Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ
DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií
Moderní autobusy pro regionální veřejnou dopravu s podporou EU
ČSAD JIHOTRANS a.s., významný autobusový dopravce v Jihočeském regionu, v rámci
projektu Modernizace vozového parku veřejné dopravy, uvedl do provozu v září 2012
9 moderních, nízkopodlažních autobusů. Autobusy jsou pořízené s finanční podporou EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Autobusy jsou nasazené na vybrané spoje 13 linek v následujících aglomeracích:
1. aglomerace Třeboň
• 2 nízkopodlažní klimatizované autobusy s kapacitou 85 cestujících
Jedná se o příměstské linky se značnou frekvencí, intenzivně využívané celodenně
z lokalit Třeboň a Lišov, ve špičkách z lokalit Trhové Sviny, Borovany a Ledenice do krajského města.
Vybrané spoje linek
320010 České Budějovice-Lišov-Třeboň
320480 České Budějovice-Ledenice - Borovany-Trhové Sviny
320520 České Budějovice-Ledenice -Borovany- Nové Hrady
2. aglomerace Borovany, Nové Hrady
• 1 nízkopodlažní autobus s kapacitou 76 cestujícících
• 4 nízkopodlažní minibusy s kapacitou 36 cestujícících
Jádrem této části je obsluha minibusy na příhraničních linkách s nízkou frekvencí cestujících v podhůří Novohradských hor (Ločenice, Benešov nad Černou, Besednice, Nové
Hrady, Nová Ves n/L., České Velenice, Jílovice).
320150 České Budějovice-Borovany-Hluboká u Borovan
320410 Trhové Sviny-Ločenice-Besednice-Velešín
320420 Trhové Sviny –Benešov n.Černou-Leopoldov-Kaplice
320430 Trhové Sviny-Olešnice-Jílovice- Třeboň
320450 Trhové Sviny-Horní Stropnice-Staré Hutě
320460 Nové Hrady-Nová Ves n.Luž.-České Velenice
320470 Hranice-Nové Hrady-Horní Stropnice-Benešov n.Černou
3. aglomerace Hluboká nad Vltavou
• 2 nízkopodlažní autobusy s kapacitou 76 cestujícících
Jde o typickou příměstskou dopravu v extravilánu Českých Budějovic s obsluhou Hluboké nad Vltavou, přilehlých lokalit Zliv, Dobřejovice a dále s obsluhou školními spoji obcí
Čejkovice, Dasné.
320060 České Budějovice-Hluboká nad Vltavou
320061 České Budějovice-Hluboká nad Vltavou – Zliv - Dívčice
320170 České Budějovice-Dobřejovice
Jízdní řády pro uvedené linky jsou cestujícím k dispozici na veřejných informačních portálech veřejné osobní dopravy JIHOTRANS (www.jihotrans.cz),
IDOS (www.idos-jizdni-rady.cz), či na vývěskách a v informačních kancelářích dopravce
(tel. 389 009 261). V jízdních řádech jsou tyto autobusy označeny piktogramem 12
v záhlaví spoje.
Hlavními záměry nasazení nových autobusů v rámci projektu jsou:
• zvýšení komfortu cestování veřejnou autobusovou dopravou
• zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností
pohybu a orientace
• snížení negativního vlivu veřejné dopravy na životní prostředí v sídlech
(exhalace. hlučnost)
• zvýšení bezpečnosti přepravy cestujících
9 moderních nízkopodlažních autobusů nahradilo dosavadní morálně i fyzicky opotřebovaná vozidla. Moderní nízkopodlažní vozidla splňují současné požadavky na
komfort cestování ve veřejné dopravě, přispívají též ke zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu zvýšením dostupnosti měst Hluboká nad Vltavou, Třeboň či rozvíjející se turistické oblasti Novohradské hory.
Nízkopodlažní autobusy usnadňují a urychlují nástup a výstup cestujících na zastávkách,
zejména seniorů, rodičů s dětmi či kočárky. Navíc jsou vybaveny mechanickou plošinou
pro pohodlný bezbariérový nástup a výstup cestujících s omezenou schopností
pohybu a orientace. Pro uvedené skupiny cestujících se zlepší zejména dostupnost
zdravotnických zařízení.
Moderní autobusy splňují nejpřísnější emisní limity EURO 5 a EEV, což přispěje ke snížení
emisí produkovaných autobusy a tedy omezení negativního vlivu veřejné dopravy na
životní prostředí v sídlech, snížení hlučnosti a zlepšení stavu životního prostředí.
Přispějí též ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, provozní spolehlivosti a zlepšení podmínek pro řidiče autobusů.
Zařazením minibusů na méně frekventované spoje v regionu Trhosvinenska a Novohradska se přizpůsobuje přepravní kapacita vozidel poptávce cestujících, sníží se dosavadní náklady na provoz a zvýší efektivnost veřejných prostředků vynakládaných Jihočeským krajem na provoz veřejné linkové dopravy osob.
Projekt naplňuje specifické cíle i globální cíl oblasti podpory 1.3. Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a tedy i cíl celé prioritní osy 1- Dostupnost center. Poskytnuté prostředky Evropské unie přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti
a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Obyvatelé i návštěvníci regionu tak mohou pro cestování veřejnou autobusovou
dopravou se společností ČSAD JIHOTRANS využít vozidla srovnatelná s nejvyššími standardy ve vyspělých zemích.
Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ
DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií
Download

Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