říjen 2012/10
Vychází jako příloha časopisu Prosperita®
Žena, která se neztratí
Lístek z podzimu
Eva Brixi
Má báseň krouží po nebi
a modré k záhonům uplakaným snáší
U nohou zlato roste mi
a chudobky v trávě omylem tam plaší
Přibývá podzimu
Louky sklápí řasy
Těší se na zimu
Zahrady a lesy
volí příměří
Ptáci tlumí svoje hlasy
Slunce stydlivěji zachází za zemi
a vlastní stopy zametá si
Kamelot vítr listy roznáší
Do schránek tajemných
hází vzkazy
O touze žen milostná psaní
ale schovává si
Vladimír
Feix
Vánoce zdobené cibulákem
str. 1, 10–11
Rozhovor měsíce s generálním ředitelem
společnosti Český porcelán, a.s.
Ing. Vladimírem Feixem
ČSOB Rychlý úvěr na podnikání si mezi českými podnikateli našel své příznivce
Na začátku února ČSOB představila produkt Rychlý úvěr na podnikání,
který umožňuje rychle a snadno získat až 1,5 milionu korun se zajištěním
blankosměnkou nebo až 150 000 Kč bez zajištění. Ze všech žadatelů o účelový
úvěr poskytovaný živnostníkům a malým firmám si o Rychlý úvěr na podnikání
požádalo a získalo ho 68 % klientů. „Od února do konce září evidujeme díky
Rychlému úvěru na podnikání zvýšený zájem o úvěry ze strany živnostníků
a malých a středních firem. Živnostníci se na celkovém počtu nových
žádostí podílejí dvěma třetinami. V jejich případě byla průměrná výše úvěru
282 000 Kč, což je nižší než u klientů z oblasti malých a středních firem, kde se
limit pohyboval okolo 606 000 Kč,“ sdělil Martin Eyberger, výkonný manažer
segmentu Podnikatelé a firmy ČSOB. S ČSOB Rychlým úvěrem na podnikání si
PMB_2012_10.indd 1
klient může půjčit do 1,5 milionu Kč, minimálně však 50 000 Kč na dobu až 5 let
s měsíčními anuitními splátkami, bez potřeby vlastních zdrojů. Do 150 000 Kč
je úvěr poskytován bez zajištění. Výhodou je rychlost, kdy se peníze klientovi
na jeho účet vedený v ČSOB připíší neprodleně po podpisu úvěrové smlouvy.
Klienti vítají minimum požadovaných dokumentů, a že pro čerpání úvěrových
prostředků bance již nemusejí předkládat žádné další doklady. Dále klienti
velmi pozitivně hodnotí akce vyhlašované bankou k cenovým podmínkám,
v tomto případě na snížení úrokové sazby. Vhodný je i pro klienty podnikající
pouze jeden rok, díky nutnosti předložení jen jednoho daňového přiznání za
uplynulých 12 měsíců.
(tz)
10/15/2012 5:34:42 PM
u kávy
Pravda o jahodách a bochníku
A ženám, které se nebojí, ty druhé rády
naslouchají – nejen z vrozené zvědavosti
a zvídavosti, což je vlastně jinak vyjádřená
touha po učení se novým věcem.
Když Markéta Šichtařová přijala 18. září
pozvání mezi podnikatelky a zúčastnila
se 11. klubového setkání žen soutěže
Ocenění českých podnikatelek, netušila,
jak pozorné bude mít publikum. Setkání
uspořádala v Praze agentura Helas,
jejíž majitelka Helena Kohoutová v roli
moderátorky pokládala nespočet podnětů
k tomu, aby Markéta Šichtařová prozradila,
jak to dělá, že je tak úspěšná, a také, jak
to bude s českou ekonomikou, jak dobře
hospodařit s finančními prostředky, jak
vydělávat, jak na určité jevy nahlížet.
Tématem diskuze byla otázka: Je
opravdu všechno jinak? Dámy se z úst
povolané ekonomky, podnikatelky,
manažerky, poradkyně, blogerky
a šťastné maminky tří ratolestí dověděly
hodně srozumitelného právě o tom, že
něco jinak v naší ekonomice opravdu
je. A co je to, to vysvětlila společně
s Vladimírem Pikorou v knize Všechno
je jinak, která se před rokem stala
nejprodávanější na českém trhu.
Nyní společně napsali knihu další: jmenuje
se Nahá pravda. Je o penězích, budoucnosti,
našich možnostech, vývoji ekonomik. Je
o nás všech a má být impulzem k tomu,
abychom zrcadlo sama sebe nastavili jinak.
Z velké části je také o tom, abychom
ze všeho nejvíce používali zdravý
selský rozum a nevěřili jen politikům
a ekonomům, i když jsme si je zvolili proto,
že jsme jim věřili a abychom jim věřili. Je
o tom, abychom nenaletěli rozmanitým
marketingovým trikům, na jejichž základě
se předlužuje celá ekonomika, na jejichž
základě se z normálních lidiček stávají
bezdomovci, lidé bez střechy nad hlavou
i sebevědomí. Autoři nás vlastně nabádají,
abychom se snažili zachovat si vlastní
důstojnost tím, že budeme přemýšlet,
učit se a starat se o své živobybytí, ať už
jde o živobytí v malém a udržitelném
rozměru, nebo o živobytí ve velkém,
2
o investování v rozměru, jemuž stačí
jen vyvolení. Každý si může a ve své
soukromé zodpovědnosti by měl
zvolit svou vlastní cestu, ostatně – bez
volby to brzy již opravdu nepůjde.
Z pojmů jako krize, investování,
penzijní připojištění, nemovitosti,
zlato, dluhy dokázali autoři vytěžit
souvislosti, které mnohým z nás
dosud unikaly. Upozorňují nás,
jak na ně nahlížet a proč.
Nahá pravda
Na knize nejvíce oceňuji
slova a skupinky slov:
str. 23:
jahody, tepláky, babka s šátkem
na hlavě, berle, bochník, idiotské
zdravotnictví, vyšinuté tvrzení.
Neberte to jako můj úlet. Je
to emočně podložené.
Sem tam se do knihy vloudil překlep
nebo nedoklep, ale to je, podle mého,
schválně, aby vás to probudilo, pokud
byste uondáni všedním dnem i nad
tak prima čtením chtěli usnout. Prostě
dobrý trik, jak vás přimět k svěžesti.
„Z nějakého důvodu moderní civilizace došla
k názoru, že div ne smyslem života je docílit
jednak vysoký, jednak permanentní hospodářský
růst. Každé zpomalení, natož pak propadnutí
ekonomiky, je považováno za katastrofu.
A tak jsme ochotni obětovat permamentnímu
hospodářskému růstu vše: Vyrovnané veřejné
finance. Cenovou stabilitu. Předvídatelné
podnikatelské prostředí. Snesitelné životní
tempo. Náš stres. Dokonce i naše zdraví.“
str. 141–142:
A co je tedy podstatné: Markéta
Šichtařová a Vladimír Pikora nám
naznačili, jak se věci mají a že je
nutné o nich přemýšlet. A následně se
rozhodovat, konat. Spoléhat se více na
sebe a nenechat si ledascos nakukat.
A to je hlavní přednost této knihy.
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 2
Vladimír Piko
ra & Markéta Ši
chtařová
adimír Pikora
& Markéta Šic
htařová
Nahá pravda
Už vím, proč píše Ing. Markéta Šichtařová čtivé
knížky a trefné články. To proto, že se její manžel,
Ing. Vladimír Pikora, Ph. D., nebojí chytrých a akčních
žen. Dává tím profesní partnerce a manželce dostatečný prostor k myšlence i činu. A žena, která takový
prostor k životu má, dokáže nevídané věci. Třeba říkat pravdu. A to už je dost velká odvaha.
Eva Brixi
„Zvykli jsme si, že stát nás vodí za ručičku všude.
Respektive všude tam, kde to nepotřebujeme.
Kde by stačila špetka obyčejné selské inteligence.
A pokud ji, ani tu špetku, někdo nemá, pak
mu nejspíš ani svěcená voda spolu s varovným
nápisem na etiketě nepomůže, protože někdo
takový se asi nebude obtěžovat etikety číst.
Stát nás vodí všude tam, kde nejde o nic nebo
jde o málo. Když si spálíme ruku, budeme
napříště vědět, že na horké předměty je radno
sahat v rukavici. Když zjistíme, že Karlova
tutovka jde do kopru a už jsme na naší jedné
akcii prodělali celých sto korun, prodáme ji
a napříště budeme chytřejší, že Kájům a Vencům
není radno u piva investiční tipy věřiti.
Jsme tím voděním za ručičku tak rozmazlení,
že jsme si zvykli automaticky předpokládat,
že kde není varování, tam není riziko.“
str. 165:
Ing. Markéta Šichtařová (uprostřed)
se zakladatelkami soutěže OCP
„Protože pouze vlastní bydlení vede
k minimalizaci nákladů na život ve stáří.“
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:34:45 PM
při čaji
3
Aurum
inzerce A4.indd
1
PMB_2012_10.indd
3
10/15/12
11:54
AM
10/15/2012
5:34:46
PM
pozdrav redakce / naše nabídka
Poroste úloha komunikace
firem, institucí a veřejnosti?
V tomto vydání Prosperity Madam Business jsme na vybraných
stranách použili jako ilustračně reklamní fotografie snímky výrobků
jedné z řady privátních značek COOP. Jde o značku COOP DOBRÉ
JISTOTY. Pod jejím logem najdete v prodejnách COOP postupně
zhruba 100 potravinových výrobků. Aby se do této kvalitativní kategorie
probojovaly, musely splnit tato kritéria: jsou bezpečné, poctivé, ověřené,
české, ekologické a nesou kritérium společenské zodpovědnosti.
Rádi bychom vám, především našim čtenářkám, zmíněný
sortiment vynikajících výrobků touto formou přiblížili.
Ing. Jana Jirásková
tisková mluvčí
Pojišťovna České spořitelny
V dnešní uspěchané době se na nás valí informace ze všech stran. Firmy se předhánějí s neodolatelnými nabídkami a uspět v silné konkurenci není snadné. Každá společnost chce získat tržní podíl a mít pověst
báječné firmy, a tak „komunikuje a komunikuje“. Je důležité, aby touha být vidět nezastínila základní stavební kámen komunikace – ochotu naslouchat protějšku. V komunikaci je a bude obrovská síla, pokud
si společnost jejím prostřednictvím dokáže vytvářet vztahy s okolím.
Myslím tím oboustranný vztah. Pokud bychom pouze sdělovali své názory, ale skutečně s ostatními nekomunikovali, hnali bychom se do záhuby. Komunikovat pro mě znamená umět naslouchat a chtít porozumět druhému člověku. A tím se řídím jak v práci, tak v soukromí.
www.coop.cz
Co oceňujete
jde o placenou prezentaci vztahující se k celému říjnovému vydání
na podnikatelkách a manažerkách?
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
hlavní ekonom, Next Finance s.r.o.
Tip Grady
Pozitivní emoce
Jak zvládat své emoce namísto toho, aby ony ovládaly nás? Jak
ve svém životě posilovat pozitivní emoce a zbavit se těch negativních? I když si to neuvědomujeme nebo nechceme přiznat, emoce ovládají náš život, naši spokojenost, a dokonce i úspěch. Často s námi „cvičí“ hlavně negativní emoce. Dobrá zpráva zní: můžeme to změnit! Tato knížka vám čtivě a srozumitelně ukáže, jak
si emoce začít uvědomovat, jak je správně rozlišit a jak se zlepšovat ve zvládání vlastních
emocí. Získané poznatky využijete jak ve svém osobním životě, tak v pracovním světě.
Informace do kabelky
První legální konopná lékárna je v Praze
partneři www.madambusiness.cz
www.amway.cz
www.yourchance.cz
www.kupeg.cz
www.unicreditleasing.cz
www.katerinaresort.cz
www.credium.cz
www.zpmvcr.cz
www.tsoft.cz
www.kiamotors.cz
www.cchi.cz
www.ngprague.cz
www.reginakosmetika.cz
www.templarske-sklepy.cz
www.modelpraha.cz
www.economy-rating.cz
www.geniusmedia.cz
www.edenred.cz
www.vox.cz
www.laznejachymov.cz
www.coop.cz
www.zts.cz
www.cetelem.cz
Prosperita Madam Business
vychází jako příloha časopisu Prosperita, ročník 6, říjen 2012
Vydává RIX, s. r. o., Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9, pod vedením PhDr. Evy Brixi-Šimkové
e-mail: [email protected], mobil: 602 618 008
obchodní ředitel Martin Šimek, mobil: 606 615 609
design: Věra Vinterová a Karel Švihel
zlom: Karel Švihel, korektury: Mgr. Pavla Rožníčková
tisk: Moravská typografie, distribuce: 5P Agency, www.madambusiness.cz
Placené textové materiály jsou označené grafickým symbolem ¶
4
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 4
Na manažerkách oceňuji, že se dokáží poprat s tím, jak je společnost automaticky
řadí do role matky a zároveň do role ředitele. Myslím, že většina mužů by měla problém
zvládnout jen jednu z těchto rolí, natož aby zvládli obě zároveň.
