Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě
Číslo 7 (No. 7)
Červenec 2011 (July 2011)
Ročník 22 (Vol. 22)
Čeští vynálezci světu – První parní železnice v Čechách
První parní železnice v Čechách
Stavitel a konstruktér první parní železnice v Čechách – to
byl český vlastenec Jan Perner.
Jan Perner se narodil 7. září 1815 v
Bratčicích u Čáslavi v rodině mlynáře. Po
skončení obecné školy v Potěhách (1827)
navštěvoval Týnskou hlavní školu v Praze.
Jeho otec předpokládal, že Jan se bude
věnovat mlynářskému řemeslu, a proto těžce
nesl, když se syn rozhodl studovat dále na
pražské technice. Pražské technické učiliště
vzniklo při univerzitě a Perner na něm začal
studovat v roce 1830. Zakladatelem a
ředitelem školy byl František Josef Gerstner,
který ovšem již Pernera pro své špatné zdraví
neučil. Zato se mu dostalo lekcí ze statiky a
mechaniky od Františka Antonína Gerstnera
se kterým se pak později setkal ještě jako se svým šéfem při
stavbě železnic. V roce 1833 úspěšně zakončil svá studia a
stal se inženýrem. Za svým prvním působištěm odešel do
Jičína, kde jej ale drobná technická práce neuspokojovala.
Proto s nadšením přijal oznámení svého učitele Františka
Antonína Gerstnera o náboru techniků pro stavbu železnice v
Rusku. Perner se obrátil dopisem ke Gerstnerovi a byl přijat.
Spolu s několika dalšími úspěšnými adepty se 28. dubna
1836 vydává do Bruselu, kde se setkává s Gerstnerem a poté
absolvuje studijní cestu po Anglii, kde měl studovat a
zdokumentovat místní železnice. Do ruského Petrohradu
dorazil 17. června 1836 (dle ruského kalendáře) a ihned se
zapojil do stavebních prací na stavbě železnice. Bohužel svou
činnost ukončil již záhy v listopadu 1836 po konfliktu s
Gerstnerem, který se postupně rozhádal a rozešel s většinou
svých techniků – a došlo také na Pernera, který se pak přes
Moskvu a Lvov vrátil zpět domů. V červnu 1837 nastoupil do
služeb Severní dráhy Ferdinandovy, kde mu bylo svěřeno
vedení stavby dráhy z Břeclavi do Brna. Stavbou této
železnice byl plně zaměstnán do léta roku 1839. Poté byl
pověřen projektováním úseku z Ostravy do Osvětimi. Brzy se
však začal plně věnovat návrhu trasování a přípravě projektu
železničního spojení Vídeň-Praha-Drážďany, kde prosazoval
trasu přes Olomouc a Pardubice do Prahy. Na konci roku
1841 se císař Ferdinand rozhodl, že výstavbu hlavních tratí
převezme do svých rukou stát, a tak se stal Perner státním
zaměstnancem a císařským úředníkem, poté co byl na
základě rozhodnutí generálního ředitele státních drah přijat
do služeb jako vrchní inženýr. V roce 1842 se začalo se
stavbou dráhy z Olomouce do Zábřehu a císař Ferdinand
rozhodl na základě Pernerových doporučení, že drážďanský
úsek trati bude veden údolím Labe.
Současně řešil Perner náročný úkol se
stavbou pražského nádraží. Slavnostní
zahájení provozu na nové trati bylo
stanoveno na 20. srpna 1845, pro zahájení
veřejné osobní dopravy 1. září a nákladní
dopravy 1. října 1845. Perner, který od
roku 1844 bydlel trvale v Praze, se
účastnil všeho vlasteneckého života a
snažení. Mimo divadla a literatury byl
Perner aktivně činný v Jednotě ku
povzbuzení průmyslu v Čechách. V této
jednotě byl Perner nositelem kulturních
snah, staral se o vydávání knih a časopisů
z oboru průmyslu a v Pardubicích chtěl
založit průmyslovou školu. Jan Perner se českých
vlasteneckých aktivit účastnil již od dob svých studií
společně s významnými osobnostmi, jako byli Karel Hynek
Mácha, Josef Kajetán Tyl, Karel Sabina, František Ladislav
Rieger, ale také Karel Havlíček Borovský a Božena
Němcová. V přátelském kruhu se scházeli většinou u rodičů
Karla Hynka Máchy na dnešním Karlově náměstí. Dne 9. září
1845 se Jan Perner vracel z Moravy z inspekční cesty po
železnici. V choceňském tunelu se postavil na stupeň, aby si
tunel prohlédl. Chtěl se podívat na portál tunelu, vyklonil se a
při vjezdu do stanice byl zasažen sloupem, takže si způsobil
těžký otřes mozku a poranil si ruku. Takto těžce zraněn ještě
dojel do Pardubic ke svým rodičům. Tam druhý den
dopoledne 10. září 1845 podlehl svým zraněním. Na jeho
pohřeb 12. září 1845 se do Pardubic sjela spousta jeho přátel
a ctitelů. Z Prahy byl kvůli tomu vypraven zvláštní vlak.
Básník Karel Sabina uveřejnil na jeho počest v časopise
Květy 13. září 1845 pietní báseň. Josef Bojislav Pichl v
České včele o Pernerovi na závěr článku napsal: “Takový
muž je pro každý národ štěstím. Lidé od nichž si to
zasluhoval slibovali již tehdy postaviti mu pomník. Bohužel
jen slibovali.“ Jméno Jana Pernera dnes nese Dopravní
fakulta Univerzity Pardubice.
