Návod k obsluze
Pro strojníka a pracovníky údržby
Uchovávejte vždy u stroje
Vysokotlaký Agregát
Dynajet UHP 170
Č. zboží
111600.010 / 030 / 040 / 050
Výr. č. stroje
02--0808
Papír z buničiny vyrobené bez použití chlóru
365244068
Putzmeister
Mörtelmaschinen
GmbH
Max–Eyth–Str. 10
D–72631 Aichtal
Postfach 2152
D–72629 Aichtal
07127 / 599–0
Hotline:
(07127) 599--699
07127 / 599 743
Internet:
www.putzmeister.de
e--mail:
[email protected]
Obsah
1
K návodu k obsluze
1.1
1.2
Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Značky a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
2
Bezpečnostní předpisy
2.1
Základní pravidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další prodej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití v souladu s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití v rozporu s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ručení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyloučení ručení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr a kvalifikace personálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdělání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrikář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdroje nebezpečí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horké části stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysokotlaký čistič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochranné prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nebezpečí zranění, zbytkové riziko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poranění vysokým tlakem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysokotlaké hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysokotlaký čistič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zjištění sil zpětného rázu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dotyk dílů pod napětím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nebezpečí popálení a opaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chladicí kapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emise hluku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provozovatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracoviště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsluha čističe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operátor vysokotlaké pistole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracovní oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednání v případě nouze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
4
2
2
3
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
21
22
22
22
22
22
I
Obsah
2.18
2.19
2.20
2.21
Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladování stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nepovolené startování nebo používání stroje . . . . . . . . . . . . .
3
Všeobecný technický popis
3.1
3.2
3.3
3.4
Označení čističe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provedení čističe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynajet UHP 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracovní oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prostor motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hmotnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podvozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výkonové údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodní přípojky (doporučené) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Požadavky na kvalitu vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typový štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hladina akustického výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochranná obložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpečení před nedostatkem vody . . . . . . . . . . . . . . . .
Sledování teploty v nízkotlakém okruhu . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola tlaku v nízkotlakém okruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spínací a bezpečnostní ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sledování tlaku ve vysokotlakém obvodu . . . . . . . . . . . . .
Oka pro hadicovou punčochu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osobní ochranné prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
II
2
2
2
2
—
—
—
—
23
23
23
24
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
2
3
3
4
5
6
6
6
6
6
7
8
8
9
10
11
12
12
13
14
14
14
14
15
15
15
Obsah
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
Řídicí skříň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis struktury nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní nabídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podnabídka dieselový motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podnabídka vysokotlaké vodní čerpadlo . . . . . . . . . . . . . .
Podnabídka diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podnabídka parametrizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podnabídka porucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hnací motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysokotlaké vodní čerpadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zařízení na stlačený vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodní systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysokotlaký čistič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypínací pojistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kabel pro dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Přeprava, sestavení a připojení
4.1
4.2
4.3
Přeprava a jízda se strojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přeprava stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Před jízdou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdové bezpečnostní lanko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdové bezpečnostní lanko u tažného zařízení osobního
automobilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tažné zařízení na kouli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukazatel správného zapadnutí tažného zařízení na kouli
Ukazatel opotřebení tažného zařízení na kouli . . . . . . . . .
Zapojení tažného zařízení na kouli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpojení tažného zařízení na kouli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přípustný rozsah vychýlení tažného zařízení na kouli . . .
Přípustné zatížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruční brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16
18
18
19
21
21
23
23
24
25
26
28
29
31
32
33
34
37
39
39
39
4
4
4
4
—
—
—
—
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
— 4
— 5
— 6
— 6
— 7
— 9
— 10
— 11
— 11
III
Obsah
4.4
4.5
4.6
4.7
5
Uvedení do provozu
5.1
5.2
Opatření před uvedením stroje do provozu . . . . . . . . . . . . . .
Zkontrolujte vodní systém na korozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řádné odvodnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plnění vodou obsahující přísady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizuální kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provozní látky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Množství paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Množství motorového oleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stav oleje vysokotlakého vodního čerpadla . . . . . . . . . . . .
Množství chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola primárního vodního filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola vodního filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola filtru suchého vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zkontrolujte chladicí žebra chladiče . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tankování stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení vysokotlakého hadicového vedení . . . . . . . . . . . . . .
Zkušební provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podmínky zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spouštění hnacího motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční kontroly tlačítka NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ . . . .
Vypláchnutí vysokotlaké hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastavení čističe po uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
IV
Podpěrné kolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podkládací klíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvětlovací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volba stanoviště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Požadavky na stanoviště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úhly naklonění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přípojka vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nízkotlaká hadice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž vysokotlakého čističe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
12
12
13
13
14
14
15
15
18
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
3
4
6
6
8
9
9
10
10
11
11
11
11
12
13
15
15
15
17
17
20
22
Obsah
6
Provoz
6.1
6.2
Předpoklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastavení v případě nouze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čištění čističe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny k čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3
6
6
6
6
6
—
—
—
—
—
1
2
2
4
4
7
Poruchy, příčina a odstranění
7.1
7.2
Stroj všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — 2
Podvozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — 14
8
Údržba
8.1
8.2
Intervaly údržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provozní látky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysokotlaké vodní čerpadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prostředek proti zamrznutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hnací motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podvozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
8
8
—
—
—
—
—
—
2
10
11
11
12
12
8
8
8
8
8
—
—
—
—
—
13
14
15
20
23
8
8
8
8
8
8
8
—
—
—
—
—
—
—
24
28
32
35
40
43
47
Karty údržby
40 ---050
40 ---046
40 ---047
40 ---048
42 ---004
44 ---110
44 ---111
44 ---112
44 ---113
44 ---114
44 ---115
44 ---116
Údržbové práce obecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazací plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konzervace stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dekonzervace stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odvodnění zařízení na stlačený vzduch . . . . . . . .
Výměna motorového oleje
a filtru motorového oleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palivový systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chladicí systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čištění a výměna suchého vzduchového filtru . . .
Stav oleje vysokotlakého vodního čerpadla . . . . .
Výměna oleje vysokotlakého vodního čerpadla .
Zkontrolujte těsnění plunžru . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V
Obsah
44 ---117
44 ---118
44 ---119
44 ---122
44 ---137
Odvodnit vodní systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna vodního filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provedení ochrany proti mrazu . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyčistit a vyměnit primární vodní filtr . . . . . . . . . . .
Čistění chladiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
8
—
—
—
—
—
50
53
56
62
64
9
9
9
9
9
9
9
9
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
4
4
5
6
6
7
10
Dodatek
10.1
Všeobecné utahovací momenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10—
1
9
Odstavení z provozu
9.1
Přechodné odstavení z provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana před mrazem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstavení z provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanoviště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladování stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitivní odstavení z provozu, likvidace . . . . . . . . . . . . . . . .
Použité materiály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Díly se speciální likvidací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2
9.3
Seznam hesel
VI
K návodu k obsluze
1
K návodu k obsluze
Tato kapitola obsahuje pokyny a informace, které vám usnadní
používání tohoto návodu k obsluze. V případě dotazů se s důvěrou
obraťte na:
Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
Postfach 2152
D-72629 Aichtal
Telefon +49 / 7127 / 599-0
Telefax +49 / 7127 / 599-743
Internet: http://www.moertelmaschinen.de
E-mail: [email protected]
nebo na pobočku, příp. prodejce zajišťujícího servis pro váš region.
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
01_0001_0505CZ
1—1
K návodu k obsluze
1.1 Předmluva
Tento návod k obsluze má usnadnit seznámení se strojem a využití
jeho možností použití v souladu s určením.
Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny k bezpečnému,
správnému a hospodárnému provozu stroje. Jeho dodržování
pomáhá
--- vyloučit nebezpečí,
--- snižovat náklady na opravu a délku prostojů,
--- zvýšit spolehlivost a životnost stroje.
Návod k obsluze je nutné doplnit o pokyny na základě platných
národních předpisů na ochranu před úrazy a ochranu životního
prostředí.
Návod k obsluze musí být stále k dispozici v místě použití stroje.
Provozovatel musí každé osobě, která je pověřena prací se strojem
nebo na něm, sdělit, kde se nachází návod k obsluze a této osobě ho
zpřístupnit. Každá osoba, která je pověřena prací se strojem nebo na
něm, např.
--- obsluhou, včetně přípravy, odstraňováním poruch v průběhu prací,
odstraněním odpadů z výroby, ošetřováním, recyklací provozních
a pomocných látek,
--- údržbou (ošetřováním, kontrolou, opravami) nebo
--- přepravou
si musí přečíst tento návod k obsluze a řídit se jím.
Kromě návodu k obsluze a závazných pravidel pro ochranu před
úrazy platných v zemi použití a v místě použití je nutné dodržovat
také odborně-technická pravidla bezpečné a kvalifikované práce.
Pokračování na následující straně
1—2
01_0001_0505CZ
K návodu k obsluze
Budete-li mít po prostudování návodu k obsluze dotazy, zodpoví vám
je pobočka, příp. zastoupení výrobního podniku pro váš region nebo
výrobní závod Aichtal.
Zodpovězení dotazů nám usnadníte, když nám sdělíte typ a výrobní
číslo stroje.
Tento návod k obsluze nepopisuje hnací motor, pro něj platí přiložený
návod k obsluze výrobce motoru.
V zájmu stálého vylepšování se v určitých intervalech provádí změny,
které v některých případech nebylo možné v době tisku tohoto
návodu k obsluze zohlednit.
Na tento návod k obsluze se nevztahuje změnová služba zajišťovaná
společností Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH. V tomto návodu
k obsluze mohou být bez dalšího upozornění provedeny změny.
Obsah této publikace ani její části se nesmí bez našeho písemného
souhlasu předávat dál. Na všechny technické údaje, nákresy atd. se
vztahuje zákon na ochranu autorského práva.
Čísla stran se skládají z čísla kapitoly a pořadového čísla.
Příklad:
strana 3-2
kapitola 3
strana 2
 Copyright by
01_0001_0505CZ
1—3
K návodu k obsluze
1.2 Značky a symboly
"
V návodu k obsluze se používají následující značky a symboly:
Symbol činnosti
Text následující za tímto znakem popisuje činnosti, které se zpravidla
musí provádět v uvedeném pořadí.
⇒ Text následující za tímto znakem popisuje výsledek nebo
působení určité činnosti.
Viz také karty údržby:
Po tomto znaku je uveden odkaz na potřebné karty údržby, případně
jako doplnění momentální karty údržby.
Je potřeba následující speciální nástroj:
Po tomto znaku jsou uvedeny speciální nástroje, které jsou potřeba
k provedení práce. Normální nástroje, tzn. běžně prodávané nástroje
nebo nástroje obsažené v palubním nářadí, se výslovně neuvádí.
Ochrana životního prostředí
Tento znak se nachází u činností, u kterých je potřeba obzvlášť dbát
na ochranu životního prostředí. Příslušný text je tištěn kurzívou a končí
čárou.
Poznámka
Speciální informace týkající se hospodárného používání stroje jsou
uvedeny tučně vytištěným slovem Poznámka a tímto piktogramem.
Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou.
Pozor
Speciální informace, příp. zákazy a příkazy pro předcházení škodám
jsou uvedeny tučně vytištěným slovem Pozor a tímto piktogramem.
Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou.
Pokračování na následující straně
1—4
01_0001_0505CZ
K návodu k obsluze
Nebezpečí
Speciální informace, příp. zákazy a příkazy pro předcházení tělesným
úrazům a rozsáhlým věcným škodám jsou uvedeny tímto
piktogramem, tučně vytištěným slovem Nebezpečí a čárou.
Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou.
Nelze-li přesně specifikovat zdroj nebezpečí, předchází odpovídající
piktogram.
Zavěšené břemeno
Tento znak je uveden před činnostmi, při kterých může dojít k pádu
zavěšených břemen.
Nebezpečí rozdrcení
Tento znak je uveden před činnostmi, při kterých hrozí nebezpečí
rozdrcení.
Nebezpečné napětí
Tento znak je uveden před činnostmi, při kterých hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem, příp. s následkem smrti.
01_0001_0505CZ
1—5
Bezpečnostní předpisy
2
Bezpečnostní předpisy
V této kapitole najdete souhrn důležitých bezpečnostních předpisů.
Všechny osoby, které přijdou do kontaktu se stroji, si musí tuto
kapitolu přečíst a porozumět jí. Jednotlivé předpisy najdete na
odpovídajících místech návodu k obsluze ještě jednou.
Poznámka
Na jednotlivé práce se mohou vztahovat speciální bezpečnostní
předpisy. Tyto speciální bezpečnostní předpisy najdete pouze
u popisu práce.
Následující bezpečnostní pokyny chápejte jako doplnění platných
národních bezpečnostních předpisů a zákonů.
Platné předpisy a zákony pro ochranu před úrazem se musí dodržovat
v každém případě.
03_0001_0505CZ
2—1
Bezpečnostní předpisy
2.1 Základní pravidlo
Stroj používejte jen v technicky bezvadném stavu a v souladu
s určením, myslete na bezpečnost a možná nebezpečí a řiďte se
návodem k obsluze! Především ihned odstraňte (nechte odstranit)
závady, které by mohly ovlivnit bezpečnost!
Dbejte na to, aby
--- nebyla žádná bezpečnostní zařízení demontována, vyřazena
z provozu nebo upravena,
--- bezpečnostní zařízení demontovaná pro údržbové práce byla
ihned po dokončení těchto prací namontována zpět.
Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bezpečnost
provozu. Jestliže zjistíte nedostatky nebo poruchy --- případně jejich
náznaky --- musíte je ihned odstranit. Je-li to nutné, informujte osobu
odpovídající za dohled nad strojem.
Zjistíte-li během provozu nedostatky nebo poruchy --- případně jejich
náznaky --- musíte stroj ihned odstavit z provozu. Před opětným
uvedením do provozu nedostatek nebo poruchu odstraňte.
Další prodej
Při dalším prodeji stroje dodržujte následující zásady:
Předejte novému provozovateli veškerou průvodní dokumentaci
(návody k obsluze a údržbě, plánky, technické listy stroje, zkušební
certifikáty atd.), které jste obdrželi se strojem. V případě potřeby
musíte nové dokumenty objednat u nás s uvedením výrobního čísla
stroje. Stroj se v žádném případě nesmí prodávat bez průvodní
dokumentace.
Nahlásíte-li společnosti Putzmeister další prodej nebo nabytí stroje,
zajistíte si případné informace o změnách a inovacích ovlivňujících
bezpečnost a podporu naší společnosti.
2—2
03_0018_0508CZ
Bezpečnostní předpisy
2.2 Použití v souladu
s určením
Čistič je vyroben s využitím nejnovějších poznatků v oblasti techniky
a podle uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto
může při jeho používání dojít k ohrožení zdraví a života obsluhy nebo
třetích osob, k poškození čističe a vzniku dalších věcných škod.
Čistič se smí používat jen v souladu s určením ve smyslu návodu
k obsluze a průvodní dokumentace. Bezpodmínečně dodržujte
všechny pokyny a bezpečnostní předpisy uvedené v návodu
k obsluze.
Zařízení slouží výhradně k čištění nebo odstraňování materiálu vodou
o vysokém tlaku.
Čistič podle provedení dodává vysokotlakovou vodu po hodnotu
uvedenou v technických údajích.
Do zařízení se musí nízkotlakou hadicí přivádět čistá, studená
vodovodní voda. Nesmí se používat jiné látky.
Provozovatel musí poskytnout osobní ochranné prostředky, které je
obsluhující personál povinen používat.
Osobní ochranné prostředky jsou:
--- Ochranná přilba
--- Chrániče sluchu
--- Ochranné brýle
--- Štít na ochranu obličeje
--- Ochranný oděv
--- Pracovní rukavice
--- Ochranná obuv
Všechny ochranné kryty čističe musí být během provozu na svém
místě, příp. připojeny.
Pokračování na následující straně
03_0089_0702CZ
2—3
Bezpečnostní předpisy
Čistič se smí používat jen s instalovanými bezpečnostními zařízeními.
Předepsané údržbové práce se musí provádět pravidelně.
S elektrickým zařízením čističe smí pracovat jen kvalifikovaný
a vyškolený elektrotechnický personál.
Na čističi se nesmějí provádět žádné úpravy, nástavby a přestavby
bez schválení výrobce.
Čistič musí být nejméně jednou ročně zkontrolován oprávněnou
osobou z hlediska bezpečnosti práce. Podnět ke kontrole musí dávat
provozovatel.
2—4
03_0089_0702CZ
Bezpečnostní předpisy
2.3 Použití v rozporu
s určením
Změny
Za použití v rozporu s určením se považuje použití, které není
popsáno v části Použití v souladu s určením nebo které přesahuje
rámec tohoto určení. Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen
GmbH neručí za takto vzniklé škody. Riziko nese vždy uživatel.
Bez povolení výrobce se nesmí provádět žádné úpravy, nástavby
nebo přestavby stroje, které by mohly ovlivnit bezpečnost!
To platí i pro montáž a nastavení bezpečnostních zařízení a ventilů
a pro sváření na nosných částech.
Hodnoty uvedené na typovém štítku, v technických údajích
a v technickém listu stroje jsou maximální povolené hodnoty.
Nastavení regulačních a bezpečnostních prvků provedená v závodě
Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH se nesmí měnit.
Stroj se nesmí používat s deaktivovaným, modifikovaným nebo
vadným bezpečnostním zařízením.
Bezpečnostní zařízení smí opravovat, nastavovat a vyměňovat jen
odborníci.
Všechna bezpečnostní zařízení musí být funkční.
03_0124_0702CZ
2—5
Bezpečnostní předpisy
2.4 Ručení
Provozovatel je povinen chovat se v souladu s návodem k obsluze.
Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy následujících institucí:
--- profesního sdružení,
--- odpovědné společnosti poskytující podniku povinné ručení,
--- uzákoněné danou zemí.
Nehody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů nebo
neopatrností budou zákonodárcem kladeny za vinu
--- obsluze nebo (pokud ho nelze činit zodpovědným na základě
nedostatečného vyškolení nebo chybějících základní vědomostí)
--- personálu zajišťujícímu dohled.
Buďte proto obezřetní.
Vyloučení ručení
2—6
Důrazně upozorňujeme, že společnost Putzmeister Mörtelmaschinen
GmbH neručí za škody, které vzniknou nesprávnou nebo nedbalou
obsluhou, údržbou nebo opravami nebo použitím v rozporu
s určením. To platí i pro úpravy, nástavby nebo přestavby stroje, které
by mohly ovlivnit bezpečnost. V tomto případě záruka zaniká.
03_0021_0508CZ
Bezpečnostní předpisy
2.5 Výběr a kvalifikace
personálu
Vzdělání
Samostatnou obsluhu a údržbu stroje smí provádět jen osoby, které
--- dosáhly přípustného minimálního věku,
--- jsou zdravotně způsobilé (odpočinuté a nesmí být pod vlivem
alkoholu, drog a léků),
--- jsou seznámeny s obsluhou a údržbou stroje,
--- od kterých lze očekávat, že spolehlivě splní zadané úkoly.
Stroj smí obsluhovat, provádět jeho údržbu nebo opravovat pouze
vyškolené a pověřené osoby.
Kompetence personálu musí být jasně definovány.
Následující personál smí na stroji pracovat jen pod stálým dohledem
zkušené osoby:
--- školený personál,
--- zaučovaný personál,
--- instruovaný personál,
--- personál účastnící se základního vzdělávání.
Elektrikář
03_0022_0610CZ
Práce na elektrických zařízeních stroje smí provádět jen kvalifikovaný
elektrikář nebo poučené osoby pod vedením a dohledem
kvalifikovaného elektrikáře při dodržení elektrotechnických pravidel.
2—7
Bezpečnostní předpisy
2.6 Zdroje nebezpečí
Nikdy nevkládejte ruce do pohyblivých dílů běžícího ani vypnutého
stroje.
Při poruchách funkce stroj ihned zastavte a zajistěte! Závady nechte
ihned odstranit!
Stroj zajistěte na stanovišti podkládacími klíny proti rozjetí.
Před zapnutím stroje zajistěte, aby běžící stroj nemohl nikoho
ohrozit!
Šroubení, která jsou pod tlakem, nepovolujte ani nedotahujte.
Horké části stroje
Během práce hrozí nebezpečí popálení horkými částmi
vysokotlakého čističe.
Než začnete provádět údržbu, zajistěte, aby hnací motor, vysokotlaké
vodní čerpadlo a odváděč spalin nebyly horké.
Než začnete údržbu provádět, nechte konstrukční skupiny nejprve
vychladnout.
Pracujte v pracovních rukavicích.
Vysokotlaký čistič
Z vysokotlakého čističe tryská paprsek vody, který má v závislosti na
provedení tlak až 2800 bar. Hrozí tak velké nebezpečí zranění.
Při práci s vysokotlakým čističem používejte v každém případě
kompletní osobní ochranné prostředky.
Nezaměřujte proud vody o vysokém tlaku na osoby, zvířata nebo
volný materiál.
Působením vysokého tlaku vznikají zpětné rázy. Dbejte proto při práci
na dobrou stabilitu.
2—8
03_0091_0609CZ
Bezpečnostní předpisy
2.7 Bezpečnostní zařízení
Nikdy neodstraňujte ani neupravujte bezpečnostní zařízení na stroji.
Je-li při přípravě, údržbě a opravách nutná demontáž bezpečnostních
zařízení, musí bezprostředně po ukončení údržby nebo opravy
následovat zpětná montáž a kontrola bezpečnostních zařízení.
Bezpečnostní zařízení smí opravovat, nastavovat a vyměňovat jen
odborníci.
Na stroji musí být všechna zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti
a ochraně před úrazem (výstražné a informační štítky, krycí rošty,
ochranné kryty atd.). Nesmí být odstraněna, upravena ani
poškozena.
03_0014_0603CZ
2—9
Bezpečnostní předpisy
2.8 Ochranné prostředky
Aby se omezilo nebezpečí úrazu nebo úmrtí osob, jsou v celé
pracovní oblasti předepsány následující ochranné prostředky.
Provozovatel je povinen zajistit, aby personál řádně nosil ochranné
prostředky, a pravidelnou kontrolu těchto prostředků.
1
2
3
4
5
6
7
Pol.
Označení
1
Ochranná přilba
2
Ochrana sluchu
3
Ochranné brýle
4
Štít na ochranu obličeje
5
Ochranný oděv
6
Pracovní rukavice
7
Ochranná obuv
Pokračování na následující straně
2 — 10
03_0092_0609CZ
Bezpečnostní předpisy
Nebezpečí
Noste kompletní osobní ochranné prostředky. To platí i pro všechny
osoby, které se nachází v pracovní oblasti stroje (jde o vaši
bezpečnost).
Čistěte své osobní ochranné prostředky pravidelně a kontrolujte, zda
nejsou poškozené.
Poškozené části osobních ochranných prostředků je třeba ihned
vyměnit!
Ochranné prostředky neposkytují dokonalou ochranu před
nebezpečími přímého proudu vody o vysokém tlaku.
Vodovzdorný ochranný oděv poskytuje ochranu pouze před stříkající
vodou a odlétávajícími částicemi. Při přímém kontaktu s paprskem
vysokotlaké vody neposkytuje ochranný oděv dostatečnou ochranu
před poraněním.
Paprsek vysokotlaké vody nikdy nemiřte proti osobám za účelem
čištění znečistěných ochranných prostředků.
Osobní ochranné prostředky nejsou součástí dodávky stroje. Jsou
součástí nabídky firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a je
možno je koupit jednotlivě.
Poznámka
Přehled nabídky osobních ochranných prostředků naleznete
v aktuálním katalogu „Dynajet“ firmy Putzmeister Mörtelmaschinen
GmbH.
03_0092_0609CZ
2 — 11
Bezpečnostní předpisy
2.9
Nebezpečí zranění,
zbytkové riziko
Stroj je vyroben s využitím nejnovějších poznatků v oblasti techniky
a podle uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto
může při jeho používání dojít k ohrožení zdraví a života obsluhy nebo
třetích osob, k poškození stroje a vzniku dalších věcných škod.
Při neodborném používání může dojít k následujícím zraněním:
--- Nebezpečí rozdrcení a nárazu při pojíždění strojem a jeho přípravě.
--- Nebezpečí popálení o horké díly stroje. Jedná se například o hnací
motor, výfukovou soustavu a rám.
--- Zranění následkem zakopnutí o kabel, hadice, bednicí materiál.
--- Obtěžování hlukem, když se v blízkosti stroje trvale pohybují osoby
bez ochrany sluchu.
--- Zranění následkem nepovoleného nastartování nebo používání
stroje.
--- Poškození zdraví a zatížení životního prostředí emisí odpadních
plynů.
--- Poranění vysokým tlakem u vysokotlakého vodního čerpadla,
vysokotlaké hadice a vysokotlakého čističe.
--- Poranění řezným účinkem proudem vody o vysokém tlaku.
--- Zranění v důsledku vzniknutí kapaliny pod kůži.
--- Zranění v důsledku vymrštění uvolněných částí při vysokotlakém
čištění.
--- Zranění způsobené ztrátou bezpečnosti stanoviště v důsledku sil
zpětného rázu.
--- Zranění v důsledku ztráty bezpečnosti stanoviště následkem změn
polohy vysokotlakého hadicového vedení při zapnutí
vysokotlakého vodního čerpadla.
--- Poškození zdraví dotykem, vdechnutím nebo požití nebezpečných
látek uvolněných při vysokotlakém čištění (např. azbest obsahující,
silikogenní nebo olovo obsahující prach).
--- Zranění v důsledku závad na částech vedoucích tlak (např.
poškozené vysokotlaké hadicové vedení).
--- Zranění v důsledku použití součástek, které nejsou dimenzovány
pro přípustný provozní přetlak.
2 — 12
03_0093_0609CZ
Bezpečnostní předpisy
2.10 Poranění vysokým
tlakem
U vysokotlakého vodního čerpadla, vysokotlaké hadice
a vysokotlakého čističe hrozí během provozních režimů:
--- Uvedení do provozu
--- Provoz
--- Čištění, hledání poruchy, údržba
--- Odstavení z provozu
nebezpečí poranění vysokým tlakem.
Při práci s paprsky vysokotlaké vody působí na relativně malou
plochu velmi vysoký tlak. Toto soustředění energie může způsobit
těžká zranění.
Nebezpečí
Pokud paprsek vysokotlaké vody dopadne na kůži, může proniknout
povrchem kůže a poškodit tkáň. Paprskem vody mohou hluboko do
těla proniknout cizí látky a způsobit nebezpečné záněty. Při poranění
paprsky vysokotlaké vody nelze závažnost poškození tkáně zjistit
vizuálně.
Posuzujte každé zranění způsobené vysokotlakými vodními paprsky
jako akutní chirurgický kritický stav. Zranění musí být ošetřeno
kvalifikovaným úrazovým chirurgem. Informujte ošetřujícího lékaře
o tom, že se jedná o úraz způsobený paprsky vysokotlaké vody.
Před každým zahájením práce zkontrolujte, zda čistič nemá závady.
Zjistíte-li během provozu nedostatky, musíte ihned čistič vypnout,
odtlakovat a nedostatky nechat odstranit kvalifikovanou osobou.
Před zastavením čistič odtlakujte.
Pokračování na následující straně
03_0096_0808CZ
2 — 13
Bezpečnostní předpisy
Vysokotlaké hadice
Pečlivý a správný výběr vysokotlakých hadic a dále řádné zacházení
s nimi jsou podstatnou součástí bezpečnosti provozu čističe.
Při zacházení s vysokotlakým hadicovým vedením dodržujte
následující pravidla:
--- Používejte pouze vysokotlaké hadice přípustné pro maximální
provozní přetlak a maximální provozní teplotu.
--- Vysokotlaké hadice smí spojovat pouze oprávněné osoby.
--- Vysokotlaké hadice musí být položeny a zajištěny tak, aby se
minimalizovalo ohrožení.
--- Vysokotlaká hadicová vedení musí být vyrobena z funkčně
navzájem odpovídajících hadic a spojek.
--- Vysokotlaká hadicová vedení se nesmí lakovat.
--- Po ukončení provozu proveďte odtlakování vysokotlakých hadic.
--- Vysokotlaká hadicová vedení se nesmí uskřípnout ani vést přes
ostré hrany. Vyhněte se namáhání tahem a ohybem.
--- Skladujte vysokotlaké hadice nezalomené a volné.
Vysokotlaká hadicová vedení jsou díly s omezenou životností,
podléhající opotřebení. Proto je třeba je v závislosti na provozních
podmínkách v přiměřených časových intervalech měnit, i když nejsou
patrné vnější nedostatky.
Vysokotlaké hadice je nutné vyměnit nejpozději tehdy, když se
vyskytnou následující nedostatky:
--- Poškození vnější vrstvy odřením, pořezáním nebo trhlinami.
--- Zkřehnutí vnější vrstvy (vznik trhlin) neodborným skladováním.
--- Překročená doba skladování a doba použití. Německá průmyslová
norma DIN udává orientační skladovací dobu 6 let včetně.
Skladovací doba by neměla být delší než 2 roky.
--- Netěsná místa na hadici a spojkách.
Pokračování na následující straně
2 — 14
03_0096_0808CZ
Bezpečnostní předpisy
Nebezpečí
Nikdy nezjišťujte netěsnosti vysokotlakých hadic holýma rukama.
Unikající vysokotlaký paprsek nemusí být vidět, může ale způsobit
nebezpečná poranění.
Vysokotlaký čistič
Správné zacházení s vysokotlakým čističem je důležité pro
bezpečnost provozu vysokotlakých agregátů.
Při zacházení s vysokotlakým čističem dodržujte následující pravidla:
--- Používejte jen vysokotlaké čističe, které vydrží povolený provozní
přetlak.
--- Vysokotlaký čistič používejte vždy s tryskou schválenou pro
příslušný tlakový a teplotní rozsah.
--- Nemiřte paprsek vody na osoby nebo zvířata.
--- Dbejte na speciální nebezpečnou oblast při práci s paprsky
vysokotlaké vody. V okruhu 10 m od vysokotlakého čističe se
nesmí zdržovat jiné osoby mimo obsluhy.
--- Při práci držte vysokotlaký čistič vždy pevně oběma rukama.
--- Při práci s vysokotlakým čističem se projevují zpětné a rotační síly.
Dbejte na dobrou stabilitu.
--- Na vysokotlaký čistič nasaďte podle provedení vhodné podpěry.
--- Po ukončení provozu vysokotlaký čistič odtlakujte.
Nebezpečí
Vodovzdorný ochranný oděv poskytuje ochranu pouze před stříkající
vodou a odlétávajícími částicemi. Při přímém kontaktu s paprskem
vysokotlaké vody neposkytuje dostatečnou ochranu před poraněním.
Noste kompletní osobní ochranné prostředky. To platí i pro všechny
osoby, které se nachází v pracovní oblasti čističe (jde o bezpečnost).
03_0096_0808CZ
2 — 15
Bezpečnostní předpisy
2.11 Zjištění sil zpětného
rázu
Na vysokotlakém čističi je třeba sladit velikost a uspořádání
trysek, jakož i provozní přetlak vzájemně tak, aby personál dokázal
zvládnout sílu zpětného rázu v závislosti na svém stanovišti a tělesné
hmotnosti.
Poznámka
Používejte pouze trysky vhodné pro vaše použití!
