Cestovní pojištění – pojistka
Travel insurance
Pojistník:
Policyholder:
Adresa pojistníka:
Address:
Pojistná smlouva č.:
Policy no.:
DEZKA Děčín s.r.o.
RČ/IČ:
ID:
698028645
Allianz cestovní pojištění
27311066
Travel Insurance
Prokopa Holého 808/8, Děčín, 405 02
Nepřetržitá asistenční služba
Pojištěný:
Datum narození:
Name of Insured:
Date of birth:
Assistance service 24/7
Platnost od:
do:
Validity from:
To:
Pojistitel:
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČ: 47 11 59 71
Rozsah pojištění:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
✔ Insurance
of medical expenses abroad
Připojištění rizikových sportů
Sports activities insurance
✔ Pojištění stornovacích poplatků
Cancellation fees insurance
+ 420 241 170 000
S vámi od A do Z
Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění.
Úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu a doplňkové asistenční služby
✔ Accident insurance, luggage insurance and damage liability insurance
Pojistná událost: viz ZPP
Sjednatelské číslo zprostředkovatele:
Cestovní pojištění – pojistka
Travel insurance
Pojistník:
Policyholder:
Adresa pojistníka:
Address:
Pojistná smlouva č.:
Policy no.:
DEZKA Děčín s.r.o.
RČ/IČ:
ID:
698028645
Allianz cestovní pojištění
27311066
Travel Insurance
Prokopa Holého 808/8, Děčín, 405 02
Nepřetržitá asistenční služba
Pojištěný:
Datum narození:
Name of Insured:
Date of birth:
Assistance service 24/7
Platnost od:
do:
Validity from:
To:
Pojistitel:
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČ: 47 11 59 71
Rozsah pojištění:
✔ Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Insurance of medical expenses abroad
Připojištění rizikových sportů
Sports activities insurance
✔ Pojištění stornovacích poplatků
Cancellation fees insurance
+ 420 241 170 000
S vámi od A do Z
Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění.
Úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu a doplňkové asistenční služby
✔ Accident
insurance, luggage insurance and damage liability insurance
Pojistná událost: viz ZPP
Sjednatelské číslo zprostředkovatele:
Cestovní pojištění – pojistka
Travel insurance
Pojistník:
Policyholder:
Adresa pojistníka:
Address:
Pojistná smlouva č.:
Policy no.:
DEZKA Děčín s.r.o.
RČ/IČ:
ID:
698028645
Allianz cestovní pojištění
27311066
Travel Insurance
Prokopa Holého 808/8, Děčín, 405 02
Nepřetržitá asistenční služba
Pojištěný:
Datum narození:
Name of Insured:
Date of birth:
Assistance service 24/7
Platnost od:
do:
Validity from:
To:
Pojistitel:
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČ: 47 11 59 71
Rozsah pojištění:
✔ Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Insurance of medical expenses abroad
Připojištění rizikových sportů
Sports activities insurance
✔ Pojištění stornovacích poplatků
Cancellation fees insurance
+ 420 241 170 000
S vámi od A do Z
Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění.
Úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu a doplňkové asistenční služby
✔ Accident insurance, luggage insurance and damage liability insurance
Pojistná událost: viz ZPP
Sjednatelské číslo zprostředkovatele:
Cestovní pojištění – pojistka
Travel insurance
Pojistník:
Policyholder:
Adresa pojistníka:
Address:
Pojistná smlouva č.:
Policy no.:
DEZKA Děčín s.r.o.
RČ/IČ:
ID:
698028645
Allianz cestovní pojištění
27311066
Travel Insurance
Prokopa Holého 808/8, Děčín, 405 02
Nepřetržitá asistenční služba
Pojištěný:
Datum narození:
Name of Insured:
Date of birth:
Assistance service 24/7
Platnost od:
do:
Validity from:
To:
Pojistitel:
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČ: 47 11 59 71
Rozsah pojištění:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
✔ Insurance
of medical expenses abroad
Připojištění rizikových sportů
Sports activities insurance
✔ Pojištění stornovacích poplatků
Cancellation fees insurance
+ 420 241 170 000
S vámi od A do Z
Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění.
Úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu a doplňkové asistenční služby
✔ Accident insurance, luggage insurance and damage liability insurance
Pojistná událost: viz ZPP
Sjednatelské číslo zprostředkovatele:
Cestovní pojištění – pojistka
Travel insurance
Pojistník:
Policyholder:
Adresa pojistníka:
Address:
Pojistná smlouva č.:
Policy no.:
DEZKA Děčín s.r.o.
RČ/IČ:
ID:
698028645
Allianz cestovní pojištění
27311066
Travel Insurance
Prokopa Holého 808/8, Děčín, 405 02
Nepřetržitá asistenční služba
Pojištěný:
Datum narození:
Name of Insured:
Date of birth:
Assistance service 24/7
Platnost od:
do:
Validity from:
To:
Pojistitel:
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČ: 47 11 59 71
Rozsah pojištění:
✔ Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Insurance of medical expenses abroad
Připojištění rizikových sportů
Sports activities insurance
✔ Pojištění stornovacích poplatků
Cancellation fees insurance
Úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu a doplňkové asistenční služby
✔ Accident
insurance, luggage insurance and damage liability insurance
Pojistná událost: viz ZPP
Sjednatelské číslo zprostředkovatele:
+ 420 241 170 000
Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění.
S vámi od A do Z
Download

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Allianz