Benefice pro Borůvku
Výsledky aukce 23. října 2014
Nabídka nevydražených děl
Benefice pro Borůvku
aukce originálních grafických listů
Borůvka Praha o.p.s. pomáhá již 16 let lidem
s tělesným postižením zapojit se do každodenního života. Začínala se dvěma projekty,
dopravou dětí a mládeže s handicapem
za vzděláním a osobní asistencí, navázala
poskytováním fyzioterapie lidem s tělesným postižením a v současné době je jejím
velkým tématem uplatnění lidí s tělesným
handicapem na trhu práce.
Další dík patří panu Martinu Suchánkovi za tvorbu katalogu a reprodukce výtvarných
děl. O tisk katalogu a pozvánky se postarala tiskárna iDigitisk. Moderování večera se
ujal pan Tomáš Matonoha, za což mu vřele
děkujeme.
Příjemnou atmosféru večera dotvořila
klavíristka Tanita Yanková a občerstvení
od firem Budějovický Budvar a Vínovník,
obchod s maďarským vínem. Doufáme,
že benefiční aukce byla místem setkání
krásného umění a dobrých skutků.
Benefiční aukce pro Borůvku je způsobem,
jak získat alespoň část finančních prostředků
na pokračování našich projektů. Listujeteli tímto katalogem, potkáte mnohá zvučná
jména a velmi pestrou nabídku grafických
listů. Věříme, že si vybere každý, kdo miluje
umění nebo chce pořídit k Vánocům cenný
dárek svým blízkým. A doufáme, že jej bude
těšit nejen pohled na grafiku či fotografii, ale
i pomyšlení na ty, kterým koupí díla pomohl.
Úspěšným dražitelům gratulujeme a děkujeme všem, kteří svou účastí v aukci přispěli
na naši činnost.
Lenka Nádvorníková & Veronika Suchánková
V našem úvodním slově by neměla chybět
slova díků všem, kteří se na organizaci aukce
podíleli. V první řadě všem autorům, kteří
do aukce bez nároku na honorář věnovali svá
díla, galerii Kabinet české grafiky, jmenovitě
paní Ing. arch. Haně Suchánkové, která nám
pomáhala s organizací aukce, Městské části
Praha 5 za zapůjčení galerie Portheimka pro
konání aukce.
2
Co je originální grafika?
Grafikou nazýváme výtvarné umělecké
dílo, kdy umělec použije jednu z grafických
technik a dílo rozmnoží ručním řemeslným
postupem na předem stanovený počet exemplářů. Počet exemplářů tvoří náklad, za který
umělec odpovídá, a proto jej také podepisuje. Podepsaný a číslovaný list je originál,
jehož hodnota většinou časem stoupá.
Kromě podpisu autor většinou uvádí na každém výtisku jeho pořadové číslo a celkový náklad, např. 5/50 znamená pátý
výtisk z celkového nákladu 50 číslovaných
exemplářů. Každý z exemplářů je považován
za originál, nikoliv za kopii.
druhů rýtek a dlátek odebírá materiál kolem
kresby. Odebrané místo bude na výsledné
grafice bílé. Barva se nanáší na vyvýšená
místa (odtud název „tisk z výšky“). Zjednodušeně by se dalo říci, že tisk je obdobný
principu razítka. Z výšky se tiskne dřevořez,
dřevoryt a linoryt.
Tisk z hloubky umožňuje daleko jemnější
práci než jiné techniky. Grafik vyryje nebo
vyleptá výjev do destičky (zinkové, ocelové,
měděné či hliníkové). Poté vetře barvu do
vyrytých či vyleptaných míst a tlakem lisu
obtiskne výjev na papír. Při této technice dochází k většímu opotřebení destiček. Některé
techniky tisku z hloubky tak mají jen velmi
omezený náklad. Do této kategorie patří
rytina, lept, suchá jehla, mezzotinta, měkký
kryt (vernis mou) a akvatinta.
Tisk z plochy je tisková technika založená
na principu odpuzování mastnoty a vody.
