování,
Čáp (Heřmanův Městec), Knotek
(Sezemice), Krejčí (Meziměstí),
Jiří Růžička (Rosice n. L.) - všichni
ukončili hostování, Štemberk, Sůra
(v jednání).
Přípravné zápasy: Zápy - Pardubice B 1:2 (Kopecký, Pražák).
Pardubice B - Žďár n. Sázavou 3:0
(Klátil 2, Pražák). Choceň - Pardubice B 1:2 (Růžička, Krejčí). Polná Pardubice B 2:1 (Fidler). Pardubice
B - Pardubičky 4:0 (Růžička 2, Krejčí, Kopecký). Pardubice B - Týniště
n. Orlicí 1:2 (Záviška).
(tra)
Živanice usilují o přední příčky, rezerva poskytne příležitost mladým hráčům
ŽIVANICE - Fotbalisté místního
Sokola vstoupí tuto sobotu do další
divizní sezony. V té minulé skončili
na bronzové příčce. Živanický tým
se na nový ročník chystá pod vedením trenéra Josefa Košátka, v kádru
došlo k několika změnám.
V letní přípravě se živanický
kouč snažil navázat na úspěšný závěr jarní části. „Nedělali jsme velké
změny. Jedním z cílů bylo obnovit
kondici a vylepšit útočnou fázi,
což se místy povedlo. I když v létě
není na kondici dostatek prostoru,
a tak se jí budeme muset věnovat
i v průběhu soutěže,“ uvádí Josef
Košátko, jenž k odehraným přípravným zápasům doplňuje: „Zaskočilo
mě, že jsme všechny vyhráli. To je
dvousečné. Může to vyvolat dojem,
že jsme neporazitelní a to není úplně
optimální. Vše se ukáže v soutěži.“
Živanický lodivod si dále pochvaluje, že většina hráčů z jarního
kádru v týmu zůstala. „Jsem rád, že
to pan Novák umožnil. Trochu nad
plán pak byl příchod Poděbradského z Hradce. Od něj si slibuji, že do
mužstva vnese profesionální přístup
v přípravě a velké herní zkušenosti,“ říká Košátko. Ten musel ještě s
vedením klubu řešit změnu na postu
brankáře po odchodu Ottmara do
Hradce Králové. „Podařilo se nám
získat Knoblocha, před nímž je těžký úkol nahradit svého předchůdce,“
tvrdí trenér Živanic.
Jaký si třetí tým loňské sezony
stanovil cíl? „Na jaře jsme laťku
nastavili opravdu vysoko. Teď se
musíme pokusit každé utkání vyhrát
a bojovat o přední příčky,“ plánuje
Košátko. Novinkou je spolupráce s
Hlinskem, které se od nové sezony
stalo farmou Živanic. Jejich hráči
tak mohou nastoupit za tento klub
v krajském přeboru. „Tuto možnost
vítáme. Pokud budeme mít dostatek
zdravých hráčů, tak to je pro ně dobrá příležitost si udržet herní praxi.
Myslím, že to přinese klady pro obě
mužstva,“ předpovídá trenér Živanic Josef Košátko.
Soupiska - brankáři: Radek
Hlouš (1980), Milan Knobloch
(1992). Obránci: Ondřej Novotný
(1991), Jakub Novák (1992), Michal Ferčák (1982), Vojtěch Pavlásek (1990), Liviu Mocanu (1982),
Michal Buriánek (1989), Jakub
Vanžura (1989). Záložníci: Radek
Gorol (1984), Lukáš Polák (1992),
Martin Ráliš (1995), Josef Janecký
(1991), Karel Krejčík (1993), Jiří
Poděbradský (1982). Útočníci: Tomáš Kakrda (1991), Martin Vágner
(1991), Jiří Kořínek (1991), Radek
Mládek (1995). Realizační tým *
hlavní trenér: Josef Košátko, asistent trenéra: Jaroslav Kratochvíl,
vedoucí mužstva a trenér brankářů: Vítězslav Rejmon, lékař: Jan
GENERÁLKY * MFK Chrudim
B - Živanice 0:1 (0:0). Branka: 84.
