Pozvánka
na schůzi obecního zastupitelstva,
která se koná dne 14. ledna 2015 na Obecním úřadě v Kostelním Hlavně
od 19. hodin
Program:
1. Schválení programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnostech od minulého veřejného zasedání
4. Rozpočtová změna č. 9
4. Oznámení
5. Žádosti
6. Diskuse, dotazy, připomínky
7. Závěr
PaedDr. Josef Rigl
starosta
Vyvěšeno:
05.01.2015
Sejmuto:
15.01.1015
Download

Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, která se koná dne 14