Rituály za všechny prachy
www.cilichili.cz
www.facebook.com/cilichili
Rituály
za všechny
prachy
www.cilichili.cz
12 2011
12/ 2011
Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení
SIMPLY CLEVER
Nová ŠKODA Citigo
Život v pohybu
Nová ŠKODA Citigo je ideálním partnerem pro zvládání každodenních povinností i praktickým spoleníkem na cesty do m•sta i z n•j.
V každém okamžiku budete pºekvapeni, kolik nabízí prostoru, pohodlí a jak snadno s ním kdekoliv zaparkujete. A o Vaše bezpeí se
postarají technologie známé dosud z vozË vyšších tºíd. Napºíklad boní airbagy s ochranou hlavy nebo systém City Safe Drive, který
Vás upozorní na blížící se pºekážku. Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u autorizovaných prodejcË ŠKODA.
Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Citigo: 4,5/4,7 l/100 km, 105/108 g/km
Citygo_CiliChili_190x245.indd 1
16.11.11 16:42
Rozjezd
fakebook
Foto: Proŏmedia
Co BŢh dá
Zbigniew „Zibi“ Czendlik
Narozen: do života vdĚþného. Pracuje jako: faráŐ v LanškrounĚ a mediální
knĚz v Blesku. Studoval: Pochlebování Lucii Bílé na Nízké škole ve Wroclavi.
Zájmy: Zbigniew Czendlik, další slavní lidé, slavná zvíŐata, slavné rostliny,
slavné kamení, ostatní lidé. ÚspĚchy: KŐty dĚtí Gábiny Partyšové, Mirka
Topolánka, Stanislava Grosse, þestné obþanství Valašského království Bolka
Polívky, proslov pŐi zakládání Ordo Lumen Tee-pee, úþast na Miss ýR.
Lidé, které nejspíš znáte:
Lucifer, vládce temnot
Sdílet:
PokŐtít
Vyzpovídat
Pomazat
PohŐbít
Reklama
Napiš jméno
Otec Zibi:
Prožil jsem krásné, prosvĚtlující odpoledne s Danem HŢlkou
a jeho hŢlkou. Myslím, že golf nám dal BŢh právĚ proto, abych
dnes mohl uslyšet jeho procítĚné „Odpal!“
OBLÍBENÉ
0
Mešní víno
Mešní cigára
ZnetvoŐ reklamu
Chcete k celebritám?
Zvolte si netradiþní povolání
a prostĚ jim
zazvoŁte u dveŐí!
I Lucie Bílá potŐebuje svého lapaþe
nudlí, neþekanĚ
vylétnuvších
z levé nosní
dírky.
0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet
Uživatel Otec Zibi se nyní pŐátelí s uživateli Tomáš Klus, JiŐí Bartoška,
Iveta Bartoška a 3689 dalších.
Mešní znaþkové roláky
SKUPINY
Instantní moudra pro televizi
Duchovní život v bulvárním tisku
Ordo Lumen Teplí
NepŐátelé, které jsem dal dohromady
(7 miliard)
Jarek Hutka
Helena Kubišová
Uživatel Otec Zibi byl oznaþen v þlánku „Netradiþní knĚz, který nechce
upalovat þarodĚjnice“ na www.fíhaonline.cz
Otec Zibi:
Dnes mĚ þekají þtyŐi kŐty: Bobinka StŐihavková, Kamilka Skameneová, Miládka Postránecková a dalajláma. Nejvíc se tĚším
na Bobinku!
0
Iveta Bílá
David Knížák
Online zpovĚď
zdarma vþetnĚ
rozhŐešení.
SvĚŐte se mi se
svými osobními
problémy a já
vám poradím, jak
být slavný!
Uživatel Otec Zibi publikoval þlánek: „Dodržovat celibát není tak složité
jako setkat se s OndŐejem Vetchým“
Uživatel Otec Zibi se nyní pŐátelí s uživateli Dan Landa, David Matlásek,
Morous Komorous, Vozová hrabat a 4584 dalších.
Otec Zibi:
Za chvíli se jedu podívat na šestou svatbu Miloše Zapletala. KnĚz
prostĚ na svatbu patŐí, rozvody nerozvody.
0
ZdenĚk Babica
0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet
Zibi radí
0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet
Uživatel Otec Zibi byl oznaþen v þlánku „Netradiþní knĚz, který nenosí
pŐi snídani mitru“ na www.hohóonline.cz.
Uživatel Otec Zibi se nyní pŐátelí s užovateli Hell´s Angels, Usáma bin
Ládin a 7541 dalších.
Uživatel Otec Zibi byl oznaþen v þlánku „Netradiþní knĚz, který má dvĚ
ruce a nohy“ na www.hmhmonline.cz.
Uživatel Otec Zibi hromadnĚ pokŐtil celý þeský showbussiness pŐi
dĚkovaþce muzikálu Carmen.
Toto vyvolalo závist v uživateli: Prof. doc. ThDr. PhDr. RNDr.
JUDr. MUDr. Mons. Tomáš Halík, Bӿ. MP. SvZ.
Otec Zibi:
Nejsem knĚz, který by se bál jít do médií. Nejsem knĚz, který by
nemĚl radost, když se mŢže potkat s celebritou. VlastnĚ vŢbec
nejsem knĚz.
0
ČiliChili | 12 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet
3
Rozjezd
Foto: Michael Kratochvíl
Obsah
Co vás čeká a jémine
Pohřeb pohřbil svatbu s. 6; Vtipy z rohu inteligentů s. 7; Urychlete konec
světa s. 8; Biomatky s. 9; Stojí cesta z města za to? s. 12;
Má vína
s. 16; Zač jsou toho rituály s. 20; Rubáše, kroje, košile s. 34;
Rozpažený Ježíš s. 44; Koleda v Norimberku s. 50;
Ohákli jsme
jablko s. 50; Měsíční kultura s. 58; Řeznická hudba s. 56;
Obhajoba Viewegha s. 60
123: Vodafone
Konec
světa
Rituály nemají obecně moc dobrou pověst,
a když na ně přijde řeč, obyčejně si je lidi spojí
nejspíš s nějakou řezničinou. Ještě tak nejlíp
z toho vyjde asi rituální tetování, ale ani to
se bez krve neobejde. Je to zvláštní, protože
reálně má většina rituálů funkci přesně
opačnou. Totiž posichrovat, že se
nebudeme muset pořád klepat strachy.
Od civilizačních svátků, které krájí čas
na snesitelné úseky (a navíc přinášejí důvod svorně zatopit mozkovým
buňkám), až třeba po soukromý rituál
v kanclu: úspěšný den má začít loupákem
v kafi, a jak před tuhle rituální snídani
někdo vrazí schůzku, dostane to sežrat.
Bez rituálů by se prostě svět zhroutil.
Nebo se toho aspoň bojíme. Poněvač ale mayský
kalendář končí až za rok (a tím podle téže logiky
i svět, že ano), přejeme vám do té doby krásné
svátky! Ať už budete slavit cokoli.
Michal Schindler
<
T
Zprávy z Vodafonu s. 64, Veselé Velikonoce s. 66, Připojení s Vodafonem s.
68, E-knihy s. 75, Předplacené karty
s. 77, S Vodafonem v zahraničí
s. 76, Vymyšleno pro firmy s. 78,
ČILICHILI - složení
Všechno o telefonech s. 80,
ěeditel redakce – Filip Pomlázka
Předplacené karty s. 90, Studentská
Šéfredaktor – Michal Kraslice
nabídka s. 92, Volací jistina s. 93,
Zástupce šéfredaktora – Štefan NadĜevo
Firemní tarify s. 94, Společné tarify
Kreativní Ĝeditel – Simon Držpalec Creative –
s. 96, Osobní tarify s. 98
Objednávka měsíce
T
Nejlepší objednávku předplatného
nám poslal Miroslav Veselý ze Stráže
pod Ralskem. Papír je papír.
Děkujeme!
www.andandandcreative.com.
Editor sekce Vodafonu – Martin Zlomvaz
Provozní sekce Vodafonu – Magda Levonohá
EditoĜi aËpsavci – JindĜich Koleda, FilipËKapr,
Martin VánoÝka, Jakub Prstýnek, Tomáš
StromeÝek.
DesignéĜi – Petr PF , Tomáš Trnkobraní,
Jakub Kuba,
Manažer – Marek Dárek
ProdukÝní – Pavel Matura
DTP – Aleš BiĜma
Asistenka – Lenka Üarodçjnice
Inzerce – Marek Masopust
Obálka – Boomerang Publishing,
&&&ËCreative
[email protected]
Tiráž
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a.Ës. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 11. 2011 Datum vydání 1. 12. 2011 Distribuce Üeská republika Periodicita mçsíÝník
Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: [email protected] Uzávçrka podkladĶ inzerce 01/2012 14. 12. 2011 MKÜR 15371. Hlody, hlody, vodovody Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Držíme znalce. E-mail
doËredakce: [email protected] Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz.
4
Foto: Proŏmedia, Ilustrace: Nikkarin
ČILI News
T
ČT chystá Příběhy
včelích Nedvídků
Jan a František Nedvědovi se objeví
na obrazovkách České televize, a to
v hlavních rolích pokračování
večerníčku o oblíbených chlupáčích.
Odborníci připisují novým dílům
velké šance na úspěch vzhledem
k tomu, že bratři mají s dětmi své
zkušenosti.
Umění a architektura
Lunetic se vrací s hitem Tchýně.
Kaplického Chobotnice bude
stát na dně Tichého oceánu.
Skandální odhalení
T
Stalin byl Hitlerova sestra
Ve stejnojmenné studii to tvrdí britský historik Niall Fedrson, který si vydělává
na hypotéku pomocí lží o historických zrůdách. „Lidi kupujou knížky o náckách, diktátorech, vrahounech a jejich rodinách jako vzteklí,“ uvedl odborník na tiskové konferenci
poté, co obdržel od britské vlády ocenění za propojení vědy a byznysu. „Tak jsem to spojil
všechno dohromady.“
47 – Sprchocuc
Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
TU BÝ KONTIčJĵ...
ČiliChili | 12 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
5
Rozjezd
zjezd
Ze zákulisí
d
Po Kelly Osbournové zůstal na pódiu dvoukilový
autogram.
Drobky
Pračka, co vás vytočí
Zahrajte si Vyper to!
Zprávy z domova
Britský student designu Lee Wei Chen si jednoho dne uvědomil, kolik
času promrhá hraním na herní konzoli, a rozhodl se to změnit. A tak herní
České vojsko hodlá po vzoru Číny zanechat
konzoli propojil s automatickou pračkou, aby tak učinil domácí práce o něco
potomkům obří terakokotovou armádu.
zábavnější. „Uvědomil jsem si, že schopnosti, které jsem získal ve virtuálním
světě, mi ve světě reálném nejsou k ničemu. A chtěl
jsem přijít na to, jak je využít,“ řekl student KingsDuel
ton University v Londýně magazínu Design Week.
Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky
Leeův vynález vypadá na první pohled jako obyčejT
ný herní videoautomat, ale jeho spodní část tvoří
pračka. Obvody obou částí jsou přitom propojené.
Prací cyklus je závislý na úspěchu hráče, takže pokud není hráč příliš zdatný, musí do automatu naházet peníze navíc, aby si vypral. Vedoucí Chenova
ročníku Colin Holden řekl: „Vybral si dva snadno
rozpoznatelné objekty – pračku a automat – aby ilustroval svou myšlenku. Společně obě věci vytvářejí
úžasnou technologickou hračku. Jde o extrémně
dobře vyvedený designový koncept.“
ČILI News
Svatba : Pohřeb
Dçje se vçtšinou sËvaším souhlasem.
Máte nárok naËžhavou noc.
Stojí fĶru pençz aËmáte sËtím dost nervy.
Dostanete spoustu blbostí aËchytaÝĶ prachu.
ZaËpár let už poËvás lezou dçti aËškemrají.
Máte nárok naËdaĎové výhody pro manžele.
1:0
1:0
0:1
0:1
0:1
0:1
Jste poslední, koho by se naËnçco ptali.
Máte nárok už leda naËžhavou pec.
Vyjde levnçji, aËnavíc je vám všecko putna.
VËzávçti ty hovadiny mĶžete zase vrátit.
Lezou poËvás leda brouci aËnechtçjí nic.
BerĎák už naËvás nemĶže vĶbec.
2:4
T
Úplatky za katedrou
Útvar pro odhalování korupce ve školství odhalil
korupci ve školství. Šetření ukázalo, že české
děti uplácejí své vietnamské spolužáky, aby jim
dělali úkoly z českého jazyka. Učitelé praxi tolerují,
protože pak dostávají levněji zbytky zeleniny
z tržnic. „Je to skandál!“ prohlásil velitel Útvaru
pro odhalování na veřejnosti, ještě než byl obviněn
z odhalování na veřejnosti.
Panebože, jak tohle vysvětlíme doma…
6
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Foto: Proŏmedia, Ilustrace: Nikkarin
Drobky
Bábuška Times
T
Ze seznamu ruské babky
Ruská důchodkyně ukradla v den svých osmdesátých narozenin sousedovi ze stáje hřebce. Chtěla si tak odškrtnout
další položku ze seznamu svých splněných snů. Nicméně
skončila v rukou policie. Agrafena Vasilijevna byla zatčena za to, že se vkradla do sousedovy stáje, osedlala mu koně
Lyma a odjela. Zadržena byla hodinu poté, když
se ze své spanilé jízdy vrátila. Paní Vasilijevna
řekla ohromeným důstojníkům, že se celý život Boj za práva všeho
T
toužila projet na koni, a nikdy neměla příležitost. „Vynadali mi, ale stálo to za to. Splnila jsem
si dětský sen. Nemám už moc času nazbyt,“ pravila moudrá žena. „Na tom seznamu mám ještě
pár dalších věcí, které by mohly ostatní šokoHnutí za práva rostlin obvinilo vegetariány z genocidy obilovat,“ dodala varovně.
vin, ovoce a zeleniny. „I kedlubna má pocity,“ uvedla předsedkyně
hnutí Jarmila Erteple Dužinová. „Vyzýváme žrouty rostlin, aby si
Pro intelektuály
před
každým soustem urvali nohu, ať vidí, jaké to je.“
T
„Přestaňte týrat brukev!“
vyzývají ochránci
Koutek inteligentního humoru
Na tomto místě otiskujeme chytrou, duchaplnou zábavu.
- Víte, co křičel Michael Servet na hranici?
- 1273 stupňů Kalvína!
Díra na trhu
T
Autourinal
Česká urinoterapeutická komora
doporučuje léčiva z domácích
zdrojů.
Nenakupujte levnou moč z Asie!
Již nikdy žízeň...
Dodržujte rady lékařů, pijte alespoň dva litry tekutin denně!
7
TDB inzerce Cilicili 95x122.5_03.indd 1
9.11.2011 11:50:36
Rozjezd
Pavlač Emila Hakla
Ilustrace: Eric Sevigny
T
Cesta k jeskyni
Polknout spací prášek, počítat do dvaceti, usnout,
vzbudit se, nechat vypadnout z postele pravou nohu,
udělat třicet kliků (někdy 28, jindy 32, výjimečně 36,
v žádném případě ne lichý počet), v kuchyni setnout
vajíčka tak, aby nůž jenom lízl žloutek, sníst je, zapít
třikrát probublaným kafem, nasypat do sebe hrst tobolek, bobulí, doplňků, pokřižovat se deodorantem a frr
do práce, z práce do posilovny, k masérovi, do bazénu,
k léčitelce, mezitím si nechat dotetovat na záda hada,
obtelefonovat určitý počet bytostí, poslouchat a říkat
stále tatáž slova – to nejsou skutečné rituály. S výjimkou dělání fasády – nanášení nového obličeje na původní ksicht se skutečnému rituálu blíží. Jde o změnu podoby, což je magický prvek.
Co je tedy pravý rituál? Úkon, kde běží, zjednodušeně řečeno, o všechno a hlavně
o všechny. Lépe se demonstruje na exotických zvycích, kde vynikne stěžejní vlastnost
rituálu – absence smyslu. U vlastních zaklínadel ji nevnímáme, neb jim věříme. Uvedu
historku, kterou zažil známý v řekněme kostarické džungli. Tam jel navštívit kamaráda, co
u nich žije, dneska nic zvláštního.
Po pěšině pochoduje řada místních, žádní domorodci, normální vesničtí lidé, v uších
iPody. Známý s nimi. Projevil přání si vyblejsknout jejich posvátnou jeskyni, tak mu ji
jdou ukázat. Šlapou. Najednou jak na povel dřepnou na bobek. Sedí, mlčí. Známý s nimi.
Po slabé hodince se optá souseda, o co jde. Ten mu šeptem sdělí, že před jistou dobou
zakvákala z pravé strany špatná žába. Aha. A na co čekáme? Až zleva zakváká ta dobrá.
A když nezakváká? My muset vrátit. A když zakváká dobrá, ale zprava? My muset vrátit.
A co špatná zleva? My utíkat a modlit se, aby nikdo z nás nezemřít.
Nevím, zda došli, či se museli vrátit. Každopádně se v půli cesty do práce otáčím a mažu
domů omrknout, jestli jsem nezapomněl vypnout žehličku. Tuším, že jsem vůbec nežehlil,
ale co kdyby…? 8
ČILI News
T
Demonstranti chtějí
konec světa dřív
Vzhledem ke všeobecné dlouhotrvající ekonomické, společenské a morální krizi nechce mnoho lidí čekat
s koncem světa na prosinec 2012.
V americkém Washingtonu vzniklo
hnutí „Rychle pryč“, které chce uplatit
potomky Mayů, aby přehodnotili svůj
kalendář a ukončili ho dřív. „A šlus,“
praví transparenty hnutí, „vyzýváme
islandské sopky, zemětřesení a pesticidy hubící včely, aby začaly jednat.“ Foto: Proŏmedia, Ilustrace: Nikkarin
Katův šleh
T
Ve věznici v Ohiu byl vězeň
usmrcen smrdící inj
injekcí.
Z ekonomiky
Evropský pornobyznys
se dostal do záporných
čísel.
Pro alergické děti se
Drobky
Spravedlnost si vás najde
začali místo plyšáků
T
Zadek zdraví královnu
vyrábět plešáci.
ČILI News
Dvaadvacetiletý Australan Liam Warriner
W
byl zadržen
policií poté, co vystrčil nahý zadek na britskou kráBrisba Své pozadí odhalil
lovnu během její návštěvy Brisbane.
královně a vévodovi z Edinburghu při jejich cestě z letiště
do města. Navíc si údajně mezi
australsko
nahé půlky vetknul australskou
vlaječku a vydržel s ní běžet
pod
a mávat celých 50 metrů podél
kolony vládních vozů. Vyp
Vypečený
tvrdí že
místní zedník navíc tvrdí,
i vévo jeho
oba dva, královna i vévoda,
Poté co byl
mávání opětovali. Poté,
na kauci propuštěn, d
dodal, že ho
kousk vyhecovali
k žertovnému kousku
He
kolegové. Listu Herald
Sun ještě
„Vystrč jsem zadek
upřesnil: „Vystrčil
N a co, každý
na královnu. No
n zadek. V televizi
někdy viděl něčí
ho vidíte kaž
každou chvíli, dokonce
ČILI News
v dětem pří
přístupných filmech je
T
v pořád ale pro královnu
to v pořádku,
stál urážka.“ Warriner byl
je to stále
Světová zdravotnická organizace
obvině z veřejného obnažování
obviněn
(WHÚ) doporučuje matkám malých
a čeká ho soud. dětí používat mléko opatřené značkou bio. „Běžné, průmyslové matky
jsou celý život krmeny antibiotiky,
Bábybazar.cz
bazar.cz
T
tučnou stravou a různými éčky. Navíc často žijí ve městech s nezdravým ovzduším, kde jsou uzavřeny
v malých bytech a nemohou se svobodně rozeběhnout po louce. Jejich
Neutrácejte za potřeby pro své rodiče či praromléko dětem rozhodně nedoporučudiče zbytečně! Umělé zuby vydrží v mnoha úsjeme,“ tvrdí mluvčí WHÚ Lobby Fartech za sebou, bažant poslouží hned několika
mak. „Nové certifikované bio matky,
generacím důchodců. Navštivte Báby bazar!
chované na ověřených přírodních
farmách, produkují mléko mnohem
vyšší kvality.“ T
Vtip za roh
100
Bio %
Nový trend: mateřské bio mléko
Potřebujete chodítko pro
dědu? Máme skoro nové!
ČiliChili | 12 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
9
Rozjezd
Foto: Proŏmedia, Ilustrace: Nikkarin
irka
J
ý
r
t
Chy
Drobky
Je to v pytli
T
Důmyslný úkryt
Z kultury
T
Australan Geoffrey, který si nepřál zveřejnit své příjmení, vymyslel pro šperky své ženy v hodnotě 800 000
Kč skrýš tak důmyslnou, až je sám nakonec odeslal na skládku. Klenoty vyhodil
v předvečer 23. výročí svatby páru. Reportérům sdělil: „Nikdy jsme
se se ženou nehádali, ani jednou během našeho manželství, a nestalo
se to ani teď.“ Podle jeho slov se na něj jeho žena nezlobí, přestože
rozdělil jejich nepojištěnou kolekci náhrdelníků, náramků a zlatých
prutů do tří odpadkových pytlů, aby zmátl potenciální zloděje. Během velkého úklidu domu došlo k záměně a pytle, které obsahovaly
také zděděné rodinné relikvie, skončily v popelnici. „Stěhujeme se,
a tak jsem řekl dětem, aby mi přinesly všechny odpadky, co se válí
v domě po zemi,“ vypráví dál. „Moje žena mi zavolala, když jsem byl
v práci, a zeptala se: ‚Kde jsou ty pytle?‘ Znáte ten pocit úzkosti, co vás
zaplaví?“ Geoffrey zběsile telefonoval na okresní úřad, kde mu řekli, že jeho šance na znovunalezení pytlů jsou mizivé.
Skládky v Caloundře zasype týdně přes 1400 tun odpadu. Přesto nyní Geoffrey čeká na povolení k jejich
prohledání.
Filmaři točí snímek z prostředí
českého šoubyznysu s názvem
„Tyjou
Zkáza Pomejí.
z n
mozolůašich
!“
Zprávy z domova
Došlo máslo. Zdaleka.
Koutek černého humoru
T
Černochbyl
Černochkněžník
Černochbílá televize
Horní Počernochnice
Černochzem
Černochčerná tma
A pro slabší povahy koutek
hnědého humoru
Hnědochuhelná pánev
Sociální nepokoje
T
Čeští pivaři si stěžují na abstinenty,
protože pivo dotuje limonádu.
10
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
iPad 2 - ideální vánoÿní dárek.
Jen za 499 Kÿ mĚsíÿnĚ a navíc se slevou
na internetové pŐipojení od Vodafonu.*
iStyle
www.istyle.cz
Praha 1 Palladium, Nám. Republiky 1 • Revoluční 1003
Praha 4 Arkády Pankrác, Na Pankráci 1727
Praha 5 Zlatý Anděl, Nádražní 23 • Metropole Zličín, Řevnická 1
Brno
Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 • Nám. Svobody 20
Ostrava Avion Shopping Park, Rudná 114
Premium
Reseller
* RPSN 5,4 %, roĀní úroková sazba 5,28 %, celková Āástka splatná spotʼnebitelem 14 970 KĀ pʼni výši úvėru 13 991 KĀ (iPad 2 WiFi + 3G 16GB), výši splátky 499 KĀ, poĀtu splátek 30, lhśtė
splatnosti 14. 6. 2014 (pʼni poskytnutí úvėru 14. 12. 2011, první splátce 14. 1. 2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v mėsíci poĀínaje 14. 2. 2011). Úvėr lze uzavʼnít na 12, 24 nebo
30 mėsícś a je urĀený jen zákazníkśm iStyle CZ. Splátkový prodej poskytuje spoleĀnost Home Credit a.s.
Pʼnedplacená SIM karta Vodafone s kreditem 500 KĀ a tarifem Vodafone Internet v mobilu naplno, na který bude zákazníkovi po dobu 12 mėsícś od aktivace poskytnuta sleva ve výši 10%.
Nabídka úvėru za daných podmínek je platná do 31. 12. 2011. Ceny jsou vĀetnė DPH a jsou platné k 1.11.2011. Kompletní a aktuální informace na www.istyle.cz.
190x245_CiliChili.indd 1
11/15/11 11:44:19 PM
Kácíme modly
Vůně domova
Jestli žijete ve městě, určitě jste někdy upřeli zarudlé, od blikající obrazovky bolavé oko na zaprášené okno a v duchu
jste se přenesli na idylický venkov. Stejně jako Tomáš Hanák
v Cestě z města jste odhodili mobil do tůně, běhali v zarosených lesích a vstřebávali moudra rázovitých, s rodnou
hlínou srostlých vesničanů.
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
Cesta z města není jen název filmu, ale dlouho přetrvávající trend, kdy se hlavně mladí lidé stěhují z měst
na venkov, kde mohou žít s klidem, že jejich ratolesti
vyrůstají v čistém a zdravém prostředí. O vesnici
se totiž všeobecně ví, že je v ní příroda, lidé se
tam pořád pohybují na zdravém vzduchu, zdravě
manuálně pracují a jedí zdravé potraviny z vlastních
zdravých zahrádek. Jako u většiny věcí, o kterých se
„všeobecně něco ví“, je ale realita trochu jiná.
VESNICE POD DROBNOHLEDEM
Mýtus zdravé vesnice je natolik zakořeněný, že
nikomu moc nestojí za to o něm pochybovat a zkoumat, jestli to náhodou není naopak. Pro rozsáhlejší,
vědecky podložený výzkum si musíme zajít do USA,
kde každoročně probíhá projekt zvaný County
Health Rankings (CHR), tedy něco jako Okresní
zdravotní hodnocení. Projekt CHR má za úkol sledovat čtyři hlavní ukazatele zdravého života v každém
jednotlivém okrese celé země: Životní styl obyvatel,
úroveň zdravotnictví, sociálně-ekonomické prostředí
a stav životního prostředí. Když se podíváme
na výsledky, začne naše idylická představa zdravého
venkova dostávat povážlivé trhliny.
Obyvatelé měst dopadli v hodnocení CHR podle
očekávání. Výzkum naznačuje, že se během života
musejí vyrovnávat s větším znečištěním životního
prostředí a rizikem, že se připletou k násilnému
trestnému činu. Městský život také vykazuje vyšší
riziko nákazy sexuálně přenosnou nemocí, větší
náklonnost k alergiím a k nízké porodní hmotnosti
dětí. Jinak ale skoro všechny faktory mluví jasně – lidé
žijící ve městech vedou zdravější život než na vesnicích, zejména proto, že si svého zdraví víc váží
PÁR
ČÍSEL
ZE VSI
Cca od tohohle věku
začne vaše dítě jezdit
po návsi na motorce.
