1 2012
Xxxxxxx Xxxx
Musíme
tam všichni
Xxxx Xxxx Xx
www.cilichili.cz
www.facebook.com/cilichili
Poslouchej
hudbu tak,
jak má znít.
HTC Sensation XE s Beats Audio TM
a BeatsTM by Dr. Dre urBeatsTM sluchátky.
Chytrý telefon pro dokonalý multimediální
zážitek, navíc s dvoujádrovým procesorem.
Dostane Tě.
s
Rozjezd
fakebook
Foto: Proŏmedia
Nájdi to najdrahšie
Rytmus života
Vlastným menom Patrik Tlustý. Pracuje ako rapper hustý. Študoval huþanie
do kapusty. Bývá v osade Slovenská republika. Zaujíma ho politika. Páþi sa
mu chrup, þo v hube bliká. Vo vzŘahu s užívateĹkou Darinka v rokoch, miluje
Loto, tamto a toto. Pohlavie muž.
ZabiŘ
PäsŘou
PištoĹou
Boxerom
Luďia, ktorých poznáte:
Hudbou
Vec, kec, umelec
Napíš meno
Rytmus života:
Chcel by som hraŘ folk, ale neviem na gitaru / chcem chodiŘ
s Kirchnerkou, ale mám iba Daru / vo svojom fáru mám pocity
zmaru / aby som bol známy v ýechách, musím trapþiŘ v Superstáru
Toto sa páþi užívateĹom Maroš Husteyy Zmätený
a Ujo Brácho Táto.
Som zabil
Komára
Muchu
Svokru
UžívateĹ Rytmus bol oznaþený v þlánku: „Rytmus k sebe
hĹadá Melódiu a Harmóniu“
Rišo Müller: ZatiaĹ márne.
Vkus
Rytmus života: Zalez späŘ do lieþebne, ty kokso!
Skupiny
Nepoþúvaj nikoho
Iba mŁa samého
Zarapujem johoho
Keď si stúpnem na noho
Moje klony (veĹa)
ŏiŘmus
Rytmus života:
Mám auto Gucci a hodinky Louis Vuitton / nosím okuliare BMW,
keď prochádzam sa bytom / idioti mi to žerú a chcú byŘ tiež pri
tom / iní mi závidia a volajú ma shitom
Toto sa páþi užívateĹom Arnošt Kshilt Yeah Brdík, Vladko
Woknoo Sklenár, MaŘko Baron DvanásŘroþný, Kubko Lord
Neznášam Zemepis Kyblík a ďalší (celkom 1854).
ZobraziŘ všetkých 157 komentárov.
Citrus
Karol Machovecký Bondy: Tomu þloveku dú z úst
ozajstné s**þky. Má väþšie hodinky ako hlavu!
BraŁo Si Zabyyl Hrudoš: Si kokot sprostý. Rytmus
ukázal mladým Ĺuďom, že každý môže byŘ rapper
a maŘ tenisky od Gucci a bryndzu od Tesco.
UžívateĹovi Rytmus sa páþi stránky: "Hip hop je ozajstná hudba"
Toto rozosmialo užívateĹov: ĸudia s IQ nad 45.
Výtrus
Lakmus
Jéminem, rapper
Reklama
Zamiluj si reklamu
Si zabil
Celé dlhé dve
hodiny þakali
Rytmusovi obdivovatelia na nové
CD svôjho idola.
Rytmusovho
CD sa eštĚ pred
vydaním predalo
viac ako miliarda
kusov. Nikdo
nevie, ako je to
možné, no je to
ohromný úspech.
Vedci prišli
s vysvetlením,
že Rytmusovi
fanúšikovia vďaka
svojej inteligencii
a vzdelaniu veria,
že si po každom
pustení musia
kúpiŘ nové CD.
Anežka Gadamer Batikovaná: RYTMUS JE D***L!!!
PeŘo Killer Libíþek: RYTMUS JE KING! A KRÁĸ!
Shitmus
Gipsy.cz, piskoŐ
Rytmus života:
Mám svoj vyjebaný štýl, ale chcem ho zmeniŘ / tváril som sa ako
riŘ, teraz budem zuby ceniŘ / kašlem na BMW, budem vystupovaŘ
skromne / hovorte si þo chcete, len keď to bude o mne. /
Budem prvý zakomplexovaný rapper na celom svete / povedzte
to otcovi, matke, dedovi a tete / U Krausa v televízii som sa
podelal v sede / sorry, že to hovorím, ak ste práve po obede.
Rytmus neexistuje
Najnovšia reportáž televízie JUJDÁ
objasŁuje, že
rappera Rytmusa
v skutoþnosti
vyrába marketingové oddelenie
Ӿrmy Louis
Vuitton. Rytmus
je robený v poþítaþi. Muž, ktorý
dal rapperovi tvár,
žije ako nafukovaþ balónikov
v cirkuse Shimmi.
Toto sa páþi: Robo Hater Maškrt a Gangsta klub PiešŘany.
Humus
ČiliChili | 01 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Rytmus života:
Nikdy nefetujem a nebudem chĹastaŘ / som zdravý ako
fluoridová zubná pasta / milujem hygienu, nie som žiadny rasta
/ Darinka obdivuje môj zvonþek šŘastia. / Som lepší þlovek, som
najvyššia kasta / mám doma trezor a v Łom reŘazi na sta
Toto sa páþi pajcrom.
3
Rozjezd
Editorial
T
Hrdinové nemočí
n
Velitel čety: „Chlapi,
„Chlapi byl jsem vysypat uhlák a pod kótou se něco hejbaTemný zlosyn: „Lidstvo si nezaslouží existovat.
lo. Připravte kulomety!“
kulome
spálím svět na uhel!“ Případně romantická
Jen co vyvenčim lachtana,
lac
v posteli 18 hodin, musim čuhrdinka: „Lásko, už jsme
j
tohle se do filmu nebo knížky obyčejrat...“ Tak přesně toh
ČILICHILI s hajzlama
d
ně nedostane. Klasický
Klasic tajný agent se vetře mezi nepřáěeditel redakce – Filip Rumburak Hrubý
tele, vylemtá hrom
hromadu pivka, a pak celou noc v klídku
Šéfredaktor – Michal Darth Vader Schindler
visí za ruku z lanovky,
aniž by se prozradil povodní
z lan
Zástupce šéfredaktora – Štefan J.ËR. Švec
v údolí. Hrdince
Hrdinc psychodramatu se zase málokdy
Kreativní Ĝeditel a obálka – Simon Moriarty Brown
stane, aby jí myšlenky na sebevraždu rozehnal
&&& Creative – www.andandandcreative.com.
realisticky akutní průjem. Jenže my jsme saEditor sekce Vodafone – Martin Calvera Pistulka
kra lidi a ne supergerojové, takže říkáme:
EditoĜi aËpsavci – JindĜich Steiner Novák,
musíme tam všichni! A protože si člověk
musím
Filip Joker HoráÝek, Martin Hogo Fogo
nevybere, kde to na něj přijde, tak jsme
nevyb
Groman,
Jakub Michael Myers König, Tomáš
mrkli, jak je na tom naše velekulturní
mrk
Dlouhé Bidlo Fürstenzeller
krajina s úrovní veřejných záchodků.
kraji
DesignéĜi – Petr Burns Toman,
Michal Schindler
Mich
Trautenberk Trnobranský,
Tomáš
.
S
.
[email protected]
michal.schindle
P
Jakub Freddy Krueger MaĜík
chom ch
y
b
A
Manažer – Marek Kazbunda Slezák
eský áme
itu č
kval lepšili, m C
ProdukÝní – Pavel Fantomas Matuška
z
W
aci
líků
DTP – Aleš von Kratzmar DuroĎ
hajz ás aplik te QR
ě
pro v . Prubn y.
Provozní sekce Vodafone – Magdalena Máchalová
e
k
Guid d z titul
Rückschlossová
kó
Manažer
inzerce – Marek Malfoy Hammerschmied
Co vás čeká a jémine
Holka, co chce být v tiráži – Lenka Xénie
Ciznerová
R.Ý.P. krteček s. 5; Tuková a cukrová dieta s. 8; Šplhouni s. 10;
Sledujte www.cilichili.cz.
Obsah
Hostina z plynů s. 12; Pipi tipy s. 16; Vlastní
záchod je luxus s. 20; Ve frontě s dlaždičkami s. 36;
Alfasamec v Černobylu s. 42; Krakonošova procházka s. 50; Mňam
s. 52; Rozmixovaná kultura
s. 52; Nadáváme slavným
režisérům s.56; A ještě jeden
chudák nakonec s. 60
123: Vodafone
Zprávy z Vodafonu s. 64; Veselé Velikonoce s 66; Připojení
s Vodafonem s. 68; E-knihy s. 75; S Vodafonem
v zahraničí s. 76; Vymyšleno pro firmy s. 78;
Všechno o telefonech s. 80;
Předplacené karty s. 90; Studentská nabídka s. 92;
Volací jistina s. 93; Firemní tarify s. 94;
Společné tarify s. 96; Osobní tarify s. 98
4
Tiráž
T
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708,
171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro
Vodafone Czech Republic, a.Ës. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka
vydání 15. 12. 2011. Datum vydání 1.Ë1.Ë2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied,
e-mail: [email protected] Uzávçrka podkladĶ inzerce
02/2012 13. 1. 2012 MKÜR 15371. Otvor otvor. Údaje jsou platné
keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou
vyhrazeny. Dçkujeme, byl to prĶjemný zážitek. E-mail doËredakce:
[email protected] Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako
kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete
naËwww.vodafone.cz.
Dopis měsíce
T
Čus redakce Docela se mi libí váš
časák mám na mysli témata a zadáno
pro Vodafone. Ale poděláváte si to
prvními stránkami, kde píšete moc
zakomplexovaně a rádoby poukazování na cizí chování, které se vám
zda naivní. Fotkou redaktora Michala
Schindlera to je vělkej otřes !!! a po
otočení titulní strany je nechutně
trapný facebook, ani né tak vtipný jak
se zdál. Samozřejmě že rádi píšete ale
do očí se nic neříka a tak z nich děláte
ty špatný. Nebudu tomu říkat humor
ale HNUS. Jan Choma
Odpověď:
Ano.
Foto: Michael Kratochvíl, Proŏmedia
ČILI News
T
Mozek je zbytečný
Nová vědecká studie potvrdila, že lidé využívají
méně než 10% kapacity mozku. „Podle našich
zjištění je i to na sledování televizních pořadů nebo
nákup v supermarketu zbytečně moc,“ prohlašuje
na základě šetření šéfka výzkumného týmu Lulee
Schroubowitz.
Čeští výzkumníci pokračují ve šlechtění
domácího jelena. Užitečné zvíře by se
mělo postupně objevit ve většině českých
domácností jako tzv. náhradní paroháč.
Drobky
T
Neluštěte za jízdy
Je nám smutno
d
Zemřel Zdeněk Miler :-(
ČiliChili | 01 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
Britský řidič autobusu dostal padáka poté, co ho zachytila
kamera při luštění sudoku, zatímco vezl děti do školy. Fotku,
na které vyvažuje knihu se sudoku na volantu, pořídil mobilním
telefonem nejmenovaný žák. Dvanáctiletý školák tisku sdělil, že
zaměstnanec přepravní společnosti vyplňoval čísílka do tabulky
za rušného ranního provozu. „Když jsem tu fotku viděla, byla jsem
v šoku,“ řekla chlapcova matka, která také následně zahájila tažení
proti řidiči školního autobusu Vyšší a střední školy ve Ferndownu
v hrabství Dorset. „Nejen, že při tom řídil, ale také měl za zády děti,
za jejichž bezpečnost je během cesty zodpovědný. Neměli jsme nikdy v úmyslu připravit ho o zaměstnání, jen jsme chtěli, aby o tom
firma věděla a zajistila, že už se to nebude opakovat.“ Řidič, jehož
jméno nebylo zveřejněno, přišel o místo poté, co se Cavendish Liner Coach Company pustila do vyšetřování případu.
5
Rozjezd
ČILI News
T
Nová elektrárna
na Dunaji
Vedle Gabčíkova budou Slováci stavět Kubišovo. Oznámila to slovenská tisková agentura
SLOTA. Na slavnostním položení základního kamene
stavby zazpívá Marta KubiPavlač Emila Hakla
šová, proti čemuž okamžitě
T
protestoval Martin Michal.
Následně se spolu s Helenou Vondráčkovou deBžunda spojená s vyměšováním je jeden z nejfrekmonstrativně přejmenoval
ventovanějších žánrů. Ve starém Rusku existoval při
na Martin Nagymárosz.
dvoře každého významnějšího velmože specialista,
dnes by se řeklo bavič, s úkolem rozptylovat hosty
výhradně historkami z tohoto ranku. Po revoluci
tato zábava zlidověla a dál se drží na špici žebříčku.
Existuje loď, kterou vymyslel polárník Nansen – všiml si, že
koráby vypravené
Duel
za účelem dobytí
Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky
T
severního pólu rozmačká led, nicméně
trosky plují dál
správným směrem.
Nechal tedy postavit
škuner, co se zvenčí
Vpřed
Palčáky : Prsťáky
NaËsjezdovce objednáte akorát dva grogy
Musíte vystaÝit sËpalcem nahoru aËdolĶ
VËnouzi je nahradíte ponožkami
Víc hĜejou aËprsty snadno rozhýbáte
Jsou to pravé rukavice
0:1
0:1
1:0
1:0
1:0
MĶžete se poĜádnç zlískat zËŐeku
Zvládnete iËfakáÝ nebo paroháÝe
Jak spadnou pod lanovku, jste vËĜiti
PoĜádný mráz aËmáte místo ruky hrábç
Je to parádiÝka naËšĨourání vËnose
3:2
Původně to vypadalo, že vyhrají prsťáky. Tak jsme vyhodili řádek,
kde bodovaly díky větší obratnosti, a přidali radši
neregulérní urážky. A vyšlo to, ať žijí palčáky!
6
podobá opevněnému hradišti. Uvnitř pak klaustrofobickému žaláři – metr
silná obšívka skrývá složité
výdřevy a zpevnění, mezi
nimiž jsou jen takové myší
cestičky. Pak na té lodi, kterou pokřtili Fram, což značí
Vpřed, střídavě pokoušeli
štěstí s Amundsenem.
Takže když jsem se ocitl
v rámci festiválku v Oslu,
musel jsem ji vidět. Je
v takovém baráčku, kam
se sotva vejde, a smrdí
naftalínem a karbolkou
jako deset národních muzeí.
S davy převážně ruských
turistů jsem se vydal po schůdcích do nitra lodi. Větrání
tam buď není, nebo nefunguje. Puch naftalínu, vedro,
řev. Jak to bývá, těsně nad kýlem se přihlásila směs norských piv. Ataka toho typu, kdy má jedinec minutu-dvě,
víc ne. Dral jsem se proti návštěvníkům, zpocen čekal,
až se na schodech vyfotí, dají si přednost, snesou děti
a vynesou babky. Mokrý potem jsem se tázal dredaté
dívky u pokladen, kde je toaleta. Nejbližší prý v muzeu
Kon-Tiki. Ledovým deštěm jsem běžel daným směrem.
Chtěli vstupenku do areálu. Dlouho jsem ji nemohl najít.
Stihl jsem to na vteřinu. Kabát, sako, tašku jsem pověsil
na jakýsi plastový čudl. Vše vzápětí sletělo na zem.
Podlahy toalet v Oslu jsou vzorně čisté, jen tato nebyla.
Byl tam přede mnou zřejmě nějaký medvěd. Částečně
se netrefil, částečně mu to bylo jedno.
Na Fram jsem se nevrátil. Byl čas nasednout na autobus a jet reprezentovat. Co si na festivalu mysleli
o české kultuře, nevím. Držel jsem se v koutě a snažil se,
aby si nemysleli nic.
Foto: Proŏmedia Ilustrace: Eric Sevigny
Z kultury
Školačka z Beverly Hills byla obviněna ze
znásilnění Romana Polanského.
Tom Cruise praktikuje Holly woo-doo.
J. K. Rowlingové vyrostly Bradavice.
Mladá Vondráčková je holka s kocourem.
Pozitivní zprávy
d
URNA se mění na RAKEV
Šoubyz
d
Zdeněk Pohlreich vydal bestceler
d
Drobky
Pozitivní zprávy: Český Útvar
Rychlého Nasazení se transformoval
do nové, mezinárodní jednotky Rota
Akčních Evropanů.
T
Psí ostřelovač
Amerického lovce převezli do nemocnice s kuriózním zraněním – do zadku
ho postřelil jeho vlastní pes. Šestačtyřicetiletý muž dostal zásah poté, co jeho
pes šlápl na spoušť jeho pušky během plavby v loďce, píše list the Daily Telegraph. Nebohý muž naštěstí neutrpěl žádné vážné zranění na těle, spíše na cti.
Policie sdělila, že k bizarnímu incidentu došlo, když muž spolu s kamarádem lovil kachny na Velkém solném jezeře ve státě Utah. Lovec z města Brigham byl
postřelen ve chvíli, kdy vylézal ze člunu, aby z mělké mokřiny vytáhl návnady.
Zástupce šerifa Kevin Potter dále informoval, že: „Pes se tak rozrušil, že začal
poskakovat po člunu a náhodou skočil
na pušku. Ta vystřelila a trefila lovce
do hýždí. Nevíme, jestli byla odjištěná,
ale je docela dobře možné, že ji odjistil
sám pes.“ Pan Potter dodal, že muže
zasáhlo zhruba z třímetrové vzdálenosti 27 broků. Od vážného zranění jej
Ze světa charity
zachránily gumové kalhoty, které měl
d
v osudném okamžiku na sobě. Zraněný zavolal tísňovou linku a pak se
dobelhal na nejbližší silnici, kde čekal
na záchrannou službu. Ta ho následně
převezla do místní nemocnice.
Miliardáři celého světa, spojte
se a předplaťte si ČILICHILI!
www.cilichili.cz/predplatne
ČiliChili | 01 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
ČILI news
T
Domy na pilotech
Z Thajska k nám dorazila móda domů
postavených na pilotech. Domy jsou
vzdušné, stabilní a poskytují nečekanou vícevrstevnou perspektivu. Piloti
jsou obvykle z Ruska, kde armáda
omezuje vojenské letectvo.
7
Rozjezd
Drobky
Duši v buši
Nové trendy ve stavebnictví
T
Místo nebezpečných detonací
dnes rozebíráme domy shora
ČILI News
T
Já nic, to poltergeist
Bývalý americký policejní důstojník obviněný
z krádeží šokoval soud tvrzením, že za všechno
může duch v jeho sklepě. Proti Josephu Hughesovi z Mount Gilead ve státě Ohio bylo vzneseno 21
obvinění z nejrůznějších krádeží včetně dvanácti
klimatizačních jednotek, svářečky a 6000wattového generátoru. Všechny odcizené věci zřejmě pocházejí z kanceláře šerifa. Poté, co se ukradené vybavení našlo v Hughesově sklepě, tvrdil, že o tom nic
neví a že za vším jsou paranormální aktivity. „Bude
to znít směšně, ale myslíme si, že v našem sklepě se
dějí nějaké nadpřirozené věci,“ řekl Hughes před
soudem. „Mám pro to důkazy,“ dodal. Tom Elkin
z kanceláře státního zástupce řekl, že Hughesova
obhajoba je to nejpodivnější, co kdy slyšel. Soud se
nenechal neobvyklou obhajobou přesvědčit a uznal
Hughese vinným v plném rozsahu.
T
Přejídací dieta
Kontroverzní bavorský dietolog Brat Wurst slaví úspěchy s originálním návodem, jak zhubnout. „Nejdůležitější je hodně jíst,“ tvrdí oplácaný odborník. „Velké množství jídla vytrénuje a zrychlí
metabolismus, který pak nebude mít čas ukládat tuk.“ Vzhledem
k tomu, že tlustí lidé věří všemu, vydělává Wurst na svých radách
skoro stejně dobře jako na své restauraci s tučnými jídly.
48 – Ostuda
8
Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
Foto: Proŏmedia Komix: Nikkarin
zzz!
z
z
z
z
Bzz
Drobky
Wůdydůdydů
T
Druidi v uniformě
Ce? Ce?
T
Americká armáda vybudovala druidský
dr
kruh na své vojenské akademii, aby poskytla čarodějnicím, po
pohanům a druidům místo k uctívání. Letecká základna v Coloradu utratila zhr
zhruba 120 000Kč na stavbu kruhu à la
Stonhenge. Akademie sdělila, že kruh men
menhirů je určen pro kadety, kteří praktikují „zemská“ náboženství, druidy, čaroděj
čaroděje a vyznavače některých tradičních
severoamerických kultů. Přes značné nákla
náklady pouze 3 z 4300 kadetů otevřeně
přiznávají, že jsou pohané. Bob Barr, bývalý republikánský kongresman, nešetří
ozbr
kritikou: „Co bude následovat? Budou ozbrojené
divize nuceny cestovat s obětními zvířaty pro satanistické rituály? A ras
A rastafariáni budou požadovat rituální
Pohans bylo do Manuálu pro americké
marihuanové cigarety na příděl?“ Pohanství
vojenské kaplany zahrnuto v sedmdesátýc
v sedmdesátých letech minulého století. Letecká
zá
základna uvedla, že místo má za úkol
pomoci ochránit ústavní právo na náboženskou svobodu. Podle průzkumů
žije ve Spojených státech 700 000 pohanů a vyznavačů čarodějnictví.
NASA vymyslela pro úklid stíhaček
za letu náhlavní vysavač.
INZERCE
Představ si, že je létání přirozenou schopností
člověka, takže my všichni, kteří to nedokážeme, jsme „postižení“. Jak bychom asi chtěli,
aby s námi „zdraví“ lidé jednali?
Každý máme nějaké „postižení“. Běžné nebo
výjimečné, zjevné nebo schované. Je jedno,
jestli neumíš létat nebo ani chodit, jestli se
nedokážeš na svět koukat shůry nebo vůbec
nevidíš. Ať už je tvoje „postižení“ jakékoliv, ze
všeho nejvíc bolí na odiv dávaný soucit, za kterým je cítit lhostejnost.
Z Bruselu
T
Konečně pořádné tuc tuc
Evropská unie bojuje proti diskriminaci plnotlustých.
V každém gogo klubu musí být napříště nejméně jedna macatá
tanečnice u tyče.
ČiliChili | 01 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
To, co si přejí všichni lidé mnohem víc než
lítostivý pohled, je, abychom spolu jednali normálně jako se sobě rovnými. Co ty vnímáš jako
handicap, může někdo jiný brát jako normální.
Jak se chovat k lidem s postižením a vyhnout
se trapasům se dozvíš na www.chodicilide.cz
a na stránce Chodící lidé na Facebooku.
Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.
Čumenda
Christopher Boffoli
Když vás jídlo přeroste
Christopher Boffoli se rozhodl zareagovat na to,
jak se Američané a vůbec lidé ze Západu přežírají. Jídlo nám podle něj přerůstá přes hlavu.
www.christopherboffoli.com
10
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Foto: Christopher Boffoli
11
Kácíme modly
V zdravém těle
zdravý vzduch
Sedmidenního českého turné Henriho Monforta byl hned
plný internet. Aby ne. Pan Henri totiž během závěrečné
přednášky oslavil deváté narozeniny. Tedy, ne devět let
od narození, ale ode dne, kdy přestal jíst.
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
Henri Monfort je totiž breatharián a ti, pokud to
nevíte, se živí pouze vzduchem. Záznam přednášky dýchajícího šamana je ke zhlédnutí online,
takže jestli nemáte tři hodiny nic lepšího na práci,
můžete si rozvláčné povídání o energiích, aurách,
omlazování, indigových dětech a dalších moudrech
poslechnout sami. Nedozvíte se tam nic, co byste
si nemohli přečíst na jakékoliv barevně animované
internetové stránce věnované esoterickým pitomostem. Jediná zajímavá část je věnována fenoménu
pojídání vzduchu. Henri Monfort prozradil, že je
jeden z asi 30 tisíc obyvatel naší planety, kteří se
vymanili ze závislosti na spiknutí potravinářské,
lékařské a farmaceutické lobby. Ten komplot má
fungovat tak, že potravináři nás systematicky tráví,
lékaři nám slibují, že nás vyléčí, a farmaceuti nám
na naše neduhy prodávají pilulky. Henri a jeho
kamarádi ten podvod prokoukli a přestali jim to žrát.
Obrazně i doslova.
VAŘENÍ ZE VZDUCHU
Breathariánství nevzniklo jako
svérázná forma protestu proti
nekalým praktikám výrobců
potravin. Pod jménem inedia
(latinský výraz pro půst)
můžeme sledovat jeho výskyt
napříč dějinami i světem.
Jeho zasvěcenci dokáží
přežívat bez jídla –
někteří obzvláště
nadaní i bez vody
– a živí se pouze
tím, že dýchají.
Své schopnosti
zdůvodňují všelijak.
Asijští breathariáni
12
"Už devět roků
jenom funím," tvrdí
zdravě vypadající
Henri Monfort
si prý pochutnávají na životní energii práně,
křesťany živí božská síla pocházející z hostií, tedy
z přeměněného těla Kristova. Ať už pocházejí
odkudkoliv, vyjmenují vám zastánci pojídání
vzduchu spoustu zaručeně pravých světců, kteří „to
dovedou“. Budou mezi nimi buddhističtí mnichové
v Tibetu, indičtí sádhuové, křesťanští poustevníci
a nemálo západních mudrců s uhrančivým zrakem
a sáhodlouhou bibliografií brožovaných knih.
Než začnete přemýšlet, jestli na breathariánství není
pravdy trochu, tak vězte, že nikdo své schopnosti
přežívat ze vzduchu nedokázal předvést před nezaujatými svědky. Pozor, není to tím, že by všichni
breathariáni byli skromní poustevníci zalezlí v horských jeskyních. Naopak – jak víme z příkladu
pana Henriho, hlasatelé vzduchodiety
jsou v šíření své víry velmi aktivní.
Třeba indický asketa Prahlad Jani
kolem sebe shromažďuje stovky
následovníků a nabízí své služby
přímo agentuře NASA, které prý
chce vycvičit kosmonauty nezávislé
na potravě. Jeho kolega, bývalý
strojní inženýr Hira Ratan Manek,
zase tvrdí, že pomocí diety skládající
se z převařené vody a slunečního světla
dokáže vyléčit lidstvo ze všech neduhů. Pan Wiley
Brooks rovnou provozoval celý institut, který čas
od času vyhlašoval speciální „workshopy nesmrtelnosti“ zaměřené na nejbohatší klientelu. Cena
za exkluzivní lekci byla lidová jedna miliarda dolarů.
Trochu mastné, ale nedejte to za nesmrtelnost,
žejo... Když ale přišlo na přetřes, jestli by se milí breathariáni nechtěli podrobit nezávislému testování,
začali být všichni nadmíru tajemní. Tedy, kromě
jedné výjimky.
"Za NASA bych
dýchal," říká
indický protokosmonaut
Prahlad Jani
>
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Breathariánské lentilky
ČiliChili | 01 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
13
PŘÍPAD JASMUHEEN
Australanka Ellen Grepeová, známá mezi zasvěcenou komunitou jako Jasmuheen, je asi nejprofláklejší šiřitelkou breathariánství. Je provozovatelkou
Kosmické internetové akademie (C.I.A.) a autorkou
několika knih, jejichž hlavní náplní je propagace
speciální jedenadvacetidenní kůry. Ta údajně
pochází z myšlenek, které autorce nadsmyslovými
kanály předal středověký alchymista St. Germain,
má člověka zbavit závislosti na jídle, zastavit proces
stárnutí a – ano, hádáte správně – učinit ho nesmrtelným. Samotné paní Jasmuheen se díky zázračné
kůře podařilo zmnožit svou DNA z dvoušroubovice
na dvanáctišroubovici a naučit svou krev absorbovat
vodík. Svými knihami a přednáškami vzbudila Jasmuheen v 90. letech spoustu ohlasů. Za účast na jejích
seminářích se platily tisíce dolarů a sláva jí stoupla
natolik do hlavy, že se dopustila fatálního provinění
proti kodexu všech esoteriků – svolila k otestování
svých schopností před nezaujatou komisí.
Pokus se odehrál v rámci australského televizního
pořadu 60 minut. Jasmuheen byla usazena do hotelového pokoje, kde na ni neustále dohlížely kamery
a lékařský tým. Přestože velekněžka tvrdila, že
několik let žije pouze ze vzduchu a světla, začala už
po necelých dvou dnech jevit známky dehydratace.
Odmítla však pokus přerušit a své potíže sváděla
na nevyhovující prostředí hotelového pokoje. Byla
tedy přemístěna do horského resortu, kde se trápila
další dva dny, až byla na zásah lékaře se selhávajícími ledvinami odvezena do nemocnice a napojena
na kapačky. Několik jejích následovníků bohužel
takové štěstí nemělo. Při pokusu dodržet proslavenou jedenadvacetidenní kůru zemřeli na následky
dehydratace tři lidé a dva šiřitelé Jasmuheenina
učení skončili ve vězení, když odmítli zavolat umírajícím nešťastníkům sanitku. Samotnou velkou vůdkyni
sice policie vyslýchala, ale ta nakonec vyvázla bez
trestu. Nebezpečné bludy hlásá po celém světě
dodnes a své fámuly chlácholí tvrzením, že smrt tří
nešťastníků měla „psycho-spirituální příčiny“.
14
Breathariánská dieta
DÝCHAT, ALE NEDODÝCHAT
Ptáte se, jak může někdo uvěřit tak nebetyčné
kravině, že můžeme přežívat pouze dýcháním?
Příčina (kromě neskonalé naivity a ochoty uvěřit
čemukoliv) spočívá nejspíš v tom, že pokud nejste
natolik hloupí a nevezmete svého guru doslova, tak
se pod snůškou breathariánského blábolení skrývá
velmi prostá rada: „Přestaňte se na chvíli cpát
a dejte svému tělu
čas od času možnost
Přestaňte se na chvíli
se pořádně vyčistit.“
cpát a uleví se vám
Lidé, kteří se pod
vlivem přednášky
o pojídání vzduchu
budou několik dnů postit, s úžasem zjistí, že po překonání nepříjemných pocitů je jim opravdu lépe.
Vyčistí se jim hlava, zostří zrak, bude jim to myslet.
Po pár dnech to (snad) vzdají a budou navždy přesvědčeně tvrdit, že „to fakt jako funguje“. Na příznivých účincích krátkodobého půstu při dodržování
pitného režimu a dietetických zásad ale není nic
čarovného. Jestli ho chcete vyzkoušet, nechoďte si
pro radu k pánovi, který tvrdí, že devět let polyká
jen vzduch, ale objednejte se k dietologovi. Nejenže
tak ušetříte čas strávený na nezáživných přednáškách, ale vyjde vás to i laciněji, a hlavně budete mít
záruku, že při experimentování s dýchací výživou
nedodýcháte navždy.
<
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Představujeme vám BlackBerry® Curve™ 8520 smartphone.
š
Stále připojeni na
sociálních sítích.
š
Chat a e-maily stále
s vámi.
blackberry.com/cz
© 2011 Research In Motion Limited. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® a související ochranné známky, názvy a loga jsou majetkem firmy Research In Motion Limited a jsou
registrovány nebo použžívány v USA a dalších zemích světa.
Curve 8520 190x245 Ad (CZ).indd 1
19/12/2011 15:15
Reportáž
Otevřete jóni
směrem k zemi
Mužské kolektivy znám. V kanceláři se mnou sedí devět chlapů,
z nevhodně použitého slova „strčit“ nebo „zasunout“ se tu stává téma
na čtvrthodinovou konverzaci. Už týdny ve mně hárá touha stát se zase
ženou. Na webovkách www.zenskekruhy.cz nacházím kurz Síla ženství.
Text a foto: Máša Dudziaková
Ženské kruhy lákají na tantrická cvičení, znovuobjevování divokosti a síly, ženské sdílení radostí
i trápení a další rituály. Těžko říct, co si pod tím
představit. Hlavou mi víří různé kombinace kurzů
pletení, schůzek militantních feministek, instruktáže,
jak správně a radostně menstruovat, až po lesbické
orgie. Musím to vyzkoušet.
VYVALENÁ VENUŠE
V centru Prahy v sále s parketovou podlahou
a výhledem na Staroměstské náměstí provádí Ivana
Megová každý týden ženy, holky, slečny, vdané
i rozvedené paní večerem jménem Síla ženství. Ivana
je pedagožka s psychologickým vzděláním, lektorka
tantry, žena, matka, milenka… Ženy, jak Ivana jedině
nazývá své svěřenkyně, se postupně scházejí, převlékají se z kalhot a kancelářských kostýmků do volných
dlouhých batikovaných sukní. Já stojím v nastřelené
kožené bundě a s foťákem v ruce v rohu a připadám
si jako úchylák, co přišel šmírovat holky. Ivana mi
nabízí sukni. Přestože mám batikované období už
chvíli za sebou, vděčně natahuju „stejnokroj“, jistě
z biobavlny, přes džíny. Když usedáme do kruhu
na parkety, sukně se rozprostře kolem mě. A jsem
v ženském kruhu.
Je nás sedm a sedíme kolem malého oltáříku.
Je přítmí, ticho, teplo a voní tu jakási bylina, kterou
Ivana vykuřuje místnost. Z oltáře na mě vyvaluje
prsa věstonická Venuše, indickou sošku odhaduju
na Shakti. Další bohyně s odhalenými ňadry už
nepoznávám. Ovšem ani jedna z žen kolem mě
postavou nepřipomíná rozkydlé sošky. Že by
ono ženství, které sem chodí hledat, nějak souviselo s váhou? Najednou si uvědomuju, že jsem
16
po strašně dlouhé době v místnosti jenom
se ženami. Pokud tedy nepočítám záchodky.
I když i ty máme vlastně v práci unisex. Tohle
zjištění mě úplně rozvášní a jsem rozhodnutá
užít si svoje ženství naplno. A do zásoby.
No nazdar
JAK JSTE SE MĚLY, HOLKY?
Na začátek Ivana vyzve ženy, aby popsaly, jak
se mají a jak se cítí. Small talk na rozehřátí.
Ty, co chodí pravidelně, vyprávějí, co se
událo od posledního týdne. Ostatní pozorně
naslouchají. Když vosková Venuše, která symbolizuje předávání slova, doputuje ke mně,
představuju se, přiznávám se k tomu, že jsem
novinářka, a jedním dechem dodávám, že
nefotím ničí tváře kromě lektorky. Ženám
se evidentně uleví. Ostatně proč fotit tváře,
ženy jsou to přece tělem. Po zahřívacím kole
se rozpovídá Ivana. Vysvětluje, že každá
>
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Soustředění
17
Reportáž
oknem na kulatý Měsíc a vyslovit přání. Není to jen
tak, vymyslet rituální přání, musí se správně formulovat a mě jímá hrůza, že když to udělám blbě, naskáčou mi všude pupeny a zavře se mi jóni a vůbec
to bude strašné. Přání si pečlivě připravuju dopředu
a pro sebe opakuju, abych to nespletla. Začínáme
tančit, batikované šátky víří místností. Některé ženy
si zavázaly oči šátkem, aby se nestyděly. Já jen sundávám brýle, jsem beztak slepá jak patrona.
Tancem procházíme fázemi ženství. Jako panny
skotačíme po louce, jako milenky nakrucujeme
boky… Máme dupat, zpívat, křičet a plakat, což
některé z nás činí. Lektorka sugestivně popisuje
jednotlivé archetypy. „Otevřete svoji jóni směrem
k zemi. Jsme ženy a ze země čerpáme energii…“
Snažím se otevírat jóni, ale pak se začnu stydět, že
myslím na svoji pipi mezi tolika lidmi, tak se začnu
soustředit na tanec. Za chvíli jsem v rauši, jako když
jsem křepčila v šestnácti poprvé na dýze zmaštěná broskvovou vodkou. Pootevřu oči, ve zšeřelé
místnosti víří sukně, bosé nohy šustí po parketu.
Čarodějnice na sabatu. Celá zpocená dotančím
k oknu, zírám na Měsíc a šeptám svoje přání. Až je
mi skoro líto, že veselice končí a my sesedáme zase
k oltáři. Ještě bych si zatrsala. Po čtyřech hodinách
jdu po prázdném Staromáku zalitém studeným
úplňkovým světlem, připravena nějakému úchylovi
ukázat svou jóni a vyděsit ho tak k smrti.
Ženy nejsme tváří, ale tělem
žena projde během svého života několika fázemi.
Začíná jako nevinná a bezstarostná Panna, stane
se rozkošnickou Milenkou, starostlivou Matkou,
Královnou, Čarodějkou a kruh
života dokončí jako stará moudrá
Za chvíli jsem v rauši,
Babička. Lektorka posílá po kruhu
obrázky bohyní, které symbolizují
jako v šestnácti
jednotlivé fáze ženství. Jednu kartu
se ale zdráhá poslat. „Víte, když
ženy potřebovaly odstrašit muže,
kteří jim chtěli ublížit, nebo zlo obecně, ukazovaly
svou jóni.“ Jóni označuje v tantře pipinku. Okamžitě mi najede představa, že bych v nouzi nejvyšší
na úchyláka v parku vytasila svoji jóni. Asi by se
vyděsil, že jsem větší pervert než on, a nechal mě
na pokoji. Není to úplně blbý nápad.
MĚSÍČNÍ RITUÁL
Je úplněk. Ženy mají svůj menstruační kalendář
na obloze. Ivana vysvětluje úplňkový rituál, který
budeme dnes provádět. Jeho součástí je tancem
vyjádřit a prožít všechny fáze ženy, pak pohlédnout
18
A CO S TÍM?
Holky chodí pokecat s kámoškama na latte
macchiato. Když je to hodně špatný, tak si popovídají s psycholožkou. Pro dobrý pocit zaskočí
na aerobik. Nebo na dýzu. Ženské kruhy jsou
vlastně tak trochu kombinace toho všechno dohromady. Teda pokud vám nevadí, že při tom máte
batikovanou sukni.
<
Venuška
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
CHODICILIDE.CZ
Téma
Každý z nás tam vkročí
6–8krát denně, čili
2500krát ročně. Celkem
tam strávíme přibližně
tři
roky života. Řeč je o to
aletách. Na to, jak důle
žité
jsou, mají záchody u ná
s dost tragickou úroveň
.
Rozhodli jsme se to zm
ěnit. Připravili jsme o to
m
téma, a taky mobilní ap
lik
ac
i
na
ho
dn
oc
ení WC.
Text:: Jiří Holubec, Natálie Vese
lá, Vlasta Beránek, Tomáš Peter
ka Illustrace: &&&
Creative, Tomáš Peterka, Profi
media
20
TOALETNÍ
T
BYZNYS
Peníze proc
házejí žaludk
em víc
n ž láska. N
ne
a našem tráv
ení se
vydělává sp
oustou způs
obů.
Třeba světov
é tržby z prod
eje
toaletního pa
píru dělají 19
miliarrd dolarů
ro
čně. Jeden Se
američan sp
verootřebuje ro
čně 23 kg to
Západoevvrop
aleťáku,
an 13,8 kg, A
siat 1,8 kg a 0,4 kg. Je n
nutno podo
Afričan
tknout, že A
toaletní p
fričané a Asi
papír nepouž
até
ívají automat
icky.
Ne
ebo plínky.
V průběhu
jednoho plen
kového obdo
bí připadne
na jedno dítě
ccca 1 tuna od
padu. Světov
ý trh
ss plínkami m
ěl v roce 20
04 hodnotu
2
21 miliard do
larů. Trh s pr
ojímad
má jen na a
dllyy
merickém tr
Usednout v čistém
hu hodnotu
3
350 miliónů
dolarů. O lé
prostředí a v soucích
n
na průjem vů
bec nemluví
kromí si ulevit
me.
KULTURA
je luxus. Podle
VYMĚŠOV
Á
NÍ
Če
eský internet
poslední zprávy
ový server M
r.Tester
provedl vlon
Světové toaletní asocia
i
hodnocení
ce (World
d
nejhorších
veřejných zá
Toilet Association) si o n
chodů v repu
ěm 40 %
nejstrašlivěj
blice. Mezi pě
šími hajzlíky
světové populace může
tii
se umístila čt
nechat jenom zdát.
Českých drah
yři zaříze
.
Ú
roveň našich
Ročně kvůli špatným, hyg
en
níí
obecně. Jak
toalet ale ne
ienicky závadným
je to jinde?
ní valná
nebo chybějícím záchod
n
ům zemře 1,8
Nejčistější zá
chody najdet
mil
mi ionů lidí.
e v Singapur
také ne, když
u. Aby
za nespláchn
utí mušle piis
dostat až tis
DŘEP, NEBO SED?
so
oá
árru
íc dolarů po
u můžete
kutu a za odh
odpadku de
Zatímco u nás už od dob
Z
ození
set ran holí.
y suchých latrín
V technikou
ssluší k záchodu přidat něc
posedlém Ja
o pohodlného
ponsku
vypukla před
na sezení, na východ od deseti lety do
Bosporu se
slova válka
mezi přední
porcelánové produkty
mi výrobci zá
omezují na dvě
chodů. Mat
shita uvedla
stupačky nad dírou v ze
suna trh mísu,
mi. Kupodivu
která autom
temperuje pr
se spousta odborníků (kte
at
icckkyy
ké
nko a skrze
ří evidentně
zabudované
měří úroveň
nemají nic lepšího na prá
elektrody
tělesného tu
ci) shoduje,
ku uživatele.
Inax kontro
že přirozená poloha ve d
Jejic
ich rival
val světélku
řepu je pro
j
jíc
í to
oa
alle
etto
ou
u,, kkterá se
vyprázdnění přirozeněj
ší než sezení
na prkýnku. Při něm se
prý naše střeva ohýbají
do nepřirozených kliček,
nutí nás urputně tlačit
a zadělávat si tak na hem
oroidy, chronické zácpy
a jiné nepříjemnosti. V d
nešní době fandící náv
ratům k přírodě tedy sam
ozřejmě vzniklo hnutí,
které
chce pohodlný posez vym
ěnit za přirozený dřep.
Je
sice pravda, že většina
chorob dolního zažívacíh
o
traktu se východním dře
pařům vyhýbá, ale poh
odlí
při nerušené četbě má
taky něco do sebe. Pot
vrz
ují
to slova slavného americ
kého spisovatele Henry
ho
Millera, který prohlásil,
že většinu opravdu kva
litní
četby absolvoval vsedě
na záchodě.
>
ČiliChili | 01 | 2012
facebo
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
21
Téma
sama otvírá a při používání pouští zvuky tekoucí
řeky, šumění stromů
a cvrlikání ptáčků.
LAHVE, BARVY
A MEDITACE
Záchod může být
architektonický skvost
a turistická atrakce.
Kawakawa bylo
bezvýznamné, uzívané
městečko na Novém
Zélandu, než tu postavil
záchody světoznámý
architekt Friedensreich Hundertwasser.
Ze zašlých veřejných
záchodků udělal turisty
oblíbené meditativní
místo hýřící barvami,
kde keramické materiály
doplňují barevné lahve,
mozaiky, zářící měď, živý
strom a střecha pokrytá
trávou. V Evropě najdete
povedených záchodů
desítky. Namátkou
můžeme zmínit secesní
toalety na vídeňské třídě
Graben nebo záchody
studia Iondesign na berlínském Alexanderplatzu.
Výkřik hi-tech zvaný
Urilift najdete v Amsterodamu, Londýně nebo
v Belfastu. Rychlopisoáry
pro pány jsou zasunovací. Z chodníku vyjedou
nahoru po soumraku
na pomoc mužům potácejícím se z baru domů,
ráno se opět zasunou,
aby nehyzdily ulici.
No a nakonec informace pro milovníky
rekordů: největší veřejné
záchody na světě jsou
v čínském městě Čchun-čching: Tisícovka toalet
je rozmístěna do čtyř
pater, močit můžete dle
chuti do stylizovaných
pisoárů ve tvaru krokodýlí tlamy, ženského
hrudníku a připraveny
jsou i speciální toalety
pro milence.
22
22
Znáte to. Domů daleko, ale vám se chce.
Hrozí průser. Doslova. Naštěstí teď máte
WC Guide – nejužitečnější toaletní aplikaci v Česku.
WC Guide je průvodce veřejnými záchodky
do vašeho mobilu. Je úplně zadarmo a připravili
jsme ho pro vás exkluzivně my.
Díky GPS navigaci zjistí vaši polohu a vyhledá nejbližší veřejnou toaletu.
Zároveň vám napíše, o jaký typ záchodu se jedná,
jak je dostupný, případně kolik stojí si odskočit.
Abyste se mohli rozhodnout opravdu kvalifikovaně,
máte k dispozici i hodnocení kvality a vybavenosti
od ostatních uživatelů.
Do toho se můžete přidat i vy, a navíc se o své zkušenosti podělit s přáteli na Facebooku.
Aplikace WC GUIDE je k dispozici pro každý chytrý
telefon s operačním systémem Android. Verze pro
iPhone bude brzy následovat.
Tak. A teď už zbývá jen namířit svůj telefon na tenhle
QR kód a náš WC Guide bude váš.
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
23
Téma
2. Stoupačka
1. Záchod
Tady to všechno začíná.
Nebo vlastně končí. Ale pro
nás začíná.
3 . Kanalizační řád
Tady to je! Váš produkt se
smísí s odpadní vodou
z prostých domácností,
luxusních podniků,
veřejných hajzlíků i městské
kanalizace. A třeba
i s produkcí Karla Gotta.
4. Vodopád
Veškerá šlichta se vytáhne
do výšky a padá přes soustavu
lapačů a česel, které zachytí
mrtvá zvířata, spláchnuté
mobily, štěrk, v zuřivosti spláchnuté kreditky, písek a tuky.
Protečou jenom naředěné
výkaly.
24
5. Usazovací nádrž
Bazény, kde se pomocí přidaného síranu železnatého vysráží a usadí hustší část našich odpadů.
Usazený kal se odebírá do vyhnívací nádrže,
nečistoty plovoucí na povrchu se stírají.
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
8. Dosazovací nádrže
Tady se z už výkalů prosté
vody odstraňují usazováním
bakterie, které ji před chvílí
vyčistily. Část jich čerpadla
napumpují zpět do aktivačních nádrží, zbytek se
potrubím natlačí
do vyhnívací jímky
s primárním kalem.
Samotná voda je už čistá.
6. Aktivační nádrže
Bazény, kde probíhá biologické čištění. Naše už řádně
rozředěná lejna jsou tu
zaživa požírána kulturami
bakterií a prvoků.
7. Další aktivační nádrže
Bakterie dokážou
odstranit až 99 % organických nečistot.
9. Řeka
<
Téma
Tak jako se minerální sycené vodě říká matonka
a přenosnému kazetovému přehrávači walkman,
nezdržujeme se neohrabaným názvem „mobilní chemická toaleta“. Povíme prostě toitoika a všichni vědí,
odkud vítr vane. Do světa toaletního byznysu nemůže
být zasvěcenější průvodce než ředitel české pobočky
Toi Toi Karel Svoboda.
Kolik máte budek?
Dneska 6800. Začínal jsem se třemi kabinkami
na zkoušku. A jako první velkou akci jsme dělali
koncert Pink Floyd na Strahově.
Šli se Floydi vyčurat do Toi Toiky?
T
To ne. Ale celebrit si u nás ulevilo dost.
V
vel II. při
V sakristii měl naši toaletu Papež Jan Pavel
ali spenávštěvě v Olomouci. Taky jsme dodávali
pském
ciální kontejner Madonně při jejím evropském
sme
turné. Byl sice zbrusu nový, ale přesto jsme
ěnit
na zvláštní žádost museli na místě vyměnit
gelitu.
všechna prkénka za jiná, zabalená do igelitu.
