TAROT OD ZAČÁTKU
Tarotové sady vhodné pro
začátek práce s tarotem
Tarotové sady, které jsou snadno čitelné a srozumitelné a které vám mohou zaručit
kvalitní a jasné výklady hned na začátku vaší práce s tarotem. Tím vás neodradí od další a
hlubší práce s tarotem.
Navíc: rady a tipy!
Začít s tarotem
Často se mě lidé, kteří chtějí nebo začínají vykládat, ptají, jakou tarotovou sadu si mají
vybrat. Která je tzv. vhodná pro začátečníky. A já vždycky odpovídám, že jediné podstatné
kritérium je to, že se vám líbí obrázky té sady, že vás láká a že se vám s ní chce pracovat.
Nejlepší je sadu si prohlédnout, buď v ruce nebo na internetu, alespoň několik karet a pokud
vás zaujme a líbí se vám, pak je to ta pravá. Nemyslete si však, že se vám musí líbit všechny
obrázky, a že když je tam jedna, tak to znamená, že to není ona. V každém balíčku jsou
karty krásné a ošklivé, tak jak v životě. Netýká se to však jen významu karty, ale obrázku
samotného. Zkrátka, něco se nám líbí a něco ne, ale je to náš život. Tak jako balíček karet,
některé nejsou hezké, ale jsou vaše. Ošklivé karty se pak mohou v průběhu doby střídat a ta,
co vás nezaujala poprvé, může časem zkrásnět. A naopak. Ta pravá tarotová sada by vás
tedy měla oslovit, měla by vám být blízká provedením, barvami, tématem, apod. Nic jiného
není důležité.
Samozřejmě ale existují sady, které jsou hezké a lépe čitelné a srozumitelné a pak jsou sady,
které jsou také krásně vyvedené, ale jejich symbolika je trochu těžká a nečitelná na první
pohled. Je tedy lepší zvláště na začátku práce s tarotem vybírat mezi těmi čitelnějšími, které
nás neodradí a bude se vám s nimi lépe pracovat.
Dál je lepší vybrat si sadu, která má malovanou také malou arkánu, tedy – v roce až 1910
vytvořil A.E.Waite s Pamelou C. Smithovou sadu Rider Waite tarot a udělal tak revoluci
v tarotových kartách. Do té doby byly obrazově ztvárněné jen triumfy a dvorní karty – malá
arkána se nápadně podobala dnešní kanastě, kdy na dvojce srdcové, byly skutečně jen dvě
srdce. Výklad s takovou sadou neumožňoval příliš používat intuici a bylo nutné naučit se, co
ta dvě srdce znamenají, nazpaměť. A.E. Waite obrazově ztvárnil význam těchto dvou srdcí
tak, že je z karty na první pohled jasné, o co jde. A tím se, mimo jiné, nesmazatelně zapsal
do novodobé historie tarotu. Od té doby se karty dělí na ty, které vycházejí z Rider Waite
tarotu a mají obrázky i na malé arkáně a ty, které vycházejí ze starších, historických sad (viz
Marseillský tarot nebo Visconti sforza tarot), a tak čitelné nejsou. Proto je lepší, zvláště pro
začátek, vybírat sadu, která má obrázky na všech kartách, a obraz lze vyčíst přímo z karty.
Vydané tarotové sety pak můžeme ještě rozdělit na tématické a obecné. Tématické sady
vycházejí z nějakého tématu, např. zobrazují dílo malířů (Gustav Klimt, Hieronymus Bosch,
Breugel, apod.) nebo odkazují na náboženství (Sv. Grál, Buddhismus, apod.) atd. Tyto
tématické sady jsou výborné, pokud rozumíte dané oblasti a to může obohatit váš výklad a
význam každé sady. Jinak vás může tato sada trochu zmást. Pokud si k ní ale nastudujete
další materiály, není se čeho bát.
PS: Pokud jsou karty v angličtině, nelekejte se. Jednak mají většinou i čísla, podle kterých to
poznáte a jednak se častým používáním názvy rychle naučíte i v angličtině a ještě vás to
obohatí.
Anna Bechná
TOP SADY PRO ZAČÁTEČNÍKY
Nakladatelství: US Games
Cena: 500Kč
Rider Waite tarot
V roce 1910 vyšla v nakladatelství Rider sada, kterou vymyslel Artur Edward Waite a nakreslila Pamela Colman Smithová.
Byla to první sada, která zobrazila malou arkánu také pomocí obrázků, ne tak, jak bylo zvykem např. v Marseillském tarotu.
Tím se stala dobře čitelnou a snadno srozumitelnou pro intuitivní čtení téměř každého vykladače a mohla se rozšířit po celém
světě. Proto je nyní nejpopulárnější sadou a vychází z ní mnoho jiných tarotových sad, které jsou uzpůsobené různým
tématům, ale používají klasické symboly a tím se snadno chápou při výkladu.
Nakladatelství: Lo Scarabeo
Cena: 500kč
Lo Scarabeo tarot
Lo Scarabeo je italské nakladatelství, které se
specializuje na tarotové karty a všechno, co k nim patří.
Jejich stejnojmenná sada slučuje tři nejznámější tarotové
sady: Rider Waite, Marseillský Thovt tarot a tím ukatuje
zajímavé, ale srozumitelné významy karty a umožňuje
jasné výklady s jasnou, ale i hlubokou symbolikou.
Robin Wood tarot
Krásné, ale přitom jednoduché obrázky
plné klasické symboliky. Vycházejí z
Rider Waite sady, ale přitom si
zachovávají vlastní ráz a hodnotu.
Nakladatelství: US Games
Cena: 600Kč
Morgan-Greer tarot
Srozumitelný tarot, který neobsahuje příliš symbolů a tím
nezahlcuje a ukazuje jasnou výpověď. Obrázky jsou velké a
jednoduché. Je vhodný pro začátečníky, protože ukazuje jen
to podstatné a důležité.
Nakladatelství: US Games
Cena: 600Kč
Sady Cira Marchettiho
Italský grafik a malíř, který navrhl zatím tři překrásné
sady: Zlatý tarot, Tarot snů a Legacy of divine tarot.
Vychází z klasické symboliky, ale je pojatá novým a
moderním způsobem, který propojuje současný život s
tarotovým pojetím. Sady jsou krásně graficky
zpracované a mají svůj vlastní design, který okouzlí
mnoho vykladačů i tazatelů. Přitom je ale obrázek
čitelný a srozumitelný i pro tarotové laiky.
Nakladatelství: Llewellyn
Cena: 700Kč
Tarot obrázkového klíče
Jasná a čitelná tarotová sada, která
zobrazuje tradiční symboliku z Rider
Waite tarotu, ale v téměř 3D formátu.
Vyzdvihuje základní symboly, klade
důraz na barvy i výrazy tváře jednotlivých postav.
Nakladatelství: Lo Scarabeo; Cena: 500Kč
Tarot Marie Brožové
Česká malířka a propagátorka kreslení
pastelkou, která navrhla překrásnou
pastelkami namalovanou sadu, která
zachovává tradiční symboliku, i když některé
karty jsou pojaté jiným, ale krásným způsobem. K sadě je
přidávaná knížka, která ke každé kartě uvádí jednu básničku
amerického umělce a popisuje tak její význam.
Nakladatelství: Marie Brožová; Cena: 500Kč
Llewellyn tarot
Americké
nakladatelství
specializované na duchovní literaturu
vydalo své pojetí tarotových karet,
které se stalo velmi oblíbeným. Ukazuje
tradiční symboly z Rider Waite tarotu
ale stylizované do keltské podoby
včetně jejich obvyklých božstev a hrdinů. Je krásně vymalovaná
a zachovává si čitelnost a srozumitelnost při výkladu, která
umožňuje pochopit základní význam každé karty.
Nakladatelství: Llewellyn; Cena: 700Kč
Hanson-Roberts tarot
Jednoduché a symbolické obrázky
připomínající pohádky jsou dobře čitelné a
snadno zapamatovatelné. Jsou názorné pro
kartáře i tazatele a naprosto vhodné na začátek práce s
tarotem. Autorkou je Mary Hanson-Roberts, uznávaná americká
Nakladatelství: US Games; Cena: 600Kč
tarotářka.
RADY A TIPY PRO ZAČÁTEK
● Sadu si vyberte podle toho, co se vám líbí
● Nenechte se ovlivnit pověrami
● Používejte kartu dne a pravidelné výklady
● Najděte si ke každé kartě vztah, poznejte v ní vlastní zážitky
● Vykládejte sobě i ostatním a používejte každou kartu prakticky
● Ke každé kartě si vytvořte vlastní význam a pohled na ní podle toho,,
co si o ní myslíte, ten pak rozvíjejte četbou literatury
● Snažte vykládat i sobě nahlas
● Používejte tarotový deník, do kterého si zaznamenávejte své výklady
a jejich interpretaci
● Snažte se používat různé výrazy u stejné karty, rozšíříte tak její
význam a výklad bude bohatší
● Dejte důraz na správnou formulaci otázky
● Najděte si v tarotu vlastní postupy a rituály, které budete dodržovat
● NEEXISTUJE SPRÁVNÝ VÝKLAD, JEN TEN VÁŠ!
Anna Bechná
Tel.: 774 720 411
[email protected]
www.tarot-plzen.cz
Download

TAROT OD ZAČÁTKU