Moje žena, Markéta Šichtařová, ředitelka naší společnosti, to umí
a za to ji obdivuji.
V pražském obchodním centru Letňany byla v říjnu otevřena první
lékárna Konopnyshop.cz v Česku se specializací na konopí. Nabízí
konopné masti Carun proti lupénce nebo akné, ale také kosmetické
prostředky. Součástí servisu je i poradenství ohledně zdravotních účinků
konopí. V první konopné lékárně je určeno k prodeji široké spektrum
produktů určených k prevenci a také k potlačení příznaků široké řady
nemocí. „Naším cílem je vrátit výrobky z konopí zpět do běžného
života lidí. Otevření na tak frekventovaném místě je pro nás cesta, jak
toho dosáhnout. Léčba konopím pomáhá vyřešit řadu zdravotných
problémů díky účinným cannabinoidům. Tyto látky se v přírodě vyskytují
pouze v rostlinách konopí,“ uvedl hlavní důvody otevření Jiří Stabla
z Konopnyshop.cz. Vedle konopné kosmetiky a prostředků z léčivého
konopí jsou v lékárně také potravinářské nebo textilní produkty. Zejména
řada značky Carun, do které patří konopné semínko a konopná mast
Carun – jediný zdravotnický prostředek v Česku doporučovaný při léčbě
kožních potíží, jako jsou lupénka, akné, opruzeniny, opary, ale používá
se i na odřeniny, popáleniny, bodnutí hmyzem či odstranění bércových
vředů. Dále konopný olej a konopné mýdlo. Prodejna bude dostupná
i pro tělesně postižené. Konopí a produkty, jako mast či olej pomáhají při
léčbě desítek nemocí. Konopný
výtažek se řadí mezi nejúčinnější,
nejlevnější, a dokonce
nejšetrnější léky na zmírnění
příznaků rakoviny. Vysoký
potenciál má při léčbě cukrovky
a na úrazy a popáleniny.
Konopí podle Jiřího Stably
nemá nežádoucí účinky jako
farmaceutické léky.
(tz)
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:34:47 PM
při čaji
www.oz.cz
Elektronické zdravotnictví
má budoucnost
Řekněte sami – co všechno děláte pro to, abyste zůstali svěží a společnosti i svým nejbližším
užiteční aspoň do svých sta let? Přeháním? Samozřejmě, ale proč ne. Nároky na naše profesní uplatnění vzrůstají, také cesta k zajištění si spokojeného stáří není jednoduchá, a život nejmladší generace bude mít mnohé atributy, na jejichž základě k vlastnímu zdravotnímu stavu člověk nebude moci přistupovat příliš s nadhledem, tak jak to bylo zvykem našich babiček a dědečků, jimž stačil med, Alpa a Aspirin. Zajistit živobytí, ať jsem majitelem
firmy, nebo pouhým zaměstnancem, nebude tak snadné, a role zodpovědnosti jedince za
sebe samotného poroste. To bude představovat také uvážlivější péči o vlastní zdraví, nejen
například o hmotný a finanční růstový potenciál jednotlivců a rodin. Ač stará pravda, je neměnná: zdraví společně s fenoménem zvaným čas zůstane tím nejcennějším, co máme.
Způsobů, jak racionálně naši kondici podporovat,
je nespočet. Ale ruku na srdce – kdo z nás
k tomu přistupuje opravdu zodpovědně? Která
majitelka firmy nebo žena v manažerské pozici
řekne, že má času nadbytek, že neví, co je to stres
a zaplněný kalendář? Kdo žije v radovánkách
a vlastně nic nedělá, jen aktivně pečuje o sebe
sama? V prostředí České republiky je to asi
nedosažitelné a ani by to nikoho nebavilo.
Naopak, večer padáme únavou a ani nevíme,
s jakým přáním na rtech usínáme. V honičce
každodenních starostí si libujeme a jme hrdí, kolik
nástrah jsme překonali... Nespočet obchodních
schůzek, nepočítaně telefonátů, jedna služební
cesta střídá druhou – trend, v němž jsme in.
Do jisté míry mohou být naším andělem
strážním zdravotní pojišťovny, pokud se naučíme
využívat jejich nabídky a možnosti, například
právě v prevenci o náš zdravotní stav. Ale nejen
to. Jedním z velkých pomocníků, ať už chceme,
nebo ne, jsou internetové zdravotní knížky, které
i přes počáteční složitosti vypilovaly svůj profil
úžasného pomocníka jak pro pojištěnce, tak lékaře
a samozřejmě zdravotní pojišťovny. Šetří nám čas,
učí nás racionálně zacházet s informacemi, které
právě ve spojitosti s časem hrají nedocenitelnou
roli v prevenci i práci zdravotníků.
Jaký má názor na zdravotnictví transformované
do jedniček a nul generální ředitel Oborové
zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví (OZP) a viceprezident
Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav
Friedrich? O tom jsou následující řádky:
Zaznamenáváte mezi vašimi pojištěnci
zájem o zavedení internetových
zdravotních knížek, ať už s ohledem
na vedení dokumentace, nebo třeba
pro nahlížení do přehledu vykázané
zdravotní péče, placené pojišťovnou?
Elektronická komunikace
a digitalizace dokumentů se
úspěšně rozšiřuje prakticky
do všech oblastí a oborů.
Určitě je tedy musíme
využít i ve zdravotnictví. Ve
zdravotnictví je to však zároveň
otázka bezpečnosti těch
nejcitlivějších osobních údajů
našich pojištěnců. Proto se
snažíme rozšiřovat povědomí
o moderních informačních
nástrojích a podporovat jejich
využití výhradně dobrovolně
a to mezi našimi klienty
i smluvními zdravotnickými
zařízeními. Pasivní forma – možnost
elektronicky komunikovat s pojišťovnou – je
již samozřejmostí, a také bezpečnou autorizaci
máme v OZP již plně funkční. Interaktivní
část je spojena s doladěním legislativních
i technických záležitostí, ale v naší IT strategii
má jednoznačnou prioritu. Proto jsme v OZP
vyvinuli aplikaci VITAKARTA, která reaguje na
potřeby klientů a splňuje všechny bezpečnostní
standardy. Aktivně jí využívá více než 100 tisíc
klientů OZP. Na konci roku 2011 pak přibyla
i mobilní aplikace mVITAKARTA pro iPhone
a Android, které nyní používá na 7000 klientů.
V čem je myšlenka VITAKARTY OZP nová?
Tato aplikace má tři nosné principy.
Za prvé: pracuje s daty, která zdravotní pojišťovna
získala v rámci své běžné činnosti, tedy
z vyúčtování zdravotní péče a která je pojišťovna
ze zákona oprávněna i povinna sdělovat.
Nenutíme lékaře, aby vše povinně zapisovali do
VITAKARTY OZP. Chceme dosáhnout toho, aby
se zapojili do té míry, co sami považují za užitečné
a přínosné pro pacienta. Vycházíme z dat, která
Ladislav Friedrich
máme k dispozici a přehledně
je nabízíme klientům. Klienti
a lékaři pak na základě
dobrovolnosti mají možnost
užitečné dokumenty přidat.
Za druhé: data jsou spravována
v pojišťovně, přístup k nim
nemá žádná externí firma. Je to
bezpečnější a také levnější. Pro
pojišťovnu a hlavně pro klienty.
Za třetí: Údaje má klient
k dispozici ve známém
prostředí: na webu, v mobilním
telefonu, a může s nimi
libovolně pracovat.
Bylo by dobré, aby se pojišťovny
domluvily na jediné IT platformě?
To, co lékaři potřebují, je pouze sjednocení
technických podmínek a rozhodujících formulářů
nebo dokumentů. Dodavatelé softwaru zase
potřebují znát jednotná datová rozhraní
a komunikační protokoly. Pokud jde o jednotlivé
systémy, jsme mezi dvěma extrémy. Jednotný
systém pro všechny by musel být definován
v zákoně, byl by neohrabaný a drahý a nakonec
takové systémy neudrží krok s vývojem. Pokud
by však každá i nejmenší pojišťovna postupovala
úplně samostatně, pak hrozí, že se lékaři nebudou
chtít učit pracovat s tolika různými systémy.
Dobrým kompromisem by v podmínkách ČR
byly asi tři hlavní systémy s možností drobných
odchylek. Na straně klienta může být změn
a odchylek více, protože ten užívá vždy jeden
systém. Naopak u lékaře je nutné, aby byly
nové funkce a údaje co nejvíce navázány na to,
s čím už dnes pracuje, nezdržovaly jej a byly
snadno použitelné. To už samo vede k tomu, že
se pojišťovny musí sjednocovat a dohodnout.
připravila Eva Brixi ¶
5
PMB_2012_10.indd 5
10/15/2012 5:34:56 PM
podpora pozornosti
Žen si skutečně cením celý život
Před pár týdny se v Praze uskutečnilo příjemné setkání – tisková konference výjimečných žen, které nosí titul LADY PRO – ke kandidatuře Ing. Karla Muzikáře, CSc., prezidenta společnosti Comenius, který se rozhodl kandidovat na post prezidenta České
republiky. Bylo jich hodně, které přišly tuto osobnost podpořit, a všechny se o Karlu
Muzikářovi vyjadřovaly s úctou, obdivem i emocemi, které k takové chvíli patří.
prezidenta republiky, a to zejména ve
chvíli, kdy se přímou volbou občanům
otevírají nebývalá stavidla představivosti.
První přímo zvolený prezident bude čelit
potřebě „novodobé“ iniciace změn, které
do systému české společnosti může zavést
nejlépe prezident republiky nebo pouze on.
Pravděpodobně mu nezbyde kapacita vyhovět
všem nadějím a představám, které si s tímto
úřadem občané mohou nově spojovat.
K rozhodnutí kandidovat na tuto komplikovanou
funkci mne přivedlo přesvědčení, že mé
nesrovnatelné životní zkušenosti, prožil
jsem aktivní život v naprosto odlišných
politických režimech, by mi mohly pomoci
tento úřad zvládnout jinak a lépe než kandidáti
mladší, i když mají určitě více sil a elánu.
Ing. Karel Muzikář, CSc.
Ostatně – proč ne. Léta se Comenius zabývá
například mapováním terénu, jemuž vévodí
ženy. V nejrozmanitějších profesních pozicích,
ženy zvučných jmen, šikovné, pilné, energické,
které vědí, jak složitá je cesta k tomu, co
nazýváme úspěchem či radostí ze života.
A Karel Muzikář má zvláštní dar – takové
ženy dokáže nacházet, objevovat kdekoli,
kam vstoupí. A nesmírně jim přeje jen to
nejlepší, stejně tak jako ony dnes jemu:
Pokoušíte osud – rozhodl jste se
kandidovat na prezidenta České
republiky. Co vás k tomu přimělo?
Věřte mi, že je to i mým věkem, proč si
uvědomuji, jak významný post je funkce
K podpoře svého úmyslu jste uspořádal
tiskovou konferenci výjimečných žen
LADY PRO, na které se tyto dámy
podělily s novináři o svůj názor, proč
vás podpoří. To byl geniální tah...
Nebyl to ani tah, a už vůbec ne geniální.
Spojitost výjimečných žen s mojí kandidaturou
je vyústěním určitého procesu, kdy po 17 letech
oceňování mimořádných žen z nejrůznějších
oborů od policistek, farmářek, učitelek,
hereček až po profesorky medicíny, módní
návrhářky či špičkové sportovkyně, jsem si
k těmto ženám vytvořil ještě více obdivu než
mám celoživotně k ženám vůbec. A já jsem
si naopak získal obdiv jejich.
řečeno: vždycky jsem byl rád, že jsem se
narodil jako muž. Rád proto, že jsem si od
samého začátku, kam až moje paměť sahá,
uvědomoval, že my muži máme život podstatně
jednodušší. Zejména u žen-matek je toho
opravdu hodně, čeho si my muži na nich
musíme cenit. A na závěr dodám, že opravdu
dovedou být vynikajícími kamarádkami
na celý život, spíše než muži, kteří si často
závidí; a mám řadu konkrétních příkladů.
V soutěži LADY PRO jich vešlo do
dějin už hodně, ať to byly podnikatelky,
manažerky, pracovnice státní správy,
sportovkyně, vědkyně, ženy žijící v zahraničí,
které však nezapomněly rodnou řeč...
Proč dáváte takový prostor ženám?
V našem dialogu nemohu opomenout
jednu věc, a to potřebu převést slovní obdiv
k ženám do roviny konkrétní. Vážit si žen je
jedna věc a přimět atraktivním způsobem
i širokou veřejnost, aby si konkrétních žen
vážili spolu se mnou, je věc druhá. A právě
o tom je výjimečnost titulu Lady Pro, kdy
vybrané ženy svá ocenění přebírají v nádherné
atmosféře Španělského sálu Pražského hradu
vždy z rukou mimořádného muže. Následně
jsou jejich jména a fotografie uvedena na
čestném místě každoroční přílohy „Českých
100 nejlepších“ týdeníku EURO. Příslušné
číslo vychází vždy začátkem září, začíná tím
pomyslně kampaň dalšího roku a můžete
▶
Ale vážně – proč jste zvolil
ženské publikum? Protože
věrněji a s patřičnými emocemi
tleská a myslí to opravdověji než
muži? Jsou ženy skutečně dobré
kamarádky, na které se může muž
spolehnout? Měl to vlastně být
výraz toho, jak si jich ceníte?
Jak jsem již řekl, žen si skutečně
cením celý život. Jednoduše
K rozhodnutí kandidovat na tuto komplikovanou funkci mne
přivedlo přesvědčení, že mé nesrovnatelné životní zkušenosti,
prožil jsem aktivní život v naprosto odlišných politických
režimech, by mi mohly pomoci tento úřad zvládnout jinak
a lépe než kandidáti mladší, i když mají určitě více sil a elánu.
6
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 6
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:34:58 PM
podpora pozornosti
▶ tam vždy nalézt fotografie v minulém roce
oceněných Lady Pro v nákladu 40 000 výtisků.
Ostatně, připomněl jste, že jste již potřetí
ženatý, když jsem se vás ptala, čeho se
vám od žen ještě nedostalo, a prý se vám
dostalo již všeho... Čeho tedy zejména?
Musím zdůraznit, že nejsem hrdý na to, že
jsem již potřetí ženatý a že do určité míry
to považuji za vlastní selhání. Mé manželky
byly vynikající ženy a já jsem se snažil být
jim dobrým manželem. Lidský život je však
komplikovaný a proměnlivý, a pravděpodobnost,
že hned v mládí při prvém sňatku narazíte
na tu správnou životní partnerku, je dnes
dosti malá. Bylo to asi spíše mojí vinou, že
jsem se nedovedl dostatečně přizpůsobit
jejich výrazným osobnostem, ale také řízením
osudu, že jsem tu správnou, a to vím už
dvacet let, našel až na ten třetí pokus.
Naučil jste se něčeho od něžného pohlaví?
Naučil jsem se hlavně vnímat to, že jsem
já a my muži obecně méně trpěliví, pečliví
v detailech, a že srdce žen jsou větší než
srdce nás mužů. V oblasti emocí jsou ženy
bezpochyby bohatší a tvárnější, i když i tam
výjimky potvrzují pravidlo. Dodal bych ještě,
a to není fráze, že se od žen, kdysi především
od maminky a dnes od své ženy, ale zdaleka
nejen od nich, učím stále. Mohl bych
i jmenovat Ty, od kterých se i v dnešní době
hodně učím, a byl by to dlouhý seznam.
A co vás na ženách stále fascinuje?
Na toto téma velice prostě. Po léta mě fascinuje,
že Vy ženy, nás muže způsobem neuvěřitelně
inovativním, kde vynalézavost snad nemá konce,
dovedete totálně ovládat tak, že si to většinou ani
neuvědomujeme, a mnozí z nás jsou
schopni to i popírat. Prakticky každý
úspěch muže u ženy je možný jenom
tehdy, když to ona sama chce a ve
většině případů to i iniciuje. Děláte
to většinou s nádhernou grácií
a pozoruhodnou nenápadností,
takže si to my muži nejen
nepřipouštíme, ale považujeme to
za úspěchy vlastní, na které jsme
náležitě hrdí. Není tohle fascinující?
Někdo tvrdí, že podnikatelky
a manažerky jsou kategorie, které
jsou mužům až nebezpečné, někteří muži se
jich takřka bojí. Jaký vztah k nim máte vy?
Nikdy jsem se nebál lidí lepších, a protože
tady vedeme dlouhou řeč o obdivuhodnosti
žen, tak se nebojím ani schopných žen.
Považuji proces učení se od nich, toho, co
se dá, protože jsou věci, které se od nich my
muži nikdy naučit nedokážeme, za daleko
příjemnější než učit se od mužských příkladů.
V případě setkání se na poli konkurenčním
si ale neopomenu dát dvojnásobný pozor
na každé své rozhodnutí, každý svůj krok,
což je ovšem pravidlo, které je běžné vždy,
pokud hrajeme hru se schopnými nebo hodně
schopnými protihráči, a to ženy většinou jsou.
Snažil jste se někdy ženy pochopit,
anebo si myslíte, že to nejde?
Myslím si, že je krásné, že jsme byli dosti
spornou evolucí vytvořeni jako zásadně
jiná stvoření a je mi v tomto stavu blaze.
I když se po letech soužití dá třeba u vlastní
ženy něco předvídat, je zbytečnou ztrátou
času snažit se psychologické pochody žen
pochopit v tom smyslu, jako se učíme chápat
matematické procesy. U většiny žen jde
o přirozenou směsici emocí, logiky, inteligence,
ale i mateřských pudů a jiných tělesných
pocitů. Proto rád přenechám tento problém
supervýkonným počítačům xté generace.
Umíte si představit, že byste v roce 2013
jako český prezident opustil Comenius
a přenechal jeho vedení ženě?
Tato představa mi nedělá problémy, a protože
jsem se v předchozích odpovědích doslova
vyznal z obdivu ke schopnostem žen, vím, že
by to určitě zvládla. A protože jste se mnou
tento rozhovor připravovala v souvislosti
mé kandidatury na prezidenta republiky,
chci a musím zdůraznit, že jako první přímo
zvolený prezident ČR bych udělal v rámci všech
platných zákonů maximum, aby druhým přímo
zvoleným prezidentem byla v roce 2018 žena.
A v průběhu celého svého pětiletého funkčního
období bych se intenzivně snažil o výraznější
a efektivnější, ovšem bez kvót dalšího EU
nesmyslu, účast žen na rozhodovacích
pozicích ve státní i municipální sféře.
za odpovědi poděkovala Eva Brixi ¶
7
PMB_2012_10.indd 7
10/15/2012 5:35:02 PM
názory
Muži porušují dopravní předpisy,
ženy za volantem se nepředvádí
Když se mne učitel autoškoly ptal, co mne motivuje k tomu, abych si „udělala“ řidičák, odvětila jsem s naprostou samozřejmostí, že to, abych mohla nadávat za volantem a hrozit pěstí z okénka. Byla jsem hrdá sama na sebe, jak přesně jsem formulovala výstup z mého nepravého já, a jaký se mi povedl fórek. To jsem ještě nevěděla, co auto umí a jak budu o pár měsíců pokorná před každým, kdo jezdí bezpečně,
s přehledem a v klidu.
bezpečnost a stoupající
agresivitu na cestách.
„Na stránkách osvětového
www.zenaaauto.cz
projektu www.zenaaauto.cz
jsme udělali exkluzivní
průzkum o tom, kdo je lepší
řidič. A vyšlo nám z toho,
KDO JE LEPŠÍ ěIDIý?
že ženy jezdí bezpečněji,
MUŽ NEBO ŽENA?
muži nerespektují dopravní
předpisy, nedodržují
potřebný odstup a moc
riskují. Něžné pohlaví
je opatrnější, ale podle
respondentů ve věku
18–35 let ženy častokrát řídí
lépe než muži,“ prozradila
Karolína Topolová – jediná
žena ve vedení firmy z automobilového
Chápu, že mít „papíry“ a umět řídit by
byznysu v Evropě. Přiznala, že i ona musí
mělo patřit k samozřejmostem dnešního
být v mužském světě hodně tvrdá a průbojná
člověka, ba měla by to být dovednost
a potvrdila jeden ze závěrů tiskové konference,
rovná třeba finanční gramotnosti. Ovládat
že ženy se za volantem někdy velice úspěšně
auto by mělo být normální, běžné stejně
přizpůsobují agresivnějšímu mužskému světu.
jako používat mobil, notebook nebo
zkracovat čas internetem a kamarádit se
Muži pod tlakem častěji sklouznou
k neadekvátním reakcím a zejména mladší
sociálními sítěmi. Bez emocí. Jenže...
ročníky žen se jim snaží v rychlé jízdě
Je zvláštní, o kolik zvedá právě silný automobil
přizpůsobovat. „Až 80 procent vybodovaných
sebevědomí a ponouká k neopakovatelným
řidičů jsou muži, kteří představují problémové
výkonům, jak dráždí a vzbuzuje zdání, jak
osobnosti a nerespektují dopravní
klame a z člověka činí klauna, někdy. Jako
by to byl fetiš vycpaný marihuanou, jako by
pravidla. Ženy se nechají vybodovat často
nesmyslně, nevšímavostí a zbytečnostmi,“
popřel ostatní hodnoty života a dával někdy
vysvětlila akreditovaná dopravní
na odiv hodnotu opačnou – hodnotu smrti.
psycholožka PhDr. Daniela Čajánková.
Exkluzivní průzkum odhalil, že muži
Agresivita na silnicích roste, ale podle
často nedodržují dopravní předpisy
odborníků ji není třeba oplácet stejnou
a ženy v porovnání s „alfa samci“ jezdí
bezpečněji! Rok od roku narůstá počet
zákaznic kupujících si auta, něžné pohlaví
investuje více do havarijního pojištění
a v prospěch ženské bezpečnosti mluví
i statistiky dopravních nehod.
Tak jak to je, jsou lepšími řidiči ženy, nebo
muži? Svůj pohled na věc představila generální
ředitelka společnosti AAA AUTO Karolína
Topolová spolu s dopravní psycholožkou
Danielou Čajánkovou a ředitelem služby
dopravní policie Leošem Tržilem na
říjnové tiskové konferenci zaměřené na
8
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 8
mincí. „Pod čísla dopravních nehod se
podepisují v 79 % případů muži. Při jimi
zaviněných nehodách mají statistiky
usmrcení v pololetním srovnání stoupající
tendenci,“ konstatoval Leoš Tržil
z Ředitelství služby dopravní policie.
Ženy se při koupi auta zaměřují na
bezpečnostní prvky, muži hledí na kvalitu
značky a motorizaci. „Z našich prodejních
statistik vyplývá, že za posledních pět let
se podíl žen-zákaznic zvýšil zhruba o dva
procentní body z 25 % na 27 %. Drtivá většina
z nich si při koupi auta uzavírá havarijní
pojištění,“ doplnila Karolína Topolová.
V klíčové otázce o tom, kdo je lepší řidič,
podpořila ženy i moderátorka tiskové
konference Kateřina Kristelová, která se
považuje za dobrou řidičku: „Samozřejmě,
že za lepší řidiče považuji ženy. Jsme méně
agresivní, ale zato pozornější a svědomitější.“
Na otázku, zda portál aaaauto.cz nechystá
další aktivitu například v podobě autoškoly
pouze pro ženy, a to s ohledem na odlišnosti
v psychologii žen a mužů, a se speciálními
benefity právě pro ženy, odpověděla Karolína
Topolová, že zatím nikoli. Spolupráce
s autoškolami v minulosti však firma
AAA Auto měla, a to zejména z toho důvodu,
že čerství držitelé řidičského oprávnění si často
pořizují ojetá auta, jejichž prostřednictvím své
umění za volantem ještě vypilovávají. A pro
ojetý automobil sem tam nějaký ten šrám není
takovou pohromou jako v případě nového vozu.
(tz, rix)
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:35:08 PM
manažerské souvislosti
Podnikat znamená obchodovat
Řekla bych, že nazývat věci pravými jmény je zvyk veskrze užitečný. Někdy to možná nemusí být úplně kvitováno druhou stranou. To bychom se ale dostali k tématu,
jak správně komunikovat, a to teď není to, o čem chci psát. Říkat obchodu obchod
a marketingu marketing většině lidí z oboru přijde vcelku normální a logické. A najdou se lidé, kteří o sobě dokonce hrdě prohlašují, že jsou obchodníci.
Jana Merunková
Posledních pár let pracuji ve svých
seminářích s velmi specifickou cílovou
skupinou. Jsou jí začínající podnikatelky.