T
Takže
nabízíte i toalety pro náročné...
Máme luxusní kontejnery s nejrůznějším
m
vybavením od podsvícených zrcátek, přes
řes
26
klimatizací až
ovýými bateriemii,
sprchy s bezdotyk
nny ho použil
dby. Kromě Mado
po přehrávače hu
Louis Vuitton
ho
I., objednal si
papež Benedikt XV
lfové turnaje.
a vozíme je na go
kamkoliv? Jak
postavit opravdu
To můžete záchod
budka funguje?
taková chemická
kanalizaci.
sí být napojená na
mu
ne
Hlavní je, že
eciálním
žďují v jímce se sp
Výkkaly se shroma
h jímky
sa
ob
ale
m. Ten
emickým roztoke
che
je jeho
alu
om
zp
ak
op
n
nerozpouští, ale na
pachu.
zá
u
no
vní příči
rozklad, který je hla
í vozidlo,
sn
rvi
se
de
ije
á, př
K
Když je jímka pln
kovou
y
tí vnitřek kabin tla
nádrž vysaje, vyčis
.
pír
obsluha n
pa
ní
let
toa
roztok a doplní
vodou, nalije nový
y plně
ick
og
iol
a b
ý
dn
je nezáva
Chemický roztok
ží do čistíren
že se odpad odvá
tak
,
lný
a
ate
ur
bo
od
.
e se likviduje
odpadních vod, kd
..
e pro slabé nátury.
To nezní jako prác
ní jsem si ji
iká
dn
po
tku
čá
t y není. Na za
To tak
m měl tři
tní kůži. Tehdy jse
vyzzkoušel na vlas
Čermák
a
rm
fi
se
ala
zv
biny na zkoušku a o
kab
Dá se spočít
at, kolik lid
ských prod
nasbíráte?
uktů ročn
ně
ě
K dnešnímu
dni jsme vysá
li cca 6500 m 3
Neboli 2600
hoven.
našich vozide
l plných po o
kraj.
Kdo toho pr
o vás produk
uje nejvíc?
Hlavní klient
ela pro chem
ické toalety
firmy. Když
jsou staveb
jsem je kdys
bn
níí
i začal obvo
si nechtěli pr
lávat, jestli by
onajmout ch
emickou toal
mysleli, že si
etu, tak si
z nich dělám
legraci. Do na stavbě vy
té doby se bu
kopala latrín
ď
a s dřevěnou
anebo zedn
kadibudkou
íci chodili na
,
záchod do h
při každé ná
ospody, kde
vštěvě urazili
dvě piva a fr
přestávek na
ekvence
toaletu tím
pádem znač
Některé firm
ně narůstala.
y to tak děla
.
jí dodnes.
Nicméně je
jich čím dál
míň. Protočí
byznysu ro
se v toaletní
čně hodně
ím
m
peněz?
Celkový obra
t nás a našich
konkurentů
a Hrachovec, že by si všechny tři pronajali. Tak
na zhruba pů
odhaduji
l miliardy ro
čně.
jsme s tatínkem naložili kabinky na Avii, rozvezli je
Pomáhají vá
m vaše slog
po stavbách a tři týdny na to zvoní telefon. Volá
gany, jako
„V
Vaše hovna,
naše radost
stavbyvedoucí, že záchody jsou plné. Tak jsem si
“ nebo
„S námi nejs
te mimo mís
objednal klasický hovnocuc, do svého pežotka
u“?
Kolle
eg
go
ov
vé
é z Německa
jsem naložil kanystry s vodou a roztokem
se
nad nimi ob
čas chytají
a záchody jsem vlastnoručně umýval kartáčem.
za h
hlla
av
vu
u,, ale jak ch
Tímhle způsobem jsem fungoval čtvrt roku, než
cete
podn
niikka
att se záchod
mi z Německa dorazilo servisní vozidlo.
ky
a tvářit se př
i tom
vážně?
Při tom js
jste musel zažít nejednu příhodu...
Třeba kdy
když jsem pronajal kabinky na motokroso
krosové závody a přes všechny sliby mi
je p
pořadatelé nepřivezli k silnici, ale nechalili
je v lese. Dostával jsem je z něj na rudlíku,,
jed
ájednu jsem trochu víc naklonil a z odvětráva
ení
vací roury mi hezky nateklo za krk. Oblečení
jse
jsem vyhodil, umyl se wapkou a jel domů
s ru
s ručníkem kolem boků. Nevoněl jsem.
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
27
Téma
Marcel Duchamp se svojí
Fontánou změnil dějiny
výtvarného umění
O
ZÁCHODY NA OK
u Fontánou zahájil
svo
p
am
ch
Du
l
rce
Marc
sá, že
ho umění, které hlá
éru kkonceptuální
mě
a u
a n
a
tor
ysl au
nejdůležitější je úm
edmět.
př
v
oli
ýk
jak
šit
vý
lecký objekt lze po
í
vykašlal na sochán
Duchamp se tedy
oSp
ě
av
ýst
a v
ů a n
a malování obraz
sil
lých umělců pově
lečenstva nezávis
ma,
ha
no
ru
hů
ený vz
na zeď pisoár obrác
tt. V roce 1917
Mu
R.
em
én
jm
ím
podepsaný fiktivn
na jedním
žně, dnes je Fontá
ho nikdo nebral vá
l se ztratil,
ná
igi
Or
ii.
or
ist
děl v h
z nejzásadnějších
lekce“
ko
á
vydána „Obnoven
v roce 1964 byla
hto replik
ěc
z t
é
dn
je
1993 se do
osmi kusů. V roce
mo
vy čil a pak ji
c Pierre Pinocelli
francouzský uměle
rozbil kladivem.
Dnešek obdivuje mládí, a tak není divu, že se
z umělců stávají čím dál větší infantilové. Někteří
dospěli při hledání své dětskosti až na úplný
počátek, kdy se podle freudovské teorie zabýváme především vlastním vyměšováním.
28
UKCE
UMĚLECKÁ PROD
o je slavný
li Umělcovo hovn
bo
ne
sta
rti
d'a
Merda
oku 1961.
z r
Piera Manzoniho
konceptuální počin
plněných
na
ek
ov
ch
oval 90 ple
Manzoni vyproduk
tal
v i štině,
načil je nálepkami
all je
vlastními výkaly, oz
ávva
rodá
a p
ě
zštině a němčin
angličtině, francou
dotáhnul
tak
tě
sta
od
V p
.
ve zlatě
za cenu jejich váhy
tekk
ote
u, že do
ampovu myšlenk
ch
Du
mu
tré
ex
dala
do
mu
rie
sto
Hi
.
cokoliv ve zlato
e
umělce přemění
tál
us
ne
původní cena 37 $
odala
za pravdu, protože
pr
ka
slič
pik
í aukci se jedna
roste a při posledn
liber.
za skoro 100 000
Andy Warho
l se do dějin
toaletního um
zřejmě zaps
al také. V ro
ění samoce 1977 spol
Victorem H
u s asistentem
ugo počura
li
dvanáct plát
tých měděn
en pokryým pigmen
tem. Abstrak
zoxidováním
ce vzniklé
podkladu by
lyy pojmenov
Oxidation Se
ány
ries.
I španělský
konceptualis
ta Santiago
Sierra se od
mítl patlat s tvorrb
Andres Serrano je americký fotograf, autor konbo
ou
a tvorbu séri
u díla sám
e šedočernýc
h bloků slisov
troverzního díla Piss Christ, na kterém zachytil plasných lidskýc
ah výkalů zada
l do
tový krucifix ponořený do zlatavé tekutiny. Podle
o In
pak nese lo
Indie. Dílo
gický název
A
nt
ropometrick
Serrana jde o jeho vlastní moč. Fotografie budila
moduly vyro
é
bené z lidsk
ých výkalů pr
pohoršení od okamžiku vystavení v roce 1997 a při
covníky indi
acké firmy Su
labh In
snad každé výstavě na ni někdo zaútočil. Nakonec
(Anthropom
ntte
errn
na
attio
ional
etric Modul
es Made from
byla zničena při vandalském útoku v dubnu 2011.
Human Fece
s by the Peop
le off Sulabh
Wim Delvoye je belgický umělec, který
Internationa
l, India).
na umělecké dílo povýšil samotný akt přeměny
SBĚRATELS
KÁ VÁŠEŇ
potravy v lejno. Sestavil proto složité zařízení
Na jedenáct
ém pokračov
plné zakroucených trubic a nádrží s enzymy,
ání výstavy
moderního
umění v něm
do kterého na jednom konci láduje potraviny
ec
kém Kasselu
„Docum
menta XII” ob
a z druhého konce padá... no, víte co. Dílo se
cházeli dva
umělci Jan N
místní
orthoff a Ben
jmenuje Cloaca a každý jeho výtvor je
n
ne Ender
veřejné zách
od
prodáván za lidových 1000 $.
ky a toalety
v gale
a sbírali exkr
erriiíc
ích
ementy vypr
odukované
kritiky a kurá
tory. Svou sb
írkku věnova
sochařům Ja
li
sonovi Rhoad
esovi an
Paulu McCar
nd
d
thymu. Ti z nich vysoch
erotickou hr
ali
ačku v nadž
ivotn
ní velikko
s všeříkajícím
ossttii
názvem Shit
Plu
ug.
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
29
Téma
žívati lidského za
hulibé činnos
bo
osti,
rn
ce
si
zo
je
po
h
o
Ve filmec
hříchu mál
po
no
vá
lmy,
fi
no
o u vě
e většinou
cího systém
výjimky (a jd
ech
né
st
vš
d
če
le
se
pletní přeh
ale najdou
lmu
Nielsen). Kom
fi
ie
sl
od
Le
ně
e
át
aj
kde hr
stříbrném pl
h scének na
Working
záchodovýc
ponorce) po
ké
ns
po
ja
na
papír
na
1941 (scé
dává toaletní
riffithová po
G
na webu
ie
e
et
an
el
jd
na
(M
)
Girl
na záchodě
vi
no
pá
u
nešťastném
i movies.
.com v sekc
poopreport
ZLATO
bět zlato
MAZLAVÉ
v Praze vyrá
k jsem chtěl
Ja
ce
v současník
íd
ků
ov
af
p
K
V
tik, jogín a ys
m
le
nh
te
ě opravdopopisuje
svých (údajn
nk jedno ze
ri
i pátrání
ey
Př
M
í.
v
tv
ta
Gus
dobrodružs
ch
ký
tic
mentuje
is
zlata experi
vých) alchym
ě pro výrobu
ad
ís
ábolení
bl
př
e
né
ed
m
iv
po taje
což ho př
na
,
ty
en
zněla
em
kr
je k hovnu,"
s lidskými ex
ského: „Zlato
in
K
te
a
vá
ik
ká
ří
em
u,
opilého ch
lato je k hovn
é, není
ov
písnička, ,,z
á
op
kl
sk
vy
y
ob
av
jeho
vás, vy hl
, ale nikdo z dennodenně
ova.“
sl
do
it
pochop
schopen to
<
Nahoře Cloaca od Wima
Delvoye, dole Trainspotting
30
Skupiny feministek
z Francie, Německa a Švédska
zahájily kampaň za zákaz
močení ve stoje. Podle nich by
čurání v sedě nejenom
zamezilo smrdícím kapkám
na podlaze, ale zbavilo by
muže mačistických postojů
a udělalo by z nich citlivá
a vnímavá individua. Nejaktivnější jsou v této kampani
mladé Švédky.
ZÁCHOD NEWS
Američtí námořníci
na letadlové lodi George
H. W. Bush musí často
i hodinu bloudit podpalubím
při hledání funkční toalety.
Konstruktéři lodi totiž nepochopitelně šetřili
na odpadním potrubí, které
se kvůli příliš malému
průměru často ucpává.
V Indii
se v roce 2010 začali bouřit
členové nejnižší kasty Dálitů,
kteří se odnepaměti živí
ručním vynášením toalet.
Kastovní systém je zakázán
zákonem, ale v praxi se s ním
stále běžně setkáte. Dálité
jsou sice v jeho žebříčku
na nejnižším stupni, ale
vzhledem k tomu, že jich je
hodně přes milion a jejich
práci nikdo dělat nechce,
jsou jejich stávky dost
výrazně cítit.
Ve Finsku
vyřešili poplatky
za používání záchodů
na dálničních odpočívadlech
SMSkou. Pošlete ji na číslo,
které je uvedeno na dveřích,
a dveře se vám otevřou.
SMS je zdarma, ale když
po sobě zanecháte svinčík,
správce ví, komu má zavolat
a koho pozvat na brigádu.
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Zrcadlový záchod
Intimitu pobytu na toaletě
vtipně demonstrovala Italka
Monica Bonvicini svým
pouličním záchodem z jednostranného zrcadla známého
z filmových policejních vyšetřoven. Lidem nabídla
možnost vykonávat nepozorovaně potřebu při bezprostředním kontaktu
s pouličním děním.
Na londýnské ulici u galerie
Tate Britain postavila jednoduchý prosklený, z vnější
strany zrcadlící kvádr.
Reakce? Velký údiv kolemjdoucích, ale žádné fronty:
ke stáhnutí kalhot uprostřed
ulice se prostě většina lidí
neodhodlá.
V Zimbabwe
byl zatčen policejní seržant
Alois Mabhunu. Provinil se
tím, že při službě na mezinárodním veletrhu podlehl
neodkladnému tělesnému
nutkání a použil nejbližší
toaletu. Ta ovšem byla
vyhrazena pro osobní účely
prezidenta Mugabeho, který
tyhle záležitosti nebere
vůbec na lehkou váhu.
<
31
Téma
e
z druhého konc
Když se vrátíte
.
lo
by
k
se ptají, ja
světa, všichni
áže
hory úžasné, pl
:
íte
áv
pr
vy
A vy
A
víc
na
to atmosféru a parádní, mělo
te ale
kupovalo. Zkus
na
le
se ttam skvě
řepu
od
v p
e
jst
k
ja
kde a a.. Přitom
mluvit o tom,
rhlíkka
zv
za
te
třebu, a bude
po
li
ější, co
va
ná
jím
ko
vy
y to nejza av
é zážitky někd
jsou záchodov
za vyprávění.
ané zemi stojí
v da
Á SEKUNDA
nemáte
ČÍTÁ SE KAŽD
POČ
že musíte, ale
na cestách tak,
. Kapihu
va
od
Většinou je to
e
át
e kde, ale nem
át
m
ně
avní
ad
pr
íp
e př
kde,
mozřejmě do
o sebe jsou sa
pr
ou
a autom
in
tš
sa
u
Vě
.
lo
sy
to
takové autobu
e
ěm
kn
ře
y,
světa
o tředk
pros
ivilizovaného“
avou náruč „c
čk
hý
at
o
yt
im
ch
m
na
s
busů
echte se
uše nemá. Nen
C.
W
s
pi
ná
bo
záchod jednod
ne
i hvězdičkami
ět
s p
eté
ku
oj
ep
é
ol
na sam
velmi oblíben
erice jsou třeba
m
ne
Am
ré
é
te
sk
t
tin
os
La
dn
V h průcho
sy z USA. Jejic
ček,
da
se
h
ýc
školní autobu
rd
tv
dlí
á. Ovšem poho
í, než
je neuvěřiteln
de třikrát víc lid
je
m
se
bu
to
O záchodě
.
né
zvlášť když au
el
ut
je nezapomen
ý,
ěn
av
st
je
na kolik
da snít.
samozřejmě le
ním
v nich můžete
eném památeč
ob
zd
vém vy
čkách
ni
sil
h
V jednom tako
ýc
zk
ú
ehdá řítil po
on
se
m
dačce
jse
se
su
na
autobu
ý, že jsem
s byl tak napran
Bu
y.
y
al
m
ák
te
ol
šk
ua
é
G
americk
žené pro dva
adou.
původně navr
kolena pod br
i,
m
lid
a
ěm
dv
i
ším
ce
al
s d
l
z k
sedě
vla kuřata le
čas od času klo
o,
ich
bř
l
ka
Do stehna mě
ač
m si m
klíně, a jak jse
od. Lidí
ch
zá
na
na sousedově
tít
ch
víc neskutečně
začalo se mi na
32
Originální toaletní
design můžete nalézt
i jinde než v evropských velkoměstech
ale neustále přibývalo a šance dostat
se při zastavení ven se zmenšovaly.
Vzpomněl jsem si na kamaráda,
který v Indii musel kadit z okna. Tady
by si neporadil, okno nešlo otevřít.
Vyzkoušet řidičovu chuť stavět
na požádání jsem se dlouho bál. Jakmile se autobus naplní lidmi, věcmi,
zvířaty nebo nábytkem, začíná závod
s časem a počítá se každá sekunda.
Zavazadla váže řidičův pomocník
na střechu za jízdy a lidem po cestě
se jen přibržďuje. Zkroucený snahou
udržet čisté spodní prádlo jsem to
nakonec vzdal. Při jedné doslova
letmé zastávce jsem se probojoval
ven, rozepl poklopec a bylo mi
jedno, jestli budou pokračovat beze
mne. Řidič túroval motor, jako bych
mu kazil Monte Carlo, ale počkal.
V Peru je kupodivu autobusů se
záchodem docela dost, ale vyhráno
taky nemáte. Provozovatelé si totiž
oblíbili fintu se ztracenými klíči.
Jasně, kdo by ty záchody chtěl
čistit. Jenže když si den předtím
dáte ve dvě ráno v mobilním stánku
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Soukromí není všude
samozřejmé
na ulici hamburger a vezete si na desetihodinovou projížďku poctivý průjem, uděláte v podstatě
cokoliv, abyste přiměli řidiče klíč od záchodu najít.
Cokoliv. Marně, klíč se vypařil. Nakonec celí vděční
vyběhnete v povinné pauze na veřejný záchodek.
Respektive do fekálního inferna, které ani váš smrtící
gejzír nemůže nikterak zhoršit…
RYBÍ CHUŤ
Záchody na cestách ale nemusejí znamenat jen
více nebo méně nechutné kabinky autobusových
nádraží, různé prekérní situace nebo zrychlené
pobíhání po okolí. Můžete mít i pozitivní zkušenosti.
Třeba v Karibiku. Návštěva národa Kuna Yala, který
obývá dvousetkilometrový pás karibského pobřeží
Panamy až na hranici s Kolumbií, by neměla chybět
v itineráři žádného záchodového turisty.
Kunové si na Panamě nějakým způsobem vydobyli autonomii, žijí po komunitách asi na třiceti ostrovech, sklízejí kokosové ořechy a vyrábějí korálky.
33
Téma
CO DĚLAT, ABY ČLOVĚK
DOVOLENOU NEPROS...
EDĚL
Pít jen balenou vodu, nejíst
ovoce a zeleninu omývané
ve vodě, nedávat si do koktejlů
led. Prostě voda, to je ráj mikroorganizmů. Na cestu do hor
je dobré mít nějaké chemické
nebo mechanické čistidlo vody.
No a samozřejmě, veškeré jídlo
uklohněné na ulici je taky risk.
I když zatraceně dobře voní.
Jak splachovat:
Nevypadá-li záchod jako u vás
doma, zpozorněte. Někde se
totiž papír nesplachuje kvůli
úzkým trubkám, ale hází vedle
do koše. Samotný produkt se
pak v horších případech může
splachovat ustřihnutou
plastovou láhví zatuchlou
vodou z vedle stojícího barelu,
v nejhorších se nechává ležet.
Obojí vyžaduje jistý cvik.
Když už vás to chytne:
Lehký průjem – několikrát
denně. Člověk má tak 20 minut,
aby našel záchod a stáhnul
kalhoty. Tlačit už nemusí, ale
zvládá přibržďovat. Cestování
je v pohodě, jen to chce trochu
myslet dopředu. Pomůže
vybublinkovaná kola, případně
smecta nebo endiaron.
Střední průjem – tělo neudrží
jídlo, člověk má pět minut
na stažení kalhot. Vychází spíš
voda. Nutná striktní dieta,
v Česku kupované léky nemusí
účinkovat. Chce to klid a hodně
pít. Po několika dnech už raději
vyhledejte lékaře.
Těžký průjem – vychází víc
vody, než je člověk schopen
vstřebat, tělo se rychle
odvodňuje a slábne. Okamžitě
vyhledejte lékaře. Může se
jednat o naprosto rutinní léčbu
jedním práškem, ale také
skončit s tragickými následky,
když se z toho rozhodnete
„nějak dostat sami“.
34
Kokosové ořechy putují do Kolumbie, korálky vozí
ženské prodávat do Panama City, kde v tradičních
krojích vypadají mezi mrakodrapy trochu zvláštně.
Ostrov je v podstatě labyrint chýší, šťastnější mají
i kousek trávníku. Lemovaný je přístavišti pro kánoe
z vydlabaných kmenů, na kůlech postavenými
chlívky pro černá prasata a hlavně – společnými
hajzlíky.
Abych se na záchod dostal, musel jsem po úzké
lávce. Kadibudka samotná byla na kůlech trochu
nakloněná, ale stabilní. Na sezení byla jen dvě
prkna s dostatečnou mezerou. Podíval jsem se dolů
a v křišťálově čisté, sluncem prosvětlené vodě Karibiku se proháněla hejna barevných rybiček. Prostě
pohled, za který by pravověrný akvarista dal levou
žábru. Byly tam i takové žluto-černé, kterým jsme
při potápění říkali tygříci. Jak jsem vzápětí zjistil,
těm chutnalo nejvíc. Nejhezčí záchod z celé cesty
jsem opustil s klidným svědomím, že kanalizaci mají
Kunové vyřešenou víc než uspokojivě.
<
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
35
36
Velké poděkování Márii Bubnové za roli toaletářky a Stadionu Juliska za možnost focení v prostorách pánských záchodků.
Kateřina Bradáčová a Klára Horáková – Studio 91, Martina Hrušková, Zuzana Prouzová, Pavel Hrubý, Jakub Koťátko Mařík Produkce: Lenka Ciznerová
Foto: Michael Kratochvíl Styling: módní návrhářka Dana Hapalová, studio Sweet666design Make-up a vlasy: Kamila Šimánková Modelové: Katarína Babišová,
Šmrnc
Toaletářka
Pletený vázací kabátek, sweet666design 2460 Kč
Návleky s krajkou, sweet666design 496 Kč
Brož/květina, velkoobchod galanterii Stoklasa, cca 90 Kč
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
37
Šmrnc
Fashion
38
1.
Černý rolák, sweet666design 1960 Kč
Šedé sako, sweet666design 3460 Kč
Vázací sukně, sweet666design 1960 Kč
Brož, sweet666design 426 Kč
Boty, Kayla shoe
2.
Bílý svetr, sweet666design 1660 Kč
Vlněný křivák, sweet666design 4660 Kč
Kalhoty, sweet666design 2560 Kč
Boty, Janet &Janet, Baťa 6399 Kč
3.
Černý rolák, sweet666design 1960 Kč
Vázací kabát, sweet666design 5600 Kč
Boty, Baťa 2999 Kč
4.
Dlouhá mikina, sweet666design 2560 Kč
Šálokapuca, sweet666design 660 Kč
Kabela, sweet666design 1360 Kč
Brož/myš, sweet666design 426 Kč
Boty, Destroy
5.