Jan Perner se tedy dožil jen věku 30 let a 3 dny. Ačkoliv byl
mladý, dokázal za svůj krátký aktivní život vykonat mnohem
více než jiní za celý dlouhý život. Svými výsledky práce je
vrchní inženýr Jan Perner příkladem pro všechny dnešní
mladé lidi k následování.
Převzato z Internetu
2
Měsíc ve zprávách
Za neochotu dávat informace
jsou kritizována ministerstva i
Praha
Praha - Především radnice, ale i
soudy a ministerstva vnitra,
spravedlnosti
a
zdravotnictví
figurují mezi třemi desítkami
nominací, které lidé zatím nabídli
do letošního ročníku soutěţe, v níţ
porota hodnotí ochotu, častěji však
neochotu
úřadů
poskytovat
informace. Další mají na poslání
svých podnětů čas ještě zhruba
půldruho měsíce. Lhůta končí 5.
září. Loni obdrţela pořádající
Otevřená společnost rekordních 94
nominací.
ČTK 26.07.2011
Policie rozbila gang výrobců
anabolik, obvinila bývalé
sportovce
Praha Praha - Kriminalisté zadrţeli
jedenáctičlenný gang výrobců a
prodejců padělaných anabolik a
léků. Mezi obviněnými je osm
Čechů a tři Slováci, většinou
bývalí sportovci, kulturisté, trenéři
fitness a organizátoři závodů,
informoval dnes ČTK v tiskové
zprávě Pavel Hanták z Útvaru pro
odhalování
organizovaného
zločinu (ÚOOZ). Továrnu na
výrobu padělků měli na Zlínsku.
Podezřelí působili nejen v Česku a
na Slovensku, ale i v dalších
zemích EU. Hrozí jim tresty vězení
od pěti do 12 let.
ČTK 26.07.2011
Ve věku 107 let zemřela nejstarší
občanka ČR
Jirkov (Chomutovsko) - V domově
pro seniory v Jirkově na
Chomutovsku zemřela v pátek
nejstarší občanka České republiky
Marie Třešňáková. Bylo jí 107 let.
Deníku Právo to potvrdil mluvčí
radnice Luboš Mizun. Podle
informací ČTK je nyní nejstarším
člověkem
v ČR
Evangelie
Čarasová z Dívčího Hradu na
Bruntálsku, která se v únoru doţila
107 let.
ČTK 26.07.2011
Narozeniny Havla připomenou v
Praze výstavy fotografií
Praha - Na začátku října se v Praze
uskuteční u příleţitosti 75.
narozenin bývalého prezidenta
Václava Havla dvě výstavy
fotografií a dobových dokumentů.
První se bude konat v Centru
současného umění DOX, druhá
bude umístěna na pěší zóně Anděl.
Termíny začátku výstav pořadatelé
ještě upřesní. ČTK o tom dnes
informoval umělecký šéf galerie
DOX Jaroslav Anděl. Havlovy
narozeniny připadají na 5. října.
ČTK 25.07.2011
Lidé pokládají květiny a zapalují
svíce před norskou ambasádou
Praha
Před
norským
velvyslanectvím
v
praţské
Hellichově ulici hoří svíčky, které
tam lidé umístili k uctění památky
obětí páteční střelby na ostrově
Utöya.
Památku
zastřelených
účastníků mládeţnického tábora
norských socialistů uctili obyvatelé
Prahy také květinami. Dnes v
poledne se k nim pak přidali i
členové
českých
Mladých
sociálních demokratů.
ČTK 24.07.2011
Zpěvačka Irglová se vdala za
amerického baskytaristu
Praha - Zpěvačka a hudebnice
Markéta Irglová se v USA vdala za
amerického baskytaristu Tima
Iselera. Svatba byla v Chicagu a
obešla se bez hostů, sdělila dnes
ČTK
třiadvacetiletá
drţitelka
3
Oscara ČTK, která převzala jméno
svého manţela. Vystupovat ale
bude pod rodným jménem Irglová.
ČTK 22.07.2011
Kalousek je ochoten zavést vyšší
zdanění bohatých
Praha - Ministr financí Miroslav
Kalousek (TOP 09) v rozhovoru
pro Hospodářské noviny (HN)
připustil, ţe by vláda mohla více
zdanit lidi s vyššími příjmy. Věci
veřejné (VV) tímto krokem
podmiňují
svůj
souhlas
se
zavedením jednotné sazby DPH ve
výši 19 procent. Kalousek i ODS
dosud poţadavek VV odmítali jako
levicový.
ČTK 22.07.2011
České neziskové organizace
zahájily sbírky na pomoc
Somálsku
Praha
České
neziskové
organizace začaly vybírat peníze
na
pomoc
hladomorem
suţovanému
Somálsku.
Koordinátorka sbírky Člověka v
tísni Dana Plavcová ČTK řekla, ţe
do dneška jim lidé poslali přes
milion korun. Sbírková konta má
také organizace ADRA a Charita
ČR. Další peníze vyčlenily
humanitární organizace ze svých
rezerv, Člověk v tísni také vysílá
do země koordinátorku. ČTK dnes
zjišťovala, zda nějaké peníze na
pomoc vyčlení také český stát.
Ministerstvo zahraničí se k dotazu
nevyjádřilo.
ČTK 21.07.2011
Vyšetřování loupeže století se
chýlí ke konci
Praha - Vyšetřování takzvané
loupeţe století, při níţ bylo v září
2002
při
přepadení
auta
bezpečnostní sluţby v Praze 6
uloupeno 154,2 milionu korun, se
podle
advokáta
jednoho
z
podezřelých chýlí ke konci.