Dámy různého věku, s různými
očekáváními, co by jim podnikání mělo
přinést. Některé zmiňují pocit, že dělají
něco užitečného, pro jiné je důležité, že
mohou svou činnost skloubit s povinnostmi
maminky. Co je ale ve většině případů
spojuje, je jistý ostych říci, že si chtějí
vydělat peníze, že si dokonce chtějí vydělávat
víc, než kdyby chodily do práce. Když se
s nimi ale bavíte déle, najdou odvahu vám
sdělit, že by chtěly dát děti na soukromé
školy, vylepšit bydlení, mít svoje – případně
hezčí auto, cestovat víc než jednou ročně
týden k moři, že by se chtěly krásně
oblékat a mít čas na sebe a na manžela…
A protože jsem tohoto svědkem velmi
pravidelně, přemýšlela jsem, čím to je.
Je to tím, že společnost ještě stále neočekává
stejný podnikatelský úspěch od žen jako
od mužů? Nebo je to tím, že se ženy samy
podceňují a nevěří, že by jim podnikání
skutečně mohlo splnit jejich sny? Nebo snad
je to tak společensky nepřijatelné sdělit
v přítomnosti jiných zhruba deseti patnácti
začínajících podnikatelek, že jsem ochotna
nést svou kůži na trh, investovat veškeré
potřebné úsilí a za pár let chci sklízet
ovoce, chci se cítit úspěšná, mít dostatek
peněz na účtu a neřešit příští složenku,
která přijde? Posléze jsem dostala odpověď
naservírovanou jako na zlatém podnose.
Účastnila jsem se jako lektor víkendového
setkání asi čtyřiceti žen, které začínají
podnikat. Některé jsou ve fázi, že teprve
ověřují, zda jejich nápad je možné
přetvořit v podnikatelský záměr, jiné už
svou živnost otevřely. Odpověď na moji
otázku se skrývala v úvodním dotazníku.
Účastnice byly před příjezdem na akci
dotázány mimo jiné na to, co by se chtěly
na setkání naučit. Až na jednu, která
napsala obchodovat, všechny odpověděly
marketing. Z osobních rozhovorů
však vyplývalo, že kámen úrazu je
ale získat a udržet si zákazníka.
A tady je zakopán ten pes! Marketing totiž
zní zajímavě, je spojen s budováním značky,
zjišťováním potřeb, obrazně řečeno, jako
byste měli na rukou krajkové rukavičky.
Obchod zní v řadě hlav, jako byste si měli
snad něčím umazat ruce. Ano, je rozdíl
hledat různé komunikační a prezentační
kanály k tomu, aby se o vás vědělo, aby
vaše značka měla zvuk a lidé k ní měli
důvěru, a je něco jiného „vyhrnout si
rukávy“ a prodat své zboží nebo službu.
Bez ohledu na obor, bez ohledu na cenu,
je to o oslovení konkrétního zákazníka,
získání jeho pozornosti. A prodat! Prodat
znamená inkasovat peníze a vytvářet
zisk. Prodat je synonymem vytrvalosti,
kombinačních a komunikačních schopností,
diplomacie a strategického myšlení.
Prodat znamená pracovat na sobě a na
svém vztahu k zákazníkovi, ať je mráz,
nebo pálí slunce, ať je vám skvěle, nebo
máte náladu pod psa. Podnikat znamená
obchodovat, udržovat peníze v pohybu.
Nákup – prodej – výroba – prodej…
Myslím, že je absolutně v pořádku trávit
pravidelný čas přemýšlením a plánováním
marketingových strategií, ať je člověk
živnostník, nebo jakkoliv malá nebo velká
firma. Obchod bez marketingu nefunguje.
Dlužno ale dodat, že bez obchodníka,
který má schopnost prodat, vychází
veškeré snahy marketérů jako liché.
Jana Merunková
Vyzkoušejte:
RANKO - Tavené sýry
9
PMB_2012_10.indd 9
10/15/2012 5:35:11 PM
rozhovor měsíce
www.cesky.porcelan.cz
Vánoce zdobené cibulákem
Stačí vejít a dívat se. Vzorkovna Českého porcelánu, akciové společnosti,
v Dubí u Teplic je přehlídka nápadů, vynalézavosti, preciznosti, nejlepšího
řemesla, jaké se dá v oboru spatřit. Jsou to tvary, barvy a smysl pro eleganci, odkaz dávné techniky a víra v její smysl, umocnění tradice i odhad trendů budoucnosti. Je to království hodnot, a nejen o věcech, ale o člověku vůbec. Je to tady o morálce,
poselství, pokoře a snaze zanechat za sebou stopu, která bude mít i po letech význam.
Ing. Vladimír Feix je tu ředitelem již
40 let. Pro takový post neuvěřitelné číslo.
Čtyři desetiletí řídí firmu, která dnes čítá
270 zaměstnanců a jen na mzdy je nutné
vyšetřit měsíčně kolem pěti milionů korun.
A přesto, že to jsou tvrdé a nekompromisní
počty, jak lidem, z 80 procent ženám,
zajistit práci, a tím také jejich sociální
jistotu, je v hloubi srdce Vladimír Feix
romantikem, snílkem a tvůrcem v tom
nejlepším slova smyslu. Moderně by ho
odborníci nazvali kreativcem a odvážným
experimentátorem. Leckterý mistr by mu
mohl závidět. Vždyť to, co můžete spatřit
právě ve zdejší podnikové vzorkovně,
v mnohém vzešlo z jeho fantazie nebo
na jeho podnět. Nebo z návrhů jiných,
jimž dává příležitost, které povzbuzuje,
aby si vymýšleli. Obdivuhodné, krásné,
svým způsobem až dojemné.
Čím to, že jste vlastně sám
autorem tolika předmětů?
Nepřeceňujte mne. Jsme především tým,
který sází na zkušenosti, ale na druhé
straně je otevřený názorům ostatních.
Není to zas tolik od věci. A pokud jde
o mne samotného – když znám ve fabrice
každé místo, znám ženy, které porcelánu
rozumějí, denně komunikuji s výtvarníky
i dělníky, a navíc se snažím mít přehled
o tom, co zákazníci v tom kterém koutě
světa chtějí... Hlavou mi toho letí víc, než
jsem samozřejmě schopen
uchopit... Tak sem tam prostě
přijde nápad a ujme
se. Ale snažím se
vtáhnout do našich
porcelánových
Ing. Vladimír Feix
příběhů také mladou nastupující generaci,
ostatně proto jsem zřídil před několika
lety naši vlastní školu, a z jejich prací je
jasně vidět, a dá se to i dobře pochopit,
co mladí dnes chtějí, čím je zaujmout.
Takový hrnek, jaký navrhnou – dnes
báječný kousek, před 30 lety propadák
a ještě ostuda. Prostě vývoj.
No, já pořád přemýšlím, jak je
možné, že se vám svět porcelánu
neokoukal, vždyť jen za těch let
ředitelování hrnky, podnosy,
talíře už přece nemůžete
Vytvořili jsme například velmi
složitou kompozici – betlém, o který
byl loni velký zájem. Kdo se neobejde
bez svícnu, má na výběr z řady námětů
– svícen hvězda, svícen adventní, svícen
ryba. K závěru roku patří také vonné
olejíčky pro zpříjemnění atmosféry – proto
jsme do nabídky zařadili aromalampičku.
10
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 10
ani vidět a s chutí jezdíte třeba ke
kolegům do chemiček nebo do výrobny
svíček či na zahradnické veletrhy....
V prvé řadě je to o disciplíně. Když za něco
zodpovídáte, neznamená to, že jste svázaná
jen plánem, tabulkami, kusy, obratem.
Musíte vidět nad tyto kategoie. A nesmíte
s připustit,
p
si
že něco nejde. Nezbývá,
než hl
hledat, vymýšlet a ctít
zákazn
zákazníka, nabízet mu,
o čem předpokládáte,
že by o to mohl
sstát. Ptát se ho, co
h
ho zajímá, co hledá
a co ještě nespatřil.
Nelze jinak, než že
m
musíme mít co vyrábět,
a podle toho, co jsme
nasmlouvali, dojednali,
zobchodovali.
z
Abychom to uměli prodat, musíme
jít novinkám napřed. Pokud chceme
poctivě podnikat. A to chceme.
Kdo dnes vlastně kupuje cibulák?
Především je to tak trochu sběratelská
▶
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:35:14 PM
rozhovor měsíce
▶ záležitost. Rodinná tradice.
Historie, k níž se určité
rodiny vrací. To je celkem
logické. Ne do každého
interiéru se cibulákový
servis hodí. Pak jsou to
lidé, kteří dokáží ocenit
určitou kvalitu, váží si
jí a rádi se jí obklopují.
Rozumí hodnotám
a je jim mezi pěknými
věcmi dobře. Cibulák je
také vhodným dárkovým
předmětem, vyhledávají ho
nejen turisté, ale i čeští kupující.
Kolik vzorů už má?
Je jich přes 800 – od hrnků, šálků až
po čerty a trpaslíky. Každý díl má svůj
příběh, jen kdyby byl čas o nich vyprávět.
Když vznikl čert Belzebub, všichni nám
vyčítali, že je ošklivý, že se ho lidi bojí,
že je to prostě nestvůra. Donutilo nás
to tedy k tomu, že jsme udělali čerta
Lucifera, vypasenějšího, laskavějšího,
povahově odlišnějšího. Čerta dobráka,
kterého má každý rád. Máme struhátko
na jablka, hodiny, magnetku šapo,
odlivku na omáčku, kvedlačku, krbové
nářadí... A také vánoční ozdoby.
To myslíte vážně?
Ozdoby na stromeček?
No jistě, že vážně. Cibulák
je také o emocích. A emoce
po
podporují rozhodování, to
je stará
s
pravda. Proč tedy
zá
zákazníkovi nenabídnout
n
něco z dalších trvalých
hodnot v podobě vánočních
ozdob? Navíc jsou Vánoce
výjimečným obdobím roku,
lidé hodně nakupují rádi se obdarovávají,
dbají na to, aby dárky měly svoji vypovídací
úroveň. V posledních letech je trendem
inovovat i vánoční výzdobu, chystat vánoční
stromeček jinak, než bývalo zvykem – hrát si
v okamžiku, kdy všichni odkládáme spěch,
stres a oddáváme se kouzlu konce roku. Loni
jsme uvedli jako novinku vánoční zvonky
a sáňky, a měli jsme úspěch. Kdo má rád
podkovu pro štěstí nebo sněhovou vločku,
také si u nás vybere, máme srdíčko, jablíčko,
kapra. Ale i vánoční špici, takže váš letošní
vánoční stromeček může být skutečně
dokonalý a pojatý jako malé designové dílko.
Ve vašich prodejnách jsem zahlédla
i klasické vánoční koule...
Ano, ozdoby ve tvaru koulí jsou hodně
žádané. Když k nim přidáte třeba
ozdobu ve tvaru anděla, šišky, ponožky,
vánočního stromečku – má to zákonitě
své kouzlo. A je to zase něco jiného,
než třeba ozdoby z dalších materiálů.
Je to variace, možnost, jiný pohled.
Vánoce jsou ve vašem
sortimentu ale
velmi významně
zastoupeny...
Snažíme se o to.
Vytvořili jsme
například velmi
složitou kompozici
– betlém, o který byl
loni velký zájem. Kdo
se neobejde bez svícnu,
A emoce podporují
rozhodování, to je
stará pravda. Proč tedy
zákazníkovi nenabídnout
něco z dalších trvalých
hodnot v podobě vánočních
ozdob? Navíc jsou Vánoce
výjimečným obdobím roku,
lidé hodně nakupují rádi se
obdarovávají, dbají na to, aby
dárky měly svoji vypovídací
úroveň. V posledních
letech je trendem inovovat
i vánoční výzdobu, chystat
vánoční stromeček jinak,
než bývalo zvykem – hrát si
v okamžiku, kdy všichni
odkládáme spěch,
stres a oddáváme
se kouzlu
konce roku.
má na výběr z řady
námětů – svícen
hvězda, svícen
adventní, svícen ryba.
K závěru roku patří
také vonné olejíčky pro
zpříjemnění atmosféry
– proto jsme do nabídky
zařadili aromalampičku. No
a pro dámy, které před svátky propadají
kuchařskému umění, máme hmoždíř,
pečicí formy ve tvaru ryby nebo bábovky,
kávomlýnek... Nespočet podnosů
a nejrůznějších věcí a věciček do kuchyně,
ať už jde o váleček na nudle, lopatku
na dort, naběračku na med. Kdybych
to všechno vyjmenoval, pořádně bych
si zopakoval historii našíí výroby.
Trochu se v tom už ztrácím,
cím, mám
pocit, že byste postavil
z cibuláku nový svět...
Když by byl zájem
– proč ne? Nikdy se
nesmíte bránit novým
podnětům, výzvám,
nesmíte se bát
přijít s něčím
novým,
odlišným, i za
cenu toho,
že riskujete.