Tisknoucí a netisknoucí místa na tiskové
formě jsou v jedné rovině a v průběhu tisku
jsou vlhčena vodou, aby přijímala tiskařskou
barvu. Typickým zástupcem této techniky
je litografie.
Portrét Edwarda VI. od Hanse Holbeina se stal
podkladem pro mědirytinu Václava Hollara, díky
kterému se ve své době s králem seznámila Evropa.
Základní grafické
techniky
Základní grafické techniky jsou tři. Tisk
z výšky, tisk z hloubky a tisk z plochy. Tisk
z výšky je nejstarší grafickou technikou. Grafik po přenesení kresby na štoček (nejčastěji
dřevěný špalík), postupně pomocí různých
Takto vypadají litografické kameny.
3
Nevydražená díla, k prodeji za vyvolávací cenu
6
Hana Čápová (*1956)
V máji v ráji
barevný lept, 27/35, 1999,
30 x 24 cm
vyvolávací cena: 1800 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
16
Jan Kavan (*1947)
Slečna Alena
barevná litografie, 7/30, nedatováno,
59,5 x 44 cm
vyvolávací cena: 3700 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
17
Marián Komáček (*1959)
Testovanie dažďa
barevný lept, autorský tisk, 2000,
30 x 23 cm
vyvolávací cena: 2900 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
4
22
Ivana Lomová (*1959)
Věčný vůdce
barevná litografie, 77/126, 2013,
36 x 35 cm
vyvolávací cena: 3500 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
33
Dalibor Smutný (*1964)
Mučenka
mezzotinta, 3/30, 2003, 32 x 32 cm
vyvolávací cena: 6000 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
34
Vladimír Suchánek (*1933)
Dvojice
barevná litografie, 13/60, nedatováno,
50 x 35 cm
vyvolávací cena: 10 000 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
5
36
Vladimír Suchánek (*1933)
& Walter Brems (*1947)
Variace
barevná litografie, 26/65, nedatováno
vyvolávací cena: 12 000 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
43
Naďa Synecká (*1926)
Flétnové koncerty
Kombinovaný barevný lept s kresbou,
6/15 var I., 60 x 35,5 cm
vyvolávací cena: 5000 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
45
Jana Truksová (*1947)
Rozjímání
barevná litografie, 34/45, 1992,
32 x 43 cm
vyvolávací cena: 1800 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
6
46
Jana Truksová (*1947)
Jen vykročit
barevná litografie, autorský tisk,
1994, 54 x 43 cm
vyvolávací cena: 2500 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
47
Jaroslava Pešicová (*1935)
Vinný brouk
barevný lept, 33/90, 1982,
49,5 x 32,5 cm
vyvolávací cena: 3000 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
49
Jan Hísek (*1965)
Ryba ve věži
mezzotinta, 29/33, 2011,
46 x 60,5 cm
vyvolávací cena: 13 000 Kč
K PRODEJI ZA VYVOLÁVACÍ CENU
7
Prodaná díla
1
Jiří Anderle (*1936)
Kotě
kolorovaný lept, 1/1, nedatováno,
19,5 x 15,5 cm
vyvolávací cena: 4000 Kč
Prodáno za 15 000 Kč
2
Michaela Bartoňová (*1955)
Dívka, opice a udivená žába
suchá jehla, 2/20, nedatováno,
24 x 13,5 cm
vyvolávací cena: 1200 Kč
Prodáno za 1500 Kč
3
Michaela Bartoňová (*1955)
Hudbu prosím, Anděli
suchá jehla, 6/30, nedatováno,
10,5 x 15 cm
vyvolávací cena: 1200 Kč
Prodáno za 1800 Kč
8
4
Adolf Born (*1930)
Benátská komedie
barevná litografie, 58/85, nedatováno,
48,5 x 32,5 cm
vyvolávací cena: 13 000 Kč
Prodáno za 14 000 Kč
5
Jiří Brázda (*1952)
Tři
barevný lept, 35/50, 2009,
31 x 22,5 cm
vyvolávací cena: 3200 Kč
Prodáno za 3400 Kč
7
Ladislav Čepelák
Hnízdo
akvatinta, nedatováno, 12 x 11,5 cm
vyvolávací cena: 800 Kč
Prodáno za 1900 Kč
9
8
Karel Demel (*1942)
Faun
kombinovaná technika, 45/130,
2002, 20 x 29 cm
vyvolávací cena: 3500 Kč
Prodáno za 4700 Kč
9
Josef Dudek (*1954)
A viděl Bůh, že je to dobré
lept, autorský tisk, 2014,
21 x 13,5 cm
vyvolávací cena: 1800 Kč
Prodáno za 1900 Kč
10
Josef Hampl (*1932)
Z cyklu dopisy II.
