Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0025-M
Adresi : Bağlar Mah. Osmanpaşa Cd. No:95 İş
İstanbul Plaza / Bağcılar
34209
İSTANBUL / TÜRKİYE
Muayene Alanı
Muayene Türü
Tel
: 0 212 368 40 00
Faks
: 0 212 296 47 82
E-Posta : [email protected]
Website : www.tr.sgs.com
Standard / Şartname
Kaynaklı İmalat
Kaynak prosedürlerinin
değerlendirilmesi ve onayı
EN ISO 15613,
EN ISO 15614,
EN ISO 15609,
API 1104
ASME Sec. IX
İşlenmiş Parçalar
- Levhalar
- Borular
- Vanalar
- Pompalar
- Bağlantı parçaları (flanş, dirsek,
civata,
somun vb.)
İmalat kontroleri
EN 10204, EN 10217, EN 10219,
EN 10025,
EN 10028, EN 10149, EN 10273,
EN 10222,
ASTM A516, ASTM A517, ASTM
A36
ASTM A53, ASTM A106, ASTM
A333,
ASTM A312, ASTM A 283,
API 5L, API 15HR,
EN 1555, EN 1515
API 598, API 6D, API 594,
API 600, API 602, API 603, API 604
API 610
ASME B16.5, ASME B16.9, ASME
B16.11, ASME B16.20, ASME
B16.25, ASME B16.28, ASME
B16.34, ASME B16.47
Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
(Pile veya alternatif gerilmle
çalışan radyo, televizyon, saç
kurutma makineleri, mutfak
aletleri v.b)
Sevkiyat Öncesi /Sırası
/Sonrası Muayene
ANSI/ASQ Z 1.4
S-IND-PR-05
P-INSP-01
P-INSP-02
P-INSP-03
P-INSP-04
Yüksek/Alçak Gerilm Elektrik
Malzeme ve Ekipmanları
-İmalat Kontroleri
-Ürün Muayeneleri
EN 60669, EN 60076, IEC 60502,
EN 60947, EN 50342, EN 60034,
IEC 60840, EN 61058
ISO 8854, BS 6622, BS 5467
EN 60044, EN 61378, EN 61181
EN 61558, EN 60255 , EN 61811
EN 61810, EN 62271
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/7)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
AB-0025-M
Muayene Türü
Muayene Alanı
Gaz ve Sıvı Yükler (LPG, LNG, Ham
Petrol, Petrol Ürünleri/ Otomotiv
Yakıtları, Kimyasal Ürünler)
Gemi/ Kara Tankları;
Demiryolu Vagonları; Kara
Tankerleri; Varilli/ Paletli/
Torbalı ve Iso Konteyner
(IBC) ile taşınan gaz ve sıvı
ürünlerin Yükleme/
Boşaltma/ Transfer/ Stok vb
operasyonlarında;
Miktar,
Kalite (Test ve/ veya
Testlere Şahitlik),
Numune Alımı
- Perakende ve özel amaçlı
akaryakıt dağıtım
birimlerinden (Benzin
İstasyonlarından) numune
alma
-Ulusal marker katım ve
ölçümlerine nezaret,
numune alma, stok tayini,
marker kontrol hizmetleri
Standard / Şartname
S-OGC-EK-01
EI HM 28, EI HM 29, EI HM 50
API MPMS CH3.1A; CH3.1B;
CH3.3; CH3.4; CH3.5
API MPMS CH7
API MPMS CH8.1; CH8.2; CH8.3;
CH8.4
TS 900-1 EN ISO 3170
ASTM D5854
ASTM D1265
ASTM D4057
TS EN ISO 4257
TS 13316
API MPMS CH17.1; CH17.2;
CH17.3; CH17.4; 17.5; 17.6; 17.8;
17.9
API MPMS CH11.1; CH11.5
API MPMS CH17.10.2
API MPMS HM 52 CH17.11
API MPMS HM 51 CH17.12
API MPMS CH5.1; CH5.2; CH5.3
API MPMS CH6.5; CH6.6; CH6.7
API MPMS CH1
TS 2178
API MPMS CH12.1; 12.2.5
S-OGC-I-01, S-OGC-I-04
S-OGC-I-05, S-OGC-I-06
S-OGC-I-07, S-OGC-I-08
S-OGC-I-09, S-OGC-I-10
S-OGC-I-11, S-OGC-I-13
S-OGC-PR-01, S-OGC-PR-02
S-OGC-PR-03, S-OGC-PR-04
S-OGC-PR-06, S-OGC-PR-07
S-OGC-PR-08, S-OGC-PR-09
S-OGC-PR-10, S-OGC-PR-11
S-OGC-PR-12, S-OGC-PR-13
S-OGC-PR-14, S-OGC-PR-15
S-OGC-PR-16, S-OGC-PR-17
S-OGC-PR-18
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/7)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
AB-0025-M
Muayene Alanı
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
Muayene Türü
Standard / Şartname
Katı Dökme Yükler
Draft Survey yolu ile miktar
tespiti
SGS Draft Survey Manuel Kitabı
(Antwerp, Ekim 1982),
S-MIN-I-07
S-AGR-I-06
Gaz, Sıvı Dökme Yüklerin
(Ham Petrol, Petrol Ürünleri,
Bitkisel ve Madeni Yağlar,