>
12
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Reportáž
krav v kravíně už zasmrdí
pěkně. Nezdravé to sice není,
ale...
decibelů zvládne cirkulárka.
Hlukový limit je mezi 50 a 70
decibely.
mužů na vsi je
obézních.
ČiliChili | 12 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
z pěti psů štěkají i v noci,
stačí, aby jeden začal.
Přejeme příjemný spánek.
PET lahví týdně spotřebuje
průměrná domácnost. Docela
dost z nich skončí v kotli.
13
a pečují o ně. Jen tak si lze vysvětlit, že vesnické děti
trpí daleko častěji obezitou a skoro o polovinu víc
z nich se přiznává ke kouření a k řízení pod vlivem
alkoholu. Lidé žijící na vesnici mají kupodivu i větší
sklony k sebevraždám (18 % oproti 13 % ve městech), mají větší náchylnost k cukrovce, srdečním
chorobám a vysokému krevnímu tlaku. Už úplně
paradoxně zní zpráva, že 66 % všech úmrtí způsobených dopravními nehodami se odehraje na vesnicích. Nic divného na tom ale není. Na vesnických
silnicích jsou vyšší rychlostní limity, méně semaforů
a policistů, a zatímco na vesnicích žije v USA přes
60 % populace, působí zde jen 10 % všech lékařů.
Co tady ty lufťáci
viděj, Maruš?
není považována za nic zvláštního, ale ve skutečnosti je právě nadměrná váha dobrým indikátorem
nezdravého životního stylu. K němu se váže vysoký
krevní tlak, srdeční nemoci, cukrovka a podobné
nepříjemnosti. A s těmi už legrace není.
Těžko říct, jestli lidé na vesnici žijí ve zdravějším
prostředí – jasně že tu nemáte tolik aut, ale když si
soused zatopí PET lahvemi, má to taky svoji sílu.
V cílevědomé péči o zdraví nicméně město s přehledem vede. Ani kompromis v podobě příměstských
VESNIČKA NAŠE
satelitů příliš nefunguje. Existuje zajímavá studie
Jestli máte pocit, že za oceánem to je prostě jinak,
Národního institutu zdraví Spojených států z roku
tak nebuďte optimisti a zajeďte se na naši ves2002. Ta dokázala, že lidé žijící v domech postanici podívat. Šlachovitého zemědělce chodícího
vených před rokem 1973 toho nachodí mnohem
za tažným koněm tam najdete možná tak na iluvíc než lidé žijící v nových stavbách. Jako hlavní
straci v knížce Jindřicha Šimona Baara. Normální
důvod respondenti kupodivu uváděli, že je to kvůli
život funguje tak, že se ráno sedne do auta, jede
prostředí, ve kterém žijí. V architektonicky a urbanise do práce, kde se sedí. Jestli v kanceláři, nebo
sticky děsivých předměsza volantem traktoru, je celkem fuk.
se prý prostě nikomu
V poledne se jde do kantýny na guláš
Šlachovitého zemědělce tích
na procházky nechce,
se šesti, večer se nakrmí králíci
najdete možná v knížce i když se vlastně za touto
a sedne k televizi nebo do hospody.
možností jejich obyvatelé
Pro potraviny se chodí do místního
z měst stěhovali.
Penny nebo Lidlu. O víkendu se buď
„dělá na baráku“, nebo se na zahradě uspořádá griVE ZDRAVÉM MĚŠŤANOVI ZDRAVÝ DUCH
lovačka a večer se pro změnu zajde (nebo zajede)
Jestli vám přes všechna čísla připadá, že (obvykle
do hospody. Cílenou fyzickou aktivitu a snahu
opravdu čistší) vesnický vzduch převáží výhody
zdravě se stravovat tu nenajdete.
města a že všechno záleží na osobním přístupu
Možná takto vykreslený životní rytmus současné
ke zdraví, máte pravdu. Prakticky všechny výzkumy
vesnice zní trochu karikaturně, ale vězte, že je dolototiž prokazují, že nejzdravější lidé jsou ti, kteří
žený. Třeba výzkumem Českého institutu metabona vesnici přišli z velkých měst. Ale jen pokud
lického syndromu. Ten ukazuje, že takřka polovina
si do čistšího životního prostředí přenesli svůj
mužů na české vesnici spadá do kategorie obézních
zdravý životní styl. Což bohužel zdaleka není
a celkově se na vesnici pohybuje o celých 13 % více
samozřejmé.
mužů s nadváhou než ve městech. Obezita sice
<
14
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Podělte se
o svoje zážitky,
snadno a rychle.
HTC Wildfire S
s
protože to
nejdůležitější
jsou vaši přátelé
HTC Wildfire S vám umožní sdílet
vše, co máte rádi.
Vaši oblíbenou hudbu, fotografie,
videa, statusy nebo aplikace.
Snadno a rychle.
htc.com
Reportáž
Stařečkovi
scanky nevadily
Vinař Viktor je otevřená bytost. Ze svého slováckého
domku rozeslal e-mail kamarádům z celé republiky,
aby mu pomohli při vinobraní. Jak dopadne tradiční
sběr vína, když se na Slovácko sjedou Pražák, Ostravák a ajťák z Rožnova pod Radhoštěm s rodinou?
Text: Tomáš Koloc Foto: Tomáš Koloc, Profimedia
16
PÁTEK
„Pít se bude až po práci!“ nařizuje nám všem,
čerstvě ubytovaným a najedeným, Viktor v pátek
po obědě. Pak rozdá úkoly. Na mě, Pražáka s oběma
rukama doleva, připadlo vymýt dvousetlitrové
nádoby, ve kterých bude víno kvasit. Stojím na dvoře
s hadicí v ruce a pod nohama se mi v proudu vody
proplétají kočky, pes a děti.
Čtyřicetiletý Ostravák Beskyd (ta přezdívka
mu tak pevně přirostla k tělu, že už nikdo nezná
jeho pravé jméno) přináší velký skleněný demižon, v němž z minulého roku zbylo několik litrů
alkoholových kvasinek. Pokládá ho na kanál, bere
mi hadici a strká ji do nádoby. Pak na mě zavolá, ať
pustím vodu naplno. Jakmile to udělám, demižon
praskne a celým dvorem se rozprostře nesnesitelný
kvasnicový puch.
„S tym se neda dělat nic jiného, než to
přechlastat,“ vyřeší věc Beskyd a zmizí v bývalém
výminku Viktorových prarodičů, pod kterým má
Viktor „klubovnu“.
KREV BOŽÍ
Klubovna je malá místnost, vedoucí do obyčejného
sklepa s harampádím, vyplněného navíc křídou
popsanými sudy a demižony s vínem.
Když si u nás v dědině lidi v šedesátých letech
začali stavět sklípky, naši na sklep neměli,“ vypráví
„Tož děda postavil tuhle klubovnu, aby měl
Viktor. „To
Dokonce si do ní udělal tajný přístup přímo
kde pít. Do
a babka se celý život tvářila, že o něm neví,“
z pokoja a
vysvětluje. „Když budete chtít vidět opravdový sklep,
musíte říct starému Cypriánovi, který nám zítra
pomoct. On je náš vinný kulak.“
přijde pom
Klubovna má všechny atributy sklípku; je tu
Klubov
zdobený sud, pijácké nápisy na zdech, svíčky
velký zdob
z lahví archivního vína a neobložené stěny
čnící z lahv
pomalované ornamenty z vinných listů, které
pomalova
dědeček sám maloval. „Děda byl lidový
Viktorův d
písmák. Ať toho vypil sebevíc, dokázal citovat celé
z Bible, i když se na stará kolena přiznal, že je
pasáže z B
Jednou se během mše zeptal faráře, jestli ví,
ateista. Jed
obřadu pije krev Boží z bílého a ne z červeproč při o
ného vína. Když farář nevěděl, vysvětlil mu děda, že
ve starém Izraeli žádné červené víno neměli. Pak se
ve starém
a odešel z kostela dom.“
zvedl a od
mi dává vyzkoušet, jak se nabírá do košViktor m
Nemám plíce ani techniku, a než koštýř napltýře. Nem
třílitrový demižon, z něhož pijí mí kolegové, je
ním, třílitro
a konverzace nabyla surrealistických rysů.
prázdný a
ČiliChili | 12 | 2011
cilicili.cz | ffacebook.com/cilichili
Modrá podezdívka znamená, že majitel je svobodný
SOBOTA
Druhý den se probouzíme těžko. Včerejší debata
s ochutnávkou všech Viktorových vzorků se protáhla
do čtyř do rána. Ze tří dětí ajťáka Dušana nás dvě
probouzejí tím, že kříčí hlady. Nejmenší nekřičí,
protože je u prsu maminky, která se rozhodla, že „dá
starýmu tu včerejší pijatyku sežrat“. Dušan se tím
nedá rozhodit a mezi řečí děti průběžně vyfackovává z domu, takže ve chvíli, kdy se my teprve
balíme, jsou už kompletně oblečené, připravené,
v batůžcích si nesou svačinku a dožadují se vinařských nůžek, které jim táta moudře odmítá vydat
dřív, než dojdou na vinici. Poté se zbytkovým alkoholem v krvi startuje auto a vyzývá nás, abychom
nasedli. Poslední přichází rozezlený Viktor, jemuž se
mezitím maminka a sestra vrátily z kostela. „Musel
jsem je seřvat,“ vysvětluje. „Koupily si u Vietnamca
krabicák a dělají si svařák. Copak to se ve vinařské
rodině sluší?“
ZNALCI Z PRAHY
Na vinici na nás čeká místní vinař číslo jedna pan
Cyprián, který nás místo na plantáž vtáhne do svého
sklípku. „Tohle byl, hoši, úplně první sklípek na téhle
vinici.“ Pan Cyprián už má sklizeno a pomleto
a v džberech a demižonech (přikrytých ustřiženými
vršky z krabic od mléka a pytlíků od cukru) mu
burčí burčák. „Zažil jsem pár koumáků, kteří to
zašpuntovali – a ti si pak ve správnou chvíli mohli
stavět nový sklep.“ Na zdech sklípku (pokrytých
slizem, do kterého přespolní návštěvnici vtiskávají
pro štěstí mince) visí teploměr, který hlídá správnou
teplotu. Vedle něj pak ještě jeden, zvaný moštoměr,
kterým pan Cyprián co chvíli měří cukernatost
v nádobách. Nalévá mi burčák a vysvětluje, že jeden
17
Reportáž
Dušan těsně před kolapsem
stupeň cukernatosti značí kilo cukru na hektolitr
vína. Potom pozoruje, jak mi chutná, a komentuje:
„Dneska už sú znalci aj v Praze. To není, jako když
jsem v devadesátých letech začal podnikat. Tehdy
jsem zákazníkům nalil své nejlepší víno a oni mlaskli,
že to není ono. Tož jsem vzal mošt, zředil ho vodou
a teprve pak byla spokojenost.“
PRVÁK, DRUHÁK, TŘEŤÁK
Za chvíli přijíždí Viktor a v zahradnickém traktůrku
nám veze kýble a lísky na sběr. „Tady to máte hned
sklizené,“ říká pan Cyprián, „je tu jen sto sedmdesát
hlav, já jich mám přes čtyři sta“. Sbíráme nejdřív
bílé (rulandské, veltlínské a tramín). U toho upíjíme
z demižonu směs od pana Cypriána. Některé
hrozny jsou poničené padlím, slovácky múcnatkou.
„Tu je to popleněné,“ říká pan Cyprián, „ale existuje
i ušlechtilá plíseň šedá, která zvyšuje cukernatost,
a za tu je vinař rád. S plísní je třeba bojovat a vůbec
o vinohrad pečovat. Musíte ho okopávat, omlazovat,
vyměňovat zrezivělé sloupky a dráty... Dřív tu také
chodily hlídky, které hlídaly, esli nejdú zloději. Měli
flintu a jednou za pár minut vystřelily, aby vyplašily
ptáky. Nekteré dědiny si na to platily zvláštního zřízenca. Dneska mají na bohatších vinicách aj kamery:
my sme si zatím pořídili enem elektronické dělo,
které v pravidelných intervalech búchá.“
Když máme sklizené všechno bílé, trháme na jednu
hromadu červenou frankovku a modrý portugal. Kolem okolních vinohradů leží kupy čehosi,
co vypadá jako dvojbarevný hnůj. Je to odpad
18
Burčák v akci
z vylisovaných hroznů zvaný matolín, který je tu
oblíbeným ale vzácným hnojivem. Matolín dřív sloužíval i k jinému účelu – když se zalil vodou, vylisoval
se podruhé, čímž se vytvořil tak zvaný druhák, co
do kvality podobný čaji z druhého nálevu. Druhák
se většinou prodával do Čech. Pan Cyprián k tomu
dodal:„Já pamatuju, že po válce, v bídě, sa dělal
aj třeťák. Tenkrát bylo hroznů málo, tož staříček
odjeli ke Znojmu, odkud odešli němečtí vinaři.
První osadníci tam ještě nevěděli, k čemu je matolín
dobrý, a tak na něj na vinicách scali. Ale stařečkovi
scanky nevadily, naložili matolín na žebřiňák, dovézli
ho domů, tam ho vylisovali eště dvakrát a teprv pak
s ním pohnojili pole…“
BURČÁK
Blíží se polední přestávka. Dušan nám přenechává
na starost své děti a odchází podebatovat s panem
Cypriánem do jeho sklípku. Sbírat začínáme bez
něj. Už nám zbývá jen vzácná odrůda andré, která
se bude zpracovávat zvlášť, a tak se musí sbírat
do zvláštních lísek. Jsou sice teprve dvě odpoledne,
ale Viktor tvrdí, že brzy padne noc, každá ruka je
dobrá, a tak za Dušanem posíláme několik rozvědek
v čele s jeho dětmi, které nutíme, aby plakaly. Dušan
se po chvíli vrátí, ustřihne pár hroznů, načež se složí
na zem a usne. Pan Cyprián, který právě vychází ze
sklípku, hodnotí výjev slovy: „Tož to sem nevěďél, že
tak málo vydrží. Já už taky radši jedu dom.“
Ustřihne pár
hroznů,
načež usne.
Mírně kyselé
To, že náš
krok není
pevný, nevadí.
Sklípek je jako alchymistická laboratoř
Naštěstí už máme sklizeno. Dušana (který si
na vinici s burčákem odložil také všechno, co ten
den snědl) s pomocí jeho dětí odnášíme do přistaveného vozu, naskládáme lísky se sběrem do Viktorova traktůrku a vracíme se ulicí malovaných sklípků
domů. To, že náš krok není úplně pevný, nám
nevadí. Z kamenného sloupu, stojícího uprostřed
vinice na nás dohlíží svatý Urban, patron vinařů.
BRANÍ? BRANÍ!
Po druhé porci guláše by se chtělo spát, ale místo
toho přichází na řadu povzbuzující tuplák kafe.
Čeká nás mestování (mletí) a pak presování
(lisování). Na to vše jsme zůstali s Viktorem sami,
protože Beskyd odjel do Beskyd a Dušan, ošetřován
svou početnou rodinou, se teprve začal probírat
z kocoviny. Po namletí si Viktor zapíše čas a změří
cukernatost. Potom spočítá, kolik balíků cukru je
třeba koupit ve vedlejší vietnamské večerce. Prodavač, kterému pak platím za čtyři kila cukru, se mě
starostlivě ptá: „Braní?“ „Braní,“ přisvědčuji. Když
sešroubujeme starodávný lis, kterým se stejným
způsobem „presovalo“ už před staletími, zbývá nám
několik hodin času.
Po lisování se vracíme do tepla domova a Viktorova maminka nám krájí právě dopečený štrúdl.
ČiliChili | 12 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Jsi jakýsi zelený...
NEDĚLE
Když se tři sta padesát kilo hroznů, které jsme včera
sebrali, změní na dvě stě třicet litrů kvasícího burčáku, ze kterého bude po dokvašení víno, a poslední
krystal cukru je rozdrcený o stěnu džberu, svítá.
Až se úplně rozední, naložíme s Viktorem koláče
vylisovaného matolínu na zahradní traktůrek, kterým
je vezmeme do vinice vrátit půdě. Na zpáteční cestě
ještě otrháme zapomenutou švestku, která slouží
na vinici jako jeden ze sloupků, držících dráty pro
révu. „Slivovica pro hosty dobrá,“ říká soucitně
vinař Viktor. „Šak jinde už pro ně často nic jiného
nemajú.“
<
19
Téma
20
JSME RITUÁLNÍ INVALIDI. PROMĚNA OSLAV SLUNOVRATU
V ZUŘIVÉ ORGIE KONZUMU NÁM DÁVNO PŘIJDE NORMÁLNÍ. NEUMÍME SE POŘÁDNĚ ŽENIT ANI LOUČIT S MRTVÝMI. NEZPRACOVANÉ PŘECHODY NÁM PAK STRAŠÍ
V HLAVĚ A DĚLAJÍ SI TAM, CO CHTĚJÍ. HLAVNĚ ŽE JSME SE
VYLILI NA SILVESTRA.
Text: Jiří Holubec, Lenka Ciznerová, Vlastimil Beránek, Natálie Veselá, Karolína Hošek Foto: Michael Kratochvíl, Profimedia, Archiv
Rituály
za všechny
prachy
„Rituály
Rit ál ulehčují
l hč jí ži
život,“
t “ říká fil
filozoff JJan
Sokol, „třeba už obyčejný pozdrav.
Když někoho potkáte, měli byste mu
něco říct. Jenže jak začít? Ritualizovaný pozdrav to velmi zjednodušuje.“
Mnohem náročnější je situace, kdy
žádá muž o ženinu ruku. Co udělá?
Okamžitě vás napadne, že jí daruje
prsten, mamince koupí kytku a s tatínkem se přiopije. Proč? Protože se to
tak prostě dělá. Neskutečně složitý
okamžik v životě mládence je díky
obecně uznávaným rituálům víceméně pohodlně přemostěn.
TUC TUC TUC
Rituály udržují společenský život
v chodu a dávají mu rytmus. Jsou to
záchytné body, od kterých se odrážíme při cestě světem. Už Demokritos
napsal, že život beze svátků je jako
dlouhá cesta bez hospod. Že uplynul
rok, si uvědomíme nejlépe v okamžiku,
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
kd zasedneme
kdy
d
kke štědrovečerní
štěd
č
tabuli
a uslyšíme „Tak ať se tu zase za rok
shledáme!“, „Pozor na kosti!“ nebo jiné
rodinné zaklínadlo.
PO PŘECHODU, BABIČKO...
Vedle rituálů rytmických byly vždy
důležité ty přechodové. Jan Sokol
k nim dodává: „Tyhle rituály určovaly status člověka ve společnosti.
Narození, dospělost, sňatek, děti,
smrt... Dnes mnohé z nich blednou
a mizí. Z přijetí mezi dospělé se stala
maturita: místo aby mladík zápasil
s dospělým bojovníkem, bojují chlapci
i děvčata s rovnicemi. Souvisí to s tím,
že tělesná síla už dnes není tak žádaná
vlastnost a dospělý neznamená bojovník. Univerzitní promoce se vyvinula
z přijetí do cechu, jako byla Hipokratova přísaha. Zůstal z ní slib i jakási
věrnost univerzitě, vypadlo ale, že
adept bude živit svého učitele, až
>
21
Život
v rituálech
zestárne. A přece třeba v Německu,
kde promoční rituály v talárech
a s insigniemi většinou zrušily úplně,
toho dnes litují.“ Nejde jen o přechod
do dospělosti. Religionista Martin
Pehal mluví o vážnějších tématech:
„V Praze zůstává až polovina uren
s ostatky příbuzných nevyzvednutá,
a tím pádem nepohřbená. Vyrovnat
se se smrtí někoho blízkého je přitom
bez pohřbu neskutečně složitější.
Mrtví pak ‚straší‘ v našich myslích,
protože jsme jim v našem vědomí
neumožnili přejít ze sféry živých
do říše mrtvých.“
CO TŘEBA HOKEJ?
To, že naše rituály jsou prázdné,
neznamená, že po nich netoužíme.
Nahrazujeme si je třeba sportem. Ten
má s rituály spoustu společného. Martin Pehal to komentuje: „Lidé na sebe
oblékají speciální oděvy a často vidíme
i pseudonáboženské projevy jako
vzývání šampionů (‚Hašek je bůh‘),
klekání a modlení. Mezi rituálem
a mistrovstvím světa ve fotbale je
ovšem zásadní rozdíl. Zatímco rituály
mají schopnost propojovat oddělené roviny (přírodu a společnost,
jednotlivce a skupinu, muže a ženu),
sportovní utkání naopak účastníky
záměrně oddělují ( jen jeden je vítěz,
dvě na počátku rovná mužstva se na
konci liší počtem gólů).
Hezkým příkladem, kdy se sport
stal ritualizovaným, je fotbalový zápas
v podání kmenů na Nové Guineji.
Místní lidé z televize převzaly formu
tohohle sportu, ale dali jí zcela
nový obsah. V jejich podání proti
sobě nastoupí dva týmy. Během hry
dokonce padají góly a hráči se zjevně
snaží, seč jim síly stačí. Nicméně hrají
tak dlouho, dokud počet gólů na obou
stranách není stejný. Smyslem rituálu
je totiž oba týmy postavit na stejnou
úroveň, nikoliv z jednoho učinit vítěze
a z druhého poraženého.“
22
NAROZENÍ
DÍTĚTE
Mexiko
Těhotná žena nesmí přijít
do kontaktu s ničím spojeným
se smrtí. Nesmí chodit
na hřbitov, na pohřby a pravděpodobně se ani nesmí dívat
na zprávy v televizi.
Angola
Po porodu zůstává dítě
s matkou sedm dní v uzavřené
místnosti, aby se uchránilo
před neštěstím.
Kdyby vám guinejský příklad užitečnosti rituálu přišel málo civilizovaný,
jeďte se podívat do italské Sieny. Ta
na rituálech funguje už od středověku.
Každý obyvatel města patří do jednoho z místních klanů, ty mají svá
území, kostely, svaté patrony a jako
rituální objekty fungují i různé budovy.
Výsledek? V porovnání se stejně velkými městy v Evropě i USA má Siena
zdaleka nejnižší kriminalitu a prakticky
v ní nejsou patologické sociální jevy
jako alkoholismus.
KDYŽ CHCEŠ A NEMŮŽEŠ
Tryzny za sportovce spadlé s letadlem,
vzývání Haška, lampionové průvody
i úřední vítání občánků vyjadřují
touhu po jediném. Po rituálech, které
bychom mohli sdílet. Ani kdybychom
si pod stromeček nahrnuli dárky bagrem nebo se o Velikonocích opíjeli tři
dny za sebou, nezůstane nám z toho
nic než kocovina, dokud naše svátky
nedostanou obsah.
<
Indie
V jedné vesnici v indickém
státě Maharáštra stojí
muslimská svatyně, z jejíž patnáctimetrové věže se už půl
milénia házejí malé děti. Aby
se posílily, přálo jim štěstí
a získaly „kuráž a inteligenci“.
Samozřejmě nepadají na zem,
ale do prostěradla, které dole
pod věží drží příbuzní. Za pět
set let, co se tahle tradice drží,
se prý nikdy žádné dítě
nezranilo.
Grónsko
Těsně před porodem má
eskymácká matka začít a nedokončit nějakou práci (třeba
výšivku tučňáků). Porod má
být potom kratší a snadnější,
aby se mohla rychle vrátit
k započatému dílu. Při porodu
nesmí žena mít prsteny ani
zapletené vlasy, aby se dítě
nedusilo pupeční šňůrou.
Jméno dítě dědí po zesnulých
předcích. Po kterých, se určuje
podle mateřských znamének.
Uganda
Matka nemá v těhotenství pít
vestoje, aby se dítě nenarodilo
šilhavé.
Indie
Při komplikovaném porodu se
dává rodičce napít vody,
ve které si její tchyně namočila
palec u nohy.
Austrálie
Porodní bába u původních
australských obyvatel vyvolává
během porodu jména všech
příbuzných, dítě je pojmenováno po tom, jehož jméno
padlo při odchodu placenty.
Dotyčný se stává kmotrem
dítěte.
Čína
Prvních sto dní má dítě
„falešné“ jméno, které má
zmást zlé duchy. Až když
přežije tři měsíce, dostane
„dospělé“ jméno. Volí ho
rodiče a důvod drží v tajnosti.
Křesťané
Dítě je pokřtěno při ceremonii
v kostele, kde je mu hlava
omyta vodou. Tím je přijato
do církve a zbaveno hříchu.
Ostrov Man
Při cestě na křtiny daruje
matka chléb a sýr prvnímu
člověku, kterého potká.
U nás
Posílá se SMSka:
„Narodil se nám Jiříček, váží
3,2 kg a měří 56 cm.“
ZKOUŠKA
DOSPĚLOSTI
Austrálie
Domorodci vysílají dospívající
kluky na šest měsíců do buše.
Amazonie
Aby byl člen indiánského
kmene Satere Mawé prohlášen
za dospělého, musí po deset
minut nosit rukavice naplněné
žahavými mravenci (kousnutí
každého z nich je asi 30x
bolestivější než vosí žihadlo
a kousnutý ho cítí jako průstřel
kulkou). Reportér The Sunday
Times Steve Backshall jako
jeden z mála bělochů rituál
podstoupil: „Dostal jsem
několik stovek kousnutí a pak
najednou jsem byl za bolestí.
Těžko se to popisuje slovy
nebo metaforami, takže se
pokusím popsat, jak jsem
reagoval. Nejdřív jsem začal
úpět, a když to přešlo, otevřela
se všechna stavidla – hluboké
vzlykání, nekontrolovatelný
třas, svíjení se, křeče. Pak
nastoupily neurotoxiny, moje
svaly začaly cukat, víčka mi
padaly a rty oněměly. Začal
jsem se rozpouštět a pak už
jsem nereagoval na nic. Nohy
mě nenesly a můj doktor
na mě křičel, abych se hýbal
a nepodléhal nutkání
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
23
Téma
odevzdat se tomu.“ Mladík,
který aspiruje na to, stát se
v Satere Mawé mužem, si musí
tímto lahůdkovým stavem
projít celkem 25krát za sebou.
Oceánie
Na ostrově Pentecost skáčou
kluci z třicetimetrové
bambusové konstrukce
přivázáni za kotníky na liánu.
Při doskoku se musí navíc
jejich hlava dotknout země
(pokud možno co nejméně).
Nová Guinea
Muži kmene Matausa věří, že
aby se chlapec stal mužem,
musí se zbavit ženské krve,
která v něm zůstává
od narození. Během rituálu jim
propichují nosy, bodají šípy
do jazyka a strkají ostré
bambusové hůlky do krku.
Etiopie
Dospívající kluci musí pro
přechod do dospělosti
přeskákat stádo krav. Když se
jim to nepovede a spadnou
mezi ně, občas je splašený skot
ušlape.
