HAVELKOVÁ, Jarmila. Informační oddělení v novém kabátě. SOVA. 2012, č. 42.
KOLATKOVÁ, Barbora. Listopadowe święto książki. SOVA. 2012, č. 42.
U nás ve městě. SOVA. 2012, č. 42.
UNUCKOVÁ, Michaela. Dinosaurus v knihovně. SOVA. 2012, č. 42.
JABŮRKOVÁ, Michaela. Co si přečtu aneb Malá galérie nejčtenějších autorů. SOVA. 2012, č. 42.
SUKOPOVÁ, Svatava. Promítání pro slabozraké a nevidomé. SOVA. 2012, č. 42.
Nabídka filmového klubu Karviná. SOVA. 2012, č. 42.
STOKLASOVÁ, Světlana. Škvrňata a batolata, do knihovny na to tata. SOVA. 2012, č. 42.
MACOŠKOVÁ, Nina. Z regionu. Havířovský deník. 10.1.2012(8), 1.
MACOŠKOVÁ, Nina. Podnikatelům tady "pšenka nekvete". Karvinský deník. 10.1.2012, č. 8, s. 1.
MACOŠKOVÁ, Nina. Foto. Noviny Region Havířovsko. 17.1.2012(3), 5. Dostupné z: www.vlp.cz
Dárek pro knihovnu. Haló noviny. 26.1.2012, č. 22, s. 11.
STOKLASOVÁ, Světlana. Multikulturní Vánoce v karvinské knihovně. Ikaros [online]. 16(1) [cit. 2012-0127]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/multikulturni-vanoce-v-karvinske-knihovne
MACOŠKOVÁ, Nina. V knihovně odměna za vysvědčení. Karvinský deník. 31.1.2012, č. 26, s. 1.
Slovenští výtvarníci v Karviné. Karvinský deník. 31.1.2012, č. 26, s. 3.
MOLINOVÁ, Halina. Jak se stavěl knihovnický sen. Čtenář. 2012, č. 2.
Karvinská knihovna zve na exkurze. Karvinský deník. 1.2.2012, č. 27, s. 1.
MACOŠKOVÁ, Nina. Jarní prázdniny v knihovně s programem. Karvinský deník. 2.2.2012, č. 28, s. 1.
JANUSZEK, Tomáš. Knihovna nabízí zvukové knihy i kameru pro lidi s vadou zraku. Karvinský deník.
9.2.2012, č. 34, s. 3. Dostupné z: www.havirovsky.denik.cz
Knihovna vyhlásila pátrací soutěž. Mladá fronta Dnes. 9.2.2012, č. 34, s. 4.
MACOŠKOVÁ, Nina. Adélka Ferencová zazpívá v knihovně. Karvinský deník. 13.2.2012, č. 37, s. 1.
JANUSZEK, Tomáš. Vědomostní soutěž na téma pohádek a večerníčků. Noviny Region Karvinsko.
14.2.2012, č. 7, s. 4.
MACOŠKOVÁ, Nina. Knihovna nabízí exkurze. Havířovský deník. 15.2.2012, č. 39, s. 3. Kulturní tipy.
Žatecký a lounský deník. 15.2.2012, č. 39, s. 8.
Krátce: Filip křtí novou knížku. Noviny Region Karvinsko. 21.2.2012, č. 8, s. 4.
Pokřtí knihu. Právo. 21.2.2012, č. 44, s. 10.
JANUSZEK, Tomáš. Zprávy, které nezapadly. Karvinský deník. 25.2.2012, č. 48, s. 1.
DANKOVÁ, Monika. Adélka Ferencová zpívala v knihovně. Infoportály.cz. 27.2.2012, s. 1.
JANUSZEK, Tomáš. Je březen, hurá do knihovny!. Karvinský deník. 2.3.2012, č. 53, s. 3.
CICHÁ, Gabriela. Březen láká čtenáře rozmanitostí. Noviny Region Havířovsko. 6.3.2012, č. 10, s. 5.
OLŠAR, Jan. Stěhování knih bude trvat rok, půjčí vám je na objednávku. Karvinský deník. 6.3.2012, č. 56, s.
3.
Senioři opět, tentokráte v nové karvinské knihovně. Karvinský deník. 7.3.2012, č. 57, s. 8.
Knihovna stěhuje knihy. Čtenáři, buďte trpěliví!. Mladá fronta Dnes. 8.3.2012, č. 58, s. 4.