Ke zjištění sil zpětného rázu použijte příslušnou tabulku trysek výrobce
trysek!
d [mm]
0,55
0,65 1
0,60
Tlak [bar]
2600
2700
0,70
0,80
Průtok [l/min]
2800 2
2900
3000
13,3 3
< 150 N
150-250 N
4
> 250 N
Příklad: tabulka zpětných rázů pro šroubovací trysky
Pol.
Označení
1
d = průměr [mm]
2
p = tlak [bar]
3
Q = průtok [l/min]
4
FR = síla zpětného rázu [N]
Vypočtěte síly zpětného rázu podle následujícího hrubého pravidla:
FR = 0, 236 × Q × p
"
Použijte jako pomůcku tabulku trysek platnou pro vaši trysku.
"
Odečtěte z tabulky trysek požadované hodnoty.
"
Vypočtěte pomocí odečtených hodnot sílu zpětného rázu.
Pokračování na následující straně
2 — 16
03_0106_0808CZ
Bezpečnostní předpisy
Pro práce prováděné ručně s vysokotlakým čističem je třeba zvolit
průměr trysek tak, aby síla zpětného rázu v podélné ose při
maximálním provozním tlaku nepřevyšovala 250 N.
Překročí-li síla zpětného rázu 150 N, je nutné vybavit vysokotlaký
čistič opěrou těla.
Je-li reaktivní síla větší než 250 N, musí být tryska vysokotlakého
čističe mechanicky vedena.
Poznámka
Při použití úhlově zkosených vysokotlakých čističů se mohou objevit
změněné síly zpětného rázu.
Nebezpečí
Používejte pouze vysokotlaké čističe vhodné pro maximální sílu
zpětného rázu použitých trysek!
Viz tabulku trysek příslušných výrobců.
– Při síle zpětného rázu mezi 150 N a 250 N používejte opěru těla!
– Při síle zpětného rázu vyšší než 250 N používejte pouze pevně
upnuté vysokotlaké čističe!
Dbejte při práci s ručně vedenými vysokotlakými čističi vždy na
bezpečnost stanoviště.
03_0106_0808CZ
2 — 17
Bezpečnostní předpisy
2.12 Dotyk dílů pod
napětím
U řídicí skříně, elektrických vedení a na hnacím motoru hrozí během
provozních režimů:
--- uvedení do provozu
--- provoz
--- čištění, hledání poruchy, údržba
--- Odstavení z provozu
nebezpečí ohrožení života dotykem dílů pod napětím.
Všechny elektrické konstrukční celky jsou sériově chráněny dle
IEC 60204, část 1 nebo DIN 40050 IEC 144 druhem ochrany IP 54.
Používejte pouze originální pojistky předepsaného proudu! Při příliš
silných pojistkách nebo přemostění může být elektrická soustava
zničena.
Nebezpečné napětí
Práce na elektrických zařízeních stroje smí provádět jen kvalifikovaný
elektrikář nebo poučené osoby pod vedením a dohledem
kvalifikovaného elektrikáře při dodržení elektrotechnických pravidel.
2 — 18
03_0016_0505CZ
Bezpečnostní předpisy
2.13 Nebezpečí popálení
a opaření
Na hnacím motoru, odváděči spalin a vysokotlakém vodním čerpadle
se objevuje při provozních režimech:
--- Uvedení do provozu
--- Provoz
--- Čištění, hledání poruchy, údržba
--- Odstavení z provozu
nebezpečí popálení.
Nebezpečí
Řídicí skříň vypne při přehřátí hnací motor. Přesto mohou hnací motor,
odváděč spalin a vysokotlaké vodní čerpadlo při provozu dosáhnout
vysoké teploty.
Před zahájením údržbových prací nechte stroj po provozu
vychladnout.
Pracujte v pracovních rukavicích.
Nebezpečí
Nezapomeňte, že u vysokotlakého čističe hrozí při vysokotlakém
vstřikování i nebezpečí popálení!
Noste kompletní osobní ochranné prostředky!
Pokračování na následující straně
03_0094_0609CZ
2 — 19
Bezpečnostní předpisy
Chladicí kapalina
Při práci s uzavíracím víčkem chladiče buďte obzvlášť opatrní.
Uzavírací víčko musí být těsně a pevně uzavřeno.
Nebezpečí
Uzavírací víčko chladiče nikdy nesnímejte při běžícím motoru nebo
když je motor ještě horký.
Může vystříknout horká voda, která může opařit poblíž stojící osoby.
Po zastavení hnacího motoru vyčkejte nejméně 10 minut před tím, než
uzavírací víčko sejmete.
Do horkého chladiče nenalévejte chladnou chladicí kapalinu.
Pracujte s pracovními rukavicemi a ochranou obličeje.
2 — 20
03_0094_0609CZ
Bezpečnostní předpisy
2.14 Emise hluku
Během provozních režimů:
--- Uvedení do provozu
--- Provoz
--- Čistění, hledání poruchy, údržba
--- Odstavení z provozu
Emise hluku
Hodnota hladiny akustického tlaku v blízkosti stroje je uvedená
v technických údajích.
Od 85 dB (A) doporučujeme nosit chrániče sluchu, zaměstnavatel by
měl pracovníkovi chrániče sluchu nabídnout, není to jeho povinnost.
Od 90 dB (A) je povinné nosit chrániče sluchu.
Noste předepsané chrániče sluchu!
Provozovatel
Nařiďte personálu, aby stále nosil chrániče sluchu. Jako
provozovatel zodpovídáte za to, že personál bude tento předpis
dodržovat.
Všechny ochranné prostředky proti hluku musí být přítomny
a v bezvadném stavu. Za provozu musí být v ochranné poloze.
Zvýšená hladina hluku může způsobit trvalé poškození sluchu.
03_0112_0702CZ
2 — 21
Bezpečnostní předpisy
2.15 Pracoviště
Pracoviště je místo, kde se zdržují osoby v souvislosti s prací.
Obsluha čističe
Pracoviště obsluhy čističe je během používání u ovládacího panelu
čističe.
Operátor vysokotlaké
pistole
Pracoviště operátora vysokotlaké pistole je v její rizikové oblasti.
Zde je nutná zvýšená opatrnost. Operátor vysokotlaké pistole
a obsluha čističe musí být ve vizuálním kontaktu.
Nebezpečí
Odražený uvolněný materiál může způsobit závažná zranění.
Nikdy nepracujte sami!
Při bezvědomí nebo těžkém zranění se může stát, že nebudete
schopni sami čistič zabezpečit a budete odkázáni na cizí pomoc.
2.16 Pracovní oblast
Pracovní oblast je oblast, ve které se s čističem a na čističi pracuje.
V závislosti na prováděné činnosti se mohou části pracovní oblasti
stát nebezpečnými.
Pracovní oblast je také oblast, v níž se s vysokotlakým čističem
pracuje.
Při práci s paprskem vysokotlaké vody se v okruhu 10 metrů kolem
vysokotlakého čističe nesmí kromě operátora zdržovat žádné další
osoby.
Zajistěte pracovní oblast a zřetelně ji vyznačte. V pracovní oblasti je
předepsáno používat vhodné ochranné prostředky. Během práce
odpovídá obsluhující pracovník za bezpečnost v pracovní oblasti.
2.17 Jednání v případě
nouze
V nouzové situaci čistič ihned vypněte.
Další podrobnosti viz také kapitola “Provoz” --- část “Zastavení v případě nouze”.
Pozor
Při poruchách funkce čistič ihned zastavte a zajistěte!
Závady ihned odstraňte (nechte odstranit)!
2 — 22
03_0120_0702CZ
Bezpečnostní předpisy
2.18 Náhradní díly
Náhradní díly musí vyhovovat technickým požadavkům stanoveným
výrobcem. To je u originálních náhradních dílů vždy zaručeno.
Používejte pouze originální náhradní díly. Společnost Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH neručí za škody způsobené použitím
neoriginálních náhradních dílů.
2.19 Příslušenství
Příslušenství musí vyhovovat technickým požadavkům stanoveným
společností Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a musí být
navzájem kompatibilní. Při použití originálního příslušenství je toto
vždy zaručeno.
Poznámka
Příslušenství, které není v rozsahu dodávky stroje, je v nabídce
společnosti Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a lze ho obdržet
prostřednictvím prodeje dílů.
Příslušenství, které je součástí dodávky, je uvedeno na dodacím listě.
Za použití správného příslušenství zodpovídá provozovatel.
Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH odmítá jakoukoli
zodpovědnost a neručí za škody, které vzniknou v důsledku použití
jiného než originálního příslušenství nebo nesprávného použití.
2.20 Skladování stroje
Vysokotlaký čistič se smí skladovat jen na suchém místě, kde
nemrzne.
Hrozí-li ve skladišti nebezpečí mrazu, musí se provést opatření proti
zamrznutí.
Další podrobnosti viz také kapitola: „Odstavení z provozu“.
03_0122_0702CZ
2 — 23
Bezpečnostní předpisy
2.21 Nepovolené startování Během provozních režimů:
nebo používání stroje --- Uvedení do provozu
--- Provoz
--- Čištění, hledání poruchy, údržba
--- Odstavení z provozu
hrozí u stroje nebezpečí způsobené nepovoleným nastartováním
nebo používáním stroje.
Než se vzdálíte, vždy zajistěte stroj proti neoprávněnému spuštění.
To znamená:
--- Vypněte hlavním vypínačem.
--- Zavřete kapoty.
Obsluha musí mít vždy možnost nahlédnout do stroje. V případě
potřeby musí být další osoba pověřena sledováním stroje.
Blíží-li se ke stroji nepovolané osoby, musí obsluha práci ihned
zastavit.
2 — 24
03_0064_0602CZ
Všeobecný technický popis
3
Všeobecný technický popis
V této kapitole najdete popis a způsob funkce jednotlivých dílů
a konstrukčních celků čističe. Mohou zde být popsána také
eventuální přídavná zařízení (volitelná výbava). Zda je váš čistič
vybaven příslušným přídavným zařízením, zjistíte z technického
listu čističe.
3.1 Označení čističe
Vaše zařízení má označení Dynajet UHP
a je vyrobeno firmou Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH.
Zodpovězení dotazů nebo objednávek nám usnadníte, když nám
sdělíte typ a výrobní číslo čističe.
Typový štítek se nachází na rámu, po směru jízdy vpravo vpředu.
Dynajet U H P 170
Výkon (HP)
Pressure
High
Ultra
02_0457_0807CZ
3—1
Všeobecný technický popis
3.2 Provedení čističe
Tento návod k obsluze platí pro následující provedení čističe.
Typ
Provedení
Č. materiálu
Dynajet UHP 170
1200 / 40,5 T
111600010
Dynajet UHP 170
2000 / 23,5 T
111600030
Dynajet UHP 170
2800 / 18 T
111600040
Dynajet UHP 170
1000 / 54 T
111600050
V přiloženém technickém listu a na typovém štítku naleznete, mimo
jiné, následující údaje:
--- Provedení zařízení (napětí a frekvence)
--- Výrobní číslo čističe
Poznámka
Výrobní číslo zařízení přiděluje společnost Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH. Každé výrobní číslo čističe je přiděleno
pouze jednou. To znamená, že každý čistič je svým výrobním číslem
přesně určen.
3.3 Rozsah dodávky
3—2
Dodávka se skládá z těchto částí:
--- vysokotlaký agregát Dynajet UHP 170
--- návod k obsluze
--- seznam náhradních dílů
--- složka na dokumenty
--- vyfukovací zařízení
--- hadice k vypouštění oleje
--- standardní příslušenství.
02_0457_0807CZ
Všeobecný technický popis
3.4 Přehled
Zde najdete přehled důležitých součástí, které jsou popsány na
následujících stranách.
Dynajet UHP 170
pojízdný s krytem
2
3
1
4
5
6
8
7
Dynajet UHP 170 pojízdný s krytem
Pol.
Označení
1
Kryt --- pracovní oblast
2
Kryt --- prostor motoru
3
Ruční brzda
4
Tažné zařízení
5
Typový štítek
6
Řídicí skříň
7
Závěsné zařízení
8
Osvětlovací zařízení
Pokračování na následující straně
02_0457_0807CZ
3—3
Všeobecný technický popis
Pracovní oblast
3
3
4
5
6
1
2
7
8
11
10
9
12
Strana obsluhy viděno ve směru jízdy
Pol.
Označení
1
Palivové plnicí hrdlo (zakryté)
2
Vysokotlaké vodní čerpadlo
3
Suchý vzduchový filtr
4
Přípravné tlakové čerpadlo
5
Hnací motor
6
Řídicí skříň
7
Hlavní vodní filtr
8
Tlakový spínač Nízkotlaký okruh
9
Přípojka nízkotlaké hadice
10
Přípojka Vysokotlaké hadicové vedení
11
Spínací a bezpečnostní ventil
12
Primární vodní filtr
Pokračování na následující straně
3—4
02_0457_0807CZ
Všeobecný technický popis
Prostor motoru
2
1
3
6
4
5
Strana obsluhy viděno proti směru jízdy
02_0457_0807CZ
Pol.
Označení
1
Kompresor
2
Hnací motor
3
Chladič
4
Primární čistič paliva
5
Zařízení na stlačený vzduch
6
Nádrž na vodu
3—5
Všeobecný technický popis
3.5 Technické údaje
Níže uvedené technické údaje a vlastnosti se vztahují na zařízení
Dynajet UHP 170.
UHP 170
1000
UHP 170
1200
UHP 170
2000
UHP 170
2800
Rozměry
Délka:
3920 mm
Šířka:
1880 mm
Výška:
2102 mm
Hmotnosti
Přípustná celková hmotnost:
viz typový štítek
Přípustné nápravové zatížení:
viz typový štítek
Hmotnost (prázdný čistič):
2 100 kg
Přípustné podpěrné zatížení:
viz typový štítek
Podvozek
Techn. přípustná maximální
rychlost:
100 km/h
Pozor
Dodržujte maximální rychlost stanovenou zákony vaší země.
UHP 170
1000
UHP 170
1200
UHP 170
2000
UHP 170
2800
Pneumatiky
Velikost pneumatik:
Velikost ráfků:
195 / 65 R15 91H
5,5 x 15 ET30, 900 kg / 140 km/h
Tlak vzduchu v pneumatikách:
2,7 bar
Utahovací moment šroubů kol:
90 Nm
Nebezpečí
Po montáži kol dotáhněte po ujetí 50 km šrouby a matice kol
uvedeným utahovacím momentem.
Pokračování na následující straně
3—6
02_0428_0807CZ
Všeobecný technický popis
UHP 170
1000
UHP 170
1200
UHP 170
2000
UHP 170
2800
Výkonové údaje
čtyřválcový vznětový motor
125 kW při 2200 ot/min
Hnací motor:
Vysokotlaké vodní čerpadlo:
Vysokotlaké
vodní
čerpadlo
54 l/min
1 000 kW při
565 ot/min
Vysokotlaké
vodní
čerpadlo
40,5 l/min
1 200 kW při
565 ot/min
Vysokotlaké
vodní
čerpadlo
23,5 l/min
2 000 kW při
565 ot/min
Vysokotlaké
vodní
čerpadlo
18 l/min
2 800 kW při
565 ot/min
Pracovní tlak:
do 1 000 bar
do 12 00 bar
do 2 000 bar
do 2 800 bar
18,5 až
54 l/min
18,5 až
40,5 l/min
10,5 až
23,5 l/min
8,3 až
18 l/min
Čerpané množství:
Hladina akustického tlaku:
88 dB (A)
Úhel naklonění v podélném
směru:
max. 5˚
Úhel naklonění v příčném
směru:
max. 10˚
Řídicí napětí:
Teplotní rozsah:
Výška stanoviště
(bez snížení výkonu):
02_0428_0807CZ
24 V
+1 ˚C až +45 ˚C
do 1 000 m nad mořem
3—7
Všeobecný technický popis
UHP 170
1000
UHP 170
1200
UHP 170
2000
UHP 170
2800
Objem
Motorový olej:
Množství motorového oleje 11 l s výměnou filtru
SAE 10W---40
Viz také dokumentace výrobce motoru.
Motorová nafta
Objem cca 170 l
Palivo:
Nádrž na vodu:
Čistá vodovodní voda, viz též část: „Požadavky na kvalitu vody“
Plnicí množství cca 60 l
Převodový olej
SAE 85W---90
Objem cca 13 l
Vysokotlaké vodní čerpadlo:
Pozor
Uvedená plnicí množství představují pouze přibližné hodnoty. Mohou
se lišit v závislosti na provedení a zbývajícím množství oleje.
Rozhodující je vždy značka na měrce oleje.
UHP 170
1000
UHP 170
1200
UHP 170
2000
UHP 170
2800
Vodní přípojky (doporučené)
Připojení nízkotlaké hadice:
Průřez vedení:
Tlak vody:
3—8
GEKA 1”
DN 25
min. 2 bar, max. 6 bar
02_0428_0807CZ
Všeobecný technický popis
3.6 Požadavky na kvalitu
vody
Pro zajištění optimální funkce a životnosti vysokotlakého vodního
čerpadla je zapotřebí dbát na požadovanou kvalitu vody.
Parametry závislé na tlaku
Tlakový rozsah
Parametr
max. 500 bar
500 až
1 200 bar
nad 1 200 bar
Koncentrace pevných látek
(mg/l)
max. 100
max. 50
max. 10
Velikost částic
(µm)
max. 80
max. 50
max. 10
Teplota
(˚C)
max. 60
max. 50
max. 30
(mmol/l)
0,5 --- 5
0,5 --- 5
0,5 --- 3,5
(˚d), (˚dH)
3 --- 25
3 --- 20
3 --- 15
(mg/l)
20 --- 200
20 --- 200
20 --- 145
Celková tvrdost
(Ca2+
+
Mg2+)
(Ca2+ + Mg2+)
Parametry nezávislé na tlaku
Hodnota pH
6,5 --- 8,0
Vodivost
(µS/cm)
max. 2 000 při 20 ˚C
Rozpuštěný kyslík
(mg/l)
min. 5
Organické látky
(mg/l)
max. 12
(mg/l)
max. 0,2
(mg/l)
max. 0,5
(mg/l)
max. 100
(mg/l)
max. 0,5
Hliník
Al
Amonium
NH +
Vápník
Ca
Chlor
Cl
Chlorid
CI
Železo
2+
Fe
2
(mg/l)
max. 100
2+
(mg/l)
max. 0,3
2
(mg/l)
max. 20
Oxid křemičitý
SiO
Měď
Cu 2+
(mg/l)
max. 1
Hořčík
Mg 2+
(mg/l)
max. 50
2+
(mg/l)
max. 0,1
Mangan
Mn
Síran
SO 2
(mg/l)
max. 250
Dusičnan
NO 3
(mg/l)
max. 50
2
(mg/l)
max. 0,1
Dusitan
NO
Poznámka
Všechny ostatní parametry musí splňovat předepsané hodnoty pro
pitnou vodu.
Odchylky od výše uvedených hodnot jen po dohodě s firmou
Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
02_0366_0710CZ
3—9
Všeobecný technický popis
3.7 Typový štítek
Na typovém štítku najdete nejdůležitější údaje stroje.
1
2
3
8
9
4
10
5
6
11
7
12
13
Pol.
3 — 10
Označení
1
Typ (typ stroje)
2
Rok výroby
3
Maximální čerpací tlak [bar]
4
Max. hydraulický tlak [bar] (maximální tlak oleje
hydraulické soustavy)
5
Napětí [V]
6
Frekvence [Hz]
7
Příkon [kW]
8
Č. registrace vozidla
9
Č. podvozku
10
Přípustná celková hmotnost [kg]
11
Přípustné zatížení nápravy [kg]
12
Přípustné max. zatížení tažného zařízení [kg]
13
Identifikační číslo certifikační a kontrolní stanice
02_0335_0801CZ
Všeobecný technický popis
3.8 Hladina akustického
výkonu
Dle směrnice 2000/14/EG je následně uvedena hladina akustického
výkonu vytvářená strojem.
V blízkosti typového štítku stroje se nachází následně vyobrazený
štítek, který udává naměřenou hladinu akustického výkonu stroje.
XXX
Pol.
02_0174_0603CZ
Označení
LWA
Hladina akustického výkonu
dB
Hodnota v dB
3 — 11
Všeobecný technický popis
3.9 Bezpečnostní zařízení
Následuje seznam integrovaných bezpečnostních zařízení čističe.
Nebezpečí
Čistič se smí používat jen s kompletně instalovanými funkčními
bezpečnostními zařízeními.
Tlačítko NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ
Na řídicí skříni zařízení je tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.
Podle provedení může mít zařízení tlačítek NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ
několik (doplňkové vybavení).
Pozor
Seznamte se s umístěním tlačítek NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ na svém
zařízení.
Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ se nesmí používat k vypínání
zařízení!
1
Pol.
1
Označení
Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ na řídicí skříni
Pokračování na následující straně
3 — 12
02_0459_0711CZ
Všeobecný technický popis
Stisknete-li tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ provedou se
následující akce:
--- Hnací motor se ihned vypne.
⇒ V důsledku toho se vypne vysokotlaké vodní čerpadlo.
--- Všechny řídicí a spínací skříně jsou elektricky zablokovány.
--- Na řídicí skříni se rozbliká červená kontrolka LED.
--- Uloží se stav NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.
Poznámka
K deaktivaci stavu NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ musíte stisknuté tlačítko
NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ pootočením odblokovat.
Ochranná obložení
Pohyblivé části jako ventilátory, klínové řemeny, plunžry a spojka jsou
kryty ochrannými mřížemi. Další části jsou chráněny skříní.
Nebezpečí
Ochranný rošt musí být namontován při každém druhu provozu, také
po každé opravě.
02_0459_0711CZ
3 — 13
Všeobecný technický popis
Zabezpečení před
nedostatkem vody
Nádrž na vodu je vybavena úrovňovým spínačem na ochranu proti
nedostatečnému množství vody.
Jakmile je ve vodní nádrži příliš málo nebo žádná voda, hnací motor
se ihned vypne.
Sledování teploty
v nízkotlakém okruhu
Nízkotlaký okruh je vybaven snímačem teploty pro sledování teploty.
Když je teplota po určitou dobu příliš velká (> 60 ˚C), hnací motor se
vypne.
Kontrola tlaku
v nízkotlakém okruhu
Nízkotlaký okruh je vybaven tlakovým spínačem sledování tlaku.
Když je přívodní tlak po určitou dobu příliš nízký (1,5 bar), hnací
motor se vypne.
Spínací a bezpečnostní
ventil
Spínací a bezpečnostní ventil řídí vysokotlaké vodní čerpadlo a slouží
jako pojistka pro vysokotlaký obvod.
Při poruchách oběhového a vysokotlakého provozu se hnací motor
ihned vypne.
Poznámka
Je-li plomba na vzduchovém bezpečnostním ventilu vadná nebo
chybí, obraťte se ihned na příslušné servisní oddělení firmy
Putzmeister Mörtelmachinen GmbH!
Pokračování na následující straně
3 — 14
02_0459_0711CZ
Všeobecný technický popis
Sledování tlaku ve
vysokotlakém obvodu
Vysokotlaký okruh je vybaven snímačem tlaku ke sledování tlaku.
Při náhlém poklesu tlaku nebo jeho zvýšení se zařízení ihned vypne.
Oka pro hadicovou
punčochu
Zařízení je vybaveno oky pro hadicovou punčochu.
Jimi lze hadicovou punčochu pomocí karabiny podle předpisů
upevnit na přípojku vysokotlakého hadicového vedení a zajistit ji.
Poznámka
Hadicová punčocha patří k bezpečnostním zařízením vysokotlakých
hadicových vedení.
Všechny části nízkotlaké hadice, vysokotlakého hadicového vedení
a vysokotlakého čističe nejsou obsaženy v dodávce zařízení.
Jsou součástí nabídky firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
a je možno je koupit jednotlivě.
Osobní ochranné
prostředky
Osobní ochranné prostředky nejsou součástí dodávky čističe. Jsou
součástí nabídky firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a je
možno je koupit jednotlivě.
Nebezpečí
Noste kompletní osobní ochranné prostředky. To platí i pro všechny
osoby, které se nachází v pracovní oblasti čističe (jde o bezpečnost).
Poškozené části osobních ochranných prostředků je třeba ihned
vyměnit!
Poznámka
Přehled nabídky osobních ochranných prostředků naleznete
v aktuálním katalogu „Dynajet“ firmy Putzmeister Mörtelmaschinen
GmbH.
02_0459_0711CZ
3 — 15
Všeobecný technický popis
3.10 Řídicí skříň
Obsluha a řízení zařízení se provádí prostřednictvím řídicí skříně.
Nebezpečné napětí
Práce na elektrickém vybavení zařízení smí provádět jen kvalifikovaný
elektrikář nebo poučené osoby pod vedením a dohledem
kvalifikovaného elektrikáře, při dodržení elektrotechnických pravidel.
Kabeláž, uzemnění a přípojky řídicí skříně odpovídají směrnicím VDE.
Používejte pouze originální jištění s předepsaným proudovým
zatížením! Při příliš silných pojistkách nebo přemostění může být
elektrická soustava zničena.
Pokračování na následující straně
3 — 16
02_0429_0711CZ
Všeobecný technický popis
1
2
3
4
5
Pol.
1
02_0429_0711CZ
Ovládací / kontrolní prvky
Řízení prostřednictvím
obrazovky LCD a funkčních
kláves
Funkce / indikace
Řídicí a kontrolní funkce
2
Objímková zásuvka 4pól.
3
Vestavěná zásuvka 24 V, 5 A
4
Zážehový startovací spínač
VYP --- ZAP --- START
5
Tlačítko NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ
Vypnutí zařízení v případě
nouze
3 — 17
Všeobecný technický popis
3.11 Řízení
Řízení se nachází ve spínací skříni.
2
1
3
3
3
Pol.
Označení
1
Řízení
2
Displej
3
Funkční tlačítka
Na displeji (2) se zobrazují různé nabídky a hlášení pro obsluhu
a monitorování zařízení.
Funkční tlačítka F1 až F6 slouží pro pohyb v nabídkách a jejich
správu.
Displej
3 — 18
Displej slouží k ovládání zařízení a pro zobrazení různých provozních
stavů.
02_0430_0808CZ
Všeobecný technický popis
Popis struktury nabídek
02_0430_0808CZ
Přepínání podnabídek se provádí číselnými tlačítky vpravo
a vlevo od zobrazovacího pole. Musí se k tomu stisknout tlačítko 4
(Podnabídka), symboly vedle tlačítek se vyjasní. Volbou některého
z tlačítek se otevře příslušná podnabídka. Je-li tlačítko stisknuto déle
než 3 sekundy, symboly podnabídek se potlačí (zšednou).
Přijde-li nové varování, příp. nové chybové hlášení, automaticky se
otevře podnabídka hlášení. Stisknutím tlačítka OK, příp. tlačítka 8 --potvrzením tohoto varování, příp. chybového hlášení se tento displej
zavře. Pak se otevře hlavní nabídka.
Příchod chybového hlášení vždy signalizuje blikání červené kontrolky
LED na displeji.
Tlačítko 8 lze pro potvrzení chybového hlášení použít v jakékoliv
nabídce.
Při stisknutí tlačítka ESC (OPUŠTĚNÍ) se aktuální operace přeruší.
Při opětovném stisknutí tlačítka ESC (OPUŠTĚNÍ) se vrátíte zpátky do
hlavní nabídky.
3 — 19
Všeobecný technický popis
1
5
2
6
3
7
4
8
ESC (OPUŠTĚNÍ)
3 — 20
OK
Tlačítko
Funkce
1
Vznětový motor
2
Vysokotlaké čerpadlo
3
nepoužito
4
Návrat do hlavní nabídky
5
Diagnostika
6
Parametrizace / nastavení
7
Závada
8
nepoužito
ESC
(OPUŠTĚNÍ)
Přerušení
OK
nepoužito
NAHORU
nepoužito
DOLŮ
nepoužito
VPRAVO
nepoužito
VLEVO
nepoužito
Symbol
02_0430_0808CZ
Všeobecný technický popis
Popis nabídek
Hlavní nabídka
--- Volba provozního režimu (regulace tlaku / regulace otáček /
„DumpGun“)
--- Nastavení požadovaných hodnot (vysoký tlak [bar] / otáčky
[ot/min])
--- Indikace provozního režimu
--- Indikace vysokého tlaku požadovaná / skutečná hodnota
(analogová / digitální)
--- Indikace otáček motoru požadovaná / skutečná hodnota
(analogová / digitální)
--- Množství nafty v palivové nádrži (analogová)
--- Stav zařízení
02_0430_0808CZ
Tlačítko
Funkce
1
Nastavení +
2
Nastavení ---
3
Převzetí min. vysokého tlaku
4
Vyjasnění volby podnabídek
5
Propláchnutí hadici
6
nepoužito
7
Volba provozního režimu
8
Potvrzení poruchy
ESC
(OPUŠTĚNÍ)
Přerušení
OK
nepoužito
NAHORU
nepoužito
DOLŮ
nepoužito
VPRAVO
nepoužito
VLEVO
nepoužito
Symbol
3 — 21
Všeobecný technický popis
Funkce:
Tlačítky 1 a 2 lze nastavovat požadovaný pracovní tlak nebo otáčky.
Tlačítkem 1 (+) se hodnota zvyšuje, tlačítkem 2 (---) se snižuje.
Zůstane-li tlačítko déle stisknuto, hodnota se mění rychleji, dokud se
tlačítko opět neuvolní.
Veškeré hodnoty lze zadávat jen v přípustném rozsahu.
Je-li nastavený tlak menší než min. dovolený pracovní tlak použité
trysky, zobrazí se výstražné hlášení a tlačítkem 3 lze min. pracovní
tlak vzít za nastavený min. tlak.
Tlačítkem 5 se aktivuje / deaktivuje režim proplachování hadice.
Tlačítkem 7 se přepnete do podnabídky volby provozního režimu.
Podle konfigurace lze volit až ze čtyř provozních režimů:
Tlačítko
Funkce
1
Regulace tlaku
2
Regulace otáček
3
Režim „DumpGun“ (zvláštní vybavení)
Symbol
Když je okno volby otevřené, lze tlačítkem 1 aktivovat regulaci tlaku,
tlačítkem 2 regulaci otáček.
Tlačítkem 3 se otevře zadávání hesla pro volbu režimu „DumpGun“.
Tlačítky se šipkou se vybírají odpovídající číslice.
Převzetí se potvrzuje tlačítkem OK, potom lze volit další číslici.
Po úspěšném zadání hesla se aktivuje provozní režim „DumpGun“
(režim bez kabelu dálkového ovládání).
Lze regulovat jen otáčky.
3 — 22
02_0430_0808CZ
Všeobecný technický popis
Podnabídka dieselový
motor
--- Indikace otáček motoru (analogová / digitální)
--- Indikace teploty motoru (analogová / digitální)
--- Indikace tlaku motorového oleje (analogová / digitální)
--- Indikace provozních hodin dieselového motoru (jen když není
chyba „NOUZOVÉ VYPNUTÍ“!)
--- Indikace chyby motoru (symbol) a chybového kódu (SPN / FMI --číslo podezřelého parametru (Suspected Parameter Number) /
druh chyby (Fehlerart))
Obsazení tlačítek:
Podnabídka vysokotlaké
vodní čerpadlo
Tlačítko
Funkce
1
nepoužito
2
nepoužito
3
nepoužito
4
Vyjasnění volby podnabídek
5
nepoužito
6
nepoužito
7
nepoužito
8
Potvrzení poruchy
Symbol
--- Indikace provozních hodin vysokotlakého čerpadla
--- Indikace denního počitadla provozních hodin vysokotlakého
čerpadla
--- Indikace chybových hlášení (symbol)
Obsazení tlačítek:
Tlačítko
Funkce
1
nepoužito
2
nepoužito
3
nepoužito
4
Vyjasnění volby podnabídek
6
Resetování denního počitadla provozních
hodin vysokotlakého čerpadla
nepoužito
7
nepoužito
8
Potvrzení poruchy
5
02_0430_0808CZ
Symbol
3 — 23
Všeobecný technický popis
Podnabídka diagnostika
Podnabídka diagnostika zahrnuje stav všech vstupů a výstupů řízení.