Mládek. ŽIVANICE: Knobloch (70.
Hlouš) - Poděbradský (46. Buriánek), Novák, Ferčák, Pavlásek (46.
Novotný) - Krejčík, Gorol, Polák,
Vanžura (46. Janecký) - Kořínek (46.
Mládek), T. Kakrda (46. Vágner).
FK Pardubice B - Týniště n. O.
1:2 (1:0). Branky: 10. Záviška - 53.
Trnka, 80. Slezák. PCE: Čihař (46.
Truhlář) - Šejvl, Křivka, Pešek, Konvalina (46. Řezníček II) - Záviška,
Jiroutek (46. Portyš), Řezníček, Růžička (46. Mandutz) - Klátil (66. Rydval), Kopecký (46. Fidler). (lč, ašo)
SOKOL ŽIVANICE
so 09.08. 17.00
so 16.08. 17.00
ne 24.08. 17.00
so 30.08. 17.00
so 06.09. 17.00
so 13.09. 17.00
so 20.09. 16.30
so 27.09. 16.30
so 04.10. 16.00
so 11.10. 16.00
so 18.10. 15.30
ne 26.10. 14.30
so 01.11. 14.00
so 08.11. 14.00
so 15.11. 13.30
Dobrovice
Trutnov
Kutná Hora
Náchod
Letohrad
Ústí nad Orlicí
FK Pardubice B
Český Brod
Vysoké Mýto
Týniště nad Orlicí
Česká Třebová
Dvůr Králové
Benátky nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Pěnčín/Turnov
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(v)
(d)
(v)
(d)
FK PARDUBICE B
so 09.08. 17.00
ne 17.08. 17.00
so 23.08. 17.00
so 30.08. 17.00
ne 07.09. 10.15
so 13.09. 17.00
so 20.09. 16.30
ne 28.09. 16.30
so 04.10. 10.15
ne 12.10. 16.00
so 18.10. 15.30
ne 26.10. 14.30
ne 02.11. 14.00
so 08.11. 14.00
so 15.11. 10.15
Ústí nad Orlicí
Dvůr Králové
Český Brod
Vysoké Mýto
Týniště nad Orlicí
Česká Třebová
Sokol Živanice
Benátky nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Pěnčín/Turnov
Dobrovice
Trutnov
Kutná Hora
Náchod
Letohrad
(v)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
STRANA 8
FNL
Pardubice více než vyrovnání nestihly
PARDUBICE - Dlouho očekávané utkání nemělo vítěze. Pardubičtí
fotbalisté vstoupili do nového ročníku Fotbalové národní ligy remízou s
Vlašimí. Do zápasu vstoupili dobře,
ale rozhodil je gól hostujícího Štochla po půlhodině hry. Bod zajistil
domácím Fikejz přesnou střelou až
šest minut před koncem.
FK Pardubice - FC Graffin
Vlašim 1:1 (0:1). Branky: 84. Fikejz - 31. Štochl. Rozhodčí: Pechanec. ČK: 0:1 (56. Průcha), ŽK: 1:1.
Diváků: 852. PARDUBICE: Frydrych - Přibyl, Bederka, Vencl (69.
Klátil), V. Kakrda - Jarosz, Kudrna,
Jeřábek, Dostálek (46. Hašek) - Nečas (61. Kim), Fikejz. VLAŠIM:
Rondzik - Petrů, Simerský, Štochl,
Nový - Janda (90. Radoš), Hronek,
Vebr, Průcha - Matějka (46. Jakubov), Putz (46. Barák).
Nová sezona, nový trenér, změny v hráčském kádru. Ve velkém
očekávání mířili příznivci pardubického fotbalu na stadion Pod Vinicí.
Kouč Martin Hašek vsadil na stejnou základní sestavu, která odehrála
pohárové utkání v Turnově. Z hráčů,
kteří přišli v letní pauze, se tak na
hřišti objevili Jiří Bederka ve stoperské dvojici a Jakub Nečas v útoku. Do druhého poločasu pak ještě
naskočil záložník Martin Hašek. Po
delší době navíc do mistrovského
utkání od úvodu vyběhl na trávník
Vojtěch Kakrda.