Soutěž o nejhezčí kraslici v Karviné. Karvinský deník. 9.3.2012, č. 59, s. 1.
Krátce. Noviny Region Karvinsko. 13.3.2012, č. 11, s. 5.
Odpoledne v Literárním salónku. Havířovský deník. 17.3.2012, č. 66, s. 3.
DANKOVÁ, Monika. Výstava studentů karvinského gymnázia. In: Infoportály.cz [online]. 19.3.2012 [cit.
2012-04-18]. Dostupné z: http://infoportály.cz
Přiměje Vás měsíc čtenářů ke koupi knihy nebo návštěvě knihovny?. Noviny region Havířovsko. 20.3.2012,
č. 12, s. 2.
KRŇÁVKOVA, Vilma. Multikultúrne popoludnie. Karvinský deník. 26.3.2012, č. 73, s. 8.
Restaurátor bude mluvit o opravě vzácného sousoší. Havířovský deník. 28.3.2012, č. 75, s. 3.
DANKOVÁ, Monika. Maraton čtení v Karviné. In: Infoportály.cz [online]. 29.3.2012 [cit. 2012-04-18].
Dostupné z: http://infoportaly.cz
Restaurátoři - jak s čím pracují? To zjistíte v Karviné. Mladá fronta Dnes. 29.3.2012, č. 76, s. 5.
MACOŠKOVÁ, Nina. Dnes večer se v knihovnách chystá Noc s Andersenem. Havířovský deník. 30.3.2012,
č. 77, s. 3.
MACOŠKOVÁ, Nina. Noc s Andersenem je oblíbená. Noviny Region Havířovsko. 3.4.2012, č. 14, s. 2.
Krátce: Hvězdy a hvězdičky ZUŠ v knihovně. Noviny Region Havířovsko. 3.4.2012, č. 14, s. 5.
Soutěž o nejlepší básničku v karvinské knihovně. Karvinský deník. 6.4.2012, č. 83, s. 3.
KUKRECHTOVÁ, Markéta. Mimoškolní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků v Regionální
knihovně Karviná. SOVA. 2012, č. 43, s. 2.
SUKOPOVÁ, Svatava. Křest knihy Stanislava Filipa. SOVA. 2012, č. 43, s. 3.
KOLATKOVÁ, Barbora. Wystawa miedziorytów Wojciecha Łuczaka. SOVA. 2012, č. 43, s. 4.
FUSÍKOVÁ, Marcela. Velká díla malých mistrů. SOVA. 2012, č. 43, s. 4.
HELIS, Petr. "Vize" Jeleny Jedličkové v Galerii Pod Věží. SOVA. 2012, č. 43, s. 5.
HELIS, Petr. "Křehkost kovu" - výstava Jana Rybičky v Galerii Pod Věží. SOVA. 2012, č. 43, s. 5.
SUKOPOVÁ, Svatava. Ochutnávka míchaných nápojů. SOVA. 2012, č. 43, s. 6.
Nabídka filmového klubu. SOVA. 2012, č. 43, s. 7.
JABŮRKOVÁ, Michaela. Co si přečtu...aneb Malá galerie nejčtenějších autorů. SOVA. 2012, č. 43, s. 8, 9.
MAGERČIAKOVÁ, Božena. O Haiti v knihovně. SOVA. 2012, č. 43, s. 10.
UNUCKOVÁ, Michaela. Výpravy za vzájemným kulturním poznáním. SOVA. 2012, č. 43, s. 11.
Karel Šíp čte dětem. SOVA. 2012, č. 43, s. 12.
Hlasujte pro nejlepší projekt z peněz EU. In: http://moravskoslezskenovinky.cz [online]. 10.4.2012 [cit. 201204-24]. Dostupné z: http://moravskoslezskenovinky-prvnizpravy.cz.
Telegraficky...: Soutěž pro básníky. Noviny Region Karvinsko. 10.4.2012, č. 15, s. 1.
Krátce: Alžběta Kolečkářová bude číst dětem. Noviny Region Havířovsko. 10.4.2012, č. 15, s. 5.
Krátce: Jazz v knihovně. Noviny Region Havířovsko. 10.4.2012, č. 15, s. 5.
Karvinská knihovna soutěží o nejlepší projekt v kraji. Karvinský deník. 11.4.2012, č. 86, s. 3.