Slouží k zobrazení aktuálního stavu daného vstupu / výstupu a tím
k usnadnění lokalizace chyby.
--- Zobrazení analogové hodnoty (digitální)
--- Stav dig. vstupu / výstupu („kontrolka“)
Obsazení tlačítek:
Tlačítko
Funkce
1
Vstupy / výstupy dieselového motoru
2
Vstupy / výstupy vysokotlakého čerpadla
3
nepoužito
4
Vyjasnění volby podnabídek
5
nepoužito
6
nepoužito
7
nepoužito
8
Potvrzení poruchy
Symbol
Funkce:
Analogové hodnoty se zobrazí digitálně.
Digitální signály se zobrazují černě a bíle, přičemž platí následující
přiřazení:
--- Vstup / výstup nahozen (+24 V) = zobrazený černý symbol
(např. černě vyplněný čtvereček)
--- Vstup / výstup shozen (0 V) = zobrazený bílý symbol (např. bíle
vyplněný čtvereček)
3 — 24
02_0430_0808CZ
Všeobecný technický popis
Podnabídka
parametrizace
--- Nastavení doby snížení otáček dieselového motoru
--- Nastavení jasu
--- Nastavení jazyka
Obsazení tlačítek:
Tlačítko
Funkce
1
Doba +
2
Doba ---
3
Přepínání jazyk
4
Vyjasnění volby podnabídek
5
Jas +
6
Jas ---
7
nepoužito
8
nepoužito
ESC
(OPUŠTĚNÍ)
Přerušení
OK
nepoužito
NAHORU
nepoužito
DOLŮ
nepoužito
VPRAVO
nepoužito
VLEVO
nepoužito
Symbol
Funkce:
Tlačítky 1 (+) a 2 (---) lze nastavovat dobu zpoždění snížení otáček.
Přepínání jazyka se provádí tlačítkem 3. Tlačítka 5 (+) a 6 (---) slouží
k nastavení kontrastu.
02_0430_0808CZ
3 — 25
Všeobecný technický popis
Podnabídka porucha
Tlačítkem 7 lze podnabídku hlášení kdykoliv otevřít ze všech
nabídek. Nepřišlo-li žádné hlášení, dostanete se do nabídky varování
a pak lze tlačítkem s šipkou DOLŮ (AB) přejít do nabídky chybových
hlášení. Je-li nějaké hlášení aktivní, přejde se do odpovídající nabídky
(varování, příp. chyba). Stisknutím tlačítka OK, příp. tlačítka 8 se
displej hlášení zavře.
--- Indikace varování
--- Indikace chybová hlášení
--- Indikace historie chyb
Obsazení tlačítek:
3 — 26
Tlačítko
Funkce
1
nepoužito
2
nepoužito
3
nepoužito
4
Vyjasnění volby podnabídek
5
příp. historie chyb
6
příp. chybový registr
7
nepoužito
8
Potvrzení poruchy
ESC
(OPUŠTĚNÍ)
Přerušení
OK
Potvrzení poruchy
NAHORU
příp. listování hlášeními nahoru
DOLŮ
příp. listování hlášeními dolů
VPRAVO
nepoužito
VLEVO
nepoužito
Symbol
02_0430_0808CZ
Všeobecný technický popis
Funkce:
Zobrazí se dva typy hlášení:
--- varování
--- poruchová hlášení.
Varování se zobrazí, když se dosáhne varovné mezní hodnoty. Když
se dosáhne poruchové mezní hodnoty, vydá se poruchové hlášení
a příslušné varování se zruší. Poruchová hlášení se musí potvrdit
tlačítkem 8.
Tlačítky se šipkou NAHORU / DOLŮ (AUF/ AB) lze příp. hlášeními
listovat.
Z nabídky „Poruchy“ lze přejít do podnabídky chybový registr, příp.
historie chyb.
V historii chyb se zobrazují všechny možné chyby se svým
chybovým číslem a četností svého výskytu u běžícího zařízení.
Chybový registr je kruhový registr, v němž jsou uloženy poslední
vzniklé chyby.
Zobrazují se v tabulkovém tvaru:
provoz. h; č. chyby; vysoký tlak v bar; otáčky motoru v ot/min.
V obou podnabídkách lze tlačítky se šipkou NAHORU / DOLŮ
(AUF/AB) listovat.
02_0430_0808CZ
3 — 27
Všeobecný technický popis
Hlášení
Na displeji se zobrazují 3 typy hlášení:
Hlášení:
Hlášení signalizují provozní stavy a pokyny (např. „Fáze zahřívání“).
Tato okna se zobrazí přes aktivní displej a automaticky se stahují
zpět, když daný stav pomine.
Varování:
Varování signalizují kritické provozní stavy, které mohou vést k chybě,
např. varování „Teplota motorového oleje“. Zařízení běží dál, příp. se
sníženým výkonem, varování má operátor potvrdit.
Poruchy:
Poruchy jsou stavy, při nichž se motor vypíná, např. „Přehřátí
motorového oleje“. Poruchy se musí odstranit a následně potvrdit.
Když se vyskytne hlášení, zařízení běží dál, ale hlášení se signalizuje
na displeji a automaticky se ruší.
Ukazatel
Příčina
Fáze zahřívání motoru
Vytváření tlaku vzduchu
Učení (TeachIn) aktivní
Učení (TeachIn) OK
3 — 28
Popis
30 sekund po nastartování motoru
nebo než teplota motoru > 30 °C
Po nastartování motoru, když tlak
vzduchu < 6,5 bar
1. vytváření vysokého tlaku
v režimu regulace tlaku, vysoký
tlak se vytváří při volnoběžných
otáčkách, hodnoty se počítají
K dispozici jsou hodnoty tlaku /
otáček
Symbol
02_0430_0808CZ
Všeobecný technický popis
Když se vyskytne varování, zařízení běží dál, ale varování se
signalizuje na displeji a musí se potvrdit.
Varování
Ukazatel
Příčina
W01
Nouzový provoz aktivní
W02
Tlak vzduchu nedostatečný
W12
Varování sběrnice CAN
W40
Tryska příliš velká
W41
Mezní hodnota otáček dosažena
W42
Vysoký tlak nedostatečný
W46
Předvolba vysokého tlaku < min.
možný vysoký tlak
W50
Varování ohledně dieselového
motoru
W51
W52
Množství motorového oleje
nedostatečné
Tlak motorového oleje
nedostatečný
W53
Teplota oleje příliš velká
W54
Hladina chladicí kapaliny příliš
nízká
W55
Teplota chladiče příliš velká
W56
Nabíjecí napětí nedostatečné
W57
Vzduchový filtr znečistěn
W58
Stav naplnění naftové nádrže
W59
Voda ve filtru motorové nafty
02_0430_0808CZ
Popis
Symbol
Tlak vzduchu po vytvoření není
dostatečný
Spojení sběrnice CAN, displej –
kontrolér, občas rušeno
Nastavený požadovaný tlak nelze
při max. otáčkách motoru
dosáhnout
Nastavené požadované otáčky
nelze dosáhnout, neboť je max.
vysoký tlak
Práh provozního vysokého tlaku
(100 bar) nebyl dosažen
Vysoký tlak při volnoběhu
překračuje nastavený vysoký tlak
(malá tryska)
Hlášení řídicí jednotky motoru
(EMR) spolu s chybovým kódem
(SPN/FMI)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
3 — 29
Všeobecný technický popis
Ukazatel
Příčina
Popis
E10
NOUZOVÉ VYPNUTÍ
Spínací jednotka NOUZOVÉHO
VYPNUTÍ není aktivována
E11
Kryt otevřen
E12
Porucha sběrnice CAN
Spojení sběrnice CAN, displej –
kontrolér, rušeno / přerušeno
E14
Konec nouzového provozu
Doba nouzového provozu uplynula
E20
Nedostatek vody
Nedostatečné naplnění nádrže na
vodu
E21
Vstupní tlak nedostatečný
Vstupní tlak vody nedostatečný
E22
E40
E41
E42
E43
E44
E45
Teplota nízkotlaké vody příliš
Teplota v nádrži na vodu > 60 ˚C
velká
Tlak oleje vysokotlakého čerpadla
nedostatečný (UHP 250)
Řídicí kabel není zapojen, nebo je
Řídicí kabel není zapojen
vadný (přerušení vedení, zkrat)
Práh vysokého tlaku
Nárůst tlaku příliš pomalý
(HD < 100 bar) nebyl dosažen
Vysoký tlak HD > max. HD
Přetlak / hubice příliš malá
(3 000 bar)
Nárůst tlaku > 15 % nad
Náhlý nárůst tlaku
požadovaný tlak
Pokles tlaku < 15 % pod
Náhlý pokles tlaku
požadovaný tlak
E46
Vysoký tlak vzdor cirkulaci
Tlak při cirkulaci > 100 bar
E47
Vysoký tlak při proplachování
hadice
E50
Porucha dieselového motoru
Tlak při proplachování hadice
> 100 bar
Hlášení řídicí jednotky motoru
(EMR) spolu s chybovým kódem
(SPN/FMI)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
Hlášení od elektronického
regulátoru motoru (EMR)
E51
E52
Symbol
Množství motorového oleje
nedostatečné
Tlak motorového oleje
nedostatečný
E53
Teplota oleje příliš velká
E54
Hladina chladicí kapaliny příliš
nízká
E55
Teplota chladiče příliš velká
E56
E57
E58
E59
E80
3 — 30
Výpadek signálu skutečné
hodnoty vysokého tlaku
Snímač vysokého tlaku vadný
02_0430_0808CZ
Všeobecný technický popis
3.12 Hnací motor
Zařízení je poháněno čtyřválcovým vznětovým motorem.
3
2
1
4
7
5
2
6
Strana obsluhy viděno ve směru jízdy
Pol.
Označení
1
Hnací motor
2
Plnicí hrdlo oleje
3
Vyrovnávací nádrž, chladič
4
Chladič
5
Filtr motorového oleje
6
Vypouštěcí ventil oleje
7
Suchý vzduchový filtr
Podle provedení má hnací motor (1) různý výkon.
Hodnoty pro vaše zařízení si zjistěte podle typového štítku,
technického listu nebo odstavce „Technické údaje“ z kapitoly
„Všeobecný technický popis“.
Poznámka
Další informace k hnacímu motoru viz také dokumentace výrobce
motoru.
02_0255_0808CZ
3 — 31
Všeobecný technický popis
3.13 Vysokotlaké vodní
čerpadlo
Vysokotlaké vodní čerpadlo vytváří vysokotlakou vodu.
1
13
2
3
4
12
11
10
9
5
6
8
7
Strana obsluhy viděno ve směru jízdy
Pol.
Označení
1
Vysokotlaké vodní čerpadlo
2
Olejové plnicí hrdlo (víko s tyčí pro měření oleje)
3
Ucpávka s plunžrem
4
Snímač tlaku vysokotlaký obvod
5
Manometr nízkotlaký okruh
6
Odvodňovací kohout strana nízkého tlaku
7
Oka pro hadicovou punčochu
8
Přípojka vysokotlaké hadicové vedení
9
Vzduchový bezpečnostní ventil
10
Spínací a bezpečnostní ventil
11
Ventil pro vypouštění oleje
12
Odvodňovací kohout chladiče hnacího ústrojí (zakrytý)
13
Chladič hnacího ústrojí
Podle provedení má vysokotlaké čerpadlo (1) různý výkon.
Hodnoty pro váš stroj si zjistěte podle typového štítku, technického
listu nebo odstavce „Technické údaje“ z kapitoly „Všeobecný
technický popis“.
3 — 32
02_0266_0608CZ
Všeobecný technický popis
3.14 Zařízení na stlačený
vzduch
1
2
3
5
4
Strana obsluhy viděno proti směru jízdy
Pol.
Označení
1
Manometr
2
Tlakový spínač
3
Vzduchojem
4
Odvodňovací ventil
5
Regulátor tlaku
Kompresor namontovaný k hnacímu motoru vytváří potřebný tlak
vzduchu, který je zapotřebí pro řízení stroje.
Po spuštění stroje s prázdným vzduchojemem (3) vytvoří kompresor
tlak. Dokud není požadovaný tlak dosažen, není možno přepnout na
vysokotlaký provoz. Vysokotlaké vodní čerpadlo pracuje v oběhovém
provozu.
Číslo poruchy 11 se zobrazí na obrazovce.
Jakmile je požadovaný tlak dosažen, automaticky zhasne číslo
poruchy.
Poznámka
Jestliže se ani při delším oběhovém provozu nevytvoří dostatečný tlak,
zkontrolujte zařízení na stlačený vzduch.
02_0267_0608CZ
3 — 33
Všeobecný technický popis
3.15 Vodní systém
1
2
3
12
11
10
9
4
8
7
5
6
Strana obsluhy viděno ve směru jízdy
Pol.
Označení
1
Vysokotlaké vodní čerpadlo
2
Vodní filtr
3
Snímač tlaku vysokotlaký obvod
4
Nádrž na vodu
5
Manometr nízkotlaký okruh
6
Vypouštěcí kohout vodní nádrž
7
Primární vodní filtr
8
Přípojka nízkotlaká hadice
9
Přípojka kabel pro dálkové ovládání
10
Přípojka vysokotlaká hadice
11
Vzduchový bezpečnostní ventil
12
Spínací a bezpečnostní ventil
Poznámka
Údaje o kvalitě vody, průřezu vedení a tlaku vody viz rovněž kapitolu:
„Přeprava, sestavení a připojení“ --- část: „Vodní přípojka“.
Pokračování na následující straně
3 — 34
02_0256_0607CZ
Všeobecný technický popis
Přípojkou nízkotlaké hadice (8) se stroj připojuje k zásobování
vodou.
Nízkotlakou hadicí a primárním vodním filtrem (7) se plní vodní
nádrž (4). Primární vodní filtr má úkol filtrovat nečistoty z přiváděné
vody a chránit vysokotlaké vodní čerpadlo před poškozením.
Nádrž na vodu je vybavena plovákovým spínačem na ochranu proti
nedostatečnému množství vody.
Jakmile je ve vodní nádrži příliš málo nebo žádná voda, stroj se ihned
vypne.
Teplotu vody ve vodní nádrži sleduje snímač teploty. Příliš teplá
přítoková voda nebo příliš dlouhý provoz vysokotlakého vodního
čerpadla (1) v oběhovém provozu může zvýšit teplotu vody
a způsobit poškození.
Je-li teplota v tu určitou dobu příliš vysoká, stroj se vypne.
Nízkotlaký obvod je vybaven manometrem (5) a tlakovým spínačem
ke sledování tlaku. Na manometru se zobrazuje aktuální tlak
nízkotlakého okruhu. Je-li tlak příliš nízký, hrozí nebezpečí zvýšeného
opotřebení vysokotlakého vodního čerpadla.
Aby bylo možno sledovat, zda kvalita vody vyhovuje, protéká voda
v nízkotlakém okruhu nejprve vodním filtrem (2) a pak je přiváděna
k vysokotlakému vodnímu čerpadlu.
Přípojkou vysokotlakého hadicového vedení (9) se vysokotlaké
hadicové vedení připojuje k vysokotlakému čističi. Uvedením
v činnost spouštěcí páky na vysokotlakém čističi se zahájí přivádění
vysokotlaké vody.
Pokračování na následující straně
02_0256_0607CZ
3 — 35
Všeobecný technický popis
Vysokotlaké vodní čerpadlo (1) je poháněno hnacím motorem.
V závislosti na otáčkách motoru a použité trysce vytváří vysokotlaké
vodní čerpadlo určený pracovní tlak vysokotlakého okruhu.
Zadávání pracovního tlaku se provádí přes řízení.
Vysokotlaký okruh je řízen spínacím a bezpečnostním ventilem (11).
Kompresor namontovaný k hnacímu motoru vytváří potřebný tlak
vzduchu, který je zapotřebí pro řízení stroje.
V oběhovém provozu vede spínací a bezpečnostní ventil
vysokotlakou vodu opět do vodní nádrže. Hnací motor běží v chodu
naprázdno.
Je-li zapotřebí vysokotlaké vody, přepne se spínací a bezpečnostní
ventil na vysokotlaký provoz. Vysokotlaké čerpadlo čerpá
vysokotlakou vodu do vysokotlakého hadicového vedení. Otáčky
motoru se pomalu zvyšují, až je dosaženo zadaného pracovního
tlaku.
Vysokotlaký okruh je vybaven snímačem tlaku (3) ke sledování tlaku.
Při náhlém poklesu tlaku v důsledku zlomení vysokotlakého
hadicového vedení nebo ztráty trysky, jakož i při zvýšení tlaku
následkem ucpání trysek se stroj ihned vypne.
Spínací a bezpečnostní ventil (11) namontovaný na vzduchovém
bezpečnostním ventilu (10) omezuje maximální tlak vody.
3 — 36
02_0256_0607CZ
Všeobecný technický popis
3.16 Vysokotlaký čistič
Vysokotlaký čistič se připojí k vysokotlakému hadicovému vedení.
Proud vody o vysokém tlaku se vede vysokotlakým čističem.
Poznámka
Všechny části nízkotlaké hadice, vysokotlakého hadicového vedení
a vysokotlakého čističe nejsou obsaženy v dodávce stroje.
Jsou součástí nabídky firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a je
možno je koupit jednotlivě.
Osobní ochranné prostředky nejsou součástí dodávky stroje. Jsou
součástí nabídky firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a je
možno je koupit jednotlivě.
Nebezpečí
Používejte výhradně vysokotlaká hadicová vedení, vysokotlaké čističe
a trysky, které jsou spolu kompatibilní a jsou povoleny pro maximální
provozní přetlak stroje!
Viz také dokumentaci příslušných výrobců.
Používejte pouze vysokotlaké čističe vhodné pro maximální sílu
zpětného rázu použitých trysek!
Viz tabulku trysek příslušných výrobců.
– Při síle zpětného rázu mezi 150 N a 250 N používejte opěru těla!
– Při síle zpětného rázu vyšší než 250 N používejte pouze pevně
upnuté vysokotlaké čističe!
Dbejte při práci s ručně vedenými vysokotlakými čističi vždy na
bezpečnost stanoviště.
Pokračování na následující straně
02_0276_0608CZ
3 — 37
Všeobecný technický popis
Příklad vysokotlakého čističe:
1
2
7
Pol.
3
6
4
5
Označení
1
Vysokotlaký čistič
2
Tryska
3
Vysokotlaká trubka
4
Tryska
5
Rukojeť
6
Spouštěcí páka s pojistkou
7
Opěra těla
Poznámka
V závislosti na provedení může mít vysokotlaký čistič různou podobu.
Za provozu noste vždy kompletní ochranné pomůcky, viz kapitola
„Bezpečnostní předpisy“.
Nebezpečí
Vodovzdorné ochranné prostředky poskytují ochranu pouze před
stříkající vodou a odlétávajícími částicemi. Při přímém kontaktu
s paprskem vysokotlaké vody neposkytuje dostatečnou ochranu před
poraněním.
Noste kompletní osobní ochranné prostředky. To platí i pro všechny
osoby, které se nachází v pracovní oblasti stroje (jde o bezpečnost).
Pokračování na následující straně
3 — 38
02_0276_0608CZ
Všeobecný technický popis
Vypínací pojistka
Aby byl vysokotlaký čistič zajištěn proti neúmyslnému spuštění, je
jeho spoušť opatřena vypínací pojistkou. Tím se zamezí bezděčnému
stisknutí spouště.
Kabel pro dálkové
ovládání
K pracím s vysokotlakým čističem musí být zastrčen kabel pro
dálkové ovládání na přípojce stroje. Není-li kabel pro dálkové
ovládání připojen správně, objeví se na obrazovce poruchové
hlášení.
Tryska
Za provozu musí být vysokotlaký čistič vysokotlaká hadice a tryska
smontovány.
Poznámka
Používejte pouze trysky vhodné pro vaše použití!
Mějte na paměti, že trysky ovlivňují tlak vody. Nesprávný tlak vody
vede k vysokému opotřebení stroje.
Použijete-li příliš malou trysku, může pracovní tlak vzrůst tak, že to
způsobí vypnutí stroje.
Při použití příliš velké trysky je možné, že maximálního pracovního
tlaku nebude dosaženo ani při maximálních otáčkách motoru.
Se zvětšujícím se opotřebením trysky pracovní tlak klesá.
Mějte připraven dostatek náhradních trysek.
02_0276_0608CZ
3 — 39
Přeprava, sestavení a připojení
4
Přeprava, sestavení a připojení
Tato kapitola obsahuje informace k bezpečné přepravě stroje. Kromě
toho jsou v této kapitole popsány práce, které jsou nutné k montáži
a připojení stroje. Uvedení stroje do provozu je popsáno v kapitole
„Uvedení do provozu“.
4.1 Přeprava a jízda se
strojem
Přívěsné stroje Putzmeister se smí účastnit veřejného silničního
provozu jen s odpovídajícím povolením. Pokud se účastní silničního
provozu, vztahuje se na ně vyhláška o provozu vozidel na pozemních
komunikacích. Z toho vyplývá také maximální rychlost jízdy
přívěsného stroje povolená v ČR.
Stroje se nesmí používat pro přepravu předmětů. Dodržujte předpisy
pro jízdu s přívěsem, obzvlášť přípustné zatížení tažného zařízení
vozidla.
Před začátkem jízdy se přesvědčte o funkčnosti tažného zařízení,
brzd a osvětlení.
Stroje jsou přebírány německým Spolkem pro technický dozor
(TÜV). Technický průkaz obdržíte při dodání; při přepravě stroje jej
musíte stále vozit sebou.
Mimo Německo se v závislosti na zemi a platných předpisech musí
provést dodatečné převzetí. Platí podmínky pro připuštění do
silničního provozu dané země.
Přívěsný stroj musí být v Německu opatřen státní poznávací značkou
a vztahuje se na něj povinnost technických prohlídek každé dva roky
podle § 29 StVZO (vyhlášky o provozu vozidel na pozemních
komunikacích). Státní poznávací značku obdržíte při předložení
technického průkazu u příslušného úřadu.
04_0001_0607CZ
4—1
Přeprava, sestavení a připojení
4.2 Přeprava stroje
Stroj nemá závěsné body. Nakládejte stroj pouze přes rampu na
vhodné dopravní vozidlo.
Pozor
K nakládání používejte rampu!
Nenakládejte stroj jeřábem ani vidlicovým vysokozdvižným vozíkem.
Jinak může dojít k poškození stroje!
Nebezpečí
Stroj musí být na přepravním vozidle zajištěn proti sjetí, sklouznutí
a převrácení.
4—2
04_0095_0611CZ
Přeprava, sestavení a připojení
4.3 Před jízdou
Předtím, než je možné přepravovat stroj v silničním provozu, je nutné
dodržet následující body:
--- Tažné zařízení je funkční.
--- Brzdy byly zkontrolovány.
--- Stroj je v přepravní poloze.
--- Kryt pevně zavřený a zajištěný.
--- Stroj je řádně zapojený.
--- Brzdové bezpečnostní lanko je připevněné k tažnému vozidlu.
--- Osvětlovací zařízení na tažném vozidle je zasunuto a způsobilé
k provozu.
--- Podkládací klíny před koly byly odstraněny.
--- Ruční brzda je uvolněná.
--- Podpěrné kolo se po zavěšení stroje musí vysunout do horní
polohy a zajistit.
--- Pneumatiky musí mít dostatečnou hloubku profilu a správný tlak
vzduchu.
Poznámka
Dodržujte přípustné zatížení tažného vozidla od vlečeného vozidla.
Nakládání další zátěže na stroj není dovoleno. Dodržujte maximální
celkovou hmotnost uvedenou na typovém štítku.
04_0083_0608CZ
4—3
Přeprava, sestavení a připojení
Brzdové bezpečnostní
lanko
Bezpečnostní lanko spojuje spouštěcí mechanismus páky ruční
brzdy s tažným vozidlem.
Lanko je nutné upevnit tak, aby se ani při prudkém zatáčení nebo
pérování jízdní soupravy nemohlo napnout natolik, aby se zatáhla
ruční brzda přívěsu.
Pozor
Při normální jízdě se zavěšeným strojem nesmí v žádném případě dojít
k tažení za bezpečnostní lanko.
Úkolem brzdového bezpečnostního lanka je nouzové zabrzdění
přívěsu, pokud by se z jakéhokoli důvodu odpojil od tažného vozidla.
Lano je dimenzované tak, že při rozpojeném tažném zařízení nemůže
přívěs táhnout. Při určité tažné síle se přetrhne, předtím ovšem ještě
aktivuje ruční brzdu a přívěs se samočinně zabrzdí.
Brzdové bezpečnostní
lanko u tažného zařízení
osobního automobilu
Brzdové bezpečnostní lanko po připojení jako smyčka kolem
kuželového krku tažného vozidla položte a zavěste hák karabiny na
lanko.
Nebezpečí
Dbejte na to, aby bylo lanko volné a nikoli napnuté, ani když je tažné
zařízení silně vychýlené.
Ani při zatáčení nesmí být lanko úplně napnuté.
Bezpečnostní lanko se v žádném případě nesmí připevňovat napjaté
na rám tažného vozidla.
4—4
04_0083_0608CZ
Přeprava, sestavení a připojení
Tažné zařízení na kouli
Tažné zařízení na kouli je vybavené ukazatelem správného zapadnutí
a opotřebení.
4
3
2
1
Pol.
Označení
1
Tažné zařízení na kouli
2
Ukazatel správného zapadnutí
3
Ukazatel opotřebení
4
Rukojeť tažného zařízení
Nebezpečí
Je povoleno jezdit pouze s řádně zapojeným přívěsem!
04_0083_0608CZ
4—5
Přeprava, sestavení a připojení
Ukazatel správného
zapadnutí tažného
zařízení na kouli
Ukazatel správného zapadnutí se skládá z červeno-zeleného válce
vpředu na tažném zařízení. Když je tažné zařízení zapojené správně,
je vytlačený a viditelný zelený válec.
Poznámka
Tažné zařízení na kouli je správně zapojené, když koule tažného
vozidla vytlačí zelenou část ukazatele správného zapadnutí, která je
tak viditelná.
Nebezpečí
Pokud zelená část není viditelná, je tažné zařízení zapojené špatně
a s přívěsem se v žádném případě nesmí jet!
Ukazatel opotřebení
tažného zařízení na
kouli
Ukazatel opotřebení na rukojeti tažného zařízení ukazuje, zda bylo
dosaženo mezního opotřebení tažného zařízení, resp. koule tažného
vozidla. Pokud je na rukojeti tažného zařízení v zapojeném stavu
viditelný zelený ukazatel, je opotřebení v rámci přípustných mezí.
Pokud je zelený ukazatel zakrytý nebo je viditelný červený ukazatel,
je tažné zařízení, resp. koule tažného vozidla, opotřebované.
Opotřebovaný díl se musí okamžitě vyměnit.
Poznámka
Před kontrolou ukazatele opotřebení ujeďte se zapojeným přívěsem
cca 500 m. Mechanizmus tažného zařízení si při jízdě maximálně
„sedne“.
Nebezpečí
Při opotřebení není přívěs k tažnému vozidlu zapojen bezpečně
a nesmí se s ním v žádném případě jet! Tažné zařízení se může
vyháknout --- riziko úrazu! Opotřebené díly nechte ihned vyměnit.
4—6
04_0083_0608CZ
Přeprava, sestavení a připojení
Zapojení tažného
zařízení na kouli
Při zapojování přívěsu postupujte následovně.
"
Vytočte opěrné kolo do výše tak daleko, až výška spojení
přívěsu přesahuje asi o 5 cm výšku tažného vozidla.
"
Zajeďte s tažným vozidlem s koulí přesně pod kulovou spojku
přívěsu.
Nebezpečí
Z bezpečnostních důvodů se nesmějí mezi tažným vozidlem
a přívěsem nacházet žádné osoby.
1
3
2
Zapojení tažného zařízení na kouli
"
Rukojeť tažného zařízení vytáhněte směrem nahoru (1), čímž
tažné zařízení otevřete.
"
Tažnou oj pomalu spusťte pomocí podpěrného kola. Otevřené
tažné zařízení přitom nasaďte na kouli tažného vozidla a nechte
ho slyšitelně zapadnout (2).
⇒ Tažné zařízení díky zatížení samočinně a slyšitelně zapadne.
Pokračování na následující straně
04_0083_0608CZ
4—7
Přeprava, sestavení a připojení
"
Pro jistotu zatlačte rukojeť tažného zařízení ještě rukou zcela
dolů. Mechanismus tažného zařízení je správně zajištěný, když
rukojeť tažného zařízení nejde stisknout více dolů (3).
"
Zkontrolujte ukazatel správného zapadnutí, zda je tažné
zařízení správně zapojené (viditelná zelená část).
Nebezpečí
Pokud tažné zařízení na kouli není správně zapojené, může se přívěs
od tažného vozidla odpojit a hrozí riziko úrazu!
"
Zkontrolujte ukazatel opotřebení, zda je opotřebení v rámci
přípustných mezí (viditelný zelený ukazatel).
"
K tažnému vozidlu řádně zahákněte brzdové bezpečnostní
lanko.
"
Vytočte opěrné kolo zcela nahoru a zajistěte je.
"
Zasuňte osvětlovací zařízení na tažném vozidle.
"
Uvolněte ruční brzdu.
"
Odstraňte podkládací klíny a uložte je do držáku.
Poznámka
Je povoleno jezdit pouze s řádně zapojeným přívěsem!
Po každému zapojení zkontrolujte správné usazení a opotřebení
tažného zařízení na kouli.
Jen tak je spojení tažného vozidla a přívěsu bezpečné a jízdní
souprava se smí účastnit silničního provozu.
4—8
04_0083_0608CZ
Přeprava, sestavení a připojení
Odpojení tažného
zařízení na kouli
Při odpojování přívěsu postupujte následovně.
"
Zajistěte stroj navíc pomocí podkládacích klínů.
"
Zabrzděte ruční brzdu.
"
Vysuňte osvětlovací zařízení na tažném vozidle.
"
Otočte opěrné kolo dolů.
1
2
Odpojení tažného zařízení na kouli
"
Rukojeť tažného zařízení vytáhněte směrem nahoru (1), čímž
tažné zařízení otevřete.
Nebezpečí
S přívěsem se v tomto stavu v žádném případě nesmí jezdit.
Pokračování na následující straně
04_0083_0608CZ
4—9
Přeprava, sestavení a připojení
Zvedněte tažnou oj pomalu pomocí podpěrného kola. Otevřené
tažné zařízení odtáhněte od koule tažného vozidla (2).
"
Pozor
Do otevřeného tažného zařízení nesahejte!
I malý tlak na hlavici uzávěru může spustit pružinový zavírací
mechanismus, což může způsobit poranění.
Vyvěste brzdové bezpečnostní lanko u tažného vozidla.
"
Přípustný rozsah
vychýlení tažného
zařízení na kouli
Rozsah vychýlení tažného zařízení vůči podélné ose vozidla činí
max. +/ --- 25˚. V horizontálním směru je možný úhel vychýlení
v rozpětí +/ --- 20˚.
A
A
B
B
A rozsah vychýlení 20˚
B rozsah vychýlení 25˚
Pozor
Při překročení těchto rozsahů vychýlení jsou přetěžovány součásti
zařízení a funkce tažného zařízení již není zajištěná.