Svetr, sweet666design 1860 Kč
Kraťasy, sweet666design 1460 Kč
Legíny, sweet666design 760 Kč
Nákrčník, sweet666design 660 Kč
Boty, Diesel, Baťa 5599 Kč
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
39
Šmrnc
Čelem
Svetr s kapucou, sweet666design 1960 Kč
Šálokapuca, sweet666design 660 Kč
Kalhoty, sweet666design 2160 Kč
Hnědé vysoké boty, nález z pláže na Kanárských
ostrovech, původ Itálie
Zády
Vlněný křivák, sweet666design 6600 Kč
Bílé tričko, sweet666design 1260 Kč
Kalhoty, sweet666design 1960 Kč
Kožené polobotky, H&M 1490 Kč
Adresář:
Dana Hapalová, STUDIO sweet666design,
ul. Sámova 12, P-10, www.sweet666design.cz
OD Baťa, Václavské náměstí, P-1
H&M, Palladium, náměstí Republiky, P-1
40
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
41
Pokec
Mám černobylskou
nemoc
Když náš kolega Petr Toman odjížděl na dovolenou
do Černobylu místo někam k moři, klepali jsme si
všichni na čelo. Když o pár měsíců později s fotkami
z téhle dovolené vyhrál Czech Press Photo v kategorii
portrét, začali jsme mu pro změnu klepat na rameno.
Text: Jiří Holubec Foto: Petr Toman
PETR TOMAN
fotograf
* narodil se roku 1975
v Písku, žije v Praze se
ženou a synem Ondrou.
* vystudoval žurnalistiku,
fotil pro noviny Deníky
Bohemia a MF Dnes.
Dnes pracuje jako grafik
v ČILICHILI a věnuje se
vlastním fotodokumentárním projektům.
* vedle problematiky
Černobylu se věnuje
projektům o novodobých
českých válečných veteránech a politickým vězňům
odsouzeným v 50. letech
k nuceným pracím.
42
Ale stejně, jet na dovolenou do Černobylu je
trochu divné, ne?
Neumím to vysvětlit, ale 1. květen 1986 si pamatuju celý život. Byl jsem jako páťák v prvomájovém
průvodu. Lehce poprchávalo, bylo pod mrakem
a pak někdo přišel s tím, že se stalo něco hrozného.
Že před pár dny bouchla atomová elektrárna někde
v Rusku a že je ve vzduchu něco špatného. Dívali
jsme se na nebe, ze kterého lehce pršelo, a ničemu
nerozuměli.
třicet lidí, ale její důsledky trvají dodnes a zasahují
už třetí generaci. Nutí mě to přemýšlet, víc se ptát.
Ti lidi v sobě nesou něco zvláštního, těžko uchopitelného. Podivné šílenství. A dokud to nepochopím
a nevyfotím, tak se tam budu vracet.
A jak to tam teď vůbec vypadá?
Rozhodně se to nedá popsat pár obecnými větami.
Černobyl je rozdělený do několika zón, podle stupně
kontaminace. První zóna je nejužší území kolem
samotné elektrárny, je to asi 8kilometrový okruh.
Pro vstup je třeba mít speciální propustku, dostanou
se tam jen pracovníci elektrárny, vědci, novináři
a exkurze. Samotná elektrárna neustále vyžaduje
údržbu a denně v zóně pracují asi tři tisíce lidí. Reaktory jsou sice odstavené, ale musí se do nich pořád
hnát energie, chladit, opravovat. Taky je potřeba udržovat čím dál křehčí sarkofág, který kryje rozbořený
čtvrtý reaktor. Uvádí se, že kdyby se zhroutil, dosáhne
kontaminované území až někam k Paříži.
Takže jsi po tolika letech musel ukojit zvědavost?
Neřekl bych, že po tolika letech, protože původní
zvědavost byla časem spíš čím dál větší. Začneš si
o tom něco zjišťovat a Černobyl si tě přitáhne. Před
první cestou mě kamarádi fotografové dokonce
varovali. Antonín Kratochvíl a Václav Vašků, kteří
do Černobylu jezdí už dlouho, mi říkali: „Bacha
na černobylskou nemoc!“ Pěkně ve mně tenkrát
hrklo, protože Černobyl jsem měl jako většina lidí
spojený s rakovinou a postiženými dětmi. Mně se
moc umírat nechtělo a dítě jsem ještě neměl. Oni
to ale mysleli jinak. Že kdo se do Černobylu jednou
podívá, ten se s ním buď úplně mine, nebo se tam
musí vracet a už ho nedostane z hlavy. Já jsem ten,
kdo už ho z hlavy nedostane.
To se máme na co těšit…
K tomu snad nedojde, už se staví nový kryt, který by
měl být největší montovanou stavbou na světě. Až
bude hotový, naveze se na místo po kolejích a bude
prý na dalších sto let vystaráno. Co bude za sto let,
nikdo neví, ale všichni doufají, že naši potomci si
s tím problémem budou vědět rady líp.
Je to podobné, jako když někdo začne fotit
válečné konflikty?
To nevím. Ukrajinci každopádně říkají, že Černobyl
je horší než válka. Ve válce nebezpečí vidíš. Když
válka skončí, tak skončí i nebezpečí. U Černobylu
je to naopak. Bezprostředně při havárii zemřelo asi
>
Kolem té první zóny je co?
Druhá zóna. Ta je mediálně nejprofláklejší. Je to
zhruba třicetikilometrové území obehnané ostnatým
drátem. Z ukrajinské strany se do ní dá legálně
vstoupit jenom přes kontrolní stanoviště Dytjatky,
které je zhruba sto kilometrů severně od Kyjeva.
A neoficiální vstupy?
Nejsou to vstupy, ale normální díry v plotě. Přeci jen
je už pětadvacet let starý a místní skrze něj chodí
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
4. blok černobylské atomové elektrárny. Do tří let bude tento pohled
minulostí, reaktor i s komínem překryje nově budovaný sarkofág.
Fedor Fedorovič, jeden ze dvou obyvatel vesnice Ilincy v černobylské zóně. Do Ilincy se vrátil i přes nařízenou evakuaci, v silně radioaktivním prostředí žije už 25 let.
„Dříve sem vozili potraviny, teď už jen dvakrát za měsíc chleba. Tabák, brambory a zelí si pěstuju vlastní, tak kam bych chodil. Tady je můj domov, tady umřu.“
43
Pokec
do zóny na houby a pro železo, kterého je všude
spousta a kšeftuje se s ním. Nicméně představa, že
turista někde přeleze plot a bude mít cestu do zóny
otevřenou, je mimo realitu. K elektrárně je to
minimálně 30 kilometrů zamořeným územím. Dobrodrůžo, během kterého si můžeš zadělat na vážné
zdravotní problémy. Nikdo neví, co je kde zakopané,
v zóně je kolem osmi stovek skládek těžce kontaminované techniky, desítky zahrnutých vesnic a rizikových míst. Není to cíl pro nedělní piknik s batůžkem.
Zóna je prostě vojenské území, bez dozimetru,
povolení a oficiálního průvodce tam nemáš co dělat
a podle toho s tebou budou zacházet.
Ve druhé zóně tedy nikdo nežije?
Pár dní po havárii proběhla obrovská evakuace,
při které odtud ze dne na den vysídlili nějakých sto
padesát tisíc lidí. Dnes jich tam žijí asi dvě stovky,
ale to číslo se pořád mění. Rychle umírají. Jsou to
staří lidé, kteří odmítli opustit svou ves, nebo se
do ní vrátili, protože nedokázali žít daleko od míst,
kde vyrostli. Navíc tam mají pochované rodiče. Mají
obrovské pouto k půdě.
Sobotní párty v klubu vesnice Orane.
Počkej, jak tam můžou přežít? Takže to s tou
radiací nakonec není tak horké?
Jak kde. Turisti se můžou pohybovat jen po cestách
a místech, které určí oficiální průvodce, takže jim
žádné extra nebezpečí nehrozí. A starousedlíci
vědí, kde co může být a kterým místům se vyhýbat.
Asi nejvíc kontaminované místo je „Červený les“,
jen kousek od elektrárny, tam se nedoporučuje
ani zastavovat. A docela rozumné je u reaktoru
"Radiace? Tady žádná není, všechna je v zóně." Vesnice Stary Sokoly, 300 metrů od zóny.
a v Pripjati nosit roušku a brýle. Má to zabránit, aby
nepotřebují a prostě jen chtějí dožít. Radiace není
se přes sliznice nedostal do těla takzvaný „hot dust“,
vidět, cítit, nic, takže naučit se s ní žít není až takový
kontaminovaná prachová částice, které organisproblém. Chvíli se dodržují nějaká pravidla, jako
mus otráví zevnitř. Moc lidí to už nenosí, ale já to
že se nesbírají houby, všechno se oplachuje vodou
dodržuju. Náhoda je vůl a slíbil jsem to manželce.
a potraviny se nosí na pravidelné kontroly atd. Jenže
A navíc, když stojíš před branou čtvrtého bloku, přes
to dlouho nikdo nevydrží. Sem tam jim armáda
sarkofág začne foukat vítr a ty tušíš, jaká bestie je
přiveze konzervy a chleba, občas zkontrolujou, kde
vevnitř schovaná, tak je v člověku
kdo umřel. Ale život tam
malá dušička. Každopádně se
tak nějak divně plyne dál.
Tady je všechno špatně
radiace pořád měří na autech
Absurdně horší situace je
a na kontrolních stanovištích.
ve vesnicích kolem zóny,
Lidi nikdo neměří?
tam lidé žádnou pomoc
Měří, v hotelu přímo v městečku Černobyl, což
státu nedostávají a starají se, jak umějí.
je jediné místo, kde mohou novináři a návštěvy
Kolem zóny už ale ozáření nehrozí, ne?
přespat. Všechno jídlo se tam dováží, nic vypěstoOzáření ne, ale že člověk bydlí za nějakým plotem
vaného v zóně se nesmí zpracovávat. Na celotělové
neznamená, že je v bezpečí. Naopak, místní lékařka
skenery se jde při opouštění zóny.
Irina Kozyreva mi říkala, že ještě další desítky až
A jsme zase u toho. Chápu, že tam můžeš jet
stovky kilometrů jsou otrávené a lidi by tam neměli
na pár dní. Ale jak tam může někdo žít trvale?
žít. Jenže kolem plotu zóny jsou vesnice, ze kterých
I když ví, kam nechodit a tak…
se lidé neodstěhujou. Většinou nemají ani na čisté
Je třeba rozdělit život v zóně a život okolo ní. V zóně
potraviny a vodu, natož na stěhování. Je tam
žijí staří lidé, kteří jsou tam z vlastní vůle, moc toho
velká nezaměstnanost, žádný průmysl nebo
>
44
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
„Jo, jíme houby, brambory a proč bysme neměli?“ Kluci z vesnice Pisky, zhruba půl kilometru od plotu zóny.
Larisa a Valerij, jedni z posledních obyvatel silně kontaminovaného města Poliske v zakázané zóně. Valerij trpí aneurysmem, kvůli onemocnění
nemůže vycházet z domu. Larisa zajišťuje domácnost, každý den po městě sbírá dřevo na topení a kovy, které prodává překupníkům.
45
V celé zóně se nechází přes
800 skládek vysoce kontaminované techniky. Ta by
správně nikdy neměla opustit
zónu, většině strojů ale chybí
motory a další součásti, které
se nechají prodat.
turistická infrastruktura, takže si pěstují brambory,
chovají krávy a sbírají houby. Země, na které jsou
životně závislí, je pomalu zabíjí. Sami říkají, že už je
to dlouho, že už zapomněli a že právě jejich vesnice
je „čistá“. Černobyl prostě vytěsnili ze svého života,
pro ně je to jen epizoda v dávné minulosti.
Když odhlédneme od složité psychiky,
co prostě člověk vidí na ulici?
Sociální rozklad. Velký problém je alkohol. Pije se
ve všech postsovětských zemích, ale tady se toho
fakt nebojí, propaganda doporučovala likvidátorům
masivně pít vodku, protože prý dekontaminuje
organizmus. Ve skutečnosti to mělo stejný důvod,
jako když politruci nalévali alkoholem vojáky před
útokem. Co mě ale zarazilo, byly nové dači, které se
kolem zóny začínají objevovat. Střední třída z Kyjeva
si tu staví víkendová sídla pro odpočinek. V severní
části Kyjevského jezera tak vzniká něco jako černobylská riviéra.
Mají tam lidi děti?
Mají, ale podle lékařů a sociálních pracovníků to
není dobře. Rodiče jim nedokážou zajistit čisté
potraviny, do školy je to daleko, kolem sebe vidí problémy s alkoholem a násilím a nedostatkem peněz.
Ideálním řešením je ty děti dostat pryč. Trochu se
46
o to snaží západní nadace a neziskovky, díky nim se
děti podívají po světě a vidí, že život může vypadat
i jinak. To se týká ale jenom těch, které rodiče posílají do školy. Spousta jich žije s tím, že nemá smysl
se o nic snažit, když ve třiceti stejně umřou. Lékařka
z Ivankiva, což je poslední větší město před zónou,
mi říkala: „Tady je všechno špatně. Všechno. Každý,
kdo tu žije, má nějaké zdravotní problémy a špatné
je, že tady máme děti. Ale zakažte ženám rodit...“
Sama má jedno dítě postižené, druhé trápí těžká
bronchitida. Černobyl už není ani tak o postižených dětech, naopak na ulici jsou normální školáci,
puberťáci, nic viditelného. Bohužel spousta z nich
má problémy se srdcem, štítnou žlázou, bronchitidou, trpí psychickými problémy.
Několik měsíců už probíhají na Ukrajině protesty
proti snižování kompenzací likvidátorům havárie.
O co jde?
V letech 1986 až 1990 se pracovalo na odstranění
nejhorších následků výbuchu. Do prací bylo zapojeno 600 až 800 tisíc lidí, vojáků i civilních zaměstnanců, jako jsou řidiči, zásobovači, ostraha nebo
kuchaři. Prostě dostali povolávací rozkaz a navezli je
sem z celého Sovětského svazu. Podle toho, jakou
dávku radiace si odnesli, dostali diplom, vyznamenání a titul likvidátora z Černobylu. A spoustu slibů
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Marina Ševčenková
vychovává syna Olexije
ve vesnici Pisky, která je
vzdálená pár set metrů
od zóny. Udává se, že jen
10 % dětí v nejsilněji zamořených oblastech Běloruska
a Ukrajiny je zdravých.
– důchody, auta, sanatoria na Krymu. Měli vlastně
být na úrovni válečných hrdinů. Místo slávy ale přišlo stigma. Když si chtěli založit rodinu, tak zjistili, že
se ženy bojí, jestli s nimi nebudou mít postižené dítě.
Hodně likvidátorů se vrátilo s psychickými problémy,
časté byly sebevraždy. Pak se začaly rušit jednotlivé
výhody a teď, když jsou v likvidátorském důchodu,
berou třeba 80 dolarů měsíčně. S likvidátorskými
průkazy se navíc kšeftovalo, spousta lidí o statut přišla, nebo ho naopak získali lidé,
kteří se v zóně jen ukázali.
Co si z toho pamatuješ?
Michail Aleksandrovič musel dva roky chodit zónou
a střílet všechno, co se pohlo. Koně, psy, krávy,
kočky... Zvířata mohla potenciálně přenášet radiaci.
Byl myslivec, zvířata miloval, a ta v zóně byla tehdy
hladová, táhla se za lidmi. On je přitom střílel.
Dodnes nesnese vytí psa, dělá se mu špatně. Byl
z jednotky 20 lidí a dnes je jediný, kdo žije, většina
z kolegů zemřela na rakovinu. Je mu dvaaosmdesát
a říká, že přežil Hitlera, Stalina
a Černobyl.
Podivný
druh
blázince
Jedna holka mě vzala
A tyhle lidi jsi fotil…
na nový hřbitov v Ivankivě.
V tom městě žije asi 11 tisíc lidí,
Ano. Muj kamarád Ivan
Grebeniuk sám jako likvidátor
ale teď potřebuje dva hřbitovy.
pracoval 10 let, zná zónu jako málokdo a pomáhá
Ten starý stačil po staletí, ten nový, mnohem větší,
mi navazovat kontakty. Objížděli jsme severní Ukraje za 20 let skoro plný. Na většině náhrobků jsou
jinu a mluvili s desítkami likvidátorů. Překvapilo mě,
vytesané autobusy, reaktor… Ukázala mi náhrože nikdo z nich nenadával na Černobyl. Bylo třeba
bek svého táty, měl na něm autobus s nápisem
jít a pomoct, tak šli, byla to jejich povinnost. Byli to
Pripjať. Jezdil jako evakuační řidič, vyvážel lidi ze
sovětší lidé zvyklí poslouchat rozkazy a nepřemýšlet
zóny do Kyjeva. Zemřel na rakovinu. Vedle leží její
nad nimi. Dnes je kosí nemoci, vláda na ně kašle
strýc, pak další strýc... Když prý byla v osmadvaceti
a Sovětský svaz neexistuje, takže si připadnou jako
letech na čtyřicátém pohřbu, tak to přestala počítat.
obtížný hmyz, který pomohl, když bylo potřeba,
Na kolika pohřbech jsme v tom věku byli my?
a teď už by měli zmizet. Nemělo by se na ně zapoMluvil jsem s manželi, kteří pracovali jako likvimenout, protože nebýt jejich práce, tak se následky
dátoři a doktoři jim potom nedoporučili mít děti.
Černobylu dotkly každého z nás.
Nebylo jim ještě ani 30 a nesměli mít dítě.
>
47
Pokec
Tak si vzali ze sirotčince roční holčičku, která ale
ve 4 letech začala trpět nesnesitelnými bolestmi
hlavy a dnes není mentálně v pořádku. Dneska je
dospělá, někde se „zapomněla“ a má pětiletého
syna. Bohužel ani ten není v pořádku.
Jedna psycholožka mi vyprávěla o nočních
můrách a fóbiích, které se tu v lidech budí. Její otec
si ještě dvacet let po havárii musel po příchodu
z práce pokaždé svléct úplně všechno oblečení,
protože měl dojem, že je kontaminované. Ona
sama má problémy vlézt do vody nebo chodit bosá
po trávě. Jak říkám, každý tam má s Černobylem
něco společného.
Na začátku jsem měl pocit, že tu tvou „černobylskou nemoc“ chápu. Že rozumím, proč se tam
musíš vracet. Když to teď ale poslouchám, tak
si vlastně neumím představit, že tě to opravdu
táhne zpátky… Čekal bych, že to člověk chce spíš
vytěsnit.
Je to strašně divné místo. Najezdil jsem tam stovky
kilometrů a celé to území připomíná zvláštní druh
blázince. Jasně, jsou tam všechny ty následky jako
nemocné a postižené děti, likvidátoři, alkoholismus,
chudoba, beznaděj, tisíce hektarů zničené půdy...
Ale já myslím, že Černobyl postihuje hlavně duši.
Proto nefotím cedule se značkou radiace, nepotřebuju se vracet do zóny, do Pripjati nebo k reaktoru,
ani mě ve skutečnosti nijak zvlášť nezajímá, jak
pokračuje zabezpečení sarkofágu. Ale nebaví mě
číst zprávy o tom, jak skvěle se příroda s radiací
poprala, všechny ty statistiky, jak tam žijí divocí
koně a všechno je vlastně fajn. Tohle zpravodajství
od stolu je nebezpečné, protože téma bagatelizuje
a dává falešný pocit, že je všechno v pořádku.
Vetšina turistů a novinářů jede na exkurzi do zóny,
podívají se na reaktor, do Pripjati a nějaké vesnice
v okolí. O lidi, kteří žijí kolem plotu, se zajímá málokdo. Přitom skutečný dopad celé téhle tragédie je
právě tam.
Nebude z toho nakonec jen věčné hledání v zapovězené zóně jako v Tarkovského Stalkerovi?
Možná. Černobyl je na jednu stranu poměrně zmapovaná technologická a přírodní katastrofa, na druhou stranu něco neuchopitelného, s čím nemáme
žádnou zkušenost. Někdy vážně pochybuju, že
může člověk vůbec pojmout, co se tam vlastně odehrálo. Jako by se při havárii otevřely nějaké dveře,
do kterých lidi nikdy neměli ani nahlédnout.
<
48
Nikolaj Gavrilen pomáhal
od prvních dnů po havárii
evakuovat obyvatele ze zóny.
Denně projížděl v radiací
silně kontaminovaných
oblastech, jeho ZIL přitom
nebyl proti záření nijak
chráněn. Zhruba po dvou
měsících se mu začaly silně
třást ruce, poté celé tělo,
zkolaboval psychicky.
Prodělal dvě operace mozku.
Žije v Ivankivě se svou ženou,
na které je plně závislý.
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
49
800 m
10 km
Naše
mini
velehory
„Krkonoše nejsou jako jiný český hory,“ mínil vousatý horal na Rýchorské
boudě, kterému nikdo neřekl jinak než Krakonoš. „Tady to už někdy bejvá
o hubu.“ Když jsem mu u piva vysvětlil svůj záměr přejít celé hory během
tří dnů, koukal na mě velmi nedůvěřivě.
Text: Petr Šimáček Foto: Profimedia
Krkonoše tvoří jeden asi 35 km dlouhý hřbet
s několika odbočkami (rozsochami) a nabízejí nám
rovnou patnáct z dvaceti nejvyšších českých kopců
(pardon hor). Nejmenovaly se vždy Krkonoše –
v keltských dobách se jim říkalo Sudety, neboli Kančí
hory. Často se tu nacházíme výš než tisíc metrů nad
mořem a na Sněžce je to na naše poměry dokonce
úctyhodných 1602 metrů.
Většina z lidí holdujících zimním sportům
Krkonoše zná. Jet alespoň jednou za čas do Špindlu
patřilo donedávna takřka k povinnosti každého
českého lyžaře. Málokdo však někdy zkusil v tomto
ročním období zdolat Krkonoše celé. A přitom se ta
možnost přímo nabízí – od Žacléře po Harrachov
vede výborně upravená, necelých osmdesát km
dlouhá běžkařská trať, Krkonošská magistrála. Právě
po ní se dostanete ke zdejším nejkrásnějším výhledům – třeba z Liščí hory je snad nejhezčí pohled
na Sněžku, jaký tady existuje.
„Bejt váma, tak tam už nejedu,“ radil mi ráno
zmíněný vousatý horal. „Za ty dva dny toho budete
mít už dost!“ Vyrážel jsem z Rýchorské boudy
50
na první etapu přechodu Krkonoš a tohle jsem fakt
slyšet nechtěl. Ona se totiž ta magistrála dá rozdělit do tří slušně zdolatelných denních úseků, kdy
celý den jedete a večer vás čeká hospoda a teplá
postel na nějaké boudě. Inu, putoval jsem první den
z Rýchor přes Malou Úpu do Pece pod Sněžkou.
Slabé sněžení, protivítr, nízká viditelnost. Druhý den
jsem pokračoval z Pece přes Liščí horu do Špindlu.
Strašná zima, neustálý vítr do ksichtu, na Liščí hoře
nebyla vidět ani liška, natož Sněžka. Ve Špindlu večer
v hospodě mi nějaký vykuk z horské služby tvrdil, že
mám omrzlý nos a že ať se mi na to podívá doktor.
Ano, měl jsem ho omrzlý.
Poslední část cesty – ze Špindlu do Harrachova – je
opravdu hustá. Tenhle úsek prý není dobrý pro rodiny
s dětmi a slabší jedince. Ale už je tu poslední stoupání
a konečně je vidět cíl. Tedy byl by vidět, kdybych se
ráno skutečně přemluvil vyjet, což jsem upřímně
řečeno nedal. Krakonoš mě odhadl správně.
Pfffffffffff
Špindlerův
Mlýn
Uffff
Harrachov
1200 m
Horní
Mísečky
Zlaté
návrší
1600 m
Vzzzzznnnn
Víkendovka
Žacléř
Rýchorská
bouda
Jauíííí
Horní
Maršov
Krausovy
boudy
Bum
Pražská
bouda
Trálalala
Klínovka
Pfffffffffff
U Krásné
Pláně
20 km
30 km
V Obřím dole zůstal kámen na kameni
Na hranici je hraniční kámen
Tohle jsou Mužské kameny
PRO RODINU
Je asi jasné, že přechod hřebene Krkonoš
s dětmi za (byť i prodloužený) víkend nedáte.