Jaroslav Ortman, obhájce člena
Berdychova gangu Tomáše Půty,
který měl podle policie v loupeţi
prsty, ČTK dnes řekl, ţe by se
obvinění měli v první polovině
srpna seznámit se spisem. Ortman
očekává, ţe pak policie navrhne
stíhané postavit před soud. Půta
účast na loupeţi odmítá.
ČTK 21.07.2011
Vláda chce aby Kubice udělal
návrh na pozastavení činnosti
KSČM
Praha - Ministr vnitra Jan Kubice
(nestraník) má do listopadu
zpracovat návrh na pozastavení
činnosti KSČM. Úkol mu dnes
uloţila vláda přesto, ţe vzala na
vědomí analýzu připravenou jeho
ministerstvem, která podobný krok
nedoporučuje. Premiér Petr Nečas
(ODS) po jednání vlády vysvětlil,
ţe ministerským právníkům mají s
přípravou pomoci i právní experti
mimo resort. Teprve na základě
jejich návrhů se prý vláda
rozhodne, zda se skutečně na
Nejvyšší správní soud (NSS) se
zákazem obrátí. Podle předsedy
KSČM Vojtěcha Filipa vláda
postupuje místo odborně pouze
politicky a hrozí jí mezinárodní
ostuda.
ČTK 20.07.2011
Soud se začal zabývat kauzou
ženy podezřelé z podvodů na
mužích
Brno - Brněnský krajský soud se
dnes začal zabývat případem
osmadvacetileté Claudie Salajkové,
která podle obţaloby vylákala od
čtyř
muţů
pod
příslibem
společného ţivota celkem pět
milionů korun. Peníze si prý
půjčovala
ve
velkém
pod
nejrůznějšími
smyšlenými
záminkami. Ţena to ale popírá.
Připouští jen několik darů, nikoli
půjčky. Za podvody jí hrozí aţ
deset let vězení. Proces bude
pokračovat do čtvrtka.
ČTK 19.07.2011
Česku se nedaří prodat zrušené
ambasády, jsou pro kupce drahé
Praha - Ministerstvu zahraničí se
nedaří prodat zrušené české
ambasády a konzuláty. Nyní jich
nabízí po celém světě deset,
celkem jde o majetek za téměř 290
milionů korun. Pro případné kupce
jsou však drahé, píšou dnešní
Hospodářské noviny (HN).
ČTK 18.07.2011
Polsko a ČR chtějí společně v EU
obhajovat jádro
Praha - Polsko, předsednická země
EU, a ČR chtějí v unii společně
prosazovat názor, ţe energetickou
bezpečnost nelze stavět jen na
obnovitelných
zdrojích,
a
obhajovat
vyuţívání
jaderné
energie. Premiéři obou zemí
Donald Tusk a Petr Nečas se dnes
v Praze shodli, ţe hodlají vytvořit
mimo jiné protiváhu zemím, jako
jsou Německo či Rakousko, které
se chystají jádro přestat vyuţívat
nebo ho jiţ odmítly. Polsko nyní
předsedá EU a Česko ho plně
podporuje, zdůraznil Nečas.
ČTK 15.07.2011
Až třetina vyměněných jízdenek
pražské MHD je falešná
Praha - Aţ třetina jízdenek na
praţskou hromadnou dopravu je
falešná.
Českému
rozhlasuRadioţurnálu to dnes řekl znalec v
oboru
kriminalistiky,
výroby
papíru a polygrafie Vladimír Sitta.
Mluvčí praţské policie Jana
Rösslerová ČTK potvrdila, ţe se
policisté případem zabývají. Bliţší
informace nechtěla z taktických
důvodů sdělovat.
ČTK 14.07.2011
Soudy jsou podle Soudcovské
unie přetížené a podfinancované
Praha - České soudy se podle
prezidenta
Soudcovské
unie
Tomáše Lichovníka v posledních
dvou letech potýkají s velkým
nárůstem
sporných
4
občanskoprávních
případů,
ministerstvo spravedlnosti však na
to nijak nereaguje. Soudy tak prý
mají problémy s nedostatkem
peněz i pracovníků. Představitelé
unie se na dnešní tiskové
konferenci znovu kriticky vyjádřili
i ke způsobu výběru soudců a
soudních funkcionářů a opět se
vyslovili pro vznik nejvyšší
soudcovské rady, která by měla
zajistit nezávislost justice na
politické situaci.
ČTK 14.07.2011
Bouře odřízla domácnosti od
proudu, na Šumavě padly tisíce
stromů
Praha - Noční bouře doprovázená
silným větrem, která zasáhla území
Čech, kácela stromy a způsobila
řadu
výpadků
v
dodávce
elektrického proudu. Postiţeny
jimi byly tisíce domácností, do
drtivé většiny z nich však byly
dodávky během dne obnoveny. Na
Šumavě noční bouře vyvrátila na
15.000 stromů.
ČTK 14.07.2011
Ekonom.cz: Zájem o tendr na
stíhačky potvrdil Lockheed
Martin z USA
Praha - Americký zbrojní koncern
Lockheed Martin potvrdil serveru
Ekonom.cz zájem zúčastnit se
mnohamiliardového tendru na
stíhačky pro českou armádu.
Nejspíš do soutěţe podle serveru
přihlásí letouny F-16. Ty ale patří k
strojům starší generace a neuspěly
uţ v roce 1999, kdy Česko řešilo
nákup nadzvukových letounů
poprvé. Nakonec tehdy rozhodlo o
pronájmu letounů Jas-39 Gripen.