4 — 10
04_0083_0608CZ
Přeprava, sestavení a připojení
Přípustné zatížení
Přípustné zatížení tažného zařízení je vyznačené na rukojeti tažného
zařízení. Nesmí být překročen.
Nebezpečí
S nepovoleným zatížením tažného zařízení se v žádném případě nesmí
jezdit, protože je negativně ovlivněná jízdní stabilita přívěsu.
Nepovolené podpěrné zatížení mohou způsobit zbytky ve stroji nebo
přídavné zatížení.
Pozor
Přídavné zatížení přívěsu je nepřípustné.
Ruční brzda
Pro zajištění stroje při odstavení je k dispozici ruční brzda.
Pneumatická pružina podporuje brzdnou sílu. Při aktivaci
automatického couvání stroje pneumatická pružina automaticky
dotáhne brzdu kola.
Pozor
Páku ruční brzdy vždy důkladně zatáhněte přes mrtvý bod!
Stroj ještě zajistěte podkládacími klíny.
Pro uvolnění ruční brzdy vraťte páku ruční brzdy při stisknutém
tlačítku přes citelný mrtvý bod do nulové polohy.
Ruční brzda se musí před začátkem jízdy uvolnit.
Podpěrné kolo
Použití podpěrného kola usnadňuje zapojování a odpojování stroje.
Poznámka
Při přepravě vytočte podpěrné kolo vždy úplně nahoru a zajistěte ho.
04_0083_0608CZ
4 — 11
Přeprava, sestavení a připojení
Podkládací klíny
Podkládací klíny patří k vybavení stroje pro dodatečné zajištění stroje
při odstavení.
Před začátkem jízdy je nutné odstranit klíny před koly a bezpečně je
uložit do držáku.
Osvětlovací zařízení
Stroj je vybavený osvětlovacím zařízením.
Poznámka
Osvětlovací zařízení je sériově dimenzované na napětí 12 V.
Na osvětlovacím zařízení se nachází vedle osvětlení také poznávací
značka motorového vozidla. Konektor el. kabelu zasuňte do zásuvky
na tažném vozidle. Kromě toho musí být vždy před začátkem jízdy
zabezpečena funkce osvětlení.
Pozor
Před zahájením jízdy se postarejte o to, aby osvětlovací zařízení
fungovalo.
4 — 12
04_0083_0608CZ
Přeprava, sestavení a připojení
4.4 Volba stanoviště
Místo instalace musí zaručovat, že můžete bez problémů otevřít
všechny klapky a kryty.
Měli byste pro to mít dostatek volného prostoru kolem celého stroje.
Stroj musí být pro servis a opravy přístupný ze všech stran.
Nebezpečí
Výfukové plyny motoru obsahují složky, které mohou být životu
nebezpečné, příp. rakovinotvorné. Postavte stroj na dostatečně
větrané místo nebo odveďte spaliny z pracoviště.
4.5 Požadavky na
stanoviště
Pečlivě zkontrolujte a odmítněte stanoviště, máte---li pochybnosti
o jeho bezpečnosti.
Stanoviště musí:
--- být vodorovné;
--- mít rovný, pevný podklad;
--- být tak velké, abyste mohli bez problémů otevřít všechny klapky
a kapoty. Zajistěte k tomu volný prostor nejméně 1 metr okolo
celého stroje.
--- být zvolené tak, aby byl stroj ze všech stran přístupný pro servis
a opravy.
Nebezpečí
Udržujte bezpečnou vzdálenost od jam a svahů.
Nikdy stroj nepodepírejte.
Během celého provozu sledujte průběžně stabilitu stroje.
04_0077_0607CZ
4 — 13
Přeprava, sestavení a připojení
4.6 Umístění
Umístěte stroj tak, aby stál absolutně bezpečně a nehrozilo
nebezpečí jeho rozjetí.
"
Zajistěte stroj proti rozjetí podložením kol pomocí klínů.
"
U strojů s brzdovým zařízením zatáhněte parkovací brzdu.
"
Vyrovnejte stroj do vodorovné polohy. Musí být dodrženy
přípustné úhly naklonění.
Odnímatelné osvětlovací zařízení je nutné před uvedením do provozu
namontovat do příslušného držáku.
Úhly naklonění
Je nutné, aby při umisťování a za provozu byly dodrženy maximální
úhly naklonění stroje.
Maximální přípustné úhly naklonění viz také kapitola: „Všeobecné
technické podmínky“ --- část: „Technické údaje“.
Nebezpečí
U větších úhlů naklonění není zaručeno mazání! To může způsobit
zvýšené opotřebení nebo poškození stroje.
Stroj se nesmí používat ve větším úhlu naklonění, než je uvedeno!
4 — 14
04_0109_0703CZ
Přeprava, sestavení a připojení
4.7 Přípojka vody
Následně je popsáno, jak připojíte vysokotlaký agregát k vodovodní
síti.
Poznámka
Všechny části nízkotlaké hadice, vysokotlakého hadicového vedení
a vysokotlakého čističe nejsou obsaženy v dodávce zařízení.
Jsou součástí nabídky firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
a je možno je koupit jednotlivě.
Nízkotlaká hadice
Před začátkem připojování zkontrolujte předpoklady pro přípojku
vody.
--- Průřez vedení musí být min. 1”.
--- Tlak vody musí činit min. 2 bar.
Vedení vody se musí --- při zohlednění místních podmínek --- položit
přehledně a zajistit před poškozením. Nesmí překážet obslužnému
personálu.
Obvykle se voda odebírá z hydrantu veřejného zásobování pitnou
vodou respektive veřejného vodovodu. Co se týče obsahu částeček
nečistot, musí mít voda kvalitu pitné vody. Vodní filtr chrání zařízení
pouze před velkými částicemi, které jsou dopravovány zpětným
vedením zpátky do vodní nádrže. K zaručení dobré kvality vody se
proto používá vodní filtr.
Zařízení není schopno nasávat vodu. Tlak vody musí stačit zásobovat
zařízení v provozu dostatečným množstvím vody a udržovat vodní
nádrž stále naplněnou.
Pokračování na následující straně
04_0084_0806CZ
4 — 15
Přeprava, sestavení a připojení
Pozor
Použitá voda musí mít odpovídající kvalitu, jak je popsáno v kapitole
„Všeobecný technický popis“ --- část: „Požadavky na kvalitu vody“
Chemikálie nebo čisticí prostředky přidávejte jen po konzultaci
s firmou Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH.
Je zakázáno zařízení používat, hrozí-li nebezpečí zamrznutí!
"
Nechte z hydrantu vytékat vodu tak dlouho, až bude proudit
čistá voda.
"
Mezi hydrantem a zařízením veďte nízkotlakou hadici potřebné
délky.
"
Připojte nízkotlakou hadici na hydrant.
"
Nechte vodu k vyplachování proudit asi 20 až 30 sekund.
"
Otevřete kapotu.
Pokračování na následující straně
4 — 16
04_0084_0806CZ
Přeprava, sestavení a připojení
1
Strana obsluhy viděno ve směru jízdy
Pol.
1
04_0084_0806CZ
Označení
Přípojka nízkotlaké hadice
"
Připojte nízkotlakou hadici k přípojce nízkotlaké hadice (1).
"
Kapotu opět zavřete.
"
Otevřete přívod vody na hydrantu.
4 — 17
Přeprava, sestavení a připojení
Montáž vysokotlakého
čističe
Toto zařízení je třeba namontovat při prvním uvedení do provozu
nebo po údržbě respektive čištění vysokotlakého čističe.
Nebezpečí
Používejte výhradně vysokotlaká hadicová vedení, vysokotlaké čističe
a trysky, které jsou spolu kompatibilní a jsou povoleny pro maximální
provozní přetlak zařízení!
Viz také dokumentaci příslušných výrobců.
Používejte pouze vysokotlaké čističe vhodné pro maximální sílu
zpětného rázu použitých trysek!
Viz tabulku trysek příslušných výrobců.
– Při síle zpětného rázu mezi 150 N a 250 N používejte opěru těla!
– Při síle zpětného rázu vyšší než 250 N používejte pouze pevně
upnuté vysokotlaké čističe!
Dbejte při práci s ručně vedenými vysokotlakými čističi vždy na
bezpečnost stanoviště.
"
4 — 18
Vysokotlaký čistič namontujte podle předpisů výrobce. Viz také
dokumentaci příslušného výrobce.
04_0084_0806CZ
Uvedení do provozu
5
Uvedení do provozu
Tato kapitola obsahuje informace uvedení stroje do provozu.
Tato kapitola popisuje pracovní kroky při prvním uvedení stroje do
provozu a přípravu stroje na použití po delší přestávce.
Dozvíte se zde, jak zkontrolovat stav stroje a jak se provádí zkušební
provoz s funkčními kontrolami.
Poznámka
Při prvním uvedení do provozu musí být obslužný personál seznámen
se strojem!
Provozovatel stroje přebírá při jeho každém použití plnou
odpovědnost za bezpečnost osob nacházejících se v nebezpečné
oblasti stroje. Proto je povinen zajistit bezpečnost provozu stroje.
Strojník se před převzetím stroje musí se strojem seznámit.
To znamená:
--- Musí si přečíst návod k obsluze a porozumět mu (zejména kapitola
Bezpečnostní předpisy).
--- Musí v případě nouze provést správná opatření a stroj vypnout
a zajistit.
Během prvních provozních hodin se celý stroj musí sledovat, aby se
zjistily případné chybné funkce.
09_0001_0505CZ
5—1
Uvedení do provozu
5.1 Opatření před
uvedením stroje do
provozu
Po delším stání je třeba před uvedením stroje do provozu provést
různá opatření.
Poznámka
Poznamenali-li jste si pečlivě provedená opatření ke konzervaci,
můžete ihned začít s odpovídajícími činnostmi dekonzervace.
Stroj je při dodání chráněn proti korozi. Při dodání je hnací motor
naplněn motorovým olejem a chladicí kapalinou. Vysokotlaké vodní
čerpadlo je konzervováno a k vodnímu systému je přimíšen
antikorozní a proti zamrznutí ( ---35 ˚C) působící prostředek.
Podle druhu konzervace se provádějí různé práce.
Karta údržby: dekonzervace stroje
5—2
"
Dekonzervujte vysokotlaké vodní čerpadlo.
"
Dekonzervujte hnací motor. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
"
Zkontrolujte stav vodního systému. Viz rovněž část:
„Zkontrolujte vodní systém na korozi“.
"
Proveďte příslušné opatření k uvedení vodního systému do
provozu.
09_0095_0609CZ
Uvedení do provozu
5.2 Zkontrolujte vodní
systém na korozi
Zkontrolujte, zda po delším stání stroje lze není ve vodním systému
koroze.
"
Zkontrolujte, která opatření ke konzervaci vodního systému je
třeba provést.
Při podezření na korozi smí stroj uvést do provozu pouze odborník.
Nebezpečí
Při podezření na korozi nesmí být stroj uveden do provozu!
Obnovovat provoz stroje smí pouze odborník.
Obraťte se na příslušné servisní oddělení firmy Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH.
Zajistěte stroj proti neoprávněnému a nechtěnému uvedení do
provozu a instalujte informační tabule.
Řádné odvodnění
Zkontrolujte, zda je vodní systém řádně odvodněný.
Vodní systém byl řádně odvodněn, jestliže:
--- Stroj je mimo provoz méně než měsíc.
--- Jsou otevřené všechny odvodňovací kohouty.
--- Primární vodní filtr a vodní filtr jsou odvodněné.
--- Byla odstraněna nízkotlaká hadice mezi vodním filtrem
a chladičem hnacího ústrojí.
⇒ Koroze je vyloučena.
⇒ Stroj je možno uvést do provozu.
Pokračování na následující straně
09_0103_0612CZ
5—3
Uvedení do provozu
Před uvedením stroje do provozu proveďte následující práce:
"
Vložte do všech vodních filtrů čistou vložku.
"
Zavřete všechny odvodňovací kohouty.
"
Nízkotlakou hadici opět namontujte mezi vodní filtr a chladič
hnacího ústrojí.
Nebezpečí
Je-li stroj mimo provoz déle než jeden měsíc, je v důsledku tvorby
kondenzátu nutno počítat s korozí i při řádně odvodněném stroji!
Obnovovat provoz stroje smí pouze odborník.
Plnění vodou obsahující
přísady
Zkontrolujte, zda byl vodní systém konzervován přidáním prostředku
proti korozi a proti mrazu.
Vodní systém je zavřený, jestliže:
--- Jsou všechny odvodňovací kohouty zavřené.
Poznámka
Je-li stroj mimo provoz zavřeným vodním systémem déle než několik
dní, je třeba obsah vodního systému zkontrolovat.
Následujícím způsobem zkontrolujte obsah vodního systému:
Při veškerých pracích používejte chránič obličeje a rukavice. Stříkající
olej je jedovatý a může pronikat pokožkou.
Pokračování na následující straně
5—4
09_0103_0612CZ
Uvedení do provozu
Ochrana životního prostředí
Zachyťte bezpodmínečně kapalinu a pečlivě ji zlikvidujte v souladu
s předpisy!
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
"
Pod odvodňovací kohout u chladiče hnacího ústrojí postavte
dostatečně velkou zachycovací nádobu.
"
Otevřete odvodňovací kohout chladiče hnacího ústrojí a nechte
do připravené zachycovací nádoby vytéct malé množství.
"
Zkontrolujte kapalinu.
Nebezpečí
Jestliže jste zapomněli provést konzervaci nebo se v kapalině objevují
známky rzi, je třeba počítat s korozí!
Obnovovat provoz stroje smí pouze odborník.
"
Zbarvení a zápach ukazují na přidání antikorozních prostředků
a prostředků proti zamrznutí.
⇒ Vodní systém byl konzervován přidáním antikorozních
prostředků a prostředků proti zamrznutí.
⇒ Koroze je vyloučena.
⇒ Stroj je možno uvést do provozu.
Před uvedením stroje do provozu proveďte následující práce:
"
Kvůli dekonzervaci vodní systém vypláchněte.
Karta údržby: provádění ochrany proti zamrznutí
09_0103_0612CZ
5—5
Uvedení do provozu
5.3 Kontroly
Vizuální kontroly
Před každým použitím musíte zkontrolovat stav stroje a provést
zkušební provoz s kontrolami funkcí. Zjistíte-li přitom nedostatky,
musíte je ihned (nechat) odstranit.
Před spuštěním stroje se musí provést některé vizuální kontroly.
"
Před každým zahájením práce zkontrolujte, zda na stroji nejsou
zjevné nedostatky.
"
Otevřete za tímto účelem také kapotu.
"
Zkontrolujte, zda nechybí žádné bezpečnostní zařízení
a všechna jsou funkční.
"
Zkontrolujte veškeré části stroje na netěsnosti a úniky.
"
Zkontrolujte stavy provozních náplní. Viz také část: „Provozní
látky“.
"
Zkontrolujte, zda je stroj řádně umístěný. Viz také kapitolu:
„Přeprava, sestavení a připojení“ --- část: „Instalace“.
"
Zkontrolujte správné připojení vody ke stroji. Viz také kapitolu:
„Přeprava, sestavení a připojení“ --- část: „Přípojka vody“.
"
Zkontrolujte správné připojení vysokotlakého hadicového
vedení. Viz také kapitolu: „Přeprava, sestavení a připojení“ --část: „Vysokotlaké hadicové vedení“.
Nebezpečí
Poškozené části vysokotlakého hadicového vedení nebo
vysokotlakého čističe je třeba ihned vyměnit!
Pokračování na následující straně
5—6
09_0086_0608CZ
Uvedení do provozu
Poznámka
Všechny části nízkotlaké hadice, vysokotlakého hadicového vedení
a vysokotlakého čističe nejsou obsaženy v dodávce stroje.
Jsou součástí nabídky firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a je
možno je koupit jednotlivě.
"
Zkontrolujte, zda není vysokotlaká hadice poškozená.
"
Zkontrolujte, zda není vysokotlaký čistič poškozený.
"
Zkontrolujte vysokotlaký čistič, co se týče správné montáže
trysky a vysokotlakého hadicového vedení.
Viz také dokumentaci vysokotlakého čističe a trysky.
Poznámka
Osobní ochranné prostředky nejsou součástí dodávky stroje. Jsou
součástí nabídky firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a je
možno je koupit jednotlivě.
"
Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny osobní ochranné
prostředky.
Nebezpečí
Poškozené části osobních ochranných prostředků je třeba ihned
vyměnit!
"
Řiďte se výstražnými a informačními štítky na stroji.
Poznámka
Po dokončení kontrolních a zkušebních prací se kapota musí zavřít.
Stroj se smí provozovat jen se zavřenou kapotou.
09_0086_0608CZ
5—7
Uvedení do provozu
Provozní látky
Hladina vody, olejů a paliva
Nebezpečí
Oleje a další provozní látky mohou být při kontaktu s pokožkou apod.
zdraví škodlivé.
Při manipulaci s jedovatými, leptavými a ostatními zdraví škodlivými
provozními látkami proto noste vždy osobní ochranné prostředky
a dodržujte pokyny výrobce.
Pozor
Firma Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH nepřebírá záruku za škody,
které vzniknou používáním nepovolených provozních látek.
Směrodatná je vždy dokumentace výrobců.
Používejte pouze maziva uvedená v části Doporučená maziva.
"
Kontrolujte všechny hladiny vody, olejů a paliva a v případě
potřeby je doplňte.
Poznámka
Při kontrole provozních látek musí stroj stát vodorovně.
Kontrolujte provozní látkyzásadně u stroje ve studeném stavu.
Po kontrole a případném doplnění musíte všechna víčka plnicích
otvorů opět pevně uzavřít.
Pokračování na následující straně
5—8
09_0087_0608CZ
Uvedení do provozu
Množství paliva
Množství paliva by mělo být vždy co nejblíže značce maxima.
"
Zkontrolujte množství paliva na průhledné hadici.
"
Pokud je to nutné, doplňte palivo.
Další podrobnosti viz také kapitola „Uvedení do provozu“ --- část
„Tankování stroje“.
Množství motorového
oleje
Následujícím způsobem zkontrolujte množství motorového oleje
hnacího motoru:
"
Vytáhněte měrku oleje hnacího motoru, otřete ji hadrem
nepouštějícím vlákna a zasuňte zpět.
"
Pro kontrolu měrku oleje znovu vytáhněte. Podle značek na
měrce oleje můžete odečíst množství motorového oleje.
"
Pokud je to nutné, doplňte motorový olej.
Množství náplně, viz též kapitola: „Všeobecný technický popis“ --odstavec: „Technické údaje“.
Poznámka
Pro správné množství motorového oleje je vždy rozhodující horní
značka na měrce oleje.
Viz také dokumentace výrobce motoru.
"
09_0087_0608CZ
Měrku oleje zasuňte zpět.
5—9
Uvedení do provozu
Stav oleje
vysokotlakého vodního
čerpadla
Následujícím způsobem zkontrolujte stav oleje vysokotlakého
čerpadla:
"
Odšroubujte víko tyče pro měření oleje na olejovém plnicím
hrdle.
"
Vytáhněte měrku oleje, otřete ji hadrem nepouštějícím vlákna
a zasuňte zpět.
"
Pro kontrolu měrku oleje znovu vytáhněte. Podle značek na
měrce oleje můžete odečíst množství motorového oleje.
"
Pokud je to nutné, doplňte stav oleje.
Množství náplně, viz též kapitola: „Všeobecný technický popis“ --odstavec: „Technické údaje“.
Poznámka
Pro správné množství oleje je vždy rozhodující horní značka na měrce
oleje.
Viz také dokumentaci výrobce vysokotlakého vodního čerpadla.
Množství chladicí
kapaliny
"
Měrku oleje zasuňte zpět.
"
Zašroubujte víko na olejové plnicí hrdlo.
Následujícím způsobem zkontrolujte stav chladicí kapaliny hnacího
motoru:
"
Zkontrolujte stav chladicí kapaliny.
"
Pokud je to nutné, chladicí kapalinu doplňte.
Poznámka
Množství chladicí kapaliny by vždy mělo být, pokud možno, maximální
(co nejblíže značce maxima).
5 — 10
09_0087_0608CZ
Uvedení do provozu
Kontrola primárního
vodního filtru
Primární vodní filtr má úkol filtrovat nečistoty z přiváděné vody
a chránit vysokotlaké vodní čerpadlo před poškozením.
"
Zkontrolujte primární vodní filtr.
"
Je-li zapotřebí, patronu filtru očistěte.
Karta údržby: čistění a výměna primárního vodního filtru
Kontrola vodního filtru
Filtrační systém čistí přiváděnou vodu a šetří tak vysokotlaké vodní
čerpadlo. Při znečištěném vodním filtru se vysokotlaké vodní
čerpadlo před poškozením chrání vypnutím stroje.
"
Zkontrolujte vodní filtr.
"
Je-li to zapotřebí, vložte do vodního filtru čistou vložku filtru.
Karta údržby: výměna vodního filtru
Kontrola filtru suchého
vzduchu
Zkontrolujte servisní ukazatel suchých vzduchových filtrů. Pokud je
v okénku servisního ukazatele vidět červené políčko, je nutné filtrační
prvek vyčistit nebo vyměnit.
"
Zkontrolujte servisní ukazatel vzduchového filtru motoru.
"
Pokud je to nutné, vyčistěte suchý vzduchový filtr.
Karta údržby: čistění a výměna suchého vzduchového filtru
Zkontrolujte chladicí
žebra chladiče
Chladič se při provozu v prašném prostředí může znečištěním stát
neprůchodným pro vzduch.
"
Zkontrolujte, zda nejsou chladicí žebra chladiče znečištěná.
V případě znečištění je nutné chladicí žebra chladiče vyčistit.
Karta údržby: čistění chladicích žeber chladiče
09_0088_0608CZ
5 — 11
Uvedení do provozu
5.4 Tankování stroje
Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je v nádrži dostatek
paliva a v případě potřeby palivo doplňte plnicím hrdlem. Do
vypnutého stroje můžete palivo doplnit plnicím hrdlem.
Poznámka
Palivovou nádrž plňte včas, protože jinak byste museli palivové
potrubí ke vznětovému motoru odvzdušnit.
V závislosti na venkovní teplotě používejte letní nebo zimní palivo pro
vznětové motory!
Pozor
Palivovou nádrž plňte pouze běžně prodejným značkovým palivem
pro vznětové motory, protože jinak by se mohl motor poškodit.
Při tankování dbejte na čistotu!
Nebezpečí
Tankujte jen při stojícím motoru!
Při doplňování paliva je zakázáno kouřit!
Nikdy neplňte palivo do nádrže v blízkosti přímých plamenů nebo
jisker, které mohou vést ke vznícení.
Dbejte na to, abyste při doplňování nerozlili palivo na horké díly stroje.
Hrozí nebezpečí vznícení!
Vyvarujte se otevřeného ohně u stroje a po natankování zavřete
palivovou nádrž --- nebezpečí požáru!
Dejte pozor, abyste palivo nevylili!
Zajistěte, aby byly v blízkosti stroje hasicí přístroje!
5 — 12
09_0007_0703CZ
Uvedení do provozu
5.5 Připojení
vysokotlakého
hadicového vedení
Dále je popsáno, jak připojit ke stroji vysokotlaké hadicové vedení.
Nebezpečí
Používejte výhradně vysokotlaká hadicová vedení, vysokotlaké čističe
a trysky, které jsou spolu kompatibilní a jsou povoleny pro maximální
provozní přetlak stroje!
Viz také dokumentaci příslušných výrobců.
Poznámka
Všechny části nízkotlaké hadice, vysokotlakého hadicového vedení
a vysokotlakého čističe nejsou obsaženy v dodávce stroje.
Jsou součástí nabídky firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a je
možno je koupit jednotlivě.
4
1
3
2
Strana obsluhy viděno ve směru jízdy
Pol.
Označení
1
Oka pro hadicovou punčochu
2
Vypouštěcí kohout vodní nádrž
3
Přípojka kabelu pro dálkové ovládání
4
Přípojka vysokotlaké hadice
Pokračování na následující straně
09_0096_0610CZ
5 — 13
Uvedení do provozu
"
Připojte nízkotlakou hadici. Viz také kapitolu: „Přeprava, sestavení a připojení“ --- část: „Přípojka vody“.
"
Otevřete kapotu.
"
Otevřete vypouštěcí kohout (2) vodní nádrže a zbytkovou vodu
z ní vypusťte.
"
Otevřete přívod vody na hydrantu.
"
Nastavte zážehový startovací spínač „VYP --- ZAP --- START“ na
„ZAP“.
⇒ Předventil se otevře po 3 sekundách a vodní nádrž se naplní
vodou.
"
Nechte vodu k vypláchnutí vodní nádrže proudit asi 20 až
30 sekund.
"
Po vypláchnutí vypouštěcí kohout vodní nádrže opět zavřete.
Nebezpečí
Vysokotlaká hadicová vedení se nesmí uskřípnout ani vést přes ostré
hrany. Vyhněte se namáhání tahem a ohybem.
Vysokotlaké hadice musí být položeny a zajištěny tak, aby se
minimalizovalo ohrožení.
Použijte hadicovou punčochu!
5 — 14
"
Namontujte vysokotlaké hadicové vedení na přípojku
vysokotlakého hadicového vedení (4).
"
Zavěste hadicovou punčochu s karabinou do ok (1).
"
Spojte vysokotlaký čistič a vysokotlaké hadicové vedení podle
předpisů výrobce. Viz také dokumentaci příslušných výrobců.
"
Připojte kabel pro dálkové ovládání k přípojce kabelu pro
dálkové ovládání (3).
"
Kapotu opět zavřete.
09_0096_0610CZ
Uvedení do provozu
5.6 Zkušební provoz
Před použitím čističe proveďte zkušební provoz.
Při zkušebním provozu musíte nastartovat hnací motor. Za chodu
zařízení se musí zkontrolovat některé funkce.
Poznámka
Jsou-li při těchto zkušebních úkonech zjištěny nedostatky, musí se
ihned odstranit.
Po každé opravě je nutná nová kontrola. Čistič se smí uvést do
provozu, až když všechny kontroly proběhnou s uspokojivým
výsledkem.
Podmínky zapnutí
Před spuštěním motoru musí být splněny následující podmínky:
--- Zařízení bylo instalováno a připojeno podle předpisů. Viz rovněž
kapitolu: „Přeprava, sestavení a připojení“.
--- Veškeré kontroly byly svědomitě provedeny.
--- Kryt je zavřený.
--- Řízení je zapnuté.
--- Zobrazení na obrazovce „Pozdrav“ zhaslo.
--- Případně indikované poruchy jsou odstraněny a potvrzeny.
--- Je zvolen provozní režim.
Spouštění hnacího
motoru
Hnací motor se spouští spínačem zapalování.
1
Pol.
1
Označení
Zapalovací startovací spínač „VYP --- ZAP --- START“
Pokračování na následující straně
09_0156_0802CZ
5 — 15
Uvedení do provozu
"
Stiskněte zážehový startovací spínač „VYP --- ZAP --- START“
a otočte jej na „START“.
⇒ Hnací motor se spustí.
"
Pusťte zážehový startovací spínač „VYP --- ZAP --- START“,
jakmile hnací motor běží.
⇒ Hnací motor běží v chodu naprázdno.
⇒ Vysokotlaké vodní čerpadlo běží v oběhovém provozu.
Pozor
Hnací motor zkoušejte startovat max. 20 sekund.
Před dalším pokusem o nastartování vyčkejte min. 1 minutu.
Když se vám nepodaří hnací motor nastartovat ani na druhý pokus,
hledejte příčinu v kapitole “Poruchy, příčina a odstranění“.
Aktuální provozní údaje se na obrazovce provozního režimu zobrazí
teprve poté, když je zařízení plně zapnuté a připravené k provozu.
Po nastartování motoru začíná fáze zahřívání. Ta při startování
„studeného“ motoru trvá 30 sekund.
Při startování teplého motoru, když teplota chladicí vody
v motorovém chladiči již přesáhla 30 °C, je fáze zahřívání zkrácena
na 10 sekund.
Fáze zahřívání se na displeji indikuje hlášením „Fáze zahřívání
motoru“. Zařízení běží v odtlakovaném stavu na volnoběžné otáčky.
5 — 16
09_0156_0802CZ
Uvedení do provozu
5.7 Funkční kontroly
Dříve, než začnete čistič používat, měli byste za chodu zkontrolovat
následující funkce.
Poznámka
Po dokončení kontrolních a zkušebních prací se kapota musí zavřít.
Zařízení se smí provozovat jen se zavřenou kapotou.
Přehled čísel poruch viz rovněž kapitola: „Poruchy, příčina
a odstraňování“ --- část: „Přehled poruchových hlášení“.
Funkční kontroly
tlačítka NOUZOVÉHO
ZASTAVENÍ
Zkontrolujte funkčnost tlačítka NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.
Podle provedení může mít zařízení tlačítek NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ
několik (doplňkové vybavení).
Pozor
Seznamte se s umístěním tlačítek NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ na svém
zařízení.
Stisknutí:
zablokování NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ
Pootočení: odblokování NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ
Pokračování na následující straně
09_0157_0802CZ
5 — 17
Uvedení do provozu
Poznámka
Pořadí následujících kroků je třeba přesně dodržet!
Proveďte funkční kontrolu každého tlačítka NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ!
1
2
Pol.
Označení
1
Zapalovací startovací spínač „VYP --- ZAP --- START“
2
Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
"
Nastartujte hnací motor. Viz také část: „Spouštění hnacího motoru“.
"
Stiskněte tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.
⇒ Hnací motor se ihned vypne.
⇒ Vysokotlaké vodní čerpadlo se ihned vypne.
⇒ Uloží se stav NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.
Pro další funkční kontrolu se tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ ještě
nesmí pootočením odblokovat!
Pokračování na následující straně
5 — 18
09_0157_0802CZ
Uvedení do provozu
"
Stiskněte zážehový startovací spínač „VYP --- ZAP --- START“
a otočte jej na „START“.
⇒ Když není tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ odblokováno,
hnací motor se nesmí nastartovat.
"
Pootočením tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ odblokujte.
"
Potvrďte poruchové hlášení na svíticím tlačítku „porucha /
vymazání poruchy“.
⇒ Chybové hlášení se nesmí potvrdit, když tlačítko
NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ není odblokováno.
Pro další zkoušku funkce nesmí být poruchové hlášení zatím
potvrzeno!
"
Stiskněte zážehový startovací spínač „VYP --- ZAP --START“ (1) a otočte jej na „START“.
⇒ Startovací motor se nesmí dát nastartovat, když nebylo
poruchové hlášení potvrzeno.
"
Potvrďte poruchové hlášení na svíticím tlačítku „porucha /
vymazání poruchy“.
"
Stlačte spínač zapalování „VYP --- ZAP --- START“ a pootočte
jím na „START“.
⇒ Hnací motor se spustí.
Pozor
Když je tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ vadné, zařízení není
provozně bezpečné, protože ho nelze v nebezpečí z prodlení již
dostatečně rychle vypnout.
Když tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ při kontrole nefunguje,
zařízení se nesmí uvést do provozu.
Proto před každým zahájením práce funkci tlačítka NOUZOVÉHO
ZASTAVENÍ zkontrolujte.
Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ se nesmí používat k běžnému
zastavování zařízení!
09_0157_0802CZ
5 — 19
Uvedení do provozu
5.8 Vypláchnutí
vysokotlaké hadice
Po každé montáži vysokotlakého hadicového vedení a vysokotlakého
čističe je třeba bezpodmínečně provést vypláchnutí.
Pozor
Vypláchnutí je bezpodmínečně nutné, aby se ze systému odstranila
nečistota, která do něj vnikla. Mohlo by to jinak mít za následek
ucpání trysek a s tím spojené poškození vysokotlakého čističe
a trysek.
Při vyplachování postupujte následovně:
"
Namontujte vysokotlaké hadicové vedení a vysokotlaký čistič
podle předpisu. Viz také část: „Připojení vysokotlakého hadicového vedení“.
"
Odmontujte od vysokotlakého čističe všechny trysky.
1
Max. XXX bar
XX bar
1
XX ot/min
2500
3000
2 000
2000
2
3
1 000
500 0
1
1000
500
0
1/2
4
3 000
6
1 500
1500
5
2 500
7
8
0
ESC (OPUŠTĚNÍ)
Pol.
1
"
OK
Označení
Provozní režim proplachování hadice
Pro „Provozní režim proplachování hadice“ zvolte v spouštěcí
nabídce tlačítko 5 (1).
Pokračování na následující straně
5 — 20
09_0162_0804CZ
Uvedení do provozu
Nebezpečí
Přesvědčte se, že nejsou namontovány žádné trysky!
Nebezpečí zranění!
09_0162_0804CZ
"
Nastartujte hnací motor. Viz také část: „Spouštění hnacího motoru“.
"
Aktivujte spouštěcí patku vysokotlakého čističe.
⇒ Voda z vysokotlakého čističe vyteče takřka bez tlaku.
"
Vypláchněte vysokotlaké hadicové vedení a vysokotlaký čistič
při minimálním pracovním tlaku.
⇒ Vysokotlaké hadicové vedení a vysokotlaký čistič se
vypláchnou.
"
Pusťte pomalu spoušť.
"
Namontujte trysky v souladu s předpisy výrobce na vysokotlaký
čistič. Viz také dokumentaci příslušných výrobců.
5 — 21
Uvedení do provozu
5.9 Zastavení čističe po
uvedení do provozu
Po funkční kontrole můžete čistič zastavit.
Pozor
Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ se nesmí používat k běžnému
zastavování zařízení!
"
Zapněte vysokotlaké vodní čerpadlo do oběhového provozu.
"
Nechte hnací motor za účelem ochlazení dále běžet asi 5 minut
v chodu naprázdno.
1
Pol.
1
"
Označení
Zapalovací startovací spínač „VYP --- ZAP --- START“
Nastavte zapalovací startovací spínač „VYP --- ZAP --- START“
(1) na „VYP“.
⇒ Hnací motor se vypne.
Pokračování na následující straně
5 — 22
09_0160_0802CZ
Uvedení do provozu
Poznámka
Řízení potřebuje po vypnutí asi 10 sekund k uložení provozních údajů.
Počkejte po vypnutí zapalování nejprve 10 sekund, teprve potom
hnací motor opět zapněte.
09_0160_0802CZ
"
Čekejte asi 10 sekund, teprve potom vytáhněte klíč od
zapalování.
"
Otevřete kapotu.
"
Vypněte napájení zařízení hlavním vypínačem (pod krytem).
"
Zavřete a zajistěte kapotu.
"
Zajistěte čistič proti neoprávněnému nastartování nebo
používání.
5 — 23
Provoz
6
Provoz
Tato kapitola obsahuje informace k provozu čističe.
Dozvíte se, jaké pracovní kroky jsou nutné k nastavení,
provozu čištění.
6.1 Předpoklady
Dříve, než začnete s prací, musíte pečlivě provést pracovní kroky pro
uvedení do provozu a postavení čističe.
Poznámka
Dojde-li během činnosti k poruše, zkuste ji nejprve odstranit podle
kapitoly “Poruchy, příčina a odstranění”. Nemůžete-li ji sami odstranit,
obraťte se na autorizovaného odborného prodejce
firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH.
05_0012_0704CZ
6—1
Provoz
6.2 Zastavení v případě
nouze
Než začnete zařízení obsluhovat, dobře si zapamatujte postup pro
jeho zastavení v případě nouze!
Nebezpečí
Jakmile při obsluze vznikne stav nouze, musíte okamžitě postupovat
níže uvedeným způsobem.
Tlačítko NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ
Na řídicí skříni zařízení je tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.
Podle provedení může mít zařízení tlačítek NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ
několik (doplňkové vybavení).
Pozor
Seznamte se s umístěním tlačítek NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ na svém
zařízení.
Stisknutí:
zablokování NOUZOVÉHO VYPNUTÍ
Otočení:
odblokování NOUZOVÉHO VYPNUTÍ
Nebezpečí
V nebezpečí z prodlení stiskněte tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ!
Pokračování na následující straně
6—2
05_0120_0711CZ
Provoz
"
Stiskněte tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.
⇒ Hnací motor se ihned vypne.
⇒ Vysokotlaké vodní čerpadlo se ihned vypne.
⇒ Všechny řídicí a spínací skříně jsou elektricky zablokovány.
⇒ Na spínací skříni bliká tlačítko „porucha / vymazání
poruchy“.
⇒ Uloží se stav NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ.
⇒ Číslo poruchy 12 se zobrazí na obrazovce.
"
Pokud je to nutné, poskytněte první pomoc.
"
Poruchu si poznamenejte a nahlaste ji v souladu
s vnitropodnikovými směrnicemi.
"
Zjistěte příčinu poruchy a úplně ji odstraňte (nechte odstranit)!
"
Pootočením tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ odblokujte.
"
Potvrďte poruchové hlášení na svíticím tlačítku „porucha /
vymazání poruchy“.
Poznámka
K deaktivaci stavu NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ musíte stisknuté tlačítko
NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ pootočením odblokovat.
"
05_0120_0711CZ
Spuštění zařízení podle vnitropodnikových předpisů.
6—3
Provoz
6.3 Čištění čističe
Pokyny k čištění
Po ukončení práce vyčistěte stroj, vysokotlaký čistič a vysokotlakou
hadici. To zajistí při opětném uvedení do provozu správnou funkci
čističe.
Před čištěním čističe zakryjte nebo zalepte všechny otvory, do
kterých nesmí z bezpečnostních a funkčních důvodů proniknout
voda nebo čisticí prostředky. Nejvíce jsou ohroženy hnací motory,
řídicí skříně a elektrické konektorové spoje.
Poznámka
V prvních čtyřech týdnech provozu čistěte všechny lakované plochy
výhradně studenou vodou a maximálním tlakem vody 5 bar.
Nepoužívejte agresivní čisticí přísady. Teprve po této době je lak úplně
vytvrzený a můžete použít čističe na čištění párou nebo podobnými
prostředky.
Do elektrické soustavy se nesmí dostat voda.
Pozor
Řídicí skříň a hnací motor se nesmí čistit tlakovou vodou.
Před čištěním zakryjte nebo zalepte všechny otvory, do kterých nesmí
z bezpečnostních a funkčních důvodů proniknout vlhkost.
Pokračování na následující straně
6—4
05_0127_0805CZ
Provoz
Ochrana životního prostředí
Při čištění dodržujte platné předpisy pro likvidaci odpadu.
Žádné čisticí přísady ani palivo pro vznětové motory nesmí proniknout
do kanalizace.
05_0127_0805CZ
"
Po čištění odstraňte všechna zakrytí!
"
Očistěte nízkotlakou a vysokotlakou hadici vhodným hadrem
a hadice naviňte.
"
Vysokotlaký čistič vyčistěte vhodným hadrem. Spouštěcí páka
se musí pohybovat volně.
6—5
Poruchy, příčina a odstranění
7
Poruchy, příčina a odstranění
V této kapitole je uveden přehled poruch a jejich možných příčin
spolu s možnostmi odstranění.
Při hledání závad dodržujte bezpečnostní předpisy.
Nebezpečné napětí
Práce na elektrických zařízeních stroje smí provádět jen kvalifikovaný
elektrikář nebo poučené osoby pod vedením a dohledem
kvalifikovaného elektrikáře při dodržení elektrotechnických pravidel.
06_0005_0508CZ
7—1
Poruchy, příčina a odstranění
7.1 Stroj všeobecně
V následující části jsou popsány možné všeobecné příčiny poruch
a jejich odstranění.
Pozor
Inspekční personál a personál provádějící údržbu musí být odborně
kvalifikovaný a oprávněný. Musí být vyškolen v zacházení se zařízeními
stroje a znát obsah návodu k provozu a používání.
Poznámka
Nejste-li schopni odstranit poruchu sami, obraťte se na příslušné
servisní oddělení firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
K příčinám ucpání a jejich odstranění viz také dokumentace výrobce
motoru.
Používejte pouze originální náhradní díly.
Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za škody
způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů.
Pracovní tlak kolísá.
Příčina
Odstranění
Tryska opotřebená
Vyměňte trysku
Otáčky motoru kolísají
Dejte opravit
Pokračování na následující straně
7—2
06_0029_0608CZ
Poruchy, příčina a odstranění
Přes maximální otáčky motoru se nedosáhne pracovní tlak.
Příčina
Odstranění
Není připojeno vysokotlaké
hadicové vedení resp.
vysokotlaký čistič
Zkontrolujte a připojte
Tryska opotřebená
Vyměňte trysku
Tryska příliš velká
Použijte menší trysku
Těsnění trysky vadné
Vyměňte
Stlačený vzduch nedosáhne
požadovaného řídicího tlaku
Kontrola
Spínací a bezpečnostní ventil
opotřebený nebo vadný
Dejte vyměnit
Magnetický ventil řízení
vzduchu vadný
Dejte vyměnit
Ventil vysokotlakého vodního
čerpadla znečištěný nebo
vadný
Dejte opravit
Těsnění vysokotlakého
vodního čerpadla opotřebené
nebo vadné
Zkontrolujte únikové množství
Jiný velký únik
Stroj zkontrolujte a dejte opravit
Dejte vyměnit
Pracovní tlak je příliš vysoký.
Příčina
Odstranění
Tryska příliš malá
Použijte větší trysku
Tryska je znečištěná nebo
ucpaná
Trysku vyčistěte, příp. vyměňte
Pokračování na následující straně
06_0029_0608CZ
7—3
Poruchy, příčina a odstranění
Hnací motor nenaskakuje.
Příčina
Odstranění
Teplota okolí příliš nízká
Použijte kvalitu motorového oleje v souladu s teplotou okolí
Příliš málo paliva v nádrži
Doplňte stav paliva
Palivové potrubí odvzdušněte
Palivový filtr je znečištěný nebo
ucpaný
Palivový filtr vyčistěte, příp. vyměňte
Vzduch palivovém potrubí
Palivové potrubí odvzdušněte
Nesprávná pohonná hmota
Palivo vyměňte
Nesprávná kvalita maziva
motorového oleje
Motorový olej vyměňte
Hnací řemen není správně
napnutý nebo je přetržený
Hnací řemen opět vypněte, resp. vyměňte.
Vůle ventilu nesprávná
Zkontrolujte a dejte seřídit
Vstřikovací vedení netěsní
Zkontrolujte a dejte opravit
Vstřikovací ventil vadný
Dejte vyměnit
Startér vadný
Dejte vyměnit
Žhavicí svíčky vadné
Dejte vyměnit
Vypínací magnet vadný
Dejte vyměnit
Pokračování na následující straně
7—4
06_0029_0608CZ
Poruchy, příčina a odstranění
Hnací motor běží nepravidelně nebo vynechává.
Příčina
Odstranění
Palivový filtr je znečištěný nebo
ucpaný
Palivový filtr vyčistěte, příp. vyměňte
Vzduch v palivovém potrubí
Palivové potrubí odvzdušněte
Nesprávná pohonná hmota
Palivo vyměňte
Hnací řemen není správně
napnutý nebo je přetržený
Hnací řemen opět vypněte, resp. vyměňte.
Vůle ventilu nesprávná
Zkontrolujte a dejte seřídit
Vstřikovací vedení netěsní
Zkontrolujte a dejte opravit
Vstřikovací ventil vadný
Dejte vyměnit
Chladicí ventilátor vadný
Zkontrolujte a dejte opravit
Hnací motor nemá žádný nebo jen nízký tlak oleje.
Příčina
Odstranění
Úhel sklonu stroje příliš velký
Stroj postavte vodorovně
Palivový filtr je znečištěný nebo
ucpaný
Palivový filtr vyčistěte, příp. vyměňte
Stav motorového oleje příliš
nízký
Doplňte stav motorového oleje
Filtr motorového oleje
znečištěný resp. ucpaný
Filtr motorového oleje vyčistěte, příp. vyměňte
Nesprávná kvalita maziva
motorového oleje
Motorový olej vyměňte
Olejové čerpadlo vadné
Zkontrolujte a dejte opravit
Pokračování na následující straně
06_0029_0608CZ
7—5
Poruchy, příčina a odstranění
Hnací motor nedosahuje plného výkonu.
Příčina
Odstranění
Znečistěný chladič
Vyčistěte chladicí žebra chladiče
Je zabráněno odvodu tepla
Odstraňte předměty a překážky v dosahu odvodu tepla, zavřete
kryt
Stav motorového oleje příliš
vysoký
Snižte stav motorového oleje
Suchý vzduchový filtr
znečištěný
Vyčistěte, příp. vyměňte filtrační prvek
Servisní ukazatel Suchý
vzduchový filtr vadný
Zkontrolujte a dejte opravit
Palivový filtr je znečištěný nebo
ucpaný
Palivový filtr vyčistěte, příp. vyměňte
Vzduch v palivovém potrubí
Palivové potrubí odvzdušněte
Hnací řemen není správně
napnutý nebo je přetržený
Hnací řemen opět vypněte, resp. vyměňte.
Vůle ventilu nesprávná
Zkontrolujte a dejte seřídit
Vstřikovací vedení netěsní
Zkontrolujte a dejte opravit
Vstřikovací ventil vadný
Zkontrolujte, příp. dejte vyměnit
Vypínací magnet vadný
Zkontrolujte a dejte opravit
Vedení plnicího vzduchu
netěsní
Zkontrolujte, příp. dejte opravit
Chladič plnicího vzduchu
znečištěný
Chladič plnicího vzduchu vyčistěte
Chladicí ventilátor vadný
Zkontrolujte a dejte opravit
Výška instalace příliš vysoká
Výšku instalace upravte podle NN
Pokračování na následující straně
7—6
06_0029_0608CZ
Poruchy, příčina a odstranění
Teplota motoru je příliš vysoká.
Příčina
Odstranění
Hnací motor přetížený
Nechte hnací motor za účelem ochlazení dále běžet asi 5 minut
v chodu naprázdno.
Teplota okolí příliš vysoká
Stroj vypněte
Stav chladicí kapaliny příliš
nízký
Doplňte chladicí kapalinu
Znečistěný chladič
Vyčistěte chladicí žebra chladiče
Je zabráněno odvodu tepla
Odstraňte předměty a překážky v oblasti odvodu tepla
Zavřete kryt
Stav motorového oleje příliš
nízký
Doplňte stav motorového oleje
Stav motorového oleje příliš
vysoký
Snižte stav motorového oleje
Filtr motorového oleje vadný
Vyměňte filtr motorového oleje
Suchý vzduchový filtr
znečištěný
Vyčistěte, příp. vyměňte filtrační prvek
Servisní ukazatel Suchý
vzduchový filtr vadný
Zkontrolujte a dejte opravit
Hnací řemen není správně
napnutý nebo je přetržený
Hnací řemen opět vypněte, resp. vyměňte.
Vstřikovací ventil vadný
Zkontrolujte, příp. dejte vyměnit
Vedení plnicího vzduchu
netěsní
Zkontrolujte a dejte opravit
Odvzdušňovací vedení
k chladiči ucpané
Čištění
Chladicí ventilátor vadný
Zkontrolujte a dejte opravit
Čerpadlo chladicí vody vadné
Zkontrolujte a dejte opravit
Pokračování na následující straně
06_0029_0608CZ
7—7
Poruchy, příčina a odstranění
Hnací motor neběží na všechny válce.
Příčina
Odstranění
Palivový filtr je znečištěný nebo
ucpaný
Palivový filtr vyčistěte, příp. vyměňte
Vzduch palivovém potrubí
Palivové potrubí odvzdušněte
Hnací řemen není správně
napnutý nebo je přetržený
Hnací řemen opět vypněte, resp. vyměňte.
Vstřikovací vedení netěsní
Zkontrolujte a dejte opravit
Vstřikovací ventil vadný
Zkontrolujte, příp. dejte vyměnit
Chladicí ventilátor vadný
Zkontrolujte a dejte opravit
Příliš vysoká spotřeba oleje hnacího motoru.
Příčina
Odstranění
Úhel sklonu stroje příliš velký
Stroj postavte vodorovně
Stav motorového oleje příliš
vysoký
Snižte stav motorového oleje
Nesprávná kvalita maziva
motorového oleje
Motorový olej vyměňte
Hnací motor kouří (modrý kouř).
Příčina
Odstranění
Úhel sklonu stroje příliš velký
Stroj postavte vodorovně
Stav motorového oleje příliš
vysoký
Snižte stav motorového oleje
Pokračování na následující straně
7—8
06_0029_0608CZ
Poruchy, příčina a odstranění
Hnací motor kouří (bílý kouř).
Příčina
Odstranění
Teplota okolí příliš nízká
Použijte kvalitu motorového oleje v souladu s teplotou okolí
Nesprávná pohonná hmota
Palivo vyměňte
Vůle ventilu nesprávná
Zkontrolujte a dejte seřídit
Žhavicí svíčky vadné
Dejte vyměnit
Vstřikovací ventil vadný
Zkontrolujte, příp. dejte vyměnit
Hnací motor kouří (černý kouř).
Příčina
Odstranění
Suchý vzduchový filtr
znečištěný
Vyčistěte, příp. vyměňte filtrační prvek
Servisní ukazatel Suchý
vzduchový filtr vadný
Zkontrolujte a dejte opravit
Vůle ventilu nesprávná
Zkontrolujte a dejte seřídit
Vstřikovací ventil vadný
Zkontrolujte, příp. dejte vyměnit
Vedení plnicího vzduchu
netěsní
Zkontrolujte a dejte opravit
Chladič plnicího vzduchu
znečištěný
Chladič plnicího vzduchu vyčistěte
Výrazný únik těsnění plunžru.
Příčina
Odstranění
Těsnění vysokého tlaku
ucpávky opotřebené
Dejte vyměnit
Pokračování na následující straně
06_0029_0608CZ
7—9
Poruchy, příčina a odstranění
Vysokotlaké vodní čerpadlo nebo vysokotlaké hadicové vedení se chvěje silněji než obvykle.
Příčina
Odstranění
Pracovní tlak není dosažen
Kontrola
Vzduch ve vysokotlakém
obvodu
Nechte vysokotlaké vodní čerpadlo běžet 5 minut v oběhovém
provozu
Ventily vysokotlakého vodního
čerpadla nepracují správně
Dejte opravit
Těsnění vysokého tlaku
ucpávky opotřebené
Dejte vyměnit
Vysokotlaké vodní čerpadlo vydává stále klepavé zvuky.
Příčina
Odstranění
Ventily vysokotlakého vodního
čerpadla nepracují správně
Dejte opravit
Ventil vysokotlakého vodního
čerpadla znečištěný nebo
vadný
Dejte opravit
Plunžr volný
Zkontrolujte uložení a utáhněte
Ložisko ojnice opotřebené
Dejte vyměnit
Ložisko křižáku vadné
Dejte vyměnit
Ihned vyměňte mazací olej
Ucpávka opotřebená
Dejte vyměnit
Pokračování na následující straně
7 — 10
06_0029_0608CZ
Poruchy, příčina a odstranění
Vysokotlaké vodní čerpadlo je silně opotřebené.
Příčina
Odstranění
Vysokotlaké vodní čerpadlo
přetížené
Používejte stroj pouze pro uvedený pracovní tlak a výkonnost
čerpadla
Stav mazacího oleje příliš nízký
Doplňte stav mazacího oleje
Mazací olej smíšen s vodou
Ihned vyměňte mazací olej
Nesprávná kvalita mazacího
oleje vysokotlakého vodního
čerpadla
Mazací olej vyměňte
Ventil vysokotlakého vodního čerpadla se opotřebovává nezvykle rychle.
Příčina
Odstranění
Vložka filtru vodního filtru není
správně namontovaná
Vložku filtru namontujte správně
Vložka filtru vodního filtru nemá
správnou jemnost filtru
Použijte vložku filtru s požadovanou jemností filtru
Přívod vody neposkytuje
pitnou vodu potřebné kvality
Před připojením vody nechte z hydrantu vytékat vodu, až je voda
čistá.
Použijte stanici filtru mezi hydrantem a strojem.
Z prostoru plunžru vystupuje mazací olej.
Těsnění křižáku vadné
Zkontrolujte a dejte opravit
Přes bezvadné těsnění křižáku vniká voda do hnacího ústrojí.
Chladič hnacího ústrojí netěsní
Zkontrolujte a dejte opravit
Ihned vyměňte mazací olej
Pokračování na následující straně
06_0029_0608CZ
7 — 11
Poruchy, příčina a odstranění
Mazací olej vysokotlakého vodního čerpadla je znečištěný, pění nebo je mléčně bílý.
Příčina
Odstranění
Mazací olej smíšen s vodou
Ihned vyměňte mazací olej
Silně se měnící teplota okolí
resp. vlhké klima
Vypuštění kondenzované vody
Těsnění křižáku vadné
Zkontrolujte a dejte opravit
Ihned vyměňte mazací olej
Chladič hnacího ústrojí netěsní
Zkontrolujte a dejte opravit
Ihned vyměňte mazací olej
Těsnění plunžru se opotřebovává nezvykle rychle.
Příčina
Odstranění
Vložka filtru vodního filtru není
správně namontovaná
Vložku filtru namontujte správně
Vložka filtru vodního filtru nemá
správnou jemnost filtru
Použijte vložku filtru s požadovanou jemností filtru
Přívod vody neposkytuje
pitnou vodu potřebné kvality
Před připojením vody nechte z hydrantu vytékat vodu, až je voda
čistá.
Použijte stanici filtru mezi hydrantem a strojem.
Těsnění plunžru nesprávně
namontované
Zkontrolujte a dejte opravit
Těsnění plunžru není
dostatečně vypláchnuté
Zkontrolujte, příp. dejte opravit
Plunžr a vodicí pouzdra jsou
opotřebené
Dejte vyměnit
Pokračování na následující straně
7 — 12
06_0029_0608CZ
Poruchy, příčina a odstranění
Spínací a bezpečnostní ventil se opotřebovává neobvykle rychle.
Příčina
Odstranění
Chyba obsluhy (častá výměna
mezi oběhovým
a vysokotlakým provozem)
Pracujte pokud možno bez přerušení a plynule, vyhýbejte se
impulzové zátěži
Stlačený vzduch nedosáhne
požadovaného řídicího tlaku
Kontrola
Přívod vody neposkytuje
pitnou vodu potřebné kvality
Použijte stanici filtru mezi hydrantem a strojem.
Stlačený vzduch nedosahuje požadovaného řídicího tlaku.
Příčina
Odstranění
Vzduchový filtr znečištěný
resp. ucpaný
Vyčistěte, příp. vyměňte
Vzduchojem prázdný
Nechte stroj běžet několik minut v oběhovém provozu
Únik v zařízení na stlačený
vzduch
Dejte opravit
Magnetický ventil řízení
vzduchu vadný
Zkontrolujte a dejte opravit
Spínací a bezpečnostní ventil
přetéká
Zkontrolujte, příp. dejte opravit
06_0029_0608CZ
7 — 13
Poruchy, příčina a odstranění
7.2 Podvozek
Následně jsou popsány možné příčiny poruch, které se týkají
podvozku, a jejich odstranění.
Poznámka
K příčinám ucpání a jejich odstranění viz také dokumentace výrobce
podvozku.
Pozor
Montáž a nastavení podvozku nechte provádět pouze odborníkem
autorizovaným společností Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH nebo
odbornou dílnou!
Nebezpečí
Bez bezvadně fungujících brzd se stroj nesmí přepravovat!
Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH nepřebírá
odpovědnost za škody způsobené nenáležitou nebo chybnou montáží
či nastavením brzd!
Tažné zařízení na kouli nelze odpojit.
Příčina
Odstranění
Koule tažného vozidla není
oblá
Vyrovnejte stroj a tažné vozidlo stejným směrem a odpojte
Mechanizmus tažného zařízení promažte tukem, příp. olejem
Kouli vyměňte
Pokračování na následující straně
7 — 14
06_0031_0608CZ
Poruchy, příčina a odstranění
Tažné zařízení po nasazení na kouli tažného vozidla nezaskočí.
Příčina
Odstranění
Vnitřní část tažného zařízení je
znečištěná nebo se nejedná
o běžně používaný typ
Tažné zařízení vyčistěte a promažte, příp. nechte vyměnit
v odborné dílně
Průměr koule tažného vozidle
je větší než 50 mm
Kouli vyměňte
Koule tažného vozidla smí mít v novém stavu maximální ∅ 50 mm
a minimální ∅ 49 mm (DIN 74058). Pokud je průměr koule větší
než 50 mm, musí se vyměnit.
Příliš velká vůle mezi tažným zařízením a koulí, nebezpečí vyháknutí.
Příčina
Odstranění
Opotřebovaná koule tažného
vozidla, průměr koule menší
než 49 mm
Kouli vyměňte
Koule tažného vozidla smí mít v novém stavu maximální ∅ 50 mm
a minimální ∅ 49 mm (DIN 74058). Pokud průměr koule klesne
pod 49, je nutné ji vyměnit.
Opotřebované tažné zařízení
na kouli
Překročený rozsah vychýlení
Tažné zařízení na kouli nechte vyměnit v odborné dílně
Ohnutý nýt
Pokračování na následující straně
06_0031_0608CZ
7 — 15
Poruchy, příčina a odstranění
Slabý brzdný účinek.
Příčina
Odstranění
Brzdové obložení není usazené
Usadí se po několikerém zabrzdění
Není uvolněná ruční brzda
Úplně uvolněte ruční brzdu
Poškozené nebo znečištěné
brzdové obložení
Nechte zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu v odborné
dílně
Poškození brzd působením síly
při posunování
Táhlo je zcela zasunuté
Nechte brzdy zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu
v odborné dílně
Příliš velké ztráty třením
v tažném zařízení
Zajistěte lehký chod brzdného zařízení včetně brzdového táhla
a nechte promazat
Koroze táhla
Nechte zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu v odborné
dílně
Neklidné jízdní vlastnosti, příp. trhavé brzdění.
Příčina
Odstranění
Vadný tlumič
Nechte zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu v odborné
dílně
Brzdy mají příliš velkou vůli
Nechte brzdy zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu
v odborné dílně
Pokračování na následující straně
7 — 16
06_0031_0608CZ
Poruchy, příčina a odstranění
Přívěs brzdí již při ubrání plynu tažného vozidla.
Příčina
Odstranění
Vadný tlumič
Nechte zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu v odborné
dílně
Brzdy kol se zahřívají.
Příčina
Odstranění
Páka ruční brzdy není
uvolněná nebo je uvolněná jen
částečně
Úplně uvolněte ruční brzdu
Podpěrné kolo blokuje táhlo
brzdy
Povolte podpěrné kolo a nastavte ho do správné polohy
Nesprávné nastavení brzd
Brzdy nejsou při jízdě vpřed
zcela uvolněné
Nechte brzdy zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu
v odborné dílně
Vázne vodicí páka
Ohnutý držák táhla
Znečistěná brzda kola
Zalomené lanko, příp.
zalomený bovden
Nechte zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu v odborné
dílně
Ochablé nebo zlomené vratné
pružiny
Usazeniny rzi v brzdovém
bubnu
Pokračování na následující straně
06_0031_0608CZ
7 — 17
Poruchy, příčina a odstranění
Slabý účinek ruční brzdy.
Příčina
Odstranění
Vadná pneumatická pružina
Nechte zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu v odborné
dílně
Brzdové obložení není usazené
Usadí se po několikerém zabrzdění
Příliš velké ztráty třením
Zajistěte lehký chod brzdného zařízení včetně brzdového táhla
a promažte
Nechte zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu v odborné
dílně
Nesprávné nastavení ruční
brzdy --- příliš dlouhá reakční
dráha
Nechte brzdy zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu
v odborné dílně
Couvání jde ztěžka nebo není možné.
Příčina
Odstranění
Příliš tuhé nastavení brzd
Zablokovaná páka
automatického couvání
7 — 18
Nechte brzdy zkontrolovat a nastavit, resp. odstranit závadu
v odborné dílně
06_0031_0608CZ
Údržba
8
Údržba
Tato kapitola obsahuje informace o údržbě, která je nezbytná pro
bezpečný a efektivní provoz stroje.
Za všepbecnými informacemi o údržbě se nacházejí karty údržby
nezbytné pro teno stroj. Přehled karet údržby uspořádaný podle čísel
je uveden v obsahu.
Výslovně upozorňujeme, že je nutné svědomitě provádět všechny
předepsané kontroly, zkoušky a preventivní údržbu. V opačném
případě odmítáme veškerou odpovědnost a záruku. V případě
pochybností Vám kdykoliv poradí a pomůže naše servisní oddělení.
07_0001_0505CZ
8—1
Údržba
8.1 Intervaly údržby
V následující tabulce najdete intervaly jednotlivých prací údržby.
Pozor
Inspekční personál a personál provádějící údržbu musí být odborně
kvalifikovaný a oprávněný. Musí být vyškolen v zacházení se zařízeními
čističe a znát obsah návodu k provozu a používání.
Poznámka
K intervalům a provádění údržbových prací viz také dokumentace:
– výrobce motoru
– výrobce vysokotlakého vodního čerpadla
– výrobce podvozku.
S údržbou se obracejte na příslušné servisní oddělení firmy
Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH.
Používejte pouze originální náhradní díly.
Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za škody
způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů.
Následující příslušenství není součástí dodávky zařízení:
– Vysokotlaká hadice
– Vysokotlaký čistič
– Trysky
– Nízkotlaká hadice
– Osobní ochranné prostředky
Co se týče intervalů a provádění údržby, viz rovněž dokumentaci
příslušných výrobců.
Pokračování na následující straně
8—2
07_0080_0804CZ
Údržba
Kontrola
Kritéria
Nastavení
J
Vyměňte.