Quebec
Indiáni kmene Algonquin
zavírají při rituálu dospělosti
chlapce do klecí a podají jim
vysoce halucinogenní nápoj
(prý asi 100x silnější než LSD).
V transu je udržují celých
dvacet dní. Účel je zbavit mysl
muže vzpomínek na dětství.
Brazílie
Muži kmene Matis musí projít
vícestupňovou zkouškou.
Nejdřív jim nakapou do očí
rostlinný jed, pak je nějaký čas
bičují a nakonec jim
do čerstvých spálenin vetřou
24
NAMLOUVÁNÍ
toxický výměšek místní
roztomilé žabky. Ten kromě
dlouhotrvajících halucinací
způsobí, že se adepti dospělosti doslova vyzvrací ze všeho,
co v nich dětství zanechalo.
Tanzanie a Keňa
Masajové mívali rituál „stání se
mužem“ poměrně důmyslný.
Aspirant musel bojovat nejen
se svou bolestí, ale i strachem.
Tedy de facto se lvem. Vybaven
byl jen oštěpem a štítem. Asi
netřeba dodávat, že masajští
mladíci se z výpravy na lva buď
vrátili jako muži, nebo vůbec.
Ještě předtím ale prošli peklem
v podobě obřízky bez
sebemenší hygieny nebo
anestezie.
U nás
Máte o svaťáku týden
na dohnání toho, co jste
zameškali za čtyři roky
na škole, a pak se pár desítek
minut potíte před znuděnými
kantory. Nakonec vám
potřesou tlapou a přivítají vás
v dospělosti.
Tohohle kluka v Satere
Mawé čekají mravenci
v rukavicích
Rakousko
Svého času tu existoval zvyk,
dle kterého si dámy vyfiknuté
na ples dávaly do podpaždí
kousky jablek. Pokud se
dotyčné dámě v průběhu noci
nějaký tanečník zalíbil, obdarovala ho na konci kousíčkem
propoceného jablka. Vyvolený
muž, pokud se mu dívka líbila,
se do něj před jejíma očima
zakousl.
Norsko
Staří Norové byli posedlí svými
noži natolik, že z nich udělali
prostředek namlouvání.
Svobodná dívka se promenádovala po vesnici s prázdným
pouzdrem u pasu, a když si
některý z mladých mužů řekl,
že ona je ta pravá, zasunul svůj
nůž do jejího pouzdra.
Anglie
Když mladý Brit přišel ve viktoriánské Anglii na námluvy
do domu své dámy, nesměl si
ani sundat rukavičky. Takový
typ návštěvy nemohl podle
společenských konvencí trvat
déle než 15 minut a rukavice
měly značit respektování
tohoto limitu. Zároveň nebyly
povoleny žádné dárky nebo
jakékoliv dotýkání se. Což
vysvětluje, proč nabylo v zemi
okamžitě obrovskou popularitu bruslení. Dovolovalo
držet se za ruce.
Kambodža
U kambodžských Kreurgů
stavějí rodiče pro své dcery
na vdávání tzv. chatrče lásky,
kde dívky tráví noc s různými
chlapci, aby si vybraly, kterého
si vezmou. Rozvod v této
společnosti nikdy nikdo
neviděl, takže páry si musí
opravdu dobře ověřit, s kým se
rozhodnou strávit život.
U nás
V tanečních se říká „Smím
prosit?“. Všude jinde se dva
chvíli trapně hihňají a pak
na to vlítnou.
SVATBA
Maroko
Nevěsty před svatbou
absolvují očistnou koupel
v mléce.
Skotsko
Skotská tradice „očerňování
nevěsty“ spočívá v tom, že
před svatbou samotnou
překvapí nevěstu partička
kámošek a od hlavy až k patě jí
umažou nejrůznějšími hnusy.
Čímkoliv je napadne,
od zkyslého mléka až po dehet
a peří. Takto upravenou dívku
pak vodí a ukazují po vesnici,
popř. jí přivážou ke stromu
a smějí se ji. Smysl této
smradlavé a ulepené tradice
není přesně znám nikomu,
nejpravděpodobnější se zdá
být vysvětlení, že nic z toho, co
pak v manželství žena zažije,
už nebude tak zlé.
Borneo
Pro novomanžele z kmene
Tidongů je svatba především
čas, kdy budou muset oba
na 72 hodin přestat
vyměšovat. Poté, co mladý pár
oficiálně vstoupí do manželství, se zavře ve svém domě
a neopustí jej po tři dny a tři
noci. Močit ani vyprazdňovat
střeva taky nesmí.
Čína – Sečuán:
Nevěsty procházejí měsíc před
svatbou rituálem zuotang,
který spočívá v tom, že každý
den hodinu pláčou. Po deseti
dnech se k nim připojuje
matka, po dalších deseti dnech
babička a nakonec společně
hodinu denně vzlyká celé
ženské příbuzenstvo.
dnech byla kobka otevřena,
a pokud se mnichovi podařilo
před smrtí se přirozeně mumifikovat, byl prohlášen
za Buddhu.
Tibet
Mrtví jsou nejdříve ponecháni
několik dní ve svém obydlí. Pak
je mniši odnesou do hor,
rozsekají na kusy a nechají
sežrat supy. Kosti pak
roztlučou na prášek, smíchají
s moukou a nakrmí jimi menší
ptáky.
U nás
Snoubenci si poslechnou řeč
o tom, že se vzájemně informovali o svém zdravotním
stavu, pak si (občas v jiném
stavu) vymění první polibek
a jdou zametat střepy,
vzájemně se krmit děravou
lžičkou, případně nasazovat
chomout, přivazovat kouli
a střídat hospody při únosu
nevěsty.
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
SMRT A POHŘEB
Japonsko
Nejváženější mniši se na smrt
připravovali 2000 dní. Prvních
1000 dní jedli jen oříšky
a semínka, aby se zbavili
tělesného tuku. Dalších 1000
dní pili jen speciální čaj z pryskyřice stromu urushi, který má
silně dávivé a projímací účinky.
Tím se zbavili i většiny vody
v těle. Pak se nechali zaživa
zazdít do podzemní kobky, kde
v lotosové pozici čekali
na smrt. Po dalších 1000
Stará Skandinávie
Když zemřel vikingský
bojovník, byl standardně
pohřben i se svou zbrojí
a koněm pro případ, že by se
na druhé straně připletl
do bitvy.
Británie
V Anglii, Skotsku a Walesu
existoval rituál, kdy najatý
žebrák nebo jiný chudák
za úplatu rituálně sní chleba se
solí, který reprezentuje
nebožtíkovy hříchy.
U nás
Nejdřív najatý řečník přečte
životní data zemřelého
hlasem jako automat,
a pak si řekneme „Upřímnou
soustrast“. <
25
Téma
Po žhavém
uhlí se chodí
hlavně v Indii.
Prubnout si to
můžete i u nás,
i když by se
častěji hodilo
chození po
žhavém
asfaltu
Snažíme se
o nemožné
NA TOM, ŽE BYCHOM SI RÁDI ODŽILI NĚJAKÉ VĚCI V RITUÁLECH,
REJŽUJE SPOUSTA LIDÍ, KTEŘÍ NÁM NABÍZEJÍ JEJICH MODERNÍ VERZE.
JAK TO VYPADÁ?
MUŽSKÉ RITUÁLY
Pánové jsou dnes chudáci. Od doby,
co jim sebrali vojnu, nevědí, kdy
dospějí v muže, plácají se ve věčné
pubertě a pojem „opravdové mužství“ znají jen z hambatých povídek
v ženských časopisech. Naštěstí
i pro schlíplé mužské ego existuje lék
v podobě obnovených rituálů. Velmi
aktivní je v tomto směru třeba sdružení
Chlapi.cz, kde si můžete objednat
účast na víkendovém Mužském rituálu
přechodu do zralé dospělosti. Bude
vás to stát bratru tři tisícovky, ale zato
se pak znovuzrodíte coby bojovník,
milovník, mudrc a král. Pozor – rituál je
pořádán pod záštitou křesťanské organizace YMCA, takže zápasů s medvědy
ani polykání halucinogenních žab se
pravděpodobně nedočkáte.
26
CHOZENÍ PO ŽHAVÉM UHLÍ
Ještě nedávno zábava zhulených
hipíků, dnes hlavní náplň motivačního
workshopu. Jeho pořadatelé slibují
život měnící zážitek, který se zapíše
do každé vaší buňky a vy pak snadno
překonáte nemožné výzvy, které vám
život přináší. Kromě chození po žhavých uhlících můžete na semináři
zakusit například i lámání desek, chození po skleněných střepech a lámání
šípů. Účast vás vyjde na lidových
5900 Kč, ale rozhodně se to vyplatí,
protože ho pořádá jediná společnost
vlastnící certifikát Firewalking Institute
of Research and Education. Můžete
si tedy být jisti, že umí dobře rozdělat
oheň a kvalitně chodit.
ČARODĚJNÉ RITUÁLY
Na internetu je jich spousta a na jejich
zvládnutí evidentně stačí zapsat se
do semináře. Třeba čarodějnický
obchod Avalon vás zasvětí za tři
víkendy. Slibuje, že se nebudou
probírat jen teoretické informace
a poznatky vycházející z praxe, ale
i praxe samotná. Kdyby náhodou
spočívala v nahatém tancování při
úplňku, doporučujeme přibalit hřejivou masážní emulzi. Promiňte, vlastně
mazání z dračího sádla.
POTNÍ CHÝŠE
V podstatě je to sauna, kde se potí
oblečení lidé a konzumují u toho více
či méně legální bylinné substance.
Můžete se na ni také dívat jako na znovuobnovený indiánský rituál, který vás
má (pomocí vedra a smradu) dovést
do jiných dimenzí. Vyzkoušet si to
můžete na vlastní nebezpečí u každého místního sdružení dobrovolných
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
indiánů. Jestli chcete vědět, co vás
tam čeká, přečtěte si nejdřív román
Terryho Pratchetta Dámy a pánové.
Moudrá Stařenka Oggová ten rituál
popisuje slovy: „Stavěli si takové
domky, kde se vždycky vypotili, smrděli jako kovářovo podpaží, nalejvali
se mačkadlicí, přidělávali si na hlavu
rohy a v těch pak tančili kolem ohně
a očurávali stromy, kdy je to napadlo.“
JAROSLAV DUŠEK
Osvědčená rada reklamních kreativců
zní: Když nevíš co, dej tam hezkou
holku. Rada hledačů rituálu zní: Když
nevíš co, zajdi za Duškem. Sluneční
muž a zvěstovatel totiž v rituál přemění i sebevětší ptákovinu. Namátkou
vybíráme Tantrický rituál s hudbou
slovenského mystického hudebníka
Maoka, Rituál chůze po uhlí ( jestlipak
na to má Jaroslav certifikát?), Čajový
rituál, Rituál porodu anebo Rituál
vítání roku myši.
Takhle vypadá
správná potní
chýše
RITUÁLY NA MÍRU
Chcete-li mít jistotu, že rituál, který
provádíte, je pro vás ten pravý, svěřte
se do rukou paní Natálie a pana Petra
z portálu Spokojenazena.eu. Jejich služby
jsou určeny pro lidi (citujeme), „kteří
hledají cestu k sobě, do svého nitra.
Dále lidi, kteří pracují s lidmi a potřebují
získat větší ochranu a nestávali se obětí
energetických upírů, manipulátorů atd.“
Celý proces začíná konzultací po Skypu
(paní Natálie trvá na tom, že jejich
rituály nemají nic společného s terapií,
a vymiňuje si, že klient nesmí být v péči
psychiatra ani pod vlivem omamných
látek). Po ní je klientovi zaslán rituál
„formou domácího úkolu“. Máte na výběr
Rituál odpuštění, Rituál rozpuštění
karmických uzlů, Rituál sebe-přijetí,
sebe-lásky, sebe-důvěry, Rituál rozkvetlého srdce, Rituál partnerství, Rituál rodič
a dítě a dokonce i Rituál smrti (po kterém
následuje Rituál znovuzrození, který
možná dostanete se slevou). To vše
za lidových 1200 Kč. Rituál Manipulování
s naivními lidmi v nabídce nenajdete. <
27
Téma
Flinkové
mají
výhodu
na něco zapomněl. Většinou provádíte nějaký rituál,
pokud nemáte zaměstnaný mozek. Malí kluci jdou
po chodníku a počítají kostky nebo se vyhýbají jejich
spojnicím, to je celkem normální. Pokud vám ale
tyhle činnosti začnou bránit v normální činnosti, už
je to chorobné. Rituály začínají být patologické, když
vám překážejí v životě. Vracíte se domů kontrolovat vypnutý sporák tak dlouho, až chodíte pozdě
do práce a oni vás vyhodí.
Potkáváte se s takovými lidmi často?
Tvoří menší část mých pacientů. Je to neurotická
porucha, která se léčí buď prášky, nebo v komKDYŽ VSTUPUJU DO ORDINACE PLZEŇSKÉHO PSYCHIATRA A ODBORplikovanějších případech terapií. Těch příkladů je
NÍKA NA RITUÁLY JAROSLAVA HRONKA, DÁVÁM SI POZOR, ABYCH VEŠEL spousta. Měl jsem třeba pacientku a ta musela vždy,
PRAVOU NOHOU. A NESTOUPL NA PRÁH.
než se mnou začala mluvit, pokleknout, uklonit se,
říct jistou stejnou větu a teprve potom
se uklidnila tak, že mohla normálně
Odkdy mají lidé rituály?
mluvit. Jiný pacient, enormně nadaný
Už v pravěku si muži věšeli na krk
inženýr, který si vytvořil celé světy
medvědí zub, aby získali medvědí
ve vesmíru, vymyslel jazyky a písma
sílu. Rituálů byla mezi lidmi vždycky
pro něj reálných národů, psal jim
spousta. Jako četbu k tématu doporuslovníky a další písemnosti, na mě
čuju knihy Eduarda Štorcha.
mluvil jejich jazykem, dokud jsem ho
Kde je hranice mezi rituálem
jedním konkrétním gestem nevrátil
a neurózou?
Jaroslav Hronek, psychiatr
zpět. Navíc prováděl neustále rituál
Vlastní rituály má každý. Málokdo
a učitel na vysoké škole.
za chůze – když se mu něco v hlavě
udělal maturitu bez nějakého medV ordinaci nás přivítal slovy:
postavilo do cesty, musel se několikrát
vídka pro štěstí. Když jste moc pečlivý,
„Letos máme nějak málo depresí,
otočit na místě, udělat pět kroků zpátky
ve všem se snažíte být perfektní, může
ale ono se to zlepší.“
a teprve potom pokračovat v cestě dál.
kterýkoliv váš zvyk přerůst v poruchu.
Štorch pravěkým lidem rozuměl
Takoví lidé se už musí léčit ústavně,
Flinkové mají tedy jistou výhodu, ale
protože můžou ublížit sobě i okolí.
i oni můžou za určitých okolností
Když si vezmeme společenské rituály, jako je
podlehnout. Spouštěčem může být stres – když
svatba nebo Velikonoce, potřebujeme je ještě
vám chytne barák od zapnutého sporáku, tak vás to
k něčemu?
docela vystresuje. Pak začnete sporák kontrolovat
Svatby jsou přesně tím příkladem vyprázděného
opravdu často. Příkladem běžného rituálu je konrituálu, který čím dál víc pozbývá smyslu. Dříve
trola zamčených dveří – normální člověk odchází
z domu spokojený, že vše doma zkontroloval, člověk šlo o majetky, svatba většinou předcházela dítěti,
obsedantní se musí vrátit – má vtíravou myšlenku, že dvaadvacetiletá bezdětná žena se ještě před třiceti
lety cítila ošizená. Dnes vlastně svatbu nikdo moc
nepotřebuje. Žena je soběstačnejší a dobře si rozmyslí, jestli se jí vyplatí tahat si kvůli dítěti mužského
do baráku a prát mu ponožky. Chtějí si víc užívat,
28
Jaké
podivné
rituály
máte?
a když už se začne na chodníku poohlížet po kočárcích, tak si to dítě prostě nějak pořídí, svatbu k tomu
nepotřebuje. S pohřby je to podobné, i když tam to
zatím nedošlo tak daleko.
Proč lidé pořád tak nadšeně slaví Vánoce, když se
jejich původní význam vytrácí?
Protože je to dlouhá staletí zakořeněný svátek,
nesrovnatelně důležitější než nějaké založení
republiky. Vánoce jsou rodinné, je to delší období,
děti nechodí do školy, nikdo vás do ničeho nenutí,
jsou slavnostní, povznášející a uvolňující. Všechny
tyhle rituály vycházejí z daného, neměnného rytmu
života. Máme tady jasně danou periodicitu, naše
tělo a psychika je uvyklá na střídání dne a noci, ročních období. Vánoce jsou pro lidi rituálem – jistotou,
stejně jako třeba Silvestr, kdy se společně rituálně
opijeme. Tohle nemůžeme ovlivnit, jsme závislí
na biologických rytmech. A v téhle dané periodičnosti se ukotvujeme rituály.
Jaké společné rituály můžou do budoucna nahradit ty vyprázdněné?
Budou to různé veselice, tanečky, různé fetovací
a alkoholové zábavy. Někdo si najde sportovní rituály. Zdravých rituálů není nikdy dost – většinou je
to tak, že mladí se baví a staří jsou unavení. Výhodu
v životě mají lidé, kteří zůstanou u zdravých rituálů
z mládí i ve stáří. Co se náboženských rituálů týká,
jsem bohužel ateista, takže nevím, kolik lidí chodí
do kostela. Řekl bych, že jsou čím dál prázdnější.
Lidé si ale najdou rituály nové. To je jisté.
<
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Včas si sednout na zadek
Bohouš, fanda
Když hraje Sparta, vždycky
musím sedět u televize
alespoň deset minut před
začátkem. Když už hráči
nastupujou na hřiště, vím, že
je to v tahu. No a když hraje
Česká republika, všichni si
doma ještě namalujeme
na obličeje státní vlajku.
Plivání na mrtvolky
Jitka, editorka
Když na silnici vidím přejeté
zvířátko, třikrát plivnu
( jenom jako, v duchu – tfuj,
tfuj, tfuj – abych si nepoprskala volant). Pak mám
jistotu, že šťastně dojedu
do cíle.
Kalhotky pro štěstí
Máša, studentka
Mám zkouškové kalhotky,
bez kterých bych do školy
ve zkouškovém nešla.
Fungujou. Maturitu mám,
bakalářku taky…
Fusekle
Jakub, hudebník
Aby dopadl koncert dobře,
nasadím si před ním vždycky
ponožky na uši.
Plyšáci pro štěstí
Lenka, traffic managerka
Každý večer, když jdu spát,
pohladím všechny svoje
plyšáky (sloníka, medvídka
Mášu, medvídka Žofinku,
levandulového Kočičáka,
opičku Léňu, malého
medvídka a kolčavu Emilku).
Vždycky si u toho říkám,
nebo vlastně si přeju, aby
tuhle noc se všem spalo
hezky, hlavně všem dětem
na světě. Aby je nikdo a nic
nebudilo, aby nemusely
brečet a tak.
Triko s charakterem
Michal, hokejista
Když vyhrajeme, triko
od dresu se nepere. Je
pravda, že když pak těch
zápasů vyhrajeme víc
za sebou, dost smrdíme. Ale
to nikdo neřeší, hlavně když
se vyhraje.
<
29
Téma
Oslavy
prázdna
DŘÍV SE BĚHEM ROKU SLAVILY SVÁTKY SPOJENÉ S PŘÍRODOU,
RYTMEM ŽIVOTA A SVĚTCI. DNESKA SLAVÍME SVÁTKY SPOJENÉ
S PRACHAMA.
Tři králové (6. leden)
„Přispějte
na handicapované…“
Původní rituál: Koledníci
v maskách Kašpara, Melichara
a Baltazara obcházeli domy
a psali nade dveře svěcenou
křídou: C + M + B. Kromě
iniciál tří králů nápis znamenal:
„Christis mansionem
benedicat“ Tedy: „Kristus
nechť požehná tomuto
příbytku.“ Dům byl pak celý
rok chráněn před zlem.
30
Dnešní rituály: Návštěvám se
čmárá křídou na dveře pořád,
ale nikdo moc neví, co to
znamená. Vyskytuje se zvýšený
počet charitativních sbírek.
Svatý Valentýn (14. únor)
„Jsi můj čičínek!“
Původní rituál: Nebyl.
Dnešní rituály: Masový
výprodej všeho růžového.
Velikonoce
„Hody hody doprovody.“
Původní rituály:
Předkřesťanské svátky jarní
rovnodennosti se smíchaly se
svátky zmrtvýchvstání. Rituály
probíhaly hlavně poslední
týden před Velikonocemi,
během tzv. pašijového týdne.
Každý jeho den měl své jméno
a zvláštní rituály. Ve Velikonoční pondělí se pak chodilo
s pomlázkou a pomlazovaly se
dívky a ženy, které rozdávaly
malovaná vajíčka.
Dnešní rituály: Občas
zajdeme do kostela
a s pomlázkou k sousedům
na panáka. Na náměstích jsou
„tradiční“ velikonoční trhy.
V obchodech začíná jarní
výprodej.
Filipojakubská noc
(30. duben – 1. květen)
„Chlastáme!“
Původní rituály: Tuhle noc
byly síly temna nejsilnější. Jako
ochrana se pálila figurína čarodějnice na hranici ze sedmi
Sumquam est, sam et utaque volupta vel ipsam que voluptatium nihitio remolest
Půstu už moc nedáme, ale Masopust, ten už zase slavíme
druhů dřeva. Zapaloval ji muž,
který se jako poslední
ve vesnici ženil.
Dnešní rituály: Pálení čarodějnic na venkově přetrvává,
protože se už dá být venku
a u ohně se dobře popíjí.
Dušičky (1. listopad)
„Helouvíííín!“
Původní rituál: První listopad
byl podle starých Keltů den,
kdy se duše zemřelých mohou
vracet na zem, takže si s nimi
člověk musel udělat zadobře.
U stolu se servírovalo jídlo
i pro mrtvé příbuzné, navštěvovaly a upravovaly se hroby.
Do křesťanské tradice se
rituály převzaly v 10. století.
Dnešní rituál: Absolvujeme
povinnou návštěvu hřbitova
a doufáme, že se nepotkáme
s příbuznými, kteří nám lezou
na nervy. Ve městech se
rozmáhají halloweenské reje
strašidelných masek
v předvečer svátku. Žně mají
taky výrobci svíček. Během
posledních říjnových dnů se
prodá celá polovina celosvětové produkce.
Svatý Martin (11. listopad)
„Zaznamenejte ten ořechový
buket!“
Původní rituály: Oficiální
konec zemědělského roku.
Oslavoval se pečenou husou,
která tím měla odpykat
provinění svých předchůdkyň,
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
jež kejháním prozradily
svatého Martina.
Dnešní rituál: Konec a zhodnocení vinařského roku nám dalo
košt svatomartinského vína,
které je údajně tradiční, ale
ve skutečnosti jde o PR kampaň
českých vinařů odkoukaná
od beaujolais. Restaurace
servírují předražená husí menu,
pořádají se „tradiční“ trhy
na náměstích a obchody rozsvěcují vánoční ozdoby.
Svatý Mikuláš (předvečer
6. prosince)
„Řekni básničku.“
Původní rituál: Rozdávání
dárků chudým dětem
v upomínku na hodného
biskupa Mikuláše.
Dnešní rituál: Řádění adolescentů v maskách čertů
a andělů spojené s odpalováním petard.
Štědrý den (24. prosinec)
„Přesně tohle jsem
potřeboval!“
Původní rituály: Prapůvodně oslava zimního slunovratu a začátek nového roku.
Křesťané trávili noc na modlitbách a přípravami
na oslavy narození Ježíše
Krista (25. prosince).
Rituálů probíhalo nesčetné
množství (stromeček,
pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení
pantoflem, klepání střevícem
na kurník, lití olova…)
Dnešní rituál: Opulentní
večeře následovaná ještě opulentnějším předáváním dárků
a druhý den žaludeční nevolností a výčitkami, kolik jsme
zase letos utratili peněz
za blbosti.
Silvestr a Nový rok
„Šťastný nový rok!“
Původní rituál: Žádný nebyl.
Až do 15. století u nás začínal
nový rok o zimním slunovratu,
tedy 25. prosince.
Dnešní rituály: Skutečné
oslavy probíhají na konci roku
na Silvestra. Nový rok se slaví
léčením kocoviny a zvoněním
v uších po ohňostrojné
kanonádě.
<
31
Téma
256
svateb
a 476
pohřbů
KDYŽ PŘISTANE NAJEDNOU PĚTADVACET PARTE V KASLÍKU, MŮŽE TO
BÝT DŮVOD K RADOSTI: PRO PANÍ LUDMILU KÁBRTOVOU TO ZNAMENÁ
DALŠÍ KOUSKY DO SBÍRKY. TO SAMÉ PLATÍ O OZNÁMENÍ SVATEBNÍCH,
TĚCH ALE PRÝ CHODÍ O NĚCO MÉNĚ. PŘIROZENÝ DEMOGRAFICKÝ
VÝVOJ SPOLEČNOSTI? „VŮBEC NE, TA SVATEBNÍ JSOU HEZKÁ A LIDÉ SI
JE SCHOVÁVAJÍ, PROTOŽE SI CHTĚJÍ VESELOU UDÁLOST PAMATOVAT, “
SMĚJE SE SBĚRATELKA.
Kde listiny životních zlomů ulovit?
„Parte mám po mamince od příbuzných. Taky pracuju v České televizi,
takže když tam na recepci pěkné parte
vyvěsí, prostě si ho odnesu – samozřejmě až po pohřbu. Svatební oznámení zas lidé do práce dřív nosili, aby
jim vůbec dali volno.“ Vetchým stařešinou sbírky paní Kábrtové je smuteční
list z roku 1915, nejstarší svatební
veselici dokumentuje oznámení o dvě
dekády mladší, ty nejnovější kusy jsou
letošní. <
32
Ať už se ženíte,
umíráte, promujete
nebo máte miminko,
tiskárna na tom
vydělá
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
33
Šmrnc
Čarodějnice
Anna – tmavovláska
Pletený svetr, Monika Nováková 4500 Kč
Sukně a triko, Libor Komosný, info o ceně u designéra
Punčocháče, Lindex 199 Kč
Boty, Deichmann 549 Kč
Carol – blondýna
Pletená tuniková vesta, Monika Nováková 5200 Kč
Rolák, Monika Nováková 800 Kč
Sukně, Libor Komosný, info o ceně u designéra
Punčocháče, Lindex 199 Kč
Boty, Deichmann 549 Kč
34
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
K rituálům patří rituální hadry. Na funus se prostě chodí v černém.
