EDITORIAL
MAGAZÍN
SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Ročník IX.
JAN STRUŽ,
PREZYDENTISTA
TOMÁŠ DAVID,
VAJCEPREZYDENTISTA
ANTONÍN FISCHER,
VŠEPISAL
SVĚTLANA JAHODOVÁ,
ŠIKOVNICE
LADISLAV JAKČI,
NAVŠECHNÍK
KRISTÝNA KAUCKÁ,
NOVNICE
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
365 úspěšných dní
v roce 2014
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Grafická úprava
Martin Došek
JANA TURINSKÁ,
STAROSTLIFKA
přeje kolektiv CZECH TOP 100
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
Tisk
Triangl, a. s.
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem
jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele.
Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100
se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé
soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.
Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100
ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 18 527
ISSN 1214-6315
Expedice
5. 12. 2013
S
VE SPOLUPRÁCI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 1
OBSAH
4 ČEZ ZNOVU PRVNÍ
Reportáž z vyhlášení
výsledků tradičních
soutěží o nejlepší
výroční zprávu, klientský
a zaměstnanecký časopis
20 ČESKO SE PŘIPRA-
VUJE NA EXPO 2015
Generální komisař naší účasti
na světové výstavě v Milánu
Jiří František Potužník
intenzivně dohání zpoždění
10 JSME KONKUREN-
27 DIVADLO
CESCHOPNÍ
BEZ SENTIMENTU
S jakými plány nastoupil
do funkce nový ředitel
agentury CzechInvest
Marian Piecha
Jan Burian byl, nebyl a zase
je ředitelem Národního divadla. Dění ve Zlaté kapličce ho
však překvapuje každý den
16 CO SE PODAŘILO
28 NEMOCI TRHU
S PALIVEM
V anketě Czech Top 100
Forum bilancují přední
osobnosti ekonomického
a společenského života
právě končící rok
Podle svého generálního
ředitele Jana Duspěvy se
bude Čepro více orientovat
na maloobchodní prodej
30 Z ASFALTU
DO OBLAK
Šéf asistenční společnosti
Global Assistance Petr
Bold pokořil s padesát let
starým letadlem severní pól
OPERACE MUSÍ
BÝT RUTINA
Kardiochirurg profesor Jan
Pirk: Lidský mozek se nikdy
transplantovat nepodaří!
32 TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠ3
NÉHO BYZNYSU
Českého manažera prozradí nedotažené detaily,
tvrdí odborník na etiketu
Ladislav Špaček
36 UMĚT ŽÍT
S UMĚNÍM
Profesor Milan Knížák se
postavil do čela Art & Design
Institutu, jenž nechce vychovávat jen profesionální kumštýře
38 OLYMPIJSKÝ
OMBUDSMAN
Alexander Károlyi vysvětluje
rozdíl mezi manažerem a fotbalistou a proč nepovažuje
sport za klasické podnikání
44 MOJE CESTA
NA MORAVU
Vyprávění předsedy CZECH
TOP 100 Jana Struže
o výlovu rybníka, setkání
u vína a návštěvě na stavbě
24
2 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
ČEZ ZNOVU PRVNÍ
PRO JUBILEJNÍ
20. ROČNÍK VYHLÁŠENÍ JSME ZVOLILI
ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ PRAŽSKÉHO
PROTON THERAPY
CENTER
Vítězství ve 20. ročníku tradiční a prestižní soutěže Nejlepší výroční zprávy České republiky za rok 2012 obhájila Skupina ČEZ. Na dalších pozicích se umístily Skupina PPF a společnost CTP Invest.
přímně nás potěšilo, že i v letošním
ročníku soutěže se objevily nové výroční zprávy firem, které v minulých letech
nesoutěžily. A objevila se i nová, neotřelá
řešení, která dokázala vyvážit to, že pod tlakem pokračující ekonomické krize se u některých výročních zpráv jasně projevily tendence po co nejefektivnějším vynaložení nákladů na jejich přípravu a výrobu,“ prohlásil Jan
Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.
Za první trojicí se umístily jako čtvrtá
výroční zpráva skupiny Severočeské doly,
pátá Komerční banky, šestá Cetelemu,
sedmá Pražské energetiky, osmá Pražské
plynárenské, devátá UNIQA a desátá
České pošty.
U
POROTĚ SE OPĚT
NEJVÍCE LÍBILA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
SPOLEČNOSTI ČEZ
4 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
Také letos byla udělena Zvláštní cena
KPMG Česká republika. Pavel Závitkovský,
partner KPMG Česká republika, při této příležitosti uvedl: „Již posedmé jsme chtěli soustředit pozornost rovněž na výroční zprávy, které
do soutěže přihlašují subjekty neziskového
sektoru. Zvláštní cenou chce KPMG Česká
republika ocenit to, že i v této kategorii je
řada velmi kvalitních a originálně zpracovaných publikací, které s velkými korporacemi
nemohou vždy objektivně soupeřit.” Zvláštní
cenu KPMG letos získala výroční zpráva Nadačního fondu Českého rozhlasu – Světluška.
V souběžně probíhajícím hodnocení firemních časopisů se soutěžilo ve dvou kategoriích. Porota posuzovala jednak časopisy,
www.czechtop100.cz
PROGRAM VYHLÁŠENÍ ZAKONČILO
SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ VŠECH
OCENĚNÝCH
VÝROČNÍ
ZPRÁVA PPF JAKOBY
NAZNAČOVALA,
ŽE SKUPINA MÍŘÍ
VYSOKO
PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ
VSADILA NA VTIP
určené pro klienty a zákazníky, a jednak periodika pro zaměstnance. V první skupině se
tentokrát nejvýše umístil titul Vlastní cestou
(Rodinný pivovar Bernard), následován ČD
PRO VÁS (České dráhy) a Review (Český Aeroholding). Mezi tiskovinami pro zaměstnance se nejvíce líbil SOMOS (Telefónica), stříbrná příčka patří ČEZ NEWS (Skupina ČEZ)
a bronzová časopisu ČESKÁ INFO (Česká
pojišťovna).
Odbornou porotu tvoří profesionálové
z celé řady oblastí – finanční analytici, audi-
toři, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví,
polygrafičtí a komunikační odborníci.
Porotci zkoumali přihlášené výroční
zprávy podle více než 30 kritérií, mezi něž
například patřily správnost a úplnost prezentovaných údajů, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, jazyková a stylistická
správnost, propojení obsahu a výtvarného
zpracování, kvalita tisku a řada dalších.
TOMÁŠ DAVID
DECENTNÍ
GRAFICKÉ
ZPRACOVÁNÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVY
SPOLEČNOSTI CTP
INVEST
HOSTÉ MĚLI MOŽNOST NAHLÉDNOUT
I DO ZÁZEMÍ VČETNĚ
ODBORNÉHO
VÝKLADU
KOMERČNÍ BANKA
SE SPOLEHLA NA
TRADIČNĚJŠÍ POJETÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVY
JSOU HODNOCENY PODLE 35 KRITÉRIÍ, MEZI NĚŽ PATŘÍ:
Naplnění legislativního rámce daného pro zpracování a vydání výroční zprávy | Rozsah, komplexnost
a přehlednost údajů poskytujících obraz o společnosti jako celku | Zveřejnění údajů nad rámec minimálních
legislativních požadavků | Uvedení vybraných ekonomických ukazatelů ve tříletém a víceletém období | Popis
a komentář činností za uplynulé období | Popis trhu a podíl společnosti na něm | Přiměřenost použitého jazyka
a stylu | Logická struktura a výstavba textu, celková redakce | Výtvarný návrh a celková výtvarná koncepce |
Grafické zpracování výtvarného návrhu | Umělecká kvalita fotografických ilustrací zprávy | Technická kvalita
fotografických ilustrací | Kvalita tisku a použitého materiálu | Knihařské zpracování | Speciální efekty | Úroveň
polygrafického zpracování | Soulad vizuální a obsahové složky výroční zprávy | Přiměřenost zvoleného
jazyka a stylu | Jazyková a stylistická správnost | Využití a úroveň prostředků komunikace výroční zprávy
s uživatelem | Propojení obsahu a výtvarného zpracování výroční zprávy | Strukturování výroční zprávy,
přehlednost a srozumitelnost | Podpora image firmy prostřednictvím výroční zprávy.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 5
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
TOP 50 SOUTĚŽE VÝROČNÍCH ZPRÁV ZA ROK 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
ČEZ, a.s.
PPF a.s.
CTP Invest, s.r.o.
Severočeské doly a.s.
Komerční banka, a.s.
CETELEM ČR, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
Česká pošta, s.p.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Philip Morris ČR a.s.
OHL ŽS, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
HOCHTIEF CZ a. s.
VGP – industriální stavby s.r.o.
Nadace Naše dítě
Nadační fond Českého rozhlasu
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
MORAVIA STEEL a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Elpida, o.p.s.
Nadace ČEZ
Lékaři bez hranic, o.p.s.
Transparency International – CR, o.p.s.
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
Centropol Energy a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
NET4GAS, s.r.o.
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o.s.
Pferda – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace Charty 77
Akademie věd ČR
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.
Europ Assistance s.r.o.
ČESKÝ ROZHLAS
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Plzeňská teplárenská, a.s.
Nadace VIA
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ústecká komunitní nadace
Generální finanční ředitelství
Nadace rozvoje občanské společnosti
PIONÝR, občanské sdružení
SMP CZ, a.s.
ŠKODA JS a.s.
Česká bankovní asociace
SLOŽENÍ POROTY
Pavel Závitkovský, partner, KPMG Česká republika | Jana Vítková, partner, TPA
Horwath | Martin Kupka, hlavní analytik, ČSOB | Prokop Sirotek, grafik, Studio
MOTOR | Jiří Mikeš, katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací,
VŠE v Praze | Jitka Vysekalová, prezidentka, Česká marketingová společnost
| Petr Studnička, ředitel, Patria Corporate Finance | Ivana Ježková, CSR koordinátor,
KPMG Česká republika | Petr Slavíček, senior partner, BDO Audit | Radovan Šubín,
fotograf, PHOTOLAND | Robert Domnosil, ředitel, BoomTisk | Václav Vaněk, grafik,
MDE Advertising | Tomáš Reiter, BoomTisk | Lenka Tomešová, předsedkyně
Klubu manažerek ČMA | Martin Zoubek, Asociace pro podporu kulturních
a sportovních aktivit | Zdeňka Indruchová, Asociace českých pojišťovacích makléřů |
Věra Hloušková, Muzeum hl. m. Prahy | Jindřich Lacko, Lacko Consulting | Jana
Budíková, marketingová konzultantka | Věra Kudynová, marketingová konzultantka
V ŽEBŘÍČKU NEJLEPŠÍCH VÝROČNÍCH
ZPRÁV SE LETOS VE ZVÝŠENÉ MÍŘE PROSADILY TY, JEŽ VYDALY NADACE, ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY.
LETECKÉ SPOLEČNOSTI SI NA KVALITĚ
SVÝCH PALUBNÍCH TISKOVIN DÁVAJÍ
ZÁLEŽET. VÝJIMKU NEPŘEDSTAVUJE ANI
ČESKÝ AEROHOLDING.
VLASTNÍ CESTOU SE VYDAL RODINNÝ
PIVOVAR BERNARD TAKÉ V OBLASTI
ČASOPISU PRO ZÁKAZNÍKY. TEN BY SE
PROSADIL I V BĚŽNÉ DISTRIBUCI.
PASAŽERŮM NA ŽELEZNICI ZPŘÍJEMŇUJE
CESTOVÁNÍ TITUL ČD PRO VÁS
Foto archiv
ELITA V NÁZVU,
NA TITULNÍ STRÁNCE
I V ŽEBŘÍČKU
NEJLEPŠÍCH
ZÁKAZNICKÝCH
PERIODIK – VŠE
V PODÁNÍ FIRMY
AUTOCONT CZ
ČEZ NABÍZÍ
ČTENÍ, JEMUŽ ŠŤÁVA
ROZHODNĚ NECHYBÍ
6 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
TOP 10 VÝROČNÍCH ZPRÁV DLE OBSAHU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ČEZ, a.s.
Komerční banka, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pražská energetika, a.s.
Severočeské doly a.s.
OHL ŽS, a.s.
Philip Morris ČR a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
PPF a.s.
TOP 10 VÝROČNÍCH ZPRÁV DLE GRAF. ZPRACOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ZLEVA PAVEL A VÁCLAV LAŠTOVKOVI (PROTON THERAPY CENTER), JAN STRUŽ (CZECH TOP
100) A VLADIMÍR ŠULC (PROTON THERAPY CENTER)
PPF a.s.
CTP Invest, s.r.o.
CETELEM ČR, a.s.
ČEZ, a.s.
Severočeské doly a.s.
Česká pošta, s.p.
Pražská plynárenská, a.s.
Nadační fond Českého rozhlasu
Pferda – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Elpida, o.p.s.
NEJLEPŠÍ ZÁKAZNICKÝ ČASOPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Firma
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
České dráhy, a.s.
Český Aeroholding a.s.
ČEZ, a.s.
AutoCont CZ a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
Nadace Charty 77
Letňany Centre s.r.o.
Metrostav a.s.
VGP – industriální stavby s.r.o.
Časopis
Vlastní cestou
ČD pro Vás
Review
ŠŤÁVA
ELITA
Originál
Můžeš
365 dnů v OC Letňany
METROSTAV
VGP Location3
NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANECKÝ ČASOPIS
ČESKÁ INFO JE URČENO PRACOVNÍKŮM
ČESKÉ POJIŠŤOVNY
ZOOM PŘIBLIŽUJE DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
ZENTIVA
ČEZ NEWS JE INTERNÍM ZPRAVODAJEM
MAMUTÍHO ENERGETICKÉHO KONCERNU
MEZI ZAMĚSTNANECKÝMI TITULY VYHRÁL
SOMOS TELEFÓNIKY CZECH REPUBLIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Firma
Telefónica Czech Republic, a.s.
ČEZ, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Zentiva Group, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G.
Komerční banka, a.s.
AGEL a.s.
AGROFERT HOLDING, a.s.
České dráhy, a.s.
BOSCH DIESEL s.r.o.
Časopis
SOMOS
ČEZ NEWS
ČESKÁ INFO
ZOOM
SMARAGD
JOURNAL – noviny skupiny KB
Náš AGEL
AGROFERT MAGAZÍN
Železničář
DIESEL REPORT
ŽELEZNIČÁŘ ČESKÝCH DRAH MUSÍ BÝT POCHOPITELNĚ LADĚN
DO MODRÉ BARVY
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 7
VÝROČNÍ ZPRÁVY
DŮRAZ NA PŘEHLEDNOST
Věděli jsme, že výroční zpráva bude netradiční. Formát kalendáře
nám přišel jako výborný nápad, který koresponduje s konceptem
zobrazení času. Jednoduchou myšlenku jsme se snažili zapracovat až do detailu. Velký důraz jsme však kladli také na přehlednost, říká Bára Minksová, tisková mluvčí Cetelem ČR, a.s.
firmu s vedoucím postavením na nebankovním trhu spotřebitelských úvěrů. Co se
týče fotografií, černobílé ukazují Smíchov
v 70., 80. a na začátku 90. let 20. století. Barevné jsou pořízené v letošním roce,
a to prakticky ze stejných míst. Je vidět, které části Smíchova se změnily, a nutno říci,
že některé výrazně, a které zůstaly téměř
stejné. Minulost je černobílá, přítomnost
barevná. U každé fotografie je samozřejmě uvedený rok pořízení. Pro jednoduché
srovnání následuje za černobílou vždy
barevná do páru. Díky magnetům zabudovaným uvnitř desek si fotografie navíc lze
vystavit. Čas se prolíná i v ostatních prvcích, jako jsou písmo či zvolené barvy. Jednoduchou myšlenku jsme se zkrátka snažili
zapracovat až do detailu.
CZECH TOP 100 Bavilo vás hrát si
s detaily?
Bavilo. A věřím, že mohu hovořit za sebe
i za grafičku Janu. Chtěly jsme zachytit například i měnící se technologie, proto jsme
částečně použily strojové písmo a přizpůsobily tomu i grafy. A u černobílých fotek
jsme z tohoto důvodu zanechaly původní
rámečky z kinofilmu a popisky. Pomocí automobilů zachycených v pohybu jsme zase
zobrazily stále se zrychlující životní tempo.
CZECH TOP 100 Měli jste už od samého počátku jasno, jak bude výroční zpráva vypadat?
Měli jsme základní myšlenku, která se postupně vyvinula až do stávající konečné
podoby. Během realizace jsme řešili detaily, ale koncept zůstával stejný. Na začátku
jsme také nepočítali s tím, že výroční zpráva bude mít formát kalendáře, ale věděli
jsme, že bude netradiční. A kalendář nám
pak přišel jako výborný nápad, který koresponduje s celkovou myšlenkou.
CZECH TOP 100 Jaká je hlavní myšlenka grafického konceptu?
Čas. Zobrazení toho, jak se proměňuje vše
kolem nás. Čas má vliv prakticky na vše,
i na Cetelem, který postupně vyrostl ve
CZECH TOP 100 Co bylo na grafice
nejpracnější?
Všechno jsme řešili důsledně. Relativně
dlouho jsme se rozhodovali, kterou neo-
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ JE POSTAVENO
NA HISTORICKÝCH
A SOUČASNÝCH
FOTOGRAFIÍCH
PRAŽSKÉHO
SMÍCHOVA
CZECH TOP 100 Kde jste čerpala inspiraci pro grafické zpracování?
Inspiraci jsme nehledali nikde zvenčí, ale
v nás a vlastní kreativitě. Od mala mám vztah
k fotografiím. Černobílé navíc mají v sobě
určité kouzlo, atmosféru. Byly proto jasnou
volbou. Zbývalo dořešit, co na nich bude.
Prakticky okamžitě mne napadla Praha jako
sídlo firmy. Pak z toho byl přímo Smíchov
a srovnání toho, jak vypadal dříve a nyní.
Odkoupili jsme dobové fotografie, které jsme
doplnili barevnými ze současné doby.
8 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
ČAS MÁ VLIV PRAKTICKY NA VŠE,
I NA SPOLEČNOST CETELEM, KTERÁ POSTUPNĚ VYROSTLA VE FIRMU S VEDOUCÍM POSTAVENÍM NA NEBANKOVNÍM
TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ.
přímo do finanční části. Delší tabulky,
ale i zpráva auditora jsou otištěny na
prodloužených stranách. Ve výroční
zprávě se navíc střídá dvoustrana s růžovými prvky s dvoustranou se stříbrnými
prvky. I stránky v obsahu jsou označené
příslušnou barvou, což už je ale opravdu jen detail.
CZECH TOP 100 Jak dlouho výroční
zpráva vznikala?
novou barvu v odstínu růžové použijeme.
Bylo důležité, aby nepůsobila na větších
plochách agresivně, ale neonové odstíny
se nám k černobílým fotografiím i celkově
líbily. V případě barevných fotografií jsme
se rozhodli pro stříbrný podklad. Tyto dvě
základní barvy jsme použili pro celou grafiku, i do textů. Jsou výrazné, moderní a do
určité míry netradiční.
To je těžké přesně specifikovat. Neměli
jsme na starost výhradně výroční zprávu,
ale museli jsme k tomu stíhat i ostatní agendu. Možná to vypadá, že jsme dva, tři
měsíce nedělali nic jiného, ale tak to není.
Už máte představu, jak bude vypadat grafika té
příští?
Ano, základní představu už mám.
TOMÁŠ DAVID
CZECH TOP 100
BÁRA MINKSOVÁ,
TISKOVÁ MLUVČÍ
CETELEM ČR, A.S.
Foto Cetelem
CZECH TOP 100 Čím jste podpořili
přehlednost celé výroční zprávy?
Na ni jsme kladli velký důraz. Hlavním
sdělením výroční zprávy jsou samozřejmě finanční údaje. Proto jsme se rozhodli
pro hmatníky, díky kterým se dostanete
VÝROČNÍ ZPRÁVA
MÁ PODOBU STOLNÍHO KALENDÁŘE
PLES CZECH TOP 100
8. března 2014, Praha, palác Žofín
více na www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 9
INVESTICE
Jsme konkurenceschopní
Agentura CzechInvest má od srpna nového generálního ředitele. Stal se jím Marian Piecha, který do té doby působil na
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Oblast investic a podpory podnikání tak dokonale zná. Dal si nelehký úkol: připravit
novou koncepci lákání investic pro roky 2014 až 2020.
bídek, nebojíte se, že v budoucnu
nebudete mít koho ocenit?
Nebojíme. Finanční podpora je totiž pouze
jedním z faktorů, podle kterých se investoři
rozhodují, kam svoji investici umístí. Neznamená to ale, že na to nebudeme reagovat.
Už nyní je v přípravě novela zákona o investičních pobídkách, která mimo jiné zahrnuje
slevu na dani z příjmů pro zpracovatelský
průmysl a podporu ve formě slevy z úhrnu
mezd a příplatku na sociální a zdravotní
pojištění pro technologická centra a centra
strategických služeb. Musíme ale zapracovat i v jiných oblastech, které utvářejí investiční prostředí v České republice.
Můžete uvést některé příklady?
Je to například technické vzdělávání. Ze
strany investorů je velká poptávka po kvalifikované pracovní síle, kterou jsou schopné
uspokojit pouze některé regiony. Máme tu
dost ekonomů, ale málo lidí, kteří by byli
schopni obsloužit sofistikovaný stroj. S tím
se musí něco dělat, a to už na základních
školách. Další oblastí jsou třeba povolovací
procesy, které je třeba urychlit, aby investor nemusel čekat s realizací investice příliš
dlouho, respektive déle než u našich konkurentů. To samé se týká i víz a pracovních
povolení a administrativy obecně.
Když jste přišel z ministerstva do
agentury CzechInvest, překvapilo
vás něco?
Ani ne, byl jsem roky s CzechInvestem v úzkém kontaktu, a proto jsem vstupoval do
známého prostředí. Věděl jsem, že se tam
pracuje trochu jiným stylem, je to víc o praxi, setkávání s investory, řešení konkrétních
problémů. Jsem ale také blíž úspěšným projektům, podnikatelským záměrům, které se
opravdu povedly, a to s podporou, kterou
CzechInvest nabízí.
V listopadu jste ocenili nejvýznamnější investory a podnikatelské nemovitosti roku 2012. Jak jste je vybírali?
Nebylo to rozhodně lehké, ale máme nastavena objektivní kritéria, ze kterých vzejdou
vítězové. U investorů největší roli hrají objem
investic a počet pracovních míst, vliv má ale
i nezaměstnanost v regionu. Nedostatek
pracovních míst je palčivým problémem
v řadě krajů, snažíme se tedy ocenit i podíl
na řešení této problematiky. Podnikatelské
nemovitosti se hodnotí trochu jinak, vybíráme je z databáze, kterou o nich vedeme.
Základním kritériem ale je, že do nich musela být v loňském roce umístěna nějaká investice, která šla přes naši agenturu.
Evropská komise změnila podmínky pro přidělování investičních po-
10 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
GENERÁLNÍ
ŘEDITEL AGENTURY
CZECHINVEST MARIAN
PIECHA
Co s tím chcete dělat?
Po svém nástupu do CzechInvestu jsem
zjistil, že tu chybí jedna zásadní věc, a to
koncepce lákání investic pro následující období. Intenzivně na ní pracujeme, ale to neznamená, že bychom do té doby měli ruce
založené v klíně. Už nyní se nám například
podařilo zrychlit a zpříjemnit významným
investorům proces žádání o víza a pracovní povolení. V rámci koncepce nahlížíme na
investici komplexně, tedy na celý její životní
cyklus, od lákání, při němž hraje hlavní roli
marketing, přes realizaci, aftercare až po
její další rozvoj v tom lepším případě, ale
i zánik v tom horším.
Je nějaká oblast, na kterou byste se
chtěl nově zaměřit?
Podle mě Česká republika přichází o zajímavé projekty z oblasti financí. Proč by třeba
britský fond, který spravuje majetek bohatých Indů, nemohl sídlit v Praze nebo nějakém jiném městě u nás? Mluvím zde o velké
kancelářské budově, v niž by mohlo najít
www.czechtop100.cz
místo velké množství jazykově vybavených
vysokoškoláků se znalostmi ekonomie, práva
nebo IT. Jde v podstatě o službové projekty,
na které se už nyní částečně zaměřujeme.
Jak jsme na tom ve srovnání s Evropou?
V Evropě obecně převažují menší investice
v podobě reinvestic a expanzí stávajících
provozů, a to zejména v automobilovém
průmyslu, IT a oblasti strategických služeb. To samé platí i pro Českou republiku.
MÁME TU DOST EKONOMŮ, ALE
MÁLO LIDÍ, KTEŘÍ BY BYLI SCHOPNI
OBSLOUŽIT SOFISTIKOVANÝ STROJ.
S TÍM SE MUSÍ NĚCO DĚLAT, A TO
UŽ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.
Foto CzechInvest (oba články)
Agentura CzechInvest eviduje velký počet
menších projektů, které jsou spojené s výzkumem, vývojem a inovacemi. Právě na
expanze stávajících firem se chceme ještě
více zaměřit i v budoucnu. Už tu nějaký rok
jsou, znají české prostředí, byla by velká
škoda, kdyby se rozvíjely jinde. Expanze je
totiž zároveň předpokladem stability.
Je Česká republika konkurenceschopná?
Určitě ano a CzechInvest to díky zprostředkovaným investicím dokazuje. O Českou
republiku je stále zájem, jen musíme zapracovat na detailech, které tvoří mozaiku
zdejšího investičního prostředí. Nelze je
proto rozhodně zlehčovat. Obraz České
republiky například zásadně narušuje politická nestabilita. I proto nás začínají dohánět asijské země, které navíc stále disponují
levnou pracovní silou.
ANTONÍN FISCHER
„V RÁMCI KONCEPCE
NAHLÍŽÍME NA
INVESTICI KOMPLEXNĚ,
TEDY NA CELÝ JEJÍ
ŽIVOTNÍ CYKLUS.“
Nejvýznamnější
investice v ČR
bjem investice, počet nově vytvořených pracovních míst nebo přínos
pro region. Nejen to rozhodlo o nejvýznamnějších investorech, kteří si pro svoji
investici v loňském roce zvolili Českou republiku.
Kategorii Výroba ovládla společnost
Automotive Lighting, Výzkum a vývoj Eaton
Elektrotechnika a IT a sdílené služby Comdata Czech. Vítěze vyhlásila agentura CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI ve středu 6. listopadu
v Kongresovém centru České národní banky
v Praze.
„Česká republika investory potřebuje,
zahraniční i tuzemské. Jsem rád, že jsme
mohli ocenit ty, jejichž přínos byl v loňském
roce nejvýznamnější. Poděkování ale patří
i menším investorům. V dnešní době je pro
nás cenné každé nově vytvořené pracovní
místo, obzvlášť v regionech, jako jsou Moravskoslezský či Ústecký kraj,“ řekl směrem k vítězům ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala, který předal ocenění v kategorii Výroba.
Druhá část večera patřila podnikatelským nemovitostem. Největší objem
investic v roce 2012 přilákal CTPark Mladá Boleslav, a zvítězil tak v kategorii Průmyslová zóna. Areál vědecko-technických
parků Roztoky získal ocenění v kategorii
Nemovitost roku pro technologická centra a služby a Brownfieldem roku se stala
zregenerovaná přádelna, ve které sídlí
společnost DIKRT.
„Připravené podnikatelské nemovitosti,
ve kterých investoři mohou najít útočiště,
jsou jedním z kritérií, podle kterých se rozhodují, kam umístí svoji investici. CzechInvest spravuje unikátní databázi, do které se
může zaregistrovat jakákoliv podnikatelská
nemovitost na území České republiky. Nemovitosti z databáze nabízíme investorům
O
a pocházejí z ní i vítězové soutěže,“ doplnil generální ředitel agentury CzechInvest
Marian Piecha.
Úplnou novinkou bylo v letošním roce
předání ceny v kategorii AFI Cena za významný počin v oblasti investic. Získala ji
společnost Tex Trading Cavaliere, která
zachránila desítky pracovních míst na Jesenicku a umožnila pokračování lokální kulturní tradice šití obleků. Nově se předávalo
ocenění i v kategorii AFI Cena za dlouholetý
přínos investičnímu prostředí ČR, které obdržela Česko-německá obchodní a průmyslová komora.
„Zkušenosti AFI s investicemi v předchozím roce ukazují, že Česká republika
si i nadále drží v rámci Evropy pozici
velmi atraktivní destinace pro investování.
Zástupci investorů oceněných na dnešním
slavnostním vyhlášení tuto skutečnost jen
dokládají,“ uvedl předseda Sdružení pro
zahraniční investice – AFI Kamil Blažek.
Nejvýznamnější investory, jejichž projekty v loňském roce zprostředkovala agentura
CzechInvest, vybrala odborná komise složená ze zástupců CzechInvestu, AFI, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva
financí ČR. O vítězích rozhodovala například přislíbená pracovní místa, objem investice nebo míra nezaměstnanosti v daném
kraji. Odborná komise rovněž hodnotila
podnikatelské nemovitosti, které pocházejí
z databáze agentury CzechInvest. Kritéria
se v rámci jednotlivých subkategorií mírně
lišila. Rozhodující roli hrála například výše
investice do výstavby, počet nově vytvořených pracovních míst, společenský přínos,
zvýšení atraktivity regionu, ale také technologická vybavenost objektu. Ceny sdružení
AFI se zaměřily na pozitivní dopad aktivit
jednotlivých subjektů na českou ekonomiku.
ADÉLA TOMÍČKOVÁ
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 11
RODINNÉ FIRMY
Podruhé na startovní čáře
Kdysi to byla fabrika, jejíž věhlas výrazně překračoval hranice tehdejšího Československa. Poté však přišlo období, kdy její sláva postupně bledla. Dnes už akciová společnost
EST + z Ledče nad Sázavou opět patří k nejvýznamnějším hráčům na českém trhu se
stříkací technikou a postupně znovu proniká i do zahraničí. Nejen o příčinách tohoto pozitivního zvratu jsme hovořili s jejím generálním ředitelem Ing. Janem Hevessy.
ING. JAN HEVESSY
(VPRAVO) S PŘEDSEDOU
PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI EST + ING.
MILOSLAVEM ČÍŽEM
CZECH TOP 100 Kam až sahá tradice výroby stříkacích pistolí v někdejším Kovofiniši, na který EST+
navazuje?
12 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
Národní podnik Kovofiniš vznikl v roce
1949 sloučením dvaceti malých firem
a provozoven, které vyráběly nebo dodávaly zařízení a přípravky pro povrchové
úpravy. Tehdy ještě sídlil v Praze, do Ledče nad Sázavou se přestěhoval až v roce
1951, a to do výrobního závodu původně
určeného k výrobě plyše a krajek. Šlo teh-
www.czechtop100.cz
dy především o to dát lidem v tomto chudém kraji práci a Ledeč se v následujících
desetiletích díky Kovofiniši skutečně významně rozvinula. Podnik postupně rostl
a zvyšoval jakost svých výrobků, které
byly opakovaně oceňovány na nejrůznějších výstavách. Díky tomu se brzy stal monopolním dodavatelem zařízení pro povrchové úpravy nejen v Československu,
ale i ostatních státech tehdejší RVHP. Ještě
dnes řada lidí vlastní a dokonce i používá
starou „kovofinišku“.
CZECH TOP 100 Kovofiniš tehdy nabízel velmi široký sortiment produktů od stříkací techniky až po
velké lakovací linky, galvanizovny
a neutralizační stanice. EST+ ale
pokračuje pouze ve výrobě stříkací techniky. Proč došlo k této specializaci?
Současný EST+ je pokračovatelem jedné z divizí původního Kovofiniše, divize
výroby stříkací techniky, ať už pro ruční
nebo automatickou aplikaci. V 90. letech
byla tato divize zprivatizována a dnes již
přes dvacet let působí pod značkou EST,
resp. EST+. Podobně vzniklo ještě několik
dalších samostatných společností orientujících se na povrchové úpravy, které dodnes působí v Ledči nad Sázavou a navzájem spolupracují.
CZECH TOP 100 Jak probíhal další
vývoj společnosti?
Divizi stříkací techniky vlastnilo zpočátku šest společných majitelů, v roce 1997
se jejich počet snížil na dva. Šlo vlastně
o dvě rodiny, z nichž každá držela přesně
poloviční podíl. To bohužel pro další vývoj
nebylo zrovna ideální. S utlumením aktivit
předlistopadových exportních agentur, které řídily distribuční kanály českých závodů
v rámci RVHP, ztratila společnost značnou
část svých dosavadních odbytišť. Firma
se potřebovala transformovat na nové
poměry a navazovat obchodní kontakty,
mezi oběma rodinami však v tomto ohledu
nepanovala shoda a nebyly schopné ani
dosáhnout rozumného kompromisu. To se
stalo mnoha českým firmám. Podnik stále
ještě nějak běžel, síla setrvačnosti je občas
neuvěřitelná. Postupně se však ztrácela odbytiště a v posledních letech jsme museli
také značně přidat, co se technologického vývoje týče, abychom neztratili krok se
světovou konkurencí. Naše výrobky patřily
dlouhá desetiletí ke světové špičce a o tento status jsme nechtěli přijít.
NOVÝ START POD NOVOU ZNAČKOU BYL SPOJEN
S VELKOU CTIŽÁDOSTÍ A ODPOVĚDNOSTÍ, A TĚCH
SE ANI DO BUDOUCNA ROZHODNĚ NEVZDÁME.
CZECH TOP 100 Někdy touto dobou
jste se v Ledči objevil i vy. Za jakých
okolností?
Je to asi poněkud nezvyklé, ale k EST+
mě původně přivedly ryze soukromé, nikoli profesní důvody. V roce 2010 jsem
se seznámil se svou současnou manželkou, dcerou jednoho z majitelů podniku.
Tehdy jsem měl ještě na starosti projekty
v jedné finanční instituci v Praze a vlastně jsem ani netušil, že je v České republice výrobce stříkací techniky. Manželka
se mi pochopitelně svěřila s příběhem
společnosti a já se o ni začal intenzivněji zajímat, přirozeně očima člověka z
finančního sektoru. Probral jsem situaci
s oběma rodinami a nakonec jsme společně došli k závěru, že jediným možným východiskem je, aby jedna ze stran
odprodala druhé svůj podíl. K tomu
došlo na konci roku 2011. Od té doby
náleží EST+ stoprocentně rodině pana
Číže, mého tchána.
CZECH TOP 100 Co vlastně znamená zkratka EST?
Ekonomická stříkací technika. Tento název
symbolizuje jednu z hlavních kvalit našich
produktů, kterou je vysoká efektivita nástřiku. Naše aplikační technika zajišťuje
uživatelům maximální přenosovou účinnost, což prakticky znamená, že je nátěrová hmota na daný předmět aplikována
velmi přesným způsobem bez zbytečného
rozstřikování okolo. Barva je díky tomu
spotřebovávána v minimálním možném
množství, což uživatelům výrazně šetří
náklady. Přestože je spojení ekonomická
stříkací technika pro naše produkty velmi
trefné, v současné době ho již neužíváme.
Název totiž v mnohých potenciálních zákaznících vyvolával mylný dojem, že se
slovo „ekonomická“ nevztahuje na efektivní fungování pistolí, ale na jejich nízkou
cenu, kterou automaticky spojovali s nižší
kvalitou. Toho se samozřejmě chceme vyvarovat, a proto zkratku EST již nerozvádíme. Při změně právní formy na akciovou
společnost jsme pak ke zkratce přidali ještě znaménko plus, které značí naši snahu,
aby naši zákazníci vždy dostávali přidanou hodnotu navíc.
„NAŠE APLIKAČNÍ
TECHNIKA ZAJIŠŤUJE
UŽIVATELŮM MAXIMÁLNÍ PŘENOSOVOU
ÚČINNOST.“
CZECH TOP 100 Nebylo by tedy lepší vrátit se k názvu Kovofiniš? Přece
jen to byla světoznámá obchodní
značka.
Určitě ne. Značka EST+ se mezitím velmi
dobře zavedla, podařilo se nám pod ní obnovit silnou pozici na českém trhu i postupně
proniknout do zahraničí. Na to jsme náležitě
hrdí. Nový start pod novou značkou byl navíc spojen s velkou ctižádostí a odpovědností, a těch se ani do budoucna rozhodně nechceme vzdát. Tím samozřejmě nepopíráme
historické souvislosti. Naopak, na své kořeny u tak renomovaného podniku, jakým byl
a dodnes je Kovofiniš, jsme pyšní a rádi na
tuto dlouholetou tradici odkazujeme. Návrat
ale už dnes není možný, ani žádoucí.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 13
RODINNÉ FIRMY
CZECH TOP 100 Trochu jsme odbočili od vašich počátků ve firmě. Jakými změnami musela společnost
projít?
Naše produkty mají velkou výhodu v tom,
že jsou prověřené a na špičkové úrovni.
Díky tomu jsou jako komodita relativně
rychle umístitelné na trh, aniž bychom
nejprve museli procházet zdlouhavým
a finančně náročným procesem vývoje
a testování nových výrobků. I nyní samozřejmě neustále pracujeme na jejich inovaci a zlepšování, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám našich zákazníků. Díky
hotovému a vysoce kvalitnímu sortimentu
jsme se ale mohli ihned začít soustřeďovat
především na vytvoření obchodní strategie
pro domácí i zahraniční trhy. Pracujeme na
tom, abychom posílili svou pozici v České
republice a znovudobyli ztracené trhy v zahraničí. Není to ale vůbec snadné. Uvolněný prostor mezitím pochopitelně vyplnili
jiní – Američané, Němci, Japonci. Uchytili
se i v regionech, které byly dříve naší doménou, například v Rusku.
CZECH TOP 100 Od letošního května usilujete o naplnění tohoto cíle z
pozice generálního ředitele společnosti. Váhal jste s převzetím takové
zodpovědnosti?
Záležitostmi společnosti jsem se intenzivněji
začal zabývat již koncem roku 2011, kdy
jsem zajišťoval veškeré formality spojené
s převodem zmíněných vlastnických podílů
technika. Co všechno v sobě zahrnuje?
Stříkací technika je poměrně široký pojem,
který zahrnuje veškerá zařízení určená
k aplikaci nátěrových hmot na nejrůznější
materiály, jakými jsou například kov, dřevo,
plast nebo sklo. Abych byl trochu konkrétnější, jedná se především o stříkací pistole,
které slouží k aplikaci barev, laků či lepidel,
a jejich příslušenství v podobě vysokotlakých
čerpadel, míchadel, tlakových zásobníků
a dalších zařízení pro přípravu a přepravu
nátěrových hmot. Speciální produktové řady
pak tvoří technika pro nanášení práškových
„NAŠE VÝROBKY LZE
UPLATNIT V PODSTATĚ VŠUDE, KDE JE
POTŘEBA NASTŘÍKAT
NA URČITÝ POVRCH
NĚJAKÝ MATERIÁL.“
NAKONEC JSEM DOSPĚL K TOMU, ŽE RODINNÝ
PODNIK PRO MĚ STOJÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ A ŽE
JEHO ŘÍZENÍ JE PRO MĚ VELKOU OSOBNÍ VÝZVOU.
a poté se stal členem představenstva. Nabídka postu generálního ředitele byla tedy
víceméně logickým vyústěním mé dosavadní
angažovanosti v podniku. Původně jsem ani
zdaleka neměl ambice nastoupit do takovéto
funkce, protože jsem byl spokojený ve své původní profesi. Byl jsem navíc vázán určitými
projekty, které jsem chtěl nejprve řádně dokončit, a tak jsem nabídku postu generálního
ředitele velmi důkladně zvažoval. Nakonec
jsem dospěl k tomu, že rodinný podnik pro
mě stojí jednoznačně na prvním místě a jeho
řízení je pro mě zároveň velkou osobní výzvou, a tak jsem se rozhodl přijmout.
CZECH TOP 100 V našem rozhovoru
již několikrát padl termín stříkací
barev a žárové stříkání. Samotná aplikace
potom může být ruční či automatická.
CZECH TOP 100 Komu jsou vaše vý-
robky určeny?
Naše produkty mají značně široké uplatnění.
Orientujeme se především na oblast automobilového průmyslu, ať už jde o prvovýrobu nebo
autoopravárenství. Vyrábíme vysoce kvalitní
pistole pro autolakýrníky, které umožňují zcela
bezvadný nástřik barvy, a kromě toho dodáváme také speciální linky na nástřik gumového těsnění do dvířek automobilů. Dobře jsme
se etablovali i v dřevařském, nábytkářském,
sklářském nebo keramickém průmyslu. Vyrábíme speciální stříkací pistole pro nástřik glazur
a lepidel, ale také malé dekorační pistolky na
14 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
zdobení skla. Důležitým oborem je pro nás
i stavebnictví, nedávno jsme pro významného
výrobce betonových stavebních prvků navrhli
systém pro nanášení penetračního nátěru pro
dvě linky na výrobu zámkové dlažby. Kromě
toho jsme ve spolupráci s Armádou ČR v rámci vlastního vojenského programu vyvinuli také
speciální odmořovací přístroje, které se osvědčily ve válce v Perském zálivu při dekontaminaci předmětů i osob.
CZECH TOP 100 Pronikáte také do
potravinářství, což je oproti ostatním velmi odlišné odvětví. Jaké produkty zde nabízíte?
Možnosti využití našich produktů jsou
opravdu široké, lze je uplatnit v podstatě
všude, kde je potřeba nastříkat na určitý
povrch nějaký materiál, ať už se jedná
o barvu nebo potravinářské přísady. Například v pekárnách jsou používány naše
pistolky pro nástřik vajíček na pečivo.
CZECH TOP 100 Zákazníkům poskytujete také široké spektrum servisních služeb.
Naše výrobky jsou velmi kvalitní a vykazují
jen zcela minimální počet závad a reklamací, přesto však obsahují součástky, které občas vyžadují opravu či výměnu. Naši klienti
proto musejí mít dostupné potřebné náhradní díly, které si nově mohou snadno objednávat také prostřednictvím e-shopu. Tato
možnost je mezi našimi konkurenty zatím
ojedinělá. Zákazníkům přitom přináší obrovské výhody, zejména v podobě časových
úspor a neomezené dostupnosti našich produktů. Kromě toho poskytujeme poradenství
www.czechtop100.cz
týkající se správného výběru i efektivního
používání stříkací techniky a zajišťujeme
rovněž adekvátní školení personálu či pravidelné kontroly pracoviště lakovny.
CZECH TOP 100 Na rozdíl od jiných
dodavatelů stříkací techniky své
produkty sami vyvíjíte a vyrábíte.
Co necháváte na subdodavatelích?
Ano, máme vlastní vývoj, konstrukci, výrobu, projektanty. Kromě výkovků pistolí,
které objednáváme, vzniká prakticky vše
ostatní přímo v našem podniku. Díky tomu
dokážeme pružně reagovat a přizpůsobovat náš sortiment potřebám jednotlivých
klientů, což nám poskytuje důležitou konkurenční výhodu oproti jiným dodavatelům.
Pro zákazníky z řad výrobních závodů
jsme schopni navrhnout a zrealizovat individuální řešení na míru, většinou v podobě
automatických či poloautomatických pracovišť. Naším nejcennějším kapitálem je
kvalifikovaná pracovní síla. Ceníme si toho,
že naši zaměstnanci mají v oboru mnohaleté zkušenosti a jejich rozvoj se snažíme
i nadále podporovat například účastí na
nejrůznějších výstavách a seminářích.
CZECH TOP 100 Jenže lidé stárnou,
odcházejí do důchodu. Jakým způsobem zacelujete takto vzniklé mezery?
Bohužel musím potvrdit často konstatovanou skutečnost, že sehnat v současnosti
kvalifikované odborníky není právě nejlehčím úkolem. U technických profesí potřebujete v dané odbornosti skutečně hluboké
znalosti a současný systém školství v tomto
ohledu poněkud selhává. Vědomosti vyučených žáků i absolventů jsou sice hodně
široké, ale zároveň ploché. Snažíme se
proto postupovat cestou aktivní spolupráce
se středními odbornými a vysokými školami. Do naší sestavy techniků a obchodníků
jsme zařadili dvě nové, mladší posily, další
studenty podporujeme prostřednictvím stipendií. Na zajímavém projektu v současnosti spolupracujeme také s Integrovanou
střední školou automobilní z Brna a rádi
bychom v tom pokračovali i do budoucna.
Ukrajinu. V budoucnu bychom se rádi alespoň přiblížili bilanci celé české ekonomiky,
která je přesně opačná, za hranice směřuje
asi 80 procent toho, co se zde vyrobí.
osob, z nichž polovina je zapojena do
výroby. Naši kapacitu naplňujeme zhruba
na 90 až 115 procent. V případě potřeby
jsme ale bez výraznějšího zvýšení nákladů
schopni zavést druhou směnu a po technické stránce jsme připraveni dokonce na více
než trojnásobný objem současné produkce.
CZECH TOP 100 Účastníte se také
odborných mezinárodních veletrhů? Co vám to přináší?
Snažíme se být každý rok přítomni alespoň
na jednom významném mezinárodním veletrhu. Letos jsme vystavovali v Německu,
příští rok se chystáme do Ameriky nebo
Indie. Umožňuje nám to samozřejmě zviditelnit naši značku a oslovit potenciální
klienty, velmi důležité je však také načerpání nových poznatků a inspirace pro další
zlepšování našich produktů.
CZECH TOP 100 Tím se opět vracíme
k tomu, že i ta nejkvalitnější stříkací
pistole je k ničemu, pokud nenajde
svého kupce.
To je v současnosti skutečně naším hlavním
problémem a prioritou. V posledních letech
se nám sice podařilo obnovit silnou pozici
na českém trhu, a to zejména díky vlastní
certifikované prodejní síti, kterou se i nadále
snažíme rozšiřovat, a několik důležitých kontaktů jsme již navázali také v zahraničí. Stále
je ale ve světě řada trhů s obrovským potenciálem, na které teprve musíme proniknout.
Pracujeme proto na distribuční síti v zahraničí
a hledáme nové obchodní partnery. Snažíme
se oslovovat společnosti z oblasti automotive,
stavebnictví, nábytkářství a dalších již zmíněných oborů a důležitou cestu vidíme také
v kooperaci s výrobci barev nebo lepidel.
Těm pomáháme, aby pro své výrobky měli
připravenou také kvalitní aplikační techniku.
CZECH TOP 100 Jak velký podíl vaší
produkce je určen na export?
Asi 27 procent. Vyvážíme zejména do Francie, Chorvatska, Německa, Bulharska, Polska, v menší míře do Ruska, Běloruska a na
RODINA PŘEDSTAVUJE
PRO JANA HEVESSY
JISTOTU PEVNÉHO
ZÁZEMÍ
CZECH TOP 100 Závěrem mi dovolte
jednu osobní otázku. Nebývá zvykem, aby se člověk úspěšný ve finančním sektoru vzdal své kariéry
a „zahrabal“ se někde na maloměstě. Nemáte obavy, že tohoto kroku
budete jednou litovat?
Dříve jsem se pohyboval ve virtuálním světě, jehož ústřední komoditou byl kapitál,
na který si nesáhnete, nenajíte se ho. EST+
naopak vyrábí jasně hmatatelné produkty,
které mohu vzít do ruky a za kterými vidím
úsilí a příběhy svých zaměstnanců. Těší mě
takové výrobky prodávat a zároveň mě to
naplňuje daleko víc než pouhé cifry. Takže
obavy rozhodně nemám.
PETR DUFEK
Foto EST+
CZECH TOP 100 Kovofiniš měl před ro-
kem 1989 asi 2000 zaměstnanců. Jak
velký je váš současný pracovní kolektiv?
Jak jsem již dříve zmiňoval, EST+ je pokračováním pouze jedné části dřívějšího Kovofiniše. Není tedy dost dobře možné provádět
v tomto směru jakákoli srovnání. Personální
situace v naší společnosti je dlouhodobě
stabilizovaná, aktuálně zaměstnáváme 56
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 15
ANKETA
CO SE LETOS PODAŘILO
Závěr roku a čas bilancování jsou tady. Obvykle v těchto dnech přemítáme, co dobrého se nám podařilo a co jsme naopak nestihli realizovat. Jaký tedy byl rok s magickou třináctkou na konci letopočtu?
dalšího upevnění naší vedoucí pozice na
českém trhu, opírající se o nejmodernější
technologie Linde.
Předním osobnostem z ekonomické i společenské sféry, z nichž mnohé znáte ze
stránek našeho časopisu, jsme položili zdánlivě jednoduchou otázku:
předseda představenstva
Passerinvest Group, a.s.
Odpověď rozdělím do několika oblastí.
Tou nejdůležitější je Boží dílo záchrany
člověka pro věčný život. Bůh v této oblasti
spolupracuje s lidmi. Takže i já jsem směl
prožívat bezprostřední radost z obrácení desítek lidí v průběhu tohoto roku, kteří
RADIM PASSER
Co nejlepšího se vám (vaší firmě) podařilo v letošním roce?
Zde jsou reakce těch, kteří si ve svém nabitém programu našli čas
a zaslali nám svoji odpověď.
V letošním roce, kdy slavíme 50 let od
vzniku LeasePlanu, dosáhneme rekordních výsledků. Na úrovni skupiny zisk
překročí hranici 300 milionů eur. Pokud
jde o naši českou pobočku, je tomu podobně – výborný finanční výsledek a co
je hlavní, po několika letech stagnace
návrat k růstu flotily díky výraznému
zlepšení týmové práce.
Ing. PETR CHOULÍK, CSc.
RNDR. EVŽEN KOREC, CSc.
předseda představenstva
a generální ředitel, Ekospol a.s.
V tomto roce jsme zahájili novou firemní strategii, založenou na maximalizaci obratu a udržení nejnižších možných cen nových bytů. Jejím
záměrem bylo razantně zvýšit náš tržní podíl,
prodat alespoň 500 bytů a vstoupit do povědomí jako jeden ze dvou největších českých
developerů. Prodejních cílů se nám podařilo
dosáhnout již v polovině třetího čtvrtletí a naše
letošní výsledky budou rekordní ze všech pohledů – jak pokud jde o celkové prodeje a tržby,
tak i z hlediska zisku a tržního podílu.
člen představenstva
a generální ředitel
Linde Gas a.s.
vírou a na základě poznání Bible přijali
Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána.
Radostí v osobním životě bylo narození
třetího syna – Samuela. A v naší práci
jsme se ve všech oblastech posouvali
správným směrem. Takže důvodů k vděčnosti vůči Pánu Bohu je spousta.
JAROMÍR HÁJEK
jednatel a generální ředitel
LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Ing. PAVEL JUŘÍČEK, Ph.D.
Za největší úspěch považuji dokončení jednání a podpis smlouvy na výstavbu nového
zařízení určeného k výrobě technických
plynů pro Třinecké železárny. Jeho potřeba
byla vyvolána investicemi TŽ do nové technologie PCI, uplatněné ve výrobním procesu. Tato zakázka nám dává perspektivu
16 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
předseda představenstva a generální ředitel, Brano Group, a.s.
Za největší úspěch končícího roku po-
REKORDNÍ ZISK, DOBRÝ PRODUKT, SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI
– TO VŠE OBSAHUJE ÚSPĚCH.
www.czechtop100.cz
V letošním roce se nám podařilo dokončit
akvizice a restrukturalizaci celoplošné televize TV Barrandov a produkční společnosti
Real TV, což pro nás znamená závazek
tvrdě pracovat, aby TV Barrandov byla
úspěšnější u diváků. Za největší úspěch ale
považuji, že jsme nepřicházeli o klienty,
což znamená, že se nám daří udržet konkurenceschopnou úroveň našich služeb.
V neposlední řadě se nám podařilo udržet
a rozšířit náš manažerský tým a dále rozvíjet úroveň i spokojenost našich zaměstnanců, bez kterých by žádné úspěchy nebyly.
Naši lidé jsou naše největší hodnota.
Ing. JAN ŽŮREK
Ing. SVATOPLUK BŘEZÍK
výkonný ředitel
Impromat Int., spol. s r.o.
važuji to, že se nám podařilo rozběhnout nové projekty v Číně, kde máme
společnost BranoBaolu. Dokázali jsme
tam také stabilizovat výrobu – včetně její kvality, personálního obsazení
a nákupu.Naše firma v Rusku – Branoros – získala sedm nových projektů
pro Volkswagen, Renault a Nissan. Z
toho vyplývá nutnost postavit v této
zemi nový závod. V tomto roce se nám
daří stabilizovat automobilový průmysl
v Evropě, který se pomalu dostává na
úroveň před propadem v letech 2008–
2010. Co se týče úspěchů na úrovni
Svazu průmyslu a dopravy ČR, ten se
opět stal respektovaným partnerem vlády a sociálních partnerů. Hlavními cíli je
„dotáhnout“ duální technické vzdělávání a prosadit vznik hospodářské politiky
v České republice.
Ing. JOSEF NOVÁK
předseda představenstva a generální ředitel
Veba, textilní závody a.s.
Podnikatelský koncept Veba je založen na
spojitosti. Spíše než o přelomové události
jde o bohatý kaleidoskop dění, kde má
každý střípek své místo. Letos jsme dosáhli
Mgr. JAROMÍR SOUKUP
předseda představenstva
Médea, a.s.
Foto archiv
řídící partner
KPMG Česká republika, s.r.o.
Pro KPMG Česká republika, a tedy i pro
mě jako jejího řídícího partnera byl velmi
úspěšný. I nadále patříme mezi špičkové
firmy na lokálním trhu – tradičně jsme silní
v auditu a daních, letos dynamicky rostly
i naše poradenské a právní služby. Rozšířili jsme portfolio o nové významné klienty
a založili jsme vzdělávací KPMG Business Institute. Těší nás úspěch u studentů
ekonomických oborů, pro něž jsme podle
žebříčku The Most DesiredCompany 2013
organizace AIESEC nejžádanějším zaměstnavatelem v České republice. Naše CSR
aktivity ocenil žebříček TOP Odpovědná
firma 2013 prvním místem v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci a druhým mezi
Nejštědřejšími dárci.
V letošním roce se nám podařilo dosáhnout ocenění Nejstabilnější firma roku
podle tuzemského projektu ČEKIA Stability Award. Tento titul nás posunul do vybrané společnosti tuzemských firem. Současně jsme byli vyhodnoceni jako Distributor
roku v rámci sítě Ricoh International mezi
160 ostatními. Ocenění se vztahuje zejména na prodejní výsledky, ale také na celkový koncept firmy a zapojení do strategií
sítě Ricoh. Obě tato ocenění jsou o naší
prestiži vůči zákazníkům. Dnešní náročný
klient chce jednat se silným, technologicky
vyspělým, ale také konsolidovaným a perspektivním partnerem.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 17
ANKETA
pozice lídra na trzích brokátů v západní Africe. Veba získala hodnocení AAA Stability
Award, uskutečnila vývozy textilu do Číny,
osvojila si technologii digitálního tisku,
zrenovovala svůj hotel a pustila se do výstavby Školícího centra. V roce doznívající
recese Veba investovala 300 milionů korun
a poprvé své mzdy dostala nad průměr
České republiky. Hodně důvodů pro dobrou náladu.
chodního propojení se společností Partners
Financial Services, a.s., na kterém se dlouhodobě pracovalo. Daří se mi i v osobním
životě, což je samozřejmě hlavní hybnou
silou k tomu všemu.
JUDr. VÁCLAV RŮŽIČKA
předseda představenstva
Alkom Security, a.s.
JUDr. MARTIN FOUKAL
prezident
Notářská komora
České republiky
Před dvaceti lety, 1. ledna 1993, došlo
k obnově notářství v České republice v jeho
tradiční podobě, jako nezávislé a nestranné instituce. V tomto jubilejním roce se při
sledcích je to vidět. Patříme mezi tři největší
hráče na trhu v povinném ručení a v portfoliu máme dnes více než milion pojištěných
vozidel. Naše nabídka zaujala také odbornou porotu v soutěži Fincentrum Banka roku.
Vítězství ČPP v kategorii Autopojištění považuji za mimořádný úspěch letošního roku
a velice si tohoto ocenění vážím. Chtěl bych
touto cestou poděkovat nejen svým nejbližším kolegům, ale také všem zaměstnancům
a zprostředkovatelům za každodenní náročnou práci, díky níž si budujeme dobré jméno u našich klientů a trvale posilujeme naši
pozici na trhu.
Akciové společnosti Alkom Security se
podařilo zvýšit bezpečnost 4000 zaměstnanců České pošty, s.p., pracujících na
přepážkách, napojením na v ČR unikátní Multifunkční dohledový dispečink PCO.
A také vyřešit 250 mimořádných událostí
našich téměř 8000 připojených klientů
z řad bank, firem a domácností.
Ing. RADOSLAV KUBIŠ
Bc. PETR ŠMÉRAL
předseda představenstva
OK Group a.s.
jednatel
iDry, s.r.o.
této příležitosti v Praze konala konference
za účasti významných osobností politického, justičního i společenského života, včetně hostů ze zahraničí. V jejich vystoupeních
se dostalo českému notářství všeobecného
uznání a ocenění. Na vaši otázku, co se
nejlepšího podařilo v letošním roce, tak
mohu snad odpovědět, že se podařilo dovršit úsilí českých notářů a vrátit notářství
jeho významné a ve společnosti uznávané
postavení, které mu v minulých dobách
vždy náleželo. Je to velká výzva do budoucna, zvláště pak s ohledem na nelehké
úkoly, které přinese v roce 2014 nová úprava soukromého práva.
Ing. JAROSLAV BESPERÁT
předseda představenstva
a generální ředitel
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Je mi příjemným potěšením sledovat růst
ČPP. Firmě se dlouhodobě daří a na vý-
Náš byznys se nachází ve velmi složitém období. Přesto nás neopouštěly kvalitní myšlenky a neustálá inspirace k dalšímu obchodnímu růstu v kombinaci s jistým nadhledem,
bez kterého se tato práce nedá dělat. Jako
důvod k radosti mohu určitě uvést dobudování pobočkové sítě a finalizaci projektu ob-
18 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
Společnosti iDry se podařilo vybudovat
první a největší síť mobilního mytí dopravních prostředků v České republice a na
Slovensku. Pro obě země jsme zároveň
držiteli exkluzivních práv na produkty
americké společnosti EcoTouch. Díky nim
jsme naše služby postavili na stoprocentní
mobilitě a naši zákazníci nejezdí k nám,
ale my k nim a o jejich vozidla pečujeme
v době, kdy je nepoužívají. Nic z toho by
se nám nepodařilo bez klíčových partnerů,
jakými jsou například Business Lease a Lease Partners, nebo klientů z řad menších,
větších nebo nadnárodních společností.