⇔
Z
Čištění
Odkaz
jiné intervaly
každé 2 roky
ročně
každých 1 000 h
každých 500 h
po 50 h jednorázově
Denně
Činnost
každých 400 h
Karta údržby
každých 300 h
Další popis naleznete v části
Údržbu smí provádět
pouze servisní technik
schválený firmou
Putzmeister.
každých 150 h
WK
každých 100 h
Servis
každých 50 h
Část
Odkaz
Popis
n
Zařízení obecně
Vizuální kontrola:
nedostatky a těsnost
(úniky), odstraňování
nedostatků, opětné
docílení těsnosti
(odstraňování úniků)
n
Elektrická kabeláž:
vizuální kontrola, resp.
dejte opravit
n
Plynový tlakový tlumič
zkontrolujte případně
vyměňte
n
Kontrola nedostatků
prováděná odborníky
n
n
n
n
Servis
Část: Funkční
kontroly tlačítka
NOUZOVÉHO
ZASTAVENÍ
Bezpečnostní zařízení
Tlačítko NOUZOVÉHO
ZASTAVENÍ funkční,
příp. nechte opravit
n
n
Bezpečnostní zařízení
namontována a funkční,
příp. vyměňte
n
n
Ochranná obložení jsou
instalována, pevně
přišroubována a funkční,
příp. vyměňte
n
n
Oka pro hadicovou
punčochu jsou
instalována a bezvadná,
příp. vyměňte
n
n
07_0080_0804CZ
8—3
Odkaz
jiné intervaly
každé 2 roky
ročně
každých 1 000 h
každých 500 h
každých 400 h
každých 300 h
každých 150 h
každých 100 h
každých 50 h
Činnost
po 50 h jednorázově
Denně
Údržba
Hnací motor
Zkontrolujte stav
motorového oleje,
případně doplňte
n
WK 44---110
Motorový olej
⇔
⇔
WK 44---110
Filtr motorového oleje
⇔
⇔
WK 44---110
Zkontrolujte, respektive
vyměňte suchý
vzduchový filtr
n
Zkontrolujte stav paliva,
případně doplňte
n
⇔
WK 44---113
Část: Tankování
zařízení
Palivový filtr
⇔ ⇔
WK 44---111
Palivový předfiltr
⇔ ⇔
WK 44---111
Palivové olejové únikové
potrubí
n
Odvodňování
a odvzdušňování
palivového systému
⇔
při
indikaci
okamžitě
Z
Vypuštění kalu v palivové
nádrži
Z
týdně
(pokud je to zapotřebí)
Chladič zkontrolujte, příp.
chladicí žebra vyčistěte
n
Zkontrolujte stav chladicí
kapaliny, příp. doplňte
a odvzdušněte
n
Obsah prostředku proti
zamrznutí chladicí
kapaliny zkontrolujte,
příp. doplňte prostředek
proti zamrznutí resp.
vyměňte
Vyprázdnění chladiče
plnicího vzduchu
8—4
WK 44---111
Z
Z
WK 44---111
WK44---111
WK 44---091
⇔
n
2 000 h
WK 44---112
n
n
n
Z
Z
při nebezpečí
mrazu,
2 000 h
WK 44---119
WK 44---112
07_0080_0804CZ
Odkaz
jiné intervaly
každé 2 roky
ročně
každých 1 000 h
každých 500 h
každých 400 h
každých 300 h
každých 150 h
každých 100 h
n
Klínový řemen
zkontrolujte resp.
vyměňte
Vizuální kontrola:
těsnost (netěsnosti)
každých 50 h
Činnost
po 50 h jednorázově
Denně
Údržba
n
⇔
po
prvních
5h
Servis
n
Upevnění patek
motoru zkontrolujte,
resp. dotáhněte
n
Část: Obecné
utahovací
momenty
n
Servis
Uložení motoru
zkontrolujte, případně
dejte vyměnit
n
Servis
Uložení chladiče
zkontrolujte, případně
dejte vyměnit
n
Servis
Kontrolu motoru
zkontrolujte, případně
dejte opravit
n
Servis
Žhavicí svíčky
zkontrolujte, případně
dejte vyměnit
n
Servis
Zkontrolujte, resp.
dotáhněte upevnění
hadicových spojek a
spon
n
n
Vstřikovací ventily
zkontrolujte a seřiďte
3 000 h
Vůli ventilu zkontrolujte
a seřiďte
1 500 h
07_0080_0804CZ
J
Servis
Servis
8—5
Odkaz
jiné intervaly
každé 2 roky
ročně
každých 1 000 h
každých 500 h
každých 400 h
každých 300 h
každých 150 h
každých 100 h
každých 50 h
Činnost
po 50 h jednorázově
Denně
Údržba
Zařízení na stlačený vzduch
Z
Odvodnění vzduchojemu
týdně
Manometr zkontrolujte,
případně vyměňte
n
WK 42---004
Servis
Vodní systém
Zkontrolujte stav
motorového oleje
případně vyměňte
n
WK 44---114
⇔
Kvalitu mazacího oleje
zkontrolujte resp.
vyměňte
n
Únikové množství
u těsnění plunžru
zkontrolujte, resp.
dejte opravit
n
WK 44---116
Zkontrolujte primární
vodní filtr resp. vyčistěte /
vyměňte patronu filtru
n
WK 44---122
Zkontrolujte vodní filtr
resp. vyměňte vložku filtru
n
Proveďte opatření na
ochranu proti mrazu
Zkontrolujte šroubení
plunžru na pevnost
usazení, příp. utáhněte
⇔
⇔
po 100 h
jednorázově
⇔
WK 44---115
WK 44---118
Při
nebezpe
čí mrazu
WK 44---119
J
5 h po
každé
montáži
Servis
J
Utáhněte sepnutí plunžru
8—6
po
každé
montáži
Servis
07_0080_0804CZ
Odkaz
jiné intervaly
každé 2 roky
ročně
každých 1 000 h
každých 500 h
každých 400 h
každých 300 h
každých 150 h
každých 100 h
každých 50 h
Činnost
po 50 h jednorázově
Denně
Údržba
Zkontrolujte spínací
a bezpečnostní ventil
příp. dejte opravit
n
Servis
Manometr zkontrolujte,
případně vyměňte
n
Servis
Snímač teploty funkční,
příp. vyměňte
n
Servis
Tlakový spínač funkční,
příp. vyměňte
n
Servis
Vizuální kontrola:
zkontrolujte přípojky na
poškození a těsnost,
odstraňte nedostatky,
obnovte těsnost
n
n
Vysokotlaké hadicové
vedení: vizuální kontrola
na stáří, netěsnost
a poškození, příp.
označte jako nepoužitelné
a vyměňte
n
n
Vysokotlaký čistič:
zkontrolujte stav, funkci
a způsobilost, příp.
vyměňte
n
n
07_0080_0804CZ
⇔
6 let
Část: Vysokotlaké
hadice
Část: Vysokotlaký
čistič
8—7
J
Odkaz
Zkontrolujte upevňovací
šrouby na pevnost
uložení, příp. utáhněte
jiné intervaly
Část: Technické
údaje
každé 2 roky
J
ročně
Zkontrolujte matice kol
na pevnost uložení, příp.
utáhněte
každých 15 000 km
Část: Technické
údaje
každých 10 000 km
n
každých 5 000 km
po 50 km jednorázově
po výměně kol
n
Činnost
každých 1 000 km
Denně
Údržba
Podvozek
Zkontrolujte tlak
v pneumatikách, příp.
upravte
8—8
n
Část: Obecné
utahovací momenty
Opěrné kolo: pohyblivé
a funkční, příp. dejte
opravit
n
Servis
Opěrné kolo: zkontrolujte
upevnění, držák
a blokovací rukojeť,
příp. dejte opravit
n
Servis
J
Zkontrolujte brzdové
zařízení a dejte seřídit
n
n
Brzdová obložení:
zkontrolujte opotřebení,
příp. dejte vyměnit
n
n
Servis
Brzdové bezpečnostní
lanko: zkontrolujte
upevnění, vedení lana
a funkčnost, příp. dejte
opravit
n
n
Servis
po prvních
100 až
200 km
Servis
07_0080_0804CZ
Odkaz
jiné intervaly
každé 2 roky
ročně
každých 15 000 km
každých 10 000 km
každých 5 000 km
každých 1 000 km
po 50 km jednorázově
po výměně kol
Činnost
Denně
Údržba
Ruční brzda funkční, příp.
dejte seřídit
J
n
Servis
Ruční brzda: zkontrolujte
plynovou pružinu na
těsnost, příp. dejte opravit
n
n
Servis
Vodicí ložisko: dejte
seřídit vůli.
J
n
Servis
Zkontrolujte ložiska kol,
příp. dejte nastavit vůli
J
Náběhové zařízení:
zkontrolujte nárazníky,
příp. dejte vyměnit
n
n
Servis
Náběhové zařízení:
zkontrolujte vůli tažné
tyče, příp. dejte opravit
n
n
Servis
Tažné zařízení na kouli:
zkontrolujte upevňovací
šrouby na pevnost
uložení, příp. utáhněte
n
n
Servis
Tažné zařízení na kouli:
zkontrolujte, je-li
pohyblivé a funkční,
příp. dejte opravit
n
n
Servis
Tažné zařízení na kouli:
zkontrolujte indikaci
opotřebení, příp. dejte
vyměnit
n
n
Servis
07_0080_0804CZ
Servis
8—9
Údržba
8.2 Provozní látky
V této části jsou uvedeny provozní látky stroje.
Pozor
Firma Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH nepřebírá záruku za škody,
které vzniknou používáním nepovolených provozních látek.
Směrodatná je vždy dokumentace výrobců.
S dotazy se obracejte na příslušné servisní oddělení firmy Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH.
Ochrana životního prostředí
Všechny provozní látky, např. starý olej, filtry a pomocné látky, musíte
pečlivě zachytit a zlikvidovat odděleně od ostatního odpadu. Řiďte se
platnými národními a regionálními předpisy.
Spolupracujte pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od
příslušných úřadů.
Aby byly náklady na likvidaci pokud možno nízké, musíte staré oleje
rozdělovat do různých kategorií. Dodržujte zákaz směšování.
Poraďte se s úřady nebo firmami zabývajícími se likvidací.
8 — 10
07_0041_0608CZ
Údržba
Vysokotlaké vodní
čerpadlo
Vysokotlaké vodní čerpadlo vyžaduje převodový olej třídy
SAE 85W-90.
Alternativně lze použít i minerální nebo mazací olej CL 220 nebo
CLP 220 podle DIN 51519, viskozita při 40 ˚C cca 220 mm2/s.
Uvedený druh oleje zaručuje bezvadné namazání hnacího ústrojí při
teplotách mezi 0 ˚C a 40 ˚C teploty okolí.
Výměna oleje se smí provádět pouze ve stavu zahřátém na provozní
teplotu.
Ke konzervaci do 6 měsíců lze naplnit vysokotlaké vodní čerpadlo
převodovým olejem třídy SAE 85W-90 nebo speciálními oleji
s konzervačními přísadami viskozity ISO-VG 220.
Poznámka
Údaje o přípustných provozních látkách a dále potřebných plnicích
množstvích najdete v dokumentaci výrobce vysokotlakého vodního
čerpadla.
Viz také dokumentaci výrobce vysokotlakého vodního čerpadla.
Prostředek proti
zamrznutí
Hrozí-li mráz, naplňte vodní systém běžným prostředkem proti korozi
a zamrznutí. Poměr míšení zvolte tak, aby byla dosažena
požadovaná mez mrazu.
Obvykle se používá BP anti-frost (základ Glykol) v poměru míšení
50 % BP anti-frost s 50 % pitné vody. Tím je dosaženo odolnosti proti
mrazu do ---35 °C.
Pozor
Bezpodmínečně proveďte opatření na ochranu proti mrazu, protože
vlivem mrazu může prasknout nádrž na vodu, vysokotlaké vodní
čerpadlo a vedení.
Viz také dokumentaci výrobce vysokotlakého vodního čerpadla.
07_0041_0608CZ
8 — 11
Údržba
Hnací motor
Hnací motor vyžaduje celoroční víceúčelový značkový olej HD třídy
SAE 10W-40.
Uvedený druh oleje zaručuje bezvadný provoz při teplotách od
---15 ˚C do 40 ˚C teploty okolí.
Pokud se hnací motor používá při jiných okolních teplotách, je nutné
zajistit speciální kvalitní olej.
Výměna oleje se smí provádět pouze ve stavu zahřátém na provozní
teplotu.
Poznámka
Údaje o přípustných provozních látkách a dále potřebných plnicích
množstvích najdete v dokumentaci výrobce motoru.
Viz také dokumentace výrobce motoru.
U všech motorů chlazených vodou používá výrobce prostředek proti
zamrznutí s pitnou vodou v poměru 50 %. Tím je dosaženo odolnosti
proti mrazu do ---35 °C.
Pozor
Používejte jen chladicí kapaliny a nemrznoucí prostředky uváděné
výrobcem motoru.
Ochrana proti zamrznutí podle údajů výrobce.
Viz také dokumentace výrobce motoru.
Není-li ochrana proti zamrznutí dostatečná, může hnací motor,
chladicí systém a/nebo vedení mrazem prasknout.
Podvozek
Podvozek mažte běžnou univerzální vazelínou.
Poznámka
Údržbu provádějte výhradně podle pokynů výrobce.
Viz také dokumentace výrobce podvozku.
8 — 12
07_0041_0608CZ
40---050
Karta údržby
40---050
Strana 1 / 1
Údržbové práce obecně
Tato karta údržby popisuje všeobecné pracovní kroky a pokyny, které
musíte dodržovat při všech údržbových pracích podle karet údržby.
Pozor
Údržbové práce smí provádět jen autorizovaný personál se
speciálními znalostmi a zkušenostmi.
Příprava
Před zahájením údržbových prací musíte provést následující činnosti:
"
Postavte stroj na rovný podklad vodorovně.
Nebezpečí
Před začátkem údržbových prací zastavte stroj a zajistěte ho před
nepovolaným nebo nechtěným uvedením do provozu.
Je-li nutné uvést stroj při údržbových pracích do provozu, je na to
upozorněno v kartách údržby!
Závěr
WK40_050_0611CZ
"
Stroj vypněte.
"
Zařízení zajistěte proti nepovolanému uvedení do provozu.
"
Zajistěte pracovní oblast a umístěte na zablokovaná spínací
a ovládací zařízení výstražné štítky.
"
Otevřete kapotu.
"
Kryt případně dodatečně zajistěte tak, že mezi příčný nosník
rámu a kryt zaklesnete kus dřeva.
Po ukončení údržbových prací musíte provést následující činnosti:
"
Odstraňte dřevo mezi rámem a krytem.
"
Kapotu opět zavřete.
8 — 13
Karta údržby
40---046
Strana 1 / 1
40--- 046
Mazací plán
V kartě údržby najdete umístění maznic pro mazání pomocí
mazacího lisu. Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku
této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce obecně
Je potřeba následující speciální nástroj:
Mazací lis
Poznámka
Používejte pouze maziva uvedená v části Doporučená maziva.
Uvedený interval mazání platí pro normální provoz. Při extrémních
podmínkách může být nutné promazávat častěji!
Všechny maznice jsou opatřeny červeným ochranným víčkem.
Promazávejte vždy tak dlouho, dokud nevytéká nový tuk.
Promažte stroj pomocí maznic
8 — 14
WK40_046_0608CZ
40---047
Karta údržby
40---047
Strana 1 / 5
Konzervace stroje
Jestliže stroj delší dobu nepoužíváte, je třeba provést vhodná
opatření k jeho konzervaci.
Před opětným uvedením do provozu stroje proveďte dekonzervaci.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce obecně
Provedení ochrany proti mrazu
Je potřeba následující speciální nástroj:
Hadice pro vypouštění oleje
Poznámka
Veškerá konzervační opatření pečlivě dokumentujte. Poznámky vám
pomohou při opětném uvedení stroje do provozu.
Pozor
Konzervaci provádějte pouze, je-li stroj zahřátý na provozní teplotu.
Konzervaci je třeba opakovat nejpozději po 6 měsících stání stroje.
Nebezpečí
Provádějte údržbu pouze při vypnutém stroji!
WK40_047_0608CZ
"
Nechte stroj několik minut zahřívat.
"
Stroj vypněte. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část:
„Zastavení stroje po uvedení do provozu“.
8 — 15
Karta údržby
40---047
Strana 2 / 5
Vypuštění mazacího
oleje
Následující kroky popisují vypuštění mazacího oleje vysokotlakého
vodního čerpadla:
Pozor
Zabraňte vniknutí špíny nebo jiných nečistot do olejové soustavy
vysokotlakého vodního čerpadla. Malé částice mohou negativně
ovlivnit funkci čerpadla.
Olejové plnicí hrdlo nenechávejte otevřené déle, než je nutno.
Nebezpečí
Provádějte údržbové práce pouze při vypnutém stroji a tlakovém
systému zbaveném tlaku!
Plnicí hrdlo otevřete, až když je tlak kompletně vypuštěný.
Pozor při vypouštění horkého oleje.
Hrozí nebezpečí popálení!
Používejte hadičku k vypouštění oleje.
Při veškerých pracích používejte chránič obličeje a rukavice. Stříkající
olej je jedovatý a může pronikat pokožkou.
Ochrana životního prostředí
Všechny provozní látky pečlivě zachyťte a likvidujte je odděleně od
ostatních odpadů podle předpisů.
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
"
Pod stroj připravte dostatečně velkou vanu pro vypuštění oleje.
"
Hadičku k vypouštění oleje protáhněte otvorem v podlaze.
Pokračování na následující straně
8 — 16
WK40_047_0608CZ
Karta údržby
40---047
Strana 3 / 5
Konzervace
vysokotlakého čerpadla
"
Z ventilu pro vypouštění oleje odšroubujte ochranné víčko.
"
Na ventil pro vypouštění oleje nasaďte přesuvnou matici
hadičky k vypouštění oleje a utáhněte ji.
⇒ Jakmile je hadička k vypouštění oleje správně připojená,
začne olej vytékat.
"
Nechte olej vytékat do vany pro vypuštění oleje.
"
Pro urychlení vypouštění otevřete plnicí hrdlo.
"
Když vyteče veškerý starý olej, hadičku k vypouštění oleje opět
sejměte.
"
Vyčistěte hadičku k vypouštění oleje.
"
Starý olej řádně zlikvidujte.
"
Na ventil pro vypouštění oleje našroubujte zpět ochranné víčko.
Následující kroky popisují konzervaci vysokotlakého vodního
čerpadla:
Pozor
Zabraňte vniknutí špíny nebo jiných nečistot do olejové soustavy
vysokotlakého vodního čerpadla. Malé částice mohou negativně
ovlivnit funkci čerpadla.
Olejové plnicí hrdlo nenechávejte otevřené déle, než je nutno.
Používejte pouze maziva uvedená v části Doporučená maziva.
Ochrana životního prostředí
Znečištění spodních vod nebo půdy konzervačním olejem má
trestněprávní důsledky!
Zachyťte konzervační olej a zlikvidujte ho pečlivě v souladu
s předpisy!
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
Pokračování na následující straně
WK40_047_0608CZ
8 — 17
Karta údržby
40---047
Strana 4 / 5
Při veškerých pracích používejte chránič obličeje a rukavice. Stříkající
olej je jedovatý a může pronikat pokožkou.
"
Plnicím hrdlem nalijte vhodný konzervační olej a měrkou oleje
zkontrolujte jeho množství. Množství oleje smí dosahovat
pouze značky maxima na měrce oleje.
Množství náplně, viz též kapitola: „Všeobecný technický popis“ --odstavec: „Technické údaje“.
Pozor
Uvedená plnicí množství představují pouze přibližné hodnoty. Mohou
se lišit v závislosti na provedení a zbývajícím množství oleje.
Rozhodující je vždy horní značka na měrce oleje.
"
Zasuňte měrku oleje znovu do olejového plnicího hrdla.
"
Nechte k tomu stroj běžet několik minut v oběhovém provozu.
Poznámka
Používá-li se ke konzervaci mazací olej 85 W-90, může mazací olej
zůstat ve vysokotlakém čerpadle.
Nepoužili-li jste mazací olej 85 W-90, postupujte takto:
8 — 18
"
Konzervační olej opět vypusťte. Viz také část: „Vypuštění
mazacího oleje“.
"
Konzervační olej řádně zlikvidujte.
"
Poznamenejte si, zda je třeba při uvedení do provozu mazací
olej opět napustit.
WK40_047_0608CZ
Karta údržby
40---047
Strana 5 / 5
Konzervace hnacího
motoru
Konzervaci hnacího motoru proveďte takto:
"
Konzervace vodního
systému
Konzervujte hnací motor. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
Následující kroky popisují konzervaci vodního systému:
Pozor
Bude-li stroj déle než několik dní mimo provoz a hrozí nebezpečí
zamrznutí, je třeba provést konzervaci vodního systému a ochranu
proti zamrznutí.
"
Naplňte vodní systém za účelem konzervace běžným
prostředkem proti korozi a zamrznutí.
Karta údržby: provádění ochrany proti zamrznutí
Nakonzervujte holé části
WK40_047_0608CZ
Holé části nakonzervujte takto:
"
Přípojku vysokotlakého hadicového vedení a přípojku
nízkotlaké hadice otřete hadrem napuštěným olejem a zavřete
je.
"
Na těsnění hřídele a těsnění křižáku naneste konzervační olej.
"
Na všechny holé části --- i v prostoru plunžru --- konzervační
olej.
"
Olejnaté odpady zlikvidujte podle předpisů.
8 — 19
Karta údržby
40---048
Strana 1 / 3
40---048
Dekonzervace stroje
Po delším stání stroje je třeba před jeho opětným uvedením do
provozu provést různá opatření k dekonzervaci.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce obecně
Výměna oleje vysokotlakého vodního čerpadla
Provedení ochrany proti mrazu
Pozor
Používejte pouze maziva uvedená v části Doporučená maziva.
Nebezpečí
Při podezření na korozi nesmí být stroj uveden do provozu!
Obnovovat provoz stroje smí pouze odborník.
Obraťte se na příslušné servisní oddělení firmy Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH.
Zajistěte stroj proti neoprávněnému a nechtěnému uvedení do
provozu a instalujte informační tabule.
Pokračování na následující straně
8 — 20
WK40_048_0609CZ
Karta údržby
40---048
Strana 2 / 3
Dekonzervace
vysokotlakého vodního
čerpadla
Následující kroky popisují dekonzervaci vysokotlakého vodního
čerpadla při použití konzervačního oleje:
Pozor
Zabraňte vniknutí špíny nebo jiných nečistot do olejové soustavy
vysokotlakého vodního čerpadla. Malé částice mohou negativně
ovlivnit funkci čerpadla.
Olejové plnicí hrdlo nenechávejte otevřené déle, než je nutno.
Ochrana životního prostředí
Znečištění spodních vod nebo půdy konzervačním olejem má
trestněprávní důsledky!
Zachyťte konzervační olej a zlikvidujte ho pečlivě v souladu
s předpisy!
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
Při veškerých pracích používejte chránič obličeje a rukavice. Stříkající
olej je jedovatý a může pronikat pokožkou.
"
Pod stroj připravte dostatečně velkou vanu pro vypuštění oleje.
"
Vypusťte konzervační olej podle popisu v kartě údržby.
Karta údržby: výměna oleje vysokotlakého vodního čerpadla
"
Konzervační olej řádně zlikvidujte.
Pokračování na následující straně
WK40_048_0609CZ
8 — 21
Karta údržby
40---048
Strana 3 / 3
"
Naplňte nový mazací olej podle popisu v kartě údržby.
Karta údržby: výměna oleje vysokotlakého vodního čerpadla
"
Dekonzervace hnacího
motoru
Proveďte dekonzervaci hnacího motoru takto:
"
Dekonzervace vodního
systému
Vyčistěte všechna přístupná místa plunžru a prodloužení hlavy
křižáku vhodnými prostředky.
Dekonzervujte hnací motor. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
Následující kroky popisují dekonzervaci vodního systému při
konzervaci prostředky pro zábranu koroze a zamrznutí:
Ochrana životního prostředí
Vytékající chladicí kapalinu a prostředek proti zamrznutí
bezpodmínečně pečlivě zachycujte a nemíchejte ji s jinými odpady!
Vše likvidujte v souladu s předpisy!
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
"
Kvůli dekonzervaci vodní systém vypláchněte.
Karta údržby: provádění ochrany proti zamrznutí
8 — 22
WK40_048_0609CZ
42---004
Karta údržby
42---004
Strana 1 / 1
Odvodnění zařízení na stlačený vzduch
Tato karta údržby popisuje odvodnění zařízení na stlačený vzduch.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Nebezpečí
Při odvodňování zařízení na stlačený vzduch postupujte opatrně.
Hrozí nebezpečí popálení!
Pracujte v pracovních rukavicích.
1
2
3
Pol.
WK42_004_0608CZ
Označení
1
Vzduchojem
2
Odvodňovací ventil
3
Kroužek
"
Pod vzduchojem (1) postavte vhodnou nádobu.
"
Odtahujte kroužek (3) na odvodňovacím ventilu (2) ke straně
tak dlouho, až přestane unikat voda.
⇒ Voda je vytlačována stlačeným vzduchem ven.
8 — 23
Karta údržby
44---110
Strana 1 / 4
44--- 110
Výměna motorového oleje a filtru motorového oleje
Tato karta údržby popisuje výměnu motorového oleje a filtru
motorového oleje.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Je potřeba následující speciální nástroj:
Klíč na olejový filtr
Hadička k vypouštění oleje
Poznámka
K výměně motorového oleje/výměně filtru motorového oleje viz také
dokumentace výrobce motoru.
Motorový olej vyměňujte při provozní teplotě hnacího motoru. Je
účelné vyměňovat motorový olej a filtr motorového oleje současně.
Používejte pouze originální náhradní díly.
Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za škody
způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů.
Pozor
Zabraňte vniknutí špíny nebo jiných nečistot do olejové soustavy
hnacího motoru.
Ošetřování a údržbu hnacího motoru nechte provádět pouze
odborníkem autorizovaným společností Putzmeister Mörtelmaschinen
GmbH nebo výrobcem motoru či odbornou dílnou!
Pokračování na následující straně
8 — 24
WK44_110_0608CZ
Karta údržby
44---110
Strana 2 / 4
Ochrana životního prostředí
Starý motorový olej je bezpodmínečně nutné pečlivě zachytit.
Zabraňte rozlití oleje. Zachycený motorový olej a starý filtr motorového
oleje likvidujte odděleně od ostatního odpadu.
Vše likvidujte v souladu s předpisy!
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
Výměna filtru
motorového oleje
Filtr motorového oleje se nachází na straně hnacího motoru.
Výměna filtru motorového oleje je popsána v následujících krocích:
"
Pod filtr motorového oleje postavte vanu pro vypuštění oleje.
"
Vytékající motorový olej je nutné pečlivě zachytit.
Nebezpečí
Pozor při výměně filtru motorového oleje.
Hrozí nebezpečí popálení!
Pracujte v pracovních rukavicích.
WK44_110_0608CZ
"
Vyměňte olejový filtr. Viz také dokumentace výrobce motoru.
"
Motorový olej nacházející se v olejovém filtru a starou patronu
olejového filtru řádně zlikvidujte.
8 — 25
Karta údržby
44---110
Strana 3 / 4
Výměna motorového
oleje
Výpustný šroub oleje pro výměnu motorového oleje se nachází
u hnacího motoru dole.
Výměna motorového oleje je popsána v následujících krocích:
Pozor
Při výměně motorového oleje musí být stroj ve vodorovné poloze
a zapatkovaný.
"
Pod stroj připravte dostatečně velkou vanu pro vypuštění oleje.
"
Hadičku k vypouštění oleje protáhněte otvorem v podlaze.
Nebezpečí
Pozor při vypouštění horkého motorového oleje.
Hrozí nebezpečí popálení!
Pracujte v pracovních rukavicích.
Používejte hadičku k vypouštění oleje.
Poznámka
Údaje o utahovacích momentech, přípustných mazivech a dále
potřebných plnicích množstvích najdete v dokumentaci výrobce
motoru.
"
Vyměňte motorový olej. Viz také dokumentace výrobce motoru.
Množství náplně, viz též kapitola: „Všeobecný technický popis“ --odstavec: „Technické údaje“.
Pozor
Uvedená plnicí množství představují pouze přibližné hodnoty. Mohou
se lišit v závislosti na provedení a zbývajícím množství oleje.
Rozhodující je vždy horní značka na měrce oleje.
8 — 26
"
Hadičku k vypouštění oleje znovu odstraňte.
"
Starý olej řádně zlikvidujte.
WK44_110_0608CZ
Karta údržby
44---110
Strana 4 / 4
Kontrola těsnosti
WK44_110_0608CZ
Po výměně motorového oleje a filtru motorového oleje jsou nutné
následující kontrolní činnosti:
"
Nastartujte hnací motor. Viz také kapitola: „Uvedení do
provozu“ --- část: „Spouštění hnacího motoru“.
"
Nechte hnací motor běžet cca 2 minuty a zkontrolujte při tom
těsnost výpustného šroubu oleje a filtru motorového oleje.
"
Na kontrolce „Tlak motorového oleje“ zkontrolujte tlak
motorového oleje.
"
Vypněte hnací motor a pomocí měrky oleje zkontrolujte
množství motorového oleje.
"
V případě potřeby motorový olej doplňte.
"
Zkontrolujte těsnost patrony olejového filtru.
"
Případné netěsnosti odstraňte.
8 — 27
Karta údržby
44---111
Strana 1 / 4
44--- 111
Palivový systém
Tato karta údržby popisuje údržbové práce palivového systému. Patří
k nim kromě odvodňování a odvzdušňování palivového systému
i čištění respektive výměna vložek filtrů, jakož i výměna únikového
vedení paliva.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Je potřeba následující speciální nástroj:
Klíč filtru
Momentový klíč
Poznámka
Údržba palivového systému je popsána také v dokumentaci výrobce
motoru.
Používejte pouze originální náhradní díly.
Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za škody
způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů.
Pozor
Zabraňte vniknutí špíny nebo jiných nečistot do palivové soustavy
hnacího motoru.
Pokračování na následující straně
8 — 28
WK44_111_0608CZ
Karta údržby
44---111
Strana 2 / 4
Nebezpečí
Během výměny palivového filtru nepoužívejte oheň a otevřené světlo.
Hrozí nebezpečí požáru!
Pozor při výměně palivového filtru.
Hrozí nebezpečí popálení!
Pracujte v pracovních rukavicích.
Ochrana životního prostředí
Vytékající palivo zachyťte a zabraňte rozlití paliva.
Palivo a použitou filtrační patronu zlikvidujte v souladu se zákonnými
předpisy.
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
Výměna čističe paliva
WK44_111_0608CZ
Palivový filtr se nachází na pravé straně hnacího motoru.
Výměna filtru paliva je popsána v následujících krocích:
"
Pod palivový filtr postavte vhodnou nádobu.
"
Zavřete kohout pro uzavření přívodu paliva.
"
Vytékající palivo je nutné pečlivě zachytit.
"
Vyměňte palivový filtr. Viz také dokumentace výrobce motoru.
"
Vypuštěné palivo a filtrační patronu řádně zlikvidujte.
"
Kohout pro uzavření přívodu paliva opět otevřete.
8 — 29
Karta údržby
44---111
Strana 3 / 4
Čištění, výměna
a odvzdušňování filtru
paliva
Výměna palivové olejové
únikového potrubí
8 — 30
Primární filtr paliva se nachází vedle hnacího motoru.
Následující kroky popisují čištění, resp. výměnu a odvzdušňování
primárního filtru paliva:
"
Pod primární filtr paliva postavte vhodnou zachycovací nádobu.
"
Zavřete kohout pro uzavření přívodu paliva.
"
Vytékající palivo je nutné pečlivě zachytit.
"
Primární filtr paliva vyčistěte, případně vyměňte. Viz také dokumentace výrobce motoru.
"
Odvzdušněte primární filtr paliva. Viz také dokumentace
výrobce motoru.
"
Vypuštěné palivo a filtrační patronu řádně zlikvidujte.
"
Kohout pro uzavření přívodu paliva opět otevřete.
Následující kroky popisují výměnu únikového vedení paliva:
"
Pod primární filtr paliva postavte vhodnou zachycovací nádobu.
"
Zavřete kohout pro uzavření přívodu paliva.
"
Vytékající palivo je nutné pečlivě zachytit.
"
Vyměňte únikové vedení paliva. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
"
Vyteklé palivo likvidujte podle předpisů.
"
Kohout pro uzavření přívodu paliva opět otevřete.
WK44_111_0608CZ
Karta údržby
44---111
Strana 4 / 4
Odvodňování
a odvzdušňování
palivového systému
Vypuštění kalu
v palivové nádrži
Kontrola těsnosti
WK44_111_0608CZ
Následující kroky popisují odvodnění a odvzdušnění palivového
systému:
"
Pod primární filtr paliva postavte vhodnou zachycovací nádobu.