Stumilowy las w bibliotece. Głos Ludu. 12. 4. 2012, č. 44, s. 5.
DANKOVÁ, Monika. Zpěvák Martin Harich četl dětem. In: Infoportaly.cz [online]. 11.4.2012 [cit. 2012-0424]. Dostupné z: http://Infoportaly.cz
Výtvarná dílna v hudebním oddělení regionální knihovny. Karvinský deník. 13.4.2012, č. 88, s. 8.
Jazz v karvinské knihovně. Karvinský deník. 13.4.2012, č. 88, s. 3.
Hlasujte pro projekt, můžete vyhrát luxusní nocleh, nabádá kraj. In: Parlamentnilisty.cz [online]. 14.4.2012
[cit. 2012-04-24]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz
Hlasujte na nejlepší projekt z peněz EU. In: Moravskoslezskenovinky.cz [online]. 15.4.2012 [cit. 2012-0424]. Dostupné z: http://moravskoslezskenovinky.prvnizpravy.cz
Krátce: Filmový klub dává film Paprika. Noviny Region Havířovsko. 24.4.2012, č. 17, s. 5.
Karvinská knihovna vítěznou stavbou z peněz EU. In:Moravskoslezskenovinky.cz [online]. 26.4.2012 [cit.
2012-05-28]. Dostupné z: http://moravskoslezskenovinky.prvnizpravy.cz
Karvinská knihovna je nejzajímavější stavbou za peníze z EU, rozhodlo 8377 lidí. In:denik.obce.cz [online].
26.4.2012 [cit. 2012-05-28]. Dostupné z: http://denik.obce.cz
HUDZIETZOVÁ, Iveta. Bude můj obrázek v Permoníkové čítance? Karvinský deník. 26.4.2012, č. 99, s. 8.
Ekohrátky v karvinské knihovně. Havířovský deník. 26.4.2012, č. 99, s. 3.
OLŠAR, Jan. Karvinská knihovna se lidem líbí. Je nejlepším projektem kraje. Havířovský deník. 27.4.2012,
č. 100, s. 1.
Co se mi líbí / co mě štve: Havířovský deník. 30.4.2012, č. 102, s. 3.
Karvinská knihovna má další ocenění. In: Parlamentnilisty.cz [online]. 30.4.2012 [cit. 28.5.2012]. Dostupné
z: http://www.parlamentnilisty.cz
Biblioteka nagrodzona. Głos Ludu. 5.5.2012, č. 53, s. 3.
Ocenění pro karvinskou knihovnu. Karvinský deník. 7.5.2012, č. 107, s. 1.
Soutěž pro malé ekology. Havířovský deník. 9.5.2012, č. 108, s. 3.
Výstava dětských výrobků v karvinské knihovně. Havířovský deník. 9.5.2012, č. 108, s. 3.
Druhý muž Karviné: Těžaři chtějí těžit. A nám stát nepomáhá. In: Parlamentnilisty.cz [online]
15.5.2012.[cit. 28.5.2012]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz
Sedm milionu zážitků, kam s nimi?. Moravskoslezský deník. 23.5.2012, č. 120, s. 57.
"Manželka říká, že je to spíš diagnóza, a ne koníček". Mladá fronta Dnes. 24.5.2012, č. 121, s. 4.
BIOLKOVÁ, J. Knihovnické setkání účastníky nezklamalo. Těší se i na další. Nové Přerovsko - týdeník.
25.5.2012, č. 21, s. 18.
Karvinské děti budou "kandidovat" na primátora. Havířovský deník. 29.5.2012, č. 125, s. 3.
GORGOL, David. Místo knih si vezměte na dovolenou čtečku. Havířovský deník. 2.6.2012, č. 129, s. 3.
Místo knih si vezměte na dovolenou elektronickou čtečku. In: Karvinsky.denik.cz [online]. 4.6.2012. [cit.
2012-06-19]. Dostupné z: http://karvinsky.denik.cz
DANKOVÁ, Monika. Rada města Karviné i letos ocenila v kultuře. In: Infoportály.cz [online]. 20.06.2012.
[cit.2012-07-04]. Dostupné z: http://infoportaly.cz
VARGOVÁ, Andrea. Mladí lidé mohou svými nápady ovlivnit dění ve městě. Havířovský deník. 23.6.2012,
č. 147, s. 3.