ČTK 13.07.2011
Vláda musí podle návrhu ušetřit
příští rok 30 miliard korun
Praha - Vláda musí v příštím roce
ušetřit 30 miliard korun, aby
dodrţela deficit ve výši 105 miliard
korun. Vyplývá to z návrhu
rozpočtu pro rok 2012, informují
dnešní Hospodářské noviny (HN).
Doposud se přitom mluvilo o
škrtech ve výši zhruba 20 miliard
korun. Aktuální návrh podle HN
počítá se sníţením výdajů všech
ministerstev o 5,3 procenta.
ČTK 13.07.2011
Policie: Manažeři Finnexu
podvedli přes 3000 lidí
Praha - Kriminalisté navrhli
postavit před soud tři bývalé
vrcholné představitele společností
Finnex Group a Finnex Praha.
Muţi podle protikorupční policie
na konci devadesátých let podvedli
při obchodech s cennými papíry
přes 3000 svých klientů. Způsobili
jim škodu více neţ 150 milionů
korun, sdělil dnes ČTK mluvčí
policejního
prezidia
Jaroslav
Ibehej. Manaţerům hrozí v případě
odsouzení aţ desetileté vězení.
ČTK 12.07.2011
Po zničení nádoru elektrickými
pulsy se pacientkám daří
výborně
bývalý hokejový reprezentant
Jaroslav Jiřík (71), první Čech,
který hrál v NHL. Příčina neštěstí
zatím není známa, řekl ČTK
policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Stroj se zřítil krátce po startu do
pole s obilím.
ČTK 11.07.2011
Zemřel významný český a
světový archeolog Zvelebil
Praha - V devětapadesáti letech ve
čtvrtek zemřel významný český a
světový archeolog Marek Zvelebil.
ČTK to oznámil Martin Kuna z
Archeologického ústavu Akademie
věd.
ČTK 11.07.2011
Za stejné pandury prý platili
Češi čtyřikrát víc než Portugalci
Praha - Česká armáda nakoupila
obrněné
transportéry
Pandur
čtyřikrát dráţ neţ Portugalci, aniţ
by se výrazně lišily výbavou. Píše
to ve svém dnešním vydání deník
Mladá fronta Dnes (MfD), který
získal utajovanou smlouvu mezi
portugalskou vládou a rakouskou
zbrojovkou Steyr. Z té plyne, ţe
portugalské pandury jsou stejně, či
dokonce lépe vybaveny neţ ty
české. Čeští politici tedy při
obhajobě ceny strojů, kdy jeden
stál aţ 135 miliónů korun,
nemluvili pravdu. Obchod uţ rok
vyšetřuje česko-rakouský policejní
tým.
ČTK 09.07.2011
Houslista Josef Suk bude
pochován na vyšehradském
hřbitově
Vnitro navrhuje odklad
vydávání elektronických
občanských průkazů
Praha - Po zničení zhoubného
nádoru v játrech elektrickými pulsy
se dvěma pacientkám operovaným
minulý
pátek
ve
Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady
daří výborně. Ojedinělou operaci
provedl tým amerických a českých
vědců. Nádor zničili za pomoci
speciálního přístroje, který má
nemocnice vypůjčený. Operaci
zdravotní pojišťovny hradí. ČTK to
řekl mluvčí nemocnice Lukáš
Matýsek.
ČTK 11.07.2011
V Brně se zřítil ultralight,
zahynul v něm hokejista Jiřík
Brno - V Brně-Medlánkách se dnes
v poledne zřítilo ultralehké
sportovní letadlo, v němţ podle
dostupných informací zahynul
Praha - Ministerstvo vnitra
navrhuje
odloţit
vydávání
elektronických
občanských
průkazů na rok 2014. Zatím zákon
počítá s lednem 2012. Stálo by to
ale peníze, které v rozpočtu
uvedeného ministerstva nejsou,
uvedl úřad v materiálu, který
rozeslal do připomínkového řízení.
ČTK 09.07.2011
5
Praha - Houslový virtuos Josef
Suk, který zemřel po těţké nemoci
v noci na čtvrtek ve věku 81 let,
bude 15. července pochován v
rodinné hrobce na vyšehradském
hřbitově. Zádušní mše se uskuteční
od 11:00 v chrámu sv. Petra a
Pavla na Vyšehradě. O den dříve se
veřejnost
s
jedním
z
nejvýznamnějších
českých
hudebníků můţe od 11:00 rozloučit
v Dvořákově síni praţského
Rudolfina. ČTK to dnes řekl
dramaturg Praţského jara Antonín
Matzner.
ČTK 08.07.2011
Experti: Klaus nepodepsáním
zákona porušuje ústavní
povinnost
Evropský soud zamítl stížnost
Brožové-Polednové
Vladimír Vetrák a jeden z
organizátorů pietní akce.
ČTK 06.07.2011
Národní muzeum se dočká
rekonstrukce po dlouhých 120
letech
Praha - Prezident Václav Klaus
tento týden odmítl připojit svůj
podpis ke dvěma zákonům
schváleným sněmovnou, nevyuţil
ale ani práva veta a zákon
poslancům nevrátil. Podobné gesto,
kterým dal najevo své výhrady ke
schválené normě, Klaus udělal uţ v
minulosti.
Podle
ústavních
právníků je ale takový postup v
rozporu s tím, jak roli hlavy státu
popisuje ústava. Pro prezidenta z
toho nicméně ţádná sankce
nevyplývá a chybějící podpis
nebrání ani tomu, aby zákon řádně
platil.