barevná litografie; autorský tisk,
2002, 54 x 43 cm
vyvolávací cena: 3000 Kč
Prodáno za 10 000 Kč
10
11
Eva Hašková (*1946)
Triumf
barevný lept, 20/100, 2004,
32 x 24,5 cm
vyvolávací cena: 3000 Kč
Prodáno za 4000 Kč
12
Juraj Jakubisko
Ryba
barevná litografie, 26/200,
nedatováno
vyvolávací cena: 1000 Kč
Prodáno za 2000 Kč
13
František Hodonský (*1945)
Volně podle Claude Moneta “Lekníny”
dřevořez, 3/3, 2004, 69 x 100 cm
vyvolávací cena: 18 000 Kč
Prodáno za 19 000 Kč
11
14
Tomáš Hřivnáč (*1959)
Flamenco II.
suchá jehla, autorský tisk, 2014,
64 x 48 cm
vyvolávací cena: 9000 Kč
Prodáno za 16 000 Kč
15
Jana Kadlecová(*1955)
Louky VII.
kombinovaná technika, 5/60,
1999, 39,5 x 39 cm
vyvolávací cena: 4600 Kč
Prodáno za 5000 Kč
18
Oldřich Kulhánek (1940 – 2013)
Metamorfoza
barevný lept, 2011, 20,5 x 14,5 cm
vyvolávací cena: 6500 Kč
Prodáno za 9000 Kč
12
19
Ladislav Kuklík (*1947)
Zebry
barevný lept, 40/50, 2009,
29,5 x 24 cm
vyvolávací cena: 3800 Kč
Prodáno za 4600 Kč
20
Aleš Lamr (*1943)
Jákobova studna
barevná litografie, 74/90, 1992,
56 x 71 cm
vyvolávací cena: 6300 Kč
Prodáno za 9300 Kč
21
Michaela Lesařová - Roubíčková(*1949)
Šaty pro sváteční chvíle
rámováno, barevný lept, kombinovaná
suchá jehla, 38/50, 21,5 x 11 cm
vyvolávací cena: 1900 Kč
Prodáno za 2400 Kč
13
23
Zdeněk Mézl (*1934)
Svatý Václav
dřevořez, autorský tisk, nedatováno, 21,5 x 8 cm
vyvolávací cena: 800 Kč
Prodáno za 800 Kč
24
Zdeněk Mézl (*1934)
Albrecht von Valdstein
dřevořez, autorský tisk, nedatováno, 22 x 8,5 cm
vyvolávací cena: 800 Kč
Prodáno za 900 Kč
25
Zdeněk Mézl (*1934)
Dualismus
dřevořez, autorský tisk, nedatováno, 22,5 x 15,5 cm
vyvolávací cena: 800 Kč
Prodáno za 2200 Kč
14
26
Jan Otava (*1950)
Taneční zábava
kresba – kombinovaná technika,
1988, 37 x 51,5 cm
vyvolávací cena: 5300 Kč
Prodáno za 5800 Kč
27
Miroslav Pošvic (*1959)
Přerušený rozhovor
barevná litografie, 12/20, 2006,
21 x 53 cm
vyvolávací cena: 4800 Kč
Prodáno za 5000 Kč
28
Igor Piačka (*1962)
Živá voda I
barevný lept, 25/50, 2004,
48 x 24,5 cm
vyvolávací cena: 4500 Kč
Prodáno za 7100 Kč
15
29
Igor Piačka (*1962)
Živá voda II
barevný lept, 25/50, 2004,
48 x 24,5 cm
vyvolávací cena: 4500 Kč
Prodáno za 6100 Kč
30
Pavel Roučka (*1942)
Dvojice
barevná litografie, autorský tisk,
nedatováno, 56,5 x 72,5 cm
vyvolávací cena: 7500 Kč
Prodáno za 8000 Kč
31
Natálie Roučková (NATI) (*1984)
Diagonála
barevná litografie, 64/100, 2010,
53,5 x 43 cm
vyvolávací cena: 3800 Kč
Prodáno za 4000 Kč
16
32
Jiří Slíva (*1947)
