®
KX15DDCZ
Duální PIR detektor s dosahem 15m
SPECIFIKACE (RYCHLÁ PŘÍRUČKA)
A PLOCHA A ÚHEL POKRYTÍ
A1
O
85
74 zón
7 rovin
HORIZONTÁLNÍ POKRYTÍ
B arva :
Bílá
Krytí:
3mm ABS, 0.4mm HDPE v oblasti čočky
Detek ční metoda:
Duální pyroelektrický senzor s nízkou úrovní rušení
14m
Citlivost:
Vysoká (SPP+), Nízká (SPP+1)
13m
Kompenzace teploty:
Digitální
12m
Rozsah detekce:
15m
Detek ční zóny:
74
Rychlost detekce:
0.3 - 3.0 m/s
Pracovní napětí
9 - 16V DC
7m
Spotřeba:
11mA @ 12V (Min), 12mA @ 12V (Max), SELV
6M
Relé výstup:
Omezený; 60V DC, 50mA (42.4V AC maximum)
5m
Výška instalace:
1.8m - 2.4m
4m
Sabotážní spínač:
12V 50mA
3m
Skladovací teplota:
-40ºC to 80ºC
15m
11m
Provozní teplota:
-30ºC to 70ºC
Příslušenství:
Konzole pro připevnění na strop a stěnu v dodávce
Vyzařování:
EN55022 třída B
Odolnost:
EN50130-4
Volitelná čočka:
Čočka s dlouhým dosahem - 30m
10m
9m
8m
2m
1m
1m
2m 3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10m 11m
12m 13m 14m
8m
9m
10m 11m
12m 13m 14m
15m
A 2 VERTIKÁLNÍ POKRYTÍ
2.4m
DOČASNÉ POVOLENÍ DIODY PIR ČIDLA
Funkce: Povoluje LED diodu PIR čidla při testu průchodem, pokud byla LED dioda
1m
vypnuta odstraněním LED jUmperu .
www.abbas.cz
BRNO • tel: +420 541 240 956 • fax: +420 541 240 955 • gsm: +420 602 777 999 • [email protected]
PRAHA • tel: +420 221 416 811 • fax: +420 221 416 888 • gsm: +420 602 777 000 • [email protected]
OSTRAVA • tel: +420 596 611 984 • fax: +420 596 612 059 • gsm: +420 602 777 222 • [email protected]
HRADEC KRÁLOVÉ • tel: +420 495 534 470 • fax: +420 495 534 480 • gsm: +420 602 777 333 • [email protected]
Ústředny Pyr onix: V uživatelském módu spusťte test průchodem. LED dioda
B
2m 3m
4m
5m
6m
7m
15m
ROZM ĚRY A HMOTNOST
PIR čidla bude po dobu testu povolena. Po opětovném opuštění menu pro test
průchodem bude LED dioda opět zakázána.
3mm
Připojení: Pokud je systém v módu testu průchodem, zapojte (LED) do PGM na
ústředně programované jako 0V.
117mm
ZABRÁNĚNÍ FALEŠNÝM POPLACHŮM
1. Zabraňte umístění detektoru na přímém slunečním světle.
Tento produkt je schválený pro použití
v prost ředích pro bydlení, obchod a
lehký průmysl.
2. Nenechávejte volně pobíhat zvířata v zóně při zastřEžení.
3. Nepřipevňujte detektory poblíž tepelnČch zářičů Nebo radiátorů.
ZÁRUKA
Tento produkt je prodáván podle našich standardních záru čních podmínek a je
garantován záruční dobou pěti let na vady způsobené výrobou.
Odpovídá EN-50131-1
Bezpečnostní třída 2
Třída prostředí 2
4. Nepřipevňujte detektor poblíž oken nebo ventilačních průduchů,
průvan mŮže způsobit falešný poplach
5. Detektory připevňujte pouze na pevné a nepohyblivé podložky.
69mm
50mm
Kg
= 105g bez konzole
ZAPOJENÍ
Při prvním zapnutí provede detektor samotestovací proceduru. Ta je
V zájmu průběžného zvyšování kvality,zm ěn designu a péče o zákazníky, si firma
indikována blikající LED diodou.
Pyronix Ltd vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předb쾞
ného ohlášení.
6. Nikdy neveďte kabel PIR čidla souběžně s vedením el. Proudu
RINS548-5
C2 PROLISY NA KRYTU
C
INSTALACE
C1
UMÍSTĚNÍ ŠROUBKU
KRYTU
C3 PŘIPEVNĚNÍ NA
C4 PŘIPEVNĚNÍ NA ST ĚNU
ST ĚNU
PROLIS PRO VEDENÍ KABELU
POMOCÍ
C5 PŘIPEVNĚNÍ NA ST ĚNU
STOJÁNKU
D NÁKRES DESKY
ODPOROVÉ JUMPERY EOL
POMOCÍ STOJÁNKU
PYRO SENZOR
VOLBA ZPRACOVÁNÍ
DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU
CITLIVOST
S jumperem
= ZÁKLADNÍ
6K8
5K6
4K7
1K
+
–
ALARM
TAMPER LED
5K6
4K7
2K2
1K
Bez jumperu
= VYSOKÁ
POPLACHOVÁ LED
DIODA
POLARITA RELÉ
S jumperem
= NC (Základní)
POZOR: Před montáží se ujistěte, že podklad
není pohyblivý a nevibruje.