Hráči Pardubic vstoupili do zápasu aktivně. Již ve 2. minutě pálil
Jeřábek do boční sítě. Ve 13. minutě
se po pravé straně rozběhl Jarosz a
předložil míč Nečasovi, jehož střela
byla zblokována. Aktivita Pardubic
byla přibrzděna po třiceti minutách.
POHÁR
PKFS
Jedna z nových tváří v pardubickém týmu, útočník Jakub Nečas (uprostřed), si v utkání prvního kola hledá cestu k
míči přes dvojici vlašimských hráčů ve složení Petr Hronek (vlevo) a Ladislav Janda. Foto: MILAN KŘIČEK
Na rohový kop Vlašimi brankář Frydrych nedosáhl a Štochl poslal hlavou míč do sítě - 0:1. Po další ztrátě
míče domácích ještě nebezpečně
centroval Janda, ale ten před bránou
nikdo nezasáhl.
O přestávce udělal trenér Hašek
v sestavě jednu změnu, jeho kolega
Petržela na opačné straně dokonce
dvě. V 55. minutě střídající Hašek
přihrál Jeřábkovi, jenž ještě vrátil
na Nečase, ale hosté jeho zakončení
opět zblokovali. Důležitý moment
přišel o minutu později. Vlašimský
Průcha ostře fauloval Haška a po
druhé žluté kartě musel předčasně
opustit hrací plochu.
V 62. minutě sice utekl Jakubov,
ale Frydrych jeho střelu vyrazil. Od
té doby se začal stupňovat tlak Pardubic. Střelu Fikejze nejprve zneškodnil brankář Rondzik, následná
hlavička Haška se mezi tři tyče nevešla. V poslední desetiminutovce
přišly chvíle střídajícího Klátila. Pardubický útočník nejdřív zakončoval
po přihrávce Bederky, ale Rondzik
jeho střelu vytlačil na roh. Vzápětí
po Kimově nabídce skončila střela
Klátila na tyči. O minutu později pak
Jeřábek našel Fikejze, jenž zblízka
napálil míč přesně pod břevno a konečně vyrovnal. V poslední minutě
ještě domácí rozehráli rohový kop,
Klátilovu hlavičku Rondzik vyrazil
a následnou Haškovu dorážku vykopl obránce z brankové čáry. (tra)
Ostatní výsledky: Sokolov - Táborsko 1:1. Karviná - Most 1:1. Frýdek-Místek - Opava 2:3. Zlín - Třinec 0:0. Viktoria Žižkov - Olomouc
2:1. Varnsdorf - Ústí nad Labem 1:1.
Kolín - Znojmo 0:4.
Příště: Viktoria Žižkov - FK
Pardubice (ne 10.15).
PONDĚLÍ 4. SRPNA
DRUHOLIGOVÉ OZVĚNY
Hašek hráče po gólu nepoznával
PARDUBICE - Vlašim Pod
Vinicí dlouho vedla, ale v závěru
zápasu inkasovala. Plány na větší
bodový zisk hostům překazilo
vyloučení Průchy v 56. minutě.
„Myslím, že do tohoto okamžiku
jsme hráli velice dobře. Prosadili
jsme se po standardce, kterou kluci
skvěle zahráli. V deseti jsme pak
měli velké problémy. Často nás držel
brankář a stálo při nás štěstí. Domácí
měli ve druhé půli spoustu šancí, my
jsme zase vepředu neudrželi balón,“
uvedl po zápasu trenér Vlastimil
Petržela, jenž se vyjádřil i k zákroku
pardubického Vencla, k němuž došlo
ještě před gólem Vlašimi. „O to víc
mě pak mrzí, že po situaci, kdy
jde náš hráč sám na bránu, dostane
soupeř jen žlutou kartu. To měla být
červená.“
Na několik fází pak rozdělil utkání trenér Pardubic Martin Hašek.