Cirque du Vin
barevná litografie, 26/50, nedatováno, 42,5 x 32 cm
vyvolávací cena: 4000 Kč
Prodáno za 8500 Kč
35
Vladimír Suchánek (*1933)
Útěcha
barevná litografie, autorský tisk,
nedatováno, 54 x 43 cm
vyvolávací cena: 10 000 Kč
Prodáno za 11 000 Kč
37
Martin Suchánek (*1958)
Lodní příď
fotografie - pigmentový tisk, 2012,
58 x 58 cm
vyvolávací cena: 2000 Kč
Prodáno za 4000 Kč
17
38
Martin Suchánek (*1958)
Velký kaňon
fotografie - pigmentový tisk,
2006, 58 x 88 cm - rámováno
vyvolávací cena: 2800 Kč
Prodáno za 4000 Kč
39
Eva Suchánková - Chobotová
(*1961 - 2003)
Kompromisy
kombinovaná technika, 7/10, 1993,
49 x 65,5 cm
vyvolávací cena: 3000 Kč
Staženo z aukce
40
Eva Suchánková - Chobotová
(*1961 - 2003)
Němý křik
kombinovaná technika, 7/10,
1993, 49 x 65, 5 cm
vyvolávací cena: 3000 Kč
Staženo z aukce
18
41
Pavel Sukdolák (*1925)
Vrstvy
barevný lept, 15/30, 2011,
53 x 47,5 cm
vyvolávací cena: 5000 Kč
Prodáno za 5500 Kč
42
Milada Sukdoláková (*1956)
Duha
barevný lept, 90/200; nedatováno, 32,5 x 23 cm
vyvolávací cena: 1600 Kč
Prodáno za 1700 Kč
44
Markéta Šafáriková (*1975)
Kobylky
kombinovaná technika, 6/7, 1998,
25 x 21,5 cm
vyvolávací cena: 2500 Kč
Prodáno za 2700 Kč
19
48
František Vlach (*1941)
Don Quiote De La Mancha
litografie, autorský tisk, 2012,
60,5 x 45 cm
vyvolávací cena: 2500 Kč
Prodáno za 2700 Kč
Úspěšným dražitelům gratulujeme
a děkujeme jim, že koupí uměleckého díla
podpořili činnost Borůvky Praha o.p.s.
20
Poděkování autorům
Jiří Anderle (*1936) … 1
vystudoval AVU v Praze, získal 38 významných cen na mezinárodních bienále, je
zastoupen v mnoha světových sbírkách –
například Metropolitan Museum of Art v New
Yorku nebo v Centre Pompidou v Paříži.
umělců výtvarných. Zabýval se volnou grafikou a kresbou, užíval tradičních technik jako
je uhel, tužka, tuš. V grafice se zaměřoval
na lept, akvatintu a mezzotintu.
Michaela Bartoňová (*1955) … 2, 3
je výtvarnice, malířka a designérka loutek.
V roce 1997 založila divadlo Tineola.
Je autorkou 9 loutkových her.
Karel Demel (*1942) … 8
je grafik, malíř a ilustrátor. Byl přijat jako
mimořádný student do ateliéru Zdeňka
Sklenáře na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Jako hudebník vnímá hudbu a poezii
jako motivaci k výtvarné činnosti.
Adolf Born (*1930) … 4
vystudoval AVU v Praze, jeho doménou je
suchá jehla, lept a litografie. Ilustroval 220
knižních titulů – např. knihy Miloše Macourka
– Mach a Šebestová, realizoval 70 animovaných filmů. Získal mnohá ocenění, např.