I tohle oblečení ale může vypadat dobře, aniž byste působili jako
ufon, který neví, co se patří. Jak se na tradiční rituály obléknout nám
naznačili návrháři Libor Komosný a Monika Nováková.
Foto: Michael Kratochvíl Styling: módní návrháři Libor Komosný a Monika Nováková Make-up a vlasy: Kamila Šimánková
Modelové: Anna P. / scouteen, Carol M. / elite, Jan S. / unique-one Produkce: Lenka Ciznerová
35
Fashion
Šmrnc
Dušičky
Anna – tmavovláska
Šaty, Libor Komosný, info o ceně u designéra
Pletená vesta, Monika Nováková 4000 Kč
Kožený opasek, Monika Nováková 2500 Kč
Boty, Deichmann 549 Kč
Carol – blondýna
Pletená tuniková vesta, Monika Nováková 5200 Kč
Rolák, Monika Nováková 800 Kč
Kalhoty, Libor Komosný, info o ceně u designéra
Boty, Deichmann 549 Kč
36
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
37
38
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Velikonoce
Honza
Boty, kalhoty a vesta, dobové části z lužického kroje
Pletená vesta, Monika Nováková 4000 Kč
Kožený opasek, Monika Nováková 1500 Kč
Bílé triko, H&M
Anna – tmavovláska
Šaty, Monika Nováková 6 900 Kč
Punčocháče, Lindex 199 Kč
Triko, Libor Komosný, info o ceně u designéra
Boty, Melissa, Bella Brutta 2650 Kč
Carol – blondýna
Šaty, Libor Komosný, info o ceně u designéra
Kalhoty, Libor Komosný, info o ceně u designéra
Boty, Melissa, Bella Brutta 2650 Kč
39
Křtiny
Anna – tmavovláska
Bolero a triko, Libor Komosný, info o ceně u designéra
Pletená sukně, Monika Nováková 4000 Kč
Punčocháče, Lindex 199 Kč
Boty, modelky vlastní
Carol – blondýnka
Šaty, Libor Komosný, info o ceně u designéra
Punčocháče, Lindex 199 Kč
Boty, Melissa, Bella Brutta 3450 Kč
40
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
41
Letem světem
Tam, kde Ježíš
netleská
Být mužem z Ria není žádná sranda. Máte pořád zkroucenou krční páteř
od koukání po holkách, které nezakryté, jen v bikinách, motají hlavy všem
kolem. Na moje neřestné chutě, zátoku Guanabara, pláže Copacabana
a Ipanema i chudinské favely ovládané gangy shlíží betonový Cristo Redentor – Vykupitel. Nezatleská. Rozpažený k objetí čeká už osmdesát let.
Text: Jan Drtil Foto: Profimedia
V letadle už každý vypadá, jako by měl roupy.
Přelet Atlantiku je přece jen dost dlouhý, a tak se
celé hodiny sám sebe ptám: „Kdy tam budeme?“
Odpovídá mi monotónní chrčení motorů, které se
nakonec přeci jen mění v pozvolné staccato a, už si
to éro roluje na ranveji. Posunu si časoměrky o čtyři
hodiny zpátky a letištní halou jdu do Cidade Maravillosa, portugalsky „úžasného města“.
KDE HELENKA NEZPÍVÁ
Místním busem mířím tam, kde Rio žije nejvíc.
Na výběžku mezi plážemi Copacabana a Ipanema
stojí mrakodrapy, hotely a místní zástavba v řadě
za sebou jako vojáci při nástupu. Právě tady mám
ale hostel na zdejší poměry v podstatě za hubičku.
V televizi nad recepcí dávají zrovna akčňák.
Policajti skryti za autem střílejí po ozbrojencích
v kopcích. Vypadá to na plichtu. Nejde ale o detektivku, nýborž o zprávy. Přestřelka v jedné z chudinských čtvrtí. Později se dozvím výsledek. Dva mrtví,
několik raněných. Mezitím už křižuju ulice směrem
k pláži Copacabana, údajně jedné z nejkrásnějších
na světě. Slovíčko údajně se ukazuje klíčovým. Teď
jde o zalidněné, zasviněné, uřvané a hektické pískoviště, kde se exhibují snad všichni psychotici světa.
BÍLÝ PRÁŠEK
Večer si jdu zaběhat. Kolem hotelu Copacabana
Palace, kde se svého času váleli americký prezident
Franklin Delano Roosevelt, Eva Perónová alias Evita
či japonský císař Hirohito. Široký pruh písku podél
ulice Atlantica se zatím změnil ve sportoviště. Taky
se zapojím mezi místní vytrvalce, ale jde to ztuha.
Po pěti kilometrech dřepnu na lavičku. Přisedne si
42
ke mně černošský kluk a z polystyrénové krabice
plné ledu nabízí chlazenou kolu. Odmítnu. Nabídne
mi něco ještě víc osvěžujícího, bílý prášek v alobalu. Na kokain si fakt netroufám. Lehkým krokem
popojdu k baru, kde si dám zdejší pivní dobrotu
jménem skol. Ne jednu, takže krok ztěžkne.
TATÍČEK KUBÍČEK A REDENTOR
Šestimilionové Rio de Janeiro se rozprostírá na březích a kopcích zálivu Guanabara. Když sem na Nový
rok 1502 přijeli Portugalci, mysleli, že jde o ústí velké
řeky, a místo nazvali Lednová řeka – Rio de Janeiro.
V letech 1736 až 1960 bylo hlavním městem Brazílie.
Za to, že jím nezůstalo, může Čech skoro jako
poleno Juscelino Kubitschek de Oliveira, potomek
emigrantů z Třeboně a dodnes jediná hlava státu
s romskými kořeny na světě. Ten dal architektovi
Oscaru Niemeyerovi zelenou pro stavbu metropole
Brasília stovky kiláků odsud.
Vyjíždím zubatou lanovkou na horu Corcovado,
v překladu „Hrbáč“. Právě na něm se do výše třiceti
metrů vypíná socha Ježíše Vykupitele. Téměř sněhově
bílá, odlitá z betonu, do Ria dovezena po kouskách
a odhalena roku 1931 jako symbol brazilské nezávislosti na Portugalsku. Když se pod tímhle kolosem
projdu, vzpomenu si na herce Pavla Landovského, jak
říkává: „No vidíš, jak jsme rozvětvený. Můj bratranec
tesal Ježíše v Riu.“ Přestože se sochař Ježíše jmenuje
Paul Landowsky, tuhle historku přisuzuju spíše
Lanďákově nezkrotné fantazii. Donedávna to byla
nejvyšší socha Krista na světě, ale pobožní Poláci se
s tím nesmířili a u městečka Świebodzina postavili
ještě o šest metrů vyššího božího syna.
>
ČiliChili | 12 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
43
43
Letem světem
Zahrajem si Wolfensteina?
44
„První favela vznikla v Riu roku 1895. Dostala
jméno Providence, tedy prozřetelnost, a nacházela
se poblíž dnešního Britského hřbitova ve čtvrti
Gamboa. Od té doby se svahy kopců bez jasOd rozpaženého Ježíše Krista jsou krásné výhledy
ného majitele postupně zaplnily příbytky ze dřeva
na město. Podle místního vtipu Ježíéš jednou pokrčí
a plechu, v nichž přebývají chudé rodiny hlavně
paže a zatleská, ale to až začnou lidi v hloubi pod
ze severovýchodu Brazílie,“ poučuje průvodce
ním pořádně makat. Odpolední siesta je v plném
Pedro. Prý tady není bezpečno, takže nemáme
proudu a všichni líně posedávají kolem obchůdků,
moc chodit do vedlejších uliček. Nicméně v jedné
aby náhodou neudělali zbytečný pohyb navíc.
spatřím sice sprejerskou fresku
už dost po záruce, ale přesto
ZÁJEZD DO FAVELY
... o kousek dál
docela výstižnou. „Už ti nemůžu
Ještě toho dne se nechám nachymoc dlouho počkat. Ty zbraně
tat na pochybnou turistickou
u garáže chlapík
byly kvalitní, tak zaplať,“ píše
atrakci, tedy výlet do chudinusekává krky slepicím se v bublině, která se line z úst
ské čtvrti zvané favela. No jo,
George Bushe, jenž si podává
po několika caipirinhách to za až
ruku s Usámou bin Ládinem.
tak obskurní nápad nepovažuju.
Je vidět, že turistická trasa je tady neměnná.
Beru to spíš jako dobrý podnikatelský plán a byznys
Pedro nás zavede na terasu čistého bytu ve třetím
hodný následování. V představách se mi prohání
poschodí, odkud lze přehlédnout celou čtvrť. Odtud
autobus plný turistů mířící nejdříve do mosteckého
se dá i bezpečně fotit. Jako na safari nebo v zoo.
Chánova, pak do litvínovského Janova, a skončí prohlídkou paneláků na Jižním Městě v Praze. Ráno sice V jednom z koutů matka kojí dítě, jinde po sobě
výrostci házejí kamením, v odpadcích okolo cest
moudřejší večera, ale zájezd džípem nad město je
opravdu inspirující. Za chvilku velí průvodce sesedat se hrabou psi. Na jedné straně stojí skála opásaná
betonovou hradbou, což je prý takový improvizoa procházka. Úzké uličky, příbytky jakoby připláclé
vaný okap, aby dešťová voda oblažila alespoň pár
jeden na druhém a na sloupech elektrického vedení
domů občasnou sprchou. Na druhé straně stojí řady
chuchvalce drátů, v nichž se podle mě nemůže
bílých domků jako v nějakém nově zbudovaném
vyznat už ani schopný luštitel hlavolamů.
uprchlickém táboře.
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
TIPY & TRIKY
Kde spát
V Riu se čas dělí na karneval a zbytek.
Na období karnevalového šílenství je
třeba si hotel jakékoliv cenové skupiny
zarezervovat hodně dopředu. Do města
v tu dobu dorazí téměř půl milionu
turistů a neobjednaný návštěvník může
přespat leda na ulici, s rizikem smrti či
ztráty veškerého majetku. Kromě
karnevalu je v Riu nespočet ubytovacích
zařízení a ceny začínají na pěti stech
korunách za noc. Snídaně v ceně nebývá
a připlácí se za samostatnou koupelnu.
Nejvyšší cenová hladinka může zaskočit
i dobře živeného manažera. Dost záleží
na výhledu, například na pláže Copacabana či Ipanema, a na proslulosti hotelu.
Za jedno z nejluxusnějších zařízení široko
daleko je považován francouzský hotel
Le Méridien, jenž leží mezi Copacabanou
a centrem města. Kempy se stany okolo
Ria nenajdete.
A JEŠTĚ JEDNOU
Nedá mi to a o den později stoupám výš a výš
sám do jiného z favelových kopců. Místňáci sice
očumují, ale necítím z nich ani náznak nevraživosti. Kluci si na vršku hrají s ošuntělou mičudou,
na oploceném plácku montér šteluje motor obstarožní rachotiny a o kousek dál u garáže chlapík
usekává krky slepicím. Strach mám, ale dá se to
snést. Sednu si ke stolu na improvizované zahrádce
a maník z další garáže-skorobaru přinese skol.
Hrdlořezové, násilníci, dealeři a kriminálníci okolo
jen popíjejí a pozorují ruch dole. Ostatně pahorky
v Riu působí jako lakmusový papírek mohovitosti.
Vršky zakrývají chatrče chudých, níž přicházejí větší
domy a v údolí stojí hotely a činžáky, jejichž vchody
hlídají placení strážci.
„Ty ses pomátl. Chodit do favely odpoledne
a procházet se tam až do večera. Jsi magor,“ vynadá
mi český emigrant Miroslav Vašek, s nímž se seznámím po sestupu do údolí. Během normalizace se
dostal do Německa, kde si zařídil malou
firmu, ale dnes chce žít v Brazílii. Má holku
z Argentiny a prachy z firmy mu tady
Z letargie je občas vzbudí
vystačí na pohodlný život. Poslouchá se to
velitelka, obtloustlá žena
jako pohádka. V televizi nad barem zatím
zuří válka. V jedné favele stříleli po polis hlasem Luciana Pavarottiho
cajtech, dva ranění, v druhé si gangy
vyřizovaly účty, tři mrtví.
>
One little, two little, three little indian...
Na plážích se bojuje i za práva indiánů
Jak cestovat
Občas je dobré mrknout na internetové
stránky s nabídkou levných letenek.
Aeroporto do Antonio Carlos Jobim,
pojmenované po hudebníkovi, co spoluvymyslel bossa novu, je dost daleko
od centra a pláží, takže je třeba najít
stanici autobusů anebo se popasovat
s vyčuranými taxikáři. Po Riu křižuje
nespočet autobusových společností.
Nastupuje se zadními dveřmi, kde sedí
průvodčí a prodává lístky. Vystupuje se
předními. Nejrychlejší přesun po městě
je metrem, které je kupodivu čisté
a bezpečné. Autostop se zamítá, jízda
autem může připomínat běh uprostřed
stáda rozzuřených býků. Navíc pronájem
káry není dvakrát levný a ve smlouvách
se mohou skrývat pro zákazníka dost
ošidné pasti.
Co si dát
Brazilská kuchyně je trojjediná. Indiáni
přispěli zeleninou, obilninami a dary
moře, Portugalci omáčkami a sladkostmi,
afričtí otroci kořením a zálivkami.
Národním jídlem je nicméně směs
černých fazolí s opečenou klobásou,
vepřovým jazykem či ocasem, sušeným
hovězím, dochucená cibulí, česnekem,
rajčaty, petrželí a ostrými papričkami
zvaná feijoada. Jako příloha slouží rýže,
kapusta nebo zásmažka z manioku. Je to
ale dost náročné na zažívání. Místní si to
dají k obědu a do večera dobrotu vstřebávají. Pro lepší slehnutí se k tomu popíjí
batida nebo caipirinha. Pro gurmány
zaměřené na podmořský svět je třeba
zmínit moquequu, směs z ryb a mořských
živočichů připravovanou v hliněném
hrnci, anebo linguado, čili mořský jazyk.
Káva je silná, jako touha brazilských žen,
piva antartica a brahma taky ujdou.
No to si děláš...
45
Letem světem
Taneční siesta
Chrám pro 205 000 lidí
TIPY & TRIKY
OLYMP FOTBALOVÉHO PÁNABOHA
Podél neuvěřitelně, snad pět kilometrů dlouhé
lidské fronty, se konečně na druhý den dostanu k asi
nejuctívanějšímu místnímu chrámu. Čekající lidé
vůbec nejeví známky naštvanosti. Odevzdaně stojí,
občas pokecají se sousedem, občas zařvou jednoduché heslo. Stadión Maracaná pojme 205 000
diváků a vypadá vskutku majestátně. Večer si to tu
rozdají dva největší fotbaloví rivalové v brazilské lize
a navíc nejstarší kluby tady, Botafogo s Flamengem.
Přijdu k centrálnímu vchodu do stadionu a pozoruju přípravu pořádkové policie. Strážníci udržují
odstupy na délku paže a nudí se. Z letargie je občas
vzbudí velitelka, obtloustlá žena s hlasem Luciana
Pavarottiho.
U tohohle vchodu se nachází muzeum fotbalové
historie a plácek slávy. Do betonu tady otiskli své
šlápoty nejslavnější brazilští fotbalisté od Pelého
po Ronalda. Jelikož i vstupenky k stání jsou drahé
až hrůza, zasednu do oblíbeného baru a utkání
sleduju na monitoru. Všichni ti rychlonožkové, co se
míhají v přímém přenosu, jsou talentové z místních
pláží anebo chudinských čtvrtí. Skončí to 2:0 pro
Botafogo. „To mohlo dát Flamengo do brány rovnou
rozpaženého Ježíše. Vyšlo by to na stejno,“ rozčílím
se jako pravý český štamgast a do záře zapadajícího
slunce vyhlédnu na horu Corcovado. Stojí tam
pořád. A pořád netleská!
46
Co si z Ria přivézt
Závisí na naturelu a peněžence. Pro
méně materiálně založené jedince lze
doporučit ručně vyrobené houpací sítě,
fotbalová trička se jmény černých
virtuosů, pestrobarevné naivní obrazy
pouličních malířů anebo nahrávky
samby, bossa novy či brazilské tvrdé
muziky, která fakt stojí za to. K mání jsou
pestrobarevní létající draci ve tvaru
ptáků, usušené zubaté piraňi – u jejich
nákupu pozor, protože se tak slangově
říká i černým prostitutkám – anebo plavky
tak odvážných střihů, že vás v Evropě
budou považovat za nudisty. Pro mohovitější je třeba zdůraznit, že Brazílie je
předním světovým producentem drahých
kamenů. Nejpopulárnější jsou ametysty,
opály, topasy, turmalíny, ale i diamanty,
smaragdy, rubíny a safíry. Někde se
prodávají až o čtvrtinu levněji než
na Západě. Nakonec určitě i dobrodružné
vzpomínky, takže až s přáteli uvidíte Muže
z Ria s Jeanem Paulem Belmondem,
budete se moci v každé minutě vytahovat
oním obligátním světáckým: „Tam jsem
byl, tam taky a tam jsem popíjel s jednou
čokoládovou kráskou.“
Co nedělat
Pro Rio platí snad všechny bezpečnostní
rady, které jste kdy slyšeli. Necestujte
a nechoďte městem po půlnoci a stále
švidrejte jedním okem po okolí. Na pláž
nenoste nic cenného. Oblíbeným trikem
místních zlodějíčků je, že k vám přistoupí
dítě a ptá se na čas, přičemž nerozumí,
a za zády vám jeho komplic probere
kapsy. Pří povyražení s místní kráskou
nebo krasavcem je třeba mít na mysli, že
AIDS je zde skoro tak rozšířený jako
v Africe. I malé množství jakékoliv drogy
může člověka dostat až na dva roky
do vězení. A místní žaláře jsou opravdu
divoké. Nevyplatí se ani chodit do útrob
slumů. Operují tam gangy, které si servítky
neberou. A uvědomte si, že peníze znovu
zase nějak vyděláte, ale mrtvá a živá voda
neexistuje, tak není třeba se pouštět
do ukázek chlapácké odvahy.
Čím místní oslníte
Přátelskostí a nenuceností. Když umíte
pár fotbalových parádiček, sklidíte
na některé z pláží zaručený úspěch. Pak
si s místními čutálisty můžete pokecat
o Pelém, Ronaldovi, Ronaldinhovi nebo
o tom, co určitě kaká, a navíc se tak
jmenuje. Na škodu není orientace v křesťanské věrouce, protože ač se to nezdá,
jste na území hluboce věřících katolíků.
Alespoň minimální znalost portugalštiny
je vítána. Ve vzdělanějších kruzích není
na škodu zmínit, že milovaný brazilský
prezident a zakladatel hlavního města
Brasília Juscelino Kubitschek de Oliveira
byl vnuk českých imigrantů. Navíc
v Brazílii je i dost českých krajanů, třeba
potomci Tomáše Bati. V ekologicky smýšlející společnosti se zase blýsknete tím, že
prales kolem Amazonky je plícemi světa
a je třeba ho chránit.
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Udělejte nám i sobě pěkné Velikonoce
a předplaťte si ČILICHILI SMSkou. Sice
musíte dát něco od cesty, ale zase vám
pokaždé dorazí až domů a nemusíte každý
měsíc do krámu.
-
JAK NA TO?
25,
• Krok 1: Pošlete SMS ve tvaru CILI ROK (PULROK) JMENO
PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na telefonní číslo 90211.
• Krok 2: Přijde vám od nás SMS se žádostí o potvrzení.
Potvrdíte ji odesláním „ANO CILI ROK“.
• Krok 3: Protože jsme slušně vychovaní, tak vám poděkujeme,
a ještě vám napíšeme, jak případně předplatné zrušit, kdybyste třeba ztratili vkus.
• Krok 4: Každý měsíc, předtím, než ČILICHILI vyjde, vám přijde zpráva o tom, že jste zaplatili 25 Kč za nové číslo. Těch 25
korun je poštovné, časopis je zdarma. Nemusíte pak pro časopis nikam chodit a najdete ho ve schránce. A samozřejmě
můžete předplatné kdykoliv zrušit!
• Změna adresy: U předplatného pořízeného přes SMSku můžete SMSkou změnit i zasílací adresu. Pošlete textovku ve tvaru CILIADRESA JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC
na číslo 900 11 03. Obratem vám přijde potvrzení o změně.
Cena téhle měnící SMS je 3 Kč včetně DPH.
• Více se dozvíte na www.cilichili.cz/zasilani
• ČILICHILI si nyní můžou objednat nejen zákazníci Vodafonu,
ale i ti ostatní, aby věděli, jak je u nás fajn.
A JEŠTĚ PRO POŘÁDEK
Distribuci pro Vodafone CZ zajišťuje Boomerang Publishing, s. r. o.,
Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja. Kdybyste měli s doručením jakýkoli problém, brnkněte na 244 023 214 (pracovní dny 9.00
až 18.00 hod.). Pozor, je to obyčejná linka, ne bezplatná. Podrobnosti najdete na www.cilichili.cz nebo www.vodafone.cz. SMSky technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz.
Fungl nové
středověké
město
,,Po válce to tu bylo všechno v troskách. A my jsme si řekli,
že tohle je paradoxně naše naděje. Dát to zase dohromady,
začít znovu a jinak.“ Tuhle větu v mnoha obměnách slyšel můj
kamarád historik, když se pracovně na čas usadil v Norimberku.
Text: Petr Šimáček Foto: Profimedia
Starý Frank, u kterého bydlel v podnájmu, ho ochotně brával na procházky po městě, které bývalo
jedním ze dvou nevýznamnějších sídel středověké
svaté říše římské – vedle Prahy. ,,Náš císař Karel IV.
tady často pobýval a o město se velmi zasloužil,“ říkával Frank. Prý se divil, že si my Češi tak vehementně jejich Karla přivlastňujeme. Každopádně několik
měsíců spojeneckých náletů na konci války udělalo
z perly středověké architektury hromadu sutin.
Obyvatelé města splnili poválečné předsevzetí
a Norimberk opět stojí v celé kráse. A tak může
návštěvník zase obdivovat městské opevnění se
šedesáti věžemi, středověké hrázděné domy, impozantní hrad, katův most, Dürerův dům. Všechny ty
domy kostely i náměstí se stavěly znovu v průběhu
posledních šedesáti let. A na jaře jsou tu navíc
velikonoční trhy.
48
Odsud vyhlásil Hitler norimberské rasové zákony
Norimberské velikonoční trhy mají staletou tradici
– stejně jako v mnoha jiných německých městech.
Häferlesmarkt na hlavním náměstí Hauptmarkt
je ale jeden z nejstarších, a i když není tak slavný
jako trhy vánoční, určitě stojí za návštěvu. Chlubí
se tu spoustou specialit. Například klobásky nebo
originální perníčky, jejichž výrobě se sem kdysi jezdili učit i čeští perníkáři. A celé město je ozdobeno
velikonočními zajíci. Ostatně zajíce tu mají jednoho
zvláštního. Od Dürera. S tím zajícem to bylo vlastně
tak: Dürer ho namaloval, podle obrazu vznikla bajka
o králíkovi, který se tak přejedl, až zahynul v troskách
králikárny, a pak nebohé zvíře vymodeloval moderní
výtvarník a umístil ho před Dürerův dům. Mrkněte
kreatuře pod přední packu. Ohlodané údy jeho
páníčka dokazují, že ne každý heboučký mazlíček
musí být vegetarián.
Počítejte, že Norimberku se za jeden víkend
pouze dotknete. Jen ho ochutnáte – ani týden by
nestačil na to ho poznat. Už dopředu počítejte, že se
budete muset ještě vrátit. Tak veselé Velikonoce!
Víkendovka
Cik cak fošny, a máte domek. Hrázděnej
Kvalitní maso se spoustou zeleniny. Zdejší strava je zdravá
Na věž sv. Mikuláše můžete vylézt. Ne tu nejvyšší.
O Velikonocích mají v Norimberku druhé Vánoce
PRO PARTU
Samozřejmě, že nejvíc času strávíte na trzích.
Pro děti je tu spousta atrakcí, a až je to přestane
bavit, můžete je vzít do zábavního parku hračkářské firmy Playmobil. V zimě sice některé
atrakce nefungovaly, ale na jaře už ožívají. Takže
tu můžete strávit celý den. Jestli nebudete mít
ještě dost, projděte si muzeum hraček na Karlstrasse 13–15. Za eurák je k mání i český
audioprůvodce.
PRO RODINU
Musíte spolu ochutnat proslulé norimberské
ké
perníčky – obsahují tajné kombinace koření
ní
a nejsou v nich použita, (zdraví životní stylové,
ové,
našpicujte uši) skoro žádná mouka a cukr!
ČiliChili | 12 | 2011
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
KDE TO JE?
Ne, to není Dürer. To je zajíc.
K mání jsou hned pod hradem na adrese
Bergstrase 1. Mrkněte do místní zoo. Zastavte
se u ,,Kašny manželství“ na Ludwigsplatz. Ať
víte, do čeho jdete. A mrkněte do kostela Panny
Marie. Nabídne vám trochu klidu po tom všem
ruchu venku. Ve štítu kostela je funkční orloj.
PRO MILENCE
Víte, že místní kraj má nejhustší síť pivovarů
na počet obyvatel na světě? Lederer, Zirndorfer,
Kitzmann... Nechcete-li tedy strávit celý víkend
ve městě, vydejte se do obcí ležících severně.
Není jediné, ve které byste nenarazili na malý
rodinný pivovar, kde budete moci nasávat nejen
atmosféru Velikonoc. Kolem norimberského
náměstí v obchodech se suvenýry dostanete
spoustu místních pivních speciálů – takže tady
můžete nakupovat výslužku pro koledníky.
49
TIP:
Zkuste přidat trochu
horkých malin nebo
jiné lesní ovoce.
Uvidíte, jak to
k tomu sedne.
Co se skrývá pod županem?
Župánek za syrova
50
Skládačka před sestavením
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Sporák
Jablko v županu
„Jablka. To znám, jablka. Ale, jak jíte ten župan?“ Felix
Holzmann s touhle větou slavil u našich maminek a tatíků
úspěch Velikonoce co Velikonoce. Vy si ale udělejte jablko
v županu, jaké jste ještě dost možná nejedli. Je to dezert de lux.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
1
Pro ČILICHILI vaří máma
Iva z Penzionu v polích
www.penzionvpolich.cz
Na porci potřebujete:
- jablko
- jahodovou marmeládu
- lžíci brusinek
- 2–3 vlašské ořechy
- listové těsto
- žloutek
LOUPEJTE
Jablko oloupejte a udělejte v jeho středu tunýlek, tím, že mu vykrojíte
stopku, jádřinec i toho
bubáka dole. Do jahodové marmelády přidejte brusinky a jen tak
v ruce rozdrcená jádra
ořechů. Vzniklou směs
naládujte dovnitř jablka.