"
Vytékající palivo je nutné pečlivě zachytit.
"
Odvodněte palivový systém. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
"
Odvzdušněte palivový systém. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
"
Vyteklé palivo likvidujte podle předpisů.
Následující kroky popisují vypuštění kalu z palivové nádrže:
"
Pod primární filtr paliva postavte vhodnou zachycovací nádobu.
"
Vytékající palivo je nutné pečlivě zachytit.
"
Pootevřete šroub pro vypouštění kalu a vypusťte kal z palivové
nádrže. Viz také dokumentace výrobce motoru.
"
Šroub pro vypouštění kalu opět zavřete.
"
Vyteklé palivo likvidujte podle předpisů.
Po údržbě palivového systému jsou nutné následující kontrolní práce:
"
Nastartujte hnací motor. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část: „Spouštění hnacího motoru“.
"
Nechte hnací motor běžet cca 2 minuty a přitom zkontrolujte
těsnost palivového systému.
"
Případné netěsnosti odstraňte.
8 — 31
Karta údržby
44---112
Strana 1 / 3
44--- 112
Chladicí systém
Tato karta údržby popisuje údržbu chladicího systému. K tomu patří
vyprazdňování, plnění a odvzdušňování chladicího systému, jakož
i vyprazdňování chladiče plnicího vzduchu.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Je potřeba následující speciální nástroj:
Momentový klíč
Poznámka
Údržba chladicího systému je rovněž popsána v dokumentaci výrobce
motoru.
Pozor
Používejte jen chladicí kapaliny a nemrznoucí prostředky uváděné
výrobcem motoru.
Není-li ochrana proti zamrznutí dostatečná, může hnací motor,
chladicí systém a/nebo vedení mrazem prasknout.
Nebezpečí
Množství chladicí kapaliny kontrolujte, jen když je stroj vypnutý. Uzávěr
chladicího systému otvírejte teprve tehdy, až hnací motor vychladne.
Hrozí nebezpečí popálení!
Pracujte v pracovních rukavicích.
Při míchání různých nemrznoucích prostředků mohou vznikat zdraví
škodlivé látky! Viz také dokumentace výrobce motoru.
Pokračování na následující straně
8 — 32
WK44_112_0608CZ
Karta údržby
44---112
Strana 2 / 3
Ochrana životního prostředí
Vytékající chladicí kapalinu bezpodmínečně pečlivě zachycujte
a nemíchejte ji s jinými odpady.
Vše předepsaným způsobem zlikvidujte!
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
Vyprázdnění chladicího
systému
Plnění a odvzdušňování
chladicího systému
Vyprazdňování chladicího systému je popsáno v následujících
krocích:
"
Pod stroj připravte dostatečně velkou jímací vanu.
"
Vytékající chladicí kapalinu pečlivě zachycujte.
"
Vyprázdněte chladicí systém. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
"
Starou chladicí kapalinu řádně likvidujte.
Následující kroky popisují plnění a odvzdušňování chladicího
systému:
"
Naplňte chladicí systém. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
"
Při úpravě chladicí kapaliny respektujte předepsaný obsah
nemrznoucího prostředku. Nemrznoucí prostředek přidávejte
vždy v náležitém míchacím poměru. Viz také dokumentace
výrobce motoru.
Množství náplně, viz též kapitola: „Všeobecný technický popis“ --odstavec: „Technické údaje“.
Pozor
Uvedená plnicí množství představují pouze přibližné hodnoty. Mohou
se lišit v závislosti na provedení a zbývajícím množství. Rozhodující je
vždy horní značka na indikátoru hladiny.
"
WK44_112_0608CZ
Odvzdušněte chladicí systém. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
8 — 33
Karta údržby
44---112
Strana 3 / 3
Vyprázdnění chladiče
plnicího vzduchu
Kontrola těsnosti
Následující kroky popisují vyprazdňování chladiče plnicího vzduchu:
"
Pod stroj připravte dostatečně velkou jímací vanu.
"
Vytékající chladicí kapalinu pečlivě zachycujte.
"
Vyprázdněte chladič vzduchu. Viz také dokumentace výrobce
motoru.
"
Starou chladicí kapalinu řádně likvidujte.
Po údržbě chladicího systému jsou nutné následující kontrolní práce:
"
Nastartujte hnací motor. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část: „Spouštění hnacího motoru“.
"
Nechte hnací motor běžet cca 2 minuty a přitom zkontrolujte
těsnost chladicího systému.
"
Hnací motor odstavte a zkontrolujte množství chladicí kapaliny.
"
Je-li zapotřebí, chladicí kapalinu doplňte.
"
Případné netěsnosti odstraňte.
"
Zkontrolujte, zda nejsou v chladiči usazené nečistoty
a v případě nutnosti je odstraňte.
Karta údržby: čištění chladicích žeber chladiče
8 — 34
WK44_112_0608CZ
44--- 113
Karta údržby
44---113
Strana 1 / 5
Čištění a výměna suchého vzduchového filtru
Tato karta údržby popisuje čištění suchého vzduchového filtru
hnacího motoru a dále výměnu filtračních prvků.
Čištění/výměna filtračního prvku jsou nutné, když je v okénku
servisního ukazatele vidět červené políčko, příp. po uplynutí intervalů
údržby.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Poznámka
K čištění/výměně suchého vzduchového filtru viz také dokumentace
výrobce motoru.
Nebezpečí
Používejte ochranu dýchacích cest a ochranné brýle, abyste se
chránili před prachovými částicemi!
Nebezpečí popálení horkými díly hnacího motoru. Nechte konstrukční
celky nejprve vychladnout. Pracujte v pracovních rukavicích.
Pokračování na následující straně
WK44_113_0608CZ
8 — 35
Karta údržby
44---113
Strana 2 / 5
Filtrační prvek vyčistěte
a vyměňte
Čištění, příp. výměnu filtračního prvku jej popsáno v následujících
krocích:
1
2
3
4
5
6
7
8
Pol.
Označení
1
Suchý vzduchový filtr
2
Pouzdro filtru
3
Bezpečnostní patrona
4
Filtrační prvek
5
Šestihranná matice
6
Víko filtru
7
Křídlová matice
8
Ventil pro odstranění prachu
"
Křídlovou matici (7) odšroubujte.
"
Sejměte víko filtru (6).
"
Povolte šestihrannou matici (5).
"
Z pouzdra filtru (2) opatrně vyjměte filtrační prvek (4). Pokud
možno zabraňte odpadávání prachu.
Poznámka
Na čištění nikdy nepoužívejte olej, benzin ani jiné hořlavé kapaliny,
příp. rozpouštědla.
Pokračování na následující straně
8 — 36
WK44_113_0608CZ
Karta údržby
44---113
Strana 3 / 5
"
Vyčistěte pouzdro a víko filtru zevnitř čistým hadrem. Zejména
vyčistěte těsnicí plochy.
"
Zkontrolujte filtrační prvek. Pokud je poškozený, zkontrolujte
všechny přípojky suchého vzduchového filtru a poškozené díly
vyměňte. Poškozený filtrační prvek nesmí být namontován zpět
a musí se vyměnit!
Ochrana dýchacích cest a obličeje
Ochrana dýchacích cest a obličeje chrání před částicemi prachu,
které se mohou dostat dýchacími cestami do těla.
"
Pro vyčištění filtračního prvku foukejte podél záhybů zevnitř
směrem ven suchý vzduch.
Poznámka
Tlak vzduchu při profukování nesmí být vyšší než 5 bar. Filtrační prvek
se nesmí poškodit. Mezi tryskou hadice a filtračním prvkem musí být
dodržena přiměřená vzdálenost.
"
Provedené čištění se musí na filtračním prvku poznamenat, aby
byl zaznamenán prokazatelný počet provedených čištění.
Poznámka
Bezpečnostní patronu vyměňujte podle stupně znečištění, po
pětinásobném čištění, nejpozději však každé 2 roky.
"
Uvolněte šestihrannou matici.
"
Z pouzdra filtru (2) opatrně vyjměte bezpečnostní patronu (3).
"
Do krytu filtru vložte novou bezpečnostní patronu.
Pokračování na následující straně
WK44_113_0608CZ
8 — 37
Karta údržby
44---113
Strana 4 / 5
Čištění ventilu pro
odstranění prachu
"
Namontujte opět šestihrannou matici a utáhněte ji.
"
Vyčištěný, příp. nový filtrační prvek nasaďte do pouzdra filtru.
"
Na pouzdro nasuňte zpět víko filtru. Dbejte na správné usazení.
"
Namontujte opět křídlovou matici a utáhněte ji.
"
Po vyčištění, příp. výměně filtračního prvku nastavte servisní
ukazatel vzduchového filtru stisknutím nulovacího tlačítka na
výchozí hodnotu.
Čištění ventilu pro odstranění prachu je popsáno v následujících
krocích:
Čištění ventilu pro odstranění prachu
8 — 38
"
Stisknutím drážky ve směru šipek vyprázdněte ventil pro
odstranění prachu.
"
Drážku vyčistěte.
"
Stisknutím horní části ventilu odstraňte případné usazeniny
prachu.
WK44_113_0608CZ
Karta údržby
44---113
Strana 5 / 5
Nastavení servisního
ukazatele na výchozí
hodnotu
1
2
Pol.
"
WK44_113_0608CZ
Označení
1
Servisní ukazatel
2
Nulovací tlačítko servisního ukazatele
Servisní ukazatel (1) nastavte po vyčištění, příp. výměně
filtračního prvku na výchozí hodnotu. Na zadní straně krytu
stiskněte nulovací tlačítko (2).
8 — 39
Karta údržby
44---114
Strana 1 / 3
44---114
Stav oleje vysokotlakého vodního čerpadla
Tato údržbová karta popisuje kontrolu stavu oleje a kontrolu
mazacího oleje na vysokotlakém vodním čerpadle.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Poznámka
Při výměně mazacího oleje musí být vysokotlaké vodní čerpadlo
zahřáté na provozní teplotu.
Pozor
Zabraňte vniknutí špíny nebo jiných nečistot do olejové soustavy
vysokotlakého vodního čerpadla. Malé částice mohou negativně
ovlivnit funkci čerpadla.
Olejové plnicí hrdlo nenechávejte otevřené déle, než je nutno.
Používejte pouze mazací oleje uvedené v části Doporučená maziva.
Nebezpečí
Kontrolujte stav oleje pouze při vypnutém stroji a tlakovém systému se
zrušeným tlakem!
Plnicí hrdlo otevřete, až když je tlak kompletně vypuštěný.
Hrozí nebezpečí popálení!
Při veškerých pracích používejte chránič obličeje a rukavice. Stříkající
olej je jedovatý a může pronikat pokožkou.
8 — 40
WK44_114_0608CZ
Karta údržby
44---114
Strana 2 / 3
Kontrola množství oleje
Vysokotlaké vodní čerpadlo se nachází pod krytem.
Stav oleje kontrolujte následovně:
1
Pol.
1
Označení
Olejové plnicí hrdlo (víko s tyčí pro měření oleje)
"
Vyšroubujte měrku oleje na horní straně vysokotlakého vodního
čerpadla.
"
Otřete olej na měrce oleje čistým hadříkem nepouštějícím
vlákna.
"
Zasuňte měrku oleje znovu do olejového plnicího hrdla. Měrku
oleje nedotahujte, pouze ji krátce nasaďte na vysokotlaké
vodní čerpadlo.
"
Měrku oleje znovu vytáhněte a zkontrolujte množství oleje.
"
Množství oleje musí být značkami, co možná nejblíže ke
značce maxima.
"
Zkontrolujte kvalitu mazacího oleje.
Pokračování na následující straně
WK44_114_0608CZ
8 — 41
Karta údržby
44---114
Strana 3 / 3
Pozor
Je-li mazací olej znečištěný, pění nebo je mléčně bílý, vyměňte ho.
"
Pokud je to nutné, mazací olej vyměňte.
Karta údržby: výměna oleje vysokotlakého vodního čerpadla
"
Pokud je to nutné, doplňte mazací olej.
Množství náplně, viz též kapitola: „Všeobecný technický popis“ --odstavec: „Technické údaje“.
Poznámka
Vysokotlaké vodní čerpadlo plňte pouze přes olejové plnicí hrdlo.
Vysokotlaké vodní čerpadlo plňte pouze ke značce „maximum“ na
měrce oleje.
"
8 — 42
Zasuňte měrku oleje znovu do olejového plnicího hrdla.
WK44_114_0608CZ
44---115
Karta údržby
44---115
Strana 1 / 4
Výměna oleje vysokotlakého vodního čerpadla
Tato karta údržby popisuje výměnu vysokotlakého vodního čerpadla.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce obecně
Stav oleje vysokotlakého vodního čerpadla
Je potřeba následující speciální nástroj:
Hadice pro vypouštění oleje
Poznámka
Při výměně mazacího oleje musí být vysokotlaké vodní čerpadlo
zahřáté na provozní teplotu.
Pozor
Zabraňte vniknutí špíny nebo jiných nečistot do olejové soustavy
vysokotlakého vodního čerpadla. Malé částice mohou negativně
ovlivnit funkci čerpadla.
Olejové plnicí hrdlo nenechávejte otevřené déle, než je nutno.
Používejte pouze maziva uvedená v části Doporučená maziva.
Nebezpečí
Kontrolujte stav oleje pouze při vypnutém stroji a tlakovém systému se
zrušeným tlakem!
Plnicí hrdlo otevřete, až když je tlak kompletně vypuštěný.
Pozor při vypouštění horkého oleje.
Hrozí nebezpečí popálení!
Používejte hadičku k vypouštění oleje.
Pokračování na následující straně
WK44_115_0608CZ
8 — 43
Karta údržby
44---115
Strana 2 / 4
Při veškerých pracích používejte chránič obličeje a rukavice. Stříkající
olej je jedovatý a může pronikat pokožkou.
Ochrana životního prostředí
Všechny provozní látky pečlivě zachyťte a likvidujte je odděleně od
ostatních odpadů podle předpisů.
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
Vysokotlaké vodní čerpadlo se nachází pod krytem.
Výměna oleje je popsána v následujících krocích:
1
2
Pol.
Označení
1
Olejové plnicí hrdlo (víko s tyčí pro měření oleje)
2
Ventil pro vypouštění oleje
"
Pod stroj připravte dostatečně velkou vanu pro vypuštění oleje.
"
Hadičku k vypouštění oleje protáhněte otvorem v podlaze.
"
Z ventilu pro vypouštění oleje odšroubujte ochranné víčko.
Pokračování na následující straně
8 — 44
WK44_115_0608CZ
Karta údržby
44---115
Strana 3 / 4
"
Na ventil pro vypouštění oleje nasaďte přesuvnou matici
hadičky k vypouštění oleje a utáhněte ji.
⇒ Jakmile je hadička k vypouštění oleje správně připojená,
začne olej vytékat.
"
Nechte olej vytékat do vany pro vypuštění oleje.
"
Pro urychlení vypouštění otevřete plnicí hrdlo.
"
Když vyteče veškerý starý olej, hadičku k vypouštění oleje opět
sejměte.
"
Starý olej řádně zlikvidujte.
"
Na ventil pro vypouštění oleje našroubujte zpět ochranné víčko.
"
Plnicím hrdlem nalijte nový mazací olej a měrkou oleje
zkontrolujte jeho množství. Množství oleje smí dosahovat
pouze značky maxima na měrce oleje.
Množství náplně, viz též kapitola: „Všeobecný technický popis“ --odstavec: „Technické údaje“.
Pozor
Uvedená plnicí množství představují pouze přibližné hodnoty. Mohou
se lišit v závislosti na provedení a zbývajícím množství oleje.
Rozhodující je vždy horní značka na měrce oleje.
"
WK44_115_0608CZ
Zasuňte měrku oleje znovu do olejového plnicího hrdla.
8 — 45
Karta údržby
44---115
Strana 4 / 4
Kontrola těsnosti
Po výměně oleje jsou nutné tyto kontrolní práce:
"
Nastartujte hnací motor. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část: „Spouštění hnacího motoru“.
"
Nechte hnací motor asi 2 minuty běžet a přitom uveďte do
činnosti spouštěcí páku vysokotlakého čističe.
"
Hnací motor vypněte a zkontrolujte těsnost ventilu pro
vypouštění oleje.
"
Případné netěsnosti odstraňte.
"
Zkontrolujte stav oleje.
Karta údržby: stav oleje vysokotlakého vodního čerpadla
"
8 — 46
Pokud je to nutné, doplňte mazací olej.
WK44_115_0608CZ
44---116
Karta údržby
44---116
Strana 1 / 3
Zkontrolujte těsnění plunžru
Tato karta údržby popisuje kontrolu únikových množství na těsnění
plunžru vysokotlakého vodního čerpadla.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Nebezpečí
Údržbu při běžícím stroji a otevřeném krytu smí provádět pouze
povolaný personál se speciálními znalostmi a zkušenostmi.
Při běžícím stroji nikdy nezasahujte do pohybujících se dílů.
Nebezpečí zranění!
Poznámka
Malá úniková množství jsou nutná pro mazání těsnění. Uniklé množství
jde za normálních okolností únikovou zpětnou hadicí přímo do nádrže
na vodu zpět.
Na únikové zpětné hadici proudí přídavně nízkotlaká voda potřebná
pro chlazení ucpávek. Normální únikové množství známe díky
pravidelnému pozorování.
Zkontrolujte těsnění plunžru při vysokotlakém čerpadle zahřátém na
provozní teplotu.
Pokračování na následující straně
WK44_116_0608CZ
8 — 47
Karta údržby
44---116
Strana 2 / 3
1
2
3
4
5
Pol.
Označení
1
Vysokotlaké vodní čerpadlo
2
Plunžr
3
Těsnění plunžru
4
Úniková zpětná hadice
5
Nádrž na vodu
"
Odpojte únikovou zpětnou hadici od hadicové spojky na vodní
nádrži.
"
Nastartujte hnací motor. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část: „Spouštění hnacího motoru“.
"
Zaměřte vysokotlaký čistič na předmět, který chcete očistit.
"
Uveďte do provozu spouštěcí páku.
"
Zkontrolujte únikové množství.
Pokračování na následující straně
8 — 48
WK44_116_0608CZ
Karta údržby
44---116
Strana 3 / 3
Pozor
Jestliže se normální únikové množství silně zvýšilo nebo vystupuje
v pulzech, je opotřebené těsnění plunžru respektive ucpávka.
Dejte těsnění plunžru respektive ucpávku vyměnit povolanému
personálu se speciálními znalostmi a zkušenostmi.
S údržbou se obracejte na příslušné servisní oddělení firmy
Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH.
WK44_116_0608CZ
"
Pusťte pomalu spoušť.
⇒ Spínací a bezpečnostní ventil se přepne na oběhový provoz.
"
Stroj vypněte. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část:
„Zastavení stroje po uvedení do provozu“.
"
Namontujte únikovou zpětnou hadici opět na vodní nádrž.
8 — 49
Karta údržby
44---117
Strana 1 / 3
44---117
Odvodnit vodní systém
Tato karta údržby popisuje odvodnění vodního systému.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Je potřeba následující speciální nástroj:
Vyfukovací zařízení
Nebezpečí
Údržbu při běžícím stroji a otevřeném krytu smí provádět pouze
povolaný personál se speciálními znalostmi a zkušenostmi.
Při běžícím stroji nikdy nezasahujte do pohybujících se dílů.
Nebezpečí zranění!
Nehrozí-li nebezpečí mrazu, je třeba celý systém odvodnit, i když je
stroj mimo provoz jen několik málo dní.
Pokračování na následující straně
8 — 50
WK44_117_0608CZ
Karta údržby
44---117
Strana 2 / 3
Vodní systém odvodněte takto:
"
Nechte k tomu stroj běžet několik minut v oběhovém provozu.
⇒ Ve vzduchojemu se opět vytvoří tlak.
"
Stroj vypněte. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část:
„Zastavení stroje po uvedení do provozu“.
"
Zavřete přívod vody.
"
Odpojte nízkotlakou hadici a zavěste ji, aby z ní vytekla voda.
"
Odpojte vysokotlakou hadici a zavěste ji, aby z ní vytekla voda.
"
Vysokotlaký čistič demontujte. Nechte vodu vytéci, přičemž
vysokotlaký čistič držte svisle. Přitom uveďte do provozu
spouštěcí páku.
"
Otevřete vypouštěcí kohout vodní nádrže a nechte vytéct
všechnu vodu.
"
Demontujte skříň primárního vodního filtru a vyprázdněte ho.
"
Kryt filtru opět sestavte.
"
Otevřete vypouštěcí ventil vodního filtru a nechte vytéct
všechnu vodu.
⇒ Z vodního systému stroje vyteče většina vody.
"
Otevřete odvodňovací kohout strany nízkého tlaku.
"
Vyjměte mokrou vložku filtru z vodního filtru.
Pokračování na následující straně
WK44_117_0608CZ
8 — 51
Karta údržby
44---117
Strana 3 / 3
"
Zavřete odvodňovací kohout na chladiči hnacího ústrojí.
"
Odstraňte nízkotlakou hadici na výstupu vodního filtru.
"
Spojte uvolněnou nízkotlakou hadici s vyfukovacím zařízením.
Poznámka
Při vyfukování včas zavřete odvodňovací kohout strany nízkého tlaku,
jinak tlakový vzduch vysokotlaký obvod nestačí odvodnit!
"
Spojte vyfukovací zařízení s hadicí pro stlačený vzduch na
vzduchojemu.
⇒ Nízkotlaký obvod se vyfouká.
"
Jakmile z odvodňovacího kohoutu strany nízkého tlaku bude
vystupovat převážně vzduch, odvodňovací kohout zavřete.
⇒ Vysokotlaký obvod se vyfouká a odvodní prostřednictvím
spínacího a bezpečnostního ventilu.
"
Nebude-li tlakový vzduch stačit, spusťte hnací motor. Viz také
kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část: „Spouštění hnacího
motoru“.
⇒ Kompresor vytváří nový tlakový vzduch, tlakovým spínačem
v nízkotlakém obvodu pak hnací motor po 5 až
10 sekundách vypne.
Poznámka
Hnací motor je možné spouštět opakovaně.
8 — 52
"
Otevřete odvodňovací kohout na chladiči hnacího ústrojí.
⇒ Zbytková voda se vyfouká z chladiče hnacího ústrojí.
"
Otevřete všechny odvodňovací otvory.
WK44_117_0608CZ
44---118
Karta údržby
44---118
Strana 1 / 3
Výměna vodního filtru
Tato karta údržby popisuje výměnu vložky vodního filtru.
Vodní filtr slouží pouze k zajištění a sledování požadované kvality
vody.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Poznámka
Vložku filtru vyměňujte v závislosti na stupni znečištění dopravované
vody.
Pozor
Zvláště rychlé a silné znečištění filtrační vložky svědčí o špatné kvalitě
vody.
Pro zaručení dobré kvality vody se doporučuje použití přídavného
primárního vodního filtru!
Při špatné kvalitě vody je nutná její externí úprava filtrační stanicí!
Používejte pouze čistou vodu z vodovodu o teplotě maximálně 60°C.
V žádném případě se nesmí používat slaná voda.
Ochrana životního prostředí
Při výměně filtru dodržujte platné předpisy pro likvidaci odpadu.
Pokračování na následující straně
WK44_118_0608CZ
8 — 53
Karta údržby
44---118
Strana 2 / 3
Nebezpečí
Nádrž je pod tlakem!
Nebezpečí poranění uvolněným letícím víkem!
Nebezpečí opaření uniklou horkou vodou!
Pracujte s pracovními rukavicemi a ochranou obličeje.
Před údržbou systém zbavte tlaku.
Při výměně vložky filtru postupujte takto:
2
1
3
4
5
6
Pol.
Označení
1
Vodní filtr
2
Závlačka
3
Víko filtru
4
Ventil pro rychlé odvzdušnění
5
Závěr víka
6
Vložka filtru (uvnitř)
"
Demontujte závlačku (2) na závěru víka (5).
"
Otevřete závěr víka.
"
Sejměte víko filtru (3).
"
Vytáhněte vložku filtru (6) z vodního filtru (1).
Pokračování na následující straně
8 — 54
WK44_118_0608CZ
Karta údržby
44---118
Strana 3 / 3
Poznámka
Dbejte na správnou polohu vložky filtru, víka filtru a závěru víka.
WK44_118_0608CZ
"
Do vodního filtru vložte čistý vodní filtr.
"
Na vodní filtr opět nasaďte víko.
"
Závěr víka opět zavřete.
"
Na závěr víka namontujte závlačku.
8 — 55
Karta údržby
44---119
Strana 1 / 6
44---119
Provedení ochrany proti mrazu
Tato karta údržby popisuje provedení ochrany stroje před mrazem.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Je potřeba následující speciální nástroj:
sací zřízení (Putzmeister polož. č. 484506)
Pozor
Je zakázáno stroj používat, hrozí-li nebezpečí zamrznutí!
Proveďte ochranu proti mrazu při vodorovně postaveném stroji.
Nebezpečí
Údržbu při běžícím stroji a otevřeném krytu smí provádět pouze
povolaný personál se speciálními znalostmi a zkušenostmi.
Při běžícím stroji nikdy nezasahujte do pohybujících se dílů.
Nebezpečí zranění!
Ochrana životního prostředí
Vytékající chladicí kapalinu a prostředek proti zamrznutí
bezpodmínečně pečlivě zachycujte a nemíchejte ji s jinými odpady!
Vše likvidujte v souladu s předpisy!
Řiďte se platnými národními a regionálními předpisy. Spolupracujte
pouze s podniky, které mají pro likvidaci oprávnění od příslušných
úřadů.
8 — 56
WK44_119_0609CZ
Karta údržby
44---119
Strana 2 / 6
Hnací motor a chladicí
systém
Provádějte opatření proti zamrznutí takto:
Nebezpečí
Provádějte údržbu pouze při vypnutém stroji!
Uzávěr chladicího systému otvírejte teprve tehdy, až hnací motor
vychladne.
Hrozí nebezpečí popálení!
Pracujte v pracovních rukavicích.
Při míchání různých nemrznoucích prostředků mohou vznikat zdraví
škodlivé a stroj poškozující látky!
"
Zkontrolujte obsah prostředku proti mrazu v chladicí kapalině.
Viz také dokumentace výrobce motoru.
Pozor
Není-li ochrana proti zamrznutí dostatečná, může hnací motor,
chladicí systém a/nebo vedení mrazem prasknout.
"
Pokud je to nutné, doplňte stav prostředku na ochranu proti
mrazu. Viz také dokumentace výrobce motoru.
Množství náplně, viz též kapitola: „Všeobecný technický popis“ --odstavec: „Technické údaje“.
Pozor
Při úpravě chladicí kapaliny respektujte předepsaný obsah
nemrznoucího prostředku. Nemrznoucí prostředek přidávejte vždy
v náležitém míchacím poměru.
Používejte jen chladicí kapaliny a nemrznoucí prostředky uváděné
výrobcem motoru.
Viz také dokumentace výrobce motoru.
WK44_119_0609CZ
8 — 57
Karta údržby
44---119
Strana 3 / 6
Vodní systém
Provádějte opatření proti zamrznutí takto:
Pozor
Bezpodmínečně proveďte opatření na ochranu proti mrazu, protože
vlivem mrazu může prasknout nádrž na vodu, vysokotlaké vodní
čerpadlo a vedení.
Při úpravě prostředku na ochranu proti mrazu respektujte předepsaný
obsah nemrznoucího prostředku. Nemrznoucí prostředek přidávejte
vždy v náležitém míchacím poměru.
2
3
4
1
5
7
Pol.
6
Označení
1
Odvodňovací kohout chladiče hnacího ústrojí (zakrytý)
2
Přípravné tlakové čerpadlo
3
Násypka
4
Sací zřízení
5
Odvodňovací kohout strana nízkého tlaku
6
Vypouštěcí kohout vodní nádrž
7
Primární vodní filtr
Pokračování na následující straně
8 — 58
WK44_119_0609CZ
Karta údržby
44---119
Strana 4 / 6
"
Smíchejte dostatečné množství prostředku proti zamrznutí
v požadovaném poměru míšení.
"
Testerem mrazuvzdornosti chladicí kapaliny případně
zkontrolujte obsah nemrznoucího prostředku.
"
Otevřete odvodňovací kohout (1) na chladiči hnacího ústrojí.
⇒ Voda z chladiče hnacího ústrojí vyteče.
"
Otevřete odvodňovací kohout strany nízkého tlaku (5).
⇒ Voda strany nízkého tlaku vyteče.
"
Jakmile všechna voda vytekla, oba odvodňovací kohouty opět
zavřete.
"
Zkontrolujte stav vody v nádrži na vodu. Aby byl možný start
motoru, musí být vodní nádrž naplněna alespoň z poloviny.
V případě potřeby naplňte vodní nádrž dostatečným množstvím
vody.
"
Z přípravného tlakového čerpadla (2) demontujte hadici pro
nasávání vody.
"
Připojte sací zařízení (4).
"
Na volný konec sacího zařízení nasuňte trychtýř (3).
"
Zvedněte trychtýř výrazně výše, než je primární tlakové
čerpadlo.
"
Plňte prostředek proti zamrznutí do trychtýře tak dlouho, až se
hladina v sacím zařízení již nemění.
"
Sejměte trychtýř ze sacího zařízení.
"
Postavte v dosažitelné blízkosti vědro asi s 10 l prostředku proti
zamrznutí.
"
Nastartujte hnací motor. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část: „Spouštění hnacího motoru“.
"
Jakmile začne primární tlakové čerpadlo nasávat prostředek
proti zamrznutí, vložte volný konec sacího zařízení do vědra.
Pokračování na následující straně
WK44_119_0609CZ
8 — 59
Karta údržby
44---119
Strana 5 / 6
Vypláchnutí vodního
systému
"
Nechte hnací motor běžet ještě asi 5 až 10 sekund, až je
prostředek proti zamrznutí viditelný i v odtokové hadici vodní
nádrže.
⇒ Prostředek proti zamrznutí se rovnoměrně rozdělí v celém
vodním systému.
"
Stroj vypněte. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část:
„Zastavení stroje po uvedení do provozu“.
"
Demontujte sací zařízení.
"
Namontujte hadici pro nasávání vody opět na přípravné tlakové
čerpadlo.
"
Otevřete vypouštěcí kohout vodní nádrže a nechte vytéct
všechnu vodu.
"
Demontujte kryt filtru primárního vodního filtru.
"
Případně vyprázdněte a vyčistěte kryt filtru a patronu filtru.
"
Kryt filtru opět sestavte.
"
Demontujte hadici mezi primárním vodním filtrem a vodní
nádrží a vyprázdněte ji.
"
Namontujte pojistný kroužek.
Vyprázdněte a vypláchněte vodní systém za účelem uvedení do
provozu stroje takto:
"
Připravte dostatečnou velkou záchytnou nádobu.
"
Otevřete odvodňovací kohout na chladiči hnacího ústrojí.
⇒ Prostředek proti zamrznutí vyteče z chladiče hnacího ústrojí.
"
Otevřete odvodňovací kohout strany nízkého tlaku.
⇒ Prostředek proti zamrznutí strany nízkého tlaku vyteče.
"
Jakmile prostředek proti zamrznutí všechen vytekl, oba
odvodňovací kohouty opět zavřete.
"
Zavřete vypouštěcí kohout vodní nádrže.
Pokračování na následující straně
8 — 60
WK44_119_0609CZ
Karta údržby
44---119
Strana 6 / 6
"
Připojte nízkotlakou hadici. Viz také kapitolu: „Přeprava, sestavení a připojení“ --- část: „Vodní přípojky“.
