1.6.2010
Náboženské nepokoje ve Francii
16.století
• velmoc na Z
• rod Valois
• zisk přístavu Calais (1558) Anglie
nad ním ztratila moc po 200
letech
• vnitřní náboženské spory
• fr. kalvinisté = hugenoti;
• Zbyek- katolíci
• do čela hugenotů Jindřich
Navarrský - z rodu Bourbonů
(hugenoti)
1
1.6.2010
• svatba Jindřicha
Navarrského (H) a
Markétou z Valois (K)
24.8.1572
• měla ukončit nábož.
rozbroje a nastolit mír
=bartolomějská noc
-katolíci X hugenoti
(asi 3000 obětí)
-projev nábož.
nesnášenlivosti
2
1.6.2010
• 1589 jako Jindřich IV. na trůn – nucen přestoupit ke
katolictví
• 1598 Edikt nantský
=hugenotům svobodu vyznání
=právo zastávat st. úřady
• 1610 atentát
• nástup syna Ludvíka XIII.
3
1.6.2010
Anglie
TUDOROVCI
(1485-1603)
• Jindřich VII.
• mírová smlouva se
Španělskem, se
Skotskem,
spojenectví se SŘŘ
• Jindřich VIII.
(1509-1547)
4
1.6.2010
•
•
•
•
•
•
angl. přívrženci kalvinismu = puritáni
Jindřich VIII. pův. katolíkem, přestup k protestantismu
1534 založil samost. anglikánskou církev
až dodnes angl. králové souč. hlavou této církve
odklon od Říma
zrušeny kláštery, zabavil jejich jmění
• náboženský odpor Skotů a Irů proti Angličanům
• hosp. rozkvět a obchod
• 6 žen, 2 z nich popravil
5
1.6.2010
1.Kateřina Aragonská
2.Anna Boleynová
3.Jana Seymourová
6.Kateřina Parrová
4.Anna Klevská
5.Kateřina Howardová
6
1.6.2010
Alžběta I.
(1558-1603)
• „panenská královna“ (neprovdána)
• na trůn nastoupila po smrti své
nevlastní sestry Marie
• dcera Jindřicha VIII. a Anny Boleynové
• Anglie mezi předními velmocemi
(1600-1945) !!!!!!!!!!!!!!!
7
1.6.2010
ŠPANĚLSKÉ
IMPÉRIUM
FILIPA II.
španělská galeáza
ANGLICKÁ
RENESANČNÍ
TUDOROVSKÁ
MONARCHIE
anglická galeona
8
1.6.2010
1588: porážka „neporazitelné“ Armady
pohyblivým anglickým loďstvem
9
1.6.2010
Alžběta I.
(1558-1603)
10
1.6.2010
• rádcové královny W. Cecil, W. Raleigh
• výboje v zámoří X Španělsko (přepadávání lodí)
=zisk státní pokladně
• sir Fr. Drake (jako 1. Angličan cesta kolem světa)
+podporován v plenění šp.
přístavů v Karibiku
• 1588 porážka šp. Armady
=A. námořní velmocí
• moderní král. námořnictvo
• náb. problémy v Irsku
(podpora od Šp.)
=zadlužování
11
1.6.2010
• 1600 Východoindická společnost
• Alžbětina vláda jako zlatá éra
• stabilizovala anglikánskou církev jako základ národního
uvědomění
• respektovanou panovnicí i v zahraničí
• podpora kultury
• období rozkvětu literatury
• 90.léta 16.st. jako vrchol angl. divadla
– W. Shakespeare
12
1.6.2010
STUARTOVCI (OD R.1603)
• Jakub I.
• 1604 mír se Šp.
• králem Anglie, Irska,
Skotska
13
1.6.2010
Umění, vzdělanost v 16. st.
• humanismus – rozšíření vzdělanosti – univerzity
• po nástupu reformace dělení univerzit podle
náboženského zaměření
• zvyšování obecné vzdělanosti
• filosofie -Th. More „Utopie“
-absolutní rovnost lidí v
dokonalém státě
14
1.6.2010
• astronomie
-Koperníkovy objevy vs.
stanovisko církve
-G. Bruno
-G. Galilei -zdokonalil dalekohled
-odvolal tvrzení
-“A přece se točí“
-Tycho de Brahe na dvoře Rudolfa II.,
zastánce geocentrismu
-Jan Kepler
15
1.6.2010
Manýrismus
• maniera (it.) styl, způsob
• přechodná fáze mezi renesancí a barokem
• nemá přesně vymezený rozsah, odlišně chápán v lit.,
výtv. umění, architektuře
• důraznost na tajemno, neklid
16
1.6.2010
• malířství -El Greco
„Laokón“
17
1.6.2010
• literatura
-Miguel de Cervantes y
Saavedra
Důmyslný rytíř Don
Quijote de la Mancha
-W. Shakespeare
18
Download

Francie a Anglie v 16.st.