ČTK 08.07.2011
Průzkum: S politikou není
spokojeno 74 procent Čechů
Praha - Evropský soud pro lidská
práva ve Štrasburku zamítl stíţnost
bývalé dělnické prokurátorky
Ludmily
Broţové-Polednové.
Rozhodl, ţe trestní řízení týkající
se její účasti na justiční vraţdě
Milady Horákové a její následné
odsouzení bylo spravedlivé. Na
svých webových stránkách to
uvedlo ministerstvo spravedlnosti.
Broţovou-Polednovou poslal v září
2008 praţský vrchní soud na šest
let do vězení, následně jí byl trest
na základě amnestií zkrácen na tři
roky. Loni v prosinci jí prezident
Václav Klaus udělil milost.
ČTK 07.07.2011
Slovenská obec chystá památník
dlouho utajované letecké nehody
Praha - Sídlo Národního muzea na
horním
konci
praţského
Václavského
náměstí
proţilo
během 120 let mnohé. Bylo
svědkem zrodu Československa,
povstání v závěru nacistické
okupace nebo příchodu sovětských
vojsk v srpnu 1968. Budova z dílny
architekta Josefa Schulze se přitom
nikdy
nedočkala
výraznější
obnovy, přestoţe se musela
vyrovnat třeba se zásahem bombou
koncem druhé světové války,
střelami sovětských vojáků či
následky výstavby
metra
i
intenzivní
automobilovou
dopravou.
ČTK 06.07.2011
Judi Denchová: Karlovarská
cena bude manželka Oscara
Praha - S politickou situací není
spokojeno 74 procent Čechů,
spokojenost je nejmenší za
posledních šest let. Podle výzkumu
Centra pro výzkum veřejného
mínění (CVVM) vadí lidem ještě
více korupce a hospodářská
kriminalita.
Z
červnového
dotazování tisícovky lidí také
vyplynulo, ţe více si stěţují voliči
levice a lidé z hůře situovaných
domácností. Naopak nejvíce byli
dotázaní spokojeni s nabídkou
zboţí a sluţeb a s kulturou.
ČTK 07.07.2011
Praha/Lom nad Rimavicou - Po
více neţ padesáti letech se
obyvatelé slovenské obce Lom nad
Rimavicou
dozvěděli
o
okolnostech
havárie
československého
vojenského
letadla, při níţ v roce 1956 u této
obce zahynulo 21 důstojníků
československé armády. Informace
o jedné z největších poválečných
leteckých
katastrof
v
Československu
komunistický
reţim tajil. Místní se k nim dostali
aţ
po
odtajnění
vojenské
vyšetřovací zprávy. K 55. výročí
tragické události chtějí v místě
havárie odhalit pomník, který
připomene památku obětí neštěstí.
ČTK to řekli starosta obce
6
Karlovy Vary - Absolutně bez
hvězdných manýr a přitom velmi
vtipná. Tak na návštěvníky
letošního karlovarského festivalu
působí jeho hlavní hvězda - britská
herečka Judi Denchová.
Pavel Gejdoš 02.07.2011
Sportovní události
Rok před OH má jistou účast jen
devět Čechů
Londýn - Zatím jen devět českých
sportovců má jistou účast na letních
olympijských hrách v Londýně, které
začnou od středy za rok. Ještě letos
však velmi pravděpodobně jejich počet
výrazně vzroste. Nominace bude v
příštím roce navržena 20. června a
schválena o týden později. Zástupci
Českého olympijského výboru (ČOV)
předpokládají, že do Londýna pojede
více než 130 sportovců.
ČTK 25.07.2011
Kreuziger: Byla to hodně smolná
Tour
Paříž - Za hodně smolnou a složitou
označil právě skončenou Tour de
France
český
cyklista
Roman
Kreuziger. Jezdec stáje Astana se
musel vypořádat s pády a poraněným
zápěstím a ve slavném závodě obsadil
112. místo s tříhodinovou ztrátou na
prvního Australana Cadela Evanse.
Navíc nezískal ani premiérové etapové
vítězství, na které chtěl zaútočit.
ČTK 24.07.2011
Frankfurt nad Mohanem - Lucie
Zelenková
skončila
druhá
na
mistrovství Evropy v dlouhém
triatlonu, na kterém získala medaili
jako první česká žena v historii. Na
Ironmanu ve Frankfurtu nad Mohanem
dnes nestačila jen na Švýcarku
Caroline Steffenovou, s níž prohrála o
minutu a 32 sekund.
ČTK 24.07.2011
Párová čtyřka a osma získaly na MS
veslařů do 23 let stříbro
Amsterodam - Čeští veslaři získali na
mistrovství světa do 23 let dvě stříbrné
medaile.
V
Amsterodamu
je
vybojovala párová čtyřka Jan Andrle,
Petr Ouředníček, Martin Basl, Petr
Buzrla a osmiveslice ve složení
Matyáš Klang, Jakub Koloc, Petr
Melichar, Jakub Podrazil, Jan Pilc,
David Szabó, Kornel Altman, Jiří Srna
s kormidelníkem Martinem Šumou.
ČTK 24.07.2011
Jágr v desítce největších sportovních
gamblerů
New York - Fenomenální hokejista
Jaromír Jágr není jen devátým
nejproduktivnějším hráčem historie
NHL - stejnou příčku mu nyní přiřkl
americký časopis Complex také v
přehledu největších gamblerů mezi
sportovci. Důvodem je Jágrova z
minulosti všeobecně známá záliba v
hazardu, sportovními sázkami počínaje
a četnými návštěvami kasina konče.