"
Namontujte vysokotlaké hadicové vedení a vysokotlaký čistič
podle předpisu. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --část: „Připojení vysokotlakého hadicového vedení“.
"
Demontujte všechny trysky na vysokotlakém čističi.
Nebezpečí
Přesvědčte se, že nejsou namontovány žádné trysky!
Nebezpečí zranění!
"
Nastartujte hnací motor. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část: „Spouštění hnacího motoru“.
"
Aktivujte spouštěcí patku vysokotlakého čističe.
⇒ Voda z vysokotlakého čističe vyteče takřka bez tlaku.
"
Vypusťte splašky při minimálním pracovním tlaku do
dostatečně velké záchytné nádoby. Viz také kapitola: „Provoz“
--- část: „Vysokotlaké čištění“.
⇒ Vodní systém se proplachuje a prostředek proti zamrznutí se
postupně nahrazuje čerstvou vodou.
Poznámka
Číslo poruchy 13 se zobrazí, je-li při minimálním pracovním tlaku
tvorba tlaku při přepínání na oběhový provoz příliš pomalá.
Potvrďte poruchové hlášení na svíticím tlačítku „porucha / vymazání
poruchy“ předtím, než stroj opět uvedete do provozu!
Proplachujte vodní systém tak dlouho, až už se ve vodním systému
nenachází žádný prostředek proti zamrznutí.
WK44_119_0609CZ
"
Pusťte pomalu spoušť.
"
Splašky řádně zlikvidujte.
8 — 61
Karta údržby
44---122
Strana 1 / 2
44---122
Vyčistit a vyměnit primární vodní filtr
Tato údržbová karta popisuje čištění primárního vodního filtr
respektive výměnu patrony filtru.
Znečištění jsou viditelná v krytu filtru.
Vodní filtr slouží pouze k zajištění a sledování požadované kvality
vody.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Poznámka
Patrona filtru musí být vyměňována v závislosti na stupni znečištění
dopravované vody.
Pozor
Zvláště rychlé a silné znečištění filtrační vložky svědčí o špatné kvalitě
vody.
Pro zaručení dobré kvality vody se doporučuje použití přídavného
primárního vodního filtru!
Při špatné kvalitě vody je nutná její externí úprava filtrační stanicí!
Používejte pouze čistou vodu z vodovodu o teplotě maximálně 60 °C.
V žádném případě se nesmí používat slaná voda.
Vysokotlaký čistič nepoužívejte k čištění patrony filtru.
Ochrana životního prostředí
Při výměně filtru dodržujte platné předpisy pro likvidaci odpadu.
Pokračování na následující straně
8 — 62
WK44_122_0611CZ
Karta údržby
44---122
Strana 2 / 2
Při čištění respektive výměně patrony filtru postupujte takto:
1
1
2
Pol.
Označení
1
Primární vodní filtr
2
Převlečná matice
3
Kryt filtru s patronou filtru
"
Odšroubujte převlečnou matici (2) primárního vodního filtru (1).
"
Sejměte kryt filtru s patronou filtru (3).
"
Vytáhněte patronu filtru z krytu filtru.
"
Patronu filtru pečlivě vymyjte vodou. Je-li patrona filtru
poškozená nebo příliš znečištěná, vyměňte ji.
"
Objímku krytu filtru důkladně vyčistěte.
Poznámka
Dbejte na správné usazení patrony filtru, krytu filtru a těsnění.
WK44_122_0611CZ
"
Vložte do primárního vodního filtru patronu filtru.
"
Kryt filtru opět sestavte.
"
Převlečnou matici primárního vodního filtru opět zašroubujte.
8 — 63
Karta údržby
44---137
Strana 1 ze 3
44--- 137
Čistění chladiče
Tato karta údržby popisuje čištění chladiče. Chladič se při provozu
v prašném prostředí může znečistěním stát neprůchodným pro
vzduch. Lamely chladiče se proto v pravidelných intervalech musí
vyčistit.
Intervaly údržby najdete v přehledu údržby na začátku této kapitoly.
Viz také karty údržby:
Údržbové práce všeobecně
Pozor
K čistění nepoužívejte naftu! Nafta narušuje gumové části a navíc
podporuje usazování prachu na lamelách chladiče!
Nepoužívejte vysokotlaký čistič! Vysokým tlakem by se mohly ohnout
lamely chladiče!
Nebezpečí
Nečistěte chladič nikdy při provozní teplotě.
Hrozí nebezpečí popálení!
Čistění provádějte zásadně u stroje ve studeném stavu.
Používejte ochranu dýchacích cest a ochranné brýle, abyste se
chránili před prachovými částicemi!
Pokračování na následující straně
8 — 64
WK44_137_0706CZ
Karta údržby
44---137
Strana 2 ze 3
"
Jednoduše vyčistěte nečistoty měkkým kartáčem nebo štětcem
na straně vzduchu.
V případě silného znečistění lamely chladiče omyjte a vysušte
stlačeným vzduchem.
Pozor
Před čistěním vodou nebo jinými čisticími prostředky musíte zakrýt
nebo zalepit všechny otvory, do kterých z bezpečnostních nebo
funkčních důvodů nesmí vniknout voda nebo čisticí prostředky.
Ohroženy jsou především elektromotory a řídicí skříně.
Po čistění se musí kryty a krycí nálepky kompletně odstranit!
Do elektrické soustavy se nesmí dostat voda.
"
Demontujte všechny elektrické součásti, jako větrák (pokud je
k dispozici).
"
Připevněte všechny potřebné kryty/krycí nálepky.
Pokračování na následující straně
WK44_137_0706CZ
8 — 65
Karta údržby
44---137
Strana 3 ze 3
Poznámka
Čistěte chladič proti směru proudění vzduchu vodou z hadice
a vhodnou tryskou. Stačí tlak v potrubí 4 bar. Směřujte paprsek vody
pokud možno vždy na lamely chladiče.
Lze použít čisticí prostředek za studena.
Na úporné nečistoty můžete kromě paprsku vody použít také štětec
nebo měkký kartáč.
Dbejte na to, abyste nepoškodili lamely chladiče!
Ostříkání chladiče paprskem vody
8 — 66
"
Při silném znečištění omyjte lamely chladiče vodou proti směru
proudění vzduchu.
"
Následně lamely chladiče vyčistěte stlačeným vzduchem.
"
Po čistění odstraňte všechny kryty/nálepky.
"
Namontujte všechny demontované elektrické součásti, jako
větrák (pokud je k dispozici).
WK44_137_0706CZ
Odstavení z provozu
9
Odstavení z provozu
Tato kapitola obsahuje informace k odstavení stroje z provozu.
9.1 Přechodné odstavení
z provozu
Má-li být stroj přechodně odstaven z provozu, proveďte následující
opatření.
"
Stroj vypněte. Viz také kapitola: „Uvedení do provozu“ --- část:
„Zastavení stroje po uvedení do provozu“.
"
Zavřete přívod vody.
"
Tiskněte spoušť vysokotlakého čističe tak dlouho, až už
nevytéká žádná voda a tlak je uvolněn.
"
Odpojte nízkotlakou hadici a zavěste ji, aby z ní vytekla voda.
"
Odpojte vysokotlakou hadici a zavěste ji, aby z ní vytekla voda.
"
Odpojte kabel pro dálkové ovládání.
"
Vysokotlaký čistič demontujte. Nechte vodu vytéci, přičemž
vysokotlaký čistič držte svisle. Přitom uveďte do provozu
spouštěcí páku.
"
Vysokotlaký čistič vyčistěte vhodným hadrem. Spouštěcí páka
se musí pohybovat volně.
"
Uzavřete konec vysokotlakého čističe ochranným krytem tak,
aby k němu nemohl pronikat prach a vzduch.
Pokračování na následující straně
10_0027_0609CZ
9—1
Odstavení z provozu
"
Skladujte vysokotlaký čistič na suchém, bezprašném místě
s teplotou nad bodem mrazu.
"
Očistěte nízkotlakou a vysokotlakou hadici vhodným hadrem
a hadice naviňte.
"
Uzavřete konce vysokotlakého hadicového vedení a nízkotlaké
hadice ochranným krytem tak, aby byly chráněny před
prachem a vzduchem.
"
Odpojte kabel pro dálkové ovládání.
"
Uzavřete přípojku kabelu pro dálkové ovládání ochranným
krytem tak, aby byla chráněna před prachem a vzduchem.
"
Vložte přípojku kabel pro dálkové ovládání do držáku.
"
Vysokotlaké hadicové vedení, nízkotlakou hadici a kabel pro
dálkové ovládání ukládejte volně a tak, aby nebyly zlomené, na
suchém a bezprašném místě.
"
Demontujte skříň primárního vodního filtru a vyprázdněte ho.
"
Kryt filtru opět sestavte.
"
Otevřete vypouštěcí kohout vodní nádrže a nechte vytéct
všechnu vodu.
Pozor
Nehrozí-li nebezpečí mrazu, je třeba celý systém odvodnit, i když je
stroj mimo provoz jen několik málo dní.
"
Odvodňujte stroj v souladu s předpisy.
Karta údržby: odvodněte vodní systém
9—2
10_0027_0609CZ
Odstavení z provozu
Ochrana před mrazem
Hrozí-li ve skladišti nebezpečí mrazu, musí se provést opatření proti
zamrznutí.
Pozor
Bezpodmínečně proveďte opatření na ochranu proti mrazu, protože
vlivem mrazu může prasknout nádrž na vodu, vysokotlaké vodní
čerpadlo a vedení.
"
Hrozí-li ve skladišti nebezpečí mrazu, musí se provést opatření
proti zamrznutí.
Karta údržby: provádění ochrany proti zamrznutí
10_0027_0609CZ
9—3
Odstavení z provozu
9.2 Odstavení z provozu
Má-li být stroj odstaven z provozu, proveďte následující opatření.
"
Proveďte činnosti pro přechodné odstavení z provozu.
"
Před uskladněním stroje doplňte všechny provozní látky
a promažte mazaná místa stroje.
"
Řiďte se dokumentací výrobce motoru.
Pozor
Je-li stroj mimo provoz déle než několik dní, je třeba ho vhodnými
prostředky nakonzervovat.
Konzervaci je třeba opakovat nejpozději po 6 měsících stání stroje.
"
Stroj konzervujte vhodným prostředkem.
Karta údržby: konzervace stroje
Poznámka
Konzervace a mazání stroje ho chrání před korozí a předčasným
stárnutím. Je to nutné, pokud je stroj:
– odstaven z provozu delší dobu;
– při přepravě nebo skladování vystaven atmosféře způsobující
korozi.
Stanoviště
Stroj se smí skladovat jen na suchém, čistém a dobře větraném
místě.
Nebezpečí
Je-li stroj skladován na špatně větraném místě, hrozí nebezpečí tvorby
a vznícení palivových výparů.
9—4
10_0028_0609CZ
Odstavení z provozu
Skladování stroje
Při skladování vysokotlakého agregátu dbejte na toto:
"
Skladujte stroj na suchém, bezprašném místě s teplotou nad
bodem mrazu.
"
Při dlouhodobém skladování postavte vysokotlaký agregát do
vodorovné polohy.
"
Při delším uskladnění vysokotlakého agregátu vymontujte
akumulátor a pravidelně ho nabíjejte.
"
Skladujte vysokotlaký čistič na suchém, bezprašném místě
s teplotou nad bodem mrazu.
"
Vysokotlaké hadicové vedení, nízkotlakou hadici a kabel pro
dálkové ovládání ukládejte volně a tak, aby nebyly zlomené, na
suchém a bezprašném místě.
Pozor
Bezpodmínečně proveďte opatření na ochranu proti mrazu, protože
vlivem mrazu může prasknout nádrž na vodu, vysokotlaké vodní
čerpadlo a vedení.
"
Hrozí-li ve skladišti nebezpečí mrazu, musí se provést opatření
proti zamrznutí.
Karta údržby: provádění ochrany proti zamrznutí
10_0028_0609CZ
9—5
Odstavení z provozu
9.3 Definitivní odstavení
z provozu, likvidace
Definitivní odstavení z provozu a likvidace vyžaduje rozebrání stroje
na jednotlivé komponenty.
Zlikvidujte všechny díly stroje tak, aby bylo vyloučeno ohrožení zdraví
a životního prostředí.
Ochrana životního prostředí
Definitivní likvidací stroje pověřte specializovanou firmu.
Nebezpečí
Při definitivním odstavení stroje z provozu počítejte s nebezpečím
způsobeným vytékajícími mazivy, rozpouštědly, konzervačními
prostředky atd.
Ty mohou při přímém kontaktu s pokožkou způsobit poleptání.
U odkrytých dílů stroje s ostrými hranami hrozí nebezpečí zranění.
Použité materiály
Při výrobě stroje byly použity převážně následující materiály:
Materiál
Použití u dílu
Měď
--- Kabely
Ocel
--- Rám stroje
--- Díly čerpadla
--- Těsnění
Plast, guma, PVC
--- Hadice
--- Kabely
--- Kola
Cín
--- Desky s plošnými spoji
Polyester
--- Desky s plošnými spoji
Pokračování na následující straně
9—6
10_0020_0603CZ
Odstavení z provozu
Díly se speciální
likvidací
Následující díly a provozní látky se musí likvidovat jako speciální
odpad:
Označení
Elektronický šrot
Olej
10_0020_0603CZ
Týká se dílu ...
--- Elektrické napájení
--- Desky s elektr. součástkami
--- Hnací motor (verze D)
--- Vysokotlaké vodní čerpadlo
9—7
Dodatek
10 Dodatek
10.1 Všeobecné utahovací
momenty
Utahovací momenty závisí na kvalitě šroubů, tření v závitech a styčné
ploše hlavy šroubu. Hodnoty v následujících tabulkách jsou
orientační. Platí pouze tehdy, když v jednotlivých kapitolách návodu
k obsluze nebo v listech náhradních dílů nejsou uvedeny jiné
hodnoty.
Pozor
Je-li nutné vyměnit šrouby, používejte bezpodmínečně šrouby stejné
velikosti a jakostní třídy.
Šrouby s mikrozapouzdřeným lepidlem a samopojistné matice se
musí po demontáži vždy vyměnit.
Pokračování na následující straně
11_0003_0507CZ
10 — 1
Dodatek
Následující tabulky obsahují maximální utahovací momenty Md v Nm
pro součinitel tření µges. = 0,14, závit lehce promazaný olejem nebo
tukem.
Poznámka
Pro šrouby s mikrozapouzdřeným lepidlem platí všechny utahovací
momenty ¢ 1,1.
Svorníky --- metrický normální závit DIN 13, list 13
Rozměry
Utahovací moment
[mm]
Md [Nm]
M
OK
8.8
10.9 12.9
M 4
10000900
OK = otvor klíče (v obr. SW)
X.X = jakostní třída 8.8, 10.9, 12.9
7
3,0
5,9
8
M 6
10
10
15
18
M 8
13
25
36
43
M 10
17
49
72
84
M 12
19
85
125
145
M 14
22
135
200
235
M 16
24
210
310
365
M 18
27
300
430
500
M 20
30
425
610
710
M 22
32
580
820
960
M 24
36
730
1050
1220
M 27
41
1100
1550
1800
M 30
46
1450
2100
2450
M
OK = otvor klíče (v obr. SW)
X.X = jakostní třída 8.8, 10.9, 12.9
10 — 2
8,7
5,1
M 5
Svorníky --- metrický jemný závit DIN 13, list 13
Rozměry [mm]
10000900
4,4
10
Utahovací
moment Md
[Nm]
OK
8.8
10.9 12.9
M 8¢1
13
27
M 10 ¢ 1,25
17
52
76
90
M 12 ¢ 1,25
19
93
135
160
M 12 ¢ 1,5
19
89
130
155
M 14 ¢ 1,5
22
145
215
255
M 16 ¢ 1,5
24
225
330
390
M 18 ¢ 1,5
27
340
485
570
M 20 ¢ 1,5
30
475
680
790
M 22 ¢ 1,5
32
630
900
1050
M 24 ¢ 2
36
800
1150
1350
M 27 ¢ 2
41
1150
1650
1950
M 30 ¢ 2
46
1650
2350
2750
39
46
11_0003_0507CZ
Seznam hesel
Seznam hesel
Tato kapitola obsahuje nejdůležitější hesla s uvedením stránky, na
které heslo najdete jako nadpis na levém okraji. Tento seznam hesel
je řazen abecedně podle hlavních termínů. Ty jsou dále rozčleněny
do tematicky souvisejících dílčích termínů, které jsou označeny
čárkou.
i
Seznam hesel
B
D
I
Bezpečnostní zařízení, oka pro
hadicovou punčochu, 3 — 32,
5 — 13
Další prodej, 2 — 2
Intervaly údržby, 8 — 2
Bezpečnostní zařízení, 2 — 5, 2 — 9,
3 — 12
- Kontrola tlaku, 3 — 14
- Ochranná obložení, 3 — 13
- Ochranné prostředky, 3 — 15
- Oka pro hadicovou punčochu, 3 — 15
- Sledování teploty, 3 — 14
- Spínací a bezpečnostní ventil, 3 — 14
- Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ,
3 — 12
- Zabezpečení před nedostatkem vody,
3 — 14
Brzdové bezpečnostní lanko, 4 — 4
- tažné zařízení osobního automobilu,
4—4
Definitivní odstavení z provozu, 9 — 6
Dekonzervace, 8 — 20
Displej, 3 — 18
Dynajet UHP 170, Pojízdný s krytem,
3—3
E
Emise hluku, hluk, 2 — 21
F
Filtr motorového oleje, 3 — 31
Filtr motorového oleje, 8 — 25
- kontrola těsnosti, 8 — 27
Brzdy, hledání závady, 7 — 16
Filtr suchého vzduchu, zkontrolovat,
5 — 11
C
Funkční kontroly, 5 — 17
- Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ,
5 — 17
Chemikálie, 4 — 16
Chladič, zkontrolovat, 5 — 11
Chladicí systém
- chladič plnicího vzduchu, 8 — 34
- ochrana proti mrazu, 8 — 57
- odvzdušňování, 8 — 33
- plnění, 8 — 33
- vyprázdnění, 8 — 33
H
Hladina akustického tlaku, 3 — 7
Hladina akustického výkonu, 3 — 11
Hlavní vodní filtr, 3 — 4
Hluk, 2 — 21
Chladič, 3 — 5, 3 — 31
- čistění, 8 — 64
- Vyrovnávací nádrž, 3 — 31
Hnací motor, 3 — 4, 3 — 5, 3 — 31
- Spouštění, 5 — 15
- Vypouštěcí ventil oleje, 3 — 31
Čisticí prostředky, 4 — 16
Hnací motor
- dekonzervace, 8 — 22
- konzervace, 8 — 19
- ochrana proti mrazu, 8 — 57
- poruchy, 7 — 4
Čistič, Zastavení, 5 — 22
Čištění čističe, 6 — 4
J
Jízda se strojem, 4 — 1
K
Karta údržby
- chladicí systém, 8 — 32
- dekonzervace stroje, 8 — 20
- filtr motorového oleje, 8 — 24
- konzervace stroje, 8 — 15
- motorový olej, 8 — 24
- odvodnění vodního systému, 8 — 50
- odvodnění zařízení na stlačený
vzduch, 8 — 23
- palivový systém, 8 — 28
- primární vodní filtr, 8 — 62
- provedení ochrany proti mrazu,
8 — 56
- stav oleje vysokotlakého vodního
čerpadla, 8 — 40
- suchý vzduchový filtr, 8 — 35
- výměna oleje vysokotlakého vodního
čerpadla, 8 — 43
- výměna vodního filtru, 8 — 53
- zkontrolujte těsnění plunžru, 8 — 47
Karta údržby, chladič, 8 — 64
Kompresor, 3 — 5
Kontroly, 5 — 6
Konzervace, 8 — 15
Kvalita vody, 3 — 9
L
Likvidace, 9 — 6
M
Maximální rychlost, 3 — 6
Mazací plán, 8 — 14
Motorový olej, 3 — 8
Motorový olej, 8 — 26
ii
Seznam hesel
N
P
Nádrž na vodu, 3 — 34, 8 — 48
Před jízdou, 4 — 3
Nádrž na vodu, 3 — 5
Přeprava stroje, 4 — 2
Náhradní díly, 2 — 23
Přípojka
- kabel pro dálkové ovládání, 3 — 34,
5 — 13
- nízkotlaká hadice, 3 — 34
- vysokotlaké hadicové vedení, 3 — 32,
5 — 13
Nebezpečí
- chladicí kapalina, 2 — 20
- horké části stroje, 2 — 8
- nebezpečí opaření, 2 — 19
- nebezpečí popálení, 2 — 19
- vysokotlaký čistič, 2 — 8
Primární vodní filtr, 3 — 34, 8 — 58
- čistit, 8 — 62
- kontrola, 5 — 11
- vyměnit, 8 — 62
Prostor motoru, 3 — 5
Provedení čističe, 3 — 2
Přípravné tlakové čerpadlo, 8 — 58
Provozní látky, 5 — 8, 8 — 10
- hnací motor, 8 — 12
- podvozek, 8 — 12
- prostředek proti zamrznutí, 8 — 11
- vysokotlaké vodní čerpadlo, 8 — 11
Nebezpečí zranění, 2 — 12
Palivo, 3 — 8
Předmluva, 1 — 2
Nebezpečí
- Poranění vysokým tlakem, 2 — 13
- Vysokotlaké hadice, 2 — 14
- Vysokotlaký čistič, 2 — 15
Palivová nádrž, vypuštění kalu,
8 — 31
Přehled konstrukčních dílů
- Dynajet UHP 170, 3 — 3
- Pracovní oblast, 3 — 4
- Prostor motoru, 3 — 5
Neoprávněné použití, 2 — 24
Palivový systém
- kontrola těsnosti, 8 — 31, 8 — 34
- odvodňování, 8 — 31
- odvzdušňování, 8 — 31
- palivové olejové únikové potrubí,
8 — 30
Přehled součástí, 3 — 3
Personál, 2 — 7
Přípojka vody, 4 — 15
Plnicí hrdlo oleje, 3 — 31
Přípravné tlakové čerpadlo, 3 — 4
Plnicí množství, Nádrž na vodu, 3 — 8
Příslušenství, 2 — 23
Nízkotlaká hadice, 4 — 15
- Přípojka, 3 — 4, 4 — 17
Nízkotlaký okruh
- Kontrola tlaku, 3 — 14
- Sledování teploty, 3 — 14
- Tlakový spínač, 3 — 4
Nízkotlaký okruh, manometr, 3 — 32,
3 — 34
Palivová nádrž, Palivové plnicí hrdlo,
3—4
Podkládací klíny, 4 — 12
O
Objem, 3 — 8
- Motorový olej, 3 — 8
- Palivo, 3 — 8
- Vysokotlaké vodní čerpadlo, 3 — 8
Obsluha, čistič, 2 — 22
Ochrana před mrazem, 9 — 3
Ochrana proti mrazu, 8 — 56
Ochrana sluchu, 2 — 10
Ochranná obuv, 2 — 10
Ochranná přilba, 2 — 10
Ochranné brýle, 2 — 10
Ochranné prostředky, 2 — 10
Ochranné prostředky, 3 — 15
Ochranný oděv, 2 — 10
Operátor, vysokotlaká pistole, 2 — 22
Osvětlovací zařízení, 4 — 12
Označení čističe, 3 — 1
Přeprava, 4 — 1
Případ nouze, 2 — 22
Přípojka, Vysokotlaké hadicové
vedení, 3 — 4
Podmínky zapnutí, 5 — 15
R
Podpěrné kolo, 4 — 11
Rozsah dodávky, 3 — 2
Podvozek, Pneumatiky, 3 — 6
Ruční brzda, 4 — 11
Porucha, 2 — 22
- Hlášení, 3 — 26
Ručení, 2 — 6
Poruchy, příčina a odstranění, stroj
všeobecně, 7 — 2
Poruchy, příčina a odstranění,
podvozek, 7 — 14
Použití v rozporu s určením, 2 — 5
Použití v souladu s určením, 2 — 3
Pracoviště, 2 — 22
Pracovní oblast, 2 — 22, 3 — 4
Pracovní rukavice, 2 — 10
Pracovní tlak, poruchy, 7 — 2
Primární čistič paliva
- čištění, 8 — 30
- odvzdušňování, 8 — 30
- výměna, 8 — 30
Ručení, odpovědnost, vyloučení
ručení, 2 — 6
Ruční brzda, hledání závady, 7 — 18
Řídicí skříň, 3 — 3, 3 — 4, 3 — 16
Řízení, 3 — 18
- Diagnostika, 3 — 24
- Dieselový motor, 3 — 23
- Displej, 3 — 18
- Hlášení, 3 — 28
- Hlavní nabídka, 3 — 21
- Parametrizace, 3 — 25
- Struktura nabídek, 3 — 19
- Varování, 3 — 29
- Vysokotlaké vodní čerpadlo, 3 — 23
Primární čistič paliva, 3 — 5
Primární vodní filtr, 3 — 4
iii
Seznam hesel
S
U
Skladování stroje, 2 — 23
Úhly naklonění, 3 — 7
Skladování stroje, 9 — 5
Umístění, 4 — 14
Spínací a bezpečnostní ventil, 3 — 32,
3 — 34
- poruchy, 7 — 13
Utahovací momenty, 10 — 1
Spínací a bezpečnostní ventil, 3 — 4,
3 — 14
Stanoviště
- požadavky, 4 — 13
- volba, 4 — 13
Stanoviště ke skladování stroje,
9—4
Stanoviště, úhly naklonění, 4 — 14
Suchý vzduchový filtr, 3 — 4, 3 — 31
Suchý vzduchový filtr, 8 — 35
- servisní ukazatel, 8 — 39
- ventil pro odstranění prachu, 8 — 38
Symboly, 1 — 4
T
Tažné zařízení na kouli, 4 — 5
- odpojení, 4 — 9
- přípustný rozsah vychýlení, 4 — 10
- ukazatel opotřebení, 4 — 6
- ukazatel správného zapadnutí, 4 — 6
Uvedení do provozu, Funkční
kontroly, 5 — 17
Vysokotlaký čistič, 2 — 8, 3 — 38
- kabel pro dálkové ovládání, 3 — 39
- opěra těla, 3 — 38
- rukojeť, 3 — 38
- spouštěcí páka, 3 — 38
- tryska, 3 — 38
- vypínací pojistka, 3 — 39
- vysokotlaká trubka, 3 — 38
Vysokotlaký čistič, 4 — 18
V
Vizuální kontroly, 5 — 6
Vodní filtr, 3 — 34
- kontrola, 5 — 11
- výměna, 8 — 53
Vodní nádrž, vypouštěcí kohout,
3 — 34, 5 — 13, 8 — 58
Vodní systém, 3 — 34
- dekonzervace, 8 — 22
- konzervace, 8 — 19
- ochrana proti mrazu, 8 — 58
- odvodnit, 8 — 50
- vypláchnutí, 8 — 60
Výběr a kvalifikace personálu, 2 — 7
- Elektrikář, 2 — 7
- Vzdělání, 2 — 7
Výrobní číslo čističe, 3 — 2
Vysokotlaká hadice, 5 — 20
Vysokotlaký obvod, Sledování tlaku,
3 — 15
Vysokotlaký obvod, snímač tlaku,
3 — 32, 3 — 34
Vzduchový bezpečnostní ventil,
3 — 32, 3 — 34
Z
Zařízení na stlačený vzduch, 3 — 33
- manometr, 3 — 33
- odvodňovací ventil, 3 — 33, 8 — 23
- odvodnění, 8 — 23
- poruchy, 7 — 13
- regulátor tlaku, 3 — 33
- tlakový spínač, 3 — 33
- vzduchojem, 3 — 33, 8 — 23
Zabezpečení před nedostatkem vody,
3 — 14
Zařízení na stlačený vzduch, 3 — 5
Tankování, stroj, 5 — 12
Vysokotlaká hadice, přípojka, 3 — 34,
5 — 13
Tažné zařízení, 3 — 3
Vysokotlaké hadicové vedení, 5 — 13
Tažné zařízení na kouli, hledání
závady, 7 — 15
Vysokotlaké vodní čerpadlo, 3 — 32,
3 — 34
- chladič hnacího ústrojí, 3 — 32
- dekonzervace, 8 — 21
- kontrola těsnosti, 8 — 46
- konzervace, 8 — 17
- poruchy, 7 — 9
- stav oleje, 8 — 40
- těsnění plunžru, 8 — 47
- ventil pro vypouštění oleje, 3 — 32
- výměna oleje, 8 — 43
Zatížení, 4 — 11
- zapojení tažného zařízení na kouli,
4—7
Technické údaje, 3 — 6
- Hladina akustického tlaku, 3 — 7
- Hmotnosti, 3 — 6
- Motorový olej, 3 — 8
- Objem, 3 — 8
- Pneumatiky, 3 — 6
- Podvozek, 3 — 6
- Rozměry, 3 — 6
- Úhly naklonění, 3 — 7
- Vodní přípojky, 3 — 8
- Výkonové údaje, 3 — 7
Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ,
3 — 12, 5 — 17, 6 — 2
Tryska, 3 — 39
Typový štítek, 3 — 3, 3 — 10
iv
Vysokotlaké vodní čerpadlo, 3 — 4
Zastavení, 6 — 2
Zbytkové riziko, 2 — 12
Zkušební provoz, 5 — 15
Změny, 2 — 5
Značky, 1 — 4
Putzmeister Limited
Putzmeister France
Chesterfield Trading Estate
Carrwood Road
Sheepbridge/Chesterfield/
Derbyshire S41 9QB
Tel. (0 12 46) 45 45 46
Fax (0 12 46) 126 00 77
Zone Industrielle
Rue Jean Jaurès
91861 Epinay sous Sénart
Tel. (1) 69 39 69 39
Fax (1) 60 47 20 68
Putzmeister Iberica S.A.
Putzmeister (SA) (Pty) Ltd.
Putzmeister America
Camino de Hormigueras 173
28031 Madrid
Tel. (1) 428 81 00
Fax (1) 428 81 06
1485 Citrus Street.
Honeydew/Johannesburg
PO Box 5146
2118 Cresta / South Africa
Tel. 0027--(0)11--794--3790
Fax 0027--(0)11--794--4119
Mortar Maschine
1733 90th Street
Sturtevant, WI 53177
Phone: (262) 886 3200
Fax: (262) 886 3212
Putzmeister
Mörtelmaschinen GmbH
Max--Eyth--Straße 10
72631 Aichtal
Postfach 21 52
72629 Aichtal
Tel. (0 71 27) 599--0
Fax (0 71 27) 599--743
Weitere Werksvertretungen mit Kundendienst in:
Ägypten
Algerien
Argentinien
Australien
Bahrain
Belgien
Bolivien
Bosnien
Bulgarien
Chile
China
Costa Rica
Dänemark
Ecuador
El Salvador
Finnland
Frankreich
Griechenland
Guatemala
GUS
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Israel
Italien
Japan
Jemen
Jordanien
Kanada
Katar
Kolumbien
Korea
Kroatien
Kuba
Kuwait
Libanon
Luxemburg
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexiko
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Oman
Österreich
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Rumänien
Rußland
Saudi--Arabien
Schweden
Schweiz
Serbien
Singapur
Slowakei
Slowenien
Syrien
Taiwan
Thailand
Tschechien
Tunesien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Venezuela
Vereinigte
Arabische Emirate
Vietnam
Zypern
Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
Postfach 2152
D--72629 Aichtal
Telefon (07127) 599--0
Telefax (07127) 599--743
Internet: http://www.moertelmaschinen.de
E--mail: [email protected]
Download

Návod k obsluze