Teď v zimě to je složité i pro trénovaného
člověka. To ale neznamená, že jste úplně bez
možností. Ubytujete-li se na zmíněné Rýchorské
boudě, krom zimních radovánek můžete zažít
i nejrůznější eko naučné programy a semináře
a večer kurzy na téma starých lidových řemesel
i moderních výtvarných technik. Nesmíte
minout Rýchorský prales – tedy správně
Dvorský les. Je zde i v zimě schůdná naučná
stezka, kde se dozvíte, že prales kolem není
vlastně ani prales. A taky potkáte starý vojenský
bunkr. Jestli vaše ratolesti pevnůstka zaujme,
okamžitě jeďte omrknout nedalekou dělostřeleckou pevnost Stachelberg, největší svého
druhu u nás. I tam je pěkná naučná stezka,
věnovaná složitému historickému období našich
zemí před druhou světovou válkou. Ale pozor!
Prohlídku teď v lednu je nutné předem
dohodnout telefonicky.
ČiliChili | 01 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
KDE TO JE?
A Trautenberk tu chce být pánem
PRO MILENCE
I vám doporučujeme ubytování v Rýchorské
boudě. Kromě už zmíněných rukodělných
aktivit odtud můžete podnikat zajímavé výlety
po okolí – od náročných běžeckých tůr
po hřebeni po třeba výlet na Sněžku – autem
nebo busem z Maršova do Malé Úpy a pak
lyžmo. Budete-li mít přírody dost, navštivte
Městské muzeum Žacléř. Po válce zaniklé
a v roce 1999 znovu vzkříšené pěkné regionální
muzeum stojí za zhlédnutí – zjistíte tam třeba, že
slavné osobnosti tohoto kraje měly česko-německá jména: Hans Havliček, Josef Jarosh,
Emil Schwantner.
PRO PARTU
Tahle víkendovka je věnována hlavně vám. Teda
– nejste-li úplné padavky. Jestli se tedy pokusíte
o zimní přechod celého hřebene Krkonoš, tak to
zkuste na turistických lyžích. Ti z vás, kteří si
chtějí užít opravdový boj o přežití a hodlají
přespat venku, klidně mohou táhnout saně
s vybavením – jistě vzbudíte pozornost okolních
běžkařů a běžkařek. Poučte se ale z osudu
Hanče a Vrbaty a zbytečně neriskujte. Po celé
trase najdete řadu možností, jak přespat v teple
pod střechou a příjemně se občerstvit – třeba
místním pivem Krakonoš. A dobrá rada
na závěr: začněte v Harrachově, ať máte hned
první den to nejtěžší za sebou!
51
Blahem zabučíte
Roastbeef
není věda
Na webu najdete milion receptů na roastbeef a dost se liší.
Hodně amatérských kuchařů se tváří, že upéct kus roštěnky je
hrozná věda. Ne, zvládne to každá anglická mamina. A vy taky.
Jestli nemáte po svátcích toho vaření a pojídání ještě po krk,
prubněte roastbeef. Je zdravý, je to čisté maso.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
52
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Sporák
2
1
ŘEŽTE HO
Roastbeef potřebuje
mírně nařezat. Takže
vemte ten pěkný, čistý flák masa a nahoře
i dole mu nožem
udělejte takovou
mřížku. Stačí tak
4 tahy nožem svisle
a 4 vodorovně.
Pro ČILICHILI vaří máma
Iva z Penzionu v polích
www.penzionvpolich.cz
Co potřebujete:
— kilo pěkné roštěné
— sůl
— pepř
— worchestrovou omáčku
— plnotučnou hořčici
— dobrý olej
— den času
3
DEJTE HO ODLEŽET
Odleželé maso orestujte na pánvi,
aby se zatáhlo a všechna šťáva
zůstala pěkně uvnitř. Musíte mít
pánev hodně horkou a nerestujte
dlouho. Pak šup s masem do
trouby – rozehřátá by měla být na
170–175 °C. Pečte 15–20 minut.
PATLEJTE SE S NÍM
Maso solidně posolte, dobře opepřete čerstvě mletým pepřem, a to
z obou stran. Pak ho potřete celé
worchestrovou omáčkou, budete
jí potřebovat tak tři čtyři dlaně. Jo,
nezapomeňte, že tady nic nenahradí ruční práci, prostě to maso
opatlejte marinádou pěkně rúčo.
Nakonec přidejte hořčici, maso jí
potřete a dejte ho do mísy. Zalijte
několika lžícemi oleje a nechejte
aspoň den marinovat. Tu a tam
maso otočte.
A NAKONEC
MACHROVINA:
Jakmile maso vytáhnete z trouby něčím těžkým ho přiklopte
(cihlou, hrncem, žehličkou...).
Maso se smrskne, vyteče zbytečná krev, pokud nějaká zbyla, a šťáva se naopak dostane
pěkně dovnitř. A pak už jenom
krájejte na jemné plátky. Maso
musí být upečené jenom na
okraji a uvnitř musí zůstat
růžové a šťavnaté.
53
Remix
Doporučujeme, co jsme sami prubli
a dostalo nás do kolen. Anebo čemu
věříme, že se povede a dostane do kolen
vás. Kašleme na novinky z posledního
týdne, tohle prostě bude stát za to pořád.
Text: Michal Pařízek Foto: Profimedia, archiv
DO BERLÍNA NA THE BLACK KEYS
Kdysi se o nich říkávalo, že jsou lacinou verzí White
Stripes, dnes patří mezi jedny z největších hudebních
hvězd alternativního světa a pomalu, ale jistě míří
do mainstreamu. Dvojice Dan Auerbach a Partick
Carney získala pod jménem The Black Keys loni na jaře
za své album Brothers dvě ceny Grammy a 5. prosince
vyšla jejich čerstvá novinka El Camino. Zahraniční kritika
o něm mluví jako o ZZ Top s flitry ve vousech a něco
na tom je. El Camino nabízí lascivně žádoucí glamové
hity plné přehledných riffů, tleskání a dívčích sborů.
Skvěle sevřená nahrávka náramně baví a láká do kola.
A to nejlepší na konec: The Black Keys se k nám asi jen
tak nedostanou, ale hned 28. ledna zahrají v berlínské
Aréně. Nějaké ty vstupenky snad ještě zbyly…
www.theblackkeys.com
www.arena-berlin.de
54
STÁŘÍ NA SYROVO
OD ZAČÁTKU VÍTE, ŽE TO NEDOPADNE DOBŘE
Američan Davis Vann psal svoji prvotinu Ostrov Sukkwan
téměř deset let. Výsledkem je útlá novela, nabitá příběhem otce a syna. Ti se rozhodnou strávit společně rok
na jednom z ostrovů u pobřeží Aljašky; lovit, odpočívat, a hlavně najít cestu zpět k sobě navzájem. Čtenář
od počátku tuší, že to nedopadne dobře, ale výsledek
je ještě mnohem horší. Hlavně druhá polovina knihy je
šílená, a když se pak trochu zapátrá v životě autora knihy,
tak to celé najednou dostane jakýsi zvrácený, ale vlastně
úplně logický smysl. Historie Vannovy rodiny je totiž
ještě víc šokující a drastická než román samotný. Kadencí
vražd, sebevražd a tragédií připomíná spíše středověké
drama než osud rodiny ze současné Ameriky. Ostrov
Sukkwan je vtahující a skvěle napsaný román, velký
autorův vzor Cormac McCarthy zpovzdálí jistě uznale
přikyvuje. Jeho vliv je jasný a totálně přiznaný, a navíc se
David Vann na rozdíl od McCarthyho až filozofických
dramat pohybuje až příliš blízko našich životů. Vynikající
a nebezpečné.
www.argo.cz
Obrazy starého sveta natočil Dušan
Hanák už v roce 1972. Podle fotografického cyklu Martina Martinčeka
zaznamenal rozhovory se starými, ale
fakt starými Oravany. Lidé, kteří už mají
skoro všechno za sebou, žijí v neuvěřitelně prostých podmínkách, a přesto
mají proč žít. Muž, kterému těžký vůz
rozdrtil nohy, se 25 let plazí po rukou,
ale přesto si dokázal postavit zděný
dům. Osudy těch lidí, jejich skvělé
záběry a výpovědi by se měly povinně
promítat na školách, aby děti pochopily, co je to stáří. Naše vlastní starosti
a úzkosti se v jejich kontextu jeví jako
chmýří, které neváží ani gram.
ČUMIVO PRO NEZÁVISLÁKY
LUCIFERŮV EFEKT
Nikdo z nás není imunní ke zlu.
Korumpují nás moc, peníze nebo
taky strach. Výstava v pražském
DOXu popisuje cesty, kterými
se k nám zlo dostává. V její první
části najdete umělecké ztvárnění
psychologických experimentů
z USA, ve kterých se z obyčejných
lidí stávali mučitelé nebo oběti
s nečekanou lehkostí. Další kusy
výstavy se věnují zlu v současné
politice, společnosti a vlastně
všude. Odvážíte se podívat? Čas
máte do druhého ledna 2012.
www. lucifereffect.dox.cz
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Nezávislé dokumenty českých a zahraničních režisérů
abyste v kinech nebo televizi pohledali. Ten neuvěřitelný film, který jste možná zhlédli na letním festivalu,
už nejspíš nikdy neuvidíte. Tedy pokud nezabrousíte
na online portál pětice festivalů Doc Alliance a portálu
Doc Air pro Video on Demand. Server nabízí 500 dokumentárních i tzv. experimentálních filmů, z nichž 40 %
procent je možné sledovat v českém nebo slovenském
jazyce, zbytek je opatřen anglickými titulky. Každý měsíc
přibude dvacet nových filmů navíc a vy si tu streamingem nebo stažením vybraných kousků uděláte obrázek
o tom, čím se v současné době zabývají nezávislí dokumentaristé světa. Pečlivě vybírané filmy jsou k dispozici
celoročně zdarma nebo za drobný poplatek, který se liší
od zvoleného formátu a pohybuje se mezi pětadvaceti
až sto korunami. Zkrátka portál, který je podle slov
Heleny Třeštíkové „snem každého dokumentaristy.“
www.docalliancefilms.cz
55
Fenomén
Ušlechtilá
nuda
Máme rádi filmy a jako všichni stárnoucí intelektuálové se
pokládáme za náročné diváky. Doma tajně koukáme na akčňáky, ale do kina chodíme na velké snímky světové kinematografie. Jenže herdek! V poslední době jsou tyhle údajně
kvalitní bijáky často taková nuda, že by to uspalo i hrnek kafe.
Text: Vlastimil Beránek Foto: Profimedia
56
Le Havre má hezkej plakát…
Jim Jarmusch – Hranice ovládání
Lístky dneska stojí majlant a člověk není milionář,
takže si pečlivě vybírá, za co prachy vysolí. Kouká
tedy na výsledky mezinárodních festivalů a snaží
se chodit akorát na „zásadní“, „diskutované“ nebo
„cenami ověnčené“ výtvory. Jenže se pak zoufale
snaží neupadnout do kómatu a se skřípějícími zuby
obyčejně nejmíň dvě hodiny trpí u rádobyfilozofické
slátaniny.
vrhne osud do cesty afrického mladíka na útěku.
Chrabrý Marcel se jej pokusí zachránit před policií
a deportací. Ještě jsme to teda neviděli, ale panuje
jistá obava, že ani neuvidíme. Nebylo už té čestnosti
ve světlech za soumraku, těch mužů bez minulosti
a děvčátek ze sirkáren dost?
JIM JARMUSCH – HRANICE TRPĚLIVOSTI
To, co odborná kritika popisuje jako budování
AKI KAURISMÄKI – UTEČENEC
atmosféry, je obyčejně hlavně bohapustá nuda.
A ZLÝ SVĚT
Jarmusch natočil několik skvělých filmů, ale dokáže
Kaurismäkiho sociálně kritické
být velkolepý i v bezduchém uměleckém sebeupohádky jsou už léta povinné pro
kájení. Jestli jste dokázali bdít u jeho posledního
všechny milovníky Finska a těžkých
filmu Hranice ovládání, nejspíš jste si do kina museli
depresí. Jestli máte alergii na slupřinést žehlení, protože vsedě to nejde přežít…
neční světlo, byla to vždycky sázka
Osamělý muž, samozřejmě beze jména, putuje
na jistotu. Tma, déšť, šeď a chlast,
španělskou krajinou, pije kávu s tajemnými
nějaká ta
lidmi a sbírá jakési indicie. Bonus: záhadné
sebevražda – to
vzkazy na krabičkách sirek. Člověk se ptá,
Napětí je tam
je režisérův
to tak jenom vypadá, nebo to jsou
letitý recept.
asi jako v gumě jestli
vážně záběry z Jarmuschovy evropské
A vždycky to
dovolené s kámoši. Návštěvníci Letní filmové
od vyvařených
plus mínus
školy v Uherském Hradišti prý filmy tohohle
fungovalo.
spoďárů
typu nazývají melancholickým, meditativním,
Postavy jsou
případně lyrickým vyprávěním. My bychom
chudáci, všecko
poslali Jarmusche do důchodu.
se jim hroutí
Aki Kaurismäki – Le Havre
pod rukama, dneska je špatně a zítra
POLANSKI BEZ TAJEMSTVÍ
bude ještě hůř… Jenže když takových
Mysteriózní thriller Muž ve stínu (klasicky zavádějící
filmů uděláte hromadu, už by to chtělo kapku připřeklad dvojznačného názvu Ghost Writer) má
hnojit nějakým dalším nápadem. To se ale bohužel
zásadní problém: není mysteriózní a už vůbec to
nedaří. Synopse nového filmu Le Havre (samonení thriller. Je to nuda, která se snaží blbě vytěžit
zřejmě dostal letos v Cannes cenu kritiků FIPRESCI)
něco z poetiky Polanského prvních filmů. Napětí je
nepotřebuje komentář: Neúspěšnému literátovi,
tam asi jako v gumě od vyvařených spoďárů. Jenže
nyní čističi bot Marcelu Marxovi z přístavní čtvrti,
Polanski má jméno, je to kontroverzní osobnost
a díky Pianistovi (2002) se deset
let po Hořkém měsíci zase vrátil
do kurzu, takže se mu po Evropě
ceny opět jenom hrnou. Děj? No,
nechceme to prozrazovat, ale kde
nic není, tam ani smrt nebere.
Bývalý britský premiér si zkrátka
najme pisálka (v téhle roli bohužel
nesnesitelně nejapný Ewan McGregor), aby mu sesmolil paměti.
No a co se nestane, pisálkova
Roman Polanski – Muž ve stínu
ČiliChili | 01 | 2012
facebook.com/cilic
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
>
57
Fenomén
předchůdce vyplaví moře
mrtvého. Herdek, skoro
jsme pustili do trenek. No,
pak už je v hlavní roli Google
a prima BMW. Jako reklama
na něj to není špatné,
exteriéry jsou super. Pokud
jde o Polanského, zmíněné
stařičké
řičké bijáčky
bijáčk Nájemník
Náj
ík
nebo Hnus válcují tenhle
kasaštyk ve všech směrech.
V prvním vystřihnul hlavní
roli skvěle sám režisér, ve druhém je skoro
o celou
dobu polonahá mladičká Catherine Dene
euveová. To
jsou sakra hodnoty!
CO U FILMOVÝCH
POROT BODUJE:
Lars von Trier – Melancholia
PROFESIONÁLNÍ OBHÁJCE STARŠÍCH ŽEN
N
Francois Ozon do našeho seznamu úplně nepatří
patří
– oproti ostatním zmíněným totiž nikdy skutečně
tečně
dobré filmy netočil. Festivalové ceny ovšem
m sbíral
SRÁŽKA S TRIEREM
a část evropské kritiky si ho nemůže vynachválit.
achválit.
Larse von Triera zná každý. Buď za neskutečně
Jako otevřený gay má údajně citlivou duši, a proto
mediálně semletý výrok o nacismu, nebo protože se
porozumění pro ženskou psychiku a její problémy.
v jeho starém „dogmatovském“ filmu Idio
oti natvrdo
Rád točí se staršími herečkami. Má neformální
f
ál í
kopulovalo. Melancholia není nic jiného n
než umně
pohled na lidskou sexualitu, zobrazuje dráždivá
zpropagovaná samoúčelná
á exhibice, kterou
kter navíc
témata. Je mezi tím snad důvod dělat z něj velkého
Trier převařil už asi popáté
é. Po nacistickém skandálu
režiséra? Jeho poslední film Profesionální manv Cannes tenhle film přesto
o před pár týdny dostal
želka obsazený unavenými hvězdami je nevtipcenu za Nejlepší evropský film roku. No hurá. Triera
nou komediální mizérií nudných
respektujeme. Je to pošuk, kterému
MĚLO BY VÁS
dialogů, plytkého děje, vlezlé hudby
umělecká kinematografie vvděčí za hroa rozteklého Gérarda Depardieua.
VAROVAT:
madu super filmů, projektů
ů i inspirace.
I tak málo stačilo na zařazení do boje
Ale Melancholia (ostatně sstejně jako
→
o Zlatého lva v Benátkách. Fakt, že
předchozí Antikrist) je čistýý emotivní
Film je koprodukcí tří a více
byl (nebo snad proboha ještě je)
kalkul plný citového vydíráníí. Trierovi
evropských zemí.
Francois Ozon považován za naději
se musí nechat, že na nějakké uznání
→
franouzského filmu, vypovídá jenom
nebo názory porot moc ne
edá a třeba tu
Slovní spojení „od kultovo tom, v jaké tvůrčí krizi se tamní
evropskou bombu si ani ne
nepřišel přeního režiséra“ v programu.
kinematografie nachází.
vzít. Takže mu možná křivdíme a tyhle
→
poslední psychothrillery jsou součást
Plakát obsahuje nápis
nějaké větší legrace, jejíž smysl Trier
„oficiální výběr festivalu
posedlý dlouholetými projekty teprve
v XYZ“ (tzn. promítli ho
vyjeví. Prozatím ale říkáme: Proboha!
tam, ale žádnou cenu mu
Stačil filozofující doják Prolomit vlny, teď
nedali).
zase někam dál!
→
Obzvlášť pozor na „festiva… oproti ostatním
lové filmy“. Ty, kterým
studenti v létě tleskali o něco
zmíněným totiž
déle ve Varech a distributor
nikdy skutečně
doufá, že někoho chytnou
za srdce i v zimě v Praze.
dobré filmy netočil.
Francois Ozon – Profesionální manželka
58
ANEB U JAKÝCH TÉMAT
PROŽIJETE TU SPRÁVNĚ
UŠLECHTILOU NUDU
(A STANETE SE OBĚTÍ
CITOVÉHO VYDÍRÁNÍ)
→ Utečenci (prioritně z jihu
a z východu)
→ Dítě (nejlépe sirotek)
→ Retardovaní a jinak psychicky
postižení (od Rainmana
stokrát jinak a čím dál hůř)
→ Změna pohlaví, nebo aspoň
barvy kůže (netýká se běžných
ženských plastik)
→ Láska mezi izraelským
vojákem a Palestinkou
→ Cyklojízda po Íránu
→ Turci v Německu
→ Arabové ve Francii
→ Intelektuálové v tvůrčí krizi
(nejlépe v Hollywoodu)
Diplopie (dvojité vidění)
je simultánní vnímání dvou obrazů jednoho
objektu, které jsou posunuty horizontálně,
vertikálně nebo diagonálně.
Zatímco vy teď obrátíte list a uvidíte
článek normálně, zrakově postiženým dětem
to nepomůže. Vy jim však pomoci můžete:
dárcovskou SMS ve tvaru DMS LEONTINKA
na číslo 87 777 nebo příspěvkem na účet
číslo 2512300102/2600. Více na
www.nadaceleontinka.cz
Cena DMS je 30 Kč, Nadace
Leontinka obdrží 27 Kč. Službu
provozuje Fórum dárců.
Více informací najdete na
www.darcovskasms.cz
LQ]ĀLOL[
Zaříznuto
Směšné lásky
stárnoucího
intelektuála
Na předchozích stránkách jsme rýpali do intelektuálních
filmových ikon. Teď si vezmeme na paškál tu největší.
Woody Allen má věrné diváky a milující recenzenty.
Woody Allen má ale na kontě taky čím dál víc vyloženě
slabých filmů. Copak mu to nikdo neřekne ani po takové
filmařské bezradnosti, jakou je Půlnoc v Paříži?
Text: Vlastimil Beránek Foto: Profimedia
60
Přebere nápady ze
šuplíku a uniká mu, že už
je párkrát použil
Woody za svůj život natočil přes čtyřicet celovečerních filmů. Vždycky to byl mistr sarkastického
rozboru partnerských vztahů, vybroušených dialogů
a společenské ironie. I přes svůj pokročilý věk drží
náročné tempo jednoho filmu ročně. Možná měl
ale v posledních deseti letech strávit více času
procházkami po Central Parku a energii investovat do dvou tří filmů, aby se daly aspoň trochu
měřit s jeho majstrštyky. Match Point a možná
Vicky Cristina Barcelona jsou jediné, které z těch
posledních snímků působí svěže a naplní očekávání
aspoň trochu kritičtějšího diváka. Filmy jako Melinda
a Melinda, Poznáš muže svých snů, Kasandřin sen
nebo Sólokapr působí dojmem, že na režisérské
židli sedí Allenův nadšený obdivovatel a nepříliš
invenční epigon. Vznikly snad jen proto, aby slavný
režisér nenarušil svůj zažitý pracovní biorytmus.
Případně k uspokojení hejna mladých hereckých
hvězd, které si do svého profesního životopisu rády
přidaly účinkování ve filmu tohoto režiséra. Ten
jim vychází vstříc, blondýnka nebo bruneta, kráska
nebo zvíře, fešák nebo intouš, pro každého roli
najde. Přebere své nápady ze šuplíku a uniká mu, že
tyhle zápisky už několikrát použil. Woody si důchod
nekomplikuje a otevřeně jde na ruku komerčním
choutkám doby. Být producentem jeho filmů musí
být slastné.
Ne, Owene, opravdu to neumíš jako Woody
Nejnovější Půlnoc v Paříži diváka vybídne
k odchodu z kina už úvodními pohlednicově
barvotiskovými záběry Paříže. Natěšeného diváka
napadne, že takhle podbízivý a prvoplánový přeci
nemůže vášněmi a fóbiemi zmítaný manhattanský
intelektuál být. Může. Dokonce se to s dalšími
scénami jen zhoršuje, a kdo vydrží do kýčovitého
záběru s večerní romantikou v dešti, odchází z kina
v šoku. Láska ve všech možných podobách je
jedním z leitmotivů Allenova životního díla, ale tady
chybí veškeré allenovské koření, které z té suroviny
dělalo jedinečnou inteligentní zábavu. Z kouzla
Paříže Allen nevytěžil nic nového, nebo aspoň
zajímavého – tyhle záběry mohl natočit úplně každý,
komu by se dostalo podobně štědrého požehnání
místní radnice. Autor ničím nevyužil potenciál
nápadu s přesunem v čase do Paříže začátku 20. století a sděluje nám to, co vědí i teenageři na gymplu –
Hemingway chlastal, Picasso byl praštěný a Buñuel
podivín. Banálnímu a předvídatelnému romantickému příběhu úplně chybí allenovské břitké vtipy,
zidealizovaný „zlatý věk“ intelektuální a kulturní
erupce Paříže neskrývá ani náznak ironie nebo
nadhledu, vršící se klišé ani nenaznačují možnost
nadsázky. K nesnesitelnosti film dovádí svou stylizací
do samotného Woodyho Allena a otravným napodobováním jeho dikce Owen Wilson. Herec, který
je na plátně vším tím, čím Woody není: mačistickým
hezounkem bez špetky charismatu.
<
Staré auto, stará Paříž, staré vtipy...
ČiliChili | 01 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
61
V påedchozí kapitole: Pilot RAF Josef Bryks, toho Ýasu komunistický vázeã u mariáše, vypráví o letec–
kých bitvách RAF. Náckové ho seståelili a uváznili. Bryks není žádný nováÝek, ale oståílený mukl.
