T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında 20142015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Koşulları:
1. Başvurulan lisansüstü programın puan türünde 2011 Sonbahar dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı’ndan (ALES) en az 55 ve üzeri bir puan almış olmak.
2. Doktora programına başvuracak Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Çince, Japonca, Farsça ve Arapça dillerinden herhangi birinden YDS’den (ÜDS&KPDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası
Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Eşdeğerlikler için, http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf
3. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Şekli:
1. Başvurular Enstitümüz Web Sayfasında bulunan ön kayıt formu online başvuru sistemi üzerinde doldurularak yapılacaktır. Adaylar Ön
kayıt formunun çıktısını ve diğer istenilen belgeleri başvuru tarihi sonuna kadar enstitü öğrenci işlerine teslim edeceklerdir.
2. Online başvuru çıktısı ve istenilen belgeler 11 Ağustos 2014-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında Enstitümüze teslim edilecektir.
3. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
Önemli Tarihler:
Ön kayıt için gerekli belgelerin Enstitümüze elden teslim tarihi: 11-22 Ağustos 2014
Yazılı bilim sınavına girecek öğrenci listesinin ilanı
01 Eylül 2014
Yazılı bilim sınavı tarihi ve yeri:
03 Eylül 2014 İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları. Sınav saati ve sınav salonları 27
Ağustos 2014 saat 14.00’de Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.
Sonuçların İlanı:
05 Eylül 2014 saat 17.00 Sınav sonuçları Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir.
Kesin Kayıt Tarihi:
08-12 Eylül 2014 tarihleri arası.
Yedek Aday Listesinin İlanı
16 Eylül 2014 saat 17.00 Enstitü Web Sayfasında ilan edilecektir.
Ön Kayıtta Teslim Edilecek Belgeler:
1. Ön kayıt başvuru dilekçesi (online olarak başvuru sisteminde doldurulacak)
2. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi
(Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi
gereklidir.)
3. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi
4. Bir adet ALES sonuç belgesi
5. Doktora Programına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
6. Özgeçmiş
7. Nüfus Cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi
8. İki adet vesikalık fotoğraf
Sınavın Değerlendirilmesi:
1. Yüksek Lisans programı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %30’u,
yazılı bilim sınav notunun %20’si esas alınır. Başarı puanları yüz üzerinden en az 60 puan alan adaylar için en yüksek puandan
başlanarak sıralanır, kontenjan dâhilinde öğrenci alınır.
2. Doktora programı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %30’u,
yazılı bilim sınav notunun %20’si esas alınır. Başarı puanları yüz üzerinden en az 65 puan alan adaylar için en yüksek puandan
başlanarak sıralanır, kontenjan dâhilinde öğrenci alınır.
Önemli Hatırlatmalar:
1. Başvurularda mezun olunan üniversitelerin kendi yaptığı transkript dönüşümleri kabul edilmeyecektir. 4’lük sistemde mezun olan
öğrencilerin mezuniyet ağırlık not ortalaması Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen
“Not Dönüşüm Tablosu”na göre hesaplanacaktır.
2. Yazılı bilim sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Başka bir üniversitede Öğretim Görevlisi, Okutman veya Uzman kadrosunda bulunan adayların başvuru için çalıştıkları kurumlarından
diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair onay belgesi getirmeleri gerekmektedir.
4. Bir başka üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar başvuramazlar.
5. Ön kayıt için teslim edilmesi gereken belgeler asıl nüshalarına bakılarak fotokopileri teyit edildikten sonra teslim alınacaktır.
6. Farklı anabilim dalından başvuran Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Araştırma Görevlilerinin her iki Anabilim Dalı
Başkanlığı’ndan olur alması gerekmektedir.
7. Yüksek Lisans ve Doktora programına farklı alanlardan ve/veya diğer üniversitelerden başvuran adaylara Anabilim Dalı Başkanlığı
gerekli görürse Bilimsel Hazırlık programı uygulayabilir.
Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları ve Teslim Edeceği Belgeler:
1. Başvurular istenilen belgeler ile birlikte 25-26 Ağustos 2014 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen veya noter vekâleti verdiğiniz kişi
aracılığı ile yapılacaktır.
2. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
3. Ön kayıt başvuru dilekçesi (Enstitümüzden temin edilecektir)
4. Özgeçmiş
5. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümeleri
6. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi
7. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini Türkiye’deki bir üniversitede tamamlayan adayların ALES’e girme şartı aranmaktadır. ALES,
GRE veya GMAT sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi.
Lisans ve Yüksek lisanslarını yurt dışında tamamlayan adaylar için ALES’e girme şartı aranmamaktadır.
8. Pasaport aslı ve bir adet fotokopisi
9. İki adet fotoğraf
10. İkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve bir adet fotokopisi.
11. Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve bir adet fotokopisi. (TÖMER belgesi olmayanlara Necmettin Erbakan Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5-ç maddesi uygulanır.)
12. Yabancı uyruklu öğrenci müracaatının kontenjandan fazla olması durumunda ALES ve mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak
sıralama yapılır.
13. Doktora Programına müracaat eden Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Farsça ve Arapça dillerinin herhangi birinden YDS’den (ÜDS&KPDS) en az 55 Puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili sınav sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi. Eşdeğerlikler için,
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf
14. Yabancı Uyruklu Öğrenciler lisansüstü öğrenim harç ücretini 3 katı olarak öderler.
Önemli Hatırlamalar:
• Başvurularınızı son güne bırakmamanız yararınıza olacaktır.
• Programlar ve yazılı bilim sınavının içeriği hakkında detaylı bilgiyi ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarından edinebilirsiniz. Anabilim Dalı
Başkanlıkları İletişim Adresi: http://www.konya.edu.tr/enstituler/sosyalbilimlerenstitusu/genel/46
• Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı programlar ve başvurular hakkında telefonla bilgi verilememektedir. Sorularınızı
[email protected] e-posta adresine mail yolu ile gönderebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede sorunuza cevap verilecektir.
• Ön kayıtta istenilen belgelerin asılları kayıt esnasında fotokopilerin kontrol edilmesi amacıyla istenilmektedir. Kontrol yapıldıktan sonra
belgelerin asılları hemen teslim edilecektir.
Enstitü Adres ve Telefonları:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yerleşkesi içi 42090, Meram Yeni
Yol, Meram-Konya
E-Mail: [email protected]
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI
Yüksek Lisans
Uyruğu
T.C.
Yabancı
Doktora
Uyruğu
T.C.
Yabancı
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
ALES
Puan
Türü
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
EA
10
-
4
Uluslararası
İlişkiler
Güney Asya Çalışmaları ve
Uluslararası İlişkiler
(İngilizce Tezli Yüksek Lisans)
EA
10
10
Turizm
İşletmeciliği*
Turizm İşletmeciliği
EA
8
-
Özel Şartlar
Yüksek Lisans
Doktora
-
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Hukuk
bölümlerinden mezun olmak.
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Hukuk alanında tezli yüksek lisans
mezunu olmak.
-
-
YDS’den en az 70 veya muadili bir sınavdan
eşdeğer puan almak
-
8
-
-
-
Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Maliye, Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret,
İstatistik, Bankacılık, Endüstri Mühendisliği,
Sigortacılık ve Ekonometri bölümlerinden
mezun olmak.
Tarih bölümü, Tarih Öğretmenliği, Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme
ve İlahiyat Fakültesi Mezunu olmak
Felsefe Bölümü ve İlahiyat Fakültesi Mezunları
dışındaki öğrencilere bir dönem 12 kredilik
bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Antropoloji, Sosyal
Hizmet, Dilbilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Halkla İlişkiler
ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo TV ve Sinema
Reklamcılık, Hukuk ve İlahiyat Fakültesi
Mezunları Başvuru yapabilir.
İşletme, İktisat, Maliye, İşletme Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Uluslararası Ticaret,
Bankacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri bölümlerinden Lisans mezunu olmak
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak.
İktisat, Finansal Ekonomi, İşletme, Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilime
ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Maliye,
Uluslararası
Ticaret,
İstatistik,
Bankacılık, Sigortacılık ve Ekonometri alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İktisat
İktisat
EA
10
2
10
2
Tarih
Tarih
Sözel
20
2
8
2
Felsefe
Felsefe
EA/
Sözel
13
2
-
-
Sosyoloji
Sosyoloji
EA
15
4
-
-
İşletme
İşletme
EA
8
2
5
1
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Sözel
20
-
10
-
*Turizm İşletmeciliği Doktora Programı KTO Karatay Üniversitesi ile birlikte ortak olarak yürütülmektedir.
Tarih Anabilim Dalında tezli yüksek lisans
yapmış olmak
İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
Anabilim Dalı
Temel İslam
Bilimleri
Bilim Dalı
Temel İslam Bilimleri
(Hadis)**
Temel İslam Bilimleri
(Tefsir)**
Temel İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)**
Temel İslam Bilimleri
(Kelam)**
Temel İslam Bilimleri
(İslam Mezhepleri Tarihi)**
Temel İslam Bilimleri
(Tasavvuf)**
Temel İslam Bilimleri
(Arap Dili ve Belâğatı)**
Felsefe ve Din
Bilimleri
İslam Tarihi ve
Sanatları
Temel İslam Bilimleri
(Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat)**
Felsefe ve Din Bilimleri
(İslam Felsefesi)**
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)**
Felsefe ve Din Bilimleri
(Dinler Tarihi)**
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)**
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)**
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)**
Felsefe ve Din Bilimleri
(Felsefe Tarihi)**
Felsefe ve Din Bilimleri
(Mantık)**
ALES
Puan
Türü
Doktora
Uyruğu
Yüksek Lisans
Uyruğu
T.C.
Yabancı
Özel Şartlar
Yüksek Lisans
Doktora
Sözel
20
3
5
2
İlahiyat Fakültesi ya da Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunu Olmak
İlahiyat Fakültesi ya da Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunu Olmak
Sözel
20
5
7
3
-
-
Sözel
15
5
10
3
-
-
Sözel
15
2
5
1
-
-
Sözel
15
3
5
2
İlahiyat Fakültesi ya da Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunu Olmak
İlahiyat Fakültesi ya da Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunu Olmak
Sözel
10
2
4
2
-
-
Sözel
20
3
8
3
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü, Arapça Öğretmenliği
bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu
olmak. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için eğitim
dilinin Arapça olması.
Sözel
8
2
-
-
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.
İlahiyat programları, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi
Öğretmenliği
Bölümü,
Arapça
Öğretmenliği bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı
Bölümlerinden yüksek lisans yapmış olmak.
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için eğitim dilinin
Arapça olması.
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.
Sözel
10
-
2
-
Sözel
12
2
5
1
Sözel
6
-
2
-
Sözel
15
2
5
1
İlahiyat Fakültesi veya Din Kültürü Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği mezunu olmak
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği veya Sosyoloji mezunu olmak
İlahiyat Fakültesi veya Din Kültürü Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği mezunu olmak
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği veya Sosyoloji mezunu olmak
Sözel
6
-
-
-
-
-
Sözel
12
3
5
-
-
-
Sözel
2
-
-
-
Sözel
1
-
-
-
İslam Tarihi ve Sanatları
(Türk İslam Sanatları)**
Sözel
8
-
5
-
İslam Tarihi ve Sanatları
(Türk İslam Edebiyatı)**
Sözel
7
-
3
-
İslam Tarihi ve Sanatları
(İslam Tarihi)**
Sözel
12
1
5
1
İlahiyat Fakültesi veya Felsefe Bölümü mezunu
olmak
İlahiyat Fakültesi veya Felsefe Bölümü mezunu
olmak
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği, Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi,
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tarih Bölümü lisans
programlarından mezun olmak
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği lisans programlarından mezun
olmak
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği lisans programlarından mezun
olmak
İslam Tarihi ve Sanatları, Türk-İslam Sanatları,
Geleneksel Türk El Sanatları, Sanat Tarihi veya
Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim Bilim dallarından
birinde yüksek lisans yapmış olmak.
İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Edebiyatı,
Eski Türk Edebiyatı bilim dallarından birinde
yüksek lisans yapmış olmak
İslam Tarihi ve Sanatları, İslam Tarihi bilim
dallarında yüksek lisans yapmış olmak
**Öğrenciler Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına kabul edilmeleri halinde Anabilim Dalı’na kayıt yaptıracaklardır. Parantez içindeki bilim dalı isimleri öğrencilerin çalışmak istediği alanı
belirleyebilmeleri için verilmiştir.
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve