MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, Česká republika
14. 4. 2014
Vážení obchodní partneři,
dovolte, abychom Vás informovali o novém Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011, o poskytování
informací spotřebitelům (dále jen Nařízení), které vstoupí v platnost v prosinci tohoto roku. Toto nařízení mění
současné požadavky na značení potravin. Potraviny vyrobené po datu 13. 12. 2014 musí být označeny podle výše
zmíněného Nařízení. Zároveň Nařízení upravuje i podmínky pro prodej potravin na dálku („on-line“ prodej, služba
MAKRO Distribuce), který je jedním z klíčových prodejních kanálů společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
V souvislosti se všemi povinnostmi, které ukládá toto Nařízení prodejcům potravin, bychom Vás, naše obchodní
partnery, rádi požádali o spolupráci v následujících oblastech:
1. O změnu značení Vámi dodávaných výrobků tak, aby etikety byly v souladu s Nařízením
2. O vyplnění příslušných produktových dat ke všem u nás prodávaným potravinářským výrobkům
Změnu značení Vámi dodávaných výrobků laskavě proveďte tak, aby etikety byly v souladu s Nařízením, a to
nejpozději do 30. 9. 2014. Po tomto datu mohou být výrobky bez označení podle Nařízení již odmítnuty.
V případě, že potřebujete odbornou pomoc nebo konzultaci při přípravě nových etiket na Vámi dodávané
výrobky, připravila pro Vás, naše obchodní partnery, společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. ve spolupráci
se společností EUROFINS CZ s.r.o. službu kontroly správného značení podle lokální i evropské legislativy.
Tuto službu si můžete objednat na e-mailové adrese: [email protected]fins.cz, která je určena výhradně pro obchodní
partnery MAKRO.
Abychom mohli i nadále Vámi dodávané výrobky nabízet našim zákazníkům vzdáleným přístupem (on-line,
telefonicky, e-mailem), žádáme Vás o vyplnění příslušných produktových dat ke všem u nás prodávaným
potravinářským výrobkům a rovněž o jejich budoucí aktualizaci, dojde-li ke změnám.
Vzhledem k faktu, že se jedná o velký objem dat, je pro přenos připraven sofistikovaný nástroj ORION s přístupem
přes webové rozhraní, do kterého můžete data:
• Zadávat manuálně – v systému jsou nadefinována pole, která je třeba vyplnit
• Importovat z XLS souboru – vzorový formulář XLS přenosný do Orionu zasíláme v příloze (například pro
dodavatele spolupracující se společností Brandbank)
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Jeremiášova 1249/7
155 00 Praha 5
Česká republika
Tel.: +420 220 389 112
Fax: +420 251 111 151-3
Jednatelé společnosti:
Axel Hluchy, Simon Zuckschwerdt,
Guillaume Chêne, Jan Žák, Josef Fidler
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 83051
Citibank Europe plc, organizační složka
č.ú.: 2048930118/2600
IČ: 26450691, DIČ: CZ26450691
Člen skupiny
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, Česká republika
Klíčový identifikátor jak pro vyhledávání artiklů v Orionu, tak pro přenos XLS souboru do Orionu je globální
číslo obchodní položky GTIN, které je uvedeno u artiklu v prodejním systému MAKRO. V případě, že pod tímto
číslem artikl v Orionu nenaleznete nebo se kvůli nepřítomnosti tohoto čísla XLS formulář nepřenese, prosím
ověřte aktuálnost GTIN s nákupním oddělením MAKRO. Přihlašovací údaje do systému ORION obdržíte
ve speciálním e-mailu.
Pro výrobky pod vlastní značkou prosíme i nadále používejte portál Q-Link. Tyto výrobky není třeba zadávat
do systému ORION.
Pokud jste změnili design etiket Vámi prodávaných výrobků, žádáme Vás o zaslání aktuální fotografie výrobku
(tj. s novou etiketou podle Nařízení) v tiskové kvalitě na CD, abychom zákazníkům nabízeli aktuální vyobrazení
výrobků ve všech našich on-line prodejních kanálech. CD prosím zasílejte na adresu:
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
oddělení: e-commerce
Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5
s označením:
• Název Vaší společnosti
• Věc: produktová fota podle EU č. 1169/2011
Lhůta pro vyplnění produktových dat a zaslání aktuálních fotografií výrobků je do 30. 6. 2014. Velmi oceníme,
pokud data obdržíme ještě před tímto termínem. Vámi zadané informace budou zveřejněny u výrobků ve všech
on-line prodejních kanálech.
V případě dotazů ohledně implementace požadavků Nařízení pro Vás společnost MAKRO/METRO připravila
kontaktní e-mailovou adresu: [email protected], na které Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a jsme přesvědčeni, že včasné a správné zadání produktových dat je
naším společným zájmem. Věříme, že zkvalitňováním služeb zákazníkům se nám daří upevňovat dosavadní
partnerské vztahy.
Jan Žák
Ředitel nákupního oddělení
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Jeremiášova 1249/7
155 00 Praha 5
Česká republika
Tel.: +420 220 389 112
Fax: +420 251 111 151-3
Jednatelé společnosti:
Axel Hluchy, Simon Zuckschwerdt,
Guillaume Chêne, Jan Žák, Josef Fidler
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 83051
Citibank Europe plc, organizační složka
č.ú.: 2048930118/2600
IČ: 26450691, DIČ: CZ26450691
Člen skupiny
Download

Makro - Brandbank