V neposlední řadě jde ale i podporu ze
strany našich zaměstnanců a franšíz, které
se rozhodly zapojit se do projektu iDry.
MILAN ŠKODA
majitel
Centrum FotoŠkoda
TAKÉ V ČESKÉ REPUBLICE
MÁME FIRMY, JIMŽ SE ROK
2013 MIMOŘÁDNĚ VYDAŘIL.
ní v kombinaci se zámkem kapoty. Nyní
spouštíme elektronickou registraci zámků,
od které si slibujeme zjednodušení práce
pro naše partnery a poskytnutí vynikajícího
servisu zákazníkům.
Ing. STANISLAV BERNARD
předseda představenstva
Rodinný pivovar Bernard a.s.
V letošním roce se Rodinnému pivovaru podařilo mnohé, ale nejdůležitější je, že mu
V letošním roce se nám podařilo zprovoznit
nový e–shop, který na podzim získal v soutěži o nejlepší e-shop v České republice
cenu za 3. místo. Nakoupili jsme technologické zařízení pro fotografické služby a zásadně jsme vylepšili vybavení a zařízení
prodejny v Praze ve Vodičkově ulici.
trvale roste výstav a máme dlouhodobě
zdravou ekonomiku s velice slušnou ziskovostí, a to při zachování tradice a důsledném dodržování kvality. V červenci jsme
například dosáhli absolutně nejvyššího
měsíčního výstavu a vůbec poprvé jsme
překročili měsíční hranici 28 tisíců hektolitrů
piva. Dosavadní maximum z června 2011
jsme tak překonali o 20 %. Podařilo se nám
na trh proniknout s několika novinkami, nejžádanější se stala lahvová Kvasnicová desítka. Pivovar v letošním roce získal celkem
27 ocenění. Šestnáctkrát bylo oceněno nepasterizované pivo Bernard, devět úspěchů
má na svém kontě značka Bernard a její zaměstnanci. Také mne potěšilo, že jsme zorganizovali 20. srpna Den Bernarda a tím
založili novou tradici.
Ing. JIŘÍ KULIŠ
generální ředitel
Veletrhy Brno
Firmě se vydařil především rok jako takový
– vzhledem k tomu, že veletržní podnikání
je zásadně ovlivňováno výkonem ekonomiky, jsme rádi, že v období vrcholící recese se nám podařilo zrealizovat všechny
veletrhy v reprezentativní podobě. A naše
akce č. 1 – Mezinárodní strojírenský veletrh - potvrdila, že situace by se mohla začít
pozvolna zlepšovat. Veletrh naplnil celé výstaviště, hostil mezinárodní významné delegace a přilákal na osmdesát tisíc návštěvníků. Ohlasy vystavovatelů nám potvrdily,
že setkávání na veletrhu má zásadní přínos
pro byznys. A to nás naplňuje opatrným
optimismem.
MARTIN IROUŠEK
obchodní ředitel
Construct Czech a.s.
V letošním roce došlo ve společnosti Construct k velkému počtu změn a věřím, že
vedly jen ke zlepšení působení firmy na
českém i zahraničním trhu. K naší radosti
se prohloubila spolupráce na německém
trhu a rozběhl se i aktivní prodej v Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině. V září
jsme na trh uvedli nový produkt Construct
Vario, zabezpečení blokující činnost řazeCZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 19
VÝSTAVA
a přípravu české účasti na EXPO
2015 v Miláně zodpovídá generální komisař Jiří František Potužník. Usilovně
dohání zpoždění a problémy způsobené
váháním a střídáním vlád.
Z
CZECH TOP 100 V prosinci uplyne
rok od chvíle, kdy vláda rozhodla
o účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015
v Miláně. A to podle vašeho konceptu, který počítá s dosud nebývalým zapojením soukromých firem. Jaká je dnes situace?
Máme pozemek i prostředky na stavbu původního pavilonu, máme obsah i partnery
vnitřní expozice. V únoru, kdy začala moje
kancelář pracovat, jsme přitom při první
cestě do Milána zjistili, že 85 % pozemků
je už rozebráno, což bylo docela dramatické. Bez atraktivního pavilonu na atraktivním místě by z mého pohledu jednak nemělo smysl do Milána v konkurenci dalších
sto třiceti zemí jezdit, jednak bychom nemohli dost dobře oslovovat spoluinvestory
ze soukromé sféry. Zaměřili jsme se proto
nejdříve na partnery vnitřní expozice, jejíž
vztah k tématu EXPO Potraviny pro planetu, energie pro život byl podmínkou pro
přidělení pozemku. Během měsíce se nám
podařilo dojednat se sedmi statečnými
jejich obsahový i finanční příspěvek k zadanému tématu a od organizátorů získat
vyhlédnutý pozemek. Do té doby byl sice
zamluvený jinou zemí, ale tu jsme v přípravách předstihli. Poté jsme obdrželi příslib
investic od dalších firem, které se chtějí stát
dodavateli materiálů pro stavbu a provoz
pavilonu, a aktivně se do příprav zapojilo
i ministerstvo průmyslu a obchodu. Projekt,
Česko se připravuje
na EXPO 2015
O kom se nemluví, ten neexistuje! Tuto zásadu Česká republika
s úspěchem uplatňovala na všech světových výstavách. Také v letech finančně hubených dokázala díky invenci architektů, výtvarníků i ekonomických subjektů vytvořit expozice, před nimiž stály
fronty návštěvníků a novinářů zvědavých na to, jaké úchvatné dílo
malá země uprostřed Evropy opět připravila.
20 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
který má mít celkovou hodnotu 180–260
milionů korun, se nám tak podařilo dofinancovat nad spodní hranici realizovatelnosti a v dané chvíli je vypsáno výběrové
řízení na stavitele pavilonu. V pátek 13.
prosince 2013 odborná komise určí vítěze.
versit, jejichž katedry dokážou designově,
technologicky i obsahově vytvořit něco,
čím Česká republika naváže na tradici Laterny magiky či Kinoautomatu. Jinak se ale
připojuji k povzdechu, že aktuální okolnosti ani legislativa projektům PPP, tedy sdílení
veřejných a soukromých investic, nakloněny příliš nejsou.
CZECH TOP 100 Jaký je podíl veřej-
Foto archiv
ných a soukromých prostředků?
V dané chvíli hospodaříme s kladným výsledkem z EXPO 2010 v Šanghaji, což je
díky mému předchůdci Pavlu Stehlíkovi asi
70 milionů korun, a vláda se na období
2013-2015 rozhodla vyčlenit pro národní
účast na EXPO 2015 dalších 60 milionů
korun. Ve srovnání se Šanghají to představuje devětkrát méně, ale v podstatě s tímto
přístupem souhlasím. Státní rozpočet by
neměl financovat účast České republiky
na této ekonomicko-kulturní olympiádě
za cenu, že o ni reálná ekonomika, tedy
soukromé firmy, nebude mít žádný zájem.
Zavázal jsem se proto nejméně 50 milionů
korun získat ze třetích zdrojů, především
globálně konkurenceschopných podniků,
a to se mi s výraznou pomocí mých kolegyň podařilo.
CZECH TOP 100 To zní v době hospodářské recese jako zázrak…
Z mého pohledu spíš jako příběh sedmi
statečných. Vstupovali do projektu v době,
kdy jsme neměli ani pozemek, natož podobu pavilonu, ale přesto se dokázali na
EXPO 2015 podívat jako na marketingovou příležitost. Zvláštní a patrně i příznačné je, že jde o podniky a organizace, které
se věnují výzkumu a průmyslové aplikaci
inovací – Ústav organické chemie a biochemie, Ústav experimentální botaniky
CZECH TOP 100 Co tím myslíte?
Okolnostmi samozřejmě politickou situaci.
Z rozhodnutí vlády se spoluodpovědné za
přípravu národní účasti na EXPO 2015
staly vedle ministerstva zahraničí i resorty
průmyslu a obchodu, zemědělství, kultury
a pro místní rozvoj, ale pád jedné vlá-
CHCEME NA VÝSTAVĚ EXPO V MILÁNĚ DESIGNOVĚ, TECHNOLOGICKY I OBSAHOVĚ VYTVOŘIT
NĚCO, ČÍM NAŠE ZEMĚ NAVÁŽE NA SLAVNOU
TRADICI LATERNY MAGIKY ČI KINOAUTOMATU.
+
TEORETICKÉ
NÁVRHY STUDENTŮ
ČVUT NA PODOBU
ČESKÉHO PAVILONU
NA EXPO 2015
10. DUBNA ZÍSKALA ČR NA VÝSTAVIŠTI
EXPO 2015 MILÁN VYHLÉDNUTÝ POZEMEK.
PŘEDTÍM ALE MUSELA
ORGANIZÁTORŮM
PŘEDAT TEMATICKÉ
PROHLÁŠENÍ, JAK SE
NA VÝSTAVĚ HODLÁ
PREZENTOVAT.
a CzechGlobe patří k nejviditelnějším
institucím Akademie věd, firmy Nafigate,
Bioveta a Block k podnikům vyvážejícím
patentované výrobky i know-how do všech
kontinentů. S podporou Hospodářské komory se na EXPO představí i malá rodinná
firma AgroBio, která by patrně ve Spojených státech byla dalším příběhem o cestě
z garáže do mezinárodního obchodu, ale
v Evropské unii je odsouzena k čekání na
patentová řízení ve všech členských státech. Potenciál v severní Itálii ale vidí i ministerstvo průmyslu a obchodu. Rozhodlo
se formou soutěže podpořit vysoké technické školství a realizovat multimediální
projekci, kterou navrhnou studenti pěti uni-
dy, demise druhé a čekání na třetí vedly
k tomu, že až na zmíněné MPO už připravené a rozjednané formy spolupráce
usnuly. Soukromý sektor přitom čeká jen
na signál, že původní koncepce stále platí.
Tím spíš, že legislativní rámec činí ze soukromých investic do projektů PPP veřejné
prostředky a partneři tak de facto ztrácejí
nad nimi kontrolu. My jsme proto vytvořili
model, který jim ponechává možnost chovat se jako podnikatelé, nikoli jako státní
úředníci. V podstatě budou o využití svých
peněz rozhodovat sami, moje kancelář si
zachová právo kontroly, ale majiteli exponátů zůstanou partneři. To nám mimochodem vyhovuje i proto, že jako příspěvková
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 21
VÝSTAVA
CZECH TOP 100 Co lze od pavilonu
a expozice očekávat?
Že si jich lidé všimnou a zapamatují si je.
Náš pozemek je úplně první nalevo od
hlavního vstupu na EXPO, kudy budou
vcházet a vycházet dvě třetiny návštěvníků.
Je přímo proti budově EXPOcentra, kde se
budou odehrávat klíčové politické, kulturní
i obchodní akce, a je jediný ze dvou stran
obklopen vodním kanálem, což umožňuje
využít tento živel pro pavilon i expozici.
Přáli bychom si, aby vyrůstal z vody a zeleně jako celá naše republika, aby měli
návštěvníci dost prostoru a pohodlí, aby je
uvítala národní expozice Země fantazie,
kde se postupně vystřídají i všechny regiony, aby je ohromila tematická laboratoř
života, která bude cestou do jinak neviditelného submolekulárního světa, aby jim
v paměti zůstala multimediální projekce
vytvořená studenty, aby v restauraci okusili
vedle tradičních jídel třeba i českou zvěřinu, lahodnou vodu, české pivo, moravské
víno a delikátní alkohol.
organizace bychom měli movitého majetku nabývat co nejméně. Mnohé exponáty z někdejších světových výstav zůstaly
v nejrůznějších zemích, a přestože jsou
stále v evidenci, nikdo je už léta neviděl.
CZECH TOP 100 Tento model, kdy
investor zůstává majitelem, se
týká pavilonu i expozice?
Pouze expozice. Velmi jsem usiloval o to,
aby tak vyrostl i pavilon, ale to se nám
nepodařilo. Myšlenka, že budovu postaví
subjekt, od nějž si ji na dobu EXPO jenom
pronajmeme a tím umoříme polovinu stavebních nákladů, a že ji pak demontuje
a převeze k trvalému užívání do České
republiky, bohužel nevyšel. Dílem proto,
že například města uvažující o podobných stavbách neměla dost času zařadit
takový projekt do svých územních a investičních plánů, dílem proto, že požadavky
některých státních institucí vnímali potenciální stavitelé jako nelegitimní nakládání
s obchodními informacemi, dílem proto, že
pád vlády otevřel prostor ke spekulacím,
zda se koncepce účasti na EXPO a tedy
i investice ze strany státu nebude měnit.
Nicméně se nám podařilo dojednat partnerství s dodavateli stavebních a interiérových materiálů, s firmami Lasvit, Jika či
Ekopanely, a rozhovory s dalšími partnery,
dodavateli, vystavovateli či sponzory programů dál probíhají.
VIZUALIZACE
PREZENTACE ČESKÉ
REPUBLIKY NA
MILÁNSKÉ SVĚTOVÉ
VÝSTAVĚ
CZECH TOP 100 Leitmotivem EXPO
je slogan Potraviny pro planetu,
energie pro život. Budou součástí
expozice naše potravinářské a zemědělské výrobky?
Oslovovali jsme firmy z tohoto odvětví
napřímo i prostřednictvím Agrární a potravinářské komory, ale severní Itálie zjevně
nespadá do jejich cílové skupiny. Z České
republiky dováží tento potravinářsky velmi pyšný region podle našich poznatků
jen mléko, vajíčka a mladý skot. I partneři
restaurace hodlají využít účast na EXPO
2015 především pro domácí marketing
a prezentaci v Miláně berou jako přidanou hodnotu a věc národní hrdosti. Takže
v tematické expozici budou především
podniky, které se přihlásí k mottu výstavy
čištěním vody nanotechnologiemi, luštěním
genetických kódů zemědělských plodin,
šetrnými a efektivními léky pro lidi i hospodářská zvířata, sledováním a ochranou
světové biodiverzity. V tomto kontextu bychom světu rádi připomněli, že naše země
je především ve srovnání s ostatními evropskými státy čistá, že je rozvodím Evropy, že
je plná zvěře a lesů, že její města stojí za to
nejen navštívit, ale že se tu dá i dobře žít.
ANTONÍN FISCHER
PŘÁL BYCH SI, ABY ČESKÝ PAVILON VYRŮSTAL
Z VODY A ZELENĚ JAKO CELÁ NAŠE REPUBLIKA.
22 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100, ČMKOS,
ČESKÝ SVAZ FIREMNÍHO SPORTU,
SPORT INVEST GROUP A SPORT-PRESS
VÁS ZVOU NA FIREMNÍ SPORTFESTIVAL
– COŽ
PROTÁHNOUT
POŘÁDNĚ SE
U – POMÁHÁ
ORTFESTIVAL
SP
NA
E
ET
MŮŽ
BOLESTI ZAD
PŘEDCHÁZET
FIREMNÍ SPORTFESTIVAL
Podp
PPodporovat
d
sportování zaměstnanců znamená pro firmu posilovat i jejich zdravý životní styl. Všechny odborné studie
potvrzují,
že se tato investice vždy vyplatí a to díky vyšší odolnosti vůči nemocím, což znamená i vyšší efektivitu
potv
zdatného
zaměstnance. Podle zkušeností z EU proto každá progresivní firma zařazuje sportovní program do svých
zda
benefi
be tů. Historie firemního sportu a rostoucí účast na ECSG European Federation for Company Sport (EFCS –
Evropská
federace pro firemní sport – sdružuje 34 národních organizací, jež organizují sportovní soutěže pro
Ev
amatéry,
více na www.efcs.org) jsou toho důkazem. Letních her ECSG se letos v červnu zúčastnilo 7416 firemních
am
sportovců
ve třiceti disciplinách, pořádaných na padesáti sportovištích.
sp
Mnoho zaměstnavatelů v České republice si již uvědomilo, jak důležitá je péče o tělesné a následně i o duševní
n zdraví zaměstnanců, a zavedlo sportovní programy podporující zdravý životní styl. Zaměstnanecké benefity na
podporu
sportu jsou investicí, která se vrací v lepších pracovních výkonech, snížení nemocnosti a také ve vztahu
p
zaměstnanců
k firmě.
z
Českou republiku zastupuje v ECFS od roku 2001 Český svaz firemního sportu (ČSFS). CZECH TOP 100
již 20 let poskytuje komplexní asistenci privátním i korporátním partnerům. V jejím rámci nabízí také projekty
podporující neformální komunikaci – a firemní SPORTFESTIVAL je mnohostranně užitečnou akcí pro všechny
zúčastněné. CZECH TOP 100 zná duše firem, Český svaz firemního sportu zná duše sportovců. Firemní SPORTFESTIVAL tak nemůže dopadnout jinak než dobře.
JAN STRUŽ, předseda CZECH TOP 100
JIŘÍ SLÁDEK, koordinátor firemního SPORTFESTIVALU ([email protected])
SLEDUJTE INFORMACE NA WWW.SPORTFESTIVAL .EU
VYŠLETE REPREZENTANTY SVÉ FIRMY NA FIREMNÍ
SPORTFESTIVAL A PŘIJĎTE JE PODPOŘIT!
Přispějete tak i k lepšímu image vašeho obchodního jména.
Vyberte si ze sportovních disciplin, při nichž se vaši reprezentanti setkají
se známými sportovci:
ATLETIKA (patrony jsou Zuzana Hejnová, Bára Špotáková, Denisa Rosolová)
BADMINTON (patrony jsou Petr Koukal, Jakub Bitman, Kristína Gavnholtová)
BOWLING (patronem je Michal Včeliš)
FOTBAL (patrony jsou Antonín Panenka a další internacionálové Miroslav Kadlec a Petr Mikolanda)
GOLF (patrony jsou Marek Nový a Tomáš Kraus – závodník ve skikrosu,
v létě golfista)
NOHEJBAL (patronem je Vašek Klouda)
PÉTANQUE (patronem je Vladimír Brázda)
STOLNÍ TENIS (patrony jsou Milan Orlowski a Jindřich Panský)
ŠIPKY (patronkami jsou Kateřina Emmons
a Adéla Sýkorová)
TENIS (patronem je Radek Štěpánek)
VOLEJBAL (patrony jsou Kristýna Kolocová, Markéta Sluková a Martin Lébl)
PRÉMIOVÝ SPORT – OLYMPIJSKÉ
VESLOVÁNÍ (patrony jsou Ondřej Synek
a Václav Chalupa)
NESEĎTE POŘÁD JEN
V KANCELÁŘI
A JEDNOU SE OPŘET
E TAKY DO SPORTU – TŘEBA NA SPO
RTFESTIVALU!
OSOBNOST
OPERACE MUSÍ BÝT RUTINA
Občas novináře popadne lítost, že časopis není nafukovací. Protože povídání s vynikajícím kardiochirurgem a moudrým člověkem profesorem MUDr. Janem Pirkem, DrSc. bylo nadmíru inspirativní záležitostí. Vměstnat ho do pouhých tří tiskových stran pak téměř nadlidským úkolem.
ROČNĚ USKUTEČNÍ
PROFESOR JAN PIRK
STOVKY NÁROČNÝCH
OPERACÍ SRDCE
CZECH TOP 100 Pane profesore, traduje se, že člověk se rozhoduje buď
hlavou, nebo srdcem. Vy jako lékař
s tím zřejmě souhlasit nebudete.
Samozřejmě, že se člověk rozhoduje hlavou. Jenže s tím je spojen stres. A stres,
to je pradávná reakce, kterou jsme zdědili po svých zvířecích předcích. Má dvě
části. Rozumová je řízena neokortexem,
tedy kůrou mozkovou, a tu dokážeme
ovládnout, což znamená, že nenafackujeme šéfovi, když nám něco vytkne. Ale
potom je tu ještě druhá, fyzická složka,
tu ovlivnit nemůžeme. Slouží k přípravě
organismu na fyzickou akci. K ní musejí
svaly obdržet dostatek okysličené krve
a živin. Kvůli tomu se zase rozbuší srdce.
Čili, rozhodujeme se mozkem, ale na srdíčku se to projeví.
24 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
CZECH TOP 100 Vzhledem k tomu,
že několik generací vašich předků
byli lékaři a váš tatínek kardiolog,
předpokládám, že volba povolání
a následně i specializace byla u vás
předem jasně daná. Nebo jste měl
v mládí jiné životní plány?
Měl. Když pominu, že jako dítě jsem asi
jako každý hodlal být popelářem nebo
osvětlovačem v cirkusu, bylo a je mojí velkou
vášní moře. Téměř až do maturity jsem byl
odhodlán jít studovat obor palubní důstojník
na námořní akademii v Oděse. Pak jsem ale
potkal jednoho bývalého staršího spolužáka
z gymnázia, který to tam poznal na vlastní
kůži. Vysvětlil mně, že je to pět let tvrdé vojny
v Sovětském svazu, během níž mně vypadají
vlasy i zuby. Proto jsem si řekl, že absolvuji
medicínu a budu jezdit jako lodní lékař. Vzo-
rem byl dědeček, který se jako mladý doktor
plavil po Středozemním moři na výletních
parnících. Jakmile jsem ale k lékařství trochu
více přičichl, zjistil jsem, že dělat lodního
lékaře by sice bylo nesmírně zodpovědné,
protože jste na všechno sám, ale skutečná
medicína se tam nepraktikuje. Náklonnost
k srdíčku jsem opravdu asi zdědil po otci. Původně jsem uvažoval o kardiologické specializaci, ale shodou okolností jsem se k němu
dostal oklikou přes chirurgii.
CZECH TOP 100 Vaše profesní dráha měla v podstatě jen dvě zastávky, nemocnici v Nymburce a potom
pražský IKEM, v němž působíte
bezmála čtyři desítky let. S jakými
představami jste do něj v roce 1974
nastupoval?
www.czechtop100.cz
Musím nejprve zdůraznit, že na Nymburk
dodnes rád vzpomínám, na první zaměstnání se nezapomíná. Když jsem se pak
připravoval na vstupní pohovor, něco jsem
si o operacích srdce přečetl, ale nemohu
tvrdit, že bych měl nějaké konkrétní představy. Nicméně po nástupu na mě udělalo
obrovský dojem několik věcí. Především
jsem dostal v IKEMu k dispozici knihovnu,
což v okresních nemocnicích v sedmdesátých letech nepřipadalo v úvahu. Do
Nymburka jsem navíc, stejně jako dvacítka dalších kolegů, denně dojížděl vlakem.
Kdyby mně o vteřinu ujel, čekal jsem na
další hodinu a půl. Teď jsem se kochal fantastickým pocitem, že mně ve stejné situaci
za pět minut pojede jiná tramvaj.
CZECH TOP 100 Co vás na kardiochirurgii nejvíce přitahovalo?
Víte, v medicíně není podřadný a nadřazený obor. V každém můžete dělat nádherné
věci. A naopak každý můžete brát jako rutinu. Kardiochirurgie je zvláštní v tom, že musíte mít smysl pro detail a naprosto precizní
práci, protože věnčité tepny mají průměr
jeden, dva milimetry a vy na ně našíváte bypass, u něhož je potřeba, aby okamžitě fungoval. Současně ovšem spěcháte, protože
srdíčko nelze nadlouho vyřadit z činnosti.
Foto archiv Jana Pirka
CZECH TOP 100 Pociťujete velkou zodpovědnost?
Tu mají praktici. Oni vidí pacienta jako
první, oni rozhodují, jestli je mu něco „ba-
Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Narodil se 20. dubna 1948 v Praze. Po završení studia
medicíny nastoupil do nemocnice v Nymburce. V roce
1974 byl přijat jako vědecký aspirant do Institutu klinické
a experimentální medicíny v Praze (IKEM), v němž je zaměstnán dodnes, v současnosti jako přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie. Současně přednáší
na 1. chirurgické klinice University Karlovy. V rámci
zahraničních studijních cest působil na klinikách kardiochirurgie v New Orleansu (USA) a Odense (Dánsko). Roku
1991 vedl tým, jenž uskutečnil první transplantaci srdce
v tehdejším Československu.
Profesor Pirk je ženatý, má dva syny a pět vnoučat.
Nejen. Z maminčiny strany pocházím ze
sokolské rodiny, tudíž jsem od mládí sportoval. Nejdříve jsem provozoval to, co dnes
už bohužel neexistuje, základní tělesnou
výchovu. Dvakrát týdně jsem navštěvoval
vinohradskou tělocvičnu a tam během hodiny cvičil na čtyřech různých nářadích.
Teprve potom jsem se věnoval konkrétním
odvětvím, nejvíce asi pozemnímu hokeji ve
Slavii Praha. Nyní sportuji, protože mě to
baví, kompenzuji si tím stres a beru to jako
výbornou prevenci infarktu.
nálního“, co sami zvládnou, nebo zda ho
pošlou do nemocnice. Jsou sami, zatímco já
mám kolem sebe kolektiv spolupracovníků,
které si mohu přizvat na konzilium. Naše
zodpovědnost je v tom, že když se výkon
nepovede, tak nemocný umře.
CZECH TOP 100 Práce kardiochirurga klade obrovské nároky na oči, na
ruce. Jak se s nimi vypořádáváte?
Operace v břišní chirurgii, tedy slepé střevo,
kýla, trvají v řádu minut. Kardiochirurgické
v řádu hodin. Musíme na tom být dobře fyzicky, abychom vydrželi víceméně bez pohybu
stát dlouhou dobu. Proto už hodně let každý
den ráno posiluji zádové a břišní svaly.
CZECH TOP 100 Takže vaše pověst-
né nadšení pro sport souvisí s vaší
profesí?
S MANŽELKOU
NA JEDNÉ Z ČETNÝCH
ZAHRANIČNÍCH CEST
CZECH TOP 100 Absolvoval jste i několik maratonů. Z jakého důvodu
se vlastně jedinec rozhodne pokořit
oněch 42 195 metrů?
Přespolní i silniční běhy jsem začal vyhledávat, už když jsem hrál pozemní hokej. Vytkl
jsem si tři životní cíle. Zaběhnout Velkou
kunratickou pod patnáct minut, Běchovice
pod 40 minut a zvládnout jakkoliv maraton.
Ten už není zdravým závodem, svým způsobem organismus dočasně poškodí. Ale
na druhou stranu děláme tolik škodlivých
věcí, že tahle není ta nejhorší. K dnešnímu
dni jsem uběhl jedenáct maratonů. Vyprávět se o nich nedá, musíte je zažít. Po každém z nich zjistíte, že jste mohl něco udělat
jinak a pustíte se do něj znova.
CZECH TOP 100 Jste náruživým slávistou. Proč?
Otec mně vyprávěl, že za první republiky
byla Slavia klubem studentů, střední vrstvy,
zatímco ke Spartě tíhli dělníci. Proto jako vysokoškolák jsem jí začal fandit a už zůstal
věrný. I když mně dnes hrozně vadí diváci v kotli, zvlášť někteří. Také nelibě nesu,
že velká většina hráčů nejsou srdcaři, jen
fotbaloví žoldnéři. Na hřišti je to pak vidět.
CZECH TOP 100 Dokážete operovat
kamaráda nebo příbuzného?
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 25
OSOBNOST
stal, kterou chorobu stonajícího českého zdravotnictví byste začal léčit
jako první?
Já jako ministr? První, co bych podepsal,
by byla moje demise! Teď vážně. Myslím
si, že nejdůležitější, co by nejvyšší představitel resortu mohl učinit, by bylo rozumně
a smysluplně veřejnosti vysvětlit zásadní
rozdíl mezi perfektní ambulantní péčí, která
má být skutečně dostupná kdekoliv, a nemocnicí. Protože jejich síť byla u nás budována za Rakouska-Uherska ve vzdálenosti
dojezdu koňského povozu. V takové hustotě že bychom ji měli zachovat? To je přece
nesmysl. Moderní hospitalizační medicína
je o velice drahých zařízeních, která musejí
být využívána a výstupy z nich také kvalifikovaně vyhodnocovány. Jestliže vyšetření
na nich nemají dostatečnou frekvenci, jsou
k ničemu. Jinak si troufám tvrdit, že optimální model zdravotnictví nemají nikde na světě a vždycky si na něj budou lidé stěžovat.
Přímo příbuzného jsem neoperoval, ale
mnoho spolužáků a kamarádů ano. Protože kdyby dotyčného operoval někdo jiný
a ono to nedopadlo, strašně bych si to vyčítal. Když to pokazím sám, zůstává vina jen
na mně. K jakémukoliv zákroku přistupuji
maximálně zodpovědně, protože v kardiochirurgii se i u té nejjednodušší operace
může objevit komplikace, kterou jste za
čtyřicet let nezaznamenali a musíte ji nějak
vyřešit. Jak tvrdí pan profesor Pafko, každého operuji jako prezidenta a prezidenta
operuji jako každého jiného pacienta.