ČTK 22.07.2011
Kvitová zůstala v žebříčku sedmá,
Berdych osmý
Špotáková vyhrála v Monaku
výkonem roku 69,45 metru
Londýn - Wimbledonské vítězce Petře
Kvitové nadále patří ve světovém
tenisovém žebříčku sedmé místo.
Nejlepší Čech Tomáš Berdych zůstal v
dnes zveřejněném novém pořadí ATP
osmý.
ČTK 18.07.2011
Zelenková má stříbro z mistrovství
Evropy v dlouhém triatlonu
Monako
Oštěpařka
Barbora
Špotáková potvrdila, že její výkonnost
po nevýrazném začátku sezony roste a
na mítinku Diamantové ligy v Monaku
vyhrála v jasně nejlepším výkonu roku
69,45 metru. Dosavadní maximum
Němky
Christiny
Obergföllové
vylepšila o 1,44 metru.
ČTK 22.07.2011
7
Vodní slalomáři do 23 let vyhráli na
ME všechny závody hlídek
Banja Luka (Bosna) - Čeští vodní
slalomáři
zcela
opanovali
na
mistrovství Evropy v Banja Luce
závody hlídek v kategorii do 23 let.
Všechny čtyři tříčlenné týmy na řece
Vrbas zvítězily a vylepšily si reputaci
po chudší bilanci ze sobotních
individuálních závodů, v nichž pouze
deblkanoisté Ondřej Karlovský a
Jakub Jáně dosáhli na stříbro.
ČTK 17.07.2011
Hašek trénuje s Al Ahlí pod okny
bývalé kanceláře
Praha - Ještě před třemi týdny Ivan
Hašek z okna své kanceláře šéfa
fotbalového svazu shlížel na trávník
strahovského stadionu Přátelství, jak
na něm trénují sportovci. Jen málokdo
kromě něj v té chvíli věděl, že
zanedlouho na stejném místě povede
své staronové svěřence z dubajského
klubu Al Ahlí. Na návrat do hráčské
kabiny se moc těšil a trenérskou práci
si užívá.
ČTK 14.07.2011
Bernardová jako pátá Češka
přeplavala La Manche
Paříž
Vytrvalkyně
Abhejali
Bernardová se stala pátou českou
plavkyní, která zdolala kanál La
Manche. Dokázala to v pondělí v čase
14 hodin a 37 minut. Na zhruba 34
kilometrů dlouhé trase z Anglie do
Francie se čtyřiatřicetiletá plavkyně
Sri Chinmoy Marathon Teamu Zlín
představila již podruhé, v roce 2009
byla členkou mezinárodní štafety.
ČTK 12.07.2011
pojistil si průběžné vedení v seriálu,
který pokračuje v polovině srpna v
Novém Městě na Moravě.
ČTK 10.07.2011
Volejbalistky vyhrály v EL v
Bulharsku a vedou skupinu
Kvitová vyhrála Wimbledon,
Peschkeová čtyřhru
Samokov (Bulharsko) - České
volejbalistky porazily v Evropské lize
v Samokovu za 103 minut domácí
Bulharsko 3:1. Kolo před koncem
základní části soutěže se díky
tříbodovému zisku dostaly na první
místo tabulky skupiny B. Odvetný
zápas týmů, které už mají jistý postup
do Final Four, je na programu v sobotu
opět v Samokovu.
ČTK 08.07.2011
Pchjongčchang uspořádá v roce
2018 ZOH
Durban
(JAR)
Korejský
Pchjongčchang napotřetí uspěl a v
roce 2018 uspořádá zimní olympijské
hry.
Při
volbě
na
zasedání
Mezinárodního olympijského výboru
dnes v Durbanu porazil hned v prvním
kole volby Mnichov i francouzské
Annecy. Výsledek oznámil prezident
MOV Jacques Rogge.
ČTK 06.07.2011
Londýn - Česká tenistka Petra Kvitová
vyhrála
Wimbledon.
První
grandslamový titul získala po dnešní
výhře ve finále, v kterém zdolala
Rusku Marií Šarapovovou 6:3 a 6:4.
Na trávě v londýnském All England
Clubu navázala po třinácti letech na
triumf
Jany
Novotné.
Květa
Peschkeová vyhrála wimbledonskou
čtyřhru. Se Slovinkou Katarinou
Srebotnikovou získala svůj první
grandslamový titul.
ČTK 02.07.2011
Jágr si vybral pro svůj návrat do
NHL Philadelphii
Basketbalistky nestačily na Francii a
jsou čtvrté v Evropě
Biker Kulhavý vyhrál druhý závod
SP za sebou
Windham (USA) - Český biker
Jaroslav Kulhavý vyhrál v americkém
Windhamu druhý závod Světového
poháru za sebou. Úřadující vicemistr
světa navázal na týden staré vítězství z
kanadského Mont Sainte Anne a
novými mistryněmi Evropy. Ve finále
v Lodži potvrdily roli favoritek a bez
větších problémů porazily Turecko
59:42. Získaly tak zlaté medaile potřetí
za posledních pět let. Společně s
bývalým Sovětským svazem je to již
jejich dvaadvacátý titul z třiatřiceti
šampionátů.
