Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
LEICA Geo Office verze 8
Vážení přátelé,
toto je jeden z prvních Leica e-mailů v roce 2011, tak mám to potěšení Vám do tohoto
nového roku popřát mnoho pracovních úspěchů a mnoho štěstí v osobním životě.
A nyní k věci… Dne 25.10.2010 vyšla verze 8.00 geodetického kancelářského programu
LEICA Geo Office (LGO) a my bychom Vám rádi touto formou sdělili, co Vám tato verze přinese
za novinky. Přeji pěkné počtení.
Daniel Šantora
[email protected]
www.gefos.cz/leica
1/11
Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
Úvod
LEICA Geo Office (LGO) je kancelářský software, který doprovází nový systém LEICA Viva. Podporuje všechny typy měření (TPS, GNSS
a nivelace) a je ideálním nástrojem pro prohlížení, zpracování, kontrolu kvality a archivaci dat před následným odesláním do dalších mapovacích nebo inženýrských softwarových systémů. Kromě toho, že je
LEICA Geo Office perfektním partnerem pro Viva GNSS a TPS přístroje,
podporuje také totální stanice řady FlexLine a starší řady TPS, GNSS a nivelačních přístrojů.
Co je nového ve verzi 8.00
LEICA Geo Office verze 8.00 obsahuje řadu vylepšení a oprav.
Přehled nejdůležitějších změn:
 nový licenční koncept
 plná podpora SmartWorx Viva
 podpora obrázků
 DXF podkladové mapy
Datum softwarové údržby
LGO verze 8.00 vyžaduje softwarovou údržbu, která Vám nevypršela dříve než:
25. října 2010
Datum konce softwarové údržby vaší licence LGO zjistíte následovně:
Z hlavního menu LGO otevřete Help > O programu > Zakoupeno > záložka Údržba
Podporované operační systémy
 Windows 7
 Windows Vista (SP1 a vyšší)
 Windows XP (SP3 a vyšší)
LEICA Geo Office pracuje pod 32-bit i 64-bit verzemi operačních systémů.
Nový licenční koncept
Výhody
Leica Geosystems změnila existující licencování pomocí ochranných klíčů (hardlocků) na
nový systém založený na licenční aktivaci přes internet. Tento nový licenční koncept…
 již nevyžaduje licenční klíč (hardlock)
 umožňuje rychlý upgrade na zakoupené moduly
 umožňuje samoobslužné stahování licenčních certifikátů přes stránky Leica
myWorld
 nabízí centralizovanou správu licencí pomocí zákaznického licenčního serveru
 umožňuje snadné používání více softwarových produktů najednou bez nutnosti
řešení problémů s licenčními klíči
 je moderní a velmi flexibilní
[email protected]
www.gefos.cz/leica
2/11
Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
Pevné a plovoucí licence
Leica Geosystems nabízí dva různé licenční modely:
 pevné licence na konkrétní počítač (node-locked)
 plovoucí licence (floating), kterou lze sdílet např. v podnikové síti
Entitlement ID – číslo nároku
Každá licence na nové LGO nebo na upgrade ze starších verzí se realizuje pomocí tzv.
„Entitlement ID“, což se dá volně přeložit jako „číslo nároku“. Toto číslo obdrží každý,
kdo nakoupí nové LGO nebo ten, kdo přechází na nový licenční koncept v rámci platné softwarové údržby. Číslo nároku je 25-ti místný kód, např. 12345-67890-1234554321-E7890. Číslo nároku je jedinečné pro konkrétní softwarový produkt a nikdy se nemění,
takže by se mělo uchovávat na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho ztrátě. V případě, že vlastník pevné licence plánuje změnu operačního systému nebo úplnou přeinstalaci počítače
s formátováním disku, nesmí zapomenout provést převedení této licence, tzv. „re-host“.
Aktivace licence
Pro první instalaci a aktivaci LEICA Geo Office je potřeba připojení k internetu. Číslo nároku se musí zadat během instalace.
Zákazník
Leica Geosystems
Místní PC
Licenční server
Jakmile je program nainstalován a aktivován, internetové spojení již není zapotřebí. To je
dále potřebné jen pro případ aktivace později zakoupených modulů nebo softwarové údržby.
Všechny následné objednávky prodloužení údržby nebo dodatečných softwarových modulů se provádějí navázáním na stále stejné číslo nároku. Každý nový produkt musí být nejdříve
aktivován, teprve pak dochází k přidělení licenčních práv.
