Představuje se vám GMW – měřicí technika, s. r. o.
Ředitelka Kateřina Chmelová
Původ firmy GMW –
měřicí technika, s. r. o.,
vyrábějící měřicí analogové přístroje, se datuje ke dni 26. 10. 1992
vznikem firmy SIGNAR,
s.r.o., která vyráběla měřicí
a regulační techniku.
Začátkem roku 1999 byla
firma SIGNAR, s. r. o., sídlící v Ráječku, odkoupena
firmou Celestica Czech Republik, s. r. o., pod kterou
se vyrábělo do konce roku
1999.
Od roku 2000 se firma
osamostatnila a vyráběla
do konce roku 2001 pod
značkou GMC – měřicí
technika, s.r.o.
V roce 2002 firma
změnila majitele a pod
značkou GMW – měřicí
technika, s.r.o. vyrábí stále
stejný sortiment přístrojů
do dnešního dne.
V průběhu roku 2012
došlo opět ke změně majitele. Současným majitelem
firmy GMW – měřicí technika, s. r. o., je Prof. Dr. h. c.
Wolfgang Gilgen. Firma
je svojí kvalitou a historií
jednou z nejvýznamnějších
firem na německém trhu.
Analogové měřicí přístroje
jsou využívány převážně
v jaderných elektrárnách.
Se změnou majitele
firma zaznamenala i personální změny, kdy pod
vedením nové ředitelky
Kateřiny Chmelové se
GMW – měřicí technika
hodlá opět dostat mezi
nejlepší české podniky.
analogových měřicích
přístrojů má v Blansku
mnohaletou tradici, kterou
chce ředitelka Kateřina
Chmelová i nadále v kraji
Použití našich analogových měřicích přístrojů:
• Jaderné elektrárny po celém světě
• Vodní elektrárny
• Letecká měřicí technika
• Vlaková měřicí technika
• Lodní měřicí technika
• Ponorky
• Měření proudu v různé speciální technice
Hlavním cílem společnosti
je udržet a zvýšit produkci českých výrobků,
za pomoci vývoje rozšířit
sortiment a zároveň zvýšit
s přibývajícími pracovními místy i zaměstnanost
na Blanensku. Výroba
Telefon: +420 516 410 740
Mobil: +420 731 648 101
Fax: +420 516 410 743
E-mail: [email protected]
www.gmw.cz
udržet. Jelikož je výroba
analogových měřicích
přístrojů velice specifická
a náročná, bude díky
spolupráci s SOŠ Tega
Blansko otevřena speciální
třída pro studenty přímo
s tímto zaměřením, kdy
nejlepší z nich budou moci
ve firmě GMW – měřicí
technika začít pracovat.
Dále je třeba zmínit,
že česká firma s vysokou
kvalitou má po 14 letech
vlastní obchodní oddělení,
tudíž může naplno expandovat do České a Slovenské
republiky. Se svojí širokou
nabídkou analogových
měřicích přístrojů jsme
v České republice naprosto
bezkonkurenční podnik.
Našimi zákazníky jsou divize německé armády MTU,
Siemens, Mauell, ABB
a Diehl Aerospace. Naším
velkým úspěchem je dodávka měřicích přístrojů
do jaderné elektrárny
Mochovce. Jsme česká
firma, která se se svojí kvalitou a specializací drží již
20 let na evropském trhu.
Náš krok k vytvoření vlastního obchodního oddělení
v žádném případě není
krokem konkurenčním
pro naše obchodní zastoupení, kterým je GMC
měřicí technika. Nýbrž se
jedná o krok k tomu, aby
podnik zvýšil svoji produkci a tím samozřejmě pomohl českému průmyslu
a hlavně Blanenskému
okresu. Zákazník si může
i nadále objednávat naše
měřicí přístroje ve firmě
GMC. Jako zlepšení bude
co nejrychlejší termín
dodání a v případě technických dotazů kvalitní
zákaznický servis.
Veškeré naše přístroje
kazník vždy upřednostní
českou 100% kvalitu, která
naprosto splňuje všechny
podmínky ISO 9001:2008.
Dalším pozitivním kro-
Výhody našich přístrojů:
• Přístroje jsou schválené certifikovanou společností
na použití do jaderných elektráren
• Nabízíme zakázkovou výrobu přesně dle požadavků
zákazníka
• Produkty jsou vyráběny ze samozhášecích plastů
• Výroba probíhá přesně dle normy EN 610 10
jsou ručně vyráběny
a kompletovány v České
republice. Disponují
tak vysokou kvalitou,
odolností a výdrží. Jsou
také mimořádně přesné
a cenově dostupné. Naším
hlavním cílem je především
kvalitní produkt dodaný
včas za dobrou cenu a nadmíru spokojený zákazník.
Pevně věříme, že v době
čínské expanze český zá-
kem, který byl uskutečněn
ředitelkou Kateřinou
Chmelovou, je rozšíření
oddělení nákupu, což znamená, že GMW – měřicí
technika bude vhodné
materiály pro výrobu
analogových měřicích
přístrojů nakupovat
přímo v blanenském okrese. Tímto krokem bude
zajištěna podpora českých
dodavatelů.
Na závěr je třeba zmínit poděkování
za podporu, řízení a péči jednateli
společnosti – profesoru Wolfgangu Gilgenovi, který si naši českou
firmu koupil téměř před krachem
a vynaložil mnoho úsilí k tomu, aby
se firma dostala zpět mezi produktivní firmy v České republice.
Jednatel: Prof. Dr.h.c. Wolfgang Heinrich Gilgen
Naše motto:
„Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji
nejlépe na světě!“ Slova Tomáše Bati platí i pro náš
výrobní závod. Proto u nás budou vždy pracovat
pouze specialisté a profesionálové.
Download

Blanenský deník dne 17.9.2014