Nám se také
řada výrobků
řad
nepovedla, i když jsme
byli přesvědčeni, že jsme se trefili. Ale to je
v businessu běžné a musí se s tím počítat.
Na druhé straně si vážíme lidí, kteří ctí
náš běžný sortiment. Věrné klientely,
ať jsou to jednotlivci, kteří nakupují
v malém, ale pravidelně a s chutí se k nám
vracejí, anebo firmy, které mají náročnější
požadavky a jsou ochotny za ně také
adekvátně zaplatit, a stejně
stejně
tak ctíme zájem nových
ých
zájemců, zejména
mladší generace.
Víme, že právě
o ročníky s jiným
datem narození
než je mé, musíme
velmi usilovně bojovat,
at,
a tak právě s mladými
mi
výtvarníky promýšlíme,
jak jim naše výrobky nabídnout, jak jim
naznačit, že cibulák a porcelán vůbec
není jen vzpomínkou na babičku...
Určitě by i konkurenci zajímalo, jak
na to ve skutečnosti jdete.
Naše zkušenosti a know how
samozřejmě neprozradím. Ale
hrajeme si s tvary, barvami,
dekory, náměty, děláme
si průzkumy, co vlastně
dnes mladý člověk
potřebuje, po čem
touží, v čem bychom
mohli napomoci jeho
volbě. Náš porcelán
má totiž jednu velkou
přednost – vysokou
užitnou hodnotu. Můžete
ho používat do mikrovlnky
i v myčce, nic se s ním nestane.
Takže nemusí spočinout jen za vitrínami
jako krásný předmět, ale může sloužit i ke
každodennímu stolování, pokud si k němu
člověk najde cestu. Jednotlivé předměty
se dají různě kombinovat, přikupovat,
doplňovat. Takže v určitém pojetí, i když
se teď může zdát, že si protiřečím v tom, co
jsem říkal na začátku tohoto rozhovoru, se
o
dá s cibulákem operovat
i v menším
bytě a v začátcích
a v začátcí budování rodiny.
A pak už jen obohacovat,
dokupovat,
dokupov měnit, vylepšovat.
No a Vánoce
a Vá
jsou tím
př
příjemným
časem, kdy
mají
m hodnotnější dárky
v ž
v životě
lidí své místo.
rozmlouvala Eva Brixi ¶
11
PMB_2012_10.indd 11
10/15/2012 5:35:19 PM
užitečné radosti
Dárky pro zdraví
Dárek může mít rozmanité podoby. Nemusí to být jen výpravná publikace, módní
svetr nebo úžasný parfém. Dárkem se může stát lístek do kina či divadla stejně tak
jako zaplacený pobyt v českých lázních. Dárek je i to, co poslouží pro utužení vlastního zdraví. A můžete si ho dát klidně sami. Zkuste třeba zavítat do nádherného
prostředí Léčebných lázní Jáchymov.
Zdejší odborníci mají nespočet programů,
jak o vás příjemně pečovat. Třeba pro klienty
zdravotních pojišťoven připravili na první
čtvrtlení 2013 speciální nabídky, z nichž si
má možnost vybrat snad každý zájemce.
Několik variant
Při čerpání komplexní lázeňské péče
v jáchymovských hotelech Běhounek
a Curie nebudou platit žádné příplatky za
nadstandard při ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji. Těšit se mohou také na celodenní
stravování formou rautu. V hotelu Radium
Palace v tomto období je poskytovaná
sleva 50 % z těchto příplatků.
Nabídka platí pro prvních 300 hostů,
kteří budou mít schválený návrh na KLP
vystavený po 1. prosinci 2012 včetně
s termínem nástupu po 2. lednu 2013.
Pacientům, které tato inspirativní pobídka
zaujala, doporučují, aby se obrátili na svého
lékaře co nejdříve a vyřídili vše potřebné.
Zájemcům, kteří neuspěli se žádostí
o komplexní léčbu u své zdravotní
pojišťovny, zase zdejší lázně nabízejí v tomtéž
termínu, tedy v prvém čtvrtletí příštího
roku, slevu ve výši 20 % na každý další
den u léčebných samopláteckých pobytů
delších než 11 přenocování (u Rehabilitační
kůry delší než 7 přenocování).
U příspěvkové lázeňské péče tu poskytují
v uvedeném období slevu ve výši 20 %
na stravování a ubytování, celoročně
pak slevu 20 % na třetí týden pobytu.
„Je také možné doplnit jakýkoli léčebný pobyt
o další procedury, a to s využitím tzv. FT
nebo K poukazu. Tuto možnost čerpání
rehabilitace si pacient ověří u své zdravotní
pojišťovny,“ vysvětlila obchodní ředitelka
Léčebných lázní Jáchymov Ing. Jana Vaňková.
„Kromě výše popsaných cenových
zvýhodnění můžeme klientům časově
upravit jejich program. Ne každý má
možnost čerpat 14 dní dovolené,
a proto jsme v kombinaci s víkendovými
dny a vhodným termínem nástupu snížili
počet pracovních dní léčby na pouhých
šest,“ doplnila Jana Vaňková informaci.
Vánoční a silvestrovské pobyty
Za léčením, odpočinkem nebo
sportovními lyžařskými zážitky mohou
hosté přijet do Jáchymova také v období
vánočních svátků a Silvestra.
Je pro ně připraven
bohatý kulturní
a gastronomicky
zajímavý program.
„Speciální pobytové
balíčky máme
připravené také pro
rodiny s dětmi,“
připomněla Jana
Vaňková.
Medové masáže
Oživení a povzbuzení
organizmu pro všechny
věkové skupiny. To jsou
medové masáže, které
nově zařadilo Lázeňské
centrum Agricola.
V uspěchané době
12
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 12
pomáhají „medové procedury“ především
v boji proti civilizačním chorobám.
Med má navíc i příznivé účinky na kůži,
hydratuje, zjemňuje a očišťuje ji od
podkožních škodlivin. Medová masáž
odstraňuje nežádoucí toxiny z těla, které
se jinak usazují v tělesných tkáních v těsné
blízkosti páteře. Tyto toxiny mohou
vyvolat např. jaterní a ledvinové nemoci,
různé alergie, chronickou rýmu či deprese
a stresy. Kromě toho med pomáhá také
při silných bolestech hlavy, s revmatickým
onemocněním kloubů a svalů nebo
s chronickým únavovým syndromem.
„Pacientům doporučujeme oblíbené
detoxikační medové masáže zad, částečnou
klasickou masáž s přípravkem obsahujícím
med a medový zábal rukou. Všechno jsou to
příjemné procedury, detoxikační a částečně
kosmetické,“ vysvětlila Jana Vaňková.
Do Radium Palace za krásou i zdravím
Kdo se chce na okamžik dotknout mystérií
starého Egypta nebo zažít Rituál radosti,
může si vybrat jednu z letošních novinek
Radium Palace. Balneologické oddělení
nabízí thajské masáže a indickou masáž
hlavy. Nové zážitkové procedury, které
napomohou oddálit stárnutí a navrátit
mládí, jsou inspirované zkrášlujícími
rituály egyptských královen, využívající
vzácné exotické oleje na přírodní bázi.
„Rituál královny Kleopatry zahrnuje
celkovou aromaterapii, celotělový
peeling směsí soli z Mrtvého moře
a speciálních olejů, detoxikační zábal
z bahna Mrtvého moře a vonných esencí
a celotělovou relaxační aroma masáž.
Rituál radosti, vhodný jak pro ženy,
tak pro muže, využívá revitalizační sílu
ovoce. Výborně detoxikuje organizmus,
obnovuje pocity naděje, optimizmu
a radosti ze života. Silhouette, zeštíhlující,
detoxikační a anticelulitidní kůra založená
na bázi esenciálních olejů a zábalů
s drenážními a vyhlazovacími účinky zase
zaručuje okamžité kosmetické vylepšení
vzhledu pokožky, vyhlazení a vypnutí
celulitidy i odvodnění, pročištění a aktivaci
lymfatického toku,“ komentovala Jana
Vaňková zajímavosti, jimiž v lázních pečují
o komfort klientely.
(tz, red)
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:35:22 PM
abychom věděli
Tréninkem k vyšší výkonnosti
Jestliže firmy chtějí na trhu uspět, je nutné si uvědomit, že z dlouhodobého hlediska
jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů zvyšování podnikového výkonu školení a tréninky zaměstnanců. To je také důvod, proč je nutné je chápat nikoliv jako náklad, ale
jako investici. Účinnost rozvojových aktivit bývá totiž nízká většinou kvůli chybám
při plánování a přípravě vzdělávacích akcí, jejich realizaci i následném hodnocení.
Mgr. Lenka Sýkorová
Čím je to způsobeno? Firma by se při
vzdělávání svých zaměstnanců neměla
řídit nabídkou vzdělávacích společností
či snad přáními zaměstnanců, ale
výhradně snahou zaměřit se na řešení
vlastních cílů či nedostatků. Školením
také nic nekončí. Je nutné pečlivě sledovat
průběh i výsledky vzdělávacích aktivit.
Jen díky tomu jsme schopni posoudit
jejich skutečný dopad do praxe.
I když právě sledování a následné vyhodnocení
výsledků školení je pro efektivitu vzdělávacích
akcí klíčové, v mnoha podnicích mu
nevěnují velkou pozornost. Hodnocení bývá
založeno pouze na míře spokojenosti
zaměstnanců a ke zjišťování
efektivity slouží obvykle jednoduchý
dotaz: „Líbilo se vám školení?“
Jak to dělat jinak? Efektivitu
vzdělávání posuzovat třemi
způsoby. V prvé řadě zjišťovat,
co se zaměstnanci naučili.
Slouží k tomu nejen různé
testy, ale i praktické úkoly:
zpracování samostatných
projektů či případových
studií. Druhou cestou je posuzování změn
v pracovním chování, které následovaly po
akci. Zjišťujeme, zda si zaměstnanci osvojili
nové dovednosti či pracovní postupy i to,
jak se změnil jejich vztah k zákazníkům a ke
kolegům. Tyto změny hodnotí konkrétní
nadřízení pracovníci, ale i spolupracovníci
a samotní zaměstnanci. Třetím způsobem,
je pak samozřejmě hodnocení výsledků
práce – a to jak jednotlivců, tak týmů.
Abychom věděli, co přesně budeme sledovat
a následně měřit, vždy je nutné
předem stanovit konkrétní cíle
školicí akce, vhodné školicí
metody a způsob kontroly
jejich dodržování. Tato
fáze se neobejde bez
prodiskutování obsahu
s liniovými manažery,
a náměty tak vycházejí
z konkrétní praxe.
Mgr. Lenka Sýkorová,
HR director, DSV Road a.s.
Jak se vyrábí šunka? Masírováním!
Relaxační, terapeutická, ajurvédská, reflexní, shiatsu, lymfatická
nebo švédská či thajská. Kdo by neznal alespoň jednu z těchto
oblíbených masáží. A co třeba masáž masová? Přesněji – masáž
šunky? Žádný masér při ní „šunky“ sice nikomu nemasíruje,
ale její výsledek je zaručeně účinný, a navíc chutný.
Masírování je jednou částí procesu výroby šunky. Jako klasická masáž
i tato vyžaduje přípravu. Předchází jí nejdříve očištění masa pro výrobu
šunky, zbavení tukových částí a úpravy kýty s kostí do požadovaného
tvaru. Masážními oleji jaké známe z masážních salónů, jsou v tomto
případě láky se solí s aditivní směsí, která nahrazuje dřívější dlouhé
odležení a kterými se maso po odležení nastříkne a dá se masírovat do
speciálních zařízení. I u této masáže se dbá na účinek. Maso je proto
v tomto zařízení ve
vakuu intervalově
masírováno. Dojde
tak k rychlému
působení soli
a uvolnění bílkovin
nutných ke spojení
jednotlivých
svalových částí.
Zatímco standardní
masáž zde končí,
„vymasírované“
maso míří k dalšímu zpracování.
Dušené šunky se naráží do
plastových obalů a před tepelným
opracováním se dají do forem
pro dosažení požadovaného
tvaru. Uzené šunky se navěsí
a připraví k tepelnému
opracování a uzení. Tepelné
opracování zajistí konzervaci výrobků a zničení mikroorganizmů,
které by je mohly zkazit. Po dobu alespoň 10 minut je třeba dosáhnout
70 °C. Následuje prudké zchlazení a balení výrobku. Plátkování
probíhá po dalším zchlazení na teplotu kolem 0 °C na speciálních
linkách, kde se po naplátkování výrobku z vaničky odsaje vzduch
a nahrazen je ochrannou atmosférou prodlužující trvanlivost.
