MEPAC CZ - SLUŽBY





Výroba a opravy nástrojů a forem
CNC obrábění
CAD, CAM konstrukce
3D měření
3D skenování a modelování









Leštění do zrcadlového lesku
Tušírování nástrojů a forem
Povlakování
Dezénování
Školení a poradenství
Laserové navařování
Laserové gravírování
Laserové kalení
TIG, MIG navařování
Výroba forem
Nabízíme kompletní konstrukci a výrobu forem
(plasty) dle 3D modelu výlisku a ostatních
náležitostí.
Vyrábíme střižné nástroje, ohybníky a nástroje
pro gumárenský průmysl.
Vyrábíme díly a sestavy dle výrobní dokumentace
a 3D modelů.

výroba forem pro vyfukování PET lahví

výroba nových sériových forem

výroba malosériových forem

výroba prototypových dílů pro vývoj
Ukázka formy pro plastikářský průmysl
Ukázka formy pro plastikářský průmysl
Oprava nástrojů a forem

Navařování laserem (precizní laserové navařování systémem ACPC 01, přídavný materiál od
průměru 0,1mm, MOŽNOST NAVAŘOVÁNÍ PŘÍMO U ZÁKAZNÍKA)

Navařování TIG

Leštění až do zrcadlových lesků (mechanické, ultrazvukové)

Opravy a úpravy částí forem a ostatních dílů

Omílání fréz, pískování
CNC OBRÁBĚNÍ
CNC frézování
V oblasti CNC frézování nabízíme zákazníkům frézování
na
třech
tříosých
vertikálních
obráběcích
centrech TAJMAC MCFV 1060 TREND, řídící systém
Heidenhain. Zabýváme se výrobou jednotlivých
součástí, kompletních forem, nástrojů a tvarových
součástí dle dodané výkresové dokumentace a 3D
modelů. Díky zrychlovací hlavě o otáčkách 45000 ot/min
jsme schopni frézovat frézami od průměru 0,6mm.
Frézujeme materiály od měkkých – slitiny hliníku, měď,
mosaz, bronz (a slitiny AMPCO) až po ocel s tvrdostí 62
HRC.
Ukázka CNC frézování
CNC hloubení
Nabízíme zákazníkům hloubení na dvou CNC hloubičkách
MITSUBISHI, typ EA12D. Na těchto strojích provádíme
především hloubení dle výkresové dokumentace, ale
také hloubení děr od průměru 3H7, opravy hloubením po
navařování a odhloubení zalomených závitníků. Díky
vlastní konstrukci a výrobě elektrod jsme schopni
vyhloubit téměř každý požadovaný tvar. Mezi hloubené
materiály patří nejčastěji ocel (kalená i měkká) a také
slitiny AMPCO.
Ukázka CNC hloubení
CNC drátořez
Nabízíme zákazníkům řezání drátem na stroji MITSUBISHI,
typ FA20-S Advance. Na tomto stroji provádíme řezání dle
výkresové dokumentace nebo 3D modelů. Mezi nejčastěji
řezané materiály patří ocel (kalená i měkká) a měď –
výroba elektrod. Řežeme také slitiny AMPCO a další.
Ukázka CNC řezání drátem
CNC výroba elektrod
Provádíme výrobu grafitových elektrod na tříosé
vertikální CNC frézce AZK HWT 442.
Elektrody vyrábíme dle výkresové dokumentace a 3D
modelů.
Ukázka CNC výroby elektrod
CAD, CAM konstrukce
CAD



Používáme systémy SOLID WORKS PREMIUM a SOLID WORKS PROFESSIONAL
Pracujeme s datovými soubory typu DXF, DWG, PARASOLID, IGES, STEP AP203, ACIS, VDAFS,
STL PROE, VGII, INVERTOR, SOLID EDGE, CADKEY, ADD-INS
Konstruujeme vstřikovací, vyfukovací i atypické formy, střižné a ohýbací nástroje, přesné
strojní díly, svařence a mechanické sestavy přístrojů a strojů
CAM