Operace je rutina. Musí to být rutina. Kdyby probíhala jako experiment, nebyly by
výsledky dobré. Když k nám přijdete na
operační sál, hraje na něm hudba, povídáme si o fotbale, hokeji, o děvčatech, o počasí, o politice... A najednou jsme hotoví. To
je důkaz toho, že náš tým umí.
V NABITÉM
PROGRAMU MU
ZBÝVÁ ČAS I NA
RENOVACI A JÍZDU
S MOTOCYKLOVÝMI
VETERÁNY
CZECH TOP 100 Uskutečnil jste prv-
CZECH TOP 100 O lidském srdci by
se dalo hovořit dlouho. Čím vás tento téměř dokonalý stroj nejvíce fascinuje?
Tím, jak se vyvinulo, jak je to v něm všechno
srovnané. Také tím, co dokáže. Není pravda,
že neumí odpočívat. Je tomu přesně naopak.
Pracuje v systole, kdy se stáhne a vypudí krev
do oběhu. Odpočívá v diastole, při níž sval
povolí a krev do něj znovu natéká. Diastola
přitom trvá mnohem déle než systola. Srdce
mě překvapuje i tím, co s ním všechno zvládneme udělat, aby zase fungovalo.
ní transplantaci srdce v naší republice. Domníváte se, že najdou naplnění vize ze sci-fi literatury, v nichž
je možné na živé bytosti „vyměnit“
prakticky všechno?
Výzkum v těchto oblastech směřuje dvěma
směry. Za prvé to jsou umělé orgány, protože umělé srdce už není sci-fi, je v medicíně
běžně používané. Druhou cestou jsou transplantace a pěstování orgánů. Již teď jsou realitou transplantace jater a hodně se bádá
na kmenových buňkách. Novináři se často
ptají, zda a kdy bude možná transplantace
mozku. Odpověď zní nikdy, protože my přenášíme orgány od zemřelého, tedy od člověka, který nemá funkční mozek. Správnější
by proto byla opačná otázka: Bude někdy
možné mozku natransplantovat tělo?
CZECH TOP 100
Ročně provádíte
přes tři sta operací. Jak se při nich
bráníte rutině?
CZECH TOP 100 V jednom rozhovoru jste uvedl, že byste nemohl dělat
ministra. Kdybyste se jím přece jen
PATRNĚ BYCHOM
JEN TĚŽKO HLEDALI
SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ,
KTERÉ BY SI PROFESOR
PIRK ALESPOŇ
JEDNOU V ŽIVOTĚ
NEVYZKOUŠEL
SRDCE MĚ VŽDY PŘEKVAPUJE TÍM, CO S NÍM VŠECHNO
ZVLÁDNEME UDĚLAT, ABY ZASE FUNGOVALO.
26 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
CZECH TOP 100 Nedávno jste vstoupil i na veřejné kolbiště, jako šéf kampaně jednoho prezidentského kandidáta. Jaká to byla pro vás zkušenost?
Uvažoval jste nebo uvažujete o tom,
že byste se, po vzoru řady svých kolegů, angažoval v politice osobně?
Nikdy neříkej nikdy. Ale bylo to pro mě nezaplatitelné životní poznání. Zjistil jsem, že
„normální“ člověk nemá v této sféře co pohledávat. Pochopil jsem, že politik se chová jako
obžalovaný u soudu. Ten má zákonné právo
nemluvit pravdu, aby se vyhnul trestu nebo se
udělal hezčím v očích soudce. Obdobně si
počínají politici, aniž by nesli jakoukoliv odpovědnost, přičemž ten, kdo nejvíce lže, vyhraje.
CZECH TOP 100 Rád cestujete. Jste
v tomto ohledu spíše typ „památkový“
nebo „přírodní“? Která země vás nejvíce zaujala?
Rozhodně jsem přírodní typ. Učarovalo
nám s manželkou Peru, dovolenou tam považujeme za jednu z nejkrásnějších.
CZECH TOP 100 Závěrem dovolte jeden lehce „bulvární“ dotaz. Je pravda, že si vás během pobytu v USA
pletli s Paulem Newmanem?
Ano, dokonce se někteří se mnou i fotografovali. Já jsem pořád nevěděl, co mám říkat,
tak jsem si vymyslel nic neříkající větu, že
my v rodině jsme si všichni podobní. Choval
jsem tajný sen se s tímto skvělým hercem sejít, ale to bylo pochopitelně zcela nereálné.
PETR DUFEK
www.czechtop100.cz
KULTURA
Divadlo bez sentimentu
O tom, jaká divadla budou, co, jak a pro koho budou hrát, rozhodují herci, pěvci, baletní mistři, hudebníci, jevištní výtvarníci,
dramaturgové, režiséři, ekonomové, účetní, kulisáci, osvětlovači
– a ředitel. Tento nelehký post v pražském Národním divadle
zastává krátce, ale s veškerou energií, Jan Burian.
Foto Jakub Fulín
CZECH TOP 100 Pane docente, když
jste usedl během čtyřiadvaceti hodin podruhé do ředitelské židle
v ND, byl váš první krok jiný, než
jste plánoval?
Neusedl jsem zpět během čtyřiadvaceti hodin. Musel jsem nejdříve jednat
s uměleckým vedením divadla, zda a za
jakých podmínek je ochotno pokračovat
v činnosti. Teprve po dohodě s uměleckými šéfy a s ministerstvem kultury, za
jakých parametrů bude Národní divadlo
dál fungovat, jsem začal normálně pracovat…
CZECH TOP 100 Na funkci jste se
více než půl roku pečlivě připravoval. Překvapilo vás Národní divadlo ještě v něčem?
Národní divadlo mne překvapuje každý
den. Je to mimořádně složitá instituce,
která má před sebou hodně práce, aby
v ní úsilí o umělecké výsledky bylo důležitější než snaha o zajištění každodenního
fungování.
CZECH TOP 100 ND je tvořeno čtyřmi silnými soubory, samostatnou
Novou scénou a personálně obsáhlou technicko-provozní sekcí.
Každá z těchto částí má úplně jiné
potřeby a nároky. Která z nich
má nejsilnější hlas?
Nejsilnější hlas by mělo mít volání po kvalitním profesionálním umění a silných zážitcích našich společných diváků. Každý,
kdo to chápe, má dostatečně silný hlas.
Kromě hlasu je však také zapotřebí mít
hodně znalostí, talentu a pokory.
CZECH TOP 100 Stabilizujete situaci po neuváženém spojení Státní
opery s Národním divadlem. Přivedl jste nové vedení Opery. Jmenoval jste novou správní ředitelku. Jaké koncepční kroky vás
čekají v první sezoně vašeho šestiletého funkčního období?
Procházíme podrobně personální a ekonomický stav divadla. Připravujeme
analýzu, jejímž výsledkem bude návrh
reorganizace řízení, který zveřejníme začátkem roku a uskutečníme ho v úvodu
nové sezony. Dalším krokem bude diskuze s garanční radou ND nad variantami
změn, legislativních i organizačních, které by této instituci umožňovaly svobodněji dýchat ve zdravějším ekonomickém
prostředí.
Doc. MgA. Jan Burian
Narodil se 5. března 1959. V letech 1995-2013 byl ředitelem
Divadla J. K. Tyla v Plzni, od roku 2001 vedoucím katedry činoherního divadla na DAMU. Vykonával také funkce předsedy
Asociace profesionálních divadel, ředitele Mezinárodního festivalu Divadlo a viceprezidenta Unie zaměstnavatelských svazů. 1. srpna 2013 se stal ředitelem Národního divadla, ovšem
vzápětí jej ministr kultury Jiří Balvín odvolal. Následujícího dne
bylo toto rozhodnutí zrušeno.
CZECH TOP 100 Národní divadlo
obdrželo v říjnu prestižní cenu Superbrand pro nejlepší značky.
V čem jeho sílu vnímáte vy osobně?
Národní divadlo je symbolem české
kultury i státnosti, svobody i zodpovědnosti. Vysoké hodnocení naší značky
pro mne znamená, že nejen umělcům,
ale i široké veřejnosti záleží na dobrém
Národním divadle.
CZECH TOP 100 Našel jste si v každé z pěti divadelních budov již své
oblíbené místo?
Mé oblíbené místo v každém divadle je
hlediště…
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 27
PETROCHEMIE
Nemoci trhu
s pohonnými hmotami
V roce 2012 byl Mgr. Jan Duspěva vyhlášen osobností roku petrolejářského průmyslu. Jako generální ředitel Čepra, společnosti s šedesátimiliardovým obratem, vede jeden z nejvýznamnějších podniků v zemi. Téma trhu s pohonnými hmotami je mu tedy velmi blízké.
Cílem této legislativní změny bylo zamezení páchání trestné činnosti a ne nějaké
obchodní očekávání. Věříme, že se narovnají tržní podmínky pro všechny korektní subjekty. Trh ale zůstane extrémně
konkurenční a to je konec konců dobře.
zřejmě v hospodářském výsledku všech
subjektů na trhu.
Zkuste to trochu přiblížit…
Podle mého názoru byl trh nemocný od
svého vzniku. Nyní jsme v situaci, kdy jej
legislativa začíná komplexně řešit jako
VE STŘEDISKU LOUKOV
BYLA VYBUDOVÁNA
MODERNÍ SOUSTAVA
SKLADOVACÍCH
NÁDRŽÍ, KTERÁ SNESE
TA NEJPŘÍSNĚJŠÍ
SVĚTOVÁ MĚŘÍTKA
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
ČEPRO MGR. JAN
DUSPĚVA
Zisk Čepra za rok 2012 činil 642
milionů korun. Přes meziroční pokles se mu podařilo udržet velmi
pozitivní hospodářský výsledek.
Ostatní tržní hráči, především rafinérie, se potýkají s výrazně horšími čísly. V čem vidíte příčiny?
Celý petrolejářský obor má problémy.
Jsme součástí specifického obchodního
řetězce, a pokud ten se naklání, nakláníme se s ním. Čepro je ale obchodní
společnost a hlavní ekonomické negativní aspekty se dotýkají vysoce nákladové
výroby, tedy rafinérií. Spotřeba fosilních
paliv nejen v Česku, ale i ve vyspělých
částech světa klesá a očekávat nárůst by
nebylo prozíravé. To má dopady na objemy vytočí i marži obchodníků. Celá situace je komplikovaná a odráží se samo-
28 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
S jakým výhledem počítáte do dalších let?
Očekávám, že složité ekonomické období bude přetrvávat. Kromě recese na nás
dopadají i fundamentální změny. Stabilně klesá energetická náročnost dopravy,
stále větší využití mají alternativní paliva.
Svou roli hrají i rafinérské kapacity – v Evropě jich je přebytek. Nečekám nic, co by
zásadním způsobem mohlo oživit spotřebu a tím i celý byznys, dokud se nevyrovná nabídka s poptávkou.
Vám ale může pomoci zavedení
velkoobchodní kauce na obchodování s pohonnými hmotami.
www.czechtop100.cz
celek. Poprvé jde o nastavení jasných
pravidel, nikoli dílčí zásahy. Můžeme vést
debaty o tom, zda ta kauce je malá nebo
velká. Ale důležité je, že se věci po dlouhé době začaly řešit systematicky. Stát tím
prolomil určité tabu.
Protože hodláme zákazníkům garantovat kvalitu. Chceme zabránit jakékoliv
kontaminaci pohonných hmot nebo jejich
smísení. Na zásobování vlastní sítě čerpacích stanic nám v této chvíli stačí osm aut.
Jejich efektivita je hodně vysoká, jezdí
v podstatě nonstop, aby se uživila.
Jedním z hlavních důvodů pro
zavedení kauce bylo omezení řetězců fiktivních firem, které neodváděly daně. Pomůže to vyřešit
tento problém?
Krátit DPH můžete na kterékoliv komoditě. Na Balkáně jsou to například často
zemědělské plodiny, v Pobaltí je to dřevo. Proč nyní v České republice řešíme
právě pohonné hmoty? Protože náš trh
je slabý. A je slabý proto, že má nevýkonná pravidla a moc se nedařilo vymáhat jejich dodržování. Nyní se stát snaží
celou koncepci nastavit jinak, dát tomu
opravdový řád.
Pokud hovoříte o ekonomických
problémech trhu, jak na ně chcete reagovat? V maloobchodu
vlastníte rozsáhlou síť čerpacích
stanic EuroOil. Uvažujete v jejím
případě o nějakých dramatických
změnách?
Máme 191 čerpacích stanic. Chceme
si udržet náš tržní podíl, což je opravdu
velká výzva. Naším záměrem je nabízet
za rozumnou cenu vysokou kvalitu. Vytváříme navíc portfolio produktů, ze kterých
si bude moci vybrat opravdu každý. Na
jedné straně na našem stojanu najdete
naftu bez biosložky, na straně druhé jsme
sítí s nejširší nabídkou alternativních paliv.
To je budoucnost čerpacích stanic?
Vývoj složení paliv zásadně ovlivňuje legislativa Evropské unie. Uvidíme, kam se
bude její názor přiklánět. Teď se dostává
Jak jste spokojeni s provozem
bezobslužných stanic?
V tuto chvíli máme v pilotním projektu
tři. Vnímáme to spíše jako doplňkovou
službu. Vyhodnocení proběhne v příštím
roce a na jeho základě rozhodneme
o budoucím směřování bezobslužné
technologie v síti EuroOil. Čeští zákazníci jsou zvyklí na velký servis, obchod,
pohodlí. U samoobslužné stanice se zastaví jen v případě rychlého a levného
nákupu. Jinak si rádi prohlédnou zboží,
zajdou na toaletu, chtějí mít možnost
nějakého základního občerstvení. Proto
postupně modernizujeme své čerpací
stanice tak, abychom tomuto trendu vyhověli. Souběžně provádíme průzkumy
očekávání zákazníků a tyto kroky chceme přizpůsobit jejich přání.
do popředí CNG. Ale dnes jen stěží dopředu určíte, co bude tím hlavním směrem
pro budoucnost. Proto se snažíme analyzovat a zkoušet každou alternativní možnost, aby nám neujel vlak.
ČERPACÍ STANICE
EUROOIL JSOU
NEJVĚTŠÍ ČESKOU SÍTÍ
Pro zásobování čerpacích stanic
jste se rozhodli nakoupit vlastní
autocisterny. Proč?
Testujete provoz svých čerpacích
stanic osobně jako řidič?
Samozřejmě. Rád se odreaguji jízdou
na motorce, takže mám dostatek příležitostí podívat se i za Prahu. Zastavím se
ale také u konkurence, abych měl nějaké srovnání. Jde mi o inspiraci a hledání
věcí, které můžeme ještě zlepšit.
ANTONÍN ZNOJEMSKÝ
NA JEDNÉ STRANĚ NA NAŠEM STOJANU NAJDETE
NAFTU BEZ BIOSLOŽKY, NA STRANĚ DRUHÉ JSME
SÍTÍ S NEJŠIRŠÍ NABÍDKOU ALTERNATIVNÍCH PALIV.
Foto ČEPRO
VZORKY POHONNÝCH HMOT JSOU
PRAVIDELNĚ ODEBÍRÁNY A PODROBOVÁNY
PŘÍSNÉ KONTROLE
JAK V LABORATOŘÍCH
ČEPRO, TAK V NEZÁVISLÝCH LABORATOŘÍCH
SPOLEČNOSTI SGS
CZECH REPUBLIC
VÝDEJNÍ LÁVKY
SLOUŽÍ PRO DALŠÍ
DISTRIBUCI POHONNÝCH HMOT AUTOCISTERNAMI
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 29
SLUŽBY
stavit na nohy. Chvíli jsem se bránil, protože
jsem v tomto oboru neměl žádné zkušenosti.
Byla to ale pro mě výzva, navíc se to týkalo aut, což mě samozřejmě zajímalo. Takže
jsem se do toho pustil. Bylo potřeba leccos
změnit, ale nakonec se podařilo firmu dostat
na úroveň největší společnosti, která v České
republice poskytovala asistenční služby.
CZECH TOP 100 Přesto jste z ní za
poměrně dramatických okolností
odešel…
ABA uzavřela smlouvy s nejsilnějšími pojišťovnami, kontrolovala 80 procent trhu
a na kontě měla 120 milionů korun. Stala
se proto lákavou pro určitou skupinu osob
a došlo k jejímu nepřátelskému převzetí. Dopadla neslavně, dnes se zabývá prakticky
jen prodejem dálničních kuponů. Když moji
kolegové viděli, co se děje, řekli, že takhle
pokračovat nechtějí. Dali jsme výpovědi, celkem nás bylo pětadvacet. Rozhodli jsme se
založit novou asistenční společnost, Global
Assistance. Zase to byla výzva, ale i velká
zodpovědnost, protože každý z těch pětadvaceti spolupracovníků, kteří šli se mnou,
živil rodinu.
Z asfaltu do oblak
Sedačku v závodním automobilu vyměnil za křeslo generálního
ředitele velké asistenční firmy a volant za knipl. JUDr. Petr Bold
stojí už více než desítku let v čele společnosti Global Assistance
a také si vyzkoušel, jak se létá nad severním pólem. Přijímá stále
nové výzvy a hledá meze akceptovatelného rizika.
ASISTENČNÍ SLUŽBA
JE PŘIPRAVENA
KDYKOLIV POMOCI
MOTORISTOVI
V NOUZI
GENERÁLNÍ
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
GLOBAL ASSISTANCE
JUDR. PETR BOLD
CZECH TOP 100 Patřil jste ke špičce
československých závodníků s cestovními vozy. Čím vás tato část kariéry vybavila pro další život?
V každém sportu překonáváte sám sebe
a jdete za cílem, který si stanovíte. To
je, myslím si, pro život nesmírně důležité.
Automobilové závodění vám navíc dodá
technické znalosti a je v něm také přítomný
prvek rizika. Každý jezdec přitom musí najít hranici jeho únosnosti. Odvážných lidí je
totiž dost, ale jsou jich pak plné hřbitovy.
Na druhou stranu, člověk, který není v závodě, ale ani v podnikání ochoten podstoupit sebemenší riziko, nemůže ničeho
dosáhnout.
CZECH TOP 100 Vaše jméno bylo postupně spojeno hned se dvěma sub-
30 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
CZECH TOP 100 Čím jste chtěli trumfnout konkurenci?
Vytvořili jsme úplně nové sítě a software, které nám umožnily pracovat daleko efektivněji
a s menším počtem zaměstnanců. Vyvinuli
jsme i v evropském měřítku unikátní systém
ProAssist, který vybírá zásahové vozidlo nikoliv podle jeho vzdálenosti od nahlášené
události, ale podle jeho vhodnosti. Tím se
zkracuje dojezdová doba a celý proces je
maximálně transparentní, a to i pro klienty.
jekty, poskytujícími asistenční služby – ABA a nyní Global Assistance.
Proč jste se rozhodl působit právě
v této oblasti?
Závodil jsem tři desítky let, a když jsem se na
trati potkával se syny svých někdejších soupeřů, uznal jsem, že je nejvyšší čas aktivní
činnosti zanechat. Motorismu jsem ale zůstal
věrný, mimo jiné jsem zasedal v prezídiu Autoklubu České republiky. Trochu mě mrzelo,
že se tato instituce z převážné většiny orientovala jen na sportovní aktivity a pro běžného řidiče toho dohromady dělala málo. Proto jsem se začal více věnovat takzvanému
obecnému motorismu. Tehdy už existovala
v rámci autoklubu ABA, jenže zpočátku fungovala na špatných principech a generovala poměrně značnou ztrátu. Její majitelé mě
proto požádali, zda bych jí nepomohl po-
www.czechtop100.cz
Jejich auta se dostanou do servisů, autorizovaných pojišťovnami, a tak mají záruku, že
se nebudou muset složitě dohadovat o tom,
co mají nebo nemají uhradit. ProAssist je natolik úspěšný, že náš vlastník, skupina Vienna Insurance Group, se ho rozhodl zavést
i v dalších dvanácti zemích, a to u všech pojišťovacích ústavů, které v nich vlastní.
CZECH TOP 100 Není žádným tajemstvím, že vaší velkou vášní je pilotování letadel. Vzpomenete si ještě na
svůj první výlet do oblak?
ABA měla dceřinou společnost ABA Air,
v níž držela padesátiprocentní podíl, a já
byl její předseda představenstva. O létání
jsem nicméně v té době nevěděl nic. Druhá polovina ABA Air patřila jedné firmě
z Hradce Králové a právě na letišti v tomto
městě jsem poprvé odstartoval. Při víceméně náhodné návštěvě mě hned strčili do
ultralightu, absolvoval jsem zdravotní prohlídku a přihlásil se do výcviku. Postupoval
jsem stále výše, až jsem se propracoval
k licenci na proudovou Cessnu Mustang,
kterou Global Assistance vlastní a používá
kupříkladu k repatriaci nemocných nebo
zraněných klientů z ciziny.
CZECH TOP 100 Stále se ještě setkáváte s názorem, že asistence je zbytečný přepych, protože si spoustu
věcí dokážu zařídit sám?
Nazírání veřejnosti na asistenční služby se
radikálně mění, registrujeme stabilní nárůst
zájmu o ně. Určitě si ještě pamatujete, že
dříve, když se porouchal vůz, se volalo kamarádovi a odtah probíhal na laně, defekt
pneumatiky řešil každý svépomocí. V dnešní době je to už spíše výjimka. Jednoduše
kontaktujete asistenci a nic vás to obvykle
nestojí, protože to bývá benefit k uzavřené
pojistce. Na tohle zákazníci hodně slyší.
Týká se to i asistence domácí, tedy rychlých
oprav v bytech a domech, zdravotní, kterou
poskytujeme po celé zeměkouli, či právní.
Foto Global Assistance a archiv Petra Bolda
CZECH TOP 100 S Global Assistance
se setkávají i posluchači rozhlasu při
pravidelných hlášeních o dopravní
situaci na českých komunikacích.
Jak získáváte potřebné údaje?
Monitorování provádí speciální tým, disponující moderním call-centrem. Využívá při
tom všech dostupných zdrojů, od policie,
hasičů, z národního centra dopravních informací. Spolupracují s námi dobrovolní zpravodajové Českého rozhlasu a nově také
stanice Regina, stejně jako „agenti 007“
CZECH TOP 100 Proč jste se rozhodl
přeletět severní pól, a to ještě s téměř padesát let starým strojem?
Zase jedna výzva. Na počátku ale stála
ne moc vážně míněná poznámka v horkém
létě, že by bylo nejlepší zaletět se ochladit
k pólu. A tenhle šílený nápad jsem začal
NAZÍRÁNÍ VEŘEJNOSTI NA ASISTENČNÍ SLUŽBY
SE V POSLEDNÍCH LETECH RADIKÁLNĚ MĚNÍ,
REGISTRUJEME STABILNÍ NÁRŮST ZÁJMU O NĚ.
DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ
ČINNOSTI GLOBAL
ASSISTANCE JE DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
PETR BOLD A L-200
MORAVA NA POLÁRNÍ
ZÁKLADNĚ BARNEO
Radia Impuls. My sami šíříme informace dvěma způsoby: prostřednictvím telefonní linky
1220 a hlasové aplikace pro smartphony.
Naší specialitou jsou Nebeští andělé, aktuálně již více než 500 sportovních letců, kteří
sledují dění na silnicích ze vzduchu.
uskutečňovat. Brzy jsem bohužel zjistil, že
s veteránskou L-200 Moravou na jeden zátah k cíli za žádných okolností nedoletím,
že budu muset někde dotankovat. Naštěstí
jsem měl ještě z časů automobilového závodění kamaráda, Rusa, nějakého Viktora
Kornějenka. Ten mě překvapil sdělením, že
každé jaro vzniká v těsné blízkosti točny improvizovaná základna Barneo, vybavená
ranvejí, a dokonce mně pomohl obstarat
příslušná povolení. Po průletu nad pólem
jsme na bázi přistáli a s kopilotem Richardem Santusem začali doplňovat palivo.
Byla to strašná dřina, ještě že nám přálo
počasí, teploměr ukazoval jenom pětadvacet pod nulou… Motory musely zůstat
v chodu, takže jsme navíc neustále odháněli sice přátelské, jenže většinou podroušené
čumily, kteří se motali kolem vrtulí a kouřili. No, zvládli jsme to a v pořádku jsme
se vrátili na Špicberky. Sotva jsme letadlo
zaparkovali v hangáru, přihnala se taková bouře, že jsme dva dny nevytáhli nos
z hotelu. Měli jsme štěstí, ale to k takovému
dobrodružství asi patří.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 31
Tajemství úspěšného byznysu
Jak přesvědčit klienta, že právě vaše firma je tou nejlepší volbou? Vybraným chováním
a dávkou elegance. Nejen o prohřešcích českých byznysmenů jsme si povídali s bývalým mluvčím prezidenta republiky a odborníkem na etiketu Ladislavem Špačkem.
CZECH TOP 100 Jste nejznámějším
odborníkem a popularizátorem společenské etikety. Co vás k této činnosti přivedlo?
Když jsem přestal pracovat na Hradě, dál
jsem chodil na různé společenské akce tak,
jak to patřilo k mé předešlé funkci a k mému
životnímu stylu. Ovšem byl tady jeden podstatný rozdíl. Už jsem si nemusel všímat jen
prezidenta. Začal jsem pozorovat lidi kolem
sebe, jak jsou bezradní při společenském kontaktu, v oblékání, stolování a tak dále. Byly to
stovky věcí, které kolem mě úplně křičely, tak
jsem si řekl, že s tím musím něco udělat. S přáteli jsem natočil televizní seriál Etiketa, začal
jsem psát knihy a stal se ze mě autor v oboru.
CZECH TOP 100 Vyplynula vaše odborná znalost z praxe?
Praxi z Hradu jsem měl opravdu bohatou,
protože jsem večeřel se všemi korunovanými
32 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
hlavami, s britskou královnou i americkými
prezidenty. Nicméně abych se etiketě mohl
věnovat na profesionální úrovni a abych
mohl přinést něco nového, musel jsem prostudovat všechny české i zahraniční příručky, včetně Gutha-Jarkovského. Ale ten patří
do historie. Mým úkolem je přizpůsobit tyto
znalosti potřebám současného podnikatele,
byznysmena nebo studenta.
CZECH TOP 100 Změnila se pravidla
etikety od dob, kdy jste pracoval na
Hradě?
Jistě, etiketa není Pythagorova věta, ale odráží vztah mezi lidmi a vyvíjí se podle toho,
jak se vyvíjí lidská společnost. I v tomto časovém úseku můžeme vidět výrazné posuny.
Muži už nenosí pod sakem vestu a šle, které
drží kalhoty, dokonce odkládají kravaty.
Dále vymizela oholená tvář. Dříve bylo neoholené strniště považováno za jednoznačný
atribut uprchlého trestance, dnes hovoříme
o výrazu mužnosti a sex-appealu. To jsou
trendy posledních pěti, sedmi let.
CZECH TOP 100 Ve které oblasti se
lidé dopouštějí nejvíce prohřešků?
Například při oblékání. Je nepřijatelné, aby
muž měl pod sakem košili s krátkým rukávem. Manažeři si neumějí správně uvázat
uzel na kravatě podle typu límečku, mají
problémy s podáváním ruky. Ale největší
slabinou české společnosti je stolování, které je na neuvěřitelně nízké úrovni. Když se
rozhlédnu po restauraci nebo během nějaké
společenské akce, mám chuť začít obcházet
stoly a plácat lidi po rukou. Neumějí správně držet příbor, opírají se lokty o stůl nebo
jim dokonce ruce zmizí pod jeho hranou. Až
v poslední době zjišťujeme, jak je kultivované stolování potřebné pro jakýkoliv společenský, osobní a zejména profesní úspěch.
www.czechtop100.cz
OSOBNOST
CZECH TOP 100 Může politik při veřejném vystoupení odložit kravatu
a rozepnout si límeček?
Záleží na tom, v jaké se nachází situaci.
Když má nějaká politická strana tiskovou
konferenci, tak vidíme, jak je každý oblečený jinak. Co by těm lidem udělalo, kdyby
si rozeslali mail a své oblečení sjednotili?
Pokud se dohodnou, že budou všichni v obleku, ale bez kravaty, pak je to v pořádku.
Umět odhadnout žánr situace je důležitou
součástí přirozeného vztahu k etiketě. Mimochodem, povolit si kravatu na veřejnosti
a rozepnout si knoflíček u košile, jak to vídáváme právě u politiků, je hrubý přestupek.
Dokážou se čeští
manažeři vhodně obléci?
Řekl bych, že je zde výrazný posun k lepšímu. Dnes už jsou mladí manažeři a manažerky podobní svým vrstevníkům v Paříži
nebo Miláně, ale prozradí je detaily. Když
má muž sako, poslední knoflíček musí být
vždy rozepnutý, protože v těchto partiích
už fazona saka ubíhá. Hodinky by měly mít
stejnou barvu jako knoflíčky na manžetách
a spona na pásku. Dobře se obléci není
problém. Jdete do obchodu a za půl hodiny
vyjdete ven jako úplně nový člověk. Ovšem
lehce poznáte, když má někdo sice drahý
oblek, ale nesprávné návyky.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 Lidé často láteří, že
Foto Vladimír Štross a archiv Ladislava Špačka
je etiketa svazuje…
To je ten problém. Etiketa naopak osvobozuje. Stresem je pro ty, kteří si potřebné návyky
nevytvoří, pohrdají jimi nebo nemají zájem
se je naučit. Pak jsou pozváni na společenskou večeři a nevědí si rady s kravatou,
košilí, se stolováním a dalšími věcmi. Jejich
bezradnost je nešlechtí, je to na nich vidět
na první pohled. Já poznám hned, když je
člověk nejistý. Kolikrát je to škoda, protože
se může jednat o šikovného jedince, velmi
talentovaného, který dělá dobrý byznys.