Softwarová údržba
Softwarová údržba uděluje zákazníkovi nárok na všechny nové verze programu v rámci
dané časové periody. Nová licence na LEICA Geo Office obsahuje softwarovou údržbu na 90 dní
od doby objednání softwaru. Softwarovou údržbu lze prodloužit nákupem tzv. „Produktu péče o
zákazníky“ (Customer Care Package = CCP), které se dají nakoupit na dobu trvání 1, 2 a 3 roky.
Upgrade na LEICA Geo Office verze 8.00 je možný pouze v případě, že softwarová údržba
nevypršela dříve než 25. října 2010.
Převedení stávající licence na nový licenční koncept
Během instalace programu (aktivace nároku) se existující ochranný klíč (hardlock) nahradí novou softwarovou licencí. Tento klíč musí být zasunut během instalace v počítači. Po
instalaci již tento klíč pozbývá pro daný produkt platnosti. Podobným způsobem se aktivují i
[email protected]
www.gefos.cz/leica
3/11
Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
základní funkce LGO, které nevyžadovaly hardlock, který samozřejmě není vyžadován ani při
instalaci na verzi 8.00.
Tento proces převedení stávající licence na nový licenční koncept se také jmenuje „migrace“. Převedení stávající jedné licence lze provést buďto na pevnou licenci na jeden počítač
nebo na jednu plovoucí síťovou licenci. Povýšení na plovoucí licenci je vždy za příplatek, a to i
v případě platné softwarové údržby. Všechny ceny budou shrnuty na konci tohoto dokumentu.
Podpora systému Leica Viva
LEICA Geo Office verze 8.00 plně podporuje všechny vlastnosti a datové struktury,
které jsou k dispozici v nejnovějších verzích programu SmartWorx Viva, což je polní
software systému Leica Viva. To zahrnuje:
 Raw data pořízená polním programem SmartWorx Viva
 Při čtení nebo zápisu polní zakázky SmartWorx Viva se počítá s datovou strukturou v oddělených adresářích pro každou zakázku
 Všechny GNSS přijímače a antény jsou během importu raw dat reorganizovány a
jsou k dispozici výchozí kalibrační hodnoty GNSS antén
 Nový Formátový manažer nabízí novou šablonu pro „SmartWorx Viva“. Předchozí
šablona „System 1200 Field“ je stále k dispozici.
 Správa kódových listin umožňuje vytvořit kódovou listinu pro SmartWorx, která
je použitelná v přístrojích Viva i Systému 1200.
GNSS processing v LEICA Geo Office verze 8.00 je připraven na budoucí struktury signálů:
 Signál L2C – civilní kód na frekvenci L2 je přístupný i pro nevojenské účely. Současné observace L2C a L2P lze importovat, ukládat a korektně s nimi počítat.
 Observace na frekvenci L5 – třetí frekvenci systému GPS, jsou také podporovány
 LGO verze 8.00 je také připraveno na zpracování dat systému Galileo ve všech
frekvenčních pásmech. Pro použití dat ze systému Galileo v předpovědi družic
nebo GNSS processingu je nutný almanach nebo efemeridy.
Všechny tyto vylepšené signály jsou podporovány během importu dat, ukládání do databáze, processingu, tvorby protokolů a výpočtu zbytkových oprav.
V importu dat je také podporován formát RINEX verze 3.0. Při exportu do formátu RINEX
je stále používána rozšířenější verze 2.11.
Podpora obrázků
LEICA Geo Office verze 8.00 podporuje obrázky pořízené totálními stanicemi TS11 I
/ TS15 I a polními kontrolery CS10 / CS15. Obrázky uložené v rámci zakázky
SmartWorx Viva jsou importovány do projektu LGO, kde k nim lze přistupovat.
[email protected]
www.gefos.cz/leica
4/11
Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
 Obrázky jsou ukládány včetně informace o propojení s bodem, linií nebo plochou
nebo také s určením TPS stanoviska.
 Všechny obrázky jsou viditelné v nové záložce „Images“ projektového okna, kde
lze prohlížet obrázky s propojením na konkrétní bod nebo stanovisko včetně doplňkových informací k jednotlivým obrázkům.
 Obrázky lze také zobrazovat v okně vlastností konkrétních bodů, linií nebo ploch
nebo TPS stanoviska.
CAD soubory jako podkladové mapy
LEICA Geo Office podporuje soubory ve formátech DXF a Shape pro zobrazení jako CAD
podkladové mapy.
 Podkladové soubory lze vybrat a připojit v okně Vlastnosti projektu v záložce CAD
soubory.