Takže pamatujte, že díru
v jablku potřebujete
udělat celkem solidní,
aby se vám tam vešlo
dost nádivky. Ale zase
bacha, aby vám ovoce
při dlabání neruplo.
3
2
BALTE
Rozválejte těsto a udělejte si
z něj čtverečky odpovídající
velikosti, abyste do nich zabalili nadívané jablko. Většinou
z balíčku těsta vyjdou tak čtyři
kousky. A ideální je listkové
těsto už vyválené. Těsto
okrojte na čtverec a doprostřed položte jablko s náplní.
Všechno to zaviňte do těsta,
měla by vám vzniknout pěkná
mošnička.
PEČTE
Do malého rendlíku,
který může celý do trouby, vložte pečící papír,
na něj položte jablko
v županu a potřete ho
rozšlehaným žloutkem.
Pečte 20 minut v troubě
rozehřáté na 180 stupňů. Podávejte posypané
moučkovým cukrem
a třeba s trochou
tekuté čokolády nebo
se zmrzlinou. Ideálně
vanilkovou.
51
Remix
Doporučujeme, co jsme sami prubli
a dostalo nás do kolen. Anebo čemu
věříme, že se povede a dostane do kolen
vás. Kašleme na novinky z posledního
týdne, tohle prostě bude stát za to pořád.
Text: Michal Pařízek Foto: Profimedia, archiv
Díla amerického fotografa Davida LaChapella už u nás byla k vidění, naposledy v rámci úspěšné
expozice Decadence NOW! v pražské galerii Rudolfinum. Ještě nikdy jich ale nebylo tolik. Od 7. prosince bude Rudolfinum hostit obsáhlou retrospektivu jeho díla s důrazem na nejdůležitější období
a celky. David LaChapelle proslul velkými portréty slavných osobností s výrazným surrealistickým
a často kontroverzním podtextem. Michaela Jacksona, Davida Bowieho, Courtney Love, Leonarda
diCapria, Lance Armstronga a desítky dalších představuje tak, že je skoro nepoznáte. Ostatně
podvratné rysy jeho tvorby často nebyly po chuti ani samotným modelům. Důležitou součást
LaChapellova díla tvoří reklamy, vytvářel nejen upoutávky fotografické, ale i filmové (Nokia, L'Oréal,
Diesel nebo Burger King). Pražská výstava Tak pravil LaChapelle bude výjimečná v tom, že se na její
produkci podílí autor samotný. K vidění tak budou nejen jeho slavná díla, ale také ukázky přímo
z ateliéru, některé z nich dosud neviděné.
www.galerierudolfinum.cz
52
D id LLaChapelle
David
Ch ll – D
Deathh bby H
Hamburger
b
Copyright David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
FOTOGRAF, CO PRUDÍ MODELY
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
53
Remix
KAŠLETE NA MLADÉ NULY, JSOU TU STARÉ JEDNIČKY
Semafor se znovu rozsvítil. Osmdesátiny Jiřího Suchého posloužily k opětovnému
vydání klasických nahrávek semaforských písní. V šedesátých letech se stal ze Semaforu
pojem, Suchý společně s Jiřím Šlitrem definovali pojem česká moderní písnička, lepšího
textaře ostatně česká populární hudba nikdy neměla a nejspíše dlouho mít nebude.
Komplet Jiří Suchý & Jiří Šlitr – Semafor: Léta šedesátá nabízí jedenáct disků a téměř
280 písní. Výjimečné kusy Dobře placená procházka, Jonáš a Dr. Matrace nebo Zločin
v šantánu jsou důvěrně známé, každá z her je ale obohacená o spoustu bonusů a rarit.
Jedenáctý disk nabízí dokonce patnáct nikdy nevydaných věcí, některé z nich obzvlášť
vypečené (nebo jste snad už slyšeli Terezu od Matušky v němčině?). Důvěrně známé
evergreeny srovnané pěkně po inscenacích a zabalené po kupě musí potěšit každého,
samozřejmostí je bohatá textová a obrazová příloha. Písničky Suchého a Šlitra svoje
kouzlo neztratily ani po půlstoletí, nedávno se jich ostatně chopila dnešní generace
(Midi Lidi, Kazety a mnozí další) na poměrně povedeném albu coververzí For Semafor.
Kolekce Semafor: Léta šedesátá je také skvělým tipem na letošní Vánoce, dnešní popovou produkci strčí s přehledem do kapsičky u vesty.
www.supraphon.cz
JAK DOSTAT PREZIDENTA NA LOPATKY
DOMOV NA ODKLÁDÁNÍ PŘESTÁRLÝCH PŘÍBUZNÝCH
Americká komedie Umění lhát vychází z jednoduchého nápadu:
na světě zatím nikdo nevymyslel lhaní. Všichni říkají přesně to, co si
myslí. Když tedy vyrazíte s někým na rande, hned vám oznámí, jestli
se s vámi ten večer vyspí a jak moc mu připadáte tlustí. Až se jednomu lůzrovi stane to, co se stát musí... přeskočí mu dráha v mozku
a pronese první lež. Cesta od náhodného bankovního podvodu až
k vymyšlení náboženství je v základu klasická romantická komedie.
Vrchol umění nečekejte, vlastně je to celé docela trapárna. Ale
občas se s Rickym Gervaisem fakt zasmějete, protože svět bez lží je
vymyšlený fakt do důsledků. Až po Domov na odkládání přestárlých
příbuzných, o které se nechcete starat.
www.csfd.cz
54
U nás se tenhle žánr netočí: politické drama,
ve kterém dokážou dva účastníci uhrát celý film
a tvořit v každé minutě takové napětí, jaké nevydojíte
z celého Kajínka dohromady. Snímek s názvem Duel
Frost/Nixon připomíná dneska už skoro zapomenutou kapitolu z dějin televize. Americký prezident
Richard Nixon, donucený odstoupit po aféře Watergate, kývl na nabídku interview s bavičem Davidem
Frostem. Oba dva věděli, že to je jejich životní
šance – pro jednoho prosadit se na americkém trhu,
pro druhého očistit svoje jméno a vrátit se do politiky. Oba věděli, že musejí potopit toho druhého,
pokud chtějí vyhrát. Film Rona Howarda, ve kterém
excelují Frank Langella a Michael Sheen, je už z roku
2008, ale pořád stojí za to se na něj podívat. Zjistíte
něco o politice, o umění držet tvář a o televizi. To
důležité se neděje ve slovech, ale ve tvářích, gestech
a ve vzduchu jiskřícím mezi účastníky. Zvlášť když
jsou to takovíhle staří psi.
www.csfd.cz
JEDINÝ VYMYŠLENÝ UDAVAČ
PULP FICTION PRO 21. STOLETÍ
Drive je přesně jeden z těch filmů, které
se vám zavrtají pod kůži jako kulka.
Podobně jako klasické kalifornské
gangsterky Raymonda Chandlera nebo
historky ze dna společnosti, kterými
proslul John Fante, mapuje temnou
stranu Los Angeles. Banální a důvěrně
známý příběh o bezejmenném hrdinovi
zachraňujícím ženu v nesnázích dostává
grády díky skvělému zpracování, atmosféře a vynikajícím hereckým výkonům.
Řidič ( jinak mu ve filmu nikdo neřekne)
v úsporném podání Ryana Goslinga
přes den opravuje auta a pracuje jako
kaskadér, v noci se díky svým výjimečným řidičským schopnostem uplatňuje
při vloupačkách. Dám vám pět minut
a pak jedu – tohle heslo, kamenná tvář
a všude přítomné párátko k němu patří
stejně jako kožené rukavice a bomber
se zlatým škorpiónem. Nechybí brutální
mafiáni, postarší mentor a děvče
(Carey Mulliganová), co má problémy.
Poeticky natočený snímek (režie Nicolas
Winding Refn) se přes pozvolný úvod
dostane ke krvavé závěrečné zabíjačce,
ale ani tehdy se kouzlo nevytrácí. Film
podtrhuje vynikající hudební doprovod,
na kterém se podíleli známý Angelo
Badalamenti a Cliff Martinez. V malé roli
se mihne opět nezapomenutelný Ron
Perlman (Jméno růže, Hellboy). Pulp
Fiction 21. století si nenechte ujít
www.bsfd.cz
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Umberto Eco knihy miluje. Každý jeho
román je událostí, každá stať a rozhovor s ním jsou poutavé a nabité
informacemi. Pražský hřbitov trochu
klame tělem, do české metropole se
s Ecem nevypravíme, protože v jeho
stejnojmenném románu se o ní vlastně
jen hovoří. Eco vzdává hold oblíbeným
autorům dobrodružných románů, jako
je Alexander Dumas starší, a zároveň
už poněkolikáté obhajuje svou vášeň
pro špionážní aféry, konspirace a pikle.
Hlavním hrdinou je slídil, falzifikátor
a udavač Simone Simonini, ne úplně
sympatický chlápek s poruchou
osobnosti a zálibou v dobrém jídle. Jde
prý o jedinou skutečně vymyšlenou
postavu z románu, příběh se jinak
hemží známými osobnostmi doby
(Sigmund Freud, Dumas samotný
a desítky dalších). Popisované události
mají reálný historický základ a kniha
umně kombinuje žánr dobrodružného
románu s přísnou literaturou faktu.
Jenomže to by nebyl Umberto Eco, aby
vše nebylo úplně jinak. Strhující čtení se
zlověstnou xenofobní notou je na jednu
stranu obrovsky zábavné, ale taky
temné a děsuplné. Na frak dostávají
snad všechny národnosti, představa
Evropské unie se při četbě a popisu
nenávisti mezi národy a skupinami
zdá opravdu neudržitelnou. Příběh
se sice odehrává v devatenáctém
století, ale platí i dneska. Přečíst nový
román Umberta Eca je třeba už kvůli
nezapomenutelným hláškám typu:
„...Umělci jsou i zdálky nesnesitelní,
pořád natahují krky, aby se ujistili, že je
poznáváme...“
www.argo.cz
55
Fenomén
Muzika nemusí být jen krásná a harmonická. Bojové písně tu
byly odjakživa a agresivní a nenávistné texty se píšou
pořád. Jejich prostřednictvím dnes k násilí nejčastěji
vyzývají neonacisté, islámští fundamentalisté
a obchodníci s drogami.
Text: Jan Drtil Foto: Profimedia
56
„Jako malý jsem opakoval písně, které mi zpívali
mí strýcové. Povstalecké songy o začátcích Irské
republikánské armády, často o zbraních,“ vysvětloval
nedávno Bono Vox, když hodně přestřelil při turné
na jihu Afriky. Prohlásil totiž, že píseň obsahující větu
„Shoot the Boer“ (zastřel bílého farmáře) zpívaná
v době apartheidu „měla své místo“, což vyvolalo
velké pozdvižení. Píseň soud sice zakázal, ale tamní
extremistický potěr ji zpívá dál. Podle Bona je to
stejný druh lidové hudby, jakou on slýchal v dětství.
„Je to o tom, kde a kdy zpívat. Tento druh muziky má
pravidla." Ti, které Bono svým prohlášením zvedl ze
Pak jednomu ze tří
prodavačských elévů
svitne a naznačí střelbu
kulometem do vzduchu.
Jsme na dobré cestě.
židle, ale argumentují tím, že text o vraždění farmářů
je v JAR mnohem živější než irské rebelské písně
v Irsku. Od roku 1994 bylo v zemi zavražděno asi
3000 bělošských farmářů.
Podobné „lidovky“ na youtube například opěvují
generála Ante Gotovinu a mnoha dalších hrdlořezů
konfliktu na Balkáně. Jistě, krev, násilí se objevují
v textech třeba metalistů nebo rapperů. Tak nějak
to patří k žánru a všeobecně je to chápáno jako
pořádná nadsázka bez dopadů v praxi. Skutečnou
krev a mrtvé mají na svědomí muslimští extremisté,
války drogových gangů nebo neonacisté. Jenže i jejich
příznivci občas začnou zpívat. Zajímalo nás o čem.
TVRDÁ PĚST NEJEN PALESTINCŮ
Více než stotisícové město Hebron v Izraeli se
nachází pod palestinskou samosprávou, protože
leží na Západním břehu Jordánu. V centru však
bydlí kolem tisícovky židovských osadníků, což dělá
z města oblast častých nepokojů. Některé ulice jsou
zátarasy oddělené od jiných a okolo centra hlídají
vojáci s odjištěnými samopaly. Projdu několik kontrol
a vstoupím do palestinské části. Všechno je tu
hned o polovinu levnější. Zapomenu se v obchodu
s muzikou. Nejdřív pustí pár běžných arabských
odrhovaček. „Něco tvrdšího,“ poručím si. Dopadne
to stejně. Pak jednomu ze tří prodavačských elévů
svitne a naznačí střelbu kulometem do vzduchu.
Jsme na dobré cestě. Z přehrávače spustí něco, co
pokřtím jako arabský rap. Mužské i ženské zpěvy
občas vystřídají výstřely a projevy.
Přivezl jsem si dvě taková cédéčka. Jedno nese
název Hizballáh, druhé Batalion obětí Al Aksá. Podle
arabisty Charifa Bahbouha, jenž v Česku vydává
překlady arabských knih, je na cédéčkách několik
písní, které vycházejí z arabských pověstí. Některé
písně jsou mawwal, což v arabské muzice znamená
volné a nerytmické zpívání, tedy jakási vokální
improvizace znějící melancholicky. „Maminko, rozbili náš dům, vyhnali nás z bytu, zabili naše přátele,
maminko, nezlob se, budeme bojovat až do konce,“
zpívá se v jedné. „Fatah jasné cíle. Vezměte si zbraně
a braňte vlast i mešitu Al Aksá,“ pěje se v druhé.
Fatah je pro úplnost palestinská politická strana,
která platí ozbrojené skupiny. S překladatelem
Bahbouhem, původem ze Sýrie, se začínám přít,
jestli to jsou písně nenávisti. On, že ne, že jsou to
lidovky, byť bojového ducha. Já, že ano. Polemika
však nikam moc nevede.
Mezi drsné protižidovské aktivisty patří i egyptský rapper Šában Abd al-Rahím. Během čtyř let se
s profesionálního žehlíře vypracoval v nejpopulárnějšího politického zpěváka v zemi pyramid a možná
i na celém Blízkém východě. V roce 2001 nahrál hit
„Nenávidím Izrael“. Dnes nosí boty poseté diamanty.
V písni „Chci být mučedníkem“ zpívá o válce v Iráku,
staví se proti Spojeným státům a podporuje Palestince. Pro spravedlnost je třeba dodat, že podobné
hvězdy i písně vznikají taky v Izraeli.
>
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
577
Fenomén
HITY PRO NARKOBARONY
Okolo centrálního náměstí Alameda Central
v mexické metropoli Mexico City hledám hudebniny. Podaří se. Chci zpěváka El Shaku anebo jiné
muzikanty, co hrají „narcocorridos“. Prodavač
na mě spiklenecky mrkne. Zavede mě za plentu
a ukáže několik cédéček s většinou oxeroxovanými
booklety podobnými těm od Evy a Vaška. Když si je
poslechnu v zadní místnosti obchodu, zjistím, že i ta
muzika je podobná. Dechovka jako vyšitá. Rytmus
polky s tahací harmonikou a trumpetami. Prý inspirace odrhovačkami českých osadníků v Texasu.
První zpěváckou obětí války gangů byl
Koupím tři kousky, jejich Chalino Sánchez. V roce 1992 dostal
výběr je dílem náhody.
přímo na pódiu papírek se vzkazem,
Jsou za nadsazenou
že je synem smrti. Začal ve vězení,
cenu. V Mexiku a USA
kam byl poslán, protože zastřelil
totiž na tyhle balady
souseda, co mu znásilnil sestru.
platí oficiální zákaz.
Za peníze nebo cigarety psal oslavné
Nicméně prodavač je až
písně o svých spoluvězních. Stal se
vtíravý.
populárním na obou stranách ame„Žiju ze tří zvířat,
ricko-mexické hranice, prodával desky po statisících.
kte miluju jako svůj
která
V rodném městě Sinaloa hrál jen jednou. Byl unesen
život. V
Vydělávají mi
v neoznačeném policejním vozidle a za pár hodin
peníze a ani je nemusím
bylo jeho tělo nalezeno se dvěma kulkami v týle.
krmit. Jsou skvělá
skvělá.
Poprava. To byla chvíle, kdy se válka mezi drogovými
Papoušek, kohout
kartely přenesla i na kulturní scénu. V Mexiku už bylo
a koza,“ zpívá se v písni
v rámci boje mezi konkurenčními zločineckými klany
zabit na dvacet zpěváků.
skupiny Los Tucanes
zabito
de Tijuana. Popěvek je
Sergio Vega, známý jako El Shaka čili Borec, je
třeba odtajnit. Ve slangu prozatím jednou
jedno z obětí posledních. Zastřelen byl
mexických gangů je
loni ve státě Sinaloa při příjezdu rudým cadillacem
papoušek kokain,
h
na koncert. Stalo se pár hodin
poté, co na internetu
kohout marihuana
popřel přetrvávající fámy o své smrti. „Už několik let
a koza heroin. „Tijuanští
se mi stává, že někdo řekne v rádiu nebo v novinách,
tukani“ jsou usazeni
nehodu Pak musím
že jsem byl zabit nebo jsem měl nehodu.
v USA. Narcocorridos
potíž
volat své drahé mámě, která má srdeční potíže,
čili drogové balady jsou
abych ji ujistil, že žiju,“ postěžoval si. Ve své muzice
oblíbeným hudebním
žánru grupero byl Vega na straně jednoho gangu
žánrem v Jižní Amea vytahoval se. „Mám výbornej barák, ten nejskvělejší
rice, Mexiku a části
obrněnej bourák, nabízím všechno nejčistší, ve své
USA. Objevily se před
laborce dvacet tun zboží ve zlato proměním,“ zpíval.
Hrát narkobalady je ale nejistý byznys.
sedmdesáti lety a dnes
Je třeba dodat, že jedním z nejznámějších mexicmá skoro každý větší
kých drogových kartelů je La Familia. Jeho bossem
drogový boss svého
je Joaquín Guzmán Loera, přezdívaný El Chapo, tedy
trubadúra. V textech
pořízek, žijící dnes v Kanadě. Právě o něm zpívají
písniček se propírají
Tukani z Tijuany. Na jeho hlavu je vypsaná odměna
nespravedlnost života,
sedm milionů dolarů, ale své vrahy by mohl přeplápřeplá
krutost smrti, síla bohatcet až do vysokého stáří. Časopis Forbes ho nedávno
ne
ství a krása okamžiku.
usadil na 701. příčku nejbohatších lidí světa.
sv
Jeho
oficiální majetek se odhaduje na miliardu
na mi
dolarů.
Loni v boji mezi drogovými ka
kartely a policií zahynulo
v Mexiku na sedm tisíc lid
lidí a víceméně podobná cifra
se statisticky opakuj
opakuje.
58
Když Los Tucanes de Tijuana
zpívají o koze, není to o koze
ani o voze
Zatímco pirátské kopie
třeba Madonny stojí
stovku, tahle céďa
čtyři sta korun. Prostě
rasistická přirážka.
SONGY PRO HÁKNKRAJC
„To špatny. To rasisticky,“ řekl mi vietnamský mladík
ve stánku malé tržnice nedaleko Aše. Pod kupou
cédéček jsem právě našel dvojalbum Kommandeur
– Ran an den Fein (Přímo na nepřítele) od kapel
Böhse Onkels a Landser. Na obalu má plukovníka
SS. Zatímco pirátské kopie třeba Madonny stojí
stovku, tahle céďa čtyři sta korun. Prostě rasistická
přirážka. Přitom v jedné písni skupina Landser zpívá:
„Vyvezeme Vietnamce lodí za Saigon a nakrmíme
s nimi ryby.“ Ani prachy vydělané na svých katech
asi nesmrdí. Policejní zátahy jsou neúčinné, protože
se následná obvinění rozmělní v různých šetřeních
a nekonečných posudcích.
Kapely z dvojalba měly dost rozlišné osudy.
Böhse Onkels se z dřívějšího extremismu probudili
a dnes hrají běžný rock. Na stáncích lze sehnat jejich
starší počiny s písničkami čpícími hakenkreuzem
na sto honů. Landser, v překladu vojenská pěchota,
posoudil nejvyšší soud v Německu jako zločince,
co šíří rasovou nenávist, odmítl odvolání zpěváka
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Michaela Regenera a nechal mu vyžrat celou výši trestu,
tedy tři roky. To se psal rok 2005. Trika s Landserem jsou
dnes v Česku k dostání v každé tržnici. A policie? Na tričkách nejsou žádné protizákonné symboly, takže je nelze
stáhnout z prodeje.
„Nemám chuť mluvit se špinavci, chci vidět Turky jen
v rakvích, punk a krysa žádný rozdíl, můj obušek je miluje
oba stejně. Čistá nenávist, čistá nenávist.“ Tyhle verše
pocházejí od kapely Die Härte. Jinak neonacistické kapely
zpívají většinou o tatíčkovi Hitlerovi, druhé světové válce,
válečných zločincích a urážejí cizince, homosexuály či
zdravotně postižené. Asi největšími náckovskými ikonami
jsou angličtí Skrewdriver, jejíž zpěvák Stuart Donaldson,
pozdější zakladatel organizace Blood and Honour, se stal
legendou pro generace skinheadů. Švihlo to s ním v roce
1993. Pak tu jsou činné anebo již zaniklé kapely jako
americká Max Resist, kanadská Rahowa, italská Gesta
Bellica, polská Konkwista 88, ruský Kolowrat, slovenský
Juden Mord anebo česká Vlajka. Noví bojovníci za čistotu
rasy, náboženství nebo za vlastní drogovou rodinu holt
metastázovali po celém světě.
Hrdinové, teroristi i mafiáni za sebou nechávají
rakve a záleží jen na úhlu pohledu, kdo je kým. Irská
republikánská armáda tak pro někoho může být parta
osvobozeneckých bojovníků, pro jiného banda sprostých
hrdlořezů. A takových hnutí, co sice hlásají ideály, ale
mimo jiné obchodují se zbraněmi, drogami či bílým
masem, je habaděj. Všechna mají své bojové písně, svoje
hymny. A ložiska nenávisti nejsou snad jen v Antarktidě,
kde trvale žijí převážně vědci. Písně hrdlořezů je třeba
znát, protože z nich čiší propaganda hodná odsudku
na sto honů.
<
59
9
Kdo by to řekl
Viewegh
je výjimka.
Umí psát
„Je to jako Kriminálka Anděl,“ řekl o nové Vieweghově knížce
Mafie v Praze jeden literární kritik a myslel to jako odsudek.
To srovnání platí, ale jako pochvala. Ono udělat dobrou
kriminálku není jen tak, a když se o to náhodou pokusí jiný
český autor ( jako letos třeba Miloš Urban v akční grotesce
Boletus arcanus), dopadne to v nejlepším jako Detektiv Martin
Tomsa. Navíc Mafie v Praze je víc než kriminálka.
Text: Štěpán Kučera Foto: Profimedia
60
NOVÁ RUBRIKA
Už nás štvalo, že všechno
jenom zařezáváme. Tak jsme
se rozhodli založit rubriku,
kde budeme chválit to, co
jiní haní, pokud to haní neoprávněně. První nemohl být
nikdo jiný než Viewegh...
Michal Viewegh se prý inspiroval u Stiega Larssona, autora velebené trilogie thrillerů Milénium,
a do zvoleného žánru se strefil přesně. Vtáhne vás
do příběhu hned na první stránce a nepustí až
do konce. Dojme motivem Rasa, nájemného zabijáka ze staré školy, který v době límečkové mafie
nestačí s dechem, napne tím, jestli práci hodného
policajta Plukovníka neukončí další kulka neviditelného ostřelovače, a rozvzteklí kluzkostí ministra
Langrosse a různých obyvatel toskánských vil. Svoji
lásku k líčení luxusu a drahých vín tentokrát Michal
Viewegh účelně využil k dokreslení světa lobbisty
Darka Balíka nebo pražského primátora a po dlouhé
době psal taky o lidech žijících v paneláku, až jsem
téměř se slzou v oku zavzpomínal na jeho první,
nejuvěřitelnější knížky v čele s Báječnými lety pod
psa a Výchovou dívek v Čechách.
Žánrová pravidla se Michalu Vieweghovi
nepovede naplnit vždycky – příkladem může
být loňský průšvih
jménem Biomanželka.
Nemohl bych psát
„Humoristický román“,
apartní detektivku
který není ani moc
humoristický, ani moc
o krádeži briliantů.
román. Anebo osm
let staré koketování s detektivním
žánrem nazvané Případ nevěrné Kláry. Navíc v jeho
knížkách z posledních let jakoby převládla facha
zkušeného řemeslníka, který se psaním živí i baví,
nad opravdovou potřebou něco sdělit. Z novějších
Mistrových knížek jsou proto nejlepší jeho deníky
(pět let starý Báječný rok a letošní Další báječný
rok). V nich je hlavní hrdina někdy nesnesitelný
a rozčilující, rozhodně však opravdový.
ČiliChili | 12 | 2011
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Do Mafie v Praze Michal Viewegh dostal vedle
napětí a čtivosti i tu opravdovost ze svých deníků.
On sám svůj nový román označuje za „gesto
rozhněvaného občana“ a bezmocný vztek nad
propojováním politiky a zločinu, nad selháváním
systému je z knížky jasně cítit – a co je důležité,
je přenosný i na čtenáře. V jednom nedávném
rozhovoru Viewegh mluvil o tom, jestli spisovatelé ještě můžou burcovat národ: „Já se vždycky
takovému národněobrozeneckému pojetí bránil.
Přijde mi strašně domýšlivé, aby se někdo považoval
za ‚svědomí národa‘. Na druhou stranu bych v době,
kdy tu máme reálné miliardové tunely, reálné únosy,
nevyšetřují se vraždy a tak dále, nemohl psát apartní
detektivku o krádeži briliantů. To by bylo absurdní.“
Ta odpověď možná může být shrnutím toho
nejlepšího, co se v Mafii v Praze dá najít. Silné gesto
občana i spisovatele, který má přitom dost nadhledu
na to, aby nepropadl sebevzhlíživým iluzím. Michal
Viewegh tentokrát potlačil sám sebe, a paradoxně
právě proto je v textu přítomnější než jindy. Obraz,
který s pomocí investigativce Jaroslava Kmenty
poskládal z (pro nás, nezasvěcené čtenáře) izolovaných novinových kauz, je samozřejmě fikce, ale o to
skutečnější může být – Viewegh v úvodu cituje spisovatele Juliana Barnese, mimochodem čerstvého
držitele Man Booker Prize: „Román vyslovuje dobře
formulované lži, jež v sobě obsahují tvrdou pravdu.
V tom spočívá jeho paradox, jeho velikost, jeho
svůdná nebezpečnost.“
A Mafie v Praze je dobrý román.