Grand Prix na Světové výstavě karikatury
v Montrealu.
Josef Dudek (*1954) … 9
je grafik, ilustrátor a pedagog. Jeho práce jsou známé v Evropě, USA, Japonsku
a dalších zemích. Za tvorbu exlibris a volnou
grafiku získal několik ocenění. Josef Dudek
uchvacuje jemnou kresbou a zobrazením
ženy v konfrontaci s přírodními a mytologickými náměty.
Jiří Brázda (*1952) … 5
vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, tvoří převážně obrazy, kresby
a grafiku kombinovanou technikou.
Josef Hampl (*1932) … 10
vystudoval Školu dekorativních umění
v Praze, v letech 1967 – 1990 byl pedagogem na pažské Akademii výtvarných umění.
Uskutečnil na tři desítky samostatných
výstav a účastnil se mnoha výstav skupinových.
Hana Čápová (*1956) … 6
se věnuje volné a užité grafice, kresbě
a ilustraci – ilustrovala 18 knih. Věnuje se
také tvorbě poštovních známek.
Eva Hašková (*1946) … 11
je grafičkou a ilustrátorkou, vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou.
Na svém kontě má desítky grafických listů
a ilustrace k několika desítkám knih. Obdržela řadu cen za své dílo, mimo jiné v roce
1979 cenu Ministerstva kultury.
Ladislav Čepelák (1924-2000) … 7
byl český grafik, kreslíř, ilustrátor, později
profesor na Akademii výtvarných umění
v Praze. Byl členem SČUG Hollar a Jednoty
21
Jan Hísek (*1965) … 49
je malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou.
Ilustroval řadu publikací od Antoina de Saint
- Exupéryho či Vítězslava Nezvala. Vystavoval v řadě tuzemských galerií, v Evropě
i v zámoří. Úspěchy sklízel v Londýně, Římě,
Paříži či v americkém Seattlu a New Yorku.
František Hodonský (*1945) … 13
vystudoval AVU v Praze, věnuje se malbě,
grafice a drobným plastikám. Je zastoupen
např. ve sbírkách Národní galerie v Praze,
byl vyznamenán medailí Franze Kafky a cenou Masarykovy akademie umění. Inspiruje
se krásami krajiny. Od roku 1990 působí
jako profesor na Akademii výtvarných
umění v Praze.
Jan Kavan (*1947) … 16
v roce 1972 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od té doby se
věnuje volné grafické tvorbě, příležitostně též
ilustraci a animovanému filmu. Z grafických
technik preferuje lept a tisk z hloubky.
Marián Komáček (*1959) … 17
vystudoval Vysokou školu výtvarného umění
v Bratislavě na oddělení knižní tvorby a ilustrace u prof. Albína Brunovského. Absolvoval
různé studijní cesty do zahraničí, je členem
Spolku grafiků v Bratislavě. Věnuje se malbě,
grafice, exlibris, knižní ilustraci a tvorbě
známek.
Ladislav Kuklík (*1947) … 19
se věnuje volné grafice, kresbě a ilustraci. Jeho nejčastěji používanou technikou
je kresba tužkou a čárový lept s akvatintou. Jeho díla jsou zastoupena v galeriích
a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí,
například v USA, Německu, Polsku, Holandsku, Belgii, Švýcarsku a Rakousku.
Tomáš Hřivnáč (*1959) … 14
je od roku 1999 členem Sdružení českých
umělců grafiků Hollar, věnuje se především
volné grafice, nejčastěji suché jehle a akvarelu, námětem mu je svět ženy, jeho grafické
listy jsou záznamem okamžiků, akcí a gest.
Juraj Jakubisko (*1938) … 12
Juraj Jakubisko je slovenský filmový režisér,
scenárista i kameraman. Získal mnohá ocenění za svou filmovou tvorbu, natočil více jak
dvě desítky filmů. Věnuje se také
grafické tvorbě.
Oldřich Kulhánek (1940 – 2013) … 18
se narodil 26. 2. 1940 a zemřel 28. 1. 2013.
Za komunismu byl perzekuován kvůli svým
dílům, ale díky řadě přátel z USA, Holandska,
Belgie, Německa, Rakouska a Francie neztrácel kontakt s výtvarnou scénou Evropy.
