Koriandr setý (Coriandrum sativum)
Koriandr je jednou z nejstarších pěstovaných léčivých a bylinných rostlin. Jeho plody
(semena) se používají pro okořenění nakládané zeleniny, nápojů a také masových pokrmů.
Esenciální olej (silice) ze semen se používá ve farmaceutickém, potravinářském a
kosmetickém průmyslu. Účinná látka koriandru má protikřečové účinky na hladké svalstvo.
Také je to lék proti nadýmání a zlepšuje trávení.
Koriandr pochází z oblasti Středozemního moře. Tato jednoletá rostlina patří do čeledi
miříkovitých (umbelliferae). Koriandr je bylinná rostlina a roste do výšky 60 – 100 cm. Jak
hlavní stonek tak vedlejší stonky končí v trsu květů. Koriandr má drobné bílé nebo fialové
květy. Jeho plody jsou kulaté, žluté nebo žlutohnědé schizokarpy (poltivé,rozpadavé). Celá
rostlina obsahuje esenciální olej (silice). Stonky a listy mají štiplavý zápach, který je podobný
zápachu brouků. Na rozdíl od toho, zralá semena mají příjemnou, charakteristickou,
kořeněnou vůni. Hlavní složkou silice je linalool, ale rostlina také obsahuje borneol, kafr a
další složky.
Nároky na prostředí
Koriandr je rostlina, která se otáčí za sluncem a proto potřebuje hodně slunečního záření. Je
to mrazuvzdorná rostlina. Klíčení začíná v půdě, která má teplotu 8 – 10 °C. Koriandr se musí
nejvíce zalévat v období mezi klíčením a plným rozvojem rostliny. Jakmile začne stonek růst,
rostlina potřebuje hodně vlhkosti a to až do počátku květu. Pokud rostlina během růstu a
kvetení trpí nedostatkem vody, bude obsah účinných látek výrazně menší. Koriandr není
rostlina náročná na půdu, ale aby měl dostatečný obsah účinných látek, pěstuje se v půdě
bohaté na minerální látky. Koriandr je obzvláště citlivý na množství fosforu v půdě.
Předplodiny
Stejně jako ostatní rostliny čeledi miříkovitých (umbelliferae), i koriandr dobře zapadá do
systému střídání plodin. Koriandr dává přednost takovým předplodinám, které nevyčerpávají
půdu a nechávají pole relativně odplevelené, jako jsou zelená píce, zimní obiloviny, luštěniny
nebo brambory. Rostliny čeledi miříkovitých se po sobě nepěstují na stejném poli více let,
protože by mohly mít stejné škůdce a choroby. Po sklizni se koriandr na stejné pole znovu
zasévá až po 4 – 5 letech.
Příprava půdy
Pro koriandr se půda vždy na podzim oře. Co nejdříve na jaře se připraví semeniště. Během
jarní kultivace půdy (vláčení, smykování, válení) by měla být zachována co nejvyšší půdní
vlhkost a hroudy by měly být rozmělněny, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro setí.
1
Výživa a hnojení
Koriandr má vysoké nároky na minerální výživu. 100 kg osiva koriandru ze země odčerpá
průměrně 4,2 kg dusíku, 1,6 kg P2O5 (fosforu) a 4 kg K2O (draslíku). Vstřebávání živin je
nejintenzivnější mezi růstem a kvetením rostliny. V Maďarsku přineslo nejlepší výsledky
v pěstování koriandru následující schéma výživy a hnojení:
•
Aplikace umělých hnojiv v dávkách 60 – 80 kg N, 60 - 80 kg P2O5 a 40 – 50 kg K2O
(aktivní látky) na hektar v podzimní orbě.
V závislosti na obsahu živin v půdě, se může koriandru lépe dařit, pokud se umělá hnojiva
používají už při výsevu v dávkách 10 – 15 kg/ha N a 10 – 20 kg/ha P2O5 (účinné látky).
Přihnojování později v sezóně obvykle není tak účinné.
Výsadba
Koriandr se množí přímým setím. Koriandr by měl být zaset, jakmile to dovolí stav půdy.
Optimální doba setí je od půlky března až do konce března. Optimální hustota je 50 –
70 rostlin/m2. Za tímto účelem by měla být hustota setí 16 – 20 kg/ha v řadách
vzdálených 25 – 30 cm. Koriandr se zasévá do hloubky 4 – 5 cm. Doporučuje se použít
semena s vyšší hmotností tisíce zrn (6 – 6,5 g).
Herbicidní ochrana
Klíčení a raný vývoj jsou poněkud pomalé. Herbicidní ochrana by proto měla být směřována
hlavně na likvidaci plevelů. Pro chemickou likvidaci plevelů se aplikuje Merkazin v dávce 4 –
5 kg/ha. Chemikálie aplikujte ihned po výsevu, nejpozději před klíčením. Postřik by měl být
rovnoměrný s použitím 400 – 600 l vody na hektar. Je-li boj proti plevelům neúspěšný a
rostliny jsou již 10 – 20 cm vysoké, aplikuje se disperze Afalon (2 l/ha) nebo Pardner (2 l/ha).