„Prvních zhruba pětadvacet minut
jsme mohli být s výkonem mužstva
spokojeni, protože jsme si připravi-
li několik situací, po kterých jsme
mohli vstřelit gól. Potom naše aktivita začala ve vedru upadat a Vlašim
se prosadila po rohovém kopu. To
na nás zapůsobilo, jako když boxer
dostane ránu na solar. Do konce první půle jsem naše hráče nepoznával,
protože byli v takovém stavu, kdy
nebyli schopni hrát to, co umí,“ řekl
Hašek, jenž se snažil hráče o přestávce hlavně uklidnit a povzbudit.
„Všechna střídání ve druhém
poločase vedla k větší aktivitě, začali jsme hrát po zemi kombinačně a
vytvářet si šance. Samozřejmě nám
k tomu pomohlo vyloučení soupeře
po hloupém a navíc nebezpečném
zákroku. Nakonec jsme se dočkali a věřil jsem, že budeme schopni
ještě jeden gól přidat. Koncovku za
stavu 1:1 jsme nezvládli podle mých
představ, měli jsme zachovat větší
klid. Neprožívám ani zklamání, ani
radost. Jsem v takovém neutrálním
rozpoložení,“ dodal pardubický
kouč.
(tra)
PARDUBICE - Slovenská posila do útočných řad. Hokejový klub
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
ohlásil příchod útočníka Tomáše
Marcinka. Urostlý centr v minulé
sezoně pomohl Košicím k zisku mistrovského titulu.
Na východ Čech přichází s cílem
zvýšit důraz v pardubickém útoku.
„Měl by pomoci naší hře směrem
dopředu, díky svým předpokladům
je silný v osobních soubojích. Věřím, že naše spolupráce bude obou-
stranně prospěšná,“ prohlásil sportovní manažer pardubického klubu
Dušan Salfický. „Jsme rádi, že se
nám Tomáše podařilo získat. Obdrželi jsme na něj výborné reference,
má za sebou úspěšnou sezonu, o
které svědčí fakt, že reprezentoval
Slovensko na olympiádě v Soči a
mistrovství světa v Bělorusku,“ doplnil Salfický.
Tomáš Marcinko se narodil v Popradu, hokejově pochází z Košic, za
které si již v dorosteneckém věku zahrál mužskou soutěž. V letech 2006
až 2012 působil v zámoří, hrál vždy
na dvou mistrovstvích světa hráčů
do osmnácti a dvaceti let.
(tra)
Hokejisty posílí Tomáš Marcinko
Postoupily Holice, Mateřov a Hradiště. Srch i Přelouč zvládly penalty
PARDUBICE - Prvním kolem
odstartoval letošní ročník Poháru
hejtmana Pardubického kraje. Tuto
sobotu je na programu druhé kolo.
SK Starý Mateřov - Sokol Moravany 4:2 (2:1). Branky: 35., 52. a
76. Vašíček, 38. Křížek - 9. Novák,
60. Švadlenka. STARÝ MATEŘOV: Procházka - Hloušek, Mynka,
Janeček (46. Tomiška), Meduna Vašíček (82. Holešovský), Křížek,
Zach, Hlaváček - Klíma, Fenyk.
MORAVANY: Laksar - Kopták (86.
Mikan), Fišer, Hurta, Petráň (83.
Fibikar) - Slavík, Beran, Král, Novák - Veselý, Rataj (46. Švadlenka).
Do utkání vstoupili lépe hosté, ale
z několika šancí využili jen jedinou.
Starý Mateřov ještě v prvním poločase skóre během čtyř minut otočil
a vedení si pak hlídal až do konce
zápasu.
Sokol Staré Hradiště - AFK
Horní Jelení 2:0 (0:0). Branky: 50.
a 72. Ryba. HRADIŠTĚ: Hlavatý
- Dudáš (59. Kurštejn), Svoboda,
Šibrava, Holéci - Ryba, Hudec, Hajdari - Klouda (78. Skuček), Oulický, Prokůpek. JELENÍ: Jozl - Raich (80. Cach), Čermák, Hendrych,
Houžvíček - Komárek (90. Kaplan),
J. Velínský, Michálek, Horáček (73.
Chytka) - Pecivál, Kaňkovský.Vy-
Kloučkův memoriál
pro domácí fotbalisty
CHVOJENEC - Hostitel si nenechal pohár vzít. Na místním fotbalovém hřišti se uskutečnil již 21.
ročník Memoriálu Josefa Kloučka,
bývalého dlouholetého předsedy
tělovýchovné jednoty. Chvojenec si
zajistil vítězství v posledním utkání,
v němž zdolal kombinovaný tým
Holic B a dorostu.