PROLIS PRO PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU
E
E1
KONCOVKY PRO EOL ODPORY
KX15DD má na základní desce dvě sady pinů, jednu na každé straně
Konektorových koncovek. Tyto piny jsou určeny pro výběr koncových
odporů pro drátové vedení typu EOL (End Of Line). Pokud není EOL
vedení použito, nechte piny volné.
Nastavení pinů nalevo od svorek určuje odpor v poplachovém
relé. Nastavení pinů Napravo od svorek určuje hodnotu odporu
pro vedení EOL.
Do zóny
Do zóny
Pokud není možno zvolit hodnotu
odporu který požadujete, nechte
piny volné a dejte odpor přímo
mezi svorky tak, jak je zobrazeno
na obrázku.
Bez jumperu
= NO
E2
NC ZAPOJENÍ (NORMÁLNĚ ZAV ŘENO)
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
+A UX- Z1
Zobrazení umístění
odporu mezi koncovky
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
+AUX- Z1
2K4
DM
DM/T + A
PŘÍKAD ZDVOJOV ÁNÍ ZÓN
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
1K
1K
5K6
6K8
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
1K
1K
linka
+AUX- Z1
T T
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
E5 PŘÍKLAD DVOU DEOL
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
5K6
6K8
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
1K
1K
Linka
+AUX- Z1
T T
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
5K6
6K8
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
1K
1K
+AUX-
+AUX-
2K4
DM
+
+AUX- Z1
5K6
6K8
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
1K
1K
T T
-
ALARM
ALARM
JUMPERY MUSÍ BÝT ODPOJENY
TAMPER
EOL/DM
EOL
VŠECHNY
JUMPERY MUSÍ
BÝT ODPOJENY
T + A Linka pro
DOMINUS MILLENIUM
–
ALARM TAMPER LED
relé
5K6
6K8
5K6
4K7
Provozní schéma zapojení je
4K7
zobrazeno na následujícím
2K2
2K2
schémátku:
1K
1K
3K9
DM/T + A
TAMPER
2K4
DM
3K9
DM
JUMPERY MUSÍ BÝT ODPOJENY
Poplachové
+
DM/T + A
3K9
DM
JUMPERY MUSÍ BÝT ODPOJENY
PŘIPOJENÍ POUZE PRO ÚSTŘEDNY DOMINUS MILLENNIUM
2K4
DM
DM/T + A
2K4
DM
DM/T + A
3K9
DM
JUMPERY MUSÍ BÝT ODPOJENY
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
JUMPERY MUSÍ BÝT ODPOJENY
5K6
6K8
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
1K
1K
DETEKTORŮ V JEDNÉ ZÓNĚ
2K4
DM
DM/T + A
+
–
ALARM TAMPER LED
+
–
ALARM TAMPER LED
6K8
6K8
5K6
6K8
6K8
6K8
5K6
6K8
+
–
ALARM TAMPER LED
5K6
–
ALARM TAMPER LED
6K8
6K8
5K6
6K8
5K6
5K6
5K6
5K6
4K7
5K6
6K8
5K6
4K7
4K7
5K6
4K7
5K6
4K7
5K6
4K7
4K7
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
4K7
2K2
4K7
2K2
4K7
2K2
2K2
4K7
4K7
2K2
1K
2K2
2K2
1K
1K
1K
1K
1K
2K2
1K
1K
2K2
1K
1K
1K
1K
1K
1K
+
DM/T + A
VŠECHNY
JUMPERY MUSÍ
BÝT ODPOJENY
5K6
6K8
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
1K
1K
T T
3K9
DM
JUMPERY MUSÍ BÝT ODPOJENY
+AUX-
3K9
DM
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
+AUX- Z1
3K9
DM
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
+AUX-
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
2K4
DM
DM/T + A
3K9
DM
JUMPERY MUSÍ BÝT ODPOJENY
E4
ZAPNUTA
(Základní)
PŘÍKLAD PIN Ů PRO DEOL
5K6
6K8
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
1K
1K
T T
VYPNUTA
+
–
ALARM TAMPER LED
6K8
6K8
5K6
6K8
–
ALARM TAMPER LED
+
–
ALARM TAMPER LED
6K8
5K6
5K6
6K8
5K6
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
5K6
4K7
5K6
5K6
4K7
5K6
4K7
4K7
4K7
2K2
4K7
2K2
4K7
4K7
2K2
2K2
4K7
2K2
2K2
1K
1K
1K
2K2
2K2
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
+
6K8
6K8
5K6
5K6
4K7
4K7
2K2
1K
1K
E3
PŘÍKLAD PIN Ů PRO SEOL
5K6
6K8
5K6
4K7
4K7
2K2
2K2
1K
1K
T T
R
L
C
Sabotážní
relé
2K4
3K9
2K4
2K4
DM
3K9
DM
JUMPERY MUSÍ BÝT SPOJENY
DM - DOMINUS MILLENIUM
RINS548-5
Download

KX15DDCZ