ČTK 04.07.2011
Lodž (Polsko) - České basketbalistky
skončily na mistrovství Evropy v
Polsku čtvrté. V dnešním utkání o
bronzové
medaile
prohrály
s
obhájkyněmi titulu z Francie 56:63. I
tak si ale připsaly třetí nejlepší
umístění na evropském šampionátu
pro samostatnou Českou republiku po
stříbru z roku 2003 a zlatu z roku
2005. Ruské basketbalistky jsou
8
Filadelfie - Hokejový útočník Jaromír
Jágr bude při svém návratu do NHL po
třech
letech
strávených
v
Kontinentální lize v dresu Omsku hájit
barvy Philadelphie. Flyers podepsali s
devětatřicetiletou bývalou hvězdou
Pittsburghu, Washingtonu a New
Yorku Rangers roční smlouvu na 3,3
milionu dolarů. V posledních dnech se
přitom mluvilo především o zájmu
Pittsburghu, Detroitu a Montrealu.
ČTK 01.07.2011
Trochu Humoru
☺
Pan Edelstein a pan Blumenfeld si stěžovali
vzájemně na manželky. Pan Edelstein povídá:
„Představte si, moje Hedvika vůbec nevyjde s penězi.“
Pan Blumenfeld na to: „Copak o to, to moje Ruth
s nimi vyjde, ale vrátí se bez nich!“
Vezmi si co chceš!“ První student souhlasně přikyvuje:
„Správná volba, kámo, ty šaty by ti stejně nepadly!“
☺
Potkají se mladý Američan, Němec a Rus v nebi
a vykládají si, jak zemřeli. Američan: „Když
jsem měl narozeniny, tak mi naši koupili jaguára. No,
jedu takhle 240 a napáral jsem to do stromu.“
Němec: „Mě k narozeninám naši koupili mazdu. Taky
jsem jezdil jak blázen a narval jsem to do skály.“
Rus: „Naši koupili bráchovi kolo a já umřel hlady.“
☺
Baví se tři chlapi v kriminále, za co jsou
zavření. Ten první říká, že za dalekohled.
Ostatní nad tím kroutí hlavou. On jim to vysvětlí: "Dal
jsem si ho na pušku a mířil jsem na prezidenta!"
Druhý povídá, že on sedí za slepice. Dva spoluvězni se
na sebe nechápavě podívají, že to není ani možný.
"Ale jo, chlapi, ty slepice vyhrabali tchyni na
zahrádce!"
Ten třetí vězeň říká, že sedí za lovení ryb. Opět
nechápavé pohledy spoluvězňů, na které on reaguje:
"Hodil jsem do rybníka granát a vyplavala jedna ryba a
čtyři potápěči!"
☺
Baví se dva cestující v kupé: „K čemu s sebou
taháš ten tlustý ruský slovník?“
„Co se divíš?“ ohradí se nechápavě druhý. „Jedeme
přece do Karlových varů, tak jsem si ho vzal, abych se
tam alespoň trochu domluvil.“
☺
Po těžké autonehodě se na pooperačním probere
chlap a zděšeně volá na doktora: "Pane doktore,
pane doktore, nemůžu nahmatat nohy!" "No nedivte se,
pane Kadlec, vždyť jsme Vám uřízli obě ruce!"
☺
Matka se ustaraně ptá dcery, která začala
pracovat na novém místě jako sekretářka: „A
neobtěžuje tě šéf?“ Dcera se usměje: „Ani ne, mami! Já
mám sex ráda.“
☺
☺
Manželka se ptá svého muže: „Tak co ta tvoje
nová sekretářka?“
„Dobrý, práce jí jde od ruky.“
„A jak se obléká?“ „Celkem rychle.“
Cestovatelé se prodírají africkým pralesem.
Zdálky slyší dunění bubnů. Jsou zvědaví, tak se
tam hned vydají. Když se po zvuku dostanou k vesnici,
vidí domorodce, jak zuřivě bije do tamtamu. „Co se
děje,“ ptá se vedoucí výpravy. „Není voda,“ odvětí
bubeník. „Přivoláváte tedy déšť?“
„Ne, instalatéra ze sousední vesnice, aby přišel opravit
vodovod.“
☺
Američana, Francouze a Čecha zajmou
kanibalové. Přistoupí k nim náčelník: „Špatná
zpráva je, že vás zabijeme, sníme a z vašich kůží si
uděláme kánoe. Ta dobrá, že si můžete zvolit způsob
smrti“. Tak teda Francouz řekne: „Já chci meč,“ a
probodne se. Američan povídá: „Já chci pistoli,“ a
zastřelí se. A nakonec Čech: „Já chci vidličku.“ Začne
do sebe bodat vidličkou, hrozný pohled, a když už je
skoro mrtvý, polohlasem řekne: „Máš po kánoi,
blbečku.“
Tenhle klobouk by sis, Haničko měla vybrat! V tomhle ti to
nejvíc sluší!
☺
Dva studenti, budoucí inženýři, se poflakují po
kampusu a jeden se toho druhého zeptá: „Odkud
máš vlastně to skvělý kolo?“ Druhý vysvětluje: „Včera
jsem se šel projít, byl jsem zamyšlený a na tom kole
jela okolo mě jedna holka. Jen mě uviděla, mrskla
kolem na zem, roztrhla si šaty na těle a vykřikla:
☺
Francouzský a český právník se baví o justici a
Francouz se ptá: „Jaký je u vás trest za
dvojženství?“ „Dvě tchyně,“ odpoví Čech.
9
Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy
Zpráva z výroční schůze
3.7.2011 sa uskutočnila 34. výročná členská schôdza Česko - Slovenského klubu vo Wellingtone.
Stretli sme sa v knižnici Poľskeho domu v Newtown o tretej hodine popoludni. Zišlo sa takmer 40 členov aj
nových záujemcov o členstvo v klube.