Foto týdne objektivy fotoreportérů Deníku. Moravskoslezský deník. 25.06.2012, č. 148, s. 6.
Krátce: Vernisáž výstavy polské malířky. Noviny region Havířovsko. 26.06.2012, č. 26, s. 5.
DANKOVÁ, Monika. Učitel z Malého Tibetu navštívil Karvinou. In: Infoportály.cz [online].27.6.2012.
[cit.2012-07-04]. Dostupné z: http://infoportaly.cz
GORGOL, David. Děti se podívají i do vesmíru. Havířovský deník. 27.6.2012, č. 150, s. 1.
DANKOVÁ, Monika. Předání vysvědčení na SPŠ a SŠTaS v Karviné. In: Infoportály.cz [online].29.6.2012.
[cit.2012-07-04]. Dostupné z: http://infoportaly.cz
Regionální knihovna Karviná nabízí k zapůjčení čtečky elektronických knih. Karvinský zpravodaj. 6/2012, č.
6, s. 7.
SUKOPOVÁ, Svatava. Knihovna uspořádala pro školáky besedy o hornictví. Karvinský zpravodaj. 6/2012,
č. 6, s. 7.
KOZUBKOVÁ, Yvona. Čtení na Prašivé s lašským králem Zdeňou Vilušem I. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 2.
KUKRECHTOVÁ, Markéta. Regionální knihovna Karviná nabízí k zapůjčení čtečky elektronických knih.
SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 4.
ŽENČ, Petr. Knižní jarmark opět v Karviné. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 4.
MAGERČIAKOVÁ, Božena. Autostopem po Africe. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 5.
NOVÁKOVÁ, Tereza. Má první velká akce aneb Noc s Andersenem. 2012. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 6.
SUKOPOVÁ, Svatava. Permoníkova čítanka. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 7.
JABŮRKOVÁ, Michaela. Co si přečtu… aneb Malá galerie nejčtenějších autorů. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s.
8-9.
KANTOROVÁ, Kateřina. Fenomén zvaný X-box. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 10.
HELIS, Petr. Komentované prohlídky historickým centrem města. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 10.
UNUCKOVÁ, Michaela. Karvinské děti opět u svých přátel na Slovensku. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 11.
STOKLASOVÁ, Světlana. Nekonečná básnička. SOVA. 1.7.2012, č. 44, s. 12.
Krátce: Výstava v karvinské knihovně. Noviny Region Havířovsko. 10.7.2012, č. 28, s. 4.
Děti mohou v knihovnách tvořit i soutěžit. Havířovský deník. 11.7.2012, č. 160, s. 3.
Pora na dobrą książkę. Głos Ludu. 19.7.2012, č. 83, s. 5.
ČERMÁK, Michal. Do výroby hříbků se zapojili i rodiče. Havířovský deník. 20.7.2012, č. 168, s. 3.
Karvinská knihovna pořádá letní turnaj v hrách na Xboxu. Havířovský denk. 24.7.2012, č. 171, s. 1.
VARGOVÁ, Andrea. Hraní na Xboxu je vážně zábava, shodli se soutežící. Havířovský deník. 26.7.2012, č.
173, s. 3.
VARGOVÁ, Andrea. ANKETA: Jak jste si turnaj na Xboxu užili a která hra vás nejvíc bavila?. Havířovský
deník. 26.7.2012, č. 173, s. 3.
Exotické léto zavítá do knihovny. Havířovský deník. 30.07.2012, č. 176, s. 3.
Děti budou vyrábět sovu. Havířovský deník. 1.8.2012, č. 178, s. 3.
Děti budou vyrábět amulety. Havířovský deník. 6.8.2012, č. 182, s. 3.
PASTUŠKOVÁ, Lenka. Malí kutilové vyráběli zvířátka. Noviny Region Karvinsko. 7.8.2012, č. 32, s. 2.
Exotické léto v knihovně. Karvinský deník. 13.8.2012, č. 188, s. 3.
Prázdninové korálkování v knihovně. Havířovský deník. 15.8.2012, č. 190, s. 3.
Knížky budou k mání „za hubičku“. Karvinský deník. 30.8.2012, č. 203, s. 1.
VARGOVÁ, Andrea. Anketa: Kupujete si knihy, nebo si je raději půjčujete v knihovně? Karvinský deník.
30.8.2012, č. 203, s. 3.