PhDr. Ladislav Špaček
Původním povoláním pedagog. Vyučoval na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990–1992 byl redaktorem
a moderátorem Československé televize. Od roku 1992 působil
téměř jedenáct let na Pražském hradě jako mluvčí prezidenta
Václava Havla. Byl tvůrcem a protagonistou televizního seriálu
Etiketa. Na toto téma publikoval řadu knih: Etiketa, Velká kniha
etikety, Nová velká kniha etikety, Komiksová etiketa, Špaček
v porcelánu, stejně jako sérii Malých knih etikety. Je autorem
hry Starling aneb Etiketa hrou, etikety pro děti Dědečku, vyprávěj a vzpomínek Deset let s Václavem Havlem.
Jeho zatím posledním dílem je obsáhlá Business etiketa a komunikace. Je činný jako konzultant v oboru komunikace a etikety,
pořádá přednášky pro top manažery firem a úřadů a pro politiky.
věnoval například několik stran přesnému
a detailnímu popisu pánského oblečení.
V našem euroatlantickém světě jsou pravidla
etikety podobná. Nicméně charakteristické
rysy se zde objevují. Vliv na to má třeba temperament. Britové nebo Němci jsou formálnější a chladnější, ruku vám podávají na dálku.
V Japonsku a jihovýchodní Asii se dokonce
vůbec nemusí zdravit podáním ruky, při privátním setkání je to nezvyklé. Naopak Italové, Francouzi, Portugalci nebo Jihoameričané
jsou velmi kontaktní. Muži v arabských zemích
se na ulici objímají a líbají. Tato specifika musíme vždy dobře vnímat, abychom se svou
odtažitostí nebo srdečností někoho nedotkli.
CZECH TOP 100 Jak na sebe narážejí zájmy etikety a emancipace žen?
Ke všem ženám bychom se měli chovat
galantně. Tento jev u nás funguje už od
rytířských dob, kdy byly dámy vždy tím
nejcennějším, co daný rod měl. Pochopitelně, že když je emancipovaná žena v roli
manažerky, přebírá některé pravomoci
muže. Zve obchodní partnery na oběd,
NAD VŠEMI PRAVIDLY ETIKETY
JSOU POJMY JAKO OHLEDUPLNOST, EMPATIE A TAKT.
bude tam dřív, protože je hostitelkou, může
dokonce zaplatit, pořádá schůzky nebo
předsedá správní radě. Ale nevzdávejme
se těchto osvědčených vztahových atributů, které nám pomáhají rozlišovat, kdo je
muž a kdo žena, protože to budeme potřebovat navždy.
CZECH TOP 100 Má etiketa svá ná-
rodní specifika?
NA KŘTU SVÉ KNIHY
PRO DĚTI DĚDEČKU,
VYPRÁVĚJ
LADISLAV ŠPAČEK
BĚHEM JEDNOHO ZE
SVÝCH SEMINÁŘŮ
ETIKETY
CZECH TOP 100 Chystáte v současné
době nějaký nový projekt nebo knihu?
Jistě. Ne že bych neustále cítil nějaké vnitřní
puzení, ale jsou tu ještě okruhy společnosti,
které mají specifické potřeby. Uvažuji o tom,
že koncem příštího roku vydám specializovanou příručku pro obchodní zástupce, realitní
makléře, privátní bankéře a finanční poradce, jak nepřijít o byznys a jak udělat dojem
na obchodního partnera. Nedávno vyšla na
CD má kniha Deset let s Václavem Havlem
a totéž čeká Novou velkou knihu etikety..
TOMÁŠ LICHNOVSKÝ
CZECH TOP 100 Doporučil byste manažerům, aby prošli školením v oblasti etikety?
Ano, to je naprosto nezbytnou podmínkou
úspěšného byznysu. Můžou prostudovat
nějaké knihy nebo navštívit mé semináře,
aby se naučili elementárním dovednostem.
To se netýká jen byznysmenů, ale i politiků.
U nich vidím v tomto směru mnohem větší
pohrdání. Je to velká neúcta k veřejnosti.
Existuje spousta vzdělávacích agentur, které
učí v podstatě to samé, co já. Ve své poslední knize Business etiketa a komunikace jsem
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 33
FIREMNÍ FINANCE
Realitní trh chytá
DRUHÝ DECH
Investice do realitních projektů ve střední a východní Evropě
v roce 2012 ještě klesaly. Dosavadní letošní vývoj nicméně
ukazuje příslib obnovené důvěry.
prvních šesti měsících roku
2013 se na trhu s realitami ve
střední a východní Evropě včetně Ruska uskutečnily transakce v celkové
výši 4,5 miliardy eur, což je o 60 procent více než za stejné období v předchozím roce. Vývoj realitního trhu tak
zohledňuje pozitivnější očekávání investorů – jejich ochota financovat realitní projekty se momentálně zvyšuje.
Banky však preferují zejména refinancování a financování dokončených
projektů na úkor nové výstavby. Na
špici vůbec nejčastěji úvěrovaných
projektů se u investorů nadále drží
segment kancelářských prostor. Omezením naopak zůstává především
očekávaná rizikovost trhu s realitami,
která se odráží v požadavcích bank
na podmínky pro poskytnutí financo-
V
HOLDOVÁNÍ KANCELÁŘÍM
Z hlediska typu projektů banky nejvíce
preferují financování kancelářských,
průmyslových/logistických a obchodních prostor. Na opačném konci jejich
zájmu se stejně jako loni drží hotelová
výstavba. Ne ve všech zemích je ale situace stejná – například na Slovensku
jsou banky nejvíce otevřené rezidenčním projektům, v Bulharsku a pobaltských státech naopak upřednostňují průmyslové prostory.
PROBLEMATICKÉ ÚVĚRY
Z předchozích krizových let zůstávají
bankám v jejich portfoliu problematické úvěry, i když se jejich podíl daří sni-
Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby
pro stavebnictví a nemovitosti
KPMG Česká republika
žovat. Téměř polovinu jich registrují
v Maďarsku (48 procent), nejméně nadále hlásí Polsko, Česká republika
a Slovensko (shodně 13 procent). Podíl
problematických úvěrů pak koreluje se
stabilitou ekonomiky jednotlivých zemí
v posledních několika letech. Pozitivní
je, že v průměru v rámci regionu meziročně významně poklesl.
BANKY OBNOVUJÍ DŮVĚRU
Vyhlídky makroekonomického vývoje se
u sledovaných zemí značně liší, což se promí-
Ilustrační foto KPMG Česká republika
BANKY STÁLE
NEJVÍCE PREFERUJÍ
FINANCOVÁNÍ
VÝSTAVBY
KANCELÁŘSKÝCH
OBJEKTŮ
vání, jejichž úroveň se proti minulému
roku příliš nezměnila.
34 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
PROFESIONÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
PRO KLIENTY
KPMG Česká republika rozšířila letos v říjnu portfolio
svých služeb o KPMG Business Institute (KBI). Kromě
auditu, daní, poradenství a práva tak nově působí i na
poli vzdělávání pro klienty.
V RÁMCI INDEXU OCHOTY FINANCOVAT REALITNÍ PROJEKTY SE ČESKÁ REPUBLIKA DRŽÍ TŘETÍM ROKEM
NA JEHO SAMOTNÉM VRCHOLU.
tá i do aktivity na realitním trhu – přestože ve většině států neexistují jasné
známky výrazného hospodářského růstu, celková očekávání jsou pozitivnější
a banky se realitním projektům opětovně otevírají. Zvýšená důvěra se projevuje v mírném snížení rizikové přirážky
u úvěrů na nové developerské projekty.
V rámci regionu pak z hlediska
investic zůstávají pro banky nejatraktivnější Polsko a Česká republika, meziročně zvyšujícímu se zájmu
se těší například Slovensko. Přesto
je ochota bank financovat realitní
projekty proti předkrizovému období stále poměrně nízká.
ČESKO OPĚT NA ŠPICI
V rámci Indexu ochoty financovat
realitní projekty se Česká republi-
ka drží již třetím rokem na vrcholu,
přestože se v roce 2012 stavební
trh nadále propadal a rostla i nezaměstnanost. Také HDP zaznamenal jeden z nejslabších výkonů
v regionu.
V roce 2013 se však podařilo realizovat větší množství významných transakcí v rámci kancelářských a obchodních prostor.
Historicky relativně konzervativní
chování českých bank se tak nyní
pozitivně projevuje v úrovni problematických realitních úvěrů.
Situace je stabilizovaná a finanční instituce jsou ochotné refinancovat půjčky u dokončených projektů a v omezenější
míře také financovat novou výstavbu.
O PRŮZKUMU
Průzkumu celosvětové sítě poradenských společností KPMG
CEE Property Lending Barometer 2013 se zúčastnilo více než
40 významných bank a finančních institucí ve střední a východní Evropě. Vedle České republiky se do něj zapojily Bulharsko,
pobaltské státy, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Slovinsko. Sběr dat se prováděl prostřednictvím hloubkových rozhovorů s představiteli bank – vedoucími oddělení nemovitostí, financování projektů nebo řízení rizik.
„Založením KBI reagujeme na poptávku našich klientů.
Školení jsme proto zaměřili na finanční řízení, účetnictví
a daňovou problematiku a dále na personální a projektové řízení. Pozornost budeme věnovat i měkkým
dovednostem,“ říká Martina Kopsová, Manager,
KPMG Business Institute.
Zájemci o školení, připravená kreativní, inovativní
a zábavnou formou, si mohou vybrat nejen ze standardní
nabídky s předem stanoveným obsahem, ale mohou také
požádat o individuální kurz připravený na míru jejich
potřebám. Zkušení školitelé kladou důraz na aktivní
zapojení účastníků. Pochopení problematiky usnadňují
příklady z praxe a případové studie.
Do konce roku 2013 proběhnou v rámci KBI účetní
školení Úskalí odložené a efektivní daně v českém
účetnictví i v IFRS a splatná daň z příjmů právnických
osob a dále oborové školení Problematika realitních
společností v kontextu účetní závěrky podle IFRS.
Ucelená nabídka kurzů je k dispozici
na www.kpmgbusinessinstitute.cz
Martina Kopsová
Manager
KPMG Business Institute
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 35
ŠKOLSTVÍ
Výuka business oborů by asi neměla být
takto přebujele nadřazena humanitním
předmětům a především umění. Stát má
dbát na kultivaci mladé generace a výuka
schopnosti žít s uměním, potřebovat umění,
patří k nejefektivnějším způsobům výchovy.
A přitom estetická výuka, tedy výtvarná výchova, u nás existuje jen na základní škole,
protože na těch středních se již většinou
nevyskytuje.
Umět žít s uměním
CZECH TOP 100 Co bude Art & Design Institut studentům nabízet
a v čem se bude odlišovat od konkurence?
Student si bude moci podle svého zaměření
individuálně zkombinovat dva kreativní předměty. Cílem je vychovat osobnosti schopné
pracovat v doplňujících se kreativních odvětvích, nejen profesionální umělce s úzkým
zaměřením či specializací. Našim cílem je
výchova profesionála „blízkého umění“ se
schopností s ním pracovat i manažersky, marketingově a částečně i teoreticky.
Současné zaměření vysokých škol nenabízí studijní příležitosti pro talentované
studenty, kteří nechtějí vstupovat do života
jako jedinci odkázaní jen na prodej svých
děl, ale mají zájem pracovat v oblasti
umění více způsoby. Chceme vychovávat
především k uměleckému cítění, k „uměleckému uvažování o životě kolem nás“
a nabízet typ vzdělání, který umožní absolventům uplatnit se jak v oblastech, kde
již umění existuje, například v muzeích,
galeriích, kulturních institucích, reklamních
agenturách, design studiích, ale i tam, kde
dosud takoví kreativní zaměstnanci chybějí. Jsme přesvědčeni, že se prosadí na trhu
práce, poněvadž jsme první, kteří takto pojatou výuku nabízejí.
V létě byla po mnoha letech opět akreditována nová vysoká škola. A ne jen tak ledajaká, ale první soukromá umělecká škola
výtvarného zaměření v České republice. Jde vlastně o teprve třetí
uměleckou vysokou školu v historii vůbec – po Akademii výtvarných umění (1799) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1885).
Ostatní jsou pouze fakultami v rámci několika málo universit.
REKTOR ART &
DESIGN INSTITUTU
PROFESOR MILAN
KNÍŽÁK
Z VÝSTAVY DOC.
MILANA PERIČE,
VYUČUJÍCÍHO
NA ART & DESIGN
INSTITUTU MALBU
ektorem školy je profesor Milan Knížák, Dr.A., dvacet čtyři let vedoucí
pedagog na Akademii výtvarných umění,
z toho po sedm let její první porevoluční rektor, učitel s mnoha zahraničními zkušenostmi
z USA, Německa, Rakouska a dalších zemí
a navíc aktivní umělec s významným mezinárodním kreditem.
R
36 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
CZECH TOP 100 S jakým záměrem
byla škola založena?
Určitě není něco v pořádku, když v naší
malé zemi existuje přes sedmdesát vysokých škol a většina z nich je orientována
na ekonomickou výuku, zatímco v umělecké oblasti působí jen zhruba šest fakult
v rámci různých technických a dalších škol.
www.czechtop100.cz
Foto archiv
CZECH TOP 100 Jaké předměty budou vyučovány?
Vedle klasických šesti kreativních předmětů,
z nichž si každý student zvolí své dva favority, ať už to budou malba, grafika, dílo
v prostoru, intermediální tvorba, fotografie
či multimédia, bude dále vyučováno šest teoretických předmětů, povinných pro všechny. Ty by měly vytvořit kvalitní vědomostní
zázemí. Jde o dějiny umění, marketing
a obchodování s uměleckými díly, zahrnující také výuku práva duševního vlastnictví,
muzejnictví a galerijnictví včetně oceňování
uměleckých děl, psychologii umění, a to jak
z pohledu tvůrce, tak „spotřebitele“, filozofii
uměleckého projevu a kulturní antropologii
s ohledem na diferencovanost výtvarného
umění v různých částech světa. Máme již
navázány potřebné kontakty pro to, aby
se naši studenti orientovali v mezinárodním
kontextu, a to nejen v rámci Evropy.
CZECH TOP 100 Výuka na Art & Design Institutu bude tedy orientována nejen na vlastní tvorbu, ale také
na uplatnění absolventů v praxi?
Z historické i současné zkušenosti vím, že
uživit se prodejem vlastních uměleckých
děl se daří buď těm, kteří jsou zcela výjimeční, anebo těm, kteří se podbízejí vkusu davu. Je poměrně hodně lidí, kteří by
rádi pracovali v oblasti umění, ale nemají
k tomu potřebné znalosti. V galeriích, nakladatelstvích či jiných kulturních institucích
je zoufalý nedostatek kreativních jedinců,
schopných nejen přímé práce na uměleckém díle, ale i zacházení s ním, orientujících
se v historii, vyznajících se v managementu
a organizaci uměleckých akcí. Teoretiků,
kunsthistoriků či přímých umělců chrlí naše
školy velké množství, ale jen málo z nich se
uplatní adekvátně svému vzdělání. Proto
jsme se rozhodli vybudovat instituci, vychovávající profesionály, kterých je v naší
společnosti nedostatek. Cílenou součástí
výuky budou propojení s trhem a nejrůznější workshopy, stejně jako prodejní galerie,
leasing studentských děl, aukce a podobně. Proto je také kladen důraz na oblast
kreativní ekonomiky, marketingu a práva,
kde nás především zajímá sféra duševního
vlastnictví. Součástí studia jsou i galerijnictví, organizace sbírek, to vše s vyústěním
do praktického využití například na pozi-
cích art director, grafik, designer, galerista,
reklamní fotograf, televizní kreativec nebo
filmový výtvarník.
Jedná se o ucelenou koncepci spolupráce s konkrétními partnery – významnými
společnostmi, včetně toho, že studenti budou svá díla nabízet ve školní prodejní galerii, v aukcích či prostřednictvím leasingu.
Art & Design Institut nabízí studium oboru profesní bakalář umění, který bude schopen nejen umění vytvářet, ale také s ním
následně efektivně pracovat a nacházet
pro tyto své schopnosti uplatnění v praxi. Je
nedostatek erudovaných, kreativních manažerů a to nejen v této oblasti.
MISTR BĚHEM
VÝKLADU NA JEDNÉ
Z VÝSTAV
MILAN KNÍŽÁK
VE SVÉM ATELIÉRU
CZECH TOP 100 Kdy škola začne výuku a kde bude mít sídlo?
Škola sídlí v historické školní budově v Praze 4, Svatoslavově ulici. Pro akademický rok
2014 přijímáme přihlášky již od září 2013,
na jaře se uskuteční přijímací zkoušky. Vše
je detailně popsáno na našich webových
stránkách www.artdesigninstitut.cz. V institutu působí 35 profesorů, docentů a dalších
špičkových vyučujících, kteří jsou připravení
vytvořit z něj výjimečnou vysokou školu, jejímž absolvováním vznikne zcela nový typ
uměleckého profesionála. Věříme, že to studenti ocení a pomohou nám posunout ji na
minimálně evropskou úroveň.
LENKA FISCHEROVÁ
SOUČASNÉ ZAMĚŘENÍ VYSOKÝCH ŠKOL VŮBEC
NENABÍZÍ STUDIJNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO TALENTOVANÉ STUDENTY, KTEŘÍ MAJÍ OPRAVDU ZÁJEM
PRACOVAT V OBLASTI UMĚNÍ VÍCE ZPŮSOBY.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 37
SPORT A PRÁVO
Ombudsman olympijského sportu
K demokracii patří ombudsman. Veřejnost zná toto slovo většinou jen v souvislosti s úřadem veřejného ochránce práv, který má
chránit lidi před jednáním úřadů a dalších institucí vykonávajících
veřejnou správu, jsou-li nečinné, nebo jejich jednání neodpovídá
principům demokratického právního státu.
bor mimo jiné vyvíjí svoji činnost podle
Olympijské charty a je jediným subjektem
oprávněným řídit olympijské hnutí v naší
republice. Z toho jsou odvozeny i jeho
práva a povinnosti. Nemusí se proto z hlediska působnosti ombudsmana vždy jednat pouze o spor v právním slova smyslu,
ale především o prevenci, aby k nim nedocházelo. A když uvedu olympijské principy, jakými jsou například sportovní pravidla, etika, fair-play, solidarita, boj proti
dopingu, přátelství, vyloučení jakékoliv
formy diskriminace a podobně, je zřejmé,
že při provozování sportu především na
profesionální úrovni k jejich nerespektování bohužel někdy dochází.
CZECH TOP 100 Napadl nebo ohrozil někdo práva členů ČOV? Jak
jste takový případ řešil?
Nenazýval bych to až tak expresivně. Do
funkce ombudsmana ČOV jsem byl zvolen
prvního listopadu minulého roku. Prakticky
za rok jsem posuzoval přibližně čtrnáct
podání a poskytl několik vyjádření. Předmětem posouzení byly zejména podněty
směřující k legislativě sportovních předpisů, respektive k jejich respektování, dále
ke sportovní etice, k mimosoudnímu řešení
soudního sporu, k transformaci sportovní
organizace, ke stanovám sportovních subjektů, ale i dotazy ve vztahu k zákonům ČR
a k jejich dopadům na sportovní prostředí.
Tyto věci jsem řešil písemnými Stanovisky
ombudsmana, osobním jednáním nebo odborným výkladem.
CZECH TOP 100 Ve Statutu ombuds-
vého ombudsmana zvolil v listopadu 2012 na šest let i Český olympijský výbor (ČOV). Je jím JUDr. Alexander Károlyi.
S
CZECH TOP 100 Ze Statutu ombudsmana ČOV je jasné vaše poslání.
Hlavními úkoly jsou dohled na dodr-
žování olympijských principů, zprostředkování řešení sporů, ochrana
práv členů ČOV. O které z olympijských principů může být veden spor?
Základní principy olympismu vymezuje
Olympijská charta, která je kodifikací
zásad, schválených Mezinárodním olympijským výborem. Český olympijský vý-
38 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
OMBUDSMAN
ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
JUDR. ALEXANDER
KÁROLYI
mana není jasně hovořeno o ochraně práv sportovců, možných či reálných členů olympijských výprav.
Jak je tomu například se zajištěním
objektivity při jejich výběru?
Když není něco explicitně uvedeno, neznamená to ještě, že to neexistuje. Pokud
mluvíme o ochraně práv sportovců, možných nebo reálných členů olympijských
výprav, jak uvádíte, tak jsou samozřejmě
standardně chráněna především zákony
ČR, ale i Olympijskou chartou a Stanovami Českého olympijského výboru. Nad
tento rámec jsou ukotvena i ve smlouvě
o účasti sportovců na olympijských hrách,
uzavřené mezi nimi a ČOV. Objektivita
jejich výběru při nominaci na olympijské
www.czechtop100.cz
hry je garantována zásadami, které přijímá ČOV v souladu s olympijskou chartou. Ty velmi komplexně a transparentně
vymezují podmínky nominace a startu
v olympijských soutěžích a závodech.
nosti. Mnoho vašich kolegů zamířilo
do politiky, někteří z nich se ani nestačili stát advokáty nebo soudci. Řekl
bych, že právník v Českém olympijském výboru musí být také dost politikem, byť hůře placeným, než například právník poslanec nebo senátor.
Drží vás u sportu sport?
Ombudsman Českého olympijského výboru není jeho právníkem, ale plénem voleným orgánem, který je při výkonu své funkce nezávislý na dalších součástech ČOV.
Ve sportovním prostředí působím nepřetržitě třicet pět let a během celého tohoto období vykonávám všechny funkce paralelně
se svým civilním zaměstnáním nebo podnikáním, které nikdy nesouviselo a nesouvisí
se sportem. Jestli mě drží u sportu sport?
Zcela jednoznačně! A zda jsem hůře placený než politici, nelze v žádném případě
srovnávat, protože funkce ombudsmana
ČOV není finančně nijak honorována.
CZECH TOP 100 Přišel jste k olympijskému hnutí přes kopanou. Je
fotbal opravdu tak komplikovanou
sférou podnikání ve sportu? V čem
jsou jeho hlavní problémy?
Fotbal je především nejpopulárnějším
sportem planety a i když respektuji provázanost sportu a komerce, nejedná se
podle mne o klasickou sféru podnikání.
Podnikatelské aktivity totiž můžete naplánovat, organizačně i manažersky
výrazně ovlivňovat, nebo na základě
vývoje a dlouhodobých analýz podle
potřeby operativně modifikovat. Uvedené atributy lze v určité formě omezeně
uplatnit i ve fotbale, ale tam na rozdíl od
NA ROZDÍL OD MANAŽERŮ FIREM SLEDUJE VEŘEJNOST HRÁČE PŘI JEJICH HLAVNÍ ČINNOSTI BUĎ OSOBNĚ NA STADIONU, NEBO V TELEVIZNÍM PŘENOSU.
Foto Vlastimil Vacek, Jaroslav Legner a ČTK
podnikání rozhodují především momentální forma hráčů, způsob hry, taktika,
jejich zdravotní stav, ale také štěstí, ba
dokonce i výkon rozhodčích, kvalita hřiště a pochopitelně v neposlední řadě síla
soupeře. Navíc, na rozdíl od manažerů
firem, hráče při jejich hlavní činnosti sleduje veřejnost buď osobně na stadionu,
nebo v televizním přenosu.
ALEXANDER KÁROLYI
S OLYMPIJSKOU
IKONOU VĚROU
ČÁSLAVSKOU
PŘED VYSTOUPENÍM
V TELEVIZNÍCH
OTÁZKÁCH VÁCLAVA
MORAVCE
významným společenským jevem našeho
věku. Z tohoto pohledu je důležitým reklamním, obchodním a mediálním produktem
s nezanedbatelným ekonomickým potenciálem. O sportovním významu napříč celým
lidským spektrem ani nemluvě.
CZECH TOP 100 Jste právníkem s velkými kontakty na významné osob-
CZECH TOP 100 Jste ombudsmanem
ČOV, členem Legislativní rady vlády
České republiky, místopředsedou Rady expertů Antidopingového výboru
ČR a vlastníkem poradenské společnosti Pragocon. Nemohu se obligátně
nezeptat, zda máte volný čas a pokud ano, jak ho trávíte?
Předpokládám, že očekáváte pravdivou
odpověď, která bude čtenářsky nezajímavá, protože se v podobných rozhovorech
neustále opakuje. Volného času mám málo
a snažím se ho rozdělit mezi rodinu a své
koníčky, sport, kulturu a myslivost.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 Nedávno jste řekl,
že největší firmou v České republice je Fotbalová asociace ČR a na
světě Mezinárodní fotbalová federace – FIFA. Proč se právě ve fotbale, který neprodukuje nic jiného
než góly, točí nejvíc peněz?
V osobních debatách, především s „nefotbalovými“ diskutéry, argumentuji tím, že fotbal je jako život, který nás každý den, každý
týden obohacuje o neopakovatelné zážitky
a přináší nám potěšení, radost, smutek, ale
i zklamání. Fakticky ho hrají na celém světě,
do míče kopou malé děti, o fotbale diskutují osmdesátiletí kmeti a má obdivovatele
a příznivce ve všech společenských sférách,
bez rozdílu vzdělání, postavení, barvy pleti nebo náboženského vyznání či politické
orientace. Fotbal je fenoménem a neprodukuje jenom góly, jak tvrdíte, ale je zároveň
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 39
MARKETING
Direkt marketing
NARUBY
Poštou dostávám řadu nejrůznějších materiálů od přímých prodejců i od reklamních agentur. Nedávno mne upoutala atypická
obálka s nápaditým grafickým pojetím a s provedením v zářivých
barvách. První pohled na ni dával tušit, že se nejspíše bude jednat
o zajímavou nabídku luxusnějšího zboží.
oblasti direkt marketingu působím
téměř čtvrt století, můj profesní
pohled tedy ihned zamířil na adresu,
vytištěnou na obálce. Původní nadšení z precizní obálky rázem vystřídalo
V
zklamání. Tisk byl sice perfektní, avšak
úroveň adresy byla podprůměrná. Moje
jméno bylo uvedeno zkomoleně, adresa
byla neúplná. Ze zvědavosti jsem otevřel
obálku, která podle mého předpokladu
40 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
AUTOR ČLÁNKU
DANIEL CSIBREY ZE
SPOLEČNOSTI DIRECT
SOFT
obsahovala graficky kvalitně propracovaný katalog luxusního zboží od renomované společnosti. Součástí zásilky
byl i průvodní dopis. Vzhledem ke stavu
adresních údajů na obálce mne napadlo
podívat se, jestli firma používá oslovení
v 5. pádu (vokativu) v souladu s Pravidly
českého pravopisu. U mého cizokrajného příjmení to nebylo patrné, ale jak
jsem si později ověřil u kolegů – příjemců téže zásilky, moje tušení se potvrdilo.
S vokativem si pracovníci marketingu
renomované společnosti vůbec hlavu
nelámali – pro oslovení potenciálního
zákazníka v personalizovaném dopisu
použili 1. pád! Tedy uvedli například
„Vážený pane Dvořák“ namísto správného oslovení „Vážený pane Dvořáku“.
Za takovou chybu jsou káráni i žáci základní školy. V korespondenci významné
firmy pak takový tvar oslovení působí
velmi trapně.
www.czechtop100.cz
Obálku i s katalogem jsem vyhodil
do sběru a jistě jsem tak neučinil sám.
Nabízené zboží bylo sice lákavé, ale
dotkla se mne určitá, byť neúmyslná neúcta k potenciálnímu klientovi. Každý,
nebo téměř každý, je na své jméno hrdý
klienty. Skutečnost, že v tomto směru
vynaložené finanční prostředky mají
vždy vysokou návratnost, potvrzují
i zkušenosti řady českých a zahraničních společností. Na kvalitě dat závisí
úspěšnost celé direkt mailingové akce.
Foto archiv
K ČEMU JE NÁM VYSOCE KVALITNÍ A DRAHÝ
LETÁK NEBO KATALOG, KDYŽ SE K PŘÍJEMCI ANI
NEDOSTANE, NEBO KDYŽ SE DOSTANE, JE ADRESÁT
ZKLAMÁN ZE ZKOMOLENÍ SVÉHO JMÉNA?
a tudíž jeho zkomolení může snadno
vyvolat jistě nežádoucí negativní reakci.
Direkt marketing se v České republice
stal jedním z hlavních nástrojů na získávání klientů. Firmy vynakládají na marketingové kampaně nemalé finanční částky.
Vyhledávají renomované PR agentury
nebo grafická studia, aby jim pomohly
s prezentací jejich výrobků nebo služeb.
Na tvorbě dopisu, obálky, letáku, katalogu nebo jiné formy prezentace se podílí
tým vysoce kvalifikovaných odborníků.