Výsledky: Chvojenec - Horní
Ředice 2:2, Býšť - Holice B/dorost
0:6, H. Ředice - Holice B/dorost
1:2, Chvojenec - Býšť 5:0, H. Ředice - Býšť 7:0, Chvojenec - Holice
B/dorost 1:0.
Konečné pořadí: 1. Chvojenec
7 bodů, 2. Holice B/dorost 6, 3.
Horní Ředice 4, 4. Býšť 0. Nejlepší
hráč: Tomáš Velinský (Chvojenec),
nejlepší brankář: Roman Pospíšil
(Býšť), nejlepší střelec: Milan Machatý (H. Ředice) - 5 branek. (tra)
Moravanského Víta Nováka (vpravo), autora úvodního gólu, se snaží na
zemi zastavit Evžen Mynka ze Starého Mateřova. Foto: TOMÁŠ RAIS
rovnané utkání. Hornojelenští působili ospalým dojmen a z letargie je
nevyvedlo ani dvoubrankové vedení
Starého Hradiště.
Mezilesí Načešice - Titanic Srch
4:4 (2:3), 4:5 na penalty. Branky
Srchu: Krejčí 3, Brož. SRCH: Skalický - Beran, Brož, Putnar, Tměj
- Barták, Doležal, Krejčí, Hurta Hocque, Bárta (Mužík). V pohárové
přestřelce Srch vedl již 3:1, ale ve
druhé půli domácí stav zápasu obrátili. Hráči Srchu však stihli vyrovnat
a úspěšní byli i v následné penaltové
loterii.
FK Přelouč - Jiskra Heřmanův
Městec 2:2 (1:1), 5:4 na penalty.
Branky: 37. Vančura, 83. Rokyta
- 36. Dědič, 83. T. Zrůst ml. PŘELOUČ: Vašíček - Martin Beránek,
Kačírek (60. Kmoníček), Táborský
(46. Volejník), Váša (53. Musil) Pištora, Machačný, Ulrych, Slavík
(55. Pokorný) - Vančura, Rokyta.
Hráči Přelouče dvakrát prohrávali,
ale na gól soupeře dokázali vždy
bleskově zareagovat. Důležitý byl
hlavně vyrovnávací zásah sedm minut před koncem, který poslal zápas
do penaltového rozstřelu. V něm
domácí nezaváhali, když autorem
rozhodující trefy byl Volejník.
SK Křičeň - SK Holice 2:3
(0:2). Branky: 50. Biath, 65. Karela - 5. Kopřiva, 29. Klouček, 88. J.
Krpata. KŘIČEŇ: Tichý - Ryšavý
(82. Ginter), Hackenberg, L. Půlpán
(46. Gloza), Hynek - Koki, Hanzl,
Pilc, Malý - Biath, Karela. HOLICE: Schmeiser (46. Zahradník) - T.
Krpata, Chvála, Hanč - Klouček,
Machatý, J. Krpata, Kopřiva, Strachota - Michálek, T. Jedlička (Denk,
Pištora, Stárek). V prvním poločasu
hosté lepší, vedli ale jen dvoubrankovým rozdílem. Po změně stran
domácí „z ničeho“ vyrovnali a další čtyři brejky nedali. Holickým se
ulevilo dvě minuty před koncem,
kdy o jejich postupu rozhodl výstavní ranou Jaromír Krpata.
Ostatní výsledky: Křižanovice Hlinsko 2:7, Slatiňany - Třemošnice
1:5.
II. kolo (úřední termín sobota v
18 hodin): Třemošnice - Hlinsko, St.
Mateřov - St. Hradiště, Luže - Srch,
Přelouč - Holice.