<
61
V påedchozí kapitole: Povástný sukniÝkáå, zámeÝník, obÝasný kšeftaå a karbaník Üenák Petrlík má
plné zuby manuální práce v dílná. Påihlásí se na místo dozorce ve váznici Bory. Je påijat, protože
komunistém leze do åiti. Jde mu hlavná o peníze. Od velitele váznice Šafaå íka, který má mimochodem moc hezkou ženu, dostane za úkol vybrat si pár vázãé a odjet do cihelny v Üernovicích. Vezme
s sebou ty, kteåí umájí mariáš: Brykse, Üerného, Broje a Otecka. SkonÝili jsme romantickou chvilkou
Petrlíka a jisté ženy, která ho tajná navštíví. A kdo jsou vázni, kteåí s ním hrají mariáš?
Scénáĕ: Mikuláš Kroupa
Kresba: Petr Vďelka
Borské povstání-3. kapitola: Bryks
Nebe nad Evropou, druhá svátová válka.
roj bombardérç
s doprovodem
spitfirç a hurricanç.
Gotcha!
Our Czechoslovak friends
from RAF say
GUTEN TAG!
Ro
v
ve vzduchu se objevují
nepãátelské Messerschmitty.
cvak!
m!
o
bo
A
ííí
TATA !
A
T
TA
Kurva,
dvojko,
co dáláš!
v íí
TATATATA!
Double two,
Double two,
máte za
zadkem dva
Messouny.
ToÝte vlevo!
...Bryks.
v jednom
z hurricanç...
!
m
u
íu
uu
TATATA!
uu
uu
Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné
minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od
listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.
vr
!
TA
TA
TATATA!
h a j Vy
z lo
vé
uu
uu
uu
!!!
TA
TA
TA
TA
uu
Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post
Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. vr
!
uu
uu
uu
uu
Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS
ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží
27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.
TA
T
TATA!
A!
ou
v o oo
m!
o
bo
Hände
hoch!
námecký zajatecký tábor.
V táborové boudá.
Pepo,
zase chystáš
úták, už pátý!
Neblázni,
tentokrát
tá zastãelí!
Chybí nám nejméná sto padesát.
Za Ýtrnáct dní jsme za táborem.
Kolik
metrç?
Neãíkej mi
Pepo, tady
jsem John!
A tentokrát
to klapne.
Za Ýtrnáct dní V noci...
kdosi kåiÝí...
This
town
is my
love,
like you,
Trudie!
po válce...
AmeriÝané
jsou u
Plzná!!!
V Praze se
bojuje!
*hlína
V Boudá se tlaÝí vázni.
Do háje,
vylosoval
jsem si stojedenáctku,
to nemám
šanci.
Tak to
je smçla,
zase nic!
... a U lesa za táborem
vylézají ven.
A my tady
tvrdneme!
Já se z toho
picnu.
Odjedeš
s dítátem
a já dorazím
za vámi, niÝeho
se neboj!
Sejdeme se
v Londýná.
Vázeãský lágr,
båezen 1950.
maringotka.
Pepa,
my ale
muset
pryc,
to prece
vedet,
komunisti te
chtit
zavrit!
Jako
tvuj
pšatele
z RAF.
Trumf!
Ty jo, to je story!
A proÝ jsi, Pepo,
neutekl s nima?
Nestihl jsem to. oni máli anglické
obÝanství, já ne a pak si pro má pãišli.
pokraÝování påíštá...
Projekt
podporují:
MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan
Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město
Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!
64 Zadáno pro Vodafone
Tady je Vodafonovo
Zprávy z Vodafonu
65
Veselé Velikonoce
66
Připojení s Vodafonem
E-knihy
68
75
S Vodafonem v zahraničí
Vymyšleno pro firmy
76
78
Všechno o telefonech
Předplacené karty
80
90
Studentská nabídka
Volací jistina
93
Firemní tarify
94
Společné tarify
Osobní tarify
96
98
92
Zadáno pro Vodafone 65
Rok jinak – naše peníze,
vaše zkušenosti
Program Nadace Vodafone Rok jinak umožĈuje lidem
z komerÍní sféry vrhnout se do práce v neziskovém
sektoru. Zájemci z celé republiky mįžou získat roÍní
grant, který jim zaruÍí dosavadní výši pęíjmu, pokud se
po tu dobu budou vÛnovat dobroÍinnosti.
A protože rok 2011 konÍí, nahrazuje šest nadšencį Roku jinak
2011, nových sedm odvážlivcį.
Už poÍtvrté se tak rozbíhá akce
pro dobrou vÛc. VítÛzį jsme se
ptali odkud pęišli a co by chtÛli,
aby se za rok stalo.
DOMINIKA KOVAęÍKOVÁ
S více než 10 000 hlasy se stala
vítÛzkou Divoké karty Roku jinak.
Odchází z pozice sales managera
v BudÛjovickém Budvaru
na pozici pracovnÛ nazvanou
koordinátor fundraisingu pro
SvÛtlušku. „Jsem pęesvÛdÍená,
že je povinností tÛch, kteęí mÛli
v životÛ velké štÛstí, pomáhat
tÛm, kteęí možná tolik štÛstí
nemÛli. SvÛtlušce chci pomoci
vybudovat systém ęízeného
a udržitelného financování
jejího chodu tak, aby se mohla
dál rozvíjet a naplĈovat své
poslání. Díky tomu by mÛli i noví
podporovatelé pochopit, co
práce SvÛtlušky obnáší a proÍ je
potęebné jí pomáhat.“
MILUŠE
DVORŽÁKOVÁ
Odchází z firmy
Monsanto, kde
navrhovala a realizovala
komunikaÍní strategie,
zajistit finanÍní stabilitu
do sdružení Amélie, které
nabízí psychosociální služby
lidem s rakovinou. „Co bude
za rok, nevím. V každém
pęípadÛ se budu velice snažit,
abych bÛhem svého pįsobení
v Amélii splnila vše, s Íím jsem
do projektu vstupovala. Zajistit
stabilní financování Amélie,
nalézt zahraniÍního partnera se
zkušeností v psychosociálních
službách a zvýšit povÛdomí
o onkologických pacientech,
Íasto tabuizovaném tématu. Je
to pro mne velká výzva.“
MAREK ŠÁLEK
Pęerušuje práci šéfreportéra
Íasopisu Týden a nastupuje
do Nadace
VIA uvést
do obÛhu
Íasopis VIA
Bona Times.
„Po víc než
dvaceti letech práce v médiích
chci naÍerpat nové síly, zážitky
a zkušenosti, vÛnovat se aspoĈ
nÛjaký Ías soustęedÛnÛjší práci
a zabývat se dobrými zprávami.
S Nadací VIA chceme dát
dohromady tęi vydání úplné
novinky na Íeském mediálním
trhu – Íasopisu VIA Bona Times.
Rádi bychom ukázali Íeské vyšší
tęídÛ, že se zde odehrává spousta
vÛcí, které zlepšují fungování
a podobu naší spoleÍnosti, a že
i jejich peníze mohou pęispÛt
k tomu, aby tato zemÛ víc
vzkvétala.“
TOMÁŠ
PAVLÍK
Odchází
z UniCredit
Bank z pozice
tiskového mluvÍího na místo
mediálního kouÍe pro sociální
program Zrcadlo obÍanského
sdružení IQ Roma servis. „Za rok
bych byl moc rád, kdybych
kolem sebe vidÛl v týmu
sebevÛdomé mladé lidi, kteęí
pęesnÛ vÛdí, co a proÍ dÛlají pro
spoleÍnou vÛc. Na stranÛ této
konkrétní neziskovky je spousta
potenciálu, který chci probudit
do života. Mįj cíl je jasný. Posílit
tým zodpovÛdný za komunikaci
a úspÛšnÛ odstartovat sociální
program Zrcadlo, který by mÛl
pomáhat lidem od 10 do 26 let.“
BOHUŠ
ZÍSKAL
Odchází z pozice projektového specialisty
ve spoleÍnosti Visual Unity
na pozici projektového specialisty Hudebního informaÍního
stęediska. „Tahle neziskovka nám
prokazuje neocenitelnou službu
tím, že zachraĈuje a zpęístupĈuje
cenný hudební materiál, že bez
ní by pravdÛpodobnÛ ęada
kvalitních skladeb došla brzkého
zapomnÛní. Rok by mÛl staÍit
na to, abych jejich unikátní archiv
konsolidoval a pęevedl do digitální podoby. Znamená to pęipravit
postupy, které v budoucnu zajistí
jeho systematické rozšięování,
výraznÛ zvýší bezpeÍnost
uloženého obsahu a hlavnÛ ho
zpęístupní na internetu.“
JAN KRÍMÁę
Odchází z PR
pozice ęeditele
kontaktní
kanceláęe
mÛsta VídnÛ v Praze do sdružení
Auto-Mat, kde bude pomáhat
zlepšit image organizace v oÍích
veęejnosti a nastavit dlouhodobou komunikaÍní strategii se
silným, konzistentním a udržitelným dopadem na veęejnost.
„Chci pomoct zmÛnit postoj Íeské spoleÍnosti k neziskovému
sektoru a k obÍanskému sektoru.
Chci oslovit novou cílovou skupinu pro Auto-Mat. V souÍasné
dobÛ si mnoho lidí myslí, že se
starají pouze o cyklistiku. AutoMat se ale snaží zlepšit situaci
všech, kteęí ve mÛstÛ žijí.“
ZUZANA KęIVÁNKOVÁ
Zuzana pęichází z automobilky
TPCA, kde mÛla na starosti
externí komunikaci, a nastupuje
do nadace Život 90, na pozici
produktový
marketing.
„Sedm let jsem
pracovala
v soukromém
sektoru.
VÛtšinu Íasu v marketingu.
ChtÛla bych pęipravit a realizovat
efektivní komunikaÍní mix, který
napomįže lepší informovanosti
seniorį o pomoci, kterou mohou
prostęednictvím našeho sdružení
získat, a aby Život 90 dokázalo
pomoci ještÛ více seniorįm
a zvyšovalo tak kvalitu jejich
života. VÛęím, že po mnÛ zįstane
nastavený systém práce, zpįsob,
kam mįže do budoucna jít propagace služeb tohoto sdružení.“
66 Veselé Velikonoce
BuÏte s námi
o krok napęed
Abyste mohli být o krok napęed, dáme vám Internet v mobilu
na den jako dárek od pátku do nedÛle zdarma. Anebo si užijte
neomezený balíÍek za senzaÍní cenu, a samozęejmÛ taky
skvÛlé zvýhodnÛné telefony.
O krok napĚed s Internetem
v mobilu zdarma:
Kdo má za ušima, prubne Internet v mobilu.
Všechny informace bude mít hned po ruce
a s denním tarifem to bude mít od pátku do
nedÝle úplnÝ zdarma .
Nabídka platí do
31. 1. 2012
Pokud máte mÝsíÏní tarif, mıžete si užít
dvojnásobný datový limit.
A jako bonus pro vás máme ve VelikonoÏní
ošatce každý den novou skvÝlou aplikaci
taky zadarmo. MrknÝte na 68–69.
Více informací naleznete na www.vodafone.cz/velikonoce nebo volejte zdarma 800 777 777
Veselé Velikonoce
Velikonoce 67
67
Nenechte se omezovat
Pokud právÝ nepotěebujete zvýhodnÝný telefon, máme
pro vás neuvÝěitelnÝ výhodný neomezený balíÏek. Volání
do všech sítí bez limitu, neomezené SMSky a naše nejlepší
datové pěipojení dohromady jen za 1490 KÏ mÝsíÏnÝ.
Nabídka platí do
oo
31. 12. 2011
oo
neomezené neomezené
volání
SMS
internetu
v mobilu
naplno
1490 KÏ
Absolutní
bomba!
pıvodní cena
3515 KÏ
Pokud si objednáte naše služby aspoĉ za 477 KÎ mÜsíÎnÜ na 12 mÜsícİ,
dostanete na vybrané telefony slevu 2000 KÎ.
Sleva
2000 KÏ
577 KÏ
5777 KÏ
5777K
Samsung GALAXY Ace
HTC Wildfire S
s tarifem aspoĊ
za 777 KÏ/mÝs.
Samsung GALAXY S II
600 MB
77 KÏ
7977 KÏ
s tarifem aspoĊ
za 777 KÏ/mÝs.
s tarifem aspoĊ
za 777 KÏ/mÝs.
4777 KÏ
12977 KÏ
68 Mobilní web a aplikace
VelikonoÍní ošatka
plná pęekvapení
Na svátky jsme pro vás pęipravili plnou ošatku aplikací a dalších
vychytávek zadarmo. Každý den najdete ve svém chytrém
telefonu jednu skvÛlou novou vÛc!
Co konkrétnÜ dostanu?
Ìeká na vás bohatá nabídka – zcela
nová e-knížka Báry Nesvadbové
– Borįvky a bestseller Tomáše
SedláÍka – Ekonomie dobra a zla.
K tomu navíc dostanete skvÛlé magazíny – Moderní byt a Automobil
Revue.
Knižní bestsellery
a magazíny do vašeho
telefonu
A hned na zaÍátku rozdáváme v Ošatce
fakt štÛdęe. Do svého mobilu dostanete
na Ítení spoustu knížek a Íasopisį.
Jde to hladce! StaÍí si stáhnout novou
aplikaci Vodafone Wooky a zaÍátkem
prosince rozkęupnout správné vajíÍko.
Pohodlné Îtení
Zkuste, jaké to je listovat v elektronické knížce nebo Íasopise. ÌteÍka
Vodafone Wooky vám nabídne dokonalý komfort, takže si ani neuvÛdomíte,
že nemáte v ruce pravou knížku nebo
magazín. Navíc telefon máte vždy
sebou, tím pádem i svou oblíbenou
knížku nebo Íasopis.
69
Prosinec – mÛsíc
naprostých novinek!
V listopadu jsme rozdávali aplikace a hry, které jste už možná znali.
Prosinec je o úplných novinkách! Dostanete od nás aplikace, o kterých se
vám ještÛ ani nezdálo, a budete první, kdo je bude mít.
Novinky v Ošatce – Slevy
a SoutÜže
Už v listopadu jsme mÛli v Ošatce pár
prvních slev a soutÛží. Slevy vám pęinesou spoustu zajímavých nabídek, za
které nakoupíte dárky ostatním, nebo
obdarujete sami sebe. V SoutÛžích
hrajeme o chytré telefony, takže Ííhat
na soutÛžní VajíÍka se vážnÛ vyplatí.
?
Jak fungují SoutÜže?
Hrajeme o skvÛlé nové chytré telefony.
Když natrefíte na VajíÍko se souteží, staÍí kliknout na políÍko losovat a aplikace
za vás provede losování. Podle pravidel
vždy N-tý (pęesné poęadí najdete pęímo
ve VajíÍku) soutÛžící vyhrává, takže
bude jen na vašem štÛstí, kdy se vám
podaęí na VajíÍko kliknout a vpadnout
do losování. Pokud vyhrajete, tak staÍí
kód, který se v Ošatce objeví, poslat
emailem na [email protected] a my
se už o zbytek
bytek postaráme.
Jak fungují Slevy?
Když natrefíte na VajíÍko se slevou,
uvidíte v nÛm, Íeho se daná sleva
týká. StaÍí kliknout na políÍko Získat
a obratem od nás dostanete SMSku
s unikátním kódem a informací, jak a
dokdy slevu uplatnit. Váš chytrý telefon
umí skuteÍnÛ všechno. Bude taky tím
jediným, co budete potęebovat, když
budete chtít slevu uplatnit.
?
?
70 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu
Internet v mobilu
Aĥ máte kartu nebo tarif, u nás si
vyberete pęesnÛ takové pęipojení
k internetu, jaké vám opravdu
sedne. A je jedno, jestli surfujete
obÍas nebo každý den.
S telefonem na síti
Užijete si ho s tarifem
i s pĚedplacenou kartou, staÎí mít
v telefonu internetový prohlížeÎ
nebo Vodafone live!
Divíte se, že
máme tak velký
FUP limit?
Mİžete si vybrat pĚipojení
napoĚád, nebo jenom na jeden
den. Za jasnou a koneÎnou cenu.
Každou stránku pĚizpİsobíme
pĚímo pro displej vašeho mobilu.
Bude tak dobĚe Îitelná a naÎte se
rychleji.
Internet v mobilu na den
Jako dárek jsme
vám ho na 3 mÜsíce zvýšili 2x
a k Internetu v mobilu na den
jsme pĚidali surfování o víkendech zdarma!
Internet v mobilu
Internet v mobilu naplno
Ideální pro toho, kdo s telefonem
surfuje málokdy – platíte jen za dny,
kdy se pěipojíte.
SkvÝlý, pokud jste s mobilem na síti
pravidelnÝ – platíte pevný mÝsíÏní
paušál.
Má ho k dispozici každý bez jakékoliv
aktivace. Zapnete ho jednoduše
otevěením internetové stránky
v mobilu.
PohodlnÝ si s ním poradíte na
cestách díky Google Maps a mıžete
být ve stálém kontaktu s ostatními
těeba na Facebooku.
Výborný, pokud máte chytrý telefon
a internet v mobilu využíváte fakt
Ïasto – platíte pevný mÝsíÏní paušál
a mıžete stáhnout spoustu dat,
těeba svoji oblíbenou hudbu.
Malý ceník
Služba
Cena
FUP limit*
Obnovení FUP limitu
17 KÍ/den
10 MB/den*
a o víkendech surfujete zdarma
–
Internet v mobilu
177 KÍ/mÛsíc
300 MB/mÛsíc*
100 KÍ
Internet v mobilu naplno
315 KÍ/mÛsíc
1200 MB/mÛsíc*
200 KÍ
Internet v mobilu na den
FUP je limit pro stahování, po jehož pęekroÍení vám internet trochu zpomalí.
Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání
TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák.
Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit.
Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.
Víc informací dostanete v našich prodejnách, na m.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777
Více o nabídce Vyzkoušej a kup, o službě Po svém a všech ostatních nabídkách najdete na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Připojení s Vodafonem Internet v mobilu 71
PoęiÏte si Internet v mobilu
s balíÍky ze Speciální edice Tarifį na míru
Náš Internet v mobilu je nejvýhodnÛjší v kombinaci s ostatními službami. S našimi balíÍky máte
pohromadÛ všechny služby, které potęebujete, s tou nejlepší cenou široko daleko. Do konce
roku vám dáme dvojnásobek volných minut, které vám zįstanou napoęád. Mimoęádná
sváteÍní nabídka trvá jen do konce roku.
BalíÎky s Internetem v mobilu
150 MB
50
150 MB
internetu
v mobilu
volných
minut
50
volných
362 KÏ
+50
volných
SMS
PıvodnÝ
487 KÏ
minut navíc
internetu
v mobilu
125
volných
minut
PıvodnÝ
777
77 KÏ
552 KÏ
100
+125
125
volných
volných
lných
SMS
minutt navíc
BalíÎky s Internetem v mobilu naplno
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
600 MB
250
volných
minut
PıvodnÝ
1165 KÏ
790 KÏ
100
+250
volných
volných
SMS
minut navíc
internetu
v mobilu
naplno
4
400
volných
minut
PıvodnÝ
1600 KÏ
1065 KÏ
kamarádi
v síti
Vodafone
Neomezený balíÎek do všech sítí
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
neomezené neomezené
volání
SMS
Nabídka platí pouze do 31. 12. 2011
PıvodnÝ
3515 KÏ
1490 KÏ
Novinka
BezkonkurenÎnÜ
nejvýhodnÜjší nabídka
na trhu
72 Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC
Internet pro poÍítaÍ
S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete.
Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu. Díky nové technologii HSPA+
je naše 3G pęipojení teÏ mnohem rychlejší a surfovat mįžete rychlostí až 21,6 Mbps.
Internet v notebooku
Internet v mobilu naplno
VYCHYTÁVKA
PĚipojení na stálo
SkvÝlé pěipojení na obÏasné cesty.
PĚipojení na 2 dny
Ideální pěipojení, pokud cestujete
poěád nebo nechcete pevné
pěipojení k internetu.
Jmenuje se sice Internet v mobilu
naplno, ale i s notebookem si s ním
mıžete snadno Ïíst poštu, chatovat
nebo se dozvÝdÝt, co je kde nového.
Na stálo vás pěipojí ke všem vÝcem,
které vás na internetu zajímají.
Plnou rychlostí budete surfovat až
do objemu FUP 600 MB.
Plnou rychlostí mıžete surfovat až
do objemu FUP 3 GB.
48 hodin plnou rychlostí za 75 KÏ.
Plnou rychlostí brouzdáte po síti až
do objemu FUP 500 MB.
Na
3 mÝsíce
dvojnásobný
FUP
Malý ceník
Typ pęipojení
Ideální volba na výlet nebo
výjimeÏnou práci z chalupy. Platíte
za pěipojení, jen když ho opravdu
potěebujete.
Co za to
Technologie
Internet v mobilu naplno
315 KÍ/mÛsíc
3G, EDGE
Pęipojení na stálo
525 KÍ/mÛsíc
3G, EDGE, CDMA
Pęipojení na 2 dny
75 KÍ/48 hodin
3G, EDGE
Ideální zaęízení
3G USB, modem,
notebook
3G USB, modem, Kombo
modem, notebook
3G USB, modem,
notebook
Tip
Pęipojení na stálo mįžete mít o 25 % levnÛjší! Za pouhých 394 KÍ ho dostanete buÏ pęi úvazku na
12 mÛsícį, nebo s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru.
Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání
TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál
jako želvák.
Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit.
Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.
FUP limit*
Obnovení FUP limitu
1200 MB*
200 KÍ
6 GB*
450 KÍ
1000 MB*
–
Sleva
25 %
Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC 73
Internet na doma
Kvalita a rychlé pĚipojení na doma
až 25 Mbps.
ADSL
novÝ
u Vodafonu
Dostupný pro vÜtšinu domácností
v Íeské republice.
Žádné FUP limity.
Bez FUP
limitu!
VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez
pevné linky v kombinaci s dalšími
službami a balíÎky.
BalíÍek
ADSL 8 Mbps
ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps
VysvÛtlivky
ADSL + Internet v mobilu naplno
645 KÍ/mÛsíc
755 KÍ/mÛsíc
SouÍet ceny Internetu v mobilu naplno
a ADSL/VDSL po slevÛ.
ADSL + Pęipojení na stálo
750 KÍ/mÛsíc
877 KÍ/mÛsíc
SouÍet ceny ADSL/VDSL po slevÛ a Pęipojení
na stálo po slevÛ.
Dohromady s mobilním internetem
Dohromady se speciálními balíÍky našich tarifį
ADSL
ke Speciální edici Tarifį na míru
396 KÍ/mÛsíc
528 KÍ/mÛsíc
Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL.
K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální
edice Tarifį na míru.
ADSL + Internet v mobilu naplno
ke Speciální edici Tarifį na míru
614 KÍ/mÛsíc
667 KÍ/mÛsíc
Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na
Internet v mobilu naplno. K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální edice Tarifį na míru.
ADSL + Pęipojení na stálo
ke Speciální edici Tarifį na míru
659 KÍ/mÛsíc
772 KÍ/mÛsíc
Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na
Pęipojení na stálo. K tomu už si jen pęipoÍtÛte
cenu Speciální edice Tarifį na míru.
ADSL bez pevné linky
660 KÍ/mÛsíc
880 KÍ/mÛsíc
Standardní cena za ADSL/VDSL.
ADSL s pevnou linkou
500 KÍ/mÛsíc
750 KÍ/mÛsíc
Standardní cena za ADSL/VDSL.
Samotné pevné pęipojení
K mobilnímu pęipojení pro poÍítaÍové balíÍky je tęeba mít USB modem se samostatnou SIM kartou.
Tip
Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem za plnou cenu
1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Více o nabízeném
ADSL modemu na stranÛ 74.
Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet
74 Připojení s Vodafonem Datová zařízení
Acer 5742
S naším mobilním pęipojením
budete na svém poÍítaÍi
surfovat, kdekoliv potęebujete.
Na cestách ve vlaku, autem i jen
tak na Íerstvém vzduchu.
OperaÏní systém
Windows Home Premium 64bit
Displej/Rozlišení
15,6"/1366x768
Procesor
Intel Pentium P6200 (dvoujádrový
s 3MB interní vyrovnávací pamÛtí
– L2 cache s frekvencí 2,13 GHz)
Harddisk
500 GB
Hmotnost
2,6 kg
Vodafone Mobile
Connect K3765
Vodafone Mobile
Connect K4510
Vodafone Mobile
Broadband Sharing
Dock
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7
3G/HSDPA
ano/až 7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7, Mac OS X
3G/HSDPA
ano/až 28,8 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
ADSL/VDSL
modem
Vodafone Mobile
Connect Kombo
Vodafone Mobile
WiFi
Podpora
ADSL/VDSL
Pěipojení
LAN, WiFi
Podporované standardy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WPA2PSK/WPSS
Napájení
externí
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows 2000, 7, Vista, XP
Mac OS 10.4 a vyšší
3G/HSDPA
ano/7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA
ano/ano/ano
Využití
Notebook, PC, herní konzole
Spojení s poÏítaÏem
WiFi
Podporované standardy
802.11 b/g
Napájení
baterie
Hmotnost
90 g
Využití
Notebook, PC, herní konzole
Spojení s poÏítaÏem
WiFi
Podporované systémy
Windows 7, Vista, XP, Macc OS
Podporované standardyy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WEP/WPA/WPA2/
WPA (PSK)/WPA (PSK2)
E-knihy 75
E-knihy na prosinec
Wooky podporuje
i naše přední
spisovatelka
Barbara
Nesvadbová
Pęipravte se na další balík e-knih. Žádný strach, jsou lehouÍké a v polici vám
žádné místo nezaberou. Hledejte v e-shopu Ráj knih knížku, která bude vašemu
srdci nejbližší.
Co řekla na otázku:
„V čem vidí výhody
Wooky aplikace?“
„Těším se, že si budu
moct vzít k moři víc
minisukní, protože
nebudu muset tahat
tašku plnou knih.“
Jak e-knihu získat?
Než si knížku objednáte, skoÏte v mobilu na m.vodafone.rajknih.cz
a mrknÝte, co to e-knížky jsou, v jakých telefonech je mıžete Ïíst a jak si
stáhnout správnou ÏteÏku.
Na m.vodafone.rajknih.cz najdete i speciální nabídky e-knížek,
katalog nebo si jednoduše stáhnete ukázku vybrané knížky zdarma.
Nakupujte jednoduše! Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.