Za války se pátkrát pokusil o úták. Komunistickou váznici považuje jen za påechodné ubytování. A co
další vázeã, ten nejstarší, politik, kterému åíkají Kozina?
Borské povstání-4. kapitola: Broj
Leden 1948, Ústavodárné národní shromáždání.
Poslanec Stanislav
Broj zvaný Kozina.
Scénáĕ: Mikuláš Kroupa
Kresba: Petr Vďelka
Üeskoslovenský venkov
jest zárukou spravedlivé
demokracie, neboå brázdy
našich polí jsou bezpeÝnými
zákopy svobody. Odmítáme
znárodnání!
tle
Hájíte
vykoãisåo–
vatele! Už to
dlouho nepotrvá, to vám
slibuju!
Vy
komu–
nisti
umíte
jen
vyhro–
žovat!
Abyste se
nedivil!
tle
sk!
tlesk!
k!
tles
t
!
l
k
e
t l e stlesk! s k !
sk!
V kuloárech lidovcé.
Musíš
utécT!
Nikdy!
Tady jsem
doma!
Tady mám
rodinu,
statek
a pole.
28. února 1948. Drtina sedí
doma ve vilce a Ýte.
Mají
zbraná,
utíkej!!!
Prokope,
utíkej,
utíkej!!!
!
P
KO
Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné
minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od
listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.
Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post
Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. Aç
ij
Ü esž
kose svo bo
lov
ensdn é
ko !
ááááááá!! !
Dokud
je ministr
spravedlnosti Drtina
a zahraniÝí
Masaryk,
nemçžou
nic.
Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS
ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží
27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.
s
véúúú
véúúú!
véúúú véúúú! véúúú véúúú! véúúú véúúú! véúúú véúúú
10. båezna 1948. Masaryk se pere
v pracovná Üernínského paláce.
r
kc h
rrr
h
r rg
Smrt nákdejšího mini–
stra zahraniÝí, syna
prvního prezidenta Jana
Masaryka nebyla dodnes
påesvádÝivá vysvátlena.
Podle jedné verze
spáchal sebevraždu.
Tomu však odporuje
napåíklad fakt, že mál
odåené ruce, když se påi
pádu pokoušel zachytit.
K sebevraždá také chybí
motiv. Podle jiné teorie
se pokusil prchnout
påed agenty StB a spadl
z åímsy. Už tenkrát se
veåejnost rozdálila.
Ti, kteåí s komunisty nesouhlasili, nemáli pochyby, že byl zavraždán.
Myslel si to i Stanislav
Broj, který vypráví svým
spoluvázãém u karet
svéj påíbáh, proÝ a jak
byl zatÝen…
Byl
jsem
zrovna
na poli
se synem
Jeníkem.
!!
aa!
Vázeãský lágr, båezen 1950,
v maringotce:
Jak to víte?
Takhle to
pãece nebylo.
V rádiu ãíkali,
že to byla
sebevražda!
to
víš, že jo,
rádio má
vždycky
pravdu!
Hraj,
blbe!
Kdy jdeš
domç,
Kozino?
To bude on,
nejradši bych ho rovnou
zastãelil. Co na náj máme?!
Za tãi roky
budu volný
a vy všichni
také! Tohle–
to nemçže
vydržet.
NIC!
8. Ýervna 1948. U statku
Teß
to tu
bude
na tobá.
Nic na má
nemají.
A když,
tak se
veãejná
u soudu
obhájím.
Neboj, náco se
vždycky najde.
âekni
doma,
že do
veÝera
jsem
zpátky!
Volá Londýn! Všichni
lidé dobré véle
v Üeskoslovensku,
držte se. Üínská
komunistická vojska
påepadla Tibet….
Co ty, faráãi?
Üím sis to ty
podálal?
Táto,
utíkej!
Vádál – nepovádál,
to mu hodí nejmíé pát let!
pokraÝování påíštá...
Projekt
podporují:
MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan
Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město
Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!
64 Zadáno pro Vodafone
Tady je Vodafonovo
Zprávy z Vodafonu
65
Veselé Velikonoce
66
Připojení s Vodafonem
E-knihy
68
75
S Vodafonem v zahraničí
Vymyšleno pro firmy
76
78
Všechno o telefonech
Předplacené karty
80
90
Studentská nabídka
Volací jistina
93
Firemní tarify
94
Společné tarify
Osobní tarify
96
98
92
Zadáno pro Vodafone 65
Perníkové zvoneÍky
roznÛžnily Vodafone
Jedna z nejvÛtších soutÛží pro Íeské vývojáęe mobilních aplikací appParade
má už pátého vítÛze. Mezi diváky se nejvíc líbilo puzzle se severským
pęíbÛhem od herního studia Dreadlocks. Divokou kartu Vodafonu si odnesli
kluci ze Silicon Jelly za aplikaci s vánoÍními zvoneÍky Ginger Bells.
Pokud si bÛhem ledna dobijete
svįj kredit alespoĈ za 300 KÍ pęes
online, pomocí platební karty,
dostanete od nás jako bonus
neomezené SMSkování na 4 dny
zdarma v síti Vodafone. KouknÛte
na stránku dobijeni.vodafone.cz.
V Bio Oku se 5. prosince uskuteÍnila již pátá
appParade, ve které se opÛt utkali Íeští a slovenští
vývojáęi mobilních platforem. Zatímco v minulých
kláních 2x zvítÛzila aplikace pro iOS a 2x pro
Androidy, tentokrát se miska vah pęiklonila
k systému Windows Phone 7. VítÛzem se tak
stala aplikace Rune Legend od herního studia
Dreadlocks. V tomto kole se potkalo 15 soutÛžících.
Ani Vodafone nezįstal stranou a udÛlil speciální
cenu v podobÛ Divoké karty pro tu aplikaci, která ho
nejvíc osloví.
Nakonec i pęesto, že ve Vodafonu zrovna svištÛly
Velikonoce, si Divokou kartu odnesli za svou
aplikaci s vánoÍními zvoneÍky kluci ze studia
Silicon Jelly. Tahle vybraná aplikace obdrží
od Vodafonu prostor a podporu napęíÍ vodafonními
kanály jako je Facebook Vodafone, ÌILICHILI,
www.vodafone.cz, m.vodafone.cz atd.
Aplikace Ginger Bells neumožĈuje nic víc ani nic
míĈ, než si v pęekrásném perníÍkovém designu
vybrat druh zvonku Íi rolniÍky a pohybem iPadu
Íi iPhonu jej rozeznít. Proto byla aplikace víc
než vhodná pro umístÛní do VelikonoÍní ošatky
Vodafonu, kde zaujala exkuzivní postavení jako
aplikace pro ŠtÛdrý den. Díky podpoęe Vodafonu
Íeká vítÛzné aplikace navíc zpravidla záęná kariéra.
Dobij si kredit
online a SMSkuj
4 dny zdarma
Další setkání mladých mozkį v rolích vývojáęį
rodícího se byznysu pro pęenosná komunikaÍní
zaęízení, jako jsou mobilní telefony a tablety,
se chystá na jaęe. Nadace Vodafone mladým
mozkįm pochopitelnÛ fandí, takže lahįdkou
bude opÛt odmÛna v podobÛ 300 tisíc pro nejlepší
spoleÍensky pęínosnou aplikaci. Více na
www.vodafone.cz/appparade.
1
Jdi na – dobijeni.vodafone.cz
2
Zadej – telefonní Ííslo, Íástku
a typ platební karty
3
PotvrÏ – pak už jen staÍí následovat pokyny na stránce
Dobijte si minimálnÛ za 300 KÍ a my vám do 48
hodin aktivujeme dárek Ítyęi dny SMSkování
zdarma do sítÛ Vodafone. O aktivaci vás budeme
informovat pomocí SMS. PospÛšte si, nabídka
platí pouze do konce ledna! Více informací
získáte na www.vodafone.cz nebo v našich
obchodech.
66 Veselé Velikonoce
BuÏte s námi
o krok napęed
Abyste mohli být o krok napęed, dáme vám Internet v mobilu
na den jako dárek od pátku do nedÛle zdarma. Anebo si užijte
neomezený balíÍek za senzaÍní cenu a samozęejmÛ taky
skvÛlé zvýhodnÛné telefony.
O krok napĚed s Internetem
v mobilu zdarma:
Kdo má za ušima, prubne Internet v mobilu.
Všechny informace bude mít hned po ruce
a s denním tarifem to bude mít od pátku do
nedÝle úplnÝ zdarma .
Nabídka platí do
31. 1. 2012
Pokud máte mÝsíÏní tarif, mıžete si užít
dvojnásobný datový limit.
A jako bonus pro vás máme ve VelikonoÏní
ošatce každý den novou skvÝlou aplikaci
taky zadarmo. MrknÝte na 68–69.
Více informací naleznete na www.vodafone.cz/velikonoce nebo volejte zdarma 800 777 777
Veselé Velikonoce 67
Vyberte si z naší prodloužené
VelikonoÍní nabídky
Speciální edice Tarifİ na míru s dvojnásobkem volných minut navíc
150 MB
internetu
v mobilu
600 MB
125
volných
minut
PıvodnÝ
777 KÏ
552 KÏ
100
+125
volných
volných
SMS
minut navíc
internetu
v mobilu
naplno
250
volných
minut
PıvodnÝ
1165 KÏ
100 +250 790 KÏ
volných
SMS
volných
minut navíc
Mıžete si vybrat buÑ nÝkterý z tÝchhle skvÝlých balíÏkı, nebo zvýhodnÝný telefon!
Sleva
500 KÏ
Samsung GALAXY S II
Samsung GALAXY Ace
HTC Wildfire S
Pokud si objednáte naše služby a Internet v mobilu aspoĉ na 6 mÜsícİ,
dostanete slevu 500 KÎ na chytrý telefon.
2477 KÏ
3077 KÏ
9877 KÏ
s tarifem aspoĊ
za 777 KÏ/mÝs.
s tarifem aspoĊ
za 777 KÏ/mÝs.
s tarifem aspoĊ
za 777 KÏ/mÝs.
5177 KÏ
5777 KÏ
5777K
13 177 K
KÏ
68 Mobilní web a aplikace
VelikonoÍní ošatka
plná pęekvapení
Na svátky jsme pro vás pęipravili plnou ošatku aplikací
a dalších vychytávek zadarmo. Každý den najdete
ve svém chytrém telefonu jednu skvÛlou novou vÛc!
Odstartujte nový rok
sportem
Tak tu zase máme Nový rok a s ním
i spoustu pęedsevzetí a plánį do budoucna. A samosebou taky hromadu
nových aplikací do vašich chytrých
telefonį.
Protože je po svátcích potęeba
vysportovat všechny ty saláty, cukroví
a svaęená vína, vybrali jsme pro vás
super aplikaci runtastic. Je úplnÛ jedno, jestli bÛháte, jezdíte na kole, nebo
na bruslích. Runtastic vám to všechno
pÛknÛ spoÍítá.
Uvidíte, že vás to nakopne a na jaęe
všechny dobÛhnete se svojí fantastickou formou.
Co runtastic umí?
SpolehlivÛ zmÛęí vaše sportovní aktivity
a pomįže vám vytvoęit tréningový plán.
S runtasticem mįžete bÛhat, jezdit
na kole, na bruslích, na bÛžkách a nebo
se klidnÛ jenom tak procházet.
Ohlídá vzdálenosti, rychlost, kalorie,
pęevýšení, pulz i vaši aktuální polohu.
Kdykoli mįžete nahlédnout do historie
svého tréninku.
Povzbudí vás a podpoęí vaše sportovní
výkony oblíbenou hudbou.
Mobilní web a aplikace 69
Leden – aplikace od Vodafonu
a další pęekvapení
VelikonoÍní ošatka zdaleka nekonÍí na Nový rok. PonÛvadž se o vás rádi
staráme, pęipravili jsme vám tentokrát super aplikace, díky nimž se budete
cítit jako v bavlnce. A samozęejmÛ spoustu dalšího.
Staráme se o vás!
Aplikace
od Vodafonu
Už žádné breberky
Bojíte se stahování aplikací z otevęených obchodį nabízejících tisíce aplikací? Nechcete si svįj telefon zavirovat,
nebo si chcete být vždy jisti, že i pęílohy
z vašich e-mailį jsou bezpeÍné? Tak si
v Ošatce poÍkejte na aplikaci, která se
o tohle všechno postará!
?
Kontrola datových
nákladİ
?
Mobilní internet teÍe plným proudem,
takže by to ještÛ chtÛlo vÛdÛt, za co
pęesnÛ se všechny kilobajty a megabajty stahují. I na tohle máme aplikaci
v Ošatce.
?
Nadchneme vás pro
dotyky
Bojíte se pęejít na telefon s dotykovým
displejem? Jste zvyklí na jednoduché
ovládání a najednou jste ze všech tÛch
ikonek a klikání nesví? Máme pro vás
šikovnou aplikaci, která vám pomįže
tyto zábrany pęekonat!
Kdy se otevĚe to správné vajco?
A není všechno! Mohlo se stát, že jste do Ošatky
naskoÍili pozdÛji, obÍas vám nÛco nefungovalo,
zapomnÛli jste si na vajíÍko kliknout, nebo jste
jednoduše svįj první chytrý telefon dostali až
pod stromeÍek. Myslíme na vás!
V lednu vás Íeká série dnį, kdy si budete moci
znovu stáhnout hry a aplikace, které jsme
pro vás mÛli v prįbÛhu listopadu a prosince. Tak
BUÎTE VE STĘEHU!
70 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu
Internet v mobilu
Aĥ máte kartu nebo tarif, u nás si
vyberete pęesnÛ takové pęipojení
k internetu, jaké vám opravdu
sedne. A je jedno, jestli surfujete
obÍas nebo každý den.
S telefonem na síti
Užijete si ho s tarifem
i s pĚedplacenou kartou, staÎí mít
v telefonu internetový prohlížeÎ
nebo Vodafone live!
Divíte se, že
máme tak velký
FUP limit?
Mİžete si vybrat pĚipojení
napoĚád, nebo jenom na jeden
den. Za jasnou a koneÎnou cenu.
Každou stránku pĚizpİsobíme
pĚímo pro displej vašeho mobilu.
Bude tak dobĚe Îitelná a naÎte se
rychleji.
Internet v mobilu na den
Jako dárek jsme vám ho do konce ledna zvýšili 2x a k Internetu
v mobilu na den jsme pĚidali
surfování o víkendech zdarma!
Internet v mobilu
Internet v mobilu naplno
Ideální pro toho, kdo s telefonem
surfuje málokdy – platíte jen za dny,
kdy se pěipojíte.
SkvÝlý, pokud jste s mobilem na síti
pravidelnÝ – platíte pevný mÝsíÏní
paušál.
Má ho k dispozici každý bez jakékoliv
aktivace. Zapnete ho jednoduše
otevěením internetové stránky
v mobilu.
PohodlnÝ si s ním poradíte na
cestách díky Google Maps a mıžete
být ve stálém kontaktu s ostatními
těeba na Facebooku.
Výborný, pokud máte chytrý telefon
a internet v mobilu využíváte fakt
Ïasto – platíte pevný mÝsíÏní paušál
a mıžete stáhnout spoustu dat,
těeba svoji oblíbenou hudbu.
Malý ceník
Služba
Cena
FUP limit*
Obnovení FUP limitu
17 KÍ/den
20 MB/den*
a o víkendech surfujete zdarma
–
Internet v mobilu
177 KÍ/mÛsíc
300 MB/mÛsíc*
100 KÍ
Internet v mobilu naplno
315 KÍ/mÛsíc
1200 MB/mÛsíc*
200 KÍ
Internet v mobilu na den
FUP je limit pro stahování, po jehož pęekroÍení vám internet trochu zpomalí.
Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání
TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák.
Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit.
Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.
Víc informací dostanete v našich prodejnách, na m.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777
Více o nabídce Vyzkoušej a kup, o službě Po svém a všech ostatních nabídkách najdete na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Připojení s Vodafonem Internet v mobilu 71
Ušetęete se skvÛlými internetovými balíÍky
Náš Internet v mobilu je nejvýhodnÛjší v kombinaci s ostatními službami. S našimi balíÍky máte
pohromadÛ všechny služby, které potęebujete, s tou nejlepší cenou široko daleko.
BalíÎky s Internetem v mobilu
150 MB
internetu
v mobilu
50
150 MB
internetu
v mobilu
volných
minut
PıvodnÝ
487 KÏ
50
volných
362 KÏ
SMS
125
volných
minut
PıvodnÝ
777 KÏ
100
volných
552 KÏ
SMS
Tip
Pokud právÝ nepotěebujete
zvýhodnÝný telefon, vyberte
si ze skvÝlé Speciální edice
Tarifı na míru s dvojnásobným poÏtem volných minut!
BalíÎky s Internetem v mobilu naplno
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
100
volných
SMS
600 MB
250
volných
internetu
v mobilu
naplno
minut
PıvodnÝ
1165 KÏ
790 KÏ
4
kamarádi
v síti
Vodafone
400
volných
minut
PıvodnÝ
1600 KÏ
1065 KÏ
Neomezený balíÎek
Máte telefon
BlackBerry a chcete jej
využít naplno?
3 GB
pĚipojení na neomezené
stálo
volání
PıvodnÝ
3725 KÏ
neomezené
SMS
3094 KÏ
NejvýhodnÜjší
nabídka na trhu
Ke Speciálním edicím Tarifı
na míru si mıžete zdarma
zapnout službu BlackBerry
Internet Service a mailovat,
surfovat a vıbec využívat
internet bez omezení.
72 Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC
Internet pro poÍítaÍ
S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete.
Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu. Díky nové technologii HSPA+
je naše 3G pęipojení teÏ mnohem rychlejší a surfovat mįžete rychlostí až 21,6 Mbps.
Internet v notebooku
Internet v mobilu naplno
VYCHYTÁVKA
PĚipojení na stálo
SkvÝlé pěipojení na obÏasné cesty.
PĚipojení na 2 dny
Ideální pěipojení, pokud cestujete
poěád nebo nechcete pevné
pěipojení k internetu.
Jmenuje se sice Internet v mobilu
naplno, ale i s notebookem si s ním
mıžete snadno Ïíst poštu, chatovat
nebo se dozvÝdÝt, co je kde nového.
Na stálo vás pěipojí ke všem vÝcem,
které vás na internetu zajímají.
Plnou rychlostí budete surfovat až
do objemu FUP 600 MB.
Plnou rychlostí mıžete surfovat až
do objemu FUP 3 GB.
48 hodin plnou rychlostí za 75 KÏ.
Plnou rychlostí brouzdáte po síti až
do objemu FUP 500 MB.
Na
3 mÝsíce
dvojnásobný
FUP
Malý ceník
Typ pęipojení
Ideální volba na výlet nebo
výjimeÏnou práci z chalupy. Platíte
za pěipojení, jen když ho opravdu
potěebujete.
Co za to
Technologie
Internet v mobilu naplno
315 KÍ/mÛsíc
3G, EDGE
Pęipojení na stálo
525 KÍ/mÛsíc
3G, EDGE, CDMA
Pęipojení na 2 dny
75 KÍ/48 hodin
3G, EDGE
Ideální zaęízení
3G USB, modem,
notebook
3G USB, modem, Kombo
modem, notebook
3G USB, modem,
notebook
Tip
Pęipojení na stálo mįžete mít o 25 % levnÛjší! Za pouhých 394 KÍ ho dostanete buÏ pęi úvazku na
12 mÛsícį, nebo s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru.
Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání
TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál
jako želvák.
Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit.
Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.
FUP limit*
Obnovení FUP limitu
1200 MB*
200 KÍ
6 GB*
450 KÍ
1000 MB*
–
Sleva
25 %
Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC 73
Internet na doma
Kvalita a rychlé pĚipojení na doma
až 25 Mbps.
ADSL
novÝ
u Vodafonu
Dostupný pro vÜtšinu domácností
v Íeské republice.
Žádné FUP limity.
Bez FUP
limitu!
VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez
pevné linky v kombinaci s dalšími
službami a balíÎky.
BalíÍek
ADSL 8 Mbps
ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps
VysvÛtlivky
ADSL + Internet v mobilu naplno
645 KÍ/mÛsíc
755 KÍ/mÛsíc
SouÍet ceny Internetu v mobilu naplno
a ADSL/VDSL po slevÛ.
ADSL + Pęipojení na stálo
750 KÍ/mÛsíc
877 KÍ/mÛsíc
SouÍet ceny ADSL/VDSL po slevÛ a Pęipojení
na stálo po slevÛ.
Dohromady s mobilním internetem
Dohromady se speciálními balíÍky našich tarifį
ADSL
ke Speciální edici Tarifį na míru
396 KÍ/mÛsíc
528 KÍ/mÛsíc
Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL.
K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální
edice Tarifį na míru.
ADSL + Internet v mobilu naplno
ke Speciální edici Tarifį na míru
614 KÍ/mÛsíc
667 KÍ/mÛsíc
Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na
Internet v mobilu naplno. K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální edice Tarifį na míru.
ADSL + Pęipojení na stálo
ke Speciální edici Tarifį na míru
659 KÍ/mÛsíc
772 KÍ/mÛsíc
Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na
Pęipojení na stálo. K tomu už si jen pęipoÍtÛte
cenu Speciální edice Tarifį na míru.
ADSL bez pevné linky
660 KÍ/mÛsíc
880 KÍ/mÛsíc
Standardní cena za ADSL/VDSL.
ADSL s pevnou linkou
500 KÍ/mÛsíc
750 KÍ/mÛsíc
Standardní cena za ADSL/VDSL.
Samotné pevné pęipojení
K mobilnímu pęipojení pro poÍítaÍové balíÍky je tęeba mít USB modem se samostatnou SIM kartou.
Tip
Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem za plnou cenu
1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Více o nabízeném
ADSL modemu na stranÛ 74.
Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet
74 Připojení s Vodafonem Datová zařízení
Acer 5742
S naším mobilním pęipojením
budete na svém poÍítaÍi
surfovat, kdekoliv potęebujete.
Na cestách ve vlaku, autem i jen
tak na Íerstvém vzduchu.
OperaÏní systém
Windows Home Premium 64bit
Displej/Rozlišení
15,6"/1366x768
Procesor
Intel Pentium P6200 (dvoujádrový
s 3MB interní vyrovnávací pamÛtí
– L2 cache s frekvencí 2,13 GHz)
Harddisk
500 GB
Hmotnost
2,6 kg
Vodafone Mobile
Connect K3765
Vodafone Mobile
Connect K4510
Vodafone Mobile
Broadband Sharing
Dock
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7
3G/HSDPA
ano/až 7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7, Mac OS X
3G/HSDPA
ano/až 28,8 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
ADSL/VDSL
modem
Vodafone Mobile
Connect Kombo
Vodafone Mobile
WiFi
Podpora
ADSL/VDSL
Pěipojení
LAN, WiFi
Podporované standardy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WPA2PSK/WPSS
Napájení
externí
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows 2000, 7, Vista, XP
Mac OS 10.4 a vyšší
3G/HSDPA
ano/7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA
ano/ano/ano
Využití
Notebook, PC, herní konzole
Spojení s poÏítaÏem
WiFi
Podporované standardy
802.11 b/g
Napájení
baterie
Hmotnost
90 g
Využití
Notebook, PC, herní konzole
Spojení s poÏítaÏem
WiFi
Podporované systémy
Windows 7, Vista, XP, Macc OS
Podporované standardyy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WEP/WPA/WPA2/
WPA (PSK)/WPA (PSK2)
E-knihy 75
E-knihy na leden
Pęipravte se na další balík e-knih. Žádný strach, jsou lehouÍké a v polici vám žádné
místo nezaberou. Hledejte v e-shopu Ráj knih tu, která bude vašemu srdci nejbližší.
Výhody e-knihy!
Uspoěíte místo ve vaší knihovnÝ, vaše taška bude lehÏí, penÝženka tÝžší, e-knihy jsou:
CenovÝ výhodnÝjší proti tištÝným knihám.