 Pokud se importuje SmartWorx Viva zakázka, která obsahuje propojení s CAD
podkladovou mapou, bude tato mapa automaticky načtena a připojena k LGO
projektu.
 CAD soubory se zobrazují v projektové záložce „Prohl./Editace“ (View/Edit). Kontextové menu při stisku pravého tlačítka myši na konkrétním CAD prvku umožňuje import tohoto prvku v rámci zakreslování do LGO projektu. Parametry tvorby
bodů, linií nebo ploch v LGO projektu jsou k dispozici v menu Nástroje > Možnosti > CAD soubory.
[email protected]
www.gefos.cz/leica
5/11
Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
 Tato nástrojová lišta obsahuje Správu vrstev pro nastavení viditelnosti a možnosti
výběru objektů v jednotlivých vrstvách. Je možné naimportovat všechny prvky
najednou z konkrétní vrstvy. Viditelnost celého CAD souboru lze vypnout nebo
zapnout v Nastavení grafiky v kontextovém menu bez odpojování CAD souboru
od projektu.
Další vylepšení
Posun obrazu
Grafické pohledy v LGO v8.00 lze nově posouvat během přidržení
levého tlačítka myši. Režim posouvání (panning) lze zapínat nebo vypínat novým tlačítkem v nástrojové liště na ovládání grafických oken. Navíc je možné vybírat položky nebo objekty bez vypínání režimu posouvání pomocí současného stisku klávesy Shift a
levého tlačítka myši.
Editor bodů
Nový Editor bodů umožňuje editaci existujících bodů nebo vkládání nových bodů v přehledné tabulce. Editor bodů se otvírá jako samostatné okno z kontextového menu v záložkách
Prohl./Editace a Body. Zobrazují se v něm pouze aktuálně vybrané body a řádky navíc pro vklá-
[email protected]
www.gefos.cz/leica
6/11
Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
dání nových bodů. Lze v něm upravovat a vkládat pravoúhlé souřadnice. Před zavřením Editoru
bodů se provádí kontrola duplicit názvů bodů.
Import / export LandXML
LGO v8.00 podporuje import a export dat ve formátu LandXML.
LandXML je výměnný datový formát, který je navržen pro projektování a přenos územních plánů, inženýrských projektů a měřických
dat. Pro popis dat, která nejsou zahrnuta ve standardním LandXML
schématu, bylo přidáno Leica rozšíření, které je na požádání k dispozici.
 Import LandXML souborů je zpřístupněn v rámci dialogu Import raw dat. Tento
formát lze také použít pro import dat z totálních stanic Leica FlexLine.
 Export LandXML dat je k dispozici v nástrojové liště nebo v hlavním menu. Tento
nástroj exportuje body, linie, plochy, kódy, měření (TPS observace a GPS vektory), TPS stanoviska a informace o polygonovém pořadu. Exportovat lze také informace o souřadnicovém systému, geometrické prvky trasy (přímé, přechodnice, oblouky) a povrchové plochy definované v LGO projektu.
Import/export LandXML je volitelná funkcionalita, na kterou je potřeba mít licenci.
Design to Field
Design to Field je nástroj pro převod vektorových projektů v různých
formátech do zakázek polních softwarů SmartWorx I / SmartWorx
Viva. V LGO v8.00 zaznamenal Design to Field následující vylepšení:
[email protected]
www.gefos.cz/leica
7/11
Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
 Pro lomené čáry je k dispozici dialog Alignement properties (Vlastnosti trasy)
umožňující změnu názvu nebo počátečního staničení nebo změnu směru čáry.
 Při exportu trasy do zakázky lze vytvořit „Centerline report“ – výpis parametrů
trasy.
 Při importu LandXML dat je nově podporován datový blok „PointList3D“.
Ostatní
 Pro body měřené pomocí GNSS RTK jsou k dispozici dodatečné informace jako
např. formát RTK korekcí, typ sítě, typ řešení a NTRIP mountpoint z referenční sítě. Tyto informace jsou zobrazeny ve vlastnostech observace.
 Při výpočtu 2D Helmertovy transformace v programu Transformace (Datum&Map) nebo v programu Posun-Rotace-Měřítko lze zafixovat zvolené parametry, např. měřítko na 1,0.
 Při tvorbě převodní tabulky v GIS/CAD Exportu je možné přidělit i kódy, které ještě nejsou použity v LGO projektu.
LGO a nový globální klíč
LGO verze 8.00 vyšla v době, kdy ještě nebyl k dispozici nový globální klíč, který transformuje souřadnice ze systému ETRS89 v terestrickém rámci ETRF2000 do S-JTSK. Tento souřadnicový systém obsahuje modifikované Křovákovo zobrazení, které bude naprogramováno až
v příští verzi LGO, která je plánována na jaro 2011.