EPRESS
Prosincová
nabídka
REŽ ISÉR
ALI CE
ROČNÍK X V
KA
NE LLI S:
LED EM
BYT S VÝH
LŮV
NA KAR
MOS T
79,9 0 K č/4,12 €
VÁNOCE
Váš
oblíbený titul
je Časopisem
roku 2007,
2008, 2009
NOSÍ PRADU
PORSCHE
A VUITTONA
VYTVOŘTE BEZPEČNÉ
MÍSTO PRO ŠŤASTNOU
RODINU
EXKLUZIVNĚ:
LOFT JOHNA EISLERA
DESIGNOVÝCH
TALÍŘŮ
49
Borİvky
Barbara
Nesvadbová
NOVINKA
SMS kód: 2L2WM
Wooky cena: 149 KÍ
Kniha plná sarkastických vztahových
fejetonį, povídek i glos
o mužích, ženách
a sexu. VolnÛ navazuje
na sbírku Brusinky.
Kniha je obohacena
vtipnými ilustracemi
M. Duhy s podtitulem
„Muži jsou skvÛlý
doplnÛk“.
Vladimír RİžiÎka
S lvíÎkem v srdci
Jaroslav Kirchner
SMS kód: WL2XV
Wooky cena: 199 KÍ
Jaroslav Kirchner vypráví pęíbÛh hokejové legendy. Nejlepší stęelec
hokejové historie, kapitán olympijských vítÛzį
a mistr svÛta Vladimír
RįžiÍka skuteÍnÛ žije
S lvíÍkem v srdci.
Ekonomie
dobra a zla
Tomáš SedláÍek
NOVINKA
SMS kód: JL2B2
Wooky cena: 189 KÍ
Bývalý poradce Václava
Havla odkrývá hlubší
vrstvy „duše ekonomie“. V autorovÛ podání
je ekonomie krásná
vÛda, jejíž koęeny jdou
mnohem hloubÛji, než
si dokážeme pęedstavit.
Kniha je sondou do
dÛjin ekonomického
myšlení od Gilgameše
až po souÍasnost.
VYCHÁZÍ OD ROKU 1957
55. ROČNÍK
49 90,k…2 50 €
ŠKODA Citigo ■ Sedmá modelová řada
Slon z porcelánu ■ BUGATTI Veyron
JAGUAR XF 2.2d ■ Sázka na jistotu ■ FORD OF EUROPE slaví
Divocí koně ■ AUDI RS 5 Coupé
PEUGEOT 508 1.6T/SW 2.2 HDi
Přeplňované novinky ■ OPEL Insignia
CITROËN Tubik ■ Concept na oslavu
Mercedes-Benz F-CELL ■ Vodíková vize
■ Crossover SUBARU XV
OPOC-Motor ■ Revoluční řešení?
NÁŠ
TEST
AŽ SE ŠTĚDRÝ
DEN ZEPTÁ:
A CO DÁRKY
w w w.modernibyt.cz
11 /2011
automobilrevue
Č Í S L O 12 / P R O S I N E C 2 011
ZVÍŘECÍM MAZLÍČKŮM?
Moderní byt
NOVÁ
TŘÍDA
M
Automobilrevue
Watch magazine
SMS kód: QL235
Wooky cena: 64 KÍ
SMS kód: SL2N7
Wooky cena: 39 KÍ
SMS kód: XL2LB
Wooky cena: 80 KÍ
Prestižní magazín,
který chápe bydlení
a interiérový design
v širších souvislostech
jako souÍást životního
stylu. Sleduje trendy,
nabízí inspiraci, odkrývá
intimitu bydlení i vkus
slavných a hledá
názory odborníka.
MÛsíÍník s dlouhou tradicí pro všechny zájemce o automobilovou
techniku, který vychází
již od roku 1957. Obsah
Íasopisu je zamÛęen na
pęedstavování nových
automobilį, osobních
i užitkových, jejich testy,
nové trendy v konstrukci a designu a na
techniku v motoristickém sportu.
Exkluzivní magazín
zamÛęený na luxusní
mechanické náramkové hodinky a šperky.
Je urÍen milovníkįm
hodinek a klenotį
z vyšší stęední a vyšší
spoleÍenské tęídy
a sbÛratelįm, kteęí hodinky nejenom obdivují,
ale hlavnÛ kupují.
76 Volání a data v cizině
V cizinÛ jako doma
Volat a surfovat s námi mįžete i v cizinÛ stejnÛ výhodnÛ jako doma.
Zaplatíte nevelký spojovací poplatek a pak už máte domácí ceny.
Volání ze svÛta
Vodafone Passport
S touhle službou budete mít volání ze
zahraniÎí za stejnou cenu jako v Íeské
republice.
Navíc zaplatíte jen spojovací poplatek
podle místa, kde zrovna jste. SvÜt jsme
rozdÜlili do tĚí pĚehledných zón, abyste
mÜli jasno.
Spojovací poplatek platíte vždy
jednou za 20 minut volání.
ZAęIÏTE SI HO HNED TEÏ
Pošlete zdarma textovku ROAM PASS A 1234 na Ííslo 7700 (místo 1234 napište své osobní
Ííselné heslo do naší Samoobsluhy).
Jestli vás nebaví psát SMSky, mrknÛte do naší Internetové, pęípadnÛ Mobilní samoobsluhy a tam si
Vodafone Passport zakliknÛte.
Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *077 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat
služby.
Zóna (mrknÛte na
mapku dole)
Spojovací
poplatek
Cena za minutu
zóna
1
22 KÍ
Stejná jako v ÌR
zóna
2
50 KÍ
Stejná jako v ÌR
zóna
88 KÍ
Stejná jako v ÌR
3
PęEHLED ZÓN
Kompletní pęehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming
Zóny jsou jednotné pro služby Vodafone
Passport, Vodafone World Roaming i datové
služby.
Zóna 1: všechny zemÛ Evropské unie,
Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island
Zóna 2: evropské zemÛ mimo zónu 1,
Spojené státy, Kanada, Austrálie, Ìína, Egypt
Zóna 3: zbytek svÛta
Aktuální ceníky služeb do a ze zahraničí, stejně jako informace o dalších produktech a službách, najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Volání a data v cizině 77
Vodafone Data Passport si teÐ mİžete
užít v celé zónÜ 1, což je 41 evropských
zemí vÎetnÜ Chorvatska!
Data v cizinÛ
Vodafone Passport Data
S Vodafone Data Passportem se
budete moci podívat na Facebook
nebo zkontrolovat e-maily
kdekoliv v EvropÜ za domácí ceny.
Zaplatíte jen denní nebo mÜsíÎní
poplatek a pak už surfujete za
domácí cenu.
Aktivujte si tenhle tarif ještÜ doma,
z ciziny už to nepİjde.
Služba
AktivaÍní poplatek
Kolik dat mohu použít
Vodafone Passport data na den
50 KÍ
150 MB
Vodafone Passport data na mÛsíc
350 KÍ
600 MB
78 Pro firmy Nabídka
S neomezeným balíÍkem
budete o krok napęed
PoęiÏte si neomezený balíÍek za fantastickou cenu, a budete se svou ūrmou
o krok napęed. Navíc mįžete využít slevu 1000 KÍ na jakýkoliv chytrý telefon.
VelikonoÎní edice neomezeného balíÎku Tarifİ na míru
Neomezené volání, SMSky, volání ve ŮrmÝ zadarmo s neomezenou VPN a k tomu náš nejlepší
internet, to všechno za 1490 KÏ. StaÏí objednat do 31. 12. 2011. A platí to napoěád.
Navíc od nás dostanete na kterýkoliv chytrý telefon poěádnou slevu.
A do 31. 1. 2012 si ještÝ mıžete užívat dvojnásobnou
j
pporci FUP na data.
oo
oo
neomezená
VPN
neomezené
volání
oo
600 MB
neomezené
SMS
1490 KÏ
Sleva
1000 KÏ
pıvodní cena
3755 KÏ
internetu
v mobilu
naplno
BuÐte se svou ŭrmou o krok napĚed:
Kdo má za ušima, prubne Internet v mobilu. Všechny informace bude mít hned po ruce
a s denním tarifem to bude mít od pátku do nedÜle úplnÜ zdarma.
Pokud máte mÝsíÏní tarif, mıžete si užít dvojnásobný datový limit.
A jako bonus pro vás máme ve VelikonoÏní ošatce každý den novou skvÝlou aplikaci taky
zadarmo. MrknÝte na 68–69.
Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00
Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online
PoĚiÐte si jakýkoliv
chytrý telefon se
slevou 1000 KÎ!
NapĚ. Samsung
GALAXY mini.
Pro firmy Zařízení 79
Firma pod kontrolou
Vodafone auto manažer se za vás postará, abyste mÛli pod kontrolou služební
vozy. Vodafone kamera zase ohlídá ūrmu pęed zlodÛji. To všechno za pár penÛz.
StaÍí si aktivovat nÛkterý z našich datových tarifį.
Vodafone auto manažer
Vodafone bezpeÍnostní kamera
Knihy jízd, hlídání spotęeby, aktuální poloha všech vozį, to všechno za vás ohlídá
Vodafone auto manažer. Platíte jen za data nebo informaÍní SMSky. Žádné
dodateÍné poplatky navíc.
Vodafone bezpeÍnostní kamera vaše podnikání bezpeÍnÛ ochrání. Funguje
na principu pęenosu dat, SMS a MMS.
ProÎ si kameru poĚídit a co umí?
ProÎ mít Vodafone auto manažera
Generuje knihu jízd a rozlišuje firemní jízdy od soukromých.
Kontroluje rychlost, polohu, spotęebu atd.
Má alarm (prozvoní vás nebo pošle SMS pęi neoprávnÛném pohybu vozu).
Snadno se ovládá pęes webovou aplikaci nebo SMS.
Na kolik Vodafone auto manažer vyjde?
BezpeÍnostní a monitorovací zaęízení s ovládáním na dálku.
Zaznamená pohyb, tÛlesnou teplotu, zvuk i tęíštÛní skla.
Hlášení ve formÛ SMS, MMS, e-mailu nebo na PCO.
UpozornÛní až na 10 telefonních Íísel nebo e-mailį.
Jednoduché ovládání a nastavení kamery, s poÍítaÍovou aplikací ZDARMA.
Co za to?
Cena vÍ. DPH
bez DPH
Cena vÍ. DPH
bez DPH
Poęizovací cena mÛęicí jednotky
4977 KÍ
4147,50 KÍ
Poęizovací cena kamery
6477 KÍ
5181,60 KÍ
MÛsíÍní paušál za datový provoz
(Internet v mobilu)
177 KÍ
147,50 KÍ
Internet v mobilu
177 KÍ
147,50 KÍ
SMS
dle vašeho tarifu
MÛsíÍní poplatek zahrnuje poplatek za data v ÌR a používání aplikace.
Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni
MMS balíÍek – 77 MMS
SMS balíÍek – 50 SMS
Volání
dle vašeho tarifu
dle vašeho tarifu
0 KÍ
0 KÍ
80 Nejlepší mobily, co známe
Ty nejlepší stroje,
co pro vás máme
Samsung GALAXY Note
Operační systém: Android 2.3
Interní paměť: až 16GB
Fotoaparát: 8 Mpix
Všehoschopný muzikant
PÛknÛ to u Sony Ericsson vymysleli. Vzali
populární hudební mobil Walkman a zkęížili ho s
chytrým kolegou Xperia. A vznikl z toho Live with
Walkman. Machr na hudbu to je poęád, vždyĥ má
na ni speciální tlaÍítko, a aby byl chytrý, ovládá
ho Android
And
2.3. K tomu má ještÛ FM rádio a 5Mpix
fotoaparát s automatickým
a
ostęením, který dokáže
nahrávat video
vid v HD rozlišení. Další kamera je vepęedu, ta zase umí videohovory. ProstÛ všeho schopný
muzikant
muzikant.
ŠLUPKA
MÛSÍCE
Poznámkový mobil
Možná se ještÛ najde pár staromilcį, kteęí dávají pęednost pęed
klávesnicí staré dobré tužce. TeÏ už se ale nemají na co vymlouvat.
V Samsungu GALAXY Note si mįžou psát poznámky až se jim
bude od displeje kouęit. A když se budete nudit tęeba na poradÛ, mįžete si kromÛ psaní do slajdį v prezentaci tęeba Ímárat
do obrázkį a stránek z webu a pak to posílat dál. Samsung totiž
vrátil do hry stylus, ale navíc hodnÛ rozšíęil jeho možnosti. Tenhle
výkonný kousek má navíc Android 2.3, nadupaný dvoujádrový
procesor Samsung s frekvencí 1,4 GHz, 5,3" displej Super AMOLED
s rozlišením 800x1280 pixelį, 8Mpix hlavní fotoaparát, 2Mpix Íelní
kamerku a baterii s kapacitou 2500 mAh. Pak už je jedno, jestli ho
budete považovat za malý tablet nebo velký mobil.
Sony Ericsson
Live with
Walkman
Operační systém:
Android 2.3
Interní paměť: až 320MB
Fotoaparát: 5 Mpix
Nejlepší mobily, co známe 81
Samsung Wave III
Operační systém: Bada 2.0
Interní paměť: až 4GB
Fotoaparát: 5 Mpix
Motorola Razr
Operační systém:
Android 2.3
(Gingerbread)
Interní paměť: až 11,5GB
Fotoaparát: 8 Mpix
BlackBerry
Bold 9900
Operační systém:
BlackBerry OS 7.0
Interní paměť: až 8GB
Fotoaparát: 5 Mpix
Návrat legendy
Manažer
Kdyby se na práci najímaly místo lidí mobily,
BlackBerry Bold 9900 by urÍitÛ makaly jako
vrcholoví manažeęi. Nadupaná výbava i výkon,
štíhlé a elegantní tÛlo, dokonalá QWERTY klávesnice a navrch nový operaÍní systém BlackBerry
7.0 ho pęedurÍují k ęízení všeho, co se vašeho
mobilního a datového života týká.
Krasavec chytrák
Samsung Wave III je, jak název napovídá, tęetím nástupcem v ęadÛ
úspÛšných Samsungu Wave. V elegantním a ultratenkém tÛle ukrývá novou verzi operaÍního systému OS Bada 2.0, dotykový Super
AMOLED displej, rychlejší dvoujádrový 1,4 GHz procesor, 5 Mpix
fotoaparát s autofocusem a LED bleskem, nahrávání HD 720p videa,
rychlá data HSPA, Wi-Fi Íi GPS. A abyste se o to všechno nebáli, dali
jsme vám to do jediného mobilu na trhu, který je komplet kovový.
Trvalo to sedm let, ale teÏ je
Motorola Razr zpÛt. Jde s
dobou, a tak je z ní chytrý telefon
s Androidem a dotykovou
obrazovkou. Útlost žiletky jí ale
zįstala, vše se vejde do placky o
tloušĥce jen 7,1 mm. A že se tam
toho vejde. Tęeba dvoujádrový
procesor s taktem 1,2 GHz, štÛdrý 1GB RAM a velký dotykový
Super AMOLED Advanced displej
s úhlopęíÍkou 4,3" a rozlišením
540×960 bodį nebo pamÛĥ
16 GB, z Íehož 11,5 GB bude k
dispozici pro uživatele. ProstÛ
vlajková loÏ.
82 Telefony
Vodafone
858 Smart
Samsung
GALAXY mini
Nokia
C5-03
Nokia
C5-00 5MP
Samsung
GALAXY 551
Sony Ericsson
Live with
Walkman
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
2177 KÍ
3377 KÍ
3777 KÍ
3977 KÍ
4577 KÍ
4377 KÍ
Tarif od 277 KÎ
1977 KÍ / 1977 KÍ
2977 KÍ / 2977 KÍ
3377 KÍ / 3377 KÍ
3177 KÍ / 3177 KÍ
4077 KÍ / 4077 KÍ
3777 KÍ / 3777 KÍ
Tarif od 477 KÎ
1177 KÍ / 77 KÍ
2077 KÍ / 77 KÍ
2777 KÍ / 777 KÍ
2577 KÍ / 577 KÍ
3577 KÍ / 1577 KÍ
3077 KÍ / 1077 KÍ
Tarif od 777 KÎ
577 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 77 KÍ
2577 KÍ / 577 KÍ
1777 KÍ / 77 KÍ
2977 KÍ / 977 KÍ
2377 KÍ / 377 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 77 KÍ
777 KÍ / 77 KÍ
1977 KÍ / 77 KÍ
1077 KÍ / 77 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
477 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
977 KÍ / 77 KÍ
177 KÍ / 77 KÍ
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.2
Android 2.2
Nokia S60
Nokia S60
Android 2.2
Android 2.3
Displej v cm/"
7,1 cm/2,8"
8 cm/3,14"
8,1 cm/3,2"
5,6 cm/2,2"
8,1 cm/3,2"
8,1 cm/3,2"
240x320
240x320
360x640
240x320
400x240
320x480
až 136MB/2GB
až 150MB/2GB
až 40MB/2GB
až 50MB/2GB
až 140MB/1GB
320MB/2GB
–
–
–
–
–
–
2Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
3Mpix
5Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
•/–
–/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1200
1200
1000
1050
1200
1200
Délka hovoru (minut)
až 270
570
až 684
až 720
až 550
402
Pohotovostní doba (hodiny)
až 320
570
až 600
až 672
až 520
850
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.0
•/3.0
•
•
•/2.1
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
104x57x12,5
110,4x60,6x12,1
105,8x51x13,8
112x46x12,3
111x55x14,7
56,5x106x14,2
100
105,8
93
89,3
116,2
115
Íerná
Íerno-zelená
Íerno-zelená
šedá
Íerná
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy
je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto
internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti
mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 83
HTC
Wildfire S
Nokia
E52
Samsung
Sony
GALAXY Ace Ericsson
Xperia
mini pro
Motorola
Defy +
Sony
Ericsson
Xperia Ray
Nexus S
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
4777 KÍ
5577 KÍ
5777 KÍ
4977 KÍ
6377 KÍ
6777 KÍ
6977 KÍ
Tarif od 277 KÎ
4177 KÍ / 4177 KÍ
4977 KÍ / 4977 KÍ
4977 KÍ / 4977 KÍ
4477 KÍ / 4477 KÍ
5577 KÍ / 5577 KÍ
5977 KÍ / 5977 KÍ
6177 KÍ / 6177 KÍ
Tarif od 477 KÎ
3177 KÍ / 1177 KÍ
4277 KÍ / 2277 KÍ
3977 KÍ / 1977 KÍ
3777 KÍ / 1777 KÍ
4977 KÍ / 2977 KÍ
5177 KÍ / 3177 KÍ
5777 KÍ / 3777 KÍ
Tarif od 777 KÎ
2077 KÍ / 77 KÍ
3577 KÍ / 1577 KÍ
2577 KÍ / 577 KÍ
3177 KÍ / 1177 KÍ
4177 KÍ / 2177 KÍ
4377 KÍ / 2377 KÍ
4977 KÍ / 2977 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
1577 KÍ / 77 KÍ
2477 KÍ / 477 KÍ
1977 KÍ / 77 KÍ
1977 KÍ / 77 KÍ
2977 KÍ / 977 KÍ
3177 KÍ / 1177 KÍ
3977 KÍ / 1977 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
1077 KÍ / 77 KÍ
977 KÍ / 77 KÍ
777 KÍ / 77 KÍ
1977 KÍ / 77 KÍ
2177 KÍ / 177 KÍ
2977 KÍ / 977 KÍ
Dostupná pouze
v anglickém jazyce
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poslední šance
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Nokia S60
Android 2.2
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
Displej v cm/"
8,1 cm/3,2"
6,1 cm/2,4"
8,9 cm/3,5"
7,6 cm/3"
9.4 cm/3,7"
8,3 cm/3,3"
10,2 cm/4"
320x480
240x320
320x480
320x480
480x854
480x854
480x800
až 512MB/2GB
až 60MB/1GB
až 150MB/2GB
až 1GB/2GB
až 1,19GB/2GB
až 300MB/4GB
až 16GB/–
–
–
–
–
–
–
–
5Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
5Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1230
1500
1350
1200
1700
1500
1500
Délka hovoru (minut)
až 430
až 480
až 660
340
až 450
až 420
až 510
Pohotovostní doba (hodiny)
až 360
až 672
až 640
340
až 342
až 440
až 530
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•
•/3.0
•
•
•
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
101,3x59,4x12,4
116x49x9,9
60,5x113,4x11,5
92x53x18
107x59x13,4
111x53x9,4
125x63x12
105
98
112
136
118
100
142
bílá, tmavÛ šedá
Íerná
Íerná, bílá
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy
je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto
internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti
mÛsícį od koupÛ telefonu.
84 Telefony
LG P970
Optimus
Black
Nokia
700
HTC
Desire S
HTC
Sensation
Samsung
GALAXY S II
Apple
iPhone 4S
16GB
Nokia
C7-00
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
7177 KÍ
6977 KÍ
8977 KÍ
Tarif od 277 KÎ
6777 KÍ / 6777 KÍ
6577 KÍ / 6577 KÍ
7777 KÍ / 7777 KÍ
11 577 KÍ
12 977 KÍ
16 277 KÍ
10 377 KÍ / 10 377 KÍ 11 577 KÍ / 11 577 KÍ 14 077 KÍ / 14 077 KÍ
7577 KÍ
7177 KÍ / 7177 KÍ
Tarif od 477 KÎ
5977 KÍ / 3977 KÍ
4977 KÍ / 2977 KÍ
7077 KÍ / 5077 KÍ
9577 KÍ / 7577 KÍ
10 677 KÍ / 8677 KÍ
13 377 KÍ / 11 377 KÍ
Tarif od 777 KÎ
5377 KÍ / 3377 KÍ
4377 KÍ / 2377 KÍ
6377 KÍ / 4377 KÍ
8777 KÍ / 6777 KÍ
9977 KÍ / 7977 KÍ
12 777 KÍ / 10 777 KÍ
5977 KÍ / 3977 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
4077 KÍ / 2077 KÍ
3777 KÍ / 1777 KÍ
5177 KÍ / 3177 KÍ
7577 KÍ / 5577 KÍ
8777 KÍ / 6777 KÍ
11 577 KÍ / 9577 KÍ
4977 KÍ / 2977 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
3077 KÍ / 1077 KÍ
2977 KÍ / 977 KÍ
4177 KÍ / 2177 KÍ
6577 KÍ / 4577 KÍ
7777 KÍ / 5777 KÍ
10 377 KÍ / 8377 KÍ
3977 KÍ / 1977 KÍ
Poznámka
Poslední šance
6777 KÍ / 4777 KÍ
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.2
Symbian Belle
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
iOS
symbian^3
Displej v cm/"
10,16 cm/4"
8,1 cm/3,2"
9,4 cm/3,7"
10,9 cm/4,3"
10,9 cm/4,3"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
480x800
360x640
480x800
540x960
480x800
640x960
360x640
až 1,3GB/2GB
až 2GB/–
1,1GB/8GB
až 1GB/8GB
až 16GB/–
až 16GB/–
až 8GB/–
–
–
–
–
•
–
–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/–
Kapacita baterie (mAh)
1500
1080
1450
1520
1650
1420
1200
Délka hovoru (minut)
až 300
až 430
až 590
až 495
až 1100
až 840
až 567
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 403
až 430
až 350
až 710
až 200
až 648
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•
•
•/2.1
•/3.0
•/3.0
•
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900/1700
/1800/1900/2100
122x64x9,5
110x50x9,7
115x59,8x11,63
126,1x65,4x11,3
125,3x66,1x8,5
115,2x58,6x9,3
117,3x56,8x10,5
108
96
130
148
116
140
130
Íerná
Íerná
stęíbrná
šedá
Íerná
Íerná, bílá
stęíbrná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy
je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto
internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti
mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 85
Nokia
N8-00
Apple
iPhone 4
16GB
Vodafone
555 Blue
Vodafone
858 Smart
Huawei
IDEOS X3
Samsung
GALAXY
mini
Nokia
C5-03
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
9977 KÍ
12 577 KÍ
1577 KÍ
2177 KÍ
3377 KÍ
3377 KÍ
3777 KÍ
Tarif od 277 KÎ
9777 KÍ / 9777 KÍ
12 177 KÍ / 12 177 KÍ
1177 KÍ
1977 KÍ / 1977 KÍ
2977 KÍ / 2977 KÍ
2977 KÍ / 2977 KÍ
3377 KÍ / 3377 KÍ
Tarif od 477 KÎ
8977 KÍ / 6977 KÍ
11 577 KÍ / 9577 KÍ
577 KÍ
1177 KÍ / 77 KÍ
2177 KÍ / 177 KÍ
2077 KÍ / 77 KÍ
2777 KÍ / 777 KÍ
Tarif od 777 KÎ
8177 KÍ / 6177 KÍ
10 977 KÍ / 8977 KÍ
77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 77 KÍ
2577 KÍ / 577 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
7177 KÍ / 5177 KÍ
10 377 KÍ / 8377 KÍ
77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 77 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
6277 KÍ / 4277 KÍ
9377 KÍ / 7377 KÍ
77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
477 KÍ / 77 KÍ
Poslední šance
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
symbian^3
iOS
Vodafone
Android 2.2
Android 2.3
Android 2.2
Nokia S60
Displej v cm/"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
6 cm/2,4"
7,1 cm/2,8"
8,1 cm/3,2"
8 cm/3,14"
8,1 cm/3,2"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
360x640
640x960
240x320
240x320
320x480
240x320
360x640
až 16GB/–
až 16GB/–
až 40MB/–
až 136MB/2GB
až 256MB/–
až 150MB/2GB
až 40MB/2GB
–
–
–
–
–
–
–
12Mpix
5Mpix
2Mpix
2Mpix
3Mpix
3Mpix
5Mpix
•/•
•/•
•/–
–/–
–
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
1200
1420
1000
1200
1200
1200
1000
Délka hovoru (minut)
až 720
až 840
240
až 270
250
570
až 684
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 300
650
až 320
300
570
až 600
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
–/–
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•
•
•
•/2.0
•
•/3.0
•
•/•
–/•
–/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
113,5x59x12,9
115,2x58,6x9,3
110x61,1x12
104x57x12,5
110x56,5x11,2
110,4x60,6x12,1
105,8x51x13,8
135
137
100
100
104
105,8
93
zelená, Íerná
Íerná, bílá
bílo-stęíbrná
bílá
Íerná
bílá
bílá-lila
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Chytré telefony
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy
je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto
internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti
mÛsícį od koupÛ telefonu.