Koupíte je snadno a rychle kdekoliv a kdykoliv – i na dovolené, Ïi ve vlaku, v ÏekárnÝ
u lékaěe pomocí internetu, vÏetnÝ mobilního internetu.
Elektronická kniha se nikdy nevyprodá, mıžete vyhledávat text, vytváěet záložky,
zvÝtšovat písmo…
Naše
jedineÏná
lednová
nabídka!
Wooky – výhody!
Komfortní a jednoduché
ovládání.
Nemusíte kupovat
speciální zaěízení,
staÏí využít to, které již
máte (mobilní telefon,
poÏítaÏ…).
Pohodlné a rychlé
mobilní platby + platby
kreditními kartami.
Ekonomie dobra a zla
Nové oxfordské rozšíĚené
vydání!
Tomáš SedláÍek
Speciální rozšíęené interaktivní
elektronické vydání veleúspÛšné
populárnÛ vÛdecké knihy Ekonomie
dobra a zla od Tomáše SedláÍka,
lektora Karlovy univerzity, publicisty,
nÛkdejšího poradce ex-prezidenta
Václava Havla, nyní ekonoma ÌSOB,
pedagoga a Ílena vládní rady NERV
vychází pęednostnÛ jen v elektronické verzi. Na papír se teprve Íeká.
Wooky cena: 189 KÍ
SMS kód: JL2B2
ÍarodÜjka
Sabrina Harisová
Steve Jobs
Walter Jobs
Román vypráví o dívce ValentinÛ,
která po automobilové nehodÛ
upadne do komatu. Zatímco však
v souÍasnosti leží v nemocnici a lékaęi
si lámou hlavu, jak ji probudit, ona
se ocitne ve stęedovÛké Anglii za
vlády Edwarda III. v ženském klášteęe
u opatství Canterbury. Tato kniha u
nás vychází pouze v elektronické
podobÛ.
Wooky cena: 149 KÍ
SMS kód: H82MK
Oficiální životopis, na kterém Steve
Jobs s autorem spolupracoval.
ZároveĈ mu ponechal absolutní
volnost a výslednou podobu nekorigoval. Je to pomník, pocta a úžasný
portrét geniálního ÍlovÛka, který
zpįsobil revoluci nejen v odvÛtví
osobních poÍítaÍį. OstatnÛ spousta
Ítenáęį si jistÛ tuhle knihu pęeÍte
na nÛkterém ze zaęízení, které Jobs
vytvoęil.
Wooky cena: 350 KÍ
SMS kód: NL2VR
Pohodlné a bezpeÏné
ěešení ochrany
autorských práv (DRM).
76 Volání a data v cizině
V cizinÛ jako doma
Volat a surfovat s námi mįžete i v cizinÛ stejnÛ výhodnÛ jako doma.
Zaplatíte nevelký spojovací poplatek a pak už máte domácí ceny.
Volání ze svÛta
Vodafone Passport
S touhle službou budete mít volání ze
zahraniÎí za stejnou cenu jako v Íeské
republice.
Navíc zaplatíte jen spojovací poplatek
podle místa, kde zrovna jste. SvÜt jsme
rozdÜlili do tĚí pĚehledných zón, abyste
mÜli jasno.
Spojovací poplatek platíte vždy
jednou za 20 minut volání.
ZAęIÏTE SI HO HNED TEÏ
Pošlete zdarma textovku ROAM PASS A 1234 na Ííslo 7700 (místo 1234 napište své osobní
Ííselné heslo do naší Samoobsluhy).
Jestli vás nebaví psát SMSky, mrknÛte do naší Internetové, pęípadnÛ Mobilní samoobsluhy a tam si
Vodafone Passport zakliknÛte.
Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *077 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat
služby.
Zóna (mrknÛte na
mapku dole)
Spojovací
poplatek
Cena za minutu
zóna
1
22 KÍ
Stejná jako v ÌR
zóna
2
50 KÍ
Stejná jako v ÌR
zóna
88 KÍ
Stejná jako v ÌR
3
PęEHLED ZÓN
Kompletní pęehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming
Zóny jsou jednotné pro služby Vodafone
Passport, Vodafone World Roaming i datové
služby.
Zóna 1: všechny zemÛ Evropské unie,
Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island
Zóna 2: evropské zemÛ mimo zónu 1,
Spojené státy, Kanada, Austrálie, Ìína, Egypt
Zóna 3: zbytek svÛta
Aktuální ceníky služeb do a ze zahraničí, stejně jako informace o dalších produktech a službách, najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Volání a data v cizině 77
Vodafone Data Passport si teÐ mİžete
užít v celé zónÜ 1, což je 41 evropských
zemí vÎetnÜ Chorvatska!
Data v cizinÛ
Vodafone Passport Data
S Vodafone Data Passportem se
budete moci podívat na Facebook
nebo zkontrolovat e-maily
kdekoliv v EvropÜ za domácí ceny.
Zaplatíte jen denní nebo mÜsíÎní
poplatek a pak už surfujete za
domácí cenu.
Aktivujte si tenhle tarif ještÜ doma,
z ciziny už to nepİjde.
Služba
AktivaÍní poplatek
Kolik dat mohu použít
Vodafone Passport data na den
50 KÍ
150 MB
Vodafone Passport data na mÛsíc
350 KÍ
600 MB
78 Pro firmy Nabídka
BuÏte o krok napęed
s Internetem v mobilu
PoęiÏte si náš Internet v mobilu za fantastickou cenu, a budete se svou ūrmou
o krok napęed. Navíc mįžete využít slevu 1000 KÍ na jakýkoliv chytrý telefon.
Firemní edice Tarifİ na míru s dvojnásobkem volných minut navíc
PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných Tarifı na míru a dostanete od nás dvojitou porci volných
minut . ProstÝ jen tak.
Navíc od nás budete mít na kterýkoliv chytrý telefon poěádnou slevu.
A do 31. 1. 2012 si ještÝ mıžete užívat dvojnásobnou pporci FUP na data.
oo
250
neomezená
VPN
volných
minut
100
+250
volných
SMS
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
volných
minut navíc
Sleva 1000 KÍ
na telefon
790 KÏ
pıvodní cena
1405 KÏ
BuÐte se svou ŭrmou o krok napĚed:
Kdo má za ušima, prubne Internet v mobilu. Všechny informace bude mít hned po ruce
a s denním tarifem to bude mít od pátku do nedÜle úplnÜ zdarma.
Pokud máte mÝsíÏní tarif, mıžete si užít dvojnásobný datový limit.
A jako bonus pro vás máme ve VelikonoÏní ošatce každý den novou skvÝlou aplikaci taky
zadarmo. MrknÝte na 68–69.
Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00
Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online
Sleva
1000 KÏ
PoĚiÐte si jakýkoliv
chytrý telefon se
slevou 1000 KÎ!
NapĚ. Samsung
GALAXY mini.
Pro firmy Zařízení 79
Firma pod kontrolou
Vodafone auto manažer se za vás postará, abyste mÛli pod kontrolou služební
vozy. Vodafone kamera zase ohlídá ūrmu pęed zlodÛji. To všechno za pár penÛz.
StaÍí si aktivovat nÛkterý z našich datových tarifį.
Vodafone auto manažer
Vodafone bezpeÍnostní kamera
Knihy jízd, hlídání spotęeby, aktuální poloha všech vozį, to všechno za vás ohlídá
Vodafone auto manažer. Platíte jen za data nebo informaÍní SMSky. Žádné
dodateÍné poplatky navíc.
Vodafone bezpeÍnostní kamera vaše podnikání bezpeÍnÛ ochrání. Funguje
na principu pęenosu dat, SMS a MMS.
ProÎ si kameru poĚídit a co umí?
ProÎ mít Vodafone auto manažera
Generuje knihu jízd a rozlišuje firemní jízdy od soukromých.
Kontroluje rychlost, polohu, spotęebu atd.
Má alarm (prozvoní vás nebo pošle SMS pęi neoprávnÛném pohybu vozu).
Snadno se ovládá pęes webovou aplikaci nebo SMS.
Na kolik Vodafone auto manažer vyjde?
BezpeÍnostní a monitorovací zaęízení s ovládáním na dálku.
Zaznamená pohyb, tÛlesnou teplotu, zvuk i tęíštÛní skla.
Hlášení ve formÛ SMS, MMS, e-mailu nebo na PCO.
UpozornÛní až na 10 telefonních Íísel nebo e-mailį.
Jednoduché ovládání a nastavení kamery, s poÍítaÍovou aplikací ZDARMA.
Co za to?
Cena vÍ. DPH
bez DPH
Cena vÍ. DPH
bez DPH
Poęizovací cena mÛęicí jednotky
4977 KÍ
4147,50 KÍ
Poęizovací cena kamery
6477 KÍ
5181,60 KÍ
MÛsíÍní paušál za datový provoz
(Internet v mobilu)
177 KÍ
147,50 KÍ
Internet v mobilu
177 KÍ
147,50 KÍ
SMS
dle vašeho tarifu
MÛsíÍní poplatek zahrnuje poplatek za data v ÌR a používání aplikace.
Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni
MMS balíÍek – 77 MMS
SMS balíÍek – 50 SMS
Volání
dle vašeho tarifu
dle vašeho tarifu
0 KÍ
0 KÍ
80 Nejlepší mobily, co známe
Ty nejlepší stroje,
co pro vás máme
ŠLUPKA
MÛSÍCE
Dokonalost sama
HTC Sensation XE, je opravdu špiÍkový chytrý telefon s vysokým výkonem a spoustou funkcí. Pro vylepšení hudebních funkcí
se v HTC spojili s renomovanou znaÍkou v oboru a výsledkem je
zvukový systém Beats Audio. Jeho logo ostatnÛ najdete na novince, která dostala také elegantní Íerný ohoz. A to není vše. Oproti
pįvodnímu modelu HTC Sensation uvnitę najdete dvoujádrový
procesor pęetaktovaný na 1,5 GHz a také
baterii s vyšší kapacitou. Ale nejvÛtší pecka je
systém Beats Audio, který poęádnÛ vylepšil
reprodukci zvuku. K tomu patęí špiÍková obęí
sluchátka Solo z edice Beats by Dr. Dre, která
vy nepęeslechnete a ostatní nepęehlédnou.
Jsou telefonu ušitá na míru, a tak zvuk uslyšíte
pęesnÛ tak, jak ho vaši oblíbenci zamýšleli.
Hlasy zní ęíznÛji a basy jsou hlubší. Jinak
má novinka vše, co má chytrý telefon mít.
Ale abyste neęekli, že vám nÛco tajíme, tak
dovnitę se vám v kombinaci s pamÛĥovou
kartou vejde 20 GB dat, fotoaparát má rozlišení 8 Mpix a parádní displej 540x960 pixelį.
Samozęejmostí je GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 3G,
rádio, microSD, microUSB. Operace provádí
Android 2.3.4.
HTC Sensation XE
Operační systém: Android 2.3.4
Interní paměť: až 20 GB
Fotoaparát: 8 Mpix
Nejlepší mobily, co známe 81
BlackBerry Curve 8520
Operační systém:
BlackBerry OS 5.0
Interní paměť: až 2 GB
Fotoaparát: 2 Mpix
MALEJ ŠPAČEK
PŘEDSTAVUJE:
Huawei IDEOS X3
Nejširší nabídka
smartfounů ze
všech!
Operační systém:
Android 2.3 Gingerbread
Interní paměť: až 256 MB
Fotoaparát: 3 Mpix
Vodafone se stává centrem
chytrých telefonů a představuje nabídku těch nejvzácnějších a nejnadupanějších
smartphonů, které jsou
u nás k mání. Koupit se
dají v šesti vybraných
prodejnách:
• Praha, Jugoslávská
• Praha, Nový Smíchov
• Brno, OC Olympia
• Plzeň, nám. Republiky
• Olomouc, Ostružnická
• Ústí nad Labem,
Mírové náměstí
• Pardubice,
nám. Republiky
Tyhle vlajkové lodě mezi vodafonními obchody nabízejí
naprostou špičku mobilů
dneška. A k ní samozřejmě
taky příslušenství, které jinde nenajdete, třeba speciální
handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny
tyhle vychytávky a telefony
si samozřejmě můžete
objednat i ve zvláštní sekci
na eshop.vodafone.cz.
Kdo je špaček
Je to špunt, co fakt rozumí
mobilům. Našli jsme ho pod
vitrínou mezi telefony, kde
se narodil. A od té doby nám
pyskuje do ČILICHILI.
DĚíÎ a držák
BlackBerry Curve 8520 je prostÛ skvÛlé BlackBerry. To, k Íemu
byl tenhle telefon stvoęený, je práce. Je to geniální stroj pro
manažery, podnikatele a vįbec všechny, kdo toho mají spoustu,
potęebují všechno stihnout a mít to srovnané na jednom místÛ.
Za rozumné peníze dostanete mašinku, co fakt maká.
Za hubiÎku
ChtÛli byste všechny vymoženosti moderního
operaÍního systému Android 2.3 Gingerbread, ale
nechce se vám moc utrácet? Pak hledáte Huawei
IDEOS X3. Za pęíznivou cenu dostanete kameru
na pęední i zadní stranÛ, dotykový displej s rozlišením 480x320 bodį a úhlopęíÍkou 3 palce, akcelerometr, senzor pęiblížení, svÛtelné Íidlo, GPS i Wi-Fi.
Mįžete si také samozęejmÛ poęídit spoustu aplikací
na portálu Android Market, a když už bude opravdu
nuda, tak si pustíte hudbu nebo video. Kdyby vás
navíc omrzel jeho vzhled, mįžete ho zcela zmÛnit
díky tęem výmÛnným krytįm v Íervené, Íerné
a bílé barvÛ, které zasahují i na boky a pęední stranu
telefonu a jsou souÍástí balení.
82 Telefony
Vodafone
858 Smart
Samsung
GALAXY mini
Nokia
C5-03
Nokia
C5-00 5MP
Samsung
GALAXY 551
Sony Ericsson
Live with
Walkman
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
2177 KÍ
3577 KÍ
3977 KÍ
3977 KÍ
4577 KÍ
4777 KÍ
Tarif od 277 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3277 KÍ / 2777 KÍ
4077 KÍ / 3577 KÍ
4077 KÍ / 3577 KÍ
Tarif od 477 KÎ
1177 KÍ / 677 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
Tarif od 777 KÎ
577 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
477 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
177 KÍ / 77 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.2
Android 2.2
Nokia S60
Nokia S60
Android 2.2
Android 2.3
Displej v cm/"
7,1 cm/2,8"
8 cm/3,14"
8,1 cm/3,2"
5,6 cm/2,2"
8,1 cm/3,2"
8,1 cm/3,2"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
240x320
240x320
360x640
240x320
400x240
320x480
až 136MB/2GB
až 150MB/2GB
až 40MB/2GB
až 50MB/2GB
až 140MB/1GB
320MB/2GB
–
–
–
–
–
–
2Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
3Mpix
5Mpix
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
•/–
–/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1200
1200
1000
1050
1200
1200
Délka hovoru (minut)
až 270
570
až 684
až 720
až 550
402
Pohotovostní doba (hodiny)
až 320
570
až 600
až 672
až 520
850
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.0
•/3.0
•
•
•/2.1
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
104x57x12,5
110,4x60,6x12,1
105,8x51x13,8
112x46x12,3
111x55x14,7
56,5x106x14,2
100
105,8
93
89,3
116,2
115
Íerná
Íerno-zelená
Íerno-zelená
šedá
Íerná
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį
v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strany 98–99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 83
HTC
Wildfire S
Sony Ericsson
Xperia
mini pro
Nokia
E52
Samsung
GALAXY Ace
Motorola
Defy +
Sony Ericsson
Xperia Ray
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
5177 KÍ
5377 KÍ
5577 KÍ
5777 KÍ
6577 KÍ
6977 KÍ
Tarif od 277 KÎ
4577 KÍ / 4077 KÍ
4777 KÍ / 4277 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
Tarif od 477 KÎ
3777 KÍ / 3277 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4277 KÍ / 3777 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
Tarif od 777 KÎ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
1777 KÍ / 1277 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2477 KÍ / 1977 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
777 KÍ / 277 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
1077 KÍ / 577 KÍ
1177 KÍ / 677 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
Poznámka
Poslední šance
u bílé barvy
Dostupná pouze
v anglickém jazyce
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Android 2.3
Nokia S60
Android 2.2
Android 2.3
Android 2.3
Displej v cm/"
8,1 cm/3,2"
7,6 cm/3"
6,1 cm/2,4"
8,9 cm/3,5"
9.4 cm/3,7"
8,3 cm/3,3"
320x480
320x480
240x320
320x480
480x854
480x854
až 512MB/2GB
až 1GB/2GB
až 60MB/1GB
až 150MB/2GB
až 1,19GB/2GB
až 300MB/4GB
–
–
–
–
–
–
5Mpix
5Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1230
1200
1500
1350
1700
1500
Délka hovoru (minut)
až 430
340
až 480
až 660
až 450
až 420
Pohotovostní doba (hodiny)
až 360
340
až 672
až 640
až 342
až 440
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•
•
•/3.0
•
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
101,3x59,4x12,4
92x53x18
116x49x9,9
60,5x113,4x11,5
107x59x13,4
111x53x9,4
105
136
98
112
118
100
bílá, tmavÛ šedá
Íerná
Íerná
Íerná, bílá
Íerná
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį
v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strany 98–99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
84 Telefony
Nexus S
LG P970
Optimus
Black
Nokia
C7-00
Nokia
700
HTC
Desire S
Nokia
N8-00
HTC
Sensation
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
6977 KÍ
7177 KÍ
7577 KÍ
7777 KÍ
8977 KÍ
9977 KÍ
11 577 KÍ
Tarif od 277 KÎ
6177 KÍ / 5677 KÍ
6777 KÍ / 6277 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
7777 KÍ / 7277 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
Tarif od 477 KÎ
5777 KÍ / 5277 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
6777 KÍ / 6277 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
7077 KÍ / 6577 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
Tarif od 777 KÎ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
6377 KÍ / 5877 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
8777 KÍ / 8277 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4077 KÍ / 3577 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
7577 KÍ / 7077 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
6277 KÍ / 5777 KÍ
6577 KÍ / 6077 KÍ
Poslední šance
Poslední šance
Poslední šance
Poslední šance
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Android 2.2
symbian^3
Symbian Belle
Android 2.3
symbian^3
Android 2.3
Displej v cm/"
10,2 cm/4"
10,16 cm/4"
8,9 cm/3,5"
8,1 cm/3,2"
9,4 cm/3,7"
8,9 cm/3,5"
10,9 cm/4,3"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
480x800
480x800
360x640
360x640
480x800
360x640
540x960
až 16GB/–
až 1,3GB/2GB
až 8GB/–
až 2GB/–
1,1GB/8GB
až 16GB/–
až 1GB/8GB
–
–
–
–
–
–
–
5Mpix
5Mpix
8Mpix
5Mpix
5Mpix
12Mpix
8Mpix
•/•
•/•
•/–
•/–
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1500
1500
1200
1080
1450
1200
1520
Délka hovoru (minut)
až 510
až 300
až 567
až 430
až 590
až 720
až 495
Pohotovostní doba (hodiny)
až 530
až 400
až 648
až 403
až 430
až 400
až 350
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•
•
•
•/2.1
•
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
–/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900/1700
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
125x63x12
122x64x9,5
117,3x56,8x10,5
110x50x9,7
115x59,8x11,63
113,5x59x12,9
126,1x65,4x11,3
142
108
130
96
130
135
148
Íerná
Íerná
stęíbrná
Íerná
stęíbrná
zelená, Íerná
šedá
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį
v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strany 98–99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 85
Samsung
GALAXY S II
Apple
iPhone 4S
16GB
Vodafone
555 Blue
Vodafone
858 Smart
Huawei
IDEOS X3
Samsung
GALAXY
mini
Nokia
C5-03
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
1577 KÍ
2177 KÍ
3377 KÍ
3577 KÍ
3977 KÍ
Tarif od 277 KÎ
11 777 KÍ / 11 277 KÍ 14 377 KÍ / 13 877 KÍ
13 177 KÍ
16 277 KÍ
1177 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
Tarif od 477 KÎ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ 13 377 KÍ / 12 877 KÍ
577 KÍ
1177 KÍ / 677 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
Tarif od 777 KÎ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
12 777 KÍ / 12 277 KÍ
77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
8977 KÍ / 8477 KÍ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
7977 KÍ / 7477 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
477 KÍ / 77 KÍ
Poslední šance
Poslední šance
Poslední šance
Poslední šance
Funguje pouze
na MicroSIM
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Android 2.3
iOS
Vodafone
Android 2.2
Android 2.3
Android 2.2
Nokia S60
10,9 cm/4,3"
8,9 cm/3,5"
6 cm/2,4"
7,1 cm/2,8"
8,1 cm/3,2"
8 cm/3,14"
8,1 cm/3,2"
480x800
640x960
240x320
240x320
320x480
240x320
360x640
až 16GB/–
až 16GB/–
až 40MB/–
až 136MB/2GB
až 256MB/–
až 150MB/2GB
až 40MB/2GB
•
–
–
–
–
–
–
8Mpix
8Mpix
2Mpix
2Mpix
3Mpix
3Mpix
5Mpix
•/•
•/•
•/–
–/–
–
–/–
–/–
1650
1420
1000
1200
1200
1200
1000
Délka hovoru (minut)
až 1100
až 840
240
až 270
250
570
až 684
Pohotovostní doba (hodiny)
až 710
až 200
650
až 320
300
570
až 600
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
–/–
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•
•
•/2.0
•
•/3.0
•
•/•
–/•
–/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
125,3x66,1x8,5
115,2x58,6x9,3
110x61,1x12
104x57x12,5
110x56,5x11,2
110,4x60,6x12,1
105,8x51x13,8
116
140
100
100
104
105,8
93
Íerná
Íerná, bílá
bílo-stęíbrná
bílá
Íerná
bílá
bílá-lila
Kapacita baterie (mAh)
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Chytré telefony
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį
v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strany 98–99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
86 Telefony
BlackBerry
Curve 8520
HTC
Explorer
ZTE
Skate
Samsung
Wave III
Nokia
E6-00
Sony
Ericsson
Xperia arc S
Apple
iPhone 3GS
8GB
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
3977 KÍ
3977 KÍ
5577 KÍ
8177 KÍ
8577 KÍ
9377 KÍ
9777 KÍ
Tarif od 277 KÎ
3777 KÍ / 3277 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
4777 KÍ / 4277 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
7577 KÍ / 7077 KÍ
8577 KÍ / 8077 KÍ
8777 KÍ / 8277 KÍ
Tarif od 477 KÎ
2977 KÍ / 2477 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
6577 KÍ / 6077 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
7777 KÍ / 7277 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
Tarif od 777 KÎ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
1177 KÍ / 677 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
177 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
1077 KÍ / 577 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4777 KÍ / 4277 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
Poznámka
Funguje pouze
na MicroSIM
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
BlackBerry OS 5.0
Android 2.3
Android 2.3
Bada 2.0
Nokia S60
Android 2.3
iOS
6,2 cm/2,46"
8,1 cm/3,2"
10,9 cm/4,3"
10,16 cm/4''
6,2 cm/2,46"
10,6 cm/4,2''
8,9 cm/3,5"
320x240
320x480
480x800
480x800
480x640
480x854
640x960
256MB/2GB
až 512MB/–
až 150MB/–
až 4GB/–
do 350MB/–
až 320MB/8GB
až 8GB/–
–
–
–
–
–
–
–
2Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
8Mpix
5Mpix
–
–/–
•/•
•/•
–
•/•
–/•
Kapacita baterie (mAh)
1150
1230
1400
1500
1500
1500
1420
Délka hovoru (minut)
270
460
320
až 450
888
až 455
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
408
485
250
až 500
681
až 460
až 300
Wi-Fi/GPS
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•
•
•
•/3.0
•
•/2.1
•
–/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
Frekvence (MHz)
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
900/1800/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900//2100
850/900
/1800/1900/2100
RozmÜry (mm)
109x60x13,9
103x58x13
126x67x11,3
126,8x63,5x9,9
115,5x59x10,5
125x63x8,7
115,2x58,6x9,3
106
107
140
123
133
117
137
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná
stęíbrná
bílá
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį
v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strany 98–99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 87
Nokia
E7
HTC
Sensation
XE
HTC
EVO 3D
Samsung
GALAXY S II
Nokia
N9
HTC
Titan
BlackBerry
Bold 9900
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
11 577 KÍ
Tarif od 277 KÎ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ 11 577 KÍ / 11 077 KÍ 11 777 KÍ / 11 277 KÍ 12 177 KÍ / 11 677 KÍ 12 777 KÍ / 12 277 KÍ 11 777 KÍ / 11 277 KÍ
12 577 KÍ
12 577 KÍ
13 177 KÍ
13 377 KÍ
13 577 KÍ
13 577 KÍ
Tarif od 477 KÎ
9577 KÍ / 9077 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
Tarif od 777 KÎ
8777 KÍ / 8277 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
7577 KÍ / 7077 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
8777 KÍ / 8277 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
6577 KÍ / 6077 KÍ
7377 KÍ / 6877 KÍ
7777 KÍ / 7277 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
8577 KÍ / 8077 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9177 KÍ / 8677 KÍ
Poslední šance
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poslední šance
Poznámka
10 777 KÍ / 10 277 KÍ 10 977 KÍ / 10 477 KÍ 11 377 KÍ / 10 877 KÍ 11 977 KÍ / 11 477 KÍ 10 977 KÍ / 10 477 KÍ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ 11 177 KÍ / 10 677 KÍ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
Poslední šance.
