antalis packaging
Antikorozní fólie:
bezpečná a účinná ochrana
před korozí při skladování a exportu
antalis
packaging
OBALOVÉ MATERIÁLY
BALICÍ SYSTÉMY
OBALOVÁ ŘEŠENÍ
SERVIS BALENÍ
antalis packaging
ANTIKOROZNÍ FÓLIE S VCI OCHRANOU
JAK LZE ÚČINNĚ SNÍŽIT NÁKLADY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ KOROZÍ?
OCHRANOU VÝROBKŮ POMOCÍ VCI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
VCI METODA – OBAL A ÚČINNÁ OCHRANA PROTI KOROZI V JEDNOM
CO ZNAMENÁ VCI OCHRANA?
VCI = volatile corrsion inhibitor neboli vypařovací inhibitor koroze je speciální látka, která dokáže ochránit
povrch vašich kovových produktů před negativními účinky koroze tím, že na povrchu kovu vytvoří neviditelný
ochranný film.
JAK SE VCI DOKÁŽE PŘENÉST NA POVRCH VAŠICH KOVOVÝCH PRODUKTŮ?
nosičem inhibitorů jsou různé druhy materiálů, které mohou plnit i funkci obalu, např. papír, fólie, lepenka,
vlnitá lepenka, čipsy, oleje.
JAKÝM ZPŮSOBEM INHIBITORY OCHRÁNÍ KOVOVÉ PRODUKTY?
Při zabalení produktu do obalového materiálu obsahujícícho VCI a uzavřen do vhodného obalu, vytvoří se
uvnitř obalu díky vystupujícím VCI inhibitorům ochranná atmosféra.
Tyto páry pak pokryjí kovové produkt neviditelnou ochrannou vrstvou, která zabraňuje korozním změnám tak
dlouho, dokud je předmět zabalen. Jakmile se balení otevře, aktivní ochranná vrstva VCI se rozptýlí do okolního prostředí a umožní tak okamžité použití zabaleného produktu bez dalších dekonzervačních procedur.
JAK DLOUHO DOKÁŽÍ INHIBITORY OCHRÁNIT KOVOVÉ VÝROBKY PŘED KOROZÍ A KTERÝ TYP
NOSIČE JE VHODNÝ PRO VAŠE ÚČELY?
Speciální polyetylenová fólie s aktivní VCI ochranou proti
korozi je průhledná, namodralá, neobsahuje dusitany
a působí na obou stranách. Je vodotěsná, svařitelná a
vhodná pro automatické balení a výrobu konfekce.
BRANOFOL M3
Kvalita fólie od 40 µm – 150 µm
Kvalita extra silné fólie: 60 µm – 120 µm
Fólie poskytují účinnou ochranu kovovým produktům před
korozí nejen při kontaktu, ale i v prostoru do vzdálenosti 30cm a to po dobu až 24 měsíců. Tento typ obalu se
hodí zejména pro balení nepravidelných předmětů, dutých
těles, závitů, trubek a strojů.
Nejlepší možná ochrana vzniká, když obal tvoří uzavřený
prostor bez možnosti přístupu vody.
VÝHODY POUŽITÍ
• mechanická a antikorozní ochrana v jednom
• jednoduchá aplikace fólie a odstranění při vybalování
• po vybalení je zboží okamžitě připraveno k použití bez
nutnosti očištění (jako např. u olejů)
• transparentnost fólie umožňuje snadnou kontrolu zabaleného produktu
• fólie je ekologicky likvidovatelná a recyklovatelná
• může být v tepelně svařována a zpracována (až do
100 mikronů tloušťky fólie)
ROZSAH OCHRANY
V naší nabídce naleznete různé druhy ochranných materiálů na bázi VCI, které se liší jak dobou účinnosti (od
krátkodobé po několik let), tak účelem použití.
Ocel, litina (omezeně, pouze na kontakt, pozinkovaná ocel,
nikl, hliník, chrom, zinek, měď a její slitiny jsou spolehlivě
chráněny proti korozi. Pro kadmium a hořčíkové slitin se
doporučuje kontrola.
Naši produktoví specialisté jsou vám kdykoli k dispozici pro konzultaci vhodného typu materiálu pro Vaši
potřebu.
FORMY
Plochá fólie, hadice, polohadice, sáčky, vaky.
METAL-GUARD FÓLIE
PRO OPTIMÁLNÍ OCHRANU VAŠICH KOVOVÝCH PRODUKTŮ DOPORUČUJEME:
BEZPEČNOST PRÁCE
Fólie není nebezpečný přípravek ve smyslu nařízení
o nebezpečných látkách. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.
BRANOFOL R2 – SKINFÓLIE PRO
OCHRANU OCELI A ŽELEZA
Skinfolie těsně obepíná produkt
a současně jej pevně přichycuje
k podložce z lepenky.
VCI ANTIKOROZNÍ BUBLINKOVÁ FÓLIE
VCI STREČ FOLIE – RUČNÍ A STROJNÍ
Kvalita fólie od 40 µm – 150 µm
Kvalita extra silné fólie: 60 µm – 120 µm
antalis packaging
VŠE PRO POTŘEBY BALENÍ
ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI BRANOPAC CZ | ANTALIS
V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
CZ
BRANOPAC CZ s. r. o.
Kollárova 1694
CZ-698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: +420 539 092 606/607
Fax: +420 518 328 790
e-mail: [email protected]
www.branopac-antalis.cz
SK
Antalis a.s.
Mlýnské Nivy 73
821 05 Bratislava
Tel.: +421 (0) 258 303 169
Fax: +420 518 328 790
e-mail: [email protected]
www.antalis-packaging.sk
Antalis s.r.o.
Office park Nové Butovice
158 00 Praha 5
Download

Antikorozní fólie: