25. 9. 2012
La Fabrika, Praha 7 – Holešovice
www.krizovatkyarchitektury.cz
Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou
NABÍDKA PARTNERSTVÍ
Hlavní partner | cena: 100 000 Kč
Prezentace v rámci konference Křižovatky architektury
• Možnost užívat titul „hlavní partner konference“
• Prezentace hlavního partnera na webu konference Křižovatky architektury v rubrice „Partneři se představují“
s aktivním odkazem na stránky partnera
• Prezentace v rámci PR článku v odborných médiích vydaných ke konferenci (formou citace), možné tituly např.
ARCHITEKT, Moderní obec, archiweb.cz
• Prezentace v rámci PR článku na stránkách mediálního partnera Stavební fórum (formou citace)
• Prezentace formou PR článků (aktuality, rozhovor apod.) na stránkách konference
• Prezentace formou 2 PR článků na stavebním portále eStav, každý v rozsahu cca 1/1 textové stránky (denní
návštěvnost cca 9 000 vstupů, databáze 38 000 firem) rozšířená o možnost záznamu v kalendáři akcí (odkaz např. na konkrétní akci / přednášku organizovanou partnerem)
• Uvedení jména partnera na všech tiskových zprávách vydaných ke konferenci na pozici hlavní partner
• Uvedení loga partnera v direct mailu - infomail rozesílaný jako připomínka před akcí
• Uvedení loga hlavního partnera na všech reklamních nosičích spojených s konferencí - leták, inzerce, pozvánka,
program, závěrečná zpráva • 2 inzertní stránky v el. sborníku vydaném ke konferenci s aktivním odkazem na vybranou stránku partnera
• Umístění banneru 250 x 250 px na stránkách konference
• Prezentace partnera promítaná v sále o přestávce mezi bloky konference
• Prezentace partnera v předsálí např. formou infostojky, infopultu, makety…
• Možnost distribuce informačních materiálů partnera v rámci konferenčních setů či při prezenci účastníků
• Umístění loga, banneru či roll-upu partnera v prostorách konference
• Umístění loga na souhrnném slidu promítané prezentace
• Účast 6 zástupců společnosti na konferenci a sleva 20 % na dalších 10 vstupenek na konferenci
• Seznam účastníků konference
Prezentace v rámci veletrhu FOR ARCH
•
•
•
•
Uvedení jména partnera v tiskové zprávě vydané k doprovodným programům veletrhu FOR ARCH
Umístění banneru 250 x 250 px na stránkách veletrhu
1 inzertní str. v katalogu vystavovatelů veletrhu FOR ARCH (náklad cca 3 000 ks)
1/4 inzertní str. ve veletržním průvodci FOR ARCH
ZÁŠTITA: Mediální partneři:
Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky
Generální partner:
PARTNEŘI:
Hlavní mediální partner
a spoluorganizátor:
ORGANIZÁTOR:
25. 9. 2012
La Fabrika, Praha 7 – Holešovice
www.krizovatkyarchitektury.cz
•
•
•
•
vedení jména partnera ve veletržním průvodci FOR ARCH v sekci doprovodných programů (náklad cca 80 000 ks)
U
Uvedení loga partnera v katalogu veletrhu FOR ARCH v sekci doprovodných programů
Uvedení loga partnera v závěrečné zprávě veletrhu FOR ARCH v sekci doprovodných programů (náklad cca 1 500 ks)
Poskytnutí 40 ks čestných vstupenek na veletrh FOR ARCH
Partner | cena: 40 000 Kč
Prezentace v rámci konference Křižovatky architektury
• Možnost užívat titul „partner konference“
• Prezentace partnera vč. loga na webu konference Křižovatky architektury v rubrice „Partneři se představují“ s aktivním
odkazem na stránky partnera
• Prezentace formou 1 PR článku (aktualita, rozhovor apod.) na stránkách konference
• Prezentace formou 1 PR článku na stavebním portále eStav.cz v rozsahu cca 1/1 textové stránky (denní návštěvnost
cca 9 000 vstupů, databáze 38 000 firem), viz: http://www.estav.cz/
• Uvedení jména partnera v tiskové zprávě vydané ke konferenci Křižovatky architektury na pozici partner konference
• Uvedení loga partnera v direct mailu - infomail rozesílaný jako připomínka před akcí
• Uvedení loga partnera na všech reklamních nosičích spojených s konferencí - inzerce, el. sborník, pozvánka,
závěrečná zpráva • 1/1 inzertní stránky v el. sborníku vydaném ke konferenci s aktivním odkazem na vybranou stránku partnera
• Umístění banneru 250 x 125 px na stránkách konference
• Prezentace partnera promítaná v sále o přestávce mezi bloky konference
• Možnost distribuce informačních materiálů partnera při prezenci účastníků
• Umístění loga, banneru či roll-upu partnera v prostorách konference
• Umístění loga na souhrnném slidu promítané prezentace
• Účast 3 zástupců společnosti na konferenci
• Seznam účastníků konference
Prezentace v rámci veletrhu FOR ARCH
•
•
•
•
•
Uvedení jména partnera ve veletržním průvodci FOR ARCH v sekci doprovodných programů
Uvedení loga partnera v katalogu veletrhu FOR ARCH v sekci doprovodných programů
Uvedení loga partnera v závěrečné zprávě veletrhu FOR ARCH v sekci doprovodných programů (náklad cca 1 500 ks)
1/4 inzertní stránky v katalogu vystavovatelů (náklad cca 3 000 ks)
Poskytnutí 20 ks čestných vstupenek na veletrh FOR ARCH
Kontakt: Eva Pácaltová, tel.: 225 291 117, e-mail: [email protected]
ZÁŠTITA: Mediální partneři:
Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky
Generální partner:
PARTNEŘI:
Hlavní mediální partner
a spoluorganizátor:
ORGANIZÁTOR:
Download

NABÍDKA PARTNERSTVÍ - Křižovatky architektury