Funguje pouze
na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Nokia S60
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
Meego
Windows Phone 7
BlackBerry OS 7.0
11,4 cm/4,5"
10,92 cm/4,3"
10,9 cm/4,3"
10,9 cm/4,3"
9,9 cm/3,9"
11,93 cm/4,7"
7,1 cm/2.8"
360x640
540x960
540x960
480x800
480x854
480x800
480x640
až 16GB/–
až 1GB/16GB
až 1GB/8GB
až 16GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
až 8GB/–
–
–
–
•
–
–
–
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
5Mpix
Blesk/Autofocus
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/–
Kapacita baterie (mAh)
1200
1730
1730
1650
1450
1600
1230
Délka hovoru (minut)
až 540
445
465
až 1100
11
710
390
Pohotovostní doba (hodiny)
až 430
540
420
až 710
340
460
307
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/3.0
•
•/3.0
•
•
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
800/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
123,7x62,4x13,6
126,1x65,4x11,3
126x65x12
125,3x66,1x8,5
116,45x61,2x12,1
131,5x70,7x9,9
115x66x10,5
175
148
170
116
135
160
130
Íerná
Íerná
Íerná
bílá
Íerná
tmavÛ šedá
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį
v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strany 98–99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
88 Telefony
Samsung
GALAXY
Nexus
Motorola
Razr
Samsung
GALAXY
Note
Samusng
GALAXY
Tab 10.1
Apple
iPhone 4
32GB
Apple
iPhone 4S
64GB
Vodafone
246
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
Tarif od 277 KÎ
13 777 KÍ
14 377 KÍ
15 377 KÍ
16 977 KÍ
18 577 KÍ
21 977 KÍ
12 577 KÍ / 12 077 KÍ 12 977 KÍ / 12 477 KÍ 13 777 KÍ / 13 277 KÍ 15 577 KÍ / 15 077 KÍ 16 577 KÍ / 16 077 KÍ 19 577 KÍ / 19 077 KÍ
477 KÍ
277 KÍ
Tarif od 477 KÎ
11 777 KÍ / 11 277 KÍ 12 377 KÍ / 11 877 KÍ 12 977 KÍ / 12 477 KÍ 14 777 KÍ / 14 277 KÍ 15 577 KÍ / 15 077 KÍ 18 377 KÍ / 17 877 KÍ
77 KÍ
Tarif od 777 KÎ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ 11 577 KÍ / 11 077 KÍ 12 377 KÍ / 11 877 KÍ 13 977 KÍ / 13 477 KÍ 14 977 KÍ / 14 477 KÍ 17 977 KÍ / 17 477 KÍ
77 KÍ
Tarif od 1177 KÎ
9777 KÍ / 9277 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
Tarif od 2177 KÎ
8577 KÍ / 8077 KÍ
9177 KÍ / 8677 KÍ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ 12 777 KÍ / 12 277 KÍ 13 777 KÍ / 13 277 KÍ 16 377 KÍ / 15 877 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ 12 777 KÍ / 12 277 KÍ 15 577 KÍ / 15 077 KÍ
Dostupná pouze
v anglickém jazyce.
Funguje pouze
na MicroSIM
Poznámka
Poslední šance.
Funguje pouze
na MicroSIM
77 KÍ
77 KÍ
Funguje pouze
na MicroSIM
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 4.0
Android 2.3
Android 2.3
Android 3.1
iOS
iOS
Vodafone
11,8 cm/4,65''
10,9 cm/4,3''
13,4 cm/5,29''
25,6 cm/10.1"
8,9 cm/3,5"
8,9 cm/3,5"
3,7 cm/1,5"
Rozlišení displeje
720x1280
540x960
800x1280
800x1280
640x960
640x960
128x128
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 16GB/–
až 11,5GB/–
16GB/–
až 32GB/–
až 32GB/–
až 64GB/–
–/–
•
–
•
•
–
–
–
5Mpix
8Mpix
8Mpix
3Mpix
5Mpix
8Mpix
–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
–
1750
1780
2500
7000
1420
1420
670
Délka hovoru (minut)
až 1180
až 9h 20
1020
–
až 840
až 840
až 240
Pohotovostní doba (hodiny)
až 210
až 340
600
2120
až 300
až 200
až 200
–/–
Displej v cm/"
Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Kapacita baterie (mAh)
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/3.0
•
•
•
•
–
•/•
•/•
•/•
–/•
–/•
–/•
–/–
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
107x46x11
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
135,5x67,9x8,9
130,7x68,9x7,1
147x83x9,7
256,7x175,3x8,6
115,2x58,6x9,3
115,2x58,6x9,3
Hmotnost (g)
135
127
178
565
137
140
60
Barevné provedení
šedá
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná, bílá
Íerná
Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.
ObyÍejné telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání
nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį
v rámci Speciálních edicí tarifį na míru (viz strany 98–99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 89
Nokia
1800
ZTE
S202
Nokia
C1-01
Vodafone
550
Nokia
C2-01
Samsung
Xcover 2
Samsung
Star II
Základní cena
Standardní cena
877 KÍ
1077 KÍ
1377 KÍ
1377 KÍ
2177 KÍ
2377 KÍ
2377 KÍ
Tarif od 277 KÎ
–
877 KÍ
977 KÍ
–
–
–
–
Tarif od 477 KÎ
–
77 KÍ
77 KÍ
–
–
–
–
Tarif od 777 KÎ
–
77 KÍ
77 KÍ
–
–
–
–
Tarif od 1177 KÎ
–
77 KÍ
77 KÍ
–
–
–
–
Tarif od 2177 KÎ
–
77 KÍ
77 KÍ
–
–
–
–
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poslední šance
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Nokia S30
ZTE
Nokia S40
Vodafone
Nokia S40
Samsung
Samsung
4,57 cm/1,8"
4,2 cm/1,7"
4,57 cm/1,8"
7,6 cm/3"
5,1 cm/2"
5,6cm/2,2"
7,6 cm/3"
160x128
3 ęádky
128x160
240x400
320x240
320x240
240x400
až 30MB/–
–/–
–/–
až 64MB/–
až 20MB/–
až 43MB/–
až 40 MB/–
Podpora HSPA+
–
–
–
–
–
–
–
Fotoaparát
–
–
VGA
2Mpix
3Mpix
2 Mpix
3Mpix
Blesk/Autofocus
–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
800
1000
1020
800
1020
1300
1000
Délka hovoru (minut)
až 780
až 300
až 636
240
až 525
1140
až 700
Pohotovostní doba (hodiny)
až 837
až 300
až 528
320
až 430
1000
až 80
Wi-Fi/GPS
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
•/–
Bluetooth
–
–
•
•
•/2.1
•/3.0
•/3.0
Kapacita baterie (mAh)
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
ObyÍejné telefony
•/–
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
900/1800
900/1800
850/900
/1800/1900
900/1800
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900
107x45,4x15,4
108x49,5x15,1
108x45x14
103x53,25x12,75
109,8x46,9x15,3
122,5x52,9x17,9
107x53,5x12,4
72,6
82
78,8
100
89
110
94
stęíbrná
stęíbrná, šedá
šedá
bílá
stęibrná
šedá
bílá
90 Vodafone karta
Pęedplacené karty
Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit
složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají
skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen
u paušálu.
KARTA NA MÍRU
Když voláte stejnÜ do všech sítí
Volání
do všech síti
Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!
3,50 KÏ
6,50 KÏ
Vodafone karta na míru
Volání do všech sítí
Snížili jsme cenu pro
všechny zákazníky
s Kartou na míru
3,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
Nabídka je platná od 15. 11. 2011 do 31. 3. 2012. Od 1. 4. 2012
pak staÍí mÛsíÍnÛ dobíjet za 300 KÍ a voláte dál za stejnou cenu.
Super nabídka
pro víkendové kecky
StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ
5 minut nebo poslat 5 zpráv.
A pak už mıžete volat nebo
SMSkovat o víkendu do aleluja.
A nebo mıžete využívat obojí.
Zadarmo a napoěád!
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Vodafone karta 91
Výhody našich karet
Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování.
Stejné ceny za volání po celý den.
Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.
Speciální nabídky
RoÎní pĚedplatné mobilního internetu
Pęipojte se k internetu, kdekoli chcete, a užívejte si celoroÍní bezstarostné surfování.
Za 2877 KÍ získáte USB modem a pęipojení k internetu na 12 mÛsícį, takže vás bude stát jen 240 KÍ mÛsíÍnÛ.
S tarifem Internet v mobilu naplno mįžete plnou rychlostí surfovat až do objemu FUP 600 MB.
Mobilní internet dostanete v našich vybraných
prodejnách, na www.vodafone.cz/eshop
a v prodejnách našich partnerį.
Internet
v mobilu od
pátku do nedÝle
zdarma
DIVOKÁ KARTA
Když voláte nejvíc do Vodafonu
Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!
Nové pĚedplacené datové tarify pro iPad
Vodafone divoká karta
Volání v síti Vodafone
3,00 KÍ/min.
Volání do ostatních sítí v ÌR
7,20 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ
Program dvojka
LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti
Vodafone, první nastavení Íísel zdarma
Cena volání:
2,38 KÍ/min.
Víkendové nonstop volání do Vodafonu
Celý aktuální nebo následující víkend budete volat
na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.
59,90 KÍ
Datové tarify si bez problémį poęídíte v našich vybraných prodejnách, na www.vodafone.cz/eshop a v obchodech našich
partnerį. K tarifįm navíc dostanete voucher s unikátními kódy pro
stažení elektronických knih a Íasopisį zdarma.
Tablet naplno koupíte za 200 KÍ, a to vÍetnÛ pęednabitého
kreditu 500 KÍ. Získáte internet za 284 KÍ mÛsíÍnÛ s FUP 500 MB
plus dalších 100 MB, které od nás dostanete každý mÛsíc jako
bonus navíc.
Tablet na stálo poęídíte taky za 200 KÍ, a to s pęednabitým
kreditem 600 KÍ. Dostanete internet za 394 KÍ mÛsíÍnÛ s FUP
1 GB plus dalšími 2 GB, které od nás budete mít každý mÛsíc jako
bonus navíc.
Více info na www.vodafone.cz/predplaceny-tablet-tarif
SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:
92 Studentská nabídka
Studenti to mají levnÛjší
StaÍí, abyste byli student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny.
A mįžete si je poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru.
Výhody Studenta na míru
Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední
dny, pěes noc nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu.
BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ
potěebujete.
Se Studentem
máte SMS jen za
0,50 KÏ
BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je poěídíte.
A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru
aktivovat znovu.
Co za to? Aneb malý ceník
BalíÍky
MÛsíÍní paušál
PoÍet jednotek
Student volání
150 KÍ
50 min.
Cena za jednotku
3 KÍ
Student SMS
100 KÍ
200 SMS
0,50 KÍ
Student internet*
89 KÍ
* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.
Náklady pod kontrolou
ÚÎtování v reálném Îase
Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ
uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných
jednotek vám zbývá.
Více na www.vodafone.cz
Kontrola nákladİ
Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc.
Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už
jste provolali.
Volací jistina 93
Volací jistina
Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone
karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme.
Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí
VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám
složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich
služeb v daném úÍtovacím období.
Výše Volací jistiny
Minimální
mÛsíÍní
plnÛní
Minimální výše
Volací jistiny
bez zvýhodnÛného
telefonu
Minimální výše
Volací jistiny
se zvýhodnÛným
telefonem
Minimální výše Volací
jistiny pro stávající
zákazníky pęi poęízení
další SIM
0–276,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
277–476,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
477–776,99 KÍ
500 KÍ
1000 KÍ
0 KÍ
777–1176,99 KÍ
500 KÍ
1500 KÍ
0 KÍ
1177–2176,99 KÍ
500 KÍ
2000 KÍ
0 KÍ
2177 KÍ a více
500 KÍ
3000 KÍ
0 KÍ
Aby bylo jasno
CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ?
Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se
zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit
faktury.
A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON?
Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá.
Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního
mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit
aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli
to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.
Více na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
94 Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru
Volejte neomezenÜ v rámci ŭrmy i svým partnerİm.
Podnikatelské
tarify na míru
Bez písemné smlouvy Îi se smlouvou, jak si vyberete.
30denní záruka spokojenosti.
Kontrola nákladİ podle vašich aktuálních potĚeb.
Telefony už od 7 KÎ.
Pro každé Îíslo ve ŭrmÜ si chci zvolit služby jednotlivÜ
Co hledám
Co mohu získat
Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná Ïísla
v síti Vodafone
1 Ííslo
175 KÍ
Volání
na ostatní Ïísla
0 minut
6,50 KÍ/min.
0 KÍ
SMS
na ostatní Ïísla
0 SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
Internet
BuÑte on-line, kdykoliv
potěebujete
2 Íísla
225 KÍ
20 minut
5,50 KÍ/min.
110 KÍ
Internet
v mobilu na den
17 KÍ/den
(platíte, jen když se pęipojíte)
3 Íísla
260 KÍ
50 minut
5 KÍ/min.
250 KÍ
125 minut
4 KÍ/min.
500 KÍ
4 Íísla
285 KÍ
250 minut
3 KÍ/min.
750 KÍ
400 minut
2,50 KÍ/min.
1000 KÍ
neomezené
volání
0 KÍ/min.
2700 KÍ
50 SMS
1,20 KÍ/SMS
60 KÍ
100 SMS
1 KÍ/SMS
100 KÍ
250 SMS
0,80 KÍ/SMS
200 KÍ
neomezené SMS
0 KÍ/SMS
500 KÍ
Internet
v mobilu
177 KÍ
Internet
v mobilu naplno
315 KÍ
Pęipojení
na 2 dny
75 KÍ
Pęipojení
na stálo
525 KÍ
3000 minut
3,30 KÍ/min.
9900 KÍ
5000 minut
3 KÍ/min.
15 000 KÍ
Pro všechna Îísla ve ŭrmÜ chceme mít služby dohromady*
Nejdęív zvolíme objem volání
Sdílené minuty
500 minut
4,80 KÍ/min.
2400 KÍ
1000 minut
4,20 KÍ/min.
4200 KÍ
2000 minut
3,60 KÍ/min.
7200 KÍ
Pak vybereme, co dál je tęeba
Sdílené SMS
0 SMS
1,80 KÍ/SMS
0 KÍ
VPN
Žádná VPN
0 KÍ/min.
0 KÍ
* Nabídka se hodí pro 5–49 SIM karet pęi uzavęení smlouvy na 24 mÛsícį.
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
200 SMS
1,50 KÍ/SMS
300 KÍ
VPN firma
1,20 KÍ/min.
48 KÍ
500 SMS
1,20 KÍ/SMS
600 KÍ
1000 SMS
0,90 KÍ/SMS
900 KÍ
VPN neomezenÛ
0 KÍ/min.
240 KÍ
Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru 95
NABÍDKA MÛSÍCE
Dvakrát tolik volných minut s našimi tarify
PoěiÑte si nÝkterý z vybraných Tarifı na míru a
dostanete od nás dvojitou porci volných minut .
Napoěád.
oo
Navíc od nás budete mít na kterýkoliv chytrý
telefon poěádnou slevu.
A do 31. 1. 2012 si ještÝ mıžete užívat
dvojnásobnou porci FUP na data.
600 MB
250
internetu
v mobilu
naplno
neomezená
VPN
volných
minut
100
+250
volných
SMS
volných
minut navíc
790 KÏ
pıvodní cena
1405 KÏ
Sleva 1000 KÍ na telefon
I k ostatním vybraným balíÏkım vám
dáme dvojnásobek volných minut,
které vám zıstanou navždycky. A navíc
slevu na telefon. Mimoěádná sváteÏní
nabídka trvá jen do 31. 1. 2012!
150 MB
internetu
v mobilu
50
volných
SMS
Sleva 500 KÍ
na telefon
50
volných
minut
+50
volných
minut navíc
362 KÏ
150 MB
volných
minut
100
+125
volných
SMS
Sleva 500 KÍ
na telefon
pıvodní cena
487
KÏ
487KÏ
4
400
oo
400
Îísla
volných
minut
neomezená
VPN
volných
minut
oo
600 MB
100
600 MB
neomezená
VPN
internetu
v mobilu
1065 KÏ
pıvodní cena
1840 KÏ
volných
SMS
internetu
v mobilu
naplno
1065 KÏ
pıvodní cena
1655 KÏ
125
internetu
v mobilu
volných
minut navíc
552 KÏ
pıvodní cena
777 KÏ
oo
neomezená
VPN
100
volných
SMS
400
volných
minut
3GB
pĚipojení
na stálo
1275 KÏ
pıvodní cena
1865 KÏ
96 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu
SpoleÍné
tarify
na míru
S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete
vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek!
Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od
první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma.
Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden,
ostatní ho užívají zdarma.
Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou.
Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.
Vyberte si služby pro celou smeÎku
Co hledáme
PoÍet Íísel
Vzájemné volání
a SMSky za jeden paušál
SpoleÍné minuty
Na volání mimo rodinu
a do všech sítí
SpoleÍné SMS
SMSky mimo rodinu
a do všech sítí
Co mįžeme získat
2 Íísla
300 KÍ
3 Íísla
450 KÍ
4 Íísla
600 KÍ
5 Íísel
750 KÍ
50
spoleÍných minut
5,50 KÍ/min.
275 KÍ
100
spoleÍných minut
5 KÍ/min.
500 KÍ
200
spoleÍných minut
4,50 KÍ/min.
900 KÍ
300
spoleÍných minut
4 KÍ/min.
1200 KÍ
500
spoleÍných minut
3,50 KÍ/min.
1750 KÍ
0
spoleÍných SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
100
spoleÍných SMS
1,20 KÍ/SMS
120 KÍ
200
spoleÍných SMS
1 KÍ/SMS
200 KÍ
400
spoleÍných SMS
0,80 KÍ/SMS
300 KÍ
1000
spoleÍných SMS
0,50 KÍ/SMS
500 KÍ
Tipy
Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS.
Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena
rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 97
NABÍDKA MÛSÍCE
Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru
PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı a získáte k tomu
chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ
a telefon Samsung GALAXY Ace.
200
3
spoleÎných
minut
Îísla
1656 KÏ
3x
1,50
Internet
v mobilu
za SMS
1877 KÏ
pıvodní cena
1881 KÏ
standardní cena
5777 KÏ
Získejte Samsung GALAXY Ace za super cenu i s jakýmkoliv jiným
balíÏkem ze Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru.
S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní
v rámci rodiny.
2
Îísla
1,50
KÎ za
SMS
100
4
spoleÎných
minut
Îísla
2×
1,50
Internet
v mobilu
300
5
spoleÎných
minut
Îísel
4×
1,50
KÎ za
SMS
1004 KÏ
pıvodní cena
1154 KÏ
Internet
v mobilu
2208 KÏ
pıvodní cena
2508 KÏ
Tip: Chcete si nakombinovat speciální edici sami?
Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si
navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.
KÎ za
SMS
500
spoleÎných
minut
5×
Internet
v mobilu
3010 KÏ
pıvodní cena
3385 KÏ
98 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce
Osobní
tarify
na míru
Vyberete si jen ty služby, co fakt chcete.
Žádné písemné smlouvy.
30denní záruka spokojenosti.
Stejná cena volání po celý den do všech sítí.
Po první provolané minutÜ úÎtování po vteĚinách.
100% kontrola nákladİ.
Vyberte si služby, které opravdu chcete
Co hledám
Co mohu získat
Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná Ïísla
v síti Vodafone
1 Ííslo
175 KÍ
Volání
na ostatní Ïísla
0 minut
6,50 KÍ/min.
0 KÍ
SMS
na ostatní Ïísla
0 SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
Internet
BuÑte on-line, kdykoliv
potěebujete
2 Íísla
225 KÍ
20 minut
5,50 KÍ/min.
110 KÍ
Internet
v mobilu na den
17 KÍ/den
(platíte, jen když se pęipojíte)
50 minut
5 KÍ/min.
250 KÍ
3 Íísla
260 KÍ
125 minut
4 KÍ/min.
500 KÍ
4 Íísla
285 KÍ
250 minut
3 KÍ/min.
750 KÍ
400 minut
2,50 KÍ/min.
1000 KÍ
neomezené
volání
0 KÍ/min.
2700 KÍ
50 SMS
1,20 KÍ/SMS
60 KÍ
100 SMS
1 KÍ/SMS
100 KÍ
250 SMS
0,80 KÍ/SMS
200 KÍ
neomezené SMS
0 KÍ/SMS
500 KÍ
Internet
v mobilu
177 KÍ
Internet
v mobilu naplno
315 KÍ
Pęipojení
na 2 dny
75 KÍ
Pęipojení
na stálo
525 KÍ
Studentská nabídka
S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen
za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.
Student
volání
50 minut
3 KÍ/min.
150 KÍ
Student
SMS
200 SMS
0,50 KÍ/SMS
100 KÍ
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Student
Internet
v mobilu
89 KÍ
Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 99
NABÍDKA MÛSÍCE
Speciální edice Tarifİ na míru teÐ s dvojnásobkem volných minut navíc
K vybraným balíÏkım vám dáme dvojnásobek volných minut,
které vám zıstanou napoěád. Mimoěádná sváteÏní nabídka trvá jenom do 31. 1. 2012!
150 MB
50
150 MB
internetu
v mobilu
volných
minut
50
volných
362 KÏ
+50
volných
SMS
minut navíc
600 MB
250
volných
internetu
v mobilu
naplno
minut
internetu
v mobilu
PıvodnÝ
487 KÏ
PıvodnÝ
777 KÏ
552 KÏ
100
+125
volných
volných
SMS
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
PıvodnÝ
1165 KÏ
790 KÏ
100
+250
volných
volných
SMS
125
volných
minut
minut navíc
400
volných
minut
4
PıvodnÝ
1600 KÏ
1065 KÏ
kamarádi
v síti
Vodafone
minut navíc
Tip
Pokud budete chtít i zvýhodnÝný telefon, mıžete si vybrat z balíÏkı na stranÝ 71.
VelikonoÎní edice neomezeného balíÎku
Neomezené volání, neomezené SMSky a naše
nejlepší datové pěipojení za jedineÏnou cenu.
oo
neomezené
volání
oo
neomezené
SMS
3 GB
3094 KÏ
pĚipojení na pıvodní cena
stálo
3725 KÏ
SAMS1140_inzerce_190x245_fin.indd 1
12/15/11 1:19 PM
Download

3:2 - Čilichili