Fryštátské náměstí patřilo knížkám. Karvinský deník. 1.9.2012, č.205, s. 3.
Nové hmatové mapy ocení hlavně slabozrací. Mladá fronta DNES. 6.9.2012, č. 209, s. 2.
Karviná má mapy pro slabozraké. Karvinský deník. 7.9.2012, č. 210, s. 3.
Dětem bude číst Jaroslav Dušek. Karvinský deník. 12.9.2012, č. 214, s. 3.
Pejzaże i kwiaty. Głos Ludu. 13.9.2012, č. 107, s. 7.
O vlivu vody na naše zdraví. Havířovský deník. 18.9.2012, s. 5.
KANTOROVÁ, Kateřina; NOVÁKOVÁ, Tereza. Krojovaní horníci, slavnosti i Česko čte dětem. 5 + 2 dny.
20.9.2012, č. 9, s. 7.
GORGOL, David. Škola hrou aneb výuka angličtiny jako za Komenského. Karvinský deník. 25.9.2012, č.
225, s. 3.
Dětem bude číst Lucie Bergerová. Karvinský deník. 26.9.2012, č. 226, s. 1.
Řeháčková dorazí do Karviné. 5+2 dny. 27.9.2012, č. 10, s. 6.
VARGOVÁ, Andrea. Týden knihoven klepe na dveře. Karvinský deník. 29.9.2012, č. 228, s. 3.
Známá spisovatelko zavítá do knihovny. Karvinský deník. 1.10.2012, č. 229, s. 1.
HRČKA, Petr. Amnestie upomínek nebo bezplatná registrace nových čtenářů. ČRo Ostrava, Události
regionu. 1.10.2012.
SUKOPOVÁ, Svatava. Projekty Regionální knihovny Karviná v roce 2012. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s. 2.
KOLATKOVÁ, Barbora. Bibliowakacje 2012. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s. 3.
SUKOPOVÁ, Svatava. Filmový klub pro nevidomé a slabozraké. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s. 4.
PINKAVOVÁ, Pavlina. Odměna pro nejaktivnější dětské čtenáře. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s. 4.
HÁJKOVÁ, Dominika. Silvia Di Donfrancesco z Itálie v Regionální knihovně Karviná. SOVA. 1.10.2012, č.
45, s. 5.
STOKLASOVÁ, Světlana. Jaroslav Dušek četl dětem. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s. 6.
Filmový klub Karviná. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s. 7.
JABŮRKOVÁ, Michaela. Co si přečtu…aneb Malá galerie nejčtenějších autorů. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s.
8-9.
NOVÁKOVÁ, Tereza. Knihovnice knihy nejen půjčují, ale je i píší. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s. 10.
PINKAVOVÁ, Pavlína. Oznámení o změně financování projektu INFOSRVIS. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s.
10.
UNUCKOVÁ, Michaela. Týden knihoven 1.-7. Října 2012. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s. 11.
STOKLASOVÁ, Světlana. Pozvání na Týden knihoven. SOVA. 1.10.2012, č. 45, s.12.
Senioři mohou besedovat s politiky. Karvinský deník. 2.10.2012, č. 230, s. 2.
V Karviné proběhne týden knihoven. Karvinský zpravodaj. 2012, č. 9, s. 1, 7.
Jazzový večer II. v knihovně. Karvinský deník. 4.10.2012, č. 232, s. 2.
Knihovnou roku 2012 je obecní knihovna v Ratíškovicích na Hodonínsku. In: Moderniobec.ihned.cz
[online]. 5.10.2012 [cit. 2012-10-09]. Dostupné z: http://ModerniObec.iHNed.cz/c1-57776150-knihovnouroku-2012-je-obecni-knihovna-v-ratiskovicich-na-hodoninsku
Knihovna zabodovala v soutěži. Je nejlepší. Mladá fronta DNES. 6.10.2012, č. 234, s. 1.
PAŠKOVÁ, Iva. Knihovnou roku 2012 je ta z Uherského Hradiště. In: Idobryden.cz [online]. 8.10.2012 [cit.
2012-10-09]. Dostupné z: http://www.idobryden.cz/kultura/< a="">class="hili">knihovnou-roku-2012-je-taz-uherskeho-hradiste/5586fc0a-104c-11e2-9651-52540037481c/<>
PAŠKOVÁ, Iva. Knihovnou roku je ta z Uherského Hradiště. Dobrý den s Kurýrem. 8.10.2012, s. 11.
GORGOL, David. Na slovíčku s primátorem bylo živo. Týdeník Karvinsko. 9.10.2012, č. 41, s. 2.
Horažďovická knihovna bodovala v celorepublikové soutěži. In: Denik.cz [online]. 10.10.2012 [cit. 2012-1016]. Dostupné z: http://www.denik.cz/plzensky-kraj/horazdovicka-<span< a="">class="hili">knihovnabodovala-v-celorepublikove-soutezi-20121010.html</span<>
DANKOVÁ, Monika. Zástupci města diskutovali s karvinskými občany. In: Infoportaly.cz [online].
11.10.2012 [cit. 2012-10-15]. Dostupné z: http://www.infoportaly.cz/karvinsko/ka...esta-diskutovali-skarvinskymi-seniory
V knihovně budou učit polštinu. Karvinský deník. 16.10.2012, č. 242, s. 3.
Spisovatel Vondruška beseduje v knihovně. Týdeník Karvinsko. 16.10.2012, č. 42, s. 5.
V nově zrekonstruované Regionální knihovně v Karviné Mizerově proběhl Týden knihoven. Karvinský
deník. 17.10.2012, č. 243, s. 8.
Knihovna roku 2012. Veřejná správa. 18.10.2012, č. 21, s. 4.
Dýňové šílenství v knihovně již potřetí. Týdeník Karvinsko. 23.10.2012, č. 43, s. 5.
Děti budou vymýšlet hádanky. Karvinský deník. 25.10.2012, č. 250, s. 1.
Na čem pracuji. Karvinský deník. 29.10.2012, č. 253, s. 8.
Jana Paulová v knihovně. Týdeník Karvinsko. 6.11.2012, č. 45, s. 10.
Karvinské děti se v regionální knihovně zúčastnily Dyňobraní. Karvinský deník. 15.11.2012, č. 268, s. 10.
Foto popis/Jana Paulová. Týdeník Karvinsko. 20.11.2012, č. 47, s. 5.
Výstava polské knihy. Týdeník Karvinsko. 20.11.2012, č. 47, s. 5.
CZYŽOVÁ, Kateřina. V knihovně budou vyrábět lampiony. Karvinský deník. 21.11.2012, č. 272, s. 3.
Dětem bude číst Gabriela Gunčíková. Karvinský deník. 26.11.2012, č. 276, s. 3.
V karvinské regionální knihovně si děti užily zábavné odpoledne. Karvinský deník. 26.11.2012, č. 276, s. 7.
DANKOVÁ, Monika. Herečka Jana Paulová se setkala s karvinskými čtenáři. In: Infoportaly.cz [online].
26.11.2012 [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://www.infoportaly.cz/karvinsko/ka...ulova-se-setkala-skarvinskymi-ctenari
Tipy Přehled vybraných vánočních akcí. Vánoční koncert Evy Dřízgové-Jirušové. Mladá fronta dnes.
30.11.2012, č. 280, s. 54.
GORGOL, David. Kouzelnické příběhy předčítala finalistka SuperStar. Týdeník Havířovsko. 4.12.2012, s. 5.
GORGOL, David. Na čtení se děti těšily. Týdeník Karvinsko. 4.12.2012, č. 49, s. 5.
Karviná: Rozpočet pro rok 2013 - ořezané výdaje, ne však investice. In: parlamentnilisty.cz [online].
9.12.2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:
http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1411&clanek=256346
V knihovně se budou zdobit perníčky. Karvinský deník. 11.12.2012, s. 1.
DANKOVÁ, Monika. Ilustrátor Adolf Dudek pobavil karvinské děti. In: Infoportaly.cz [online]. 11.12.2012
[cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.infoportaly.cz/karvinsko/karvina/12865-ilustrator-adolf-dudekpobavil-karvinske-deti
Artystyczna rodzina. Głos Ludu. 18.12.2012, č. 147, s. 2.
Krátce. Soutěž o nejlepší cukroví. Týdeník Karvinsko. 18.12.2012, č. 51, s. 5.
Odjinud. A2. 19.12.2012, s. 29.
Události. Angličtina v karvinské knihovně. Karvinský deník. 20.12.2012, č. 297, s. 3.
Download

Napsali o nás 2012 - Regionální knihovna Karviná