Tato prodleva Vám nezpůsobí žádné potíže, protože globální klíč je důležité mít hlavně v
aparaturách, pro které budou nové firmwary dostupné již z kraje ledna 2011.
Cenová nabídka
S novým licenčním konceptem LGO se mění i systém softwarové údržby, která je
součástí tzv. Produktů péče o zákazníky (CCP = Customer Care Products) a která
je nutná pro nárok na upgrade na verzi 8.00. Tento odstavec popisuje typické
případy, které mohou nastat při převedení LGO na verzi 8.00 s novým licenčním
konceptem.
Na upgrade na verzi 8.00 máte nárok, pokud softwarová údržba vaší licence na LGO nevypršela dříve než 25. října 2010.
Pevná licence, platná údržba
Máte-li platnou softwarovou údržbu a stačí vám ve verzi 8.00 pevná licence na jeden počítač, nemusíte nic kupovat. Stačí nás požádat o vydání čísla nároku, k čemuž budeme potřebovat číslo vaší licence LGO (v případě základní licence) nebo číslo klíče (v případě LGO s moduly
na hardwarovém klíči).
[email protected]
www.gefos.cz/leica
8/11
Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
Plovoucí licence, platná údržba
Pro zprovoznění plovoucí licence je potřeba zakoupit jednu z následujících položek:
 785328 Převedení základního LGO na plovoucí licenci
 785329 Převedení LGO s klíčem na plovoucí licenci
Za cenu, která je v obou případech stejná: 7 570,- Kč bez DPH.
Prošlá údržba
Je potřeba koupit softwarovou údržbu, jejíž cena se nově odvíjí od jednotlivých licenčních modulů. Navíc bylo stanoveno přechodné období do 31. 3. 2011, v němž je možné pořídit softwarovou údržbu za zvýhodněnou cenu.
Základní funkce LGO, pevná licence na jeden počítač
V tomto případě vychází softwarová údržba následovně:
6005034 Flexibilní softwarová údržba LGO:
Cena do 31. 3. 2011: 3 240,- Kč bez DPH
Cena od 1. 4. 2011: 5 390,- Kč bez DPH
Základní funkce LGO, jedna plovoucí síťová licence
V tomto případě vychází softwarová údržba následovně:
6005034 Flexibilní softwarová údržba LGO +
785328 Převedení základního LGO na plovoucí licenci:
Cena do 31. 3. 2011: 10 800,- Kč bez DPH
Cena od 1. 4. 2011: 14 400,- Kč bez DPH
LGO s klíčem, pevná licence na jeden počítač
Tato nabídka předpokládá typickou sestavu, kdy k základním funkcím byly s hardwarovým klíčem zakoupeny tyto moduly: GPS L1/L2 processing, RINEX Import, Datum&Map (transformace). V tomto případě vychází softwarová údržba následovně:
6005034 Flexibilní softwarová údržba LGO:
Cena do 31. 3. 2011: 21 400,- Kč bez DPH
Cena od 1. 4. 2011: 33 900,- Kč bez DPH
Máte-li na vašem klíči jinou sestavu modulů, požádejte nás, prosím, o individuální nabídku.
LGO s klíčem, jedna plovoucí síťová licence
Tato nabídka předpokládá typickou sestavu, kdy k základním funkcím byly s hardwarovým klíčem zakoupeny tyto moduly: GPS L1/L2 processing, RINEX Import, Datum&Map (transformace). V tomto případě vychází softwarová údržba následovně:
6005034 Flexibilní softwarová údržba LGO +
785329 Převedení LGO s klíčem na plovoucí licenci:
Cena do 31. 3. 2011: 24 145,- Kč bez DPH
Cena od 1. 4. 2011: 38 630,- Kč bez DPH.
Máte-li na vašem klíči jinou sestavu modulů, požádejte nás, prosím, o individuální nabídku.
[email protected]
www.gefos.cz/leica
9/11
Leica e-mail 1/2011
7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
S přátelským pozdravem za Váš GeoTeam obchodního zastoupení Leica Geosystems
Ing. Daniel Šantora
GEFOS a.s. – zastoupení Leica Geosystems pro ČR
Kundratka 17, 180 82 Praha 8
Tel.: +420 283 842 620
Mob.: +420 724 031 261
Fax: +420 283 842 621
E-mail:
[email protected] ; [email protected]
Dodatek A: Soubory ke stažení a stručný návod k instalaci
Pevná licence pro jeden počítač
 Po nákupu LGO nebo softwarové údržby od nás získáte číslo nároku (Entitlement
Id), mějte ho při instalaci připravené.