Kimyasallar) depolandığı Tanklar
Dikey Silindirik Tanklarda
Hacimsel Kapasite
tablolarının
Hazırlanması;
- Strapping
Metodu
- Optik referans
Metodu
S-OGC-EK-02
- İçeriden EODR
Metodu
- Dışarıdan EODR
Metodu
ISO 7507-1
ISO 7507-2
ISO 7507-4
ISO 7507-5
API MPMS CH.2.2A
API MPMS CH.2.2B
API MPMS CH.2.2F
API 2552
Yatay Silindirik Tanklarda
Hacimsel Kapasite
Tablolarının Hazırlanması
- İçeriden EODR Metodu
- Dışarıdan EODR Metodu
Küresel Tankların Hacimsel
Kapasite Tablolarını
Hazırlanması
Maden Ürünleri A1(Manganez,
Krom Cevheri, demir, kolemanit,
boraks uleksit boksit cevherleri ve
konsantreleri, Feldspat, kaolen,
soda sepiolit, tuzlar, sinter
manyezitler gibi sanayi
hammaddeleri, Istim Kömürü,
antrasit kömürü, kok kömürü,
koklaşabilir kömür, petro kok,
Çimento/Klinker, gübre ve gübre
hammaddeleri)
Yükleme öncesi, sırası ve
sonrası muayeneler (Ambar
Temizlik Muayenesi,
Draft Survey,
Numune Alımı, Miktar
Tespitleri ve Kalite
kontrolleri),
Analiz ve Laboratuvar
Testlerine Nezaret gözetimi,
Stokta miktar Tespiti
SGS Draft Survey Manuel
Kitabı
(Antwerp, Ekim
1982);
S-MIN-I-2, S-MIN-I-3
S-MIN-I-7, S-MIN-I-08,
S-MIN-I-27, S-MIN-I-29,
ASTM D2013, ASTM C183,
ASTM D121, ASTM D346,
BS EN 197-1,
TS 23 EN 196-7,
ISO 3081, ISO 3082, ISO 3083,
ISO 6230, ISO 6139, ISO 6140
ISO 6153, ISO 6154
ISO 18283, ISO 13909,
ISO 4296-1, ISO 4296-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/7)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
AB-0025-M
Muayene Alanı
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
Muayene Türü
Standard / Şartname
Deniz, Kara ve Demiryolu Nakil
Araçlarında taşınan ürünlerde
Draft Survey yolu ile miktar
tespiti,
Ambar Temizlik Muayenesi
SGS Draft Survey Manuel
Kitabı(Antwerp, Ekim 1982),
S-MIN-I-7,
S-MIN-I-2,
S-AGR-I-06,
S-AGR-I-01
Metalürjik mamuller
(Nervürlü inşaat demiri, Kütük
demir, Lama Demir, köşebent
,Rulo/Levha Saç, filmaşin, Ferro
Manganez, Ferro Silis, ferro
molibdenium, ferro krom, ferro
vanadium ve pik demir gibi Demir
çelik hammaddeleri demirler ve
demirli alaşımlar, Hurda)
Üretim Kontrolü
Sevkiyat öncesi, süresi ve
sonrası muayene (Müşteri
talepleri doğrultusunda
tesadüfi örnekleme ile ve
kalite, miktar tespitleri ve
hasar tespitleri, Numune
Alımı+C2),
S-MIN-I-1,
S-MIN-I-3,
S-MIN-I-29,
S-MIN-I-27,
ISO 3713,
ISO 4551,
ISO4552-1,
ASTM A615/A615M,
ASTM A510,
BS 4449
S-MIN-I-15
Analiz ve Laboratuvar
Testlerine Nezaret Gözetimi,
Stokta miktar Tespiti
Metalürjik Endüstriyel Ürünler
Yükleme ve Boşaltmaya
nezaret edilmesi
API RP 5L1;
API RP 5LW,
S-MIN-I-1,
S-IND-PR-05
Enerji Üretim Santralleri
Bekleme Yedeği Hizmet
Muayeneleri
SGS S-IND-PR-04 No’lu Prosedür
Generatör Kontrol
Düzenekleri
Muayeneleri
Ürün ve Ekipman periyodik
kontrolleri ve Muayeneleri
Üretim Tesislerinin Tasarım
ve
Performans Şartları
Muayeneleri
Türbin, Kazan, Generatör ve
Trafo Gözetimi
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/7)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
AB-0025-M
Muayene Alanı
Tarım Ürünleri
(Hububat, Bakliyat, Küspeler)
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
Muayene Türü
Yükleme veya Boşaltmaya
Nezaret, Taşıyıcı veya Gemi
Ambar Temizlik Kontrolu ve
Kalite Kontrolu
Standard / Şartname
S-AGRI-I-01
S-AGRI-I-03
S-AGRI-I-04
Ağırlık Gözetimi
Numuneleme
Gıda ve gıda ile temas eden
ürünlerin üretim yerleri. Gıda ve
Gıda ile temas eden ürünlerin
satış yerleri. Gıda ve Gıda ile
Temas eden ürünlerin sevk
edildiği ve depolandığı yerler.