Vše je naprosto perfektní, až na jednu
„maličkost“: data.
Zde je u mnoha malých středních
i renomovaných firem „Achillova pata“
celých marketingových akcí. Je až zarážející, jak žalostně málo pozornosti
je věnováno přípravě dat, na nichž se
obecně začalo šetřit. V zájmu minimalizace nákladů je firmy nakupují s nezaručenou doručitelností od neověřených
subjektů, často neaktualizovaná a nehomologovaná, výběr cílové skupiny
bývá neprofesionální. Při použití vlastních starších dat je situace obdobná.
Před půl rokem či dříve koupené databáze bývají dost často neaktuální. Firmy se stěhují, dochází ke změnám jejich
názvů nebo statutárních zástupců, je
třeba podchytit a z výběrů vyloučit společnosti s aktuálními vážnými finančními
problémy (insolvence, prohlášení konkurzu, vstup do likvidace). Navíc Česká
pošta, s.p. téměř každý měsíc mění doručovací pošty pro řadu adresních míst.
Pokud prodejce dat změny průběžně
nepromítá do své zdrojové databáze,
dochází tím k negativnímu ovlivnění doručitelnosti zásilek.
Přitom kvalitní databáze a její průběžná aktualizace patří mezi základní
předpoklady úspěšného získávání nových obchodních kontaktů a zároveň
pomáhají v komunikaci s již stávajícími
ŘADA FIREM VĚNUJE
PŘI DIRECT MAILINGU
NEDOSTATEČNOU POZORNOST PŘÍPRAVĚ
ADRESNÍCH DAT
K čemu je nám vysoce kvalitní a drahý
leták nebo katalog, když se k příjemci
ani nedostane, nebo když se dostane,
je adresát zklamán ze zkomolení svého jména?
Velice důležitým prvkem efektivního
direkt mailingu je odborný výběr cílové
skupiny, tj. firem či fyzických osob, od
nichž lze podle jejich zaměření očekávat pozitivní odezvu. Je zbytečné
oslovovat každou právnickou osobu
nebo živnostníka například v rámci vybraného regionu. Tím se response rate
nezvýší, jen stoupnou náklady. Zde je
nutný odpovědný přístup direkt marketingové firmy, která data nabízí. Jejím
zájmem by nemělo být prodat klientovi
co nejvíce adres, ale poskytnout data
cílově zaměřená.
Seriozní direkt marketingové agentury
provádějí před definitivním uzavřením vý-
běru adres pro konkrétní mailingovou akci
tzv. homologaci dat. Tento krok znamená
jejich úpravu s cílem dosažení co nejvyšší
kvality na základě katalogů (jmen, příjmení, titulů, adresních míst atd.) a deduplikaci (odstranění duplicitních adres).
Na závěr si nyní zopakujme základní pravidla pro úspěch direkt
mailingové akce. Ten je měřitelný
doručitelností zásilek a pozitivní odezvou oslovených potenciálních klientů (response rate):
✔ Je nutno vybrat správnou cílovou
skupinu ve správném regionu.
✔ Potenciální klienty správně oslovit kvalitně provedeným direkt
mailingem.
✔ Zajistit následný přímý servis,
aby se případný zájem příjemců
mailingu setkal s okamžitou reakcí ze strany prodejce.
✔ Response rate může významně podpořit i avízo připravované direkt
mailingové akce dalšími formami reklamy (například inzeráty v denním
či odborném tisku, pomocí reklamních bannerů na internetu aj.).
DANIEL CSIBREY
Direct Soft
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 41
REPORTÁŽ
MOJE CESTA NA MORAVU
estu po tolik kritizované dálnici D1
jsem přežil bez úhony, bez pokuty,
bez zbytečného stresu. Dokonce mé srdce
pookřálo, když jsem viděl, že i v sobotu
odpoledne se na rekonstruovaných úsecích pracuje s nasazením docela velkého
počtu strojů i lidí. Výjimkou byla část, kterou vysoutěžila OHL-ŽS. Tam vládly klid
a pohoda. Vyzkoušel jsem na své kůži také
pocit ukázněného a všemi opovrhovaného
řidiče. V místech s nařízenou osmdesátkou
jsem dodržoval osmdesátku. Nebýt tiráků,
jel bych v pravém pruhu sám. Kolem mne
svištěly víc než stovkou i velké vozy, konstruované na jízdu po kamenitých cestách
a v brodech horských bystřin. Když jsem
se jednou pokusil (samozřejmě osmdesátkou) předjet loudající se přetížený kamion,
za mnou houkali a blikali netrpěliví řidiči,
ťukající si na čelo. Bodejť by ne, způsobil
jsem, že budou v Brně o třicet sekund později. Co asi lidi vede k porušování čehokoliv kdekoliv? Proč riskují i v blízkosti lžic
pohybujících se bagrů a ohrožují udřené
cestáře? Je to proto, že při takřka absolutní absenci policistů na dálnici jim nehrozí
pokuta, ale jen smrt? Mimochodem, kdyby se na opravovaných úsecích vybíraly
pokuty za rychlou jízdu, vrátilo by se do
státní kasy dost z peněz investovaných
do rekonstrukce. Nebo se cítí anonymně,
ne jako já s morálně zavazujícím velkým
logem CZECH TOP 100 na kapotě vozu?
I bez „džípíesky“ jsem trefil do Uherského Hradiště a bláhově se domníval,
že snadno najdu i Masarykovo náměstí
a hotel Slunce. Nebylo to tak jednoduché!
Jako už několikrát v jiných městech jsem
se přesvědčil, že odpovědi místních obyvatel na dotazy kudy a kam vás dovedou
do lokalit, které nehledáte. Pokud vůbec
znají název náměstí, tak ten předrevoluční. Hotel je v nedávno opravené historické
budově, domorodci v něm nenocují, takže
ho neznají. Proto jsem na pár set metrů z
uherskohradištské magistrály k hotelu přece jen zapnul GPS, které mne jednosměr-
C
RYBY Z BLATNIČKY…
kami dovedlo k cíli. Hotel Slunce překvapil
hned dvakrát: Hezkým prostředím, v němž
architekt citlivě (a zřejmě i draze) zachoval středověké stavební prvky, a odpovědí
recepční „Nevím!“na otázku, kde je Galerie slováckých vín. Obrovský transparent
přes celou ulici s nápisem GALERIE SLOVÁCKÝCH VÍN byl naštěstí z hotelu dobře
viditelný…
MOKRÉ
INTERMEZZO
Ve zprávách o výlovech rybníků čteme
v celostátních médiích názvy míst v jižních
Čechách, občas na Pohořelicku, v lepším
případě se zmiňují Jaroslavice. Ale Blatničku jsem měl vždy spojenu jen s vínem
a s vinárničkou na Starém Městě Pražském.
Když mi starosta Boršic u Blatnice Bohuš
Vávra navrhl, abych se s ním jel do Blatničky podívat na ryby, nastavil jsem původní
plán moravské cesty a vyrazil. Většinového
majitele a menšinového nájemce vodní nádrže Blatnička Josefa Minaříka (Rybářství
Minařík) jsme nenašli a nehledali. Pravděpodobně stál ve vodě, tahal sítě nebo vážil
kapry, candáty, amory a líny. Kolem stovky
aut a tisíce zvědavců na hrázi i kolem stánků – a nekonečné fronty na zrovna vytažené a čerstvě usmažené kapry a grilované
pstruhy. Na místě jich padly na oheň a do
rybí polévky čtyři metráky. Nestačilo to!
Tolik lidí nenajdete ani při výlovu rybníka
Rožmberk. Tady asi nevytáhli tolik ryb, ale
když je na Slovácku svátek, tak se nesedí
doma. Ať je to pouť ke Svatému Antoníčkovi, vinobraní nebo výlov.
Foto Jan Struž, Antonín Fischer a archiv SYNER
V mém tradičním diáři, malém, v kůži vázáném zápisníku,
který věčně někde zapomínám a vždy znovu a znovu nalézám, jsem si na 19. a 20. října zapsal tři cíle dvoudenní cesty:
Uherské Hradiště (víno), Třinec (stavba hokejové haly), Dolní
Benešov (rodina).
… ROVNOU NA TALÍŘKY
42 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
DOBRÉ VÍNO S DOBRÝMI LIDMI
Křest VIP klubu přátel dobrého vína
CZECH TOP 100 +1 VINE sice začal
s malým zpožděním, protože hosté pozvaní do největší Galerie slováckých vín
neodhadli délku cesty do Uherského
K VÍNU NA SLOVÁCKU
PATŘÍ ODZEMITÁ
CIMBÁLOVKA
Hradiště, ale to nic nezměnilo na tom, že
po koštu patnácti vzorků vín vinařství ZLOMEK & VÁVRA, řízeném Liborem Zlomkem, bylo v nádherně rekonstruovaných
sklepeních po jezuitech veselo a družno.
KDYŽ JE NA SLOVÁCKU JAKÝKOLIV
SVÁTEK, TAK SE NIKDY NESEDÍ DOMA.
AŤ JE TO POUŤ KE SVATÉMU ANTONÍČKOVI, VINOBRANÍ NEBO TŘEBA VÝLOV.
ZE SLOVÁCKÝCH
VINIC DO GALERIE
SLOVÁCKÝCH VÍN
ZLOMEK&VÁVRA
Těch pár osobností, které sice účast potvrdily, ale nakonec bez omluvy nedorazily
(nic nemá být zadarmo!), takže všichni
věrní svému slovu museli jíst a pít za ně,
má čeho litovat. Vína byla skvělá, řízky,
řízečky, slaninka, sýry a další laskominy
čerstvé, hostitelé pohostinní, cimbálovka
odzemitá, servírky mladé, krásné a usměvavé, Tomáš Vávra po tatínkovi Bohušovi neúnavný, takže když já jsem ráno
vstával, Tomáš vyprovázel nejvytrvalejší
ochutnávače k hotelu. Pochybuji, že v tu
chvíli měl přehled, kolik ze sto padesáti
vín patnácti vybraných slováckých vinařství do té doby ochutnali.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 43
REPORTÁŽ
ZODPOVĚDNOST ZA 700 MILIONŮ
Panu Ing. Zdeňku Kubcovi, stavbyvedoucímu na staveništi zimní haly
v Třinci, jsem v týdnu slíbil, že se tam
objevím v neděli kolem deváté ráno.
Neprostupná mlha a ještě tma mě vyprovázely v půl sedmé z dosud spícího
Uherského Hradiště. Jen osamělé postavy směřovaly ve vesnicích a vískách,
kterými jsem projížděl, ke kostelům.
Pak se rozednilo, mlha spadla na zorané pole a cesta ubíhala pěkně. Zastavil jsem se na jedno kafíčko, abych
WERK ARENA SE
BUDE ROZPROSTÍRAT
NA PLOŠE BEZMÁLA
50 TISÍC METRŮ
ČTVEREČNÍCH
NA BEDRECH
ZDEŇKA KUBCE,
STAVBYVEDOUCÍHO
FIRMY SYNER,
LEŽÍ STAVBA
ZA 700 MILIONŮ
ODMĚNOU MI BYLO
CUKROVÍ OD MAMINKY
ŽIVOT JE NĚCO JAKO VÝLOV RYBNÍKA. ČÍM VÍCE RYB
NA JEDEN ZÁTAH ULOVÍŠ, TÍM MÉNĚ SE NADŘEŠ.
se z ochutnávky vína a slivovice, špeku
a klobás dostal do normálu. Mobilní
spojení na sympatického Zdeňka Kubce bylo výborné, pár minut po deváté
jsem se hlásil na vrátnici staveniště. Pro
mne, který dohlížel jen na stavbu svého rodinného domku, realizovanou několika málo řemeslníky s pomocí pár
fůr písku a cihel, bylo nanejvýš zajímavé poznat člověka, který má na krku
odpovědnost za vybudování víceúčelové haly za 700 milionů korun. Ta se
má už v červnu 2014 stát pod názvem
WERK ARENA sídlem extraligového
hokejového týmu HC Oceláři Třinec
a sloužit i halovým sportům, freestyle
motokrosu, koncertům a kongresům.
Kapacita hlediště bude 5200 diváků,
celková plocha řešeného území 44,5
tisíce metrů čtverečních, z toho 20,5
tisíce připadne na plochu haly.
NA SKOK
V RODIŠTI
Kolem desáté jsem už volal bratrovi,
že vyjíždím z Třince a v Dolním Benešově, mém rodišti, budu tak za hodinu.
Nechci se moc zdržovat, ať jsou tedy
s mámou připraveni, že si vezmu jen
dva chlebíčky a kávu, zajdeme položit
květiny k tátovu hrobu a hned vyrazíme,
abychom cestu do Prahy zvládli do čtyř
odpoledne.
Vše šlo podle plánu. Do auta jsme
naložili několik objemných krabic s cukrovím, které maminka peče už přes padesát let a stále i v dnešním pokročilém
věku 89 roků ji to udržuje ve výborné
fyzické i psychické kondici (obvyklá
ceremonie při každé mé návštěvě), nezbytná domácí vajíčka, a vyrazili přes
další nepovedený úsek dálnice D47
u Ostravy směr Praha. Možná, že příště
už pojedu po okreskách, když sedmačtyřicítku rozkopou.
O půl čtvrté míjíme Průhonice, projedeme Prahou a ve čtyři jsme doma.
Mám toho plné zuby, dávám si pivo
a trochu se natáhnu.
Ale vše se podařilo! Hlavně jsem
využil čas a kilometry, spojil příjemné
s užitečným. Protože času je stále méně
a kilometry stále dražší. A život je jako
výlov rybníka. Čím víc ryb na jeden zátah ulovíš, tím míň se nadřeš!
JAN STRUŽ
44 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
VOLNOMYŠLENKÁŘ
POVINNÉ RUČENÍ
vě stovky tisíc neplatičů výživného
– to jsou nejméně dvě stovky tisíc
dětí ošizených nejen o jednoho z rodičů,
ale i o životní standard odpovídající místu
a době. Připočtu-li dvě stě tisíc opuštěných
samoživitelek (samoživitelů), dává mi to
obraz obyvatel celého jednoho českého
kraje na pokraji hladomoru. Proto nesdílím
nadšení nad tím, že se pod hrozbou odebrání řidičského průkazu (proč ne také auta?) podařilo počet neplatičů výživného
nepatrně snížit. Nehledě k tomu, že to lze
považovat i za zvýhodnění hříšníků, kteří
řidičské oprávnění nevlastní nebo řídit stejně nechtějí. Rozumím tomu, že by stát (tedy
vy a já) dočasně platil výživné za zploditele, což už svým způsobem stejně činí formou pomoci ve hmotné nouzi. Chudým je
třeba pomáhat, dětem opuštěným jedním
z rodičů zvláště. Žijeme v sociálním státě,
máme pochopení pro solidaritu s potřebnými. Na druhé straně se mi nechce platit za
oplodňovací zážitky neodpovědných mužů (žen), pokud mi stát nezaručí, že neplatiče výživného dopadne a dlužné peníze
z něj vyrazí a vrátí do státního rozpočtu.
Jestliže taková záruka není (ani být nemůže), je to stejné, jako by stát řekl: Milujte se
a množte se, on to za vás někdo zaplatí!
Hledal jsem v zákonech, listinách a mezinárodních úmluvách možnosti, jak přinutit
D
k placení výživného aspoň neplatiče nalezené a dopadené. Nucené práce nepřipadají
v úvahu. Dočetl jsem se, že člověk odsouzený za neplacení výživného má ve vězení
mnohdy lepší zajištění než děti, které opustil.
Nic proti tomu, i když to vypadá tak, že
některé opuštěné děti by se měly lépe
v šatlavě s povolenými vycházkami, než
u matek-samoživitelek. Tudy tedy cesta
k nápravě nevede.
Protože rozvodů neubývá a neodpovědných zploditelů dětí přibývá, jejich věk
a s ním i rozum klesají, jsem pro to, aby
každý člověk ve chvíli, kdy se mu na tváři
objeví pubertální akné, musel začít platit
zákonné pojištění odpovědnosti (povinné
ručení) za výživu zplozených dětí.
ANTONÍN FISCHER
NEPLATIČI VÝŽIVNÉHO
SE MNOHDY MAJÍ LÉPE
NEŽ JEJICH POTOMCI
VYBRAL JSEM ZE ZÁKONA
O VÝKONU TRESTU:
– Odsouzeným se poskytuje pravidelná strava za podmínek
a v hodnotách, které odpovídají
požadavku udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu,
věku a obtížnosti vykonávané
práce. V rozsahu, v jakém to
umožňuje provoz věznice, se přitom přihlíží k požadavkům kulturních a náboženských tradic odsouzených.
– Každý odsouzený musí mít zabezpečeno lůžko a prostor pro
uložení osobních věcí.
– Odívání odsouzených musí odpovídat klimatickým podmínkám
a musí dostatečně chránit jejich
zdraví.
– Odsouzeným se zabezpečuje
denně osmihodinová doba ke
spánku, doba potřebná k osobní
hygieně a úklidu, stravování, nejméně jednohodinová vycházka
a přiměřené osobní volno.
– Odsouzeným, u nichž jsou pro to
předpoklady, se obvykle umožní,
aby získali vzdělání na základní
nebo i střední škole, anebo se zúčastnili dalších forem vzdělávání,
které jim umožní získat a zvyšovat si svoji pracovní kvalifikaci.
PO VOLBÁCH
životě – a tedy i v politice – platí,
že všechno je jinak. Při volebních
kampaních všechny strany a hnutí tvrdí, že
právě ony jsou těmi, které snesou ráj na
zem. Jako optimista věřím, že opravdu věří
své pravdě. Jenže, pravda je jen jedna,
takže ji nemůže mít každý. Jak se v tom má
prostý volič vyznat? V souhrnu lze dojít ke
dvěma protichůdným
výsledkům: 1.
Všechny kandidující politické subjekty
hodnotí samy sebe jako sbory andělů, roznášejících moudro a dobro. 2. Všechny
kandidující politické subjekty hodnotí
ostatní kandidující politické subjekty jako
sbory čertů, roznášejících oheň a síru.
Jako ateista nevěřím v Nebe ani v Peklo (i když bych se radši dostal do Nebe
než do Pekla). Jako volič už vím, že po
volbách se ve sněmovní síni a v okolních
restauracích smíchají někteří andělé s ně-
Foto archiv
V
kterými čerty, podají si ruce a vytvoří koalici, která jako kompromis mezi Nebem
a Peklem začne budovat Očistec. Při příštích volbách budou koaliční andělé vysvětlovat, že nemohli plnit svůj volební program, protože museli ustupovat koaličním
čertům. A naopak! Všichni voliči jsou zklamaní. Bezvýchodná situace?
Protože silná parlamentní strana, která bude u moci a moci plnit svůj volební
program bez koaličních brzd, je v nedohlednu, v české žvanírně se stále budou
míchat čerti s anděly. Nevolme strany
a hnutí, které slibují, že jen s nimi nám
všem bude dobře! Nehleďme na názvy
stran a hnutí, ať už se jmenují Ruce vzhůru, Ne, Záblesk, Groš český, Kočka
2000, TROP 007, Bezezměn, Nesociální demokracie, Občanská nedemokracie, Příště lépe atd.
VYTVOŘENÁ KOALICE
ZAČNE JAKO
KOMPROMIS MEZI
NEBEM A PEKLEM
BUDOVAT OČISTEC
Volme politiky, kteří slibují: S námi vám
bude nejhůř! U nich nám nebude až tak
vadit, že svůj volební program nesplní.
Naopak, budeme je za to mít rádi. Vlk se
nažere a parlament zůstane celý.
Uznávám, po volbách je každý generálem!
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 45
ÚVAHA
Diktatura desatera
V přemíře zákonů a jejich novelizací chrlených naším parlamentem a násobených Evropskou unií se už nevyznají právníci, natož pak sami zákonodárci. Přitom už Mojžíš publikoval na dvou hliněných deskách zákoník, desatero přikázání, jimiž bylo určeno vše pro
život. Byl to vlastně projev diktatury, jímž Bůh stanovil, co člověk musí a co nesmí. Stačilo to!
ojžíš netušil, kolika lidem připraví
M do budoucnosti práci. Vývoj civilizace a zejména kličkování hříšníků způsobily, že srozumitelná slova desatera
bylo třeba dovysvětlit a dorozvést, což
dalo vznik novým profesím, jakými jsou
advokáti, soudci, státní zástupci a hlavně
poslanci a senátoři, samozřejmě také policisté a vězeňští dozorci. Desateru tedy
můžeme děkovat i za to, že tito lidé mají
práci, bez níž by nezaměstnanost u nás
i ve světě dosáhla gigantických rozměrů.
Myslím, že by nám desatero přikázání
mohlo stačit.
Přikázání první „Já jsem Pán, tvůj
Bůh!“, druhé „Nebudeš mít jiné bohy
mimo mne!“ (obojí aplikované do doby
nedávné) a třetí „Nezneužiješ jméno
Hospodina!“ jsou už po tisíciletí důsledně aplikována i mezi nevěrci, kteří chtějí
udělat kariéru a zbohatnout nebo se nechtějí dostat do basy za urážku veřejného
činitele.
Přikázání čtvrté „Pomni, abys den
sváteční světil!“ má příčinu zdravotní, ale
i ideologickou, aby malý člověk měl čas
dojít do velkého chrámu a vyslechnout si
pokyny pro další týden. Dnes má také důvod zištný, protože o nedělích a svátcích
lze načít obchodní smlouvy při golfu či
jiných radovánkách.
Přikázání páté „Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti
vedlo na zemi!“ je sice rozepsáno v zákoně o rodině, v občanském zákoníku a v jiných morálně ekonomických pokynech,
leč v praxi se to omezuje na pošli – došly,
stíhání neplatičů alimentů (jen u nás je jich
kolem 200 tisíc), které nelze ctít, a na naději, že čím víc dětí máš, tím lépe se ti ve
stáří povede.
Přikázání šesté „Nezabiješ!“ je sice
jednoznačné, kdyby ovšem nebylo historicky rozváděno na kdy, koho, kde, proč,
za jakých okolností a ve jménu koho či
čeho. Ostatně, už Bůh před vydáním
DESATERO NA HLINĚNÝCH DESKÁCH JE
UŽ JEN ATRAKCÍ PRO TURISTY V JERUZALÉMĚ
46 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
www.czechtop100.cz
VELCÍ SE SAMI POVÝŠILI NA BOHY, JIMŽ
SE STÁLE NEDAŘÍ A NEDAŘÍ COKOLIV
PROKÁZAT NEBO NA SEBE VEZMOU
VČAS PEŘINU POLITICKÉ ODPOVĚDNOSTI.
hliněné desetivyhlášky utopil tisíce Egypťanů, když zalil moře za prchajícími Izraelity. A lidstvo si to vysvětlilo tak, že nezabiješ ve jménu ničeho a pro nic za nic.
Přikázání sedmé „Nesesmilníš!“ je sice
míněno jako „Nezcizoložíš!“ takže jeho
dodržování by nevedlo k vymření lidstva,
ale znamenalo by zánik mnoha strhujících
témat televizních seriálů, zejména těch
SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
V TRŽNÍ PODOBĚ
NA ČESKÉ STRANĚ
U JIHOMORAVSKORAKOUSKÉ HRANICE:
NESESMILNÍŠ
(ZADARMO)!
SMĚROVKA
DO NEVĚSTINCE POD
BOŽÍMI MUKAMI.
Foto Antonín Fischer
O recenzi úvahy o desateru jsme požádali
Tomáše Březinu, vzdělance, filozofa,
zakladatele a majitele společnosti BEST.
Napsal nám:
Laskavě sarkastická, pravdivá, typicky
česká, humorná úvaha, jak jsme v pr…
Ano, tam! Nejen my, ale celá transatlantická civilizace, více jak miliarda
lidí. Neboť, kdo by se dnes křesťanským „desaterem“ řídil, kdo by se ho
bál? Protože právě víra a bázeň věřících, ty byly hnacím motorem života
všech. Života dle tisíce let ověřených
a fungujících pravidel. My, s narůstajícím věděním, s neuvěřitelně sprintujícím pokrokem, s obludným bohatnutím
lidstva (skutečně trvale bohatneme,
českých z prostředí nemocnic. A taky by
nebylo co doma zatloukat.
Přikázání osmé „Nepokradeš!“ by
mělo být v současnosti interpretováno
jako „Nepochybíš!, Neodkloníš!, Nepomýlíš!,“ protože pokrádání je činnost
malých a dopadnutelných, tudíž společensky ne až tak nebezpečná. Velcí se
povýšili na bohy, jimž se nedaří a nedaří něco prokázat nebo na sebe vezmou
včas peřinu politické odpovědnosti.
Přikázání deváté „Nepromluvíš křivého svědectví!“ by při důsledné aplikaci
v současné podobě demokracie mohlo
způsobit zánik politiky a politiků. Pro
člověka bez politických ambicí je snazší
nepamatovat si, protože to je nejlíp placený! (citát z Jana Wericha).
Přikázání desáté „Nepožádáš manželky ani statku bližního svého!“ (V širším
znění „Nebudeš dychtit po ženě svého
bližního. Nebudeš toužit po domě svého
bližního, ani po jeho poli, ani po jeho
otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho
býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem,
co patří tvému bližnímu.“) má v současném českém raném kapitalismu poněkud
demotivující charakter. Proč bych nepožádal, když mi nemusí vyhovět? Za zeptání
nic nedám. Proč bych nedychtil? Dychtění a toužení je hnací motor pokroku ve
vědě i v ekonomice. Bližní ať si nechá
svou ženu, dům, pole a stáj, já chci stejně
lepší, větší, širší a delší! A když se mi to
nepodaří, Bože dej, aby sousedovi žena
utekla, dům vyhořel a dobytek se rozutekl! Na zákaz takového přání v podobě
přikázání jedenáctého Mojžíš nepomyslel, protože v jeho době ještě Češi jako
národ nebyli evidováni.
Desatero přikázání bylo morální diktaturou a jako každá diktatura bylo od
počátku nahlodáváno a porušováno, až
bylo třeba jej rozmělnit k dnešním tisícům
paragrafovaných přikázání, která jsou
nahlodávána a porušována zcela demokraticky. Byť porušení desatera bylo
smrtelným hříchem, nikdo na ně ve skutečnosti neumřel, pokud se stačil rychle
vyzpovídat a projevit účinnou lítost. Počet
zhřešení, zpovědí a lítostí nebyl omezen.
To nám zůstalo do dnešní doby tisíců
přikázání, o čemž svědčí dav pětkrát, desetkrát i dvacetkrát soudně trestaných, na
něž se po odpykání trestu povinně hledí
jako na nikdy netrestané. Lidská spravedlnost má proti té Boží velkou slabinu.
Zatímco vševědoucí a vševidoucí Bůh
každou lumpárnu viděl a slyšel a u zpovědi si nikdo nedovolil zatloukat, ramena
lidské spravedlnosti jsou chabá a lze je
obelstít. V té souvislosti nebereme jméno
Boží nadarmo, zvoláme-li: „Bůh s námi!“.
JAN STRUŽ, ANTONÍN FISCHER
nikoliv chudneme), se ztrátou pokory
a selského rozumu, se v posledních
letech víc a víc přestáváme bát: tygrů
číhajících před jeskyní, svých elit, které
vidí dál, bohužel i Boha. Patří nám to,
říkáme si o průšvih. Zapomněli jsme
„desatero“.
Rána navíc. Říše římská, nejblyštivější velmoc minulosti, jedna z historicky největších a nejdéle trvajících,
neskutečně bohatá, se rozpadla a zanikla. Každý zná z velkofilmů obrazy
tohoto pádu, ale obvykle netuší jeho
příčiny. Nebyly to chyby vojevůdců.
Byly to chyby císařů. Již staletí se historikové na důvodech shodují. Říši zasáhly: 1. rozpad rodinné struktury, 2.
oslabení smyslu pro osobní zodpověd-
nost, 3. vzrůst daní, řízení a zásahů
státu do osobních životů, 4. hledání
rozkoší, které se stávaly víc a víc požitkářskými, násilnickými a nemorálními,
5. úpadek náboženství. Popište mně
lépe shody a průšvih, do kterého se
sami a dobrovolně řítíme…
Nakonec naděje… protože bez snů
a nadějí nemá smysl žít. „Pesimista vidí
obtíž při každé příležitosti. Optimista
vidí příležitost při každé obtíži.“ To řekl
Winston Churchill. Měli bychom mu
jeho slova věřit, s holýma rukama dokázal postavit na nohy zničený národ
a pak porazit obludu.
Nezbývá nám, než nesnášet pesimisty.
A ovšem, také zvednout zadek!
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 47
Z ČINNOSTI CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 TROPHY
a překrásný moserovskými skláři
N vyrobený pohár se pro tento rok
Finále již 8. ročníku CZECH TOP 100 GOLF TROPHY se už potřetí konalo v příhraničním Haugschlagu. Tradičně krásné golfové
počasí přivítalo asi padesát hráčů, hřiště jako obvykle výborné,
nálada moc dobrá a výkony…? Jak kdo?!
vyryje jméno týmu, který reprezentoval
firmu PenShop. Vítězů v jednotlivých kategoriích bylo mnoho, ale jednoho je třeba
zvláště zmínit, vyhrál totiž obě vložené
soutěže. Nejblíže jamce byl Petr Martínek
a nejdále od odpaliště skončil míček téhož hráče.