(tra, lč)
KRÁTCE
LEDNÍ HOKEJ - První přípravné utkání čeká na hokejisty HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice, kteří
přivítají nováčka extraligy z Mladé
Boleslavi (úterý v 18 hodin, ČEZ
Arena). Majitelé permanentních
vstupenek mají vstup zdarma, ostatní diváci zaplatí 50 korun. Pokladny
ČEZ Areny budou otevřeny v úterý
od 12 do 18 hodin.
TENIS - V neděli 10. srpna začíná
87. ročník Pardubické juniorky. Mistrovství České republiky v kategorii
staršího dorostu potrvá do 15. srpna.
FOTBAL - Turnaj mužů ve Starém Mateřově v sobotu 9. srpna od
9:30, účastníci: Starý Mateřov, Lány
na Důlku, Popkovice, Staré Čívice.
Turnaj starších žáků v Rosicích nad Labem v sobotu 9. srpna
od 9:30, účastníci: FK Pardubice
1899, FK Pardubice, SK Pardubičky, Třemošnice.
(tra)
LETNÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA * LETNÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA * LETNÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA
PARDUBICE - Letní fotbalová
příprava se pomalu chýlí ke konci,
krajské a okresní soutěže začínají již
za necelých čtrnáct dní. Tento čas
také mají všechna mužstva k dopilování svých nedostatků...
FK Pardubice B - SK Pardubičky 4:0 (0:0). Branky: 69. Krejčí,
87. a 88. J. Růžička, 90. Kopecký.
PARDUBICE B: Truhlář - Mandutz,
Křivka, M. Pešek, Fidler - Jan Růžička, Jiroutek, Portyš, Krejčí - Rydval,
Kopecký (Konvalina, Řezníček II).
PARDUBIČKY: Šváb - Rössler,
Strnad, Münzberger, J. Pešek - Froš,
Svoboda, Mráz, Kutílek - Pleskot,
Kopp (Kořínek, Luptovský, Kučera,
Pecháček).
Sokol Staré Hradiště - Sokol
Moravany 2:4 (1:2). Branky: Prokůpek, vlastní - Poláček 2, Novák,
Smejkal. HRADIŠTĚ: Hlavatý - Němec, Hýsek, Šibrava, Vohralík - Oulický, Ryba, Hajdari - Götz, Klouda,
Prokůpek (Hudec, Smutný, Hochs).
MORAVANY: B. Branda - Sokol,
J. Lukas, Hurta - Imramovský, M.
Lukas, Knotek, Beran, Mach - Kříž,
Poláček (Novák, Smejkal, Bakeš,
Zářecký).
Tatran Ždírec nad Doubravou
- Sokol Moravany 1:0 (1:0). MO-
Z přípravného utkání Starého Hradiště (v červeném) se Sokolem Moravany,
které skončilo příznivěji pro hosty v poměru 4:2.
Foto: LIBOR ČIHÁK
RAVANY: Branda - Imramovský, J.
Lukas, Jelínek, Hurta - Novák, Beran, Knotek, Mach - Poláček, Fišer
(M. Lukas, Zářecký).
SK Pardubičky - FC Nový
Hradec 2:0 (1:0). Branky: Rössler,
Kopp. PARDUBIČKY: Šváb - Kořínek, Münzberger, Strnad, Rössler Froš, Svoboda, Mráz, Kutílek - Kříž,
Hanáček (Oberreiter, Luptovský,
Kopp). Příště: Pardubičky - Hořice
(st 18, hřiště Slovan), Pardubičky Přelouč (ne 18).
FC Kostelec nad Orlicí - AFK
Horní Jelení 6:5 (4:1), za hosty:
Kaňkovský a Míle po 2, Komárek.
HORNÍ JELENÍ - I. poločas: Jozl Raich, Čermák, Hendrych, Houžvíček - Pinkas, Michálek, Houžvička,
Komárek - Kaňkovský, Pecivál.
II. poločas: Starec - Šubrt, Chytka, Rejnuš, Horáček - Šmidberský,
Houžvička, Pecivál, Komárek Míle, Kaňkovský.