Nakonec vše uzavírá zvážení, označení a expedice produktů od
výrobce k zákazníkům. Celá výroba probíhá za přísných hygienických
opatření a s řadou kvalitativních kontrol, včetně té na rentgenovém
zařízení kvůli výskytu cizorodých látek.
Produkty jsou podrobeny senzorické analýze,
u vybraných šarží jsou v laboratoři provedeny
mikrobiologická a chemická vyšetření. To
vše tak přispívá stálé kvalitě i zdravotní
nezávadnosti a bezpečnosti výrobků, která se
poté dostanou na pulty obchodů.
(tz)
13
PMB_2012_10.indd 13
10/15/2012 5:35:28 PM
řeč čísel / novinky pro muže
Ženy a legislativní kazajka
Svaz průmyslu a dopravy ČR, zastupující zájmy 1600 tuzemských podniků, odmítá
návrhy směrnice připravované Evropskou komisí, podle níž by se povinně měl zvýšit
podíl žen na 40 procent ve správních a dozorčích radách společností kótovaných na
burze. V opačném případě by hrozily tvrdé postihy, které podniky mohou odstřihnout od veřejných zakázek, státní podpory a evropských fondů.
„Zvolený přístup Komise a návrh na stanovení
právně závazných kvót není krokem správným
směrem. Naopak, tento postup může být
kontraproduktivní,“ uvedl Jaroslav Hanák,
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR),
který je členem vlivné Konfederace evropského
podnikání BUSINESSEUROPE. Ta již v roce 2011
ve své iniciativě proti povinnému zavádění kvót
přinesla řadu příkladů z podnikové praxe napříč
Evropskou unií, které ukázaly, že podniky se
snaží respektovat princip rovných příležitostí
i zapojení žen do řídicích a rozhodovacích procesů.
K této iniciativě se připojil i SP ČR. Iniciativa
Komise vznikla v roce 2010 v souvislosti s novou
Strategií EU pro rovnost příležitostí mužů a žen
a vyvrcholila masivní kampaní komisařky
Viviane Redingové v roce 2011 za vyšší podíl žen
v rozhodovacích procesech. Návrhy podporované
odborovými centrálami, ženskými organizacemi
a Evropským parlamentem vycházejí přitom
z toho, že potenciál žen a jejich příspěvek k růstu
a konkurenceschopnosti lze realizovat
jen cestou závazných cílů a kvót.
Počátkem roku 2012 byla zveřejněna
zpráva o pokroku, ve které Komise
uznala progresi v řadě členských států
od roku 2010 (Francie, Německo i ČR)
a naopak zhoršující se situaci v jiných
členských státech (RO, HU, SK). Nicméně
podíl žen (13,7 %) ve statutárních orgánech
společností v EU považuje Komise nadále za nízký,
postupující aktivity za pomalé a úsilí členských
států za nedostatečné. Veřejná diskuze zahájená
v březnu 2012 přinesla reakce téměř pěti stovek
respondentů, mezi nimiž bylo 56 podnikatelských
organizací a 79 podniků. Aktivně se do ní zapojil
také Svaz průmyslu a dopravy ČR, který podobně
jako další zaměstnavatelské a podnikatelské
organizace akcentoval „nezávaznost instrumentů,
kodexy správy a řízení společností, doporučení
a samoregulaci“. Jak také vyplynulo z šetření
EUROBAROMETRU mezi občany zemí
sedmadvacítky z roku 2011, absolutní většina
respondentů (88 %) podpořila rovné zastoupení
mužů a žen ve vedení podniků. Ovšem pro
závaznost legislativy byla pouze čtvrtina
respondentů (26 %), zatímco třetina (31 %) byla
pro samoregulaci podniků a pětina pro právně
nezávazné úpravy. Komise provedla vyhodnocení
dopadu případných dalších kroků a zvažovala
pět možností – od statut quo až po stanovení
kvót jak pro nevýkonné, tak výkonné členy
správních rad, představenstvech a dozorčích
rad. Při výběru ze všech možností vzala údajně
v úvahu poměr efektivnosti zvoleného nástroje
a míru zásahu do práv podniků, dále pak princip
subsidiarity a proporcionality. Právním základem
pro připravovaný návrh je článek 157 (3)
Smlouvy o fungování EU (TFEU),
který v sobě nese aplikaci principu
rovného zacházení a pozitivní akce.
Na stupnici závaznosti 1 až 5 Komise
zvolila pro svůj připravovaný návrh
stupeň číslo 4 – úpravu rovnováhy
pohlaví mezi nevýkonnými členy správních
a dozorčích rad ve společnostech kótovaných na
burze v kombinaci s dobrovolnými cíli, pokud
jde o výkonné členy správních rad a řídicích rad.
Návrh stanovuje kvótu 40 procent u pohlaví,
které není dostatečně reprezentováno. Cíle má být
dosaženo do roku 2020 a směrnice by měla mít
dočasný charakter do doby, kdy se situace zlepší,
nastolí se rovnováha a tento proces bude nezvratný.
Komise považuje stanovení kvóty za nastavení
minimálního standardu. Kvóty
nejsou podle Komise rigidní a je
zde možnost zdůvodněné výjimky
„flexibility clause“ pro odvětví, kde ještě
podmínky pro tak vysokou míru zastoupení žen
nebyly vytvořeny. Návrh také počítá s výjimkou pro
malé a střední podniky. Pokud podniky nebudou
plnit podmínky stanovené směrnicí, dostanou šest
měsíců na nápravu situace. V opačném případě na
ně dopadnou tvrdé sankce a budou odstaveny od
různých veřejných výhod (podpor, státní pomoci),
veřejných zakázek i evropských fondů. Svaz
průmyslu a dopravy ČR se k připravované iniciativě
již několikrát vyjadřoval a podnikl řadu intervencí
na evropské i národní úrovni. Podnikatelé, kteří
se i v době krize potýkají s nedostatky některých
profesí na trhu práce, podporují vysokou míru
zaměstnanosti žen i rozvoj jejich potenciálu.
Vnímají, že 45 procent pracovní síly tvoří ženy,
jejichž podíl na terciálním vzdělání je 56 procent,
a nezpochybňují jejich přínos pro zvyšování
konkurenceschopnosti podniků. Zaměstnavatelé
a podnikatelé však odmítají sankcionování podniků.
„Jsme znepokojeni navrhovanými sankcemi,
které by dopadly na evropské podniky v době, kdy
napínají síly, aby se dostaly z recese. Nezatěžujme je
novou svěrací legislativní kazajkou,“ uvedl Jaroslav
Hanák. Struktury a velikost statutárních orgánů se
liší v rámci EU, rozdílné jsou i procedury a kritéria
volby výkonných či nevýkonných členů těchto
rad. Zvolená alternativa navíc nepřináší v rámci
hodnocení dopadu tolik deklarovanou rovnováhu
mezi efektivností zvoleného nástroje a mírou zásahu
do práv podniků. Komise navíc sama přiznává, že
vzroste administrativní zatížení a SP ČR se na rozdíl
od ní nedomnívá, že by tato nová byrokracie byla
vyvážena ekonomickými přínosy.
(tz)
Novinky pro muže
E-shop České spořitelny: účet, karta, úvěr
Česká spořitelna nově spustila na svých
internetových stránkách www.csas.cz/eshop
internetový obchod. Jeho prostřednictvím si
mohou zájemci rychle a jednoduše sjednat
vybrané bankovní produkty. Česká spořitelna je
první bankou v České republice, u které lze tímto
způsobem zřídit kompletní portfolio produktů.
Od běžného účtu přes karty až po úvěry.
„V uplynulých letech vzniklo v prostředí
českého internetu velké množství
14
elektronických obchodů. Lidé si je velmi
oblíbili, a navíc čím dál více si chtějí své
záležitosti vyřizovat on-line. Již v uplynulých
letech jsme proto nabídli klientům možnost
sjednat si vybrané produkty přes internet.
Zájem o tuto formu komunikace nás velmi
příjemně potěšil, proto nyní přicházíme
s e-shopem, ve kterém zájemci najdou více než
80 bankovních produktů. Vyřízení je otázkou
několika minut,“ uvedl David Lorenc, ředitel
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 14
přímého bankovnictví České spořitelny.
V současnosti je možné přes internetový obchod
objednat více než osm desítek bankovních
produktů včetně různých variant. Jde například
o různé druhy účtů, půjčky a spotřebitelské
úvěry, platební karty, stavební spoření, hypotéku,
investiční produkty či různé druhy pojištění.
Jednotlivé produkty jsou přehledně řazeny do
několika kategorií a jsou určeny jak běžným
občanům, tak i firemním klientům.
(tz)
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:35:33 PM
emoce a cifry
Na média s matematickými vzorci
Výzkumu domácích médií vévodí žena. Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva společnosti Mediaresearch, se stala během jednoho desetiletí v tomto oboru pojmem. Odkud přišla,
čím se prosadila a kam směřuje, to jsou jen některé otázky, které jsme chtěli této dámě ze světa peoplemetrů položit.
Čím vás média, jejich působení
a vnímání, tak fascinovala,
že jste výzkumu zasvětila
svůj profesní život?
K mediálnímu výzkumu jsem
se dostala již na střední škole,
všichni jsme hledali brigádu a já
jsem náhodou narazila na inzerát
z výzkumné agentury. Od rutinního
pořizování dat jsem brzy přešla
dál a pomáhala zpracovávat data
z výzkumů. Pracovala jsem v této
oblasti na částečný úvazek i po
celou dobu studia vysoké školy.
Vystudovala jsem informatiku na
Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy, mohla bych
se tedy živit programováním. Po
vysoké škole jsem dokonce nějakou
dobu programovala softwarové
nástroje na zpracování dat, zejména
právě dat o sledovanosti televize,
z peoplemetrového výzkumu.
Mylně jsem vás tipoval na
vystudovanou novinářku...
Zajímají mne technologie, mám ráda
čísla, ale samotná matematika je na
mne asi „moc suchá“. V médiích
jsou emoce, je to neustále se
měnící svět, kdy se stále zkouší,
co na diváky, čtenáře, posluchače,
návštěvníky webu zafunguje.
Mediální výzkum sledovanosti
televize nebo návštěvnosti internetu
v sobě tohle spojuje. Ale určitě v tom
hraje významnou roli i to, že jsme
Mediaresearch s kolegy vybudovali, a že si
tedy projekty můžeme dělat podle sebe.
Bylo těžké postavit takovou firmu, jako
je vaše? Jak vlastně ta myšlenka vznikla?
Myšlenka vybudovat společnost na
elektronické měření sledovanosti televize
se začala realizovat v letech 2000 a 2001.
První peoplemetrový výzkum začal v České
republice v roce 1997, sledovanosti měřila
společnost Taylor Nelson AGB Media
Facts. S některými stávajícími kolegy
jsme se na něm v různé míře podíleli
a z počátku jsme trochu pasivně sledovali,
jak je Česká republika pro nadnárodní
pro mne, ale i pro ostatní kolegy
znamenalo životní změnu – dali
jsme výpovědi z pozice zaměstnanců
a stali jsme se sami zodpovědnými
za novou společnost Mediaresearch,
za její úspěchy i neúspěchy.
Nebyla jste výjimečná snahou
postavit se na vlastní nohy. V čem
jste dokázala být originální?
Ve spolupráci se společností Lerach
a Elvia jsme připravili řešení
a přihlásili se do výběrového řízení
Asociace televizních organizací
v roce 2001. Zahájili jsme spolupráci
se zahraničním investorem, který
nám zajistil příslib financování,
pokud výběrové řízení vyhrajeme.
Do výběrového řízení se nám
podařilo za stejnou cenu nabídnout
dvojnásobnou velikost vzorku diváků
televizního panelu. Byli jsme první
v Evropě, kdo začal poskytovat
data až do úrovně sekund a kdo
začal pro přenos dat používat GSM
síť – významně jsme tím zkrátili
termíny dodání dat. Vlastní výhrou
výběrového řízení vlastně ale
všechno spíše začalo, zhruba rok
jsme připravovali rozjezd projektu,
v dubnu 2002 startovaly „naše
první peoplemetry 2002–2007“
oficiálně. Já jsem v té době měla
tři malé děti a snažila se skloubit
péči o rodinu s novou firmou.