Při zahájení turnaje stejně jako při
závěrečné odměňovací ceremonii si
všichni zúčastnění jako již několikrát
předtím zakřičeli třikrát jméno maskota
českého golfu – Řehoř Řičica, Řehoř Řičica, Řehoř Řičica! Že nevíte, o co jde?
Je to něco jako slova, která se vryla do
všech golfových palic – Tiger Woods
nebo Rory McIlroy. (Více na www.
czechtop100.cz).
A se závěrečnou skleničkou sektu a za
potlesku všech spoluhráčů ohlásil předseda CZECH TOP 100 Jan Struž, že příští
finále v roce 2014 se bude hrát v září
v Moskvě na golfovém hřišti Moscow
Golf Club Krylatskoje. Uráááá!
PETR SKOUMAL
ejprve vybereme mistra kuchaře
(tentokrát Jiří Král) a podle toho,
ve které restauraci vaří (tentokrát v Aureole – 27. patro City Tower v Praze), se
tam se s ním v sobotu odpoledne (tentokrát 21. září 2013) kolem 15. hodiny
setká sedm top manažerů.
N
➋
➊ Uvítáme se se šéfkuchařem a jeho
dalšími kolegy tradičně becherovkou. Tentokrát k tomu přibylo i dva-
➌
cet litrů burčáku z německých moselských vinic.
Seznámíme se s jídelním lístkem večera. Navrhuje ho už s týdenním předstihem šéfkuchař. Vinný lístek uvede
sommelier a už se těšíme na výklad
Jardasana, tj. českého Jardy, který
nás seznamuje se zákulisím přípravy
suši. My jen koukáme, proložíme to
rýžovým saké (nic moc), ochutnáme
první válečky rýže s něčím a zapíjíme
prvním z nabízených bílých vín. Jarda-pán (japonsky san rovná se pán)
nás vyzývá, ať si také sáhneme a vyzkoušíme si to na pohled „nevaření“.
Někomu to jde lépe, jiným méně. Ale
ochutnáváme všichni. Na odpolední
svačinku to bylo moc dobré. Každý si
dal asi osm kousků. Ještě si necháváme nalít a se sklenkou v ruce se přesouváme do skutečné kuchyně.
V kuchyni máme všichni – i ti, kteří si doma
už dovedou leccos uklohnit – trému před
ostřížím zrakem šéfkuchaře. Je velkorysý,
ne však tolerantní. Tak se drží nůž, tak se
krájí, tak se klade, tak, tak, tak! Možná,
48 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
ADEPTI VYSOKÉ
GASTRONOMIE SE
SVÝM UČITELEM JIŘÍM
KRÁLEM (PRVNÍ ZLEVA)
ÚČASTNÍCI PŘIPRAVOVALI MENU PRO
SEBE I SVÉ PARTNERKY
➍
že by leckterý z přítomných pokročilých
top manažerů v roli začínajících kuchtíků raději řídil poradu vedení firmy.
Co jsme si navařili, to si sníme. Nic
proti tomu, ale v restauraci náš čekají
naše partnerky. Naštěstí nepoznají,
co jsme dělali špatně při přípravě
menu: Sushi variace by Sushi Master
Jarda San, chobotnice pečená na
thajské bazalce s kurkumou, nezralá papája, Tori Kara-Age, restované
kousky kuřecích stehen, marinovaných v sojové omáčce Kikkoman,
Mirinu… Šéfkuchař nás před nimi
pochválí, takže si po jídle s chutí můžeme odlízat Créme Brulée Tonca
beans a loknout si kávu & petit fours.
JAN STRUŽ
www.czechtop100.cz
Foto CZECH TOP 100
RECEPT NA VAŘENÍ
KULTURA
ozvánka z CZECH TOP 100
s čestnými vstupenkami je však
přiměje k přestávce mezi pracovními
schůzkami, poradami, mobilováním, mailováním a velením spolupracovníkům.
Na letošní podzim jsme pro ně společně s pražským Národním divadlem
připravili čtyři výlety před a dokonce
i na a za prkna, která znamenají svět.
Třeba za Zeyerovými Radúzem a Mahulenou a jejich představiteli Jiřím
Štěpničkou a Pavlou Bertovou nebo na
Čajkovského Labutí jezero a přípitek
s vtipným Michalem Štípou a okouzlující Alinou Nanu. Scilla Borros, Adriana
Kohútková, Miroslav Dvorský a Tomáš
Černý před našimi hosty zazářili v Pucciniho Madama Butterfly, obsazení Gogolova Revizora Miroslavem Donutilem,
Sašou Rašilovem a Janou Bouškovou
bylo neodolatelné.
S koncem letošního roku cyklus Společně za špičkovou kulturou nekončí.
Připravujeme další návštěvy divadel,
koncertů, výstav… Takže s CZECH TOP
100 za kulturou i v roce 2014!
P
ANTONÍN FISCHER
DIVADELNÍ SEZONA
CZECH TOP 100
ALINA NANU A MICHAL
ŠTÍPA PO DVOUHODINOVÉM BALETNÍM VÝKONU
V LABUTÍM JEZEŘE NEDALI PŘI BESEDĚ S NAŠIMI
HOSTY NAJEVO ÚNAVU
BĚŽNÝ DIVÁK ANI
NETUŠÍ, ŽE DIVADLA
MAJÍ I REPREZENTAČNÍ
PROSTORY
SPOLEČNÉ FOTO
S BALETNÍMI MISTRY
(NA SNÍMKU S KYTICEMI)
Foto Antonín Fischer
Společně za špičkovou kulturou – tak se jmenuje
volný cyklus organizovaný CZECH TOP 100 pro
manažery, kteří sice mají rádi divadlo, ale ve stálém pracovním poklusu nenajdou čas na to, aby
si obstarali vstupenky nebo si aspoň sami naplánovali jeden volný večer pro sebe a své blízké
k návštěvě kulturního stánku.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 49
NÁRODNÍ FOND EXPERTŮ
Nenechte je zahálet!
Je to hospůdka hned za Národním divadlem a vedle domu, v němž dirigent Václav Hybš
se svojí manželkou Jarmilou bydlí. Skoro celý život! A v budově za rohem má Mistr pracovnu, která by se jednou mohla stát Muzeem stoletého dirigenta. Neuvěřitelné! Václavovi bylo letos 78 let, Jarmile o třináct méně.
MISTR VÁCLAV
HYBŠ S JARMILOU
A AUTOREM
JAN KRŮTA UŽ
MÁ DÁVNO VYDĚLÁNO, VYDAL 24 KNIHY A NAPSAL 1300
TEXTŮ K PÍSNÍM.
STUDENTI PRAŽSKÉ
KONZERVATOŘE
RÁDI A S RESPEKTEM
POSLOUCHAJÍ
JEHO PŘEDNÁŠKY
O TVŮRČÍM PSANÍ.
áclav nevypadá na to, že se od
konzervatoře živí jako hudebník
a dirigent, že půl století je s Orchestrem
Václava Hybše na výsluní populární hudby. Ve dne aranžování a zkoušky, večer
koncerty… Rozhodně víc aktivit než odpočinku. Začínali u něho hudebníci a zpěváci
slavných jmen. Mnohé z nich přežil.
Jarmila nevypadá na to, že je celá
desetiletí manželkou slavného a neukočírovatelného dirigenta, manažerkou orchestru, jehož členové ani zdaleka netuší,
kolik času a práce ji stojí jejich živobytí.
Nejsou to náhoda či štěstí, že mají stále
kde a komu hrát. A že pořadatelé mají
vyprodáno. Mistr zkrátka umí a jeho ansámbl není složen z KMČ (kdo má čas),
ale ze stálých, skvěle hrajících a sehraných hudebníků. Tomu odpovídá i rozsáhlý repertoár, složený ze všech hudebních žánrů. Zpívají s nimi mladí zpěváci
a zpěvačky, budoucí hvězdy, které se těm
V
50 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
minulým i současným vyrovnají zpěvem,
i když zatím ne jménem. Ostatně, každý
pořadatel potvrdí, že star za tři sta tisíc na
patnáct minut z plesu super akci neudělá.
Od počátku televizního vysílání už přece
jen uteklo pár desítek let a publikum neomdlévá blahem, když na pódiu stane
tvář z obrazovky.
Jarmila Hybšová je typická česká
manželka. Stále Václava kritizuje: „Pořád
dře a dře, pořád leží v notách, aranžuje,
vymýšlí, nedrží dietu, neodpočívá, neposlouchá, neuvědomuje si, že už má léta,
jednou to s ním praští!“ Mistr Václav zachovává stoický klid: „No jo, no jo! Hlavně už to skončete, mám práci.“ Manželce
a manažerce se neodporuje. A manželka
a manažerka dobře ví, že Václav by lenošení nepřežil.
Jako starý pan Vávra z moravského
Hluku. Když jsem se ho jako mladík kdysi
zeptal, proč ve své osmdesátce neodpo-
čívá, ale stará se o kulturu v obci, buduje
vlastními silami a z vlastních peněz místní
muzeum Slovácka, odpověděl mi: „Pamatuj si, chlapče, dědek když sedne, umře!“
Foto archiv CZECH TOP 100
Upřímně řečeno, myslím si, že se to
týká jen osobností, které hodně znají
a umějí, které žijí svojí prací, které ještě
dovedou a chtějí něco dát mladším generacím. Tak jako Václav Hybš celý život
tvořil, řídil, vychovával a chce ještě vychovat nové hudebníky a zpěváky.
O takové osobnosti ze všech oborů
lidské činnosti nám jde v projektu NÁRODNÍ FOND EXPERTŮ.
Z iniciativy CZECH TOP 100 už několik týdnů tým dobrovolníků vyhledává
osobnosti, které byly úspěšné ve svém
oboru, jsou respektovanými odborníky
a mohly by a chtějí pomoci a poradit
mladším, kteří se mnohdy potýkají s problémy těmi zkušenějšími dávno vyřešenými. V dostupné databázi se objeví
vědci, konstruktéři, architekti, spisovatelé, lékaři, stavitelé elektráren a přehrad,
ale také manažeři ekonomických subjektů a státní, regionální a místní správy… Zdaleka to nebudou jen lidé na
odpočinku, ale i mladší experti, kteří
z různých důvodů přestali pracovat
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ PRACOVNICE
ÚSTAVU JADERNÉHO VÝZKUMU EVA
TINKOVÁ. I KDYŽ SE
STARÁ O VNOUČATA,
KNIHU NÁROČNÉHO
STUDIA A CELOŽIVOTNÍ VYSOCE ODBORNÉ PRÁCE NECHCE
ZAVŘÍT.
a užívají si výsledků své úspěšné činnosti. Je škoda, aby jejich zkušenosti a znalosti zůstaly dál nevyužity.
POMOZTE NÁM JE NAJÍT!
Pošlete nám o nich zprávu. Stačí jméno, příjmení, odbornost, v níž dotyčný
vynikl, adresa, případně číslo telefonu
nebo mailová adresa. Sami mu napíšeme
nebo za ním zajedeme. Budete-li si přát,
neprozradíme, kdo ho doporučil. Také
nikoho nebudeme k aktivitám přemlouvat.
Naše adresa: [email protected]
ANTONÍN FISCHER
MIROSLAV
MARTINOVSKÝ,
HISTORICKY
DRUHÝ ČESKÝ
FOTOREPORTÉR,
KTERÝ ZÍSKAL CENU
WORLD PRESS
PHOTO, NENÁPADNĚ
UČÍ ČASOPISECKÉ
LAMAČE STRÁNEK
JAK PRACOVAT
S FOTOGRAFIÍ
HLEDÁME OSOBNOSTI, KTERÉ BYLY ÚSPĚŠNÉ VE SVÉM OBORU, JSOU RESPEKTOVANÝMI ODBORNÍKY A CHTĚJÍ POMOCI.
DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY PRO KOLEGY A OBCHODNÍ PARTNERY
Dárkový certifikát je originálním a nezapomenutelným dárkem, jak pro Vašeho business partnera,
tak kolegu či zaměstnance nebo šéfa ...
Ať už věnujete let dvouplošníkem, akrobatický let, tandemový seskok nebo klasickou
vyhlídku – obdarovaný bude nadšený a velmi vděčný.
LET DVOUPLOŠNÍKEM
AKROBATICKÉ LETY
LET STÍHAČKOU
TANDEMOVÉ SESKOKY
LET VRTULNÍKEM COBRA
LETY KLUZÁKEM
LETY BALÓNEM
LETECKÉ VÝLETY
tel.: +420 777 100 121
e-mail: [email protected]
www.zazitkovelety.cz
STYL / VÍNO
APEL(ACE) KVALITY
Znali to tady už staří Římané. Právě tudy vedla před dvěma
tisíciletími důležitá obchodní stezka. Procházela místy, kde se
dnes rozkládá vinice Šobes, řazená mezi deset nejkrásnějších
na evropském kontinentu.
utem sem nedojete. V Hnánicích zaparkujete a potom po svých sestoupíte do údolí Dyje, abyste od jejího kouzelného meandru zase strmě stoupali do svahu,
jenž dosahuje sklonu až 28 procent. Ta trocha námahy se vám ale určitě vyplatí. Loka-
A
lit, jako je tato, totiž mnoho nenajdete. A to
nejen kvůli exkluzivnímu rozhledu do okolí.
Vínu se tu dařilo odedávna. Putovalo
odsud na tabuli císařského dvora i do
předních vídeňských restaurací. Na věhlasu Šobesu trochu ubraly turbulence nejnovější historie. Leží totiž dvanáct kilometrů
od Znojma v bezprostřední blízkosti hranice s Rakouskem a tak se v komunistické éře
ocitl v zakázaném pásmu, kam měl běžný
smrtelník vstup přísně zapovězen. Jenže
všechno zlé bývá občas k něčemu dobré.
Striktní omezení volného pohybu zamezilo
devastaci přírody a po změně společenských poměrů se vinice ocitla na území
Národního parku Podyjí. „Pro nás to znamená, že tu musíme hospodařit skutečně
ekologicky,“ vysvětluje Ing. Pavel Vajčner,
ředitel společnosti Znovín Znojmo, které
Šobes již od roku 1995 patří. „Proto je tu
ŠOBES JE PRO
MILOVNÍKY VÍNA
POJMEM
ZNOJEMSKO SE
MŮŽE POCHLUBIT
MNOŽSTVÍM HISTORICKÝCH PAMÁTEK
ODVÁŽNÝM KROKEM, KE KTERÉMU SE PĚSTITELÉ
VINNÉ RÉVY NA ZNOJEMSKU PŘED NĚKOLIKA
LETY ODHODLALI, BYLO ZALOŽENÍ APELACE VOC.
52 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
v nejvyšší možné míře omezen provoz motorových vozidel a naprostá většina prací
se vykonává ručně. Není sem ostatně ani
zavedena elektřina, lednice v ochutnávkovém stánku jsou připojeny k plynovým
lahvím.“
Ano, na své si zde přijdou i vaše chuťové pohárky. K okoštování vám nabídnou
lahodný mok vyrobený z odrůd, jimž se
ve zdejším jedinečném klimatu a na půdě
s optimální kyselosti daří nejvíce – ryzlinku
rýnského i vlašského, rulandského šedého
nebo moravské speciality – pálavy. Když
budete mít štěstí, zahlédnete i vzácnou
ještěrku zelenou (Lacerta viridis), která se
dokonce dostala i na etikety některých
znovínských vín.
Ing. Vajčner je se Znovínem spojen již
od roku 1992, kdy podnik vznikl transformací z někdejších státních Moravských
vinařských závodů. Byl proto účastníkem
a v mnoha případech přímým iniciátorem
jeho nebývalého rozmachu, kdy se při
prakticky stejném objemu produkce tržby zvedly dvojnásobně. Ve Znojmě jako
jedni z prvních pochopili, že sice v jejich
sklepech mohou zrát sebelepší vína, přesto to bude k ničemu, když je nedokážou
výhodně prodat. Vsadili proto na velkorysý
marketing a pustili se i do činností, na něž
by možná pravověrný vinař ze staré školy
hleděl maličko spatra. Začali do zdejšího
kraje lákat turisty. Prvořadým magnetem se
pochopitelně stala viniční trať Šobes, ale
sama o sobě by nestačila. Dnes Znovín nabízí množství zážitkových tras určených pro
pěší, cyklisty nebo třeba vyznavače nordic
walkingu. Vůbec neplatí, že se bezpodmínečně musí všechno týkat jen pěstování vinné révy – podívat se můžete například i do
někdejšího pevnostního objektu v Šatově,
který byl postaven v roce 1938 na obranu
před hrozbou útoku ze strany nacistického
Německa a ještě dlouho po druhé světové
válce využíván československou armádou.
V Příměticích zase zřídili památník Prokopa
Diviše, mnicha z premonstrátského kláštera
v Louce u Znojma, jenž sestrojil bleskosvod
dříve, než jeho globálně uznávaný vynálezce Američan Benjamin Franklin. Originálním zážitkem je také projížďka elektrickým
vláčkem ulicemi Znojma, města, které bohužel mnohdy vnímáme jen jako tranzitní zastávku při cestách k našim jižním sousedům.
www.czechtop100.cz
Foto Marek Chvála
Ale vraťme se k vínu. Odvážným krokem, ke kterému se pěstitelé vinné révy na
Znojemsku před několika lety odhodlali,
bylo založení apelace VOC. K tomu je
potřeba uvést několik slov na vysvětlenou.
V zásadě existují ve světě dva způsoby
klasifikace vín. U nás je zaveden takzvaný
německý, který bere jako hlavní a v podstatě jediné kritérium cukernatost hroznů.
VOC (což je zkratka pro víno originální
certifikace) si naopak všímá i jejich původu.
Vykukové, kteří vesele importují do České
republiky utahanou surovinu odkudsi z východních končin, tak samozřejmě na zařazení do apelace nemají šanci. Navíc jsou
kladeny přísné požadavky i na výrobní
proces: hektarový výnos nesmí překročit
sedm tun, sběr může být prováděn toliko
ručně, je zakázáno ukládání vína do barikových sudů, uzávěr lahve smí být pouze
korkový… Limitován je rovněž výběr odrůd,
zařazených do VOC – ve znojemském regionu se této výsady dostalo sauvignonu,
ryzlinku rýnskému a veltlínskému zelenému
(případně jejich směsím, tedy tzv. cuvée).
Takto nastavený systém funguje po desetiletí v románských zemích včetně vinařské
velmoci Francie a určitě podává o konkrétním produktu objektivnější informace než
jen pouhé přívlastkové konstatování kabinet
nebo pozdní sběr. A jak do apelace zařazené víno poznáte? Podle pásku s číselným
kódem, připevněným k hrdlu lahve. Určitě
na něj nenarazíte v regálech běžných supermarketů, ale to ani není účelem. Apelační vína jsou primárně určena znalcům,
lidem, kteří dokáží ocenit jejich mimořádné
vlastnosti. O tom, že jich není málo, svědčí
mimořádný zájem, který vyvolala letošní
propagační akce VOC ve Znojmě.
REKONSTRUKCE
PŮVODNÍ PODOBY
BLESKOSVODU
PROKOPA DIVIŠE
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ZNOVÍN
ZNOJMO ING. PAVEL
VAJČNER NA VINIČNÍ
TRATI ŠOBES
PŘES VINAŘSKOU
STODOLU SE VSTUPUJE DO MORAVSKÉHO
SKLÍPKU V ŠATOVĚ
Tím jsme uvedli další část z bohatého portfolia aktivit společnosti Znovín.
V roce 2013 její pracovníci připravili pro
návštěvníky mnoho ochutnávek a exkurzí
do sklepů (včetně slavného Křížového
v Příměticích). Vyvrcholeními vinařského
kalendáře se pak staly participace na
tradičním zářijovém Znojemském historickém vinobraní a následný Burčákfest v někdejším Louckém klášteře. Tento bohužel
značně zdevastovaný areál firma postupně cílevědomě rekonstruuje. V současnosti
je v něm kromě jiného umístěna také její
reprezentační prodejna. Dalším „opěrným
bodem“ je Moravský sklípek v Šatově,
skýtající výbornou příležitost skloubit požitek z prvotřídního vína s regionální gastronomií. Navíc se v jeho bezprostřední
blízkosti nachází naučná stezka starých
odrůd vinné révy, na níž můžete na vlastní
oči spatřit, co se skrývalo pod svého času
věhlasnými pojmy veltlínské červenobílé,
prachtraube, kamenorůžák, muškát žlutý
či veltlínské modré.
Tuzemští výrobci vín to nemají jednoduché. Zahraniční konkurence na ně útočí ze
všech stran, a to převážně tou nejnebezpečnější zbraní – nízkou cenou. Sází na to, že
český spotřebitel není stále příliš poučený
a spokojí se s průměrem až podprůměrem,
hlavně když to příliš nezatíží jeho peněženku. Řešení jsou v zásadě tři – vzdát to (což
jsou bohudík stále jen velmi vzácné případy), přijmout tuto obchodní filozofii a rezignovat na ambici odvádět pořádnou práci,
nebo bojovat kvalitou a všestrannou péčí
o zákazníky. Z našeho vyprávění myslím dostatečně jasně vyplývá, jaké řešení Ing. Vajčner a stovka jeho spolupracovníků zvolili.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 53
Barumka je kouzelná rally
Mistrovství Evropy v rallye se pořádá od roku 1953, ale dlouhý seznam šampionů reprezentoval pouhých deset zemí. Letos k nim přibyla jedenáctá, protože titul získali poprvé Češi.
Seriál suverénně ovládla posádka Jan Kopecký – Pavel Dresler ve voze Škoda Fabia S2000.
Po skončení sezony jsme čerstvého šampiona Jana Kopeckého požádali o rozhovor.
NEJLÉPE SE MISTR
EVROPY CÍTÍ NA RYCHLOSTNÍCH ZKOUŠKÁCH
DOMÁCÍ BARUM RALLY
ZASLOUŽENÝ
DOUŠEK SEKTU PO
VÍTĚZSTVÍ NA SOUTĚŽI
V RUMUNSKU
CZECH TOP 100 Váš otec Josef se
stal v roce 1994 mistrem Evropy
v závodech do vrchu. Bylo pro vás
samozřejmostí, že zdědíte volant
závodního vozu?
Zpočátku to tak nevypadalo. Ve škole
jsem se věnoval atletice a slušně jsem
hrál softbal. Bylo mi asi jedenáct, když
jsem přišel za tátou, že bych chtěl jezdit
motokáry. Myslím, že není kam spěchat.
Dnes se možná začíná příliš brzy. Malí
kluci sice jedou rychle, ale často na nich
je vidět, že ani nevědí, proč to vlastně
dělají. Spíš jejich tátové chtějí, aby z nich
byli závodníci.
CZECH TOP 100 V okruhovém seriálu Škoda Octavia Cup jste v letech
2000 a 2001 několikrát vystoupil
na stupeň vítězů společně s otcem.
Proč jste nakonec proti jeho vůli
přestoupil do rallye?
Radost z toho neměl, ale nakonec jsme se
na tom dohodli. Na okruzích jsem neměl
kam postupovat, protože jsme nesehnali
potřebné peníze ke startům v zahraničí.
Rallye mě lákaly. Kroužení po okruzích mi
připadalo nudné proti mnohem delšímu
54 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
a pestřejšímu svezení na tratích rychlostních zkoušek. Okruhové auto jsme v naší
dílně v Kostelci nad Orlicí přestavěli na
rallyové a bylo rozhodnuto.
CZECH TOP 100 Už v roce 2002 jste
se při Německé rally poprvé představil v mistrovství světa. A o tři
roky později jste v Katalánské rally získal svůj první bod. Jak vzpomínáte na tehdejší souboje se světovou špičkou?
Děda mě naučil, že závodím pro radost,
tak proč bych se měl kvůli tomu nervovat.
To jsem si pořád opakoval. Nějaká nervozita tam asi byla, ta je na všech závodech,
ale že bych z toho nespal, to se mně nestalo. Ve Španělsku se v roce 2005 změnilo místo konání, soutěž byla pro všechny
nová a mazáci neměli takovou výhodu.
www.czechtop100.cz
SPORT
Byl to můj třetí start v mistrovství světa za
tovární tým Škoda, dařilo se mi a jezdil
jsem i čtvrté a páté časy. Bod znamenal
obrovskou euforii.
CZECH TOP 100 V minulých letech
jste v barvách týmu Škoda Motorsport startoval v prestižním seriálu
Intercontinental Rally Challenge.
Čtyřikrát za sebou jste v letech
2009 až 2012 obsadil druhé místo,
i když titul byl na dosah. Bylo to
velké zklamání?
Získal jsem obrovské množství cenných
zkušeností. V prvních dvou ročnících jsem
se o titul připravil vlastními chybami. V roce
2010 jsem byl hodně blízko, ale v Azorské
rally a doma při Barum rally jsem zbytečně
havaroval z prvního místa. Bylo to pro mě
značné zklamání. V dalších dvou letech
výsledky ovlivnilo zvláštní zvýhodnění posledních soutěží problematickými koeficienty. Radost jsem mohl mít alespoň z toho,
že v letech 2010 až 2012 jsem pomohl
z titulu značce Škoda.
CZECH TOP 100 Od roku 2013 se se-
Jsem profesionál, jezdec továrního týmu.
A jsem vděčný za každou rallye, na kterou
mě Škoda Motorsport nominuje. Nepopírám, že když se dařilo, vloudila se myšlenka na celkový úspěch. Cesta k němu vedla
přes dílčí vítězství. Jen třikrát za celou sezony jsem nevyhrál.
riál IRC sloučil s mistrovstvím Evropy. Z prvních deseti soutěží jste jel
osm, šest jste vyhrál a do posledních dvou už jste ani nemusel nastoupit. Stal jste se suverénním mistrem Evropy. Řekl jste si: úkol
splněn?
Ne, takhle to nebylo. Na začátku sezony
jsem ani nevěděl, zda absolvuji celý seriál.
Chtěl jsem jet každý závod na maximum.
Protože se dařilo, přibývaly další starty.
CZECH TOP 100 Jezdíte s vozem
Škoda Fabia S2000, který jste
předtím pomáhal vyvíjet. Je to
dnes opravdu nejlepší vůz ve své
kategorii?
Je. Dokazují to výsledky z Intercontinental Rally Challenge, z mistrovství Evropy
i z národních šampionátů. Pokud je auto
poctivě připravené, tak je spolehlivé a extrémně rychlé. Když k tomu připočteme
Ideální dárek
pro fanoušky
PAVEL DRESLER JE
V POŘADÍ ČTVRTÝM
NAVIGÁTOREM
V KOPECKÉHO KARIÉŘE
kvalitní posádku a špičkového jezdce, tak
se dá málokdy porazit. Tohle auto se jednoznačně povedlo.
CZECH TOP 100 Na co jste se bě-
NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ DOSÁHL JAN
KOPECKÝ JAKO TOVÁRNÍ JEZDEC ŠKODOVKY
hem sezony nejvíc těšil?
Jednoznačně na Barum rally. Atmosféra,
kterou tam lidé vytvářejí, to je něco kouzelného. Zase tam bylo kolem tratě dvě
stě tisíc lidí, takovou kulisu nikde jinde nenajdete. Barumkou lidé kolem Zlína žijí.
Každý vás tam zná, pokřikuje na vás, chce
něco podepsat, vyfotit se s vámi, rychlostní
zkoušky obklopují lidé s vlajkami. Fanoušci
na Barumce mě dokáží vyhecovat a motivovat ještě víc než jinde. Směju se tam od
začátku až do konce...
PETR DUFEK
rallye
Kompletní kariéra
Jana Kopeckého,
letošního mistra Evropy v rallye.
Foto Škoda Motorsport
Stovky krásných fotografií a kompletní
přehled dosažených výsledků.
Cena 390 Kč (včetně poštovného a balného)
Objednávky:
Sport-Press, Okrasná 116, 103 00 Praha 10
[email protected], tel. 267 712 647
www.zlatyvolant.cz
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 55
HLASUJTE A VYHRAJTE
AUTO
Hlasujte v pěti
kategoriích a vyhrajte na
www.autoroku.cz
NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA
TERÉNNÍ
A VELKOPROSTOROVÉ VOZY
Dacia Logan
Mercedes-Benz CLA
Peugeot 308
BMW X5
Citroën C4 Picasso
Dacia Dokker
Range Rover
Range Rover Sport
Subaru Forester
Suzuki SX4 S-Cross
Subaru BRZ
BMW i3
Hyundai i10
Nissan Note
BMW 3 GT
Infiniti Q50
Lexus IS
Maserati Ghibli
SPORTOVNÍ VOZY
MĚSTSKÉ VOZY
STŘEDNÍ A VYŠŠÍ
STŘEDNÍ TŘÍDA
Hlavní partner:
Speciální partneři:
Partneři zvláštních
kategorií:
Partneři
A DALŠÍ ATRAKTIVNÍ
CENY NA:
www.autoroku.cz
w
www.facebook.com/AutorokuvCR
Seat Leon
Škoda Octavia
Toyota Auris
Toyota Corolla
Ford Kuga
Ford Tourneo Connect
Chevrolet Trax
Kia Carens
Toyota RAV4
Jaguar F-Type
Opel Cascada
Porsche 918 Spyder
Opel ADAM
Peugeot 2008
Renault Captur
Bentley Flying Spur
Vyhlašovatelé
Ve spolupráci s
Maserati Quattroporte
Mazda6
Mercedes-Benz S
Organizací pověřen
Mediální partneři
Grand
Č A S O P I S Z DA R M A P R O Š I R O KO U M OTO R I S T I C KO U V E Ř E J N O S T
autotrendy_logo_A4.indd 1
14.5.12 15:46
Kde logika selhává
Podobně jako v jedné proslulé pohádce, také v automobilovém
světě občas vidíme jen to, co vidět chceme. V případě crossoveru Audi Q3 třeba ty krásné spojené čtyři kruhy na přídi...
ákazník této luxusní značky určitě
nechce od prodejce slyšet, že jím
vyhlédnutý krasavec je vlastně přepracovaný Volkswagen Tiguan vyráběný na linkách španělského Seatu. Ale bylo by také
nespravedlivé tvrdit, že Q3 nemá DNA
své značky, například celý vnitřek je odkazem na interiér většího Q5. A také cena
Z
je ryze prémiová. Možná i proto si luxusní
městský crossover od Audi koupilo během
letošního roku jen 337 zákazníků, zatímco
tiguana třiapůlkrát více. Statistiky bohužel
neprozrazují, zda za volanty Audi Q3
sedí více ženy než muži, či jaké pohonné
jednotky jsou nejžádanější.
My v tomto směru sázíme více na ženy
a tipujeme, že jedním z nejprodávanějších
motorů bude diesel 2,0 TDI o výkonu 103
kW. Právě ten jsme v Audi Q3 testovali.
K prvnímu tvrzení nás vede fakt, že Q3 je
spíše individualistické auto. Má sice pětidveřovou karoserii, nicméně dozadu se
pasažér vyšší 180 centimetrů „složí“ jen
velmi obtížně.
Třeba proti tiguanu má Audi Q3 celkově nižší kabinu a šikmou záď ve stylu spíše
menšího modelu A1. Vzadu sedící dlouhán tak vždy narazí hlavou o strop a chtě
nechtě se musí v sedadle sesunout. Pokud
ZA VOLANT
ELEGANTNÍHO CROSSOVERU BUDOU ASI
ČASTĚJI USEDAT ŽENY
JAK VELKOU ROLI PŘI
POSUZOVÁNÍ KVALIT
AUTA HRAJÍ ČTYŘI
SPOJENÉ KRUHY?
NEJVĚTŠÍ PŘEDNOST STANDARDNÍHO PODVOZKU
SPOČÍVÁ V JEHO UNIVERZÁLNOSTI, KDY VOZU
DODÁVÁ NA POTŘEBNÉ JISTOTĚ A STABILITĚ.
58 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
tak učiní, zase nemá kam dát kolena. Na
dlouhé cesty Q3 v plném obsazení tedy
není, i proto, že opěradla zadních sedadel
jsou celkově nižší, aby bylo vůbec dozadu
vidět. Spíše tipujeme, že vpředu bude jen
řidič-žena a vzadu nějaký ten potomek.
Diskutabilní je rovněž celková praktičnost modelu. Objem zavazadlového prostoru 460 litrů vypadá na první pohled
velice sympaticky, jde však o hodnotu měřenou netypicky po strop bez plata. S ním
pak odhadujeme hodnotu na nějakých
plus mínus 330 litrů. Navíc – v Q3 je nepohyblivý horní kryt zavazadelníku, který
se nezvedá spolu s pátými dveřmi. Prostě
jej musíte vytáhnout ručně jako polici ze
skříně. Nic prémiového...
Celkově má Q3 do klasického rodinného vozu dost daleko, jenže to by tu nesměl
být ještě jeden úhel pohledu – hlavní konkurent BMW X1 není uvnitř o nic větší, není
o nic levnější, z jeho interiéru dokonce ani
nesálá takový pocit kvality, přesto se skvěle
www.czechtop100.cz
WWW.AEZ-WHEELS.COM FOR PEOPLE WHO LOVE THEIR CARS
Foto Audi
STYL / AUTOMOBILY
prodává. V této specifické rychlokvašené
kategorii už zkrátka klasická logika selhává a nastupují značka, image a módní vlny.
Q3 se od tiguanu liší i v nastavení. Proti němu má tužší odpružení a v zatáčkách
se tak skoro vůbec nenaklání. Vzhledem
k pojetí vozu tyto vlastnosti spíše překvapí.
Vůbec nás potěšilo, jak je tohle auto obratné a v náročnějších rychlých pasážích
drží velmi dlouho stopu. Jízdu ve vyšší
rychlosti nabídne v celkově klidnějším,
hladším a sebejistějším podání, než u zmíněné konkurence.
Skutečně největší výhoda standardního
podvozku (za příplatek existují i tužší verze
S-line a verze s adaptivními tlumiči) spočívá v jeho univerzálnosti: vyššímu vozu
dodá na potřebné jistotě a stabilitě, ale nesportujícího řidiče neobtěžuje a zachovává vozu stále ještě důstojný jízdní komfort
třeba i na kočičích hlavách či panelových
dálnicích. Všechno ještě umocňuje pohon
všech kol, který není v případě Q3 stálý,
ale přiřaditelný. Ale poznáte to vůbec?
Vyzkoušeli jsme naftový dvoulitr o výkonu 130 kW v kombinaci s dvouspojkovým automatem S-tronic. Velmi suverénní
projev nejvýkonnějšího čtyřválcového TDICR jsme si pochvalovali a spojení s hladce
a rychle řadící převodovkou DSG bylo takřka bezchybné. Dynamika je totiž úctyhodná. Stovka za něco málo přes osm sekund
byla ještě nedávno výsadou šestiválcových třílitrů. Dokonce i spotřeba překvapila, jelikož bez hlídání si stylu jsme jezdili
průměrně za necelých 6,5 litru na 100 km
jízdy. S pomocí systému Audi Drive Select
si lze navíc ještě zostřit reakci na plynový
pedál a prožít jízdu více adrenalinově.
Pokud vám chybí srovnání se stejně vybaveným tiguanem, možná vám pak ani
nepřijde, že Audi po vás za tyto prožitky
bude chtít minimálně 894 800 korun. Pokud je to na vás moc, můžete couvnout ze
CESTOVÁNÍ NA ZADNÍCH SEDADLECH NA
DELŠÍ VZDÁLENOST
NEBUDE MOC PŘÍJEMNOU ZÁLEŽITOSTÍ
AUDI Q3 PŘEKVAPILO SVOJÍ OBRATNOSTÍ
NEW
AEZ CLIFF
7,0 x 16 | 7,0 x 17 | 8,0 x 17 | 8,0 x 18 | 8,0 x 19
8,5 x 19 | 9,5 x 19 | 9,0 x 20 | 10,0 x 21 | 11,5 x 21
svých požadavků. Pokud odmítnete automatickou převodovku, cena se sníží na
789 100 korun. Pokud to ještě stále není
vaše cenová představa, musíte se zříct pohonu všech kol a pak odjedete s dieselovou Q3 za 718 500 Kč. Levnější varianta
už ale není. Tedy pokud by vám nevadilo,
že na kapotě budete mít místo kruhů písmena V a W...
MARTIN VACEK
TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ: pětidveřové SUV
Rozměry (mm): 4385 x 1831 x 1590
Rozvor náprav (mm): 2603
Objem zavazadelníku (l): 460
Motor: dieselový čtyřválec 16V
Zdvihový objem (cm3): 1995
Největší výkon (kW): 103
Nejvyšší rychlost (km/h): 212
Zrychlení 0–100 km/h (s): 8,2
Průměrná spotřeba (l/100 km): 5,9
Základní cena (Kč): 718 500
Cena testovaného vozu (Kč): 894 800
NEW
AEZ CLIFF dark
7,0 x 16 | 7,0 x 17 | 8,0 x 17 | 8,0 x 18 | 8,0 x 19 | 8,5 x 19
| 9,5 x 19 | 9,0 x 20 | 10,0 x 21 | 11,5 x 21
VULKÁN
na ostrově shledání
Začnu trochu netradičně. Hádankou. Jeďte na dovolenou do Afriky, aniž byste opustili
Evropskou unii. Snadné? Asi ano, protože ostrov Réunion, zámořský departement Francie
v Indickém oceánu, je už dlouho oblíbeným místem českých turistů. Po jedenácti hodinách
letu nabízí mnohem víc, než jen bílé pláže podél tyrkysového moře.
strov Réunion je plný pozoruhod-
O ností. Pro mě však bylo tou největší
zjištění, že nikde jinde v naší hospodárné
unii nenajdete tak kvalitní silnice! Auta
byste sice mohli počítat na prstech, ale
asfalt je rovný a hlaďoučký jako… Vlastně ani nevím, protože takový jsem ještě
nikdy neviděl. Určitě ho oceníte, protože
na tomhle ostrově nevydržíte ležet u hotelového bazénu.
K seznámení s ostrovem jsme však
asfalt ani nepotřebovali. Zvolili jsme totiž
vyhlídkový let vrtulníkem a byl to úžasný zážitek. Pilot s námi kličkoval kaňony
a hustě porostlými údolími, zblízka nám
ukazoval bílé stužky vodopádů padající
z mohutných skalnatých stěn a políčka
kolem vysoko položených vesnic. Horský
masiv vulkanického původu skýtá velkolepou podívanou. Jako dominantní orientační bod se nad ostrovem tyčí nejvyšší hora
Piton des Neiges (3069 m) a nedaleko ní
zahlédnete nejaktivnější činnou sopku na
Zemi – Piton de la Fournaise (2631 m),
které místní neřeknou jinak než le Volcan.
Ve srovnání s bující částí ostrova vypadaly
lávou pokryté pláně kolem vulkánů jako
měsíční krajina. Z té výšky si člověk uvědomí, jak obrovské nebezpečí znamená
pro okolní obyvatele i přírodu rozlévající
se láva. Brrr. Rychle zpátky na zem.
Náš průvodce byl vulkány všeho druhu úplně fascinován. Jakmile se doslechl,
že někde klokotá další sopka a chystá se
do okolí vyprsknout žhavou slinu, jel by
za tou podívanou až na kraj světa. Říkali jsme mu Soptík. Okamžitě se projevil
jako špičkový průvodce po lávovém poli.
V jeho doprovodu jsme mohli pominout
přísný zákaz vstupu na křehkou skořápku, pod níž stále ještě doutnala a probublávala připomínka poslední erupce.
Láva ničila vše, co měla ve směru k mořské hladině v cestě. A ještě dnes se povrchu lávového proudu na mnoha místech
nemůžete dotknout, aniž byste riskovali
60 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
KVĚTINY MÍSTNÍ
OBYVATELÉ MILUJÍ
TYPICKÁ
UKÁZKA KREOLSKÉ
ARCHITEKTURY
popálení. Poslední zaznamenaná erupce
pochází z roku 2006 a od 17. století je
zdokumentováno přes 150 výbuchů, produkujících proudy bazaltové lávy.
Na Réunionu samozřejmě najdete
i kokosové palmy, pláže podél tyrkysově modrých lagun a bílé korálové útesy.
Na rozdíl od dalších ostrovů v Indickém
oceánu však Réunion nabízí mimořádné
www.czechtop100.cz
STYL / DOVOLENÁ
ležící východně od obřího ostrova Madagaskar. Současnost ostrova je ve znamení bouřlivého rozvoje turistického ruchu.
Réunion je ideální volbou pro všechny,
kdo se během dovolené nepřeměňují
v plážové povaleče, ale naopak mají zájem o poznání všeho nového. Pláže zde
nejsou tak krásné jako na Seychelských
ostrovech a hotely tak luxusní jako na ostrově Mauritius, ale na druhé straně zde
najdete to, co známější sousedé nemají,
pitoreskní kreolskou architekturu, divokou
a nádhernou přírodu a hlavně mimořádně pohostinné obyvatelstvo, pro které
nejste jen zdrojem příjmů. Obyvatelé jsou
převážně francouzského, portugalského
a indického původu. Žijí zde Číňané,
Afričané, ale také potomci otroků nebo
obchodníků. Nejslavnějším rodákem je
podmínky zejména pro aktivní dovolenou. Můžete si naplánovat výpravy ke korálovým útesům, báječné potápění mezi
barevné tropické ryby, mořský rybolov.
Nebo paragliding s vyhlídkou na úžasnou scenérii, výlety na horských kolech,
případně i golf.
Na ostrově si můžete užívat věčného
léta. Množství srážek odpovídá nadmoř-
Réunion fascinuje přírodovědce, profesionály i amatéry. Na malé ploše zde
mohou obdivovat unikátní flóru, kterou
ovlivňuje zejména vysoké pásmo lesa.
Můžete se seznámit s několika druhy palem, divokých orchidejí a sami poznáte,
že místní obyvatelé květiny milují, protože
okolí všech domů i městské parky jsou zaplaveny koberci barevných květů.
RÉUNION JE
ZÁMOŘSKÝM DEPARTEMENTEM FRANCIE
NE ÚPLNĚ
BEZPEČNÝ VÝLET
SE SOPTÍKEM NA
LÁVOVÉ POLE
Foto Petr Dufek
NA OSTROVĚ SI MŮŽETE NAPLÁNOVAT VÝPRAVY KE
KORÁLOVÝM ÚTESŮM, BÁJEČNÉ POTÁPĚNÍ MEZI BAREVNÝMI TROPICKÝMI RYBAMI NEBO MOŘSKÝ RYBOLOV.
ské výšce a poloze, západní pobřeží má
méně deštivých dnů než východní. Průměrná teplota dosahuje 20 až 28 °C,
rok je rozdělen prakticky jen na dvě období. Suchá a studenější sezona trvá od
května do října. Od listopadu do dubna
pak nastává nejteplejší období s větším
množstvím srážek, skutečně deštivé počasí však panuje pouze od poloviny ledna
do poloviny února.
Réunion tvoří společně s Mauriciem
a Rodriguesem souostroví Maskarény,
ÚCHVATNÝ POHLED
Z KABINY VRTULNÍKU
Roland Garros. Nedejte se mýlit, nebyl
to tenista, byť jsou po něm pojmenovány
kurty, ale francouzský letec a stíhací pilot v první světové válce.
Réunion znamená francouzsky shledání. A vy budete na shledání s tímto
úchvatným ostrovem navždy vzpomínat.
PETR DUFEK
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 61
MOZAIKA
České přístroje v kosmu
Z ruského kosmodromu Pleseck v pátek 22. listopadu úspěšně odstartovala nová mise Evropské kosmické agentury ESA – Swarm.
Jejím cílem je nahlédnout pod roušku tajemství jednomu z nejzajímavějších fenoménů naší planety: magnetickému poli.
kým ústavem (VZLÚ), které vyvinuly a vyrobily
speciální zařízení na velmi přesné měření změn
rychlosti družic, tzv. mikroakcelerometry. Jejich
účast na tomto projektu umožnilo členství České republiky v Evropské kosmické agentuře
ESA. Členem jejího oficiálního týmu, který start
Swarmu sledoval přímo na kosmodromu, byl
ostatně i vládní zmocněnec Karel Dobeš, jenž
je zároveň vedoucím naší delegace v ESA.
o úspěšném dosažení nízké oběžné
dráhy ve střední výšce přibližně 400
kilometrů budou družice Swarm po čtyři roky
měřit sílu a směr magnetických a elektrických
polí v okolí Země. Získané údaje by měly pomoci vytvořit zcela nový pohled na přírodní
procesy: od těch, které se odehrávají hluboko
pod povrchem Země, jako je studium „zemského dynama“, generujícího jeho magnetické pole, přes elektrické proudy v ionosféře,
až po faktory, které tvoří kosmické počasí
a jež jsou způsobeny sluneční aktivitou.
Svůj podíl na Swarmu mají také české
firmy, vedené Výzkumným a zkušebním letec-
P
NEZNÁMÝ KOKOSCHKA
Až do 5. ledna 2014 je možné v Konírně Paláce
Kinských v Praze shlédnout výstavu grafických prací
Oskara Kokoschky ze sbírek Národní galerie.
eden z nejvýznamnějších malířů
dvacátého století se po vynuceném
odchodu z rodného Rakouska ve třicátých
letech minulého století na čtyři roky usadil
v tehdejším Československu. V Praze se
také seznámil se svojí pozdější manželkou
Oldou Palkovskou. Ta ve své závěti odkázala značnou část grafické tvorby svého
manžela Národní galerii. Díky dalším darům a nákupům se postupně podařilo vy-
J
KOČKA (1969)
MANHATTAN I
(Z CYKLU
MANHATTAN, 1966)
62 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
tvořit kolekci, čítající více než 160 položek,
která je v takto ucelené podobě veřejnosti
prezentována vůbec poprvé.
Výstava představuje komorní, přesto reprezentativní průřez touto částí Kokoschkova stále živého uměleckého odkazu, od
počátečních ilustrací textů Karla Krause,
poválečných zážitků z cest, až k pozdnímu
dílu, serigrafiím doprovázejícím jeho dramatickou hru Comenius. Odkaz Jana Amose
Komenského, Orbis Pictus - Svět v obrazech,
inspiroval mistra od dětství a dokládá mimo
jiné jeho úzký vztah k Čechám.
Ekologicky
bezpečné elektrárny
minulých dnech zveřejnila společnost ČEZ výsledky ekologického
auditu, který na jaderných elektrárnách
Temelín a Dukovany provedla společnost
Det Norske Veritas. Podle nich obě zařízení splňují požadavky mezinárodní normy na ochranu životního prostředí.
Temelín i Dukovany hodnotí auditoři pravidelně každý rok. Pokaždé
se podrobně zaměřují na určité téma.
V Dukovanech se tentokrát soustředili
na havarijní připravenost ve vztahu
k environmentu. Nahlíželi do dokumentace, pokládali otázky zaměstnancům
a navštívili různé části elektrárny. Na
retenčních nádržích mimo vlastní areál
kontrolovali například systém záchytu
a likvidace škodlivých látek v případě,
že by se dostaly do kanalizace. „Provozování jaderných zařízení v České republice je postaveno na nejvyšších standardech, které jsou v mnoha případech
vzorem pro ostatní průmyslová odvětví,“
uvedl v této souvislosti Vlastimil Pejčoch
z auditorské firmy Det Norske Veritas.
V
www.czechtop100.cz
Byznys pomáhá městům
utomobilka Škoda Auto získala zvláštní cenu v anketě Město
pro byznys, zkoumající ekonomickou atraktivitu tuzemských sídelních celků. V konkurenci 205 obcí a 22 městských částí se prosadily
Kvasiny a Vrchlabí.
V kvasinském závodě zaměstnává Škoda Auto více než 4500
lidí nejrůznějších profesí a je z tohoto hlediska jednou z nejdůležitějších firem v regionu. I z důvodu neustále rostoucí potřeby prakticky orientovaných odborníků podporuje technickou výchovu na
zdejších základních školách. Současně přispěla na rekonstrukci dopravního hřiště, budování cyklostezek a bezbariérových přechodů
nebo výsadbu nových stromů.
Ve Vrchlabí, kde uvedla do provozu nejmodernější továrnu na
převodovky na světě, se společnost finančně podílela na vzniku
silničního obchvatu města a výstavbě bytů či rekreačních objektů.
Z dalších uskutečněných projektů je třeba připomenout účast na
renovaci školských zařízení, pořízení moderního vybavení pro hasičskou jednotku, ale i partnerství s místním hokejovým týmem.
A
ZVLÁŠTNÍ CENU
MĚSTO PRO BYZNYS
PŘEVZALI PAVEL
RICHTER (VLEVO),
VEDOUCÍ VÝROBY
VOZŮ V ZÁVODĚ
KVASINY, A IVAN
SLIMÁK, PHD.,
VEDOUCÍ VÝROBY
PŘEVODOVEK V ZÁVODĚ VRCHLABÍ
PŘESTAVĚNÁ
STAVEBNÍ FAKULTA
Firma Skanska ukončila náročnou rekonstrukci čtrnáctipodlažní budovy Fakulty stavební a Fakulty
informačních technologií ČVUT v Praze. K užívání
ji slavnostně předala v polovině listopadu 2013.
akázka zahrnovala výměnu obvodového pláště i skladby střechy,
stejně jako instalaci silno- a slaboproudů,
nových serveroven včetně dodávky aktivních prvků, klimatizace a vzduchotechniky
či rozvodů ústředního topení.
Nedílnou součástí bylo i doplnění
dalších prvků požární bezpečnosti a jejich důkladné prověření v součinnosti se
stávajícími systémy a praktickou činností
ostrahy objektu. Práce probíhaly za plného provozu a pod bedlivým dohledem
pedagogů, vychovávajících další generace stavbařů.
Více než dvě třetiny objemu stavební
činnosti realizovala vlastní střediska společnosti Skanska.
Z
Budvar je Pivovarem roku
sou oblasti lidské činnosti, které ovládá
(nebo si to alespoň myslí) téměř každý
Čech. Zcela určitě k nim patří také konzumace
zlata naší země, tedy piva.
Ti, kteří pěnivému moku opravdu rozumějí
a jsou členy Sdružení přátel piva, vyhlašují pravidelně na základě dvojkolového hlasování v celkem deseti kategoriích nejlepší výrobce a produkty. Nejprestižnější je bezesporu klání o titul Pivovar
roku. Letos připadl Budějovickému Budvaru z Českých Budějovic.
Druhý skončil Herold z Březnice a třetí příčka patřila Měšťanskému
pivovaru v Poličce. Nejchutnější dvanáctku vaří ve Svijanech (Svijanský rytíř), desítku pak v Úněticích. A kdo vyhrál ostatní kategorie? Jedenáctka roku: Otakar (Měšťanský pivovar v Poličce), Speciál roku:
Primátor Exkluziv (Pivovar Náchod), Polotmavé pivo roku: Primátor
(Pivovar Náchod), Tmavé pivo roku: Bernard (Rodinný pivovar Bernard), Pšeničné pivo roku: Primátor Weizenbier (Pivovar Náchod),
Svrchně kvašené pivo roku: IPA Raptor (Piwar Matuška Broumy)
a konečně Minipivovar roku: Pivovar Hostivar z Prahy.
Foto Národní galerie, Ministerstvo dopravy ČR, CEPA, Škoda Auto, ČEZ, Skanska a archiv
J
Nebe pro všechny
pražském Kongresovém centru se
na sklonku listopadu uskutečnila
mezinárodní konference CEPA EXPO 2013.
Třídenního maratonu prezentací, workshopů a plenárních jednání se zúčastnilo více
než 150 zástupců předních subjektů ze sféry leteckého průmyslu a soukromé letecké
dopravy.
V panelových diskusích zasedli například čelní představitelé pražského či bratislavského letiště, tuzemských i globálních
aerolinií, ale rovněž reprezentanti největších
světových výrobců letadel, jakými jsou Cessna, Embraer, Gulfstream či Bombardier.
Samotná konference pak měla doslova
průlomový charakter, protože si na ní vůbec
V
poprvé vyměňovali názory soukromí přepravci s operátory komerčních letů a aerolinkami. Dosud se tyto dva světy navzájem
vnímaly jako konkurence, tentokrát se ale hovořilo především o možnostech spolupráce.
„CEPA je první akcí svého druhu, která
sdružila partnery z obou oborů – soukromé
i komerční přepravy. Nikoli konkurenční boj,
ale hledání společných synergií, z nichž budou profitovat především klienti, se ukazuje
být cestou do budoucna. Prokázalo se, že je
toho opravdu mnoho, co si mohou obě odvětví navzájem nabídnout a v čem si mohou
pomoci,“ konstatoval Philippe Liénard, úřadující předseda Asociace pro rozvoj soukromé letecké dopravy ve střední Evropě CEPA.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014 | 63
O KOM JSME PSALI
Magazín o úspěšných pro úspěšné
za poslední rok představil
JUDr. Olga Letáčková
vrchní ředitelka,
Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR
Tomáš Töpfer
ředitel, Divadlo
na Vinohradech
JUDr. Václav Růžička
majitel Hotel Zámku
Berchtold
RNDr. Miloš Kužvart
manažer řízení projektů,
TZÚS, s. p.
Petr Ambrož
předseda představenstva,
Construct Czech a.s.
na obálce
BARBORA
ŠPOTÁKOVÁ
olympijská vítězka
v hodu
oštěpem
dále
Ing. Jan Veleba
prezident Agrární
komory České republiky
Petr Pečenka
ředitel,
Škoda Auto
Česká republika
Ing. Radek Steinhaizl
generální ředitel, GMF
Aquapark Prague
na obálce
Gabriela Demeterová
houslová virtuoska
generální ředitel,
LeasePlan Česká
republika, s.r.o.
Ing. Libor Kahoun
jednatel,
Agro Stošíkovice, s.r.o.
Ricard Cai
fotograf
Prof. MUDr. Valja
Stýblová, DrSc.
spisovatelka
ING. JAROMÍR
HÁJEK
dále
Mojmír Hampl
viceguvernér,
Česká národní banka
Martina Fuksová
manažerka obchodní sítě
a telesales,
Seznam.cz, a.s.
RADIM
PASSER
předseda
představenstva,
Passerinvest Group
dále
Ing. Miloš Zeman
prezident České republiky
Ing. Bohdan Wojnar
člen představenstva,
Škoda Auto a.s.
Patrice Le Guyader
výkonný viceprezident,
Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech, s.r.o.
Ing. Radek Dohnal
generální ředitel,
Top Hotels Group a.s.
Josef Hůla
člen představenstva,
Sunkins a.s.
Karel Ksandr
generální ředitel,
Národní technické muzeum
Prof. RNDr. Pavel
Prošek, CSc.
klimatolog
Ing. Jaromír Kubů
kastelán hradu Karlštejn
64 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2013/2014
Tamara Kotvalová
jednatelka,
Carollinum s.r.o.
Mgr. Ivan Konečný
ředitel pro rozvoj
a strategii, Impromat CZ,
spol. s r.o.
Zbyněk Kusý
generální manažer, SK
Slavia Praha – fotbal, a.s.
Jaroslav Sapík
šéfkuchař
Václav Horák
generální ředitel,
Cetelem ČR, a.s.
na obálce
Miloš Holakovský
obchodní ředitel, TOS
Varnsdorf a.s.
Ondřej Havelka
zpěvák, režisér
a tanečník
Ing. Jaroslav Besperát
předseda představenstva
a generální ředitel,
Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s.
Ing. Tomáš Březina
předseda představenstva,
Best, a.s.
Karolína Topolová
generální ředitelka
AAA Auto
Mirka Knapková
olympijská vítězka ve
veslování
na obálce
ZDENĚK
REIBL
Kamila Moučková
bývalá televizní
hlasatelka
generální
ředitel,
Respect, a.s.
Alessandro
Alagio
majitel zámku
Ořechov
dále
Jan Mühlfeit
ředitel pro Evropu,
Microsoft Corporation
Jiří Ludvík
ředitel,
Znojemský hudební
festival
Robert Špott
jednatel a výkonný
ředitel,Syner, s.r.o.
Ing. Walter Müller
předseda,
Svaz českých
filatelistů
Prof. RNDr. Blanka
Říhová, DrSc.
imunoložka
Zdeněk Halík
majitel pálenice
TVŮRCE A INFORMÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 od
roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních
měřítek a ve spolupráci s předními
odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem
ČR, 100 obdivovaných firem ČR,
Nejlepších výročních zpráv, Nejlepších firemních časopisů… Tyto
mediálně sledované žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou
pomůckou pro případné investory
či domácí i zahraniční zájemce o informace z vývoje české ekonomiky
a jednotlivých společností v celku
i v detailech.
ORGANIZÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 organizuje v České republice i v zahraničí odborné konference, semináře
a summity na aktuální téma za účasti
nejvýznamnějších osobností z oboru.
Připravuje prezentace firem, oborů,
regionů a České republiky vůbec
v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích.
ZPROSTŘEDKOVATEL
Sdružení CZECH TOP 100 zprostředkovává kontakty k obchodní
spolupráci s domácími i zahraničními subjekty. Prostřednictvím časopisu
CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před rozhodujícími osobnostmi
ekonomiky i politiky,
INICIÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 iniciuje a spoluorganizuje neformální
společenská setkání významných
osobností ekonomického i veřejného života při odborných, společenských, kulturních a sportovních
příležitostech v Praze i v krajích.
Výsledkem těchto setkání jsou nová
osobní i obchodně zajímavá přátelství i bezprostředně získané důležité a aktuální informace.
www.czechtop100.cz
nová galerie bydlení
Nové centrum interiérového designu a umění, ve kterém naleznete
prodejny nábytku a osvětlení, prodejny s koberci a podlahovými krytinami,
obklady a dlažbou, kuchyňské studio, prodejnu audiovizuální techniky
a floristický ateliér. Dále Galerii Pavilon sloužící k výstavám uměleckých děl
a volně otevřenou kavárnu Café Pavilon, která Vám zpříjemní hezké chvíle
strávené v tomto paláci designu a umění.
Vinohradská 1200/50, 120 00 Praha 2 T/ +420–286 017 701–3
E/ [email protected] www.pavilon.cz
Download

časopis - Czech Top 100