 Stáhněte si LGO v8.00 zde:
o http://www.gefos.cz/ftp/PC_Software/Leica_Geo_Office/LGO_8.00/LGO_
8.0_Setup_en.zip
 Ověřte si, zda je Váš počítač stále připojen k internetu a rozbalte a spusťte instalační soubor.
 Řiďte se instrukcemi instalačního programu, zaškrtněte, že zavádíte pevnou licenci „Node locked“ a po vyzvání zadejte číslo nároku „Entitlement Id“. V případě, že převádíte licenci z hardwarového klíče, budete vyzváni k jeho zasunutí. Licence budou z hardwarového klíče vymazány. Dokončete instalaci dle instrukcí.
 V případě, že budete v LGO chtít převádět vektorové výkresy např. v DXF do polních zakázek, stáhněte, rozbalte a nainstalujte toto:
o http://www.gefos.cz/ftp/PC_Software/Leica_Geo_Office/Design_to_Field
/Design_to_Field_Importers.exe
Plovoucí síťová licence
 Po nákupu LGO nebo softwarové údržby od nás získáte číslo nároku (Entitlement
Id), mějte ho při instalaci připravené.
 Stáhněte si Licenční server pro správu síťových licencí zde:
o http://www.gefos.cz/ftp/PC_Software/Leica_Geo_Office/Local_License_S
erver_1.0/LGO_Server_Package_1.0_Setup_en.zip
[email protected]
www.gefos.cz/leica
10/11
Leica e-mail 1/2011






7. 1 .2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8
Rozbalte a nainstalujte licenční server na server nebo na jakýkoli počítač, který je
permanentně zapnutý a dostupný ve vaší místní podnikové síti. Řiďte se instrukcemi instalačního programu. Při instalaci budete vyzváni k zadání čísla nároku
„Entitlement Id“. V případě, že převádíte licenci z hardwarového klíče, budete
vyzváni k jeho zasunutí. Licence budou z hardwarového klíče vymazány. Nezapomeňte si na konci instalace poznamenat název počítače, na kterém jste nainstalovali Licenční server.
Stáhněte si LGO v8.00 zde:
o http://www.gefos.cz/ftp/PC_Software/Leica_Geo_Office/LGO_8.00/LGO_
8.0_Setup_en.zip
Rozkopírujte, rozbalte a spusťte instalaci LGO v8.00 na všech počítačích ve vaší síti, kde chcete spouštět LGO.
Řiďte se instrukcemi instalačního programu, zaškrtněte, že LGO bude odebírat
plovoucí licenci z licenčního serveru (Floating). Dále budete vyzváni k zadání názvu nebo IP adresy počítače, na kterém běží Licenční server. V případě, že instalujete LGO na stejném počítači, jako je Licenční server, zadejte adresu
[email protected] Dokončete instalaci dle instrukcí.
LGO na jednotlivých klientských počítačích si budou automaticky ověřovat dostupnost síťové licence.
V případě, že budete v LGO chtít převádět vektorové výkresy např. v DXF do polních zakázek, stáhněte, rozbalte a nainstalujte toto:
o http://www.gefos.cz/ftp/PC_Software/Leica_Geo_Office/Design_to_Field
/Design_to_Field_Importers.exe
Zapůjčení plovoucí licence pro počítač mimo síť
Máte-li např. notebook, se kterým hodláte vyjet na měřickou kampaň, kde budete provádět výpočty v LGO, můžete si pro něj vypůjčit plovoucí licenci ze sítě. Po dobu vypůjčení nebude tato licence na síti k dispozici, protože ji budete mít na tom terénním notebooku. Postup
je následovný:
 Na klientském počítači (notebooku) spusťte LGO a menu vyberte Help > View Licenses… a zůstaňte v záložce General
 Za odkazem „Borrow Licenses“ zadejte datum, do kdy si chcete licenci vypůjčit, a
klikněte na odkaz „Borrow Licenses“.
 Nyní je ta licence zarezervovaná pouze pro Vás na vašem notebooku. Můžete se
odpojit od sítě a vyrazit na kampaň.
 Zapůjčenou licenci můžete po připojení do sítě kdykoli vrátit kliknutím na odkaz
„Return Borrowed Licenses“.
[email protected]
www.gefos.cz/leica
11/11
Download

Leica Geo Office (LGO) verze 8