Od té doby se nám podařilo
Tereza Šimečková výběrové řízení na peoplemetry
vyhrát ještě dvakrát, pro roky 2007–2012
výzkumnou společnost jako důvod
a nově pro období 2013–2017. V průběhu
k významnější lokalizaci služby „málo
těch deseti let jsme vlastně neustále
podstatná“. Osobně jsem byla v roce 1997
pracovali na inovacích projektu či
zaměstnaná v lokální české výzkumné
technologie, které jsme postupně uváděli do
agentuře Median a měla jsem na starosti
praxe. Od příštího roku například budeme
určitou službu, subdodávku pro tehdejšího
měřit také sledovanost televizního vysílání
realizátora peoplemetrů – konkrétně
na internetu nebo odloženou sledovanost
zavedení zahraničních softwarů a péči
(sledovanost pořadů, které si někdo nahrál
o klienty – pracovníky televizí. Pamatuji
a díval se na ně s časovým posunem).
si, jak jsem telefonovala či faxovala
Z malé firmy rodinného typu vyrostla
do zahraničí s nějakou žádostí klientů
společnost o bezmála stovce zaměstnanců
a odpověď často zněla, že se příslušné
a zkušeností s peoplemetry využíváme
téma v žádné jiné zemi neřeší, tedy není
i v dalších výzkumných projektech.
co řešit. Začínali jsme v týmu čtyř lidí.
Rozhodnutí „jít do peoplemetrů“ nejen
rozhovor připravil Pavel Kačer ¶
15
PMB_2012_10.indd 15
10/15/2012 5:35:35 PM
řeč čísel / srdíčková rubrika
Ženy více šetří na potravinách,
muži méně spoří na důchod
Pokud by muži byli nuceni omezit své výdaje, 53 % z nich by přistoupilo ke škrtům
v útratách za alkohol a cigarety, ženy by zase mnohem častěji šetřily na potravinách. I to vyplývá z nedávného průzkumu veřejného mínění, který si
na reprezentativním vzorku více než tisíce respondentů nechala zpracovat
společnost AWD. Kromě rozdílů mezi příjmovými skupinami se průzkum zaměřil právě i na zkoumání různých přístupů k financím u mužů a žen.
„Je zajímavé sledovat, jak se liší
využívání finančních produktů nebo
vnímání současné ekonomické situace
mezi pohlavími. Rozdíly často
nejsou velké, ale obecně je
možné vysledovat několik velmi
zajímavých trendů,“ komentoval
výsledky průzkumu Pavel
Manhalter, výkonný ředitel
AWD ČR. Muži se například ve
srovnání se ženami méně finančně
zajišťují na důchod. Celých 24 % mužů
nevyužívá za tímto účelem žádný finanční
produkt. Své peníze ale muži o něco více
investují do fondů, častěji vlastní spořicí
účty nebo termínovaný vklad.
Ženy na druhou stranu obecně
mnohem více tíhnou k využívání
finančních produktů, které souvisejí
s pojištěním. Ať už se jedná
o penzijní připojištění, nebo životní
pojistku. Plánují také více omezit
své výdaje v souvislosti se stávající
ekonomickou situací. Chtějí mnohem více
šetřit na dovolené,
trávit ji doma
Produkty využívané pro finanční zajištění na důchod:
nebo na chalupě
a celkově omezit
počet dní, které
na ní prožijí.
O něco více než
muži v poslední
době omezily
nákupy knih
a novin, návštěvy
kina, divadla
nebo restaurací.
Muži jsou méně
ochotní šetřit
na potravinách,
Zdroj: Průzkum veřejného mínění agentury Perfect Crowd pro AWD
o 12 % méně než
(počet respondentů: 1041, reprezentativní vzorek podle pohlaví, věku a regionu)
ženy. Příležitost
Položky omezených výdajů:
Zdroj: Průzkum veřejného mínění
agentury Perfect Crowd pro AWD
(počet respondentů: 1041, reprezentativní
vzorek podle pohlaví, věku a regionu)
k výrazným škrtům ale nacházejí v oblasti
alkoholu a cigaret, kde by výdaje omezilo
53 % z nich. Tyto údaje pravděpodobně
souvisejí s tím, že muži mají do značné
míry více co omezovat. Muži se také
o něco více obávají toho, že v souvislosti se
stávající ekonomickou situací ztratí práci
nebo jim například bude snížena mzda.
V čem se ale přístup mužů a žen v podstatě
nijak neliší, jsou výdaje za cestování, sport,
vzdělávání nebo bydlení. V těchto oblastech
obě pohlaví shodně šetřit odmítají.
(tz)
Koho a co mám ráda
...z Intersparu?
Příběh začíná jednoho tmavého depresivně laděného
jarního rána, kdy se za oknem rozprostírala krajina
oděná do pochmurnosti horšího aprílového dne.
Byla zima, šeď, kam jsem se jen podívala. Vítr
ohýbal větve v korunách stromů a déšť se strefoval
s neúnavnou vytrvalostí do země, dokud se venku
nevytvořila souvislá vrstva bláta. Pohled, který mne
tak nějak k ničemu neinspiroval. Co s takovým
ránem? Snad nejlépe by bylo dobře posnídat...
Ve spíži mi padl zrak na jantarový odstín hmoty
ve sklenici s etiketou Spar Premium. Ano, ano, to
je ono – osladím si den, to pošmourné ráno! Tekutý
16
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 16
voňavý květový med bude tím, co mi dodá energii, jasně,
vím to. Do svých jednadvaceti let jsem s žádným
medem nekamarádila stejně tak jako s výlohami
cukráren. Pomyslela jsem si, že změna je život a...
Namazala jsem krajíc chleba máslem, medem
a posypala jsem si ho skořicí. Po kuchyni se začalo
linout téměř vánoční aroma. Vychutnala jsem si
lahodný přírodní produkt do posledního sousta.
Bylo to úžasné, dobrá nálada pojednou přebila
dešťový pláč nebe. A tak jsem se naučila jíst med,
mlsat, co je zdravé, chutný zázrak, medicínu
na hloupou náladu i nedostatek optimizmu.
V Intersparu ho mají moc dobrý, věřte mi.
Kateřina Šimková
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:35:37 PM
příjemná inspirace
www.aspius.cz
www.mojemaso.cz
Sbírám staré kuchařky
Čočka s hovězím ohonem. Přecezené boby. Zelený hrášek s kuřátky. Karfiol
s omáčkou a vejci. Jaterní knedlíky. Beránčí zadek. Hnědá rybí polívka s vandličkami. Mám pokračovat v nádherných názvech receptů na jídla, která před skoro stoletím upravovaly hospodyňky podle kuchařských knih, jež nám dnes slouží spíše jako atrakce či špetka nostalgie?
Asi by některé postupy, jak připravit lákavý oběd,
vzbudily údiv a vyprovokovaly nás až k úsměvu.
Když se na druhé straně zamyslíme nad tím, jak
se tehdejší mistři v kuchyni snažili zužitkovat
vše, co měli po ruce, a přidáte-li si k tomu
naše kulinářské možnosti včetně skladování
potravin, vyjde z toho, že vařit by se dalo dnes
stejně rozmanitě a zajímavě jako za první
republiky, ba daleko vynalézavěji. Určitě jsou ty
receptury dobré k zamyšlení, proč, co a jak jíme
s otázkou, zda ti naši předkové přece jen nebyli
v lecčems prozíravější, než si dokážeme přiznat.
Ing. Ilona Klímová, majitelka společnosti Aspius,
má staré kuchařské knihy ráda. Sbírá je, těší ji
to, ale nepřehání to. Je to koníček příležitostný,
který zvedne náladu, zpříjemní život. Ten
totiž z velké části zasvětila dovozu kvalitních
mas ze zahraničí, jeho zpracování. Její firma
Aspius maso dodává do našich obchodních
řetězců a některých restaurací. Sortiment
se neustále rozšiřuje. Možná znáte značku
nedávno na český trh uvedenou – Moje Maso.
Proč zrovna kuchařky?
Určitě to souvisí s mojí prací. Vizí je rozšířit
sortiment nabízeného čerstvého masa, aby si
zákazníci v ČR měli možnost vybrat a mohli
zpestřit svůj jídelníček. Má to mnoho souvislostí
a jde nejen o vyváženou stravu, ale také o kvalitní
suroviny i kulinářský zážitek. Začínali jsme
z ničeho, bez zkušeností. Ty bylo potřeba získat,
hledat inspiraci. Bylo potřeba se učit i z minulosti,
jak se s jakým masem
dříve pracovalo, jak ho
nejlépe upravit, čerpat
z poznatků, které již
upadly v zapomění.
Kolik jich zatím máte?
Asi 25 kousků. Není to
žádná muzejní sbírka,
ale postupně se mi
rozrůstá. Nemám ani
tolik času shánět další
exempláře, ono běhat
po antikvariátech je
docela časově náročné.
Doplňujete
i z jiných zdrojů?
Hledám přes internet, ptám se
známých, je to různé.
Jakou publikaci jste si oblíbila?
Nemám svého miláčka, ale asi nejvíce mne
zaujala kuchařka od Marie Svobodové. Tu
jsem ale jedné spřízněné duši věnovala,
bláhově jsem si myslela, že lehce seženu
další, zatím se mi to nepodařilo.
Vaříte podle některé?
Ne zcela. Ovšem nechávám se inspirovat třeba
při přípravě telecího masa, při zpracování
drůbeže. Nikdy ale nedodržuji recept přesně,
spíš si z něj vybírám, co se mi zdá zajímavé,
a zkouším, ovšem přizpůsobuji svým chutím,
zvyklostem, domácím surovinám, možnostem
časovým. Pro mne je podstatné učit se, jak
surovinu upravit, jak vhodně tepelně opracovat,
zda vařit, dusit, zda s omáčkou a tak dále.
Máte kuchařské exempláře vystavené
ve firmě, nebo tajně ukryté doma?
Mám je doma, ale kde přesně, to nepovím!
Ing. Ilona Klímová
A čeho si na celé té sbírce ceníte nejvíce?
Neříkala bych tomu sbírka, vážně! Takové
označení bych si dovolila používat, až se
kuchařkám budu pořádně věnovat. Zatím
je to tak, že mne baví si v nich čas od času
zalistovat, najít si vhodný recept, popřemýšlet
si. Získat informace a vědomosti, jak se
s masem pracovalo před sto lety. Za sběratele
se nepovažuji, na to je ještě příliš brzy...
Jaké recepty pokládáte pro
dnešek za nejpřínosnější?
Samozřejmě ty, které se váží k masu.
A k polévkám. U nás doma totiž sladké nikdo
moc nejí, a navíc ctíme tradiční kuchyni, tedy
hlavní jídlo a polévky. Anebo polévky jako hlavní
jídlo. Doma vařím polévku až čtyřikrát týdně,
děti na to jsou zvyklé, a já osobně si myslím,
že polévky jsou v jídelníčku nezastupitelné.
Zdá se vám, že byla stará česká
kuchyně zdravější než současná?
To je otázka. Jednak je dnes už asi těžké
definovat, co považujeme za českou kuchyni
a jednak každá doba má své přednosti
i nedostatky. Určitě není v pořádku v Čechách
stolování. Jíme hekticky, rychle, ve spěchu. Na
druhé straně se do našeho jídelníčku probojovalo
více zeleniny, salátů, energeticky zajímavých
kombinací, ale své místo si našel i amecický styl
rychlého občerstvení. V poslední době si mnoho
lidí začíná vybírat, chce kvalitu, i když za vyšší
cenu. Nejde tedy o podstatu kuchyně, jestli je
česká, italská, nebo francouzská, ale o to, jak se
lidé stravují, jak o tom přemýšlejí. V kuchařkách
z počátku minulého století jako by neexistovalo
jiné maso než vepřové a kuřecí, před dávnými
lety to byla také zvěřina, ryby, ptáci... Dnes se
výběr zpestřuje, mimo jiné i Aspius se snaží
nabídku možností co nejvíce rozvíjet, dostávat do
povědomí široké veřejnosti. Důležitá je pestrost.
Co byste vzkázala odpůrcům masa?
Nic. Každý má právo na svůj názor.
za rozhovor poděkovala Eva Brixi
17
PMB_2012_10.indd 17
10/15/2012 5:35:45 PM
radíme si navzájem / úsměvné čtení
Jak efektivně využít čas
N
pomocí kalendáře, ale
eotravuj, teď nemám
čas. Tak přesně
úplně nejvíc se mi osvědčily
„pípající“ připomínky.
tuhle větu nechci,
aby ode mě moje děti kdy
Soukromé i pracovní věci
si takto píši a upomínám,
slyšely. Vzhledem k tomu, že
abych nebyla ve stresu, že
jsem kromě péče o ratolesti,
manžela a domácnost dost
jsem na něco zapomněla. Svůj
čas se snažím zorganizovat
pracovně vytížená, musím
svůj čas opravdu naplánovat
tak, abych vše stihla vyřídit
do nejmenších detailů.
během pracovní doby a po
Dana Šalamunová,
práci se mohla naplno
Základem je sjednávání
PR manažerka, Focus
schůzek tak, aby pokud
věnovat dětem a rodině.