FK Horní Ředice - Spartak
Sezemice 0:2 (0:1). Branky: Knaute, Lába. HORNÍ ŘEDICE: Vávra
(46. Cach) - Markovič, Mládek,
Kopa, Horyna - Solil, Černý, Březina, Šolta - Machatý, Hrubý (Jirout,
Morávek, Skoumal). SEZEMICE:
L. Báča - Borovec, Süttö, Jindra,
Skutil - Lába, Holeček, J. Kašpar,
Hajšínek - Ehl, Knaute (Řehák, V.
Báča). Příště: Dašice - Sezemice
(termín v jednání).
Sokol Chotusice - SK Řečany
n. L. 2:3 (1:1). Branky Řečan: 22.
Chára, 70. Martin Tichý, 78. Rozsévač. ŘEČANY: Pavel Moravec Lupínek, Matoušek, Hajn, Petr Moravec - Rozsévač, Chára, M. Tichý,
Michael Moravec - Bank, Hostinský
(Š. Tichý, Pavel Linhart, Čapek).
Příště: Bílé Podolí - Řečany (termín
v jednání).
Sokol Rohovládova Bělá - Lokomotiva Hradec Králové 2:0
(1:0). Branky: Prorok, Klír. ROHOVLÁDOVA BĚLÁ: L. Zavřel
(46. Kouba) - Strouhal, Tamchyna,
Prorok, Chovanec - Klír, V. Zavřel,
Bakule, Semínko - Jelínek, Kotajny
(46. Tomič). Příště: Přelouč - Roho-
vládova Bělá (st 18), Sokoleč - Roh.
Bělá (ne 17).
SK Dražkovice - Sokol Mnětice
0:1 (0:1). Branka: Tláskal. DRAŽKOVICE: L. Mazánek - Voleský,
Tesař, Kuta, Kopečný - Portyš, D.
Stehno, Vladyka, T. Stehno - Krejčík, Movsesyan (Souček). MNĚTICE: Jahelka (46. Kučera) - Doležal,
Neugebauer, Vilím, Pištínek - Tláskal, Hochman, Dávid, Chmelař Lamberský, Křivka (Hašek). Příště:
Mnětice - Dašice (st 18.30).
SK Lázně Bohdaneč - Sokol Rosice nad Labem 2:4 (0:2).
Branky: 65. Cincibuch z penalty,
74. Žurek - 15. a 85. M. Bartoš,
30. Růžička, 70. Šebek. ROSICE:
Nahálka - Haan, Hamerský, Vratišovský, Pešek - F. Bartoš, Rogovik,
Lejsek, Růžička - Šebek, M. Bartoš
(Polanecký, L. Rousek). Příště:
Přelovice - Rosice (ne 17).
ŽENY: SK DFO Pardubice FK Čáslav 5:0 (3:0). Branky: Danihelková 2, Nováková, Čechová,
Strachotová. SK DFO: Pavlíčková Čechová, Dobrevová, Kupková, Sehnoutková - Brandejsová, Šrůtková,
Nováková, Šmídová - Krejcarová,
Danihelková (Merklová, Urbancová,
Strachotová, Svobodová). (lč, tra)
TÝDENÍK PERNŠTEJN - noviny pardubického regionu, vychází každé pondělí, vydavatel: Pernštejn media, s.r.o., sídlo redakce: Palackého třída 250, 530 33 Pardubice * Vedoucí redaktor: Roman Marčák,
[email protected], * Provoz - inzerce: 731 468 575, e-mail: [email protected] Nábor inzerce: Zdenek Ryzner, tel: 733 549 531, [email protected]; Sport: Libor Čihák 605 226
566, [email protected], [email protected], Tomáš Rais 605 226 570, [email protected], pevné linky: 466 260 988, 466 260 958 * www.tydenikpernstejn.cz * Zlom: Libor Čihák *
Tisk: NOVOTISK, s.r.o., U Stavoservisu 1, 110 00 Praha 10 - Malešice
MK ČR E 17875 ISSN 1803-2877
Download

Odpovědné chování je prioritou každé naší