86 Telefony
HTC
Explorer
BlackBerry
Curve 8520
ZTE
Skate
Samsung
Wave III
Nokia
E6-00
Apple
iPhone 3GS
8GB
Sony
Ericsson
Xperia arc S
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
4377 KÍ
4977 KÍ
5177 KÍ
7177 KÍ
8577 KÍ
9377 KÍ
9377 KÍ
Tarif od 277 KÎ
3977 KÍ / 3977 KÍ
4277 KÍ / 4277 KÍ
4577 KÍ / 4577 KÍ
6777 KÍ / 6777 KÍ
7577 KÍ / 7577 KÍ
8277 KÍ / 8277 KÍ
8577 KÍ / 8577 KÍ
Tarif od 477 KÎ
3177 KÍ / 1177 KÍ
3777 KÍ / 1777 KÍ
3777 KÍ / 1777 KÍ
5977 KÍ / 3977 KÍ
6977 KÍ / 4977 KÍ
7577 KÍ / 5577 KÍ
7777 KÍ / 5777 KÍ
Tarif od 777 KÎ
2377 KÍ / 377 KÍ
2977 KÍ / 977 KÍ
2977 KÍ / 977 KÍ
5377 KÍ / 3377 KÍ
6177 KÍ / 4177 KÍ
6977 KÍ / 4977 KÍ
6977 KÍ / 4977 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
1377 KÍ / 77 KÍ
2077 KÍ / 77 KÍ
2077 KÍ / 77 KÍ
4077 KÍ / 2077 KÍ
4977 KÍ / 2977 KÍ
5977 KÍ / 3977 KÍ
5777 KÍ / 3777 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
177 KÍ / 77 KÍ
1077 KÍ / 77 KÍ
1077 KÍ / 77 KÍ
3077 KÍ / 1077 KÍ
3977 KÍ / 1977 KÍ
4977 KÍ / 2977 KÍ
4777 KÍ / 2777 KÍ
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poznámka
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
BlackBerry OS 5.0
Android 2.3
Bada 2.0
Nokia S60
iOS
Android 2.3
Displej v cm/"
8,1 cm/3,2"
6,2 cm/2,46"
10,9 cm/4,3"
10,16 cm/4''
6,2 cm/2,46"
8,9 cm/3,5"
10,6 cm/4,2''
320x480
320x240
480x800
480x800
480x640
640x960
480x854
až 512MB/–
256MB/2GB
až 150MB/–
až 4GB/–
do 350MB/–
až 8GB/–
až 320MB/8GB
–
–
–
–
–
–
–
3Mpix
2Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
5Mpix
8Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/–
–
•/•
•/•
–
–/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1230
1150
1400
1500
1500
1420
1500
Délka hovoru (minut)
460
270
320
až 450
888
až 840
až 455
Pohotovostní doba (hodiny)
485
408
250
až 500
681
až 300
až 460
Wi-Fi/GPS
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•
•
•
•/3.0
•
•
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
900/1800/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900//2100
103x58x13
109x60x13,9
126x67x11,3
126,8x63,5x9,9
115,5x59x10,5
115,2x58,6x9,3
125x63x8,7
107
106
140
123
133
137
117
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná
stęíbrná
Íerná
bílá
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy
je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto
internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti
mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 87
Nokia
E7
HTC
EVO 3D
HTC
Titan
Samsung
GALAXY S II
Nokia
N9
Samsung
GALAXY
Nexus
Motorola
Razr
13 577 KÍ
13 977 KÍ
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
Tarif od 277 KÎ
11 577 KÍ
12 577 KÍ
12 977 KÍ
12 977 KÍ
13 377 KÍ
10 377 KÍ / 10 377 KÍ 11 577 KÍ / 11 577 KÍ 11 977 KÍ / 11 977 KÍ 11 577 KÍ / 11 577 KÍ 12 177 KÍ / 12 177 KÍ 12 077 KÍ / 12 077 KÍ 12 777 KÍ / 12 777 KÍ
Tarif od 477 KÎ
9577 KÍ / 7577 KÍ
10 777 KÍ / 8777 KÍ
11 377 KÍ / 9377 KÍ
10 677 KÍ / 8677 KÍ
11 377 KÍ / 9377 KÍ
11 377 KÍ / 9377 KÍ
11 977 KÍ / 9977 KÍ
Tarif od 777 KÎ
8777 KÍ / 6777 KÍ
9977 KÍ / 7977 KÍ
10 577 KÍ / 8577 KÍ
9977 KÍ / 7977 KÍ
10 577 KÍ / 8577 KÍ
10 577 KÍ / 8577 KÍ
11 177 KÍ / 9177 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
7577 KÍ / 5577 KÍ
8777 KÍ / 6777 KÍ
9377 KÍ / 7377 KÍ
8777 KÍ / 6777 KÍ
9577 KÍ / 7577 KÍ
9377 KÍ / 7377 KÍ
9977 KÍ / 7977 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
6577 KÍ / 4577 KÍ
7777 KÍ / 5777 KÍ
8377 KÍ / 6377 KÍ
7777 KÍ / 5777 KÍ
8577 KÍ / 6577 KÍ
8377 KÍ / 6377 KÍ
8977 KÍ / 6977 KÍ
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce.
Dostupná pouze
v anglickém jazyce.
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Nokia S60
Android 2.3
Windows Phone 7
Android 2.3
Meego
Android 4.0
Android 2.3
11,4 cm/4,5"
10,9 cm/4,3"
11,93 cm/4,7"
10,9 cm/4,3"
9,9 cm/3,9"
11,8 cm/4,65''
10,9 cm/4,3''
360x640
540x960
480x800
480x800
480x854
720x1280
540x960
až 16GB/–
až 1GB/8GB
až 16GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
až 11,5GB/–
–
–
–
•
–
•
–
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
5Mpix
8Mpix
Blesk/Autofocus
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1200
1730
1600
1650
1450
1750
1780
Délka hovoru (minut)
až 540
465
710
až 1100
11
až 1180
až 9h 20
Pohotovostní doba (hodiny)
až 430
420
460
až710
340
až 210
až 340
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•
•
•/3.0
•
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
800/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
123,7x62,4x13,6
126x65x12
131,5x70,7x9,9
125,3x66,1x8,5
116,45x61,2x12,1
135,5x67,9x8,9
130,7x68,9x7,1
175
170
160
116
135
135
127
Íerná
Íerná
tmavÛ šedá
bílá
Íerná
šedá
Íerná
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy
je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto
internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti
mÛsícį od koupÛ telefonu.
88 Telefony
BlackBerry
Bold 9900
Samsung
GALAXY
Note
Samusng
GALAXY
Tab 10.1
Apple
iPhone 4
32GB
Apple
iPhone 4S
64GB
Nokia
X7-00
Vodafone
246
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
9777 KÍ
477 KÍ
Tarif od 277 KÎ
12 977 KÍ / 12 977 KÍ 13 377 KÍ / 13 377 KÍ 14 777 KÍ / 14 777 KÍ 16 577 KÍ / 16 577 KÍ 19 177 KÍ / 19 177 KÍ
14 577 KÍ
14 977 KÍ
16 977 KÍ
18 577 KÍ
21 977 KÍ
9377 KÍ / 9377 KÍ
277 KÍ
Tarif od 477 KÎ
12 377 KÍ / 10 377 KÍ 12 777 KÍ / 10 777 KÍ 14 077 KÍ / 12 077 KÍ 15 577 KÍ / 13 577 KÍ 18 377 KÍ / 16 377 KÍ
8577 KÍ / 6577 KÍ
77 KÍ
7877 KÍ / 5877 KÍ
77 KÍ
Tarif od 777 KÎ
11 377 KÍ / 9377 KÍ
11 977 KÍ / 9977 KÍ
13 377 KÍ / 11 377 KÍ 14 977 KÍ / 12 977 KÍ 17 977 KÍ / 15 977 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
10 177 KÍ / 8177 KÍ
10 777 KÍ / 8777 KÍ
12 577 KÍ / 10 577 KÍ 13 777 KÍ / 11 777 KÍ 16 377 KÍ / 14 377 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
9177 KÍ / 7177 KÍ
9777 KÍ / 7777 KÍ
11 377 KÍ / 9377 KÍ
12 777 KÍ / 10 777 KÍ 15 577 KÍ / 13 577 KÍ
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poznámka
Poslední šance
6777 KÍ / 4777 KÍ
77 KÍ
5677 KÍ / 3677 KÍ
77 KÍ
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
BlackBerry OS 7.0
Android 2.3
Android 3.1
iOS
iOS
Nokia S60
Vodafone
7,1 cm/2.8"
13,4 cm/5,29''
25,6 cm/10.1"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
10,16 cm/4"
3,7 cm/1,5"
Rozlišení displeje
480x640
800x1280
800x1280
640x960
640x960
360x640
128x128
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
16GB/–
až 32GB/–
až 32GB/–
až 64GB/–
350MB/8GB
–/–
–
•
•
–
–
–
–
5Mpix
8Mpix
3Mpix
5Mpix
8Mpix
8Mpix
–
Blesk/Autofocus
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
–
–
Kapacita baterie (mAh)
1230
2500
7000
1420
1420
1200
670
Délka hovoru (minut)
390
1020
–
až 840
až 840
390
až 240
Pohotovostní doba (hodiny)
307
600
2120
až 300
až 200
450
až 200
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/–
Bluetooth
•
•
•
•
•
•
–
•/•
•/•
–/•
–/•
–/•
•/•
–/–
Frekvence (MHz)
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
RozmÜry (mm)
115x66x10,5
147x83x9,7
256,7x175,3x8,6
115,2x58,6x9,3
115,2x58,6x9,3
119,7x62,8x11,9
107x46x11
130
178
565
137
140
146
60
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná, bílá
Íerná
Íerná
Displej v cm/"
Podpora HSPA+
Fotoaparát
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
ObyÍejné telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy
je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto
internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti
mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 89
Nokia
1800
ZTE
S202
Nokia
C1-01
Vodafone
550
Nokia
C2-01
Samsung
Star II
Samsung
Xcover 271
Základní cena
Standardní cena
877 KÍ
1077 KÍ
1377 KÍ
1577 KÍ
2177 KÍ
2377 KÍ
2577 KÍ
Tarif od 277 KÎ
–
877 KÍ
977 KÍ
–
–
–
–
Tarif od 477 KÎ
–
77 KÍ
77 KÍ
–
–
–
–
Tarif od 777 KÎ
–
77 KÍ
77 KÍ
–
–
–
–
Tarif od 1177 KÎ
–
77 KÍ
77 KÍ
–
–
–
–
Tarif od 2177 KÎ
–
77 KÍ
77 KÍ
–
–
–
–
Poslední šance
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Nokia S30
ZTE
Nokia S40
Vodafone
Nokia S40
Samsung
Samsung
4,57 cm/1,8"
4,2 cm/1,7"
4,57 cm/1,8"
7,6 cm/3"
5,1 cm/2"
7,6 cm/3"
5,1 cm/2"
160x128
3 ęádky
128x160
240x400
320x240
240x400
240x320
až 15MB/–
–/–
–/–
až 64MB/–
až 20MB/–
až 43MB/–
až 30MB/–
Podpora HSPA+
–
–
–
–
–
–
–
Fotoaparát
–
–
VGA
2Mpix
3Mpix
3Mpix
2Mpix
Blesk/Autofocus
–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/•
800
1000
1020
800
1020
1000
1300
Délka hovoru (minut)
až 780
až 300
až 636
240
až 525
až 700
až 870
Pohotovostní doba (hodiny)
až 837
až 300
až 528
320
až 430
až 80
až 610
Wi-Fi/GPS
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
•/–
–/•
Bluetooth
–
–
•
•
•/2.1
•/3.0
•
•/–
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
900/1800
900/1800/900
850/900
/1800/1900
900/1800
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900
900/1800
/1900/2100
107x45,4x15,4
108x49,5x15,1
108x45x14
103x53,25x12,75
109,8x46,9x15,3
107x53,5x12,4
121x52x18
72,6
82
78,8
100
89
94
116
stęíbrná
stęíbrná, šedá
šedá
bílá
stęibrná
bílá
šedá
Kapacita baterie (mAh)
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
ObyÍejné telefony
90 Vodafone karta
Pęedplacené karty
Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit
složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají
skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen
u paušálu.
KARTA NA MÍRU
Když voláte stejnÜ do všech sítí
Volání
do všech síti
Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!
3,50 KÏ
6,50 KÏ
Vodafone karta na míru
Volání do všech sítí
Od 15. 11.
snižujeme cenu pro
všechny zákazníky
s Kartou na míru
3,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
Nabídka je platná od 15. 11. 2011 do 31. 3. 2012. Od 1. 4. 2012
pak staÍí mÛsíÍnÛ dobíjet za 300 KÍ a voláte dál za stejnou cenu.
Super nabídka
pro víkendové kecky
StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ
5 minut nebo poslat 5 zpráv.
A pak už mıžete volat nebo
SMSkovat o víkendu do aleluja.
A nebo mıžete využívat obojí.
Zadarmo a napoěád!
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Vodafone karta 91
Výhody našich karet
Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování.
Stejné ceny za volání po celý den.
Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.
Speciální nabídky
RoÎní pĚedplatné mobilního internetu
Pęipojte se k internetu, kdekoli chcete, a užívejte si celoroÍní bezstarostné surfování.
Za 2877 KÍ získáte USB modem a pęipojení k internetu na 12 mÛsícį, takže vás bude stát jen 240 KÍ mÛsíÍnÛ.
S tarifem Internet v mobilu naplno mįžete plnou rychlostí surfovat až do objemu FUP 600 MB.
Mobilní internet dostanete v našich vybraných
prodejnách, na www.vodafone.cz/eshop
a v prodejnách našich partnerį.
Internet
v mobilu od
pátku do nedÝle
zdarma
DIVOKÁ KARTA
Když voláte nejvíc do Vodafonu
Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!
Nové pĚedplacené datové tarify pro iPad
Vodafone divoká karta
Volání v síti Vodafone
3,00 KÍ/min.
Volání do ostatních sítí v ÌR
7,20 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ
Program dvojka
LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti
Vodafone, první nastavení Íísel zdarma
Cena volání:
2,38 KÍ/min.
Volání už od
2,38 KÏ
za minutu
SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:
Datové tarify si bez problémį poęídíte v našich vybraných prodejnách, na www.vodafone.cz/eshop a v obchodech našich
partnerį. K tarifįm navíc dostanete voucher s unikátními kódy pro
stažení elektronických knih a Íasopisį zdarma.
Tablet naplno koupíte za 200 KÍ, a to vÍetnÛ pęednabitého
kreditu 500 KÍ. Získáte internet za 284 KÍ mÛsíÍnÛ s FUP 500 MB
plus dalších 100 MB, které od nás dostanete každý mÛsíc jako
bonus navíc.
Tablet na stálo poęídíte taky za 200 KÍ, a to s pęednabitým
kreditem 600 KÍ. Dostanete internet za 394 KÍ mÛsíÍnÛ s FUP
1 GB plus dalšími 2 GB, které od nás budete mít každý mÛsíc jako
bonus navíc.
92 Studentská nabídka
Studenti to mají levnÛjší
StaÍí, abyste byli student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny.
A mįžete si je poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru.
Výhody Studenta na míru
Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední
dny, pěes noc nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu.
BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ
potěebujete.
Se Studentem
máte SMS jen za
0,50 KÏ
BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je poěídíte.
A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru
aktivovat znovu.
Co za to? Aneb malý ceník
BalíÍky
MÛsíÍní paušál
PoÍet jednotek
Student volání
150 KÍ
50 min.
Cena za jednotku
3 KÍ
Student SMS
100 KÍ
200 SMS
0,50 KÍ
Student internet*
89 KÍ
* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.
Náklady pod kontrolou
ÚÎtování v reálném Îase
Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ
uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných
jednotek vám zbývá.
Více na www.vodafone.cz
Kontrola nákladİ
Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc.
Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už
jste provolali.
Volací jistina 93
Volací jistina
Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone
karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme.
Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí
VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám
složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich
služeb v daném úÍtovacím období.
Výše Volací jistiny
Minimální
mÛsíÍní
plnÛní
Minimální výše
Volací jistiny
bez zvýhodnÛného
telefonu
Minimální výše
Volací jistiny
se zvýhodnÛným
telefonem
Minimální výše Volací
jistiny pro stávající
zákazníky pęi poęízení
další SIM
0–276,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
277–476,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
477–776,99 KÍ
500 KÍ
1000 KÍ
0 KÍ
777–1176,99 KÍ
500 KÍ
1500 KÍ
0 KÍ
1177–2176,99 KÍ
500 KÍ
2000 KÍ
0 KÍ
2177 KÍ a více
500 KÍ
3000 KÍ
0 KÍ
Aby bylo jasno
CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ?
Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se
zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit
faktury.
A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON?
Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá.
Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního
mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit
aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli
to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.
Více na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
94 Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru
Volejte neomezenÜ v rámci ŭrmy i svým partnerİm.
Podnikatelské
tarify na míru
Bez písemné smlouvy Îi se smlouvou, jak si vyberete.
30denní záruka spokojenosti.
Kontrola nákladİ podle vašich aktuálních potĚeb.
Telefony už od 7 KÎ.
Pro každé Îíslo ve ŭrmÜ si chci zvolit služby jednotlivÜ
Co hledám
Co mohu získat
Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná Ïísla
v síti Vodafone
1 Ííslo
175 KÍ
Volání
na ostatní Ïísla
0 minut
6,50 KÍ/min.
0 KÍ
SMS
na ostatní Ïísla
0 SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
Internet
BuÑte on-line, kdykoliv
potěebujete
2 Íísla
225 KÍ
20 minut
5,50 KÍ/min.
110 KÍ
Internet
v mobilu na den
17 KÍ/den
(platíte, jen když se pęipojíte)
3 Íísla
260 KÍ
50 minut
5 KÍ/min.
250 KÍ
125 minut
4 KÍ/min.
500 KÍ
4 Íísla
285 KÍ
250 minut
3 KÍ/min.
750 KÍ
400 minut
2,50 KÍ/min.
1000 KÍ
neomezené
volání
0 KÍ/min.
2700 KÍ
50 SMS
1,20 KÍ/SMS
60 KÍ
100 SMS
1 KÍ/SMS
100 KÍ
250 SMS
0,80 KÍ/SMS
200 KÍ
neomezené SMS
0 KÍ/SMS
500 KÍ
Internet
v mobilu
177 KÍ
Internet
v mobilu naplno
315 KÍ
Pęipojení
na 2 dny
75 KÍ
Pęipojení
na stálo
525 KÍ
3000 minut
3,30 KÍ/min.
9900 KÍ
5000 minut
3 KÍ/min.
15 000 KÍ
Pro všechna Îísla ve ŭrmÜ chceme mít služby dohromady*
Nejdęív zvolíme objem volání
Sdílené minuty
500 minut
4,80 KÍ/min.
2400 KÍ
1000 minut
4,20 KÍ/min.
4200 KÍ
2000 minut
3,60 KÍ/min.
7200 KÍ
Pak vybereme, co dál je tęeba
Sdílené SMS
0 SMS
1,80 KÍ/SMS
0 KÍ
VPN
Žádná VPN
0 KÍ/min.
0 KÍ
* Nabídka se hodí pro 5–49 SIM karet pęi uzavęení smlouvy na 24 mÛsícį.
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
200 SMS
1,50 KÍ/SMS
300 KÍ
VPN firma
1,20 KÍ/min.
48 KÍ
500 SMS
1,20 KÍ/SMS
600 KÍ
1000 SMS
0,90 KÍ/SMS
900 KÍ
VPN neomezenÛ
0 KÍ/min.
240 KÍ
Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru 95
NABÍDKA MÛSÍCE
VelikonoÎní edice neomezeného balíÎku
Neomezené volání, neomezené SMSky, volání ve
ŮrmÝ zadarmo s neomezenou VPN a naše nejlepší
datové pěipojení za jedineÏnou cenu. Na jakýkoliv
chytrý telefon u nás navíc dostanete slevu 1000 KÏ.
oo
oo
oo
600 MB
neomezená neomezené neomezené
SMS
VPN
volání
internetu
v mobilu
naplno
1490 KÏ
pıvodní cena
3755 KÏ
Do 31. 1. 2012 si ještÝ mıžete užívat dvojnásobnou
porci FUP na data.
Speciální edice Tarifİ na míru nyní s dvojnásobkem volných minut navíc
K vybraným balíÏkım vám dáme dvojnásobek volných minut, které vám
zıstanou napoěád. A navíc slevu na telefon! Mimoěádná sváteÏní nabídka trvá
jen do 31. 12. 2011.
150 MB
internetu
v mobilu
50
volných
SMS
Sleva 500 KÍ
na telefon
50
volných
minut
+50
volných
minut navíc
362 KÏ
150 MB
internetu
v mobilu
volných
minut
100
+125
volných
SMS
Sleva 500 KÍ
na telefon
pıvodní cena
487
KÏ
487KÏ
4
400
125
volných
minut navíc
552 KÏ
oo
400
Îísla
neomezená
VPN
volných
minut
oo
600 MB
100
600 MB
internetu
v mobilu
1065 KÏ
pıvodní cena
1840 KÏ
volných
SMS
internetu
v mobilu
naplno
1065 KÏ
pıvodní cena
1655 KÏ
250
neomezená
VPN
volných
minut
100
+250
volných
SMS
Sleva 1000 KÍ
na telefon
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
volných
minut navíc
790 KÏ
pıvodní cena
1405 KÏ
pıvodní cena
777 KÏ
volných
minut
neomezená
VPN
oo
oo
neomezená
VPN
100
volných
SMS
400
volných
minut
3GB
pĚipojení
na stálo
1275 KÏ
pıvodní cena
1865 KÏ
96 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu
SpoleÍné
tarify
na míru
S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete
vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek!
Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od
první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma.
Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden,
ostatní ho užívají zdarma.
Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou.
Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.
Vyberte si služby pro celou smeÎku
Co hledáme
PoÍet Íísel
Vzájemné volání
a SMSky za jeden paušál
SpoleÍné minuty
Na volání mimo rodinu
a do všech sítí
SpoleÍné SMS
SMSky mimo rodinu
a do všech sítí
Co mįžeme získat
2 Íísla
300 KÍ
3 Íísla
450 KÍ
4 Íísla
600 KÍ
5 Íísel
750 KÍ
50
spoleÍných minut
5,50 KÍ/min.
275 KÍ
100
spoleÍných minut
5 KÍ/min.
500 KÍ
200
spoleÍných minut
4,50 KÍ/min.
900 KÍ
300
spoleÍných minut
4 KÍ/min.
1200 KÍ
500
spoleÍných minut
3,50 KÍ/min.
1750 KÍ
0
spoleÍných SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
100
spoleÍných SMS
1,20 KÍ/SMS
120 KÍ
200
spoleÍných SMS
1 KÍ/SMS
200 KÍ
400
spoleÍných SMS
0,80 KÍ/SMS
300 KÍ
1000
spoleÍných SMS
0,50 KÍ/SMS
500 KÍ
Tipy
Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS.
Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena
rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 97
NABÍDKA MÛSÍCE
Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru
PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı a získáte k tomu
chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ
a telefon Samsung GALAXY Ace.
200
3
spoleÎných
minut
Îísla
1656 KÏ
3x
1,50
Internet
v mobilu
za SMS
77 KÏ
pıvodní cena
1881 KÏ
standardní cena
5777 KÏ
Získejte HTC WildŮre S za super cenu i s jakýmkoliv jiným balíÏkem ze
Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru.
S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní
v rámci rodiny.
2
Îísla
1,50
KÎ za
SMS
100
4
spoleÎných
minut
Îísla
2×
1,50
Internet
v mobilu
300
5
spoleÎných
minut
Îísel
4×
1,50
KÎ za
SMS
1004 KÏ
pıvodní cena
1154 KÏ
Internet
v mobilu
2208 KÏ
pıvodní cena
2508 KÏ
Tip: Chcete si nakombinovat speciální edici sami?
Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si
navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.
KÎ za
SMS
500
spoleÎných
minut
5×
Internet
v mobilu
3010 KÏ
pıvodní cena
3385 KÏ
98 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce
Osobní
tarify
na míru
Vyberete si jen ty služby, co fakt chcete.
Žádné písemné smlouvy.
30denní záruka spokojenosti.
Stejná cena volání po celý den do všech sítí.
Po první provolané minutÜ úÎtování po vteĚinách.
100% kontrola nákladİ.
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Co hledám
Co mohu získat
Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná Ïísla
v síti Vodafone
1 Ííslo
175 KÍ
Volání
na ostatní Ïísla
0 minut
6,50 KÍ/min.
0 KÍ
SMS
na ostatní Ïísla
0 SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
Internet
BuÑte on-line, kdykoliv
potěebujete
2 Íísla
225 KÍ
20 minut
5,50 KÍ/min.
110 KÍ
Internet
v mobilu na den
17 KÍ/den
(platíte, jen když se pęipojíte)
50 minut
5 KÍ/min.
250 KÍ
3 Íísla
260 KÍ
125 minut
4 KÍ/min.
500 KÍ
4 Íísla
285 KÍ
250 minut
3 KÍ/min.
750 KÍ
400 minut
2,50 KÍ/min.
1000 KÍ
neomezené
volání
0 KÍ/min.
2700 KÍ
50 SMS
1,20 KÍ/SMS
60 KÍ
100 SMS
1 KÍ/SMS
100 KÍ
250 SMS
0,80 KÍ/SMS
200 KÍ
neomezené SMS
0 KÍ/SMS
500 KÍ
Internet
v mobilu
177 KÍ
Internet
v mobilu naplno
315 KÍ
Pęipojení
na 2 dny
75 KÍ
Pęipojení
na stálo
525 KÍ
Studentská nabídka
S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen
za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.
Student
volání
50 minut
3 KÍ/min.
150 KÍ
Student
SMS
200 SMS
0,50 KÍ/SMS
100 KÍ
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Student
Internet
v mobilu
89 KÍ
Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 99
NABÍDKA MÛSÍCE
VelikonoÎní edice neomezeného balíÎku
Neomezené volání, neomezené SMSky a naše
nejlepší datové pěipojení za jedineÏnou cenu.
oo
neomezené
oo
neomezené
volání
SMS
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
1490 KÏ
pıvodní cena
3515 KÏ
Speciální edice Tarifİ na míru nyní s dvojnásobkem volných minut navíc
K vybraným balíÏkım vám dáme dvojnásobek volných minut,
které vám zıstanou napoěád. Mimoěádná sváteÏní nabídka trvá jenom do 31. 12. 2011.
150 MB
50
150 MB
internetu
v mobilu
volných
minut
50
volných
362 KÏ
+50
volných
SMS
minut navíc
600 MB
250
volných
internetu
v mobilu
naplno
minut
PıvodnÝ
487 KÏ
PıvodnÝ
1165 KÏ
minut navíc
125
volných
minut
PıvodnÝ
777 KÏ
552 KÏ
100
+125
volných
volných
SMS
600 MB
790 KÏ
100
+250
volných
volných
SMS
internetu
v mobilu
internetu
v mobilu
naplno
4
kamarádi
v síti
Vodafone
Tip
Chcete-li radÝji telefon, poěiÑte si Tarif na míru s Internetem v mobilu za 477 KÏ
nebo více a získejte slevu 2000 KÏ na chytrý telefon.
minut navíc
400
volných
minut
PıvodnÝ
1600 KÏ
1065 KÏ
Download

Rituály za všechny prachy