Agency
Žvatlající ratolesti mi totiž
možno navazovaly jedna na
dobijí baterky lépe než pobyt v lázních
druhou, nebo se udály na začátku či ke
konci pracovní doby. Každý den si také
a i takové mytí nádobí může být po
duševní práci vítanou oddychovou
před odchodem z práce zkontroluji, zda
činností. Při práci i v domácnosti se
jsem splnila všechny úkoly a projedu si,
pak snažím neodbíhat od rozdělaných
co mě čeká v den následující. Stanovím
problémů a dotáhnout danou věc vždy do
si také jasné priority, co se opravdu musí
vyřešit hned a co den dva počká. Plánuji
konce, abych zabránila chaosu a stresu.
Horoskopy
Co nám připravily planety
Horoskopy Daniely Hannah, které se pravidelně
objevují na webu www.madambusiness.cz,
najdete ve zkráceném znění také na tomto místě.
Třeba vám pomohou při důležitých krocích ve
vašem životě.
Štír 24. 10. – 22. 11.
Novoluní ve Štíru 14. listopadu – je to velmi
magický den. Lidé jsou napojeni na tajemné
síly. Můžete mít živé sny a předtuchy. Máte
možnost v sobě probudit skrytou intuici.
V tomto období vypluje na povrch téma, na
kterém máte pracovat. Toto novoluní je zde
proto, aby vám ukázalo oblast, která nefunguje.
Pokud cítíte, že je v něčem potřeba udělat
změnu, udělejte to!
Vaše Daniela Hannah
www.madambusiness.cz, www.astrokarty.cz
fejeton
Jsem v poho?
Mám ráda nebeský humor, který dělá
člověka člověkem a přivádí ho k poznání,
že jsme si v jistém slova smyslu všichni
rovni... Ctím lidi, kteří se dokáží zasmát
nad prohřešky všedního dne, jež činíme,
aniž o tom přemýšlíme. Ctím každého,
který ví, že i ten druhý může být omylný.
Snažím se poučit z vlastních chyb, ale
nějak to nefunguje. Zkrátka nevím, jak
to udělat, když chce být člověk v poho.
V marném úsilí vybojovat si klid, úsměv
a mít vše pod kontrolou dopouštím
se stále většího počtu omylů, zmatků
a nepořádků, průšvihů a malérů.
Tak třeba – urychleně jsem potřebovala
vyřídit jistou obchodní nabídku. Bylo to
dosti delikátní, jinými slovy, šlo o hodně
peněz. Telefonicky to bude rychlejší než
psaním e-mailu, pomyslela jsem si a vymáčkla
příslušné telefonní číslo. Ozval se hlas, no,
moc mi to nesedělo, tak jsem se zeptala: nejste
nachlazená? Zdá se mi... Ne ne, ozvalo se,
všechno je v pořádku. A tak jsem přednesla
své přání a bylo mi divné, že se hlas na
druhém konci nevzpínal, neoponoval a tak...
Poslední věta a ticho. Pochybnost začala hryzat
– jejda, s kým tedy vlastně mluvím, zeptala
jsem se pro jistotu rovnou. No se mnou, ozvalo
se. Ještě chvíli klid před bouří. Jasně, spletla
jsem dvě křestní jména a konkurenci vyžvanila
to, co neměl nikdo jiný než ten někdo slyšet.
Z druhého mobilu se posléze mile ozvalo: no,
já jen, jestli jsem se někde neopila a neslíbila...
Jasná tečka za tím, co se nemělo stát.
No nic, řekla jsem si, soustředím se příště více
a budu jednat rozvážně, důstojně svému věku
18
i zkušenostem. Večer mne navštívil přítel,
prožili jsme spolu krásné chvíle, totiž vyřešili
budoucnost. Abych ho potěšila, poslala jsem
mu druhý den sms ve znění: Moje letosni
prvni prani jsi ty. No – kdo může za to, že
mám mobil, který píše ještě bez diakritiky
a že slovo přání je v sms stejné jako praní
prádla. Můj milý nevěděl, co ten vzkaz měl
znamenat, proto raději opatrně odpověděl:
jsem na příjmu, potřebuješ koupit Ariel?
Ono s těmi sms, no, není to nakonec nic
veselého, když doputují, kam nemají. Člověk
se přetípne a je to. Díky tomu vím, proč mě
jistá hlídací služba velebí a bude mne mít
navždy ráda, i když bych uvedla všechna
zabezpečovací zařízení světa v houkání
jako o závod. Zavinila to jediná sms,
která nedomířila k očím mého protějšku,
leč omylem do systému hlášení pro mé
bodyguardy. Její obsah nezmíním, to je totiž
jen moje a jejich krásné tajemství. Dodnes
vím, že stojí za to. Jednomu finančnímu
řediteli jsem odeslala vzkaz určený mému
bratrovi, který přislíbil pomoc chlapa na
zahradě – je pravdou, že už mi pan ředitel
zdálky jen mával, ale nikdy neprojevil
zájem prezentovat s v našem časopise.
Zákony schválnosti jsou neomylné. A život
každého z nás plný příběhů. Faktury
s nesmyslnými texty, částkami i daty
zdanitelného plnění, maily
s překlepy, jež by se jeden
styděl zveřejnit. Příhody,
kdy je generální
ředitel zaměněn
za WC s otázkou,
kde je, sakra, ten
hajzl? Mailík kolegyni,
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 18
který končil větičkou: ahoj, ostatní zítra,
já už musím prchat – jenže v posledním
slovíčku chybělo písmeno h... A tak by se
dalo pokračovat jako v Decameronu.
Ať chceme, nebo ne, rozvernost okamžiků
nás provází na každém kroku. Vzpomínám,
jak jsem před lety sáhla v lese pro nádherný
hříbek a... Pod kloboukem byl stočený
slepýš. Tanec rozlícené indiánky by se
popisoval lépe než moje křepčení v úleku.
Kdysi dávno mne přišel požádat jeden
úchvatný muž o ruku. Žel, netušil,
že jsem již týden vdaná. Ronila jsem
slzy s vědomím, že to tak zůstane.
Když jsem se před několika desetiletími
chystala řádně nastoupit k obhajobě diplomky,
zazvonil na kolejní chodbě telefon: haló,
sháníme studentku Evu... Ano, u telefonu,
ohlásila jsem se zrovna já. No, víte, nechoďte
dnes k obhajobě, váš vedoucí práce dostal
mrtvici... A náhradní termín se dovíte časem...
Když jsem tehdy chtěla pokračovat prací
rigorózní a navázat na onu hlavní kapitolu,
po níž se celá diplomka jmenovala, zjistila
jsem, že tahle část v práci vlastně chybí.
Před pár roky jsem jela metrem, pozorovala
jsem nápisy na dveřích. Mnula jsem si oči,
nemohla jsem to vstřebat. Normální nápis
je: Neopírejte se o dveře. Jenže on tam nebyl.
Znělo to jinak: ve slově prvém chybělo p
a nahrazeno bylo písmenem s. Dále ve větě
zmizelo slovíčko se a předložka o.
Nenápadně krutý šprým. Od té doby
pozoruji dveře tohoto dopravního
prostředku, ale marně...
Chci být totiž v pohodě... Nad
věcí, nad sebou samotnou.
Eva Brixi
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:35:48 PM
informace
Hrozí další dívčí válka
kvůli životnímu pojištění?
Ženám od příštího roku výrazně zdraží rizikové životní pojištění v důsledku sjednocení sazeb pro ženy a muže. Avšak 6 z 10 žen o tom vůbec neví. Přitom každý druhý
Čech, který již o zdražení slyšel, s ním nesouhlasí. Tyto a další výsledky ukázal průzkum společnosti AWD proběhnuvší na reprezentativním vzorku české populace.
„Zdražení, které zatíží řadu rodinných
rozpočtů, si v ostatních evropských
zemích vysloužilo větší pozornost. Změna,
která zrovnoprávňuje pohlaví, u nás byla
zprvu vnímána pozitivně, avšak nyní se
začíná jasně ukazovat, že to bude muset
někdo zaplatit,“ usoudil Tomáš Rampula,
hlavní analytik společnosti AWD.
K zdražení dochází na základě nové evropské
legislativy, která nařizuje, aby ženy platily za
životní pojištění stejně jako muži. Doposud
byly v tomto směru zvýhodněné, protože jsou
pro pojišťovny méně rizikové. Podle některých
odhadů zdraží tyto pojistky pro ženy až o 80 %.
„Na trhu se objevila paradoxní situace, kdy
existuje jasná poptávka ze strany ženské
populace, nabídka k jejich uším ale mnohdy
ještě stále nedorazila,“ konstatoval Tomáš
Rampula, který tento stav přikládá i faktu, že
uzavírání pojistek se začalo naplno rozbíhat až
po letních dovolených. „Průzkum odhalil, že
až dvacet procent Čechů, kteří dosud nemají
životní pojištění, si ho chce zřídit, pokud
bude vědět, že tím výrazně ušetří. A to je
informace, která se na trhu začíná objevovat
až v těchto dnech,“ doplnil Tomáš Rampula.
Cena životního rizikového pojištění se za
dobu svého trvání může pro ženy změnit
v řádech desítek tisíc korun. Výpočet
nové sazby lze provést v nové UNISEX
kalkulačce na internetových stránkách
www.awdcr.cz, která je všem bezplatně
k dispozici. „Zájem o nové pojistky z řad
našich klientů již teď jasně ukazuje, že
unisex kampaň se stane horkým tématem
letošního podzimu,“ řekl Tomáš Rampula.
Průzkum o finančním chování české
populace byl zpracován společností
Perfect Crowd na reprezentativním vzorku
900 respondentů z řad celé České republiky.
Souhlas se sjednocením
sazeb pojistného
Otázka: Souhlasíte s tím, aby ženy
a muži měli stejné sazby pojištění?
Znalost ohledně sjednocení sazeb
pojistného pro muže a ženy
Otázka: Víte o tom, že v prosinci dochází
u rizikového životního pojištění ke sjednocení
pojistných sazeb pro muže a ženy, což bude
znamenat jeho výrazné zdražení pro ženy?
Respondentů: 900 osob.
Zdroj: AWD Česká republika.
On-line UNISEX kalkulačka
Zdroj: AWD Česká republika. www.awdcr.cz.
Respondentů: 900 osob.
Zdroj: AWD Česká republika.
(tz)
Jak na zimní plískanice? Brusinkou!
Nedostatek slunce a zkracující se dny, podzimní nečas, chladno a sychravo.
To všechno bude mít v nejbližších měsících vliv nejen na naši psychiku, ale
i na náš imunitní systém. Už se také psychicky připravujete na příchod rýmy,
nachlazení a mizerné nálady? Tomu
všemu nemusíte nutně podléhat. Zkuste
se vyhnout podzimním patáliím a zajeďte
na pár dní do lázní. Léčebné lázně
Bohdaneč připravily nový čtyřdenní
pobyt, který se k tomuto účelu hodí
naprosto ideálně. Relaxace, odpočinek
a chvíle strávené se svými blízkými nebo
kamarády vám určitě dodají nové síly.
Podzimní relaxace – tak se program
jmenuje – díky příjemným procedurám
s brusinkou navíc posílí také imunitní
systém. Blahodárné účinky brusinek
jsou známé už po staletí. Kromě
vitaminu C a provitaminu A totiž obsahují ještě organické kyseliny, třísloviny,
antioxidanty, anti-hnilobné látky a kyselinu elagikovou. Ta ničí bakterie,
způsobující urologické obtíže. Brusinky by pravidelně měli konzumovat lidé
s oslabenou imunitou či jakýmkoli chronickým onemocněním, opakovanými
záněty močového ústrojí, ale i lidé s onemocněním srdce, cév a krevního
oběhu. Zapomínat by na ně neměli ani všichni ve středním a pozdějším věku.
Procedury programu Podzimní relaxace:
● Perličková koupel provoněná příjemnou
brusinkovou solí se suchým zábalem
● Klasická částečná masáž s brusinkovým olejem
● Vstup do solné jeskyně
● Volné plavání po celou dobu pobytu
Cena čtyřdenního pobytu včetně polopenze, ubytování
a léčebného programu od 2310 korun.
Více na www.llb.cz
(tz)
19
PMB_2012_10.indd 19
10/15/2012 5:35:51 PM
letní potěšení
ODLIŠTE SE
OD KONKURENCE
webové stránky na klíč
loga a vizuální identita
aplikace pro chytré telefony či tablety
firemní brožury a produktové katalogy
design dalších grafických materiálů
internetový marketing
+420 606 615 609 | [email protected] | www.design4net.cz | Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9
20
PROSPERITA MADAM BUSINESS
PMB_2012_10.indd 20
Žena, která se neztratí
10/15/2012 5:35:55 PM
Download

Říjen - Prosperita Madam Business