Po pádu komunismu začal cestovat do světa,
vedl semináře o kresbě v cizině. Je autorem
českých bankovek a poštovních známek.
Jana Kadlecová
(*1955) … 15
absolvovala obor grafika na AVU v Praze
v ateliéru prof. Ladislava Čepeláka. Věnuje se volné grafice, kresbě a kaligrafii. Je
zastoupena v grafických sbírkách Národní
galerie v Praze, ve sbírkách Ministerstva
kultury ČR a dalších galeriích.
Aleš Lamr (*1943) … 20
vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou
školu, oddělení prostorového výtvarnictví
v Brně. Od roku 1968 je registrován v Unii
22
Jaroslava Pešicová (*1935) … 47
je malířkou, grafičkou a ilustrátorkou. Svá
díla prezentovala na více než šedesáti samostatných výstavách v Čechách i v zahraničí,
největších úspěchů dosahuje v Belgii. V roce
2003 získala ocenění od Evropské unie umění za uměleckou a kulturní činnost.
výtvarných umělců jako volný výtvarník. Je
činný jako grafik, sochař, keramik a realizoval
řadu významných prací v architektuře.
Michaela Lesařová – Roubíčková (*1949)
… 21
se věnuje volné a užité grafice, ilustraci,
kresbě, malbě, tkaní i trojrozměrným objektům z různých materiálů. Navrhla a zhotovila
scénu pro pražské divadlo poezie Viola.
Uspořádala na sto samostatných výstav,
zúčastnila se řady kolektivních výstav a mezinárodních soutěží.
Igor Piačka (*1962) … 28, 29
vystudoval Vysokou školu výtvarných umění
v Bratislavě a Akademii Royale des Beaux
Arts v Bruselu. Věnuje se malbě, grafice,
kresbě, ilustraci a tvorbě známek. V letech
1990 - 2003 působil jako pedagog. Je členem skupiny G-bod, Spolku grafiků a SČUG
Hollar.
Ivana Lomová (*1959) … 22
je česká výtvarnice existenciální figurativní
malby, ilustrátorka a scenáristka. Od roku
1984 publikuje kresby v novinách a časopisech, ilustrovala více než 25 knih, zejména pro děti a mládež, napsala a nakreslila
komiksový seriál pro děti, pracovala pro
kreslený film.
Miroslav Pošvic (*1959) … 27
v roce 1979 absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze. Jeho hlavními
oblastmi činnosti jsou barevná litografie,
malba a plastika. Jeho tvorba je metaforou
prostých emocí a jejich fyzických projevů
s humorným nadhledem.
Zdeněk Mézl (*1934) … 23, 24, 25
vystudoval Akademii výtvarných umění, jeho
dílo je zaměřeno na dřevoryt, kterému dal
svou prací nový význam. Ilustroval více jak
70 knih, vytvořil 3 poštovní známky a řadu
svébytných grafických listů. Jeho dílo je
výjimečné nejen v Čechách, ale i v současné
světové grafice.
Pavel Roučka (*1942) … 30
se zabývá zejména malbou, kresbou a litografií. Je pedagogem na letní umělecké akademii v Bavorsku, absolvoval stáž ve Franci,
byl oceněn tamní vládou za umělecký přínos
udělením Řádu akademických palem. Uspořádal na tři desítky samostatných výstav,
účastnil se mnoha kolektivních.
Jan Otava (*1950) … 26
akademický malíř a grafik, absolvent AVU ve třídě Ladislava Čepeláka. Zaměřuje se na motivy krajiny, přírodních prvků i motivy
svého mládí.
Natálie Roučková (NATI) (*1984) … 31
v roce 2011 absolvovala Vysokou školu
umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru
23
Eva Suchánková – Chobotová (1961 - 2003)
… 39, 40
vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, absolvovala studijní pobyt
ve Spojených státech. Věnovala se grafice
volné i užité a typografii. Byla členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
prostorové tvorby a v ateliéru malby. V její
práci zaujímá silné místo téma koní. Je totiž
malířkou, grafičkou a zároveň milovnicí koní
a mistryní ČR v parkuru z roku 2011.
Jiří Slíva (*1947) … 32
je výtvarník a básník věnující se kreslenému
humoru, litografii a knižní ilustraci. Kromě
toho píše i verše pro děti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, ale v roce
1979 se vydal na dráhu umělce a karikaturisty.
Pavel Sukdolák (*1925) … 41
je malířským básníkem české grafiky a bezesporu patří k našim nejvýznamnějším
grafikům 2. poloviny 20. století. Získal mnohá
ocenění, například Zlatou medaili bienále
ve Florencii v roce 2004.
Dalibor Smutný (*1964) … 33
vystudoval Akademii výtvarných umění
v Praze, od roku 1991 v ní působil jako
odborný asistent v ateliéru Grafika I. V roce
2012 byl jmenován docentem v oboru kresba a grafika. Za svou tvrobu získal mnohá
ocenění.
Milada Sukdoláková (*1956) … 42
vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Ladislava Čepeláka. Je
výtvarnice, režisérka animovaných filmů,
autorka námětů a scénáristka.
Vladimír Suchánek (*1933) … 34, 35, 36
je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a exlibris. Od roku
1995 je předsedou SČUG Hollar, v roce
1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění. V roce 2006 mu bylo
uděleno státní vyznamenání – medaile
Za zásluhy v oblasti umění.
Naďa Synecká (*1926) … 43
absolvovala Akademii výtvarných umění
v Praze v roce 1950 v ateliéru prof. Vladimíra Silovského.Ve své profesionální výtvarné
činnosti se věnuje volné grafice, kresbě
a ilustraci.
Markéta Šafáriková (*1975) … 44
vystudovala grafiku na AVU v Praze a zúčastnila se stáže na UMPRUM v ateliéru
veškerého sochařství. Měla dvě desítky
samostatných výstav. Spolupracovala s divadlem Minor na realizaci galerie/herny pro děti
Dvorek Josefa Minora, spolupracuje s televizí
a filmem na návrzích kostýmů.
Martin Suchánek (*1958) … 37, 38
je scénárista, režisér a fotograf. Vystudoval
režii dokumentu na FAMU a Večerní školu
fotografie u Jána Šmoka. Vyprofiloval se jako
autor s citem pro dramatičnost a se smyslem pro vizuální exkluzivitu a výpravnost.
V posledních letech se intenzivně věnuje
fotografii.
24
Jana Truksová (*1947) … 45, 46
je malířkou, ilustrátorkou a grafičkou.
Vystudovala AVU v Praze ve třídě Ladislava
Čepeláka. Zabývá se převážně barevnou
litografií a kresbou.
František Vlach (*1941) … 48
Malíř, sochař, grafik. V letech 1958 – 1962
studoval na Střední uměleckoprůmyslové
škole v Praze.
25
Průběh benefiční aukce
Borůvka Praha o.p.s. pořádá benefiční večer, jehož součástí je prodej grafických listů
a fotografií od významných českých výtvarníků. Výtěžek z prodeje uvedených uměleckých
děl bude v celé výši použit na podporu činnosti a naplňování poslání neziskové organizace
Borůvka Praha o.p.s., se sídlem V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41, IČ: 67985351
(dále jen „pořadatel“).
Náklady na realizaci benefičního večera jsou hrazeny převážně z darů sponzorů a partnerů.
Aukce se koná ve čtvrtek 23. října 2014
Místo konání Galerie Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5
Začátek benefičního večera a registrace kupujících v 18 hodin
Začátek aukce v 19 hodin
Předprodejní výstava grafických listů a fotografií se uskuteční v místě konání benefičního
večera, v galerii Portheimka, v den konání akce od 18 do 19 hodin. Prohlídku uměleckých
děl zpříjemní malé občerstvení a živá hudba. Současně s prohlídkou bude také probíhat
registrace kupujících.
Program
18 - 19 hodin 19 hodin 21 hodin 21 – 22 hodin Předprodejní výstava uměleckých děl, registrace kupujících,
občerstvení, živá hudba
Zahájení benefiční aukce
Ukončení benefiční aukce
Předání uměleckých děl, občerstvení, živá hudba
26
Pravidla benefiční aukce
V Praze dne 15. 9. 2014
1. Grafické listy a fotografie (dále jen „díla“)
budou popsány včetně vyvolávací ceny
v aukčním katalogu. Údaje v aukčním katalogu nejsou založeny na znaleckých posudcích
a nemají povahu stanovení hodnoty díla.
2. Kupujícím se může stát každý host benefičního večera, který se v den jeho konání mezi
18. a 19. hodinou zaregistruje u pořadatele
a vyzvedne si pořadové číslo. Při registraci
je nutno předložit platný doklad totožnosti.
Provedením registrace vyjadřuje kupující svůj
bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly.
3. Aukci zahájí moderátor. Prodej začne vyvoláním položky moderátorem. Díla se budou
vyvolávat v pořadí, v jakém jsou uvedena
v katalogu.
4. Registrovaní kupující mohou činit příhozy
viditelným zvednutím pořadového čísla. Aukce
trvá, dokud kupující činí příhozy a končí
„příklepem“ moderátora. O pořadí příhozů
rozhoduje moderátor. Právo zakoupit dílo
získává kupující, který před ukončením aukce
učinil nejvyšší nabídku.
5. Hodnota minimálního příhozu je stanovena
v závislosti na vyvolávací ceně díla takto:
VYVOLÁVACÍ CENA
do 2 000 Kč
2 000 – 5 000 Kč
5 000 – 10 000 Kč
10 000 – 20 000 Kč
nad 20 000 Kč
6. Uzavření kupní smlouvy a převzetí díla:
a) Benefiční aukce nemá povahu veřejné dražby ve smyslu příslušných právních
předpisů. „Příklepem“ moderátora nedochází
k přechodu vlastnictví k dílu, ale kupujícímu, jenž učinil nejvyšší nabídku a pořadateli
vzniká povinnost uzavřít spolu po skončení
aukce kupní smlouvu, jejímž předmětem bude
prodej díla pořadatelem kupujícímu, jenž učinil
nejvyšší nabídku (dále jen „kupující“) za kupní
cenu ve výši této nejvyšší nabídky.
b) Kupní smlouva může, ale nemusí (dle dohody stran) být uzavřena písemně.
c) Vlastnictví k dílu přechází na kupujícího
předáním díla a zaplacením celé kupní ceny,
a to tím okamžikem, který nastane později.
d) V případě uhrazení celé kupní ceny na místě může být dílo kupujícímu předáno ihned.
e) V ostatních případech uhradí kupující zálohu na kupní cenu ve výši 1000 Kč (slovy jeden
tisíc korun českých) a zbytek kupní ceny
doplatí bezhotovostním převodem na účet pořadatele do pěti dnů ode dne konání benefičního večera. Dílo bude kupujícímu vydáno až
po úplném zaplacení kupní ceny.
f) Nezaplatí-li kupující celou kupní cenu
ve výše uvedené lhůtě, je pořadatel oprávněn
VÝŠE MINIMÁLNÍHO
si zaplacenou zálohu ponechat coby smluvní
PŘÍHOZU
pokutu.
100 Kč
g) Nezaplatí-li kupující celou kupní cenu
200 Kč
nebo zálohu na kupní cenu do skončení
500 Kč
benefičního večera, jeho právo na uzavření
kupní smlouvy zaniká. Převzetí díla je mož1 000 Kč
né po předchozí dohodě v sídle pořadatele
2 000 Kč
po předložení potvrzení o zaplacení kupní
ceny.
Tato pravidla budiž viditelně vystavena k nahlédnutí při registraci kupujících.
27
Poděkování sponzorům aukce
www.vinovnik.cz
Benefice pro Borůvku
Redakce katalogu, reprofoto a grafické zpracování: Martin Suchánek
Odborná spolupráce: Kabinet české grafiky, Galerie Portheimka
Tisk: iDigitisk.cz
© Borůvka Praha o.p.s., 2014
28
Download

Po - aukčním katalogu - nabídce nevydražených děl.