Modely z CAD systému zpracováváme pro CNC obrábění v systému HSM WORKS
Optimální volbou nástrojů, oběžných drah pro obrábění a parametrů pro obrábění minimalizujeme čas
pro obrábění (výrobní náklady) a dosahujeme lepší kvalitu povrchu obrobku.
CAD
CAM
CNC obrábění
3D měření
Nabízíme služby 3D měření na našem souřadnicovém měřícím stroji Leader NC8107 Miracle. Stroj má
měřicí rozsah X:800 mm Y:1000 mm Z:700 mm. Nosnost stolu stroje je 1000Kg. Jako měřicí software
na CMM používáme sw Rational-DMIS v nejnovější verzi. Naměřené data lze exportovat do Excelu,
CSV, IGS. Lze provádět výstupy do textových a grafických protokolů, také je možný výstup do PDF
souboru nebo do QDAS. Rational DMIS umožňuje měření dle CAD modelů. Máme k dispozici laserový
skener a CCD optickou kameru, takže jsme schopni provádět skenování dílů pro reverzní inženýrství a
2D optické měření velmi malých rozměrů.
3D skenování a modelování
Pro naše zákazníky nabízíme optimální řešení výrobních procesů. U nás máte vše pod jednou
střechou nabízíme služby 3D skenování, tvorbu a úpravu 3D modelů až po realizaci náhradního dílu.
Dále jsme schopni provést kontrolní 3D měření na našem 3D měřícím stole řady Miracle CMM.
Laserové skenování
Nabízíme laserové skenování a to ve vyšší přesnosti oproti běžným systémům na trhu. Je to díky
tomu, že máme laserovou skenovací hlavu (v přesnosti 0,02mm) umístěnou na CMM (3D měřícím
stolu). Proto můžeme toto skenování nabídnout i pro náročné aplikace ze strojírenského průmyslu
Pomocí laserového skenování lze získat podklady pro tvorbu dokumentace k opravě nebo náhradě i
těžce poškozených dílů, podklady pro dílce ke kterým chybí výkresová dokumentace, případně pro
díly na kterých byla provedena úprava tvarů a není možné získat nové rozměry.
Modelování
Po oskenování nabízíme tvorbu 3D modelu
z naskenovaného mraku bodů. Tvorbu 3D modelů
nabízíme i zákazníkům, kteří mají svůj vlastní mrak
bodů. Cenové nabídky zasíláme na základě poptávky
ještě před zahájením prací. Pomocí využití moderních
metod snímání neznámých tvarů laserovými skenery,
skenery se strukturovaným modrým nebo bílým
světlem, pomocí bodového nebo kontinuálního
dotekového snímání nebo i klasickým měřením jsme
schopni získat informace pro zpětnou tvorbu
dokumentace dílců, od kterých byla ztracena nebo nebyla dodána výkresová dokumentace, znovu
vytvořit dokumentaci pro díly strojů, jejichž výrobce již zanikl, a nebylo by možné udržovat v provozu
jinak skvěle fungující zařízení po výpadku způsobeném byť jediným celkem a jeho nedostupnosti
k opravě. Také při dolaďování dílů, kde je potřeba aktualizovat například postupně dolaďovaný tvar
povrchu tvořící ve finále správný výsledek požadovaný zákazníkem. Tady nám pomůže software pro
reverzní inženýrství a mocné moderní technologie v něm obsažené.
Laserové navařování
V naší firmě máme k dispozici 6 laserových navařovacích systémů řady ACP rozmístěných na našich
pobočkách, oceněných na 3 mezinárodních veletrzích, tyto systémy také prodáváme v ČR, SK, PL,
Francii, Itálii,…
Navařujeme poškozené tvary malých i velkých forem, střižných i ohýbacích nástrojů včetně
následného opracování a tušírování. Navařujeme také formy s hmotností i 10 a více tun. Naše lasery
jsou mobilní, navařujeme i u zákazníků (nejdále: firma DuPont, Liechtenstein).
Ukázka laserového navařování
Příklad rotačního navaření plochy, hrany a navýšení plochy přes hranu. Návary jsou čisté, bez pórů,
prasklin a propadů.
Laserové gravírování
Našim zákazníkům nabízíme laserové popisování, gravírování, řezání a gravírování vstřikovacích
forem.
Laserové gravírování je metoda sloužící k vytvoření popisu, loga na značený předmět. Změna o proti
popisování je v tom, že gravírování probíhá do větší hloubky.
To může být z mnoha důvodů. Například chceme docílit obtisknutí plastů v vstřikovací formě. Tato
technologie vzniká také teplotou, při níž se materiál odpaluje. Pomocí různých parametrů můžeme
tento výsledek měnit.
Tato metoda je v dnešní době velice hojně využívaná jelikož nahrazuje CNC frézování, CNC hloubení
nebo leptání popisů. Vysoká kvalita ostrost hran a rychlost popisování jsou hlavním
znakem. Gravírování laserovým paprskem do forem je v dnešní době velmi využívaná metoda.
Software umožňuje spoustu možností nastavení od velikosti až po výkon a hloubku popisů.
Ukázka laserového gravírování na vstřikovacích formách, a datumovkách
Laserové kalení
Laserové kalení na rozdíl od jiných metod povrchového kalení se vykazuje specificky vyšší rychlostí
ohřevu a kalení. Díky vyšší rychlosti ohřevu dochází pouze k minimální snížení kvality okolního
materiálu. Povrchové laserové kalení se zejména uplatňuje v automobilovém průmyslu, a to pro
kalení forem na výrobu plastu. Díky rozvoji diodových laserů je tato metoda na vzestupu. Jejími
hlavními přednostmi je rychlost kalení, snadná regulace teploty a vyšší tvrdost.
Plošné laserové kalení
 Je možné u všech druhů ocelí, které jsou
kalitelné (obsah C > 0,3%)

Je možné u všech druhů litin, které jsou
kalitelné (zde je rozhodujícím obsah C v
základní struktuře)

Dosažitelná tvrdost závisí na obsahu uhlíku

Flexibilní metody na opracování
rozměrových i 3-rozměrových tvarů

Laserové kalení nevytváří pnutí

Je možné laserově kalit i díly a tvary
opracované na hotovo(žádné nebo nepatrné
následné opracování)

Laserové kalení má malou tepelnou
spotřebu, proto je tepelné zatížení laserově
kaleného obrobku nepatrné
2-
TIG, MIG navařování
Metoda TIG
TIG metoda umožňuje svařování celé řady materiálů jako uhlíkové a nerezavějící oceli, titan, měď,
mosazi, hliník a jeho slitiny, hořčík a jeho slitiny. Svařovací oblouk TIG je formován mezi netavící se
wolframovou elektrodou a svařovaným materiálem.


svařování stejnosměrným proudem (DC)
- svařování nerezavějících ocelí, mědi, nikl, zirkon, titan atd. Svařování uhlíkových ocelí se
nedoporučuje z důvodů častého výskytu pórů ve svárech
svařování střídavým proudem (AC)
- svařování hliníku, hořčíku a jejich slitin
Metoda MIG
V ČR a v EU se používají názvy MAG (Metal Active Gas welding) při použití aktivních plynů (CO2,
směsné plyny) a MIG (Metal-Inert-Gas welding) při použití inertních plynů (Argon, Helium).
Ukázka TIG navařování
Leštění až do zrcadlového lesku
Leštíme a renovujeme vstřikovací a vyfukovací formy, střižné, ohýbací i speciální nástroje dle
požadavků zákazníků až do zrcadlových lesků. Tyto práce provádíme i na plochách s vysokými nároky
na přesnost rozměrů a dodržení složitých tvarů. Při leštění dodržujeme geometrii leštěných tvarů s
vysokou přesností.
Nabízíme leštění:
Geometrických tvarů vstřikovacích forem (automobilový a potravinářský
průmysl, lékařství, přesné strojírenství, střižných a ohýbacích nástrojů ( zvýšení
životnosti,...)
Ukázka leštění do zrcadlového lesku - Čiré překrytí přístrojové desky budíků
Kvalita povrchu
K námi vyráběným, opravovaným či upravovaným nástrojům vystavujeme po dohodě protokoly o
kvalitě povrchu
povrch po jiskření
povrch po broušení
povrch po leštění
Tušírování nástrojů a forem
Tušírování provádíme v případě potřeby na našem tušírovacím lisu od německé firmy REISS, typ TUS
115 .Tušírovací lisy firmy REIS jsou určeny k odzkoušení forem, bez zkoušení na výrobních strojích.
Jsme schopni tušírovat do hmotnosti nástroje 4 tuny.
Povlakování
Nabízíme následující druhy povlaků:
TiN, AlTiN, TiAlN, TiCN, CrN,CrC, PLC, AlCrN
nanášené v tloušťkách obvykle do 4µm při standardních
teplotách 480 oC.
Povlak TiN nanášíme pomocí tzv nízkoteplotního procesu do
tloušťky 2µm již od teploty 150oC, povlaky TiCN a CrN (do
2µm) od teploty 250oC – u těchto teplot nedochází ke změnám
tvrdosti původního materiálu.
Povlak PLC má zajímavé kluzné vlastnosti a proto je aplikován
tam, kde je nutno zmenšit tření. Je nanášen v tloušťce do 1µm.
Každý z uvedených typů povlaků lze nanášet na všechny druhy
kalených i nekalených ocelí, ocelolitin GG či GGG, i slitin hliníku
či bronzi, v povlakovaném materiálu však nesmí být přítomen
zinek. Povlakování dílů zvedá jejich životnost minimálně o 100%, často se však dosahuje i hodnot 200
až 300%.
Dezénování

Provádíme dezénování forem na výrobu pastových výrobků.

Takto ošetřený povrch zvyšuje odolnost a vzhled výrobků.

Dezén provádíme např. na hlavových opěrkách, různé struktury lahví atd..

Dále provádíme renovací dezénu dle přání zákazníka.
Školení a poradenství
Veřejným i soukromým organizacím nabízíme komplexní poradenskou a školící činnost ve všech
oblastech přesného strojírenství.
Školení :
Práce s navařovacím systémem laser, Opracovaní povrchu, Leštění, Navařování a svařování metodou
TIG, Navařování a svařování metodou MIG.
Poradenství :
V oblasti prodeji nástrojů pro přesné opracovaní povrchů, Prodeje přístrojů, Laserový systémů,
Navařování, Svařování, Jaký materiál použít (kdy, kde ,na co ho použít), Opravy forem a čištění.
MEPAC VŽDY NĚCO NOVÉHO
Pro naše zákazníky máme velkou škálu
produktů pro přesné strojírenství od nástrojů
po přístrojovou techniku, laserové systémy.
Veškeré naše produkty můžete také zakoupit na
našem e-shopu wwww.mepac-eshop.cz. Naši
obchodní zástupci nabízejí odborné poradenství
v oblasti přesného strojírenství, ale také
kompletní sortiment našeho zboží v pojízdných
prodejnách. V sekci prodeje přístrojů a nástrojů
zastupujeme na Českém, Slovenském a Polském
trhu, 17 zahraničních firem.
Veškeré naše zboží zakoupíte na www.mepac-eshop.cz
MEPAC CZ, s.r.o.
tel. /mob. /fax
e-mail
CENTRÁLA TŘINEC
Oldřichovice 862
739 61 Třinec
www.mepac.cz
tel.:
mob.:
mob.:
mob.:
[email protected]
POBOČKA – VSETÍN
Průmyslový areál
Jasenice objekt 6
755 01 Vsetín
tel.: 571 417 771
mob.: 739 075 567
mob.: 739 366 619
mob.: 739 453 809
mob.: 608 710 904
POBOČKA – VRBNO
Jesenická 350
739 26 Vrbno p. Pradědem
tel.: 554 725 305
mob.: 603 507 946 (obchod)
mob.: 739 204 755 (obchod)
mob.: 775 569 917 (dílna)
fax: 554 725 035
[email protected]
POBOČKA – POLSKO
Czechowice - Dziedzice
tel.: 0048 910 085 519
mob.: 0048 513 041 157
[email protected]
MEPAC SK, s.r.o.
Veľký Diel 3323
Hala č.3, Žilina 010 08
www.mepac.sk
tel.: 00421 910 082 933
mob.: 00421 917 120 075
mob.: 00421 905 910 944
558 348 112
603 515 357 (obchod)
776 086 591 (obchod)
773 784 101 (dílna)
(výroba)
(výroba)
(obchod)
(obchod)
[email protected]
[email protected]
Věříme, že i Vaše firma najde v našem bohatém sortimentu užitečné přístroje či nástroje pro Vaši
práci.
kolektiv firem MEPAC CZ, s.r.o. a MEPAC SK, s.r.o.
Download

služby - Mepac.cz, s.r.o.