Gıda ürünlerinin servis edildiği
yerler,
Analiz ve Laboratuvar
Hizmetlerinin Gözetimi
S-AGRI-I-21
Hijyen ve Sanitasyon
muayenesi
852/2004/EC, 853/2004/EC,
854/2004/EC numaralı AB
düzenlemelerine paralel Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
hazırlanmış Gıda Hijyeni
Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların
Resmi Kontrollerine ilişkin özel
kuralları belirleyen yönetmelik,
Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Yönetmeliği,
TS 13027 ‘’Gıda Üretim Yerlerinde
Hijyen ve Sanitasyon Genel
Kurallarına göre hazırlanmış
S-CTS-GM-T-07 Gıda Güvenliği
Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi
Çalışma Talimatı
S-CTS-GM-T-08 Otel Hijyen ve
Sanitasyon Muayenesi Çalışma
Talimatı
Hijyen ve Sanitasyon
muayenesi
Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesi ve Niteliklere
Ilişkin Yönetmelik baz alınarak
oluşturulmuş
S-CTS-GM-T-08 Otel Hijyen ve
Sanitasyon Muayenesi Çalışma
Talimatı
Otellerde gıda/yemek ürünlerinin
hazırlama, depolama ve servis
alanları
Oteller
(gıda/yemek ürünlerinin
hazırlama, depolama ve servis
alanları dışındaki alanlar)
S-AGRI-I-13
S-AGRI-I-10
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/7)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
AB-0025-M
Muayene Alanı
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
Muayene Türü
Standard / Şartname
Metalürjik Hurda
Radyasyon kontrolü
TAEK Radyasyon Güvenliği
Yönetmeliği,
Uluslararası Gözetim Şirketi
Statüsüne İlişkin Dış Ticarette
Standardizasyon Tebliği 2006/21,
S-MIN-I-21
Enerji Üretim Santralleri
Yan Hizmetler Muayeneleri
“Elektrik Şebeke Yönetmeliği”ne
göre hazırlanmış SGS S-IND-PR-04
No’lu Prosedür
- Primer Frekans Kontrolü
- Reaktif Güç Kontrolü ve
Senkron Kompanzasyon
- Oturan sistemin
toparlanması
- Anlık Talep Kontrolü
Tekstil Ürünleri (Kumaş,
konfeksiyon ürünleri, ev tekstil
ürünleri)
Sevkiyat öncesi /sırası /
sonrası Muayene (Müşteri
talepleri doğrultusunda
tesadüfi örnekleme ile)
ANSI/ASQC Z 1.4 Bölüm El Kitabı
P-INSP-01
P-INSP-02
P-INSP-03
P-INSP-04
S-CTS-INS-PR-02
Tahribatsız Muayene
Ultrasonik Muayene
AD 2000 HP 5/3, ASME Sec. I,
ASME Sec. V, ASME Sec. VIII,
ASME B31.1, ASME B31.3, ASME
B31.8, API 5L, API 1104, EN
10160, ASTM A 435, EN 10228-3,
ISO 11666, ISO 17640, ISO 23279,
ISO 17635, ISO 16810, EN-126801,
S-IND-PR-23
S-IND-PR-24
S-IND-PR-32
S-IND-PR-35
Görsel Muayene
AD 2000 HP 5/3, ASME Sec. I,
ASME Sec. V, ASME Sec. VIII,
ASME B31.1, ASME B31.3, ASME
B31.8, API 5L, API 1104, ISO 5817,
ISO 17637, EN 13018,
S-IND-PR-28
S-IND-PR-29
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/7)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
AB-0025-M
Muayene Alanı
(Tahribatsız Muayene Devam)
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
Muayene Türü
Standard / Şartname
Radyografik Filmlerin
Değerlendirilmesi ve Onayı
ASTM 3 Vol 03.03, AD 2000 HP
5/3, ASME Sec. I, ASME Sec. V,
ASME Sec. VIII, ASME B31.1,
ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L,
API 1104, ISO 5817, EN 12517,
ISO 10675-1, ISO 17635, ISO
17636-1, EN 12681
S-IND-PR-26
S-IND-PR-27
S-IND-PR-33
Sıvı Penetrant Muayenesi
AD 2000 HP 5/3, ASME Sec. I,
ASME Sec. V, ASME Sec. VIII,
ASME B31.1, ASME B31.3, ASME
B31.8, API 5L, API 1104, ISO 5817,
EN 571-1, ISO 23277, EN 10228-2,
ISO 17635, EN 1371-1,
S-IND-PR-20
S-IND-PR-21
S-IND-PR-22
S-IND-PR-31
Manyetik Parçacık
Muayenesi
AD 2000 HP 5/3, ASME Sec. I,
ASME Sec. V, ISO 17638, ASME
Sec. VIII, ASME B31.1, ASME
B31.3, ISO 23278, ASME B31.8,
API 5L, API 1104, ISO 5817, EN
10228-1, ISO 17635, ISO 9934-1,
EN 1369
S-IND-PR-17
S-IND-PR-18
S-IND-PR-19
S-IND-PR-30
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0025-M
Adresi : Bağlar Mah. Osmanpaşa Cd. No:95 İş
İstanbul Plaza / Bağcılar
34209
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 212 368 40 00