Tyto dvě aplikace způsobí, že pole bude až do konce vegetačního období bez plevelů.
Jednoděložné plevele by měly být likvidovány přípravkem Fusilade S (2 – 4 l/ha).
Regulace patogenů a škůdců
Bakteriální onemocnění (Pseudomonas, Xanthomonas, Ramularia) mohou způsobit vážné
poškození.
Příznaky:
•
jinak bílé květy se barví do růžova,
•
intenzivnější větvení,
•
květenství chřadne a umírá.
Zkušenosti ukazují, že přítomnost škůdců, kteří sají ze stonku rostliny v době sílení stonku,
urychluje šíření nákazy. Tudíž se používají kombinované insekticidní a fungicidní ošetření od
2
počátku sílení stonku až do počátku kvetení, aby se zabránilo onemocnění. Je-li koriandr
zamořen Puccinia Petronelini, měl by být ošetřen insekticidy v kombinaci s fungicidy
(Vigil, 1 l/ha).
Sklizeň
Obecně platí, že koriandr je připraven ke sklizni koncem července nebo začátkem srpna.
Obilné kombajny v dobrém technickém stavu jsou pro tento účel vhodné. Koriandr může být
sklízen najednou v jedné sklizni nebo nadvakrát. Pokud se sklízí najednou, jsou očekávány
vyšší ztráty ze sklizně. Zatímco v případě dvojího sklízení může být koriandr poškozen
deštěm. Koriandr by měl být sklizen v jedné sklizni v případě, že plody jsou zcela zralé (mají
červenou barvu a jejich obsah vody klesne pod 20 %). Dvojí sklizeň může být zahájena, pokud
je pouze 30 – 40 % plodů zralých, stonky jsou ještě zelené, ale většina z listů již uschla. Obsah
vody v plodech je 40 – 50 %. Řádky s koriandrem jsou sekány řádkovací frézou. Nechává se
strniště vysoké 20 – 25 cm. Řádky s posekaným koriandrem se nechají zaschnout po dobu 4 –
5 dní (po posekání), pak se rostliny mlátí obilným kombajnem. Pro snížení ztrát zrna se
synchronizuje rychlost podávacího kotouče s pozemní rychlostí. Při mlácení by otáčky bubnu
mlátičky měly být sníženy a otvor bubnu nastavený tak, aby sklizeň nepadala okolo.
Očekávaný průměrný výnos je 600 – 800 kg/ha (semene) nebo 7 – 9 kg/ha (oleje). V dobré
sezoně může výnos vzrůst až na 1 – 1,5 t/ha (semene) nebo 15 – 25 kg/ha (oleje).
Zpracování
Pokud obsah vody v nasbíraném semeni překročí 12 %, mělo by být po mlácení vysušeno.
Průmyslové sušárny obilí jsou pro tento účel vhodné. Stejně tak mohou být plody vysušeny
rozprostíráním ve vnitřních prostorách v dobře větrané místnosti. Semena se několikrát
otáčí. Jakmile jsou semena suchá, měla by se vyčistit od zbytků stonků a cizího rostlinného
materiálu (semena, apod.). Ujistěte se, že kulaté plody nepadají okolo díky mechanickým
nárazům při sušení a čištění, jinak by to snížilo množství a kvalitu účinných látek v droze.
Kvalitativní požadavky
Droga může obsahovat pouze plody koriandru.
Droga nesmí být zatuchlá a plesnivá a měla by být bez zápachu. Droga nesmí obsahovat
toxické nebo škodlivé části rostlin. Droga nesmí obsahovat živý nebo mrtvý hmyz, jeho larvy,
výkaly nebo pavučiny, stejně tak by neměla obsahovat přípravky na ochranu rostlin nebo
jejich zbytky.
Třída jakosti I a třída jakosti II této drogy může obsahovat maximálně 1,5 %, resp. 2 %
ostatních částí rostliny. Třída jakosti I a třída jakosti II této drogy může obsahovat
maximálně 8 %, resp. 10 % z oddělených částí obalu plodu.
3
Kvalita drogy je v souladu s kritérii Osmého maďarského lékopisu, pokud je obsah
esenciálního oleje v droze nejméně 0,8 %.
Doporučené termíny kontrol a konzultací
1. Na jaře v období přípravy půdy, při setí a při chemické likvidaci plevelů (polovina
března).
2. Při výskytu škůdců a nařízené prevenci bakteriálních onemocnění po elongaci stonků
(květen – červen).
3. Před sklizní (konec července nebo začátkem srpna) se odhadne výnos a určí se čas
sklizně.
4
Download

Koriandr setý - FYTO