Program schôdze bol tradičný:
- privítanie
- schválenie zápisnice z minuloročnej členskej schôdze
- zhodnotenie činnosti klubu a aktivít za posledný rok
- správa o činnosti detskej sekcie
- správa o vydávaní časopisu Střípky - Čriepky
- finančná správa
- voľba výboru ČS klubu na nasledujúci rok
Nový výbor bol zvolený v nasledujúcom zloženi:
Prezident : Eva Kissová
Viceprezident : Jana Babor
Financie : Jana Šolc
Střípky - Čriepky : Michal Šolc
Zapisovateľ : Lidka Hamilton
Detská sekcia : Romana Jennings
Členovia výboru : Peter Jenča a Šárka Schumann
Schôdzu sme ukončili tradične - dobrým jedlom. Guláš, čerstvý chlieb, pivo, koláče, zákusky, palacinky
a dokonca aj makove buchty - srdečna vďaka všetkým, ktorí si dali námahu s pečením a chystaním jedla
na schôdzu!
Verime, že nás čaká rok zaujímavých aktivít klubu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Za výbor ČS klubu
Eva Kissová
Stedrovecerna vecera po Slovensko-Cesky
Dunedine
Tu sa hlasime!!! Slovaci a Cesi z Dunedinu!!!
V roku 2010 sme u nas usporiadali prve julove Vianoce a
odvtedy sa tieto stedrovecerne hody stali u nas v Dunedine
tradiciou. Aj tohoto roku sme ku nam pozvali vsetkych
Dunedinskych Slovakov a Cechov aj s rodinami.
Zorganizovala som to tak, aby kazda rodina doniesla jedno
10
z tradicnych vianocnych jedal, ktore si najviac z domu pamataju. Po dohode sme si spolocne zostavili
jedalny listok tak, aby kazdy doniesol nieco ine, aby sme to mali pestre a aby sa jedla neopakovali.
Nechybala vyprazana ryba, dva druhy zemiakoveho salatu, makovnik, ani kapustnica a vianocka, a
sladkosti od vymyslu sveta, Stol sa prehybal pod vsetkymi dobrotami a nase brucha boli preplnene este
niekolko dni po Vianociach. Tieto fotky su z tohtorocnych Vianoc 2011, zislo sa nas okolo 30. Atmosfera
bola naozaj stedrovecerna, s tradicnou vianocnou vizdobou, svieckami, koledami a zimou za oknami.
Okrem nasich tradicnych Vianoc, my tu v Dunedine,
uz mame za sebou niekolko spolocnych akcii.
Vecerne pozeranie slovenskych a ceskych filmov,
spolocnu navstevu Medzinarodneho Filmoveho
Festivalu a rozne stretnutia pri opekackach v prirode,
ci na spolocnych oslavach a pripitkoch.
S pozdravom z Dunedinu,
Lucia Rozenberg
Autumn Gold
Letošní filmový festival nenabízí ryze český film, ale češtinu můžete slyšet ve filmu Autumn Gold. Ve
Wellingtonu máte čtyři příležitosti:
Sobota 30. Července – 12:15, The Film Archive
Neděle 31. Července – 15:15, The Film Archive
Pondělí 1. Srpna – 18:15, The Film Archive
Čtvrtek 4. Srpna – 11:45, Sounding Theatre, Te Papa
Další termíny pro mimo Wellingtonské naleznete na http://www.nzff.co.nz/
Více informací o filmu (převzato z oficiálních stránek Filmového Festivalu):
Age neither defines nor limits five indomitable European athletes training for the World Masters Athletic
Championships. Jiří (82) may have trouble reading the entrance forms, but he attacks the high jump with youthful
zeal. Discus thrower Alfred (100) admits that years bring age spots, but so long as limbs work he’s not too
bothered. Herbert (93), preparing for the 100-metre sprint, dispels notions about what body parts men in their 90s
can raise. Ilse holds the shot put world record for the over-85s, while Gabre questions what exactly ‘old woman’
means. Whatever such a creature is, it isn’t her and she won’t discuss her age. This engaging bunch generously
welcomes us into their lives, on and off track and field, and candidly shares personal histories. Their resilience is
flabbergasting, their determination inspirational. All are lucid about what lies ahead in the long run; perhaps this is
what drives them to make the most of the present. The wisdom, passion and humour with which they do so qualify
them all as champions.
11
Tajenka z minulého měsíce: Manžel odešel z domu s černým humorem
Řešení křížovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc.
Pozor! Nezapomeňte na klubovní schůzi
která se bude konat v Polském domě
ve středu 3.srpna 2011 od 19:30 hodin
na adrese 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington
Recept na tento měsíc: Kovbojská fazuľa
Potrebujeme:
900g fazule v rajčinovom náleve (2 konzervy)
1 pór
200g slaniny
olivový olej
oregano
soľ
chlapská verzia obsahuje navyše:
4 feferóny
1 strúčik cesnaku
Ako na to:
Pór umyjeme, nakrájame na kolieska, pofŕkame olivovým olejom, osolíme a pridáme oregano. Slaninku nakrájame na
kocky, opečieme do ružova, pridáme fazuľu s nálevom, pór a trošku spolu podusíme. Dobre pomiešame, uvedieme do
varu a cca 5 minút dusíme. V chlapskej verzii úplne nakoniec pridáme feferóny a pretlačený cesnak. Podávame s
chlebom.
Recept převzat z www.recepty.sk
Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, NZ
Tel: +64 (0)4 9388559, email: csclubnz @ seznam . cz , webová stránka: http://www.csclubnz.org
Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné mimo N.Z.
Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Šolc
Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.
Download

PDF verze ke stažení