Faks
: 0 212 296 47 82
E-Posta : [email protected]
Website : www.tr.sgs.com
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
1. 4- Kesme sırasında hareketli
bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın
hareketi mekanik olan, yüklemesi
ve/veya boşaltması el ile yapılan
testere makinaları
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IX
2- Ahşap işleme için, el ile
beslemeli, planya tezgâhları,
olmak üzere, presler
3- Ahşap işleme için, mekanik bir
birleşik besleme tertibatı olan, el
ile yükleme ve/veya boşaltmalı,
tek taraftan yüzey işleyen kalınlık
planya tezgâhları,
4 -Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri veya
et ve benzeri fiziki özelliklere
sahip malzemeleri işlemek için, el
ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı,
aşağıdaki tiplerde şerit testere
tezgâhları:
4. 1- Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası
için sabit ya da ileri geri hareket
ettirilebilen bir yatak veya desteği
olan testere tezgâhları,
4. 2- İleri geri hareketli bir
arabaya monte edilmiş
bıçak/bıçakları olan testere
tezgâhları,
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
AB-0025-M
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IV kapsamındaki:
1 -Ahşap ya da benzeri fiziki
özelliklerdeki malzemeleri veya et
ya da benzeri fiziki özelliklerde
malzemeleri işlemek amacıyla
kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek
ya da çok bıçaklı) dairesel
testereler:
1. 1- Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir
yataklı veya destekli, iş parçasının
el ile veya sökülebilir bir güç
sürücüsü ile beslendiği testere
makinaları ,
1. 2- Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, el ile
işletilen ileri geri hareketli testere
arabası veya sehpası bulunan
testere makinaları ,
1. 3- Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, iş
parçasının beslenmesi için birleşik
bir mekanik tertibatı olan,
yüklemesi ve/veya boşaltması el
ile yapılan testere makinaları ,
Muayene Türü /
Modüller
AT Tip İncelemesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IX
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
AB-0025-M
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Muayene Türü /
Modüller
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IX
5- Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
işlemek için kullanılan, yukarıdaki
1'den 4'e kadar olan paragraflarda
ve 7 numaralı paragrafta atıfta
bulunulan birleştirilmiş makina
tipleri.
6- Ahşap işlemek için çeşitli takım
tutucularına sahip, el ile beslemeli
zıvana tezgâhları,
7- Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
işlemek için, dikey milli kalıpçı
frezeleri
9- Metal malzemelerin soğuk
işlenmesi için kullanılan, el ile
yüklemeli ve/veya boşaltmalı,
hareketli çalışma parçalarının
kursu 6 mm'den , hızı 30 mm/
s'den yüksek olan, abkant presler
de dahil
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
SGS
Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0025-M
Revizyon No: 011 Tarih: 5 Aralık 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0025-M
Adresi : Bağlar Mah. Osmanpaşa Cd. No:95 İş
İstanbul Plaza / Bağcılar
34209
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 212 368 40 00
Faks
: 0 212 296 47 82
E-Posta : [email protected]
Website : www.tr.sgs.com
2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Gaz yakan cihazlar yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Gaz Yakan Cihazlar
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi
AT Tipe Uygunluk Beyanı
AT Doğrulaması
AT Birim Doğrulaması
Standard / Şartname /Açıklamalar
2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara
Dair Yönetmelik
Ek - II.1
Ek - II.2
Ek - II.5
Ek - II.6
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı